מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו"

תמליל

1 מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

2 תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד. הוא מצויד בחיישנים רגישים: אופטי, לייזר וחיישנים אולטראסוניים למדידת מרחק, שטח סריקה, ואיתור מכשולים לאורך מסלול הניקוי. לאחר השלמת משימת הניקוי, זה יחזור באופן אוטומטי לעמדת הטעינה בכדי להיות מוכן למשימה הבאה. לא רק שהשואב הרובוטי מתפקד ללא התערבות אדם, הוא גם ניתן לשליטה מרחוק באמצעות יישומון בטלפון הנייד בכל עת. לפני תחילת הניקוי עם השואב הרובוטי, יש לפנות את האזור ולוודא שאין פתילים וכבלים חשמליים או כל אביזר שיכול להתהפך / להישבר או חפצים יקרים היכולים להינזק מהשואב הרובוטי. בכדי לשאוב שטח בהפסקות ובגבהים שונים, הקפד להתקין מחסומים נאותים כדי למנוע מהשואב הרובוטי ליפול, לפגוע באנשים או לגרום נזק לשואב ולרכוש. שימו לב! כאשר משתמשים בשואב הרובוטי בפעם הראשונה, יש לעקוב אחר השואב באופן אישי כאשר הוא מנקה, ובכדי לספק עזרה מידית במקרה של תקלות או מצב חירום. ברגע שהשואב הרובוטי פועל באופן נורמלי ועצמאי, הניקוי יהיה אמין וללא טרחה נוספת. השתמש במחסום הוירטואלי בכדי למנוע מהשואב הרובוטי מלהיכנס לאזורים שלא נדרשת בהם שאיבה או כאלה שבהם ללא תתאפשר תנועה חופשית של השואב. ניתן להזמין מחסום וירטואלי באתר. אין להשתמש בשואב הרובוטי בשטיחים ארוכי שיער )שאגי ודומיו( ומרבדים.

3 1 התקנה 1. חבר את פתיל החשמל לשקע קיר לחיבור תחנת העגינה לטעינת הסוללה. כבל עודף יש לגלגל בחזרה לתא הייעודי באחורי תחנת העגינה לשם שמירה על הבטיחות. שים לב! כבל החשמל הנותר על הרצפה עשוי להיגרר תוך כדי תנועת השואב הרובוטי ולהתנתק מתחנת העגינה ולגרום להפרעה בטעינת הסוללה. 2. הצמד את תחנת העגינה למשטח ישר בקיר, מקם אותה וחבר את פתיל החשמל לשקע החשמל. הערה: השאר לפחות 0.5 מ' מרווח חופשי משני צידי תחנת העגינה ו- 1 מטר בקדמת תחנת העגינה. 3. הדלק את השואב הרובוטי לתחילת טעינת הסוללה בלחיצה ממושכת על לחצן ההדלקה ( ) בלוח החיווי עד שהאור יאיר, ולאחר מכן מקם את השואב הרובוטי בקרבת תחנת העגינה. צבע נורית החיווי מעיד על קיבולת הסוללה: 4. יישומון.Mi Home מצא את היישום Mi" "Home בחנות האפליקציות של Google או Apple או לחילופין סרוק את קוד QR כפי שמוצג למטה כדי להוריד את היישומון לנייד. פתח הרמת המכסה חיווי Wi-Fi הבהוב איטי: ממתין לחיבור הבהוב מהיר: מצומד לטלפון הנייד קבוע: צימוד Wi-Fi תקין <0.5 מטר <1 מטר <0.5 מטר שים לב! טעינה שאינה מספקת תמנע מהשואב הרובוטי לתפקד בצורה תקינה. הזז את השואב הרובוטי אל תחנת העגינה להשלמת הטעינה. לבן: מעל 50% צהוב: 50%-20% אדום: פחות מ- 20% ביישומון יש לבחור: > Settings Profile > Region > Mainland China ולאשר, על מנת שנוכל לזהות ולהפעיל את השואב הרובוטי. לאחר זיהוי השואב ביישומון, נוכל לשנות את שפת החיווי הקולי בשואב הרובוטי לאנגלית. שים לב! אם הטלפון אינו מחובר בהצלחה לשואב הרובוטי, עיין בסעיף "הוראות הפעלה" )עמ' 11( עבור איפוס חיבור.Wi-Fi 5. התחל את פעולת השאיבה ברגע שמתקבל חיווי לבן קבוע, השואב יכול להתחיל לשאוב בלחיצה קצרה על לחצן או באמצעות יישומון Mi Home בטלפון הנייד.

4 2 התקנה גוף השואב הדלקת/כיבוי השואב לחיצה קצרה: התחלת שאיבה לחיצה ארוכה: הדלקה \ כיבוי ה לוח חיווי לבן: סוללה טעונה מעל 50% צהוב: סוללה טעונה 20%-50% אדום: סוללה טעונה פחות מ -20% מהבהב: סוללה בטעינה או שואב בתהליך עבודה אדום מהבהב: התרעה מופעלת עגינה \ ניקוי נקודתי לחיצה קצרה: עגינת השואב לחיצה ארוכה: ניקוי נקודתי ממוקד פתח הרמת המכסה הערה: לחץ על אחד הלחצנים להשהיית השואב בזמן פעולה אביזרים נלווים: פתיל כח מברשת ניקוי תחנת עגינה מיכל אבק גוף השואב מסנן לחצן לשחרור מיכל אבק מכסה חיווי Wi-Fi מהבהב: ממתין לחיבור הבהוב מהיר: צימוד לטלפון הנייד חיווי קבוע: צימוד Wi-Fi תקין לחצן איתחול

5 תחנת עגינה אחסון הפתיל שקע טעינה שקע פתיחה מכסה אחורי משטח זיהוי מגעי טעינה יציאת פתיל הכח הערה: פתיל הכח יכול לצאת משני צדי תחנת העגינה סקירת השואב חיישן שינוי מפלס גלגל הטייה קדמי מברשת צד מברשת ראשית כיסוי מברשת ראשית גלגלי תנועה שקע USB פתח איורור רמקול חיישן מרחק לייזר פגוש חיישן מרחק קולי

6 3 הוראות הפעלה אלגוריתם ניקוי בתחילת פעולת ניקוי, השואב הרובוטי מחלק את שטח החדר כולו לאזורים ומתחיל לשאוב כל אזור לאורך הקיר בתנועת זיג-זג כפי שמוצג בתרשים למטה. השואב ישלים את פעולת השאיבה לפני המעבר לאזור הבא. בסיום פעולת הניקוי, השואב הרובוטי יחזור לתחנת העגינה. אזור 2 הניקיון הסתיים אזור 3 בתהליך שאיבה אזור 1 הניקיון הסתיים אזור 4 ינוקה לאחר אזור 3 כיבוי / הדלקה לחץ והחזק את הלחצן כדי להפעיל את השואב הרובוטי. כאשר החיווי דולק, השואב הרובוטי מוכן לפעולה. במצב מנוחה או בהמתנה, ניתן לכבות את השואב הרובוטי באמצעות לחיצה ממושכת על לחצן כדי לסיים את הפעולה. שים לב! לא ניתן לכבות את השואב הרובוטי במהלך טעינת הסוללה. שאיבה לאחר שהסוללה הוטענה בצורה מספקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן בשואב הרובוטי כדי להתחיל לשאוב אבק. "אלגוריתם הניקוי" מוצג בתרשים מימין. לחץ על לחצן כלשהו בשואב הרובוטי כדי לעבור למצב השהייה במהלך פעולת ניקוי. הערה: סוללה חלשה לא תאפשר לשואב הרובוטי לפעול. יש לטעון את השואב לפני הפעלה חוזרת. במהלך פעולת הניקוי, אם הסוללה תתרוקן מתחת לרמה מינימלית, השואב הרובוטי ינוע באופן אוטומטי לתחנת העגינה לטעינה הסוללה.בסיום הטעינה, השואב הרובוטי ישוב לנקודה האחרונה בה היה וימשיך בפעולת השאיבה. לפני הפעלת השואב הרובוטי, יש לוודא שבשטח החדר לא מפוזרים כבלי חשמל או חפצים כלשהם, העלולים להינזק כתוצאה מנפילה או משיכה. כברירת מחדל, השואב יחזור על פעולת שאיבה שאורכת פחות מ- 10 דקות. טעינת הסוללה מצב אוטומטי: לאחר השלמת פעולת השאיבה, השואב הרובוטי ישוב באופן עצמאי ואוטומטי לתחנת העגינה לטעינה חוזרת. מצב ידני: במהלך השהייה, לחץ על לחצן "Home" ( ) כדי להחזיר את השואב הרובוטי חזרה לתחנת העגינה לטעינה מחדש. נורת החיווי תתחיל להבהב לסירוגין. הערה: אם השואב הרובוטי לא חוזר לתחנת העגינה בצורה תקינה, יש להחזירו באופן ידני. השהייה בזמן שהשואב הרובוטי נמצא בתנועה, לחץ על לחצן כלשהו כדי להכניסו למצב 'השהייה'. לחצן כדי להתחיל מחדש, או על הלחצן כדי לחזור לתחנת העגינה. הערה: במצב 'השהייה', החזרת השואב הרובוטי לתחנת העגינה תסיים באופן אוטומטי את פעולת הניקוי. התרעת תקלה במהלך הפעולה, אם מתרחשת חריגה או תקלה, החיווי יהבהב באדום ותתקבל התראה קולית. עיין ב'איתור בפתרון בעיות' )עמ' 17( להצעות לפתרון הבעיה. הערה: השואב הרובוטי יעבור למצב 'שינה' תוך 10 דקות אם לא תיבחר פעולה כלשהי. בעת לחיצה על הלחצן כאשר תקלה מתרחשת, השואב הרובוטי יחזור לתחנת העגינה ופעולת הניקוי תיפסק. מצב שינה לאחר השמעת צלילי התראה לא תקינים במשך 10 דקות, השואב הרובוטי יעבור למצב 'שינה' באופן אוטומטי אם לא תיבחר כל פעולה. בינתיים, החיווי ימשיך להבהב באדום פעם בשנייה. לחץ על לחצן כלשהו כדי להפעיל שוב את השואב. הערה: השואב הרובוטי אינו נכנס למצב 'שינה' בזמן שהוא נטען בתחנת העגינה. לאחר 12 שעות במצב 'שינה', הרובוט יכבה אוטומטית.

7 כיבוי / הדלקה במצב 'המתנה', לחץ והחזק את הלחצן כדי להורות לשואב הרובוטי לשאוב בשטח של 1.5 מ"ר סביב השואב. בסיום, השואב הרובוטי יחזור לנקודת ההתחלה של אזור הניקוי ויעצור. הערה: אם תבוצע פקודת ניקוי אזור במצב 'השהייה', פעולת הניקוי המקורית תבוטל באופן אוטומטי. מחסום וירטואלי המחסום הוירטואלי אינו אביזר שמגיע עם השואב הרובוטי. המחסום ניתן לרכישה מאתר היבואן או מנקודות המכירה המורשות. זהו מכשול וירטואלי שמונע מהשואב הרובוטי להיכנס לאזורים ייעודיים מוגדרים מראש, שבהם אין צורך בשאיבת אבק או שיש להימנע מכניסה אליהם למניעת תקלות, כגון: פגיעה בחפצים, חסימת מכשירים, נפילה ממדרגות, שלוליות מים בחדר האמבטיה או סיבובי פתיל החשמל בתחנת העגינה. הערה: יש להצמיד באופן בטוח את בסיס המחסום הוירטואלי על משטח הרצפה, כדי למנוע תנועה של המחסום בשוגג. תזמון מועד עתידי לשאיבה השואב הרובוטי מבצע פעולת ניקיון בזמן מסוים, בהתאם לפקודות מהיישומון בטלפון הנייד. עם השלמת פעולת השאיבה, השואב הרובוטי יחזור לתחנת העגינה לטעינה מחדש. איפוס חיבור Wi-Fi מסיבה כלשהי, אם הטלפון הנייד לא מצליח להתחבר לשואב הרובוטי, פתח את הכיסוי העליון כדי לחשוף את מחוון ה- Wi-Fi ובו- זמנית לחץ על לחצני ו- עד קבלת הודעה קולית המבקשת "לאפס את ה-."Wi-Fi לאחר מכן, המתן שמחוון ה- Wi-Fi יתחיל להבהב באיטיות כדי להצביע על איפוס מוצלח. כעת השואב הרובוטי יפעל בצורה תקינה עם הטלפון הנייד. אלגוריתם ניקוי מתוך היישומון בטלפון הנייד, ניתן לבחור באחד משלושה מצבי פעולה: Quiet )שקט(, Normal )נורמלי(, או Strong )חזק(. מצב NORMAL הוא הגדרת ברירת המחדל. מצב פעולה "אין להפריע" )DND( מצב "אין להפריע" יפסיק את פעולת השואב הרובוטי או את העברת ההתרעות הקוליות, ותאורת החיווי תהבהב באיטיות. פרק הזמן המוגדר כברירת מחדל עבור DND הוא בין 22:00 ל- 08:00 למחרת, וניתן להגדרה הפעלה מחדש באמצעות היישומון בטלפון הנייד. קיר וירטואלי הערה: תמיד יש למקם את המחסום הוירטואלי באותו מפלס בו פועל השואב הרובוטי.

8 תחזוקה מברשת ראשית מומלץ לנקות אחת לשבוע. 1. כבה את השואב הרובוטי והפוך אותו, לחץ על הנועלים בכדי לשחרר את המכסה ולגשת למברשת הראשית. 2. שלוף את המברשת הראשית מתוך המיסב, בהטייה הצידה. 3. נקה את המברשת הראשית כדי להסיר פסולת ושיער באמצעות מברשת הניקוי המצורפת לערכת השואב הרובוטי. 4. החזר את המברשת הראשית למקומה על ידי הכנסתה בחזרה לתוך המיסב וסגור את הכיסוי היטב. הערה: מומלץ להחליף את המברשת הראשית בכל 6-12 חודשים לשם ניקוי יעיל. תחנת העגינה את תחנת העגינה יש להציב על משטח שטוח בצמוד לקיר בקרבת שקע חשמלי. יש להשאיר שטחים חופשיים משני צידיה ובחזית תחנת העגינה כדי לאפשר לשואב הרובוטי חניה ותנועה חופשית. לחיבור טוב יותר לטלפון נייד, בחר באזור שבו קיימת עוצמת אות Wi-Fi טובה. הערה: יש להימנע מחשיפת תחנת העגינה לשמש ישירה. אין להניח חפצים כלשהם שעלולים להפריע להעברת אותות בין השואב הרובוטי לבין תחנת העגינה או גישה קלה לתנועת השואב, אחרת ייתכן שהשואב לא יחזור לתחנת העגינה בצורה נכונה. נועלים מברשת ראשית כיסוי מברשת ראשית נושא המברשת הראשית 4 תחזוקה כיצד להשתמש במברשת הניקוי מומלץ לנקות את המסנן ומיכל האבק אחת לשבוע. 2. פתח את המכסה הקדמי של מיכל האבק 1. הרם את המכסה העליון של השואב הרובוטי ולחץ על לחצן שחרור מיכל האבק על מנת להסירו. 3. רוקן את המיכל לאשפה והחזר אותו למקומו הערה: לאחר ריקון המיכל, יש להקיש מספר פעמים על דפנות המיכל בכדי להסיר שאריות אבק ממנו ומהמסנן.

9 מומלץ לנקות את מברשת הצד אחת לחודש. 1. כבה את השואב הרובוטי והפוף אותו. בתחתית, הסר בורג הרכבה כדי להסיר את מברשת הצד. 2. הרם את מברשת הצד ונקה אותה. 3. החזר את מברשת הצד למקומה והדק בורג. הערה: מומלץ להחליף את המברשת הראשית בכל 3-6 חודשים לשם ניקוי יעיל. חיישנים בשואב הרובוטי מומלץ לנקות את החיישנים הבאים עם מטלית רכה ונקייה בכל חודש: 1. ארבעה חיישני שינוי מפלס לאורך צידו הפנימי של הפגוש של השואב הרובוטי; 2. חיישן קירבה לקיר בצד החיצוני של הפגוש; 3. מגעי טעינת סוללה בחלקו האחורי של השואב הרובוטי. חיישני שינוי מפלס מגעי טעינה אין לשטוף את מסנן הרשת במים, כיון שהמסנן עלול להיסתם וכתוצאה מכך תיפגע יעילות השאיבה. החלף מסנן בכל 3 חודשים כדי להבטיח ניקוי יעיל. את המסנן ניתן להסיר ולהחליף כפי שמוצג בתרשים הבא: מגעי טעינה מומלץ לנקות את גלגל ההטיה הקדמי אחת לחודש. 1. כבה את השואב הרובוטי. בתחתית, משוך את גלגל ההטיה הקדמי. 2. נקה את הגלגל על מנת להסיר פסולת ושערות שנתפסו. 3. החזר את גלגל ההטיה הקדמי בצורה מאובטחת למקומו. חיישן קירבה לקיר יש להסיר את המסנן ולהחליפו כפי שמתואר באיור. סוללה השואב הרובוטי מצויד בסוללת ליתיום-יון עוצמתית בעלת ביצועים גבוהים. יש להקפיד תמיד על סוללה טעונה במלואה כדי להבטיח פעולה תקינה של השואב הרובוטי. הערה: להארכת חיי הסוללה יש לטעון אותה במלואה בכל 3 חודשים, גם כאשר השואב הרובוטי אינו בשימוש. גלגל ציר בסיס הגלגל מומלץ לנקות את תחנת העגינה אחת לחודש. נגב את מגעי הטעינה באמצעות מטלית רכה ויבשה.

10 עדכון קושחה השתמש ביישומון הטלפון הנייד כדי לעדכן את הקושחה של השואב הרובוטי. וודא שהסוללה טעונה לפחות 20% לפני העדכון. חיווי אור לבן יהבהב במהירות במהלך העדכון. אתחול השואב הרובוטי אם השואב הרובוטי אינו מגיב או שלא ניתן לכבות אותו, נסה לאתחל את המערכת על ידי לחיצה על לחצן Reset"."System הרובוט יכול להתחיל מחדש לאחר אתחול מחדש. אזהרה! איפוס המערכת תמחק תכנות מוקדם על ניקוי מתוזמן, בחירת אלגוריתם ניקוי והגדרות.Wi-Fi שחזור הגדרות יצרן אם איפוס המערכת אינו פותר בעיות, לחץ והחזק את הלחצן ולחץ על הלחצן System" Return to" פעם אחת. הודעה קולית, "Reset,"initial factory settings תציין את השלמת השחזור. 5 מפרט טכני שואב רובוטי תחנת עגינה מ"מ x 109 x מידות מידות מ"מ x 345 x וואט סוללה הספק 14.4V/5200mAh וולט משקל מתח כניסה 3.8 ק"ג 20V 2.2A 50/60Hz Wi-Fi 14.4 וולט רשת אלחוטית מתח הפעלה מתח יציאה תדירות מתח הרשת הספק 55 וואט 6 איתור ופתרון תקלות אם וכאשר מתעוררת בעיה עם השואב הרובוטי, נורת החיווי תהבהב במהירות באדום בשילוב הודעה קולית. עיין בטבלה הבאה לקבלת פתרונות. תקלת הפעלה :Error 1 יש לוודא שראש הלייזר הכתום אינו חסום. :Error 2 יש לנקות מעט את הפגוש הקדמי. :Error 3 יש לנסות להעביר את השואב הרובוטי למקום אחר. :Error 4 יש לנגב את חיישן זיהוי קירבת קיר ולהעביר את השואב הרובוטי למקום אחר. :Error 5 יש להסיר את המברשת הראשית ולנקות אותה. אופן טיפול ראש הלייזר עשוי להיות חסום על ידי אובייקט כלשהו, יש לנסות להזיז מעט את ראש הלייזר כדי להסיר את האובייקט החוסם. אם זה לא עוזר. יש להזיז את השואב הרובוטי למקום אחר. במידה והפגוש תקוע, נסה להקיש עליו כמה פעמים כדי להסיר את האובייקטים הלכודים. אם שום דבר לא נופל, יש להעביר את השואב הרובוטי למקום אחר. קיימת תחושה שהגלגלים של השואב הרובוטי אינם מסתובבים. יש להעביר אותו למקום אחר. האבק על החיישן עלול למנוע מהשואב הרובוטי לעבוד כרגיל. יש לנגב את החיישן במטלית נקייה ויבשה ולהזיז את השואב הרובוטי למקום אחר. המברשת הראשית עשויה להיות חסומה על ידי אובייקט כלשהו. יש להסיר את העצם החוסם ולנסות שוב.

11 תקלת הפעלה :Error 6 יש להסיר את המברשת הראשית ולנקות אותה. :Error 7 ודא שגלגלי התנועה אינם חסומים. יש להעביר את השואב הרובוטי למקום אחר. :Error 8 יש לוודא שאין מכשולים סביב השואב הרובוטי. :Error 9 יש לחבר בחזרה את מיכל האבק והמסנן. :Error 10 יש לנקות או להחליף את המסנן. :Error 11 זוהה שדה מגנטי חזק. יש להזיז את ההתקן המקרין הרחק מהמחסום הוירטואלי לנסות שוב. :Error 12 הסוללה ריקה. יש לטעון את השואב הרובוטי. :Error 13 הסוללה לא נטענת. יש לוודא שמגעי הטעינה נקיים. :Error 14 סוללה לא תקינה. :Error 15 יש לנקות את החיישן לזיהוי קירבת קיר. אופן טיפול מברשת הצד עשויה להיות חסומה על ידי אובייקט כלשהו. יש להסיר את העצם החוסם ולנסות שוב. גלגל ההטיה הקדמי עשוי להיות חסום על ידי אובייקט כלשהו. יש להסיר את העצם החוסם ולנסות שוב. השואב הרובוטי עשוי להיות תקוע או חסום על ידי חפצים. יש להסיר את המכשולים. יש לוודא שמיכל האבק והמסנן מותקנים כראוי. במידה ופעולה זו אינה עוזרת, יש להחליף את המסנן. המסנן עשוי להיות סתום על ידי פסולת ואבק. יש לנקות את המסנן. במידה ופעולה זו אינה עוזרת, יש להחליף את המסנן. השואב רובוטי לא יכול להתחיל פעולת שאיבה ליד מחסום וירטואלי. יש להרחיק את ההתקן המקרין מהמחסום הווירטואלי ולנסות שוב. השואב הרובוטי לא יפעל כשהסוללה אינה טעונה או טעונה חלקית. יש להחזיר את השואב לתחנת העגינה לטעינה. יש לנגב את מגעי הטעינה בתחנת העגינה ובגב השואב הרובוטי באמצעות מטלית יבשה. במידה והסוללה קרה מדי או חמה יתר על המידה, יש להמתין עד שהטמפרטורה תתייצב. האבק על החיישן עלול למנוע ממנו לפעול כרגיל. יש לנגב את החיישן במטלית נקייה ויבשה. :Error 16 יש להפעיל את השואב השואב הרובוטי מוטה. יש להניח אותו על משטח ישר. הרובוטי על משטח ישר. :Error 17 מברשת הצד אינה פועלת. יש לאתחל את השואב הרובוטי. :Error 18 מנוע השאיבה אינו פועל יש לאתחל את השואב הרובוטי. מברשת הצד אינה פועלת כראוי עקב שגיאה. יש לנסות לאתחל את השואב. מנוע השאיבה אינו פועל כראוי עקב שגיאה. יש לנסות לאתחל את השואב. :Error 19 הסוללה אינה נטענת יש לוודא שפתיל החשמל מחובר היטב לשקע החשמל. ותחנת העגינה אינה מחוברת לשקע החשמל. באם אירעה שגיאה פנימית יש לאתחל את השואב הרובוטי. השואב הרובוטי לא פועל כראוי עקב שגיאה פנימית. יש לנסות לאתחל את השואב.

12 7 שאלות אופייניות 1.מדוע השואב הרובוטי שלי ממשיך להציג?error 5 תשובה: השואב הרובוטי אינו מותאם לשאיבת שטיחים עם שיער ארוך. השואב גילה כי המברשת הראשית יוצרת יותר מדי חיכוך עם משטח הקרקע. 2. האם ניתן להשתמש בשואב הרובוטי על מרבדים? תשובה: השואב הרובוטי אינו מותאם לניקוי מרבדים. 3. מדוע תכונות מסוימות לא עובדות באפליקציית?Mi-Home תשובה: במקרה כזה עליך לבחור את האזור )Region( סין כאזור שלך. 4. מדוע השואב הרובוטי צריך להיות תמיד טעון כאשר הוא אינו פועל? תשובה: הטעינה התקופתית מאריכה את תוחלת החיים של הסוללה תוך צריכת אנרגיה בכמות מזערית. 5. מדוע השואב הרובוטי לא מתחיל ניקוי מתוזמן? תשובה: השואב הרובוטי יתחיל בפעולה רק אם הסוללה טעונה בלפחות 20%. מהקיבולת שלה 6. מדוע איכות השאיבה של השואב הרובוטי גרועה בהשוואה לפעמים קודמות? תשובה: יש לנקות את מיכל האבק, את המסנן ואת המברשת הראשית. 7.האם יש צורך לטעון את השואב הרובוטי במשך 16 שעות לאחר פעולת הניקיון? תשובה: לסוללה של השואב הרובוטי אין שום "אפקט זיכרון" )כבסוללות ניקל-מיטל ישנות(, ולכן ניתן להשתמש בשואב כשהסוללה טעונה במלואה. 8. מה יש לעשות בהופעת חיווי תקלה בשואב הרובוטי? תשובה: יש לכבות את השואב הרובוטי ולהדליק אותו לאחר מכן. 9. מדוע השואב הרובוטי לא מצליח לחזור לתחנת העגינה בעצמו? תשובה: יש לוודא שאין מכשולים סביב תחנת העגינה. אם השואב הרובוטי רחוק מדי מתחנת העגינה, יש לקרב אותו ולנסות שוב. 10. מה ניתן לעשות אם השואב הרובוטי אינו נטען בתחנת העגינה? תשובה: וודא שקצה אחד של פתיל החשמל מחובר לשקע החשמל והאחר מחובר לתחנת העגינה. אם מגעי הטעינה מכוסים באבק, נגב אותם בעזרת מטלית יבשה. 11. מה ניתן לעשות אם השואב הרובוטי אינו נדלק? תשובה: ויש לוודא שהשואב הרובוטי טעון. חבר אותו לתחנת העגינה ונסה להדליקו בשנית לאחר זמן מה. השואב הרובוטי לא יידלק אם הטמפרטורה נמוכה מ- 0 c או גבוהה מ- 50 c. השואב הרובוטי אמור לתפקד בצורה תקינה בטווח טמפרטורות של 0-40 c. 12. כיצד ניתן לבצע איפוס להגדרות היצרן? תשובה: אם כיבוי והדלקה מחדש של השואב הרובוטי לא פותרת את הבעיה, יש ללחוץ על לחצן Reset פעם אחת תוך כדי לחיצה על לחצן. צליל חיווי קולי יישמע ומעיד על איפוס הגדרות יצרן שבוצע בהצלחה. 13. כיצד ניתן לאתחל את השואב הרובוטי? תשובה: במידה והלחצנים של השואב הרובוטי אינם מגיבים או שלא ניתן לכבות אותו, פתח את המכסה ולחץ על הלחצן.Reset אתחול השואב הרובוטי ימחק את הטיימרים והגדרות מותאמות אישית. הגדרות Wi-Fi יאופסו גם כן. 14. כיצד ניתן לעדכן קושחה בשואב הרובוטי? תשובה: ניתן לעדכן את הקושחה של השואב הרובוטי באמצעות היישומון Mi Home בטלפון הנייד. יש לוודא שהשואב הרובוטי מחובר לתחנת העגינה ושהסוללה טעונה בלפחות 20% כאשר הקושחה מתעדכנת. תאורת חיווי תואר בלבן ותהבהב במהלך העדכון. 15. כיצד ניתן לאפס את הגדרות ה-?Wi-Fi תשובה: במידה והגדרות הנתב )ראוטר(שונו, סיסמת ה- Wi-Fi נשכחה, או שלא ניתן להתחבר לשואב הרובוטי מכל סיבה אחרת, יש לפתוח את המכסה העליון של השואב הרובוטי כך שניתן יהיה לראות את מחוון ה-,Wi-Fi ולאחר מכן לחץ והחזק את לחצני וההדלקה בו זמנית עד שתישמע הודעת חיווי קולי Wi-Fi"."Resetting יש להמתין עד שמחוון ה- Wi-Fi יתחיל להבהב כדי שהאיפוס יסתיים. 16. נראה כאילו השואב הרובוטי אינו יכול להתחבר ל- Wi-Fi ונורית החיווי הכחולה מהבהבת. מה ניתן לעשות? תשובה: יש לוודא שסיסמת ה- Wi-Fi שהוזנה נכונה. יש לנסות להתחבר בשנית לאחר שתזין שוב את הסיסמה. השואב הרובוטי תומך רק ברשתות 2.4GHz ואינו תומך ברשתות.5GHz שמות רשת וסיסמאות אינם אמורים להכיל תווים סיניים וסמלים מיוחדים אחרים. כמו כן, לא מומלץ להשתמש ב- Firewall ומסנני כתובת MAC בנתב )ראוטר(. יש לוודא שעוצמת אות Wi-Fi חזקה מספיק. ניתן גם לאפס את ההגדרות ה-,Wi-Fi להוריד את הגרסה האחרונה של אפליקציית Mi Home לטלפון הנייד ולנסות להתחבר לשואב הרובוטי שוב.

13 8 הוראות בטיחות הוראות בטיחות לתחנת עגינה תחנת העגינה מיועדת לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש, גשם וכו'. לעולם אין להחליף את פתיל החשמל או את תחנת העגינה בתחליפים לא מקוריים. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של פתיל החשמל מרשת החשמל. חבר את תחנת העגינה רק לשקע חשמל המספק את רמת המתח המתאימה המסומנת על תחנת העגינה. מנע חדירת מים או לחות. הרחק את תחנת העגינה מטמפרטורות קיצוניות כגון: סביבת רדיאטור, תנור חם או מקום החשוף לקרינת השמש. הרחק את תחנת העגינה מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכדומה. מנע נפילת עצמים על תחנת העגינה. הימנע מהתזת נוזלים כולל חומרי ניקוי או חומצות כלשהן על תחנת העגינה וחלקיו. וודא שפתיל החשמל מונח באופן שאין סכנה שידרכו עליו או שיתקלו בו. בשימוש בכבל מאריך יש לוודא את תקינות מוליך הארקה שבכבל. לניתוק בטוח יש לאחוז בתקע פתיל החשמל ולא בכבל, ולמשוך אותו משקע החשמל. הוראות בטיחות לסוללות ליתיום החלפה שגויה על ידי גורם שאינו מוסמך על ידי היצרן עלולה לגרום לפיצוץ. החלפת סוללה תבוצע רק על ידי גורם שהוסמך לכך ובסוללה מאותו דגם. אין לחשוף את המוצר ו/או את הסוללה לחום גבוה כגון: שמש, תנור חימום, מקור אש וכו'. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך 9 אחריות לבדיקת תוקף אחריות ואיתור נקודת שירות ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני בטלפון או לאתר האינטרנט של החברה לקוח יקר, תודה שרכשת את אחד ממגוון מוצרי "המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ" )להלן 'החברה'(. אנו בטוחים שתהנה מאיכות המוצר ומהשימוש בו. אזהרה! יש להימנע ממגע של נוזלים בכל אחד מחלקיו ואביזריו של השואב הרובוטי. נזק מנוזלים הינו בלתי הפיך למוצר ולחלקיו, אינו מכוסה בכתב אחריות זה ומבטל את האחריות על המוצר.

14 1. החברה אחראית באופן בלעדי כלפי הצרכן האמור לעיל, לפעילותו המלאה והתקינה של המוצר למשך 24 חודשים החל ממועד רכישת המוצר ובהתאם לתנאים האמורים בכתב האחריות ובכפוף אליו, ובתנאי שהצרכן מילא אחר הנחיות היצרן. 2. אחריות היצרן כוללת: היחידה הראשית מארז סוללה חלקים באחריות חיישנים, מנועים חשמליים, משאבת אויר חשמלית, לוח בקרה ראשי, תחנת עגינה סוללה תקופת האחריות 24 חודשים 12 חודשים הערה - פתיל חשמל, מסננים ואביזרים נלווים אינם במסגרת אחריות היצרן המפורטת בכתב אחריות זה. 3. האחריות הינה לתיקון כל ליקוי בתפקוד החשמלי ו/או האלקטרומכני במוצר בהתאם למפורט בכתב האחריות, ותקפה לתחומי מדינת ישראל בלבד. 4. אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום בכפוף לכתב האחריות, וזהו הסעד היחיד הניתן במסגרת כתב האחריות. 5. אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה או כל שימוש אחר מלבד שימוש מקובל של צרכן פרטי. 6. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג' - אין החברה אחראית לכל נזק כלכלי ישיר, משני או תוצאתי, ובכלל זה הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר. 7. אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים הבאים: 7.1. כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים: שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי טבע, תקלה או הפרעה ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בזדון על ידי כל גורם חיצוני ובכלל זה תאונות )אך לא מוגבל לנפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף(, נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים וחשיפה לחומרים כימיים כשלים הנובעים משימוש לקוי ו/או רשלנות של הצרכן, שלא בהתאם ו/או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן תקלה ו/או נזק שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא נעשו על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה, ו/או משימוש באמצעי טעינה ו/או מארז סוללות שלא אושרו לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר לא אושרה על ידי החברה ביצוע חלקי או הימנעות מביצוע של הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה, על ידי הצרכן. הצרכן ייחשב כמי שקיבל במועד הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה )מצורף באריזת המוצר(, אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך שבעה )7( ימים ממועד הרכישה מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר הוסרו, נמחקו או שונו או שאינם ניתנים לקריאה ו/או זיהוי במוצר בו שונתה תוכנת ההפעלה המקורית וקיים בו ליקוי המונע מהחברה ו/או מי מטעמה את היכולת לתקנו, מימוש האחריות יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 8. בתקופת האחריות זכאי הצרכן לקבל שירותי תיקון בתיאום עם מוקד השירות שיפורט להלן. 9. הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב האחריות תיעשה אך ורק במעבדת החברה ו/ או מי שהוסמך מטעמה, ושינוע המוצר לנקודת שירות ו/או למעבדה תיעשה על ידי הצרכן ועל חשבונו. המוצר יתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים מהיום בו נמסר למעבדת היצרן או לנקודת השירות המורשית, שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. תקופת האחריות המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או החלפת המוצר לפי כתב אחריות זה. 10. במקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית לפנות לצרכן ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל הסכמתו לביצוע התיקון. באין קבלת אישור לביצוע התיקון, יוחזר המוצר לצרכן באמצעות נקודת השירות המורשית, ללא תיקון. 11. מספר הטלפון למוקד תמיכה ושרות לקוחות לאחר קניה למוצרי החברה: מוקד שירות הלקוחות של החברה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00, למעט ערבי חג. 13. רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית מפורטת בטבלה המצורפת ומתעדכנת מעת לעת וניתן לצפות בה באתר החברה

15 רשימת נקודות שירות מפורטת באתר שלח לנו דוא"ל לכתובת: היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין,

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות? ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד