תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ"

תמליל

1 תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה וחשמל תפעול בסיסי USB ורשת רדיו אנלוגי כיול הרמקולים התאמה לפס הקול אנו מודים לכם על רכישת רסיבר זה מתוצרת אונקיו. אנא קראו מדריך זה ביסודיות לפני השימוש ברסיבר. מעקב אחר ההוראות המופיעות במדריך זה יאפשר לכם להגיע לרמה אופטימאלית של ביצוע ולרמת הנאה מרבית מהרסיבר החדש שלכם. אנא שימרו על מדריך זה לצורכי שימוש עתידי. תפריט הבית... תפריט על המסך... חיבור אזורים נוספים... שליטה ברכיבים נוספים...

2 הוראות בטיחות כללי 1 1. קראו את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר שמרו את הוראות הבטיחות לשימוש עתידי הקפידו למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות הבטיחות. 4 נקו 4. את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן. 5 אסור 5. לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. במקרה תקלה הביאו אותו לתחנת שרות מוסמכת. מכשיר המחובר לשקע חשמלי 1 הגנה 1. מרטיבות: אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים למכשיר דרך פתחי האוורור ואין להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטלים. 2 הגנה 2. מחום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום. אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים. 3 אוורור: 3. יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום את פתחי האוורור ואין להכשיל את האוורור על ידי כסוי פתחי האוורור בפריטים כגון: עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'. כמו כן אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור. 4 העמדה: 4. יש לק ב ע את המכשיר על גבי בסיס יציב ולנייד אותו אך ורק בעגלה או במעמד שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. יש להרחיק כל דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה להימשך. 5 תלייה: 5. אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא באמצעות התקן תלייה מתאים שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. 6 קווי 6. חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל. 7 חיבור 7. לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. במידה וקיים במכשיר חוט הארקה, הוא צריך להיות מחובר לשקע חשמל עם הארקת הגנה )כבל עם תקע שבו 3 פינים ושקע עם 3 חורים(. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. 8 הגנה 8. על כבלי החשמל: יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! 9 גישה: 9. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר מרשת החשמל אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. מכשיר הפועל על סוללות )שלט רחוק( 1 זהירות, 1. סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ! 3 יש 3. למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ! 4 סוללות 4. מכילות חומרים מסוכנים יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי. 5 כשהמכשיר 5. אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות. מכשיר המפיק קרינת לייזר )נגן תקליטורים( 1 קרינת 1. לייזר - אין להביט הישר לתוך הקרן או להתבונן ישירות בעזרת מכשירים אופטיים. 2 חשיפת 2. העור סמוך למ פ ת ח עלולה לגרום לכוויות. יש לפנות למעבדת השרות המוסמכת במקרים הבאים: 1 קרע 1. בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל. 2 שבר 2. בגוף המכשיר. 3 חדירת 3. עצמים או נוזלים לתוך המכשיר. 4 פעולת 4. המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו. 2

3 אביזרים מסופקים לרסיבר זה מצורפים אנטנת FM פנימית אנטנת AM מיקרופון כיול ייעודי כבל חשמל סימונים לכבלי רמקולים שלט רחוק )RC-837M( ושתי סוללות AA בחוברת זו מאוזכרים כבלים ואביזרים נוספים אופציונליים הניתנים לרכישה בנפרד. החלפת סוללות בשלט רחוק שימו לב: הקפידו על כיוון הסוללות פלוס ומינוס! הקפידו שלא לערבב סוללות ישנות וחדשות. הקפידו שלא לערבב סוללות מסוגים שונים. שמרו על שלמות הסוללות. הוציאו את הסוללות אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר תקופה ממושכת. פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף ייעודי. הבטיחו שדה ראייה נקי בין השלט רחוק לחיישן שבגוף המכשיר. אל תתרחקו יותר מדי אחורה ולצדדים. 5 מ' 3

4 חזית המכשיר כיבוי והפעלה ממצב המתנה שיפור איכות הקול )לא בכל הדגמים( MUSIC OPTIMIZER 13 ON/ STANDBY 1 כיבוי והפעלת אזורים נוספים ZONE 2, ZONE 3 חיישן לשלט רחוק שקע לחיבור אוזניות כניסת וידאו ואודיו דיגיטלי PHONES AUX INPUT HDMI/MHL צג המכשיר TONE הדגשת צלילים נמוכים או גבוהים 16 4 סגנון קול עמעום תאורת הצג )לא בכל הדגמים( בחירת כניסה שינוי החיוויים בתצוגה כניסת וידאו אנלוגי DISPLAY VIDEO LISTENING MODE DIMMER 5 6 שמירת תחנות רדיו בזכרון USB חיבור להתקן זכרון USB 20 MEMORY 7 חיפוש תחנות רדיו SETUP MIC כניסת מיקרופון כיול ייעודי 21 TUNING MODE 8 שינוי החיוויים בתצוגה חיווי צריכת חשמל מופחתת במצב המתנה HYBRID STANDBY 22 DISPLAY 9 כפתור ניווט בתפריט: בחירת אפשרויות ואישור RETURN MASTER VOLUME חזרה למצב קודם כיוון עוצמת הקול הכללית תפקוד כמגבר קול בלבד )לא בכל הדגמים( חיווי מידע נוסף שתחנת הרדיו משדרת )לא בכל הדגמים( PURE AUDIO RT/PTY/TP

5 צג המכשיר חיווי הפעלת אזור 2 10 חיווי השתקת קול - MUTING 1 חיווי הפעלת אזור 3 11 חיווי הכניסה הפעילה: HDMI או DIGITAL 2 חיווי כניסת וידאו תלת ממד 3D 12 חיווי ערוץ אודיו חוזר - ARC 3 חיווי חיבור אוזניות 13 חיווי חיבור התקן זכרון USB 4 חיווי ניגון או עצירה 14 חיווי חיבור לרשת - NET 5 חיווי סגנון הקול ופורמט קידוד פס הקול 15 אזור הודעות 6 חיווי בקרה אוטומטית של תדרי הקול ועוצמתו 16 חיווי הפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי - SLEEP 7 17 חיווי הפעלת שיפור איכות הקול חיווי נתוני השידור הנקלט 8 18 חיווי מקלט רדיו: מידע נוסף -,RDS חיפוש תחנות אוטומטי -,AUTO מציאת תחנה -,TUNED שידור סטראופוני - STEREO FM חיווי הפעלת כיבוי אוטומטי אם המכשיר לא היה בשימוש חצי שעה. 9 5

6 ג ב המכשיר כניסות שמע דיגיטלי דרך כבל קואקסיאלי - COAXIAL או אופטי - OPTICAL כניסות ויציאות וידאו אנלוגי )סטנדרטי או )HD קומפוננט חיבור להתקן זכרון USB DIGITAL IN COMPONENT VIDEO IN/OUT USB חיבור לכבל רשת חיבורים לאנטנת FM ולאנטנת AM כניסות ויציאות HDMI לאודיו ולוידאו דיגיטלי )סטנדרטי או )HD ETHERNET FM ANTENNA/ AM ANTENNA HDMI IN/OUT SPEAKERS חיבורים לכבלי רמקולים 7 8 חיבור לכבל חשמל חיבור ייעודי של ONKYO המאפשר שליטה מרחוק על רכיבים המחוברים לרסיבר 9 VIDEO/AUDIO IN כניסות לוידאו אנלוגי קומפוזיט ואודיו אנלוגי סטראופוני 10 יציאה לטלוויזיה יציאה לרמקול "סאב-וופר" מוגבר יציאות לאזור 2 ולאזור 3 חיבור לחשמל בחלק מהדגמים MONITOR OUT V SUBWOOFER PRE OUT ZONE 2/ZONE 3 LINE OUT AC INLET

7 שלט רחוק הפעלת וכיבוי הרסיבר מצב פעולת השלט/בחירת כניסה לרסיבר RECEIVER REMOTE MODE/ INPUT SELECTOR 1 2 כפתור ניווט בתפריט: בחירת אפשרויות ואישור ENTER פתיחת תפריט מהיר להגדרות נפוצות Q SETUP התאמת הרסיבר לתכנים )סרט, מוסיקה, משחק וכו'( 3 DIMMER עמעום תאורת הצג DISPLAY שינוי החיוויים על הצג 7 11 MUTING השתקת הקול 8 / VOL כיוון עוצמת הקול הכללית 9 5 RETURN חזרה למצב קודם 10 5 פתיחת חלון תפריט הבית על גבי מסך הטלוויזיה HOME SLEEP 12 שליטה במקלט הרדיו הפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי לשליטה במקלט הרדיו המובנה ברסיבר, יש ללחוץ קודם על כפתור AM או FM )או.)RECEIVER / חיפוש תחנות 1 D.TUN הקלדת תדר תחנה 2 DISPLAY שינוי החיוויים על הצג 3 דפדוף בין תחנות השמורות בזכרון CH +/ ספרות הקלדת ספרות לשליטה ברסיבר, לחצו קודם על כפתור.RECEIVER ניתן לשלוט באמצעות שלט רחוק זה גם בנגני תקליטורים של.ONK YO * 1 כדי לשלוט ברכיב אחר של מערכת הקולנוע הביתי, יש להזין קודם לשלט רחוק את הקוד שלו )ראו בהמשך(

8 חיבור רמקולים התאימו את הגדרות הרסיבר לרמקולים שבשימוש מספר רמקולים 2 קדמיים - Front מרכזי - Center הקפיים - Surround הקפיים אחוריים - back Surround הקפיים אחוריים - back Surround קדמיים גבוהים - high Front לא ניתן לחבר באותו הזמן את הרמקולים ההקפיים האחוריים ואת הרמקולים הקדמיים הגבוהים )המדמים עומק גם לגובה(. אם קצות הגידים אינם חשופים, קלפו את הבידוד בקצות הגידים כמתואר וסובבו את החלק החשוף. מחברי הברגה מחברי לחיצה 8

9 חיבור רמקולים שימו לב! חברו לחשמל רק לאחר השלמת חיווט הכניסות והיציאות! הקפידו על התאמת ערוצי הסטריאו: שמאל - L וימין - R! הקפידו על הקוטביות הנכונה: -/+! הקפידו להשחיל את קצות הגידים החשופים עד הסוף. הקפידו שקצות הגידים החשופים לא יגעו זה בזה למניעת קצר! הדביקו תוויות בצבע המתאים, לקצה החיובי של הכבל רמקול קדמי שמאלי קדמי גבוה שמאלי אזור 2 שמאלי קדמי ימני קדמי גבוה ימני אזור 2 ימני מרכזי הקפי שמאלי הקפי ימני הקפי אחורי שמאלי הקפי אחורי ימני צבע המחבר והתווית לבן אדום ירוק כחול אפור חום קרם עשה ולא תעשה 9

10 חיבור רמקולים חיבור רמקולים מסוג Dipole ניתן להשתמש ברמקולים מסוג dipole כרמקולים הקפיים.)surround( רמקולים מסוג זה מפיקים את אותו הקול לשני כיוונים מנוגדים. רמקולים אלו מסומנים בדרך כלל בחץ המורה על אופן מיקומם: הרמקולים ההקפיים הקדמיים )a( צריכים להיות ממוקמים באופן שהחץ יצביע לכיוון הטלוויזיה. הרמקולים ההקפיים האחוריים )b( צריכים להיות ממוקמים באופן שהחץ יצביע לכיוון הרמקול השני. חיבור "סאב-וופר" מוג בר "סאב-וופר" מוגבר חפשו באמצעות ניסוי וטעיה את המיקום הטוב ביותר עבור רמקול "סאב-וופר" מיקום פינתי בשליש המרחק 10

11 חיבור רמקולים חיבור רמקולים תומכי חיבור bi- amp בשיטת החיבור Bi-amping מזינים יחידת רמקולים בשני כבלים שאחד מגיע ממגבר הצלילים הנמוכים )באסים( אל הרמקול שבנוי להפיק צלילים נמוכים )"וופר ( והשני מגיע ממגבר הצלילים הגבוהים ) טראבל( אל הרמקול שבנוי להפיק צלילים גבוהים )"טוויטר"(. כאשר משתמשים בשיטה זו יש לוודא קודם שהרמקולים אכן תומכים בשיטה זו. לאחר מכן יש להסיר את המגשר המחבר בין ה"וופר" וה"טוויטר" ביחידת הרמקולים ולהגדיר בהתאם את יציאות הרסיבר. 11

12 חיבור רכיבים נוספים רסיבר זה בנוי לקבל אותות תמונה )וידאו( וקול )אודיו( ממגוון מקורות בחיבורים דיגיטליים ואנלוגיים. בדרך כלל קיימת יותר מאפשרות חיבור אחת בין שני מכשירים ויש לשים לב לדברים הבאים: 1 יש 1. להקפיד לכבות את שני המכשירים ולנתק אותם מהחשמל לפני חיבור כבלי וידאו ואודיו. 2 בדרך 2. כלל צריך להעביר וידאו ואודיו באמצעות כבלים נפרדים. מובן שאם מדובר בנגן אודיו בלבד, אין צורך בכבל וידאו. יש חיבורים, כמו,HDMI שמעבירים וידאו ואודיו בכבל יחיד. קיימת אפילו אפשרות שחיבור HDMI יעביר את אות הקול דו סטרית אם המכשירים המחוברים תומכים בערוץ קול חוזר )ARC( וכך נחסך חיבור אודיו נוסף. 3 שימו 3. לב שלא להתבלבל בין היציאות מהמכשיר )OUT( לבין הכניסות אליו.)IN( מובן שכל כבל צריך לחבר בין יציאה לכניסה המקבילה במכשיר השני. 4 יש 4. להעדיף את החיבורים האיכותיים ביותר האפשריים. החיבורים שמעבירים אותות תמונה )וידאו( וקול )אודיו( דיגיטליים, הם יותר איכותיים מהאנלוגיים. בחיבורים האנלוגיים, וידאו "קומפוננט" )מקבץ של 3 שקעים נפרדים בצבעים אדום ירוק וכחול( הוא יותר איכותי מוידאו "קומפוזיט" )שקע יחיד המסומן בד"כ בצבע צהוב(. שימו לב! המשמעות של שימוש בחיבורים פחות איכותיים הוא לא רק קבלת תמונה וקול פחות איכותיים אלא גם חסימת אפשרויות! למשל: חיבור שאינו HDMI לא יעביר שליטה הדדית או וידאו 3D, חיבור אודיו אנלוגי מונו או סטראו, לא יעביר קול הקפי )"סראונד"( וחיבור וידאו "קומפוזיט" לא יעביר וידאו.HD 5 ייתכן 5. מצב שהמחברים )"קונקטורים"( בשני המכשירים אינם זהים למרות שמדובר באותם אותות. למשל: חיבור אודיו אנלוגי סטראופוני יכול להיות בצורת זוג שקעים RCA בצבעים אדום ולבן או בצורת שקע PL יחיד. במקרים כאלה יש צורך במתאם או בכבל )שלפעמים מסופק עם המכשיר( שקצה אחד שלו הוא בצורה שונה מהקצה השני. 6 יש 6. לוודא בהגדרות המכשיר )דרך התפריט( שהחיבור מאופשר )לא חסום( וגם מוגדר נכון בהתאמה למכשיר השני. שימו לב! הקפידו לחבר לחשמל רק לאחר השלמת חיווט הכניסות והיציאות. הקפידו לוודא שהגדרות הרסיבר והמכשיר המחובר אליו )למשל טלוויזיה( מתאימות לצורת החיבור. HDMI חיבור HDMI לאודיו ולוידאו דיגיטלי )סטנדרטי או )HD מעביר את הוידאו בצורה האיכותית ביותר וגם הפשוטה ביותר לשימוש משום שהוא מעביר במקביל לוידאו גם את האודיו. אם ניתן למצוא חיבור HDMI בשני מכשירים שצריך לחבר זה לזה, כדאי להשתמש בו בעדיפות ראשונה. חיבור HDMI בין מכשירים תומכי HDMI CEC מאפשר שליטה הדדית ביניהם. למשל: טלוויזיה תדלק ותכבה במקביל למכשיר המחובר אליה. אפשר לחבר חיבור DVI של מכשיר לחיבור HDMI באמצעות מ ת א ם.DVI-HDMI במקרה זה, האודיו לא יועבר ויש לחברו בנפרד. 12

13 חיבור רכיבים נוספים COMPONENT חיבור וידאו אנלוגי )סטנדרטי או )HD קומפוננט מעביר את אות התמונה האנלוגי האיכותי ביותר דרך מקבץ של 3 שקעים נפרדים בצבעים אדום ירוק וכחול. הוידאו האנלוגי המועבר דרך חיבור זה יכול להיות סטנדרטי או.HD שימו לב להתאמת הצבעים בשני המכשירים. ירוק כחול אדום VIDEO חיבור וידאו אנלוגי קומפוזיט מעביר את אות התמונה דרך שקע יחיד המסומן בד"כ בצבע צהוב. צהוב יתרונו הגדול שניתן למצוא אותו בכל שני מכשירים שצריך לחבר זה לזה. חסרונו באיכותו הנמוכה יחסית. OPTICAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל אופטי. כתום COAXIAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל קואקסיאלי. AUDIO חיבור אודיו אנלוגי סטריאופוני דרך זוג שקעים נפרדים בצבעים אדום ולבן. יש להקפיד על התאמת צבעי המחברים ולהיזהר מהצלבה ביניהם! אם למכשיר החיצוני חיבור אודיו אנלוגי יחיד )"מונו"(, יש לחברו לכניסת/יציאת שמאל )L(. לבן אדום 13

14 חיבור רכיבים נוספים חיבור HDMI שיוך רכיבים לכניסות HDMI רכיבים נגני תקליטורים )Blu-ray/DVD( ממירי כבלים/לוויין משחקי וידאו/מחשב מחשב אישי אחר אחר אחר מצלמת וידאו טלוויזיה מקרן חיבור IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 Front OUT MAIN OUT SUB בקרה דרך כבל HDMI - כניסות משוייכות מראש לרכיבים )ניתן לשנות( חיבור HDMI לאודיו ולוידאו דיגיטלי )סטנדרטי או )HD מעביר את הוידאו בצורה האיכותית ביותר וגם הפשוטה ביותר לשימוש משום שהוא מעביר במקביל לוידאו גם את האודיו. חיבור HDMI בין מכשירים תומכי HDMI CEC )תקן בקרה למכשירי אלקטרוניקה ביתיים( מאפשר שליטה הדדית ביניהם. למשל: טלוויזיה תדלק ותכבה במקביל למכשיר המחובר אליה. וודאו בתפריטי המכשירים שאפשרות זו מופעלת On(!)HDMI Control - ערוץ קול חוזר החיבור לטלוויזיה תלוי בתמיכת הטלוויזיה באודיו חוזר. אם הטלוויזיה תומכת בערוץ אודיו חוזר,ARC היא תעביר לרסיבר את פס הקול של השידור הנקלט על ידה דרך יציאת HDMI OUT של הרסיבר. אפשרות זו חוסכת כבל אודיו מאחר ואות הקול יכול לעבור בכבל HDMI באופן דו סטרי. אם בטלוויזיה אין חיבור HDMI ARC חייבים לחבר כבל אודיו נפרד )רצוי כבל אופטי לאודיו דיגיטלי( שיעביר את פס הקול של התחנה הנקלטת בטלוויזיה אל הרמקולים של מערכת הגברת הקול. וודאו בתפריטי המכשירים שאפשרות זו מופעלת On(!)ARC - MHL לרסיבר זה חיבור )Mobile High-Definition Link( MHL בחזית שתומך בהעברת וידאו בפירוט גבוה מהתקנים ניידים. 14

15 חיבור רכיבים נוספים חיבור USB, VIDEO USB DIGITAL IN שיוך רכיבים לכניסות רכיבים מכשיר ipod/iphone )עם חיבור וידאו( התקן זכרון נייד USB כולל מכשיר ipod/iphone חיבורי אודיו דיגיטלי (GAME( OPTICAL 1 משחקי וידאו/מחשב CD טלוויזיה, נגן תקליטורי OPTICAL 2 (TV/CD) Blu-ray/DVD נגן תקליטורי COAXIAL 1 (BD/DVD) ממיר כבלים לוויין, עריסת RI חיבורי וידאו אנלוגי "קומפוננט" ממיר כבלים לוויין, עריסת RI טלוויזיה, מקרן וכו' נתב רשת אינטרנט טלוויזיה, מקרן וכו' COAXIAL 2 (CBL/SAT) COMPONENT VIDEO IN (CBL/SAT) OUT ETHERNET MONITOR OUT Blu-ray/DVD נגן תקליטורי BD/DVD IN ממיר כבלים לוויין CBL/SAT IN ממיר כבלים לוויין, מכשיר הקלטה דיגיטלי STB/DVR IN RI משחקי וידאו/מחשב, עריסת GAME IN מחשב אישי PC IN RI עריסת,CD טלוויזיה, נגן תקליטורי TV/CD IN - כניסות משוייכות מראש לרכיבים )ניתן לשנות( 15

16 חיבור רכיבים נוספים חיבור רכיבי Onkyo חיבור Interactive(,)Remote מאפשר את פעולות השליטה ההדדית הבאות:, הרסיבר יופעל אוטמטית ממצב המתנה הפעלה אוטומטית: כאשר מתחילים לנגן מדיה ברכיב המחובר לרסיבר בחיבור וייבחר אוטומטית בכניסה אליה מחובר אותו רכיב., הרסיבר ייבחר אוטומטית בכניסה אליה בחירה אוטומטית: כאשר מתחילים לנגן מדיה ברכיב המחובר לרסיבר בחיבור מחובר אותו רכיב., השלט רחוק של הרסיבר שליטה באמצעות השלט רחוק של הרסיבר: לאחר הזנת קוד הרכיב המחובר לרסיבר בחיבור יכול לשלוט ברכיב תוך שהוא מכוון לרסיבר. TV/CD: GAME: TV/CD DOCK TAPE GAME DOCK 1 וודאו 1. שכל רכיבי Onkyo מחוברים בכבל אודיו אנלוגי. המסופקים ע"י כמתואר באיור. השתמשו רק בכבלי 2 חברו 2. את חיבורי חברת!Onkyo 3 שנו 3. את הכניסה המוצגת: לחצו קצרות על כפתור TV/CD או GAME ואחר כך לחצו שוב ארוכות )3 שניות( על אותו כפתור לשינוי הכניסה שתוצג )האפשרות DOCK אינה יכולה להבחר בשני המקומות במקביל(. 16

17 חיבור אנטנה וחשמל חיבור לאנטנה דגם אירופי דגם אמריקאי חברו חברו הרפו השחילו דחפו הזהרו כאשר אתם משתמשים בנעץ! אנטנת FM פנימית )מסופקת( אנטנת AM )מסופקת( חיבור לחשמל 17

18 תפעול בסיסי הפעלה וכיבוי להפעלת הרסיבר ממצב המתנה ולכיבוי הרסיבר למצב המתנה, לחצו בגוף המכשיר על כפתור ON/STANDBY או בשלט רחוק על כפתור RECEIVER ואחר כך על כפתור. RECEIVER מומלץ להחליש את עוצמת הקול לפני הכיבוי כדי שלא יפתיע בעוצמתו בעת ההפעלה מחדש. במידה ונפתח חלון F/W, Update New עדכנו את קושחת המכשיר כמפורט בהמשך המדריך. בהפעלה ראשונה, תתבקשו להגדיר הגדרות ראשוניות )ראו פרוט בהמשך המדריך(. בחרו באפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט )מעלה-מטה לבחירה ופנימה לאישור( על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. תצוגה על מסך הטלוויזיה תתאפשר רק אם היא מחוברת ליציאת HDMI OUT MAIN של הרסיבר. ניגון מדיה מרכיבי המערכת באמצעות השלט רחוק 1 לחצו 1. על כפתור RECEIVER ואחר כך על כפתור.INPUT SELECTOR 2 הפעילו 2. את רכיב המערכת לניגון מדיה )ראו בהמשך(. 3 כוונו 3. את עוצמת הקול באמצעות כפתור / VOL. 4 התאימו 4. את הרסיבר לתכנים Modes( )Listening כמתואר בהמשך המדריך. באמצעות כפתורי המכשיר 1 לחצו 1. על כפתור הכניסה הרצויה. 2 הפעילו 2. את רכיב המערכת לניגון מדיה )ראו בהמשך(. 3 כוונו 3. את עוצמת הקול באמצעות כפתור.MASTER VOLUME 4 התאימו 4. את הרסיבר לתכנים Modes( )Listening כמתואר בהמשך המדריך. בחירת הכניסה הרצויה 18

19 USB ורשת כפתורי התפעול הרלבנטיים לניגון קבצים מהתקן זכרון USB או מ- ipod/iphone או מהרשת TOP MENU תפריט ניגון המדיה 1 כפתור ניווט בתפריט: בחירת אפשרויות ואישור לחצו קודם על כפתור NET או USB / ENTER 2 / דפדוף בדפי התפריט 8 / PLAYLIST דפדוף ברשימות השמעה התחלת השמעה/הצגה 3 דילוג לתחילת הקובץ, לחיצה כפולה לקובץ הקודם 4 הרצה מהירה אחורה 5 9 עצירת השמעה/הצגה מעבר בין ממשק השמעה לממשק רשימת קבצים SEARCH DISPLAY החלפת המידע בתצוגה /+ ALBUM דפדוף בין אלבומים פתיחת תפריט רדיו מהאינטרנט MENU חזרה למסך תפריט קודם הרצה מהירה קדימה דילוג לסוף הקובץ, לחיצה כפולה לקובץ הבא RETURN הפסקת השמעה/הצגה 14 MODE מצב פעולה 15 RANDOM ניגון אקראי 16 REPEAT ניגון חוזר 17 19

20 USB ורשת ניגון קבצים מהתקן זכרון USB או מ- ipod/iphone 1 לחצו 1. על כפתור USB מספר פעמים הדרוש לבחירת כניסת USB הרצויה: USB(Front) )עבור )ipod/iphone או. USB(Rear) 2 חברו 2. התקן זכרון USB או ipod/iphone לכניסת USB שבחרתם. במקרה של,iPod/iPhone לחצו על כפתור MODE מספר פעמים לבחירת: (Music) ExtendedMode או (Video).Extended Mode 3 בחרו 3. בתיקייה הרצויה באמצעות כפתור הניווט )מעלה-מטה לבחירה ופנימה לאישור( על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 4 בחרו 4. בקובץ הרצוי באמצעות כפתור הניווט )מעלה-מטה( על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 5 לחצו 5. ENTER או להתחלת השמעה/הצגה. הסבר סמל תיקייה רצועה ניגון עצירה הרצה קדימה הרצה אחורה אומן אלבום ניגון חוזר קובץ ניגון חוזר תיקייה ניגון חוזר ניגון אקראי ניגון אקראי אלבום תפריט על מסך הטלוויזיה מופיע רק אם הטלוויזיה מחוברת לרסיבר באמצעות כבל.HDMI 20

21 USB ורשת הערה: ההוראה: "בחרו" במדריך זה, משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו ( )ENTER כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על ג בי התצוגה. האזנה לתחנות רדיו מהאינטרנט 1 וודאו 1. שיש חיבור לאינטרנט. 2 לחצו 2. על כפתור NET לבחירת כניסת רשת. 3 בחרו.3 באפשרות Radio. vtuner Internet 4 בחרו 4. בתחנת הרדיו הרצויה. כדי לחפש תחנות דומות לחצו על כפתור MENU ובחרו באפשרות: this. Stations like כדי להוסיף תחנת רדיו לרשימת ההעדפות האישית Favorites(,)My לחצו על כפתור MENU תוך כדי האזנה ובחרו באפשרות: Favorites. Add to My אשרו ע"י בחירת האפשרות:. OK רשימה זו נמצאת בתיקיית Favorites אותה ניתן לבחור בתפריט הנפתח כאשר בוחרים באפשרות: Radio. vtuner Internet האזנה לקבצים ברשת הביתית 1 וודאו 1. שיש חיבור לאינטרנט. 2 לחצו 2. על כפתור NET לבחירת כניסת רשת. 3 בחרו 3. באפשרות. DLNA 4 בחרו 4. בשרת )server( הרצוי. 5 בחרו 5. בקובץ הרצוי כדי להתחיל להשמיע/להציג אותו. DLNA הוא תקן לשיתוף קבצי מדיה )כמו: תמונות, וידאו ומוסיקה( בין מכשירים תומכים )כמו: מחשבים, נגנים, רסיברים, סטרימרים, סמארטפונים, קונסולות משחק, טאבלטים ומסכי טלוויזיה( המחוברים לאותה רשת ביתית )קווית או אלחוטית(. המכשיר בו נמצאים הקבצים נקרא שרת מדיה דיגיטלית )DMS( והמכשיר המציג או המנגן אותם נקרא נגן מדיה דיגיטלית.)DMP( באמצעות תוכנה / אפליקציה מתאימה, ניתן לנגן/להציג מולטימדיה במערכת הגברת קול / טלוויזיה ישירות מהמכשיר בו נמצאים הקבצים או דרך רסיבר / סטרימר. האפליקציה מאתרת אוטומטית מכשירים תומכי DLNA המחוברים לרשת ובתוכם את הקבצים הרלבנטיים. כל שנותר למשתמש הוא לבחור את המכשיר שישמיע או יציג אותם. ניתן להוריד אפליקציה מתאימה share( )DLNA media למערכת ההפעלה הרצויה )כמו: חלונות, אנדרואיד וזו של אפל( כפי שמורידים אפליקציות אחרות. הערות: חברת אפל מספקת במקור שירות דומה בשם. AirPlay הערה: היבואן אינו אחראי להדרכה ולתמיכה ברשת.DNLA 21

22 רדיו אנלוגי הערה: בסעיף זה מתייחסים לכפתורים שעל גוף המכשיר אלא אם נאמר אחרת. חיפוש תחנות 1 לחצו 1. על כפתור AM או FM לבחירת תחום התדרים הרצוי. 2 לחצו 2. על כפתור TUNING MODE כך שבתצוגה יואר החיווי "AUTO" עבור חיפוש אוטומטי או לא יואר עבור חיפוש ידני. 3 לחצו 3. על כפתור / TUNING לחיצה אחת לחיפוש אוטומטי או מספר לחיצות )קצרות או ארוכות( לחיפוש ידני. לחילופין, ניתן ללחוץ על כפתור D.TUN ולהקליד ישירות את התדר באמצעות מקשי הספרות שבשלט רחוק. כאשר הסריקה תמצא תחנת רדיו, יואר בתצוגה החיווי:. TUNED אם השידור סטראופוני, יואר גם החיווי:. FM STEREO תדר תחום תדר שמירת תחנות רדיו בזכרון 1 חפשו 1. תחנת רדיו חדשה. 2 לחצו 2. על כפתור.MEMORY 3 תוך 3. 8 שניות דפדפו למספר הזכרון הפנוי הרצוי בלחיצות על כפתור.PRESET / 4 לאישור 4. לחצו שוב על כפתור.MEMORY בחירת תחנת רדיו מהזכרון 1 לחצו 1. על כפתור AM או FM לבחירת תחום התדרים הרצוי. 2 לחצו 2. על כפתור / PRESET כדי לדפדף בין התחנות השמורות בזכרון. בשלט רחוק לחצו על כפתור /+.CH כדי למחוק תחנת רדיו השמורה בזכרון לחצו על כפתור MODE TUNING תוך כדי לחיצה על כפתור.MEMORY 22

23 כיול הרמקולים כאשר מחברים לרסיבר את מיקרופון הכיול הייעודי )מסופק עם הרסיבר(, מנגנון 2EQ Audyssey המובנה ברסיבר מזהה אוטומטית את מספר הרמקולים, ביצועי הרמקולים )גודל היחידות ותדר המעבר ביניהם - )crossover ומרחקם ממקום ישיבת המאזין. בהתבסס על הנתונים שהוא אוסף, מנגנון Audyssey 2EQ מתאים את תפוקת הרסיבר לרמקולים כך שהקול יישמע במיטבו במסגרת הנתונים האקוסטיים של החדר. מנגנון Audyssey 2EQ מאפשר שתי דרכי כיול באמצעות המיקרופון הייעודי: 1 כיול 1. מהיר - Start Audyssey Quick עבור מיקום יחיד בו אמור המאזין לשבת. 2 כיול 2. מלא - Calibration Audyssey 2EQ Full עבור 3 מיקומים המכסים את כל אזור אפשרויות הישיבה. מומלץ לבצע את הכיול המלא שמבטיח דיוק רב יותר. בכל מקרה, יש להציב את מיקרופון הכיול הייעודי בגובה האוזניים על גבי רהיט יציב ולא לאחוז בו ביד )כדי שלא לשבש את פעולתו(. כמו כן חובה לשמור על שקט מכסימלי ועל צמצום הפרעות תדר רדיו ולצורך כך יש להוציא מהחדר מכשירים ניידים ולנתק מהחשמל את כל המכשירים החשמליים הנייחים. 1 המיקום הראשון הוא מיקום הישיבה הראשי שסביר שייתפס ראשון ע"י המאזין. 2 המיקום השני הוא הגבול הימני של אזור אפשרויות הישיבה. 3 המיקום השלישי הוא הגבול השמאלי של אזור אפשרויות הישיבה. המרחקים בין כל המיקומים צריכים להיות גדולים ממטר אחד

24 כיול הרמקולים ביצוע הכיול 1 הפעילו 1. את הרסיבר ואת הטלוויזיה המחוברת אליו וודאו שבטלוויזיה רואים את הרסיבר )צריכה להיות מחוברת אליו בכבל.)HDMI 2 חברו 2. את המיקרופון הייעודי לשקע המתאים ברסיבר, הציבו אותו במיקום הראשון ולחצו על כפתור.ENTER מיקרופון כיול 3 בחרו 3. בכל סעיף באפשרות המתאימה )ראו פרוט בהמשך המדריך( באמצעות כפתור הניווט )מעלה-מטה לבחירה ופנימה לאישור( על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 4 לאחר 4. סיום הגדרת הרמקולים, בחרו באפשרות: Start Audyssey Quick או Full Audyssey 2EQ Calibration ולחצו על כפתור ENTER כדי להתחיל את תהליך הכיול. תהליך זה נמשך דקות אחדות ובמהלכו נשמעים צלילי בוחן. הקפידו על שמירת השקט ואל תעמדו בין הרמקולים למיקרופון. אם בחרתם באפשרות: Start, Audyssey Quick דלגו על השלב הבא. 5 מקמו 5. את המיקרופון במיקום השני ולחצו שוב על כפתור ENTER כדי להתחיל את תהליך הכיול. לאחר סיומו, חזרו עליו במיקום השלישי. 24

25 כיול הרמקולים 6 בחרו 6. באפשרות הרצויה ולחצו על כפתור.ENTER האפשרויות הן: שמירה - Save כדי לשמור ולצאת מתהליך הכיול. ביטול - Cancel כדי לצאת מתהליך הכיול ללא שמירה. ניתן גם לבחון את ההגדרות ולשנותן ידנית על פי הצורך באמצעות כפתור הניווט )מעלה-מטה לבחירה ופנימה לאישור( על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. 7 לאחר 7. השמירה, ייפתח תפריט הגדרות נוספות:, Audyssey Dynamic EQ ו- Volume Dynamic שיפורטו בהמשך המדריך. 8 לסיום 8. לחצו על כפתור ENTER ונתקו את מיקרופון הכיול מהרסיבר. הודעות שגיאה תוך כדי תהליך הכיול, עלולות להופיע הודעות שגיאה. האפשרויות הן לנסות שוב - Retry או להפסיק את התהליך -.Cancel דרכי תגובה רעש רקע חזק מדי - נסו לשמור טוב יותר על השקט. מספר הרמקולים אינו מתאים למה שנמצא קודם - בדקו את תקינות החיבורים. בעייה בשמירת תוצאות הכיול - נסו שוב ואם הבעייה חוזרת על עצמה פנו לשרות. בעייה בזיהוי רמקול. נוסח ההודעה Ambient noise is too high. Speaker Matching Error! Writing Error! Speaker Detect Error רמקול "סאב-וופר" מוגבר, המפיק צלילים נמוכים מאד בעוצמה נמוכה, עלול לגרום לבעיית זיהוי. אם ליד סעיף: Subwoofer במסך: Speaker Configuration Review מופיעה ההודעה:, No יש להגביר את עוצמתו עד לאמצע סקלת העוצמה ולחזור על תהליך הכיול. שימו לב שאם עוצמת הקול גבוהה מדי עד כדי עיוותו,)Distortion( גם עלולה להיות שגיאה כך שבמידת האפשר יש להעביר ברמקול זה את מסנן מעביר צלילים נמוכים filter( )low-pass למצב "Off" או."Direct" 25

26 התאמה לפס הקול הת אמת הרסיבר לתכנים ייעוד התאמת לסגנון פס הקול של סרטים ותוכניות טלוויזיה התאמה לשירים ומוסיקה התאמה למשחקי וידאו/מחשב התאמה לפס קול קולנועי THX התאמת הרסיבר לתפקד כמגבר קול בלבד כפתור MOVIE/TV MUSIC GAME THX PURE AUDIO לחצו קודם על RECEIVER מערך הרמקולים בהתאמה לפס הקול פורמטים של פס קול הנתמכים ע"י הרסיבר MONO STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES ערוץ קול יחיד ערוץ קול כפול )סטראופוני( 5 ערוצי קול וערוץ נוסף לרמקול סאב-וופר. פורמט זה מוגדר כפס קול הקפי.)Surround( 7 ערוצי קול וערוץ נוסף לרמקול סאב-וופר. פורמט זה מוגדר כפס קול הקפי )Surround( מורחב הנותן תחושת תלת ממד משופרת. פס קול הקפי בפורמט 5.1ch בקידוד.DTS-ES Front Center EX פס קול הקפי בפורמט 5.1ch בקידוד דולבי דיגיטל EX רמקולים קדמיים רמקול מרכזי Surround רמקולים הקפיים 4 5 Subwoofer רמקול סאב-וופר 6 Surround back אחוריים הקפיים 7 8 Front high קדמיים גבוהים

27 התאמה לפס הקול FH SB 5.1 מערך רמקולים 7.1-SB בנוי לתת תחושת תלת ממד טובה יותר לעומק בעוד מערך 7.1-FH בנוי לתת תחושת תלת ממד טובה יותר לגובה. סגנונות קול שמפיק הרסיבר בהתאמה לפס הקול מערך הרמקולים פס הקול התאמה לתכנים סגנון קול Orchestra מתאים למוסיקה קלסית ואופרה. מדמה מעטפת קול* של אולם קונצרטים. Unplugged מתאים להופעה חיה עם כלים אקוסטיים. מדמה מעטפת קול* של עמידה קרוב לבמה. Studio-Mix TV Logic Game-RPG Game-Action מתאים למוסיקת רוק או פופ. מדמה מעטפת קול* של מועדון לילה. מתאים לתוכנית טלוויזיה. מדמה מעטפת קול* של אולפן טלוויזיה. מתאים למשחקי וידאו/מחשב עם תחושה דרמתית. מתאים למשחקי וידאו/מחשב עם הדגשת הצלילים הנמוכים )"באסים"(. MONO STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES EX Game-Rock מתאים למשחקי וידאו/מחשב עם תחושת מציאות. Game-Sports מתאים למשחקי וידאו/מחשב עם תחושת מגרש ספורט. 27

28 התאמה לפס הקול All Ch Stereo מתאים למוסיקת רקע. זוג הרמקולים הקדמיים וגם זוג הרמקולים האחוריים מפיקים פס קול סטראופוני Full Mono כל הרמקולים מפיקים אותו קול ולא משנה היכן נמצאים ביחס אליהם. 7.1 T-D (Theater- Dimensional) Pure Audio Direct הדמיית קול הקפי )Surround( אפילו באמצעות שניים או שלושה רמקולים בלבד. מומלץ שלא להדגיש תהודה. מתאים למצב שכלל אין וידאו והרסיבר מתפקד כמגבר קול בלבד. השמעה ישירה ללא עיבוד להפקת קול הקפי.)Surround( עם זאת נשמרות ההגדרות המתאימות את מערך הרמקולים לחדר. MONO STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES EX Stereo התאמת פס הקול )כולל הקפי - )Surround למערך רמקולים סטראופוני יחד עם רמקול "סאב-וופר )2.1(. Mono מתאים לסרטים ולהקלטות ישנות. Multichannel מתאים לפס קול רב ערוצי מקודד.PCM 5.1ch 7.1ch DSD Dolby Digital 5.1ch Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio השמעה ללא עיבוד להפקת קול הקפי )Surround( תוך שמירה על הקידוד המקורי של פס הקול. עם זאת נשמרות ההגדרות המתאימות את מערך הרמקולים לחדר. 5.1ch 7.1ch 5.1ch 5.1ch 7.1ch DTS Express DTS 96/24 מתאים לתקליטורי DVD עם סמל.DTS 96/24 5.1ch DTS-ES Discrete DTS-ES Matrix מתאים לתקליטורי DVD עם סמל DTS-ES שכוללים 7 ערוצי קול נפרדים לפורמטים: 6.1/7.1. מתאים לתקליטורי DVD עם סמל DTS-ES שכוללים קידוד מטריצה לפורמטים: 6.1/7.1. DTS-ES 7.1- SB Dolby Pro Logic IIx Dolby Pro Logic II STEREO הדמיית קול הקפי )Surround( מפס קול סטראופוני Dolby PLIIx Movie Dolby PLIIx Music הרחבת פס קול הקפי מקודד דולבי בפורמט 5.1 לפורמט 7.1 עם רמקולים הקפיים אחוריים. 5.1ch 7.1- SB 28

29 התאמה לפס הקול Dolby Pro Logic IIz Height מרחיב מגוון פורמטים מקודדי דולבי לפורמט 7.1 עם רמקולים קדמיים גבוהים. מתאים למשחקים. STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES EX 7.1- FH Dolby EX הרחבת פס קול הקפי מקודד דולבי בפורמט 5.1 לפורמט 7.1 עם רמקולים הקפיים אחוריים. מתאים לאפקטים של תנועה. 5.1ch EX 7.1- SB DTS Neo:6 (Cinema/Music( STEREO הדמיית קול הקפי )Surround( מפס קול סטראופוני DTS Neo:6 הרחבת פס קול בפורמט 5.1 לפורמט 7.1 עם רמקולים הקפיים אחוריים. 5.1ch 7.1- SB Audyssey DSX Dolby Pro Logic II Movie/Music/ Game + Audyssey DSX תמיכה במערכת רמקולים ניתנת להרחבה שילוב פורמטים להדמיית קול הקפי )Surround( מפס קול סטראופוני. 5.1ch 7.1ch DTS-ES EX STEREO 7.1- FH THX פס קול קולנועי איכותי כולל מגוון שילובים שלו עם קידודי Dolby Pro Logic II להדמיית כל הפורמטים של קול הקפי. STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES EX SB 7.1- FH * מעטפת קול - Sound Field היא התחושה האקוסטית האופיינית למקום בו מושמעת המוסיקה. הרסיבר יודע לעבד את פס הקול )DSP( כדי לדמות את מעטפת הקול הרצויה ע''י שחזור יחסי העוצמה והתזמון בין רכיבי הצליל הישיר, ההחזר הראשוני וההדהוד הנוצרים באותו מקום. הזמן ועוצמת הצלילים במקום כמו אולם קונצרטים, מושפעים מצורת האולם, מהחומר ממנו עשויים קירות האולם )חומר שסופג את גלי הקול או חומר שמחזיר אותם בעוצמה חזקה( ובמקום מושבו של המאזין. ** לא ניתן לבחור בסגנון Pure Audio כאשר אזור 2 או 3 פעילים. *** ייתכנו מקרים שלא ניתן לבחור בסגנון קול למרות שלפי הטבלה הבחירה בו לכאורה אפשרית. 29

30 תפריט הבית תפריט הבית מאפשר גישה לתפעול הרסיבר במקביל לכפתורים. 1 לחצו 1. על כפתור RECEIVER ואחר כך על כפתור.HOME 2 בחרו 2. באפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. מפת תפריט הבית Network Service השמעת/הצגת קבצים מתוך האינטרנט ומתוך רשת ביתית DLNA וכן האזנה לתחנות רדיו מהאינטרנט. USB השמעת/הצגת קבצים מתוך התקן זכרון USB או ipod/iphone כמפורט קודם. InstaPrevue האזנה/צפייה מוקדמת בתכנים המגיעים דרך כניסות HDMI )למטט כניסה מס' 6(. כל הכניסות מוצגות יחד בתצורת מסך מפוצל. Setup פתיחת תפריט הגדרות המכשיר Firmware Update עדכון קושחת המכשיר בתנאי הרסיבר מחובר לאינטרנט או להתקן זכרון USB אליו הורד קודם לכן קובץ העדכון. 30

31 תפריט על המסך כאשר הרסיבר מחובר לטלוויזיה באמצעות יציאת,HDMI OUT אפשר לפתוח את חלון התפריט על מסך הטלוויזיה באחת משתי דרכים: 1 לחיצה 1. על כפתור RECEIVER ואחר כך על כפתור Q SETUP )תפריט מהיר( המציג רק את ההגדרות הנפוצות. 2 לחיצה 2. על כפתור HOME ובחירת האפשרות:.Setup תפריט זה מציג את כל הגדרות המכשיר המסודרות ב- 11 קטגוריות. זכרו! גם פה, ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. סגירת התפריט בלחיצה על אותו כפתור שפתח אותו SETUP( Q או.)HOME חזרה למסך תפריט קודם בלחיצה על כפתור.RETURN מפת התפריט המהיר ( Setup )Quick Input Audio בחירת הכניסה הרצויה לרסיבר. הגדרות הקול: Tone Control Speaker Levels Audyssey Late Night Music Optimizer Re-EQ Cinema Filter מידת הדגשת התדרים הנמוכים )Bass( והגבוהים.)Treble( עוצמת רמקול סאב-וופר Level( )Subwoofer והרמקול המרכזי Level(.)Center התאמת הרמקולים לאקוסטיקה של החדר )בכיול אוטומטי או ידני(, השוואת צלילים כאשר הקול חלש EQ( )Dynamic והגבלת השינויים בעוצמת הקול.)Dynamic Volume( הפעלת הדגשת קולות דיבור כדי שניתן יהיה להבין את הנאמר גם כאשר עוצמת הקול חלשה. הפעלת אפשרות שיפור איכות הקול. מיתון צלילים בתדרים גבוהים מדי. הפעלת התאמת פס של סרט קולנוע לסביבה ביתית. Video הגדרות התמונה: Wide Mode Picture Mode התאמת פרישת התמונה על המסך בהתאמה ליחס ממדיה. סגנון התמונה בהתאמה למקורה. Information Listening Mode הצגת מידע לגבי חיבורים ומקלט הרדיו. בחירת סגנון הקול. ראו בהמשך בתאור הגדרות המכשיר. 31

32 תפריט על המסך מפת תפריט ההגדרות המלא ( )Setup התאמת פרישת התמונה על המסך בהתאמה ליחס ממדיה. Input/Output Assign Speaker Setup Audio Adjust Monitor Out HDMI Input Component Video Input Digital Audio Input Speaker Settings Speaker Configuration Speaker Distance Level Calibration Equalizer Settings THX Audio Setup Multiplex/Mono Dolby DTS Audyssey DSX Theater-Dimensional LFE Level בחירה אלו כניסות וידאו יצאו דרך יציאת HDMI ובאיזו רזולוציה. שיוך הרכיב למספר כניסת HDMI אליה הוא מחובר. כדי שכאשר ילחצו על הכפתור שלו בשלט רחוק, תבחר הכניסה המתאימה. שיוך הרכיב למספר כניסת וידאו "קומפוננט" אליה הוא מחובר. כדי שכאשר ילחצו על הכפתור שלו בשלט רחוק, תבחר הכניסה המתאימה. שיוך הרכיב למספר כניסת אודיו דיגיטלי אליה הוא מחובר. כדי שכאשר ילחצו על הכפתור שלו בשלט רחוק, תבחר הכניסה המתאימה. הגדרות ידניות של מערך הרמקולים שבדרך כלל אפשר לוותר עליהן אם מכיילים את הרמקולים אוטומטית באמצעות מיקרופון הכיול כמתואר קודם. בחירת שילוב הערוצים הרצוי מתוך פס הקול הנכנס. עיצוב מעטפת הקול של פס קול מקודד בקידוד דולבי: הרחבת מעטפת הקול הקדמית,)Panorama( הזזת מעטפת הקול קדימה או אחורה,)Dimension( מירכוז מעטפת הקול Width(,)Center וכו' מירכוז מעטפת הקול של פס קול מקודד בקידוד.DTS התאמת עוצמת הקול כאשר משתמשים ב- DSX.Audyssey הגדרת הזווית בין הרמקולים הקדמיים: הימני והשמאלי. מידת הדגשת האפקטים בצלילים הנמוכים. 32

33 תפריט על המסך Source Setup Listening Mode Preset -Miscella neous Hardware Setup Remote Controller Setup Lock Setup Audyssey IntelliVolume A/V Sync Name Edit Picture Adjust Audio Selector BD/DVD TUNER CBL/SAT TV/CD STB/DVR NET GAME USB PC EXTRA1 AUX EXTRA2 Volume Setup OSD Setup Tuner HDMI Auto Standby Network Initial Setup Remote ID Remote Mode Setup Setup התאמת הרמקולים לאקוסטיקה של החדר )בכיול אוטומטי או ידני(, השוואת צלילים כאשר הקול חלש EQ( )Dynamic והגבלת השינויים בעוצמת הקול Dynamic(.)Volume השוואת עוצמת הקול של הכניסות השונות לרסיבר. התאמה )"חפיפה"( בין הקול והתמונה. הקצאת שם לכניסה. התאמת פרישת התמונה על המסך בהתאמה ליחס ממדיה Mode(,)Wide התאמת סגנון התמונה לתכנים Mode(,)Picture Mode/ Game Mode/ Film חידוד שולי התמונה Enhancement(,)Edge הפחתת רעש חזותי Noise(,)Hue( סטיית צבע,)Contrast( ניגוד,)Brightness( כיוון בהירות,)Reduction רווייה צבעונית )Saturation( וסגנון הצבע Temperature(.)Color בחירת כניסת ברירת המחדל של האודיו. התאמת סוג אות בכל אחת מהכניסות. הגבלת העוצמה המכסימלית Volume(,)Maximum העוצמה התחילית בעת הפעלת הרסיבר Volume( )Power On ועוצמת הקול באוזניות Headphone(.)Level הפעלת אפשרות הצגת התפריט על המסך Display(,)On Screen שפת הממשק.)Screen Saver( והגדרת שומר מסך )Language( הקפיצות בתדר בעת ביצוע סריקה. הפעלת אפשרות שליטה ברכיבים תומכי RIHD המחוברים לרסיבר בחיבור HDMI הפעלת אפשרות מעבר אות דרך חיבור,)RIHD-HDMI Control( HDMI גם כאשר הרסיבר במצב המתנה Through(,)HDMI הפעלת אפשרות מעבר אודיו אנלוגי דרך יציאת,)Audio TV Out( HDMI הפעלת אפשרות כניסת אודיו חוזר מהטלוויזיה דרך יציאת HDMI OUT של הרסיבר )ARC( והפעלת חפיפה אוטומטית בין הקול לתמונה.)LipSync( הפעלת אפשרות לכיבוי אוטומטי בהעדר פעולה במשך חצי שעה. הגדרות רשת האינטרנט. פתיחת תפריט ההגדרות הראשוניות שנפתח אוטומטית בעת הפעלה ראשונה של הרסיבר. שיוך רסיבר לשלט רחוק על פי מספר סידורי: לחצו 3 שניות על כפתור Q SETUP תוך כדי לחיצה גם על כפתור RECEIVER והקלידו ספרה בין 1 ל- 3. הגדרות השלט רחוק וחיפוש קוד שליטה ברכיב המחובר לרסיבר: בחרו בקטגוריה הרצויה, הקלידו את שלושת האותיות הראשונות של הייצרן, בחרו באפשרות: Search ובחרו בשם הייצרן. כאשר הקוד יוצג עקבו אחר ההוראות. אם אכן השלט רחוק שולט ברכיב, בחרו באפשרות. OK נעילת תפריט ההגדרות בפני שינויים בלתי רצויים. 33

34 חיבור אזורים נוספים היציאות לאזור 2 ולאזור 3 מאפשרת לרסיבר לספק פס קול לחדרים/אזורי השמעה נוספים. לאזורים הנוספים ניתן להפנות את פס הקול הראשי או פס קול אחר*. חיבור דרך מגבר נוסף )השליטה בקול דרך המגבר הנוסף( חיבור ישיר לרמקולים )יש להפעיל את האפשרות Powered Zone 2 בתפריט )Speaker Settings *החיבור המתואר מאפשר להשמיע פס קול הקפי בפורמט 7.1 באזור ההשמעה העיקרי ופס קול סטראופוני באזור ההשמעה המשני. החיבור הוא אנלוגי ומאפשר שרשור רק של כניסה אנלוגית. הפעלה באמצעות כפתורי המכשיר להפעלת האזור הנוסף, לחצו על כפתור ZONE 2 או ZONE 3 ואחר כך )תוך 8 שניות( על הכניסה הרצויה. כדי לנתב אותו פס קול לחצו פעמיים על כפתור ZONE 2 או. ZONE 3 כדי לכבות את האזור הנוסף, לחצו על על הכפתור שלו ואחר כך )תוך 8 שניות( על כפתור. ON/STANDBY כדי לשנות את עוצמת הקול באזור הנוסף, לחצו על הכפתור שלו ואחר כך )תוך 8 שניות( על כפתור.MASTER VOLUME הפעלה באמצעות השלט רחוק 1 להפעלת 1. האזור הנוסף, לחצו על כפתור ZONE 2 או ZONE 3 ואחר כך על כפתור. RECEIVER 2 לבחירת 2. הכניסה הרצויה, לחצו על כפתור כפתור ZONE 2 או ZONE 3 ואחר כך על כפתור.INPUT SELECTOR כדי לכבות את האזור הנוסף, לחצו על על הכפתור שלו ואחר כך על כפתור. RECEIVER כדי לשנות את עוצמת הקול באזור הנוסף, לחצו על הכפתור שלו ואחר כך על כפתור: /.VOL מצב מוסיקת רקע רב אזורית - Mode Whole House כדי להשמיע את אותה מוסיקת רקע בכל אזורי ההשמעה, לחצו על על כפתור ZONE 3 שעל גבי המכשיר תוך כדי לחיצה על כפתור.ZONE 2 מצב פעולה זה תומך רק באודיו אנלוגי. 34

35 שליטה ברכיבים נוספים השלט רחוק של הרסיבר בנוי לשלוט גם ברכיבים נוספים של מערכת הקולנוע הביתית המחוברים אליו. לפני הלחיצה על הכפתור הרצוי בשלט )ראו פרוט תפקיד הכפתורים בסעיף: "שלט רחוק"(, לחצו על הכפתור עם שם הכניסה )הרכיב(. הקלדת קוד השליטה 1 רשמו 1. לפניכם את קוד הרכיב )טלוויזיה, נגן תקליטורים וכו'( הכולל 5 ספרות. ראו גם סעיף: Setup" "Remote Mode בתפריט: Setup"."Remote Controller 2 לחצו 2. במשך 3 שניות על כפתור DISPLAY תוך כדי לחיצה על כפתור REMOTE MODE הנושא את שם הכניסה )הרכיב( הרצויה. 3 הקלידו 3. תוך חצי דקה את הקוד. אם הפעולה הצליחה השלט רחוק יהבהב פעמיים. רכיב קוד 11807/13100/ /33101/33501/31612 TV Blu-ray Disc/DVD player הקצאה מחדש של הכפתורים הצבעוניים 1 לחצו 1. במשך 3 שניות על הכפתור האדום )A( תוך כדי לחיצה על כפתור REMOTE MODE הנושא את שם הכניסה )הרכיב( הרצויה. 2 לחצו 2. תוך חצי דקה על הכפתורים הצבעוניים בסדר הרצוי. אם הפעולה הצליחה השלט רחוק יהבהב פעמיים. איפוס כפתור בשלט רחוק 1 לחצו 1. במשך 3 שניות על כפתור HOME תוך כדי לחיצה על כפתור REMOTE MODE הנושא את שם הכניסה )הרכיב( הרצויה. 2 לחצו 2. תוך חצי דקה פעם נוספת על כפתור.REMOTE MODE אם הפעולה הצליחה השלט רחוק יהבהב פעמיים. איפוס השלט רחוק 1 לחצו 1. במשך 3 שניות על כפתור HOME תוך כדי לחיצה על כפתור.RECEIVER 2 לחצו 2. תוך חצי דקה פעם נוספת על כפתור.RECEIVER אם הפעולה הצליחה השלט רחוק יהבהב פעמיים. 35

36 טופ אודיו בע"מ, משכית, 32 הרצלייה פיתוח, טל': פקס: מייל:

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים שרון דגן מציג: כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים סוף כל סוף יש לך את המידע שכל כך רצית לדעת... ברכותיי! אני נרגש להציג בפניך 12 טיפים מעולים עבורך + טיפ בונוס נוסף.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו

טלוויזיה חכמה 65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פורצת דרך במחיר פורץ דרך! LG מציגה רף חדש וגבוה בשיא

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכני

טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכני טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכנית בה כל פיקסל מואר באופן עצמאי, מייצרת צבע שחור מוחלט

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

LEON

LEON LEON GET READY FOR THE RIDE OF YOUR LIFE .CUPRA עוצמה בכל קנה מידה. סיאט מזמינה אותך לגלות מחדש עולם שלם של עוצמה. מנוע טורבו 2.0 ליטר המפיק 290 כוחות סוס ומאפשר להגיע מ- 100-0 ב- 5.7 שניות. כל מה שהכרת

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד