מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802"

תמליל

1 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

2 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, למעט תיעוד הנשמר ע"י הרוכש לצורכי גיבוי, ללא הרשאה מפורשת בכתב מ-.ASUSTeK COMPUTER INC ASUS מספקת מדריך זה "כמות שהוא" ללא ערבות מכל סוג שהוא, אם במפורש או במשתמע, כולל אך לא מוגבל לערבות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא תהיה,ASUS מנהליה, פקידיה, עובדיה או הסוכנים שלה אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי )לרבות פיצויים על אבדן רווחים, אבדן עסקים, אבדן שימוש או מידע, הפסקה בעסקים וכיוצא בזה(, גם אם ASUS הייתה מודעת על אפשרות לנזקים כאלה הנובעים מפגם כלשהו או משגיאה במדריך זה או במוצר. מוצרים ושמות חברות המופיעים במדריך זה עשויים או לא עשויים להיות סימנים מסחריים רשומים או זכויות יוצרים של החברות בהתאמה, ושימושם בזאת הוא לצורך זיהוי או הסבר בלבד ולטובת בעליהם, ללא כוונה להפר חוק. המפרטים והמידע הכלול במדריך זה מסופקים לידיעה בלבד, בכפוף לשינויים בכל עת וללא התראה ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS.ASUS אינה נושאת באחריות או בחבות בגין כל שגיאה או אי דיוק העשויים להופיע במדריך זה, לרבות במוצרים או בתוכנה המתוארים בו. זכויות יוצרים 2014.ASUSTeK COMPUTER INC כל הזכויות שמורות. הגבלות חבות יתכנו מצבים שבהם עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת, תהיו זכאים לכיסוי הנזקים מחברת.ASUS בכל מקרה כזה, מבלי להתחשב בבסיס לפיו אתה זכאי לתבוע פיצויים מ- ASUS,ASUS אינה אחראית מעבר לפיצוי בגין נזקי גוף )כולל מוות( ונזק לרכוש ממשי ולרכוש אישי מוחשי; או כל נזקים ממשיים וישירים כתוצאה מהשמטה או כשל בביצוע חובות משפטיות על פי הצהרת אחריות זאת, עד גובה מחיר החוזה המפורט של כל מוצר. ASUS תהיה אחראית או תשפה אותך בגין נזקים או תביעות על בסיס החוזה בלבד, עוולה או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זאת. סייג זה חל גם על ספקי ASUS והמשווק שלה. זהו המרב עבורו,ASUS הספקים שלה, והמשווק שלך אחראים במשותף. בשום מקרה אין ASUS אחראית עבור הבאים: )1( תביעות צד שלישי נגדך בגין נזקים; )2( אבדן או נזק לרשומות שלך או לנתונים; או )3( נזקים מיוחדים, מקריים, או עקיפים או בגין כל נזק כלכלי תוצאתי )לרבות רווחים או חסכונות אבודים(, גם אם הובאה אפשרות קיומם לידיעת,ASUS ספקיה או המשווק שלך. שירות ותמיכה בקרו באתר הרב-לשוני שלנו 2 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

3 תוכן העניינים אודות מדריך זה... 6 סימונים אחידים המופיעים במדריך זה...7 טיפוגרפיה...7 אמצעי זהירות...8 טעינת המכשיר... 8 אמצעי בטיחות במהלך טיסה...8 אמצעי בטיחות במטוסים...8 תוכן האריזה...9 פרק 1: הגדרת החומרה הכרת ה-מחשב לוח של 12...ASUS מראה מלפנים...12 מראה מאחור...14 בתוך התא הצדדי פרק 2: שימוש ה- מחשב לוח של ASUS הגדרת ה- מחשב לוח של...20 ASUS התקנת כרטיס ה Micro SIM התקנת כרטיס ה Micro SD טעינת ה- מחשב לוח של...26 ASUS הפעלת ה- מחשב לוח של 28...ASUS המחוות של מחשב לוח של...29 ASUS פרק 3: עבודה עם Android הפעלה ראשונית...36 מסך הנעילה של Android...37 פתיחת נעילת המכשיר הוספת טפט למסך הנעילה...38 הוספת יישומון למסך הנעילה...39 כניסה אל 39...Google Now K00Z 3

4 מסך ראשי...41 תצוגות מסכים...42 נעילת סיבוב המסך...43 שימוש בתכונות השיחה והטקסט...44 חיוג...44 הגדרת אנשי הקשר שלך שליחת הודעת טקסט ניהול ההגדרות של כרטיס 46...SIM התחברות אל העולם התחברות לרשתות סלולריות...47 התחברות לרשתות אלחוטיות...47 שימוש ב Bluetooth ניהול יישומים...51 יצירת קיצורי דרך ליישומים...51 הסרת יישום ממסך הבית...51 הצגת פרטי היישום יצירת תיקיה ליישומים הצגת יישומים במסך 'אחרונים' Task Manager )מנהל המשימות( מנהל הקבצים...58 גישה לאמצעי האחסון הפנימי גישה להתקן האחסון החיצוני...58 הגדרות...60 ההגדרה המהירה של 60...ASUS כיבוי ה- מחשב לוח של 62...ASUS העברת ה- מחשב לוח של ASUS למצב שינה המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

5 פרק 4: יישומים מותקנים מראש היישומים המותקנים מראש הכלולים מוסיקה Play מצלמה...66 גלריה...70 דוא"ל Gmail חנות 79...Play מפות SuperNote AudioWizard App Lock Widgets )יישומונים( ASUS Battery נספחים מניעת איבוד שמיעה הצהרת תאימות 94...EC אזהרת סימן 95...CE פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו )SAR (...95 דרישות בטיחות חשמל...96 שירותי החזרה/ מחזור של...96 ASUS הודעה בנוגע לציפוי...96 הודעה ירוקה של 96...ASUS השלכה נאותה K00Z 5

6 אודות מדריך זה מדריך זה כולל מידע לגבי תכונות החומרה והתוכנה של ה- מחשב לוח של,ASUS ומסודר לפי הפרקים הבאים: פרק 1: הגדרת החומרה פרק זה מפרט את רכיבי החומרה של ה- מחשב לוח של.ASUS פרק 2: שימוש ה- מחשב לוח של ASUS פרק זה מסביר לך כיצד להשתמש בחלקים השונים של ה- מחשב לוח של.ASUS פרק 3: עבודה עם Android פרק זה סוקר את השימוש ב- Android ב- מחשב לוח של.ASUS פרק 4: יישומים מותקנים מראש פרק זה מתאר את היישומים המותקנים מראש שמגיעים כחלק מה- מחשב לוח של.ASUS נספחים פרק זה כולל התראות והצהרות בטיחות לגבי ה- מחשב לוח של.ASUS 6 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

7 סימונים אחידים המופיעים במדריך זה כדי להדגיש מידע חשוב במדריך זה, חלק מהטקסט מוצג בצורה הבאה: חשוב! הודעה זו מכילה מידע חיוני שחשוב לשמור עליו כדי לבצע את המשימה. הערה: הודעה זו מכילה מידע ועצות נוספות שיכולות לסייע לך לבצע משימות. אזהרה! הודעה זו מכילה מידע חיוני שחשוב לשמור עליו כדי לשמור על בטיחותך בזמן ביצוע משימות ולמנוע נזק לנתונים ולרכיבים של ה- מחשב לוח של. ASUS טיפוגרפיה מודגש = סימון זה מציין תפריט או פריט שיש לבחור בו. סימון זה מציין פרקים שניתן לעיין בהם למידע נוסף במדריך = נטוי זה. K00Z 7

8 אמצעי זהירות טעינת המכשיר הקפד לטעון את מחשב הלוח של ASUS במלואו לפני שאתה משתמש בו במצב סוללה לתקופות ארוכות. זכור שמתאם החשמל טוען את מחשב הלוח של ASUS כל עוד הוא מחובר למקור אספת חשמל. שים לב לכך שמשך הטעינה של מחשב הלוח של ASUS ארוך יותר בהרבה כאשר הוא בשימוש. חשוב! אל תשאיר את ה- מחשב לוח של ASUS כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. ה- מחשב לוח של ASUS אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך. אמצעי בטיחות במהלך טיסה יש להשתמש במחשב ה- מחשב לוח של ASUS הזה רק בסביבה שהטמפרטורה בה היא בין 0 C ל- 35 C חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות או קרות מדי עשויה לגרום לסוללה להתרוקן במהירות ולקצר את תוחלת חייה. כדי לשמור על הביצועים האופטימליים של הסוללה, ודאו שהיא נחשפת לסביבה בטווח הטמפרטורות המומלצות. אמצעי בטיחות במטוסים לקבלת פרטים אודות שירותי טיסה רלבנטיים בהם ניתן להשתמש ואודות הגבלות שנוגעות ל- מחשב לוח של ASUS במהלך הטיסה, צור קשר עם חברת התעופה. חשוב! ניתן להעביר את ה- מחשב לוח של ASUS במכונות שיקוף בשדות תעופה )על הסרט הנע(, אבל אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים 8 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

9 תוכן האריזה מתאם חשמל כבל Micro USB ASUS Tablet מחשב לוח של ASUS תיעוד טכני ותעודת אחריות הערות: אם אחד מהפריטים הבאים ניזוק או חסר, צור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר. מתאם החשמל המצורף משתנה בין ארצות או אזורים. K00Z 9

10 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS 10

11 פרק 1: הגדרת החומרה K00Z 11

12 הכרת ה-מחשב לוח של ASUS מראה מלפנים לוח מסך מגע מסך המגע מאפשר הפעלה של ה- לוח של ASUS תוך שימוש בחרט או במחוות נגיעה. מקלט אוזניה מקלט האוזניה מאפשר לך לשמוע את האדם שבצד השני של הקו. 12 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

13 חיישן אור סביבתי חיישן הקרבה משבית את פונקציית המגע ומכבה את תאורת הרקע כשאתה משתמש במחשב הלוח של ASUS לשיחות יוצאות או נכנסות. חיישן קרבה עם נורה הנורה של חיישן הקרבה )LED( פולט קרני אינפרא-אדום שמאפשרות לחיישן הקרבה לזהות את המרחק שבינך לבין מחשב הלוח של.ASUS מצלמה קדמית המצלמה המובנית הקדמית מאפשרת לך לצלם תמונות או להקליט סרטונים באמצעות מחשב הלוח של.ASUS K00Z 13

14 מראה מאחור לחצן עוצמת קול לחצן עוצמת הקול מאפשר לך להגביר או להנמיך את עוצמת הקול של מחשב לוח של.ASUS נוסף, ניתן לעשות את כל אחת מהפעולות הבאות באמצעות לחצן עוצמת הקול: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הנמכת עוצמת הקול להפעלת מצב רטט. כאשר אתה במצב רטט, לחץ על לחצן הנמכת עוצמת הקול פעם אחת כדי לעבור למצב שקט. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הגברת עוצמת הקול כדי להציג ולכוון את עוצמת הקול של המוסיקה, התראת ההודעות והשעון המעורר. 14 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

15 לחצן ההפעלה לחץ על לחצן ההפעלה במשך כשתי )2( שניות כדי להדליק את ה- מחשב לוח של ASUS או להעיר אותו ממצב המתנה. כדי לכבות את ה- מחשב לוח של,ASUS לחץ על לחצן ההפעלה במשך כשתי )2( שניות וכאשר מופיעה ההודעה הקש על Power off )כיבוי( ואז על OK )אישור(. כדי לנעול את ה- מחשב לוח של ASUS או כדי להעביר אותו למצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. אם מחשב הלוח של ASUS מפסיק להגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך כארבע )4( שניות כדי לאלץ אותו להיכבות. חשוב! אם ה- מחשב לוח של ASUS אינו פעיל במשך חמש עשרה )15( שניות, הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה. אם תאלץ הפעלה מחדש של המערכת, ייתכן שהדבר יגרום לאיבוד נתונים. מומלץ לגבות את הנתונים באופן קבוע. יציאת Micro USB 2.0 השתמש ביציאת micro USB 2.0 כדי לטעון את מארז הסוללה או לחבר את מחשב לוח של ASUS לחשמל. יציאה זו מאפשרת לך גם להעביר נתונים מהמחשב ל- מחשב לוח של ASUS ולהפך. הערה: כאשר אתה מחבר את ה- מחשב לוח של ASUS אל יציאת USB של המחשב, ה- מחשב לוח של ASUS ייטען רק כאשר הוא במצב שינה )המסך כבוי( או כאשר הוא כבוי לגמרי. יציאת חיבור רמקול / אוזניות יציאה זו מאפשרת לך לחבר את ה- מחשב לוח של ASUS לרמקולים או לאוזניות. חשוב! יציאה זו אינה תומכת במיקרופון חיצוני. K00Z 15

16 מצלמה אחורית המצלמה המובנית האחורית מאפשרת לך לצלם תמונות בהבחנה גבוהה )HD( או להקליט סרטונים בהבחנה גבוהה באמצעות מחשב הלוח של.ASUS תא צדדי התא הצדדי מכיל את החריץ לכרטיס micro SIM )מודול זיהוי משתמש( והחריץ לכרטיס.MicroSD הערה: לקבלת מידע על התכונות שבתא הצדדי עיין בחלק בתוך התא הצדדי. רמקולי שמע הרמקולים מאפשרים לך לשמוע את השמע ישירות ממחשב הלוח מתוצרת.ASUS תכונות השמע נשלטות באמצעות תוכנה. מיקרופון ניתן להשתמש במיקרופון המובנה לשיחות ועידה בווידאו, קריינות או הקלטת שמע פשוטה. 16 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

17 בתוך התא הצדדי חריץ לכרטיס זיכרון Micro SD ה- מחשב לוח של ASUS מגיע עם חריץ זיכרון מובנה נוסף לקורא כרטיסים שתומך בתבניות כרטיסים microsd ו- microsdhc ו-.microSDXC הערה: עיין בחלק התקנת כרטיס ה- MicroSD לקבלת פרטים נוספים. חריצים לכרטיס *micro SIM מחשב הלוח של ASUS כולל חריצים מובנים לכרטיסי micro SIM שתומכים ברשתות,WCDMA DC-HSPA ו- GSM/EDGE. הערה: עיין בחלק התקנת כרטיס ה- MicroSD לקבלת פרטים נוספים. * מספר החריצים של כרטיסי micro SIM עשוי להשתנות בין מדינות או אזורים שונים. K00Z 17

18 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS 18

19 פרק 2: שימוש ה- מחשב לוח של ASUS K00Z 19

20 הגדרת ה- מחשב לוח של ASUS התקנת כרטיס ה- Micro SIM לפני שניתן לבצע שיחות, לשלוח הודעות טקסט או להתחבר לרשת סלולרית באמצעות מחשב הלוח של,ASUS צריך להכניס כרטיס micro SIM )מודול זיהוי משתמש(. להתקנת כרטיס ה- :Micro SIM 1. פתח את המכסה של התא הצדדי של מחשב לוח של.ASUS לדגם עם שני כרטיסי SIM לדגם עם כרטיס SIM אחד 20 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

21 2. הכנס כרטיס micro SIM אל תוך כל אחד מהחריצים לכרטיס micro SIM כאשר המגעים פונים כלפי מעלה. לדגם עם שני כרטיסי SIM מגעים לדגם עם כרטיס SIM אחד מגעים K00Z 21

22 3. סגור היטב את המכסה של התא הצדדי. לדגם עם שני כרטיסי SIM לדגם עם כרטיס SIM אחד 22 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

23 התקנת כרטיס ה- Micro SD להתקנת כרטיס ה- :Micro SD 1. פתח את המכסה של התא הצדדי של מחשב לוח של.ASUS לדגם עם שני כרטיסי SIM לדגם עם כרטיס SIM אחד K00Z 23

24 2. הכנס כרטיס micro SD אל תוך החריץ לכרטיס micro SD כאשר המגעים פונים כלפי מעלה, כמוצג. לדגם עם שני כרטיסי SIM מגעים לדגם עם כרטיס SIM אחד מגעים 24 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

25 3. סגור היטב את המכסה של התא הצדדי. לדגם עם שני כרטיסי SIM לדגם עם כרטיס SIM אחד K00Z 25

26 טעינת ה- מחשב לוח של ASUS לטעינת מחשב לוח של :ASUS חבר את כבל micro USB למתאם החשמל. חבר את כבל micro USB ל- מחשב לוח של.ASUS חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל המחובר להארקה. טען את ה- מחשב לוח של ASUS במשך שמונה )8( שעות לפני שימוש ראשון בסוללה. 26 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

27 חשוב! השתמש רק במתאם החשמל ובכבל ה- micro USB המצורפים כדי לטעון את ה- מחשב לוח של.ASUS שימוש במתאם אחר עלול להזיק ל- מחשב לוח של.ASUS קלף את סרט ההגנה ממתאם החשמל ומכבל ה- micro USB לפני טעינת ה- מחשב לוח של,ASUS למניעת סכנות או פציעה. ודא שאתה מחבר את מתאם החשמל לשקע הנכון עם דירוג המתח המתאים. מתח היציאה של מתאם זה הוא DC5.2V, 1.35A. אל תשאיר את ה- מחשב לוח של ASUS כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. ה- מחשב לוח של ASUS אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך. אין להניח חפצים על מחשב הלוח של.ASUS הערות: ניתן לטעון את ה- מחשב לוח של ASUS באמצעות יציאת USB במחשב רק כאשר המכשיר במצב שינה )המסך כבוי( או כבוי. משך הטעינה באמצעות יציאת USB של המחשב עשוי להיות ארוך יותר. אם המחשב שלך אינו מספק מתח חשמלי שמספיק לטעינת ה- מחשב לוח של,ASUS טען את ה- מחשב לוח של ASUS בעזרת שקע חשמל שמחובר להארקה במקום זאת. K00Z 27

28 הפעלת ה- מחשב לוח של ASUS לחץ על לחצן ההפעלה במשך כ- )2( שניות כדי להדליק את ה- מחשב לוח של.ASUS 28 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

29 המחוות של מחשב לוח של ASUS המחוות מאפשרות לך להפעיל תכניות, לגשת להגדרות ולנווט ב- ASUS.Fonepad עיין בהוראות הבאות כשאתה משתמש במחוות יד במסך המגע של מחשב הלוח של.ASUS גרור/הקש והחזק/לחיצה ארוכה להעברת יישום, הקש והחזק את היישום וגרור אותו למיקום חדש. למחיקת יישום מהמסך הראשי, הקש והחזק על היישום וגרור אותו אל הפינה העליונה של המסך. לצילום המסך, הקש והחזק את. > הגדרות מותאמות של ASUS הגדרות הערה: כדי לאפשר הגדרה זו, עבור אל וסמן את לכוד צילומי מסך עי לחיצה ארוכה על המקש.Recent Apps K00Z 29

30 הקש/גע הקש על יישום כדי להפעיל אותו. ביישום 'מנהל הקבצים', הקש כדי לבחור ולפתוח קובץ. 30 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

31 הקטנת התצוגה הזז את שתי האצבעות זו לכיוון זו על גבי מסך המגע כדי להקטין תמונה בגלריה, מפות או מקומות. K00Z 31

32 הגדלת התצוגה הזז את שתי האצבעות הרחק זו מזו על גבי מסך המגע כדי להגדיל תמונה בגלריה, מפות או מקומות. 32 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

33 החלקה מהירה החלק את האצבע לצד ימין או שמאל במסך המגע כדי לעבור בין מסכים או לדפדף בין עמודים של ספר אלקטרוני או גלריית תמונות. K00Z 33

34 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS 34

35 פרק 3: עבודה עם Android K00Z 35

36 הפעלה ראשונית לאחר שתפעיל את ה- מחשב לוח של ASUS בפעם הראשונה, יוצגו מספר מסכים אשר ינחו אותך בהגדרה הראשונית של מערכת ההפעלה.Android להפעלה ראשונה של מחשב לוח של :ASUS 1. הפעל את ה- מחשב לוח של.ASUS 2. בחר שפה והקש על. 3. בחר אמצעי להזנת קלט או סוג מקדלת והקש על. 4. בחר את סוג הרשת )ספקית סלולרית, Wi-Fi או שתיהן( באמצעותה להתחבר לאינטרנט והקש על. 5. ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות, הקש על שם רשת ואז על. לדילוג על חיבור לרשת, הקש על. הערה: חלק מהרשתות האלחוטיות ידרשו ממך להזין סיסמה.. בחר את סוג סנכרון הנתונים והקש על 6. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי להגדיר את הפריטים הבאים: 7. חשבון Google שירותי והגדרות Google. כוון את התאריך והשעה המקומיים והקש על 8. כדי להיכנס למסך הבית. או על הקש על במסך הבית, הקש על OK )אישור( כדי להתחיל לנווט ב- מחשב לוח של.ASUS 36 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

37 מסך הנעילה של Android לוח התאריך, השעה ומזג האוויר סמל נעילה פתיחת Google Now K00Z 37

38 פתיחת נעילת המכשיר הקש וגרור את אל. הוספת טפט למסך הנעילה החלק את מסך הנעילה משמאל לימין כדי להציג את הטפט ואת לוח היישומון ולאחר מכן הקש על ובחר טפט מהגלריה או מהטפטים. 38 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

39 הוספת יישומון למסך הנעילה החלק את מסך הנעילה משמאל לימין כדי להציג את הטפט ואת לוח היישומון ולאחר מכן הקש על ובחר יישומון. כניסה אל Google Now הקש על בסרגל המערכת וגרור אותו אל הסמל של.Google K00Z 39

40 Google Now Google Now הוא העוזר האישי שלך ב- לוח של ASUS והוא מעדכן אותך לגבי תנאי מזג האוויר, מסעדות שנמצאות בסביבה, לוחות זמנים לטיסות, פגישות שנקבעו ומידע רלוונטי נוסף על פי היסטוריית הגלישה שלך, היומנים המסונכרנים והתזכורות שלך. 40 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

41 מסך ראשי שורת הודעות פתח את חיפוש הקולי של גוגל Google Voice( )Search פתח את חיפוש הטקסט של גוגל Google Text( )Search הקש כדי להגדיר מיקום, תאריך ושעון מעורר הקש כדי לקרוא הודעות דוא"ל ביישום הדוא"ל פתיחת המסך כל היישומים קיצורי דרך קיצורי דרך סרגל המערכת הצגת היישומים האחרונים חזרה אל המסך הקודם קיצור דרך אל כלי העזר של Android חזרה לדף הבית K00Z 41

42 תצוגות מסכים חיישן הכבידה המובנה במחשב הלוח של ASUS מאפשר לסובב אוטומטית את המסך בהתאם לאופן שבו אתה מחזיק את המכשיר. ניתן לעבור במהירות בין תצוגה לרוחב לתצוגה לאורך על-ידי סיבוב ה-לוח של ASUS לשמאל או לימין. תצוגה לרוחב תצוגה לאורך 42 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

43 נעילת סיבוב המסך כברירת מחדל, מסך ה- מחשב לוח של ASUS ישנה את הכיוון אוטומטית ממצב אורך לרוחב והפוך בהתאם לכיוון בו הנך מחזיק את המכשיר. ניתן לבטל את פונקציית הסיבוב האוטומטי של המסך באמצעות השלבים הבאים: 1. הקש על במסך הבית כדי לפתוח את המסך 'כל היישומים'. 2. הקש על הגדרות > נגישות ולאחר מכן על סיבוב אוטומטי של המסך כדי לבטל את הבחירה. הערה: תוכל גם לאפשר ולבטל את תכונת הסיבוב האוטומטי מהאפשרות ASUS Quick Settings )הגדרות מהירות של.)ASUS לפרטים נוספים, ראה סעיף הגדרות. K00Z 43

44 שימוש בתכונות השיחה והטקסט חיוג כדי לבצע שיחה: 1. הקש על Phone במסך הבית. 2. הקש על המקשים כדי להקליד את המספר שאליו ברצונך לחייג. 3. הקש על או כדי לחייג. הערות: ניתן גם להקצות שמות ללחצני השיחה ולשנות את הפונקציות של כרטיסי ה- SIM. לפרטים נוספים על הפונקציות האלה, עיין בקטע ניהול ההגדרות של כרטיס.SIM אם מותקן רק כרטיס SIM אחד, לחץ על כדי לחייג. 4. הקש על כדי לסיים את השיחה. הגדרת אנשי הקשר שלך הוספת אנשי קשר כדי להוסיף איש קשר:. > אנשים 1. ממסך הבית, הקש על 2. כדי לשמור איש קשר חדש במחשב הלוח של,ASUS הקש על Device )מכשיר(. כדי לשמור איש קשר חדש בכרטיס,SIM הקש על SIM account )חשבון.)SIM 3. הקלד את הפרטים של איש הקשר החדש והקש על סיום. יבוא אנשי קשר כדי לייבא אנשי קשר: > ניהול אנשי קשר. ואז על אנשים ממסך הבית, הקש על 1. הקש על יבוא/יצוא ואז על כרטיס ה- SIM שמכיל את אנשי הקשר שברצונך 2. לייבא למחשב הלוח של.ASUS הקש על Device )מכשיר( ואז על אנשי הקשר. 3. בסיום, הקש על יבא המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

45 שליחת הודעת טקסט מחשב הלוח של ASUS מארגן את הטקסט או את ההודעות שלך מאותו איש קשר בשרשור אחד של טקסט, כך שקל יותר לעקוב אחרי רצף ההודעות ולשלוח את התשובה המתאימה. כדי לשלוח הודעת טקסט: 1. ממסך הבית, הקש על. כדי לבחור בשדה אל, הקלד את מספר הטלפון של הנמען או הקש על 2. נמען מרשימת אנשי הקשר. לאחר מכן הקש על אישור. הקש והקלד את ההודעה שלך בשדה הקלד הודעה. 3. בסיום, הקש על חשבון ה- SIM שממנו ברצונך לשלוח את ההודעה. 4. הקש להגדרות נוספות של ההודעה הקש כדי להוסיף את מספר הטלפון של הנמען הקש כדי להקליד את ההודעה הקש על חשבון ה- SIM כדי לשלוח את ההודעה מ- רשימה נפתחת של איות אוטומטי הערה: אם מותקן רק כרטיס SIM אחד, הקש על ההודעה. כדי לשלוח את K00Z 45

46 ניהול ההגדרות של כרטיס SIM מחשב הלוח של ASUS מאפשר לך לנהל את הפונקציות של כרטיסי.SIM ניתן להפעיל או להשבית את חשבון SIM שלך, להקצות שמות לחשבונות של כרטיסי ה- SIM שלך או להגדיר את אחד מכרטיסי ה- SIM שלך בתור כרטיס ה- SIM הראשי. הערה: התכונה הזו זמינה רק עבור מחשב לוח של ASUS עם שני חריצים של כרטיס.SIM 46 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

47 התחברות אל העולם התחברות לרשתות סלולריות אחרי הכנסת כרטיס,SIM אתה מוכן להשתמש ב-מחשב לוח של ASUS כדי לבצע/לקבל שיחות או לשלוח/לקבל נתונים. במדינות או אזורים שונים עשויות להיות רשתות סלולריות שונות, וייתכן שתצטרך להגדיר את מחשב לוח של ASUS כדי לגשת לרשתות האלה. כדי לקבוע את ההגדרות של הרשתות הסלולריות: 1. בצע כל אחת מהפעולות הבאות כדי לעבור למסך 'הגדרות': הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על הגדרות. החלק את האצבע מלמעלה למטה במסך כדי לעבור אל ASUS Quick Settings )ההגדרות המהירות של )ASUS ואז הקש על. 2. מהמסך 'הגדרות' הקש עלMore... )עוד( ולאחר מכן על Mobile networks )רשתות סלולריות(. הערה: עיין בקטע הגדרות לפרטים נוספים על ההגדרות המהירות של.ASUS חשוב! אם מחשב לוח של ASUS לא מתחבר לרשת, פנה לספק הסלולרי שלך לקבלת עזרה. התחברות לרשתות אלחוטיות הטכנולוגיה של רשתות אלחוטיות מאפשרת לך להעביר נתונים באופן אלחוטי על גבי רשת. כדי להשתמש ברשת אלחוטית, הפעל את האינטרנט האלחוטי ב- מחשב לוח של ASUS והתחבר אל רשת אלחוטית. חלק מהרשתות האלחוטיות מאובטחות באמצעות סיסמה או מוגנות על ידי הרשאות דיגיטליות ותצטרך לבצע שלבים נוספים כדי להגדירן; רשתות אחרות הן פתוחות וניתן להתחבר אליהן בקלות. הערה: כבה את התכונה של האינטרנט האלחוטי כאשר אינך משתמש בה על מנת לחסוך בסוללה. כדי להפעיל את האינטרנט האלחוטי ולהתחבר לרשת אלחוטית: 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על הגדרות. 2. החלק את המתג של האינטרנט האלחוטי למצב דולק. לאחר ההפעלה, ה- מחשב לוח של ASUS יסרוק בחיפוש אחר רשתות אלחוטיות זמינות. K00Z 47

48 3. הקש על שם של רשת כדי להתחבר אליה. אם הרשת מאובטחת או מוגנת, תתבקש להזין את הסיסמה או כל קוד אימות אחר. הערה: אם ה- מחשב לוח של ASUS מוצא רשת שאליה התחברת בעבר, הוא מתחבר אליה אוטומטית. שימוש ב- Bluetooth הפעלת או ביטול ה- Bluetooth במכשיר שלך ה- Bluetooth הוא תקן אלחוטי משמש להחלפת נתונים במרחקים קצרים. ה- Bluetooth קיים במוצרים רבים כגון טלפונים חכמים )סמארטפונים(, מחשבים, מחשבי לוח ואוזניות. Bluetooth שימושי מאוד כאשר מעבירים נתונים בין שני מכשירים או יותר שנמצאים אחד ליד השני. בפעם הראשונה שמתחברים למכשיר ב-,Bluetooth צריך להתאים אותו עם ה- מחשב לוח של.ASUS הערה: כבה את התוכנה של ה- Bluetooth כאשר אינך משתמש בה על מנת לחסוך בסוללה. כדי להפעיל או לבטל את ה- Bluetooth ב- מחשב לוח של,ASUS ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות: הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על הגדרות. החלק את המתג של ה- Bluetooth למצב מופעל. החלק מטה את אזור ההודעות כדי להציג את לוח ASUS Quick Settings )ההגדרה המהירה של )ASUS ולאחר מכן הקש על. 48 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

49 התאמת ה- מחשב לוח של ASUS אל התקן ה- Bluetooth לפני שניתן להתחבר להתקן ה-,Bluetooth צריך קודם כל להתאים את ה- מחשב לוח של ASUS אל אותו התקן. המכשירים נשארים מתואמים כל עוד לא ניתקת את ההתאמה ביניהם. כדי לחבר בין מחשב הלוח של ASUS לבין התקן :Bluetooth 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על הגדרות. החלק את המתג של ה- Bluetooth למצב מופעל. 2. הקש על ה- Bluetooth כדי להציג את כל התקני ה- Bluetooth שזמינים בטווח. הערות: אם המכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר אינו נמצא ברשימה, ודא שהתוכנה של ה- Bluetooth דלוקה והגדר אותו כ'ניתן לגילוי'. עיין במסמכים הטכניים שהגיעו עם המכשיר כדי ללמוד כיצד להדליק את התוכנה של ה- Bluetooth בו ולהגדיר אותו כ'ניתן לגילוי'. 3. אם מחשב לוח של ASUS סיים לסרוק לפני שהתקן ה- Bluetooth היה מוכן, הקש על חפש מכשירים. 4. ברשימת כל ההתקנים הזמינים, הקש על התקן ה- Bluetooth שאיתו ברצונך לבצע את ההתאמה. פעל על פי ההנחיות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את ההתאמה. במידת הצורך, עיין במסמכים הטכניים שהגיעו יחד עם המכשיר. חיבור ה- מחשב לוח של ASUS אל התקן ה- Bluetooth לאחר שהתאמת את ה- מחשב לוח של ASUS אל התקן ה-,Bluetooth ניתן להתחבר אליו מחדש בקלות ידנית כשהוא חוזר להיות בטווח. לחיבור להתקן ה- :Bluetooth 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על הגדרות. החלק את המתג של ה- Bluetooth למצב מופעל. 2. ברשימה התקנים מותאמים, הקש על השם של ההתקן המותאם. K00Z 49

50 ביטול התאמה והגדרת התקן ה- Bluetooth לביטול התאמה או הגדרת התקן ה- :Bluetooth 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על הגדרות. החלק את המתג של ה- Bluetooth למצב מופעל. 2. הקש על ה- Bluetooth ולאחר מכן הקש על ליד התקן ה- Bluetooth שמחובר וממנו ברצונך להתנתק ולבטל את ההתאמה או שאותו ברצונך להגדיר. 3. מהמסך של התקן ה- Bluetooth שמותאם ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות: הקש על בטל התאמה כדי לבטל את ההתאמה עם ההתקן. הקש על שנה שם כדי לשנות את שם התקן ה-.Bluetooth הקש על כל אחד מהפרופילים הרשומים כדי להפעיל או לבטל פרופיל. 4. הקש על בסרגל המערכת כדי לחזור אל המסך הקודם. 50 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

51 ניהול יישומים יצירת קיצורי דרך ליישומים ניתן לגשת בקלות לחלק מהיישומים המועדפים על-ידי יצירת קיצורי דרך ליישומים במסך הבית. כדי ליצור קיצורי דרך ליישומים: 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'. 2. מהמסך 'כל היישומים', הקש והחזק את הסמל של היישום ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית. הסרת יישום ממסך הבית פנה מקום לקיצורי דרך חדשים ליישומים על-ידי הסרת קיצורי דרך קיימים ליישומים במסך הבית. כדי להסיר קיצורי דרך ליישומים: 1. הקש והחזק יישום עד שהאפשרות X הסר תופיע בראש המסך. 2. גרור את היישום אל X הסר כדי להסיר אותו ממסך הבית. K00Z 51

52 הצגת פרטי היישום תוכל להציג את המידע המפורט תוך כדי יצירת קיצור דרך עבור היישום. תוך כדי החזקת יישום במסך כל היישומים, התצוגה עוברת למסך הבית והאפשרות פרטי היישום תופיע בראש מסך הבית. גרור את היישום אל פרטי היישום כדי להציג את המידע המפורט עליו. 52 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

53 יצירת תיקיה ליישומים ניתן ליצור תיקיות לסידור קיצורי הדרך במסך הבית. ליצירת תיקיית יישומים: 1. במסך הבית, הקש וגרור יישום או קיצור דרך על גבי יישום אחר, עד שיופיע ריבוע שקוף. הערות: התיקיה שנוצרה מוצגת בתוך ריבוע שקוף. ניתן להוסיף מספר יישומים לתיקיה. 2. הקש על התיקייה החדשה ולאחר מכן הקש תיקיה ללא שם כדי לשנות את שם התיקייה. K00Z 53

54 הצגת יישומים במסך 'אחרונים' המסך 'אחרונים' מאפשר לך להציג רשימה של קיצורי דרך ליישומים על בסיס היישומים שהפעלת לאחרונה. בעזרת המסך 'אחרונים' ניתן לחזור בקלות או לעבור בין יישומים שאותם הפעלת לאחרונה. כדי לגשת למסך 'אחרונים': 1. הקש על בסרגל המערכת. 2. תופיע רשימה ובה כל היישומים שהפעלת לאחרונה. הקש על יישום שברצונך להפעיל. 54 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

55 כדי להציג תפריט של יישום שהופעל לאחרונה: 1. הקש והחזק יישום שהופעל לאחרונה כדי להציג את התפריט שלו. 2. כדי להסיר את היישום מהרשימה, בחר את הסר מהרשימה. כדי להציג את הפרטים שלו בחר את פרטי יישום. הערה: בנוסף, ניתן להסיר יישום שהופעל לאחרונה מהרשימה גם על-ידי החלקה מהירה שלו שמאלה או ימינה. K00Z 55

56 Task Manager )מנהל המשימות( מנהל המשימות של ASUS מציג רשימה של כל כלי העזר והיישומים שפועלים כעת, כולל שיעור ניצול משאבי ה- מחשב לוח של ASUS על-ידם. בנוסף, ניתן גם לפתוח ולסגור בנפרד את היישומים שפועלים כעת או לסגור את כל היישומים וכלי העזר בבת אחת באמצעות הפונקציה סגור הכל. לניהול מנהל המשימות: 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על רכיבי WIDGET כדי להציג את תפריט היישומונים. 2. הקש והחזק את ASUS Task Manager )מנהל המשימות של )ASUS כדי להציג את תיבת מנהל המשימות של ASUS במסך הבית. 56 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

57 החלק את הרשימה למעלה ולמטה כדי להציג את כל היישומים שפועלים כעת..3 הקש על לצד היישום שפועל כעת כדי לסגור אותו. הקש על סגור הכל כדי לסגור בבת אחת את כל היישומים הפועלים כעת..4 K00Z 57

58 מנהל הקבצים בעזרת מנהל הקבצים תוכל לאתר ולנהל בקלות את הנתונים שבהתקן האחסון הפנימי או בהתקן אחסון חיצוני המחובר למכשיר. גישה לאמצעי האחסון הפנימי לגישה אל אמצעי האחסון הפנימי: 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.. 2. הקש על מנהל הקבצים > Iאמצעי אחסון פנימי בלוח השמאלי כדי להציג את התכנים של מחשב לוח של ASUS ולאחר מכן הקש על פריט כדי לבחור אותו. גישה להתקן האחסון החיצוני לגישה אל התקן האחסון החיצוני: 1. החלק מטה את סרגל ההודעות שבראש המסך כדי להציג את תיבת ההודעות. 2. הקש על כדי להציג את התכנים שבתוך כרטיס ה-.microSD כדי לנתק את כרטיס ה- microsd מ- מחשב לוח של,ASUS הקש על חשוב! הקפד לשמור את הנתונים שמאוחסנים בכרטיס microsd לפני ניתוק הכרטיס מ- מחשב לוח של.ASUS 58 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

59 התאמת התכנים שלך מתוך מנהל הקבצים ניתן להעתיק, לגזור, לשתף ולמחוק תכנים במכשיר שלך והתקן האחסון החיצוני המותקן. כאשר אתה מתאים קובץ או תיקיה, סמן את התיבה שליד הקובץ או התיקיה וסרגל הפעולות יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. הערות: סמל הפעולה יופיע רק אם תבחר קובץ או קבצים. בנוסף, ניתן לסמן את הקובץ או התיקיה ולגרור ולעזוב אותן בתיקיית היעד המבוקשת. סרגל הפעולות K00Z 59

60 הגדרות במסך ההגדרות תוכל לשנות את הגדרות ה-מחשב לוח של.ASUS בעזרת יישום מערכת זה ניתן להגדיר את הקישוריות האלחוטית של ה- מחשב לוח של,ASUS החומרה, הגדרות אישיות, הגדרות החשבון והגדרות המערכת. תוכל לבחור באחת משתי דרכים כדי לעבור אל המסך הגדרות. 1. מהמסך 'כל היישומים', הקש על הגדרות כדי להציג את התפריט. 2. החלק מטה את סרגל ההודעות שבראש המסך כדי להציג את לוח ההגדרה המהירה של ASUS ולאחר מכן הקש על. ההגדרה המהירה של ASUS ההגדרה המהירה של ASUS חלונית כוונון מהיר מציג תאריך ושעה מקומיים הגדרות תצוגה נקה התראות התפריט הגדרות בהירות אוטומטית הגדרות אינטרנט אלחוטי Audio Wizard הגדרות מסך אלחוטי 60 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

61 חלונית כוונון הגדרות מהיר של ASUS הקש על סמלי תכנית השירות השונים כדי לאפשר או לבטל את התכונה. Wi-Fi Bluetooth מצב טיסה שמע מצב קריאה נתונים לנייד סיבוב אוטומט נווטן )GPS( נקודה Wi-Fi חסכון באנרגיה חלוניות הודעות חלוניות הודעות מופיעות בחלונית הגדרות מהירות ומתריעות על עדכונים ביישומים, הודעות דואר אלקטרוני חדשות וסטטוס תכניות שירות. חלוניות הודעות הערה: החלק במהירות את ההודעה לימין או לשמאל כדי להסיר את הפריט מהרשימה. K00Z 61

62 כיבוי ה- מחשב לוח של ASUS ניתן לכבות את ה- מחשב לוח של ASUS באחת מהצורות הבאות: לחץ על לחצן ההפעלה במשך כשתי )2( שניות וכאשר מופיעה ההודעה הקש על כיבוי ואז על אישור. אם מחשב לוח של ASUS אינו מגיב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך כארבע )4( שניות לפחות עד שה- מחשב לוח של ASUS ייכבה. חשוב! אם תאלץ כיבוי של המערכת, הדבר עלול לגרום לאבדן נתונים. הקפד לגבות את הנתונים באופן קבוע. העברת ה- מחשב לוח של ASUS למצב שינה כדי להעביר את ה- מחשב לוח של ASUS למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה. 62 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

63 פרק 4: יישומים מותקנים מראש K00Z 63

64 היישומים המותקנים מראש הכלולים מוסיקה Play היישום נגן מוסיקה הוא ממשק משולב לאוסף המוסיקה שלך שמאפשר לך לנגן את קובצי המוסיקה השמורים שלך שמאוחסנים באמצעי האחסון הפנימי או מהתקן אחסון חיצוני שמחובר. ניתן לערבב ולנגן את כל קובצי המוסיקה על פי סדר אקראי או להפוך כדי לבחור באלבום להנאתך.. מוסיקה Play כדי לפתוח את Play Music הקש על במסך הבית ולאחר מכן הקש על חיפוש קובץ מוסיקה הגדרות לנגן המוסיקה הקש כדי למיין את קובצי השמע לפי השמעה אחרונה, אלבומים, אמנים, שירים, רשימות השמעה וז'אנרים 64 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

65 מקודדי ומפענחי וידאו ושמע הנתמכים ב-מחשב לוח של :ASUS מקודד/מפענח שמע: LC/LTP, AAC HE AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 ACC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB H.263, H.264, MPEG-4 Audio codec Video codec Audio codec Video codec מפענח מקודד K00Z 65

66 מצלמה היישום 'מצלמה' מאפשר לך לצלם תמונות ולהקליט סרטונים באמצעות ה- לוח של.ASUS כדי לפתוח את מצלמה הקש על מצלמה במסך הבית. הערה: ניתן לצפות בתמונות שצולמו והסרטונים שהוקלטו באמצעות היישום גלריה. צילום תמונות ממסך המצלמה, הקש על כדי לצלם תמונות. הקש כדי להחליף מצלמה הקש כדי לבחור אפקטים הקש כדי לקבוע את הגדרות המצלמה הקש כדי לצלם תמונות הקש כדי להציג את התמונות/ הסרטונים האחרונים הזז את פס הגלילה כדי להתקרב/להתרחק הקש כדי לבחור מצבים 66 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

67 הקלטת קטעי וידאו ממסך המצלמה, הקש על כדי להתחיל להקליט סרטונים. הזז את פס הגלילה כדי להתקרב/ להתרחק הקש כדי להציג את התמונות/הסרטונים האחרונים הקש כדי להפסיק את ההקלטה בזמן ההקלטה, ניתן להשתמש בפס הגלילה כדי להתקרב או להתרחק בסרטון. K00Z 67

68 קביעת ההגדרות והאפקטים של המצלמה יישום המצלמה מאפשר לך גם להתאים את ההגדרות של המצלמה ולהחיל אפקטים על התמונות והסרטונים שלך. קביעת הגדרות המצלמה לקביעת הגדרות המצלמה: ממסך המצלמה, הקש על. חשוב! החל את ההגדרות לפני שאתה מצלם תמונות או מקליט סרטונים. הקש כדי לשנות את הגדרות המצלמה הקש כדי לשנות הגדרות אחרות הקש כדי לשנות את הגדרות הווידאו ההגדרות הבאות הן ההגדרות של המצלמה במחשב הלוח של ASUS שבהן ניתן להשתמש כדי לצלם או להקליט תמונות וסרטונים בהבחנה גבוהה: הקש על סמל זה כדי לשנות את איזון הצבע הלבן, הגדרות ה- ISO, רמת החשיפה, רזולוציית המצלמה, מצבי הצילום והגדרות המיקוד )פוקוס( כדי לצלם תמונות בהבחנה גבוהה. הקש על סמל זה כדי לשנות את איזון הצבע הלבן, רמת החשיפה, איכות הווידאו והגדרות המיקוד )פוקוס( כדי להקליט סרטונים בהבחנה גבוהה. הקש על סמל זה כדי להפעיל את הקווים המנחים למסך, להוסיף מידע על המיקום לתמונות והסרטונים, לקבוע הגדרות מצלמה אחרות ולשחזר את הגדרות ברירת המחדל של המצלמה במחשב הלוח של.ASUS הערה: ניתן לשנות את הפונקציה של איזון הצבע הלבן רק באמצעות המצלמה האורית. 68 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

69 החלת אפקטים למצלמה כדי להחיל אפקטים למצלמה: ממסך המצלמה, הקש על האפקטים השונים למצלמה. ואז הקש על כדי לבחור אפקט צילום מרשימת חשוב! בחר אפקט לפני שאתה מצלם תמונות או מקליט סרטונים. הקש כדי לבחור אפקט K00Z 69

70 גלריה צפה בתמונות ונגן סרטונים ב- מחשב לוח של ASUS באמצעות היישום 'גלריה'. יישום זה מאפשר לך גם לערוך, לשתף או למחוק קובצי תמונה וסרטונים שמאוחסנים ב- מחשב לוח של.ASUS מתוך הגלריה ניתן להציג תמונות במצגת או להקיש על קובץ כדי לצפות בתמונה או בסרטון הנבחרים. כדי לפתוח את הגלריה הקש על המסך הראשי של הגלריה גלריה במסך הבית. הגדרות הגלריה הקש כדי להפעיל במהירות את יישום המצלמה גלול משמאל לימין או להיפך כדי להציג את התמונות והסרטונים האחרונים החלק את החץ לשמאל כדי לפתוח תמונות וסרטונים לפי אחסון בענן החלק את החץ לימין כדי לפתוח תמונות וסרטונים לפי אלבום, זמן, מיקום ואנשים 70 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

71 שיתוף ומחיקה של אלבומים כדי לשתף אלבום, הקש והחזק אלבום עד שסרגל הכלים יופיע בראש המסך. ניתן להעלות או לשתף את האלבומים הנבחרים ברשת או למחוק אותם מ- מחשב לוח של.ASUS סרגל כלים הקש על סמל זה כדי לשתף את האלבום הנבחר דרך יישומי שיתוף. הקש על סמל זה כדי למחוק את האלבום הנבחר. K00Z 71

72 שיתוף, מחיקה ועריכה של תמונות כדי לשתף, לערוך או למחוק תמונה, הקש כדי לפתוח תמונה ולאחר מכן הקש על התמונה די לפתוח את סרגל הכלים בראש המסך. שיתוף תמונות לשיתוף תמונה: 1. מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך לשתף. ובחר יישום מרשימת הקש עליה כדי לבחור אותה ולאחר מכן הקש על 2. היישומים לשיתוף. 72 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

73 לשיתוף מספר תמונות: מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך לשתף. 1. הקש והחזק תמונה אחת ולאחר מכן הקש על התמונות האחרות. 2. ולאחר מכן בחר יישום מרשימת היישומים לשיתוף. הקש על 3. K00Z 73

74 עריכת תמונה לעריכת תמונה: מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך לערוך. 1.. הקש על תמונה כדי לפתוח אותה ולאחר מכן הקש על 2. הקש על כלי העריכה כדי להתחיל בעריכה. 3. סיבוב בצע שנית שמור לחזרה למסך הקודם בטל חתוך כלי עריכה 74 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

75 מחיקת תמונות למחיקת תמונה: מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך למחוק. 1.. הקש על תמונה כדי לפתוח אותה ולאחר מכן הקש על 2. הקש על אישור. 3. למחיקת מספר תמונות: מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונות שברצונך למחוק. 1. הקש והחזק תמונה אחת ולאחר מכן הקש על התמונות האחרות. 2. ולאחר מכן הקש על אישור. הקש על 3. K00Z 75

76 דוא"ל היישום 'דואר אלקטרוני' מאפשר לך להוסיף חשבונות,POP3 IMAP ו- Exchange כך שתוכל לקבל, ליצור ולעיין בהודעות דואר אלקטרוני ישירות מ- מחשב לוח של.ASUS חשוב! עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי שתוכל להוסיף חשבון דואר אלקטרוני או לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני מהחשבונות שהוספת. הגדרת חשבון דואר אלקטרוני להגדרת חשבון דואר אלקטרוני: 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'. 2. הקש על אלקטרוני'. דוא"ל כדי לפתוח את היישום 'דואר 3. ממסך היישום 'דואר אלקטרוני', הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה ולאחר מכן הקש על הבא. הערה: המתן עד ש-מחשב לוח של ASUS יבדוק אוטומטית את הגדרות שרת הדואר הנכנס והיוצא שלך. 4. הגדר את אפשרויות החשבון ולאחר מכן הקש על הבא. 76 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

77 5. הקלד שם לחשבון שברצונך שיוצג בהודעות היוצאות ולאחר מכן הקש על הבא כדי להתחבר אל תיבת הדואר הנכנס שלך. הוספת חשבונות דואר אלקטרוני להוספת חשבונות דואר אלקטרוני: כדי לעבור אל המסך 'כל הקש על 1. היישומים'. דוא"ל כדי להתחבר באמצעות החשבון הקש על דוא"ל 2. שלך. 3. הקש על > הגדרות, ולאחר מכן הקש על כדי להוסיף חשבון דוא ל. K00Z 77

78 Gmail על-ידי שימוש ביישום של,Gmail ניתן ליצור חשבון חדש ב- Gmail או להסתנכרן עם החשבון הקיים שלך ב-,Gmail כדי לשלוח, לקבל ולעיין בהודעות דואר אלקטרוני ישירות מ- לוח של.ASUS הפעלת יישום זה מאפשרת לך לגשת ליישומים אחרים של Google אשר עבורם צריך חשבון,Google כגון.Play Store הגדרת חשבון Gmail להגדרת חשבון :Gmail 1. הקש על כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'. Gmail כדי לפתוח את הקש על Gmail 2..Gmail 3. הקש קיים והזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה, ולאחר מכן הקש. הערות: הקש חדש אם אין ברשותך חשבון גוגל. לאחר שנכנסת, עליך להמתין בזמן ש- לוח של ASUS מתקשר עם השרתים של Google כדי להגדיר את החשבון שלך. 4. השתמש בחשבון Google שלך כדי לגבות ולשחזר את ההגדרות ואת הנתונים שלך. הקש על כדי להיכנס לחשבון שלך ב-.Gmail חשוב! אם יש לך חשבונות דואר אלקטרוני בנוסף על חשבון,Gmail השתמש ביישום דוא"ל כדי לחסוך זמן ולגשת אל כל חשבונות הדואר האלקטרוני שלך בבת אחת. 78 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

79 חנות Play קבל גישה להרבה משחקים ויישומים מהנים ב- חנות Play באמצעות החשבון שלך ב-.Google חשוב! ניתן לגשת ל- Play Store רק על-ידי כניסה לחשבון שלך ב-.Google גישה ל- חנות Play כדי לגשת ל- חנות :Play 1.1 במסך הבית, הקש על חנות. Play 2.2 אם כבר יש לך חשבון קיים ב-,Google הקש על קיים והזן את הדואר האלקטרוני שלך והסיסמה. אם אין לך חשבון, הקש על חדש ופעל על פי ההוראות שעל המסך כדי ליצור חשבון. 3.3 לאחר שתיכנס, תוכל להתחיל להוריד יישומים מ- חנות Play ולהתקין אותם ב- מחשב לוח של.ASUS הערות: ניתן להוריד חלק מהיישומים בחינם וייתכן שתחויב על אחרים באמצעות כרטיס האשראי שלך. K00Z 79

80 מפות בעזרת Google Maps תוכל לאתר מקומות, מבנים ולקבל הוראות הגעה. בנוסף, יישום זה מאפשר לך גם לבדוק מהו המיקום הנוכחי שלך ולשתף את המידע עם אחרים. שימוש ב- Google Maps כדי להשתמש ב- :Google Maps 1. הקש על כדי להציג את המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על מפות. 2. השתמש בסרגל החיפוש שבראש המסך כדי להתאים אישית את החיפוש שלך. תצוגה לאורך סרגל החיפוש הקש כדי להציג מידע נוסף הקש על הסמל הזה כדי להציג הגדרות נוספות GPS 80 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

81 SuperNote SuperNote הוא יישום נוח לשימוש שמאפשר לך לרשום הערות, לשרבט, לצלם ולהוסיף תמונות ולהקליט צלילים וסרטונים לחוויה אינטראקטיבית יותר. בנוסף, באפשרותך לשתף את המחברות שלך באמצעות החשבון שלך ב- ASUS.WebStorage כדי לפתוח את SuperNote הקש על SuperNote במסך הבית. המסך הראשי של SuperNote הקש כדי לבחור ולנעול, למחוק או לייצא מחברות כקובצי PDF או בתבנית SuperNote הקש כדי לפתוח את ההגדרות המתקדמות הקש כדי לייבא, לחפש או להציג מחברות נעולות הקש כדי למיין את המחברות הקש כדי להציג לפי סוג הקש כדי להעלות את המחברות שלך אל החשבון שלך ב- ASUS WebStorage הקש כדי להוסיף מחברת חדשה כל המחברות שלך K00Z 81

82 יצירת מחברת חדשה כדי ליצור מחברת חדשה:.1 הקש על Add a Notebook )הוסף מחברת חדשה(. 2. תן לשם לקובץ ובחר את Pad )לוח( או Phone )טלפון( לבחירת גודל העמוד. 3. בחר תבנית. העמוד של הפתק החדש יופיע מיד. 82 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

83 ממשק מחברת חדשה של ה- SuperNote עמוד חדש שמור הגדרות נתיב חזרה סרגל הכלים של המחברת הדף הקודם גודל ומספר עמוד הדף הבא הגדרות מצב הערה: הגדרות המצב וסרגל הכלים של המחברת משתנים כאשר מקישים על המצב, המצב או המצב. K00Z 83

84 התאמת המחברת שלך ה- SuperNote מאפשר לך להביא לידי ביטוי את כל היצירתיות שלך במחברות. מסרגל הכלים ניתן לבחור במספר כלים שמאפשרים לך להתאים אישית את המחברות. הערה: הגדרות סרגל הכלים עשויות להשתנות בהתאם למצב שבחרת. להתאמת המחברת שלך: 1. במסך הראשי של ה-, SuperNote הקש על המחברת שברצונך להתאים. 2. הקש על כל אחד מהסמלים שבסרגל הכלים כדי להתחיל לערוך את המחברת שלך. הערות: למצב הקש על בסרגל הכלים של המחברת ולאחר מכן הקש על כדי לקבל את כללי הכתיבה במידת הצורך. למצב הקש על כדי לבחור בצבע וגודל הטקסט. למצב הקש על כדי לבחור בעובי, צבע, מידת האטימות וגודל המברשת. 84 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

85 מצב לקריאה בלבד של ה- SuperNote כדי להפעיל מצב לקריאה בלבד, הקש על )לקריאה בלבד(. ולאחר מכן הקש על Read Only כדי להפעיל את מצב העריכה שינוי שם המחברת שלך כדי לשנות את שם המחברת שלך: 1. במסך הראשי של ה-,SuperNote הקש והחזק את קובץ המחברת ולאחר מכן הקש על Rename )שנה שם(. 2. הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן הקש על OK )אישור(. K00Z 85

86 הסתרת המחברת שלך כדי להסתיר את המחברת שלך: 1. במסך הראשי של ה-, SuperNote הקש והחזק את קובץ המחברת ולאחר מכן הקש על Lock to hide )נעל כדי להסתיר(. 2. הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש על OK )אישור(. הערות: תתבקש להקליד סיסמה חדשה כאשר אתה מסתיר את המחברת שלך בפעם הראשונה. כדי להציג את המחברות המוסתרות במסך הראשי, הקש על ולאחר מכן הקש על Showlocked notebook )הצג מחברות נעולות(. מחיקת המחברת שלך כדי למחוק את המחברת שלך: 1. במסך הראשי של ה-, SuperNote הקש והחזק את קובץ המחברת ולאחר מכן הקש על Delete )מחק(. 2. הקש על Delete )מחק( כדי לאשר את מחיקת המחברת. 86 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

87 AudioWizard AudioWizard מאפשר לך להתאים אישית את מצבי השמע של ה- מחשב לוח של ASUS לקבלת שמע ברור יותר, שמתאים לתרחישי השימוש בפועל שלך. כדי לפתוח את AudioWizard הקש על במסך הבית ולאחר מכן הקש על. AudioWizard מצבים קבועים מראש הקש כדי לאשר את בחירת המצב שימוש ב- AudioWizard כדי להשתמש ב- :AudioWizard 1. בחלון של,AudioWizard הקש על מצב השמע שברצונך להפעיל. 2. הקש על אישור כדי לשמור את מצב השמע שנבחר ולצאת מהחלון של.AudioWizard K00Z 87

88 App Lock App Lock היא אפליקציית אבטחה שמאפשרת לך להגביל את הגישה לאפליקציות וקבצים נבחרים ולשלוט עליה. שימוש ב- App Lock כדי להשתמש ב- :App Lock 1. במסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על. 2. הקש על התחל ולאחר מכן הגדר את הסיסמה שלך. 3. הקש על אישור כדי להמשיך למסך של.App Lock 88 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

89 המסך של App Lock הקש כאן כדי לשנות את ההגדרות של.App Lock הזז את מחוון הסמן לימין כדי להפעיל את היישום App Lock ואת רשימת היישומים. הקש על היישומים שברצונך לנעול. כדי לבטל נעילה ליישום, פשוט הקש על היישום שאותו נעלת קודם לכן. הערות: סמלי מנעול יופיעו ליד היישומים הנעולים במסך הבית. בכל פעם שתפעיל את היישומים הנעולים תתבקש להזין את סיסמתך. K00Z 89

90 מסך הגנת קבצים סרגל כלים כרטיסיות סוג הקבצים רשימת הקבצים המוגנים שימוש בהגנת קבצים כדי להשתמש בהגנת הקבצים: כדי לפתוח הקש על File Protection )הגנת קובץ( ולאחר מכן הקש על 1. את היישוםManager File )מנהל הקבצים(. 2. הקש על הקבצים שעליהם ברצונך להגן כדי לבחור אותם ולאחר מכן הקש על. הקבצים שעליהם ברצונך להגן יופיעו במסך 'הגנת קבצים'. 90 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

91 Widgets )יישומונים( היישומונים מאפשרים לך גישה נוחה ליישומים שימושיים ומהנים דרך מסך הבית של ה- לוח של,ASUS's כמעין קיצורי דרך ליישומים. כדי להציג את היישומונים, הקש על רכיבי.WIDGET במסך הבית ולאחר מכן הקש על הצגת יישומון במסך הבית מהמסך של היישומונים, גלול את המסך הצידה כדי לבחור יישומון. הקש והחזק את היישומון הרצוי וגרור אותו אל מסך הבית. חשוב! ייתכן שתתבקש לבצע משימות נוספות כגון רישום או הפעלה לפני שתוכל להשתמש ביישומון כלשהו. אם אין מספיק מקום פנוי במסך שבו שמת את היישומון, הוא לא יתווסף אל המסך. הסרת יישומון ממסך הבית ממסך הבית, הקש והחזק את היישומון עד שהאפשרות הסר X תופיע. גרור את היישומון מבלי להרים את האצבע אל הסר X כדי להסיר את היישומון ממסך הבית. הסרת יישומון ממסך הבית K00Z 91

92 ASUS Battery ASUS Battery הוא יישומון מיוחד שמטרתו להראות את מצב הסוללה של לוח של ASUS והאביזרים המחוברים, באחוזים ובצבע. כדי להציג את היישומון,ASUS Battery הקש על הקש על רכיבי.WIDGET במסך הבית ולאחר מכן הצגת היישומון ASUS Battery במסך הבית מהמסך של היישומונים, החלק את האצבע לשמאל או לימין כדי לחפש את יישומון הסוללה של.ASUS הקש והחזק את היישומון וגרור אותו אל מסך הבית. הערה: בנוסף, ניתן להציג את מצב הסוללה של לוח של ASUS ב'הגדרה המהירה של 'ASUS ובאזור ההתראות. לקבלת פרטים נוספים, עיין בחלקים של ההגדרה המהירה של ASUS וכן חלוניות הודעות. 92 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

93 נספחים K00Z 93

94 מניעת איבוד שמיעה למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך. À pleine puissance, l écoute prolongée du baladeur peut endommager l oreille de l utilisateur. בצרפת, האוזניות להתקן זה תואמות לדרישה בדבר עוצמת לחץ שמע כפי שנקבעה בתקן החל EN :2000 ו/או,EN :2003 על פי החוק הצרפתי L. הצהרת תאימות EC מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר.EC/1999/5 ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת. 94 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

95 אזהרת סימן CE סימון CE למכשירים עם קישורית רשת אלחוטית/ Bluetooth ציוד זה תואם לדרישות הנחיה EC/1999/5 של הפרלמנט והנציבות האירופית מה- 9 במרץ 1999 בנושא ציוד רדיו וטלקומוניקציה, והכרה משותפת בתאימות. ערך CE SAR הגבוה ביותר של ההתקן הוא.W/kg 1.49 ניתן להפעיל ציוד זה ב: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR בקרות DFS הקשורות לאיתור רדאר לא יהיו נגישות למשתמש. פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו )SAR ( מכשיר זו עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי )EC/1999/519( בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות. המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" )SAR( ומגבלת ה- SAR היא 2.0 וואט/ק"ג )W/Kg( בממוצע ל- 10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת.)ICNIRP( מכשיר זה נבדק בשימוש בקרבת הגוף ועומד בכל הקווים המנחים של ICNRP לחשיפה וכן אלו של התקנים האירופיים EN ו- EN SAR נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשת בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד. K00Z 95

96 דרישות בטיחות חשמל עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: H05VV-F G, ממ ר או 2G, H05VV-F 0.75 ממ ר. שירותי החזרה/ מחזור של ASUS אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת. הודעה בנוגע לציפוי חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, ההתקן מצופה בציפוי מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות ה- I/O. הודעה ירוקה של ASUS ASUS מחויבת לייצור של מוצרים/אריזות ידידותיים לסביבה כדי להגן על בריאות הצרכנים, תוך צמצום הפגיעה בסביבה למינימום. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן. לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף ל- מחשב לוח של ASUS או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת/ 96 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

97 השלכה נאותה החלפת סוללות בסוללות מסוג לא נכון עלולה לגרו אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל סל האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל. אין להשליך את ה- מחשב לוח של ASUS לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר )חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית( לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים. אין להשליך את ה- מחשב לוח של ASUS לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את ה- מחשב לוח של.ASUS שם הדגם: )ME175CG) K00Z ASUSTeK Computer Inc. 4F, No LI-TE Rd, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS Computer GmbH HARKORT STR , RATINGEN,GERMANY יצרן כתובת: נציג מורשה באירופה כתובת: K00Z 97

98 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: Address, City: Country: Authorized representative in Europe: Address, City: Country: declare the following apparatus: Product name : Model name : ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR , RATINGEN GERMANY ASUS Tablet K00Z conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R &TTE Directive EN V1.7.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.6.1( ) EN ( ) EN ( ) EN 62479:2010 EN 50566: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN ( ) EN ( ) EN ( ) EN 50360/A1 ( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 6/1/2014 Year to begin affixing CE marking:2014 Signature : 98 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

99 K00Z 99

100 support.asus.com po 100 המדריך למשתמש ב- מחשב לוח של ASUS

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות? ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

למשתמש מדריך Wi-Fi חיבור עם ביתית וידאו מצלמת,FOCUS86-B2,FOCUS86-B,FOCUS86-2,FOCUS86 דגמים: FOCUS86-W2,FOCUS66-W מראש. הודעה ללא להשתנות עשויות למשתמש

למשתמש מדריך Wi-Fi חיבור עם ביתית וידאו מצלמת,FOCUS86-B2,FOCUS86-B,FOCUS86-2,FOCUS86 דגמים: FOCUS86-W2,FOCUS66-W מראש. הודעה ללא להשתנות עשויות למשתמש למשתמש מדריך Wi-Fi חיבור עם ביתית וידאו מצלמת,FOCUS86-B2,FOCUS86-B,FOCUS86-2,FOCUS86 דגמים: FOCUS86-W2,FOCUS66-W מראש. הודעה ללא להשתנות עשויות למשתמש זה במדריך המתוארות התכונות הבא... ברוך!Wi-Fi חיבור

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד