תנאי רשיון תוכנה של MICROSOFT תוכנת יישום שולחן עבודה של MICROSOFT OFFICE 2010 להלן שתי קבוצות שונות של תנאי רשיון. רק קבוצת תנאים אחת חלה עליך. אם את

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תנאי רשיון תוכנה של MICROSOFT תוכנת יישום שולחן עבודה של MICROSOFT OFFICE 2010 להלן שתי קבוצות שונות של תנאי רשיון. רק קבוצת תנאים אחת חלה עליך. אם את"

תמליל

1 תנאי רשיון תוכנה של MICROSOFT תוכנת יישום שולחן עבודה של MICROSOFT OFFICE 2010 להלן שתי קבוצות שונות של תנאי רשיון. רק קבוצת תנאים אחת חלה עליך. אם אתה משתמש בתוכנה שהותקנה מראש על-ידי יצרן ציוד מקורי, תנאי הרשיון של Microsoft Office Starter 2010 שלהלן חלים עליך. אם אתה מתקין את התוכנה בהתקן נייד, תנאי הרשיון של Microsoft Office Starter 2010 יחד עם Microsoft Office Starter To-Go שלהלן חלים עליך. אם דרושה לך עזרה באיתור סוג הרשיון, עבור אל: רשיון יש לך. כדי לקבוע איזה 1. תנאי רשיון עבור תוכנת MICROSOFT תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בינך לבין יצרן ההתקן המפיץ את התוכנה עם ההתקן; או מתקין התוכנה המפיץ את התוכנה עם ההתקן. יש לקרוא אותם. הם חלים על התוכנה שנלווית לתנאי רשיון אלה, הכוללת את אמצעי האחסון )המדיה( שבו קיבלת אותה, אם קיים. התנאים המפורטים ברשיון המודפס על-גבי נייר, שעשוי להתלוות לתוכנה, מחליפים את התנאים של כל הסכם רשיון המוצג על המסך. תנאים אלה חלים גם על הפריטים הבאים של Microsoft עדכונים, תוספות, שירותים מבוססי אינטרנט, וכן שירותי תמיכה, עבור תוכנה זו, אלא אם נלווים תנאים אחרים לפריטים אלה. במקרה זה, תנאים אחרים אלה יחולו. אם קיבלת עדכונים או תוספות ישירות מ-,Microsoft תנאים אלה חלים פרט לכך ש-,Microsoft ולא היצרן או המתקין, מספקת לך את הרשיון עבורם. בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה. במקום זאת, צור קשר עם היצרן או המתקין כדי לברר את מדיניות ההחזרה. כפי שמתואר להלן, שימוש בתוכנה מהווה גם כן הסכמה להעברת פרטי מחשב מסוימים במהלך האימות ועבור שירותים מבוססי אינטרנט. אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות שלך לכל רשיון שאתה רוכש מתוארות להלן. סקירה כללית. להתקן נפר התוכנה מורשית על בסיס עותק יחיד בהתקן יחי מחיצת חומרה או להב נחשבים.1

2 2. התקנה וזכויות שימוש. עותק אחד לכל התקן. רשיון התוכנה מוקצה לצמיתות להתקן שאיתו התוכנה מופצת. זה הוא "ההתקן המורשה". התקן התקן מורשה. אתה רשאי להשתמש בעותק אחד של התוכנה בהתקן המורשה בכל פעם. הפרדת רכיבים. רכיבי התוכנה מוענקים ברשיון ליחידה אחת. הרכיבים ולהתקין אותה בהתקנים שונים. אינך רשאי להפריד בין גירסאות חלופיות. התוכנה עשויה לכלול יותר מגירסה אחת, כגון 23 סיביות או 86 סיביות. אתה רשאי להשתמש בגירסה אחת בלבד בכל פעם.אם היצרן או המתקין מספק לך יותר מגירסת שפה אחת, אתה רשאי להשתמש בגירסת שפה אחת בלבד בכל רגע נתון. 3. דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות. ריבו חומרה תוכנה המשמשות אותך לצורך אגירת התקנים, פרטי ניתוב מחדש, או הפחתת מספר ההתקנים או המשתמשים הניגשים ישירות לתוכנה או משתמשים בה. )מצב זה נקרא לעתים "ריבוב" או "צבירה"(, אינם מפחיתים את מספר הרשיונות הדרושים לך. רכיבי גופנים. כאשר התוכנה פועלת, אתה רשאי להשתמש בגופנים שלה כדי להציג ולהדפיס תוכן. אתה רשאי רק להטביע גופנים בתוכן כפי שהותר על-ידי הגבלות ההטבעה בגופנים; וכן להוריד באופן זמני את הגופנים למדפסת או להתקן פלט אחר כדי להדפיס את התוכן. ה. פריטי מדיה ותבניות. ייתכן שיש לך גישה לתמונות מדיה, פריטי אוסף תמונות, הנפשות, צלילים, קטעי מוסיקה, סרטוני וידאו, תבניות וצורות אחרות של תוכן )"רכיבי מדיה"( המסופקים עם התוכנה או כחלק מהשירות המשויך לתוכנה. אתה רשאי להעתיק ולהשתמש ברכיבי המדיה בפרויקטים ובמסמכים. אינך רשאי )i( למכור, להעניק ברשיון או להפיץ עותקים של רכיבי המדיה בפני עצמם או כמוצר אם המטרה העיקרית של המוצר היא רכיבי המדיה; )ii( להעניק ללקוחותיך זכויות להענקת רשיון או להפצה של רכיבי המדיה; )iii( להעניק רשיון או להפיץ למטרות מסחריות את רכיבי המדיה הכוללים הצגה של אנשים ניתנים לזיהוי, מוסדות ממשלתיים, סמלים, סימנים מסחריים או סימנים, או להשתמש בסוגים אלה של תמונות בדרך שעלולה לרמז על אישור או שיוך למוצר, לישות או לפעילות שלך; או )iv( ליצור עבודות מגונות או שערורייתיות באמצעות רכיבי המדיה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל. שימוש עם טכנולוגיות וירטואליזציה. במקום להשתמש בתוכנה ישירות בהתקן המורשה, אתה רשאי להתקין את התוכנה ולהשתמש בה במערכת חומרה וירטואלית )או מדומה בכל דרך אחרת( אחת בלבד בהתקן המורשה. גישה מרחוק. המשתמש הראשי היחיד של ההתקן המורשה רשאי לגשת ולהשתמש בתוכנה המותקנת בהתקן המורשה מרחוק, מכל התקן אחר. אתה רשאי לאפשר לאחרים לגשת לתוכנה כדי שאלה יוכלו לספק לך שירותי תמיכה. אינך זקוק לרשיונות נוספים להענקת גישה זו. אף אדם אחר אינו רשאי להשתמש בתוכנה במסגרת אותו רשיון בו-זמנית לכל מטרה אחרת.

3 4. אימות. מעת לעת התוכנה עשויה לבקש הורדה של תכונת האימות של התוכנה. פעולת האימות בודקת שהתוכנה הופעלה ושהיא מורשית כדין. בדיקת אימות המאשרת שאתה מורשה כדין מאפשרת לך להשתמש בתוכנה, להשתמש בתכונות מסוימות של התוכנה או ליהנות מיתרונות נוספים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת. במהלך בדיקת אימות או אחריה, התוכנה עשויה לשלוח ל- Microsoft מידע אודות התוכנה, ההתקן והתוצאות של בדיקת האימות. מידע זה כולל, לדוגמה, את הגירסה ואת מפתח המוצר של התוכנה ואת כתובת ה- IP של ההתקן המורשה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר. בכך שאתה משתמש בתוכנה זו, אתה מסכים להעברת מידע זה. לקבלת מידע נוסף אודות אימות והמידע שנשלח במהלך בדיקת אימות, ראה. אם נמצא לאחר בדיקת האימות שהתוכנה מזויפת, מורשית שלא כדין, מהווה עותק לא מקורי של מוצר,Office הפונקציונליות של התוכנה וחוויית השימוש בה ייפגעו. לדוגמה, Microsoft עשויה לספק הודעות על כך שהתוכנה מורשית שלא כדין או מהווה עותק לא מקורי של מוצר ;Office בנוסף אתה עשוי לקבל תזכורות לקבלת עותק מורשה כדין של התוכנה שלך; או להידרש לעקוב אחר ההוראות של Microsoft לקבלת רשיון לשימוש בתוכנה ולהפעלה מחדש; וייתכן שלא תוכל להשתמש או להמשיך להשתמש בתוכנה או בחלק מהתכונות של התוכנה; או.Microsoft עדכונים או שדרוגים מסוימים מ- לקבל ניתן לקבל עדכונים או שדרוגים עבור התוכנה אך ורק מ- Microsoft או ממקורות מוסמכים. לקבלת מידע נוסף אודות קבלת עדכונים ממקורות מוסמכים, ראה. שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. Microsoft רשאית לשנות או לבטל שירותים אלה בכל עת..5 הסכמה לשירותים מבוססי אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן בהצהרת הפרטיות של Office 2010 מתחברות אל Microsoft או אל מערכות מחשבים של ספק שירות באמצעות האינטרנט. בחלק מהמקרים לא תוצג לך הודעה מיוחדת בעת ההתחברות. במקרים מסוימים תוכל לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, עיין בהצהרת הפרטיות של Office 2010 בכתובת.r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1037 בכך שאתה משתמש בתכונות אלה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר. פרטי מחש התכונות הבאות משתמשות בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן,

4 השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של ההתקן שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה רק כדי לתת לך אפשרות גישה לשירותים מבוססי אינטרנט. תכונות.Web Content באמצעות תכונות הכלולות בתוכנה ניתן לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולהציגו לך. דוגמאות לתכונות אלה הן אוסף התמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון ועזרה. תוכל לבחור שלא להשתמש בתכונות תוכן אינטרנט אלה. ה. עדכון אוטומטי. תוכנה עם טכנולוגיית 'לחיצה להפעלה' עשויה לפנות מעת לעת ל- Microsoft כדי לבדוק אם קיימים עדכונים ותוספות לתוכנה. אם נמצאו עדכונים ותוספות, ניתן להוריד ולהתקין אותם באופן אוטומטי בהתקן המורשה. פרסומת. תוכנה זו תציג פרסומות שמועברות באמצעות האינטרנט. אופן הצגת הפרסומת וההיקף עשויים להשתנות מעת לעת. Microsoft רשאית לאסוף מידע הקשור לשימושך בתוכנה כדי לספק לך תוכן רלוונטי יותר בפרסומות. מידע נוסף אודות תכונה זו נמצא בהצהרת הפרטיות של התוכנה בכתובת Microsoft.r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1037 אינה אחראית לאובדן או לנזק שעלולים להיגרם כתוצאה מנוכחות הפרסומות או כתוצאה מהתקשורת שלך עם המפרסמים. שימוש במידע. Microsoft רשאית להשתמש בנתוני ההתקן בדוחות שגיאות ובדוחות לגבי תוכנות זדוניות כדי לשפר את התוכנות או השירותים שלנו. אנו עשויים גם לשתף מידע זה עם גורמים אחרים, כגון ספקי חומרה ותוכנה. גורמים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות של.Microsoft שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה באופן שעשוי לפגוע בהם או לשבש את השימוש בשירותים אלה על-ידי אנשים אחרים. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה כדי לנסות להשיג גישה לא מורשית ליעדים כלשהם, כגון שירות, נתונים, חשבון או רשת, בכל אמצעי שהו היקף הרשיון. ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך. הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש בתכונות הכלולות במהדורת התוכנה שעבורה יש לך רשיון. היצרן או המתקין ו- Microsoft שומרים לעצמם את כל הזכויות האחרות. פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. אינך רשאי.6 לעקוף את המגבלות הטכניות של התוכנה; לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה המותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור. להשתמש ברכיבי התוכנה להפעלת יישומים שאינם פועלים בתוכנה; ליצור מספר גדול יותר של עותקים מהמספר שצוין בהסכם זה, או המותר על-ידי החוק החל, על אף ההגבלה כאמור. לפרסם את התוכנה לאחרים לצורך העתקה, להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק; להשכיר את התוכנה, להחכירה או להשאילה, או להשתמש בתוכנה להענקת שירותים מסחריים לאירוח תוכנות.

5 עותק גיבוי. אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של מדיית התוכנה. גיבוי זה להתקנה מחדש של התוכנה בהתקן המורשה בלב אתה רשאי להשתמש בעותק.7 תיעו כל אדם בעל יכולת גישה חוקית למחשב או לרשת הפנימית שלך רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות פנימיות לצורך עיון. הוכחת רשיון..8.9 הוכחת רשיון מקורית. אם רכשת את התוכנה בהתקן, הוכחת הרשיון היא הוכחת הרכישה של ההתקן. הוכחת הרכישה תהיה כפופה לאימות מצד רשומות הסוחר. 10. העברה לצד שלישי. אתה רשאי להעביר את התוכנה ישירות לצד שלישי אך ורק ביחד עם ההתקן המורשה והסכם זה. לפני ההעברה, אותו צד חייב להסכים לכך שהסכם זה יחול על העברת התוכנה ועל השימוש בה. אינך רשאי לשמור עותקים. 11. הגבלות ייצו התוכנה כפופה לחוקי הייצוא ולתקנות הייצוא של ארצות הברית. עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, על משתמשי קצה ועל שימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, עיין ב שירותי תמיכה. עבור התוכנה באופן כללי, צור קשר עם היצרן או המתקין לקבלת אפשרויות התמיכה. היעזר במספר של התמיכה המצורף לתוכנה. עבור עדכונים ותוספות שהתקבלו ישירות מ- Microsoft Microsoft, מספקת תמיכה כפי שמוסבר בכתובת. אם אתה משתמש בתוכנה שאינה מורשית כדין, לא תהיה זכאי לקבל שירותי תמיכה מ-.Microsoft 13. הסכם ממצה. הסכם זה )לרבות האחריות להלן(, תנאים נוספים )לרבות כל תנאי רשיון המודפסים על-גבי נייר הנלווים לתוכנה ועשויים לשנות או להחליף חלק מהתנאים או את כולם(, והתנאים עבור תוספות, עדכונים, שירותים מבוססי-אינטרנט ושירותי תמיכה שאתה משתמש בהם, מהווים הסכם כולל עבור התוכנה ושירותי התמיכה. 14. החוק החל. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא דיני ברירת הדין שלה. כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ונזיקין, יהיו כפופות לחוקי המדינה שבה אתה מתגורר. מחוץ לארצות הברית. יחולו. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה 15. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת. 16. הגבלות על נזקים והחרגת נזקים. למעט כל החזר שהיצרן או המתקין עשויים להעניק, לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים. הגבלה זו חלה על כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן )כולל קוד( באתרי אינטרנט של צד שלישי, או

6 תוכניות של צד שלישי, וכן טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל. הוא חל גם אם תיקון, החלפה או החזר כספי עבור התוכנה אינם מפצים אותך במלואם בגין אובדן כלשהו; או היצרן, המתקין או Microsoft ידעו, או היו אמורים לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. חלק מהמדינות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלות או ההחרגות המפורטות לעיל אינן חלות עליך. ייתכן שהן לא יחולו עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים. ******************************************************************************* אחריות מוגבלת אחריות מוגבלת. אם תפעל בהתאם להוראות והתוכנה מורשית כראוי, התוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים הנלווים של Microsoft הכלולים בתוכנה, או מצורפים אליה. תקופת אחריות, מקבל האחריות, אורך כל אחריות משתמעת. האחריות המוגבלת מכסה את התוכנה למשך 90 יום ממועד רכישתה על-ידי המשתמש הראשון. אם תקבל תוספות, עדכונים או תוכנה חלופית במהלך 90 יום אלה, האחריות עליהם תחול למשך התקופה שנותרה, או ל- 30 יום, הארוך מבין השניים. אם תעביר את התוכנה, יתרת האחריות תחול על המקבל. עד למידה המותרת על-פי חוק, כל אחריות משתמעת, ערבויות או תנאים יחולו רק במהלך תקופת האחריות המוגבלת. חלק מהמדינות אינן מאפשרות להגביל את משך הזמן שבו נמשכת תקופת האחריות או ההתניה המרומזת, כך שייתכן שהגבלות אלו אינן חלות עליך. ייתכן שהן לא יחולו עליך גם משום שחלק מהמדינות אינן מאפשרות להגביל את משך תקופת האחריות המשתמעת, הערבות והתנאים. ה. ו. ז. החרגות מהאחריות. כתב אחריות זה אינו חל על בעיות שנגרמו מפעולות שביצעת )או פעולות שנכשלת בביצוען(, מפעולות של אנשים אחרים או מאירועים שאינם בשליטתם הסבירה של היצרן, של המתקין או של.Microsoft סעד בגין הפרת אחריות. היצרן או המתקין יבחרו )1( לתקן או להחליף את התכונה ללא תשלום, או )2( יאפשרו להחזיר את המוצרים תמורת החזר כספי בהתאם לסכום ששולם, אם שולם. היצרן או המתקין עשויים לתקן או להחליף תוספות, עדכונים ותוכנה חלופית, או להעניק החזר כספי בגובה הסכום ששילמת עבורם, אם שילמת. צור קשר עם היצרן או המתקין לגבי המדיניות שלהם. אלה הם הסעדים היחידים שלך בגין הפרת האחריות המוגבלת. זכויות הצרכן לא ייפגעו. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. הליכי אחריות. צור קשר עם היצרן או המתקין כדי לברר כיצד לקבל את שירות האחריות עבור התוכנה. לקבלת החזר, עליך לעמוד בדרישות המדיניות של היצרן או המתקין. אין אחריות נוספת. האחריות המוגבלת היא האחריות הישירה הבלעדית של היצרן או המתקין, או של.Microsoft היצרן או המתקין ו- Microsoft לא יספקו כל אחריות,חיובים

7 או תנאים מפורשים אחרים. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, היצרן או המתקין ו- Microsoft מסירים מעצמם כל חיוב מכללא להתאמה למטרה מסחרית או כללית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה. אם החוקים המקומיים שלך מעניקים לך אחריות משתמעת כלשהי, ערבויות ותנאים, למרות החרגה זו, הסעדים שלך מתוארים בסעיף 'סעד בגין הפרת אחריות' לעיל, עד למידה המותרת על-פי החוקים המקומיים באזור מגוריך. ח. הגבלה והחרגות של נזקים בגין הפרת אחריות. על הפרות של אחריות מוגבלת זו. סעיף 'הגבלה והחרגה של נזקים' לעיל חל ט. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מיוחדות, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה אחת לאחרת. ייתכן שמוענקות לך גם זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה. MICROSOFT OFFICE STARTER TO-GO.2 תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בין MICROSOFT CORPORATION )או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך( לבינך. יש לקרוא אותם. הם חלים על התוכנה שנלווית לתנאי רשיון אלה, הכוללת את אמצעי האחסון )המדיה( שבו קיבלת אותה, אם קיים. התנאים המפורטים ברשיון המודפס על-גבי נייר, שעשוי להתלוות לתוכנה, מחליפים את התנאים של כל הסכם רשיון המוצג על המסך. תנאים אלה חלים גם על הפריטים הבאים של Microsoft עדכונים, תוספות, שירותים מבוססי אינטרנט, וכן שירותי תמיכה, עבור תוכנה זו, אלא אם נלווים תנאים אחרים לפריטים אלה. במקרה זה, תנאים אחרים אלה יחולו. בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה. בתוכנה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש כפי שמתואר להלן, שימוש בתוכנה מהווה גם כן הסכמה להעברת פרטי מחשב מסוימים במהלך האימות ועבור שירותים מבוססי אינטרנט. אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות שלך לכל רשיון שאתה רוכש מתוארות להלן. סקירה כללית. להתקן נפר התוכנה מורשית על בסיס עותק יחיד בהתקן יחי מחיצת חומרה או להב נחשבים.1 2. התקנה וזכויות שימוש. עותק אחד לכל התקן. אתה רשאי להתקין עותק של התוכנה בהתקן אחסון נשלף, לשימוש על-ידי המשתמש הראשי היחיד של ההתקן שאיתו התוכנה מופצת.

8 התקן מורשה. אתה רשאי להשתמש עותק אחד של התוכנה בכל פעם. הפרדת רכיבים. רכיבי התוכנה מוענקים ברשיון ליחידה אחת. הרכיבים ולהתקין אותה בהתקנים שונים. אינך רשאי להפריד בין גירסאות חלופיות. התוכנה עשויה לכלול יותר מגירסה אחת, כגון 23 סיביות או 86 סיביות. אתה רשאי להשתמש בגירסה אחת בלבד בכל פעם. 3. דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות. ריבו חומרה תוכנה המשמשות אותך לצורך אגירת התקנים, פרטי ניתוב מחדש, או הפחתת מספר ההתקנים או המשתמשים הניגשים ישירות לתוכנה או משתמשים בה. )מצב זה נקרא לעתים "ריבוב" או "צבירה"(, אינם מפחיתים את מספר הרשיונות הדרושים לך. רכיבי גופנים. כאשר התוכנה פועלת, אתה רשאי להשתמש בגופנים שלה כדי להציג ולהדפיס תוכן. אתה רשאי רק להטביע גופנים בתוכן כפי שהותר על-ידי הגבלות ההטבעה בגופנים; וכן להוריד באופן זמני את הגופנים למדפסת או להתקן פלט אחר כדי להדפיס את התוכן. ה. פריטי מדיה ותבניות. ייתכן שיש לך גישה לתמונות מדיה, פריטי אוסף תמונות, הנפשות, צלילים, קטעי מוסיקה, סרטוני וידאו, תבניות וצורות אחרות של תוכן )"רכיבי מדיה"( המסופקים עם התוכנה או כחלק מהשירות המשויך לתוכנה. אתה רשאי להעתיק ולהשתמש ברכיבי המדיה בפרויקטים ובמסמכים. אינך רשאי )i( למכור, להעניק ברשיון או להפיץ עותקים של רכיבי המדיה בפני עצמם או כמוצר אם המטרה העיקרית של המוצר היא רכיבי המדיה; )ii( להעניק ללקוחותיך זכויות להענקת רשיון או להפצה של רכיבי המדיה; )iii( להעניק רשיון או להפיץ למטרות מסחריות את רכיבי המדיה הכוללים הצגה של אנשים ניתנים לזיהוי, מוסדות ממשלתיים, סמלים, סימנים מסחריים או סימנים, או להשתמש בסוגים אלה של תמונות בדרך שעלולה לרמז על אישור או שיוך למוצר, לישות או לפעילות שלך; או )iv( ליצור עבודות מגונות או שערורייתיות באמצעות רכיבי המדיה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל. שימוש עם טכנולוגיות וירטואליזציה. במקום להשתמש בתוכנה ישירות בהתקן המורשה, אתה רשאי להתקין את התוכנה ולהשתמש בה במערכת חומרה וירטואלית )או מדומה בכל דרך אחרת( אחת בלבד בהתקן המורשה. גישה מרחוק. המשתמש הראשי היחיד של ההתקן המורשה רשאי לגשת ולהשתמש בתוכנה המותקנת בהתקן המורשה מרחוק, מכל התקן אחר. אתה רשאי לאפשר לאחרים לגשת לתוכנה כדי שאלה יוכלו לספק לך שירותי תמיכה. אינך זקוק לרשיונות נוספים להענקת גישה זו. אף אדם אחר אינו רשאי להשתמש בתוכנה במסגרת אותו רשיון בו-זמנית לכל מטרה אחרת. 4. אימות. מעת לעת התוכנה עשויה לבקש הורדה של תכונת האימות של התוכנה. פעולת האימות בודקת שהתוכנה הופעלה ושהיא מורשית כדין. בדיקת אימות המאשרת שאתה מורשה כדין

9 מאפשרת לך להשתמש בתוכנה, להשתמש בתכונות מסוימות של התוכנה או ליהנות מיתרונות נוספים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת. במהלך בדיקת אימות או אחריה, התוכנה עשויה לשלוח ל- Microsoft מידע אודות התוכנה, ההתקן והתוצאות של בדיקת האימות. מידע זה כולל, לדוגמה, את הגירסה ואת מפתח המוצר של התוכנה ואת כתובת ה- IP של ההתקן המורשה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר. בכך שאתה משתמש בתוכנה זו, אתה מסכים להעברת מידע זה. לקבלת מידע נוסף אודות אימות והמידע שנשלח במהלך בדיקת אימות, ראה. אם נמצא לאחר בדיקת האימות שהתוכנה מזויפת, מורשית שלא כדין, מהווה עותק לא מקורי של מוצר,Office הפונקציונליות של התוכנה וחוויית השימוש בה ייפגעו. לדוגמה, Microsoft עשויה לספק הודעות על כך שהתוכנה מורשית שלא כדין או מהווה עותק לא מקורי של מוצר ;Office בנוסף אתה עשוי לקבל תזכורות לקבלת עותק מורשה כדין של התוכנה שלך; או להידרש לעקוב אחר ההוראות של Microsoft לקבלת רשיון לשימוש בתוכנה ולהפעלה מחדש; וייתכן שלא תוכל להשתמש או להמשיך להשתמש בתוכנה או בחלק מהתכונות של התוכנה; או.Microsoft עדכונים או שדרוגים מסוימים מ- לקבל ניתן לקבל עדכונים או שדרוגים עבור התוכנה אך ורק מ- Microsoft או ממקורות מוסמכים. לקבלת מידע נוסף אודות קבלת עדכונים ממקורות מוסמכים, ראה. שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. Microsoft רשאית לשנות או לבטל שירותים אלה בכל עת..5 הסכמה לשירותים מבוססי אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן בהצהרת הפרטיות של Office 2010 מתחברות אל Microsoft או אל מערכות מחשבים של ספק שירות באמצעות האינטרנט. בחלק מהמקרים לא תוצג לך הודעה מיוחדת בעת ההתחברות. במקרים מסוימים תוכל לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, עיין בהצהרת הפרטיות של Office 2010 בכתובת.r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1037 בכך שאתה משתמש בתכונות אלה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר. פרטי מחש התכונות הבאות משתמשות בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של ההתקן שבו התקנת את

10 התוכנה. Microsoft אינטרנט. משתמשת במידע זה רק כדי לתת לך אפשרות גישה לשירותים מבוססי תכונות.Web Content באמצעות תכונות הכלולות בתוכנה ניתן לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולהציגו לך. דוגמאות לתכונות אלה הן אוסף התמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון ועזרה. תוכל לבחור שלא להשתמש בתכונות תוכן אינטרנט אלה. ה. עדכון אוטומטי. תוכנה עם טכנולוגיית 'לחיצה להפעלה' עשויה לפנות מעת לעת ל- Microsoft כדי לבדוק אם קיימים עדכונים ותוספות לתוכנה. אם נמצאו עדכונים ותוספות, ניתן להוריד ולהתקין אותם באופן אוטומטי בהתקן המורשה. פרסומת. תוכנה זו תציג פרסומות שמועברות באמצעות האינטרנט. אופן הצגת הפרסומת וההיקף עשויים להשתנות מעת לעת. Microsoft רשאית לאסוף מידע הקשור לשימושך בתוכנה כדי לספק לך תוכן רלוונטי יותר בפרסומות. מידע נוסף אודות תכונה זו נמצא בהצהרת הפרטיות של התוכנה בכתובת Microsoft.r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1037 אינה אחראית לאובדן או לנזק שעלולים להיגרם כתוצאה מנוכחות הפרסומות או כתוצאה מהתקשורת שלך עם המפרסמים. שימוש במידע. Microsoft רשאית להשתמש בנתוני ההתקן בדוחות שגיאות ובדוחות לגבי תוכנות זדוניות כדי לשפר את התוכנות או השירותים שלנו. אנו עשויים גם לשתף מידע זה עם גורמים אחרים, כגון ספקי חומרה ותוכנה. גורמים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות של.Microsoft שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה באופן שעשוי לפגוע בהם או לשבש את השימוש בשירותים אלה על-ידי אנשים אחרים. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה כדי לנסות להשיג גישה לא מורשית ליעדים כלשהם, כגון שירות, נתונים, חשבון או רשת, בכל אמצעי שהו היקף הרשיון. ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך. הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש בתכונות הכלולות במהדורת התוכנה שעבורה יש לך רשיון. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. אינך רשאי.6 לעקוף את המגבלות הטכניות של התוכנה; לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה המותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור. להשתמש ברכיבי התוכנה להפעלת יישומים שאינם פועלים בתוכנה; ליצור מספר גדול יותר של עותקים מהמספר שצוין בהסכם זה, או המותר על-ידי החוק החל, על אף ההגבלה כאמור. לפרסם את התוכנה לאחרים לצורך העתקה, להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק; להשכיר את התוכנה, להחכירה או להשאילה, או

11 להשתמש בתוכנה להענקת שירותים מסחריים לאירוח תוכנות. עותק גיבוי. אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של מדיית התוכנה. גיבוי זה להתקנה מחדש של התוכנה בהתקן המורשה בלב אתה רשאי להשתמש בעותק.7 תיעו כל אדם בעל יכולת גישה חוקית למחשב או לרשת הפנימית שלך רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות פנימיות לצורך עיון. הוכחת רשיון..8.9 הוכחת רשיון מקורית. אם רכשת את התוכנה בהתקן, הוכחת הרשיון היא הוכחת הרכישה של ההתקן. הוכחת הרכישה תהיה כפופה לאימות מצד רשומות הסוחר. 10. העברה לצד שלישי. אתה רשאי להעביר את התוכנה ישירות לצד שלישי אך ורק ביחד עם ההתקן המורשה והסכם זה. לפני ההעברה, אותו צד חייב להסכים לכך שהסכם זה יחול על העברת התוכנה ועל השימוש בה. אינך רשאי לשמור עותקים. 11. הגבלות ייצו התוכנה כפופה לחוקי הייצוא ולתקנות הייצוא של ארצות הברית. עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, על משתמשי קצה ועל שימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, עיין ב שירותי תמיכה. Microsoft מספקת שירותי תמיכה עבור התוכנה, כפי שמתואר בכתובת הסכם ממצה. הסכם זה )לרבות האחריות להלן(, תנאים נוספים )לרבות כל תנאי רשיון המודפסים על-גבי נייר הנלווים לתוכנה ועשויים לשנות או להחליף חלק מהתנאים או את כולם(, והתנאים עבור תוספות, עדכונים, שירותים מבוססי-אינטרנט ושירותי תמיכה שאתה משתמש בהם, מהווים הסכם כולל עבור התוכנה ושירותי התמיכה. 14. החוק החל. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא דיני ברירת הדין שלה. כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ונזיקין, יהיו כפופות לחוקי המדינה שבה אתה מתגורר. מחוץ לארצות הברית. יחולו. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה 15. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת. 16. הגבלות והחרגות לנזקים ופיצויים. תוכל לקבל פיצוי מ- MICROSOFT ומספקיה בגין נזקים ישירים בלבד עד לסכום של $5 של ארה"ב.. לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

12 הגבלה זו חלה על כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן )כולל קוד( באתרי אינטרנט של צד שלישי, או תוכניות של צד שלישי, וכן טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל. הגבלה זו חלה גם אם Microsoft ידעה, או הייתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינן חלות עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים. ******************************************************************************* אחריות מוגבלת אחריות מוגבלת. אם תפעל בהתאם להוראות, התוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים הנלווים של Microsoft הכלולים בתוכנה, או מצורפים אליה. תקופת אחריות, מקבל האחריות, אורך כל אחריות משתמעת. האחריות המוגבלת מכסה את התוכנה למשך 90 יום ממועד רכישתה על-ידי המשתמש הראשון. אם תקבל תוספות, עדכונים או תוכנה חלופית במהלך 90 יום אלה, האחריות עליהם תחול למשך התקופה שנותרה, או ל- 30 יום, הארוך מבין השניים. אם המשתמש הראשון מעביר את התוכנה, יתרת האחריות תחול על המקבל. עד למידה המותרת על-פי חוק, כל אחריות משתמעת, ערבויות או תנאים יחולו רק במהלך תקופת האחריות המוגבלת. חלק מהמדינות אינן מאפשרות להגביל את משך הזמן שבו נמשכת תקופת האחריות או ההתניה המרומזת, כך שייתכן שהגבלות אלו אינן חלות עליך. ייתכן שהן לא יחולו עליך גם משום שחלק מהמדינות אינן מאפשרות להגביל את משך תקופת האחריות המשתמעת, הערבות והתנאים. ה. החרגות מהאחריות. כתב אחריות זה אינו חל על בעיות שנגרמו מפעולות שביצעת )או פעולות שנכשלת בביצוען(, מפעולות של אנשים אחרים או מאירועים שאינם בשליטתה הסבירה של.Microsoft סעד בגין הפרת אחריות. Microsoft תתקן או תחליף את התוכנה ללא תשלום. אם Microsoft אינה יכולה להחליף או לתקן את התוכנה, Microsoft תחזיר את הסכום המוצג בקבלה שלך עבור התוכנה. כמו כן, Microsoft תתקן או תחליף תוספות, עדכונים ותוכנות חלופיות ללא תשלום. אם Microsoft אינה יכולה להחליף או לתקן את הנ"ל, היא תחזיר את הסכום ששילמת עבורם, אם שילמת. לקבלת החזר כספי, עליך להסיר את התקנת התוכנה ולהחזיר כל מדיה או חומרים משויכים אחרים ל- Microsoft עם הוכחת רכישה. אלה הם הסעדים היחידים שלך בגין הפרת האחריות המוגבלת. זכויות הצרכן לא ייפגעו. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. ו. הליכי אחריות. עליך להציג הוכחת רכישה לקבלת שירות אחריות. ארצות הברית וקנדה. לקבלת שירותי אחריות או מידע אודות דרכים לקבלת החזר כספי עבור תוכנה שנרכשה בארצות הברית ובקנדה, פנה ל- :Microsoft.1

13 ;MICROSOFT )000( Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA ; או. בכתובת בקר אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. אם רכשת את התוכנה באירופה, במזרח התיכון או באפריקה, אחריות מוגבלת זו תסופק לך על-ידי.Microsoft Ireland Operations Limited כדי להציג טענה במסגרת אחריות זו, עליך ליצור קשר עם.2 Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Ireland; ;Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, או.) הפועלת במדינתך. )בקר בכתובת Microsoft נציגות מחוץ לארצות הברית, קנדה, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. אם רכשת את התוכנה מחוץ לארצות הברית, קנדה, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, פנה לנציגות Microsoft הפועלת במדינתך. )בקר בכתובת.) בישראל, חייג )293( )2( , או בקר בכתובת / ז. אין אחריות נוספת. האחריות המוגבלת מספקת את האחריות והחיובים הישירים היחידים המוענקים על-ידי Microsoft.Microsoft לא תספק כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים אחרים. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, Microsoft מסירה מעצמה כל חיוב מכללא להתאמה למטרה מסחרית או כללית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה. אם החוקים המקומיים שלך מעניקים לך אחריות משתמעת כלשהי, ערבויות ותנאים, למרות החרגה זו, הסעדים שלך מתוארים בסעיף 'סעד בגין הפרת אחריות' לעיל, עד למידה המותרת על-פי החוקים המקומיים באזור מגוריך. ח. הגבלה והחרגות של נזקים בגין הפרת אחריות. על הפרות של אחריות מוגבלת זו. סעיף 'הגבלה והחרגה של נזקים' לעיל חל אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מיוחדות, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה אחת לאחרת. ייתכן שמוענקות לך גם זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה. EULAID:O14_RTM_OST.1_RTM_IL

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE

LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE אחד מההסכמים הבאים יהיה תכף תלוי במקום המגורים של המשתמש. התייחס ואשר את ההסכם המתאים. )1( הסכם רישיון משתמש עבור המשתמשים הנמצאים בכל מקום מלבד מבמדינות המצוינות ב )2( "הסכם רישיון משתמש יישומון טלפון

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד