Microsoft Word - פסק בורר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - פסק בורר"

תמליל

1 ת"א כב' השופטת א. דגן פסק בורר בין הצדדים : א. זהר מיטב סחר ויזום בע"מ פדול חורי ובניו בע"מ ח.פ ח.פ ת.ד. 186 ת.ד. 162 רחוב ראשי שפרעם ריינה הבוררות נערכה ע"י מיקי יוגב מחברת מיקי יוגב הנדסה אזרחית בע"מ משרד ראשי : דרך עכו 47 קרית מוצקין טלפון : נייד : פקס : אי מייל - 1

2 תיק ביהמש שלום בחיפה ת"א מיום לכבוד פדול חורי ובניו בע"מ ע"י בא כוח מונסף שלח לכבוד א.זוהר מיטב וייזום בע"מ ע"י בא כוח עו"ד איימן פרו הנדון : פסק בורר אדונים נכבדים, מצב פסק הבורר בברכה מיקי יוגב, בורר 2

3 רקע ועובדות קדם דיון הוצע לצדדים לסיים הנושא במחלוקת בפשרה בינהם טרם תחילת הבוררות. הצעה זו נדחתה ע"י הצדדים. עוד סוכם כי החלטת הבורר הינה סופית ואינה נטענת לערעור רקע לטענות הצדדים.1.2 הצדדים נתקשרו בינם והסכימו לשתף פעולה. שתוף הפעולה לא הוגדר בהסכמים או בניירת מסודרת המתחייבת מעצם שותפות מעין זו. לצורך העניין התייעצו הצדדים עם רואה חשבון וקבעו את מסגרת העבודה בינם. התובע הינו חברה להובלות בעל ציוד משאיות כ- 10 משאיות ביום ההסכם עפ"י הצהרתו. הנתבעת הינה חברה העוסקת בשיווק ובתיווך חומרי מחצבה ובארגון הובלתם. לוח זמנים להתקשרות. בחודש או בסמוך לכך נפגשו הצדדים על לשתף פעולה בינם. בחודש נערכה פגישה שמטרתה הייתה להגדיר את אופן השותפות וחלוקת הכספים. בחודש או בסמוך לכך התפרקה השותפות ומהות הסכסוך הופנתה להליכים משפטיים. בחודש או בסמוך לכך נפגשו הצדדים אצל בורר סמי מועדי באותה פגישה התחייבה הנתבעת להעביר לתובע סך של א"ש בתמורה לכאורה לגבייה וקבלה של כל הסכומים בנספח "י" בהיקף. 1,659,871 ביום שלחה הנתבעת מכתב התרעה לחוב כספי לתובע פדול חורי בסך 1,068,722.. ביום ניתנה המחאה שחוללה מתוך 9 המחאות שחוללו בהיקף. 131,029 ביום הוגשה תביעה ע"י התובע כנגד הנתבע. ביום הוגש כתב תביעה שכנגד ע"י הנתבע עקרי עמדת התובע והנתבע שמנגד. סיכם עם הנתבעת על 2% עמלת שיווק.. הנתבע יגבה את הכסף עבור התובע. התובע ישלם את העמלה בהיקף 2%. סוכם עם הנתבע כי בתמורה לגבייה של רשימת החייבים בנספח "י" יקבל א"ש מהנתבעת. סך חובה של הנתבעת הינו 801,019 כמפורט בסעיף 16 לתביעה. העמלה תשולם רק מקבלנים שהנתבע יביא (מהווה שינוי חזית ונטענה בפרוטוקול ישיבה מספר 4. בכתב התביעה המקורי כלל לא נזכר חלקו של הנתבע בקבלת 50% מעבודות קבלניות) עיקרי עמדת העדים. כללי : בפני הובאו שורה שלמה של עדים. כל צד הביא את עדיו ובין היתר : קבלנים, רוא"ח של התובע שהיה בגיבוש ההסכם הכללי בין הצדדים. הבוררים שינהלו בוררות בשלב קודם במהלך מנהלת החשבונות בפועל ודאז הגב' חנן חורי אשתו של התובע. חייבים לכאורה מרשימת החייבים

4 בכל המקרים לא נוהלו רשומים בסיסיים ויסודיים ובין היתר :.6 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. לא נוהלו יומן סידור מסודר. הובלות בוצעו ללא תרשומת לכאורה. מערך הגבייה נוהל בצורה מרושלת או כמעט ולא בוצע. חלק מהתשלומים שולמו לכאורה מחוץ למערכת הגבייה כרטסות לא נוהלו עבור כל לקוח.. ישנם לא מעט זיכויים כספיים ובהיקף ניכר ללא הסבר האם המדובר בחיובי יתר, טעות ברישום, או יכולת לגבות, קבלן לא מאותר וכו'. הוצאת חשבוניות מידי חודש לא בוצעה באופן מלא. דוח גיול חייבים שהוצג כבסיס לתביעה לא עודכן כלל, אף לא במהלך התביעה וניכר כי גם מנהל התובעת לא ידע את היקף החייבים הפתוחים ללא ריכוז שנערך ע"י הבורר. אין רישום פרטי לקוח באופן מסודר ומלא. ללקוחות שלכאורה לא היו פרטים מלאים הוצאו הובלות שוב ושוב ללא רישום מסודר. בוררות הביניים שהתנהלה, גם היא ללא סדרי בראשית בסיסיים. 7. עיקרי עמדת הנתבע והתובע שכנגד. א.סיכם עם התובע עמלת שיווק בסך 2%. ב.סיכם עם התובע עמלה של 50% מהרווח עבור עבודות קבלניות. ג.הגיש חשבונות חלקיים בלבד. ד.סכם עם התובע כי מאחר והתשלומים עבור ההובלות והחומר הינם בתנאי אשראי עד ש+ 120 העמלה תשולם ע"ח מידי חודש ובסוף השנה יערך חשבון. ה.הנתבע רכש מוצרי מחצבה בעצמו והתובע בצע הובלות של החומר. ו.החשבון ללקוח הוגש בד"כ ע"י הנתבע עבור החומר. ז.החשבון בגין ההובלות שולם בד"כ ישירות ע"י הלקוח לתובע. ח.הנתבעת תגבה את חובת הלקוחות מנספח "י" ומתוך הגבייה תשלם בין א"ש לתובע. ט.הסכום המדויק יעודכן לאחר שהתובע יבדוק את כל סכומי החוב. י.מתוך מגיע לתובעת מהנתבעת 1,200,000 בלבד. י"א.ההמחאות הוחזרו בגלל טענת חוב שלא נפרעה ע"י התובע. י"ב.חובה של התובעת כלפי הנתבעת לאחר קיזוז הצ'קים שהוחזרו הינו. 1,075,049 כמפורט בסעיף 24 לכתב התביעה. י"ג. נתנו המחאות בסך 131,139 שמתוכם נפרעו 10,000 שנועדו לכסות את חובה של הנתבע בגין הובלות שלאחר ההסכם ובוטלו, עקב חוב לכאורה של התובע כלפיה. מהות המחלוקת : מהות המחלוקת נסובה במספר מישורים עיקריים : מה הייתה מהות ההסכם בין הצדדים? a. כיצד חושב הרווח.? b. האם דוח החייבים נספח "י" נגבה בסופו של יום? c. לכיסו של מי הגיעו הכספים של הלקוחות מדוח זה? ובאיזה הקיף? d

5 10. עובדות. א.בין הצדדים נערכו הסכמות כלשהן בע"פ. ב.ההסכמות לא הועלו בכתב. ג.תקופת העבודה המשותפת הייתה ד.לא הועברו מכתבי התרעה כלשהם בתקופת ה"שותפות, או תגובת הצד השני לאיזה מבין המכתבים כך שניתן להבין בוודאות מה היה הסיכום המהותי בין הצדדים. ה. גם הנתבע וגם התובע "מתהדרים " בשליחת התרעות והודעות על חוב לכאורה האחד כלפי השני ולמרות זאת למעט מכתב הנתבעת כלפי התובע ביום לא הוצג דבר וחצי דבר לתמיכה בגרסה זו. 11. מסמכים שהוצגו ע"י התובע א.ריכוז חשבוניות מידי חודש בחודשו בפירוט מלא של הובלה וחומר לפי העניין. ב.פסק דין פדול חורי ובניו בע"מ- קדור סלים ת"א בו זכה התובע בפרשה בסכום של 32,626 במקום סכום תביעה מקורי. 72,225 ג.פסק דין פדול חורי נגד רן אל ת"א בו בוטלה התביעה בסך. 119,048 ד.דוח כספי מבוקר לשנת 2009 הנושא רווח נקי בהיקף 397,690 (דף 6 למאזן החברה) ה.דוח כספי מבוקר לשנת 2010 הנושא רווח נקי בהיקף.(דף 206,823 6 למאזן החברה) ו.כרטסות של כלל הרשימה נספח "י" של כתב התביעה. 12. מסמכים שהוצגו ע"י הנתבע א.הסכם עם חברת חיים ומשה מנגד ב.דוח משיכת חומר ג.חשבונית וקבלה בסך ד.חשבונית בסך ה.חשבון אתר מגידו של ג.א מהנדסים. ו.דוחות פרויקט רמב"ם 13. עדים לישיבה זומנו מספר עדים ובין היתר : א.סימון מועדי בורר בסכסוך. ב.סמי מועדי - אחיו של הבורר הקודם שהיה נוכח בישיבה בין הצדדים. ג.לקוח סמיח התובע התבקש לזמנו. לא הגיע. ד.לקוח פחמאני סמיח הנתבע נתבקש להביאו לא הגיע. ה.לקוח חמזה זוהר - הנתבע נתבקש להזמינו- לא הגיע. 5

6 פערים וסתירות מהותיות שנתגלו במהלך העדויות והחקירות. 14.התובע : לתביעה : 14.1 התובע בכתב התביעה שלו מציין בסעיף 4 " התובעת תטען כי הנתבעת פנתה אליה בהצעה להעביר לתובעת בצוע הובלות כאמור תמורת עמלה שהוסכם עליה בשיעור 2%." טענה זו עומדת בסתירה לעדויות כפי שמבואר להלן משורות הפרוטוקול מספר : 4 א. בחקירה של רואה החשבון המופיעה בפרוטוקול ישיבה 4 דף 2 להלן : בורר על מנת לחדד את הנושא בעצם היו 2 מישורים של תשלום לשותף א. זוהר החדשים. א. 2% על המחזור של הלקוחות החדשים שהוא מביא 14. ב. 50 % מהרווח העבודות הקבלניות שהם אספקת חומר ועבודות עפר. 15. דובר על הובלות נטו ובמקרה הזה כאשר יש רווח קבלני אין עוד תוספת 2% עמלה. 16. עד-- ב. בחקירה של הגברת חנן חורי ששמה בפועל כמנהלת החשבונות העידה בפרוטוקול מספר 4 דף 7 כדלקמן : מתוך שורות הפרוטוקול עדה : אני עובדת בחברה של בעלי משנת 1999 ועד היום. בורר- ממתי הכרת את ראיד? עדה : מחודש בורר- האם היית בפגישות שקדמו בנושאים העסקיים? עדה : כן, כל הזמן. בורר- מה הבנת מפגישות אלו לגביי המהות העסקית? עדה : הבנתי שראיד מקבל 2% על ההובלות מעבודות קבלניות מה שנשאר (הרווח) 50% לכל צד שני עדויות אלו של אנשי מפתח מצדדים בעובדה כי התובע לא דייק בלשון המעטה בתביעתו, בעוד ששני הגורמים האמונים עליו קרי, מנהלת החשבונות ואשתו בפועל ורואה החשבון טענו לסיכום אחר..15 הנתבע : בישיבה מספר 3 דף 4 אומר הנתבע : מתוך שורות הפרוטוקול 86.בורר אתה גבית איזה שהוא תשלום לכיסך. 87.נתבע אין דבר כזה.., אני אמרתי שאם נאסר ייתן לי המחאת זכות אתן לך במקום 10 צ'קים. באותה ישיבה בדף 5 אומר הנתבע בסתירה גמורה לנאמר. 148 עד הייתי מקבל מראיד צ'קים של הלקוחות עבור נאסר. גביתי מחברת אבו איאש ומחברת דור אל היה סכום מעל. 100,000 ומוחמד אבו ראס (8 ברשימה). 30,000 בערך בורר לנתבע מדוע לא העברת את הצ'קים של יאסר אבו איאש לנאסר ישירות? 150. נתבע : נאסר אבו איאש עשה עבודה וישבתי בבית של חוסם וסיכמנו שאני יוציא 151. צ'קים לנאסר במקום אבו איאש 152.בורר מדוע 153.נתבע : לא רוצה להגיד. 6

7 16. ניתוח "רשימת החייבים" התובע מתבסס בכתב התביעה על רשימת חייבים לכאורה שהנתבע היה אמור לגבות אותה ולהעביר איליו לשיטתו א"ש כמופיע כתב התביעה שכנגד של הנתבע. המסמך הינו הנייר היחיד בכל ההתקשרות בין הצדדים היכול להעיד אם בכלל על אופן המחלוקת בין הצדדים.אין בנייר זה תאריך, לא רישום הצדדים ואף לא חתימת הצדדים. התובע - בהתייחס למסמך טוען כדלקמן עפ"י פרוטוקול מס 3 דף 2 מתוך שורות הפרוטקול 21.בורר מה זה הנייר הירוק ) הבהרה- הנייר הירוק הוא רישום התחיבות הנתבע לשלם סכום של א"ש) תובע הנייר הירוק הוא סיכום של הישיבה. המשמעות שלו שראיד חייב לנאסר א"ש. 24. ראיד אמר שהוא מביא את הכסף תוך שבוע שבועיים. 25. אני יודע שהוא גבה את הכסף והכניס לכיס שלו בורר איך הנייר הירוק מתקשר לרשימה? 28.תובע ראיד אמר שהחוב לא כפי שכתבתי 1,650,000 בערך אלא 700,000 של חייבים שלא שלמו. 29. הרשימה הקטנה מעבר לדף אם תקזז אותה מה- 700,00 תקבל בערך 500, זה מה שכתוב כאן (בפינה השמאלית בדף בורר) 31. אני טוען שראיד לקח את ה- 500,000 ומתוכם התחייב להחזיר א"ש. 32. מה משמעות המילה "כן" להבנתך, ומה משמעות המילה "לא" 33.בורר - אם ננסה לסכם את עדותו של התובע הרי שכל טענת התובע היא שראיד גבה 500,000 ולכן חייב בין א"ש הנתבע מתוך הפרוטקול 77.בורר מה עמדתך לגביי הנייר ה"ירוק"? 78.נתבע : נרשם אצלי בעוספייה ב לפני הרשימה. התחייבתי לשלם לנאסר עבור ההובלות בלבד שהוא בצע עבורי בחודש והלאה. 80. אמרתי לנאסר שלם לי את הכסף שאתה חייב לי ואני אשלם לך. 81. אני התחייבתי לעזור בגבייה אבל אם הכסף לא נגבה היה צריך לתבוע את הלקוח. 82. סמי וסימון אמרו לי שהיקף החובות נכון למועד הישיבה כ-. 2,000, אמרתי לנאסר שאם הלקוחות שלי לא ישלמו אני אשלם אבל בתנאי שתתן לי המחאת 84. זכות לגבות את הכסף שהם חייבים. אם נאסר היה נותן לי המחאת זכות הייתי משלם 85. כל זה בתנאי שנעשה אימות של החובות. 86. אם ננסה לסכם את עדותו של הנתבע הרי שהוא לא מכחיש את חתימתו על ה"נייר הירוק " לעניין התחייבותו לשלם א"ש אבל לטענתו חתימתו עמדה כנגד כך שהוא יגבה את יתר הסכם שנותרה לחשבונו. 7

8 17. ה"נייר הירוק" לוקה בכל קנה מידה מסיכום בנקודות הבאות : א. הוא אינו מהווה הסכם. ב. רק צד אחר חתום עליו. ג. לא מופיעים כל הנחיות או התניות. ד. גם הסכומים הינם משוערכים. ה. בסיס החוב או ההתחייבות לא מצויין. ו. אין תאריך למסמך. ז. אין חותמת ת העד/בורר למסמך. 18. מאזן עמדות שככל הנראה התקיים. א.אין מחלוקת שהנתבע התחייב לשלם סכום בין א"ש. ב.בהעדר ציון אחר אניח כי הסכום כולל מע"מ. ג.הבסיס של התחייבות הנתבע לתשלום נובע בין היתר מהובלות שהתובע בצע עבורו וזאת עפ"י עדותו של הנתבע בעצמו מפרוטוקול 3 שורה 79. ד. ככל הנראה סכום החובות שלא נגבו עמד כנראה על כ- 700,000 מהם קיווה התובע לקבל סכום של א"ש.זאת גם מרישום כמעט בהקבלה מלאה בצידי הדף הנ"ל. ה. הנתבע, הסכים ככל הנראה לשלם את הסכום עפ"י חתימתו א"ש בתמורה לכאורה שהוא יגבה את הסך של. 700,000 ו. בהסתמך על סטטוס ה"רשימה" שערכתי עולה כי : 1,637, , , , , , , ריכוז רשימה ברשימה 1.נפרע 2.יתרה בכרטסת 3.היקף זיכוי לקוחות 4.הליך משפטי - פסק דין 5.אין כרטסת 6. חוב אבוד / צ'קים חוזרים לקוחות שהיה ידוע ביום עריכת הנייר 788,638.כלומר אם נחבר את שורות 2,3,5,6 נקבל סכום של הירוק המקביל פחות או יותר לרישום בצידי הנייר. 700,000 כלומר התובע שער פחות או יותר כי יתרת החייבים הפתוחה לפניו הינה בסדרי גודל אלו וסביר בעיניי כי הנתבע התכוון לכך כי מול חייבים אלו לאחר שכספם יגבה על ידו, ישלם לתובע את סכום ההתחייבות א"ש. 17. הדוח הכספי ריכוז נתונים מדוחות כספיים : ,575,033 6,867,442 6,786,467 הכנסות ממתן שירותים 8,247,321 5,850,142 6, עלות מתן שירותים ,712 1,017, ,993 רווח גולמי 74, , ,947 רווח תפעולי 168, ,690 * 270,210 רווח נקי * ראה באור 16 לדוח הפסד הון ממכירת רכוש קבוע בסך. 241,104 8

9 עולה מן הדוח באופן חד משמעי כי בתקופה העיקרית בה הנתבע והתובע היו שותפים לפעילות, יעילות הפעילות הייתה גבוהה עד פי 5 ויותר. אף שההכנסות היו קטנות יותר בשנת 2009 הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי היו גדולים לעין שיעור. 21.ריכוז תשלומים עפ"י תצהיר עדות ראשית סאלם זוהר. לתצהירו מצרף הנ"ל צילום המחאות שנתנו לגב' חנן חרי שהיא שכירה ומנהלת חשבונות. לפיכך, אין הסבר ממשי כיצד מגיעות המחאות בהיקף המתואר להלן : נותן ההמחאה סכום בנק לפקודת תאריך חורי חנאן פועלים כיוף סוהא "פתוח" יהב עמאשה חאגי "פתוח" לאומי זהאר מונא "פתוח" פועלים קדור פדה חורי חנאן פועלים כיוף סונא חורי חנאן יהב עמאשה שאדי "פתוח" פועלים קדור ספאא "פתוח" אוצר החייל נאסר אלדין כרמל "פתוח פועלים "פתוח" פועלים כיוף סוהא " פתוח" יהב ג'ודיה רמי פואד "פתוח" מרכנתיל אבו חמאדה פאיד "פתוח" אוצר החי ג'ודיה ואסים "פתוח" פועלים אלמגזול "פתוח" לאומי ת.ז "פתוח" לאומי מרזוק סלימאן "פתוח" פועלים הלון הזהר "פתוח" פועלים הלון יוסף " פתוח" פועלים הלון יוסף "פתוח" פועלים הלון אזהר "פתוח" פועלים הלון יוסף "פתוח" פועלים כיוף נג'יב "פתוח" פועלים חסון אנור " פתוח" פועלים חסון אנור "פתוח" פועלים חלבי גזאל "פתוח" פועלים נסא אלדין " פתוח" לאומי מעדי פוז "פתוח" פועלים הלון יוסף "פתוח" פועלים הלון יוסף "פתוח" פועלים עבודות אלומיניום "פתוח" דיסקונט חלחמי אליאס "פתוח" יהב עמשה האני "פתוח" לאומי לאלאוי מונא "פתוח" לאומי זהאר הנא "פתוח" פועלים קדור פדה "פתוח" דואר ישראל סאבא פדא... סה"כ המחאות ללא יעוד לכאורה או ע"ש הגב' חורי חנאן. 76,100 9

10 . ריכוז נתונים עד כה המחלוקת נובעת בין הצדדים גם ובעיקר מהעדר כל הסכם המגדיר את מערכת היחסים העסקית בין הצדדים. לא יעלה על הדעת ששני הצדדים מתנהלים במשותף לכאורה כאשר כל אחד מהצדדים מבין עפ"י הלך מחשבתו את מהות היחסים העסקית שבינם. לפיכך וככל שהתיק נפרש לפני, החומר הרב והעדויות אני משרטט את מהות ההסכם לצורך החלטתי. 22. סיכום מהות ההסכם עפ"י מכלול התיק והתהליך : א. ב. ג. ד. בעת ההתקשרות הראשונית התובע עסק בהובלות והיה בעל כ- 10 משאיות, זאת גם עפ"י פרוטוקול ישיבה מספר 1 שורה 3. הנתבע היה קודם להתקשרות שכיר ועסק כסדרן וזאת עפ"י פרוטוקול ישיבה מספר 1 שורה 98. הנתבע לא היה עצמאי קודם להתקשרות והתובע לא עסק בקניית מוצרי מחצבה ומכירתם. אם כניסתו של הנתבע לשותפות העסקית גדל הרווח של החברה עד לפי 2 בשנת 2000,היא השנה העיקרית לתקופת השותפות העסקית ( )עפ"י סעיף 20 לפסק הבורר 23. מהות ההסכם כעולה ממכלול התיק שהונח לפני : א. עמלת שיווק - הצדדים סכמו בניהם עמלה של. 2% בהסתמך על מכלול התיק אני קובע כי כוונת התובע הייתה כי התמורה תשולם לאחר גבייה כפי שמקובל גם בעבודת סוכנים מתחום אחר כי הסכמתו לדחייה של התשלומים עד למועד פירעונם בפועל מעידה על כך. יש הגיון לשלם למשווק רק על עבודתו בפועל אולם, עדותו של רואה החשבון בפרוטוקול מספר 4 מעידה כעורך ההסכמות כי, נתכוונו לתת 2% ללא הסתייגות של לקוחות כאלו ואחרים ב. עמלה בגין עבודות קבלניות מכירת חומרי מחצבה סוכם על תשלום של 5% למרות שהתובע התכחש גם בסיכומיו לעניין זה, אלא, שעדותם של רואה החשבון וכן עדותה של מנהלת החשבונות היא אשתו של התובע בשורה 262 ושורה מאחר ופעילות התובע טרם ההסכם לא עסקה בפעילות מעין זו, או לפחות לא הוצג שעסקה בכך במפורש אני נוטה לקבל כי כלל העבודות הקבלניות הינו לקוחות של הנתבע. ג. אחריות לגבייה - מקובל, כי משווק ידאג לגבות את הכספים, להעביר את פרטיהם באופן מסודר לחלוטין לבעלי החברה או לשותפיו ולהיות פעיל באופן מלא בגביית החוב ובזמן. כמו כן מקובלת עלי הציפייה של התובע וכן מנהלת החשבונות כי הוא זה שידאג כי יצאו חשבונות מסודרים ללקוחות שהוא הביא וכן כי יוצאו קבלות אחרי גביית החוב. כך לא נעשה. ד. מהות הקשר מתוך כלל העובדות העדויות ומכלול התיק עולה כי הצדדים לא התכוונו באמת להיות שותפים לכל דבר ועניין. כך גם מתוקף הגדרות של האחד כלפי השני. האחד, חשב או התכוון ליתן את התמורה בין אם זה עמלת שיווק ובין אם זה רווח מעבודות קבלניות,רק מתוך עבודות שיביא האחר, והשני בנוסף לעבודתו מבצע עבודות פרטיות שמחוץ לשותפות לכאורה. לכן, אני קובע בוודאות כי הצדדים לא נתכוונו מלכתחילה להתחלק בכל ההכנסות אלא, כל אחד ולקוחותיו הוא. 10

11 24. מהות ההסכמות שלאחר ההסכם א. נספח "יא" נספח ההסכמות בכתב. המקום היחיד בו קיימת "פיסת נייר כתובה " בין הצדדים הוא בנספח "יא" לתביעה. גם הוא, ללא תאריך, ללא רשום נוכחות הצדדים, ללא כותרת המסמך, וללא שום הבהרה ממשית. אף לא צוין אם הסכומים כוללים מע"מ או לא וכן, אין כלל חתימת הצדדים. לכן, קשה להתייחס איליו כמסמך בעל ערך ממשי. למרות זאת, בתצהיר עדות ראשית של חורי נאסראלה נכתב בשורה 33 "מנהל הנתבעת התחייב לגבות כספים שטרם נגבו, מהם התחייב להעביר אלי סכום של אלף תוך שבועיים" עפ"י כתב התביעה סעיף 19 נכתב כי ההתחייבות הייתה בפגישה "בחודש 6.10 או בסמוך לכך" עפ"י פרטוקול מספר 2 שורה 12 אומר התובע לשאלתי מתי להערכתך נרשמה רשימת החייבים " אני אתן לך את דף היומן והתאריך המדויק" (למותר לציין כי חרף בקשותיי לקבל את דף היומן לא נענתי) בנקודה זו מובהר כי כלל הסכומים מרשימה "י" היו לכאורה צריכים להיות מועברים לידי הנתבע מהם יעביר לאחר הגבייה את חלקו של התובע לכאורה בסכום הנקוב א"ש. במאזן הכולל של רשימת החייבים בסעיף 18 לפסק הבורר עולה כי כלל התשלומים שלא. 131,138 נגבו לפי שורה 2 הינם לכל היותר בשורה 34 לתצהיר הנ"ל נכתב ע"י מנהל התובעת " נתברר כי בידיו של מנהל הנתבעת מוחזקים כספים אותם גבה ולא העביר בסך. 134,469 בצמידות כל כך גבוהה בתביעת התובע כך גם לפי התאריכים עולה סתירה מהותית. מצד אחד מודה מנהל התובעת כי התכוון לכך שהנתבע יגבה את כל התשלומים ומהם ייתן לו את חלקו ומהצד האחר, מלין כי בידו של הנתבע סכומי כסף אותם גבה ולא העביר. מאחר ואין תאריכים מדויקים אניח עפ"י העדויות כי הדברים הוצגו בסמיכות בנקודה זו אם התחייב הנתבע להעביר א"ש ולצורך הדיון 425,000 והשאלה היא עד כמה נשארה מחויבותו של הנתבע כלפי הסכום הנ"ל בעוד שנשאר רק סכום של 131,138 לגבייה. (זאת לאחר גביית חלק מהסכומים,זיכויים, הליכים משפטיים ועוד, ראה טבלת האיזון). כלומר, סכומי הרשימה בנספח "י" לתביעה שסכומם הוצג בערך ש"ח 1,659,871 אינם רלוונטים הן מהסיבה כי אינם מדויקים, כך גם עולה מתשובת התובע בפרוטוקול ישיבה מספר 3 שורה 6 ושורה 12 כי הסכומים אינם מדויקים והן, כי הנתבע גבה בעצמו כספים והעבירם לידי התובע. הואיל ולא הוכח כי הנתבע שלשל לכיסו סכומים שהיה אמור לגבות ע"י הבנתו של התובע אני קובע כי ההתחייבות לתשלום אינה קיימת לצורך המאזן משום שלא נתקיימו תנאים לכך. בשורה 32 בפרוטוקול ישיבה מספר 3 אומר התובע " אני טוען שראיד לקח את ה- 500,000 ומתוכם התחייב להחזיר א"ש. כאמור, לא הוכחה טענה זו בשום שלב ועל כן אני דוחה אותה. 11

12 באור לפסק בורר בבואי לפסוק בין הצדדים אינני יכול להתעלם מהתנהלות הקלוקלת של התובעת והנתבעת כאחד, כמו גם מפסק הדין של התובעת בתביעתה נגד הסוללים חברה לבניין ופיתוח בע"מ תא"מ בו כתב השופט בדף 6 שורה להלן : " שלישית, כאמור לעיל, קבעתי כי נטל הבאת הראיות הוטל על התובעת(התובע להלן), מלבד עדותו של מנהלה, לא הביאה ראיות כלשהן". כך היה בבקשותיי החוזרות ונשנות להמצאת כרטסות החייבים או החייבים לכאורה, כך היה עם בקשותי להבאת דף היומן המעיד על התאריך המדויק בו נערכה הפגישה בהקשר לנספח "י" וכך היה עם בקשותי להוכחת טענות באופן ממשי וברור כי הנתבע גנב לכאורה את כספי הלקוחות. אינני יכול גם להתעלם משתיקתה הרועמת של התובעת בהקשר לבקשתי להמציא כרטסות של תשלומים אותם מצאתי בתצהיר ראשי של סאלם זוהר מטעם הנתבע בו סכמתי סכום של 76,100 ויותר הכולל המחאות לפקודתה האישית של מנהלת החשבונות של התובע, היא אשתו וכן המחאות פתוחות. להזכיר כי אשת התובע הינה שכירה ומשמשת כמנהלת חשבונות. אינני יכול גם להבין כיצד ומדוע לא פנה התובע לנתבע בכתב מיד בסיום הקשר בבקשה לקבל את הסכומים אותם הוא חייב לו לכאורה אלא, המשיך לעבוד אתו בסוג התקשרות אחר. גם עדותו של העד חמזה זוהר בפרוטוקול ישיבה מספר 3 מעלה שאלות לא מעטות. ב"רשימה" נספח "י" לתביעה בשורה 23 מופיע הלקוח ביתרת חובה לכאורה של מצד שני, בעדותו של מר חמאזה זוהר בפרוטוקול ישיבה מספר 3 שורות 119 מעיד הנ"ל " אני טוען ששילמתי לנאסר במזומן את החוב" תמוה בעיני שאם לא כך מדוע לא נתבע חמזה זוהר ע"י התובע כפי שעשה במספר מקרים אחרים?, אני מאמין לעדותו של מר חמאזה זוהר כי החוב שולם במלואו ובמזומן. מאידך, אינני יכול להתרשם לחיוב כי הנתבע עשה כל אשר מצופה מאיש שיווק לגביית החוב גם ובעיקר כי הוא זה שהיא את עיקר הלקוחות לעניין עבודות קבלניות ואספקת חומרים.ברור כי ישנו קשר ישיר בין הבאת לקוח, אספקת הסחורה או השירות וגביית התמורה. בכתב התביעה שכנגד, מצרף הנתבע הסכם לדוגמא עם חיים ומשה מנגד בע"מ מיום המעיד בין היתר כי הנתבע מסוגל לכתוב הסכם מסודר, מפורט וממצא בינו לבין לקוח פלוני עובדה שמעלה שאלות לא מעטות נוספות מדוע לא הוסדר הקשר בין הצדדים בכתב ובצורה ברורה. הנתבע הציג כרטסות של הכנסות מעבודות קבלניות אותם לא סתר התובע כלל אלא בהתעלמות גורפת כי כלל לא סוכם על תמורה מעבודות קבלניות, עובדה כאמור שנסתרה בעדותה של מנהלת החשבונות בפרוטוקול מספר 4 שורה וכן ע"י רואה החשבון של התובע בעדותו בפרוטוקול מספר 4 שורה 12. חמורה העובדה כי הנתבע בחר שלא לפרט את הסיבה בגין גבה תשלומים יאסר אבו איאש שהרי אם ההסבר שניתן בסיכום הנתבעת הוא נכון, אינני רואה כל מניעה לתשובה ברורה וחדה משנשאל הנתבע. אין לי ספק כי הצדדים לא התכוונו לפעול כשותפים לכל דבר ועניין וכי גודל המחלוקת שהצטבר ומכלול התיק מעידים על כך. כמו כן הוצגו בפני בסופו של התהליך מסמכים נוספים ע"י הנתבע, בחרתי להתעלם מהם גם משום המועד בהם הוגשו וגם בגלל תגובת התובעת בהתאמה. כמו כן ניתן להניח כי לא כל הסכומים עברו דרך הנהלת החשבונות של התובע ולכאורה מגיעים כספים נוספים לנתבע. מול הערכה זו עומדת לחובת הנתבע ההתנהלות קלוקלת שלו בכל נושא הבאת הלקוחות בצורה מקובלת, ניהול, רישום והעברתו לתובע וגביית הכספים ולפיכך, התעלמתי מעמדת הנתבע לעניין זה והצגת המסמכים. 12

13 החלטה בהתאם לטבלת האיזון המצורפת אני קובע כי על התובע פדול חורי ובניו בע"מ לשלם לנתבע א.זוהר מיטב סחר ויזום,בע"מ, סך של 106,824 בצרוף מע"מ וריבית (כפי שנהוגה בחשבונות חח"ד בנק לאומי ריבית חריגה)והצמדה החל מתאריך ועד ליום הפירעון בפועל. יש לבטל את תיק ההוצ"לפ כנגד הנתבע עפ"י טבלת האיזון בו קוזזו סכומי ההמחאות שבוטלו בתחשיב הכולל מחשבון הנתבע הוצאות המשפט יחולו על התובע והנתבע שכנגד פדול חורי ובניו בע"מ בסך + 12,000 מע"מ הוצאות שכ"ט הבורר יחולו על הצדדים שווה בשווה וטבלת האיזון מסמך זה מכיל 13 עמודים. יש לקרוא מסמך זה עם פרוטוקול הישיבות... מיקי יוגב- בורר הערה : פסק הבורר נשלח באחור לצדדים משום, הפיגור בתשלום הסופי של שכ"ט ע"י הצדדים 13

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א. ר. בפני כב' השופט בנימין יזרעאלי ' ב' ' ב' (קטין) ' ב' (קטין) נגד ט. תובעים נתבעים י' ב' פסק דין 0 מבוא:.... עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שנדונו בפניי בעניינם של הצדדים: הראשונה, תביעה למזונות אישה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 פתח דבר 3 שער א': מבוא 3 פרק א': הדין 9 פרק ב': כללי מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או - תעמולה - פרק ג': תרומה 13 מפלגות 13 1. מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או מפלגות אינם "ספאם" 2. ככלל עמותה ללא כוונת

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

פקודות הממשלה 265 פקודת הבוררות פקודה הקובעת הוראות להעברתם והגשתם של סכסוכים לבוררות והפרוצדורה של הבוררות וההוצאה לפעל של פסקי דין של בוררות. לאמור:

פקודות הממשלה 265 פקודת הבוררות פקודה הקובעת הוראות להעברתם והגשתם של סכסוכים לבוררות והפרוצדורה של הבוררות וההוצאה לפעל של פסקי דין של בוררות. לאמור: פקודות הממשלה 265 פקודת הבוררות פקודה הקובעת הוראות להעברתם והגשתם של סכסוכים לבוררות והפרוצדורה של הבוררות וההוצאה לפעל של פסקי דין של בוררות. לאמור: הנציב העליון לפלשתינה (א י

קרא עוד