Microsoft Word - ADR-7000Hb101.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - ADR-7000Hb101.doc"

תמליל

1 ADR-7000 ו- SAVER-7000 רכזות מערכת כתובתית לגילוי אש וכיבוי אוטומטי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד פתח תקווה ADR-7000Hb101.pdf (03) (03) טל: פקס: דוא"ל: יולי 2017 מהדורה 1.01

2 שיםלב אין להתקין את המערכת, להפעילה, או לבצע בה פעולות תחזוקה לפני קריאה והבנה מלאה של חוברת זו. i 2017 כלהזכויותשמורותלחברתטלפיירגלאיאשוגז בע"מ

3 תוכן עניינים מבוא... 1 רכזתADR לוח ראשי...ADR כרטיס קו ADR לוח מקשים ותצוגה ADR ספק כח... 5 מכלול תצוגת אזעקות באזורים לוגיים...ADR-7000ZM 5 מכלול תקשורת לחיבור בין רכזות LON מכלול תקשורת... NET-7000 TCP/IP 6 מכלול הרחבה ללולאות ADR-7001EM1 7 לוח משנה...RM הרשאות גישה ומשתמשי המערכת מצביעבודה אירועי אזעקה, תקלה, פיקוח, נטרול, ובדיקה מצב עבודה רגיל מצב אזעקה מצב תקלה מצב אירוע פיקוח מצב נטרול (DISABLEMENT) מצב בדיקה (TEST) מצב סטאטוס התקנה תכנון לקראת ההתקנה בחירת כבלים לקו התקשורת להתקנים הכתובתיים (SLC) חיווט התקנת גלאים, מכלולי מבוא ומוצא ויחידות אחרות לאחר ההתקנה כיבוי אוטומטי בקר כיבוי ומכלול כיבוי הפעלת כיבוי ידנית השהיית כיבוי ניתוק כיבוי התרעה ופעולות לביצוע לאחר הפעלת כיבוי I

4 6 תצוגהולוח המקשים צג... LCD 28 נוריות מקשי המפעיל מקשי הספרות וחיצים תהליך תכנות המערכת מבנה התפריט כניסה למצב תכנות תהליך התכנות שמירת הנתונים בזכרון ויציאה ממצב תכנות תכנות המערכת תכנות המערכת אפשר / נטרל התקן מוניטור דוחות מערכת תכניות עזר בדיקת גלאים בשטח מבט על המערכת בדיקת בקרת עשן תכנות מערכת תצורת מערכת תכנות מערכת תכנות התקנים תכנות מערכת יצירת קבוצת התקנים תכנות מערכת דיאגנוסטיקה תכנות מערכת ניקוי דוחות תכנות מערכת שינוי סיסמה תכנות מערכת מתקדם תכנות מערכת אתחול גלאים תכנות מערכת תכנות מתקדם באמצעות לולאה לוגית (לולאה 9) תקלותואיתורן נוריות הודעות שגיאה ברכזת תקלות מערכת תקלות התקנים כתובתיים תקלות תכנות הודעות סטאטוס תקלות רשת רכזות II

5 10 בדיקותתקופתיות בדיקה שבועית תבוצע על ידי הממונה על הבטיחות במתקן בדיקת סוללות אזהרותומגבלות תאימות התקני מבוא התקני מוצא התקני כיבוי התקנים אחרים נתוניםטכניים כללי ספק לוחות משנה כרטיס ראשי חיבורי שטח כרטיס ראשי ממסרים תקינה APPENDI A. חישובצריכתזרםוקיבולת סוללות APPENDI B. בחירתרגישותגלאים בחירת רגישות לגלאי עשן בחירת רגישות לגלאי חום בחירת רגישות לגלאי משולב III

6 רשימת שרטוטים שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט שרטוט סכמאטי של מערכת טיפוסית... 2 מיקום יחידות מרכיבי רכזת במארז הרכזת... 4 רשת של שלוש רכזות דוגמת חיבור לבקרה מרחוק באמצעות...NET חיבור מחשב לרכזת באמצאות...GIM חורי הרכבה בגב מארז המערכת שרטוט התקנה על גבי הטיח שרטוט התקנה שקועה ("מתחת לטיח") חיבורי שטח ADR חיבורי שטח מכלול הרחבה בדיקת התנגדות לולאה בדיקת קיבול לולאה ניתוב כבלי מתח נמוך ומתח גבוה ברכזת חיבור מפסק ניתוק כיבוי לוח מקשים ומסך הרכזת מבנה התפריט דוגמת שימוש בלולאה לוגית IV

7 תאימותלתקןת.י ו- 864 UL רכזות טלפייר עונות לדרישות התקנים ת.י.,UL , ותקן אירופאי,EN 54 ולכן עונות לדרישות המותרות באחד או יותר מהתקנים ואסורות בתקנים אחרים. במקרים בהם הרכזת מאפשרת הגדרת פרמטרים מחוץ לגבולות המותרים בתקן ת.י קיימת אזהרה בסעיף המתאים. נתון לתכנות אימות אזעקה על ידי השהיית הגילוי אימות אזעקה על ידי הצלבת גלאים השהיית הפעלת כיבוי השהיית תקלה ראשונה בהתקן כתובתי השהיית זמזם ההתרעה על תקלת אובדן מתח רשת נעילת מקשים כן כן כן כן כן כן מותר? 0-50 שניות טווח אפשרי בהצלבה או ללא הצלבה טווחמותרע"פת.י שניות איןלשלבאימותאזעקהעלידי השהיית הגילוי ואימות אזעקה על ידי הצלבת גלאים 0-50 שניות הצלבת גלאים או ללא הצלבה איןלשלבאימותאזעקהעלידי השהיית הגילוי ואימות אזעקה על ידי הצלבת גלאים 0-60 שניות סך ההשהייה להפעלת כיבוי (השהיית גלאים והשהיית הפעלה למוצאהכיבוי) לאתעלהעל 60 שניות שניות 0-3 דקות (0-180 שניות) שניות דקות ברציפות; לאחר 10 דקות; לאחר 30 דקות; או לאחר שעה אין להשהות נעילת מקשים מעל ל- 30 דקות V

8 מבוא רכזות ה מבית טלפייר הינן רכזות כתובתיות לגילוי וכיבוי אש מהמתקדמות ביותר בענף, אשר נותנות פתרון לכיבוי אוטומטי, ניהול עשן, כריזת חירום וטלפון כבאים. המערכות שתוכננו ויוצרו בהתאם לתקנים אמריקאים ואירופאיים מבקרות ונותנות מענה לדרישות העדכניות של הבניינים המודרנייםלרבות ניהול עשן מובנה, כריזה כתובתית, שליטה, בקרה ואינטגרציה עם מערכות נוספות. בנוסף, הרכזות מפעילות התקני מבוא כתובתיים כגון גלאי עשן, חום, גלאים משולבים, לחצני אזעקה וכדומה. הרכזות מבוססות על טכנולוגיות מתקדמות ורכיבים איכותיים אשר מספקים מענה מירבי למגוון הצרכים והדרישות בתחום גילוי וכיבוי אש. רכזות 7000 הינן מערכות פתוחות אשר מאפשרות התקנה ותחזוקה תוך שימוש בכלים מתקדמים ומערכות בקרה ודיווח משוכללות. הרכזות בנויות בצורה מודולרית ומאפשרות הרחבה וגמישות עם יכולת התממשקות למערכות חיצוניות והתקנים חיצוניים נוספים בצורה קלה ומהירה. סדרת ה מציעה שלושה סוגי רכזות: GURAD-7 רכזת אנלוגית כתובתית חכמה השולטת על מספר מקסימלי של עד 60 התקנים. רכזת ה- 7 GUARD מיועדת להתקנה במקומות קטנים יחסית בהם נדרשת יכולת ותכונות הקיימות במערכות הכתובתיות הגדולות. SAVER-7000 רכזת אנלוגית כתובתית חכמה השולטת על מספר מקסימלי של 254 התקנים. רכזת ה- SAVER מיועדת להתקנה במקומות קטנים בינוניים והיא ניתנת להרחבה עד 2 לולאות של 127 כתובות כל אחת. ה SAVER מציעה פתרון לפרויקטים בהם נדרשת גמישות מערכתית ויכולת הרחבה תוך ניהול מתקדם של נתונים ושליטה מרכזית. ADR-7000 רכזת אנלוגית כתובתית חכמה אשר פותחה בטכנולוגיה חדשה ומתקדמת. ה- ADR-7000 הינה מערכת מודולרית אשר ניתנת להרחבה החל מלולאה אחת ועד לשמונה לולאות ובסך הכל עד ל- 1,016 התקנים חכמים. הרכזת ניתנת לחיבור ברשת רכזות. ה- ADR-7000 מתאימה להתקנה בפרויקטים גדולים ומורכבים בהם נדרשת מערכת מתקדמת עם יכולות שליטה, בקרה ותיכנות מורכבים. סדרת הרכזות הכתובתיות מדגם 7000 מציגה חדשנות עיצובית וסגנון מתקדם. גוף הרכזת מעוצב בקווים נקיים, צבעים בהירים ופאנל שטוח המאפשר התקנה מעל ומתחת הטיח. רכזות הסדרה ניתנות להתקנה באזורים בולטים ומרכזיים ללא חשש לפגיעה באסתטיקה ובעיצוב החלל. התצוגה הגרפית על מסך ה- LCD עוצבה בקפידה באופן המאפשר הפעלה נוחה בשעת שיגרה ובשעת חירום. שימוש בנוריות LED לתצוגת ארועים ראשיים וממשק סימבולי מפורט מציגים חיווי ארועים או תקלות במבט מהיר על המערכת באופן מפורט המאפשר איתור תקלות נוח ומהיר. הפעלת הרכזות מסדרת 7000 הינה מהירה וקלה. כל פעולות ההתקנה הראשוניות, ההגדרות והתיכנות נעשות ישירות דרך מקשי המערכת או באמצעות מחשב עם תוכנה ייעודית ללא צורך בעזרים נלווים. תצורת המערכת מאפשרת גמישות רבה בתכנון ובהתקנה, החל מרכזת מקומית קטנה ועד למערכת מרובת רכזות מחוברות ברשת, אשר יכולה לשלוט על קמפוסים, מבנים ומתקנים מרוחקים. תכנות ועדכוני התוכנה אינם מצריכים השבתת מערכת ומאפשרים עבודה סדירה של המתקן. רכזות הסידרה הינן מודולריות ומאפשרות הרחבה לחיבור של לולאות נוספות ולוחות משנה דיגיטליים. גלאי עשן, חום, לחצנים והתקנים נוספים ניתנים לחיבור ותכנות בצורה פשוטה ומהירה למערכת. בנוסף, בהתקנה ותיכנות המערכת ניתן להגדיר רמות הרשאה והגנה שונות וכן ניהול משתמשים מתקדם המאפשר אבטחה גבוהה ורישום בעלות. רכזות טלפייר מסדרת 7000 תוכננו ויוצרו באופן המספק למתקין ולבעל המתקן שקט נפשי ואמינות תפעולית לאורך שנים. התקני בקרה והגנות מאפשרים פעולה סדירה ויציבה של המערכת ללא חשש מתקלות או מהפסקת פעילותה של המערכת תוך התרעת חיווי על התקלה המאפשרת זיהוי מיידי של כל מקרה. כל קווי המערכת מבוקרים בצורה מתקדמת ומנותקים אוטומטית כאשר ערך הזרם עולה. כמו כן, הגנות קווי התקשורת להתקנים הכתובתיים והמוצאים מבוצעת ללא נתיכים, באמצעות מערכת ניהול זרם מתקדם ACM).(Advanced Current Management המערכת מבצעת תיקוני היסט באופן אוטומטי על מנת להתאים את רגישות הגלאים לתנאים הסביבתיים ובכך מונעת התרעות שווא. טעינת סוללות מבוקרת מאפשר אספקת זרם גם במצב של עומס. המערכת מבצעת אימות אזעקה אוטומטי להגדלת אמינות האזעקה וכן מציעה שעון זמן ותאריכון, ומאפשרת קבלת דו"ח מפורט לצורך תחקור ובקרה. 1 עמוד 1 מ- 78

9 סדרת הרכזות מדגם 7000 מספקת למתקין מספר רב של כלים ומאפיינים המאפשרים ניהול מתקדם ותחזוקה פשוטה של המערכת. כלי דיאגנוסטיקה מובנים לאיתור תקלות, מערכת התרעות ודו"חות והיסטוריית ארועים חכמה, מאפשרים קבלת מידע מדוייק וזמין לניהול ותחזוקת המערכת. שרטוט 1 שרטוט סכמאטי של מערכת טיפוסית עמוד 2 מ- 78

10 רכזת ADR-7000 רכזות ADR-7000 ו- SAVER-7000 מצוידות בצג גראפי של 260 על 64 פיקסלים ובנוריות LED לתצוגת אירועים ראשיים כגון אזעקה ותקלה. ה- ADR-7000 מאפשרת שליטה של עד 1,016 התקני מבוא ומוצא ברכזת בודדת או עד 32,512 התקנים ברשת. הרכזת כוללת שעון זמן המאפשר השהייה מותנית בזמן של החייגן האוטומטי בעת אזעקה ושינוי רגישות הגלאים בהתאם לשעות העבודה במשך היממה ובהתאם לימי השבוע (שישי/שבת). לוח חגים מאפשר קביעת תאריכים המוגדרים כימי חג בהם המערכת תעבוד ברגישות לילה במהלך כל היום. שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה, תקלה, ביצוע פעולות כגון: השב, השתקת צופרים, ביצוע תכנות, ועוד. ניתן לחבר למערכת מחשב שבו מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית. התוכנה כוללת תצוגה גראפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה, תכנות המערכת, שליטה מרחוק וניהול אירועים. ניתן להפיק במערכת דוחות אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה, וכו'. הדוחות כוללים את נתוני האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנים, הכינויים, ופרטים נוספים. אירועים אלה ניתנים להצגה במסך המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה. לרכזת ADR-7000 מגוון ממשקי תקשורת המאפשרים שליטה ובקרה: RS 232 לחיבור ל- NET-7000, או למחשב (A) או לולאה סגורה (B) לחיבור לוחות משנה בקו טורי RS 485 TCP/IP לבקרה ושליטה ברשת מקומית (LAN) או עולמית (WAN) (אופציה) מחבר USB לחיבור למחשב 2 לרכזות ממשפחת ה- SAVER יש לולאה SAVER-7000 הינה רכזת המיועדת למערכות קטנות יותר. אחת או שתי לולאות מלאות (127 כתובות ללולאה) ואין אפשרות להכללתן ברשת רכזות. SAVER-7000 ADR-7000 תכונה 2 8 מספר לולאות מקסימאלי לרכזת 254 1,016 מספר כתובות מקסימאלי לרכזת אזורים לוגיים 100W 150W ספק מובנה 12AH 18HA קיבולת סוללות מקסימאלית עד 3 עד 16 לוחות משנה לרכזת 1 2 מוצאי אזעקה עמוד 3 מ- 78

11 שרטוט 2 מיקום יחידות מרכיבי רכזת במארז הרכזת לוחראשי ADR-7021 הלוח הראשי תוכנן לנוחיות התקנה ואחזקה. המחברים ממוקמים בקבוצות לפי סוגים: שלושה ממסרים מתוכנתים, אספקת מתח מהספק, וחיבור לסוללות מצד שמאל; שני מוצאים מתוכנתים, מחברים לארבעת הלולאות לתקשורת ההתקנים, חייגן, אספקת מתח 24Vdc להתקנים, והארקה בצד התחתון; וכרטיס תצוגה, מחבר למכלול אופציונאלי לתקשורת בין רכזות,,RS 232 וזוג מחברי RS 485 בצד ימין. כרטיסקו ADR-7002 כרטיסי הקו ADR-7002 מתחברים ישירות על הלוח הראשי.ADR-7021 כמות כרטיסי הקו תיקבע על פי מספר ההתקנים הכתובתיים והתצורה של המערכת. כרטיסי הקו מבצעים את פעולות הבקרה והתקשורת הדו-כיוונית אל ההתקנים הכתובתיים. מעגל קו התקשורת להתקנים הכתובתיים (SLC) מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר ויחזור לפעולה רגילה באופן אוטומטי עם סילוק הקצר. כל מעגל קו כולל שתי נוריות LED לבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין המצבים הבאים: נורית אדומה המהבהבת בכל פניה להתקן כתובתי נורית צהובה הדולקת בשעת תקלת תקשורת, גם באירוע רגעי שאינו מפעיל מצב תקלה במערכת ניתן להגדיר כל אחד מכרטיסי הקו בפני עצמו לעבוד בלולאה פתוחה (B (Class או סגורה (A.(Class עבודה ב- A Class אינה מפחיתה ממספר הכתובות שכרטיס הקו יכול לעבוד איתן מספרכתובותמקסימאלי כל לולאת התקנים מסוגלת להתקשר עם עד 127 התקנים, ומספר הכתובות המקסימאלי לרכזת בודדת הוא 1, עמוד 4 מ- 78

12 כמות כרטיסי קו מספר כתובות מקסימאלי כמות כרטיסי קו מספר כתובות מקסימאלי , טבלה 1 מספרהכתובות אפשריות לפיתצורה לוחמקשיםותצוגה ADR-7003 התצוגה ולוח המקשים מכילים צג LCD גראפי ( x פיקסלים), נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים עונים על דרישות תקני ת.י. EN , ו- 864 UL מהדורה 9. לתצוגה ולוח המקשים ששה אזורים עיקריים: צג LCD גראפי אזור תצוגה כללי אזור פרוט תקלות אזור חיווי נוסף לוח מקשים נוריות אזוריות ראה הסברים מפורטים יותר בעמוד 29. ספקכח הרכזת מכילה ספק כח 150W הפועל בטווח של מתחי הזנה Vac מכלולתצוגתאזעקותבאזוריםלוגיים ADR-7000ZM ניתן להתקין ברכזת מכלול אופציונאלי לתצוגת אזעקות באזורים לוגיים. מכלול תקשורתלחיבורביןרכזות LON-7000 יחידת התקשורת LON-7000 מאפשרת הקמת רשת תקשורת בין מספר רכזות ADR-7000 ובכך מאפשרת את הרחבת הקיבולת של ה- ADR-7000 מעבר ל- 1,016 כתובות. הרכזות מחוברות בחיבור שיתופי עמית לעמית.(peer-to-peer) הרשת מורכבת מ- 2 ועד 32 רכזות המקושרות באמצעות זוג גידים שזור pair).(twisted יש להתקין יחידת LON-7000 בכל רכזת ברשת. כל הרכזות המחוברות ברשת מתפקדות כמערכת אינטגרטיבית אחת ומאפשרות תצוגה, שליטה, והפעלה מכל אחת מהרכזות על כלל המערכת, כולל הפעלות מותנות (מטריצות) בין כל ההתקנים במערכת עמוד 5 מ- 78

13 רשת של שלוש רכזות שרטוט 3 רמת השליטה של כל רכזת מתוכנתת דרך תפריט התכנות. כמו כן ניתן לחבר עד ל- 10 רכזות באמצעות סיב אופטי טופולוגיה ניתן לבצע את חיווט הרשת במגוון טופולוגיות (תצורת החיבור הפיזי שבו מקושרות הרכזות), כגון: חיבור קווי Topology),(Bus חיבור כוכב Topology),(Star חיבור טבעתי Topology),(Ring וחיבור משולב.(Mixed Topology) מכלולתקשורתTCP/IP NET-7000 ה- NET-7000 הנו מכלול אופציונאלי המשמש כשרת Web ומאפשר ניטור רכזות ADR-7000 תוך שימוש בדפדפן סטנדרטי (ללא תכנה ייעודית) מכל מקום בארגון תוך שימוש ברשת המקומית,(LAN) או בשימוש ברשת חיצונית.(WAN) המכלול מאפשר צפייה בלבד במצב המערכת וקבלת התראות ב- WAN LAN / ומיועד לשילוב בתשתית הרשת הקיימת אצל הלקוח. ה- NET-7000 מאפשר להציג את פרטי המערכת כגון שם המערכת, מיקום וטלפונים, סטאטוס המערכת, תקינות מבחינת אזעקות ותקלות, ודפדוף בפרטי האירוע באופן מפורט. ה- NET-7000 מאפשר לשלוח הודעת דואר אלקטרוני הכוללת תאור האירוע והפנייה באמצעות קישורית (hyperlink) לכתובת אתר ברשת לצפייה בסטאטוס המערכת. בנוסף מאפשרת המערכת משלוח הודעות.SMS ממשק TCP/IP מאפשר בקרה ותפעול מרחוק תוך שימוש בתכנה הייעודית TCS-7030 ושמירה על הגנות גישה. התקנת המתאם תעשה במיקום התחתון על לוח ההתקנים הפנימי ברכזת. 2.7 עמוד 6 מ- 78

14 שרטוט 4 דוגמתחיבור לבקרה מרחוקבאמצעות NET-7000 שרטוט 5 חיבורמחשבלרכזת באמצאותGIM-232 מכלולהרחבהללולאות 5-8 ADR-7001EM1 מכלול ההרחבה ללולאות 5-8 תוכנן לנוחיות התקנה ואחזקה. המחברים ממוקמים בקבוצות לפי סוגים: מחברים לאספקת מתח ותקשורת מידע מהכרטיס הראשי בצד שמאל; מחברים לארבעת הלולאות לתקשורת ההתקנים, אספקת מתח 24Vdc להתקנים, והארקה בצד התחתון. המכלול מאפשר הוספת עד 4 מכלולי כרטיס קו (ADR-7002) לתקשורת עם התקנים כתובתיים בשטח. לוחמשנה RM-7000 בנוסף לשליטה במערכת האש מהרכזת הראשית ניתן לחבר נקודות שליטה נוספות על ידי חיבור לוחות משנה מדגם.RM-7000 התקשורת עם לוחות המשנה מבוצעת באמצעות קו תקשורת דו-גידי בפרוטוקול.RS 485 יש לחבר ל- RM-7000 אספקת מתח 24V מהרכזת או ספק עזר. בלוחות המשנה עמוד 7 מ- 78

15 מוצגים כל אירועי המערכת: אזעקות, תקלות מערכת, תקלות פיקוח, ותקלות גלאים או התקני שטח אחרים. מקשי לוח המשנה מוגנים על ידי סיסמה ומאפשרים ביצוע פעולות שליטה ובקרה. ניתן לחבר עד 16 לוחות משנה לכל רכזת.ADR-7000 לוח משנה RM-7000 המחובר לרכזת ברשת יציג את כל אירועי הרכזת אליה הוא מחובר ואת אירועי הרכזות המוגדרות כ-"שותף" ברכזת אליה הוא מחובר. ניתן לחבר לוחות משנה בחיבור קווי (B (Class או בלולאה סגורה (A (Class במקרה זה יעבדו כל לוחות המשנה גם במקרה של תקלה בודדת (קצר או נתק) בקווי התקשורת ללוחות המשנה. לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות.RM-7000 הרשאותגישה ומשתמשיהמערכת הרכזת מאפשרת הגנה בפני גישת אנשים בלתי מורשים על ידי רמות גישה שונות. מנגנון הנעילה האלקטרוני של הרכזת מאפשר עבודה בארבע רמות גישה: רמת גישה 1: אינה מוגבלת על ידי סיסמה רמת גישה 2 (שומר משתמש 1 ומפעיל משתמשים 2 ו- 3 ): מוגנת באמצעות סיסמה ומאפשרת גישה לכל הפעולות הכלולות ברמת הרשאה 1 ובנוסף מאפשרת פעולות המבוצעות באופן שוטף על ידי מפעיל המערכת רמת גישה 3 (מתכנת משתמשים 5, 4, ו- 6 ): מוגנת באמצעות סיסמה ומאפשרת גישה לכל הפעולות הכלולות ברמת הרשאה 2 ובנוסף מאפשרת גישה לפונקציות נוספות כגון קביעת תצורת (קונפיגורציית) הרכזת ותכנות התקנים רמת גישה 4 (יצרן): מוגנת באמצעות כלי יעודי לרכזת יש ששה משתמשים שלכל אחד מהם ססמה שונה לזיהוי: משתמש משתמש 1 משתמש 2 משתמש 3 משתמש 4 משתמש 5 משתמש 6 שומר תפקיד מפעיל אדם אשר עובד עבור בעל המתקן ועבר הדרכה בשימוש במערכת מפעיל אדם אשר עובד עבור בעל המתקן ועבר הדרכה בשימוש במערכת מתכנת מתקין ומתחזק המערכת מתכנת מתקין ומתחזק המערכת מתקין ראשי טכנאי ראשי או בעל חברת ההתקנה 2.10 ברירת המחדל: ססמת מפעיל ססמת מפעיל ססמת מפעיל ססמת מתכנת ססמת מתכנת ססמת מתכנת הטבלה הבאה מראה מה יכול כל אחד מהמשתמשים לעשות: פעולה משתמש 1 משתמשים 2 ו- 3 משתמשים 4 ו- 5 משתמש 6 תפקיד שומר מפעיל מתכנת מתכנת ראשי דפדוף בין ארועים השתקת זמזם מקומי עמוד 8 מ- 78

16 פעולה משתמש 1 משתמשים 2 ו- 3 משתמשים 4 ו- 5 משתמש 6 השתקת צופרים השב תכנות כתובת בהתקן אשר / נטרל התקן בדיקת גלאים בשטח כיוון שעון ותאריך קביעת תאריכי חגים קביעת או שינוי תצורת מערכת תכנות התקנים ביטול נעילת מקשים ניקוי התראת "כיבוי הופעל" לעצמו בלבד לעצמו בלבד יכולת לשנות ססמה לעצמו למשתמש 1 למשתמשים 2, ו- 3 למשתמשים 4 ו- 5 עמוד 9 מ- 78

17 מצביעבודה אירועיאזעקה, תקלה, פיקוח, נטרול, ובדיקה בזמן אירוע אזעקה, תקלה, או פיקוח במערכת האירוע מוצג באופן ברור על ידי נוריות ייעודיות אשר מסומנות אזעקה, תקלה ו-פיקוח, בהתאם. כמו כן יוצג תאור מפורט בצג ה- LCD הכולל את כל הפרטים הנחוצים לצורכי אבחון האירוע וטיפול בו בהתאם. אזעקות אש, תקלות, וארועי פיקוח מוגדרים כאירועים. כאשר שני אירועים או יותר מופיעים בו זמנית במערכת, יוצג האירוע הראשון (עדיפות לאזעקה) ובמקביל תוצג אינדיקציה המציינת את מספר אירועי האזעקה, פיקוח, ניטרול, ותקלה לציון הימצאות אירועים נוספים במערכת. לאזעקות אש עדיפות גבוהה על פני תקלות ולכן יופיעו ראשונות בתצוגה. להצגת האירועים על פי הסדר השתמש במקשי הבאו-הקודם או מקשי החיצים. מצב עבודה רגיל מצב עבודה רגיל הוא מצב בו לא קיימות אזעקות או תקלות וכל המבואות והמוצאים אינם מנוטרלים. במצב זה דולקת הנורית הירוקה מתח וצג ה- LCD מציין שהמערכת במצב רוגע (ראה שרטוט) מסך 1 מצב עבודה רגיל (השורה שמתחת ללוגו היצרן ניתנת לשינוי) 3.2 מצב אזעקה מסך 2 מצב אזעקה אימותאזעקה תכונת אימות אזעקה ניתנת לבחירה לכל התקן בנפרד ומאפשרת לרכזת להתעלם מאירועי אזעקת שווא רגעיים וצפויים הגורמים למטרד. כאשר התקן מבוא מתוכנת לאימות אזעקה הרכזת ממתינה במשך 0 עד ל- 50 שניות (בהתאם להגדרות התקן המבוא), מבצעת פעולת השב (reset) להתקן שבאזעקה, ובודקת מחדש האם אותו התקן נמצא עדיין באזעקה. במשך זמן ההמתנה לאחר פעולת ההשב (120 שניות) הרכזת תיכנס מיד למצב אזעקה במידה ואירוע אזעקה נוסף יתקבל מאותו התקן או מהתקן אחר גם אם הוא מכוון לאימות אזעקה. במידה ורק אזעקה אחת הפעילה את שעון אימות האזעקה ובמשך עד 120 שניות לא התקבלה אזעקה נוספת יתאפס שעון אימות האזעקה והרכזת תעבור למצב גילוי רגיל. הרכזת מציינת את אימות האזעקה על ידי הדלקת נורית אימותאזעקה. עמוד 10 מ- 78

18 3.2.2 פעולותהמבוצעותבעתאזעקה בשעת קבלת אזעקה באחד מהתקני הגילוי מגלאי עשן או התקן אחר, הרכזת מבצעת את הפעולות הבאות: ציון אזור האזעקה בצג ה- LCD הדלקת נוריות אזעקה באזור התצוגה הכללי; ונורית האזעקה הפרטית של האזור הלוגי שבאזעקה, באם הותקן מכלול תצוגה אזורית הצגת האזעקה בלוח המשנה,RM-7000 באם חובר רישום האירוע בזיכרון האזעקות של המערכת (Log) הפעלת מוצאי NAC 1 ו- 2 NAC הפעלת נורית צופרים בפעולה באזור התצוגה הכללית הפעלת מוצא חייגן (DIALER) ונורית חייגן באזור התצוגה הכללית אם אינו מנוטרל הפעלת הזמזם הפנימי ברכזת הפעלת ממסרים שהוגדרו כממסרי אזעקה הפעלת מוצאים המתוכנתים כמוצא כללי ומוצאים שתוכנתו להפעלה בהתקבל אזעקה מההתקן שבאזעקה פעולותהמבוצעותבעת לחיצהעל לחצן "השתקזמזם" הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת פעולותהמבוצעותבעת אישורארוע (לחיצהעלמקש "סולמית" "#") הפסקת הבהוב הנוריות באזור התצוגה הכללי, פרוט צג ה- LCD. הנוריות תשארנה דלוקות באופן קבוע עד לביצוע פעולת השב פעולותהמבוצעותבעתהשתקתאזעקה לחיצה על לחצן השתק / חדשצופריםתבצע את הפעולות הבאות: הפסקת פעולת מוצאי NAC 1 ו- 2 NAC באם הם מוגדרים כמושתקים הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת הפסקת מוצאים בהתקנים כתובתיים המוגדרים כניתנים להשתקה הפעלת נורית צופרים מושתקים כיבוי נורית צופרים בפעולה פעולותהמבוצעותבעתאזעקהנוספת (שני התקנים באזעקהבאותוהזמן) בהתקבל אזעקה נוספת (כלומר שני התקנים באזעקה באותו הזמן) הרכזת מבצעת את הפעולות הבאות: חידוש כל המוצאים בהתקנים כתובתיים שהושתקו בפעולת השתק בתנאי שהם מוגדרים כמושתק סוג 1 (מופעל מחדש בכל אזעקה) או מושתק סוג 2 (מופעל מחדש באזעקה מהתקנים במטריצת ההפעלה של ההתקן) ציון העובדה שיש יותר מארוע אחד על גבי לוח התצוגה (LCD) הפעלת מוצאים בהתקנים כתובתיים שתוכנתו להפעלה בהתקבל אזעקה מההתקנים שבאזעקה מסך 3 התצוגהכאשרשניהתקנים באזעקה עמוד 11 מ- 78

19 3.2.7 ביטולהאזעקה ביטול האזעקה יבוצע ידנית על ידי לחיצה על לחצן השבברכזת, בלוח משנה, או ברכזות אחרות ברשת שהוגדרו בהתאם. 3.3 מצב תקלה מסך 4 מצב תקלה תקלה במערכת תוצג על ידי נורית תקלהכללית מהבהבת בנוסף להצגת התקלה בצג ה- LCD פעולותהמבוצעותבעתתקלה עם קבלת תקלה במערכת והצגתה, הרכזת מבצעת את הפעולות הבאות: ציון פרטי התקלה בצג ה- LCD הדלקת נורית תקלה כללית באזור התצוגה הכללית הצגת התקלה בלוח המשנה,RM-7000 באם חובר הפעלת הזמזם הפנימי ברכזת רישום האירוע בזיכרון התקלות של המערכת History) (Trouble הפסקת פעולת ממסרים שהוגדרו כממסרי תקלה פעולותהמבוצעותבעת אישורהאירועעלידי לחיצהעל לחצן "אשר #" הפסקת הבהוב הנוריות באזור התצוגה הכללי, אזור פרוט צג ה- LCD. הנוריות תשארנה דולקות באופן קבוע עד לפתרון התקלה פעולותהמבוצעותבעת לחיצהעל לחצן "השתקזמזם" הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת 3.4 מצב אירוע פיקוח מסך 5 מצב אירוע פיקוח ברכזות ADR-7000 קיימת פונקציית פיקוח הפועלת בהתאם לתקני UL ו- EN. במקרים מסוימים קיים צורך להפעיל מוצא בעקבות אירוע להתרעה על ירידת לחץ גז במיכל כיבוי, ברז מתזים (ספרינקלרים) עמוד 12 מ- 78

20 סגור, וכו'. פונקציית הפיקוח (Supervisory) נועדה לענות על צורך זה. פונקציה זו מאפשרת בקרה על מצבי מפסקים ופעולה בהתאם לשינוי מצבם תוך שימוש בתשתית מערכת גילוי האש. אירוע פיקוח אינו "ננעל" בסיום האירוע עוברת המערכת למצב עבודה רגיל ללא התערבות המפעיל פעולותהמבוצעותבעת אירועפיקוח עם קבלת אירוע פיקוח במערכת והצגתו, הרכזת מבצעת את הפעולות הבאות: ציון פרטי אירוע הפיקוח בצג ה- LCD הדלקת נורית פיקוח באזור התצוגה הכללית הצגת אירוע הפיקוח בלוח המשנה,RM-7000 באם חובר זמזם תקלה יופעל רשום אירוע בזיכרון התקלות של המערכת History) (Trouble הפעלת מוצאי פיקוח המשויכים לאזור הפיקוח שהופעל, באם הוגדרו הפעלת מממסרי פיקוח המשויכים לאזור הפיקוח שהופעל, באם הוגדרו פעולותהמבוצעותבעת לחיצהעל לחצן "השתקזמזם" הפסקת פעולת הזמזם הפנימי ברכזת וברכזות המחוברות ברשת 3.5 מצב נטרול (Disablement) מסך 6 מצב נטרול לעיתים יש צורך בהפסקת פעולה זמנית Disable) נטרול) של התקן כתובתי מסוים, אזור, קבוצה, או מוצאי המעגל הראשי ברכזת. הרכזת תתעלם מאזעקות מהתקנים מנוטרלים ולא תפעיל מוצאים וממסרים מנוטרלים. מצב נטרול, בו מנוטרלים התקן, התקנים, מוצא, או מספר מוצאים מצוין על ידי פרוט בצג ה- LCD ועל ידי נוריות התקן מנוטרל באזור התצוגה. 3.6 מצב בדיקה (Test) מסך 7 מצב בדיקה עמוד 13 מ- 78

21 מצב בדיקה מאפשר לבדוק את הרכזת ללא הפעלת מוצאים. מצב זה מצוין על ידי נורית בדיקהבאזור התצוגה הכללית. ראה "בדיקת גלאים בשטח" בעמוד 43 לפרוט נוסף על מצב בדיקה. 3.7 מצב סטאטוס מסך 8 מצב סטאטוס מצב סטאטוס מציין אירועים שאינם אירועי אזעקה, פיקוח, תקלה, ניטרול, או בדיקה. אירועים אלו כוללים: הפעלת פינוי קדם אזעקה שיחת טלפון כבאים הפסקת כיבוי מתג בחירת רמקול החלפת מצג בבורר ידני בלוח פינוי עשן דיווח חוזר ממפוח או דמפר במערכת פינוי עשן עמוד 14 מ- 78

22 התקנה תכנון לקראת ההתקנה תכנון כמויות ומיקום הגלאים, לחצנים, התקני אתראה והתקני כיבוי יעשה בהתאם לתקן ת.י חלק 3 שבתוקף ובהתאם לדרישות היועץ המתכנן. תכנון זה יכלול גם את כמויות מיכלי הכיבוי וגודלם ומטריצת ההפעלות של המוצאים המתוכנתים תכנוןלקראתההתקנה תכנוןקיבולת Planning) (Capacity כל התקן המחובר ללולאת ההתקנים משתמש בכתובת או מספר כתובות רציפות הייחודית לו. חשב את מספר הכתובות הדרוש: כתובת אחת לכל גלאי; לחצן TPB-800ASR) או ;(TPB-800ASY מכלול מבוא מדגם ;ADR-805A ספק כח חיצוני כתובתי ;(TPS-34A) צופר כתובתי ;(TIP-224A) מנתק קו כתובתי ;(LI-3000) מכלול ממסר ;(ADR-741) מכלול למיתוג רמקולים ;(ADR-742) ובקר כיבוי.(ADR-833A) כתובת אחת או שתי כתובות רציפות עבור כל מכלול מבוא מדגם ADR-712 (ה- ADR-712 תופס כתובת אחת או שתיים בהתאם למגשרי תצורה). שתי כתובות רציפות עבור כל מכלול מבוא מדגם.ADR-705 ארבע או שמונה כתובות רציפות עבור כל מכלול מבוא מדגם ADR-718 (ה- ADR-718 תופס ארבע או שמונה כתובות בהתאם למגשרי תצורה). עד שלוש כתובות רציפות עבור כל מכלול מבוא מדגם ADR-723 (ה- ADR-723 תופס כתובת אחת, שתיים, או שלוש כתובות בהתאם למגשרי תצורה). כתובת אחת או שתי כתובות רציפות עבור כל מכלול מבוא מדגם ADR-812A (ה- ADR-812A תופס כתובת אחת או שתיים בהתאם למגשר תצורה). עד שלוש כתובות רציפות עבור כל מכלול מבוא מדגם ADR-823A (ה- ADR-823A תופס כתובת אחת, שתיים, או שלוש כתובות בהתאם למגשרי תצורה). שמונה כתובות רציפות לכל מכלול מבוא ומוצא מדגמי ADR-818A ו- ADR-828A. ארבע, שמונה, שש עשרה או עשרים וארבע כתובות במכלולי TLD-xx ו- TSM-xx. טווח הכתובות נקבע על ידי צרוף הכרטיסים ומגשרים על גבי הכרטיס התחתון. חשב את מספר הכתובות הכולל והוסף מרווח ביטחון של 10% להרחבה עתידית. חלק ב- 127 ועגל למעלה לקבל את מספר הלולאות הנדרש. חלק את מספר הלולאות בשמונה ועגל למעלה על מנת לקבל את מספר הרכזות הדרוש למערכת. במקרים מסוימים אילוצי שטח או דרישות היועץ המתכנן יקבעו התקנת לולאות ו/או רכזות נוספות. חישוב הקיבולת מתאים למימוש חיווט ב- A Class או ב- B.Class שימוש ב- A Class אינו מפחית ממספר ההתקנים למעט הכתובות המשמשות למנתקי הקו תכנוןחיווט אספקתמתחרשת החיווט החשמלי והחיבור לרשת החשמל לרבות מפסק הניתוק יעשו על פי הנחיות ת.י חלק 3 שבתוקף וכנדרש בחוק החשמל הישראלי ויבוצע על ידי מי שהוסמך לכך כחוק. הזנת מתח הרשת אל הרכזת תיעשה בחיבור ישיר ממפסק חצי אוטומטי במעגל פרטי בלוח החשמל באמצעות צנרת וכבל חשמלי תיקני. אם ישנו מחולל מתח לשעת חרום, המערכת תחובר באופן שתובטח גם הזנתה במקרה של הפסקת מתח ברשת החשמל. כניסת כבל החשמל תיעשה בכניסה נפרדת לרכזת או בתעלה מופרדת. יש להקפיד על מעבר הצנרת דרך פתח בגוף הרכזת או לחילופין הגנת המעבר על ידי גומיית מעבר (גרומת) או מעבר הכולל נעילה מכאנית כדוגמת Legrand מספר או שווה ערך. חיבור ההארקה יעשה ישירות אל בורג ההארקה (Ground) המסומן ברכזת. על פי ת.י חלק 3 מהדורת 2014 יש להוסיף בסמוך לרכזת סימון לגבי המיקום הפיזי של המפסק האוטומטי למחצה המזין את הרכזת ואת מספר המעגל שממנו ניזון המפסק. המפסק הראשי המשמש עמוד 15 מ- 78

23 לזינת המערכת מרשת החשמל יסומן אף הוא בסימון ברור ובר קיימא המציין כי מעגל זה מחובר למערכת גילוי אש השפעתמאפייני כבליםעלביצועיהמערכת הטבלה הבאה מתמצתת את השפעת מאפייני כבלים על ביצועי המערכת: מאפיין התנגדות חשמלית קיבוליות השראות חוזק מכאני השפעהעללולאתהגילוי מינימאלית גבוהה גבוהה גבוהה השפעהעלהמוצאים גבוהה מאוד אין השפעה מינימאלית גבוהה טבלה 2 השפעת מאפייני כבלים על ביצועי המערכת בחירתכבליםלקוהתקשורתלהתקנים הכתובתיים (SLC) תכנוןחיווט לולאותתקשורתלהתקנים (SLC) חיווט התקנים על קווי התקשורת להתקנים הכתובתיים יעשה באמצעות זוג חוטים ועל פי הנחיות ת.י חלק 3 שבתוקף. מומלץ להשתמש בזוג חוטים שזור Pair).(Twisted התקנים מיוחדים כגון גלאי קרן, גלאי יניקה, וגלאי גז; צופרים; ומכלולי מבוא ומוצא (למעט,ADR-805A,ADR-705,ADR-741 ו- ADR-742 ) יוזנו על ידי חיווט 4 -גידי. התנגדות לולאה מקסימאלית מותרת לקו תקשורת להתקנים כתובתיים היא 40 אוהם. הקיבול המקסימאלי המותר הוא.1.0µF אנא ראה "בדיקת לולאות התקשורת להתקנים "(SLC) בעמוד 22 להסבר מפורט על חיווט לולאות ובדיקת התנגדות וקיבול לולאה בחירתכבליםללולאותתקשורתלהתקנים (SLC) השתמש בפתיל דו-גידי בין 12 ל- AWG 18 (חתך של 0.8 עד 3.3 מ"מ) ובחר בסוג כבל בהתאם להנחיות טבלה 3. מומלץ להשתמש בפתיל שזור pair).(twisted 4.2 חתך (מ"מ ( מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ סוגכבל 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG אורךענףמקסימאלילחתךנתון 950 מ' 1,520 מ' 2,420 מ' 3,830 מ' טבלה 3 בחירת כבלי לולאת הגילוי תכנוןחיווט אספקת 24Vdc להתקנים על מנת להבטיח הפעלה בטוחה של התקנים הצורכים זרם גבוה ממקור המתח 24Vdc יש להתאים את חתך החיווט בהתאם ליחידות המותקנות ולאורכי הכבלים. התקני מוצא יוזנו על ידי חיווט 4 -גידי. זוג לתקשורת התקנים מהרכזת וזוג מתח 24Vdc) מ) הרכזת או מספק כח מקומי מדגם.TPS-34A התנגדות קו הפעלה בין מקור המתח 24Vdc למכלול מוצא/מבוא כתובתי ומהמכלול אל ההתקן המוזן ממנו כגון: צופרים, מיכלי כיבוי, נצנצים וכו', תחושב כך שמפל המתח המרבי בקצה הקו בעומס מלא אינו עולה על 2V, או מתח המותיר להתקן האחרון את מתח ההפעלה המינימאלי בהתאם לנתוני היצרן המחמיר מביניהם. במקרים בהם אורך קווי ההפעלה ארוכים או מספר ההתקנים המופעלים גדול, מומלץ להשתמש בספק כח מדגם TPS-34A על מנת לחסוך בעלויות חיווט גבוהות. עמוד 16 מ- 78

24 שיםלב קווי 24V אשר מזינים מספר לולאות יפוצלו רק במוצא הרכזת. אין לחבר בשטח בין קווי 24V ללולאות שונות. ספק מדגם TPS-34A יזין 24V להתקנים השייכים ללולאה בודדת בלבד. אין לגשר 24V בין התקנים בשטח המשתייכים ללולאות שונות. i תכנוןחיווט אספקת 24Vdc למכלוליADR-823A מומלץ להשתמש במכלולי ADR-723 בעבודה עם רכזות.ADR-7000 באם יש צורך להשתמש במכלולי ADR-823A בחיבור לרכזות ADR-7000 יש להשתמש במתאם מתח מדגם LDO-7000 במוצא 24Vdc של הרכזת. התקן את ה- LDO-7000 בסמוך לרכזת. חבר את מוצא ה- 24Vdc של הרכזת למחבר IN של ה- LDO-7000 וממחבר OUT ב- LDO-7000 לשטח תכנוןחיווט מוצאיהפעלה 1) NAC ו- 2 (NAC אורך קווי מוצאי ההפעלה מותנה בזרם המתוכנן ובשטח חתך הכבל. ודא שמפל המתח המרבי בקצה הקו בעומס מלא אינו עולה על 2V, או מתח המותיר להתקן האחרון את מתח ההפעלה המינימאלי בהתאם לנתוני היצרן המחמיר מביניהם תכנוןחיווט לוחותמשנה לוחות המשנה מדגם RM-7000 מחוברים אל הרכזת באמצעות חיווט 4 -גידי. זוג חוטי RS 485 (זוג שזור pair twisted מ) הרכזת וזוג מתח 24Vdc) מ) הרכזת או מספק כח עזר כתובתי מדגם.(Twisted Pair) מומלץ להשתמש בזוג שזור.TPS-34A החיווט יתבצע על פי תקני RS 485 ו-ת.י חלק 3 המחמיר מביניהם. על כבלים המונחים למרחקים ארוכים או בין בניינים או על גגות להיות מסוככים. החיווט מהרכזת ללוחות המשנה הוא בטופולוגיה קווית.(bus) האורך הכללי המקסימאלי של הכבל הינו 1,220 מטר. השתמש בספק עזר חיצוני כאשר לוח המשנה מותקן במרחק רב מהרכזת או כאשר סיכום זרם הצרכנים במצב עבודה רגיל או באזעקה עולה על הזרם המקסימאלי המותר בספק הכוח הראשי (ברכזת) תכנוןחיווט חיווטרשתרכזות בכבלינחושת (חיבורגלווני) במערכות הדורשות יותר מרכזת אחת יש לחבר בין הרכזות באמצעות מכלולי LON-7000 וזוג חוטים שזור pair) (twisted או סיבים אופטיים. יש להתקין יחידת LON-7000 בכל רכזת ברשת. על מנת להשיג ביצועי רשת מקסימאליים השתמש בכבל שזור דו-גידי pair) (twisted ללא סיכוך כמתואר בטבלה. החיווט יכנס לרכזת דרך כניסת חיווט מוגבל כח. JY (St) Y 2*0.8 Teldor 8298A02101 Level IV 22 AWG Belden 8471 Belden ,500 1,400 2,700 2,700 חיבור קווי: אורך קו מקסימאלי בין שתי הרכזות המרוחקות ביותר (מטרים) חיבור משולב: מרחק מקסימאלי בין שתי הרכזות המרוחקות ביותר (מ') חיבור משולב: סך כל אורכי הכבלים (מ') התנגדות כבל מקסימאלית (אום לק"מ) (@ 1MHz) קיבול nf) לקילומטר) טבלה 4 תכונותכבלים בהתאם לסוגהחיבורוהכבל בעת שימוש בכבל שווה ערך למצוין בטבלה הכולל סיכוך, יקטן האורך המקסימאלי כתלות בקיבול הנוסף הנוצר בין גיד לגיד ובין כל גיד לסיכוך. עמוד 17 מ- 78

25 הגבלות אלה הן לחיבור גלווני של הטופולוגיות השונות. הגדלת המרחקים בין הרכזות מתאפשרת על ידי שימוש במגברי קו (repeaters) גלווניים או לסיבים אופטיים בהתאם לדרישות היישום תכנוןחיווט חיווט רשתרכזות בחיבורסיבאופטי מגבלות אורך כבל, דרישות לבידוד גלווני, או הפרעות אלקטרומגנטיות סביבתיות עשויים לדרוש חיבור באמצעות סיב אופטי. השתמש ביחידת ה- LRW-102 לצורך זה. השימוש בסיבים אופטיים יעשה כאשר קיימות מגבלות אורך כבל, דרישות לבידוד גלווני, או הפרעות אלקטרומגנטיות סביבתיות. השתמש ביחידת ה- LRW-102 לצורך זה. ה- LRW-102 מאפשר פתרון קל ליישום להארכת מרחקי רכזות ברשתות.LonWorks ה- LRW-102 הינו שקוף לחלוטין לגבי הפרוטוקול ולכן התקנתו קלה, מכיוון שאינו משתמש בכתובות נוספות. ה- LRW-102 מאפשר להקים חיבור סיבים אופטיים בנקודה לנקודה, בחיבור קווי, או טבעת מסוג.Class A Redundant Ring בחיבור טבעת אחת מיחידות ה- LRW-102 תוגדר כיחידה הראשית האחראית על ניהול ובקרת התקשורת. ל- LRW-102 יש כפילות מובנית המספקת Fault Tolerance בטבעות תכנוןחיווט טלפוןכבאים (TFP-3000) החיווט מהרכזת ל- TFP-3000 יבוצע בעזרת שני כבלים דו-גידיים (השתמש בפתיל שזור twisted (pair בין 18 ל- AWG 12 (חתך של 0.8 עד 3.3 מ"מ.( 2 שני זוגות שזורים בנפרד (כבל דו-גידי להזנת 24V וכבל דו-גידי לקו התקשורת להתקנים כתובתיים מהרכזת למכלול.TFP-3000 (SLC אנא עיין בחוברת ההוראות של ה- TFP-3000 לפרוט נוסף על חיווט והתקנת ה- TFP תכנוןלקראתההתקנה חישובצריכתזרםוקיבולתסוללות אספקת הזרם של כרטיסי הרכזת, הגלאים והמכלולים הניזונים מלולאות ה- SLC מבוצעת מהרכזת בלבד. כל קווי 24V להתקנים בשטח ניתנים למימוש בשני אופנים: ממוצא הרכזת במידה ויכולת הספק וגודל הסוללות מאפשר זאת מספקים כתובתיים מדגם TPS-34A הכוללים ספק, מטען סוללות וסוללות. החישוב יבוצע עבור כל ספק בנפרד. מימוש זה מאפשר הגדלת הספקי המערכת במצב הפעלה ואזעקה להגיע לערכים גבוהים מאוד חשב את צריכת הזרם עבור כל רכזת על מנת לדעת האם יש צורך בספקי עזר כדוגמת.TPS-34A ראה "חישוב צריכת זרם וקיבולת סוללות" בעמוד 75 לפירוט צריכת הזרם. ברכזת יותקנו זוג סוללות עופרת אטומה במתח כולל של 24V (שתי סוללות בחיבור טורי) ובקיבול של עד.12AH קיבול הסוללה יחושב על פי העומסים של המערכת ודרישות התקן לעבודה בשעת חרום (תקן ת.י חלק 3 מהדורת 2008 דורש עבודה בחוסר מתח רשת 25 שעות ללא מחולל מתח לשעת חרום, או 12.5 שעות באם מותקן מחולל מתח חרום). ספקי עזר (TPS-34A) דרושים אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: צריכת זרם ממוצא 24Vdc בודד עולה על 0.5A ברוגע או 1.5A באזעקה צריכת הזרם הכוללת של הרכזת (הרכזת עצמה וההתקנים המחוברים אליה) עולה על 5.25A יש צורך בסוללות בקיבולת העולה על 18AH מפל המתח על קו הזנת 24Vdc עולה על 2V, או מתח המותיר להתקן האחרון את מתח ההפעלה המינימאלי בהתאם לנתוני היצרן המחמיר מביניהם לפרטים נוספים ראה הוראות טכניות.TPS-34A תכנוןמטריצותהפעלה תכנן את לוגיקת מטריצות ההפעלה לפי דרישות היועץ המתכנן תכנוןמכלוליכיבוי כמות וגודלי מיכלי הכיבוי יחושבו על ידי מי שהוסמך לכך ובהתחשב בדרישות היועץ המתכנן והתקן הרלבנטי. עמוד 18 מ- 78

26 חיווט בחירת סוגי הכבלים וביצוע החיווט יעשו על פי דרישות ת.י חלק 3 שבתוקף. חיבורי המערכת יבוצעו כאשר מקורות המתח מנותקים. החלפת / התקנת יחידת הפעלה חשמלית לכיבוי תעשה לאחר בדיקה שהמערכת במצב רוגע (לחצנים, גלאים, וכו', במצב תקין). התקנת גלאים, מכלולי מבוא ומוצא ויחידות אחרות לאחר התקנת החיווט והרכבת הבסיסים התקן את הגלאים בבסיסים והתקן אם כל ההתקנים במקומם. אנא עיין בהוראות הטכניות הרלוונטיות לציוד לפירוט יתר על התקנת ההתקנים הצבתהרכזת יש להתקין את מארז הרכזת במקום סגור. יש למנוע חשיפה לתנאי חוץ למניעת מצבים של לחות גבוהה או תנאי אבק וזיהום אוויר ממקורות חיצוניים. יש להציב את ה- ADR-7000 על קיר יציב כך שתהיה גישה נוחה להתקנת הכבלים מהתקני הגילוי וכבלי המוצאים ולאנשי התחזוקה להפעלה שוטפת ובמקום ובגובה בו ניתן יהיה לפקח ולראות בצורה נוחה את מסך התצוגה ונוריות החיווי. בגב המארז בחלקו העליון נמצאים שני חריצי החלקה להתקנת המארז לקיר. בחלקו התחתון נמצא חריר לבורג לשם קיבוע המארז שרטוט 6 חורי הרכבה בגב מארז המערכת עמוד 19 מ- 78

27 שרטוט 7 שרטוט התקנה על גבי הטיח שרטוט 8 שרטוט התקנה שקועה ("מתחת לטיח") עמוד 20 מ- 78

28 4.4.2 שרטוטי חיבורים שרטוט 9 חיבורישטח ADR-7000 שרטוט 10 חיבורישטח מכלולהרחבה עמוד 21 מ- 78

29 4.4.3 בדיקתלולאותהתקשורתלהתקנים (SLC) בדיקת התנגדות: קצר קצה אחד של קווי הלולאה ומדוד את ההתנגדות מחיבורי הלולאה לרכזת. ודא שההתנגדות אינה עולה על 40 אוהם. חזור עבור כל התפצלות בנפרד ובעבור כל לולאת הגילוי. בדיקת התנגדות לולאה שרטוט 11 בדיקת קיבול: חבר את כל ההתפצלויות בלולאה וודא שסך הקיבול בלולאת קו התקשורת להתקנים הכתובתיים (SLC) אינו עולה על 1.0. µf שרטוט 12 בדיקת קיבול לולאה חיבור התקני מתח נמוך אזהרה מדודאתהחיווטעלמנתלוודאשאין קצרבחיווטאוחיבוראוזליגהלהארקהלפני החיבורלרכזת. חיבוראוהוספהשללולאות, התקנים, מוצאיםוכו' יבוצעכאשרכלמקורותהמתח לרכזתמנותקים (ללאמתחמבוא AC וללאסוללותמחוברות). חבר את לולאות ההתקנים; מוצאי 24V; מוצאי הרכזת (חייגן; קו צופרים כללי; מוצאי וממסרי אזעקה ותקלה); לוחות משנה; ורכזות אחרות ברשת לרכזת. ראה שרטוט 9 למפרט חיבורים. אזהרה אלתחבראתמגעיהתקניהכיבויבשלבזה. השתמשבעומסדמהעלמוצאיהפעלת הכיבוי.!! חיווט הגלאים יהיה בתעלה נפרדת מחיווט החשמל. כניסת חיווט הלולאות ומוצאי המערכת לרכזת יהיו בנפרד מכניסת מתח הרשת (AC) ראה שרטוט. עמוד 22 מ- 78

30 שרטוט 13 ניתוב כבלי מתח נמוך ומתח גבוה ברכזת חיבורמתחמבואוהפעלתהרכזת חבר את אחד מקוטבי המצבר תחילה, חבר מתר רשת הפעל את אספקת מתח הרשת ורק אז חבר את הדק הקוטב השני של המצבר. הפעל את הרכזת ובדוק שהיא תקינה (התצוגה מראה מערכת תקינה ורק נורית מתח דולקת) ביצועתכנות תכנות הרכזת יכלול את תצורת (קונפיגורצית) הרכזת; תאורי ותכונות התקנים; ומטריצות הפעלה. באפשרותך לתכנת את הרכזת בשני אופנים: לפני ההתקנה: הכנת קובץ תכנות בעזרת מחשב והתכנה הייעודית TCS-7030 על פי תכנון מוקדם וטעינתו לרכזת. במקרה זה לאחר הפעלת הרכזת יש לבצע השוואה בין התכנות לבין הקיים בפועל. לאחר ההתקנה: ביצוע לימוד עצמי של המערכת באמצעות תכנות אוטומטי (ראה "תכנות התקנים אוטומטי" בעמוד 55). הרכזת תסרוק את כל הכתובות בכל הלולאות. כל התקן המחובר למערכת יועבר אוטומטית למצב "מופעל". סוג ההתקן מעודכן ברשומה. שאר הפרמטרים יהיו נתוני ברירת המחדל. לאחר מכן יש לתכנת את הרכזת מלוח המקשים או בעזרת מחשב והתכנה הייעודית.TCS-7030 ראה פרק 6 בעמוד 28 לפרוט נוסף על תהליך התכנות. ראה הוראות טכניות TCS-7030 לפרוט נוסף על השימוש בתכנה. עמוד 23 מ- 78

31 4.4.7 וודאשכלההתקניםמזוהים השווה בין מספר ההתקנים אשר המערכת סרקה לבין מספר ההתקנים אשר הותקנו בפועל, על מנת לבדוק אי התאמה כתוצאה מליקוי בהתקנה ביצועאתחולגלאים מומלץ לבצע פעולת אתחול גלאים לאחר הפעלת מערכת בראשונה, הוספת, או החלפת גלאים על מנת לקצר את זמן התייצבות המערכת. במידה ופעולה זו לא מתבצעת יבוצע העדכון באופן אוטומטי תוך מספר ימים. שים לב יש לוודא שאתחול גלאים Init) (Detectors יבוצע כאשר כל גלאי המערכת נמצאים באווירה נקייה מעשן. i ראה סעיף 8.16 בעמוד 57 לפרוט נוסף על ביצוע אתחול לגלאים תכנותהרכזת תכנת את הרכזת מלוח המקשים או בעזרת מחשב והתכנה הייעודית :TCS-7030 תצורת (קונפיגורצית) הרכזת תאורי ותכונות התקנים מטריצות הפעלה ראה פרק 8 בעמוד 34 לפרוט נוסף על תהליך התכנות. ראה חוברת TCS-7030 לפרוט נוסף על השימוש בתכנת הבקרה והשליטה למערכות.ADR-7000 לאחר ההתקנה רישוםהרכזת (אקטיבציה) בהפעלה ראשונה של הרכזת תתבקש להקליד קוד הפעלה. קוד זה ייחודי לכל רכזת. ניתן לקבל את הקוד ביישום טלפון נייד TELEFIRE REG7 (זמין למערכות הפעלה Android בחנות היישומים (Google Play או בטלפון מסך 9 רישום הרכזת לחיצה על מקש מידעתציג את המסך הבא: מסך 10 רישוםהרכזת מסךמידענוסף עמוד 24 מ- 78

32 4.5.2 בדיקתהתקניםבשטח בצע בדיקת התקנים בשטח Test) (Walk בדיקה זו מאפשרת למפעיל יחיד לבצע בדיקה לכל התקני השטח לרבות גלאים, לחצנים והתקני מבוא אחרים (ראה "בדיקת גלאים בשטח" בעמוד 43 לפרוט נוסף על מצב בדיקה). תהליך הבדיקה הינו אוטומטי למעט הפעלת ההתקן אשר נעשית באופן ידני באמצעות קירוב מגנט אל נקודת הבדיקה של הגלאים או הפעלת לחצני האזעקה באמצעות כלי הבדיקה (מסופק עם הלחצן). אזהרה בדיקת גלאים המותקנים בארונות חשמל תבוצע רק בעזרת תרסיס (ספריי) עשן! בדיקתהפעלות בדוק את מוצאי המערכת על מנת לוודא שהם מופעלים בהתאם לתנאי הפעלה כפי שצוינו על ידי היועץ המתכנן. העזר בתפריט דוחות מערכת (ראה סעיף 8.4 בעמוד 37 להסבר מפורט) חימושמערכותכיבוי וודא שכל התקני המבוא במצב רגיל ואינם באזעקה. חמש את מיכלי הכיבוי החלפת סיסמה! שיםלב יש להחליף את סיסמת המתכנת בסיום תהליך ההתקנה ובדיקת המערכת. ראה סעיף 8.14 בעמוד 57 להסבר על החלפת סיסמאות. באם סיסמאות משתמשים 2 עד 6 יישארו בברירת המחדל 30 יום לאחר ההתקנה הרכזת תדרוש החלפת הסיסמאות לפני שתתאפשר גישה ברמה הדורשת ססמה. אזהרה סיסמה שנשכחה מחייבת אתחול המערכת אצל היצרן: אם תשכח או תאבד את הסיסמה תאלץ לקחת את הרכזת למפעל לאתחול המערכת. אין אפשרות לתפעל את המערכת ברמה הדורשת סיסמה ללא ידיעת סיסמת המערכת. לאחר שינוי הסיסמה רשום אותה ושמור את הרישום במקום בטוח. i! תיעודהמערכת על פי תקן ישראלי ת.י חלק 3 יש להצמיד לרכזת: רשימת אזורים של השטח המוגן על ידי המערכת, ציון הוראות ופעולות לבצוע מיידי ברמת המפעיל וציון שם החברה המתקינה ומספרי טלפון לשרות (ראה "הוראות הפעלה לביצוע מיידי" בעמוד האחרון של חוברת זו). עמוד 25 מ- 78

33 כיבוי אוטומטי לאחר קבלת אזעקת האש מההתקן או ההתקנים המוצלבים המשויכים לכיבוי האוטומטי מתחיל תהליך הכיבוי. במידה והוגדרה השהייה תופעל מערכת ההשהיה. בגמר הזמן הקצוב מופעל מוצא הכיבוי למשך הזמן הקצוב בהגדרת ההתקן ברכזת. ברירת המחדל של משך הפולס במוצא המוגדר כמוצא כיבוי (כל מוצא ב- ADR-723 או NAC A ב- ADR-823A ) היא 15 שניות, וניתן לתכנת את משך הפולס מ- 5 ועד 55 שניות בקפיצות של 5 שניות, מדקה אחת עד ל- 239 דקות בקפיצות של דקה, או אינסוף (כלומר מופעל עד לביצוע השב ברכזת). המערכת תומכת בדרישות NFPA 2001 ו EN לרבות מימוש מניעת כיבוי עצירת כיבוי כתובתיים וכו'. 5 ת.י דרישת תקן ת.י אין לשלב אימות אזעקה על ידי השהיית הגילוי ואימות אזעקה על ידי הצלבת גלאים. סך ההשהייה להפעלת כיבוי (השהיית גלאים והשהיית הפעלה למוצא הכיבוי) לא תעלה על 60 שניות. בקרכיבויומכלול כיבוי מוצא המוגדר כבקר כיבוי (ADR-833A) או מוצא כיבוי ADR-723A) או (ADR-823A שונה ממוצא המוגדר כמוצא בלוגיקת AND ("וגם") במספר אופנים: מוצא כיבוי מספק פולס כיבוי לתקופה קצובה הניתנת לתכנות או קבוע עד לבצוע השב למוצא כיבוי יש עדיפות בהקצאת זרם ניתן להגדיר מוצא כיבוי כמוצא פרטי על יד הכללת התקן (גלאי או לחצן) יחיד במטריצת מוצא הכיבוי מטריצת מוצא כיבוי יכולה לכלול מבואות מסוג מבוא או מפסק "ניתוק כיבוי"; מבוא או מפסק "השהיית כיבוי"; מבוא או מפסק "הפעלת כיבוי"; מבוא מפסק זרימת גז; או מבוא מתג בחירת אופן הפעלת כיבוי הפעלת מוצא כיבוי גורמת להתרעת "כיבוי הופעל" ברכזת. התרעה זו אינה מתבטלת בלחיצה על מקש השבאו על ידי כיבוי והדלקה של הרכזת על מנת להבטיח את החלפת המיכל או מילויו מחדש. הפעלת כיבוי ידנית ראה פרק 8 בעמוד 34 לפרוט על תכנות התקנים. השהייתכיבוי הרכזת תומכת בלחצני השהיית כיבוי.(Abort) התקן המוגדר כלחצן השהיית כיבוי מונע הפעלת כיבוי כל עוד הלחצן לחוץ. שחרור הלחצן יגרום להמשך ספירה מרגע הלחיצה, באם לא הסתיימה הספירה לאחור. באם הספירה לאחור הסתיימה, יופעל הכיבוי תוך 5 שניות מרגע העזיבה. הפעלת לחצן כיבוי מבטלת פעולת השהיית כיבוי. ראה פרק 8 בעמוד 34 לפרוט על תכנות התקנים. ניתוק כיבוי הפעלת מפסק (מפתח) ניתוק כיבוי תנתק את מוצא הכיבוי. מוצא הכיבוי יהיה מנותק עד להשבת המפסק לפעולה רגילה נועד לצרכי שרות ו/או עבודות תחזוקה. ניתוק הכיבוי יוצג ברכזת כאירוע פיקוח.(supervisory) עמוד 26 מ- 78

34 ניתוק הכיבוי יוצג ברכזת כאירוע פיקוח (supervisory) יש לחבר את המפסק ומכלול מבוא כמתואר בשרטוט 14. ראה פרק 8 בעמוד 34 לפרוט על תכנות התקנים. שרטוט 14 חיבור מפסק ניתוק כיבוי התרעהופעולותלביצועלאחר הפעלתכיבוי לאחר הפעלת כיבוי תצוגת הרכזת תודיע על תקלת כיבוי הופעל בציון כתובת וסוג ההתקן בו הופעל הכיבוי. לחיצה על מקש השבלא תבטל תצוגה זו על מנת להבטיח את החלפת המיכל או מילויו מחדש. שיםלב כדי להחזיר את הרכזת לפעילות רגילה יש להכנס לתפריט על ידי לחיצה על מקש תפריט בחירת 5 תכניותעזרובחירת 2 ניקוי כיבוי הופעל. פעולהזותבוצערקעלידימישהוסמךלכך. וודא שהרכזת חזרה למצב פעולה רגיל (הצג מציין פעולה תקינה). אזהרה ניתן לחבר רק אמצעי כיבוי המאושרים על ידי טלפייר ומכון התקנים. i! 5.5 עמוד 27 מ- 78

35 תצוגה ולוח המקשים פרק זה מתאר את תצוגת המערכת הכוללת צג,LCD נוריות סימון,LED ולוח המקשים המשמש את המפעיל ביום-יום ואת המפעיל המתכנת בעת הפעלת המערכת או ביצוע שינויים. לוח המקשים והתצוגה במערכת ה- GUARD-7 מחולק לשלושה חלקים: החלק השמאלי (מוקף במסגרת) מאפשר למפעיל להשתיק או לחדש את פעולת הצופרים; לתרגל פינוי; להשתיק את זמזם הרכזת; ולהשיב את הרכזת לפעולה רגילה לאחר אזעקה. החלק האמצעי מכיל את הצג הגרפי; מקשי ניווט; מקשי ספרות; ומקשים אחרים לשימוש המפעיל והמתכנת. החלק הימני מכיל נוריות חיווי לאזעקות, תקלות, ומצבים אחרים. החלק השמאלי מכיל תצוגה אופציונאלית לציון אזורים לוגיים באזעקה. 6 שרטוט 15 לוח מקשים ומסך הרכזת צגLCD תצוגת גביש נוזלי (LCD) גרפית של 260 על 64 פיקסלים. התצוגה היא בשפה העברית או האנגלית. צג זה משמש להצגת אירועי המערכת במצב תקין, אזעקה, תקלה, בקרה (Monitoring) ותכנות. צג זה מואר בעת קיום אירוע אזעקה במערכת ובעת ביצוע פעולות שונות בלוח המקשים. במצב תקין ייכבה האור לאחר כשתי דקות של אי-שימוש במקשים. במצב של נפילת הספקת מתח מהרשת ושימוש בסוללות רזרביות ייכבה האור לאחר 10 שניות של אי-שימוש במקשים. 6.1 עמוד 28 מ- 78

36 6.2 נוריות נורית אש שתי נוריות אדומות פיקוח נורית צהובה אימות אזעקה נורית צהובה התקן מנוטרל נורית צהובה חייגן בפעולה נורית אדומה צופרים בפעולה נורית אדומה צופרים מושתקים נורית צהובה קדם כיבוי נורית צהובה כיבוי הופעל נורית אדומה מתח נורית ירוקה תקלת מערכת נורית צהובה מתריעות על אזעקת אש כללית. כבויות במצב תקין משמעות החיווי מהבהבות בעת אזעקה עד לאישור האירוע דולקות באופן קבוע עד לביצוע השב ברכזת. מודיעה על אירוע פיקוח.(Supervisory) כבויה במצב תקין מהבהבת בעת אירוע פיקוח מתריעה על גלאי שנמצא במצב קדם אזעקה. דולקת קבוע בעת אירוע קדם אזעקה למשך 120 שניות. בנוסף תופיע הודעה על גבי הצג. מתריעה על התקן מנוטרל. כבויה במצב תקין דולקת קבוע כאשר אחד או יותר מההתקנים (חייגן; מוצא צופרים; ממסר; או התקן כתובתי) מנוטרל. הנורית תשאר דולקת באופן קבוע עד לאפשור כל ההתקנים ברכזת כבויה במצב תקין דולקת באדום בזמן החיוג. דולקת באדום בזמן הפעלת צופרים. מתריעה על ביצוע השתקה. כבויה במצב תקין ובמצב אזעקה מהבהבת במצב אזעקה לאחר השתקת צופרים כבויה במצב תקין דולקת בצהוב בזמן השהיית הכיבוי כבויה במצב תקין דולקת באדום בזמן פולס הכיבוי ולאחר הפעלת הכיבוי. כדי להחזיר את הרכזת לפעילות רגילה יש להכנס לתפריט על ידי לחיצה על מקש תפריט, בחירת 5 תכניותעזרובחירת 2 ניקוי כיבוי הופעל. פעולהזותבוצערקעלידימישהוסמךלכך. משמשת לחיווי נוכחות מתח הזנה.(AC) דולקת בקביעות במצב תקין מהבהבת בהעדר מתח רשת מתריעה על תקלת מערכת (כגון מיקרופרוססור או זכרון תקולים). כבויה במצב תקין דולקת קבוע בעת תקלת מערכת עמוד 29 מ- 78

37 נורית תקלה כללית נורית צהובה תקלת ספק נורית צהובה תקלתזליגה נורית צהובה בדיקה נורית צהובה תקלת חייגן נורית צהובה תקלת צופרים נורית צהובה תקלתמוצא 24VDC נורית צהובה מוצאים מושהים נורית צהובה עצירת כיבוי נורית צהובה משמעות החיווי מצינת תקלה במערכת או בהתקנים המחוברים אליה ראה את צג ה- LCD לפירוט יתר. כבויה במצב תקין מהבהבת בעת תקלה מציינת תקלת ספק/מטען: אבדן מתח רשת (AC) או סוללה תקלה בספק מתריעה על תקלת זליגה להארקה. כבויה במצב תקין מהבהבת בעת תקלת זליגה כבויה במצב רגיל דולקת קבוע במצב בדיקה Test) (Field מתריעה על תקלת חייגן. כבויה במצב תקין מהבהבת בעת תקלת חייגן מתריעה על מצב בו הצופרים מושבתים כתוצאה מתקלה בקוי צופרים (מוצא NAC 1 או מוצאים המוגדרים כמוצא צופר). כבויה במצב תקין מהבהבת כאשר קיימת תקלה בקו הצופרים מתריעה על תקלה במוצא.24Vdc כבויה במצב תקין דולקת קבוע בעת תקלת זרם יתר או קצר מתריעה על השהייה בהפעלת מוצא כל שהוא. כבויה במצב תקין דולקת קבוע בעת השהיית הפעלת מוצא מתריעה על עצירה בהפעלת מוצא כיבוי. כבויה במצב רגיל דולקת קבוע בעת עצירת הפעלת כיבוי שמורה לשימוש עתידי A שמורה לשימוש עתידי B עמוד 30 מ- 78

38 6.3 מקשי המפעיל מקש השתק / חדשצופרים תרגול השתקזמזם השב תפקיד המקש השתק צופר משמש להשתקת צופרי אזעקה. התקנים המחוברים למוצא אזעקה יושתקו באם המוצא הוגדר כמושתק. מוצא צופר וכל המוצאים הכתובתיים המוגדרים כמושתקים יושתקו. משמש להפעלה ידנית של צופרי המערכת המוגדרים ככלליים לצורכי פינוי. משמש להשתקת זמזם האזעקה והתקלה הפנימי ברכזת משמש לביטול אזעקות ולהחזרת המערכת לפעולה רגילה לאחר אזעקה. כל המוצאים ברכזת והתקני המבוא והמוצא חוזרים לפעולה רגילה. הצג מראה מערכת תקינה ונוספת רשימה לזיכרון המערכת. המערכת תחזור למצב אזעקה או תקלה בעת אירועים נוספים. מקש תפריט הבא הקודם מידע אפשר נטרל מצב פונקציות שמור יציאה משמש לכניסה לתפריטי מערכת תפקיד המקש מעביר לכתובת הבאה במצב תכנות; או לאזעקה או התקלה הבאה מעביר לכתובת הקודמת במצב תכנות; או לאזעקה או התקלה הקודמת מספק מידע על התקן כתובתי או מעגל ראשי במצב תכנות משמש להעברת התקן כתובתי במערכת למצב מופעל. במצב עבודה רגיל, משמש לאפשור התקן (יציאה ממצב התקן מנוטרל) במצב תכנות משמש להגדרת התקן כהתקן שאינו קיים במערכת. במצב עבודה רגיל משמש לנטרול זמני של התקן שמור לשימוש עתידי מהמסך הראשי: מאפשר נטרול התקני מוצא (חייגן אזעקה ו- FB ; מוצאי כיבוי; בקרי כיבוי; צופרים; מנורות; או מוצאי הפעלה) ממסך התקן כתובתי: מדליק את הנורית בהתקן כתובתי משמש לשמירת רשומת התקן בזיכרון הקבוע לאחר קביעת הפרמטרים השונים כגון סוג ההתקן, כינויו, רגישות, תנאי הפעלה קבוצתיים, וכו' משמש ליציאה מחלון התפריטים המוצג לחלון קודם או לחלון הראשי מקשי הספרות וחיצים מקשיהספרות נועדו להקלדת ערכים מספריים הקשורים לתכנות, תפעול, הקלדת סיסמה, אתחול המערכת ולבחירת שדות בתפריטים המוצגים בלוח התצוגה כפי שיפורטו בהמשך מקשיהחיצים מאפשרים מעבר בין שדות שונים במסך בשלב תכנות המערכת, דפדוף בזיכרון ותצוגת בקרת התקנים.(Monitor) 6.4 עמוד 31 מ- 78

39 תהליך תכנות המערכת תנאי העבודה ברכזת ADR-7000 ניתנים לתכנות ולשינוי בשטח על מנת להתאימם לדרישות הספציפיות של כל אתר ואתר. תכנות הרכזת מתבצע ברמת גישה תכניתן (משתמש 5, 4, או 6). לאחר הכניסה למצב תכנות ניתן לקבוע את תצורת המערכת; לתכנת את ההתקנים, לרבות תנאי עבודתם ותנאי ההפעלה של התקני מוצא; ליצור קבוצות התקנים; להחליף את הסיסמאות; ולאתחל את הגלאים. מבנה התפריט שרטוט 16 מבנה התפריט עמוד 32 מ- 78

40 כניסה למצב תכנות לחץ על מקש תפריטובחר באפשרות 1 תכנות מערכת. הקלד את סיסמת המתכנת (משתמש 5, 4, או 6) ולחץ על מקש אישור. תהליך התכנות תכנות הרכזת מתבצע בחמישה שלבים: כניסה למצב תכנות תכנות אופני עבודה כלליים ברכזת תכנות אופני העבודה של התקני מבוא תכנות אופן העבודה ותנאי ההפעלה של התקני מוצא שמירת התכנות בזכרון בלתי נדיף שיםלב כאשר לא נעשה שימוש במקשים למשך הזמן הקבוע בהגדרות (ראה סעיף בעמוד 41) בשעת תכנות מופעל זמזם המערכת להזכירך לא "לשכוח" את המערכת במצב זה. i שמירת הנתונים בזכרון ויציאה ממצב תכנות בעת יציאה מתכנות יוצג תפריט עם 3 אפשרויות: 1 יצאה עם שמירה 2 יציאה ללא שמירה # ביטול בחר באפשרות הרצויה על ידי לחיצה על המקש המתאים. 7.4 עמוד 33 מ- 78

41 תכנות המערכת המעבר בין השדות נעשה בעזרת מקשי החיצים ו-. שינוי ערך השדה נעשה בעזרת מקשי החיצים ו-, או בשימוש במקשי הספרות, לפי הצורך. ניתן לבחור תפריטים על ידי הקשת מספר התפריט או על ידי דפדוף בעזרת מקשי החיצים ו-. תכנות המערכת תפריט תכנות מערכת מאפשר את התאמת המערכת לדרישות האתר בשטח. ניתן לקבוע את תצורת המערכת, תכנות התקני שטח, בדיקת דוחות, החלפת סיסמאות וכו'. אנא עיין בסעיפים 8.8 עד 8.11 בעמודים 46 ואילך להסבר מפורט על תכנות המערכת שיםלב רכזות טלפייר עונות לדרישות התקני UL 864 ו-ת.י ותקן אירופאי,EN 54 ולכן עונות לדרישות המותרות באחד או יותר מהתקנים ואסורות בתקנים אחרים. i ת.י דרישתתקןת.י איןלשלבאימותאזעקהעלידי השהיית הגילוי ואימות אזעקה על ידי הצלבת גלאים. סך ההשהייה להפעלת כיבוי (השהיית גלאים והשהיית הפעלה למוצא הכיבוי) לא תעלה על 60 שניות. מסך 11 תפריט ראשי (1 מ- 1 ) מסך 12 תפריט ראשי (2 מ- 2 ) אפשר / נטרל התקן משמש להפסקה זמנית של התקן. התקן מנוטרל לא יגרום לתקלה מלבד תקלת "מנוטרל". מבוא מנוטרל לא יגרום לאזעקה ומוצא מנוטרל לא יופעל במקרה אזעקה. לחץ על מקש תפריטעל מנת להכנס לתפריט הראשי. בחר 2 אפשר / נטרלהתקן. בחר את מספר הפנל וסוג הנטרול / אפשור (התקן, אזור, קבוצה, או מוצאי המעגל הראשי). 8.2 עמוד 34 מ- 78

42 מסך 13 אפשר / נטרל התקן לחיצה על אישור והמסך הבא יוצג: מסך 14 אפשר / נטרל התקן במסך זה ניתן לקבוע את ההתקן או ההתקנים שינוטרלו: לולאה: כל הלולאות, או לולאה ספציפית (1-8). פעולה: התקן יחיד או כל ההתקנים העונים על הקריטריונים הבאים: סוג ההתקן: סוג ההתקנים שיבחרו לנטרול: כל ההתקנים, או התקנים מאחד הסוגים הבאים: כל הסוגים גלאי פוטו גלאי חום (כל הגלאים, או רק גלאי חום העובדים בגילוי טמפרטורה קבועה או קצב עליית טמפרטורה) גלאי גז מעגל מבוא (כל מעגלי המבוא, או רק מעגלי מבוא העובדים באחד מאופני העבודה הבאים: אזעקה; השב; מושתק; ניתוק כיבוי; פיקוח; השהיית כיבוי; או הפעלת כיבוי) מפסק (כל סוגי המפסקים או רק מפסקים העובדים באחד מאופני העבודה הבאים: אזעקה; השב; מושתק; ניתוק כיבוי; פיקוח; השהיית כיבוי; או הפעלת כיבוי) ספק כח צופר מנורה מוצא כיבוי בקר כיבוי מוצא הפעלה (כל סוגי מוצאי הפעלה; רק מוצאי אזעקה או רק מוצאי תקלה) מנתק גלאי משולב CO חום גלאי משולב פוטו חום מוצא פיקוח שקע טלפון כבאים נורית טלפון כבאים מוצא הפעלת מפוח עמוד 35 מ- 78

43 לאחר בחירת סוג ההתקן ניתן לבחור את הכתובות הספציפיות שינוטרלו. מסך 15 אפשר / נטרל אזור פעולה זו מאפשרת לנטרל התקנים השייכים לאזור לוגי מסוים כאשר תהליך בחירת ההתקנים זהה לזה של הבחירה בלולאה ספציפית (ראה פרוט בעמוד 35). מסך 16 אפשר / נטרל קבוצה פעולה זו מאפשרת לנטרל התקנים השייכים לקבוצה מסוימת כאשר תהליך בחירת ההתקנים זהה לזה של הבחירה בלולאה ספציפית (ראה פרוט בעמוד 35). מסך 17 אפשר / נטרל מוצאי המעגל הראשי פעולה זו מאפשרת לנטרל את כל ההתקנים המופעלים על ידי המוצאים במעגל הראשי ברכזת (חייגן אזעקה; חייגן תקלה ;(FWRE) ;NAC 2 ;NAC 1 או כל אחד משלושת הממסרים). מוניטור מסך זה מאפשר בחירת התקן והצגה גראפית של תפוקת הפרמטר הפיזיקאלי עליו מושתתת פעולתו, כגון עשן; חום; וכו'. ממסך זה ניתן לבצע בדיקה יזומה של ההתקן. במצב זה תידלק הנורית של הכתובת המתאימה. ממסך זה ניתן גם לבצע אתחול של גלאי עשן או משולב. תצוגת המסך כוללת את כתובת ההתקן, סוג ההתקן ונקודת האזעקה להתקני מבוא וגלאים. 8.3 עמוד 36 מ- 78

44 מסך 18 מסךמוניטור מיוןלפיכתובת מסך 19 מסךמוניטור מיוןלפיסוגהתקן תהליך בחירת סוג ההתקן זהה לזה של בחירת סוג ההתקן בנטרול לולאה ספציפית (ראה פרוט בעמוד.(35 דוחות מערכת תפריט דוחות מערכת מאפשר לקבל פרוט על מספר האזעקות, תקלות, בדיקת גלאים בשטח, פעולות מקשים, רשימת התקנים במערכת, מוצאים פעילים, והמלצות לתחזוקה. 8.4 מסך 20 אזעקה דוחות מערכת מסך 21 דוחותמערכת אזעקות (בחירתפנל) לאחר בחירת הפנל ניתן לדפדף בין האזעקות בעזרת מקשי החיצים. עמוד 37 מ- 78

45 מסך 22 תקלות דוחותמערכת אזעקות (דוגמא: תחילתאזעקהבגלאי) מסך 23 דוחותמערכת תקלות (בחירתפנל) מסך 24 דוחותמערכת דוגמתדוח תקלות בדיקת שטח מסך 25 דוחותמערכת בדיקתגלאיםבשטח (בחירתפנל) מסך 26 דוחותמערכת בדיקתגלאיםבשטח (התקן) עמוד 38 מ- 78

46 8.4.4 פעולות מקשים מסך 27 דוחותמערכת פעולותמקשים (בחירתפנל) מסך 28 דוחותמערכת פעולותמקשים דוחות מקשים מציג דוחות פעילות ברכזת לביצוע הפעולות הבאות: שינוי תצורת רכזת; אתחול חומרה; הגדרות מתקדמות; תכנות התקנים; יצירת קבוצת התקנים; השתקת צופרים; ביצוע השב לאחר אזעקה; אפשור או נטרול התקנים; ביצוע פינוי; ותכנות זמן ותאריך. כמו כן יצוין בפירוט הארוע האם הפעולה בוצעה ממחשב או מהרכזת, וזהות המפעיל / המתכנת שביצע את הפעולה רשימת התקנים מסך 29 דוחותמערכת בחירתפרמטרים דוח רשימת ההתקנים מאפשר לבדוק את כמויות ההתקנים במערכת. ניתן לבדוק את כל הלולאות, לולאה ספציפית; וכל ההתקנים או סוג התקן ספציפי. תהליך בחירת סוג ההתקן זהה לזה של בחירת סוג ההתקן בנטרול לולאה (ראה פרוט בעמוד 35) מוצאיםפעילים דוח זה מציין את כל המוצאים המופעלים כרגע במערכת; או באזור לוגי מסויים. ניתן לבחור את כל הלולאות או לולאה ספציפית, וכל סוגי התקני המוצא או סוג מסוים (צופר; מנורה; מוצא כיבוי; בקר כיבוי; מוצא הפעל; מוצא פיקוח; או נורית טלפון כבאים). דוח זה מציין את המספר הכולל של מוצאים שהופעלו, מוצאים שהושתקו ומוצאי כיבוי שסיימו את משך פולס הכיבוי שלהם נכללים בדוח. ביצוע פעולת השב ברכזת יאפס את כמות המוצאים המופעלים. עמוד 39 מ- 78

47 מסך 30 דוחותמערכת מוצאים מופעלים המלצותלתחזוקה דוח זה מאפשר לפרט את הגלאים הנמצאים קרוב לתקלת תחזוקה. ניתן לבחור את כל הלולאות או לולאה ספציפית, וכל הגלאים; גלאי פוטו; או גלאים משולבים פוטו / חום). מסך 31 דוחותמערכת המלצות לתחזוקה שיםלב מומלץ לבצע החלפה יזומה של גלאים הקרובים לערך תקלת תחזוקה (גלאים אשר הערך הייחוס שלהם Vref שווה או נמוך מ- 65 ). i תכניות עזר בדיקתנוריות בדיקת נוריות מדליקה את כל נוריות ה- LED ברכזת לצורכי בדיקה, והפעלת זמזם אזעקה/תקלה למשך מספר שניות ניקויכיבויהופעל לאחר הפעלת כיבוי תצוגת הרכזת תודיע על תקלת כיבוי הופעל בציון כתובת וסוג ההתקן בו הופעל הכיבוי. לחיצה על מקש השבלא תבטל תצוגה זו על מנת להבטיח את החלפת המיכל או מילויו מחדש. כדי להחזיר את הרכזת לפעילות רגילה יש להכנס לתפריט על ידי לחיצה על מקש תפריטבחירת 5 תכניות עזר ובחירת 2 ניקוי כיבוי הופעל. לחץ אישור וודא שהרכזת חזרה למצב פעולה רגיל. פעולהזותבוצערקעלידימישהוסמךלכך. 8.5 מסך 32 ניקוי כיבוי הופעל עמוד 40 מ- 78

48 8.5.3 גרסאות יוצגו גרסאות חומרה ותכנה של המכלולים הבאים ברכזת: כרטיס מעבד ראשי (ADR-7007) 1. כרטיסי קו (ADR-7002) SLC.2 כרטיס ראשי (ADR-7021) 3. כרטיס תצוגה (ADR-7003) 4. כרטיס (LON-7000) LON.5 כרטיס רשת (NET-7000) TCP/IP.6 לוחות משנה (RM-7000) 7. נתוני תכנות האתר תכנות התקנים 8. נתוני תכנות האתר תצורת מערכת נעילתמקשים פונקצית נעילת מקשים מונעת הפעלת המערכת וביצוע שינויים על ידי אנשים שאינם מורשים לכך. במצב "נעול" אין אפשרות לבצע אף פעולה במערכת פרט לאישור, דפדוף בזיכרון והצגת מצבי תקלה ואזעקה. ברירת המחדל של הרכזת היא מצב נעילת מקשים. כאשר הרכזת במצב נעילת מקשים מתאפשרות פעולות לאחר הקשת סיסמה. הרכזת תחזור למצב "נעול" אוטומטית בחלוף הזמן המוגדר לאחר הלחיצה האחרונה על אחד המקשים. הרכזת נשארת במצב מקשים נעולים או בלתי נעולים בהתאם להגדרה במסך "נעילת מקשים" (תת- תפריט של "תכניות עזר") גם לאחר כיבוי והדלקה. מסך זה מאפשר להגדיר את משך הזמן ללא פעילות מקשים עד שלוח המקשים יינעל ותדרש סיסמה. ניתן לבחור באפשרויות הבאות: נעול ברציפות; נעילה לאחר 10 דקות; נעילה לאחר 30 דקות; או נעילה לאחר שעה. להחלפת מצב נעילת המקשים הקש על מקש חץ למעלה או חץ למטה. ת.י דרישתתקןת.י עלהמפעילאו המתכנתלהחזיראתמצבנעילתהמקשיםלמצבנעוללאחרגמר הטיפולבמערכת. עלפית.י איןלהשהותנעילתמקשיםמעלל- 30 דקות. מסך 33 קביעת משך הזמן עד לנעילת המקשים תכנותזמןותאריך במסך זה ניתן לקבוע את התאריך והשעה. הקש על פונקציות ו- 1 כדי להעתיק את הזמן לרכזות אחרות המוגדרות כ-"שותף". רכזות ADR-3000 מעודכנות מפנל מס' 1 בלבד. עמוד 41 מ- 78

49 מסך 34 תכניותעזר תכנותזמןותאריך הגדרתיום / לילה במסך זה ניתן לקבוע את משטר הזמן בו עובדת הרכזת (מותנה בזמן; משטר יום; או משטר לילה). במשטר מותנה בזמן ניתן לקבוע שעות פעילות שונות לכל יום בשבוע. במסך הבא ניתן לראות משטר יום בימים א' עד ה' בשעות 07:30-17:00 וביום ו' בשעות 07:30-13:00. מסך 35 תכניותעזר תכנותמשטרזמןושעותפעילותיוםולילה הגדרתחגים בתפריט זה ניתן להגדיר תאריכי חגים. בתאריכים אלו תפעל הרכזת במשטר לילה במהלך כל שעות היממה. מסך 36 תכניותעזר הגדרותחגים מדידתזרמיםומתחים תפריט זה מאפשר לראות מתחים וזרמים ברכזת: ספק וסוללות: מתח הספק; הסוללות; זרם טעינת הסוללות; ומחזור הטעינה 1. מתח וזרם מוצאי NAC 1 ו- 2 NAC 2. מתח וזרם מוצאי 24Vdc לשטח 24V_A) ו- 24V_B ) ומוצא החייגן 3. מתח וזרם מוצאי 24Vdc לשטח 24V_C) ו- 24V_D ) 4. מתח מבוא לכרטיסי הלולאות וזרם הלולאות 5. מתח וזרם מוצא חייגן אזעקה 6. מתח וזרם מוצא חייגן תקלה 7. גרף תחום לתקלת זליגה 8. מתח סוללת 3V המשמשת לגיבוי תצורת הרכזת כאשר היא כבוייה 9. סה"כ צריכת הזרם מהרכזת (כל מוצאי ;24Vdc מוצאים 1 ו- 2 ; וכל הלולאות) 10. עמוד 42 מ- 78

50 טמפרטורה של הכרטיס הראשי דיאגנוסטיקת התקשורת עם לוח המשנה (RM-7000) בכתובת 1 דיאגנוסטיקת התקשורת עם לוח המשנה (RM-7000) בכתובת 2 דיאגנוסטיקת התקשורת עם לוח המשנה (RM-7000) בכתובת 3 דיאגנוסטיקת התקשורת בין הרכזות ברשת LON דיאגנוסטיקת התקשורת במשטר I2C (תקשורת פנימית ברכזת) תכנותכתובתהתקן מסך זה מאפשר צריבת כתובת לגלאי דרך מחבר J28 על גבי הלוח הראשי תכנותידני מאפשר קביעת כתובת לכל התקן תכנות אוטומטי מעלה באופן אוטומטי את כתובת ההתקן לכתובת הבאה בדיקת גלאים בשטח תפריט הבדיקה האוטומטית מאפשר במערכת ה- ADR-7000 למפעיל יחיד לבצע בדיקה לכל התקני השטח לרבות גלאים, לחצנים והתקני מבוא אחרים. תהליך הבדיקה הינו אוטומטי למעט הפעלת ההתקן אשר נעשית באופן ידני באמצעות קירוב מגנט אל נקודת הבדיקה של הגלאים או הפעלת לחצני האזעקה באמצעות מנוף הבדיקה (מסופק עם הלחצן). הבדיקה האוטומטית מבוצעת ברמת הכרטיס. הפעלת המערכת במצב בדיקה אוטומטית תעשה על ידי בחירת 6 בדיקת גלאים בשטח מהתפריט הראשי ולאחר הכנסת הסיסמה תוצג ההודעה כדלקמן: 8.6 מסך 37 בדיקתגלאיםבשטח תפריטראשי הקלד 1 על מנת לבחור את ההתקנים לבדיקה. התפריט הבא יאפשר בחירת לולאות, אזורים, או קבוצות לבדיקה. לחיצה על אפשר תוסיף את ההתקנים הנבחרים לבדיקה. לחץ על יציאהושמור את השנויים. נורית בדיקה ברכזת תידלק לציין מצב בדיקה. החל בבדיקת ההתקנים על ידי הצמדת מגנט ליד הנורית האדומה בגלאי או הפעלת לחצן על ידי מפתח הבדיקה המסופק עם הלחצן. עם הפעלת ההתקן תידלק נורית האזעקה בהתקן ובמקביל תוצג הודעה הכוללת את כתובת ותאור ההתקן ברכזת. לאחר הזמן המוגדר ברכזת (ברירת מחדל: 15 שניות) המערכת תבצע פעולת השב אוטומטית. במהלך הבדיקה האוטומטית, המוצאים הכלליים כדוגמת מוצא הצופרים הכללי והחייגן מנוטרלים ובגלאים המתוכנתים להשהיית אזעקה הגדולה מאפס שניות לא תהייה השהייה בזמן בדיקת גלאים בשטח. ליציאה יזומה מתהליך הבדיקה חזור על השלבים לכניסה לבדיקה אך הגדר את הלולאות, ההתקנים והאזורים שבבדיקה כ-בדיקה מופסקת. וודא שנורית בדיקה ברכזת כבויה. המערכת תשאר במצב בדיקה עד ליציאה ידנית ממצב זה, או תצא באופן אוטומטי בהתאם להגדרת הפרמטרים של הבדיקה (ראה סעיף בעמוד 44). בבחירת אופציה 2 (הצגת התקדמות) בתפריט הראשי (מסך 37) תוצג התקדמות תהליך הבדיקה. עמוד 43 מ- 78

51 8.6.1 בחירתהתקנים בחר את הלולאות לבדיקה. לחיצה על מקש אפשרבשדה בדיקה, יחליף את תוכן השדה מ-בדיקה מופסקתל-בדיקה הופעלה (ראה מסך 38) מסך 38 לולאה בבדיקה תהליך בחירת אזורים או קבוצות זהה לתהליך בחירת לולאות הצגתהתקדמות בחירת אופציה 2 הצגת התקדמות בתפריט הראשי של בדיקת ההתקנים תציג את התקדמות תהליך הבדיקה (מספר ההתקנים שנבדקו מתוך סך ההתקנים שצריכים להבדק). מסך 39 הצגת התקדמות בדיקת גלאים בשטח קביעתפרמטרים תפריט זה מאפשר לקבוע את משך הזמן עד לביצוע השב אוטומטי בעת בדיקת גלאים (אפשרויות: שניה אחת עד 30 שניות, בקפיצות של שניה אחת; ברירת מחדל: 10 שניות). ניתן לשנות את אופן היציאה מבדיקה לאוטומטי ולקבוע את משך הזמן שיעבור מהפעלת ההתקן האחרון ועד ליציאה אוטומטית ממצב בדיקה (ניתן לשנות בין 5 ל- 60 דקות, ברירת מחדל: 15 דקות). מסך 40 פרמטרים לבדיקת גלאים בשטח עמוד 44 מ- 78

52 8.7 מבט על המערכת מסך 41 מבטעלהמערכת רישויהמערכת שדות אלו מתעדכנים על פי נתוני רשיון ה- TCS-7030 בחיבור ראשוני של מחשב ותכנת TCS-7030 לרכזת. מסך 42 מבטעלהמערכת מבטעלההתקנים לחיצה על מקש פונקציותתאפשר לנקות את הפרמטרים מהתקן זה (1) או כל ההתקנים (2) או לחזור למסך 42 (לחיצה על מקש יציאה). לחיצה על מקש מידעתראה את הגדרות ההתקן שנבחר. חזור למסך 42 בעזרת לחיצה על מקש יציאה פנליםמחוברים תפריט זה מאפשר קבלת מידע על פנלים אחרים ברשת: מסך 43 פנליםמחוברים בחירתפנל מסך 44 פנליםמחוברים מידעפרטני עמוד 45 מ- 78

53 בדיקת בקרת עשן מסך זה מאפשר בחירת נתוני הבדיקה האוטומטית השבועי של מערכת פינוי העשן. לאחר בחירת תפריט זה 8.8 מסך 45 בדיקת בקרת עשן: מסך ראשוני מסך 46 בדיקת בקרת עשן: תהליך הבדיקה מסך 47 בדיקת בקרת עשן: סיכום הבדיקה תכנותמערכת תצורתמערכת תפריט זה מאפשר להגדיר את אופן הפעולה של הרכזת ולהתאימה לדרישות הספציפיות של האתר מספרפנל במסך זה ניתן לקבוע את מספר הפנל ברשת LonWorks המחברת את הרכזות. ניתן לבחור מספר בין 1 ל מסך 48 תצורת מערכת מספרפנל עמוד 46 מ- 78

54 כאשר מספר רכזות מחוברות ברשת פנל 1 מספק סנכרון זמן וכל הרכזות האחרות מתאימות את שעונן לזה של פנל 1. גרסת Site-Specific Data) SSD מידע ספציפי לאתר) מציינת את מספר הגרסה של הגדרת הרכזת וההתקנים. מספר זה עולה ב- 1 עם כל שינוי בתכנות המערכת. כמו כן מתועד התאריך והשעה בהן התבצע השינוי האחרון הודעתמסךראשי כאן ניתן להקליד הודעה בת 24 תווים המוצגת במסך הראשי מתחת ללוגו טלפייר. ניתן להקליד את שם החברה המתחזקת את המערכת, או את מספר הטלפון לשרות. מסך 49 תצורתמערכת הודעתמסךראשי תאור זה יוצג לתקלות מערכת (כגון תאורהפנל כאן ניתן להקליד את תיאור הפנל, לדוגמא "רכזת 3, אולם יצור". סוללות, זליגה, ומתח רשת) בעת לחיצה על מקש מידע. מסך 50 תצורתמערכת תאורהפנל שיתוףביןפנלים הרכזת תציג את הודעות האזעקה, תקלה, וארועים אחרים בפנלים המוגדר כשותף ברכזת. ניתן לבחור את הארועים המשותפים בין הרכזות על ידי החלפת השדות פינוי, השב, ו-מושתק מ-כן ל-לאוחזרה. מסך 51 תצורתמערכת שותפים פעיל קובע האם הארועים ברכזת הנוכחית (פנל 1 בדוגמא שבמסך 51) יבוצעו ברכזת שנבחרה (פנל 2 בדוגמא) פינוי קובע האם הפעלת פינוי ברכזת הנוכחית (פנל 1 בדוגמא שבמסך 51) תבוצע ברכזת שנבחרה (פנל 2 בדוגמא) עמוד 47 מ- 78

55 השב קובע האם ביצוע פעולת השב ברכזת הנוכחית (פנל 1 בדוגמא שבמסך 51) תבוצע ברכזת שנבחרה (פנל 2 בדוגמא) מושתק קובע האם ביצוע פעולת השתקה ברכזת הנוכחית (פנל 1 בדוגמא שבמסך 51) יבוצע ברכזת שנבחרה (פנל 2 בדוגמא) לולאותSLC ניתן להגדיר כל לולאה כלא פעילה, כעובדת ב- B,Class או כעובדת ב- A.Class מסך 52 תצורתמערכת הגדרתלולאות SLC שפתהמערכת ניתן לבחור את שפת ממשק המערכת כעברית או אנגלית. מסך 53 תצורתמערכת בחירתשפה הגדרתפרוטוקולמוצאי NAC ניתן לבחור את הפרוטוקול בו יעבדו מוצאי הכרטיס הראשי ברכזת והתקני מוצא כתובתיים התומכים בפרוטוקולים. ניתן לבחור בין פרוטוקול Gentex ו- Wheelock. מסך 54 תצורתמערכת הגדרתפרוטוקולמוצאי NAC מוצאיצופר-נצנץ מסך זה מאפשר להגדיר את הפרמטרים של מוצאי המערכת (1 NAC ו- 2.(NAC כל מוצא יכול להיות מוגדר כ-מושתק או בלתי מושתק (כלומר האם פעולתו תופסק בעת לחיצה על מקש השתק / חדש צופריםברכזת או אם תופסק רק בעת ביצוע פעולת השב). כמו כן ניתן לקבוע במסך זה האם המוצא תומך בפרוטוקול שהוגדר או שהוא עובד ללא תמיכה בפרוטוקול. עמוד 48 מ- 78

56 מסך 55 תצורתמערכת הגדרתמוצאי NAC ברכזת השתקה: לא המוצא יעבוד עד לביצוע פעולת השב; כן המוצא יופסק עם לחיצה על מקש השתק / חדש צופרים ממסרים מסך זה מאפשר להגדיר את אופן פעולת ממסרים 2, 1, ו- 3 על הכרטיס הראשי. ניתן לבחור את תנאי ההפעלה כאזעקה, קדם אזעקה, תקלה, או פיקוח. מסך 56 הגדרת ממסרי הרכזת חייגן אזעקה במסך זה ניתן לבחור האם חייגן האזעקה ברכזת זו יופעל בעקבות אזעקות ברכזת זו בלבד או על יד כל אזעקה מכל השותפים ברשת. כמו כן ניתן לקבוע השהיית הפעלת החייגן מ-מיידית (0 דקות) ל- 9 דקות בקפיצות של דקה. כאשר הרכזת פועלת במשטר לילה החייגן מופעל מיידית, ללא השהייה. מסך 57 תצורתמערכת חייגןאזעקה חייגן 2 (FWRE) במסך זה ניתן לבחור האם מוצא חייגן 2 יעבוד כחייגן תקלה,(FWRE) כלומר מופעל בתקלה, או כחייגן העובד לפי התקנות החדשות של מכבי האש,(FB) כלומר יופעל רק במקרה של שני גלאים באזעקה; לחצן אזעקה מופעל; או חיישן זרימת מתזים (ספרינקלרים). ניתן גם לקבוע האם החייגן ברכזת זו יופעל מרכזת זו בלבד או על יד כל השותפים ברשת. כמו כן ניתן לקבוע השהיית הפעלת החייגן בין מיידית (0 דקות) ל- 9 דקות בקפיצות של דקה. עמוד 49 מ- 78

57 מסך 58 תצורתמערכת חייגןתקלה לוחותמשנה במסך זה ניתן להגדיר את אופן פעולת לוחות המשנה מדגם.RM-7000 ניתן לקבוע האם הלוחות עובדים בקו ישיר (B) או בלולאה סגורה (A). לכל אחד מ- 16 לוחות המשנה ניתן לקבוע האם הוא פעיל, ולתת לו תאור בן 19 תווים. מסך 59 תצורתמערכת לוחותמשנה חיבוריתקשורתCOM בתפריט זה ניתן לקבוע את אופן פעולת מחברי התקשורת. למחברי תקשורת ;COM2 ;COM1 ו- COM5 ניתן לבחור האם הם אינם פעילים, או שהם פעילים כתקשורת למחשב או כרטיס רשת NET-7000 לממשק ;TCP/IP האם החיבור הינו מבוקר; וקצב השידור. מחברי התקשורת COM3 ו- COM4 משמשים לתקשורת עם לוחות המשנה מדגם RM-7000 ולא ניתן לשנות את אופן פעולתם. מסך 60 תצורתמערכת חיבוריתקשורת כרטיסתקשורתביןרכזות תפריט זה מאפשר לבחור את אופן הפעולה (תקשורת מבוקרת או בלתי מבוקרת) והמחבר אליו מחובר מכלול התקשורת.LON-7000 עמוד 50 מ- 78

58 מסך 61 תצורתמערכת מכלולLON כרטיסהרחבתלולאות תפריט זה מאפשר לבחור האם קיים במערכת מכלול ADR-7022 המאפשר להרחיב את קיבולת המערכת על ידי הוספת מחברים ללולאות 5 עד 8. מסך 62 תצורתמערכת הרחבתלולאות תקלתזליגהלאדמה בתפריט זה ניתן לקבוע את רגישות הרכזת לתקלות זליגה לאדמה או אף לבטל אותה לחלוטין. שיםלב מומלץ להשאיר תפריט זה כ-פעילוברגישות בינונית. הרכזת מסוגלת לעבוד כאשר קיימת תקלת זליגה, אולם עצם המצאות הזליגה מעידה על בעיה קיימת כגון הצטברות לחות באחד מחיבורי ההתקנים בשטח, דבר העלול לגרום לקורוזיה בחיבור לאחד הגלאים או כרטיסי מבוא או מוצא ועשוי להפריע לפעולה תקינה של ההתקנים בעת הצורך. i מסך 63 תצורתמערכת קביעתרגישותלתקלתזליגהלאדמה מניעתהשתקתאזעקה תפריט זה מאפשר למנוע את האפשרות להשתקת אזעקות במשך תקופת זמן לאחר האזעקה. בדוגמה המצוינת במסך 64 לא ניתן להשתיק את הצופרים במשך 3 דקות מקבלת האזעקה (ברירת המחדל 0 שניות, כלומר ניתן להשתיק צופרים באופן מיידי). עמוד 51 מ- 78

59 מסך 64 תצורתמערכת מניעתהשתקתאזעקה השהייתתקלהראשונה בתפריט זה ניתן להשהות את ההתרעה על תקלות בהתקנים כתובתיים למשך זמן קצר על מנת למנוע התראות הנובעות מתקלה רגעית. תופס רק לגבי התרעה ראשונה התראות נוספות יוצגו באופן מיידי. טווח: שניות. ברירת מחדל: 0 שניות ת.י דרישות ת.י על פי ת.י אין להשהות תקלות מעל ל- 180 שניות. מסך 65 תצורתמערכת השהייתתקלהמהתקןכתובתי השהייתזמזםתקלתמתח AC בתפריט זה ניתן לדחות את הפעלת זמזם ההתרעה על תקלת אובדן מתח רשת.(AC) התקלה עצמה מוצגת על גבי המסך באופן מיידי. טווח: דקות. ברירת מחדל: 0 דקות. ת.י דרישתתקןת.י עלפית.י איןלהשהותתקלותמעלל- 3 דקות (180 שניות). מסך 66 תצורתמערכת השהייתתקלתאובדןמתחרשת התחברותל- ADR-3000 שנה הגדה זו ל-כןכאשר הרכזת היא חלק מרשת רכזות הכוללות רכזת ADR-3000 אחת לפחות. עמוד 52 מ- 78

60 מסך 67 תצורתמערכת התחברותל- ADR בקרתעשן מסך זה מאפשר את קביעת הפרמטרים של הבדיקה השבועית של מערכת פינוי העשן. מסך 68 תצורתמערכת בדיקתבקרתעשן 8.10 תכנותמערכת תכנותהתקנים מסך 69 תכנותהתקנים מסךראשי גרסת Site-Specific Data) SSD מידע ספציפי לאתר) מציינת את מספר הגרסה של הגדרת הרכזת וההתקנים. מספר זה עולה ב- 1 עם כל שינוי בתכנות המערכת. כמו כן מתועד התאריך והשעה בהן התבצע השינוי האחרון תכנותהתקניםידני בתכנות ידני ניתן להוסיף או לשנות את פרטי ההתקן באופן ידני. מסך 70 תכנות התקנים ידני עמוד 53 מ- 78

61 לולאה: מספר הלולאה (1 עד 8) אליה מחובר ההתקן כתובת: כתובת ההתקן על גבי הלולאה (1-127) אזור: האזור הלוגי לו משויך ההתקן (1-511). סוג ההתקן: סוגי ההתקנים המסווגים לפי המפתח הבא: גלאי פוטו TFO-480A) או (TFO-440A גלאי חום TFH-280A) או.(TFH-220A אופן פעולת הגלאי מוגדר בסעיף אופן, ויכול להיות טמפרטורה קבועה או קצב עליית טמפרטורה. גלאי גז ללא שימוש כרגע מעגל מבוא,ADR-712) ADR-812A,ADR-718 או.(ADR-818A אופן פעולת מעגל המבוא מוגדר בסעיף אופן, ויכול להיות אזעקה, השב, השתקה, ניתוק כיבוי, פיקוח, השהית כיבוי, הפעלת כיבוי, הפעלת מפוח, הפסקת מפוח, או אזעקת מטריצה מפסק לחצן,TPB-800ASR),TPB-800ASY או,(TPB-101ASM מבוא מכלול ADR-705 ו- ADR-805A, מבואות מכלול,TLD-24 מבוא מכלול ADR-723 או.(ADR-823A אופן פעולת המפסק מוגדר בסעיף אופן, ויכול להיות אזעקה, השב, השתקה, ניתוק כיבוי, פיקוח, השהית כיבוי, הפעלת כיבוי, הפעלת מפוח, הפסקת מפוח, או אזעקת מטריצה ספקכח ספק כח כתובתי כדוגמת TPS-34A צופר,TIP-224A) מוצא מכלול ADR-723 או ADR-823A המפעיל צופרים). אופן פעולת הצופר מוגדר בסעיף אופן, ויכול להיות ללא פרוטוקול או בפרוטוקול המוגדר ברכזת (ראה סעיף בעמוד 48) מנורה (מוצא מכלול,ADR-723 או ADR-823A המפעיל נצנץ) או מוצא TLD-24 או (LED) המפעיל נורית חיווי ADR-828A מוצא כיבוי (מוצא מכלול ADR-723 או ADR-823A המפעיל כיבוי). אופן פעולת מוצא הכיבוי מוגדר בסעיף אופן, ויכול להיות פולס של 5 שניות 239 דקות, או מתמשך עד לביצוע השב ברכזת. (ברירת המחדל היא 15 שניות) בקר כיבוי יחידת בקרה לכיבוי אוטומטי (ADR-833A) מוצא הפעלה: (מוצא מכלול,ADR-723,ADR-823A מכלול,ADR-741 מוצא מכלול TLD-24 או ממסר במכלול.(TLD-24 אופן פעולת מוצא הפעלה מוגדר בסעיף אופן, ויכול להיות אזעקה, או תקלות מנתק התקן מנתק לקו תקשורת להתקנים כתובתיים (LI-3000) גלאימשולבCO חום (אינו מיוצר מיועד לשימוש עתידי) גלאי משולב פוטו חום TPH-482A) או (TPH-442A מוצא פיקוח (מוצא מכלול ADR-723 או ADR-823A המפעיל התקן כתוצאה מהפעלת מבוא פיקוח, מכלול,ADR-741 או ממסר במכלול (TLD-24 שקע טלפון כבאים: (TFP-806) נורית טלפון כבאים: (כתובת במכלול (TFP-828 מוצא הפעלת מפוח: (מוצא מכלול ADR-723 המפעיל מפוח, מכלול,ADR-741 או ממסר במכלול TLD-24 שיםלב מבוא פיקוח (מעגל מבוא הפועל באופן "פיקוח" או מפסק הפועל באופן "פיקוח") ומוצא פיקוח המופעל על ידו חייבים להיות באותו אזור לוגי. i אזור ניתן להגדיר עבור כל התקן מבוא השתייכות לאזור לוגי מסוים, עבור סיווג ההתקנים לקבוצות הפעלה לוגיות (מטריצות). ניתן להגדיר קבוצות אזורים מ- 1 עד 511. עמוד 54 מ- 78

62 אופן: אופן הפעולה של ההתקן: גלאי חום (טמפרטורה קבועה או קצב עליית חום) פעולת מעגל מבוא (אזעקה, השב, השתקה, ניתוק כיבוי, פיקוח, השהית כיבוי, או הפעלת כיבוי) אופן פעולת מפסק (אזעקה, השב, השתקה, ניתוק כיבוי, פיקוח, השהית כיבוי, הפעלת כיבוי, הפעלת מפוח, או הפסקת מפוח) פרוטוקול התקשורת עם צופר/נצנץ משך פולס הכיבוי של מוצא כיבוי (5 שניות עד דקה בקפיצות של 5 שניות; דקה עד 239 דקות בקפיצות של דקה; או עד לביצוע השב ברכזת) N/A עבור התקנים אחרים. השהיה קביעת זמן ההשהיה מהרגע שהתקן מבוא מזהה מצב אזעקה או להפעלת התקן מוצא. ניתן להגדיר את ההשהיה מ- 0 עד ל- 50 שניות. מושתק: התקן מוצא שפעולתו מופסקת בעת לחיצה על מקש השתקברכזת. 0: לא מושתק 1: מושתק, מופעל מחדש בכל אזעקה נוספת 2: מושתק, מופעל מחדש רק באזעקה נוספת מההתקנים הכלולים במטריצת ההפעלה של ההתקן בקרת אירוע: תנאי ההפעלה של ההתקן: כללי: מופעל על ידי כל אזעקה; מטריצת התקנים: באופן הפעלה זה יש לבחור התקני מבוא עבור הפעלת התקן מוצא מסוים. יש לקבוע את מספר התקני המבוא הדרושים להפעלת התקן המוצא. מספר האזעקות ניתן לבחירה בטווח שבין התקן בודד ל- 6 התקנים באזעקה. ברירת המחדל היא התקן בודד (1). מטריצתאזורים: באופן הפעלה זה יש לבחור אזורים עבור הפעלת התקן מוצא מסוים. מתוך קבוצת האזורים שנבחרה יופעל התקן המוצא לפי אחת מהאפשרויות הבאות: אזעקות מאזורים שנבחרו מתייחס לכל התקני המבוא המוגדרים על פי קבוצת האזורים שנבחרה עבור התקן מוצא. יש לקבוע את מספר התקני המבוא הדרושים להפעלת התקן המוצא. מספר האזעקות ניתן לבחירה בטווח שבין אזור יחיד לשישה אזורים באזעקה. ברירת המחדל היא אזור יחיד. אזעקות באזור הנבחר במצב זה מספר התקני מבוא שניתן מראש להגדירם להפעלה, הוא בין 2-6. כאשר מגדירים להתקן מוצא, מספר אזורים להפעלה, כאשר באחד מהאזורים יהיה מספר התקני מבוא שהוגדרו מראש, במצב אזעקה, יופעל התקן המוצא. אזורים באזעקה במצב זה הפעלת התקן המוצא מותנית ב: 1. אזעקה של לפחות התקן מבוא אחד באזור שהוגדר מראש במטריצת ההפעלה של התקן המוצא. 2. במספר האזורים שהוגדרו מראש במטריצת ההפעלה, שניים עד שישה אזורים. התקן המוצא יופעל כאשר במספר אזורים זה יהיה אירוע אזעקה. שיםלב מעגל מבוא או מפסק המוגדרים כעובדים באופן "אזעקת מטריצה" מפעילים את מוצא המטריצה גם אם ההגדרה דורשת שתיים או יותר הפעלות. i תכנותהתקניםאוטומטי תכנות אוטומטי מאפשר למתקין המערכת, לאחר שלב תכנות הכתובות בהתקנים והרכבתם באתר, לבצע לימוד עצמי של המערכת. הרכזת עוברת על כל הכתובות האפשריות בכל אחת מהלולאות ובודקת עמוד 55 מ- 78

63 האם קיים התקן כלשהו באותה הכתובת ואם כן מהו. כל התקן שמחובר למערכת יועבר אוטומטית למצב "פעיל". סוג ההתקן מעודכן ברשומה. שאר הפרמטרים יהיו נתוני ברירת המחדל. השימוש בפונקציה זו מאפשר בדיקת התקנה מהירה. קביעת אזורים, מטריצות הפעלה, ובחירת פרמטרים השונים מברירת המחדל חייבים להתבצע באופן ידני לכל התקן. לאחר פעולה זו יש להשוות בין מספר ההתקנים אשר המערכת סרקה לבין מספר ההתקנים אשר הותקנו בפועל, וזאת על מנת לבדוק אי התאמה כתוצאה מליקוי בהתקנה. לאחר לחיצה על אישור יופיע המסך הבא: מסך 71 תכנות התקנים אוטומטי לאחר פעולת התכנות יש לצאת לשמור את הנתונים על ידי לחיצה על מקש שמור, ולהמשיך לפי ההנחיות. מומלץ לבצע בדיקה דיאגנוסטית לאחר ביצוע תכנות התקנים אוטומטי. מסך 72 תכנותהתקניםאוטומטי הודעתסיום תכנותמערכת יצירתקבוצתהתקנים קבוצת התקנים (Group) נועדה לשייך התקנים שונים ללא מגבלות לולאה, כתובת, או אזור לישות אחת לצרכי ביצוע פעולות כדוגמת נטרול וכו' בפעולה בודדת. ניתן להגדיר עד 20 קבוצות. ו קבוצתהתקנים ו פעולותבקבוצהאינןמשפיעתעל קבוצות ברכזות אחרות. הןפרטיותלרכזת השורה השנייה מאפשרת מתן שם לקבוצה מסך 73 תכנותמערכת יצירתקבוצתהתקנים תכנותמערכת דיאגנוסטיקה מאפשר לבדוק את תקינות התקשורת בין הרכזות ברשת או תקינות התכנות של ההתקנים. בתום הבדיקה יוצג דו"ח תוצאות עמוד 56 מ- 78

64 מסך 74 תכנותמערכת דיאגנוסטיקה תכנותמערכת ניקוידוחות דוחות המערכת מציינים את המספר הכולל של אזעקות, תקלות, בדיקות גלאים בשטח, ופעולות מקשים (השתקות, נטרולים, אפשורים, ופעולות השב). לחץ אישור למחיקה. תוצג אזהרה הקש כוכבית (*) לאישור או סולמית (#) לביטול המחיקה מסך 75 תכנותמערכת ניקוידוחות תכנותמערכת שינויסיסמה במסך זה ניתן לשנות את סיסמאות המפעילים והמתכנתים. ניתן לקבוע סיסמאות לשלוש קבוצות מפעילים (רמת גישה 2) ושלוש קבוצות מתכנתים (רמת גישה 3). ברירת המחדל: מפעיל מפעיל מפעיל מתכנת מתכנת מתכנת תכנותמערכת מתקדם לא לשימוש בשטח. תכנותמערכת אתחולגלאים מסך זה משמש לעדכון מהיר של ערכי ההתייצבות היחסיים של גלאי הפוטו והגלאים המשולבים פוטו / (לימוד). חום מומלץ לבצע פעולת אתחול גלאים לאחר הפעלת מערכת בראשונה, הוספת-, או החלפת גלאים על מנת לקצר את זמן התייצבות המערכת. במידה ופעולה זו לא מתבצעת יבוצע העדכון אוטומטית תוך מספר ימים. בכניסה למסך זה תוצג ההודעה: עמוד 57 מ- 78

65 מסך 76 אתחולגלאים Screen) (Detectors Init ניתן לאתחל גלאים בכתובת בודדת, לולאה בודדת, או כל הלולאות. לחיצה על אישור גורמת לעדכון מהיר. בסיום הפעולה תציג המערכת את ההודעה סיום, לחיצה על מקש יציאהיוצאת מחלון זה ללא עדכון מהיר. i 8.17 שים לב יש לוודא שאתחול גלאים יבוצע כאשר כל גלאי המערכת נמצאים באווירה נקייה מעשן. תכנותמערכת תכנותמתקדםבאמצעותלולאהלוגית (לולאה 9) במבנים גדולים וחכמים נדרשות הפעלות מטריצות מורכבות כפועל יוצא מאינטגרציה בין מערכות האתר. הרכזת מאפשר תכנות מטריצות כמטריצת התקנים, מטריצת אזורים, ושילוב בין השתיים תוך מימוש פונקציות OR (או) ו- AND (וגם) להתקנים בודדים או קבוצות התקנים. לצורך כך כוללת הרכזת מערכים לוגיים הממומשים בלולאה וירטואלית הנקראת לולאה לוגית לולאהלוגית הלולאה הלוגית מורכבת מ- 127 התקנים וירטואליים בכתובות 1 עד 127. ניתן לתכנת כל אחת מהכתובות כך שתופעל בהתאם למטריצה משלה מטריצה זו יכולה להיות מטריצת התקנים, מטריצת אזורים, ושילוב בין השתיים. כל כתובת בלולאה הלוגית יכולה גם להוות מבוא להתקן לוגי נוסף (בכתובת גבוהה יותר בלולאה 9) או כהתקן מבוא למטריצה ההפעלה של התקן שטח. במקרים מסוימים יש צורך במערך תנאים מורכב יותר, כגון "הפעל ממסר בכתובת 33 כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים: לפחות שניים מהגלאים בלולאה 1 בכתובות 1 עד 5 באזעקה ולפחות אחד מהאזורים 2 או 3 באזעקה" עמוד 58 מ- 78

66 שרטוט 17 דוגמת שימוש בלולאה לוגית בדוגמא שלעיל התכנות הוא כך: לולאה 9, כתובת 1 מתוכנתת כמטריצת התקנים המופעלת משתי אזעקות בכתובות 1 עד 5 בלולאה 1 לולאה 9 כתובת 3 מתוכנתת כמטריצת אזורים המופעלת מכל אזעקה באזור 2 או אזור 3 לולאה 1 כתובת 33 מתוכנתת כמטריצת התקנים המופעלת משתי הפעלות (לולאה 9 כתובת 1 ולולאה 9 כתובת 3). מסך 77 תכנותמוצאלוגיבלולאה 9, כתובת 1 מסך 78 תכנותמוצאלוגיבלולאה 9, כתובת 3 עמוד 59 מ- 78

Microsoft Word - ADR-3000Hb124.doc

Microsoft Word - ADR-3000Hb124.doc רכזות מערכתכתובתית לגילויאשוכיבויאוטומטי הוראות טכניות טלפיירגלאיאשוגזבע"מ ת.ד. 7036 פתח תקווה 49250 Hb124.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 info@telefire.co.il www.telefire.co.il טל: פקס: דוא"ל: אוקטובר

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו תשובה 5 א. Mov 4h,a העבר את הנתון שבאקומולטור אל כתובת 4h ב RAM הנתונים הפנימי. Mov 41h,#1h העבר מידית לכתובת 41h ב RAM הנתונים הפנימי את הנתון 1 הקסה )1 בינארי(. Cjne a,4h,note

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד