Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)"

תמליל

1 Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3

2 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas הסמל של Compliance Accelerator, Enterprise Vault, Veritas ו- Accelerator Discovery הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Veritas Technologies LLC או של החברות המסונפות אליה בארצות הברית ובמדינות אחרות. שמות אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. מוצר זה עשוי לכלול תוכנות של צד שלישי שאותן Veritas מחויבת לייחס לאותו צד שלישי (להלן "תוכנות של צד שלישי"). חלק מתוכנות צד שלישי אלה זמינות תחת רישיון קוד פתוח או רישיון שמאפשר שימוש חינם בתוכנות. הסכם הרישיון הנלווה לתוכנה אינו משנה זכויות או חובות כלשהן שעשויות להיות לך במסגרת רישיונות אלה של קוד המקור הפתוח או התוכנות החינמיות. עיין במסמך 'הודעות משפטיות של צד שלישי' שמלוות מוצר Veritas זה או שזמינות בכתובת: המוצר המתואר במסמך זה מופץ בכפוף לרישיונות המגבילים פעולות כגון שימוש, העתקה, הפצה והידור חוזר/הנדסה חוזרת של מוצר זה. אין לשכפל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי אף חלק ממסמך זה מבלי לקבל לכך אישור מראש בכתב מ- LLC Veritas Technologies וממעניקי הרישיונות שלה, אם ישנם כאלה. התיעוד מסופק "כפי שהוא" וכל התנאים, הייצוגים והאחריות, בין אם מפורשים ובין אם משתמעים, לרבות אחריות משתמעת כלשהי לתנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה, אינם מכוסים באחריות, למעט במידה שוויתור זה על האחריות נחשב לא תקף מבחינה משפטית. VERITAS TECHNOLOGIES LLC לא תהיה חבה בנזק משני או תוצאתי הקשור לאספקה או לביצועים של תיעוד זה או לשימוש בו. המידע הכלול בתיעוד זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. התוכנה ברישיון והתיעוד נועדו לשימוש כתוכנת מחשב מסחרית כמוגדר בתקן FAR. והם כפופים לזכויות מוגבלות כפי שהן מוגדרת בסעיף "תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות" שמספרו בתקן FAR וב- seq.dfars,7.70 et "תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד של תוכנת מחשב מסחרית", כפי שישים וכל תקנות שיחליפו אותם, בין אם הם מסופקים על-ידי Veritas כשירותים במקום או כשירותים מתארחים. כל שימוש בתוכנה ברישיון ובתיעוד, שינוי שלהם, הפצה של שכפול שלהם, שימוש בביצועים שלהם, הצגתם או חשיפתם על-ידי גורמי ממשל בארצות הברית יתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה בלבד. Veritas Technologies LLC 500 E Middlefield Road Mountain View, CA

3 תוכן עניינים נא להכיר - Vault... Veritas Enterprise 5 אודות Enterprise Vault ותיבת הדואר שלך ב- Outlook... 5 אודות Vault Cache (מטמון כספת) עבור משתמשי... Outlook 6 אודות כספת וירטואלית Vault) (Virtual עבור משתמשי... Outlook 7 אודות עבודה לא מקוונת עם... Enterprise Vault 8 אודות בחירת פריטים לאחסון... 9 אודות החזקת פריטים מאוחסנים... 0 אודות תיקיות החזקה... 0 אודות Enterprise Vault ושיחות של... Outlook הגדרת... Enterprise Vault 3 אודות הגדרת Enterprise Vault ב- Outlook... 3 הגדרת Vault Cache והכספת הווירטואלית... 3 הצגה או הסתרה של הכספת הווירטואלית... 5 הפסקת AutoArchive של... Outlook 5 הגדרת התצורה של... Windows Search 6 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של... Enterprise Vault Outlook אפשרויות על רצועת הכלים של Enterprise Vault דף Enterprise Vault בתצוגת... Outlook Backstage... Enterprise Vault ואילך) של Outlook 03) Office Mail App סמלי תיבת דואר של Outlook ב- Vault... Enterprise 3 עבודה עם פריטים המאוחסנים בארכיון... 4 הצגת פריטים מאוחסנים... 4 חיפוש פריטים מאוחסנים... 5 שליחת מענה לפריטים מאוחסנים והעברה שלהם... 5 מחיקת פריטים מאוחסנים... 6 מחיקת פריטים ותיקיות מתוך כספת וירטואלית... 6 ביטול מחיקה של פריטים מאוחסנים... 7 שיתוף פריטים בכספת שלך... 7 פרק פרק פרק 3 פרק 4

4 תוכן עניינים 4 אחסון ושחזור פריטים... 8 אחסון פריטים באופן ידני... 8 אחסון תיקיות באופן ידני שחזור פריטים מאוחסנים... 3 ביטול פעולות האחסון והשחזור ניהול האחסון בארכיון באמצעות... Enterprise Vault 34 סנכרון מטמון הכספת Cache) (Vault הצגה ושינוי של מאפייני מטמון הכספת Cache) (Vault כיצד Enterprise Vault מגדיר את מאפייני התיקיות הגדרת מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר או תיקייה השהיית או הפעלת האחסון בתיבת הדואר... 4 העברת קובץ... PST 44 אודות העברת קובצי... PST 44 העברה של קובצי PST ל- Vault... Enterprise 45 שליחת קובצי PST לשם העברתם פרק 5 פרק 6 פרק 7

5 פרק נא להכיר - Enterprise Veritas Vault פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: אודות Enterprise Vault ותיבת הדואר שלך ב- Outlook אודות Vault Cache (מטמון כספת) עבור משתמשי Outlook אודות כספת וירטואלית Vault) (Virtual עבור משתמשי Outlook אודות עבודה לא מקוונת עם Enterprise Vault אודות בחירת פריטים לאחסון אודות החזקת פריטים מאוחסנים אודות תיקיות החזקה אודות Enterprise Vault ושיחות של Outlook אודות Enterprise Vault ותיבת הדואר שלך ב- Outlook Enterprise Vault מעביר באופן אוטומטי הודעות דוא"ל יחד עם הקבצים המצורפים שלהם מהתיקיות בתיבת הדואר של Outlook לאזור אחסון מקוון שנקרא כספת. תהליך זה נקרא אחסון. Enterprise Vault מופעל באופן אוטומטי ובדרך כלל מבצע את האחסון בשעות שבהן העומס על משאבי המערכות קטן יחסית. לאחר ש- Enterprise Vault מאחסן הודעות דוא"ל, הן נשארות זמינות ב- Outlook בדרכים אלה: רוב מנהלי המערכת מגדירים את Enterprise Vault כך שישנו קיצור דרך בתיבת הדואר שלך לכל הודעת דוא"ל מאוחסנת. קיצור דרך מחליף את הודעת הדוא"ל בתיקיית תיבת הדואר ומספק גישה מידית להודעת הדוא"ל המאוחסנת. קיצור הדרך ברשימת הפריטים של Outlook מופיע עם הסמל המיוחד הבא:

6 נא להכיר - Vault 6 Veritas Enterprise אודות Vault Cache (מטמון כספת) עבור משתמשי Outlook קיצור דרך נראה כמו הודעת הדוא"ל המקורית ופועל באופן דומה. לדוגמה, באפשרותך לפתוח דוא"ל מקיצור הדרך שלו, להעביר את הדוא"ל לנמען אחר, להשיב לו וכן להעתיק או להעביר אותו לתיקייה אחרת. מנהל המערכת יכול להגדיר את Enterprise Vault כך שקיצורי דרך יפוגו לאחר פרק זמן מסוים. קיצור דרך שפג תוקפו נעלם מתיבת הדואר, אך הפריט המאוחסן עדיין נמצא בכספת. אם מנהל המערכת הפעיל אפשרות זו, Outlook מציג את הכספת כ-כספת וירטואלית Virtual) (Vault בחלונית הניווט. מנהל המערכת יכול להגדיר את Enterprise Vault לאחסון פריטי Outlook שאינם דוא"ל. במקרה זה, תוכל לראות פריטי Outlook מאוחסנים של לוח שנה, משימות, אנשי קשר או הערות בכספת הווירטואלית שלך, בתצוגת התיקייה המתאימה. למרות שהאחסון מתבצע בצורה אוטומטית, ייתכן שמנהל המערכת שלך הגדיר את Enterprise Vault כך שתוכל לבחור בכל אחת מהאפשרויות הבאות: לאחסן פריטים בכספת בעצמך, בכל עת. כאשר אתה מאחסן פריט, Enterprise Vault מוסיף אותו לכספת כפריט מאוחסן. Enterprise Vault מתייחס לפריטים שאחסנת בדיוק כמו לכל פריט אחר שעבר אחסון אוטומטי. לשחזר פריטים מאוחסנים, כלומר להזיז או להעתיק פריטים מאוחסנים אל תוך תיבת הדואר שלך בפורמט המקורי שלהם. אינך צריך לשחזר פריטים מאוחסנים כדי להעביר אותם לנמענים אחרים, כדי להשיב להם, או כדי לבצע פעולות אחרות. להעביר קובצי (personal storage table) PST אל Enterprise Vault. Outlook יוצר אוטומטית קובצי PST כדי לשמור נתוני דוא"ל במחשב המקומי. קבצים אלה מופיעים לעתים ב- Outlook עם שם קובץ של Folders. Personal בדרך כלל, Enterprise Vault אינו מאחסן מידע המוחזק בקובצי ה- PST שבמחשב שלך. עם זאת, בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת שלך הגדיר את דרך העברתם של קובצי,PST מנהל המערכת יכול לאחסן פריטים אלה עבורך או שאתה יכול לבחור להעביר קובצי PST אל.Enterprise Vault אם יש לך גישה ליותר מחשבון אחד של,Microsoft Exchange זכור כי באפשרותך להשתמש בפעולות Enterprise Vault אך ורק על פריטים בתיבת הדואר הראשית. תיבת הדואר הראשית היא תיבת הדואר הראשונה של Exchange אשר נוספה לפרופיל Outlook שלך. אודות Vault Cache (מטמון כספת) עבור משתמשי Outlook מנהל המערכת יכול להפוך את התכונה Vault Cache לזמינה עבורך. Vault Cache נמצא במחשב שלך ומכיל עותקים של הפריטים שנמצאים בכספת המקוונת שלך. Vault Cache דרוש לך אם ברצונך לבצע את הפעולות הבאות: לגשת לפריטים בארכיון באמצעות קיצורי הדרך כאשר אינך מחובר לרשת החברה. להשתמש בכספת הווירטואלית. מנהל המערכת שלך רשאי לבחור האם ה- Cache Vault שלך מאחסן פריטים המאוחסנים במלואם או המאוחסנים חלקית בארכיון. אינך יכול לשנות אפשרות זו. פריט המאוחסן חלקית בארכיון

7 נא להכיר - Vault 7 Veritas Enterprise אודות כספת וירטואלית Vault) (Virtual עבור משתמשי Outlook מכיל מספיק מידע על מנת לאפשר לכספת הווירטואלית להציגו ברשימת הפריטים של,Outlook אך לא את מלוא תוכן הפריט. אם ה- Cache Vault שלך מאחסן פריטים מאוחסנים חלקית בארכיון, Enterprise Vault מאחזר את התוכן המלא מהכספת המקוונת שלך לפי הדרישה. לדוגמה, Enterprise Vault מאחזר את מלוא התוכן של פריט המאוחסן בארכיון כאשר אתה פותח את הפריט מתוך.Virtual Vault הסוג של Vault Cache (כלומר, האם הוא מאחסן פריטים מאוחסנים במלואם או מאוחסנים חלקית בארכיון) משפיע על הנגישות של פריטים מאוחסנים בעבודה במצב לא מקוון. Enterprise Vault מסנכרן באופן קבוע את הכספת המקוונת ואת.Vault Cache ייתכן שמנהל המערכת יאפשר לך להפעיל את תהליך הסנכרון בעצמך. אודות כספת וירטואלית Vault) (Virtual עבור משתמשי Outlook אם מנהל המערכת הפעיל אפשרות זו, Outlook מציג את הכספת בחלונית הניווט. תכונה זו של Enterprise Vault נקראת כספת וירטואלית. כספת וירטואלית נראית כמו תיקיית תיבת דואר או תיקייה אישית בחלונית הניווט של.Outlook איור - מציג תיבת דואר וכספת וירטואלית. איור - דוגמה לכספת וירטואלית התוכן של הכספת שנבחרה מוצג בחלונית הניווט של.Outlook באפשרותך לפתוח פריטים בכספת ולבצע עליהם את הפעולות הרגילות ב- Outlook, כגון העבר לנמען, השב, העבר לתיקייה ומחק.

8 נא להכיר - Vault 8 Veritas Enterprise אודות עבודה לא מקוונת עם Enterprise Vault כספת וירטואלית מראה תמיד את מה שנמצא ב- Cache,Vault ולא את מה שנמצא בכספת המקוונת. ייתכן שהכספת הווירטואלית לא תהיה זהה לכספת המקוונת אם לא בוצע סנכרון של השינויים האחרונים. בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת הגדיר את,Enterprise Vault ייתכן שתוכל להעביר פריטים לכספת לצורך אחסון. אם יש לך הרשאה להעביר פריטים אל תוך הכספת שלך, הכספת הווירטואלית תכלול את שתי תיקיות החיפוש האלה: לא ניתן לאחסן בארכיון לאחסון הצגת הפריטים של- Vault Enterprise אין אפשרות לאחסן בארכיון בעת סנכרון.Outlook עם הכספת המקוונת המשויכת לתיבת הדואר של Vault Cache הצגת פריטים שהעברת או העתקת לכספת הווירטואלית וממתינים לאחסון בארכיון. התיקייה לא כוללת פריטים של- Vault Enterprise לא הייתה אפשרות לאחסן מסיבה כלשהי. שים לב לנקודות הבאות בנוגע לכספות וירטואליות: ייתכן שתוכל להציג את תוכן הארכיונים המשותפים ולהקצות לארכיונים בכספת הווירטואלית, אך אין באפשרותך לשנות את התוכן. הכספת הווירטואלית לא יכולה להכיל פריטי תיקייה ציבורית. לא ניתן לשנות פריטים על ידי שינוי התכולה או סטטוס הקריאה, הוספה או שינוי דגל למעקב וכדומה. הסטטוס של כל הפריטים בכספת הווירטואלית שלך הוא 'נקרא'. תיתכן אפשרות להעברה, מחיקה ושינוי שם של תיקיות כספת וירטואלית. עם זאת, לא תוכל לעשות זאת אם התיקיות קיימות בתיבת הדואר שלך או אם מנהל המערכת קבע שישמשו כתיקיות החזקה. ראו "אודות תיקיות החזקה" בעמוד 0. אינך יכול להציג את המאפיינים של תיקיית כספת וירטואלית. אודות עבודה לא מקוונת עם Enterprise Vault כאשר Enterprise Vault מאחסן פריטים מתיבת הדואר, הוא משאיר בדרך כלל קיצורי דרך המקושרים ישירות לפריטים המאוחסנים. החלפת הפריטים בקיצורי דרך חוסכת מקום בתיבת הדואר. עם זאת, אם אתה עובד באופן לא מקוון או שאינך מחובר לרשת החברה, לא ניתן לפתוח את הפריט בכספת המקוונת באמצעות לחיצה כפולה על קיצור דרך. Vault Cache מעניק גישה מיידית לפריטים מאוחסנים, גם אם אתה עובד באופן לא מקוון או לא מחובר לרשת הארגונית שלך. לאחר שהגדרת,Vault Cache אתה יכול לאחזר פריטים מאוחסנים בדרכים אלה: פתיחת הפריטים מקיצורי הדרך המתאימים בתיבת הדואר. פתיחת הפריטים מהכספת הווירטואלית.

9 נא להכיר - Vault 9 Veritas Enterprise אודות בחירת פריטים לאחסון שים לב שמנהל המערכת שלך עשוי להגדיר את ה- Cache Vault שלך על מנת שיאחסן פריטים מאוחסנים חלקית. ב- Cache Vault מסוג זה, לא ניתן לגשת למלוא תכולת הפריטים המאוחסנים אם אין לך חיבור לכספת המקוונת שלך. עוד אפשרות היא שה- Cache Vault שלך מאחסן פריטים חלקיים ואת מלוא התוכן של פריטים שפתחת בעבודה מקוונת כאחד. במקרה זה, תוכל לפתוח כל פריט אשר נפתח בעבר, גם אם אין תקשורת עם הכספת המקוונת שלך. כאשר אתה עובד באופן לא מקוון, אינך יכול לבצע את הפעולות הבאות באמצעות לחצנים או פקודות של :Enterprise Vault אחסון פריטים בכספת. שחזור פריטים מקיצורי דרך של.Enterprise Vault מחיקת פריטים מכספת. הצגה או שינוי של מאפייני Enterprise Vault עבור תיקייה. העברה של קובצי PST ל- Vault.Enterprise עם זאת, אתה יכול להשתמש בכספת וירטואלית כדי לאחסן, לשחזר ולמחוק פריטים. פעולות אלה חלות בכספת המקוונת אחרי הסנכרון הבא. אודות בחירת פריטים לאחסון Enterprise Vault בוחר פריטים לאחסון באחת הדרכים הבאות, או בשתיהן גם יחד: אחסון לפי גיל הפריט. Enterprise Vault מאחסן פריטים אוטומטית ברגע שהם מגיעים לגיל שהוגדר. הגיל של הודעת דוא"ל נקבע לפי התאריך שבו קיבלת או שלחת אותה. הגיל של מסמך נקבע לפי התאריך שבו הוא שונה לאחרונה. אחסון כדי לשמור על תיבת הדואר שלך מתחת לגבול הגודל Enterprise Vault מאחסן את הפריטים הישנים ביותר בתיבת הדואר שלך, עד שהתיבה מכילה אחוז מסוים של מקום פנוי. כאשר שתי האסטרטגיות מיושמות יחדיו, Enterprise Vault מבצע קודם אחסון לפי גיל. אם האחסון לפי גיל לא מפנה די מקום בתיבת הדואר, Enterprise Vault מוסיף לאחסן פריטים עד לפינוי אחוז המקום הנדרש. אחסון לפי גיל ואחסון לפי אחוז ממגבלת גודל תיבת דואר הן האסטרטגיות העיקריות לבחירת פריטים לאחסון. מנהל המערכת יכול גם להגדיר את תצורת Enterprise Vault כך שהוא יאחסן פריטים גדולים יותר קודם. אחסון הפריטים הגדולים קודם פועל בנוסף לאסטרטגית האחסון העיקרית. לאחסון פריטים גדולים קודם יתרון בכך ש- Enterprise Vault מפנה מקום בתיבת הדואר על-ידי אחסון של מעט פריטים יחסית. הערה: מנהל המערכת יכול לנעול את ההגדרות השולטות באסטרטגית האחסון כך שלא תוכל לשנותה.

10 נא להכיר - Vault 0 Veritas Enterprise אודות החזקת פריטים מאוחסנים אודות החזקת פריטים מאוחסנים אודות תיקיות החזקה כאשר Enterprise Vault מאחסן פריט, הוא מקצה אוטומטית קטגוריית החזקה לפריט. קטגוריית ההחזקה מציינת כמה זמן יש לשמור את הפריט. לדוגמה, יתכן שמנהל המערכת שלך יציין תקופת החזקה של חמש שנים מהתאריך שבו Enterprise Vault אחסן את הפריטים בארכיון. לחילופין, יתכן שמנהל המערכת שלך יציין שתקופת ההחזקה תסתיים בתאריך ספציפי, למשל 3 בדצמבר 0, או אפילו יציין שהפריטים יוחזקו לתמיד. Enterprise Vault מוחק פריטים בכספת שלך כשתקופת ההחזקה שלהם מסתיימת. מנהל המערכת שלך יכול להגדיר קטגוריות החזקה שונות עבור סוגי נתונים שונים, כגון עסקי או משפטי. אפשר להשתמש חיפוש של Enterprise Vault כדי לאתר בכספת שלך פריטים בעלי קטגוריית החזקה ספציפית. בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת הגדיר את,Enterprise Vault ייתכן שתוכל לבחור את קטגוריית ההחזקה שברצונך להקצות לפריט מסוים כשאתה מאחסן אותו בארכיון שלך באופן ידני. ייתכן שתוכל גם להשתמש חיפוש של Enterprise Vault כדי לשנות את קטגוריית ההחזקה שהוקצתה לפריט כלשהו בכספת שלך. ייתכן שמנהל המערכת הגדיר את Enterprise Vault כך שהכספת תכיל תיקייה מיוחדת, אחת או יותר, בשם תיקיית החזקה. תוכל לגשת לתיקיות אלו באמצעות כלים דוגמת כספת וירטואלית וחיפוש.Enterprise Vault בסרגל הצד של חיפוש Enterprise Vault תיקיות ההחזקה מסומנות באמצעות הסמל הבא, המבחין ביניהן לבין התיקיות הרגילות: תיקיות ההחזקה מאופיינות בתכונות הבאות: בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת הגדיר את חיפוש,Enterprise Vault ייתכן שתוכל להעביר פריטים לתיקיות ההחזקה שלך ומתוכן. אם תרצה תוכל גם להוסיף לתיקיות ההחזקה גם תיקיות-משנה. לפריטים בתיקיות ההחזקה עשויות להיות קטגוריות החזקה שתיקיות אלו כפו עליהם. לדוגמה, העתקת או העברת פריט לתיקיית החזקה עשויה לשנות את קטגוריית ההחזקה של הפריט לזו שהתיקייה כפתה. באותו אופן, אתה עשוי לגלות שאינך יכול לשנות את קטגוריות ההחזקה של פריטים בתיקיית החזקה מסוימת, גם אם אתה יכול לשנות את קטגוריות ההחזקה של פריטים במקומות אחרים בכספת. שוב, אופן הפעולה הזה תלוי באופן שבו מנהל המערכת שלך הגדיר את.Enterprise Vault אינך יכול להעביר או למחוק את תיקיות ההחזקה שמנהל המערכת שלך הגדיר בכספת שלך, ואינך יכול לשנות את שמן. כפי שמרמז שמן, תיקיות ההחזקה מיועדות להיות מקובעות בכספת שלך.

11 נא להכיר - Vault Veritas Enterprise אודות Enterprise Vault ושיחות של Outlook מאידך, ההגבלות הללו לא חלות על כל תיקיות המשנה שאתה מוסיף לתיקיות ההחזקה בעצמך. יש לך את החופש להעביר או למחוק את תיקיות המשנה האישיות הללו, או לשנות את שמן, בהתאם לרצונך. אודות היחסים בין תיקיות תיבת הדואר של Outlook ותיקיות החזקה. אם תיקייה מסוימת בתיבת דואר של Outlook זהה בשמה ובמיקומה ברשימת התיקיות לתיקיית החזקה מסוימת בכספת שלך, Enterprise Vault יאחסן בתיקיית ההחזקה את הפריטים שבתיקיית תיבת הדואר. Outlook מאפשר לך להעביר תיקיות בתיבת הדואר שלך ולשנות את זמן, אולם לא מומלץ לעשות זאת כשהתיקיות מקושרות לתיקיות החזקה. לדוגמה, נניח שתיבת הדואר של Outlook מכילה תיקייה בשם Finance ושהיא מקושרת לתיקיית החזקה שנמצאת בכספת שלך ושנושאת את אותו שם. אם תשנה את השם של תיקיית תיבת הדואר ל- Enterprise Vault,Money יבצע את הפעולות הבאות: כשיגיעו פריטים חדשם לתיקיית תיבת הדואר,Money הוא יאחסן אותם בתיקיית החזקה שגם היא נקראת.Money הוא ישנה את שם תיקיית ההחזקה Finance ל- Money למשל (השם החדש עם ספרה בסוף). תיקייה זו מכילה את כל הפריטים ש- Vault Enterprise אחסן בעבר מהתיקייה Finance בתיבת הדואר שלך. מומלץ מאוד להעביר פריטים אלה לתיקיות מתאימות במקום אחר בכספת, למשל לתיקיית ההחזקה.Money תוכל להשתמש בכספת הווירטואלית או בחיפוש Enterprise Vault כדי לעשות זאת. אולי תגלה שהעברת תיקייה בתיבת הדואר שלך יוצרת תוצאות דומות בכספת שלך. לדוגמה, זה עשוי להיות המצב כאשר תיקיית תיבת הדואר מקושרת לתיקיית החזקה בכספת שלך. אודות Enterprise Vault ושיחות של Outlook באפשרותך לבצע פעולות של Enterprise Vault על פריטים המסודרים כשיחות של.Outlook הפעולות עובדות באותה צורה כמו בתצוגת התיקיות הרגילה. באפשרותך לבחור פריטים בתוך השיחה כדי לבצע עליהם פעולות של,Enterprise Vault וזאת במקום לבחור רק את כותרת השיחה. שיחות של Outlook יכולות לכלול פריטים שאינם מאוחסנים בארכיב, קיצורים של Enterprise Vault ופריטים מאוחסנים הנמצאים בכספת וירטואלית. תוכל לבחור פריטים משיחה אחת או יותר ולאחר מכן לבחור פעולת Enterprise Vault שלא ניתן לבצעה על חלק מהפריטים. במקרה כזה Enterprise Vault יפעל במתכונת הבאה: הוא יבצע את הפעולה על הפריטים המאפשרים זאת. הוא יציג תיבת דו-שיח ובה רשימה של הפריטים שעבורם הפעולה נכשלה, בצירוף הסיבות לכישלון. לדוגמה, ייתכן שתבחר בפריטים הבאים ותנסה לאחסן אותם ב- Vault :Enterprise פריטים בתיבת הדואר הנכנס שלא מאוחסנים בארכיב פריטים בתיקיות פרטיות Folders) (Personal שלא מאוחסנים בארכיב

12 נא להכיר - Vault Veritas Enterprise אודות Enterprise Vault ושיחות של Outlook פריטים שנמצאים כבר בכספת וירטואלית Enterprise Vault מאחסן את הפריטים שטרם אוחסנו בארכיב, ומציג רשימה של הפריטים בתיקייה הפרטית ושל הפריטים שאוחסנו כבר.

13 פרק הגדרת Enterprise Vault פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: אודות הגדרת Enterprise Vault ב- Outlook הגדרת Vault Cache והכספת הווירטואלית הצגה או הסתרה של הכספת הווירטואלית הפסקת AutoArchive של Outlook הגדרת התצורה של Windows Search אודות הגדרת Enterprise Vault ב- Outlook לאחר ש- Vault Enterprise הותקן, הוא מוכן לשימוש באופן מיידי. עם זאת, אם ברצונך להשתמש ב- Vault Cache ובכספת וירטואלית, ייתכן שיהיה עליך לבחור הגדרות נוספות. אם באפשרותך לראות את הכספת הווירטואלית בחלונית הניווט של,Outlook אינך נדרש להגדיר את הכספת הווירטואלית או את.Vault Cache אם הכספת הווירטואלית לא קיימת, אך מנהל המערכת הגדיר את תצורת Enterprise Vault כך שתוכל להשתמש בו, כל שעליך לעשות הוא להגדיר.Vault Cache הגדרת Vault Cache והכספת הווירטואלית אם טרם הוגדר,Vault Cache אתה יכול להפעיל את אשף.Vault Cache האשף עשוי להיפתח אוטומטית כשאתה פותח את.Outlook אם האשף לא מופעל באופן אוטומטי, פעל בהתאם להליך הבא. עליך להפעיל את האשף פעם אחת בלבד. האשף מגדיר את Vault Cache ומפעיל את הסנכרון בפעם הראשונה. הסנכרון הוא תהליך ששומר ש- Cache Vault יהיה מעודכן עם הכספת המקוונת.

14 הגדרת 4 Enterprise Vault הגדרת Vault Cache והכספת הווירטואלית אינך צריך לבצע הגדרות נוספות כלשהן עבור הכספת הווירטואלית. בגמר הסנכרון הראשון, הכספת הווירטואלית תוצג בדרך כלל בחלונית הניווט של.Outlook אם היא אינה מופיעה, ניתן לבחור אפשרות להצגתה. ראו "הצגה או הסתרה של הכספת הווירטואלית" בעמוד 5. להגדרת Vault Cache לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על.Enterprise Vault לחץ על אפשר את.Vault Cache אשף Vault Cache נפתח בעמוד הראשון באשף,Vault Cache בחר באפשרות הגדרה של,Vault Cache ואז לחץ על הבא. אם העמוד הבא כולל את האפשרות החל מגבלת גיל, בחר בגיל המרבי של הפריטים המאוחסנים בארכיון להורדה אוטומטית אל ה- Cache Vault שלך. עמוד זה מופיע רק אם מנהל המערכת שלך הגדיר אפשרויות Enterprise Vault מסוימות. כדי להחיל מגבלת גיל, פעל לפי השלבים הבאים: בחר החל מגבלת גיל הזן ערך לגיל המרבי של פריטים מאוחסנים בארכיון להורדה אוטומטית ל- Cache Vault שלך. לחץ על הבא. אם אין ברצונך להחיל מגבלת גיל, נקה את הסימון באפשרות החל מגבלת גיל. בעמוד האחרון, לחץ על סיום כדי להתחיל בסנכרון.

15 הגדרת 5 Enterprise Vault הצגה או הסתרה של הכספת הווירטואלית 3 הצגה או הסתרה של הכספת הווירטואלית הכספת הווירטואלית מופיעה בדרך כלל באופן אוטומטי בחלונית הניווט של Outlook לאחר ש- Cache Vault הוגדר. עם זאת, בנסיבות מסוימות, ייתכן שיהיה עליך לבצע את השלבים הבאים כדי שהכספת הווירטואלית תהיה גלויה. כדי להציג או להסתיר את הכספת הווירטואלית לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על.Enterprise Vault לחץ על הגדר תצורת.Vault Cache בכרטיסייה כספת וירטואלית, בחר או נקה את הסימון של שם הכספת שברצונך להציג או להסתיר בחלונית הניווט של.Outlook לחץ על אישור. באפשרותך גם להסתיר את הכספת הווירטואלית באמצעות לחיצה עם הלחצן הימני בחלונית הניווט של,Outlook ולאחר מכן לחיצה על סגור "כספת - שם". 4 הפסקת AutoArchive של Outlook AutoArchive של Outlook שונה מאחסון באמצעות Enterprise Vault. AutoArchive מאחסן פריטים לתיקייה אישית Vault) PST). Enterprise מאחסן פריטים לכספת הנמצאת ברשת. ניתן לגבות בבטחה את הפריטים המאוחסנים, ואתה יכול להציג, לחפש, או לשחזר אותם. כעת, כשאתה

16 הגדרת 6 Enterprise Vault הגדרת התצורה של Windows Search משתמש ב- Vault Enterprise כדי לאחסן פריטים מתיבת הדואר שלך, מומלץ שתפסיק את פעולת.AutoArchive כדי להשבית את AutoArchive של Outlook לחץ על תיבת הדו-שיח קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות. לחץ על מתקדם. תחת,AutoArchive לחץ על הגדרות.AutoArchive נקה את הסימון באפשרות הפעל את AutoArchive מדי n ימים. לחץ על אישור. כדי לחזור לתצוגה הקודמת, סגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.Outlook הגדרת התצורה של Windows Search פעל על פי השלבים שלהלן כדי לקבוע אם מנהל המערכת הגדיר את Enterprise Vault כך ש- Search Windows יופעל באופן אוטומטי לשימוש עם Vault Cache והכספת הווירטואלית. אם יש צורך, אתה יכול גם להשתמש בהליך זה להגדרת התצורה של.Windows Search כדי לבדוק את האפשרויות של Windows Search פתח את לוח הבקרה ולחץ על אפשרויות מפתוח. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מפתוח, לחץ על שנה. מופיע החלון 'מיקומים הכלולים באינדקס'. (האיור הבא מציג את גרסת Windows 7 לחלון 'מיקומים הכלולים באינדקס'.)

17 הגדרת 7 Enterprise Vault הגדרת התצורה של Windows Search ברשימה שנה מיקומים נבחרים, ודא כי בחרת ברשומה של הכספת הווירטואלית. בנוסף, אם המיקום Vault Cache ב- Veritas מוצג ברשימה, הקפד לבחור בו. לחץ על אישור. סגור את תיבת הדו-שיח 'אפשרויות מפתוח'. כאשר המחשב במצב סרק, Windows Search מעדכן את האינדקס כך שיכלול את הפריטים ב- Vault.Cache

18 פרק 3 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של Enterprise Vault פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: Outlook אפשרויות על רצועת הכלים של Enterprise Vault דף Enterprise Vault בתצוגת Outlook Backstage Enterprise Vault ואילך) של Outlook 03) Office Mail App סמלי תיבת דואר של Outlook ב- Vault Enterprise Outlook אפשרויות על רצועת הכלים של Enterprise Vault בהתאם לדרך שבה הגדיר מנהל המערכת את,Enterprise Vault ייתכן שכמה לחצנים יהיו זמינים בכרטיסייה Enterprise Vault ברצועת הכלים של.Microsoft Outlook איור 3- כרטיסיית Enterprise Vault ב- Outlook הקבוצה האחרת עשויה לכלול לחצן פעולות נוספות. מנהל המערכת יכול להציב אפשרויות Enterprise Vault כפקודות בתפריט פעולות נוספות במקום להציבן ישירות כלחצנים בכרטיסייה.Enterprise Vault הדוגמה הבאה מציגה את הפקודה 'בטל פעולה' בתפריט פעולות נוספות.

19 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של 9 Enterprise Vault Outlook אפשרויות על רצועת הכלים של Enterprise Vault איור 3- תפריט 'פעולות נוספות' ב- Outlook טבלה 3- מפרטת את כל האפשרויות שניתן למצוא בכרטיסייה Enterprise Vault או בתפריט 'פעולות נוספות'. לחלק מהאפשרויות יש שמות ארוכים יותר כאשר הן מופיעות בתפריט פעולות נוספות. השמות הארוכים יותר מוצגים בסוגריים בטבלה זו. לדוגמה, האפשרות 'שחזר' מופיעה בתפריט פעולות נוספות כ'שחזר מכספת'. טבלה 3- אפשרויות בכרטיסייה Enterprise Vault או בתפריט 'פקודות נוספות' אפשרות סמל תיאור חפש בכספות חפש פריטים מאוחסנים בכספות הזמינות. ראו "חיפוש פריטים מאוחסנים" בעמוד 5. אם הלחצן 'חפש בכספות' מופיע בכרטיסייה,Enterprise Vault הוא יופיע גם בכרטיסייה חיפוש ב- Outlook. אחסן (אחסן את הפריטים שבחרת בכספת ואחסן את התיקייה שבחרת בכספת) שמור את הפריטים שנבחרו או את התיקייה שנבחרה. בכרטיסייה,Enterprise Vault לחץ על החלק העליון של הלחצן אחסן כדי לאחסן את הפריטים שבחרת. לחץ על החלק התחתון של הלחצן אחסן כדי להציג שתי אפשרויות: אחסן את הפריטים שבחרת ו- אחסן את התיקייה שבחרת. בתפריט פעולות נוספות, האפשרויות מופיעות כ- אחסן את הפריטים שבחרת בכספת ו- אחסן את התיקייה שבחרת בכספת. ניתן להשתמש באפשרויות אחסן על פריטים או תיקיות בתיבת הדואר אך לא על פריטים או תיקיות בכספת הווירטואלית. ראו "אחסון פריטים באופן ידני" בעמוד 8. ראו "אחסון תיקיות באופן ידני" בעמוד 30.

20 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של 0 Enterprise Vault Outlook אפשרויות על רצועת הכלים של Enterprise Vault אפשרות סמל תיאור שחזר (שחזר מכספת) שחזר את הפריטים הקשורים לקיצורי הדרך הנבחרים של.Enterprise Vault ניתן להשתמש באפשרות זו על פריטים בתיבת הדואר אך לא על פריטים בכספת.Virtual Vault ראו "שחזור פריטים מאוחסנים" בעמוד 3. מחק (מחק מכספת) מחק פריטים מאוחסנים. ניתן להשתמש באפשרות זו על פריטים בתיבת הדואר אך לא על פריטים בכספת.Virtual Vault ראו "מחיקת פריטים מאוחסנים" בעמוד 6. בטל (בטל פעולה) בטל את פעולת Enterprise Vault המתבצעת כעת. ניתן לבטל את הפעולות הבאות: מחק (מחק מכספת) אחסן (אחסן את הפריטים שבחרת בכספת ואחסן את התיקייה שבחרת בכספת) שחזר (שחזר מכספת) ניתן להשתמש באפשרות זו על פריטים או תיקיות בתיבת הדואר אך לא על פריטים או תיקיות בכספת הווירטואלית. ראו "ביטול מחיקה של פריטים מאוחסנים" בעמוד 7. ראו "ביטול פעולות האחסון והשחזור" בעמוד 33. העברה של קובצי PST העברה של קובצי PST ל- Vault.Enterprise ראו "אודות העברת קובצי "PST בעמוד 44. סנכרן (סנכרן מטמון כספת) סנכרן את מטמון הכספת עם הכספת המקוונת. ראו "סנכרון מטמון הכספת Cache) "(Vault בעמוד 34. פעולות נוספות הצג תפריט המכיל פקודות Enterprise Vault נוספות. מנהל המערכת של Enterprise Vault קובע אם אפשרויות יופיעו ישירות בכרטיסייה Enterprise Vault או כפקודות בתפריט פעולות נוספות.

21 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של Enterprise Vault דף Enterprise Vault בתצוגת Outlook Backstage דף Enterprise Vault בתצוגת Outlook Backstage Enterprise Vault מוסיף דף משלו בתצוגת.Outlook Backstage (תצוגת Backstage מופיעה כאשר לוחצים על הכרטיסייה 'קובץ (.'Outlook הדף של Enterprise Vault כולל פרטי מערכת, והוא עשוי לכלול לחצני Enterprise Vault נוספים. טבלה 3- מציגה את לחצני Enterprise Vault שיכולים להופיע בדף של Enterprise Vault בתצוגת.Backstage טבלה 3- לחצני Enterprise Vault בתצוגת Backstage לחצן סמל תיאור הפעל את אשף.Vault Cache הפעל Vault Cache ראו "הגדרת Vault Cache והכספת הווירטואלית" בעמוד 3. פתח את מאפייני.Vault Cache הגדר תצורת Vault Cache ראו "הצגה ושינוי של מאפייני מטמון הכספת Cache) "(Vault בעמוד.37 דו"ח תפוגה הצג את הפריטים ש- Vault Enterprise ימחק מהכספת שלך מאחר שתקופת ההחזקה עומדת להסתיים. במידת הצורך, אתה יכול לשחזר פריטים נבחרים לתיבת הדואר שלך. Enterprise ואילך) של Outlook 03) Office Mail App Vault ב- 03 Outlook ואילך, רוב האפשרויות של Enterprise Vault הזמינות ברצועת הכלים של Outlook זמינות גם ב- App Office Mail של,Enterprise Vault אם מנהל המערכת אפשר זאת. Office Mail App מופיע בחלק העליון של פריט הדוא"ל, פריט לוח השנה או בקשת הפגישה הנוכחיים.

22 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של Enterprise Vault Enterprise Vault ואילך) של Outlook 03) Office Mail App שים לב לנקודות הבאות הנוגעות ל- App :Office Mail האפשרויות ב- App Office Mail חלות על הפריט הנוכחי בלבד. לא תוכל להשתמש בהן כדי לבצע פעולות במספר פריטים יחד. קיימים מספר גורמים הקובעים אילו אפשרויות יהיו זמינות ב- App.Office Mail בין גורמים אלה גם מצבו של הפריט הנוכחי באם הוא מאוחסן או לא והאופן שבו מנהל המערכת הגדיר את תצורת.Enterprise Vault באפשרותך להשתמש ב- App Office Mail עם הודעות דוא"ל, פריטי לוח שנה ובקשות לפגישות בלבד, ולא עם משימות, אנשי קשר או סוגים אחרים של פריטי Outlook. Office Mail App אינו זמין בפריטי טיוטה ובפריטים שפתחת מתוך הכספת הווירטואלית שלך. האפשרויות הבאות ב- App Office Mail פועלות בדרכים מעט שונות מהאפשרויות השקולות בכרטיסייה של Enterprise Vault בסרט של :Outlook שחזר אחסן שחזור הפריט הנוכחי בתיקייה שמכילה את קיצור הדרך. לא ניתן לבחור בתיקייה חלופית לשחזור הפריט. אחסון הפריט הנוכחי מבלי להציג הנחיה לבחירת כספת היעד. עם זאת, ייתכן שתוכל לבחור קטגוריית החזקה, אם מנהל המערכת שלך הגדיר את תצורת Enterprise Vault כך שיתיר פעולה זאת.

23 אפשרויות וסמלי תיבת דואר של 3 Enterprise Vault סמלי תיבת דואר של Outlook ב- Vault Enterprise סמלי תיבת דואר של Outlook ב- Vault Enterprise הפריטים שבתיבת הדואר של Outlook עשויים להיות מסומנים בסמלים הבאים. סמלי תיבת דואר של Enterprise Vault תיאור טבלה 3-3 סמל קיצור דרך לפריט מאוחסן. באפשרותך ללחוץ לחיצה כפולה על קיצור הדרך ולהציג את תוכן הפריט המקורי. באפשרותך להעביר את הפריט או להשיב לו, וכן לבצע פעולות אחרות הזמינות ב- Outlook. לחילופין, אתה יכול לבחור בקיצור הדרך ואז לשחזר את הפריט אל תיבת הדואר שלך. ממתין לאחסון. Enterprise Vault סימן את הפריט לאחסון בכספת. ממתין לשחזור. בחרת לשחזר את הפריט מהכספת. פריט משוחזר זהה לפריט שהיה קיים לפני האחסון. הפריט מוצג עם הסמל המקורי שלו. העתק של הפריט נשאר בכספת. ממתין למחיקה. בחרת למחוק את הפריט מהכספת. Enterprise Vault מוחק גם את קיצור הדרך מתיבת הדואר.

24 פרק 4 עבודה עם פריטים המאוחסנים בארכיון פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: הצגת פריטים מאוחסנים חיפוש פריטים מאוחסנים שליחת מענה לפריטים מאוחסנים והעברה שלהם מחיקת פריטים מאוחסנים שיתוף פריטים בכספת שלך הצגת פריטים מאוחסנים כאשר Enterprise Vault מאחסן פריט, הוא עשוי להשאיר קיצור דרך בתיבת הדואר שלך. קיצור הדרך הוא קישור ישיר לפריט המאוחסן. אם הפריט אינו זמין מייד, Enterprise Vault מציג במקום זאת את תכני הפריט. אתה יכול אז לבחור לשחזר את הפריט לתיבת הדואר שלך. אתה יכול להציג פריטים מאוחסנים בכספת הווירטואלית שלך. כדי להציג פריט מאוחסן בחר את קיצור הדרך לפריט או בחר פריט בכספת הווירטואלית. בצע אחת מהפעולות הבאות: השתמש באחת מהפעולות הרגילות של Outlook כדי לפתוח את הפריט. אם אתה משתמש ב- 03 Outlook ואילך ואתה רואה את Office Mail App בחלק העליון של הפריט הנוכחי, לחץ על הצג ב-.Office Mail App

25 עבודה עם פריטים המאוחסנים בארכיון 5 חיפוש פריטים מאוחסנים חיפוש פריטים מאוחסנים לאחר ש- Vault Enterprise העביר לארכיון הודעת דואר אלקטרוני או פריט אחר של,Outlook ניתן למצוא אותם באמצעות חיפוש Enterprise Vault או 'חיפוש מיידי' של.Outlook חיפוש Enterprise Vault מחפש את כל הפריטים המאוחסנים מתיבת הדואר שלך, מערכת הקבצים, Virtual מאתר הן פריטים מאוחסנים ב- Vault Outlook וכן הלאה. 'חיפוש מיידי' של SharePoint והן קיצורי דרך בתיבת הדואר. אם אין קיצור דרך לפריט שאוחסן ולא מצאת אותו בכספת הווירטואלית, ניתן להשתמש במאפיין 'חפש כספות' של Enterprise Vault כדי לחפש את הפריט ולשחזר אותו. כדי לחפש פריטים מאוחסנים באמצעות 'חפש כספות' 3 4 בצע אחת מהפעולות הבאות: בכרטיסייה,Enterprise Vault ברצועת הכלים של Outlook בקבוצה חיפוש או בתפריט פעולות נוספות, לחץ על חפש בכספות. לחץ על תיבת 'חיפוש מיידי' של Outlook ולאחר מכן על הכרטיסייה חיפוש, בקבוצה,Enterprise Vault לחץ על חפש בכספות. אם אתה משתמש ב- 03 Outlook ואילך ואתה רואה את Enterprise Vault Office Mail.Office Mail בחלק העליון של הפריט הנוכחי, לחץ על חפש ב- App App אם Enterprise Vault מבקש ממך את פרטי ההתחברות שלך, הקלד אותם ואז לחץ על אישור. אם בתיבת הדו-שיח של ההתחברות אין שדה תחום דומיין נפרד, עליך להקליד את שם המשתמש שלך במבנה.user_name\domain_name הזן את תנאי החיפוש, ואז התחל את החיפוש. אם נדרש, שחזר פריט אחד או יותר לתיבת הדואר שלך. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בחיפוש, Enterprise Vault Search עיין בעזרה המקוונת הנלווית אליהם. שליחת מענה לפריטים מאוחסנים והעברה שלהם באפשרותך להשיב לפריט מאוחסן או להעביר אותו לנמען אחר, בעזרת קיצור הדרך שלו, או מתוך הכספת הווירטואלית. Outlook פותח את הפריט בצורה המקורית שלו, בדיוק כפי שהוא עושה כאשר אתה משיב לפריט אחר או מעביר אותו לנמען אחר. אם תבחר בקיצור דרך אחד או יותר כדי להעביר אותם כקבצים מצורפים, Outlook יצרף את הפריטים המקוריים להודעות דוא"ל חדשה. הערה: כאשר מעבירים פריטים מאוחסנים כקבצים מצורפים, יש להמתין עד שתוכל לראות את הדוא"ל החדש לפני שתבחר פריטים אחרים. אחרת, פריטים מהבחירה האחרונה שלך עלולים להצטרף בטעות להודעת הדוא"ל החדשה.

26 עבודה עם פריטים המאוחסנים בארכיון 6 מחיקת פריטים מאוחסנים מחיקת פריטים מאוחסנים 3 אם מנהל המערכת של Enterprise Vault אפשר לך למחוק פריטים מכספת, אתה יכול לעשות זאת בדרכים אלה. ניתן גם למחוק פריטים שאוחסנו באמצעות כלי החיפוש של.Enterprise Vault כדי למחוק פריטים מאוחסנים בארכיון מקיצורי דרך באמצעות האפשרות Enterprise Vault ברצועת הכלים של Outlook בחר את קיצורי הדרך לפריטים המאוחסנים שברצונך למחוק. ניתן לכלול פריטים שאינם קיצורי דרך, כיוון ש- Vault Enterprise מתעלם מפריטים אלה. בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה פעולות, לחץ על מחק. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על מחק מכספת. לחץ על כן כדי לאשר שאתה רוצה למחוק הן את קיצורי הדרך והן את הפריטים המאוחסנים. כדי למחוק פריט מאוחסן בארכיון מקיצור הדרך שלו באמצעות Outlook (03 Office Mail App ואילך) של Enterprise Vault בחר את קיצור הדרך לפריט המאוחסן שברצונך למחוק. ב- App,Enterprise Vault Office Mail לחץ על מחיקה. 3 3 לחץ על אישור כדי לאשר שאתה רוצה להמשיך. כדי למחוק פריט שפתחת מקיצור דרך בכרטיסייה הודעה של חלון הפריט הנפתח, בקבוצה מחק, לחץ על מחק. לחץ על כן כדי לאשר שאתה רוצה למחוק את הפריט. אם מופיעה הנחיה נוספת, בחר למחוק את קיצור הדרך בלבד או את קיצור הדרך ואת הפריט המאוחסן. אם אתה מוחק את קיצור הדרך בלבד, הפריט נשאר בכספת המקוונת ואתה יכול לאחזר אותו מהכספת הווירטואלית. מחיקת פריטים ותיקיות מתוך כספת וירטואלית שים לב שאינך יכול למחוק תיקייה מכספת וירטואלית אם היא קיימת בתיבת הדואר שלך או אם מנהל המערכת הגדיר אותה כתיקיית החזקה. מאידך, ההגבלות הללו לא חלות על כל תיקיות המשנה שאתה מוסיף לתיקיות ההחזקה בעצמך. יש לך את החופש להעביר או למחוק את תיקיות המשנה האישיות הללו, או לשנות את שמן, בהתאם לרצונך. כדי למחוק פריטים מכספת וירטואלית בתיקיית כספת וירטואלית, בחר את הפריטים שברצונך למחוק. בכרטיסייה בית, בקבוצה מחק, לחץ על מחק. לחלופין, בתפריט הלחיצה הימנית, לחץ על מחק.

27 עבודה עם פריטים המאוחסנים בארכיון 7 שיתוף פריטים בכספת שלך 3 כדי למחוק תיקייה מכספת וירטואלית ביטול מחיקה של פריטים מאוחסנים בכספת הווירטואלית שלך, בחר את התיקייה שברצונך למחוק. בתפריט שנפתח בלחיצה עם הלחצן הימני, לחץ על מחק תיקייה. בחלון ההנחיה שמופיע, לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה, או לחץ על לא כדי לבטל אותה. אם הסטטוס של פריט כלשהו הוא 'ממתין למחיקה', יתכן שתוכל למנוע מ- Enterprise Vault את השלמת הפעולה. כדי לבטל מחיקה של פריט מאוחסן באמצעות שימוש באפשרות Enterprise Vault ברצועת הכלים של Outlook שיתוף פריטים בכספת שלך 3 בחר בפריטים עבורם ברצונך לבטל את פעולת המחיקה. תוכל לכלול פריטים ש- Vault Enterprise לא מעבד. Enterprise Vault מתעלם מפריטים אלה. בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה פעולות, לחץ על בטל. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על בטל פעולה. אלא אם תציין אחרת, הכספת שלך אינה נגישה למשתמשים אחרים. רק אתה יכול לאחסן פריטים בכספת שלך, לחפש בה פריטים ולשחזר ממנה פריטים. עם זאת, באפשרותך להעניק למשתמשים אחרים גישה לכספת שלך או לתיקיות נבחרות בכספת. לשם כך, עליך להגדיר הרשאות גישה עבור תיקיות ה- Outlook. לאחר מכן, Enterprise Vault מיישם אוטומטית את אותן ההרשאות לתיקיות בכספת. כדי לשתף פריטים בכספת שלך בתיבת הדואר, לחץ לחיצה ימנית על התיקייה הרצויה ואז לחץ על מאפיינים. לחץ על הכרטיסייה הרשאות ואז הוסף את המשתמש שברצונך לתת לו גישה. הקצה את ההרשאות הדרושות למשתמש כדלקמן: כדי לאפשר למשתמש האחר לראות את הכספת שלך כדי לאפשר למשתמש האחר לעיין בתיקייה עליך לתת למשתמש הרשאת 'תיקייה נראית' בתיבת הדואר שלך (רמה עליונה). עליך לתת הרשאת 'תיקייה נראית' בכל תיקיות ההורה ובתיבת הדואר שלך באופן כללי. אם נתת למשתמש אחר גישת Delegate לתיבת הדואר שלך, יתכן ותרצה לאפשר לו לאחסן ולשחזר פריטים. לצורך זה עליך להעניק למשתמש הרשאות 'עורך' לתיקיות בתיבת הדואר שלך.

28 פרק 5 אחסון ושחזור פריטים פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: אחסון פריטים באופן ידני אחסון תיקיות באופן ידני שחזור פריטים מאוחסנים ביטול פעולות האחסון והשחזור אחסון פריטים באופן ידני Enterprise Vault מבצע ארכוב אוטומטי ברקע, ואינו דורש כל פעולה מצדך. עם זאת, יתכנו גם מצבים שבהם תרצה לאחסן פריט בכספת באופן ידני. תוכל לאחסן פריטים ידנית אם מנהל המערכת אפשר זאת בהגדרות.Enterprise Vault ישנן כמה שיטות שבהן תוכל להשתמש כדי לאחסן פריטים באופן ידני, ובהן: באמצעות לחיצה על אחסן בכרטיסייה של Enterprise Vault ברצועת הכלים של Microsoft.Outlook ב- 03 Outlook ואילך, על-ידי לחיצה על אחסן ב- App, Enterprise Vault Office Mail אם הוא זמין. על-ידי העברה או העתקה של פריטים לכספת הווירטואלית שלך. לשיטה זו יש מספר הגבלות: אינך יכול לבטל את האחסון של פריטים שאתה מאחסן בדרך זו, ואינך יכול לאחסן פריטים מתוך תיקייה מנוהלת של,Exchange אם מנהל המערכת שלך הפעיל אחסון בארכיון של תיקיות מסוג זה.

29 אחסון ושחזור פריטים 9 אחסון פריטים באופן ידני כדי לאחסן פריטים באמצעות האפשרות Enterprise Vault של רצועת הכלים של Outlook בתיבת הדואר שלך, בחר פריט אחד או יותר לאחסון. באפשרותך לבחור פריטים בו-זמנית מתוך יותר מתיקייה אחת; לדוגמה, על-ידי בחירת פריטים מתוך תוצאות חיפוש. ואולם אם תעשה זאת, לא תוכל לבחור בכספת או בקטגוריית החזקה עבור הפריטים המאוחסנים בארכיון. בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה פעולות, לחץ על החלק העליון של הלחצן אחסן. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על אחסן את הפריטים שבחרת בכספת. תיבת הדו-שיח 'אחסן בכספת' מופיעה. 3 4 בחר כספת וקטגוריית החזקה, אם יש לך אפשרות לבחור מאפיינים אלה. לחץ על אישור כדי לאשר שאתה רוצה לאחסן את הפריטים. כדי לאחסן פריט באמצעות Outlook 03) Office Mail App ואילך) של Enterprise Vault בחר או פתח את הפריט שברצונך לאחסן. ב- App,Enterprise Vault Office Mail לחץ על אחסן. 3 4 אם Enterprise Vault לא מציג הודעה שבה אתה מתבקש לבחור קטגוריית החזקה, הרי שהשלמת את התהליך. כאשר מתבצע האחסון, באפשרותך ללחוץ על ביטול כדי למנוע מ- Enterprise Vault את השלמת המשימה. אם Enterprise Vault מציג הודעה שבה אתה מתבקש לבחור קטגוריית החזקה, פתח את בחר קטגוריית החזקה מהתפריט, ובחר באחת האפשרויות. לאחר מכן, Enterprise Vault מציג את תקופת ההחזקה ואת התיאור של קטגוריית ההחזקה. לחץ על אישור.

30 אחסון ושחזור פריטים 30 אחסון תיקיות באופן ידני כדי לאחסן פריטים באמצעות כספת וירטואלית בחר בפריט אחד או יותר לאחסון. אחסון תיקיות באופן ידני השתמש באחת הפעולות הרגילות של Outlook כדי להעביר או להעתיק את הפריטים לתוך הכספת הווירטואלית שלך. לדוגמה, ניתן לאחסן את הפריטים בדרכים אלה: כדי להעביר את הפריטים, גרור אותם לתיקיית הכספת הווירטואלית שבה אתה רוצה לאחסן אותם. לחלופין, לחץ על הפריטים לחיצה ימנית ולאחר מכן לחץ על העבר ובחר בתיקיית כספת וירטואלית. כדי להעתיק את הפריטים, החזק את מקש Ctrl לחוץ וגרור אותם לתיקיית הכספת הווירטואלית שבה אתה רוצה לאחסן אותם. Enterprise Vault מבצע ארכוב אוטומטי ברקע, ואינו דורש כל פעולה מצדך. עם זאת, יתכנו גם מצבים שבהם תרצה לאחסן תיקייה מלאה בכספת באופן ידני. אפשר לבחור את כל תוכן התיקייה ולאחסן את הפריטים באופן ידני. לחלופין, תוכל לאחסן תיקייה אם מנהל המערכת אפשר זאת בהגדרות של.Enterprise Vault אינך יכול לאחסן תיבת דואר שלמה. תוכל להשתמש באפשרות בכרטיסייה Enterprise Vault ב- Outlook לאחסון תיקייה. אם הכספת הווירטואלית מופעלת, באפשרותך גם להעביר או להעתיק תיקייה אל הכספת הווירטואלית שלך לצורך אחסונה. הגדרות התיקייה הבאות של Enterprise Vault פועלות כשאתה מאחסן תיקייה שלמה: כספת קטגוריית החזקה צור קיצור דרך לפריט המאוחסן לאחר אחסונו מחק את הפריט המקורי לאחר אחסונו אחסן פריטים שלא נקראו ההגדרה הבאה אינה מיושמת כשאתה מאחסן תיקייה שלמה: אל תאחסן תיקייה זו

31 אחסון ושחזור פריטים 3 שחזור פריטים מאוחסנים לאפשרות אחסון תיקייה באמצעות Enterprise Vault בחר בתיקייה שברצונך לאחסן. בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה פעולות, לחץ על החלק התחתון של הלחצן אחסן, ולאחר מכן לחץ על אחסן את התיקייה שבחרת. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על אחסן את התיקייה שבחרת בכספת. תיבת הדו-שיח 'אחסן תיקייה בכספת' מופיעה. 3 4 בחר או נקה את הסימון באפשרות אחסן גם תיקיות משנה. לחץ על אישור. כדי לאחסן תיקייה באמצעות כספת וירטואלית בחר תיקייה שברצונך לאחסן. שחזור פריטים מאוחסנים השתמש בכל אחת מפעולות Outlook הרגילות להעברה או העתקה של התיקייה לתוך הכספת הווירטואלית שלך. לדוגמה, אתה יכול לאחסן את התיקייה בדרכים אלה: כדי להעביר את התיקייה, לחץ עליה עם הלחצן הימני. לאחר מכן לחץ על העברת תיקייה ובחר תיקיית כספת וירטואלית בתיבת הדו-שיח 'העברת תיקייה'. כדי להעתיק את התיקייה, לחץ עליה עם הלחצן הימני. לאחר מכן לחץ על העתק תיקייה ובחר תיקיית כספת וירטואלית בתיבת הדו-שיח 'העתקת תיקייה'. בדרך כלל אין צורך לשחזר פריטים מאוחסנים לתיבת הדואר, שכן אתה יכול להציגם בקלות מקיצורי הדרך שלהם או מהכספת הווירטואלית. אם אתה משחזר פריטים, הם משוחזרים בפורמט המקורי שלהם. למשל, אם פריט משוחזר הוא הודעת דוא"ל, תוכל עדיין להשיב לה כרגיל. באפשרותך לשחזר פריטים מאוחסנים בארכיון באחת מדרכים אלה: באמצעות קיצורי הדרך שלהם. באפשרותך לשחזר פריטים מקיצורי דרך לתיקייה הנוכחית (שבה נמצאים קיצורי הדרך) או לתיקייה אחרת. באפשרותך גם לשחזר פריטים מקיצורי דרך אל תיקייה מיוחדת של Enterprise Vault בשם 'פריטים משוחזרים'. אם התיקייה 'פריטים

32 אחסון ושחזור פריטים 3 שחזור פריטים מאוחסנים משוחזרים' אינה קיימת, Enterprise Vault ייצור אותה באופן אוטומטי. באפשרותך גם למחוק את קיצורי הדרך לאחר שהפריטים שוחזרו. באמצעות הפעולות הרגילות של Outlook להעתקה או העברה של הפריטים מהכספת הווירטואלית לתיבת הדואר שלך. 3 אם ברצונך לשחזר פריטים לתיקייה ציבורית, אתה זקוק להרשאת בעלים לתיקייה. אם אין לך הרשאת בעלים, אתה יכול להעתיק קיצור דרך מתיקייה ציבורית לתיבת הדואר שלך. לאחר מכן, תוכל לשחזר את הפריט לתיבת הדואר שלך. ייתכן שיידרש זמן-מה ל- Vault Enterprise כדי לשחזר פריטים המאוחסנים באופן לא מקוון. כדי לשחזר פריטים מאוחסנים בעזרת קיצורי דרך באמצעות אפשרות Enterprise Vault ברצועת הכלים של Outlook אם קיצורי הדרך מצויים בתיקייה ציבורית או בקובץ,PST העתק אותם לתיקייה בתיבת הדואר שלך. בתיבת הדואר שלך, בחר קיצורי דרך לפריטים שברצונך לשחזר. השתמש בבחירה הרגילה של Outlook כדי לבחור קיצור דרך אחד או רבים. ניתן לכלול פריטים שאינם קיצורי דרך, כיוון ש- Vault Enterprise מתעלם מפריטים אלה. בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה פעולות, לחץ על שחזר. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על שחזר מכספת. תיבת הדו-שיח 'שחזר מכספת' מופיעה. בחר בהגדרות הנחוצות לך. לקבלת פרטים על כל אחת מההגדרות, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח 'שחזר מכספת'. לחץ על אישור כדי לאשר שאתה רוצה לשחזר את הפריטים. הפריטים המקוריים משוחזרים אל תיבת הדואר שלך. 4 5

33 אחסון ושחזור פריטים 33 ביטול פעולות האחסון והשחזור כדי לשחזר פריט מאוחסן בארכיון מקיצור הדרך שלו באמצעות Outlook (03 Office Mail App ואילך) של Enterprise Vault בחר את קיצור הדרך. ב- App,Enterprise Vault Office Mail לחץ על שחזר. כאשר מתבצע השחזור, באפשרותך ללחוץ על ביטול כדי למנוע מ- Enterprise Vault את השלמת המשימה. כדי לשחזר פריטים מאוחסנים מכספת וירטואלית בכספת הווירטואלית שלך, בחר את הפריטים שברצונך לשחזר. השתמש בבחירה הרגילה של Outlook כדי לבחור פריט אחד או יותר. השתמש בכל אחת מהפעולות הרגילות של Outlook כדי להעביר או להעתיק פריטים לתוך תיבת הדואר. לדוגמה, אתה יכול לשחזר את הפריטים בדרכים אלה: ביטול פעולות האחסון והשחזור כדי להעביר את הפריטים, גרור אותם לתיקיית תיבת הדואר שבה אתה רוצה לשחזר אותם. לחלופין, לחץ עליהם לחיצה ימנית ולאחר מכן לחץ על העברה לתיקייה ובחר תיקיית תיבת דואר בתיבת הדו-שיח 'העברת פריטים'. כדי להעתיק את הפריטים, החזק את מקש Ctrl לחוץ וגרור אותם לתיקיית תיבת הדואר שבה אתה רוצה לשחזר אותם. אם פריט בתיבת הדואר שלך נמצא בסטטוס ממתין לאחסון או ממתין לשחזור, או ממתין למחיקה, ייתכן שתוכל למנוע מ- Vault Enterprise לבצע את הפעולה. בדרך כלל אין צורך לבטל פעולות אחסון ושחזור. אם אתה רוצה לפתוח פריט שהסטטוס שלו 'ממתין לאחסון' או 'ממתין לשחזור', אתה יכול ללחוץ עליו פעמיים. לא ניתן לבטל פעולות אחסון ושחזור בארכיון על פריטים ב- Vault Virtual שלך. כדי לבטל פעולות אחסון ושחזור בחר בפריטים שעבורם ברצונך לבטל את הפעולה. תוכל לכלול פריטים ש- Vault Enterprise לא מעבד. Enterprise Vault מתעלם מפריטים אלה. בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה פעולות, לחץ על בטל. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על בטל פעולה.

34 פרק 6 ניהול האחסון בארכיון באמצעות Enterprise Vault פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: סנכרון מטמון הכספת Cache) (Vault הצגה ושינוי של מאפייני מטמון הכספת Cache) (Vault כיצד Enterprise Vault מגדיר את מאפייני התיקיות הגדרת מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר או תיקייה השהיית או הפעלת האחסון בתיבת הדואר סנכרון מטמון הכספת Cache) (Vault Enterprise Vault שומר על מטמון הכספת מעודכן על ידי סנכרון שלו מול הכספת המקוונת המשויכת לתיבת הדואר של.Outlook יתכן ומנהל המערכת הגדיר את תצורת Enterprise Vault כך שתוכל לבצע את הפעולות הבאות: לסנכרן את מטמון הכספת בעצמך בכל עת. להשהות את פעולת הסכנרון. כשאתה משהה את הסנכרון, כל תהליך סנכרון פעיל נעצר ו- Vault Enterprise אינו מבצע עוד עדכונים נוספים של מטמון הכספת. הערה: השהיית הסנכרון נשמרת גם אם תכבה ותפעיל מחדש את,Outlook עד שתבחר לחדש את הסנכרון. לסנכרן את מטמון הכספת מול כספות נוספות שאליהן יש לך גישה. Enterprise Vault קובע אוטומטית אילו פריטים להוריד למטמון הכספת.

35 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 35 Enterprise Vault סנכרון מטמון הכספת Cache) (Vault כדי לסנכרן את מטמון הכספת בכרטיסייה,Enterprise Vault בקבוצה,Vault Cache לחץ על סנכרן. לחלופין, בתפריט פעולות נוספות, לחץ על סנכרן מטמון כספת. תיבת הדו-שיח 'סנכרון מטמון הכספת' מופיעה. תיבת הדו-שיח 'סנכרון מטמון הכספת' מציגה תמצית מידע על תהליך הסנכרון. אתה יכול לסגור את תיבת הדו-שיח בזמן ביצוע הסנכרון, ולהמשיך בעבודתך ב- Outlook.

36 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 36 Enterprise Vault סנכרון מטמון הכספת Cache) (Vault כדי להשהות או לחדש סנכרון לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על.Enterprise Vault לחץ על הגדר תצורת.Vault Cache החלון 'מאפייני 'Vault Cache נפתח. באזור 'מאפייני,'Vault Cache בכרטיסייה סטטוס, לחץ על השהה או חדש. 3 כדי לבחור כספות נוספות לסנכרון לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על.Enterprise Vault לחץ על הגדר תצורת.Vault Cache

37 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 37 Enterprise Vault הצגה ושינוי של מאפייני מטמון הכספת Cache) (Vault 3 בהגדרות 'מאפייני,'Vault Cache לחץ על הכרטיסייה כספות. אם הכרטיסייה כספות אינה מופיעה, סימן שמנהל המערכת לא הפעיל אפשרות זו. כדי לבחור בכספת נוספת, בחר בתיבת הסימון שליד שמה. לחץ על אישור. הכספת הנוספת מופיעה בכספת הווירטואלית לאחר שתהליך הסנכרון הסתיים. 4 5 הצגה ושינוי של מאפייני מטמון הכספת Cache) (Vault החלון 'מאפייני 'Vault Cache יכול להכיל עד חמישה דפים עם כרטיסיות. מנהל המערכת מחליט אילו כרטיסיות נכללות. אם הכרטיסיות המתאימות זמינות, תיבת הדו-שיח 'מאפייני 'Vault Cache מאפשרת לך לבצע את הפעולות הבאות: להשהות או לחדש את הסנכרון. להפעיל סנכרון. הצג את התקדמות פעולת הסנכרון. להגדיר את גודל המקום בדיסק המשמש לשמירת תוכן הפריטים ב-.Vault Cache

38 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 38 Enterprise Vault כיצד Enterprise Vault מגדיר את מאפייני התיקיות להגדיר את משך הזמן מהפעלת Outlook עד ש- Vault Enterprise בודק אם קיימים פריטים לסנכרון מול.Vault Cache בחר כספות לסנכרון עם,Vault Cache בנוסף לכספת הראשית המשויכת לתיבת הדואר שלך. בחר את הכספות שברצונך לראות ככספות וירטואליות בלוח הניווט של.Outlook להצגה ולשינוי מאפייני Vault Cache לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על.Enterprise Vault לחץ על הגדר תצורת.Vault Cache תיבת הדו-שיח 'מאפייני 'Vault Cache כוללת כרטיסייה אחת לפחות. למידע אודות הכרטיסייה שנבחרה, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח 'מאפייני.'Vault Cache כיצד Enterprise Vault מגדיר את מאפייני התיקיות כברירת מחדל, בכל התיקיות בתיבת הדואר שלך נבחר מאפיין Enterprise Vault השתמש בהגדרות תיקיית הורה. פירוש הדבר שכל התיקיות יורשות את הגדרות האחסון של,Enterprise Vault את קטגוריית ההחזקה ואת הכספת המוגדרים עבור תיבת הדואר שלך. עד שתשנה את הערכים עבור תיקייה מסוימת, Enterprise Vault מאחסן את כל הפריטים עם אותה קטגוריית החזקה ומאחסן אותם באותה כספת. אתה יכול לדרוס את הגדרות תיקיית ההורה על-ידי שינוי מאפייני Enterprise Vault עבור תיקייה. אם תיקייה כוללת תיקיות אחרות, תיקיות אלה יורשות גם הן את מאפייני תיקיית ההורה אלא אם תשנה אותם. למשל, יתכן ותהיה לך תיקייה בשם 'חשבונות ששולמו' עם קטגוריית החזקה 'כספים'. כברירת מחדל, כל תיקיות המשנה בתיקייה 'חשבונות ששולמו' משתמשים באותה קטגוריית החזקה. אם ברצונך להשתמש בקטגוריית החזקה שונה עבור אחת מתיקיות המשנה בתיקייה 'חשבונות ששולמו', עליך לשנות את מאפייני Enterprise Vault עבור אותה תיקיית משנה. הגדרת מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר או תיקייה יתכן שתוכל לשנות את הגדרות האחסון של תיבת דואר, תיקיית תיבת דואר, או של תיקייה ציבורית. ההגדרות שאתה יכול לשנות, במידה ויש לך את ההרשאות הדרושות, כוללות: קביעה אם Enterprise Vault מאחסן את הפריטים בתיבת הדואר או התיקייה ברירת המחדל לקטגורית החזקה המוקצית לפריטים בתיבה או בתיקיית הדואר שלך עבור תיקייה: מה צריך להיות גיל הפריטים לפני ש- Vault Enterprise יאחסן אותם האם Enterprise Vault מוחק פריטים לאחר אחסונם האם Enterprise Vault יוצר קיצורי דרך לפריטים מאוחסנים

39 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 39 Enterprise Vault הגדרת מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר או תיקייה האם Enterprise Vault מאחסן פריטים שלא נקראו אם האפשרות 'שנה' אינה זמינה, אין שום הגדרה שבאפשרותך לשנות. כדי להגדיר את מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר בחלונית הניווט של,Outlook לחץ עם הלחצן הימני על תיבת הדואר ואז לחץ על מאפייני קובץ נתונים. בתיבת הדו-שיח 'מאפייני תיבת דואר', לחץ על הכרטיסייה Enterprise Vault כדי להציג את ההגדרות הנוכחיות.

40 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 40 Enterprise Vault הגדרת מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר או תיקייה לחץ על שנה. מופיעה תיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. 3 בחר את האפשרויות הדרושות. יתכן שמנהל המערכת נעל את ההגדרות כדי למנוע ממך לשנות אותן. לתיאור של כל אחת מהאפשרויות, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. לחץ על אישור או על החל ב-'מאפייני תיבת דואר'

41 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 4 Enterprise Vault הגדרת מאפייני Enterprise Vault של תיבת דואר או תיקייה כדי להגדיר את מאפייני Enterprise Vault של תיקייה בחלונית הניווט של,Outlook לחץ לחיצה ימנית על התיקייה ואז לחץ על מאפיינים. בתיבת הדו-שיח 'מאפייני תיקייה', לחץ על הכרטיסייה Enterprise Vault כדי להציג את ההגדרות הנוכחיות.

42 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 4 Enterprise Vault השהיית או הפעלת האחסון בתיבת הדואר לחץ על שנה. מופיעה תיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. 3 אם האחסון מבוסס אך ורק על גיל הפריטים, ההגדרות המותאמות אישית בתיבת הדו-שיח 'מאפייני שינוי של 'Enterprise Vault כוללות גם את האפשרות אחסן פריטים ישנים יותר מ-. בחר את האפשרויות הדרושות. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לתיקייה שבחרת. יתכן שמנהל המערכת נעל את ההגדרות כדי למנוע ממך לשנות אותן. לתיאור של כל אחת מהאפשרויות, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. לחץ על אישור או על החל ב-'מאפייני תיקייה' השהיית או הפעלת האחסון בתיבת הדואר כשאתה משתמש לראשונה ב- Vault,Enterprise לרוב הכל מוגדר כך שהאחסון של Enterprise Vault יכול להתחיל מיד. אם תבחר להשהות את האחסון האוטומטי, עדיין תוכל לבחור לאחסן את הפריטים בעצמך. באפשרותך להשהות את האחסון עבור תיקיית תיבת דואר יחידה, על-ידי שינוי מאפייני Enterprise Vault של התיקייה.

43 ניהול האחסון בארכיון באמצעות 43 Enterprise Vault השהיית או הפעלת האחסון בתיבת הדואר ייתכן שמנהל המערכת שלך מנע את הצגת האפשרות 'שנה' בדף 'מאפייני תיבת הדואר של.'Enterprise Vault במקרה כזה, לא תוכל להשהות את האחסון. כדי להשהות או להפעיל את האחסון בתיבת הדואר בחלונית הניווט של,Outlook לחץ עם הלחצן הימני על תיבת הדואר ואז לחץ על מאפייני קובץ נתונים. ב-'מאפייני תיבת דואר', לחץ על הכרטיסייה.Enterprise Vault לחץ על שנה. בתיבת הדו-שיח Vault' - Enterprise שנה מאפיינים', בחר או נקה את הסימון ב השהה אחסון של Enterprise Vault עבור תיבת דואר זו. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח - Enterprise Vault 'שנה מאפיינים'. לחץ על אישור או על החל ב-'מאפייני תיבת דואר'.

44 פרק 7 העברת קובץ PST פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: אודות העברת קובצי PST העברה של קובצי PST ל- Vault Enterprise שליחת קובצי PST לשם העברתם. אודות העברת קובצי PST בדרך כלל, Enterprise Vault אינו מאחסן שום מידע המוחזק בקובצי Personal Storage Table (PST) שבמחשב שלך, אלא אם מנהל המערכת הפעיל את אפשרות העברת PST בתיבת הדואר שלך. מנהל המערכת יכול לאחסן את הפריטים הללו עבורך או לאפשר לך להחליט באם להעביר או לא להעביר קובצי PST אל.Enterprise Vault בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת שלך הגדיר את דרך העברתם של קובצי,PST ייתכן שתוכל לבצע את הפעולות הבאות: להציג את סטטוס קובצי ה- PST שנמצאים בתהליך העברה או שהועברו אל.Enterprise Vault לבחור אם ברצונך להעביר קובצי PST ל- Vault.Enterprise לשלוח קובצי PST לשם העברתם. שנה את קטגוריית ההחזקה של קובצי PST שאותם ברצונך להעביר. שים לב שתכונות מסוימות של Enterprise Vault עשויות לדרוס את קטגוריית ההחזקה שנבחרה. לדוגמה, מנהל המערכת עשוי לבחור להגדיר תיקייה אחת או יותר, המכונות תיקיות החזקה, בכספת שלך. אם תעביר את התכולה של קובץ PST לתיקיית החזקה, קטגוריית ההחזקה שמנהל המערכת שלך בחר עבור תיקייה זו עשויה לדרוס את קטגוריית ההחזקה שבחרת. במהלך תהליך ההעברה, באפשרותך להמשיך להשתמש בקובצי PST כדי לקרוא ולשמור פריטים כרגיל. עם זאת, אל תנסה לערוך את הפריטים שנמצאים בקבצים אלה משום שהשינויים עלולים שלא להישמר. אם קובץ כלשהו מקובצי PST מוגן בסיסמה, אתה עשוי להתבקש להקליד את הסיסמה.

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Novell, Inc. makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual, and specifically disclaims any express or impl

Novell, Inc. makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual, and specifically disclaims any express or impl Novell, Inc. makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשעו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה 23:59 קמפוס שטראוס יום ג', 1/12/2015 בשעה 23:59 מטרת

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

‏02 מרץ 2009

‏02 מרץ 2009 העברת שנה ב- SAP Business One מיועד ללקוחות בגרסאות 888 מרכז הדרכה מנהל U 4 -דצמבר 8102- ומטה ללקוחות בגרסא 9 המעוניינים לבצע העברת שנה, יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה. תוכן העניינים מבוא... 1 מה עושה תוכנית

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CimatronE 7.0 תכנון היברידי תלת מימדי חוברת הדרכה ותרגילים מס' 1 2006 ינואר נכתב ונערך ע"י איתן רווה תוכן העניינים פרק 1 מבוא לתוכנת... CimatronE 5 מבוא...5 מסך הפתיחה של 6...CimatronE

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד