<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>"

תמליל

1 -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך עם אמיר. 1 עדי מנועה מלייעץ לגיל בעניינים הקשורים לסכסוך עם אמיר. עדי מנועה מלייעץ לגיל בעניינים הקשורים לסכסוך עם אמיר אלא אם כן תתקבל הסכמתו של אמיר לדבר. עדי מנועה מלייעץ לגיל בעניינים הקשורים לסכסוך עם אמיר אלא אם כן יאשר בית המשפט את הדבר. עדי מנועה מלייעץ לגיל בעניינים הקשורים לסכסוך עם אמיר אלא אם כן תתקבל הסכמתו של אמיר ובית המשפט יאשר את הדבר. תביעתו של יצחק נגד אתי לפיצוי כספי נדחתה בבית משפט השלום. יצחק מתכוון להגיש ערעור על פסק הדין. יצחק מעוניין כי צו העיקול שהטיל בית משפט השלום על חשבון הבנק של אתי יעמוד עד להכרעה בערעור. 2 על יצחק לפנות תחילה לבית משפט השלום בבקשה למתן צו עיקול עד להכרעה בערעור. רק אם בקשתו תידחה רשאי יהיה יצחק לפנות לבית המשפט המחוזי, וזה רשאי להורות לאתי להגיש תשובתה. יצחק רשאי לפנות הן לבית משפט השלום הן לבית המשפט המחוזי בבקשה למתן צו עיקול עד להכרעה בערעור. על יצחק לפנות תחילה לבית משפט השלום בבקשה למתן צו עיקול עד להכרעה בערעור. רק אם בקשתו תידחה רשאי יהיה יצחק לפנות לבית המשפט המחוזי, וזה יחליט בבקשה רק לאחר שתתקבל תשובתה של אתי. עד להגשת הערעור על יצחק לפנות לבית משפט השלום בבקשה למתן צו עיקול עד להכרעה בערעור. לאחר הגשת הערעור תופנה הבקשה לבית המשפט המחוזי.

2 -2- זמן קצר לאחר תחילת ההליכים בתביעה שהגישה מור לפינויה של ורד ממקרקעין שבבעלותה, הגישה ורד בקשה לתיקון כתב טענותיה בתוספת תצהיר. ורד ציינה בתצהירה כי האמור בו הוא "לפי מיטב אמונתה" וציינה את הסיבות לכך. בית המשפט קבע מועד לדיון בבקשה שבמסגרתו יתאפשר למור לחקור את ורד על תצהירה. ורד לא התייצבה לדיון שנקבע בבקשתה. 3 ורד לא היתה רשאית להגיש תצהיר "לפי מיטב אמונתה". התצהיר ישמש כראיה רק אם תינתן רשות מיוחדת מאת בית המשפט או הרשם. ורד היתה רשאית להגיש תצהיר "לפי מיטב אמונתה". התצהיר לא יוכל לשמש כראיה. ורד לא היתה רשאית להגיש תצהיר "לפי מיטב אמונתה". התצהיר לא יוכל לשמש כראיה. ורד היתה רשאית להגיש תצהיר "לפי מיטב אמונתה". התצהיר ישמש כראיה רק אם תינתן רשות מיוחדת מאת בית המשפט או הרשם. בין יורם לעוזי התגלע סכסוך בנוגע לביצועו של חוזה שנכרת ביניהם. השניים הסכימו למסור את ההכרעה בסכסוך לבורר. ביום ניתן פסק הבוררות, ובמסגרתו נקבע כי עוזי ישלם ליורם פיצוי בסך 100,000 ש"ח בגין נזקיו. ביום הגיש יורם בקשה לאישור פסק הבוררות. עוזי הגיש ביום בקשה לביטול פסק הבוררות, ובמסגרתה טען כי לא ניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו. בית המשפט דחה את שתי הבקשות בנימוק כי הוגשו באיחור ניכר, בחלוף התקופה הקבועה בחוק, וכי אין בנסיבות העניין טעמים מיוחדים להארכת התקופה. 4 שתי הבקשות הוגשו בחלוף התקופה הקבועה בחוק, ולפיכך רשאי היה בית המשפט לדחותן, ככל שלא מצא טעמים מיוחדים להארכת התקופה. שתי הבקשות הוגשו במסגרת התקופה הקבועה בחוק, ולפיכך על בית המשפט להכריע בהן לגופן. בקשת הביטול הוגשה בחלוף התקופה הקבועה בחוק, ואילו בקשת האישור הוגשה במסגרת התקופה הקבועה בחוק. על בית המשפט להכריע בבקשת האישור לגופה. בקשת האישור הוגשה בחלוף התקופה הקבועה בחוק, ואילו בקשת הביטול הוגשה במסגרת התקופה הקבועה בחוק. על בית המשפט להכריע בבקשת הביטול לגופה.

3 -3- בין אור לעמרי התגלע סכסוך בנוגע לזכויות בנכס מקרקעין. השניים הסכימו למסור את ההכרעה בסכסוך לבורר. ביום ניתן פסק בוררות שהכריע בסכסוך לטובת אור. אור הגיש ביום בקשה לאישור פסק הבוררות. ביום הגיש עמרי בקשה לביטול פסק הבוררות. במהלך הדיון שנערך בבית המשפט ביקש אור מבית המשפט להורות על תיקון טעות שנפלה בתיאור נכס המקרקעין בפסק הבוררות. עמרי התנגד לבקשה זו. 5 בית המשפט רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת אישור הפסק או ביטולו, אף אם לא היתה פנייה של מי מהצדדים לבורר בעניין זה או שהיתה פנייה והבורר לא החליט בה. בית המשפט רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת אישור הפסק או ביטולו, בתנאי שהיתה פנייה של מי מהצדדים לבורר בעניין זה והבורר לא החליט בה במהלך התקופה הקבועה בחוק. בית המשפט רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת אישור הפסק או ביטולו, בתנאי שהיתה פנייה של מי מהצדדים לבורר בעניין זה והבורר הותיר אותה להכרעת בית המשפט. בית המשפט אינו רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת אישור הפסק או ביטולו. גילת הגישה תביעה אזרחית לבית המשפט המחוזי, ותביעתה נדחתה. גילת ביקשה לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אולם איחרה את המועד להגשת הערעור, ועל כן הגישה לבית המשפט העליון בקשה להארכת מועד להגשת הערעור. רשם בית המשפט העליון דחה את בקשתה, וגילת מעוניינת להשיג על החלטתו. 6 על גילת להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. הבקשה תידון בפני שופט אח החלטתו של רשם בית המשפט העליון היא מסוג ההחלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור. על גילת להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון. הערעור יידון בפני שופט אח על גילת להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון. הערעור יידון בפני שלושה שופטים.

4 -4- ענבל הגישה כתב הגנה בתביעה נזיקית. בכתב ההגנה הכחישה ענבל כי גרמה לנזק שיוחס לה, אך לא התייחסה כלל לטענה בדבר שיעור דמי הנזק שנתבעה לשלם. 7 בית המשפט יראה בענבל כמי שהודתה בטענה בדבר שיעור דמי הנזק שנתבעו ממנה, ואם יוכח כי אכן גרמה לנזק תחוב היא בתשלום מלואו. ענבל איננה צריכה להכחיש את שיעור דמי הנזק ובית המשפט יראה אותו כשנוי במחלוקת אלא אם כן תודה בו במפורש. בית המשפט יראה בענבל כמי שהודתה בטענה בדבר שיעור דמי הנזק שנתבעו ממנה, ואם יוכח כי אכן גרמה לנזק תחוב היא בתשלום מחציתו לפחות. ענבל איננה צריכה להכחיש את שיעור דמי הנזק במפורש, ובלבד שהכחישה עצם קיומו של נזק. במסגרת הליך לאישור פסק בוררות טוען עו"ד שי כי בפסק הבוררות התייחס הבורר בטעות אל מרשו בשם "אמיר", כאשר ידוע כי שמו הוא "יובל". עו"ד שי מבקש מבית המשפט להורות על תיקון הטעות. 8 על בית המשפט להשהות את הדיון בבקשה לאישור פסק הבוררות ועליו להורות לעו"ד שי לפנות לבורר בבקשה לתיקון הטעות. על בית המשפט להורות על תיקון הטעות. על בית המשפט להמשיך בדיון בבקשה לאישור פסק הבוררות ולהורות לעו"ד שי לפנות לבורר במקביל בבקשה לתיקון הטעות. על בית המשפט להורות על תיקון הטעות רק אם חלפו 30 יום מיום מתן פסק הבוררות או מיום המצאתו.

5 -5- ביום מכרה שירה לנעמי חלקת מקרקעין מוסדרים שרשומה בבעלותה, המצויה ברח' באזל 9 בתל אבי נעמי העבירה את התמורה בהתאם להסכם המכר, אך שירה סירבה לחתום על המסמכים הנדרשים להעברת החלקה לבעלות נעמי במרשם המקרקעין. נעמי הגישה תובענה לאכיפת ההסכם. שירה לא הגישה כתב הגנה, ובית המשפט נעתר לתובענה כמבוקש. נעמי ביקשה מבית המשפט לחתום על פסיקתה, ובית המשפט נעתר לבקשתה וקבע כדלקמן: "התובעת זכאית להירשם כבעלים של חלקת המקרקעין המצויה ברחוב באזל 9 בתל אביב לפי הסכם מכר מיום ". 9 אף שמדובר במקרקעין מוסדרים, די בציון הכתובת של החלקה בפסיקתה. הואיל ובית המשפט לא ציין אם חל על פעולת הרישום סעיף 12 לפקודת המסים (גבייה), רואים את פעולת הרישום כאילו סעיף זה אינו חל עליה, אם לא הוכח היפוכו של דבר. הואיל ומדובר במקרקעין מוסדרים, היה על בית המשפט לפרט את מספר החלקה והגוש. משום שבית המשפט לא ציין אם חל על פעולת הרישום סעיף 12 לפקודת המסים (גבייה), רואים את פעולת הרישום כאילו סעיף זה אינו חל עליה, אם לא הוכח היפוכו של דבר. אף שמדובר במקרקעין מוסדרים, די בציון הכתובת של החלקה. בית המשפט מחויב לציין אם סעיף 12 לפקודת המסים (גבייה) חל על פעולת הרישום, ואם לא ציין כאמור הפסיקתה חסרת תוקף. הואיל ומדובר במקרקעין מוסדרים, היה על בית המשפט לפרט את מספר החלקה והגוש. בית המשפט נדרש לפרש אם על פעולת הרישום חל סעיף 12 לפקודת המסים (גבייה), אך אם לא פירש כאמור, רואים את פעולת הרישום כאילו חל עליה סעיף 12 האמור, אם לא הוכח היפוכו של דבר. חברה ישראלית וחברה אמריקאית התקשרו בהסכם למתן שירותי ייעוץ. בהסכם נקבעה תניית שיפוט זר, הקובעת כי הסמכות לדון במחלוקות עתידיות בין הצדדים בנוגע לחוזה תהא נתונה לבית המשפט במדינת ניו יורק אשר יכריע בהן לפי הדין האמריקאי. כמה חודשים לאחר כריתת החוזה הגישה החברה הישראלית תביעה נגד החברה האמריקאית בגין הפרת חוזה. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אבי החברה האמריקאית הגישה בתגובה בקשה לעיכוב הליכים, לנוכח קיומה של תניית השיפוט הזר. בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של החברה האמריקאית, וזו מבקשת כעת להשיג על כך. 10 על החברה האמריקאית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. על החברה האמריקאית להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון. הערעור יידון בפני שופט אח על החברה האמריקאית להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון. הערעור יידון בפני שלושה שופטים. החלטתו של בית המשפט המחוזי היא מסוג ההחלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכותה של החברה האמריקאית לערער עליה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לכשיינתן.

6 -6-11 גדי הגיש נגד שלמה תובענה כספית, בעילה חוזית, על סך של 70,000 ש"ח. גדי חייב להגיש תובענה זו בהליך של סדר דין מהיר. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר מ- 30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. בכתב התביעה יפרט גדי את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנידון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה. גדי חייב להגיש תובענה זו בהליך של סדר דין מהיר. בית המשפט רשאי לקיים ישיבה מקדמית אחת, אם ראה שיש צורך בכך כדי לייעל את הדיון, לפשטו ולהחישו, וכדי לברר את הדרך המתאימה לבירור התובענה. גדי ושלמה יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים 45 יום לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר להגשת התצהירים. גדי רשאי להגיש תובענה זו בהליך של סדר דין מהיר. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר מ- 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. גדי ושלמה יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים 45 יום לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר להגשת התצהירים. גדי רשאי להגיש תובענה זו בהליך של סדר דין מהיר. בית המשפט רשאי לקיים ישיבה מקדמית אחת, אם ראה שיש צורך בכך כדי לייעל את הדיון, לפשטו ולהחישו, וכדי לברר את הדרך המתאימה ביותר לבירור התובענה. בכתב התביעה יפרט גדי את טיעוניו וייצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנידון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה. ביום הגיש אברהם תביעה בסדר דין רגיל נגד סיגלית. ביום , ועוד טרם הוגש כתב הגנה מטעם סיגלית, הגיש אברהם בקשה לתיקון כתב התביעה. ביום נענה בית המשפט לבקשה ונתן לאברהם רשות לתקן את כתב התביעה. ביום הגיש אברהם כתב תביעה מתוקן. מהו המועד שבו על סיגלית להגיש כתב הגנה? 12 בתוך 30 ימים מיום שהומצא לה כתב התביעה המקורי. בתוך 30 ימים מיום שהומצא לה כתב התביעה המתוקן. בתוך 15 ימים מיום שהומצא לה כתב התביעה המתוקן. בתוך 15 ימים מיום שנתן בית המשפט רשות לתקן את כתב התביעה.

7 -7- אודי הגיש תביעה אזרחית לבית המשפט המחוזי נגד 3 נתבעים: משרד הבינוי והשיכון, חברת בנייה פרטית ומי שכיהנה כמנהלת החברה, רונה. לא מכבר הוכרזה רונה כפסוּלת דין, לאחר שחלה הידרדרות בכושרה המנטלי. במסגרת הליכי הגילוי המוקדם מבקש אודי מבית המשפט צו המרשה לו למסור שאלון לשלושת הנתבעים. 13 מה הדין? אין מניעה ליתן צו למסירת שאלון נגד שלושת הנתבעים. על הצו נגד משרד הבינוי והשיכון להורות מיהו עובד הציבור הנדרש להשיב על השאלון. הצו נגד החברה ניתן למסירה לאחד מפקידיה. הצו נגד רונה ניתן למסירה אישית אליה או לנציגה. אין מניעה ליתן צו למסירת שאלון נגד משרד הבינוי והשיכון ונגד החברה, אולם אין ליתן צו למסירת שאלון נגד רונה. על הצו נגד משרד הבינוי והשיכון להורות מיהו עובד הציבור הנדרש להשיב על השאלון. הצו נגד החברה ניתן למסירה לאחד מפקידיה. אין מניעה ליתן צו למסירת שאלון נגד החברה, אך אין ליתן צו למסירת שאלון נגד משרד הבינוי והשיכון ונגד רונה. הצו נגד החברה ניתן למסירה לאחד מפקידיה. אין ליתן צו למסירת שאלון נגד המדינה, נגד תאגיד או נגד פסול דין, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. משה הגיש תביעה נגד מנחם בגין נזק שגרם לו. בית המשפט החליט לפצל את הדיון ולדון תחילה בשאלת האחריות ורק לאחר מכן, אם תיקבע אחריות, בשאלת הנזק. בתום הדיון בשאלת האחריות נתן בית המשפט החלטה ולפיה לא מוטלת על מנחם האחריות לגרימת הנזק למשה. משה הגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה. 14 משה היה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה, ובלבד שעשה כן בתוך 30 יום מיום שהומצאה לו. משה היה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה, ובלבד שעשה כן בתוך 45 יום מיום שהומצאה לו. משה היה רשאי להגיש ערעור בזכות על ההחלטה. על בית המשפט לדחות את בקשת רשות הערעור, שהוגשה בטעות, על הסף. משה היה רשאי להגיש ערעור בזכות על ההחלטה. בית המשפט רשאי להחליט לדון בבקשת רשות הערעור, שהוגשה בטעות, כבכתב ערעור, בתנאים שיקבע.

8 -8- יאנה הגישה תביעה לבית משפט השלום נגד אסף לתשלום סך של 50,000 ש"ח. בית משפט השלום קיבל את התביעה, וקבע כי על אסף לשלם ליאנה את הסכום האמור בתוך 30 יום. אסף מעוניין להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק הדין ולעכב את ביצועו עד למתן פסק דין בערעור. 15 אסף רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה לעיכוב הביצוע של פסק הדין. אם בית משפט השלום ידחה את הבקשה הוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. אסף רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, וזאת עד למועד הגשת הערעור על פסק הדין. לאחר הגשת הערעור על פסק הדין אסף רשאי להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לבית המשפט המחוזי. אסף רשאי להגיש בקשה למתן סעד זמני בערעור לבית משפט השלום עד למועד הגשת הערעור על פסק הדין. לאחר הגשת הערעור על פסק הדין אסף רשאי להגיש בקשה למתן סעד זמני בערעור לבית המשפט המחוזי. אסף רשאי להגיש בקשה למתן סעד זמני בערעור לבית משפט השלום. אם בית משפט השלום ידחה את הבקשה הוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. תביעה שהגיש מאיר נגד דנה נדחתה בחלקה. מאיר הגיש ערעור על פסק הדין, ובסמוך לאחר מכן הפקיד את העירבון שקבע רשם בית המשפט שעליו להפקיד להבטחת הוצאותיה של דנה בערעור. דנה מעוניינת להגיש ערעור שכנגד על פסק הדין. 16 על דנה להגיש את הערעור שכנגד בתוך 30 יום מיום שהומצא לה עותק של כתב הערעור בצירוף העתק ההחלטה שעליה מערערים, אולם לא יאוחר מ- 7 ימים לפני התחלת הדיון בערעור.. על דנה להגיש את הערעור שכנגד בתוך 45 יום מיום שהומצא לה עותק של כתב הערעור בצירוף העתק ההחלטה שעליה מערערים, אולם לא יאוחר מ- 7 ימים לפני התחלת הדיון בערעור. על דנה להגיש את הערעור שכנגד בתוך 30 יום מיום שהומצאו לה עותק של כתב הערעור, העתק ההחלטה שעליה מערערים והודעה על הפקדת העירבון, אולם לא יאוחר מ- 7 ימים לפני התחלת הדיון בערעור. על דנה להגיש את הערעור שכנגד בתוך 45 יום מיום שהומצאו לה עותק של כתב הערעור, העתק ההחלטה שעליה מערערים והודעה על הפקדת העירבון, אולם לא יאוחר מ- 7 ימים לפני התחלת הדיון בערעור.

9 -9- גדעון הגיש ערעור על פסק הדין שניתן בתביעה שהגיש נגד יוחנן. מאוחר יותר גילה גדעון שהשמיט מכתב הערעור, בטעות, כמה נימוקי ערעור, וכן טעה בניסוחו של אחד מהנימוקים. גדעון הגיש בקשה לתיקון כתב הערעור. 17 יוחנן רשאי להשיב בכתב לבקשה בתוך 20 יום מיום שהומצאה לו. גדעון רשאי להשיב בכתב לתשובתו של יוחנן בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו. בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות בלבד, או אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם. יוחנן רשאי להשיב בכתב לבקשה בתוך 20 יום מיום שהומצאה לו. גדעון רשאי להשיב בכתב לתשובתו של יוחנן בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו. בית המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות ורק לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם. יוחנן רשאי להשיב לבקשה בכתב רק אם החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה והורה על תשובה בכת הורה בית המשפט כאמור רשאי יוחנן להגיש תשובה בכתב לבקשה בתוך 20 יום מיום המצאת הבקשה. גדעון רשאי להשיב לתשובה בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו. יוחנן רשאי להשיב לבקשה בכתב רק אם החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה והורה על תשובה בכת הורה בית המשפט כאמור רשאי יוחנן להגיש תשובה בכתב לבקשה בתוך 15 יום מיום המצאת הבקשה. לאחר הגשת התשובה רשאי בית המשפט להורות על טענות נוספות בפניו בעל פה. 18 מהו הדין בנוגע לצירוף מסמכים לכתבי טענות? בעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו, זולת אם אינו מצוי ברשותו או בשליטתו. בעל דין ירשום בכתב טענותיו, או ברשימה המצורפת אליו, מהם המסמכים שעליהם הוא מסתמך ויצרפם לכתב הטענות. בעל דין יצרף לכתב טענותיו העתק של כל מסמך הנזכר בו, וכן רשימה של כל המסמכים שאינם מצויים ברשותו או בשליטתו. בעל דין ירשום בכתב טענותיו, או ברשימה המצורפת אליו, מהם המסמכים שעליהם הוא מסתמך. יוסי נפגע בתאונת דרכים שעה שנהג ברכבו. יוסי הגיש לבית משפט השלום תביעה נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו ביום התאונה, ובה עתר לפיצוי בגין נזקי הגוף שאירעו לו בתאונת הדרכים. בית המשפט חייב את חברת הביטוח לפצות את יוסי בסכום של 65,000 ש"ח. יוסי מבקש להשיג על פסק הדין. 19 יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. בית המשפט ידון בערעור בהרכב של שלושה שופטים. יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. בית המשפט ידון בערעור בדן יחי יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 יום. בית המשפט ידון בערעור בהרכב של שלושה שופטים. יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 יום. בית המשפט ידון בערעור בדן יחי

10 -10- בכוונתה של דנה להגיש תביעה נגד ד"ר שמעון בעילה של רשלנות רפואית. ברשותה חוות דעת להוכחת עילת תביעתה והיא מעוניינת להגישה. 20 בהעדר הוראה של בית המשפט להגיש את העדויות בדרך של תצהירי עדות ראשית, על דנה להגיש את חוות הדעת לכל המאוחר 90 יום לפני המועד שנקבע לישיבת ההוכחות הראשונה. בהעדר הוראה של בית המשפט להגיש את העדויות בדרך של תצהירי עדות ראשית, על דנה להגיש את חוות הדעת לכל המאוחר 60 יום לפני המועד שנקבע לישיבת ההוכחות הראשונה. על דנה להגיש את חוות הדעת לא יאוחר מ- 30 יום מיום הגשת כתב התביעה אלא אם בית המשפט פטר אותה מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו. על דנה לצרף את חוות הדעת לכתב התביעה אלא אם בית המשפט פטר אותה מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו. פרק שני 21 מנהל בתי המשפט החליט ליתן לשניר היתר כללי לעיון בתיקי בית משפט מסוג מסוים. מנהל בתי המשפט חרג מסמכותו. היתר לעיון בתיקי בית משפט יכול להינתן על ידי השופט או הרשם שהתיק נידון לפניו, ובאין אפשרות כזו, על ידי שופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט. מנהל בתי המשפט פעל כדין, ובתנאי שמצא, לאחר שהתייעץ עם נשיא בית המשפט העליון, כי קיים עניין ציבורי במתן ההיתר. מנהל בתי המשפט חרג מסמכותו. היתר לעיון בתיקי בית משפט יכול להינתן על ידי השופט או הרשם שהתיק נידון לפניו, ובאין אפשרות כזו, על ידי מנהל בתי המשפט. מנהל בתי המשפט פעל כדין, ובתנאי שמצא, כי קיים עניין ציבורי במתן ההיתר בהתאם לאמות המידה שקבע באישור שר המשפטים. פיטר הוא שוהה בלתי חוקי אשר נכנס לישראל שלא כדין. זה כחודשיים מתגורר פיטר בתל אביב, ולאחרונה נתפס על ידי רשויות ההגירה בשעה שביקר חברים בחיפה. בו ביום ניתן נגדו צו משמורת על ידי ממונה ביקורת הגבולות, ופיטר הועבר למשמורת בבאר שבע. כעבור 48 שעות הובא פיטר בפני בית הדין לביקורת משמורת ברמלה. בית הדין אישר את צו המשמורת, והורה כי עניינו של פיטר יובא בפניו בשנית בתוך 30 יום. פיטר מבקש להשיג על החלטת בית הדין. 22 על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אבי על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה. על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע. על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים במחוז המרכז.

11 -11- לאחר שסיימה קורס לצלילה ספורטיבית פנתה רונית לרשות המוסמכת כדי שזו תנפיק לה "תעודת צולל", אך בקשתה נדחתה בשל מום מולד בלבה שנתגלה לאחרונה. רונית מבקשת לעתור נגד החלטת הרשות. אחיה של רונית, גילי, המרצה עונש מאסר וסובל אף הוא ממום מולד, מבקש לעתור נגד החלטת ועדת השחרורים בגין החלטתה לדחות את בקשתו לשחרור מוקדם בשל מצבו הרפואי. 23 עתירתה של רונית תוגש לבג"ץ ותידון לפני שלושה שופטים. עתירתו של גילי תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים ותידון לפני שופט אח שתי העתירות תוגשנה לבית המשפט לעניינים מינהליים. עתירתה של רונית תידון לפני שופט אחד ועתירתו של גילי תידון לפני שלושה שופטים. שתי העתירות תוגשנה לבג"ץ ותידונה לפני שלושה שופטים. עתירתה של רונית תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים ותידון לפני שופט אח עתירתו של גילי תוגש לבג"ץ ותידון לפני שלושה שופטים. מור, המחזיקה באחוז אחד ממניותיה של חברת החזקות בתחום האנרגיה, סבורה כי החלטת החברה לרכוש מניות של חברת דלק בינלאומית נעשתה ללא אישור מתאים והיא פוגעת בחברה. לאחר שהחברה דחתה את פנייתה בנושא הגישה מור לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תביעה נגזרת, ובקשתה התקבלה. 24 החברה רשאית להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון. החברה רשאית להגיש ערעור על החלטה זו לבית משפט לעניינים כלכליים. החברה רשאית להגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה זו לבית המשפט המחוזי. החברה רשאית להגיש ערעור בזכות על החלטה זו לבית המשפט העליון. יוסי, אשר מונה לנאמן על נכסיו של יעקב, מעוניין לרכוש לעצמו נכס מנכסי הנאמנות. ילדיו של יעקב מתנגדים לכך. 25 בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא לטובת הנאמנות. החלטתו של בית המשפט המחוזי ניתנת לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון. בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא לטובת הנאמנות. החלטתו של בית המשפט המחוזי ניתנת לערעור ברשות בפני בית המשפט העליון. בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא לטובת הנאמנות. החלטה של בית המשפט הדוחה את בקשתו של יוסי ניתנת לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון. החלטה של בית המשפט המקבלת את בקשתו של יוסי ניתנת לערעור ברשות בפני בית המשפט העליון. בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא לטובת הנאמנות. החלטה של בית המשפט הדוחה את בקשתו של יוסי ניתנת לערעור ברשות בפני בית המשפט העליון. החלטה של בית המשפט המקבלת את בקשתו של יוסי ניתנת לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון.

12 -12- מני הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות תביעה נגד חברת ספורט לביטול עסקה לרכישת ציוד ספורט בשווי 23,500 ש"ח. חברת ספורט מעוניינת להגיש כתב הגנה ובו תביעה שכנגד נגד מני וכן נגד אורן, שותפו העסקי, לפיצוי בגין נזקיה עקב ביטול העסקה, בסך של 30,000 ש"ח. כן מבקשת החברה להגיש הודעת צד ג' לספקית ציוד הספורט שלה. 26 חברת ספורט אינה רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות. החברה תוכל להגיש הודעת צד ג' אם תינתן לה רשות מבית המשפט. חברת ספורט רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות. החברה תוכל להגיש הודעת צד ג' ללא אישור מבית המשפט. חברת ספורט אינה רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות. החברה תוכל להגיש הודעת צד ג' ללא אישור מבית המשפט. חברת ספורט רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות. החברה תוכל להגיש הודעת צד ג' אם תינתן לה רשות מבית המשפט. לאורי חווה חקלאית שבה מועסקים כמה עובדים זרים. לאחרונה החליטה הממשלה לצמצם את מכסת העובדים הזרים לחקלאות, ואורי חושש שהדבר ישפיע על מספר העובדים שהוא רשאי להעסיק בחוותו. כמו כן החליטה הרשות המוסמכת למתן רישיונות לכלי יריה, שלא לחדש את רישיון הנשק שלו. אורי מבקש לבטל את שתי ההחלטות. 27 על אורי להגיש עתירה לבג"ץ נגד שתי ההחלטות. על אורי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד ההחלטה בעניין העובדים הזרים, ולהגיש עתירה לבג"ץ בעניין רישיון הנשק. על אורי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד שתי ההחלטות. על אורי להגיש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה בעניין העובדים הזרים, ולהגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד ההחלטה בעניין רישיון הנשק. א' הגישה נגד הממונה עליה במקום עבודתה תלונה במשטרה בגין הטרדה מינית, עבירה אשר העונש המרבי בגינה הוא שנתיים מאסר. בד בבד מבקשת א' לפתוח בהליך אזרחי נגד הממונה ולתבוע ממנו פיצוי בסך 3 מיליון ש"ח בגין נזקי ההטרדה. 28 הסמכות לדון בתביעתה של א' נתונה לבית משפט השלום. הסמכות לדון בתביעתה של א' נתונה לבית המשפט המחוזי. הסמכות לדון בתביעתה של א' נתונה לבית הדין לעבודה. הסמכות לדון בתביעתה של א' היא סמכות מקבילה של בית המשפט המחוזי ובית הדין לעבודה.

13 -13- שרית הגישה נגד מאיה תביעה בבית משפט השלום בעכו לצו מניעה קבוע בגין הפרת זכויות יוצרים. מאיה הגישה בקשה בכתב וטענה שלבית המשפט בעכו אין סמכות לדון בתביעה מפאת קיומה של תניית שיפוט ייחודית המקנה סמכות לבתי המשפט בחיפה. בית משפט בעכו קיבל את הטענה והורה על העברת התביעה לבית משפט השלום בחיפה. בישיבת קדם המשפט הראשונה טענה שרית כי לבית משפט השלום בחיפה אין סמכות עניינית לדון בתביעה ויש לדחות את התביעה על הסף. 29 אין לדחות את התביעה על הסף, אלא למחוק אותה, כדי שיהיה באפשרות התובע להגיש תביעה חדשה בבית המשפט המוסמך. אין לדחות את התביעה על הסף, ויש להעבירה לבית המשפט המחוזי בחיפה, שכן התביעה הועברה מבית משפט השלום בעכו מפאת חוסר סמכות מקומית ואין בכך כדי להקנות סמכות עניינית לבית המשפט הנעבר. אין לדחות את התביעה על הסף, שכן בית משפט השלום בחיפה קנה סמכות בכך שהתביעה הועברה אליו. יש להורות על החזרת התביעה לבית משפט השלום בעכו כדי שיתקן את החלטתו ויורה על העברת התיק לבית המשפט המחוזי בחיפה ולא לבית משפט השלום. שנת הכספים החלה וטרם נתקבל חוק התקצי ביום הראשון של שנת התקציב החדשה החליטה ממשלת ישראל על פרויקט מחשוב של בתי הספר היסודיים, וכן החליטה להוציאו אל הפועל באופן מידי בהחלטת ממשלה. בחודש הראשון בשנת הכספים החדשה הוציאה הממשלה סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. רובו של הסכום הוצא כדי לממן את פרויקט המחשוב החדש. 30 ממשלת ישראל פעלה שלא כדין מאחר שאם לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים הממשלה אינה רשאית להוציא הוצאות. ממשלת ישראל פעלה כדין מאחר שאם לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. ממשלת ישראל פעלה שלא כדין. הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, אך היא לא רשאית היתה לייעדו למימון פרויקט המחשוב החדש. ממשלת ישראל פעלה כדין מאחר שהוצאתו אל הפועל של פרויקט המחשוב החדש נעשתה לפי החלטת ממשלה כדין.

14 -14- שחר הוא עד מדינה במשפט פלילי המתנהל נגד ארגון פשיעה בישראל. הרשות להגנה על עדים בישראל מבקשת את הגנתו בניו זילנ בין ישראל וניו זילנד אין אמנה הכוללת הוראות בדבר הגנה על עדים. 31 אי אפשר להגן על שחר בניו זילנד מאחר שהגנה על עדים שמדינת ישראל מבקשת את הגנתם במדינה אחרת תיעשה רק לפי אמנה שמדינת ישראל והמדינה האחרת צדדים לה, הכוללת הוראות לעניין הגנה על עדים. אפשר להגן על שחר בניו זילנד אם קיים הסכם מיוחד לעניין זה בין מנהל הרשות להגנה על עדים בישראל ובין מנהל הרשות המקבילה בניו זילנד, בידיעת השר לביטחון פנים ופרקליט המדינה. אי אפשר להגן על שחר בניו זילנד מאחר שאין לרשות להגנה על עדים בישראל סמכות להגן על עדים מחוץ לישראל. אפשר להגן על שחר בניו זילנד אם מנהל הרשות להגנת עדים בישראל נתן לכך את הסכמתו בכתב ובית המשפט הדן בעניין אישר את הבקשה. גל חשוד בביצועה של עבירת תקיפה סתם, אשר עונשה המרבי הוא עד שנתיים מאסר. התובע וגל הגיעו להסכמה במסגרת סגירת תיק בהסדר. לפי ההסדר, גל יודה בביצועה של העבירה, התובע יימנע מלהגיש כתב אישום נגד גל, גל ישלם פיצוי של 20,000 ש''ח לנפגע העבירה ויתחייב להימנע מביצוע עבירה למשך 3 שנים. 32 ההסדר כדין, וסגירת התיק בהסדר נעשתה כדין. ההסדר אינו כדין מאחר שאי אפשר לכלול בהסדר תנאי בדבר תשלום פיצוי לנפגע העבירה בסך העולה על 14,400 ש''ח. ההסדר כדין, אולם על בית המשפט לאשר את ההסדר כדי לסגור את התיק. ההסדר אינו כדין, מאחר שאי אפשר לכלול בהסדר תנאי בדבר התחייבות להימנע מביצוע עבירה למשך 3 שנים. 33 איזו ערכאה מוסמכת לדון בערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים? בית משפט השלום. בית המשפט לעניינים מקומיים. בית המשפט לעניינים מינהליים. בית המשפט העליון.

15 -15- משרד הביטחון דחה בקשה שהגיש תום לקבלת מידע, מכוח תעודת חיסיון של שר הביטחון שלפיה תפגע מסירת המידע בביטחון המדינה. תום מעוניין להגיש עתירה נגד ההחלטה. 34 איזה בית משפט מוסמך לדון בעתירה? בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. בית משפט מחוזי. בית המשפט העליון. בית משפט שלום. איזו ערכאה ובאיזה הרכב רשאית לדון בערעורים על פסקי דין של בתי דין מינהליים כהגדרתם בחוק בתי דין מינהליים אם לא נקבע אחרת בחוק שמכוחו הם פועלים? 35 בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים. שופט בית משפט השלום. רשם בית משפט השלום. בית המשפט המחוזי בשופט אח ראובן רכש דירה מחברה קבלנית. בחוזה המכר התחייבה החברה, בין היתר, לרשום את הבניין שבו היתה הדירה כבית משותף בתוך 5 שנים ממועד מסירת החזקה בדירה. משחלפו 6 שנים וחצי ממועד מסירת החזקה והחברה לא רשמה את הבניין כבית משותף, הגיש ראובן תובענה וביקש שני סעדים: האחד, למנות כונס נכסים שירשום את הבניין כבית משותף; והשני, פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת החוזה בסך של 100,000 ש"ח. 36 בית משפט השלום מוסמך לדון בתובענה ולהעניק את שני הסעדים שנתבקשו בה. בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בתובענה ולהעניק את שני הסעדים שנתבקשו בה. המפקח על מרשם המקרקעין מוסמך לדון בתובענה ולהעניק את שני הסעדים שנתבקשו בה. בית משפט המחוזי מוסמך להעניק את הסעד הראשון (מינוי כונס נכסים לרישום הבניין כבית משותף), ובית משפט השלום מוסמך להעניק את הסעד הכספי (פיצוי בסך של 100,000 ש"ח).

16 -16- אלי, שמונה לבורר בסכסוך בין גד למנשה, סבור כי נדרשת חוות דעת של מומחה באחד ההיבטים בסכסוך. בהסכם הבוררות לא נקבע דבר לגבי חוות דעת מומחים. 37 אלי רשאי, בכל שלב משלבי הדיון ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם, להורות על מסירת העניין לחוות דעתו של מומחה שימנה. אלי רשאי להורות על מסירת העניין לחוות דעתו של מומחה שימנה, ובלבד שניתנה הסכמה מפורשת של הצדדים. אלי רשאי לפנות לבית המשפט באבעיה ולבקש למנות מומחה, אך אין הוא רשאי למנות מומחה בעצמו. על אלי להפסיק לדון בסכסוך משום שבורר אינו רשאי להכריע בסכסוך הכרוך בעניין שבמומחיות. בית משפט השלום החליט לאסור את פרסום שמו של אשר, חשוד בביצוע עבירת שוחד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, בשל הנזק החמור שעלול להיגרם לו בעקבות הפרסום. אחד העיתונים היומיים הגיש בקשה לביטול צו איסור הפרסום. 38 הבקשה תוגש לבית משפט השלום, וההחלטה בה ניתנת לערעור בזכות. הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי, ואפשר להגיש על ההחלטה בה בקשת רשות ערעור. הבקשה תוגש לבית משפט השלום, ואפשר להגיש על ההחלטה בה בקשת רשות ערעור. הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי, וההחלטה בה ניתנת לערעור בזכות. פדרו הוא אזרח ספרדי שביצע עבירה של גנבה בספרד נגד יצחק, אזרח ישראלי ששהה בספרד לרגל עסקיו. כעבור חודשיים הגיע פדרו לישראל לביקור והוגש נגדו כתב אישום בגין גנבה לבית משפט השלום. 39 בית המשפט מוסמך לדון בכתב האישום אם היועץ המשפטי לממשלה הסכים להגשת כתב האישום ויש בכך עניין לציבור. בית המשפט אינו מוסמך לדון בכתב האישום מאחר שהסמכות בעניין זה נתונה לבית המשפט הספרדי. בית המשפט מוסמך לדון בכתב האישום אם קיימת עבירה כזו גם בספר בית המשפט אינו מוסמך לדון בכתב האישום.

17 -17- ועדת השרים לענייני ביטחון החליטה כי על צה"ל לרכוש את מסוק הקרב החדיש ביותר מתוצרת בריטניה. ראש הממשלה התיר את פרסום ההחלטה. 40 החלטות הממשלה בענייני ביטחון המדינה אסורות לפרסום מכוח חוק יסוד: הממשלה. לכן החלטת ראש הממשלה להתיר את הפרסום אינה כדין. החלטות הממשלה בענייני ביטחון המדינה אסורות לפרסום מכוח חוק יסוד: הממשלה, זולת אם אישרה הממשלה את פרסומן. לכן החלטת ראש הממשלה להתיר את הפרסום אינה כדין. החלטת ראש הממשלה להתיר את הפרסום נעשתה כדין, שכן החלטות הממשלה בענייני ביטחון המדינה אינן אסורות לפרסום מכוח חוק יסוד: הממשלה. החלטת ראש הממשלה להתיר את הפרסום ניתנה כדין. פרק שלישי שרה חבה לאהרון 2,000 ש"ח מכוח פסק דין. שרה מצויה בהליכי גירושין מאברהם, ואברהם חויב בפסק דין בתשלום 2,000 ש"ח לחודש למזונותיה. 41 אהרון יכול לעקל תשלום אחד שאברהם חב לשרה. אהרון יכול לעקל חלק מהכספים שאברהם חב לשרה, לפי צו החיוב בתשלומים שיקבע הרשם. אהרון אינו יכול לעקל ולוּ חלק מהכספים שאברהם חב לשרה אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. אהרון אינו יכול לעקל את הכספים שאברהם חב לשרה. משה מואשם בגרימת מוות ברשלנות בעקבות תאונת דרכים באמצעות רכבו. עיקר טענת התביעה היא כי משה היה מודע לליקויים ברכבו, שעליהם עודכן על ידי בעל המוסך שבו מטופל רכבו, אך משה נמנע מלתקן את הליקויים. בעל המוסך הלך לעולמו ממחלה קשה. אין חולק כי ליקויים אלו שהיו ברכב במועד הרלוונטי הם שגרמו למותו של המנוח. במהלך משפטו עלה משה להעיד להגנתו ונדרש על ידי התובע, בחקירתו הנגדית, להציג את הצעת המחיר שהגיש לו בעל המוסך ובה פירוט הליקויים. בא כוחו של משה טען כי משה איננו צריך לספק ראיה זו לתביעה. 42 משה חייב להציג את הצעת המחיר. משה חייב להציג את הצעת המחיר אם מצא בית המשפט כי הצורך לגלותה לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותה. משה אינו חייב להציג את הצעת המחיר מאחר שלא הוא עורך המסמך. משה אינו חייב להציג את הצעת המחיר מאחר שיש בה הודיה בעובדה שהיא יסוד מיסודותיה של עבירה שהוא מואשם בה.

18 -18- אלון הואשם שתקף את רוני. רוני העיד כי אלון התנפל עליו ותקף אותו ללא כל סיבה נראית לעין. במסגרת חקירתו הנגדית הציג סנגורו של אלון פרסום שהעלה רוני לרשת חברתית באינטרנט, שבו הוא מתגאה שהוא זה שתקף את אלון, ואלון רק ניסה להתגונן מפניו. רוני אישר כי הוא זה שכתב את הדברים, אך טען כי לא התכוון אליהם ברצינות וכי מדובר בבדיחה. 43 אפשר לקבל את הפרסום שהעלה רוני לאינטרנט כראיה לאמיתות תוכנו, ובנסיבות העניין מדובר בראייה קבילה. אי אפשר לקבל את הפרסום שהעלה רוני לאינטרנט כראיה לאמיתות תוכנו, שכן פרסומים באינטרנט אינם ראיה קבילה בבית משפט. אפשר לקבל את הפרסום שהעלה רוני לאינטרנט כראיה לאמיתות תוכנו רק אם יש בראיות שהוצגו בפני בית המשפט דבר מה לחיזוקו. אי אפשר לקבל את הפרסום שהעלה רוני לאינטרנט כראיה לאמיתות תוכנו מאחר שמדובר בעדות מפי השמועה. נפתלי הואשם בעבירה של תרמית בניירות ערך בתאגיד בנקאי. לצורך הגנתו ביקש נפתלי צו המורה לבנק לאפשר לו לבדוק ולהעתיק את התנועות השונות הרשומות ברשומה מוסדית של הבנק. 44 בית משפט רשאי ליתן צו מסוג זה בלי להזמין את הבנק לדיון, ובלבד שהצו יומצא לבנק 3 ימים לפני הזמן שבו יש לקיים את הצו. בית משפט רשאי ליתן צו מסוג זה בלי להזמין את הבנק לדיון, ובלבד שהצו יומצא לבנק 3 ימים לפני הזמן שבו יש לקיים את הצו, זולת אם הורה בית המשפט אחרת. בית משפט אינו רשאי ליתן צו מסוג זה בלי להזמין את הבנק לדיון. בית משפט אינו רשאי ליתן צו מסוג זה. רשם ההוצאה לפועל הטיל עיקול על מקרקעין הרשומים על שמה של רבקה בשל חו רבקה לא שילמה את החו 45 רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות כחלוף 45 יום על מכירתם של המעוקלים, אף ללא צורך בבקשת זוכה. רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות כחלוף 30 יום על מכירתם של המעוקלים, אף ללא צורך בבקשת זוכה. רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות כחלוף 30 יום על מכירתם של המעוקלים, לפי בקשתו של הזוכה. רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות כחלוף 45 יום על מכירתם של המעוקלים, לפי בקשתו של הזוכה.

19 -19- בחיפוש שערכה המשטרה במכשיר הטלפון של דביר נמצאו הודעות טקסט שמהן עולה כי דביר עוסק בסחר בסמים. החוקר שחיפש בטלפון של דביר צילם את הודעות הטקסט ורשם מזכר בנוש במשפטו של דביר טענה התביעה שמכשיר הטלפון אבד בשריפה שפרצה במחסן המוצגים, וביקשה להגיש את צילומי הודעות הטקסט במקום את ההודעות המקוריות כראיה לאמיתות תוכנן. 46 בית המשפט אינו רשאי לקבל את צילומי ההודעות כראיה לאמיתות תוכנן מאחר שמדובר בעדות מפי השמועה. בית המשפט רשאי לקבל את צילומי ההודעות כראיה לאמיתות תוכנן רק אם סנגורו של דביר יסכים לכך. בית המשפט אינו רשאי לקבל את צילומי ההודעות כראיה לאמיתות תוכנן מאחר שמדובר במסמך שאי אפשר להוכיח את תוכנו באמצעות העתק צילומי שלו. בית המשפט רשאי לקבל את צילומי ההודעות כראיה לאמיתות תוכנן אם השתכנע כי הן העתק מהימן של ההודעות המקוריות. אשר, הנאשם בעבירת גנבה, הוא אביו של ג התובע במשפטו של אשר מבקש להגיש אמרה בכתב של גד שניתנה מחוץ לבית המשפט כראיה לאמיתות תוכנה בהליך פלילי, מאחר שאף שגד אינו עד במשפט הרי שלטענת התובע עולה מנסיבות העניין כי אמצעי פסול שימש להניא או למנוע את גד מלתת את העדות. 47 התובע רשאי להגיש את אמרתו של גד כראיה לאמיתות תוכנה רק אם גד הוא עד במשפט. התובע רשאי להגיש את אמרתו של גד כראיה לאמיתות תוכנה אם שוכנע בית המשפט כי אמצעי פסול שימש להניא או למנוע את גד מלתת את העדות. התובע אינו רשאי להגיש את אמרתו של גד כראיה לאמיתות תוכנה גם אם שוכנע בית המשפט כי אמצעי פסול שימש להניא או למנוע את גד מלתת את העדות. התובע אינו רשאי להגיש את אמרתו של גד כראיה לאמיתות תוכנה אלא אם שני הצדדים הסכימו להגשתה. ראובן הואשם שאנס את שרה. שרה העידה בחקירה ראשית כי ראובן אנס אותה בלילה. לאחר מכן, בחקירה נגדית, סיפרה שרה כי ראובן אנס אותה בשעות היום. ראובן הציג אליבי לגבי מקום הימצאו בשעות היום, וסנגורו ביקש לזכותו. בית המשפט קבע כי שרה כנראה התבלבלה כאשר אמרה שהאונס אירע בשעות היום וקבע כי הוא אירע בלילה, כפי שסיפרה שרה במסגרת חקירתה הראשית. על בסיס זה הרשיע בית המשפט את ראובן. 48 בית המשפט לא היה רשאי לקבוע כי שרה נאנסה בלילה מאחר ששרה העידה דברים סותרים בנקודה זו. בית המשפט היה רשאי לקבוע כי שרה נאנסה בלילה אף ששרה העידה דברים סותרים בנקודה זו. בית המשפט לא היה רשאי לקבוע כי שרה נאנסה בלילה מאחר ששרה העידה דברים סותרים בנקודה זו, ולא הובאו ראיות נוספות שיתמכו בעדותה לעניין הזמן שבו אירע האונס. בית המשפט היה רשאי לקבוע כי שרה נאנסה בלילה אף ששרה העידה דברים סותרים בנקודה זו, רק מאחר שמדובר בעדות של קורבן עבירת מין.

20 -20- ביום העניק עופר לאורה ספר עתיק ונדיר. ביום ביצע עופר מעשה פשיטת רגל, ובעקבותיו הוכרז פושט רגל. דוד, אשר מונה לתפקיד הנאמן בהליכי פשיטת הרגל, דורש מאורה למסור לו את הספר. 49 הענקת הספר בתוקף. ספר עתיק ונדיר איננו נכס בר חלוקה. הענקת הספר בטלה כלפי דוד אלא אם תוכיח אורה כי זכותו של עופר בספר עברה אליה, וכי ביום יכול היה עופר לפרוע את חובותיו בלא להזדקק לספר. הענקת הספר בטלה כלפי דוד אלא אם תוכיח אורה כי זכותו של עופר בספר עברה אליה, וכי ביום יכול היה עופר לפרוע את חובותיו בלא להזדקק לספר. הענקת הספר בטלה כלפי דוד אלא אם עופר העניק לאורה את הספר בתום ל למיקי חוב מכוח פסק דין בסכום של 100,000 ש"ח. מאחר שפסק הדין אינו ברור בשאלה אם החוב כולל הפרשי ריבית והצמדה בהיקף של 20,000 ש"ח או שיש להוסיפם לחוב, פנה רשם ההוצאה לפועל לבית המשפט שנתנו בבקשת הבהרה. 50 עד לקבלת ההבהרה על מיקי לשלם 80,000 ש"ח. עד לקבלת ההבהרה מעוכב תשלום חובו של מיקי במלואו. עד לקבלת ההבהרה על מיקי לשלם 100,000 ש"ח. עד לקבלת ההבהרה על מיקי לשלם 120,000 ש"ח. ביום הגיש אלי תביעה כספית בסך 100,000 ש"ח לבית משפט השלום בחיפה נגד עמרי. במהלך ניהול התביעה, לאחר שהתקיימו כמה ישיבות הוכחות, הגיש עמרי ביום הודעה לבית משפט השלום ובה ציין כי ביום הגיש אחד מנושיו בקשת פשיטת רגל בעניינו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אך טרם ניתנה בה החלטה. לפיכך ביקש עמרי לעכב את הליכי המשפט בתביעתו של אלי. אלי התנגד לעיכוב ההליכים. 51 מעת שהוגשה בקשת פשיטת רגל בעניינו של הנתבע מחויב בית משפט השלום לעכב את הליכי המשפט המתנהל לפניו. מעת שהוגשה בקשת פשיטת רגל בעניינו של הנתבע רשאי בית משפט השלום לעכב את הליכי המשפט המתנהל לפניו או להתנות את המשכם בתנאים שיראה. כל עוד לא הוכרעה בקשת פשיטת הרגל על ידי בית המשפט המחוזי ולא ניתן צו כינוס בעניינו של הנתבע, בית משפט השלום אינו רשאי לעכב את הליכי המשפט המתנהל לפניו או להתנות את המשכם בתנאים שיראה. כל עוד לא הוכרעה בקשת פשיטת הרגל על ידי בית המשפט המחוזי ולא ניתן צו כינוס בעניינו של הנתבע, בית משפט השלום אינו רשאי לעכב את הליכי המשפט המתנהל לפניו אך רשאי להתנות את המשכם בתנאים שיראה.

21 -21- בהתאם לחוזה שנכרת בין אסף לבין עומר היה על אסף לשלם לעומר ביום סך של 100,000 ש"ח. אסף לא שילם את החוב במועד האמור לעיל. ביום פנה עומר לאסף במכתב ובו דרש ממנו לשלם את החוב ללא דיחוי. ביום השיב אסף לעומר במכתב ובו ציין כי הוא אינו חולק על קיומו של החוב אך אין ביכולתו לשלם לו את החוב בעתיד הקרוב או בכלל. 52 עומר יכול להגיש בשלב זה בקשת פשיטת רגל נגד אסף. סירובו של אסף לשלם את החוב מהווה מעשה פשיטת רגל. עומר אינו יכול להגיש בשלב זה בקשת פשיטת רגל נגד אסף. סירובו של אסף לשלם את החוב מהווה מעשה פשיטת רגל, אולם לנוכח גובה החוב הנמוך לא יוכל עומר להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אסף אלא אם כן בית המשפט יאשר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. עומר אינו יכול להגיש בשלב זה בקשת פשיטת רגל נגד אסף. כדי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אסף יהיה על עומר להגיש תחילה תביעה כספית נגדו ולקבל פסק דין הקובע כי קיים חו לאחר מכן אפשר יהיה להגיש בקשת פשיטת רגל. עומר אינו יכול להגיש בשלב זה בקשת פשיטת רגל נגד אסף. כדי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אסף יהיה על עומר להגיש תחילה בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל נגדו. לאחר שתתקבל בקשת עומר להמצאת התראת פשיטת רגל, וככל שאסף לא ימלא אחר דרישות ההתראה בפרק הזמן הקבוע בחוק, אפשר יהיה להגיש בקשת פשיטת רגל. יעל הועמדה לדין פלילי לאחר שיהודה, מודיע ותיק של המשטרה, הבחין בה כשהיא סוחרת בסמים. השר לביטחון פנים הוציא תעודת חיסיון על זהותו של יהודה. יעל מבקשת להסיר את החיסיון. 53 על יעל להגיש עתירה לבית המשפט העליון. הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. על יעל להגיש עתירה לבית המשפט העליון. הדיון יתקיים בדלתיים פתוחות אלא אם הורה בית המשפט אחרת. על יעל להגיש עתירה לבית המשפט הדן בתיק. הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. על יעל להגיש עתירה לבית המשפט הדן בתיק. הדיון יתקיים בדלתיים פתוחות אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

22 -22- בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את מירב בעבירת רצח. משפחתו של טל, קורבן העבירה, מבקשת להגיש תביעה נגררת לפיצויים נגד מירב בסך 1,000,000 ש"ח, כך שהממצאים והמסקנות שבפסק הדין הפלילי ייחשבו כאילו נקבעו במשפט האזרחי. 54 בית המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום במחוז תל אבי בית המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום במחוז תל אביב, אך יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי רק כראיה לכאורה במשפט אזרחי. בית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המחוזי בתל אבי בית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המחוזי בתל אביב, אך יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי רק כראיה לכאורה במשפט אזרחי. רבקה בעלת זכויות בדירה הרשומה על שמה בלשכת רישום המקרקעין. על זכויותיה בדירה הוטל לפני 5 שנים עיקול על ידי רשם ההוצאה לפועל במסגרת בקשה לביצוע פסק דין לחיוב כספי. מלבד הטלת העיקול לא ננקטו הליכים נוספים לביצוע פסק הדין. רבקה מעוניינת לפעול לביטול העיקול. 55 על רבקה לפנות לבית המשפט המוסמך, שכן רק בית המשפט מוסמך ליתן סעד כאמור. על רבקה לפנות לרשם המקרקעין בבקשה לביטול העיקול בשל חלוף הזמן. על רבקה לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לביטול העיקול בשל חלוף הזמן. אי אפשר לבטל את העיקול רק בשל חלוף הזמן. עו"ד ישראלי מונה לכונס נכסים על מגרש המצוי בבעלותו של נפתלי. המינוי נרשם בטאבו. עו"ד ישראלי מבקש לסיים את תפקידו ככונס נכסים עקב סיבות בריאותיות. 56 על עו"ד ישראלי לשלוח מכתב לנפתלי ובו הוא מודיע לו על התפטרותו מתפקידו. על עו"ד ישראלי לשלוח מכתב לטאבו על התפטרותו מתפקידו לשם מחיקת המינוי מהמרשם. על עו"ד ישראלי לשלוח הודעה לרשם ההוצאה לפועל שבה הוא מודיע לו על התפטרותו. כל עוד לא אושרה ההתפטרות על ידי רשם ההוצאה לפועל על עו"ד ישראלי להמשיך בתפקידו. על עו"ד ישראלי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשחרורו מתפקידו.

23 -23- ליום הולדתו ה- 19 של אור נתן לו אביו עמרי מתנה רכב, שבדיעבד התברר כי נגנב מסוכנות רכבי יוקרה. עמרי אמר לאור: "אל תשאל איך האוטו הגיע לידיי, מוטב שלא תדע". המדינה הגישה נגד עמרי כתב אישום באשמת גנבת רכב וביקשה להעיד את אור בדבר האמרה ששמע מפיו של עמרי. כתב אישום הוגש גם נגד אור בהליך נפרד באשמת קבלת רכוש החשוד כגנו 57 האם אפשר לכפות על אור להעיד במשפטו של עמרי? כן, היות שאינו קטין. כן, גם אם טרם נגזר דינו של אור בעבירה שבה הוא הואשם. ל לא, אלא אם דינו של אור כבר נגזר בגין העבירה שבה הוא הואשם. במסגרת הליך הוצאה לפועל לביצוע פסק דין טענה מירה טענת "פרעתי". רשם ההוצאה לפועל הורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בטענת פרעתי ללא הפקדת ערובה. 58 הרשם אינו רשאי להורות כאמור. עיכוב ביצוע מחייב את הרשם בקביעת ערובה. הרשם אינו רשאי להורות כאמור. רק בית משפט רשאי להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין. הרשם רשאי להורות כאמור, ובלבד שמירה הגישה בקשה לפטור מהפקדת ערובה. הרשם רשאי להורות כאמור, ובלבד שעיכוב הביצוע נעשה מטעמים מיוחדים שיירשמו. במהלך משפט פלילי נגד יורם בעבירות מרמה קיבל בית המשפט כראיה פלט מטעם התביעה של חיוב הארנונה שלו, שהתקבל מהרשות המקומית שבה הוא גר, במטרה להוכיח כי ביצע את העבירות. מנגד הגיש סנגורו של יורם העתק בדוק של תעודת הלידה שלו כדי להוכיח שבעת שביצע את המעשים היה קטין. התביעה מבקשת לחקור בחקירה נגדית את עורך תעודת הלידה, ואילו הסנגור מבקש לחקור בחקירה נגדית את האחראי על חיובי הארנונה בעירייה. 59 הסנגור אינו זכאי לחקור את האחראי על חיובי הארנונה; התביעה זכאית לחקור את עורך תעודת הלידה. הסנגור אינו זכאי לחקור את האחראי על חיובי הארנונה; התביעה אינה זכאית לחקור את עורך תעודת הלידה. הסנגור זכאי לחקור את האחראי על חיובי הארנונה; התביעה אינה זכאית לחקור את עורך תעודת הלידה. הסנגור זכאי לחקור את האחראי על חיובי הארנונה; התביעה זכאית לחקור את עורך תעודת הלידה.

24 -24- ביום טען זיו טענת "פרעתי" במסגרת הליך הוצאה לפועל שמנהל נגדו רועי. ביום דחה הרשם את הטענה. אין ביכולתו של זיו לשלם את החוב הפסוק, ולכן התייצב זיו ביום בלשכת ההוצאה לפועל לחקירת יכולת. 60 האם על הרשם לערוך חקירת יכולת לזיו? ל כן. כן, ובלבד שזיו הגיש בקשה להארכת מועד וזו התקבלה. לא, למעט אם מצא הרשם כי יש מקום לקיים את חקירת היכולת בנסיבות העניין. פרק רביעי בנימין, שהואשם בעבירות חמורות של שוחד, נמלט מאימת הדין. בית המשפט ציוה על רישום עיקול על דירה בבעלותו, שבה מתגוררת אשתו, וכן על תפיסת רכוש השייך לו המופקד בכספות בבעלותו, שכן סבר שבדרך זו יביא להתייצבותו של בנימין. 61 הצו ניתן כדין. הצו לא ניתן כדין. הצו ניתן כדין, ובלבד שבית המשפט נתן את הצו לבקשת הפרקליטות. הצו ניתן כדין, ובלבד שבית המשפט פירט בהחלטתו כיצד יביאו צעדים אלה להתייצבותו של בנימין. 62 חברת פרטית החליטה למנות דירקטור חדש, ולשנות את שמה ואת מען משרדה הרשום. על החברה לדווח לרשם החברות על מינוי הדירקטור החדש ועל שינוי שמה בלב על החברה לדווח לרשם החברות על מינוי הדירקטור החדש ועל שינוי מען משרדה בלב על החברה לדווח לרשם החברות על כל ההחלטות. על החברה לדווח לרשם החברות על שינוי שמה ועל שינוי מען משרדה בלב

25 -25- ראובן נחשד בביצוע עבירת סמים. ראובן, שהוא אדם שומע לכל דבר ועניין, דובר פורטוגזית בלבד וכן הוא שולט בשפת הסימנים על בוריה. 63 אפשר לנהל את חקירתו של ראובן בעברית, בערבית (שפות רשמיות בישראל) או בפורטוגזית. אפשר לנהל את חקירתו של ראובן בפורטוגזית או בשפת הסימנים. אפשר לנהל את חקירתו של ראובן בפורטוגזית בלב בהעדר דחיפות יש לקיים את חקירתו של ראובן בפורטוגזית בלבד, אך אם קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו אפשר להסתייע גם בידיעתו את שפת הסימנים. 64 שמעון שוחרר בערובה. בפני מי יש לחתום על כתב הערובה המפרט את תנאי השחרור? שופט, רשם או מזכיר בית המשפט, או בפני שוטר או סוהר שהוסמך לכך. מזכיר בית המשפט, שוטר או סוהר שהוסמך לכך בלב רשם או מזכיר בית המשפט שהוסמך לכך בלב שוטר או סוהר שהוסמך לכך בלב משה הורשע בעבירה על חוקי התכנון והבנייה ונקבע לו עונש מאסר על תנאי של 3 חודשים למשך שנה. משה ערער על הרשעתו ועל גזר דינו. לא הוגש ערעור על קולת העונש, אך בדיון בערעור עתר התובע לתת משקל ל"מכת המדינה" של בנייה בלתי חוקית ולגזור על משה עונש של חצי שנת מאסר בפועל. 65 בית המשפט אינו רשאי לגזור על משה חצי שנת מאסר בפועל. בית המשפט אינו רשאי לגזור על משה חצי שנת מאסר בפועל, למעט מטעמים מיוחדים שיירשמו. בית המשפט רשאי לגזור על משה חצי שנת מאסר בפועל אם הוכח לו שאכן מדובר ב"מכת מדינה". בית המשפט רשאי לגזור על משה חצי שנת מאסר בפועל מאחר שמשה "פתח" את הדיון בשאלת העונש עם הגשת ערעורו.

26 -26- מירי נדהמה לגלות כי ניר, עובד משרד ממשלתי, נוהג לתצפת במשקפת לתוך חדר השינה שלה בתום יום עבודתו. משכך, הגישה קובלנה נגדו לבית המשפט. 66 מירי אינה רשאית להגיש את קובלנה, אלא אם אישר זאת פרקליט המדינה. מירי רשאית להגיש את הקובלנה. מירי רשאית להגיש את הקובלנה, ובלבד שניתן אישורו של היועץ המשפטי לממשלה לכך. מירי אינה רשאית להגיש את קובלנה. חיים הועמד לדין בגין שורת עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו בתחילת משפטו טען חיים כי על חלק מהעבירות חלה התיישנות. בית המשפט קבע כי יכריע בטענת ההתיישנות במסגרת הכרעת הדין. 67 בית המשפט רשאי להכריע בטענה במסגרת הכרעת הדין מאחר שהטענה נוגעת רק לחלק מהאישומים. בית המשפט חייב להכריע בטענה לאלתר. בית המשפט חייב להכריע בטענה לאלתר אלא אם התקבלה הסכמת הצדדים לדחיית ההכרעה בטענה לשלב הכרעת הדין. בית המשפט רשאי להכריע בטענה במסגרת הכרעת הדין, רק אם ראה להשהות את מתן החלטתו לשלב הכרעת הדין. יהודה הועמד לדין בשל חבלה שביצע בכלי רכב בעת ששימש עובד במוסך, עקב סכסוך שהיה לו עם בעל המוסך.יהודה נידון להעמדה למבחן. לאחר מכן התברר כי שמעון, שנהג באחד מכלי הרכב שניזוקו מפעולותיו של יהודה, מת כתוצאה מכך בתאונת דרכים. בנסיבות אלו הוגש כתב אישום חדש נגד יהודה המייחס לו עבירת הריגה. 68 אפשר להעמיד את יהודה לדין בשל אותו מעשה. אפשר להעמיד את יהודה לדין בשל אותו מעשה רק אם ההעמדה למבחן שנגזרה עליו היתה ללא הרשעה. אי אפשר להעמיד את יהודה לדין בשל אותו מעשה אלא באישורו של היועץ המשפטי לממשלה. אי אפשר להעמיד את יהודה לדין בשל אותו מעשה.

27 -27- אלי עובד כמאבטח במשמר בתי המשפט, ומתוקף כך העניק לו השר לביטחון פנים, בצו, סמכויות שוטר לעכב או לעצור ללא צו שופט. במסגרת תפקידו נקלע אלי לאירוע של תקיפת עובד ציבור, והוא מזהה שהחשוד נכנס לבית המשמש למגורים. אלי מעוניין להיכנס לבית המגורים ולעצור את החשוד ללא צו מעצר. 69 אלי אינו רשאי לעצור את החשוד כלל מחוץ לבית המשפט. אלי אינו רשאי להיכנס לבית המשמש למגורים ולעצור את החשו אלי רשאי להיכנס לבית המגורים ולעצור את החשוד רק אם אין שוטר מוסמך במקום. אלי רשאי להיכנס לבית המשמש למגורים ולעצור את החשו בשנת 2008 הפסיקה חברה את פעילותה. כעבור שנה הגיש נדב, נושה של החברה, בקשה לפירוקה, וזו אושרה. בשנת 2011 ניתן צו לחיסול החברה, וזה נרשם אצל רשם החברות. בשנת 2014 הגיש יצחק, מנכ"לה לשעבר של החברה, בקשה לתת צו המבטל את חיסולה של החברה. 70 נדב לא היה רשאי להגיש את בקשת הפירוק. בית המשפט רשאי לקבל את בקשתו של יצחק לביטול הצו לחיסול החברה. נדב היה רשאי להגיש את בקשת הפירוק. בית המשפט אינו רשאי לקבל את בקשתו של יצחק לביטול הצו לחיסול החברה. נדב לא היה רשאי להגיש את בקשת הפירוק. בית המשפט אינו רשאי לקבל את בקשתו של יצחק לביטול הצו לחיסול החברה. נדב היה רשאי להגיש את בקשת הפירוק. בית המשפט רשאי לקבל את בקשתו של יצחק לביטול הצו לחיסול החברה. נגד משה נפתחה חקירה בגין חשד לביצוע עבירת אינוס בנועה. עוד בטרם הוגש כתב אישום בעניינו לבית המשפט המחוזי פנה הפרקליט שאליו הועבר התיק לטיפול, בבקשה לבית המשפט לגבות לאלתר את עדותה של נועה, המתלוננת, משום שנודע לו כי היא עומדת לעזוב את הארץ ביממה הקרובה. בית המשפט נעתר לבקשה ונקבע דיון במותב תלתא לצורך גביית עדותה של נועה. בדיון, אשר תועד בתיעוד חזותי, נכחו באי כוח הצדדים והנאשם. כחודש לאחר גביית העדות ולאחר תחילת המשפט פרש אחד משופטי המותב לגמלאות והצטרף שופט חדש. נוסף על כך, הנאשם ביקש להחליף ייצוג ובית המשפט נעתר לכך. 71 מעת שהוחלף מותב השופטים הרי שהעדות המוקדמת שנגבתה פסולה. מאחר שלא ניתנה לסנגורו החדש של הנאשם ההזדמנות לחקור את נועה הרי שהעדות פסולה. אין לפסול את העדות בשל החלפת הייצוג, אך העדות תיפסל בשל החלפת מות הנסיבות המתוארות לא יביאו לפסילת העדות.

28 -28- אמיר חשוד בביצוע עבירה של בנייה ושימוש ללא היתר בגין תוספת בנייה שהוסיף לביתו. התובע סבור שאפשר לסגור את התיק נגד אמיר, שאינו בעל עבר פלילי כלשהו, בתנאי שיודה בעובדות המהוות את העבירה של בנייה ללא היתר ויקיים את תנאי ההסדר. 72 איזה מבין ההסדרים הבאים נכון על פי הדין? אמיר יתחייב על פי ההסדר להרוס, לפרק או לסלק בתוך 3 חודשים את תוספת הבנייה שנבנתה ללא היתר; אמיר יחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה או שימוש ללא היתר למשך שנה; אמיר ישלם קנס בסך 20,000 ש"ח בתשלומים שווים ורצופים של 2,000 ש"ח לכל חודש לטובת אוצר המדינה. אמיר יתחייב על פי ההסדר להרוס, לפרק או לסלק בתוך 3 חודשים את תוספת הבנייה שנבנתה ללא היתר; אמיר יחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה או שימוש ללא היתר למשך שנה; אמיר ישלם קנס בסך 20,000 ש"ח בתשלומים שווים ורצופים של 2,000 ש"ח לכל חודש לקופת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אמיר יתחייב על פי ההסדר להרוס, לפרק או לסלק בתוך 3 חודשים את תוספת הבנייה שנבנתה ללא היתר; אמיר ירצה עונש של 3 חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות; אמיר יחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירת בנייה או שימוש ללא היתר למשך שנה. אמיר יתחייב על פי ההסדר להרוס, לפרק או לסלק בתוך 3 חודשים את תוספת הבנייה שנבנתה ללא היתר; אמיר ירצה עונש של 3 חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות; אמיר ישלם קנס בסך 20,000 ש"ח בתשלומים שווים ורצופים של 2,000 ש"ח לכל חודש לקופת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. יוני, בעל מניות בחברת ורד בע"מ, מבקש לעיין בפרוטוקולים של האספה הכללית וישיבת הדירקטוריון האחרונה. יוני הסביר כי הדבר דרוש לו לשם כתיבת עבודת דוקטורט על ההיסטוריה של החברה. בנימין, שאיננו בעל מניות, מבקש לעיין במרשם הדירקטורים. 73 יוני זכאי לעיין בפרוטוקולים המבוקשים. בנימין איננו זכאי לעיין במרשם הדירקטורים. יוני זכאי לעיין בפרוטוקול האספה הכללית, אך לא בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון. בנימין זכאי לעיין במרשם הדירקטורים. יוני איננו זכאי לעיין בפרוטוקולים המבוקשים. בנימין איננו זכאי לעיין במרשם הדירקטורים. יוני זכאי לעיין בפרוטוקולים המבוקשים. בנימין זכאי לעיין במרשם הדירקטורים.

29 -29- חברת המוצלחים בע"מ שנוסדה בשנת 2001 היא חברה בעלת מוניטין בתחום משחקי המחש החברה ביקשה ליטול הלוואה בסך 1,000,000 ש"ח מאחד הבנקים. מכיוון שאין לחברה נכסי מקרקעין או מיטלטלין, הציעה החברה לשעבד לטובת הבנק באיגרת חוב את המוניטין שלה ואת דרישות התשלום מלקוחותיה שטרם נפרעו. 74 החברה רשאית, בכפוף לכל מגבלה שקיימת בתקנונה, לשעבד באיגרת חוב את נכסיה, לרבות נכסי מקרקעין או מיטלטלין, אך אי אפשר לשעבד דרישות תשלום שטרם נפרעו או מוניטין. החברה רשאית, בכפוף לכל מגבלה שקיימת בתקנונה, לשעבד באיגרת חוב את נכסיה, לרבות נכסי מקרקעין או מיטלטלין, דרישות תשלום שטרם נפרעו ומוניטין. החברה רשאית, בכפוף לכל מגבלה שקיימת בתקנונה, לשעבד באיגרת חוב את נכסיה, לרבות נכסי מקרקעין או מיטלטלין ודרישות תשלום שטרם נפרעו, אך אי אפשר לשעבד מוניטין של חברה. החברה רשאית, בכפוף לכל מגבלה שקיימת בתקנונה, לשעבד באיגרת חוב את נכסיה, לרבות נכסי מקרקעין או מיטלטלין ומוניטין, אך אי אפשר לשעבד דרישות תשלום שטרם נפרעו. ראובן נעצר על ידי המשטרה בחשד לחברות בהתאגדות אסורה. עם מעצרו של ראובן הגישה המשטרה בקשה לבית המשפט המחוזי כי דבר המעצר יישמר בסוד למשך 48 שעות, וכי בתוך תקופה זו לא תימסר הודעה על אודות המעצר לבני משפחתו של ראובן או לכל אדם אחר שאינו קשור לחקירה. לבקשה צורף אישור בכתב של מפכ"ל המשטרה ולפיו טובת החקירה מחייבת את סודיות המעצר. 75 בית המשפט המחוזי אינו רשאי להורות על עיכוב ההודעה על מעצר, שכן לשם עיכוב הודעה על מעצר בחשד לביצוע עבירת ביטחון נדרש אישור בכתב של שר הביטחון. בית המשפט המחוזי אינו רשאי להורות על עיכוב ההודעה על מעצר, שכן אי אפשר לעכב הודעה על מעצר משיקולי חקירה, אלא רק משיקולים של ביטחון המדינה או כאשר ישנה סכנה שהודעה על המעצר תסכן את שלומו או חייו של ציבור או אדם. בית המשפט המחוזי רשאי להורות על עיכוב ההודעה על המעצר. רק לבית דין צבאי סמכות לעכב את ההודעה על המעצר כאשר החשד הוא לעבירת ביטחון. מיכאל הגיש לבית משפט השלום תביעה נגד חברת חנה בע"מ. בעוד המשפט מתנהל הוגשה בקשה לפירוק החברה. החברה מעוניינת לעכב את הדיון בתביעה שהגיש נגדה מיכאל. 76 כל עוד לא ניתן צו פירוק אין מקור בדין המאפשר לעכב את ההליכים בתביעה. משהוגשה בקשת הפירוק כל ההליכים המשפטיים נגד החברה מעוכבים באופן אוטומטי. החברה רשאית להגיש בקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט המחוזי. החברה רשאית להגיש בקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט הדן בתביעה.

30 -30- נגד רון הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבירת מין. מירי, נפגעת העבירה, מעוניינת להגיש נגד רון תביעת פיצויים בגין הנזק שגרם לה, ומבקשת שתביעתה האזרחית תצורף למשפט הפלילי. 77 בית משפט הדן באישום פלילי רשאי לצרף למשפט תביעה אזרחית אם שוכנע כי אין בכך כדי לגרום עיוות דין לנאשם, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות לטעון לעניין זה. בית משפט הדן באישום פלילי רשאי, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, לצרף למשפט תביעה אזרחית, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות לטעון לעניין זה. בית משפט הדן באישום פלילי רשאי, בהסכמת הצדדים, לצרף למשפט תביעה אזרחית, זולת אם מצא שצירוף התביעה עלול להכביד על בירור האשמה. בית המשפט אינו רשאי לצרף את התביעה האזרחית למשפט הפלילי. שופט בית משפט השלום נתן צו במעמד צד אחד המתיר למשטרה לתפוס את המחשב בחנות המכולת של בועז ולהעתיק ממנו צילומי רצח שתועד במצלמות האבטחה של החנות. מיד לאחר מכן תפסה המשטרה את המחש שבוע לאחר מכן פנה בועז למשטרה וביקש כי המחשב יוחזר לידיו. רב פקד אבי, הקצין הממונה על החקירה, השיב לבועז כי דרוש למשטרה זמן נוסף כדי להעתיק את צילומי האבטחה השמורים על המחשב והציע לבועז להחזיר לו את המחשב ביום שלמחרת, לאחר שתסתיים ההעתקה. 78 המשטרה חייבת להשיב לבועז את המחשב מאחר שחלפו יותר מ- 48 שעות מאז הוצאת הצו אלא אם האריך בית המשפט את הצו. המשטרה חייבת להשיב לבועז את המחשב מאחר שרק קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה רשאי להורות על דחיית השבה של חומר מחשב שנתפס. המשטרה אינה חייבת להשיב לבועז את המחשב מאחר שטרם חלפו 30 ימים מאז הוצאת הצו. המשטרה אינה חייבת להשיב לבועז את המחשב מאחר שטרם הסתיימה העתקת הצילומים השמורים עליו והשבת המחשב עלולה לשבש את החקירה.

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן א

סדר הדין האזרחי ספר קורס עוד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )מבחן א סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן אמריקאי"( הערות והארות יתקבלו בברכה בדוא"ל - student@lawpub.co.il

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

דיון משפטי עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "

דיון משפטי עילות הסגירה חוסר ראיות, העדר אשמה ומה שביניהן * יניב ואקי 1 אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. 1. מבוא 2. עילות הסגירה חוסר ראיות, עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" וההבחנה שביניהן 3. השלכותיה של עילת הסגירה של "חוסר

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63> המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה The Center for the Study of Crime, Law & Society מחלקת מחקר של הרשות השופטת Israeli Courts Research Division שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים בית המשפט העליון רח' שערי משפט,

קרא עוד