PowerPoint Presentation

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "PowerPoint Presentation"

תמליל

1 משרד החקלאות ופיתוח הכפר שירות ההדרכה והמקצוע אגף הפרחים והנדסת הצומח - נובמבר 2011 עלון מס' 1 1

2 תוכן לחצו על מספר העמוד כדי לדלג לעמוד הרצוי נושא עמוד נושא עמוד 43 דבר המערכת 3 שיחים בשטח פתוח כללי 44 בפתח העלון 4 פרח שעווה 46 ענפי קישוט 9 גרווילאה 47 שושן פסחא 16 פרוטאות קאלות בחזית ההדברה כלנית אגרומטאורולוגיה נורית פרידה ממקס ויל ז"ל אדמונית קורסים ואירועים קרובים ליזיאנטוס המחלקה לחקר שווקים הפניה לפרסומים 2 39 ורד תמונת השער: צירסיום צולם במו"פ דרום ע"י דובי וולפסון

3 למגדלים ולמתעניינים בפרחים דבר המערכת יחיאל שטיינמץ, דובי וולפסון שלום, בעלון זה, שהוא הראשון בסדרה של עלונים אלקטרוניים המיועדים לענף הפרחים, השתדלנו לרכז מידע נחוץ ומעודכן לשלושת החודשים הקרובים. הצגנו מידע ספציפי לגידולי הפרחים העיקריים בארץ והבאנו הנחיות בהגנת הצומח המתייחסות בעצם לכל סוגי הפרחים. הקף הכתבה שונה מגידול לגידול בהתאם לאינטנסיביות של העיסוק בגידול זה בתקופה הקרובה, וכמובן בכותב. אתם, הקוראים, מוזמנים להביע את דעתכם על מה שפורסם ומה לדעתכם ראוי לפרסם, ואנו לפי המשוב מצדכם נבנה את העלון. ברצוננו לייצר אפיק מידע שיסייע לכם, ולשם כך אנו מצפים מכם ל'הגדת המוצר'. נשמח לכל הערה והצעה, לכתובת תפוצה - אנו יוצרים את רשימת התפוצה לעלון. מי שקיבל את העלון ישירות מאתנו, מהכתובת הנ"ל, יראה עצמו כמופיע כבר ברשימה; מי שקיבל זאת ממקור אחר ורוצה להבטיח את השתתפותו ברשימת התפוצה - ימלא נא את הטופס בקישור: )הכתובת של השולח לא תיחשף לכלל התפוצה ותשמש להפצת מידע מקצועי בלבד(. העלון הבא מתוכנן לצאת לאור בתחילת פברואר או לקראת האביב. בכל עת שתחפצו ניתן להסיר את שמכם מהרשימה ע"י משלוח הודעה עם הנושא "הסר" לכתובת הנ"ל תודות לעדי סלוניקו על העריכה הלשונית וללובה קמינצקי על העריכה הגרפית. בברכה, יחיאל ודובי עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

4 בפתח העלון אליעזר שפיגל - מנהל תחום פרחים, ממ"ר ענפי קישוט וצמחי בית, שה"מ בשעה טובה אנחנו שמחים להוציא עלון למגדלי הפרחים וצמחי הנוי. מטרת עלון זה להשלים ולהוסיף לפעילות מערכת ההדרכה, ולהגיע לכל חקלאי עם הידע והמידע העדכניים בענף. עיקר הדגש יושם על הנחיות לעונה, תצפיות וחידושים שנצברו בתקופה האחרונה. בכוונתנו להוציא את העלון אחת ל- 3 חודשים, בתקופות המעבר העונתיות - אביב, קיץ, סתיו וחורף. נשמח מאוד לפתוח את "דפי העיתון" לכל מי שיעשיר בעניין וברעיון הקשורים לענף ובעצות לשיפור העלון. עברנו תקופה של טלטלות, בנוסף לשינויים הגלובליים, ובהם סערה כלכלית באירופה ובעולם המשפיעה ישירות על המסחר בענפי הנוי, חווינו גם משבר שיווקי עם קריסת "אניית הדגל" של היצוא החקלאי - אגרקסקו, חברה שליוותה אותנו עשרות בשנים ותרמה ללא ספק לקידום ולמיצוב היצוא החקלאי. אנו חבים לה פיתוח של מגוון נושאים, כמו תובלה ימית, פיתוח שווקים, כולל רחוקים, כמו ארה"ב ויפן, עסקאות ישירות, לוגיסטיקה משוכללת ושמירה על איכות ושרשרת קירור. מה צופן העתיד? ההרגשה היא שברמת הפרט, לאחר תקופת הססנות, מרבית המגדלים ימצאו נתיב שיווקי. והשאלה העולה עתה היא מי ייכנס לפרויקטים ענפיים הדורשים שיתוף פעולה בין גורמים שונים. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

5 בפתח העלון אליעזר שפיגל חברות פרטיות בד"כ נוטות להתמקד בתחומים הצרים, הכלכליים, שמשרתים את לקוחותיהם בלבד. מאידך, האופטימיים מציינים את הזריזות והיעילות של הגופים הקטנים, שנותנים בסופו של דבר שירות אישי יותר ורווחי יותר ליצרן. בשטח לא ממתינים, המגדלים החלו את העונה בשתילות של בצלים ופקעות, פרחי קטיף והכנת שטחי ענפי הקישוט. ענף צח"ר )צמחי עציץ, חומר ריבוי, צמחי נוי, בצלים ופקעות( ממשיך את המומנטום החיובי של העונה הקודמת. תחום הפרחים בשה"מ סיים שורה ארוכה של סיכומי עונה בענפים השונים, הוצגו נתוני שיווק, כלכלה ותוצאות מחקרים וחידושים מקצועיים. במקביל הוחל בגיבוש שולחנות מגדלים, שיהיו הכתובת להעלאת נושאים מהשטח ולייזום פעולות לקידום הענפים השונים. מנהלת ענף הפרחים הקימה ועדות לטיפול בנושאים שעל סדר היום של הענף, כמו עובדים זרים ומתיל ברומיד. בימים אלו יצא "קול קורא" במסגרת המנהלת ומדען משרד החקלאות למיזמים מחקריים בשלושה נושאים: פיתוח מוצרים חדשים ואינטרודוקציה בענף הפרחים, חקר שוק ופיתוח טכנולוגיות חדשניות לקידום ולייעול העבודה והבקרה בענף. בנוסף, במסגרת מחקרי שה"מ, אושרה שורה ארוכה של נושאים מחקריים בענף הפרחים. בימים אלו יצא "קול קורא" לתצפיות ולמחקרים במסגרת שולחנות המגדלים והנהלת ענף הפרחים. כולנו מקווים שהמאמץ יישא פרי, ונצליח לחזור ולהוביל את חזית הקדמה החקלאית. בפתחה ושנה עונה של חדשה נאחל לכולנו שנת פוריות, פריחה והצלחה. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

6 ענף הפרחים עם הפנים לעתיד ישראל גלון, מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח, שה"מ בעקבות המשבר בענף הפרחים ובמגמה לסייע להתאוששות הענף הוקמה בשנת 2010 ועדת היגוי שפעלה במשך כשנה באופן אינטנסיבי בנושא "ענף הפרחים - לאן?". מסקנות הוועדה הוצגו בפני הנהלת המשרד וקיבלו את ברכתה. בראשית פברואר 2011 הוקמו מינהלת ציבורית לענף הפרחים והנהלת ענף. תפקידי מינהלת ענף הפרחים: ייצוג הענף בארץ; קביעת מדיניות הענף והכוונת פעילות המו"פ; קשר עם ארגונים, מגדלים, משתלות, יצואנים וכל גורם שיכול לקדם את הענף; ריכוז מידע כלכלי שיווקי; התאמת ההדרכה לצורכי הענף. במינהלת הענף 15 חברים נציגי משרד החקלאות, נציגי החקלאים ונציגי היצואנים; יו"ר המינהלת - חנן בזק, מנהל שה"מ; מרכז המינהלת - ישראל גלון מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח. צילום: יחיאל שטיינמץ תפקידי הנהלת ענף הפרחים: המלצה על מדיניות פיתוח מקצועי ויעדים ]טווח קצר-ארוך[; קביעת סדרי עדיפות במחקרים בענף; מינוי ועדות מקצועיות וענפיות; ייעוץ למשרד ולמינהלת בנושא המקצועי; קשר עם המדען הראשי ותקצוב מחקרים. בהנהלת הענף 15 חברים נציגי מערכת ההדרכה בשה"מ, נציגי החקלאים ונציגי המחקר; יו"ר ההנהלה - אליעזר שפיגל, מנהל תחום פרחים בפועל. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

7 ענף הפרחים עם הפנים לעתיד ישראל גלון היעד המרכזי הנו שינוי האווירה בענף והגדלת הרווחיות של המגדלים במטרה לשמור על ענף הפרחים כענף רווחי, לעודד את דור ההמשך ולחזקו. תכנית ההבראה בענף הפרחים מתייחסת למספר נושאים: חיפוש ועידוד גידולים בעלי פדיון חיובי - עידוד חקלאים למעבר לגידולים כלכליים באמצעות תמיכה של מינהלת ההשקעות במשרד החקלאות ]מידע יפורסם בקרוב באתר משרד החקלאות[ תקצוב מחקרים באמצעות שולחנות המגדלים מתקציב משרד החקלאות באמצעות מינהלת ענף הפרחים והנהלת הענף. "קול קורא" להגשת הצעות מחקר יתפרסם לאחר פסח. מיזמים לקידום הענף, כמו השתתפות במימון חומר ריבוי, השקעות באינטרודוקציה ופיתוח גידולים חדשים ועוד, באמצעות המדען הראשי של משרד החקלאות. "קול קורא" למיזמים פורסם לאחרונה. הגדלת תקציב המחקר לטווח הקצר והבינוני. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

8 עיתונות ופרסומים: ענף הפרחים עם הפנים לעתיד ישראל גלון הנהלת הענף והמינהלת הגדירו את יעדי הענף ואת תכנית העבודה והכינו עבורה מסגרת תקציבית לאישור הנהלת משרד החקלאות. בסיכום נאמר כי: מידע יימסר לחקלאים באתר משרד החקלאות ובאתר שה"מ ובאמצעות דוא"ל. וכן החקלאות משרד מנכ"ל עם לפגישה הפרחים, בענף המתרחש לעדכון ארצי מגדלים כנס חידושים בנושאי ארגון ובנושאים כלכליים התקיים ביום שני 27/6/2011 במשרד החקלאות. בכתובת להורדה וניתן החקלאות מסמך "ענף הפרחים לאן 2010" הועלה לאתר משרד מידע נוסף: ישראל גלון, מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח - isgalon@shaham.moag.gov.il אליעזר שפיגל, מנהל תחום פרחים בפועל - elispi@shaham.moag.gov.il דובי וולפסון, ממ"ר כלכלה ואיכות המוצר - dwolfson@shaham.moag.gov.il בהצלחה לכולנו. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

9 ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל כללי ענפי הקישוט חוו בשנתיים האחרונות טלטלות, חלקן נבעו משינויים כלכליים גלובליים, וחלקן מהזעזועים בערוצי השיווק ומקריסת אגרקסקו. ללא ספק חטיבת הירוקים באגרקסקו מינפה את נושאי התובלה הימית, העסקאות ושיווק ליעדים רחוקים. כולנו תקווה שהמגדלים ייקלטו בערוצים השונים, ושמעז יצא מתוק. גם סל הגידולים נע ונד מעלה ומטה. גידול המגינית שעד לפני שנתיים היה הגידול המוביל ברווחיות ובעלייה הכמותית, נדחק לאחור; הרוסקוס והארליה מגלים יציבות יחסית; הפיטוספורום עדיין מיטלטל מעלה ומטה. מהפן המקצועי, נמשכים הניסויים והתצפיות במשקי המגדלים ו"שולחן מגדלי ירוקים" מחדש את פעילותו. נקווה שהשנה הקרובה תחל ברגל ימין. שימוש מושכל ברשתות הצללה בכל הגידולים שבהם משתמשים בשתי רשתות, עוברים בחורף לרשת אחת כדי להגדיל את כמות האור החודרת לצמח. באופן מובהק ראינו פחיתה במספר הענפים במגינית, באספרגוס וברוסקוס כאשר ההצללה הייתה מעל האופטימום. צריך להפעיל שיקול דעת לגבי מועד הסרת הרשת ופריסתה, משום שלו השפעה על איכות הענפים אורכם, מועד הפריצות וההבשלה. צילומים: אליעזר שפיגל עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

10 רוסקוס ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל ממשיכים לדשן כל זמן שאפשר, מדשנים בדשן מורכב ברמה של 80 ח"מ חנקן, 30 ח"מ זרחן, 120 ח"מ אשלגן + יסודות קורט 50 גר' למ"ק )רצוי לעבוד לפי דיגום קרקע, שייבדק פעמיים עד 3 פעמים בעונה(. בחורף משתדלים לתת את מנות הדשן באופן יותר מרוכז עם כמויות מים מצומצמות בהפוגות שבין הגשמים )השקיה טכנית(. סידן: מדשנים בקלניט ב- 7-5 ליטרים לשבוע לדונם )אין לערבב עם הדשן הרגיל(, או בחנקת סידן 4 ק"ג לשבוע לדונם עד תחילת החורף. עם תחילת החורף עוברים מטיפול קרקעי לריסוסי סידן הניתן עם ריסוסים למניעת בוטריטיס. הריכוזים מומלצים הם: קלניט 2% וחנקת סידן 1.5%. קיימים בשוק דשנים איטיי תמס המשחררים את הדשן בצורה מבוקרת במשך תקופה ארוכה, והתוצאות שדווחו מצביעות על עלייה בכל הפרמטרים הגידוליים - כמות, איכות וגובה הענפים. מחלות - הבעיה העיקרית בעונת החורף היא מחלת הבוטריטיס, ויש להקפיד ביתר שאת על שמירת הענפים מפניה. כדי שהנבגים ינבטו ויפיצו את המחלה, הפטרייה זקוקה ללחות במשך שעות אחדות. הרשתות הצפופות אינן מאפשרות אוורור וייבוש של השטח לאחר גשם, ובכך מעודדות את הפטרייה להתבסס ולהתפשט. הדרך היעילה למנוע את המחלה היא אוורור. אפשר לעשות זאת על ידי הרמת יריעות הרשת בשוליים וכן באמצעות מעבר בחודשי החורף לרשת צל שצפיפותה נמוכה. מגדלים חדשים ואלו המשפרים את בית הרשת - רצוי שיבנו מבנה גבוה מ'. מגדלים בעמק חפר הקימו מבנה דמוי מסור, עם פתחי גג כל שלושה מפתחים כדי לשפר את כניסת האוויר למבנה )ראה תמונה(. בית רשת "מסור"; צילום: אליעזר שפיגל עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

11 ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל רוסקוס - המשך ממשיכים במשטר ריסוסים קבוע למניעת המחלה. מרססים בלחץ גבוה, כדי לחדור לתוך הנוף. בסדרת בדיקות שערכו מדריכי התחום מיכון וטכנולוגיה במשרד החקלאות, בוריס בורדמן ורוני אמיר, לאופן הביצוע של הריסוס המיטבי ברוסקוס, נמצא שריסוס בפומיות קרמיות - בראלייה, בקוטר מ"מ ובלחץ של 35 אטמוספרות לפחות סיפק את התוצאות הטובות ביותר. בריסוס במרסס מפוח )אוויר( יש להקפיד על חדירת החומר לעומק הנוף. רצוי לעבור על כל ערוגה בנפרד, ואם זה אפשרי - משני הכיוונים. מרסס מפוח פחות יעיל בהדברת בוטריטיס ברוסקוס, משב הרוח יוצר קיר של עלים החוסם את חדירת החומרים לבסיס הצמח(. פרטים ניתן לקבל אצל מדריכי המיכון. פיטוספורום בכל שיטת קטיף יש למנוע עלייה בגובה הצמח, ויש לרדת עד ל"צומת" - מקום ההסתעפות של הענפים. קטיף ב"עלייה" יגרום בחלוף הזמן לצמחים גבוהים שעיקר הנוף שלהם קרוב לרשת ואילו החלקים הפנימיים עירומים. כאשר קוטפים ברציפות שומרים על גובה "שולחן העבודה", משאירים זיזים באורך של כ ס"מ. חשוב להוריד את גובה הצמח בהדרגה; אין להשאיר צמחים עירומים! יש להשאיר על הצמח "חצאית" עלווה נאה כדי שלא ייכנס לשוק כתוצאה משינויי יחס נוף/ שורש ובעיות של עודף מים. חשוב לסיים את הקטיף ועיצוב הצמח עד תחילת פברואר - מועד הלבלוב. במחצית השנייה של פברואר, לקראת הלבלוב האביבי קיימת נשירת עלים מהחלקים התחתונים של הענף, ואין לשלוח עלים הנוטים לנשירה. כאשר לא מספיקים לסיים את הקטיף או שרוצים לקטוף ברצף ללא לבלובים, למדנו בשנים האחרונות כי ניתן לעכב לבלוב של עיניים חדשות. מרססים את הנוף החל ממחצית דצמבר בתכשירי ( NAA אלפטין 1.25 סמ"ק/ליטר, או אלפטופ 2.5 סמ"ק/ליטר( בתוספת משטח ביופילם. בד"כ מסתפקים ב- 3-2 ריסוסים בהפרש של 10 ימים. חלקות שהצימוח בהן לא פסק עלולות להיפגע מהריסוס )פרטים אצל מדריכי הגידול(. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

12 ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל ארלייה סיבולדי טמפרטורות מתונות של הסתיו והאביב מיטיבות עם הארליה; עיוותים שונים, צריבות וכתמים שהופיעו בקיץ נעלמים בדרך כלל בתקופות אלו. עם הזמן הולכת הארלייה וצומחת כלפי מעלה, בעוד חלקיה התחתונים נותרים קרחים. כל זמן שאין בכך הפרעה למהלך הגידול, אפשר להמשיך לקטוף את העלים הבשלים; כאשר אמיר הצמיחה נעצר או שהוא גבוה ומקשה את הקטיף - רצוי לגזום את הגזע כ- 20 ס"מ מפני הקרקע. בדרך כלל, בשלב זה כבר יהיו פריצות צעירות בבסיס הצמח. פעולה זו רצויה באביב המוקדם. לאחר הגיזום מרססים את מקום החתך בדלסן + מרפאן למניעת פטריות, ביניהן גם הקשיונה הגדולה. בבדיקה שערכנו נראה שרצוי להסיר עיניים )פריצות( מיותרות ולהשאיר שתי עיניים מפותחות. רצוי לקטוף ענפים המוכנים מבחינת צבע וקשיות. דחייה תגרום לאחר זמן מה ליצירת מסך של עלווה שימנע כניסת אור לחלקים הפנימיים. בכך נאבד את העלים המסתתרים בעומק הנוף. ענפים אלו רגישים לאחר קטיף ומקבלים כתמי עלים והשחרות באחסון ובמשלוח. רצוי לבדוק את רמת הדשנים בקרקע, בעיקר כאשר ישנם סימנים לכלורוזות, כתמים ועצירת צימוח. בהרבה מקרים מוצאים דווקא רמות גבוהות של מלחים שעוצרים את הגידול וגורמים לעתים נזק ממשי. מאידך, חוסר במקרו-אלמנטים, בעיקר בחנקן, או במיקרו-אלמנטים גורם אף הוא לכתמים ולהפרעות בגידול. בחלקות בעמק חפר שבהן נמצאו חוסרים במגנזיום, תיקנו תוספות של מגנזיום ניטראט את המחסורים. גם בגידול זה בחנו מתן דשן גרנולרי בשחרור מבוקר, והתוצאות שהתקבלו חיוביות. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

13 ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל ארלייה סיבולדי - המשך דישון חורפי - יש להשלים דישון חנקני לאחר הגשם, ובהפוגה משמעותית - להשלים את שאר היסודות. הארלייה רגישה מאוד למזיקים ההולכים ופוחתים ככל שנעמיק וניכנס לחורף, אך ניתן עדיין למצוא אקרית מצויה, אקרית העיוותים, כנימות עלה וכנימה קמחית. יש לעמוד על המשמר: אי זיהוי בזמן של המזיק יגרום נזק בלתי הפיך. בשנתיים האחרונות נפגעו קשה שטחים רבים מהתקפה של תריפס הקיקיון הפוגע בעלווה הצעירה ומסב נזק רב. הארלייה גם סובלת מנמטודות יוצרות עפצים, ולכן בחלקות שאדמתן חולית יש לחטא את הקרקע. במקרה שיש פיגור בצמיחה, יש לגלות שורשונים ולבדוק אם נתקפו בנמטודות. במקרה כזה יש להגמיע בנמקור או בראגבי או בווידט. לעתים קרובות אנו נתקלים בחלקות בצמחים צעירים או מבוגרים אשר באופן פתאומי מאבדים חיוניות ומתנוונים )אם כי לעתים יוצאים ומתפתחים מבסיס הצמח ענפים חדשים(. תופעה זו נובעת במקרים רבים מפגיעת הפטרייה ריזוקטוניה. במקרים אלו חשוב מאוד לשפר את הניקוז באזור וכן לטפל בתכשירי הדברה. בחורפים גשומים עלולים הצמחים להיתקף במחלת החורף קשיוניה גדולה. מחלה זו המאופיינת בתפטיר לבן גס גורמת לרקבונות בעלים. החולדים )"חפרפרות"( חושקות במיוחד בשתילי ארלייה צעירים, ולעתים שורות שלמות נעלמות באדמה. יש לעמוד על המשמר ולהילחם מלחמת חרמה בכל הכלים העומדים לרשותנו: גילוי המחילה והחדרת גרגרים מורעלים, כדורים המדיפים גז ומלכודות. הערה כללית: בכל מקרה של תופעה לא מוגדרת כדאי להיוועץ במדריך. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

14 ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל אספרגוס מירוקלאודיוס בחלקות רבות של גידול זה נתגלתה בשנים האחרונות פטריית הקולטוטריכום הגורמת להתייבשות ענפונים ואף ענפים שלמים. הפטרייה תוקפת בעיקר שטחים צפופים שלא נקטפו זה זמן רב. בשנה האחרונה מתבצעת תצפית שמטרתה ללמוד את הדינמיקה של הפטרייה )שהיא פטרייה מוכרת התוקפת גידולים רבים ומגוונים(. כבר בשלב זה נראה לנו כי בחלקות נגועות רצוי לבצע בעונה זו )עונת הסתיו( 3-2 ריסוסים מונעים. באביב המוקדם כדאי לחזור על הטיפולים ולבצע סניטציה קפדנית של הענפים היבשים. מגינית בעונה זו רצוי להשאיר רשת הצללה אחת כדי להגדיל את כמות הפריצות האביביות. במגינית שעדיין לא נקטפה, חשיפה ארוכה מדי, מעל חודש, של ענפים ראויים לקטיף עלולה לגרום לדהיית צבע. חלקות שבהן הענפים קצרים, דחיית הקטיף תגרום לעליית ענפים ארוכים יותר. גם במגינית שיפר דישון סתיו וחורף בדשן שחרור איטי את האיכות והיבול. בניסוי שנמשך כבר שתי עונות גידול מצאנו שרמה גבוהה של אמון גורם נזק של נקרוזות משני צדי העלה )ראה תמונות של נזק וללא נזק(. גם ריכוז גבוה של אשלגן נמצא כמזיק. עדיין לא הגענו לטיפול המיטבי, ולעת עתה מומלץ לדשן ברמות נמוכות של אמון ואף לא להפריז ברמת האשלגן. מגינית ללא נזק )ימין(, עם נזק )שמאל(; צילום: אליעזר שפיגל עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

15 ענפי קישוט הנחיות לתקופת הסתיו והחורף יאיר תמרי, אליעזר שפיגל מגינית - המשך לשם שמירה על צבע העלים ולמניעת תופעת הכתפיים הצהובות יש להמשיך ולדשן גם בחורף, בעיקר במגנזיום ובאשלגן, ובמיוחד בקרקעות קלות-בינוניות. יש לדשן בהפוגות בין הגשמים מדי 3-2 שבועות 3 ק"ג מגניזל + ק 2 "ג חנקת אשלגן. הדברת חלזונות: החלזונות הם מזיק הסגר בארצות רבות והימצאות פרט בודד במשלוח יכול להביא לפסילתו. הם גורמים נזק בשורה ארוכה של גידולים, ובראשם ענפי הקישוט "הירוקים". הם מתעוררים מ"תרדמת הקיץ" במהלך הסתיו והחורף, וזה הזמן להדבירם. כמו כן, חשוב לסלק גרוטאות ועשבים משולי החלקה. רצוי לפזר פס ברוחב של כ ס"מ של אשלגן כלורי. הדבר חוסם את מעבר החלזונות משטחי הבור לחלקה. תזכורת: ריסוס בחומרים מונעי נביטת עשבים מי שטרם הספיק לרסס את השטחים בחומרים מונעי נביטת עשבי בר הדורשים הצנעה בעזרת מים - זה הזמן, בעיקר בגידולים שבהם הגידול עצור בתקופת החורף. השילוב המקובל הוא סימזין 70 גר + טרפלן 200 סמ"ק /לדונם. ניתן ליישם שילוב זה באדמות כבדות-בינוניות בגידולים: אספרגוס ויריגטוס, מיריוקלאדיוס(, מגינית ורוסקוס. רשימה של תכשירים נוספים אפשר למצוא בחוברת "המלצות להדברת פגעים בפרחים" וכן אצל מדריכי הגידול והגנת הצומח. אין לקחת סיכון עם חומרים לא מוכרים ולא מומלצים! ריסוס בשטחי הבור סביב לחלקות: זה גם הזמן לטפל בשטחי הבור סביב החלקות. מומלץ להשתמש בתכשירים המשלבים בתוכם חומרים מונעי נביטה ארוכי טווח בתוספת קוטלי מגע. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

16 שושן פסחא הנחיות לעונה תמר להב מדריכת פרחים עצמאית שתילה: בשתילות המוקדמות ועד סוף אוקטובר מומלץ לשתול תחת הצללה )רשת צל 40-50% או גג מסויד(. לקראת השתילה הערוגה צריכה להיות לחה עד עומק של 15 ס"מ. יש להשתדל שארגזי הבצלים לא ישהו יותר משעתיים מהוצאתם מהקירור ועד השתילה. שותלים 72 בצלים למטר ערוגה )2 בצלים למשבצת ברשת הדליה 16X16(. מתרחקים משולי הערוגה כ ס"מ. בזן וויט הבן בבצלים טריים בגודל 12 ומעלה מומלץ לשתול 64 בצלים למטר )בצל למשבצת ברשת 12X12( או לשתול צפוף יותר בשולי הערוגה ופחות במרכז )ברשת 16X16 יש לשתול 3 בצלים בשתי המשבצות הקיצוניות ולהשאיר את המשבצת במרכז ללא בצלים(. בשתילה יש להקפיד על שתילת הבצלים באופן אנכי ולאחר השקיית ההנחתה על הימצאותם בעומק של 7 ס"מ אדמה - הבצלים הגדולים )גודל 10 ומעלה(; ו- 5 ס"מ - הבצלים הקטנים. בכדי להגיע לגידול אחיד חשוב להקפיד על אחידות בעומק השתילה ובגודל הבצלים. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

17 שושן פסחא תמר להב הנחיות לעונה השקיה עם סיום השתילה ממטירים השקיית הנחתה של מ"ק לדונם. אפשר לרסס מיד לאחר השתילה במונע נביטה ולנצל את השקיית ההנחתה להצנעתו. לאחר השקיית ההנחתה שומרים על פני קרקע לחים במשך התקופה הראשונה )כ- 3 שבועות( ממטירים 6-3 פעמים ביום במנות של מ"ק לדונם להשקיה, בהתאם למזג האוויר ולקרקע. אחרי השתילה ולפני הלבלוב פורסים את מערכת הטפטוף, 3 שלוחות לערוגה לפחות, עם עדיפות ל- 4 שלוחות. הזן: פלטר ניו; צילום: גדעון לוריא עם הלבלוב מפחיתים בהמטרות עד הפסקתן ומשקים בשעות הבוקר בטפטוף מנה יומית של 5-3 מ"ק לדונם ועולים בהדרגה עם התפתחות הנוף עד למנה של 7-6 מ"ק לדונם ליום. בחורף מסתפקים בהשקיה אחת ל- 5-2 ימים במנה יומית של 4-2 מ"ק. בשיא הפריחה מפחיתים את ההשקיה באופן משמעותי, עד כדי מחצית הכמות. עם לבלוב הגל השני עולים בכמות בהתאם לצימוח ולמזג האוויר, בדומה לגל הראשון. הערות: 1. ההמלצות הללו מתאימות להשקיה באדמות קלות; 2. בתנאי שרב יש להמטיר, חשוב במיוחד בשלב שישנם פעמונים. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

18 שושן פסחא תמר להב הנחיות לעונה הצללה וניקוי גגות בתחילת הגידול מתבצעת השתילה תחת הצללה. מסירים את רשת ההצללה עם ירידת הטמפרטורות או כאשר נוף הצמחים מגיע לגובה של כ ס"מ. הסרת ההצללה מתבצעת בשעות אחר הצהריים. עם תחילת החורף, יש לדאוג לחדירת אור מקסימלית לחממה ולנקות היטב את הגגות. דישון מתחילים לדשן עם תחילת ההשקיה בטפטוף. בתחילה לפי ריכוז של ח"מ חנקן צרוף, שאר היסודות בהתאם, ועולים בהדרגה עם התפתחות הנוף, לריכוז של ח"מ. הזן: סנו קאפ; צילום: גדעון לוריא עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

19 הארת לילה הארת לילה נועדה להארכת הגבעולים והיא נחוצה בעיקר בזנים: מג'י-בלנש, גולן ורמון או בזנים הגבוהים, כאשר הבצלים קטנים )9-8, ולעתים גם 10-9(. מומלץ להתחיל להאיר כאשר הנוף בגובה של כ ס"מ. ככל שמאירים יותר שעות ויותר לילות, הגבעולים יהיו ארוכים אך דקים יותר. במהלך ההארה יש לבחון את עובי הגבעול ולהגיב בהתאם. ניתן לשנות את מספר שעות ההארה בלילה וכן ניתן במהלך הגידול להפסיק את ההארה ולאחר זמן לחדשה לפי אורך ועובי הגבעולים. מקובל להשתמש בנורות להט של 100 ואט אך ניתן להשתמש בנורות של 75 ואט בהצבת המנורות במרחקים של 3X3 או.' מ 4 X3 שושן פסחא תמר להב הנחיות לעונה הזן: פלטר ניו, צילום גדעון לוריא עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

20 שושן פסחא תמר להב הנחיות לעונה הגנת הצומח - ראה פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'. וירוסים - אין אפשרות להדבירם אלא להשתמש בחומר נקי ולשמור את השדה נקי מכנימות עלה המשמשות וקטורים לווירוסים. בחלקות החשודות בנגיעות לווירוס יש להקפיד במהלך כל העונה על שמירת השדה נקי מכנימות עלה. כנימות עלה - ראה פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'. בוטריטיס - שימו לב, פטריית בוטריטיס אליפטיקה התוקפת את השושן היא מחלה קשה להדברה הפעילה גם בטמפרטורות חמות, לכן גם בפריחת הגל השני יש להדביר את הפטרייה. הדרך היעילה להתגבר על המחלה היא למנוע את ההדבקה ע"י אוורור מקסימלי ומניעת רטיבות הנוף, לסגור היטב את החממה בזמן גשם ולאוורר בין הגשמים. לגבי טיפול כימי ראה פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'. ריזוקטוניה - עם הפחתת השימוש במתיל ברומיד ייתכן שתעלה הנגיעות בריזוקטוניה. ראה פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'. אקרית הקרקע )ריזוגליפוס( - מזיק שהופיע בשטחי השושן בשנים קודמות. האקרית כנראה תוקפת כאשר יש חולשה בעקבות מחלות בבצל כמו ריזוקטוניה, פוזריום, פיתיום. ההדברה המומלצת: טבילת הבצלים לפני השתילה בדורסבן 0.5% למשך 10 עד 20 דקות. טיפולים במהלך הגידול בטמיק או בנמקור לא הוכחו כיעילים. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

21 קאלה אתיופיקה לפריחה - שוש ויצמן הנחיות לעונה כללי: פריחת הקאלה אתיופיקה יכולה להתרחש מרבית חודשי השנה, כאשר תנאי הטמפרטורה אינם מגיעים לערכים קיצוניים. גידול בחממה וטיפולי ג'יברלין וציטוקינינין בטבילה לפני השתילה וריסוסי ג'יברלין לאחר השתילה יתרמו להקדמת הפריחה בחודש דצמבר-תחילת ינואר. קרקע: ניתן לגדל קאלה בכל הקרקעות; בקרקעות חוליות תעמיק הפקעת למקום בו שוררת רטיבות, בקרקעות כבדות מומלץ לגדל על תלוליות, בסוף תקופת הגידול יהיה ייבוש הנוף לקראת האסיף איטי, ויימשך זמן רב. בגידול במצע מנותק: לגידול במצע טוף יש יתרון בבקרת הדישון וההשקיה. בנוסף, יש יתרון לגידול בדליים או במכלים נפרדים, וזאת למניעת התפשטות מחלת קרקע, אם וכאשר מתפתחת. צילום: גדעון לוריא טיפול בפקעות: יש לטבול את הפקעות למניעת מחלת הארוויניה ולהמרצת הפריחה לפני השתילה. יש לטבול בתמיסת כלור בריכוז 5% למשך 5 דקות, לאחר מכן בתמיסת מרפאן + 0.3% דינון או רידומיל גולד 0.2% למשך 15 דקות, ואחר כך בתמיסה המכילה ציטוקנין L101 TOG בריכוז של ח"מ + ג'יברלין 350 ח"מ למשך דקות. לאחר התפתחות 4-3 עלים, כחודש לאחר השתילה, יש לרסס שני טיפולים בהפרש של שלושה שבועות בג'יברלין 350 ח"מ עם 60 ליטר מים ומשטח.BB5 עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

22 קאלה אתיופיקה לפריחה - שוש ויצמן הנחיות לעונה שתילה: עומק שתילה המומלץ נע בין 10-5 ס"מ - תלוי במצע: מצע מאוורר ניתן לשתול שטחי יותר. העומד בין 15,000 ל- 12,000 פקעות לדונם. 20 פקעות ל- 1 מטר ערוגה, פקעות בגודל 12/14; פקעות גדולות יותר יש לרווח. בית גידול: חממה / שטח פתוח + הצללה 30%-40%. לקראת נובמבר, עם ירידת הטמפרטורה וקיצור היום, יש להסיר את ההצללה. באביב עם עליית הטמפרטורות יש להחזיר את ההצללה. גידול בשטח פתוח מיועד בעיקר לריבוי. ניתן לקטוף פרחים באיכות טובה אם לא נפגעו מפגיעות מכניות ומנזקי מזג האוויר. הערה: הגידול רגיש לקור. על פצעי קור מתיישבת בקטריית הארוויניה. הסרת עלים: במהלך הגידול יש להסיר רק את הפטוטרות. חשוב לשמור שלא להוריד מספר עלים רב מדי, אלא רק ליצור "חלון" לחדירת אור אל תוך הגידול. כך נעלה את יבול הפרחים. לאחר הורדת העלים מומלץ לתת טיפול מניעה למחלת הארוויניה. למניעת צימוח נמרץ של עלווה מומלץ להקפיד על רמת דישון חנקני נמוך, שלא יעלה על 40 ח"מ חנקן במי הנקז. הגנת הצומח - ראה בפרק 'בחזית ההדברה'. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

23 קאלה אתיופיקה לפריחה - שוש ויצמן הנחיות לעונה הגנת הצומח רקבונות בקטריאליים: במהלך הגידול אפשר לצמצם את הנגיעות על ידי משטר אגרוטכני נכון של שמירה על חומציות אזור בית השורשים )ריזוספרה( ברמה של 6-5 ph ע"י שימוש בדשנים חמוצים והחמצת תמיסת הדשן. בתקופות החמות ובמיוחד בשלב הקטיף, חשוב לרסס לשם מניעה אחת לשבוע )פירוט חומרים בפרק 'בחזית ההדברה'(. כתמי עלים: תופעה הנגרמת ע"י פטריית הצרקוספורה או פטריית הסטמפיליום. ההדברה תיעשה באמצעות ריסוסי מניעה. קמחונית: מחלה נדירה למדי בתנאי הארץ הנגרמת ע"י הפטרייה Oidiopsis haplophylli )בעניין הדברה - פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'(. קשיון רולפסי: פטריית קרקע נדירה למדי התוקפת שורשים ופקעות. מזיקים פרודניה: מזיק זה תוקף לאחר השתילה )בעיקר בעונת הסתיו המאוחרת(. אקרית אדומה: נדיר למדי )מתפתחת בד"כ בבתי צמיחה או בתנאי לחות נמוכה יחסית. במידת הצורך ניתן לרסס(. כנימות קמחיות: בד"כ מדובר בקמחית ההדר שהיא כנימה מקבוצת כנימות המגן בעלת כיסוי אופייני של שעווה לבנה )ומכאן שמה(. הכנימה עלולה להופיע בשטח או באחסון. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

24 כלנית - הנחיות לעונה פיני שניר שלב נביטה וביסוס הנוף תקופת השתילה שנמשכה במהלך ספטמבר כבר מאחרינו, הפקעות המומרצות נובטות במהירות והשדות השתולים כבר מוריקים. בשבועיים- שלושה הראשונים משקים בהמטרה כמה פעמים ביום בשעות החמות )המטרות ממושכות, לפחות מ"ק\דונם בכל פתיחה(. תפקיד ההמטרה, מלבד הרטבת הקרקע ליצירת סביבה רטובה הנדרשת לצמיחת הפקעות, גם לצנן את הקרקע והצמחים. הפקעות המומרצות הנשתלות כשכבר החלו לצמח שורשים וגם ניצן לבלוב כבר מבצבץ, נשתלות במועד מוקדם יחסית לעונה הטבעית. המטרה להקדים את ביסוס הצמחים עוד בסתיו כך שניתן יהיה להקדים ולהאריך את תקופת הקטיף המסחרי. אנו מעוניינים למתוח את תקופת הקטיף והשיווק המסחרי של הפרחים על פני כל התקופה עם מזג אוויר קריר המתאים לקבלת פרחים איכותיים - מתחילת החורף באמצע נובמבר ועד להתחממות הטמפרטורות באביב בחודש מרס. בתקופה זו קיים באירופה ביקוש רב לפרחי הכלנית מישראל הידועים באיכותם המעולה. צילום: פיני שניר עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

25 כלנית - הנחיות לעונה פיני שניר מאידך, ימים חמים בסתיו עלולים לעכב את הנביטה, לעודד התפרצות מחלות קרקע כמו פתיום, ולגרום לנסיגה בתהליך ההמרצה. בהמרצה אנו משפיעים על תהליכים פיזילוגיים בפקעת הנחוצים למעבר לייצור פרחים. בטבע הפקעת נובטת עם תחילת עונת הגשמים, במהלך החורף היא צריכה לצבור מנות קור הנחוצות להתמיינות הפרחים, ורק בהמשך, בסביבות חודש פברואר, הכלנית פורחת. בגידול המסחרי בתהליך ההמרצה מעירים את הפקעות מתרדמתן כבר באוגוסט ע"י הטפחתן במים, מאחסנים אותן בקירור בתנאי לחות, ומספקים להן את מנות הקור הנחוצות להתמיינות הפרחים. בסתיו שותלים פקעות שכבר החל בהן תהליך התמיינות לפרחים. משום כך, כבר בשבועות הראשונים לשתילה, במקביל ללבלוב העלים, ניתן לראות התחלת פריחה. הפרחים הראשונים הינם קצרים ונוטים להיות מעוותים. רק עם ההתקררות באמצע נובמבר מתקבלים פרחים איכותיים ראויים לשיווק. הדגש בסתיו הינו על ביסוס עלווה מפותחת שתהווה בהמשך תשתית טובה להנבת יבול גבוה של פרחים איכותיים, ללא פגיעה בהמרצה שקיבלו הפקעות. לפיכך, חשוב להקל בתקופה זו את עומס החום בשטח ע"י הצללה וצינון בהמטרה. מאחר שאין עניין שיווקי בפרחים הראשונים, קוטפים ומסלקים אותם מהשטח תוך שמירה על סניטציה. השארתם עלולה למשוך מזיקים ולפגוע ביכולת הפקעת להוציא פרחים נוספים בהמשך. בחלקות שבהן הכניסה לחורף הקריר נעשית בטרם הנוף התפתח מספיק )בשל איחור בשתילה או תקלות שאירעו(, ניתן לשקול קיטום פקע הפרח תוך השארת הגבעול עם סינור העלווה המצוי מתחת לפרח לצורך תגבור העלווה. שרידי הגבעולים ייקטפו ויסולקו בהמשך. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

26 כלנית - הנחיות לעונה פיני שניר השקיה ודישון מיד לאחר השתילה שנעשית בקרקע רטובה, ממטירים השקיית הנחתה של מ"ק לדונם. ממשיכים להמטיר עוד שבועיים-שלושה עד להשלמת נביטה של מעל 80% מהפקעות. אם אין בעיות מיוחדות בשטח ואין אירועי חום חריגים )כפי שמתנהל הסתיו המתון השנה(, ניתן להפסיק את ההמטרה ולעבור להשקיה בטפטוף. המעבר לטפטוף והשקיה אחת לכמה ימים )בקרקע כבדה(, יאפשר התפתחות תקינה של הצמחים, ביסוס מערכת השורשים, הקטנת הסיכון למחלות וכניסה למשטר ריסוסים מסודר. ההמטרה נעשית ללא תוספת דשן. הפקעות הינן איבר אגירה המכיל די מזון המיועד במיוחד לתקופה זו של תחילת הצימוח. העמסת דשן על הצמח בשלב מוקדם מדי, כאשר טרם פיתח די שורשים ועלווה, רק תזיק ועלולה לעודד ריקבון. עם המעבר להשקיה בטפטוף ניתן להתחיל בדישון הדרגתי. בשטחי הכלנית שהוכנו מראש, מקובל לפזר דשני יסוד של אשלגן וזרחן בהתאם לבדיקות קרקע, וכן לפזר כשלוש מאות ק"ג\דונם כופתיות בקר על הערוגות המוכנות. את הדשנים מצניעים בערוגות לפני תחילת החיטוי. מי שלא הספיק לתת דשני יסוד יכול בתחילת הדישון בטפטוף להתאים את הרכב הדשן ולתגבר את המינרלים החסרים בהתאם לבדיקות קרקע מעודכנות. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

27 כלנית - הנחיות לעונה פיני שניר הדברת עשבים הכלנית ידועה ברגישותה לחומרים נגד עשבייה, לכן חשיבות רבה לחיטוי המוקדם במניעת עשבייה. בגידול כלנית בקרקע מקובל לבצע חיטוי סולרי במשך 6 שבועות לפחות במהלך יולי-אוגוסט בשטח שעובד והוכן מראש. שיטת חיטוי זו נותנת מענה יפה לצמצום מחלות קרקע וגם למניעת עשבייה. כאשר נקלעים למצב של חוסר זמן או בחממות מכוסות פלסטיק שבהן לא ניתן לבצע חיטוי סולרי יעיל, אפשר לחטא באדיגן )ודומיו(, אך חיטוי זה יעיל פחות למניעת עשבייה. תקופת ההמטרה מגלה את נקודות התורפה שבהן נובטים עשבים. הפסקת ההמטרה והמעבר להשקיה בטפטוף זה המועד המתאים לעישוב ידני. עישוב במועד ימנע התבססות עשבייה בשטח ויזרז את סגירת הערוגה בעלווה. בשבילים אפשר לרסס ידנית בחומרים צורבניים כמו דוקטלון או בסטה. כמו כן, ניתן להשתמש בדגנול להדברת עשבים דגניים )מורשה בגידול(. יש להיזהר מרחף ומשימוש בחומרים שאריתיים. כלנית רגישה מאוד לרחף של חומרים מונעי נביטה כמו גול, אפילו אם רוססו בשולי החלקה. סניטציה, סילוק שאריות צמחים פגועים ומניעת עשבייה בחלקה ובסמוך מסייעים גם הם בהפחתת מזיקים בחלקה. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

28 כלנית - הנחיות לעונה פיני שניר הגנת הצומח )ראה פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'.( כבר עם השתילה יש לגדר את השטח השתול למניעת פגיעת בעלי חיים. יש לגלות ערנות למזיקי קרקע החומדים את הפקעות, כמו חולד, עכברים, ערצב, מרבה רגליים, צבתן ואפילו נמלים. ככל שהנוף בשטח מתפתח, מתרבים הגורמים שעמם יש להתמודד בתחום הגנת הצומח. מחלות - בשלב זה קיים חשש מהתפרצות מחלות "כתמי עלים", ובעיקר חלפת )אלטרנריה(. יש להקפיד על אוורור השטח במיוחד במבני רשת או חממה ולהימנע מסגירת הדפנות ברשתות צפופות. רצוי לבצע ריסוסים השכם בבוקר כדי למנוע כניסה ללילה עם עלווה רטובה. טיפולים שבועיים יסייעו במניעה, במיוחד לאחר ימים גשומים. ריסוסים אלו יסייעו גם במניעת מחלות אחרות, כמו: בוטריטיס, קשיוניה גדולה וכשותית )פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'(. כתמי עלים )חלפת ודומיה( - ניתן לזהות התפרצות של חלפת במוקדים בשטח. העלווה מדוכאת והעלים מתכסים בכתמים חומים נקרוטיים. המחלה עלולה להתפשט במהירות ולגרום פגיעה ביבול ובאיכות הפרחים. צילום: פיני שניר עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

29 כלנית - הנחיות לעונה פיני שניר הגנת הצומח - המשך )ראה פירוט החומרים בפרק 'בחזית ההדברה'.( קשיוניה גדולה - הסיכוי להופעת מחלה זו עולה עם ההתקררות בדצמבר. מחלה זו מופיעה בחלקות עם אוורור לקוי המתאפיינות בנוף צפוף וברטיבות גבוהה. ניתן לזהותה במוקדים שבהם העלווה קורסת. סמוך לקרקע מתכסה החלק הצמחי בתפטיר צמרי לבן הגורם לריקבון רך. וירוסים ומזיקים - החשש הגדול בתחילת הגידול הינו מהדבקה בווירוסים או פיטופלסמה. הדרכים להתמודד עם כך הם ע"י שימוש בפקעות בריאות ומתן טיפולים להפחתת אוכלוסיות תריפסים, כנימות )מפיצים וירוסים( וציקדות )מפיצים פיטופלסמה(. עשי-לילה ובמיוחד פרודניה נמשכים לחלקות הכלנית הרעננות. זחלי הפרודניה נמשכים במיוחד אל הפרחים ומהווים גורם עיקרי לפסילות של משלוחי פרחים בתחילת השיווק המסחרי עד לתחילת הגשמים והתקררות משמעותית. זחלי אגרוטיס מצויים בקרקע וניתן לאתרם בהתאם לסימני כרסום בבסיס העלים הצעירים )בחלק התת-קרקעי(. זחלים בפרחים מהווים מזיק הסגר בשוקי היצוא שלנו, ודי בהימצאות זחל בודד במשלוח בכדי להביא לפסילתו )כל זחל של פרפר(. במיוחד בתחילת עונת השיווק יש להקפיד במיון על ניעור הפרחים עם הראש כלפי מטה. במקרה של ריבוי נגיעות בזחלים, עדיף להגביר את הטיפולים בשטח ולדחות את תחילת היצוא עד לשיפור המצב. אגרוטיס - כמוזכר לעיל. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

30 נורית - הנחיות לעונה יאיר נשרי מועד השתילה: מועד השתילה נקבע לפי ירידת הטמפרטורה בקרקע. ככלל, ניתן לומר שבאזורים המקדימים לשתול אין לעשות זאת לפני ראשית אוקטובר, תחת רשת צל וללא פוליאתילן. שתילה מוקדמת מדי עלולה לגרום לדה-ורנליזציה, ולפיכך לפריחה מאוחרת. כמו כן, לא מומלץ לשתול לאחר תחילת נובמבר, אם מעוניינים לקבל פרחים באמצע החורף. מועד השתילה - רצוי שייקבע בהתאם לזנים ולמועד הקטיף המתוכנן, ולכן זנים הפורחים מאוחר, כדוגמת הזנים הוורודים או זנים שפודים מחירים גבוהים רק בתקופות מאוחרות כזנים הצהובים - מומלץ לאחר בשתילה, ועל ידי כך להימנע מגידול בתקופות עם קשיי גידול והתמודדות עם טמפרטורות גבוהות. יש מגדלים השותלים פקעות מחומר ריבוי ישן, אך פעמים רבות חומר ריבוי זה אינו די בריא, וברקע של טמפרטורות גבוהות גובר הסיכוי לריקבון. אי לכך, מוטב לדחות את מועדי השתילה של פקעות אלו או לחילופין להשתמש בחומר חדש. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

31 נורית הנחיות לעונה יאיר נשרי - שתילה: עומד השתילה המקובל הוא 13,000 אלף פקעות לדונם. באדמות בינוניות וכבדות. יש לשתול על פני גדודיות או ערוגות מוגבהות. שותלים לפי 4 שורות בערוגה ובין כל צמד שורות מניחים שלוחת טפטוף. המרחק הרצוי בין הטפטפות הוא 20 ס"מ. השתילה תבוצע בקרקע לחה עד רטובה אך לא בעודף מים. שותלים בעומק של כ- 5 ס"מ, כך שהעיניים שתפחו מהפקעות יהיו מוסתרות מעט מגובה פני הקרקע. לאחר שתילה ולפני הצצת הפקעות מומלץ לרסס רונסטאר לפי 300 סמ"ק לדונם כדי להקל על ההתמודדות עם עשבים רעים במהלך הגידול. לאחר ריסוס הרונסטאר יש להצניע את התכשיר בהמטרה של 10 קוב לדונם. יש לזכור כיה רונסטאר אינו מונע את כל סוגי העשבים )כדוגמת קטניות, כוכבית ודגניים(, ולכן יש לעתים צורך לעשב או להשתמש בתכשירים נוספים במהלך הגידול. יש לזכור תמיד שבריסוס קוטלי עשבים עלולות להתרחש תקלות, ולכן יש לקרוא את ההנחיות המצויות בתווית ולפעול על פיהן. צילום יחיאל שטיינמץ להקפיד ביישום, עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

32 נורית - הנחיות לעונה יאיר נשרי השקיה: לאחר השתילה יש לבצע המטרת הנחתה במנה של מ"ק לדונם, באדמות קלות ניתן להסתפק במנה קטנה יותר כדי להצמיד את הפקעות לקרקע ולמנוע "כיסי אוויר". אם מרססים רונסטאר לאחר השתילה יש להיעזר בהשקיית ההצנעה של הרונסטאר כחלק ממנת ההנחתה. לאחר מכן יש לעבור להשקיה בטפטוף, כדי שההשקיה תהיה אחידה ומאורגנת היטב. במקביל, יש להמשיך בצינון בעזרת הממטירים עד קליטה מלאה וירידת הטמפרטורה. בכל מקרה, אין להמטיר לפנות ערב כדי להימנע ממחלות לחות. מנת המים תשתנה בהתאם לקצב הגידול ותותאם לאקלים ולבית הגידול. יש לזכור כי עודפי מים על רקע של חום, ובייחוד בחומר ריבוי ישן, יעודדו התפתחות מחלות לאחר השתילה. לפיכך, לעתים דווקא בימים חמים יש לשקול את דחיית ההשקיה ובכך להימנע מבעיות. קטיף: יש להתחיל בקטיף רק כאשר שושנת העלים התפתחה מספיק וגבעולי הפריחה איכותיים ומתאימים לשיווק. צילום: דובי וולפסון עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

33 נורית - הנחיות לעונה יאיר נשרי דישון לפני השתילה יש לבצע בדיקות קרקע ובהתאם לכך לקבוע אם נחוץ דישון טרום-שתילה, ואם כן - איזה ובאיזו כמות. מעבודות שביצענו עולה כי דרישות הדישון של הנורית אינן גבוהות, ובשיא צריכת הדשן ניתן להגיע לרמות חנקן של 100 ח"מ. לפיכך, אין למהר ולפזר זבל יסוד לפני השתילה. אם לא נלקחה בדיקת קרקע, יש להתחיל בדישון שבוע לאחר השתילה לפי יחס של 7:3:7 ברמת חנקן של 50 ח"מ בתוספת של 3% מיקרואלמנטים. צילום: דובי וולפסון הדברת עשבייה: קוטל העשבים הבטוח ביותר לשימוש קדם-הצצה הוא רונסטאר. קיימים תכשירים נוספים שנבדקו וניתנים לריסוס בשלבי גידול שונים אך בעלי פוטנציאל לנזק. אם השימוש ברונסטאר אינו מספק, ניתן להיוועץ במדריך בקיא. מאחר שאין פתרון מוחלט לכל מיני העשבים, מומלץ לבצע חיטוי סולרי במהלך הקיץ ולהיעזר בתכשירי מתאם סודיום. הגנת הצומח - ראה בפרק 'בחזית ההדברה'. מחלות ריזוקטוניה: גורמת לנפילת הצמחים בשלבי הגידול הראשוניים, בעיקר בתנאים של השקיה עודפת על רקע מזג אוויר חם. יש לטפל בהגמעה דרך הקרקע עם התפתחות המחלה ולרווח את ההשקיות. פיתיום: מחלת שורשים הפוגעת בתחילת הגידול בדומה לריזוקטוניה על רקע של עודפי מים וטמפרטורות גבוהות. יש לטפל בהגמעה ולרווח את ההשקיות. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

34 נורית - הנחיות לעונה יאיר נשרי מחלות חיידקים )קסנטומונס, פסאודומונס(: מופיעות בתחילת הגידול על רקע של לחות גבוהה והמטרות או נוף צפוף. הסימפטום הבולט הוא ריקבון מימי בעלים ובגבעול. יש לטפל בתכשירי היפוכלוריד למניעה עם תחילת הגידול. תכשירים המבוססים על נחושת פוגעים בגידול, ולכן אין להשתמש בהם או לצמצם ככל הניתן את השימוש בהם - רק כאשר נראה שהתועלת מרובה מהנזק הצפוי. הצבע האדום בולט בדרך כלל ברגישותו, ולכן לגביו יש צורך בתשומת לב מיוחדת. כמו כן, יש לדאוג לאוורור מרבי ולהימנע מעודפי מים. פיטופלסמה: מחלה המועברת בעזרת ציקדות. מופיעים סימני עיוות והבהרה של הנוף ונינוס. יש להוציא את הצמחים הנגועים ולטפל נגד הציקדות בתכשירים. יש לדאוג )המחלה עוברת בתוך חומר הריבוי(. ושל עלי הכותרת לחומר ריבוי נקי מזיקים אגרוטיס: זחלים שחורים וגדולים בד"כ. זחלים אלו חותכים את העלים הראשונים בפטוטרת מתחת לפני הקרקע ופוגעים בהתפתחות הצמח מיד לאחר השתילה. מנהרנים: רימות הזבוב נוברות בעלים ועלולות לייבש את הנוף בנגיעות גבוהה. זחלנים: זחלי פרודניה או לפיגמה הנוברים בעלים )בטרף( עם תחילת הגידול וגורמים לחורים בעלווה ולפגיעה בנוף. עכברים: מגיעים לרוב משולי חלקות בור, אוכלים את הפקעות וגורמים נזק רב. הטיפול היעיל ביותר הוא למצוא את חורי המחילות שלהם ולהכניס לשם פיתיונות. ציקדות: ראה הדברת פיטופלסמה. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

35 אדמונית - הנחיות לעונת הסתיו ותחילת החורף יחיאל שטיינמץ כללי: בעונה החולפת היינו עדים לצירוף מקרים שהביא לחוסר רווחיות ואף להפסדים למרבית מגדלי האדמונית. איחור בפריחה אצלנו לצד הקדמה משמעותית אצל ההולנדים, ובנוסף לכך צניחת מחירים כללית בשוק בסוף חודש מרס ובתחילת אפריל הביאו למחירים נמוכים החל מסוף מרס. מכך נפגעו כמעט כל המגדלים בקרקע בצפון ובאיו"ש. כל מי שקטף עד אמצע מרס, כולל מגדלי השינוע, לא חווה זאת. המגדלים בשיטת השינוע כבר החלו בהכנסת הצמחים לקירור על פי תכנית ההפרחה, ובקרוב כבר יוכנסו לחממות צמחים שעברו קירור להפרחה מוקדמת. צילום: יחיאל שטיינמץ השקיה: החלקות השתולות בקרקע נכנסות לקמילה בתקופה זו, לכן יש להגיב בהתאם ולהפחית את מנת המים. ניתן להסתפק בהשקיה אחת ל- 5 ימים בשיעור של 2-1 קוב לדונם ליום. בגידול בכלי גידול יש להקפיד על פיזור נכון של המים בדלי ועל מניעה של עודפי מים. דישון: במרבית החלקות הומלץ להפסיק לדשן כבר לפני חודש. בחלקות שבהן קיימת בעיית כלורוזה בתקופת הקטיף, הומלץ לתת מנת ברזל נוספת לפני הקמילה. כיסוח הנוף: רצוי להמתין בפעולה זו עד לקמילה מוחלטת של הנוף. מומלץ להשתמש במכסחת או לייצר מכסחת המאפשרת כיסוח נוף תוך כדי הליכת המפעיל. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

36 אדמונית - הנחיות לעונת הסתיו ותחילת החורף יחיאל שטיינמץ הגנת הצומח טיפול בעשבייה: ניסוי שערכנו במושב אודם הראה כי עם בוא החורף ניתן לטפל במונעי נביטה. פירוט החומרים מופיע בסיכום הניסוי )הקלד 'אדמונית' 'עשבים' בגוגל ויופיע הסיכום(. מחלות הכתר: בגידול בשינוע יש למיין את הכתרים לפי נגיעות הכתר במחלות. מומלץ לבצע טיפולי מנע נגד מחלות הכתר. להרחבה - ראו סיכום המחקר שנעשה במו"פ צפון ע"י פרופ' אברהם גמליאל וחוב': בנוסף, יש לנצל את התקופה שבה החממות פנויות מצמחים לשיפור הניקוז, לתיקוני הפלסטיק, ולטיפול שנתי במערכת ההשקיה. צילום: יעקב נתנזון עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

37 ליזיאנטוס - הנחיות לעונה יאיר נשרי השקיה: במשך שלושת השבועות הראשונים שלאחר השתילה יש להמטיר פעמיים במרכז היום לצורך צינון החלקה ויצירת לחות מתמדת הנחוצות לקליטה ולהתפתחות מיטבית. סה"כ מנת ההמטרה תהיה לפי 4 קוב לדונם ליום בהתאם לאזור, לסוג הקרקע, לסוג המתזים ולמועד השתילה. מנת מים זאת היא בנוסף להשקיה בטפטוף עם דשן, הניתנת בבוקר מוקדם ולאחר ההמטרה האחרונה. דישון: יש להתחיל בדישון מיד עם השתילה. הדישון ייקבע לפי בדיקות קרקע. מגדל הבוחר לדשן שלא על סמך בדיקות, יתחיל בדישון לפי יחס של ובריכוז של 60 ח"מ חנקן. כעבור 3 שבועות מהשתילה יש לעבור לדישון ביחס של ובריכוז של 100 ח"מ חנקן. יש להעלות את ריכוז החנקן לשיא עם התמיינות הצמחים ולהגיע עד רמה של 150 ח"מ חנקן. צילום: יחיאל שטיינמץ ג'יברלין: טיפול הג'יברלין מחויב אך ורק בחלקות שבהן רואים שונות בהתפתחות הצמחים או בחלקות שבהן מזהים כניסה למצב של "תקיעה" של הצמחים. הדבר קשור בין היתר לזן ולמקור השתילים. ניתן להתחיל בטיפולי ג'יברלין כבר 10 ימים לאחר השתילה. מומלץ שלא להתעכב במתן הטיפול יותר משבועיים לאחר השתילה בחלקות שזוהה בהן הצורך כבר בשלבים מוקדמים. אם מבצעים טיפול לכל הצמחים, יש לטפל בריכוז של ח"מ, בהתאם למצב הצמחים. אם הטיפול הוא סלקטיבי, ניתן להגיע גם לריכוז של 80 ח"מ. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

38 ליזיאנטוס - הנחיות לעונה יאיר נשרי הצללה: חשוב מאוד להצליל את החלקה במועדי השתילה המוקדמים, אך יש להקפיד לא פחות מכך על הסרת הצל בזמן. באופן כללי, אם הצמחים הגיעו לגובה של ס"מ ונראית תחילת התמיינות, ניתן להוריד רשתות צל כאשר הפוליאתילן מלוכלך. אם הפוליאתילן חדש יש להמתין עוד כשבוע. במועדי שתילה לאחר אמצע אוקטובר ניתן לשתול ללא צל. למרות כלל זה יש כמובן להתחשב בתנאים מיוחדים כמו זנים הנשתלים בתאריכים גבוליים או מזג אוויר חריג. הגנת הצומח נמטודות עפצים - עונה זו היא העונה הראשונה שבה נשתלו חלקות רבות ללא חיטוי במתיל ברומיד. יציאת המתיל ברומיד משימוש הניבה את הצורך בתחליפים. כתוצאה מכך, לא שולב תמיד טיפול נגד נמטודות עפצים. אם לא שולב טיפול כזה, יש לטפל כשגרה נגד נמטודות במהלך הגידול בווידט, ראגבי, נמקור או ביונם. זחלנים - זחלי עשים של לפיגמה ופרודניה עלולים לכרסם את הצימוח הצעיר ולגרום לקיטום הצמחים מיד לאחר השתילה. כנימת עש טבק - מלבד היותה מזיק הסגר, הכנימה עלולה להעביר את וירוס צהבון האמיר. תריפס - תריפס הקיקיון פוגע בצמחים כבר בשלבים מוקדמים ועלול לגרום עיוותים בצימוח ותקיעה של צמחים. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

39 ורד - הנחיות לעונה שוש ויצמן כללי: גידול הוורדים בארץ הצטמצם מאוד בשנים האחרונות ועומד כיום על כ- 280 דונם ו- 25 מגדלים. השיווק נעשה בעיקר לשוק המקומי. מעט עסקאות כרמל לשוק הצרפתי שכללו זני ורדים בעלי פקע קטן, הסתיימו עם קריסתה של אגרסקו. מרבית הזנים הגדלים כיום הינם זנים מקבוצת כלאי התה )פקע גדול( ומשווקים בשוק המקומי בשני ערוצים עיקריים: התקשרות אישית כל השנה עם קניין, כאשר המחיר נקבע מראש; מכירה לסוחרים ולחנויות פרחים, כאשר המחיר משתנה במהלך ימות השנה. צילום: יחיאל שטיינמץ זני כלאי התה המובילים בשוק הם לבלי רד )אדום כהה( ואוולנצ' )לבן(. יש לציין שאיכות הפרחים הנמכרים בשוק המקומי כיום היא גבוהה יחסית למה שהכרנו בעבר. לקראת החורף: אנו נמצאים בסוף הסתיו. הימים התקצרו אך עדיין חמים, הלילות קרירים, ולכן איכות הפרחים השתפרה. עם הכניסה לחורף יש להקפיד על כמה נושאים: ניקוי גגות יש לנקות את כיסויי הגגות מאבק והלבנה, מכיוון שהם מפחיתים את עוצמות הקרינה הדרושות לפעילות הפוטוסינטתית, מאידך, האבק קולט את אנרגיית החום מקרינת השמש ופולט אותה בצורת גלי חום לתוך החממה. בחממות שבהן מותקן מסך רפלקטיבי אין צורך בהלבנת הגגות בקיץ. המסך נפרש בשעות החמות של היום ונסגר כאשר הטמפרטורות יורדות, ובכך מתאפשרת קרינה מקסימלית לתוך החממה. 39 נובמבר 2011 עלון ענף הפרחים מס' 1

40 צ'' צ'' ורד הנחיות לעונה שוש ויצמן - אקלים החממה: אוורור אחר הצהריים הטמפרטורה בחממה מתחילה לרדת וצריך להתחיל לאוורר את החממה, עוצמת האוורור ומשכו ייקבעו ביחס ישר לטמפרטורה ביום: ככל שיהיה חם יותר ביום - אוורור הערב יהיה ממושך יותר. במקרה שהאוורור אינו מספיק, נוצר ערפל בחממה בשעות הערב, ומאוחר יותר עלולות להיווצר טיפות מים על העלווה. תופעה זו מתרחשת בשל הטמפרטורה הנמוכה של העלווה לעומת האוויר. יש להימנע מסגירת החממות בלילה עד לתחילת החימום. מחשש לכשותית, מגדלים שעדיין מצננים צריכים להפסיק את הצינון מוקדם יחסית )14:00( כדי לאפשר לצמחים להתחמם מעט לקראת הערב ולמנוע התעבות מים על העלווה בערב. חימום - מתחילים לחמם כאשר בכמה לילות רצופים הטמפרטורה יורדת מתחת ל- 14 מ. אין למהר בחימום כדי שלא ייווצר מצב שהחממה סגורה והתנורים אינם פועלים. מומלץ לחמם ל- 18 מ. כאשר הלחות בחממה מגיעה ל- 90%-85% לחות יש לאוורר מדי שעה ל- 5 דקות. דישון והשקיה: בתקופת החורף מומלץ להשקות בשיעור של 8-6 מ"ק לדונם ליום ב- 4-3 מנות. בשנים האחרונות נפוץ השימוש במים מותפלים שרמות המגנזיום והסידן בהם נמוכים. במקרים אלו מומלץ לתכנן את ממשק הדישון בהתאם. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

41 צ'' צ'' צ'' צ'' צ'' צ'' צ'' צ'' ורד - הנחיות לעונה שוש ויצמן תזכורת - שיטת חימום הנהוגה במושב היוגב וייתכן שאף ביישובים אחרים היא כלהלן: מתחילים באוורור רציף של החממה אחה, עד שהטמפרטורה בה מגיעה ל- 12 מ, ואז החממה נסגרת אוטומטית והחימום מתחיל לפעול. תחילה מחממים לטמפרטורה של 14 מ, כעבור שעתיים מכוונים את התרמוסטט ל- 15 מ, וכעבור שעה נוספת ל- 16 מ. באופן זה עולה הטמפרטורה בהדרגה מדי שעה-שעתיים, ולפנות בוקר היא מגיעה ל מ. שיטה זו מאפשרת חיסכון באנרגיה כיוון שלא מופעלים בה מאווררים, אך לשם כך יש צורך בהתקנת מערכת בקרת אקלים ממוחשבת. הגה : מזג האוויר עדיין אינו יציב; הימים חמים ויבשים, והלילות קרירים ולחים. תנאים אלו מעודדים התפרצות של מחלת הקימחון התוקפת בתחילה באזור הפתחים. יש לרסס טיפולי מניעה ולאייד בגופרית בלילות, כאשר החממה סגורה לשעות אחדות. כמו כן, בתקופה זו יש סכנה להתפרצות מחלות הבוטריטיס והכשותית עקב הירידה הדרסטית של הטמפרטורה אחה ועלייה בלחות החממה. בקרת אקלים נכונה, אוורור במשך כל הלילה )משך האוורור משתנה בהתאם למיקום החממה וגודלה( וריסוסי מניעה ימנעו את המחלות. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

42 כ'' ורד הנחיות לעונה שוש ויצמן - בחממות שבהם מסך רפלקטיבי, מומלץ לפרוש את המסך למשך הלילה. באופן זה תישאר הטמפרטורה של העלווה ופקעי הפרחים גבוהה מעט מטמפרטורת האוויר ותימנע התעבות טיפות מים הגורמת להתפתחות מחלות הבוטריטיס והכשותית. יש לזכור כי מחלת הכשותית פורצת בד במקום הנמוך בחממה ומשם מתפשטת לכל החממה. המזיקים התוקפים את הוורדים קיימים כל השנה: אקרית אדומה וצהובה, תריפס, עש טבק וכנימה קמחית. ריסוסים שבועיים למניעה תוך אלטרנציה בחומרים מאפשרים את קיום הגידול עם רמה נמוכה של מזיקים. בנוסף, ניתן גם לאבק - פעולה יעילה נגד מזיקים ומחלות. ראה הרחבה ופירוט חומרים בפרק 'בחזית ההדברה'. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

43 שיחים בשטח פתוח - הנחיות לעונה יחיאל שטיינמץ ויאיר תמרי כללי: מרבית החברים בקבוצה זו גדלים במהלך הקיץ ונקטפים במהלך החורף. חלקם נקטפים כל השנה, כמו אקליפטוס, גרווילאה ספיידרמן ופיטוספורום. השקיה - במינים רבים יש להפחית את מנת המים בשל התקצרות היום וירידת הטמפרטורה. אין להפסיק את ההשקיה לאחר גשם אלא רק לאחר ירידה של 30 מ"מ לפחות. המלצה זו נקבעה משתי סיבות: 1. בבואנו לחשב את ההשקיה האפקטיבית של הגשם עלינו לקחת בחשבון רק את אזור מערכת השורשים שלרוב אינו עולה על 50% מהשטח; 2. סביב בצל ההרטבה שנוצר במהלך הקיץ מצטברים בדרך כלל מלחים שהם עודפי הדשן והצמח לומד 'להסתדר' עמם במהלך הקיץ ע"י ארגון מערכת השורשים במקומות שנוחים לו. הגשם מרטיב את חתך הקרקע בכיוון אחר ודוחק את המלחים לתוך הבצל. במקרים רבים שבהם הופסקה ההשקיה מיד עם הגשם הראשון, נוצרה כלורוזה קשה בחלקות. דישון - יש להמשיך לדשן לא כדי לעודד המשך צימוח, אלא לשם שמירה על צבע העלווה וחיוניותה. מניעת עשבייה - לרוב ניתן לרסס בסימנקס ובגול לקראת הגשמים הראשונים למניעת עשבייה. בקרקעות כבדות ניתן לטפל בסימנקס + גול; ובקרקעות קלות רק בגול. הדברת עשבייה קיימת רק בעישוב או בריסוס מוגן באחד מקוטלי המגע. טיפול במערכת ההשקיה - מומלץ לבצע שטיפת שלוחות ובמידת הצורך טיפול בכלור או חומצה לניקוי הטפטפות. חלקות רבות מושקות במי מאגרים. המים המסופקים בסוף הקיץ הם לעתים מלוכלכים מאוד וסותמים את המערכות; במקרים אלו יש להקפיד שבעתיים על שטיפת המערכת. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

44 שיחים בשטח פתוח יחיאל שטיינמץ ויאיר תמרי - הנחיות לעונה פרח שעווה יחיאל שטיינמץ, רפרנט לגידול אדמונית, פרוטאות ופרח שעווה כללי: חלק מהזנים כבר בקטיף וחלק עדיין בצמיחה יפה,בחלקות 'מאיה' שהוחשכו הצמחים כבר החלו לפרוח ולהיקטף. כמו כן, החל השיווק של 'חן' פורח והייבורי וסגול במצב פקעים. מים ודשן: עם ירידת הטמפרטורה והתקצרות היום ניתן להפחית במנות המים וגם לרווח את ההשקיות. יש לגלות ערנות למזג האוויר. אין להפסיק את ההשקיה לאחר גשם ראשון אלא רק לאחר ירידה של 30 מ"מ לפחות. הגנת הצומח: עם בא הסתיו והחורף יש לחשוש לבוטריטיס ולרסס בהתאם ועדיין יש חשש לקימחונית. בריסוסים נגד מחלות יש להקפיד על חדירת התרסיס לעומק הצמח, כיוון שהצמחים גדולים מאוד כעת וזהו סוף העונה, שמשמעותו מרססים עייפים ודיזות סתומות, וצריך לטפל. לקראת שתילת חלקות חדשות: תוספת קומפוסט - אף שבניסוי טרם ראינו תוצאות ביבול, הרי שרואים התרכזות של מערכת השורשים בתוך שכבת הקומפוסט. כמו כן, יש להסתמך על ידע מגידולים רבים אחרים, שלגבם מומלץ ליישם קומפוסט לפני השתילה. יש לציין זאת כבר עתה, משום שלקבלת אפקט טוב של קומפוסט יש להטמינו בקרקע חודשיים לפני השתילה. ראה תמונה בעמוד הבא. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

45 שיחים בשטח פתוח פרח שעווה המשך יחיאל שטיינמץ ויאיר תמרי - הנחיות לעונה לקראת השיווק למענכם ולמען כלל מגדלי השעווה בישראל, אנא הקפידו על הטיפול בפרח הקטוף. קטיף בשעות הקרירות, קירור טוב של הענפים וטיפול בתמיסות המומלצות. יש להניח את הענפים הקטופים במים עם משפר 6; לאחר המיון יש להגמיע ב-טי.או.ג'י 4 במינון 0.2% )ניתן להוסיף ;(S.T.S 0.5% יש לאחסן בקירור בטמפרטורה של 4-2 מעלות, כך ניתן לשמור את הפרחים בקירור עד שבוע ימים. ככל שהענף בריא יותר והפרחים סגורים יותר כך ניתן לשמור אותו ביתר הצלחה. הטיפול המומלץ למשלוח ימי הוא טבילה בתמיסה המכילה STS בריכוז 0.3% ופולאר בריכוז 0.05%, מגן 2001 בריכוז 4% ותכשיר TOG-L102 בריכוז 0.1%. במשך כל הזמן שהענפים נמצאים בדליים יש להגמיע בתמיסה המכילה TOG4 בריכוז 0.2%. בקרוב נשלח שוב את הוראות הטיפול בפרח הקטוף. דישון עלוותי: בשלב זה של העונה יש להמשיך בריסוסי ברזל. כמו כן, ניתן עדיין לתקן כתמי כלורוזה בעזרת ריסוס בברזל. עם בא החורף עוזבים את הגפרת ברזל ועוברים לסקווסטרין עם משטח. ככל שמזג האוויר יתקרר כך יהיה זה קשה יותר. הגנת הצומח - ראה הרחבה בפרק 'בחזית ההדברה'. מניעת בייפסים - עד שמתקרר אפשר לטפל ב-.CCC אח"כ בקולטר. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

46 שיחים בשטח פתוח יחיאל שטיינמץ ויאיר תמרי - הנחיות לעונה גרווילאה יאיר תמרי, רפרנט לגידול גרווילאה כללי: גידול הגרווילאה בישראל מתבסס בעיקר על שלושה זנים: קל ג'ם, ספיידר ומיסטי רד. כל השלושה נקטפים בתקופה זו של השנה. הספיידרמן בפריחה נקטף החל מדצמבר. ענפי גרווילאה פורחים נשלחים באוויר. את הזנים ספיידר וקל ג'ם ניתן לשלוח גם בים, אך זה מחייב טיפול קפדני. מים ודשן - עם ירידת הטמפרטורה והתקצרות היום יש לרדת במנות המים, אך בכל מקרה להמשיך לדשן. תוספת ברזל נחוצה לשם שמירה על צבע העלווה ועל בריאותה. הגנת הצומח - קיימת בעיית נמטודות. הנמטודות תוקפות בעיקר בקיץ, אולם יש לשים לב לכך שבתנאי אקלים של סתיו חמים, כפי שהיה בשנים האחרונות, יש סיכוי להמשך פעילותן, ולכן יש לטפל. הזן קל ג'ם אינו רגיש לנמטודות, ולכן משמש גם ככנה. צילום: אליעזר שפיגל מניעת עשבייה - יש לטפל במונע עשבייה. בקרקעות כבדות ניתן לטפל בסימנקס + גול, ובקרקעות קלות רק בגול. טיפול בפרח הקטוף - ניתן לשלוח ספיידרמן וקל ג'ם במשלוח ימי. יש להקפיד על קירור הולם ובמידת הצורך אף לבצע את האריזה בתוך המקרר. יש להקפיד על סילוק עלים פגועים. למשלוח אווירי יש לטבול בתמיסה המכילה STS בריכוז 0.3% ו- L101 TOG בריכוז 0.5%, ולהגמיע )הטענה( בתמיסה המכילה TOG 4 בריכוז 0.2%. למשלוח ימי יש לטבול את כל הענף )פרחים ועלווה( בתמיסה הנ"ל בתוספת סוויץ בריכוז 0.2% למניעת התפתחות ריקבון בעלווה. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

47 שיחים בשטח פתוח פרוטיאות יחיאל שטיינמץ ויאיר תמרי - הנחיות לעונה יחיאל שטיינמץ כללי: קטיף הספארי סנסט ואינקה גולד החל לפני כחודשיים ובעצם נמשך כמעט כל השנה. יש לזכור כי חודשי סוף הקיץ והסתיו מועדים לתופעות של פגיעה בעלווה במשלוח הימי, ולכן יש להקפיד על קטיף של חומר בשל, על קטיף בשעות קרירות, על טיפול בתמיסות המומלצות ועל אריזה בקירור. סוף אוקטובר הוא בד"כ תקופה של מחירים גבוהים, וקיים לחץ לשווק כמה שיותר עד אז. כעת אנו כבר בחודש נובמבר ובוודאי שעדיף לתת לענפים להבשיל היטב; בנוסף ענפים שנקטפים לאחר תחילת הגשמים חשופים פחות למחלות עלים במשלוח. מים ודשן: לגבי מים, דשן ומניעת עשבייה - ראו לעיל בסעיף 'שיחים בשטח פתוח'. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

48 בחזית ההדברה יעקב גוטליב כללי: בחלקות מורגשת האטה משמעותית בפעילותם של מחלות ומזיקי הקיץ המפנים את ה"במה" למחלות האופייניות לעונה הגשומה. בעונת החורף פעילות בעיקר המחלות בוטריטיס, כשותית, וקשיונה גדולה. עם זאת, מזיקים כמו כנימת עש הטבק, אקריות, תריפסים ומנהרנים ממשיכים עדיין לפעול ועלולים לגרום לנזק. יתר על כן, מורגשת מאוד פעילותם של החלזונות שהתעוררו מ"תרדמת הקיץ". גם מחלות הקימחון והקימחונית ממשיכות להיות פעילות ועלולות לגרום נזק בגידולים הרגישים, כמו: ורד, אסתר ופרח שעווה. הערה: לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לוודא את הרישוי לשימוש בגידול. חשוב לציין כי המסמך החוקי המחייב הוא תווית התכשיר בלבד ולא כל מסמך או פרסום אחר. מחלות כשותית: מחלה זו דורשת לצורך התפתחותה תנאי לחות רבה וחוסר אוורור. בגידולים הרגישים כמו ורד, מנתור, נורית, ליזיאנתוס, אסתר, כלנית וחרצית, היא עלולה לגרום נזקים כבדים. למניעת המחלה יש ליצור בחממה תנאים של יובש ואוורור מרבים )נעזרים בתנור, מאווררים, מסחררים, מסך תרמי ווילונות( בגידולים הרגישים יש לרסס מדי שבוע מנצידן. בוורד כ- 10 ימים לפני הופעת גל פריחה או במקרה של תקלה כהפסקת חשמל שגרמה להפסקת פעולת התנורים, וכן במקרה של חדירת מי גשמים לתוך החממה יש לרסס ריסוס אחד ברידומיל גולד מנקוזב. עם הופעת המחלה בחלקה יש לרסס 3 ריסוסים עוקבים, כאשר הראשון והשלישי ברידומיל גולד מנקוזב והריסוס השני בדיינון. חשוב לזכור כי סגירת הווילונות במשך כל הלילה בחממות שאינן מחוממות עלולה לגרום להתפרצות מחלת הכשותית. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

49 בחזית ההדברה יעקב גוטליב קימחון/קמחונית: אף שאנו נכנסים לתקופה שאיננה "נוחה" להתפתחות פטריות הקימחון עדיין צפויה פעילותן )בפרט בחלקות שסבלו מנגיעות במהלך הקיץ-סתיו(. בחלקות הנגועות ובגידולים הרגישים )בפרט ורד, אסתר, סולידאגו, ליזיאנטוס ועוד( מומלץ לרסס באחד התכשירים שלהלן בהתאם לרישוי: סיסטאן )לא בוורד( אופיר 2000, מילפאן, פולאר, דומארק, נימגארד )לא בוורד(, סטרובי, הליו-גפרית )עלול ללכלך(, אטמי )לא בוורד(, אביר )לא בוורד( ופלינט. הוספת משטח משפרת בד"כ את ההדברה. הערה: תכשירי גפרית אינם יעילים בטמפרטורות הנמוכות מ- 18 מעלות ועלולים לצרוב בטמפרטורות הגבוהות מ- 30 מעלות. בחממות הוורד יש להקפיד ולאייד גופרית מדי לילה, וכן לבדוק את תקינות המאיידים והתלייה הנכונה שלהם. כמו כן, יש להקפיד על כך שפתחי הווילונות יהיו למטה מגובה קומת הפרחים או למעלה ממנה כדי למנוע זרימת אוויר ישירה על האזור הרגיש ביותר לקימחון. בפרח שעווה, כאשר מופיעה קמחונית על עלעלי הצמח, מטפלים לסירוגין באחד מהתכשירים שלהלן: סקור )ודומיו( היעיל גם נגד חלפת, באילטון, סיסטאן, פולאר )יעיל גם נגד חלפת(, אופיר, נימגארד, אביר, הליו-גפרית, סיגנום, חוסן. צילום: יחיאל שטיינמץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

50 בחזית ההדברה יעקב גוטליב חילדון: מחלת סתיו אופיינת הפוגעת בגידולים הרגישים, ביניהם: לוע הארי, כלנית, ציפורן, חמנית, ומרססים מחופים( )בגידולים החממה גג את מכסים המחלה למניעת ואחרים. היפריקום עדעד, לרישוי בסיסטאן, בהתאם מרססים, עם הופעת המחלה בתכשירי מנבגן או מנצידן אחת לשבוע. באיקור, פלנטואקס, פוליקור, אטמי, סקור )ודומיו(, באילטון. חלפת: בעונה זו פעילה המחלה בפרט בגידולים הרגישים, כמו ציפורן, גיבסנית, עדעד, גרברה ופרח שעווה. טיפולי מניעה: בשטחים מומטרים יש להפסיק את ההמטרה ולרסס מדי חמישה ימים רובראל, מנבגן/מנצידן או בראבו/דאקוניל )לסירוגין ובתוספת משטח(; תכשירים נוספים הם סקור, וקטרה, סיסטמיים ויש לרווח את הטיפולים ביניהם לפעם בשבועיים(. פוליקור ופולאר )תכשירים אלו הם בסולידאגו הוגדרה הפטרייה גם כגורם של כתמים בעלי גביע ועלי כותרת. בארליה תוקפת אלטרנריה פנקס ולעתים גורמת נזק משמעותי. בעבודות שנעשו ע"י נטע מור וחובריה עולה כי רוברל ועמיסטאר היו יעילים כנגד הפטרייה. כמו כן, מתקבל הרושם כי ההדבקה היא מוקדית באופן מובהק, ולכן סניטציה קפדנית יכולה לסייע מאוד בהדברה. אמצע בחודשי בד"כ הפועלת מובהקת חורף מחלת סקלרוטיורום(: )סקלרוטיניה גדולה קשיונה החורף ובסופו. הפטרייה היא רבת פונדקאים ותוקפת גידולים רבים כמו: אסטר, סולידאסטר, חרצית, גיבסנית, כלנית, נורית, מנתור, ארינגיום, ליזיאנתוס ודלפיניום. בגידולים הרגישים ובחלקות הנגועות מרססים מדי שבוע בויסטין או דלסאן או רובראל. התכשיר סוויץ מורשה גם הוא להדברת הקשיונה. 1 של דלסאן במינון בבויסטין או ולהגמיע את הקרקע נגועים לסלק צמחים במוקדי נגיעות יש גרם/למ"ר. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

51 בחזית ההדברה יעקב גוטליב מזיקים פרודניה: מזיק רב-פונדקאים זה תקף בעונת הסתיו בכל גידולי הפרחים וגרם נזק בכל שלבי הגידול, בעיקר בשתילים צעירים ובחלקות שלאחר גיזום. בעונה זו בד"כ פעילותו נחלשת מאוד ולרוב אין כבר צורך לטפל כנגדו. אם נחוץ, מרססים באחד התכשירים שלהלן, בהתאם לרישוי: פרוקליים, ראנר )מג"ח מקבוצה חדשה(, מוליט, אטברון )לא בוורד(, מץ לאנט )זהירות רעיל מאוד( סימבוש סמש, קרטה, דורסן/פירינקס )בציפורן, באסתר, בגיבסנית, בחרצית ובכלנית(, פרודקס/תמרון )בסיפן, בעדעד, בגרברה, בכלנית( ועוד. רצוי ויעיל לרסס במוקדי נגיעות בלבד. מגדלי הכלניות נדרשים לגלות ערנות מיוחדת לאפשרות הימצאות הזחלים בתוך הפרח, מה שעלול לגרום נזק רב אם וכאשר יתגלה בביקורת הגנת הצומח בארץ או בחו"ל. מנהרנים: עדיין פעילים בעונה זו ופוגעים בגידולים הרגישים. הגידולים הרגישים ביותר הם גידולי המורכבים השונים )חרציות, אסתר, גרברה, סולידאגו ועוד(, כלנית, ליזיאנטוס, גיבסנית, פלוקס, נורית, וכן מינים רבים של צמחי בית.להדברה מרססים אחת ל ימים באחד התכשירים שלהלן לסירוגין ובהתאם לרישוי: ורטימק, רומקטין, אקרימקטין, ורטיגו, בקטין )כולם תכשירי אבמקטין( טרייסר-אולטרה, ספרטה טריגרד/טופגארד, אויסקט, פרודקס )בגרברה(, קרטה )קוטל בוגרים(; התכשיר ויידט יעיל רק כנגד מנהרן העורקים. מנהרן העורקים: מזיק זה מתאפיין במבנה המנהרות שהוא יוצר, אשר לרוב ממוקמות במקביל לעורקי העלה, ומכאן גם שמו העברי. בנוסף לכך, הרימות של מנהרן זה בהירות מאלו של מנהרן החממות, ואילו הזבוב הבוגר כהה יותר. פעילות הרימות ויצירת המנהרות מתרכזת בשליש התחתון של הצמח. חשוב לדעת כי מנהרן העורקים פעיל גם בטמפרטורות נמוכות של אמצע החורף, ובחלקות הנגועות יש להדביר אותו גם בחודשים אלו.יש לציין כי הופעתו של מזיק זה בגידולי הפרחים מצומצמת מאוד בהשוואה ל"אחיו" מנהרן החממות. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

52 בחזית ההדברה יעקב גוטליב אקריות הקורים )אדומות(: למרות הירידה הדרסטית בפעילותן של האקריות בעונת החורף, חשוב מאוד גם במהלך החורף לגלות ערנות לאפשרות הופעתם של המזיקים בחלקות. עם התגלות המזיק בשטח יש לרסס באחד התכשירים שלהלן )בהתאם לרישוי בגידול(: תכשירי אבאמקטין )ורטימק, רומקטין, אקרימקטין, בקטין, ורטיגו ועוד(. מגיסטר, מטאור, מיטיון משולב, אפולו, מייטק/סמבה, נאורון, לינטקס )לא בוורד(, פליקטרן )לא בוורד(, פרופאל )לא בוורד(, פגסוס, ספיידר, מסאי )לא בוורד(, מייטקלין, פלורמייט, אוברון, אקסמייט. חשוב מאוד לרסס מלמטה כלפי מעלה, כדי להרטיב את צדו התחתון של העלה, שם לרוב מרוכזות האקריות. יש לדעת כי האקריות "אוהבות" צמחים הסובלים מצימאון או מהמלחה..בחלקות ורד "מכופפות" יש יתרון לשימוש במרסס מפוח. בגידולים בעלי עלעלים צרים וקטנים כמו אספרגוס וירגטוס קשה להבחין באקריות והנזק עלול להיות חמור. אקרית צהובה: לאחרונה הופיעה אקרית זו בחלקות ורד בעיקר בזן.lovely red אקרית זו דומה ל"אחותה" האדומה התוקפת בעוצמה גם את הפרחים. אקרית אדומה שטוחה - בשנים האחרונות התגברה מאוד פעילותן של אקריות זעירות אלו. האקריות מופיעות בעיקר בפיטוספורום, ארליה, מגינית ורוסקוס, וגורמות נזק אופייני ומשמעותי. אקרית אדומה שטוחה; צילום: יעקב גוטליב עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

53 בחזית ההדברה יעקב גוטליב ניתן להדבירן ע"י מיטיון משולב, אקרימייט, פלורמייט ועוד. בעונת הסתיו פעלו גם אקריות מסוגים נוספים, כמו אקרית העיוותים )בעיקר בפיטוספורום ובארליה(, אקרית ספציפית התוקפת את האספרגוס וירגטוס, ואקרית הקרקע - ריזוגליפוס התוקפת בחלקות של רוסקוס )אקרית זו תוקפת גם גידולי חורף כמו נץ-חלב ושושן(. תריפס קליפורני: למרות העובדה שבשנים האחרונות מסתמנת ירידה מסוימת בפעילותו של מזיק רב- פונדקאים זה, עדיין הוא נחשב לאחד המזיקים החשובים מבין מזיקי הקיץ והסתיו בגידולי הפרחים. נזקו של התריפס מתבטא בכמה מישורים: 1. פגיעה ישירה בפרחים, בעלים ובאמירי הצימוח; 2. "הסיוע" שמושיט התריפס לפטריית הבוטריטיס החודרת פעמים רבות דרך קטעי הרקמה שנתקפו קודם לכן ע"י התריפס; 3. התריפס משמש כווקטור )נשא( פוטנציאלי למחלות ווירוס )בעיקר הווירוס ;)TSWV 4.התריפס הוא מזיק הסגר ולכן נוכחותו בלבד עלולה לגרום לפסילת המשלוח. למניעה והדברה יש לפעול בכמה תחומים: 1. רישות החממה ברשת נגד חרקים המצמצם מאוד את הופעתו בחלקה ושימוש במרססים היוצרים טיפה קטנה הנישאת על זרמי אוויר )מפוח, פוגר(; 2. שימוש בהדברה רק בתכשירים הנחשבים יעילים ובמינון המומלץ שלהם, ועם גילוי המזיק בחלקה מרססים לסירוגין ובהתאם לרישוי באחד התכשירים כלהלן: רופסט, טרייסר-אולטרה, מסורול, דיויפאן )לא בוורד(, דורסן/פירינקס )לא בוורד(, מרשל )לא בוורד(, ויידט )לא בוורד(. יש לרסס גם את קרקע הערוגות ובשבילים. יש להימנע מהשארת פרחים פתוחים בחממה. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

54 בחזית ההדברה יעקב גוטליב תריפס הקיקיון - מזיק חדש יחסית התוקף בעוצמה גידולים רבים בכל חלקי הארץ. רגישים במיוחד הם ליזיאנטוס, ארליה ופיטוספורום. המזיק תוקף בעיקר עלים ואמירי צימוח וגורם לעיוותים והשתעמות אופיינית. הדברתו דומה לזו של התריפס הקליפורני )גם הוורטימק ודומיו מדבירים אותו ביעילות(. זבוב הנרקיס )הגדול(: פוגע בנרקיס ובאמריליס. הנקבה מטילה את ביציה על העלים סמוך לפני הקרקע, בד"כ על צמחים חלשים וסובלים. לאחר בקיעתן נכנסות הרימות לקרקע, חודרות אל עוגת הבצל מלמטה ומוסיפות לנבור בה מחילות עמוקות אל המרכז. למניעה והדברה: 1. סילוק בצלים חלשים ונגועים והשמדת ספיחי הגידול הקודם; 2. מרססים בחודשים נובמבר-דצמבר וכן באפריל- מאי, אחת ל- 7 עד 10 ימים באחד התכשירים: טריגרד, דיאזינון, סימבוש. מרססים עד נגירה )לפחות 100 ליטר לדונם( ומקפידים על הרטבת אזור הבסיס של הגבעול למניעת הטלת הנקבה. חשוב: בשנה שעברה נתפסו בארה"ב בצלים נגועים בזבוב הנרקיס הקטן שהגיעו מישראל. מזיק זה שתמיד נחשב למזיק משני המודבר ע"י הטיפולים הניתנים כנגד זבוב הנרקיס הגדול, עלול להפתיע שוב ולגרום פגיעה קשה מאוד בייצוא. יש להקפיד מאוד על הטיפולים בשטח, ובפרט על סניטציה. בתום הגידול יהיה צורך לבצע טיפולים לבצלים כפי שיפורסם ע"י השירותים להגנת הצומח ולביקורת. 0 תריפס הקיקיון; צילום: יעקב גוטליב עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

55 בחזית ההדברה יעקב גוטליב חלזונות: בגידולים הרגישים, כמו רוסקוס, מגינית ואחרים, וכן במשתלות צמחי בית מומלץ לפזר פתיונות גרגריים: מתזון או אסקר-גו 6 בחלקה או בפסי בידוד. חשוב ביותר למנוע עשביית בר בחלקה ובשוליה, בפרט בעונה זו שבה יורדים החלזונות מהעשבייה היבשה ופולשים לחלקות. בעבודות שביצעתי לפני שנים אחדות בשיתוף ד"ר מורן )השירותים להגה"צ( ובני יעקב מחברת אחים מילצ'ן נתגלה כי תכשירי הנחושת, קוציד- DF וקוציד 2000, מדבירים היטב חלזונות. בעקבות כך קיבלו התכשירים רישוי להדברת חלזונות ברוסקוס ובמגינית. אזהרה: התכשיר מלכלך, ולכן יש לשקול לעומק את השימוש בו ואם מחליטים שכן - להשתמש בזהירות בכל גידול וגידול. חולדים: פעילים מאוד בשטחי גידול של פקעות ובצלים וכן בחממות אסתר, גיבסנית, ורד, אספרגוס ורבים אחרים. החולדים מכרסמים בשורשים, בפקעות ובצוואר השורש וממיתים את הצמח. להדברה יש לאתר את המחילה בעזרת דקר, להחדיר פנימה פתיון "ברודימת" )ודומיו( ולסתום את הפתח בגוש אדמה לחה. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

56 בחזית ההדברה יעקב גוטליב ציפורים: בעיקר דרורים ובולבולים פוגעים בגידולים השונים: ורד, ציפורן, כף הקנגורו, ואחרים. מומלץ לסגור את הפתחים ברשת נגד ציפורים. אפשר גם למרוח תכשירים כמו "הוט-פוט" במקומות הישיבה של הציפורים כסולמות ההדליה. נמטודות עלים ברוסקוס: בניסוי שבו נבחנו תכשירי הדברה כנגד נמטודת העלים "אפלנכוידס פרגריה" התוקפת את "עלי" הרוסקוס הצטיין ביעילותו התכשיר "ויידט". חשוב לשוב ולהזכיר כי סניטציה קפדנית במהלך הקיץ של העלים הנגועים וכן מעבר להשקיה בטפטוף עשויים להפחית מאוד את הנגיעות במזיק זה. הערה: נמטודות מסוג זה תוקפות בעוצמה רבה גם באקוניטום. חלופות מתיל ברומיד - לפני זמן מה פורסם מאמר בנושא, וניתן למצאו באתר משרד החקלאות בקישור המצורף או להקליד 'הדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחים' בגוגל ולבחור את האתר השני )מו"פ בקעה(. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

57 מטאורולוגיה חקלאית יחיאל שטיינמץ התאדות מגיגית היא נתון מטאורולוגי המשמש מדד להשקיה בגידולים רבים. מדד זה עבר שיפור לפני שנים רבות, עם כניסתה של שיטה להתאדות מחושבת בשיטת פנמן-מונטיס. לאחרונה התקבלה 'התאדות פנמן' כשיטה המקובלת להמלצות ההשקיה הניתנות ע"י שה"מ. שיטה זו לוקחת בחשבון מרכיבים נוספים, בנוסף על ההתאדות מגיגית, כמו רוח ועוד. 57 נובמבר 2011 עלון ענף הפרחים מס' 1

58 מטאורולוגיה חקלאית יחיאל שטיינמץ משני הגרפים שהוצגו עולה כי קיץ 2011 היה קיץ מתון ו'נורמלי', ללא אירועים חריגים )כאלו שגורמים נזקים בחקלאות(. מבט מעמיק יותר מראה כי על אף שהגרף השבועי נראה מתון יחסית, הרי שבגרף היומי רואים את הימים החריגים לשני הכיוונים. נתון זה מדגיש את הצורך לעבוד לפי מדדי השקיה. לא די להיות קשוב לתחזית מזג האוויר. לעתים עלייה בטמפרטורות אינה גורמת בהכרח גם לעלייה בצריכת המים. ראו תופעת אוגוסט תש"ע הנתונים מאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר מטאורולוגיה חקלאית: עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

59 פרידה ממקס )משה( וייל, חלוץ בייצוא הפרחים אליעזר שפיגל בחודש אוגוסט השנה נפרדנו ממקס וייל שהיה ממייסדי ענף הפרחים בארץ. מקס הג'ינג'י גבה הקומה ובעל הנוכחות הטביע את חותמו במשך דור על התפתחות ענף הפרחים בארץ. החל מתחילת שנות ה- 60 עד פרישתו לגמלאות בשנת מקס שהביא עמו את מסורת הפרחים מארץ הולדתו הולנד, ניצל את מערכת קשריו וידיעותיו לבניית התשתית לייצוא הפרחים לאירופה. כישרונותיו וחושיו, כמו גם יכולת הנהגתו והשפעתו, שינו את פני הענף, שהפך לענף מתקדם ומוביל ושמעו יצא למרחקים וכך נכתב בקבלו את "פרס קפלן" "למשה וייל, אגף הפרחים, משרד החקלאות, בעד הפיכת ענף הפרחים וצמחי הנוי בארץ לענף יצוא מתוחכם, עתיר ידע והון. מר וייל יזם, דחף וקידם את התפתחות הענף. הוא פעל במסגרות חקלאיות שונות, בהתאם לצורכי קידום הענף הדינמיים. במסגרות אלו הוא היה ממקימי מערכת ההדרכה לגידול פרחים, מערכת להגנת הצומח, מערכת שיווק ובתוכה מערך שיווק מרכזי באירופה. פעילותו של מר וייל הפכה את ענף הפרחים מענף שולי לענף כלכלי מרכזי המפרנס מעל ל משפחות ותרמה תרומה נכבדה להרחבת היצוא החקלאי הישראלי". גם בהיותו בגמלאות המשיך וייל ללוות את הענף בעצה ובכתיבה, ובמשך שנים תרגם וניתח מאמרים שהתפרסמו בעיתונות ההולנדית. תמיד התקשר להתעדכן והיה נכון לכל שאלה מקצועית או שיווקית. בזיכרוננו הוא יהיה תמיד "הגינג'י של הפרחים". יהי זכרו ברוך. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

60 פרידה ממקס )משה( וייל, חלוץ בייצוא הפרחים אליעזר שפיגל מקס היה מוכר בארץ ובעולם. משמאל צילום חלקו של מאמר לזכרו שנכתב בעיתון ההורטיקולטורי האיטלקי Flortecnica מאוקטובר ;2011 למטה גזיר מעיתון הארץ עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

61 אירועים קרובים סיכום עונה בענפי קישוט יתקיים באולם כהן )ליד הספרייה של מכון וולקני(, ביום ג' בשעה 9:15. סדר היום המפורט יישלח בהודעה נפרדת. במסגרת הכנס הנ"ל, כל ציבור המגדלים מוזמן בשעה 12:30 להרצאה "המצב הכלכלי הגלובלי והשפעתו על מסחר הפרחים" )הרצאה באנגלית עם תרגום לעברית(, שתינתן ע"י אריק לאו ורדן - המנהל הפיננסי של בורסת פלורהולנד. שה"מ מכריז על פתיחת קורס למנהלי עבודה במשקים החקלאיים. הפעילות החקלאית מתאפיינת כיום בעבודה תחת מגבלות של גורמי ייצור כמו מים, כוח אדם, קרקע והון; בתחרות בשוק המקומי ובשוקי היצוא ובצורך בחשיבה כלכלית ובאימוץ שיטות ניהול מתקדמות, ארגון יעיל ושיווק מסיבי - כל אלה מחייבים כישורי ניהול והיכרות מעמיקה עם סביבת העבודה החקלאית. מנהלי העבודה במשקים החקלאיים הם המשפיעים העיקריים על אופן ניהולו של המשק ועל הסיכוי להצלחתו. מיקום הקורס, מחירו ומועדיו הקורס יתקיים באולם האירועים שבבניין משרד החקלאות ופיתוח הכפר בקריה החקלאית בבית דגן, ויכלול 10 מפגשים בימי שני החל מ מחיר הקורס למשתתף הוא 1,500 בלבד, כולל ארוחות צהריים וכיבוד קל. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל! להרשמה בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנט: לפרטים נוספים: יוסי בן שחר, טל' נייד: עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

62 חקר שווקים איסוף וניתוח נתוני השוק נעשה מסובך יותר ויותר בעקבות שני גורמים עיקריים: 1. הירידה בדומיננטיות של הבורסות; 2. החלטה של הבורסות על אי-הפצת הנתונים. עם זאת, המחלקה לחקר שווקים ממשיכה בעבודתה, נמשיך לרכוש נתונים מפלורה-הולנד, ע"פ דרישה, ולקבל מידע מאנשינו בבורסות. כך ננסה להביא מידע רלוונטי בהמשך. בשלב זה מובא מקבץ הפניות למאמרים שאותם "דולה" עבורנו דיאנה קלמן, מנהלת מרכז מידע בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה )מה שהיה היחידה לחקר שווקים(. 1. מאמר מ- Hortybis על עונה מאכזבת למגדלי הפרחים בהודו 2. מאמר מ- Daily Business על התחלה של עונה טובה בקניה ch+higher+income/-/539550/ /-/23sbes/-/index.html 3. מאמר מ- Hortybisעל פוטנציאל גידול הפרחים בצ'ילי עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

63 חקר שווקים מאמר מ- Hortybis על גידול גרברה עלייה בצריכת הפרחים מאמר על חודש ספטמבר בפלורה הולנד התגברות המכירות לשוק הגינון בעלונים הבאים נשתדל להביא מידע רלוונטי וכן מידע על תערוכות בחו"ל. עלון ענף הפרחים מס ' 1 נובמבר

<4D F736F F D20F2F0F4E920F7E9F9E5E820E9F8E5F7E9ED20E1E7E5E3F9E920E4F7E9F52E646F63>

<4D F736F F D20F2F0F4E920F7E9F9E5E820E9F8E5F7E9ED20E1E7E5E3F9E920E4F7E9F52E646F63> ענפי קישוט ירוקים בחודשי הקיץ שרלה גוטמן, יאיר תמרי, יאיר נשרי, שוש וייצמן, יעקב גוטליב ואליעזר שפיגל - מדריכי ענפי קישוט וצמחי בית, אגף הפרחים והגנה"צ, שה"מ כללי הענף של ענפי הקישוט הירוקים נקלע למשבר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

קטלוג תכשירים

קטלוג תכשירים קטלוג תכשירים לקטילת חרקים המחלקה להגנת הסביבה מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים- חיצוניים בבע ח. למחלקה מוניטין רב במקצועיות, ביעילות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

.1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth

.1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth .1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth )עת"מ( הינו מזיק הסגר רב-פונדקאים. בעולם, ובעיקר באפריקה,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<EEE3F8E9EA20EEF6E5ECED20ECF4E2F2E9ED20E1F2E2E1F0E9E420E1E9F9F8E0EC322E696E6464>

<EEE3F8E9EA20EEF6E5ECED20ECF4E2F2E9ED20E1F2E2E1F0E9E420E1E9F9F8E0EC322E696E6464> מדריך מצולם לפגעים בעגבניה בישראל מדריך מצולם לפגעים בעגבניה בישראל עמית שדה אביאל טוקר שרות שדה ביו בי הקדמה 4 גידול העגבניה בישראל נעשה ברובו בבתי צמיחה בתי רשת וחממות מכוסות פלסטיק, במשך כל השנה. צמח

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

דוח מסכם למדע"ר חקלאות 14

דוח מסכם למדער חקלאות 14 דוח מסכם לתכנית מחקר מספר - - תקציר שם המחקר : פיתוח כלים לקבלת החלטות הדברה של עש נובר העגבניה absulota) (Tuta בגידולי עגבניה בשטחים פתוחים Development of decision making tools for IPM of Tuta absulota

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word _5_1.doc

Microsoft Word _5_1.doc 1 ניסויי עיצוב וגיזום דובדבן בצפון רמת הגולן מגיש: שמעון אנטמן שותפים: גלית רדל, אריק וולך, ג'מיל פארחאת. ניסוי גזום בעצי דובדבן בוגרים במטרה לחדש ולהצעיר את נוף העץ. אופי הצימוח של עץ הדובדבן הינו צירי,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

tiftuf_A4BOOKLET

tiftuf_A4BOOKLET טיפטוף טמון תוכן העיניינים 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 הקדמה תכנון מרכיבי המערכת התקנת מערכת השקיה הכנת קרקע כיצד להטמין מיקום ואבזרים הפעלת מערכת השקיה הטמנה תחזוקה דף למפקח הקדמה מערכת השקיה בטפטוף טמון

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשע"ו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו השקיה בקולחים נתונים והשלכות

גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשעו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו השקיה בקולחים נתונים והשלכות גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשע"ו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו 2015 10 השקיה בקולחים נתונים והשלכות 14 בחינת התרומה של סוגי קומפוסטים במחזור גידולי פלחה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E7E9E5FA20ECE8E9F4E5EC20E1F4F8E E646F63>

<4D F736F F D20E4F0E7E9E5FA20ECE8E9F4E5EC20E1F4F8E E646F63> החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל. 04-6940208 פקס. 04-6940113 www.fruitlab.co.il e-mail: fruitlab@netvision.net.il המלצות לטיפול בפירות בקטיף ובאחסון נשירים עריכה: רות בן-אריה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 2 דצמבר 2007 טבת תשס"ח 6 הנחיות להדברת עשבים בפלחה בעונת הגידול תשס"ח 21 מי מפחד מעמידות של עשבי

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 2 דצמבר 2007 טבת תשסח 6 הנחיות להדברת עשבים בפלחה בעונת הגידול תשסח 21 מי מפחד מעמידות של עשבי ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 2 דצמבר 2007 טבת תשס"ח 6 הנחיות להדברת עשבים בפלחה בעונת הגידול תשס"ח 21 מי מפחד מעמידות של עשבים רעים לקוטלי עשבים? 24 בזיעת אפיך תאכל לחם - קווים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63>

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63> החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל. 4-69428,4-6817421 פקס. 4-694113 www.fruitl.o.il e-mil: fruitl@netvision.net.il ניסויים באחסון קיווי דוח לשנת 28 צוות המעבדה: אסיה גיזיס, אלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only] תוכניות פיתוח לשנת 2009 הדרים-מטעים האגף לפירות שה"ם תמונת מצ ב ענף המטעים עומד בפני משבר, שנגרם עקב מספר גורמים: א. משבר המים עלול לגרום לעקירת מטעים לא מעטים. ב. משבר נמשך בעיקר בפירות הקיץ, עקב שפע

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד