Microsoft Word - TADIRAN MULTI ALPHA Operation Installation Manual REV A.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - TADIRAN MULTI ALPHA Operation Installation Manual REV A.doc"

תמליל

1 מדריך הפעלה והתקנה תדיראן מולטי אלפא 100/150/200/250 אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

2

3 תוכן העניינים הקדמה... 1 הוראות בטיחות...2 הערות הפעלה... 4 עצות להפעלה...7 הפעלת המזגן במצב קירור... 7 הפעלת המזגן במצב חימום... 7 שם ותפקיד של כל חלק...8 שלט רחוק... 9 הוראות הפעלה - כללי...12 היכרות עם הפונקציות המיוחדות במזגן הוראות ודגשים להחלפת סוללה...13 הפעלה ללא שלט...14 ניקוי וטיפול...15 ניקוי הפנל הקדמי...15 ניקוי מסנני האוויר...16 בדיקה לפני הפעלה תחזוקה תיאור לאחר הפעלה...17 ופתרון תופעות...18 איתור תקלות עבור תקלה רגילה סוג תקלה: המזגן לא פועל סוג תקלה: תפוקת הקירור או החימום של המזגן חלשה...22 סוג תקלה: מדף הטיית אוויר אופקי סוג תקלה: המנוע של היחידה החיצונית לא לא מתנדנד...23 פועל...23 סוג תקלה: המדחס לא פועל סוג תקלה: המזגן נוזל סוג תקלה: רעשים מוזרים ורעידות...25 קודי תקלה לפתרון בעיות שירות התקנה דגשים להתקנה...27 דרישות בסיסיות ממקום ההתקנה בחירת מיקום התקנה ליחידה הפנימית...27 הוראות בטיחות למכשירי חשמל ביתיים...28

4 דרישות הארקה...29 דרישות נוספות תרשים ההתקנה...30 התקנת היחידה הפנימית...31 שלב ראשון: בחירת מיקום ההתקנה...31 שלב שני: הרכבת מסגרת להתקנה קירית שלב שלישי: פתיחת חור לצנרת שלב רביעי: צינור יציאה שלב חמישי: חבר את הצינור של היחידה הפנימית...33 שלב שישי: התקנת צינור ניקוז שלב שביעי: חיבור החיווט של היחידה הפנימית שלב שמיני: קשירת הצינור...36 שלב תשיעי: תליית היחידה הפנימית...37 התקנת היחידה החיצונית ביצוע וואקום איתור דליפה...39 סכמות חשמל TADIRAN MULTI ALPHA 100 / TADIRAN MULTI ALPHA 200 / 250 בדיקות לאחר התקנה בדיקת הפעלה... 41

5 הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של הנאה. המזגן מאפשר לכם למזג את הסביבה ולהתאימה לנוחות האישית שלכם. להתחלה מוצלחת, להלן הנחיות והבהרות חשובות: יש לוודא שהמזגן יותקן על-ידי מתקין מקצועי לפי מפרטי תדיראן, תוך שימוש בצנרת ואביזרים תקניים של תדיראן. על מנת להפיק את המרב מביצועי המזגן, יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה ולפעול בהתאם. המזגן מסופק עם שלט רחוק. אזהרה! במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו רק על-ידי טכנאי מוסמך של החברה. במזגנים בעלי זינת מעבה, חובה על המתקין בהתאם לחוק החשמל, להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה, לפני כניסת הזינה ליחידה החיצונית (כדוגמת מפסק כבאים, פקט). אזהרה! אין להתקין את המזגן במקום עם לחות או רטיבות גבוהים כגון חדרי אמבטיה או מספרות. מטעמי נוחות, השתמשנו בחוברת זו בלשון זכר. ההסברים מיועדים, כמובן, לנשים וגברים כאחד. בברכה, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות 1

6 הוראות בטיחות לקוח יקר! למען בטיחותך! לפני השימוש במזגן יש לקרוא את הוראות הבטיחות הבאות ולפעול בהתאם: המזגן מיועד לשימוש ביתי או משרדי. כל שימוש אחר מחייב התייעצות עם מוקד השירות. אין להתקין את המזגן בחדר כביסה או מספרה ובמקומות עם לחות או רטיבות גבוהים כגון חדרי אמבטיה או מכבסות. יש לוודא שהמזגן יותקן על-ידי מתקין מקצועי לפי מפרטי תדיראן תוך שימוש בצנרת ואביזרים תקניים של תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיות. אזהרה! יחידה זו מיועדת למשרדים, מסעדות, בתי מגורים ומקומות דומים. פנה לגורם מוסמך לביצוע עבודות התקנה ותיקון. התקנה לא נאותה עלולה לגרום לדליפות מים, להתחשמלות או לשריפה. התקן את המזגן במקום יציב שיכול לשאת את משקל היחידה. אם לא תקפיד על כך, המזגן עלול ליפול ולגרום לפציעה או למוות. כדי להבטיח ניקוז תקין, הקפד להתקין את צינור הניקוז בהתאם להוראות ההתקנה. נקוט את האמצעים המתאימים לבידוד תרמי כדי למנוע התעבות מים. התקנה לא נאותה עלולה לגרום לטפטוף מים ולהרטבת פריטים בחדר. אין להשתמש או לאחסן בקרבת המזגן חומרים דליקים, נפיצים, רעילים או חומרים מסוכנים אחרים. במקרה של ריח חריף (כגון ריח שרוף), נתק מייד את אספקת המתח הראשית של המזגן. אפשר זרימת אוויר חופשית בחדר, כדי למנוע מצב של דלדול ברמת החמצן. אל תכניס אצבעות או עצמים כלשהם לפתחי הכניסה או היציאה של האוויר. אסור להפעיל או לכבות את המזגן באמצעות חיבור או ניתוק ישיר של כבל הכוח ממקור המתח. הקפד לבדוק באופן קבוע אם נגרם נזק לסרגל ההתקנה לאחר שימוש ממושך במזגן. אל תבצע שום שינוי/התאמה במזגן. תיקון או העתקת המזגן ממקומו יבוצעו על ידי טכנאי מוסמך ומיומן. 2

7 שים לב טרם ההתקנה, בדוק שאספקת המתח מתאימה למפרטים המופיעים על גבי תווית הנתונים של המזגן. בנוסף, בדוק, באמצעות חשמלאי מוסמך, אם מערכת החשמל עומדת בדרישות הבטיחות. טרם הפעלת המזגן, וודא שהכבלים, צנרת הניקוז וצנרת הקרר מחוברים בצורה תקינה, כדי למנוע נזילת מים, דליפת קרר, התחשמלות או שריפה. מערכת החשמל חייבת לעמוד בדרישות חוק החשמל ולכלול הארקה תקנית, הדבר מבטיח הארקה יעילה של המזגן לצורך מניעת התחשמלות. אל תחבר את כבל ההארקה אל צינור גז, צינור מים, עמוד תאורה או לקו טלפון. אין לכבות את המזגן לפחות 5 דקות מרגע ההפעלה; הדבר מקצר את אורך חיי המזגן. אל תאפשר לילדים להפעיל את המזגן. אל תפעיל את המזגן בידיים רטובות. טרם ניקוי המזגן או החלפת מסנן האוויר, נתק את אספקת המתח למזגן. נתק את אספקת המתח למזגן כאשר המזגן מושבת לפרק זמן ממושך. אסור לחשוף את המזגן לתנאי סביבה קורוזיביים או ללחות. אסור לדרוך על המזגן וגם לא להניח עליו חפצים כל שהם. לאחר ביצוע ההתקנה החשמלית, יש לספק למזגן מתח לצורך בדיקת זליגת זרם (על ידי חשמלאי מוסמך). במקרה שכבל המתח פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן או מחלקת השירות שלו, או גורם מוסמך אחר; כבל פגום מהווה סכנה. מומלץ שההתקנה תבוצע על פי תקן ישראלי 994 חלק 4. יש לחבר את המערכת לאספקת המתח הראשית באמצעות חיבור קבוע למפסק ניתוק רב-קוטבי בעל מרווח מגעים של לפחות 3 מ מ. יש לבצע את ההתקנה בהתאם לתקנות החלות במקום ההתקנה. מעגל הקרר מתחמם מאוד במהלך פעולת המזגן, ולכן יש להקפיד להרחיק את הכבל שבין היחידות מצינור הנחושת. 3

8 הערות הפעלה טרם הפעלת המזגן, קרא בעיון את הסעיף הבא. מתח גבוה מידי עלול לגרום נזק מיידי לרכיבים. מתח נמוך מידי גורם לרעידות קיצוניות במדחס ולנזק למערכת הקרר. המדחס והרכיבים האלקטרוניים אינם יכולים לפעול במתח לא יציב כאשר תנודות המתח גדולות. הקפד לנתק את תקע החשמל כאשר המזגן אינו בשימוש לפרקי זמן ממושכים. הצטברות האבק עלולה לגרום להתחממות יתר או לשריפה. אסור להאריך את כבל המתח על ידי חיבור מקטעי כבל נוספים או באמצעות כבל מאריך. בעת פעולת המזגן, אין להשאיר חלונות ודלתות פתוחים לפרקי זמן ממושכים. הדבר פוגע ביכולת המיזוג של המזגן. אין לחסום את פתחי הכניסה והיציאה של האוויר ביחידה החיצונית וביחידה הפנימית. הדבר פוגע ביכולת המיזוג של המזגן ואף עלול לגרום לתקלות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר ואף לשריפה. יש לחבר את המזגן אל מקור המתח באמצעות מפסק אוטומטי העומד במפרטים החשמליים של המזגן. המזגן נדלק ונכבה באופן אוטומטי בהתאם לכיוון הטמפרטורה ומצב הפעולה שנבחר. אין להדליק ולכבות את המזגן לעתים תכופות, הדבר משבש את פעולתו ועלול לגרום נזק. במידה ונדרש - יש לכבות אתהמזגן תחילה על ידי השלט רחוק ורק אחר כך להוריד את המפסק בלוח החשמל. במקרה של ריח חריכה או עשן, יש לכבות את המזגן וליצור קשר עם מוקד השירות. אם הבעיה לא נפתרה, ייתכן שנגרם נזק למזגן והפעלתו במצב זה עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה. הרחק תרסיסים וגזים דליקים מיחידת המזגן הפנימית והחיצונית לטווח של יותר מ- 1 מטר. חומרים אלה עלולים לגרום לשריפה או להתפוצצות. אל תנסה לתקן את המזגן בעצמך. תיקון לא מקצועי עלול לגרום להתחשמלות ואף לשריפה, לפיכך הקפד ליצור קשר עם מוקד השירות לצורך תיקון המזגן. 4

9 כל עוד כבל הזינה מחובר למזגן (גם כשהוא כבוי) אין לגעת ביחידות המזגן (חיצונית ופנימית) בידיים רטובות, או לבצע כל טיפול במזגן. מחובתך לוודא שבוצע חיבור הארקה תקני למזגן על ידי חשמלאי מוסמך מחשש להתחשמלות. אין להניח חפצים על גבי היחידה החיצונית אסור לנתק או לגרום נזק כלשהו לכבל המתח ולכבלי הבקרה של המזגן. במקרה שהם פגומים, יש לקרוא לטכנאי שירות מוסמך כדי שיחליף אותם. כדי לכוון כהלכה את זרימת האוויר :בעת פעולת המזגן, ניתן לשנות את כיוון זרימת האוויר על ידי כיוון מדפי הטיית האוויר בלחיצה על לחצן SWING בשלט-רחוק. אין לדחוף ידיים או אצבעות לתוך פתחי הכניסה והיציאה של האוויר. אין לכוון את זרם האוויר היוצא מהמזגן ישירות כלפי בעלי חיים וצמחים. הדבר עלול להזיק לכם. 5

10 אל תחשוף את גופך לרוח קרה לפרק זמן ממושך. הדבר עלול להזיק לבריאותך. אל תשתמש במזגן למטרות אחרות כגון ייבוש בגדים,שימור מזון ועוד. התזת מים על המזגן עלולה לגרום להתחשמלות ולתקלות. אין להציב מכשיר פולט חום סמוך למזגן. 6

11 עצות להפעלה הפעלת המזגן במצב קירור עקרון הפעולה המזגן סופג ושואב את החום בחדר ומעביר אותו ליחידה החיצונית כך שבחדר יש פחות חום והטמפרטורה נמוכה יותר. תפוקת הקירור עולה או יורדת בהתאם לטמפרטורה החיצונית. הגנה מפני קפיאה אם המזגן פועל במצב קירור (COOL) וטמפרטורת בחדר נמוכה, יכול להיווצר קרח (קפיאה) במחליף החום של היחידה הפנימית. במצב זה המדחס (יחידה חיצונית) מפסיק את פעולתו כדי לשמור על היחידה החיצונית ולהפשיר את מחליף החום. הפעלת המזגן במצב חימום עקרון הפעולה המזגן סופג ושואב את החום מהיחידה החיצונית ומעביר אותו לחדר דרך היחידה הפנימית. תפוקת החימום עולה או יורדת בהתאם לטמפרטורה החיצונית. אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מידי, יש לחמם עם עזרי חימום נוספים. הפשרה כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה אך הלחות גבוהה, יכול להיווצר קרח ביחידה החיצונית אשר ישפיע על תפוקת החימום. פעולת היחידה החיצונית עלולה להיפסק במצב הפשרה אוטומטית. פעולת החימום תיפסק למשך 3-12 דקות. במהלך פעולת ההפשרה האוטומטית, מאוורר היחידה הפנימית ומאוורר היחידה החיצונית אינם פועלים. במהלך פעולת ההפשרה, נורית חיווי החימום של היחידה הפנימית מהבהבת, והיחידה החיצונית עלולה לפלוט אדים. זאת לא תקלה, בנוסף יופיע חיווי 1H על התצוגה הפנימית. בסיום ההפשרה, פעולת החימום מתחדשת באופן אוטומטי. מניעת החדרת אוויר קר בהפעלה בחימום עם הפעלת המזגן בחימום, מאוורר היחידה הפנימית לא יפעל למשך כ- 2 דקות על מנת למנוע מהאוויר הקר להיכנס לחדר כל עוד שמחליף החום לא הגיע לטמפרטורה הרצויה. הערה: טווח הטמפרטורות בו המזגן יפעל בצורה יעילה: מ- 7 C - עד 43 C. מתקין יקר, שים לב!! אין להתקין את המזגן במספרות ובחדרי אמבטיה. 7

12 שם ותפקיד של כל חלק 8

13 שלט רחוק הערה :הקפד על קו ראייה פנוי ללא חסימה כלשהי בין העינית של המזגן לבין השלט-רחוק. אין להפיל או להשליך את השלט, אין לאפשר חדירת נוזלים לתוכו ואין לחשוף אותו לקרינת שמש או לטמפרטורות חמות מאוד. לאחר חיבור המזגן לחשמל המזגן משמיע צפצוף. מרגע זה ניתן להפעיל את המזגן באמצעות השלט. לחצן X-Fan לחצן זה משמש לבחירה וביטול של מצב ייבוש סוללה פנימית. במצב ייבוש סוללה, יופיע על הצג חיווי. המאוורר הפנימי ממשיך לעבוד בערך 2 דקות לאחר כיבוי המזגן על מנת לייבש את הסוללה ובכך מונע היווצרות בקטריות בסוללה. לאחר הפעלת המזגן פעם נוספת, כדי לעבוד למצב ייבוש סוללה, יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן.X-Fan לחצן זה פעיל בקירור וייבוש בלבד. לחצן זה אינו פעיל במצב חימום, אוורור ואוטומטי. ברירת המחדל של לחצן זה היא מצב כבוי. לחצני +/- הלחצנים + / - משמשים להעלאה או להורדה של הטמפרטורה הרצויה. החזק את הלחצן לחוץ למשך 2 שניות; תצוגת הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע ערך הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע, במעלות צלסיוס C או במעלות פרנהייט F. טווח הטמפרטורות הוא 16 C עד 30 C, ומ- 61 F עד 86 F. 9

14 לחצן תאורת תצוגה ביחידה הפנימית Light לחצן תאורה בתצוגה של היחידה הפנימית משמש לכיבוי והפעלת תאורת התצוגה ביחידה הפנימית. (7) לחצן מדף הטיית אוויר אנכית (מעלה/מטה) לחצן משמש לכיוון זווית ההטיה האנכית של זרם האוויר היוצא מהמזגן. מצבי ההטיה השונים משתנים באופן מחזורי באופן הבא: זווית ההטיה של המזגן נשארת במצבה המקורי כאשר בוחרים בשלושת מצבי ההטיה שלהלן. אם עוצרים את מדף הטיית האוויר במהלך תנועת ההטיה מעלה-מטה, הוא נשאר במצב האחרון. לחצן משמש חיווי לתנועה אוטומטית של מדף הטיית האוויר לאורך 5 זוויות ההטיה. לחצן בריאות ואוויר צח לחצן אוויר צח ולחצן בריאות לא פעילים. לחצן הפעלה בהשהיה Timer On / Timer Off לחצן זה קובע את זמן פעולת המזגן בהשהיה. לאחר לחיצה על לחצן TIMER ON חיווי נעלם, הסימן ON בתצוגת השלט מהבהב וצפצוף נשמע. בזמן הפעולה חובה קשר עין ישיר בין השלט לצג המזגן. לחץ על לחצן + או - כדי לכוון את זמן הפעלת המזגן בהשהיה. לאחר כל לחיצה על לחצן + או - כוון שעת ההפעלה יורדת או עולה בדקה אחת. לחיצה ממושכת (מעל 2 שניות) על לחצני הכיוון תגרום לשינוי מהיר של כוון הזמן. לאישור זמן ההפעלה לחץ פעם נוספת על לחצן. TIMER ON הסימן ON יפסיק להבהב והסימן בתצוגה יופיע קבוע. ביטול TIMER ON (ביטול השהיה בהפעלה): לחץ פעם נוספת על לחצן TIMER ON כדי לבטל את ההשהיה בהפעלה. 10

15 לחצן כיבוי בהשהיה Timer Off לחצן זה קובע את זמן כיבוי המזגן בהשהיה. לאחר לחיצה על לחצן TIMER OFF חיווי נעלם והסימן OFF בתצוגת השלט מהבהב וצפצוף נשמע. בזמן הפעולה חובה קשר עין ישיר בין השלט לצג המזגן. לחץ על לחצן + או - כדי לכוון את זמן כיבוי המזגן בהשהיה. לאחר כל לחיצה על לחצן + או - כוון שעת הכיבוי יורדת או עולה בדקה אחת. לחיצה ממושכת (מעל 2 שניות) על לחצני הכיוון תגרום לשינוי מהיר של כוון הזמן. לאישור זמן הכיבוי לחץ פעם נוספת על לחצן.TIMER OFF הסימן OFF יפסיק להבהב וסימן בתצוגה יופיע קבוע. ביטול :TIMER OFF לחץ פעם נוספת על לחצן TIMER OFF כדי לבטל את הפסקת ההשהיה. לחצן I Feel כיוון הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר. פונקציה זו נועדה לאפשר את קריאת הטמפרטורה מאזור השלט. יש למקם את השלט ליד המשתמש. לחץ לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את הפונקציה I. Feel הסימן מכבה פונקציה זו. מופיע בתצוגה. לחיצה נוספת 11

16 הוראות הפעלה - כללי.1 לאחר חיבור המזגן לרשת החשמל, לחץ על לחצן ההפעלה והכיבוי.ON/OFF הערה :כאשר מחברים את המזגן לרשת החשמל, מדף ההטיה נפתח באופן אוטומטי. לחץ על לחצן MODE (מצב פעולה) כדי לבחור את מצב הפעולה הרצוי:.Dry Cool, Auto, Fan, Heat לחצן על לחצן או כדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה. לחץ על לחצן FAN כדי לבחור את המהירות הרצויה למאוורר: אוטומטית, נמוכה, נמוכה בינונית, בינונית, בינונית גבוהה או גבוהה. לחץ על לחצן Swing כדי לכוון את זווית הטיית זרם האוויר היכרות עם הפונקציות המיוחדות במזגן.1.2 הפונקציה X-Fan פונקציה זו מופעלת לאחר כיבוי המזגן, במטרה לייבש את הלחות שהצטברה במאדה של היחידה הפנימית, כדי למנוע היווצרות עובש. כאשר הפונקציה מופעלת: לאחר שמכבים את המזגן בעזרת לחצן ההפעלה והכיבוי, מאוורר היחידה הפנימית ממשיך לפעול במשך כ- 10 דקות במהירות נמוכה. במהלך זמן זה, לחץ על לחצן X-Fan כדי לעצור באופן ישיר את מאוורר היחידה הפנימית. כאשר הפונקציה מבוטלת: לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי מכבה את היחידה באופן מוחלט. גלאי נוכחות הערה: פונקציה זו היא אופציה באמצעות חיבור למגע יבש. ניתן לחסוך באנרגיה ובהוצאות החשמל באמצעות חיבור גלאי נוכחות למזגן המיועד לכבות את המזגן כאשר אין נוכחות פעילה של אנשים בחדר. גלאי הנוכחות בודק באופן רציף נוכחות פעילה של אנשים בחדר ובמידה ובמשך 6 דקות רצופות אין זיהוי של תנועה בחדר, הגלאי מפסיק את פעולת המזגן. במידה והגלאי מזהה מחדש נוכחות פעילה של אנשים בחדר, המזגן יחזור לפעולה בהתאם לכיוונים האחרונים בהם פעל (קירור, חימום, טמפ' מהירות מאוורר וכו'). 1. הגלאי לא יפעיל את המזגן כאשר מכבים את המזגן באמצעות השלט. 2. כאשר מותקן גלאי נוכחות, אין להפעיל את המזגן במצב I FEEL או.TIMER ON/TIMER OFF 12

17 הוראות ודגשים להחלפת סוללה לחץ בעדינות על מכסה בית הסוללות בנקודה המסומנת והחלק את המכסה בכיוון החץ כדי לפתוח את בית הסוללות (1). הוצא את הסוללות הישנות (2). הכנס 2 סוללות חדשות של 1.5V בגודל AAA תוך הקפדה על קוטביות הסוללות (3). החזר את המכסה למקומו (4) שים לב: אין להכניס לשלט הרחוק סוללות ישנות וחדשות ביחד או סוללות מסוגים שונים, הדבר עלול לשבש את פעולת השלט. אם אין כוונה להשתמש בשלט לפרק זמן ממושך, יש להוציא את הסוללות כדי שלא ידלפו ויקלקלו את השלט. יש להפעיל את השלט בטווח השידור והקליטה שלו. יש להציב את השלט במרחק מינימאלי של 1 מטר ממקלט טלוויזיה או מערכת סטריאו. אם השלט מתפקד באופן לקוי, הוצא את הסוללות והכנס אותן בחזרה למכשיר לאחר 30 שניות. אם לא חל שיפור, החלף את הסוללות. 13

18 הפעלה ללא שלט אם השלט-רחוק אבד או התקלקל, הפעל את המזגן בעזרת המפסק הידני. המזגן יפעל במצב אוטומטי, הטמפרטורה הרצויה ומהירות המאוורר לא ישתנו. הפעלה באמצעות המפסק הידני הפעלה: כאשר המזגן כבוי, לחץ על מפסק ההפעלה הידני, המזגן יעבור למצב פעולה אוטומטי. הפיקוד יתאים באופן אוטומטי את מצב הפעולה של המזגן לטמפרטורת החדר (קירור, חימום, אוורור), כדי להשרות טמפרטורה נעימה בחדר. כיבוי: כאשר המזגן פועל, לחץ על מפסק ההפעלה הידני; המזגן ייכבה. 14

19 ניקוי וטיפול זהירות כבה את המזגן ונתק את כבל אספקת החשמל מהשקע טרם ניקוי המזגן. אי הקפדה על כך כרוכה בסכנת התחשמלות. אסור לנקות את היחידה הפנימית או היחידה החיצונית על ידי התזת מים - הדבר כרוך בסכנת התחשמלות. נוזלים נדיפים (טינר או בנזין) גורמים נזק למזגן. נגב את המזגן בעזרת מטלית רכה ויבשה, או הספג אותה במעט מים או חומר ניקוי. ניקוי הפנל הקדמי הקפד לפרק את הפנל מהמזגן לפני השימוש! 1. פירוק הפנל הקדמי אחוז את הפנל בשני צדדיו, הרם אותו בכיוון החצים והסר אותו מתוך המזגן. 2. שטיפת הפנל נקה את הפנל בעזרת מברשת רכה, מים וחומר ניקוי עדין ולאחר מכן יבש אותו (הערה: לעולם אל תנקה את הפנל בעזרת מים בטמפרטורה העולה על, 45 C הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לשנות את צבעו). 3. התקנת הפנל הקדמי הכנס את שתי הלשוניות של הפנל הקדמי לתוך החריצים בכיוון החצים ולחץ את הפנל בכיוון המזגן. 15

20 ניקוי מסנני האוויר תדירות ניקוי מומלצת: פעם בשלושה חודשים. אם המזגן פועל בסביבה מאובקת, יש לנקות את מסנני האבק בתדירות גבוהה יותר. לאחר פירוק המסננים מהמזגן, אין לגעת בצלעות האלומיניום החדות מחשש לפציעה. 1. הוצאת מסנן האוויר מהמזגן אחוז את מכסה המסננים בשקעים הייעודיים שבשני הצדדים ומשוך את מכסה המסננים כשאתה משתמש בשקעים. משוך את מסנני האוויר כלפי מטה והסר אותם מהמזגן. 2. ניקוי המסננים נקה את האבק שהצטבר במסננים בעזרת שואב אבק, או באמצעות שטיפה במים פושרים. אם המסננים מלוכלכים מאוד או מוכתמים בשמן, ניתן להוסיף למים מעט חומר ניקוי. יבש את המסננים במקום מוצל. הערה: אין לנקות את הפנל בעזרת מים בטמפרטורה העולה על 45 C. הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לשנות את צבעו. אסור לייבש את המסננים סמוך לאש מחשש לשריפה או עיוות הפלסטיק. 3. הרכבת מסנני האוויר החזר את המסננים למקומם בכיוון החץ ולאחר מכן סגור את הפנל הקדמי והדק אותו. 16

21 בדיקה לפני הפעלה וודא שפתחי הכניסה ויציאת האוויר במזגן אינם חסומים. וודא שכבל ההארקה מחובר באופן תקין. וודא שסוללות השלט-רחוק תקינים. וודא שמסגרת ההתקנה (סטנד) של היחידה החיצונית תקינה. במקרה שהתגלה נזק, צור קשר עם השירות. תחזוקה לאחר הפעלה כבה את המזגן באמצעות המפסק הראשי. 1. נקה את המסנן, את גוף היחידה הפנימית ואת גוף היחידה החיצונית. 2. נקה אבק והזז מכשולים מהיחידה החיצונית

22 תיאור ופתרון תופעות אזהרה אל תנסה לתקן את המזגן בעצמך. תיקון לקוי עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. הקפד ליצור קשר עם מוקד השירות המורשה כדי להבטיח תיקון מקצועי. כדי לחסוך את הזמן והעלות הכרוכים בהזמנת איש שירות, בצע תחילה את הבדיקות שלהלן: התופעה המזגן אינו פועל כאשר מפעילים אותו מייד לאחר הכיבוי. פתרון הבעיה הפעלה מיידית לאחר הכיבוי מזיקה למדחס, ולכן פיקוד המזגן משהה את הפעלת המזגן ב -3 דקות. בהפעלה הראשונה, המזגן מדיף ריח רע. למזגן עצמו אין ריח כלשהו.אם קיים ריח לא נעים, הוא תוצאה של חומרים שהמזגן קלט מהסביבה החיצונית. פתרון: נקה את מסנן האוויר. אם הבעיה נמשכת, יש צורך לנקות את המזגן (צור קשר עם מוקד השירות המורשה). לעיתים נשמעים קולות זרימת מים בעת פעולת המזגן. בעת הפעלת המזגן או כיבויו, או כאשר המדחס מתחיל או מפסיק לפעול, עשויים להישמע קולות רעש שונים. קולות אלה נובעים מזרימת הקרר, ולא מדובר בתקלה. לעיתים נפלט ערפל לבן מהמזגן במצב קירור. תופעה זו עשויה להתרחש בתנאי טמפרטורה ולחות גבוהים בחדר. הדבר קורה מכיוון שהיחידה הפנימית מתקררת במהירות. לאחר זמן-מה הטמפרטורה והלחות בחדר ירדו, והערפל ייעלם. 18

23 התופעה לעתים נשמעות חריקות קלות בעת ההפעלה או הכיבוי של המזגן. פתרון הבעיה מדובר בקולות חיכוך הנובעים מהתפשטות הפנל או חלקים אחרים עקב שינוי הטמפרטורה. לא ניתן להפעיל את המזגן. האם המפסק הראשי כבוי? האם תקע החשמל אינו תקוע היטב בשקע? האם המפסק האוטומטי קפץ? האם המתח גבוה או נמוך מדי (לבדיקה על ידי איש מקצוע)? האם הטיימר מכוון כהלכה? תפוקת הקירור או החימום של המזגן אינה נאותה. האם הטמפרטורה הרצויה מכוונת כהלכה? האם פתחי היציאה והכניסה של האוויר חסומים? האם הצטבר במסנן אבק בכמות שחוסמת את זרימת האוויר? האם דלתות וחלונות החדר סגורים? האם המאוורר מכוון להסתובב במהירות נמוכה? האם יש בחדר מקור חום? קיימות הפרעות אלקטרוניות המשבשות את פעולת השלט-רחוק. שלוף את התקע משקע החשמל וחבר אותו מחדש. האם השלט-רחוק נמצא בטווח השידור והקליטה של המזגן? האם יש עצמים החוסמים את קו הראייה בין השלט-רחוק לבין המזגן? בדוק את הסוללות שבשלט-רחוק, החלף אותן אם הן חלשות או ריקות. בדוק אם השלט-רחוק שלם ותקין. בדוק האם פונקציה נעילת לחצנים הופעלה. לא ניתן לשלוט במזגן בעזרת השלט-רחוק. דליפת מים מהיחידה הפנימית לחדר. לחות האוויר גבוה במיוחד. צינור הניקוז של היחידה הפנימית סתום. צינור הניקוז של היחידה הפנימית מחובר באופן רופף. 19

24 התופעה דליפת מים מהיחידה החיצונית רעש ביחידה הפנימית. אין יציאת אוויר מהיחידה הפנימית. לחות בפתח יציאת האוויר. פתרון הבעיה כאשר המזגן פועל במצב קירור, צנרת הקרר וחיבוריה מתקררים ומים מתעבים על פניהם. כאשר המזגן פועל במצב הפשרה אוטומטית, הקרח מפשיר והמים זורמים החוצה. כאשר המזגן פועל במצב חימום, המים שהצטברו במחליף החום מטפטפים. קולות המיתוג והניתוק של ממסר המדחס. ההפעלה והכיבוי של פונקצית ההפשרה מלווים ברעשים. אלה נובעים מזרימת הקרר בכיוון ההפוך. במצב חימום, כאשר טמפרטורת מחליף החום של היחידה הפנימית נמוכה מאוד, המאוורר מפסיק להסתובב כדי למנוע זרימת אוויר קר (מקסימום זמן עצירה 3 דקות). במצב חימום, כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה והלחות גבוהה, נוצר קרח במחליף החום של היחידה החיצונית, אשר מורחק באופן אוטומטי. מאוורר היחידה הפנימית מפסיק לפעול למשך 8 עד 10 דקות. במהלך ההפשרה נפלטים מים או נוצרים אדים. במצב סילוק הלחות (ייבוש), המאוורר נעצר לעתים כדי למנוע אידוי חוזר של מי העיבוי. אם המזגן פועל זמן ממושך בלחות גבוהה, הלחות מתעבה על גבי שכבת יציאת האוויר (גריל) ומטפטפת. 20

25 איתור תקלות עבור תקלה רגילה סוג תקלה: המזגן לא פועל הסיבה האפשרית אין אספקת מתח, או אספקת מתח חלשה חיבור שגוי של החיווט בין היחידה הפנימית לחיצונית, או חיבור לא מספיק של ההדקים זליגה חשמלית במזגן בחירת הדגם של הנתיך לא נכונה תקלה בשלט מצב ההמזגן לאחר ההפעלה מחוון ההפעלה במזגן לא דולק ולא נשמע קול צפצוף מהמזגן. במצב של אספקת חשמל תקינה, מחוון ההפעלה במזגן לא דולק לאחר ההפעלה. לאחר ההפעלה, ממסר הפחת "קופץ". לאחר ההפעלה הנתיך "קופץ". לאחר ההפעלה מחוון ההפעלה במזגן דולק ותצוגת השלט לא פועלת או שהלחצנים בשלט לא מגיבים. הפעולה הנדרשת וודא האם יש הפסקת חשמל. במידה וכן, המתן לחידוש אספקת החשמל. במידה ולא, בדוק את חיבורי החשמל וודא שכבל החשמל מחובר כראוי. בדוק את חיבורי החשמל בהתאם לתרשים החיבורים, תקן את חיבורי החשמל במידה ונדרש. וודא שכל ההדקים מחוברים כראוי. וודא שהמזגן מאורק באופן תקין ואמין. וודא שהחיבורים של המזגן מחוברים באופן תקין. בדוק את החיבורים בתוך המזגן. בדוק האם שכבת הבידוד של פתיל הזינה נפגע, במידה וכן החלף את פתיל הזינה. בחר נתיך מתאים. החלף סוללות בשלט. תקן או החלף את השלט. 21

26 סוג תקלה: תפוקת הקירור או החימום של המזגן חלשה סיבה אפשרית טמפרטורת העבודה שנקבעה לא מתאימה מאוורר היחידה הפנימית מכוון למהירות איטית מידי הפילטר של היחידה הפנימית מלוכלך וסתום צורת ההתקנה של היחידה הפנימית והחיצונית לא מתאימה נזילת גז קירור תקלה בשסתום ארבע דרכי תקלה בשסתום התפשטות EXV מצב המזגן בדוק את טמפרטורת העבודה בשלט. משב אוויר חלש. בדוק האם הפילטר סתום. בדוק האם צורת ההתקנה של המזגן בוצעה בהתאם להנחיות ההתקנה. טמפרטורת האוויר היוצא במצב קירור גבוהה יותר מטמפרטורת האוויר בחדר. טמפרטורת האוויר היוצא במצב חימום נמוכה יותר מטמפרטורת האוויר בחדר. לחץ הקרר ביחידה נמוך בהרבה מהטווח הרגיל. משב רוח קריר במצב חימום טמפרטורת האוויר היוצא במצב קירור גבוהה יותר מטמפרטורת האוויר בחדר. טמפרטורת האוויר היוצא במצב חימום נמוכה יותר מטמפרטורת האוויר בחדר. הלחץ ביחידה נמוך בהרבה מהטווח הרגיל. אם אין מעבר של נוזל קירור, קיימת סתימה חלקית בשסתום ההתפשטות. פעולה נדרשת כוון את הטמפרטורה המתאימה כוון את מהירות המאוורר למהירות גבוהה או בינונית. נקה את הפילטר התאם את מצב ההתקנה והתקן מגן גשם ומגן שמש ליחידה החיצונית. מצא את הסיבה לנזילת הקרר, טפל בבעיה ולאחר מכן הוסף קרר. החלף שסתום. החלף את השסתום. 22

27 סוג תקלה: מדף הטיית אוויר אופקי לא מתנדנד סיבה אפשרית חיבור שגוי של החיווט או חיבור גרוע. מנוע צעדים ניזוק. לוח הפיקוד ניזוק. מצב המזגן בדוק את חיבורי הכבלים בהתאם לתרשים החיבורים. מנוע צעדים לא פועל. יתר הפעולות של המזגן תקינות ורק המדף לא פועל. פעולה נדרשת חבר את הכבלים בהתאם לתרשים החיבורים כדי לוודא שכל ההדקים של הכבלים מחוברים כראוי. תקן או החלף את מנוע הצעדים. החלף את לוח הפיקוד בלוח מאותו הדגם בדיוק. סוג תקלה: המנוע של היחידה החיצונית לא פועל סיבה אפשרית חיבור שגוי של החיווט או חיבור גרוע. הקבל של המאוורר של היחידה החיצונית ניזוק. אספקת המתח נמוכה או גבוהה מעט מהרגיל. מצב המזגן בדוק את חיבורי הכבלים בהתאם לתרשים החיבורים. מדוד את הקיבולת של קבל המנוע באמצעות רב-מודד, וודא שהקיבולת של הקבל מחוץ לטווח הרשום על הלוחית של קבל המנוע. היעזר ברב-מודד למדידת אספקת המתח. המתח גבוה או נמוך מעט מידי. פעולה נדרשת חבר את הכבלים בהתאם לתרשים החיבורים כדי לוודא שכל ההדקים של הכבלים מחוברים כראוי. החלף את הקבל של המנוע. המלץ לחבר מייצב מתח. 23

28 סוג תקלה: המדחס לא פועל סיבה אפשרית חיבור שגוי של החיווט או חיבור גרוע. אספקת המתח נמוכה או גבוהה מעט מהרגיל. הסלילים החשמליים של המדחס שרופים הצילינדר של המדחס תקול. סוג תקלה: המזגן נוזל סיבה אפשרית צינור הניקוז סתום. צינור הניקוז שבור. הליפוף לא מהודק מספיק. מצב המזגן בדוק את חיבורי הכבלים בהתאם לתרשים החיבורים. היעזר ברב-מודד למדידת אספקת המתח. המתח גבוה או נמוך מעט מידי. היעזר ברב-מודד למדידת ההתנגדות בין הדקי המדחס. המדידה תהיה 0. המדחס לא פועל. מצב המזגן נזילת מים מהיחידה הפנימית. נזילת מים מצינור הניקוז. נזילת מים מחיבור הצינור ליחידה הפנימית. פעולה נדרשת חבר את הכבלים בהתאם לתרשים החיבורים כדי לוודא שכל ההדקים של הכבלים מחוברים כראוי. יש לבדוק את הדרייבר. תקן או החלף את המדחס. תקן או החלף את המדחס. פעולה נדרשת הזז חפצים זרים מתוך צינור הניקוז. החלף את צינור הניקוז. לפף את הצינור מחדש והדק בחוזקה. 24

29 סוג תקלה: רעשים מוזרים ורעידות סיבה אפשרית בעת הפעלת או כיבוי היחידה המכסה ויתר החלקים ינועו ויישמע קול לא רגיל. בעת הפעלת או כיבוי היחידה נשמע קול לא רגיל בגלל זרימת הקרר בתוך היחידה. חפצים זרים בתוך היחידה הפנימית או שיש חלקים בתוך היחידה הנוגעים זה בזה. חפצים זרים בתוך היחידה החיצונית או שיש חלקים בתוך היחידה הנוגעים זה בזה. קצר בסליל של השסתום הארבע דרכי. רעידה לא רגילה של המדחס. קול לא רגיל בתוך המדחס. מצב המזגן נשמע קול "פאפא" ייתכן שיישמע קול זרימת מים. היחידה הפנימית משמיעה רעשים מוזרים. היחידה החיצונית משמיעה רעשים מוזרים. במהלך פעולת החימום, השסתום החוזר משמיע קול אלקטרומגנטי לא רגיל. היחידה החיצונית משמיעה רעשים מוזרים. רעשים מוזרים בתוך המדחס. פעולה נדרשת תופעה רגילה. הרעש המוזר ייעלם לאחר מספר דקות. תופעה רגילה. הרעש המוזר ייעלם לאחר מספר דקות. הסר חפצים זרים. סדר את כל החלקים של היחידה הפנימית, הדק ברגים והדבק נייר דבק בין חלקים מחוברים הסר חפצים זרים. סדר את כל החלקים של היחידה הפנימית, הדק ברגים, הדבק נייר דבק בין חלקים מחוברים וסדר את הצנרת. החלף סליל מגנטי. סדר את רגליות התמיכה של המדחס והדק את הברגים. במידה והתווספה כמות גדולה מידי של קרר למדחס, הפחת את כמות הקרר כראוי. במקרה אחר החלף את המדחס. במקרים שלהלן יש להפסיק את פעולת המזגן באופן מיידי, לנתק אותו מרשת החשמל וליצור קשר עם השרות (מספר הטלפון בתעודת האחריות). בכל אחד מהמקרים הבאים, הפסק את פעולת המזגן ונתק את התקע החשמלי: פעולת המזגן מלווה ברעש חזק. המזגן פולט ריחות רעים תוך כדי פעולתו. דליפת מים בחדר. מפסק הפחת או המפסק האוטומטי קופצים לעתים תכופות. מים או חומר כלשהו אחר הותזו בשוגג על המזגן. כבל המתח והתקע החשמלי מתחממים באופן חריג. 25

30 קודי תקלה לפתרון בעיות כאשר המזגן במצב תקלה, מד הטמפרטורה על היחידה הפנימית מהבהב ומציג את קוד השגיאה. להלן רשימה לזיהוי קוד שגיאה: קוד התקלה פתרון הבעיה קודים אלו ייעלמו לאחר הפעלת היחידה מחדש. במידה ולא, אנא פנה למרכז השירות. אנא פנה למרכז השירות. E1/E5/E6/E8/U8/H3/H6 C5/F0/F1/F2 יש לתקן או למלא קרר רק ע"י איש מקצוע (טכנאי מוסמך לדוגמא). 26

31 שירות התקנה דגשים להתקנה ההתקנה תבוצע באמצעות טכנאי מוסמך, בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ולמדריך זה. מומלץ שההתקנה תתבצע על פי תקן ישראלי 994 חלק 4. מתקין יקר! שים לב! למניעת שחרור הקרר באמצעות לא מורשים, שסתומי השירות הקטנים (ונטילים) ביחידה החיצונית, מוגנים באמצעות כיפות איטום או מכסים מיוחדים, הניתנים להסרה אך ורק באמצעות כלים ייעודיים. אם המזגן אינו מצויד בתקע חשמלי, חבר אותו ישירות ללוח החשמל באמצעות מפסק אוטומטי. כל הקטבים של המזגן צריכים להיות מנותקים, ומרווח המגעים יהיה לפחות 3 מ"מ. דרישות בסיסיות ממקום ההתקנה התקנה במקומות שלהלן עלולה לגרום לתקלות. אם לא ניתן לשנות את מקום ההתקנה, צור קשר עם מוקד השירות (פרטים בגב החוברת). מקומות החשופים למקורות חום חזקים, אדים, גזים דליקים או נדיפים. מקומות שיש בהם קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה שמקורה בציוד שידור, רתכת ומכשור אלקטרוני רפואי. מקומות החשופים לרמת מליחות גבוהה, כגון חוף הים. מקומות החשופים לשמן מכונות באוויר. מקומות החשופים לגז גופרית, כגון כאלה הקרובים למעיינות מים חמים. מקומות בעייתיים אחרים. אין להתקין את המזגן בחדר כביסה. בחירת מיקום התקנה ליחידה הפנימית יש לשמור על פתחי הכניסה ויציאת האוויר במצב פנוי, כדי לאפשר זרימת אוויר חופשית בחלל החדר. בחר מיקום המאפשר ניקוז קל ופשוט של מי העיבוי מבלי שישפיע על בני אדם. בחר מיקום המאפשר חיבור נוח בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית ובסמוך למקור מתח. בחר מיקום שאינו נגיש לילדים. התקן את המזגן במקום המסוגל לשאת את משקלו ואת הרעידות הנוצרות במהלך הפעולה ללא יצירת רעש חריג. הקפד להשאיר מרווח פנוי סביב המזגן, כדי לאפשר גישה לצורך תחזוקה שוטפת. התקן את היחידה הפנימית בגובה של מינימום 250 ס"מ מהרצפה. אסור להניע ידנית את מדפי האוויר האופקיים. אסור להכניס ידיים לפתח יציאת האוויר. ההתקנה תהיה לפחות 1 מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים. השתדל להתקין את המזגן רחוק ככל האפשר ממנורת פלורסנט. בחר מיקום המאפשר לשלוף את המסנן בקלות. הקפד להתקין את היחידה הפנימית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה. יש להדביק רדיד אלומיניום בעובי 100 מיקרון מול פתחי האוורור של הבקר אם המרחק לקיר או כל בסיס אחר פחות מ- 102 מ"מ. 27

32 הוראות בטיחות למכשירי חשמל ביתיים יש לחבר את המזגן למקור מתח בערך הנקוב במפרט המזגן ובאמצעות מעגל בלעדי למזגן וכבל בחתך מתאים. אין למשוך את כבל החשמל בחוזקה. ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך, אשר ידאג להארקה תקנית עם חיבור להתקן הארקה תקני. המפסק האוטומטי יהיה מסוג המופעל באופן מגנטי או תרמי, כדי להגן על המזגן מפני קצר ועומס יתר. המרחק המינימאלי בין המזגן לבין משטח דליק יהיה 1.5 מטר לפחות. שים לב: וודא שחוט הפאזה, חוט ה- 0 וחוט ההארקה של שקע החשמל הביתי מחוברים בהתאם לתרשים החשמלי ובהתאם לחוק החשמל. חיווט שגוי עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. במזגנים בעלי זינת מעבה, חובה על המתקין בהתאם לחוק החשמל, להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל-קוטבי ממקור הזינה, לפני כניסת הזינה למעבה (יחידה חיצונית), כדוגמת מפסק כבאים (פקט). 28

33 דרישות הארקה המזגן הוא מכשיר חשמלי מסוג appliance) 1 (type 1 electric ולכן יש לבצע בדיקת מעגל הארקה. החוט בצבע צהוב-ירוק משמש לחיבור הארקה ואין לעשות בו שום שימוש אחר. אסור לחתוך ולחבר אותו באמצעות בורג, הדבר עלול לגרום להתחשמלות. התנגדות מעגל ההארקה חייבת לעמוד בדרישות חוק החשמל. דרישות נוספות אופן חיבור המזגן וכבל המתח כמו גם אופן חיבור הכבל המקשר בין-היחידות חייבים להתבצע בהתאם לתרשים החשמלי המצורף למזגן. מומלץ לבצע ביקורת תקופתית על ידי בעל מקצוע. שימוש בחלקי חילוף מקוריים. המזגן אינו מיועד לשימושם של בני אדם (וילדים) הסובלים ממגבלות גופניות, חושיות או מנטאליות, או כאלה חסרי ניסיון וידע בהפעלת מכשירים מסוג זה, אלא אם קבלו הדרכה על הפעלת המזגן מאדם האחראי לבטיחותם שגם יפקח עליהם. אין לאפשר לילדים לשחק במזגן. 29

34 תרשים ההתקנה 30

35 התקנת היחידה הפנימית שלב ראשון: בחירת מיקום ההתקנה המלץ ללקוח על מיקום להתקנת היחידה והסבר לו את החשיבות בבחירת המיקום שהמלצת. שלב שני: הרכבת מסגרת להתקנה קירית תלה את המסגרת להתקנה קירית על הקיר, התאם את המיקום האופקי עם מד אורך וסמן את המיקום לקדיחת החורים על הקיר. קדח חורים לברגים בקיר באמצעות מקדחת אימפקט (השתמש במקדח במידה המתאימה לגודל עוגן הפלסטיק) והכנס לחורים את עוגני הפלסטיק (דיבלים). קבע את המסגרת להתקנה קירית לקיר באמצעות ברגים (ST4.2x25TA) ובדוק שהמסגרת מותקנת כראוי באמצעות משיכת המסגרת. במידה ועוגן הפלסטחק משוחרר, קדח חור אחר בסמוך. שלב שלישי: פתיחת חור לצנרת.1 בחר את מיקום פתח הצנרת בהתאם לכיוון של צינור היציאה. המיקום של פתח הצנרת אמור להיות מעט מתחת למסגרת להתקנה קירית, כמתואר באיורים הבאים: הערה: בחר את תרשים מידות ההתקנה המתאים בהתאם למסגרת ההתקנה שיש ברשותך. 31

36 .2 קדח בקיר חור לצנרת (בקוטר של Ø55 עבור דגמי TADIRAN MULTI ALPHA 100/150/200 או בקוטר של Ø70 עבור דגם (TADIRAN MULTI ALPHA 250 במיקום צינור היציאה שנבחר. לניקוז מיטבי ללא תקלות, קדח את פתח הצינור בקיר בהטיה קלה למטה לכיוון הצד החיצוני בזווית של -5 10, כמתואר באיור הבא: הערות: לצורך מניעת אבק יש לקחת מרחק ביטחון כאשר אתה פותח את החור. עוגני הפלסטיק לא מסופקים ויש לקנותם בנפרד. שלב רביעי: צינור יציאה 1. ניתן לכוון החוצה את הצינור לצד ימין, ימין-אחורי, שמאל, או שמאל-אחורי, כמתואר באיור הבא: כאשר אתה בוחר לאיזה צד אתה מכוון את הצינור, גזור בבקשה את הפתח המתאים בתא התחתון, כמתואר באיור הבא:.2 32

37 .1 שלב חמישי: חבר את הצינור של היחידה הפנימית כוון את מחבר הצינור לפתח המתאים, כמתואר באיור הבא: הדק את אום ההידוק עם היד. כוון את כוח ההידוק בהתאם לטבלה הבאה. הנח את המפתח על מחבר הצינור והנח את מפתח המומנט על אום ההידוק. הדק את אום ההידוק עם מפתח המומנט בהתאם לטבלה..2.3 מומנט הידוק (N*m) קוטר האום המשושה עובי דופן במ"מ מ"מ אינץ' /4" Ø 6 15 ~ /8" Ø ~ /2" Ø ~ /8" Ø ~ /4" Ø ~ 75 עטוף את צינור הפנים ואת המחבר שלו בצינור מבודד והדבק עם נייר דבק, כמתואר באיור הבא: 33

38 שלב שישי: התקנת צינור ניקוז.1 חבר את צינור הניקוז לצינור היציאה של היחידה הפנימית, כמתואר באיור הבא: 2. הדק את המחבר עם נייר דבק. שים לב: הוסף בידוד לצינור הניקוז כדי למנוע עיבוי. עוגני הפלסטיק אינם מסופקים, כמתואר באיור הבא: 34

39 .1 שלב שביעי: חיבור החיווט של היחידה הפנימית פתח את המכסה, הסר את הבורג ממכסה קופסת החשמל והורד את המכסה, כמתואר באיור הבא: העבר את כבל המתח דרך פתח המעבר בצידה האחורי של היחידה הפנימית ומשוך אותו מהצד הקדמי, כמתואר באיור הבא:.2 הסר את מהדק החיווט, חבר את כבל המתח לפס ההדקים בהתאם לצבע, הדק את הבורג וקבע את כבל המתח עם מהדק החיווט החזר את מכסה קופסת החשמל והדק באמצעות הבורג. סגור את הפאנל. שים לב: ביצוע חיבורי החשמל של היחידה הפנימית והחיצונית יבוצעו ע"י אדם המוסמך לכך. במידה ואורך כבל המתח לא מספיק, אנא צור קשר עם הספק לקבלת כבל חדש. הימנע מלהאריך את הכבל בעצמך. עבור מזגן עם פלאג: יש להתקין את הפלאג בסיום ההתקנה. עבור מזגן ללא פלאג: יש לחבר מתג אוויר בקו החשמל. יש לחבר את כל הקטבים של מתג האוויר, המרחק בין הקטבים צריך להיות לפחות 3 מ"מ.

40 שלב שמיני: קשירת הצינור.1 קשור את צינור החיבור, פתיל הזינה וצינור הניקוז בסרט קשירה, כמתואר באיור הבא: השאר אורך מסוים פנוי מצינור הניקוז ופתיל הזינה לצורך ההתקנה כאשר קושרים אותם יחד. כאשר קושרים למידה מסוימת, הפרד את כבל המתח של היחידה הפנימית ולאחר מכן הפרד את צינור הניקוז. סרט דביק צינור ניקוז צינור חיבור.2 כבל חשמל ליחידה הפנימית קשור את צינור החיבור, פתיל הזינה וצינור הניקוז באופן שווה. יש לקשור את הסוף של צינור הנוזל וצינור הגז בנפרד..3.4 מתקין יקר!!! שים לב: אין להצליב או לכרוך את פתיל הזינה וכבל הבקרה. יש לקשור את צינור הניקוז בתחתיתו. 36

41 שלב תשיעי: תליית היחידה הפנימית מקם את הצינורות הקשורים בצינור הקיר והשחל אותם דרך התעלה בקיר. תלה את היחידה הפנימית על המסגרת להתקנה קירית. מלא את הרווח בין הצינורות לבין התעלה בקיר בחומר אטימה אלסטי. קבע את הצינור בתוך הקיר, כמתואר באיור הבא: 5. וודא שהיחידה הפנימית מותקנת כראוי וצמודה לקיר, כמתואר באיור הבא: שים לב: אל תקשור את צינור הניקוז חזק מידי כדי למנוע סתימה. 37

42 התקנת היחידה החיצונית התקן את היחידה החיצונית בהתאם להנחיות המופיעות בחוברת ההתקנה המצורפת. ביצוע וואקום הסר את כובעי השסתומים משסתום הנוזל ושסתום הגז. הסר את האום ממוצא טעינת הקרר. חבר את צינור המילוי של מד הלחץ למוצא טעינת הקרר של שסתום הגז וחבר את שאר צינורות המילוי למשאבת הוואקום. פתח לגמרי את מד הלחץ והפעל למשך דקות לבדיקה האם הלחץ של מד הלחץ נשאר.-0.1MPa סגור את משאבת הוואקום והשאר במצב זה למשך 1-2 דקות כדי לוודא שהלחץ של מד הלחץ נשאר.-0.1MPa אם הלחץ עולה, כנראה שיש נזילה. מד לחץ מים שסתום נוזל שסתום גז מכסי שסתום מוצא טעינת קרר אום מוצא טעינת קרר משאבת ואקום מפתח אלן סגירה פתיחה הסר את מד הלחץ, פתח לגמרי את ליבת השסתום של שסתום הנוזל ושסתום הגז באמצעות מפתח ברגים משושה. הדק את כובעי הברגים של השסתומים ושל מוצא טעינת הקרר. התקן את הידית

43 איתור.1.2 דליפה באמצעות גלאי דליפות: בדוק האם קיימת נזילה באמצעות גלאי דליפות. אם אין גלאי דליפות, השתמש במים עם סבון לצורך זיהוי דליפות. שים מים עם סבון על המיקום שאתה חושד שבו יש דליפה והשאר את המים עם הסבון ליותר מ- 3 דקות. אם מופיעות בועות מים במקום זה, יש דליפה. סכמות חשמל TADIRAN MULTI ALPHA 100 /

44 TADIRAN MULTI ALPHA 200 /

45 בדיקות לאחר התקנה לאחר סיום ההתקנה בדוק את הנקודות הבאות: נקודות לבדיקה האם המזגן מקובע היטב למקומו? האם נבדקה דליפת קרר? האם הבידוד התרמי מספק? האם ניקוז המים יעיל? האם אספקת המתח למזגן מתאימה לערך המתח הנקוב המופיע בלוחית הנתונים? האם החיווט החשמלי וחיבורי הצנרת הותקנו לפי המפרט ובאופן בטוח? האם המזגן מחובר להארקה תקנית? האם נתוני פתיל הזינה עומדים בתו התקן? האם פתחי הכניסה והיציאה של האוויר במזגן מכוסים? האם איזור ההתקנה נקי מאבק ולכלוך אחר שנגרם מההתקנה? האם שסתום הגז ושסתום הנוזל של צינורות החיבור פתוחים לגמרי? האם פתחי הצינורות בקיר כוסו? תקלה אפשרית המזגן עלול ליפול, להתנדנד או להרעיש. תת-תפוקה בקירור (או בחימום). התעבות וטפטוף מים. התעבות וטפטוף מים. תקלת חשמל, נזק לחלקי היחידה והתחשמלות. תקלה או נזק לחלקי היחידה. סכנת התחשמלות. תקלה או נזק לחלקי היחידה. תת-תפוקה בקירור (או בחימום). תקלה או נזק לחלקי היחידה. תת-תפוקה בקירור (או בחימום). תת-תפוקה בקירור (או בחימום) או בזבוז חשמל. בדיקת הפעלה טרם הבדיקה הלקוח מאשר את התקנת המזגן. פרט ללקוח נקודות עיקריות הנוגעות למזגן. בדיקת ניסיון להפעלת המזגן: הרם את המפסק האוטומטי ולחץ על לחץ ההפעלה ON/OFF שבשלט הרחוק. לבדיקת תקינות פעולת המזגן: לחץ על לחצן,MODE לבחירת מצב הפעולה: אוטומטי, ייבוש, קירור, חימום או אוורור. אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מ- 16 C, המזגן לא יכול לפעול בקירור. 41

46 A

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63> ד'' תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), * התשנ''א- 1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי אלה: 1 1954-.1 הגדרות בתקנות אלה פרק א': פרשנות להלן החוק), אני מתקין תקנות

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי ISSN 07938152 מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחידות לקירור מים (צ'ילרים) בעיבוי אוויר ובעיבוי מים הנחיית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Rinnai

Rinnai מייבש כביסה על גז )גפ"מ( הוראות הפעלה דגמים: RDT-400 RDT-600 עדכון גרסה אחרון: 81 ספטמבר 7002 מניעת שריפות הוראות בטיחות זהירות בשימוש אזהרה נא לא לשים או להשתמש במוצרים נפיצים ודליקים כגון תרסיסים, בנזין

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

צינו ר גמיש Victaulic® VicFlex™ עם אביזרים למערכות כיבוי אש

צינו ר גמיש Victaulic® VicFlex™ עם אביזרים למערכות כיבוי אש I-VICFLEX.AB1/AB/AB10-HEB התקנה הוראות אש כיבוי למערכות אביזרים עם Victaulic VicFlex גמיש צינור AB10- ו AB AB1, מסוגים למתז תושבת מכלולי גמישים לצינורות והאישורים שאושרה הרשימה על מידע אזהרה.Victaulic

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד