Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc"

תמליל

1 מדינת ישראל משרד התיירות מינהל הפיתוח חוזר המנהל הכללי / מלונות חדרים מלונות סוויטות מלוניות כפרי נופש אכסניות נוער חניוני קמפינג יחידות אירוח כפרי (צימרים) מרכזי כנסים במלונות מעודכן ליז' חשוון תשס"ה 1 נובמבר 2004 תקנים פיזיים 2004 \מהדורה סופית מתוקנת.doc \: Dחוברת

2 פתח דבר התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי, כמפורט בחוברת "תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי", מגדירים את אמצעי האכסון התיירותי לסוגיהם המוכרים ומאושרים על-ידי משרד התיירות. תקנים אלה קובעים את הנדרש לצורך תכנון מתקני האכסון התיירותי המוקמים בישראל ואת סיווגם ורמתם של "בתי מלון". התקנים על עדכוניהם מהווים בסיס לתכנון מתקני האכסון התיירותי בארץ. מהדורה חדשה ומורחבת זו היא תוצאה של שינויים, תיקונים ועדכונים והיא מבוססת על הפקת לקחים ועדכון התקנים הקיימים, תוך מעקב אחר התמורות בפיתוח האכסון התיירותי בארץ ובעולם. המהדורה החדשה מתואמת עם ההגדרות המתהוות במסגרת היוזמה לחידוש תקנות התכנון והבניה וכן עם ההגדרות שנקבעו במסגרת ת.מ.א 12 שינוי מס' 1 שבהתהוות. בין השינויים הכלולים במהדורה זו : C - ו A תקן חדש למלונות סוויטות נופש תוך יצירת בידול בין מלונות סוויטות ברמות עירוניים לבין מלונות מקבילים באזורי נופש. יצירת מערך תקנים חדש למלוניות - מלונות חדרים ומלונות סוויטות קטנים, הכוללים 11 עד 24 יחידות בשתי רמות: רמה C (תיירות) ורמה A (דה -לוקס), ובשני מאפיינים: "עירוני" ו"נופש" / "כפרי". תקנים חדשים אלה באים לענות, בין היתר, על הדרישה לפיתוח מתקני אכסון בעלי מאפיינים ואופי מיוחדים ("מלונות בוטיק"), וליצירת אבחנה בין מלוניות עירוניות למלוניות במרחב הכפרי. אבחנה זו תאפשר קידום של האכסון המלונאי בפרויקטים אכסוניים קטנים במגזר הכפרי (קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים). תוספת של תקן חדש - "חניון (קמפינג)". זהו תקן גמיש ביותר והוא מאפשר מגוון רחב של דפוסי אכסון המותאמים לשהייה בחיק הטבע. התקן מאפשר הקמתם של אוהלים בגדלים שונים ומבנים קלים. תקן חדש זה מחליף את התקן הקודם של חניונים. עדכון כללי של תקני "אכסניות נוער" תוך יצירת האבחנה הנדרשת בינן לבין מלונות. 2

3 עדכון כללי של מרכיבי התקנים של המלונות ובכלל זה גודל החדרים, וגודל השטח ל"ייעודים המיוחדים" בהתאם. השטחים הציבוריים הכללת התקנים ל"יחידות אירוח כפרי (צימרים)" עדכון הדרישות באשר למטבחים וחדרי אוכל במלונות וביתר מתקני האכסון התיירותי, על בסיס פעילותה של ועדה משותפת למשרד הבריאות ומשרד התיירות. שינויים ועדכונים נוספים הנובעים מלקחים שנלמדו. החוברת מיועדת לשמש כחוברת הדרכה מקצועית לאדריכלים ולמתכנני ערים בכל מה שקשור להקמת מתקני איכסון תיירות והרחבתם ובכל מה שקשור למתן אישורים סטטוטוריים ע"י רשויות התכנון. משרד התיירות אינו מתחייב לתת אישור, המלצה, תמריץ או הטבה כלשהם, להקמת פרוייקט אכסון תיירותי מכל סוג שיוקם על פי חוברת תקנים פיזיים לתכנון. הטבה או הכרה כלשהם יינתנו על פי כל דין ובהתאם למדיניות הממשלה ומדיניות משרד התיירות כפי שייקבעו מעת לעת. תודות למר מיקו ארדיטי אדריכל, ומר יוסף קליגר יועץ כלכלי ותיירותי, שעמלו בעדכונה ועריכתה של מהדורה חדשה זו של חוברת "התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני איכסון תיירותיים" לעובדי מינהל הפיתוח במשרד התיירות שסייעו בעריכתה. ניתן לעיין בחוזר מנכ"ל זה גם באתר האינטרנט של משרד התיירות בקישור: 3

4 ת ו כ ן ע נ י נ י ם עמוד פתח דבר....2 תוכן העניינים...4 חלק א' - עקרונות לסיווג מתקני אכסון תיירותי מבוא הגדרות סוגי מתקני אכסון תיירותי אופי המלון דרישות בסיסיות לבתי מלון גמישות בתכנון שטחי מלונות אופן חישוב השטחים הציבוריים והשירותיים התקניים ייעודים מיוחדים חלק ב' - תקנים פיזיים לתכנון פרק - 1 מלון ברמה A כללי החדרים שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים חניה פרק - 2 מלון ברמה B כללי החדרים שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים חניה

5 פרק - 3 מלון ברמה C.1 כללי החדרים שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים חניה פרק - 4 מלון ברמה D.1 כללי החדרים שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים חניה פרק - 5 מלון סוויטות ברמה A.1 מיקום מבנה גודל מינימום הסוויטה שטחים ציבוריים ושירותיים חניה פרק - 6 מלון סוויטות ברמה C.1 כללי מיקום מבנה גודל מינימום הסוויטה שטחים ציבוריים ושירותיים חניה פרק - 7 כפרי נופש דרישות כלליות.1 מיקום גודל סוג בנייה

6 גובה הבנייה שטחים ירוקים חניה גידור ותאורה מקלט/ מרחב מוגן בריכת שחיה ומתקני ספורט פרק - 8 כפר נופש ברמה A יחידות האירוח שטחים ציבוריים מכסות שטחים ציבוריים ושירותיים היצע שירותים לאורחים בריכת שחיה ומתקני ספורט חניה פרק - 9 כפר נופש ברמה C.1 יחידות האירוח שטחים ציבוריים מכסות שטחים ציבוריים ושירותיים היצע שירותים לאורחים בריכת שחיה ומתקני ספורט חניה פרק - 10 אכסניית נוער.1 החדרים שטחים ציבוריים שטחים שירותיים חניה מגורי צוות עובדים (מלונות קטנים יחידות אירוח) - דרישות כלליות פרק - 11 מלוניות כללי המבנה ושטח המגרש מקלט /מרחב מוגן

7 4. חניה ריהוט וציוד....6 מיזוג וחימום יעודים מיוחדים פרק - 12 מלונית חדרים רמה A עירונית / כפרית.1 החדרים שטחים ציבוריים ושרותיים... פרק - 13 מלונית חדרים רמה C עירונית / כפרית.1 החדרים שטחים ציבוריים ושרותיים פרק - 14 מלונית סוויטות רמה A עירונית / נופש.1 החדרים שטחים ציבוריים ושרותיים פרק - 15 מלונית סוויטות רמה C עירונית /וכפרי) 1.מרכיבי הסוויטות שטחים ציבוריים ושרותיים... פרק - 16 חניון (קמפינג) משולב.1 מיקום גודל וצפיפות יחידות האכסון סידורים סניטאריים באזור יחידות האכסון שטחים ציבוריים ושירותיים שירותי ספורט ונופש דרכים חניות ופיתוח שטח פרק 17 מתקן אירוח כפרי (צימרים) הגדרה מבנה

8 פרק - 18 מרכזי כנסים במלונות.1 כללי מאפיינים כלליים אולם כניסה אולמות מחסנים שירותים ציבוריים משרדי הנהלה מטבח הכנה/ חימום מיכסות שטחים למרכז כנסים

9 חלק א' - עקרונות לסיווג מתקני אכסון תיירותי מבוא - הגדרות 1.1 מיתקן אכסון תיירותי מקום בו ניתנים לציבור בתשלום שירותי לינה למטרות אירוח ונופש, לפרק זמן קצוב, והוא אחד מאלה: בית מלון, חניון (קמפינג) או מיתקן אירוח כפרי, ויכול שיכלול שירותים נלווים לאירוח, והכל בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי (תקנים פיזיים לתכנון) המפורטים להלן ולעדכוניהם מעת לעת. 1.2 בית מלון (מלון): מקום אכסון שעיסוקו הבלעדי לספק או להציע לספק בתמורה, לפרקי זמן קצובים, שירותי לינה ושירותים נלווים לאורחים עוברים ושבים, הכולל 11 יחידות אירוח או יותר, וכן שטחים ציבוריים ושטחים המיועדים לשירות האורחים והמבקרים. 1.3 מיתקן אירוח כפרי: מקום שבו מספקים או מציעים לספק בתמורה שרותי לינה ושרותי אירוח אגב לינה במגזר הכפרי (כפר שיתופי, מושב, מושב שיתופי, מושבה, קיבוץ, ישוב קהילתי) ובלבד שאיננו בית מלון. 1.4 חניון (קמפינג) : שטח בחיק הטבע, שהוכשר להצבת אמצעי לינה ניידים, וניתן להתקין בו גם אמצעי לינה קבועים קלים, ושהשימוש בו הינו תמורת תשלום. 1.5 יחידת אירוח יחידת אכסון במיתקן אכסון תיירותי. יחידת האירוח יכול שתהיה מטיפוסים שונים בהתאם למיתקן האכסון התיירותי בו היא ממוקמת. יחידת אירוח במלון יכול שתהיה חדר ו/או סוויטה. חדר - יחידת אירוח הכוללת חדר שינה ושירותים צמודים. יתכנו סוגי חדרים שונים: חדר ליחיד,חדר לזוג, חדר למשפחה. סוויטה - יחידת אירוח הכוללת לפחות חדר שינה אחד וחדר אירוח נפרדים. יחידת אירוח כפרי (צימר) יחידת אכסון במיתקן אירוח כפרי הכוללת לפחות חדר שינה ושירותים צמודים בצביון כפרי. יחידת אירוח בחניון קמפינג יחידת אכסון ניידת, כגון: אוהל או קרונוע, או יחידה קבועה מחומרי בינוי קלים, כגון: בקתות וביתני נופש. מאפייני יחידות האירוח השונות יהיו בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון המפורטים להלן. 9

10 סוגי מתקני האכסון התיירותי מתקני האכסון התיירותי יסווגו בהתאם לסוגים ולרמות כמפורט להלן. מיתקן אכסון תיירותי יכול שיבנה בהתאמה לאחד מסוגי מתקני האכסון התיירותי המפורטים בפרק זה, הכל בהתאמה לתקנים הפיזיים לתכנון המפורטים בחלק ב' בחוברת. משרד התיירות אינו מכיר או מאשר הקמתם של בתי מלון או מתקני אכסון אחרים מעורבים הכוללים סוגי אכסון ורמות אכסון שונים..1 מלון חדרים 25 יחידות אירוח אשר מתוכן 85% לפחות הן חדרים, וכן בית מלון הכולל לפחות שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים, והכל בהתאמה לרמה אחת מתוך סיווג של,A,B,C,D ובהתאמה לאופי המלון כמפורט בסעיף 2 להלן. ארבע רמות: מלון סוויטות וכן 80% לפחות הן סוויטות, 30 יחידות אירוח, מתוכן בית מלון הכולל לפחות שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים, בהתאמה לרמה אחת מתוך סיווג של שתי A ו- C, ובהתאמה לאופי המלון כמפורט בסעיף 2 להלן. רמות: כפר נופש בית מלון הכולל לפחות 30 יחידות אירוח צמודות קרקע הפרושות במספר מבנים, בצפיפות נמוכה, וכן שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים, בהתאמה לרמה אחת A ו - C. מתוך סיווג של שתי רמות: מלונית בית מלון קטן הכולל לפחות 11 ולא יותר מ - 24 חדרים, שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים, בהתאמה לאחד משני סוגים: מלונית חדרים או מלונית סוויטות, ולאחת משתי רמות: A או C, ובהתאמה לאופי המלון כמפורט בסעיף 2 להלן. אכסניית נוער בית מלון הכולל חדרים בגדלים שונים, מותאמים למספר מיטות גדול בכל חדר, ובו לא פחות מ- 130 מיטות וכן שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים. חניון (קמפינג) משולב שטח בחיק הטבע שהוכשר להצבה של אמצעי לינה ניידים וקבועים קלים המתאים לקליטת 20 יחידות אכסון לפחות, מותאם להצבת יחידות ניידות, אוהלים לסוגיהם, קרונועים ומבנים, והכולל שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים

11 מיתקן אירוח כפרי (צימרים) מקבץ של יחידות אירוח בעלות אופי כפרי הממוקמת בתחום המגורים בקיבוץ, בתוך נחלות במושבים או בשטחים אחרים במגזר הכפרי בסמיכות למבנה המגורים של הבעלים. 1.7 אופי המלון מלונות חדרים, מלונות סוויטות ומלוניות, מלון נופש ומלון עירוני. נחלקים לשתי קבוצות על-פי אופיים:.2 מלון נופש - מלון הממוקם באתר נופש או במרחב הכפרי, שהאכסון בו הינו למטרות נופש או שהייה במרחב הכפרי ואורחיו מבלים חלק עיקרי מזמן השהייה, במשך היום והערב, במלון ובמתקניו. 2.1 מלון נופש יכול שיאושר גם באזור עירוני ובתנאי שיכלול שירותי נופש ויעמוד מגרשים שטחי גינון ופיתוח, בתקנים הפיזיים המתאימים לרבות גודל מגרש, ומתקנים לספורט. מלון עירוני - מלון הממוקם בעיר, שהאורחים מתאכסנים בו בעיקר למטרת לינה, ומבלים חלק עיקרי מזמן השהייה בו, במשך היום והערב, מחוץ למלון. 2.2 לא תותר הקמתו של מלון עירוני במקום המיועד להקמת מלונות נופש. 11

12 . 3 דרישות בסיסיות מיקום עירוני או כמלון נופש. יהיה במקום מתאים לייעודו כמלון בית מלון יבטיח גישה נוחה לאורחים, איכויות תיירותיות ואי-קיום מפגעים המיקום אקולוגיים או אחרים בקירבת מקום. אקוסטיים, סביבתיים, מבנה בחומרי הבנייה ובמערכות בגימורו בחוץ ובפנים, מבנה המלון יתאים בצורתו, המבנה והמערכות המכניות להלנת האורחים ולמתן השירותים בנוחיות מירבית. במלון ללא תקלות. האלקטרו-מכניות יבטיחו שירות רצוף לאורחים בכל הנסיבות, יותקן גנרטור להבטחת אספקת חשמל למערכות חיוניות. החדרים יהיו מבודדים אקוסטית הן מן החוץ, והן מהשטחים הציבוריים ואחד ממשנהו. יש להבטיח בידוד המבנה יכלול סידורים מתאימים אקוסטי גם מהשירותים הצמודים לחדרים. למניעה, גילוי וכיבוי שריפות. על מבנה מלון לעמוד בדרישות כל החוקים והתקנות הנדרשות על פי כל דין. כל מלון על פי סיווגו ורמתו יכלול את כל המרכיבים הכלולים בתקנים הפיזיים לתכנון כמפורט להלן. מלון רשאי לכלול בשטחיו גם שטחים לייעודים מיוחדים, כמפורט בסעיף 6 להלן. ציוד וריהוט מלון ירוהט באופן שיתאים לתפקוד ולשימוש על- ידי מספר רב של אנשים. תינתן תשומת לב רבה בבחירת פרטי גמר, ריהוט וציוד בעלי קיום ארוך. שילוט ותאורה למלון יהיה שילוט חיצוני ופנימי בעברית וכן באנגלית או בצרפתית או בערבית. השלטים, הכניסות והמעברים יהיו מוארים במשך כל הלילה. תפעול בית מלון יתוכנן תוך התאמה מלאה לדרישות כל דין, באופן שיאפשר עמידה בכל דרישות התפעול הנדרשות באיכות ואמינות גבוהות. תתוכנן הפרדה בין שטחים לשימוש האורחים לשטחים תפעוליים, ויובטח כי התפעול השוטף של המלון לא יפגום ברווחה ובנוחיות השימוש של האורחים

13 דרישות התאמה לנכים מבנה המלון יותאם לנכים על -פי דרישות החוק. 3.6 ככלל, היתר להקמת מלון או לתוספת יחידות אכסון במלון קיים, מותנה של יחידות אירוח מיוחדות המותאמות לאכסון נכים, בהתאמה בקיומן בתיקון 1995 לתוספת השנייה בתקנות התכנון והבניה : לנדרש יחידה מיוחדת אחת 70 יחידות אירוח: 20 עד - מ שבו בבניין לפחות. 2 יחידות מיוחדות לפחות. בבניין שבו מ - 71 עד 150 יחידות אירוח: 3 יחידות מיוחדות 200 יחידות אירוח: 151 עד - מ שבו בבניין לפחות. 4 יחידות מיוחדות 300 יחידות אירוח: 201 עד - מ שבו בבניין לפחות. יחידה מיוחדת אחת. לכל 75 יחידות אירוח נוספות: (הנחיות לגבי הנדרש מיחידות אירוח מיוחדות ראה בסעיפים המתאימים בתקנות). יכול מלון משיקוליו להגדיל את היצע היחידות המותאמות לנכים דרכי הגישה המותאמות לנכים ודרישות נוספות ראה בסעיפים המתאימים בתקנות. טלפונים ציבוריים הדרישות המינימליות להתקנת טלפונים ציבוריים במלונות : 1 טלפון ציבורי לפחות. מלון עד 100 חדרים : 2 טלפונים ציבוריים לפחות. מלון מ עד 200 חדרים : 3 טלפונים ציבוריים לפחות. מלון מ עד 300 חדרים : 4 טלפונים ציבוריים לפחות. מלון מ חדרים ומעלה : 3.7 הגדלתן ואינן ניתנות להפחתה. גמישות בתכנון שטחי מלונות הדרישות המפורטות בתקנים להלן הן דרישות בסיסיות אפשרית במידה שהיא סבירה מבחינה תכנונית ותפעולית ובכפוף למפורט להלן. משרד התיירות יפעיל שיקול דעת לגבי הגמישויות הראויות בבואו לבחון התאמת מבנים קיימים למלונות ובמיוחד בתי מלון הממוקמים בבניינים היסטוריים לשימור..4 13

14 שטח חדרים בכל מקרה, שטח החדר (יחיד, זוגי או סוויטה) נטו לא יהיה גדול מהשטח התקני ביותר משליש ההפרש שבין הרמה המתוכננת ובין הרמה שמעליה. חריגה מכלל זה תותר בעד 20% מן החדרים בנסיבות שיאושרו על-ידי משרד התיירות. במלונות ברמה A תותר חריגה כמפורט בסעיף 2.2 בפרק 1 חלק ב. במלונות ברמה A או B יאושרו עד 3 סוויטות מיוחדות, בהתאמה למאפייני המלון. במלונות ברמה A מעל 400 חדרים תותר הגדלה פרופורציונלית במספרן הכל בתיאום עם משרד התיירות. 4.1 מטבחונים במלונות חדרים ברמה A עד D תותר תוספת מטבחונים בגודל של עד 4.5 מ"ר בשיעור שלא יעלה על 10% מהחדרים. במלוניות חדרים תותר תוספת מטבחונים בשטח שלא יעלה על 2 מ"ר ליחידה. במלונות סוויטות וכפרי נופש כמפורט בגוף הפרק המתאים. 4.2 שטחים ציבוריים ושטחים שירותיים התקנים הפיזיים המפורטים של השטחים הציבוריים והשטחים השירותיים מתבססים על דרישות המשתנות בהתאם לגודל המלון. לגודל המלון השפעה ניכרת על התקנים הנדרשים לרמת המלון, וזאת מתוך הנחה כי ככל שהמלון גדול יותר פוחתת ההסתברות שכל האורחים ישתמשו בבת אחת בכל אחד מהמתקנים. למרות זאת יש גדלים מינימליים של מרכיבים שיש לשמור עליהם בכל מקרה. 4.3 מלונות חדרים סה"כ השטחים הציבוריים והשטחים השירותיים (למעט שטחים טכניים) של מלון לא יהיו גדולים מהשטחים התקניים ביותר ממחצית הפרש השטחים בין הרמה המתוכננת לבין הרמה שמעליה. במלונות ברמה A תותר הגדלה מסוימת בשטחים התקניים על פי נתוני כל מלון ומלון. התקנים לשטחים השירותיים הנדרשים הם דרישה בסיסית והגדלתם תותר בהתאמה לתכנון פונקציונלי. מלונות סוויטות דרישות המינימום והמקסימום של השטחים הציבוריים והשירותיים במלונות סוויטות מפורטות בגוף הפרק המתאים

15 כפרי נופש בכפרי נופש תותר הגדלה מסוימת של השטחים הציבוריים והשירותיים על-פי נתוני כל כפר נופש לגופו, ובלבד שלא תעלה על מחצית הפרש השטחים בין הרמה המתוכננת לבין הרמה שמעליה אופן חישוב השטחים הציבוריים והשירותיים התקניים השטחים הנדרשים בתקנים להלן מחושבים כשטחי נטו פונקציונליים של כל מרכיב שטח בנפרד. שטחי מעברים, קירות חיצוניים, מחיצות וכד' אינם נכללים בשטחי הנטו. המעבר משטחי נטו פונקציונליים לשטחי ברוטו תלוי בפתרון התכנוני וביעילות התכנונית של כל פרוייקט לגופו. ייעודים מיוחדים 6.1 היצע בנוסף לדרישות המינימום לשטחים ציבוריים ושירותיים יכול מלון להציע לאחר תיאום עם משרד התיירות מגוון של שטחים שונים נוספים להגדלת היצע השירותים והפעילויות לאורחיו. ייעודים מיוחדים אלה מוגבלים בשטחם על-פי הפרמטרים המפורטים בטבלה להלן: מלונות המבקשים סיוע עפ"י החוק לעידוד השקעות הון נדרשים לאישור מוקדם של משרד התיירות בהתאם לנהלים ועפ"י מדריך למשקיע..6 כפר נופש C A ייעודים מיוחדים - מקדם שטח לחדר / ליחידת אירוח נטו (מ"ר) ייעודים מיוחדים במלונות וכפרי נופש מלון חדרים D מלון חדרים C מלון חדרים B מלון חדדרים A רמה וסוג נופש עירוני נופש עירוני נופש עירוני נופש עירוני ייעוד מלון לובי בידורי דיסקוטק / מועדון לילה מועדון בריאות/ בריכה מקורה * מרכז כנסים אולמות לימוד 6. מסעדה מיוחדת בית כנסת 15

16 ייעודים מיוחדים במלונות סוויטות ייעוד המלון 1.לובי בידורי 2. דיסקוטק/מועדון לילה 3. מועדון בריאות 4. בריכה מקורה 5. מרכז כנסים 6. אולמות לימוד 7. בית כנסת 8. מסעדות 9. מטבח ראשי מלון סוויטות רמה A (לחדר) עירוני נופש רמה C (למיטה) נופש עירוני מזנון/קפטריה ומטבח 11. חנויות בשטחי ייעוד מיוחד מסוים תתאפשר הגדלה בהתאם למאפייניו של המלון בתיאום עם משרד התיירות ייעודים מיוחדים במלוניות במלוניות יאושרו ייעודים מיוחדים לאחר תיאום עם 7% מסך השטחים התקניים של המלונית. ייעודים נוספים בנוסף יכולים לקבל אישור גם הייעודים הבאים: 6.5 מרכזי כנסים ואולמות מועדון פעילות מיוחד לילדים טרקלין עסקים בריכת שחיה מקורה מועדון צלילה ייעודים מיוחדים אחרים בתיאום עם משרד התיירות. מרכזי כנסים מתאימים למלונות ברמות הגבוהות יותר, למלונות ברמות הנמוכות יותר. במלונות ברמה A במלונות נופש ברמה ו- B משרד התיירות, בהיקף שלא יעלה על ואילו אולמות בודדים מותאמים לא תאושר הקמה במקביל של מרכז כנסים ואולמות לימוד. C ניתן לשקול הקמת מרכז כנסים אם מאפייני המלון, כמלון קבוצות 6.6 וכנסים, ומיקומו במיקום ייחודי, מצדיקים את הקמתו. ייעודים מיוחדים נוספים ייעודים המתאימים לסוגי האכסון האחרים מלבד בתי מלון ייבדקו בכל פרויקט לגופו, פי מאפייניו. על-

17 חלק ב' - תקנים פיזיים לתכנון פרק - 1 מלון ברמה A 1. כללי המלון ימוקם בבניין אחד או במספר בניינים המשמשים רק למלון על כל שירותיו. הבניינים חייבים להוות יחידה הומוגנית אחת עם כניסות, מעברים, מעליות ומדרגות לשימוש המלון בלבד. כל חלקי המלון יהיו ברמה אחידה ומעולה ביותר. למלון תהיה כניסה ראשית מפוארת, עם גישה מקורה להורדת נוסעים מכלי רכב, כניסה נפרדת נוספת לאולמות המשמשים גם לכינוסים ואירועים, למועדון לילה וכן לשירותי חוץ אחרים כגון מועדון בריאות, בריכת שחייה, חוף רחצה, מתקני ספורט וכד' וכן כניסות נפרדות לשטחי השירות ולמטען האורחים. המלון יכלול מיגוון שטחים להגשת מזון כגון: מסעדות לרבות מסעדות מיוחדות, חדר גריל, קפיטריה וכד'. המלון יכלול מיגוון חנויות בעלי אופי תיירותי לצורכי האורחים. המלון יכלול אולמות כניסה וטרקלין מרווחים לשירות האורחים, הכוללים אזורי המתנה ואזורים למתן שירות. ניתן לשלב בר בטרקלין או לתכננו כבר/מועדון נפרד. המלון יכלול מועדון בריאות וכושר, בריכה פתוחה, מתקני ספורט ושטחי גן מרווחים. במלון עירוני תותר בריכה מקורה במקום בריכה פתוחה. מבנה המלון יהיה בנוי בניה קשיחה עם גמר מעולה ומהודר של כל מרכיבי הבניין בפנים ובחוץ. במלון נופש שטח המגרש נטו יהיה לפחות 4.0 דונם ל- 100 חדרים החדרים 2.1 לכל החדרים יהיו צמודים חדרי רחצה. גובה מינימלי של החדרים יהיה 2.50 מ' ושל השירותים 2.20 מ'. 2.2 סוגי חדרים והתפלגותם מלון יכול לכלול שלושה סוגי חדרים: חדר יחיד, חדר זוגי וסוויטה המורכבת מחדר שינה וחדר אירוח נפרדים, בהתאם למפורט להלן:.2 שיעור הסוויטות לא יפחת מ - 2% ולא יעלה על 8% מסך החדרים במלון. כדי לאפשר גמישות בהתאמת החדרים לדרישות חברות הניהול תתאפשר הגדלה חריגה של מספר הסוויטות עד 12% לאחר תיאום עם משרד התיירות

18 לפחות 10% מהחדרים יהיו בנויים ומרוהטים בצורה המאפשרת צירוף שני חדרים צמודים ליחידה אחת, באמצעות דלת כפולה הניתנת לפתיחה משני הצדדים שיעור חדרי היחיד במלון נופש לא יעלה על 5% מסה"כ חדרי המלון. במלון עירוני יותרו חדרי יחיד עד לשיעור של 10% מסך החדרים מידות החדר (מ"ר נטו) : חדר זוגי חדר יחיד סוויטה מלון נופש עירוני נופש עירוני נופש עירוני חדר מבואה, אחסנה חדר רחצה סה"כ הגדלת החדרים מעבר למידות הרשומות לעיל תיבחן בהתאם לסבירות התכנונית והתפעולית. בכל מקרה לא יאושרו חדרים ששטחם עולה על 50 מ"ר נטו. ריהוט החדר וציודו 2.4 ריהוט החדר יהיה באיכות מעולה ויכלול לפחות: שטיחים מקיר לקיר. א. 2 מיטות בגודל 100/200 ס"מ מינימום, עם ראש מיטה וכיסוי מיטה, או מיטה זוגית ב. ברוחב 180 ס"מ לפחות. שולחן כתיבה ואיפור במידות 50/120 ס"מ לפחות עם הכנה לטלפון / מחשב / ג. פקסימיליה. מראה גדולה בגובה 1.80 מ' לפחות. ד. כורסה ושני כסאות. ה. שרפרף למזוודות. ו. ארון לילה ליד כל מיטה, או משני צידי המיטה הזוגית. ז. שולחן סלוני. ח. כולל מדפים לפחות, 180 ס"מ 60 ס"מ לפחות וברוחב ארון קיר בעומק ט. ומגירות. המדפים והמגירות יכולים להיות בשידה נפרדת. 18

19 י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. טו. טז. יז. יח. יט. שקע חשמל בחדר ושקע מיוחד באמבטיה המותאם לתקעים ולמתחים שונים. שקע חשמל נוסף ליד המיטה בסוויטה - גם במדור האירוח. מנורת לילה ליד כל מיטה או שתים למיטה זוגית. תאורה בכניסה, תאורה מעל שולחן הכתיבה והאיפור או לידו, תאורה כללית נוספת להדלקה ולכיבוי בכניסה, בחדר וליד המיטה. וילון דקורטיבי ווילון או תריס להאפלת החדר. תמונות או קישוטי קיר. כספת אישית. סל ניירות. רדיו או מספר תחנות רדיו המועברות באמצעות מערכת מרכזית. טלוויזיה מחוברת למספר ערוצים מקומיים ובינלאומיים עם שלט רחוק, ערוץ וידאו של המלון. בסוויטה - טלוויזיה נוספת בחדר השינה. מיני בר. מיתקן לגיהוץ או שירות מתאים לכך. קומקום או מיתקן להכנת משקאות חמים. חדר הרחצה חדר הרחצה יכלול לפחות אמבטיה באורך 1.70 מ', ידית אחיזה, ראש מקלחת קבוע בתוספת מקלחת יד באמבטיה עם אפשרות תלייה, וילון אמבטיה, אסלה (עם מיכל שטיפה מחרס או מיכל סמוי), מיתקן לנייר טואלט, מיתקן קבוע לנייר רזרבי, כיור רחצה עם שולחן רחצה, מראה לכל אורך שולחן הרחצה, מיתקן קבוע למגבות נייר, מייבש שיער, סל ניירות וטלפון, סידורי תליה ל - 2 מגבות אמבטיה, 2 חלוקי רחצה, 2 מגבות רגילות ו- 2 מגבות ידיים, שטיחי רצפה. תובטח מערכת להספקת מים חמים וקרים 24 שעות ביממה עם סידורי ערבוב מים מיידי. ניתן להפריד את בית השימוש מחדר הרחצה. כמו כן ניתן להוסיף מקלחת בחדר הרחצה בנוסף לאמבטיה. בחדר הרחצה יינקטו אמצעים נגד החלקה. כל החדרים יחוברו למערכת מיזוג אויר מרכזית שקטה. לשירותים יהיה אוורור נוסף. מערכת בקרת האקלים תאפשר הפעלת חימום וקירור בו-זמנית בחלקים שונים במלון ובחדריו. כל חדר יצויד בטלפון עם קשר פנימי וחיצוני ישיר ובטלפון בחדר האמבטיה. סוויטה תצויד בטלפון בחדר השינה ובטלפון נוסף במדור האירוח. בחזית כל חדר יהיה חלון רחב לכיוון הנוף

20 3. שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים פרוזדור רוחב פרוזדור המשרת חדרים מצד אחד בלבד יהיה 1.50 מ' נטו. במידה והפרוזדור משרת חדרים משני צידיו יהיה רוחבו 1.80 מ' נטו. ריצפת הפרוזדור תצופה בשטיח מקיר לקיר. 3.1 עם כניסות נוחות מכל 1.20 מ' לפחות, חדר מדרגות חדר מדרגות שירות יהיה ברוחב של הקומות. מדרגות לשימוש יום-יומי של האורחים בין שטחים ציבוריים יהיו ברוחב של 2.0 מ' לפחות, פרט למדרגות לשירותים או למשרדים. 3.2 מעליות מספר המעליות יתאים למספר החדרים ולמספר הקומות. בכל מקרה תהיינה לפחות שתי מעליות נוסעים ומעלית שירות אחת ל חדר, ולפחות 3 מעליות נוסעים ו - 2 מעליות שירות ל- 200 חדר ומעלה. במקרה של יותר מ- 6 קומות יש להוסיף מעלית אחת לפחות. יש לדאוג לריכוז המעליות לפיקוד משותף. גודל תאי המעליות יתאים ל- 10 אנשים לפחות. הגישה למעליות לשירות האורחים תתאפשר מכל הקומות. כמו כן נדרשת מעלית מיוחדת נוספת המיועדת להסעת 6 אנשים לפחות מקומות החניה לשטח הקבלה. 3.3 מעברים יש לאפשר גישה ישירה מהחדרים לבריכת השחייה רחצה, שלא דרך טרקלין המלון.,למועדון הבריאות או לחוף 3.4 שירותים ציבוריים השירותים הציבוריים ימוקמו בפיזור נאות המבטיח גישה נוחה מכל השטחים הציבוריים. הפרש הגובה בינם לבין כל שטח ציבורי במלון לא יעלה על קומה אחת. 3.5 חדרי שירות בכל קומה יהיה חדר שירות חדרנים/ תו הכולל גם מקום לעגלת ניקוי. ישיר בין חדר השירות למעלית השירות לא דרך פרוזדור החדרים. רצוי קשר

21 3.7 מקלט / מרחב מוגן במיכסת השטחים הציבוריים יש לכלול גם מקלט או מרחב מוגן לפי תקן פיקוד העורף. שטחם יכול להיות דו-תכליתי ולהכיל בתוכו חלק מהשטחים הציבוריים והשירותיים, באישור פיקוד העורף. לא יאושרו חדרי אורחים במרחב מוגן במלון ברמה זו. מלון A נופש - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים 3.8 מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) גודל המלון (חדרים) ייעוד השטח שטחים ציבוריים אולם כניסה וטרקלין חנויות ומסחר בר/מועדון/פיאנו בר חדרי אוכל ומסעדות מועדון בריאות אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות מלתחות ושירותי בריכה שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים עובדים (מלתחות וחדר אוכל) הנהלה מטבחים פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים משק בית, לובנה וכביסה חדרי מכונות,אחזקה וחשמל חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים

22 מלון A עירוני - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח גודל המלון (חדרים ( שטחים ציבוריים 1.אולם כניסה וטרקלין 2.חנויות ומסחר 3.בר/מועדון/פיאנו בר 4.חדרי אוכל ומסעדות 5.מועדון בריאות 6.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות מלתחות ושירותי בריכה 8.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 3.10 מרכיבים נוספים בשטחים הציבוריים המרכיב מספר החדרים א. דלפק קבלה, מודיעין וקופה (אורך במטרים) פרפומריה. ב. תאי טלפון ציבורי ג. תאי טלפון פנימי ד. חנויות המלון יכולות לכלול: מספרה לגברים ולנשים ומכון ליופי עיתונים, טבק, סדקית וצרכי צילום משרד נסיעות / שירותי תיירות תכשיטים ומתנות, אמנות, אופנה, 22

23 ריהוט ודקורציה כל השטחים הציבוריים יהיו מרוהטים בריהוט באיכות מעולה. הריצפה תכוסה בשטיחים מקיר לקיר או בריצפה דקורטיבית (כגון שיש) מטיב מעולה. הקירות יצופו ציפויים מעולים, יושם דגש על הפניה בכוון הנוף מיזוג וחימום כל השטחים הציבוריים יהיו ממוזגים במיזוג אויר מרכזי שקט. אוורור מאולץ נוסף יותקן חימום וקירור בו-זמנית מערכת בקרת האקלים תאפשר הפעלת בשירותים הציבוריים. באזורים שונים במלון בריכת שחיה בריכת שחיה תתוכנן על-פי הנחיות משרד הבריאות אולם תכלול לפחות את המרכיבים הבאים: מספר חדרים ייעודי השטח א. בריכת שחיה (שטח במ"ר נטו) ב. בריכת שחיה לילדים (שטח במ"ר נטו) ג. שטחים מרוצפים או דשא מסביב לבריכה פתוחה (מ"ר נטו) ד. בר בריכה (שטח במ"ר נטו) 3.13 במלון עירוני שבו תותר בריכת שחיה מקורה במקום פתוחה, ניתן להקטין את שטח הבריכה, הפיתוח, השירותים ומלתחות הבריכה בשיעור של עד. 35% מיתקני ספורט מיתקני ספורט במלון נופש יכללו לפחות את המרכיבים הבאים: מתקני ספורט: מספר חדרים 100 מגרש טניס (500 מ"ר) או מיתקן ספורט אחר 1 * מגרש משחקים משולב או סקווש / מיני גולף 1 * בתיאום עם משרד התיירות. 23

24 חניה מספר מקומות החניה יותאם לתקנים המקומיים בכל מקום אולם לא יהיה קטן מהנדרש על- פי תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג , חלק ב': תקן מקומות חניה במלונות..4 24

25 פרק - 2 מלון ברמה B 1. כללי המלון ימוקם בבניין אחד או במספר בניינים המשמשים רק למלון על כל שירותיו. הבניינים חייבים להיות יחידה הומוגנית אחת עם כניסות, מעברים, מעליות ומדרגות לשימוש המלון בלבד. כל חלקי המלון יהיו ברמה אחידה. למלון תתוכנן כניסה ראשית נאה עם גישה מקורה להורדת נוסעים. כניסה נפרדת נוספת תתוכנן לשטחים המסחריים וכן לאולמות המשמשים גם לכינוסים ואירועים, למועדון לילה ולשירותי חוץ אחרים כגון מועדון בריאות, בריכת שחיה, חוף רחצה, מתקני ספורט וכו'. יש לתכנן כניסות נפרדות לשטחי השירות ולמטען הנוסעים. המלון יכלול חדרי אוכל, ושטחי הגשת מזון נוספים כגון קפיטריה, מסעדות מיוחדות וכד'. המלון יכלול חנויות לצורכי האורחים. המלון יכלול אולמות כניסה וטרקלין מרווחים לשירות האורחים. בר יכול להיות משולב בטרקלין. מלון נופש יכלול מועדון בריאות וכושר, בריכת שחיה פתוחה, מיתקני ספורט, מרפסות ציבוריות או שטחי גן לשימוש האורחים. מבנה המלון יהיה בנוי מבניה קשיחה עם גמר טוב מאוד של כל חלקי הבניין בפנים ובחוץ. במלון נופש שטח המגרש נטו יהיה לפחות 3.0 דונם ל חדר החדרים 2.1 לכל החדרים יהיו חדרי רחצה צמודים. הגובה המינימלי של החדרים 2.50 מ' השירותים 2.20 מ'. 2.2 סוגי חדרים והתפלגותם מלון יכול לכלול שלושה סוגי חדרים: חדר יחיד, חדר זוגי וסוויטה המורכבת מחדר שינה וחדר אירוח נפרדים בהתאם למפורט להלן. ושל.2 מספר הסוויטות לא יפחת מ- 2% ולא יעלה על 6% מסך חדרי המלון. במקרים חריגים תתאפשר הגדלת כמות הסוויטות עד 9% בתיאום עם משרד התיירות

26 לפחות 5% מהחדרים יהיו בנויים ומרוהטים בצורה המאפשרת צירוף שני חדרים צמודים ליחידה אחת. מספר חדרי היחיד במלון נופש לא יעלה על 5% מסך חדרי המלון. במלון עירוני יותרו חדרי יחיד עד לשיעור של 10% מסך החדרים מידות החדר (מ"ר נטו): סוויטה עירוני נופש חדר יחיד חדר זוגי סוג החדר עירוני נופש עירוני נופש מרכיבים חדר מבואה, אחסנה חדר רחצה סה"כ גודל מירבי של חדרים: ראה סעיף 4.1 בחלק א' לעיל. ריהוט החדר וציודו 2.4 ריהוט החדר וציודו יהיה באיכות מעולה ויכלול לפחות: שטיחים מקיר לקיר א. 2 מיטות בגודל 90/200 ס"מ לפחות עם ראש מיטה וכיסוי מיטה או ב. מיטה זוגית בגודל 200/160 ס"מ לפחות. שולחן כתיבה ואיפור במידות 50/100 ס"מ. ג. ראי גדול בגובה 1.50 מ' לפחות. ד. כורסה ושני כיסאות. ה. שרפרף למזוודות. ו. מדף עם מגירות או ארון לילה ליד כל מיטה, או משני צידי המיטה הזוגית. ז. שולחן סלוני. ח. ארון קיר בעומק 60 ס"מ לפחות וברוחב 160 ס"מ לפחות כולל סידורי ט. תליה, מדפים ומגירות. המדפים והמגירות יכולים להיות בשידה נפרדת. מנורת לילה ליד כל מיטה או שתיים למיטה זוגית. י. תאורה בכניסה, תאורה מעל שולחן הכתיבה והאיפור או לידו ותאורה יא. כללית נוספת להדלקה ולכיבוי בכניסה, בחדר וליד המיטה. שקע חשמל בחדר. באמבטיה שקע מיוחד המותאם לתקעים ומתחים יב. שונים. שקע חשמל נוסף ליד המיטה, בסוויטה - גם בסלון, נקודה למחשב/ פקסימיליה. 26

27 יג. יד. טו. טז. יז. וילון דקורטיבי וכן וילון או תריס להאפלת החדר. תמונות או קישוטי קיר. סל ניירות. רדיו או מספר תחנות רדיו מועברות באמצעות מערכת מרכזית. טלוויזיה מחוברת למספר ערוצים מקומיים ובינלאומיים, עם שלט רחוק. חדר הרחצה חדר הרחצה יכלול: אמבטיה באורך 1.70 מ', מקלחת באמבטיה, וילון, אסלה (עם ארגז שטיפה מחרס), כיור רחצה עם שולחן רחצה, מראה, מיתקן קבוע למגבות נייר, מיתקן קבוע לנייר רזרבי, סל ניירות וטלפון. יש להתקין מערכת להספקת מים חמים וקרים 24 שעות ביממה עם סידורי ערבוב מים מיידי. יותקנו סידורי תליה ל - 2 מגבות אמבטיה, 2 מגבות רגילות ו - 2 מגבות ידיים, שטיחי רצפה. יינקטו אמצעים נגד החלקה. כל חדר יחובר למערכת מיזוג אויר מרכזית שקטה. בשירותים יהיה אוורור נוסף. מערכת בקרה אקלימית תאפשר חימום וקירור בכל חלקי המלון. כל חדר יצויד בטלפון עם קשר פנים וחוץ (ישיר או דרך מרכזיה). בסוויטה יהיה טלפון בחדר השינה וטלפון נוסף ביחידת האירוח. בחזית כל חדר יהיה חלון רחב לכיוון הנוף שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים פרוזדור פרוזדורים ומעברים ציבוריים יהיו בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות. פרוזדור המשרת חדרים מצד אחד בלבד יהיה ברוחב של 1.50 מ' נטו. פרוזדור המשרת חדרים משני הצדדים יהיה ברוחב של 1.80 מ' נטו. אם יש הרחבות לעגלות ניקוי ניתן להסתפק ברוחב 1.50 מ'. ריצפת הפרוזדור תצופה בשטיח מקיר לקיר. 3.1 חדר מדרגות חדר המדרגות יהיה ברוחב 1.20 מ' לפחות, עם כניסות נוחות מכל הקומות. מדרגות בין שטחים ציבוריים לשימוש יום-יומי של האורחים יהיו ברוחב 1.80 מ' לפחות, פרט למדרגות לשירותים או למשרדים

28 מעליות מספר המעליות יתאים למספר החדרים ולמספר הקומות. בכל מקרה תהיינה לפחות שתי מעליות נוסעים ומעלית שירות אחת ל חדר ומעלה, במקרה של יותר מ- 8 קומות יש להוסיף מעלית אחת לפחות. יש לדאוג לריכוז המעליות לפיקוד משותף. גודל תאי המעליות יתאים ל- 8 אנשים לפחות. הגישה למעליות לשירות האורחים תתאפשר מכל הקומות. כמו כן נדרשת מעלית מיוחדת המיועדת להסעת 6 אנשים לפחות מקומות החניה לקומת הקבלה. 3.3 מעברים יש לאפשר גישה ישירה מהחדרים לבריכת השחייה,למועדון הבריאות או לחוף הרחצה, שלא דרך טרקלין המלון. 3.4 שירותים ציבוריים השירותים הציבוריים ימוקמו בפיזור נאות המבטיח גישה נוחה מכל השטחים הציבוריים. השירותים הציבוריים ימוקמו באופן שהפרש הגובה בינם לבין כל שטח ציבורי במלון לא יעלה על קומה אחת. 3.5 חדרי שירות בכל קומה יהיה חדר שירות חדרניות/ םי, הכולל מקום לעגלת הניקוי. רצוי קשר ישיר בין חדר השירות למעלית השירות, לא דרך פרוזדור החדרים. 3.6 מקלט/ מרחב מוגן במיכסת השטחים הציבוריים יש לכלול גם מקלט או מרחב מוגן לפי תקן פיקוד העורף. השטח יכול להיות דו-תכליתי ולהכיל בתוכו חלק מהשטחים הציבוריים והשירותיים, באישור פיקוד העורף. לא יאושרו חדרי אורחים במרחב מוגן במלון ברמה זו

29 מלון B נופש - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים - מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח גודל המלון (חדרים) שטחים ציבוריים 1.אולם כניסה וטרקלין 2.חנויות ומסחר 3.בר/מועדון/פיאנו בר 4.חדרי אוכל ומסעדות 5.מועדון בריאות 6.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות 7.מלתחות ושירותי בריכה 8.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 29

30 מלון B עירוני - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח גודל המלון (חדרים) שטחים ציבוריים 1.אולם כניסה וטרקלין 2.חנויות ומסחר 3.בר/מועדון/פיאנו בר 4.חדרי אוכל ומסעדות 5.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות 6.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 3.10 מרכיבים נוספים בשטחים הציבוריים מספר חדרים ייעוד השטח 10 6 א. דלפק קבלה, מודיעין וקופה (אורך במטרים) ב. כספות לאורחים * 4 2 ג. תא טלפון ציבורי 4 2 ד. תא טלפון פנימי ה. חנויות המלון יכללו בין היתר: מספרה לגברים ולנשים ומכון יופי. עיתונים, טבק, סדקית וצרכי צילום. משרד נסיעות / שירותי תיירות. תכשיטים ומתנות. * במידה ולא יסופקו בחדרים. 30

31 ריהוט ודקורציה כל השטחים הציבוריים יהיו מרוהטים בריהוט באיכות טובה מאוד. הריצפה תכוסה בשטיחים מקיר לקיר או רצפה דקורטיבית (כגון שיש). הקירות יצופו ציפויים מעולים. יושם דגש על הפנייה לכוון הנוף מיזוג וחימום כל השטחים הציבוריים יהיו ממוזגים במערכת מיזוג אויר מרכזי. אוורור מאולץ נוסף יותקן בשירותים הציבוריים. מערכת בקרת אקלים תאפשר הפעלת חימום וקירור בו-זמנית באזורים שונים של המלון (נדרשת במלון נופש) בריכת שחיה בריכת שחיה תתוכנן על-פי הנחיות משרד הבריאות אולם תכלול לפחות את המרכיבים הבאים: מספר חדרים ייעוד השטח א. בריכת שחיה (שטח במ"ר נטו) ב. בריכת שחיה לילדים (שטח במ"ר נטו) ג. שטחים מרוצפים ו/או דשא מסביב לבריכה (מ"ר נטו) ד. מזנון לבריכה (שטח במ"ר נטו) 3.13 מיתקני ספורט מיתקני ספורט במלון נופש יכללו לפחות אחד מן המרכיבים הבאים: 3.14 מספר חדרים מיתקני ספורט מגרש טניס או מיתקן ספורט אחר * מגרש משחקים משולב או סקווש/ מיני גולף * בתיאום עם משרד התיירות. 31

32 4. חניה מספר מקומות החניה יהיה לפי התקנים המקומיים בכל מקום אולם לא יהיה קטן מהנדרש על-פי תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג- 1983, חלק ב': תקן מקומות חניה. למלונות עירוניים במרכזי ערים ראשיות יכול להיות מספר מקומות חניה מופחת ובלבד שיובטח הסדר חניה הולם לאורחי המלון בהסכם בעל תוקף מחייב, לאורך זמן, ובכפוף לאישור רשויות התכנון. 32

33 פרק - 3 מלון ברמה C 1. כללי המלון ימוקם בבניין אחד, מספר בניינים או אגף של בניין שהינו עצמאי והמשמש אך ורק למלון על שירותיו. במקרה של אגף אחד יהיו באגפים האחרים פעילויות שאינן מפריעות לפעילות המלון. הבניין או האגף חייבים להוות יחידה הומוגנית אחת עם כניסות, מעברים, מעליות ומדרגות לשימוש המלון בלבד. למלון תתוכנן כניסה ראשית נוחה עם גישה להורדת נוסעים מכלי רכב וכניסה נפרדת לשטחי השירות. המלון יכלול חדר אוכל ושטח הגשת מזון נוסף, כגון קפיטריה וכד'. במלון עירוני הממוקם במרכז עירוני ניתן לתכנן רק חדר לארוחות בוקר. מלון נופש יכלול מתקני ספורט ובריכת שחיה בשטח המלון. במלון יהיו אולמות כניסה וטרקלין נוחים לשירות האורחים, וחדרי ישיבות ופעילויות לשימוש האורחים או מבקרי חוץ. יש להבטיח מגרש חניה למכוניות אורחים. במלון עירוני, ניתן להסדיר חניה מתאימה בחניון סמוך, בכפוף לאישור רשויות התכנון. מבנה המלון יהיה מבנה קשיח עם גמר טוב של כל חלקי הבניין. במלון נופש, שטח המגרש נטו לא יפחת מ דונם ל חדרים החדרים לכל החדרים יהיו צמודים חדרי רחצה. לפחות ל- 50% מהחדרים תהיה אמבטיה בחדר הרחצה,בשאר החדרים ניתן להסתפק במקלחת. הגובה המזערי של החדרים 2.50 מ' ושל השירותים 2.20 מ' סוגי החדרים והתפלגותם מלון יכול לכלול שלושה סוגי חדרים : חדר יחיד, חדר זוגי וסוויטה המורכבת מחדר שינה וחדר אירוח נפרדים, בהתאם למפורט להלן: אין חובה לתכנן סוויטות במלון. אם יחליט היזם לכלול סוויטות במלון לא יעלה מספרן על 4% מסך החדרים במלון מספר חדרי היחיד לא יעלה על 5% מסך חדרי המלון

34 2.3 מידות החדר (מ"ר נטו) : סוג החדר חדר זוגי חדר יחיד סוויטה מרכיבים נופש עירוני נופש עירוני נופש עירוני חדר מבואה ואחסנה ח. רחצה (עם אמבטיה) ח. רחצה (עם מקלחת) סה"כ (עם אמבטיה) סה"כ (עם מקלחת) גודל מירבי של חדרים ראה סעיף 4.1 בחלק א' לעיל. ריהוט החדר וציודו כל חדר יצויד בריהוט באיכות טובה כמפורט להלן: א. שטיח מקיר לקיר או ריצפה ממרצפות טרצו או קרמיקה עם שטיחים ליד המיטות ושטיח נוסף. ב. 2 מיטות בגודל 80/200 ס"מ מינימום או מיטה זוגית במידות 60/200 ס"מ לפחות, עם ראש מיטה וכיסוי מיטה. ג. שולחן כתיבה ושולחן סלוני, או שולחן סלוני המאפשר כתיבה. ד. ראי גדול בגובה 1.50 מ' לפחות. כורסה וכסא אחד. ה. שרפרף למזוודות. ו. מדף עם מגירה, או ארון לילה ליד כל מיטה, או משני צדי המיטה הזוגית. ז. ארון קיר בעומק 60 ס"מ לפחות וברוחב 120 ס"מ לפחות כולל מדפים ח. ומגירות. המדפים והמגירות יכולים להיות בשידה נפרדת. מנורת לילה ליד כל מיטה או שתיים למיטה זוגית. תאורה בכניסה ט. ותאורה כללית נוספת לכיבוי והדלקה בכניסה לחדר וליד המיטה. טלוויזיה. י. שקע חשמל בחדר ובחדר הרחצה, או שקע חשמל נוסף מיוחד בחדר, יא. מותאם לתקעים ולמתחים שונים. כל השקעים עם הארקה. וילון דקורטיבי ווילון או תריס להאפלת החדר. יב. תמונות או קישוטי קיר. יג. הקירות מצופים בחומר דקורטיבי או צבע רחיץ. יד. סל ניירות. טו

35 חדר רחצה חדר הרחצה יכלול אמבטיית שכיבה באורך 1.50 מ' לפחות ומקלחת באמבטיה, או אגנית ומקלחון, אסלה עם ארגז שטיפה, כיור רחצה, מדף לכלי רחצה, מראה במידות 80/60 ס"מ לפחות וסל ניירות. הקירות מצופים עד לגובה 1.80 מ' לפחות. הרצפה ממרצפות טרצו או קרמיקה, ויינקטו אמצעים נגד החלקה. תותקן מערכת להספקת מים חמים וקרים 24 שעות ביממה עם סידורי ערבוב מיידי. באמבטיה יותקן סידור תליה ל - 2 מגבות אמבטיה, 2 מגבות רגילות, ושטיח רצפה. המלון יצויד במערכת מיזוג אויר מרכזית שקטה לכל קומה, או יחידות בודדות של מזגנים שקטים לחדרים. אוורור נוסף יינתן בשירותים. מערכת מיזוג האוויר תאפשר בקרה אקלימית של חימום וקירור. כל חדר יצויד בטלפון עם קשר פנים וחוץ דרך המרכזייה שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים 3.1 פרוזדור הפרוזדור והמעברים הציבוריים יהיו בהתאם לתקנות התכנון והבניה ולדרישת הרשויות המוסמכות. פרוזדור המשרת חדרים מצד אחד בלבד יהיה לפחות ברוחב נטו של 1.50 מ', או 1.20 מ' באישור רשויות התכנון. פרוזדור המשרת חדרים משני צדדים יהיה ברוחב נטו של 1.50 מ'. בפרוזדור המשרת חדרים מצד אחד יהיו חלונות לאורך הפרוזדור. ריצפת הפרוזדור תצופה בשטיח מקיר לקיר או במרצפות טרצו עם שטיח מרכזי לכל האורך ברוחב 0.8 מ'..3 חדר מדרגות חדר מדרגות שירות לאורחים יהיה ברוחב 1.20 מ' עם כניסות נוחות מכל הקומות. מדרגות בין שטחים ציבוריים לשימוש יום-יומי של האורחים יהיו ברוחב 1.50 מ' לפחות, פרט למדרגות לשירותים או למשרדים. 3.2 מעליות במלון המכיל יותר משתי קומות דרושות מעליות. מספר המעליות יתאים למספר החדרים ולמספר הקומות. ל- 100 חדרי מלון יהיו לפחות מעלית נוסעים אחת ומעלית שירות אחת. ל חדרי מלון יהיו לפחות שתי מעליות נוסעים ומעלית שירות אחת. מעבר ל -6 קומות יש להוסיף מעלית נוסעים אחת לפחות. גודל תאי המעלית יהיה מותאם ל - 6 אנשים לפחות. הגישה למעליות מכל הקומות לשירות האורחים

36 שירותים ציבוריים השירותים הציבוריים ימוקמו כך שהפרש הגובה בינם ובין כל שטח ציבורי במלון לא יעלה על קומה אחת. חדרי שירות בכל קומה או בכל שתי קומות יהיה חדר שירות חדרנית/ מקום לעגלת הניקוי. רצוי קשר ישיר בין חדר השירות למעלית השירות ולא דרך הפרוזדור. מקלט/ מרחב מוגן במיכסת השטחים הציבוריים יש לכלול גם מקלט או מרחב מוגן לפי תקן פיקוד העורף. שטחו יכול להיות דו-תכליתי ולהכיל בתוכו חלק מהשטחים הציבוריים והשירותיים, באישור פיקוד העורף. יותר תכנון חדרי אורחים במרחבים מוגנים בכפוף לשמירה על אחידות רמת הגימורים של החדר עם חדרי המלון האחרים, וזאת על-פי אישור מפורש של פיקוד העורף, לרבות אישורו לכל המערכות והתגמירים. מלון C נופש - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח שטחים ציבוריים גודל המלון (חדרים) אולם כניסה וטרקלין 2.חנויות ומסחר 3.בר/מועדון/פיאנו בר 4.חדרי אוכל ומסעדות 5.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות 6.מלתחות ושירותי בריכה 7.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 36

37 מלון C עירוני - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח שטחים ציבוריים גודל המלון (חדרים) אולם כניסה וטרקלין 2.חנויות ומסחר 3.בר/מועדון/פיאנו בר 4.חדרי אוכל ומסעדות 5.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות 6.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 3.9 מרכיבים נוספים בשטחים הציבוריים מספר חדרים ייעוד השטח א. דלפק קבלה מודיעין וקופה באורך (מ') * ב. כספות לאורחים ג. תא טלפון ציבורי ד. תא טלפון פנימי ה. חנות המלון תציע מצרכים חיוניים לאורחים לרבות עיתונים, ספרים, טבק, סדקית, צרכי צילום, מזכרות. 37 במידה ולא יסופקו כספות בחדרים. *

38 מ( ריהוט ודקורציה כל השטחים הציבוריים יהיו מרוהטים בריהוט מאיכות טובה. הריצפה תכוסה בשטיחים מקיר לקיר או במרצפות טרצו מטיב מעולה העמידות בפני שחיקה מרובה. הקירות יצופו בציפוי דקורטיבי או צבעים רחיצים ויקושטו מיזוג וחימום כל השטחים הציבוריים יהיו ממוזגים במערכת מיזוג אויר מרכזית שקטה, או ביחידות מזגן גדולות מיוחדות. יש להתקין אוורור נוסף לשירותים ולמעברים. מערכת מיזוג אויר תאפשר בקרה אקלימית של חימום וקירור בריכת שחיה במלון נופש ייעוד השטח מספר חדרים א. בריכת שחיה (מ"ר נטו) ב. בריכת ילדים ג. שטחים מרוצפים ו/או דשא סביב הבריכה 200 "ר נטו) מתקני ספורט במלון נופש ייעוד השטח מספר חדרים מגרש משולב כדורעף וכדורסל / טניס /סקווש/ --- מיני גולף חניה מספר מקומות החניה צריך להיות לפי התקנים המקומיים בכל מקום אולם לא קטן מהנדרש על-פי תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג 1983, חלק ב': תקן מקומות חניה במלונות. במלון עירוני ניתן לאשר הסדר חניה בחניון סמוך, ובלבד שיובטח הסדר חניה הולם לאורחי המלון בהסכם בעל תוקף מחייב לאורך זמן, כפוף לאישור רשויות התכנון..4 38

39 פרק - 4 מלון ברמה D כללי המלון ימוקם בבניין אחד, מספר בניינים, אגף שלם, או חלק שלם נפרד של בניין, שהם עצמאיים ומשמשים למלון על שירותיו. במקרה של אגף אחד או חלק מבניין, יותרו באגפים או בחלקים האחרים אך ורק פעילויות שאינן מפריעות למלון. הבניין, האגף, או חלק הבניין המיועד למלון חייבים להיות יחידה הומוגנית אחת עם כניסות, מעברים, מעליות ומדרגות לשימוש המלון בלבד למלון תהיה כניסה ראשית נפרדת. המלון יכלול חדר אוכל או שטח אחר להגשת מזון, כגון קפיטריה או מזנון. במרכז עירוני או במיקום צמוד למסעדה או למרכז מסחרי הכולל שירותי מזון אפשר להסתפק בחדר לארוחות בוקר בלבד. חדר זה יכול להיות חלק מאולם כניסה וטרקלין ובלבד שייקבעו בו סידורים מתאימים להספקת מזון לאורחי המלון. 1.3 מבנה המלון יהיה בנוי בניה קשיחה עם גמר נאה של כל חלקי הבניין, או בניה קלה המבטיחה ניקיון, בידוד וכד' ברמה המתאימה לבית מלון במלון נופש שטח המגרש נטו לא יפחת מ דונם ל חדרים. החדרים 2.1 כל החדרים יכללו חדרי רחצה צמודים. גובה מינימלי של החדרים יהיה 2.50 מ' ושל השירותים 2.10 מ'. רוחב מינימלי של חדר לא יפחת מ 2.60 מ'..2 סוגי החדרים והתפלגותם המלון יכול לכלול 3 סוגי חדרים: יחיד, זוגי ומשפחתי, בהתאם למפורט להלן: מספר החדרים ליחיד לא יעלה על 5% מסך החדרים במלון. 2.2 מספר החדרים המשפחתיים המותאמים לארבע מיטות לא יעלה על 5% מסך החדרים במלון. שטח חדר משפחתי לא יעלה על 170% משטח חדר "זוגי"

40 חדר יחיד עירוני נופש מידות החדר (מ"ר נטו) : חדר זוגי סוג החדר עירוני נופש מרכיבים חדר מבואה, אחסנה חדר רחצה סה"כ 2.3 גודל מירבי של חדרים ראה סעיף 4.1 בפרק א' לעיל. ניתן לאחד את החדר עם המבואה והאחסנה. ריהוט החדר וציודו כל חדר יצויד בפרטי הריהוט באיכות טובה כדלקמן: רצפה ממרצפות טרצו ושטיחים ליד המיטות. 2 מיטות בגודל 70/200 ס"מ או מיטה זוגית ברוחב 140 ס"מ, לפחות. שולחן. ראי להלבשה. 2 כסאות. שרפרף למזוודות. מדף עם מגירה או ארון לילה ליד כל מיטה. ארון קיר בעומק 55 ס"מ לפחות וברוחב 1.20 ס"מ, עם מדפים ומגירות. מנורת לילה ליד כל מיטה. תאורת חדר כללית להדלקה וכיבוי בכניסה. שקע חשמלי בחדר. וילון או תריס להאפלת החדר. תמונה או קישוט קיר. הקירות מצופים בציפוי דקורטיבי או צבע רחיץ. 2.4 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. חדר הרחצה חדר הרחצה הצמוד יכלול מקלחת עם וילון, אסלה, כיור רחצה, מדף לכלי רחצה, מיתקן לנייר רזרבי, מראה במידות 70/50 ס"מ לפחות, סל ניירות ומיתקן תליה ל- 2 מגבות רגילות, ול- 2 מגבות ידיים. הקירות מצופים חרסינה עד גובה 1.50 מ'. ציפוי פינת המקלחת עד לגובה 1.80 מ'. הריצפה ממרצפות טרצו או קרמיקה. תותקן מערכת הספקת מים חמים וקרים 24 שעות ביממה

41 במקרה של העדר מיזוג אויר לכל חדר, יובטח אוורור טבעי וחימום בחורף. באזורים חמים נדרש מיזוג אוויר כל חדר יצויד בטלפון עם קשר פנימי וחיצוני דרך המרכזייה. 3. שטחים ציבוריים ושירותיים נדרשים פרוזדור פרוזדורים ומעברים ציבוריים יהיו בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות. פרוזדור המשרת חדרים מצד אחד יהיה ברוחב נטו של 1.50 מ' או 1.20 מ' באישור מוסדות התכנון. פרוזדור המשרת חדרים משני צידיו יהיה לפחות ברוחב נטו של 1.50 מ'. יש לדאוג לתאורה ואוורור מתאימים בפרוזדור. ריצפת הפרוזדור ממרצפות טרצו עם שטיח מרכזי לכל האורך ברוחב של 0.80 מ' לפחות. 3.1 חדר מדרגות מדרגות לשימוש יום- יומי של האורחים בין השטחים הציבוריים יהיו ברוחב של 1.50 מ' לפחות. חדרי מדרגות שירות יהיו ברוחב של 1.20 מ' לפחות. 3.2 מעליות במלון שבו יותר משתי קומות חדרים דרושות מעליות. מספר המעליות יתאים למספר החדרים ולמספר הקומות. מספר המעליות לא יפחת ממעלית נוסעים / שירות אחת ל חדר. בכל מקרה של יותר מ - 6 קומות יש להוסיף מעלית אחת לפחות. הגישה למעליות תהיה מכל הקומות לשירות האורחים. 3.3 שירותים ציבוריים השירותים הציבוריים ימוקמו כך שהפרש הגובה בינם ובין כל שטח ציבורי במלון לא יעלה על קומה אחת. 3.4 חדרי שירות בכל קומה או בכל מספר קומות יהיו חדר שירות ומחסן לבנים, כולל: כיור, ארון, כלי ניקוי, אסלת ניקוי ומקום לעגלת ניקוי

42 מקלט / מרחב מוגן במיכסת השטחים הציבוריים יש לכלול גם מקלט או מרחב מוגן לפי תקן פיקוד העורף. השטח יכול להיות דו- תכליתי ולהכיל בתוכו חלק מהשטחים הציבוריים והשירותיים, באישור פיקוד העורף. יותר תכנון חדרי אורחים במרחבים מוגנים, בכפוף לשמירה על רמת הגימור של החדר ואישור מפורש של פיקוד העורף, לרבות אישור כל המערכות והתגמירים. 3.6 מלון D נופש - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח גודל המלון (חדרים) שטחים ציבוריים 1.אולם כניסה וטרקלין 2.בר/מועדון/פיאנו בר 3.חדרי אוכל ומסעדות 4.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות 5.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה,אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 42

43 מלון D עירוני - מיכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים מקדם שטח נטו לחדר (במ"ר) ייעוד השטח גודל המלון (חדרים) שטחים ציבוריים 1.אולם כניסה וטרקלין 2.בר/מועדון/פיאנו בר 3.חדרי אוכל ומסעדות 4.אולמות / חדרי ישיבות / חדרי פעילות 5.שירותים ציבוריים סה"כ שטחים ציבוריים שטחים שירותיים 1.עובדים (מלתחות וחדר אוכל) 2.הנהלה 3.מטבחים 4.פריקה וטעינה, אשפה ומחסנים כלליים 5.משק בית, לובנה וכביסה 6.חדרי מכונות,אחזקה וחשמל 7.חדרי שירות חדרניות/ םי סה"כ שטחים שירותיים סה"כ שטחים ציבוריים ושירותיים 3.9 מרכיבים נוספים בשטחים הציבוריים ייעוד השטח מספר חדרים א. דלפק קבלה, מודיעין וקופה (אורך ב-מ') ב. תא טלפון ציבורי 2 1 ג. תא טלפון פנימי ריהוט ודקורציה כל השטחים הציבוריים יהיו מרוהטים בריהוט נאה. הריצפה תרוצף במרצפות קרמיקה או טרצו מטיב מעולה, העומדות בפני שחיקה מרובה, או תכוסה בשטיחים מקיר לקיר. הקירות יצופו בציפוי דקורטיבי או צבעים רחיצים

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מ 5 תחום מס' אמת מידה נקודות כוכב אחד שני כוכבים שלושה כוכבים ארבעה כוכבים חמישה כוכבים I. מבנה/חדרים M M M M M - 1 ניקיון/היגיינה ניקיון והיגיינה הם

מ 5 תחום מס' אמת מידה נקודות כוכב אחד שני כוכבים שלושה כוכבים ארבעה כוכבים חמישה כוכבים I. מבנה/חדרים M M M M M - 1 ניקיון/היגיינה ניקיון והיגיינה הם מ I. מבנה/חדרים - ניקיון/היגיינה ניקיון והיגיינה הם תנאי מוקדם לכל - מצב תחזוקה כל המנגנונים וכל פריטי הציוד פועלים והם במצב תקין - פשוט בינוני משופר גבוה רושם כללי הרושם הכללי של המלון מספיק לדרישות הבודק

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס

תיירות חוף כרמל  - ועדת היגוי מס 22/02/2010 ועדת היגוי מס' : 4 אדר' ערן מבל : עורך התכנית. תכנון פיזי ואדריכלי יוסי שק : מרכז צוות התכנון. תכנון פיזי. אביעד שר שלום : יועץ תיירות, פנאי ונופש עירית קרן : חב' קונטקט : מיתוג ותקשורת שיווקית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד