Slade, M

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Slade, M"

תמליל

1 1 סיכום מאמר: טיפול מבוסס-מיינדפולנס לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות: סקירת ספרות ליסה דיויס וסת' קורזבן ארה"ב 2012 Davis, L., & Kurzban, S. (2012). Mindfulness-based treatment for people with severe mental illness: A literature review. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 15, נכתב במסגרת פרויקט חומר מקצועי בעברית של אתר יספר"א - ispraisrael.org.il סוכם על-ידי אילה פרידלנדר כץ בהמלצת אורן דרעי קריאת הסיכום אינה מהווה תחליף לקריאת המאמר המלא! מאמר זה מספק סינתזה של ממצאים עכשוויים מטיפולים מבוססי מיינדפולנס )או: קשיבוּת( והרלוונטיות שלהם לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות. גישה מכוונת מיינדפולנס להתמודדות עם הפרעות אלה מתייחסת אל מעבר לניהול סימפטומים ומדגימה עקרונות מפתח של החלמה כגון הגדרה עצמית וחוסן נפשי. זוהי סקירה ביקורתית ראשונה לבחינה שיטתית של יעילות מתודות אלה בטיפול בהפרעות נפש. אנשים עם הפרעות נפש חמורות כמו סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעה בי-פולארית מתמודדים לרוב עם גורמי דחק פסיכו-סוציאליים עיקשים ומתישים, בהם דחייה חברתית, סטיגמה עצמית ומצוקה סובייקטיבית הפוגעות משמעותית באיכות חייהם ומצמצמות את יכולותיהם התפקודיות. למרות שההתקדמות בשיקום הקוגניטיבי, החברתי והתעסוקתי מאפשרת שיפור בתפקוד הפסיכו-סוציאלי באוכלוסיה זו, הרי שכמה מחקרים מצביעים על כך ששיפור תפקודי לבדו אינו קשור ישירות לשיפור בתוצאות הסובייקטיביות כמו הדימוי העצמי, תחושת המסוגלות והפחתת המצוקה הסובייקטיבית. זיהוי והערכה של התערבויות המכוונות ספציפית להפחתת תפישת הדחק הסובייקטיבית ולקידום התמודדות מסתגלת עם מגוון של גורמי דחק פסיכו-סוציאליים, הם קריטיים להפחתת הישנות המחלה ואשפוזים חוזרים כמו גם להגברת איכות החיים הסובייקטיבית של צרכנים. הוכח כי טיפול מבוסס-מיינדפולנס יכול לשפר את ההתמודדות ומפחית דחק, באמצעות פיתוח של מודעות בלתי-שיפוטית כלפי העצמי, כלפי אחרים והסביבה. תהליכים אלה רלוונטיים במיוחד לאנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות החיים בקהילה, שבאופן היסטורי מאתגרת אפשרויות לבסס דפוסי התמודדות בריאים ולהגיב באופן הולם לגורמי דחק בסביבה החברתית. על אף הרלוונטיות של מיינדפולנס להחלמה מהפרעה נפשית, עד כה לא נבחנו בצורה שיטתית העדויות המחקריות לשימוש בגישה זו עם מתמודדים. מטרת הסקירה הנוכחית לבחון את מצב הידע העכשווי לגבי משפחה זו של גישות טיפוליות עבור אנשים עם הפרעות נפשיות.

2 2 לאחר הצגת הגדרות לקונספט של מיינדפולנס, ייסקרו מחקרים על ארבעה מודלים עיקריים מבוססי-מיינדפולנס שמשמשים במגוון אוכלוסיות. סקירה זו תעזור לבסס את הרציונאל התיאורטי והבסיס האמפירי להבנת אפשרויות היישום של טיפולים מבוססי-מיינדפולנס עבור מתמודדים. בהמשך ייבחנו ממצאים מחקירת טיפולים מבוססי-מיינדפולנס לאנשים עם מחלות נפש ויוצגו אתגרים עכשוויים בחקר מיינדפולנס עבור מתמודדים. הגדרות לקונספט של מיינדפולנס מיינדפולנס מקורה במסורת הבודהיסטית אך עקרונות היסוד שלה מצויים במגוון מסורות, בהן פנומנולוגיה, אקזיסטנציאליזם והומאניזם. במהותה, מיינדפולנס היא איכות של מודעות והינה בהכרח אוניברסאלית ואינהרנטית ליכולת האנושית. ההגדרה המצוטטת ביותר של מיינדפולנס היא: "המודעות הנובעת מתוך מתן תשומת לב ברגע הנוכחי לתכלית ולהתגלות החוויה מרגע לרגע באופן בלתי שיפוטי". התערבויות המבוססות על גישה זו כוללות שני מימדים חשובים: )א( הכוונת תשומת הלב כלפי מחשבות, הרגשות ותחושות סנסוריות בהווה; )ב( השהייה מכוונת של שיפוט או הערכה קוגניטיבית של גירויים אלה. בהיעדר קונצנזוס לגבי הגדרה אופרציונאלית של מיינדפולנס חוקרים הדגישו היבטים שונים של המושג, כמיומנות מטה-קוגניטיבית, או כמיומנות של וויסות עצמי. מכל מקום, מירב היישומים הטיפוליים וההגדרות הקונספטואליות של מיינדפולנס כוללים את פיתוח תשומת הלב והמודעות לרגע ההווה, מתוך עמדה של קליטה )receptivity( בלתי-שיפוטית של החוויה. המטרה העיקרית של תרגול מיינדפולנס היא לפתח מצב קליטה של התודעה )mind( אשר קוטע את הדפוסים הרגילים של תפישה וקליטה וכך מטפח תפישה בהירה ואיזון.)equanimity( יישום: טיפולים קיימים מבוססי-מיינדפולנס בשנים האחרונות זיהו אנשי מקצוע בבריאות הנפש יתרונות רבים הנובעים מהתערבויות המשלבות אלמנטים של מיינדפולנס עם טכניקות קוגניטיביות, התנהגותיות ופסיכו-חינוכיות המכוונות למגוון של הפרעות רפואיות ופסיכולוגיות. עדויות מחקרית מלמדות כי גישה מבוססת- מיינדפולנס להתמודדות עם דחק משפיעה באופן חיובי על תפישת הדחק הסובייקטיבית וכן על האופן בו תפישות אלה משפיעות על מגוון של נתיבים עצביים, נוירו-אנדוקריניים והמערכת החיסונית. השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים במהלך תרגולי מיינדפולנס, בהם הפחתת קצב הלב ולחץ הדם, הפחתת ההולכה של העור וירידה כללית בקצב חילוף החומרים בגוף, יכולים לעמוד כנגד תגובת דחק של עוררות-יתר ותגובת "הילחם או ברח".)Fight-or-flight( יתירה מזאת, שינויים בשליטה על הקשב עשויים לשפר את התפקוד הקוגניטיבי וזהו ממצא חשוב עבור אנשים המתמודדים עם בריאות נפשית ירודה, שלעתים קרובות מקושרת לרמות נמוכות של תפקוד קוגניטיבי ותובנה. להלן ארבעה מודלים של התערבויות קיימות המשלבות מיינדפולנס: Mindfulness-based stress reduction: ( א. טיפול מבוסס-מיינדפולנס להפחתת דחק )MBSR היישום המצוטט ביותר של אימון במיינדפולנס הוא המודל להפחתת דחק, אשר במקורו פותח לטיפול בדחק הנובע מכאב כרוני. מיינדפולנס להפחתת דחק עושה שימוש במספר טכניקות

3 3 לבניית מודעות לרגע ההווה, כמו תרגול קשיבות לאכילה, שבו מונחים המשתתפים לפתח קשיבות לכל היבט חושי של האכילה, בניגוד לאכילה "אוטומטית". מודל זה משלב גם תרגילים מובנים כגון קשיבות לנשימה ומדיטציה שמטרתם לעזור להגביר את המודעות הבלתי-שיפוטית למחשבות, הרגשות ותחושות וכך להפחית דפוסי תגובה לא אדפטיביים ולהגביר מנגנונים של ויסות עצמי. כמה מחקרים שבחנו התערבות זו מצאו ירידה בהפרעות מצב רוח וסימפטומים של דחק וכן שיפור ההתמודדות בקרב חולי סרטן וחולי לב. בנוסף, מחקרים הצביעו על הפחתת חרדה ודיכאון בקרב מטופלים עם מגוון בעיות רפואיות ושיפור פסיכולוגי ופיזיולוגי בו-זמני על בסיס של עלייה משמעותית בפעילות המוחית המקושרת לרגשות חיוביים. ב. טיפול קוגניטיבי מבוסס-מיינדפולנס לדיכאון ( therapy: Mindfulness-based cognitive )MBCT זהו מודל לטיפול קבוצתי הנמשך 8 שבועות, אשר נמצא יעיל להפחתה משמעותית של דיכאון ומניעת הישנות הדיכאון. טיפול זה משלב אלמנטים רבים הכוללים קשיבות לאכילה, סריקה גופנית מדיטטיבית, תרגול יוגה והליכה מדיטטיבית. חוקרים מצאו כי שינוי היחס של האדם כלפי רגשותיו, במקום מיקוד בשינוי תכני החשיבה )כמקובל בטיפול CBT מסורתי( מהווה גורם מפתח בהקלת הסימפטומים והפחתת הישנות הדיכאון. מחקר קליני בו השתתפו 100 מטופלים במודל זה, נמצאה מודעות מטה-קוגניטיבית מוגברת כלפי מחשבות ורגשות שליליים והפחתת נסיגות ארבעה חודשים לאחר הטיפול בהשוואה לאנשים בטיפול רגיל. חוקרים הצביעו על כך שטיפוח מודעות מטה-קוגניטיבית במודל זה קשורה להפחתה משמעותית של חשיבה דיס-פונקציונאלית. בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעה בי-פולארית נמצאה תמיכה ראשונית בישימות המודל להפחתת חרדה ודיכאון. ג. טיפול דיאלקטי-התנהגותי DBT( )Dialectical-behavior therapy: DBT נועד לעזור לאנשים ליצור אינטגרציה בין כוחות מנוגדים של קבלה ושינוי, כמוקד מרכזי בטיפול. המודל משלב שיטות התנהגותיות וקוגניטיביות תוך יישום טכניקות של מיינדפולנס לתמיכה בקבלת העצמי. מיומנויות ספציפיות של מיינדפולנס במודל זה כוללות התבוננות על מחשבות, רגשות ותחושות מבלי לנסות לשנות אותן, מתן שם או מילה להתנסויות שעליהן מתבונן האדם ותגובה כלפי סיטואציות באופן אותנטי. מחקרים הראו הפחתת התנהגות אובדנית וצמצום ימי אשפוז, הפחתת דיכאון וביטויים של זעם בקרב נשים עם הפרעת אישיות גבולית שטופלו במודל זה. מחקרים אף הצביעו על הפחתת תוקפנות בקרב גברים אלימים שקיבלו את הטיפול והפחתת השימוש באלימות מילולית. כך DBT נמצא יעיל לפיתוח שליטה בדחפים וקבלה עצמית בקרב אנשים עם הפרעות המאופיינות באי-ויסות רגשי והתנהגותי. ד. טיפול של קבלה ומחויבות ACT( )Acceptance and commitment therapy: ACT מבוסס על עזרה לאנשים להכיר בחוויות מצוקה באופן בלתי שיפוטי, בניגוד להתעלמות או מאבק עימם ובו זמנית לזהות ולפעול להשגת מטרות חיים בעלות ערך. זה במודל מיומנויות של קבלה מדגישות את היכולת של אדם לאמץ לליבו, להחזיק ולקבל בחמלה את חוויותיו, כפעולה של תיקוף-עצמי. המודל מורכב משישה תהליכים מרכזיים: )א( קבלה של חוויות אישיות

4 4 )מחשבות, רגשות ותחושות( כאלטרנטיבה להתעלמות; )ב( נטרול קוגניטיבי כאמצעי ליצירת הקשרים בלתי מילוליים; )ג( מגע בלתי שיפוטי עם הרגע בהווה, באמצעות תרגול כגון מיינדפולנס; )ד( פיתוח פרספקטיבה של "עצמי כהקשר" context"( ;)"self as )ה( הגדרת כווני חיים בעלי ערך בהתבסס על ערכים אישיים ותחושת תכלית; )ו( ופיתוח דפוסי פעולה מתוך מחויבות, בהתאם לאותם ערכים אישיים. ACT נמצא יעיל לטיפול במגוון הפרעות נפשיות ונמצאו יתרונות לשיטה זו בהשגת תוצאות של הפחתת אשפוזים חוזרים בקרב אנשים עם פסיכוזה, הפחתת דחק עקב כאב כרוני, גמילה מעישון וויסות רגשות בקרב אנשים עם הפרעת אישיות גבולית. מחקרים העלו כי מודל זה מיישם התערבויות קצרות שהן בעלות השפעה ארוכת טווח. עם זאת, הודגש צורך בהשוואה מחקרית לשיטות טיפול מבוססות )כמו.)CBT טיפולים מבוססי-מיינדפולנס לטיפול בהפרעות נפשיות חמורות: סקירת ספרות לצורך הערכת היעילות הפוטנציאלית של מיינדפולנס לטיפול בהפרעות נפשיות חמורות )SMI( בוצעה בחינה מעמיקה ושיטתית של מחקרים שבדקו התערבויות מבוססות-מיינדפולנס בקרב אנשים עם הפרעות אלה. הסקירה העלתה 10 מחקרים כמותיים ו- 3 מחקרים איכותניים. המחקרים הכמותיים כללו תוצאות לפני ואחרי התערבות והתייחסו לשמירת הישגי הטיפול לאורך זמן )בין 3 חודשים לבין 4 שנים(. המחקרים האיכותניים מבוססים על ראיונות עומק לפני ואחרי התערבות קבוצתית במיינדפולנס לאנשים עם סכיזופרניה או הפרעה סכיזו-אפקטיבית. בנוסף, נסקרו מחקרי-מקרה של טיפולים פרטניים ב- ACT וטיפול במדיטציה לאנשים עם סכיזופרניה. ההתערבויות שנחקרו כוללות הן טיפולים שבהם מיומנויות מיינדפולנס מרכזיות בנוסף למרכיבים קוגניטיביים-התנהגותיים והן אימון במיינדפולנס כשיטה העומדת בפני עצמה, בלתי תלויה באלמנטים קוגניטיביים-התנהגותיים. מחקרים כמותיים א. מיינדפולנס במשולב עם מרכיבים קוגניטיביים והתנהגותיים במחקר שכלל 80 מאושפזים שאובחנו עם סכיזופרניה, הפרעה סכיזו-אפקטיבית והפרעות מצב רוח עם אפיונים פסיכוטיים, נעשתה השוואה בין 39 אנשים שקיבלו בנוסף לטיפול כרגיל גם 4 מפגשים פרטניים של התערבות בשיטת.ACT ההתערבות הדגישה קבלה של אירועים בלתי נמנעים, הבחנה בסימפטומים פסיכוטיים מבלי לתייג אותם כאמת או שקר, ולקיחת צעדים לעבר מטרות בעלות ערך על אף הסימפטומים. התוצאות הצביעו על שיעור נמוך בהרבה של אשפוזים חוזרים לאחר 4 חודשים בקרב המשתתפים בהתערבות - ACT 20% לעומת 40% מהמשתתפים בטיפול כרגיל. בנוסף, משתתפי ACT דיווחו על ירידה משמעותית באמינות )believability( של מחשבות שווא והזיות, בהשוואה לאנשים שקיבלו טיפול כרגיל בלבד. במחקר דומה נמצא כי מאושפזים שקיבלו התערבות ACT בנוסף לטיפול הרגיל הראו שיפור גדול יותר בסימפטומים של מצב רוח, דיווחו על פחות מצוקה המקושרת להלוצינציות ופחות מוגבלות בתפקוד החברתי בהשוואה לקבוצת הביקורת. החוקרים דיווחו כי אמינות הסימפטומים הפסיכוטיים מתייחסת לדרגת השכנוע בתוקפן של הלוצינציות ומתווכת בקשר שבין תדירות ההלוצינציות לבין המצוקה הנקשרת להן. ממצא זה מספק ראייה חשובה לגבי רכישת עמדה

5 5 מסוימת כלפי סימפטומים, בניגוד לשינוי התוכן או התדירות של הסימפטומים, כמנגנון של שינוי עבור אנשים עם פסיכוזה. החוקרים אף דיווחו כי אמינות ההלוצינציות מתווכת בקשר שבין תנאי הטיפול לבין מצוקה שנובעת מסימפטומים. ניסויים קליניים באנשים המאובחנים עם הפרעה בי-פולארית, המצויים ברמיסיה אך בעברם מחשבות או התנהגויות אובדניות, בחנו טיפול קוגניטיבי מבוסס-מיינדפולנס )MBCT( בקבוצה על-פי פרוטוקול ההתערבות. המשתתפים חוו לאחר הטיפול פחות חרדה ופחות סימפטומים דיכאוניים לעומת קבוצת הביקורת. מחקר נוסף שבחן משתתפים עם הפרעה בי-פולארית העלה שיפור במדדי דיכאון ומתאם חיובי בין שינויים בדיכאון לבין רמת מיומנויות של מיינדפולנס. 82% מהמשתתפים דיווחו כי ההתערבות עזרה להם במידה מתונה עד מידה רבה 3 חודשים לאחר הטיפול. למרות זאת, המחקר לא הראה שיפור בסימפטומים וחסרה השוואה לקבוצת ביקורת. מחקר נוסף בחן טיפול קוגניטיבי קבוצתי המשלב מיינדפולנס ומדגיש קבלה של שמיעת קולות לאנשים עם הפרעות פסיכוטיות. התערבות זו מלמדת את המשתתפים קבלה של חוויות בלתי נעימות הקשורות לשמיעת קולות באמצעות מודעות וקשיבוּת בתרגול פורמאלי מקוצר של מיינדפולנס )10 דקות הכוללות נשימה קשובה וטכניקות קוגניטיביות כגון שינוי דפוסי חשיבה שליליים(. המחקר התמקד באנשים עם סכיזופרניה והפרעה סכיזו-אפקטיבית אשר הזיות השמיעה במחלתם עמידות לטיפול תרופתי מזה לפחות שנתיים. הטיפול ארך 90 דקות וניתן אחת לשבוע במשך 8-12 שבועות. המשתתפים עברו הערכה לפני הטיפול הקבוצתי, שבוע לאחריו, לאחר חודש ולאחר שלושה חודשים. התוצאות הצביעו על שיפור משמעותי ברווחה הנפשית לאחר הטיפול ובמעקב לאחר שלושה חודשים. בנוסף, דירוג עצמי של המשתתפים לגבי מצוקה עקב שמיעת קולות ותפישת השליטה של הקולות על המשתתפים ירדו באופן משמעותי בהערכות המעקב. ב. מיינדפולנס כטיפול העומד בפני עצמו לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות נכון להיום, שישה מחקרים בחנו מיינדפולנס כטיפול העומד בפני עצמו לאנשים עם מחלות נפש, רובם בדקו התערבויות קבוצתיות. לדוגמא, מחקר בדק השפעות של 6 מפגשי אימון במיינדפולנס ובו למדו המשתתפים קשיבות לנשימה והתבוננות על התנסויות בלתי נעימות באופן לא-שיפוטי. הממצאים העלו שיפור משמעותי בתפקוד הקליני ופחות מצוקה המיוחסת לסימפטומים, בהתבסס על הערכה הבודקת רווחה נפשית, סימפטומים ותפקוד בחיי היומיום. מחקר נוסף בחן טיפול קבוצתי שניתן פעמיים בשבוע במשך חמישה שבועות ולאחריו תרגול ביתי בעזרת תקליטור למדיטציה במשך חמישה שבועות. המשתתפים הראו שיפור משמעותי בתפקוד הקליני וקשיבוּת למחשבות ודימויים מעוררי מצוקה לאחר הטיפול, אם כי לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בהשוואה לקבוצת הביקורת. מחקרים איכותניים מחקרים איכותניים שבחנו קבוצות מיינדפולנס סיפקו תובנה לגבי התהליכים הפנימיים הנקשרים למיינדפולנס העשויים להוביל לשינויים תרפויטיים. למשל, מחקר איכותני בוצע בקבוצת מיינדפולנס ובה 16 משתתפים עם הפרעות פסיכוטיות אשר למדו להבחין במחשבות, הרגשות וחוויות פסיכוטיות המתרחשות בהווה באופן בלתי-שיפוטי וללא מאבק, באמצעות עיגון המודעות בנשימה והגוף. ראיונות עומק לפני ההתערבות חשפו את תחושת העצמי של המשתתפים

6 6 שהוגדרה על-ידם כלא-נורמאלית, רעה וחסרת ערך בהתייחסותם לחוויות הפסיכוטיות. הטיפול הקבוצתי אפשר להם להגדיר מחדש את היחס שלהם לחוויות פסיכוטיות באמצעות תהליך בן שלושה שלבים: להיות מודע לסימפטומים הפסיכוטיים, לאפשר לפסיכוזה לבוא וללכת מבלי להגיב אליה ולהשיג מחדש כוח באמצעות קבלה של הפסיכוזה ושל העצמי. מחקר אחר בחן אימון קבוצתי במיינדפולנס עם חמישה גברים באשפוז המאובחנים עם הפרעות על ספקטרום הסכיזופרניה ודיווח על תוצאות חיוביות. המשתתפים למדו קשיבוּת לנשימה ולתחושות גופניות וכן מדיטציה של חמלה עצמית וקבלה במשך 8 שבועות. בוצעו ראיונות אישיים לפני ההתערבות ולאחריה והמשתתפים דיווחו על פחות מצוקה המקושרת לסימפטומים הפסיכוטיים, פחות נסיגה חברתית ויכולת משופרת לפזר רגשות שליליים. במחקר נוסף נבחן אימון במדיטציה של מיינדפולנס בקרב 15 גברים עם סכיזופרניה או הפרעה סכיזו-אפקטיבית המקבלים טיפול מרפאתי בבריאות הנפש. הקבוצה נפגשה פעמיים בשבוע במשך 8 שבועות ללמידה ותרגול מיומנויות מיינדפולנס וקבלת מידע לימודי על תגובתיות לדחק. המשתתפים דיווחו על הירגעות כתוצאה השכיחה ביותר, בעקבותיה הקלה של חרדה ודיכאון ויכולת מוגברת להתמקד בהווה. החוקרים ציינו כי תרגול מדיטציה לא החמיר את הסימפטומים הפסיכוטיים אצל איש מהמשתתפים. למעשה, כמה מהמשתתפים דיווחו כי מדיטציה עזרה להפחית הלוצינציות ופרנויה. לבסוף, אימון פרטני במיינדפולנס כטיפול העומד לעצמו, נבחן במסגרת מחקר פיילוט ובו משתתפים המאובחנים עם סכיזופרניה שביטאו תוקפנות מילולית ופיזית שקיבלו אימון שיטתי במיינדפולנס עם מעקבים אחת לשנה במשך 4 שנים. התוצאות מציעות כי התוקפנות הפיזית נבלמה ותוקפנות מילולית הייתה מינימאלית בתקופת המחקר. על אף ראשוניות הממצאים ומגבלות מתודולוגיות, הנתונים ארוכי הטווח לגבי הישגי הטיפול שנשמרו לאחר ארבע שנים הינם ממצא משמעותי שדורש חקירה נוספת לגבי מיינדפולנס עבור אנשים עם סכיזופרניה. במחקרים איכותניים אלה מדגמים קטנים ללא בקרה או קבוצת השוואה מחייבים זהירות בהנחת הקשר בין ההשפעות הנצפות לבין ההתערבויות שנחקרו. בנוסף לחקירות אלה, כמה מחקרי-מקרה של עבודה פרטנית באסטרטגיות של מיינדפולנס וקבלה עבור אנשים עם סכיזופרניה דיווחו על תוצאות טיפול חיוביות. כך, למשל, תוארה עבודה עם גבר בן 30 עם סכיזופרניה החווה מצבי רוח דיכאוניים, הלוצינציות שמיעה ודלוזיות. במשך שישה חודשים ניתן טיפול מרפאתי ב- ACT, עם הדגשת קבלה של הסימפטומים הפסיכוטיים והבהרת ערכיו של המטופל וחסמים שעלולים לסכל הישגים. דירוג סובייקטיבי של עוצמת הסימפטומים הופחת מ"חמור" ל"בינוני" ובנוסף, לא נכחו דלוזיות לאחר הטיפול, ממצא שהחוקרים מייחסים לשינוי בטבען של האמונות לגבי נוכחות הסימפטומים. כמו כן נוכחותו בעבודה השתנתה מבלתי סדירה לעקבית והמשתתף דיווח כי יצר שתי חברויות חדשות במקום העבודה. חקר מקרה נוסף בחן תוצאות של ארבעה מפגשי ACT עם אישה בת 22 המאובחנת עם סכיזופרניה ופיגור קל. המשתתפת תוארה עם דלוזיות, הלוצינציות שמיעה וסימפטומים דיכאוניים. מצוקה הנקשרת לסימפטומים דורגה תחילה ברמה 8 ובסיום ההתערבות דורגה ברמה 2 בלבד. אמינות הסימפטומים צנחה לאפס. ככלל, מחקרים שבחנו טיפול מבוסס-מיינדפולנס לאנשים עם מחלות נפש מלמדים על פוטנציאל לשיפור יעילות ההתמודדות, הפחתת דחק הנובע מסימפטומים והפחתת אשפוזים פסיכיאטריים,

7 7 הן בהתערבויות קבוצתיות והן בהתערבויות פרטניות. מיומנויות מיינדפולנס עשויות לסייע לאנשים עם פסיכוזה המעוררת מצוקה להתייחס בצורה שונה לחוויות הפסיכוטיות ולשנות אמונות שליליות הנקשרות לנוכחותן של חוויות אלה וכך להפחית את המצוקה ולשפר את התפקוד. מכל מקום, נחוצים מחקרים נוספים שיסייעו לבסס את ההשערה כי השפעות אלה נובעות ממיינדפולנס ולא מאלמנטים קוגניטיביים והתנהגותיים. כן יש מקום לחקירה נוספת והשוואה בין מודלים שונים של טיפול, להעמקת ההבנה לגבי השפעותיהם השונות. המחקרים שנסקרו מציעים כי משפחה זו של התערבויות עשויה להיות יעילה הן בשלבים אקוטיים של המחלה והן בקרב אנשים מאוזנים בטיפול מרפאתי. על אף מגבלות מתודולוגיות, הממצאים מצביעים על תוצאות מבטיחות התומכות ביעילותה של מיינדפולנס לטיפול באנשים עם פסיכוזה. דיון וכוונים עתידיים למרות עדויות התומכות ברעיון שטיפול מבוסס-מיינדפולנס מספק יתרונות לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות, המסקנות בדבר גישות אלה הן ראשוניות. סוגיות מתודולוגיות שונות דורשות התייחסות במחקר עתידי, בהן קביעת הגדרות אופרציונאליות מוסכמות למדידה והעמקת ההבנה לגבי מנגנוני השינוי שעליהם מתבססת מיינדפולנס. כמה תחומים קוגניטיביים נוגעים לשינויים הנקשרים למיינדפולנס, בהם פיתוח של תובנה מטא- קוגניטיבית, שליטה בקשב, החזקת קשב והפרעה למעגלי חשיבה חזרתיים. נמצאו ראיות התומכות בקשר שבין מיינדפולנס לבין עלייה בזיכרון-עבודה והחזקת קשב, כמו גם הגברת הריכוז. ממצאים אלה חשובים במיוחד לאור עדויות על מגבלות בתפקוד הנוירו-קוגניטיבי בקרב אנשים עם הפרעות נפשיות חמורות. מכל מקום, מחקר מועט בתחום זה מחייב ראיות נוספות כדי לאשר את ההשפעות הנצפות בין מיינדפולנס לבין תחומים של נוירו-קוגניציה. בנוסף, עולה התייחסות לקונספט של חשיפה וויסות רגשי בעזרת מיינדפולנס. חשיפה מתייחסת לדה-סנסיטיזציה )הפחתת רמת הרגישות( לגירויים מאיימים באמצעות מגע חוזר עם חוויות מפחידות. דה-סנסיטיזציה באמצעות חשיפה לגירויים המעוררים דחייה עשויה להוביל ליכולת מוגברת לשאת חוויות של מצוקה, לוויסות עצמי של מצבים מנטאליים ורגשיים, להפחתת תגובתיות רגשית ולהשבת האיזון באופן מהיר יותר. יישום של מיינדפולנס ופילוסופיות של קבלה מבוסס על הרעיון שניסיונות להימנע ממצבים מנטאליים ורגשיים שליליים מגבירים את המצוקה, בעוד שמגע בלתי-שיפוטי עם חוויות כאלה מפזר אותן באמצעות דה-סנסיטיזציה. כך, חשיפה מכוונת לגירויים מאיימים יכולה להוביל לתגובתיות רגשית מופחתת בעוד שהדחקת גירויים כאלה יכולה באופן פרדוקסאלי להגביר חוויות בלתי רצויות. מכל מקום, נחוצה חקירה נוספת לבחינת מיינדפולנס כאמצעי לחשיפה ובדיקת הקשר הפוטנציאלי בין מיינדפולנס לבין חשיפה וקבלה, כדי להבהיר תהליכים מורכבים אלה. ככלל, סדקים מתודולוגיים במחקרים אמפיריים דורשים התייחסות כדי להדגים את היעילות הפוטנציאלית של מיינדפולנס. חוסר במערכי ניסוי קליניים רנדומאליים מבוקרים מקשה לקבוע מסקנות נחרצות לגבי יעילות ההתערבויות. מירב המחקרים אינם מספקים מידע מספיק לגבי טיפולים בו-זמניים שקיבלו המשתתפים, שיעורי נשירה, הכשרת המטפלים ותיאורים ספציפיים של ההתערבויות הנחקרות. מחקרים עד כה התקשו להבחין בין השפעת מיינדפולנס לבין השפעת רכיבי טיפול אחרים, כמו טכניקות פסיכו-חינוכיות וקוגניטיביות-התנהגותיות. בנוסף, לצורך הבנת תרומתה של מיינדפולנס ליעילות הטיפולים יש להבדיל השפעות לא-ספציפיות של

8 8 ההתערבות, כמו תמיכה חברתית. למרות חוסרים מתודולוגיים אלה, הספרות מספקת תמיכה להיפותזה הבסיסית בנוגע לקשר בין אימון במיינדפולנס לבין תוצאות נפשיות וגופניות חיוביות, כבסיס לחקירה קפדנית יותר בעתיד. התערבויות מבוססות-מיינדפולנס עשויות להתאים באופן ייחודי כדרך להשפיע על המצוקה הנלווית לסימפטומים נפשיים ולסטיגמה עצמית שבולטת בקרב מתמודדים החיים בקהילה, הנחשפים לדחייה חברתית. טיפולים מבוססי-מיינדפולנס, שעלותם נמוכה, הם בעלי פוטנציאל לקידום התמודדות אדפטיבית, שמירה על רווחה נפשית ובריאות ויכולים בקלות להיות מאומצים ומשולבים בעבודה עם התערבויות מבוססות ראיות קיימות. יתירה מזאת, אסטרטגיות של מיינדפולנס מעוצבות כך שיוכלו להשתלב בתוך חיי היומיום של המשתתפים, באופן שעשוי לשמר את יתרונותיהם לאורך זמן.

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F >

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F > מצגת זו הוכנה על ידי בריינסוויי בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד, המידע אשר ישמש להצגת המצגת ("המידע") מוצג

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם ע"י : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור : חרדה ה

ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם עי : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור :   חרדה ה ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם ע"י : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור : http://www.anxietyhappens.com חרדה היא חלק חשוב ובלתי נמנע מלהיות חי. למרות זאת, להרבה

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ

29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ 29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומיטיבה לצורך התפתחותם המקיפה הם מהתפקידים החשובים של

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

(Microsoft Word - Mei-Lin Chang \356\372\345\367\357.doc)

(Microsoft Word - Mei-Lin Chang \356\372\345\367\357.doc) הערכה של שחיקת המורים ותפישת ההוראה כעבודה אמוציונאלית. התקציר נעשה על סמך: Mei-Lin Chang, "An Appraisal Perspective f Teacher Burnut: Examining the Emtinal Wrk f Teachers". Educatinal Psychlgy Review,

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20F2E1E5E3FA20E4E2EEF820EEF2E5E3EBEF20EEF8F F325F205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20F2E1E5E3FA20E4E2EEF820EEF2E5E3EBEF20EEF8F F325F205F325F2E646F63> המכללה האקדמית אחוה לימודי תואר שני בתכנית: "תרבות עם ישראל והוראתה" מדריך עבודת הגמר לתואר שני שנה"ל תשע"ב הנחיות לסטודנטים אדר תשע"ב מרץ 2012 1 תוכן עניינים 3 4 4 5 6 מבוא... עבודת גמר יישומית או מחקרית...

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מ

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע : אנטיתזה גלגל מאמר מ תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מקור : http://www.ocfoundation.org/medsummary.aspx האינפורמציה

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי לקשר ביננו וליצור רשת של אנשי מקצוע בתחומי הפסיכיאטריה,

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

Ashalim

Ashalim סוגי מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד החינוך משרד הבריאות הופק במסגרת תכנית מצוף, 2012. כל הזכויות שמורות לאשלים, אין לפרסם מצגת זו ללא אזכור זכויות היוצרים של אשלים. )2009 נתונים )מתוך סקר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה מאת: ד"ר מיכאל מהרי"ק 1. הצגה תמציתית של הגישה 1 "חשיבה שיטתית בבטיחות" היא גישה של ניהול הבטיחות באמצעות בקרה שיטתית על הסיכונים הכרוכים בפיתוח ובהפעלה של מערכות ותהליכים.

קרא עוד

דיקאן בית הספר

דיקאן בית הספר קוד המכינה: שם המכינה: מבוא לפסיכופתולוגיה שנה"ל: תשע"ו מרצה: גב' שמחה שמואלי שעות קבלה: תיאור תמציתי של הקורס: המכינה נועדה לתת סקירה כללית ולאפשר הבנה מעמיקה של התנהגות חריגה בהקשר של קטגוריות אבחון,

קרא עוד

התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות 4 עמית ימין, מ.א., 2 1, פרופ' דיויד רועה, 1 פרופ' פיליפ ט. יאנוס, 3 פרו

התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות 4 עמית ימין, מ.א., 2 1, פרופ' דיויד רועה, 1 פרופ' פיליפ ט. יאנוס, 3 פרו התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות 4 עמית ימין, מ.א., 2 1, פרופ' דיויד רועה, 1 פרופ' פיליפ ט. יאנוס, 3 פרופ' פול ה. ליסאקר מחלת נפש טומנת בחובה את הסכנה שתגדיר

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: 052-383-3832 דואל: zipi_h@017.net.il שעת קבלה: בתיאום מראש קורס 084.6828 שנה"ל תשע"ד 2015 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ה' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב'

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

עבודת תזה מועדונים תעסוקתיים

עבודת תזה מועדונים תעסוקתיים בס"ד האוניברסיטה העברית בירושלים בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברואלד הקשר בין "שיקום" ל"יצרנות" כפי שמשתקף בעיני מנהלי מועדונים תעסוקתיים לאנשים הסובלים ממוגבלות נפשית, במסגרת סל שיקום.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc (Tennessee Self Concept Scale Second Edition) TSCSІІ שם הכלי: שאלון דימוי עצמי פותח במקור בשנת:, 1965 על ידי: Fitts גרסא שנייה: Warner, 1996 Fitts & תורגם לעברית בשנת:, 1971 על ידי: פרנקל (1971) מטרת הכלי

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: 052-383-3832 דואל: zipi_h@017.net.il שעת קבלה: בתיאום מראש קורס 286.4808 שנה"ל תשע"ד 2016 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ה' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב'

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 12 במרץ 2009 המכללה למדע וטכנולוגיה עמל טייבה בחינה בעברית לכיתות י"א שאלון: 014203 הבנה והבעה 2 יח"ל הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc)

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc) המצב "הקליני" כקריטריון המרכזי לקבלת הכרעות בשאלות מתחום בריאות הנפש בישראל מאת המאמר מכוון להציג את הבעייתיות בגישתו האמורה של החוק ובפרשנותו של בית המשפט להגדרות הקליניות / משפטיות המופיעות בחקיקה בנוגע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 חידושים בקהיון הטיפול התרופתי בתסמינים נפשיים והתנהגותיים של דמנציה דר' דפנה שפט מנהלת היחידה הפסיכו-גריאטרית מרכז ברה"נ "שלוותה" האם חצי מג' ריספרדל למשך שבוע יכול לגרום לאירוע טרומבוטי?)VTE( MHRA (Medicines

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20E4EBF0F120E5E8E5F4F1E920E4F8F9EEE420ECEBF0F120E0E9E8E >

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20E4EBF0F120E5E8E5F4F1E920E4F8F9EEE420ECEBF0F120E0E9E8E > התנהגותי קוגניטיבי לטיפול הישראלית האגודה איט"ה -- קוגניטיבית ההההתנהגותית הפסיכותרפיה עם מפגשים 2014 'חוף התמרים' בעכו מלון 4/2 /2//14-2/2 /2//14 ראשון מיום יוםשלישי עד ה בכנס זה איט"ה נותנת את חסותה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4FAE1E2F8E5FA20EEF6E2FA2E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4FAE1E2F8E5FA20EEF6E2FA2E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> גיל ההתבגרות דר מיכל לסק מרפאת ילדים ונוער מרכז ברה"נ ת"א ע"ש בריל גיל ההתבגרות תקופת ערעור/גיבוש זהות משימות חיים לוחצות שינויים גופניים והורמונליים עליה בשכיחות הפרעות פסיכיאטריות שונות התנהגויות מסכנות

קרא עוד

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב עי: דר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה תוכן עניינים 3 4 5 7 8 10 13 15 16 הקדמה פרק 1 למי פונים כשמרגישים

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד