תוכן עניינים הוראות הפעלה הוראות הפעלה מלאות תמצאו כאן: הוראות בטיחות חזית המכשיר תצוגה גב המכשיר שלט רחוק חיבו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן עניינים הוראות הפעלה הוראות הפעלה מלאות תמצאו כאן: הוראות בטיחות חזית המכשיר תצוגה גב המכשיר שלט רחוק חיבו"

תמליל

1 תוכן עניינים הוראות הפעלה הוראות הפעלה מלאות תמצאו כאן: הוראות בטיחות חזית המכשיר תצוגה גב המכשיר שלט רחוק חיבור ציוד הקפי חיבור רמקולים חיבור אנטנות תפעול ראשוני הצגת מדיה מנגן האזנה לתחנות רדיו ניגון מהתקן בלוטות' שימוש בתפריטים שימוש באזור נוסף איפוס הרסיבר רסיבר AV TX-SR333 HTRC-630 אנו מודים לכם על רכישת רסיבר זה מתוצרת אונקיו. אנא קראו מדריך זה ביסודיות לפני השימוש ברסיבר. מעקב אחר ההוראות המופיעות במדריך זה יאפשר לכם להגיע לרמה אופטימאלית של ביצוע ולרמת הנאה מרבית מהרסיבר החדש שלכם. אנא שימרו על מדריך זה לצורכי שימוש עתידי.

2 הוראות בטיחות כללי 1 הקפידו 1. למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות הבטיחות. 2 יש 2. לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. 3 יש 3. להשתמש אך ורק באביזרים משלימים )ספק חשמל, מסגרת תלייה וכו'( שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. כמו כן עליהם לעמוד בכל תקן שנקבע עבורם. כבל USB למשל, אסור שיעביר זרם גבוה מ-.500mA 4 הזהרו 4. מחשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או מרמקול עלול לגרום לאבדן שמיעה! 5 ניקוי 5. המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן. 6 אין 6. לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. 7 יש 7. לפנות למעבדת השרות המוסמכת במקרים הבאים: קרע בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל. שבר בגוף המכשיר. חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו. מכשיר המחובר לשקע חשמלי 1 הגנה 1. מרטיבות: אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים למכשיר דרך פתחי האוורור ואין להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטלים. 2 הגנה 2. מחום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום. אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים. 3 הבטחת 3. אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום את פתחי האוורור ואין להכשיל את האוורור על ידי כסוי פתחי האוורור בפריטים כגון: עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'. כמו כן אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור. 4 העמדה: 4. יש לק ב ע את המכשיר על גבי בסיס יציב ולנייד אותו אך ורק בעגלה או במעמד שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. יש להרחיק כל דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה להימשך. 5 תלייה: 5. אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא באמצעות התקן תלייה מתאים שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. 6 קווי 6. חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל. 7 גישה: 7. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר )כבל החשמל( מרשת החשמל. 8 אבטחה: 8. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות. 9 חיבור 9. וניתוק: אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל התאמה: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. כברירת מחדל, וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקת הגנה )שקע עם 3 חורים(. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התוית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה ובהארקת הגנה אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. 2

3 הוראות בטיחות מכשיר הפועל על סוללות )שלט רחוק( 1 זהירות, 1. סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ! 3 יש 3. למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ! 4 סוללות 4. מכילות חומרים מסוכנים יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי. 5 כשהמכשיר 5. אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות. מכשיר המפיק קרינת לייזר )נגן תקליטורים( 1 קרינת 1. לייזר - אין להביט הישר לתוך הקרן או להתבונן ישירות בעזרת מכשירים אופטיים. 2 חשיפת 2. העור סמוך למ פ ת ח עלולה לגרום לכוויות. פינוי מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש,)WEEE( שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 3

4 חזית המכשיר F G H I J K (European, Australian and Asian models) L M N O P Q R כיבוי והפעלה ממצב המתנה פתיחת מסך הבית של חלון התפריט HOME 12 ON/ STANDBY 1 חיווי חיבור בלוטות' 13 כפתור ניווט בתפריט: בחירת אפשרויות ואישור BLUETOOTH 2 הפעלת אזור 2 RETURN חזרה למצב קודם 14 ZONE 2 3 כיבוי של אזור 2 כיוון עוצמת הקול הכללית MASTER VOLUME 15 OFF 4 חיישן לשלט רחוק שיפור איכות הקול )לא בכל הדגמים( MUSIC OPTIMIZER 16 5 תצוגה PHONES שקע לחיבור אוזניות 17 6 סגנון הקול בהתאמה לתכנים )סרט, מוסיקה, משחק וכו'( הדגשת צלילים נמוכים או גבוהים TONE 18 LISTENING MODE 7 עמעום תאורת הצג )לא בכל הדגמים( 19 כפתורי בחירת כניסה בלחיצה אחת DIMMER 8 חיווי מידע נוסף שתחנת רדיו משדרת )לא בכל הדגמים( DISPLAY שינוי המידע בתצוגה 20 RT/PTY/TP שמירת תחנות רדיו בזכרון AUX INPUT כניסת וידאו ואודיו אנלוגיים 21 MEMORY 9 חיפוש תחנות רדיו חיווי מעבר כניסת HDMI ליציאה HDMI THRU 22 TUNING MODE 10 פתיחת תפריט הגדרות נפוצות QUICK SETUP 11 4

5 תצוגה Display חיווי הפעלת אזור 2, חיווי סוג האות הנכנס ומקורו 1 Lights in the following conditions. "Z2": ZONE 2 output חיווי input חיבור אוזניות is on. / "HDMI": HDMI signals are input and HDMI selector is selected. / "ARC": Audio signals are input חיווי חיבור להתקן selector זכרון from ARC compatible TV and TV/CD input USB is selected. / "3D": Input signals are 3D. / "USB" ( ): חיווי סגנוןis הקול ופורמט device קידוד פס הקול "USB" input is selected and USB storage connected. / "DIGITAL": Digital signals are input and the digital input selector is selected. / Cursor איכות הקול indicators: חיווי הפעלת שיפור USB is controlled. "USB" will flash if the connection is not correct. חיווי מקלט רדיו: מידע נוסף -,RDS חיפוש תחנות אוטומטי -,AUTO מציאת תחנה -,TUNED שידור סטראופוני - FM STEREO 2 Lights when headphones are connected. 3 Lights when USB is controlled. חיווי השתקת קול - MUTING 4 Lights according to the type of input digital signals and the listening mode. 5 Lights when Music Optimizer וכיוונים נוספים. is SLEEP enabled. חיווי הפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי - 6 Lights in the following conditions. "AUTO": Tuning mode מידע נוסף על האות radio. הנכנס שמתחלף AM/FM בכל לחיצה על כפתור is auto. / " TUNED ":.DISPLAY Receiving flashes while tuning is automatically performed. / "FM STEREO": Receiving FM stereo. / "RDS" (European, Australian and Asian models): Receiving RDS broadcasting. 7 "MUTING": Flashes when muting is on. 8 Lights in the following conditions. "SLEEP": Sleep timer has been set. / "ASb" (Auto Standby): Auto Standby

6 Disp גב המכשיר Rear Panel 9 F G H 1 RI REMOTE CONTROL jack: An Onkyo product with RI 8 DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL jacks: Digital audio חיבור ייעודי של ONKYO המאפשר שליטה מרחוק על מכשירים המחוברים לרסיבר 1 jack can be connected and synchronized with this unit. signals are input. 2 9 Composite VIDEO/AUDIO IN jacks: Analog video terminal: The supplied antennas are connected. signals and audio signals are input. FM ANTENNA/ 3 USB port: A USB storage device is connected so that AM ולאנטנת F Composite FM לאנטנת MONITOR חיבורים OUT V jack: Video signals are 2 AM ANTENNA music files stored in it can be played. output to the connected monitor or TV. 4 COMPONENT VIDEO IN and OUT jacks: Component G LINE OUT ZONE 2 jacks: Audio output jacks connected video input/output jacks to the pre-main USB amplifier forחיבור multi-zone USB playback in a 3 5 HDMI IN/OUT jacks: Digital video signals and audio separate room. signals are transmitted between the unit and the H PRE OUT SUBWOOFER jack: A subwoofer with built-in connected devices. COMPONENT כניסות ויציאות connected. is וידאו amplifier אנלוגי )סטנדרטי או )HD קומפוננט 4 6 SPEAKERS terminals: Speakers are connected. VIDEO IN/OUT 7 Power cord (North American, European, Australian and Asian models) AC INLET (Taiwanese model): )HD The או power )סטנדרטי דיגיטליcord is לאודיו ולוידאו HDMI כניסות ויציאות HDMI IN/OUT 5 connected. חיבורים לכבלי רמקולים (Taiwanese models) SPEAKERS 6 1 Li is se fr is "U co th U 2 Li 3 Li 4 Li th 5 Li 6 Li is fla S A br 7 "M 8 Li ha is fr ar 9 D P si 7 חיבור לכבל חשמל OPTICAL - או אופטי COAXIAL - כניסות שמע דיגיטלי דרך כבל קואקסיאלי DIGITAL IN 8 VIDEO/AUDIO IN כניסות לוידאו אנלוגי קומפוזיט ואודיו אנלוגי סטראופוני 9 MONITOR OUT V יציאת וידאו אנלוגי לטלוויזיה 10 יציאות לאזור 2 יציאות לרמקול "סאב-וופר" מוגבר ZONE 2 LINE OUT SUBWOOFER PRE OUT

7 שלט רחוק F G H I Remote controller parts name RECEIVER הפעלת וכיבוי הרסיבר 1 zreceiver button: Turns the unit on RCV 2 מצב פעולת mode. השלט 2 RCV button: Switches the remote con REMOTE MODE/ unit. 3 for operating this בחירת mode הכניסה לרסיבר 3 REMOTE MODE/INPUT SELECTOR SELECTOR b the input to be played. input selector button ENTER NET has 4no effect on כפתור The ניווט בתפריט: NET. not have input selector בחירת does אפשרויות ואישור 4 Cursor buttons and ENTER button: M selection. 5 confirms the Q SETUP פתיחתand תפריט מהיר נפוצות 5 Q להגדרות SETUP button: Displays the Quick S allows you to set the frequently used fu סגנון הקול בהתאמה )סרט, מוסיקה, input לתכנים selection LISTENING and volume MODE adjustment 6 6 Listening משחק וכו'( mode buttons: Allows you listening mode. הצג 7 DIMMER button: Switches the brightn DIMMER 7 עמעום תאורת 8 ZONE2 button: For use when the unit a pre-main amplifier in a separate room 2 played תפעול אזור there. ZONE2 8 9 MUTING button: Temporarily mutes au הקולF VOLUME השתקת buttons: MUTING Allows you 9 to adjus G RETURN button: Returns the display state. / 10 VOL כיוון עוצמת הקול הכללית H HOME button: Displays the Home me to make advanced settings and use ot button: RETURN Switches the 11 inform חזרה DISPLAY למצב I קודם display. פתיחת מסך הבית של other HOME than 1-I are 12 for op חלון The buttons התפריט על גבי מסך הטלוויזיה devices. 1 DISPLAY שינוי המידע על הצג 13 החלפת סוללות שימו לב: הקפידו על כיוון הסוללות פלוס ומינוס! הקפידו שלא לערבב סוללות ישנות וחדשות. הקפידו שלא לערבב סוללות מסוגים שונים. שמרו על שלמות הסוללות. הוציאו את הסוללות אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר תקופה ממושכת. פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף ייעודי. 7

8 חיבור ציוד הקפי Personal computer TV HDMI OUT HDMI IN HDMI cable HDMI OUT חיבור ARC To use the ARC function, connect to the ARC compatible HDMI jack of the TV and make an appropriate setting on the unit. See the section 3 "HDMI Setup" of "Step 2: Setting Up". HDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT Blu-ray Disc/ DVD player 1 רסיבר זה בנוי לקבל אותות תמונה )וידאו( וקול )אודיו( ממגוון מקורות בחיבורים דיגיטליים ואנלוגיים. בדרך כלל קיימת יותר מאפשרות חיבור אחת בין שני מכשירים ויש לשים לב לדברים הבאים: Game console Set-top box/digital video recorder, etc. Satellite/Cable set-top box, etc. 1 הקפידו 1. לכבות את שני המכשירים ולנתק אותם מהחשמל לפני חיבור כבלי וידאו ואודיו. 2 שימו 2. לב שלא להתבלבל בין היציאות מהמכשיר )OUT( לבין הכניסות אליו.)IN( מובן שכל כבל צריך לחבר בין יציאה לכניסה המקבילה במכשיר השני. 3 בדרך 3. כלל צריך להעביר וידאו ואודיו באמצעות כבלים נפרדים. מובן שאם מדובר בנגן אודיו בלבד, אין צורך בכבל וידאו. יש חיבורים, כמו,HDMI שמעבירים וידאו ואודיו בכבל יחיד. קיימת אפילו אפשרות שחיבור HDMI יעביר את אות הקול דו סטרית אם המכשירים המחוברים תומכים בערוץ קול חוזר )ARC( וכך נחסך חיבור אודיו נוסף. 4 השתדלו 4. במידת האפשר לחבר כל מכשיר לכניסה המסומנת בשמו. מחשב למשל חברו לכניסה המסומנת.PC זאת כדי שהלחיצה על שם הכניסה בשלט רחוק תביא לבחירת המכשיר הרצוי. 5 יש 5. להעדיף את החיבורים האיכותיים ביותר האפשריים. החיבורים שמעבירים אותות תמונה )וידאו( וקול )אודיו( דיגיטליים, הם יותר איכותיים מהאנלוגיים. בחיבורים האנלוגיים, וידאו "קומפוננט" )מקבץ של 3 תקעים נפרדים בצבעים אדום ירוק וכחול( הוא יותר איכותי מוידאו "קומפוזיט" )תקע יחיד המסומן בד"כ בצבע צהוב(. שימו לב! המשמעות של שימוש בחיבורים פחות איכותיים הוא לא רק קבלת תמונה וקול פחות איכותיים אלא גם חסימת אפשרויות! למשל: חיבור שאינו HDMI לא יעביר שליטה הדדית או וידאו 3D, חיבור אודיו אנלוגי מונו או סטראו, לא יעביר קול הקפי )"סראונד"( וחיבור וידאו "קומפוזיט" לא יעביר וידאו.HD 6 ייתכן 6. מצב שהמחברים )"קונקטורים"( בשני המכשירים אינם זהים למרות שמדובר באותם אותות. למשל: חיבור אודיו אנלוגי סטראופוני יכול להיות בצורת זוג תקעים RCA בצבעים אדום ולבן או בצורת תקע יחיד מיני סטראו. במקרים כאלה יש צורך במתאם או בכבל )שלפעמים מסופק עם המכשיר( שקצה אחד שלו הוא בצורה שונה מהקצה השני. 7 יש 7. לוודא בהגדרות המכשיר )דרך התפריט( שהחיבור מאופשר )לא חסום( וגם מוגדר נכון בהתאמה למכשיר השני. 8

9 חיבור ציוד הקפי DIGITAL OPTICAL OUT AUDIO OUT TV Select an appropriate ללא ARC connection חיבור for your TV. חיבור לטלוויזיה החיבור לטלוויזיה תלוי בתמיכת הטלוויזיה באודיו חוזר. תמיכה בערוץ אודיו חוזר ARC דרך כבל HDMI חוסכת כבל אודיו מאחר ואות הקול יוכל לעבור בכבל HDMI באופן דו סטרי. אם בטלוויזיה אין חיבור HDMI ARC חייבים לחבר כבל אודיו נפרד )רצוי כבל אופטי לאודיו דיגיטלי( שיעביר את פס הקול הנשמע בטלוויזיה אל הרסיבר להשמעה ברמקולים המחוברים אליו. וודאו בתפריטי המכשירים שאפשרות זו מופעלת On(!)ARC - באיור משמאל מודגם חיבור לטלוויזיה ללא.ARC סוגי חיבורים HDMI חיבור HDMI לאודיו ולוידאו דיגיטלי )סטנדרטי או )HD מעביר את הוידאו בצורה האיכותית ביותר וגם הפשוטה ביותר לשימוש משום שהוא מעביר במקביל לוידאו גם את האודיו. חיבור HDMI בין מכשירים תומכי HDMI CEC מאפשר שליטה הדדית ביניהם. למשל: טלוויזיה תדלק ותכבה במקביל למכשיר המחובר אליה. אפשר לחבר חיבור DVI של מכשיר לחיבור HDMI באמצעות מ ת א ם.DVI-HDMI במקרה זה, האודיו לא יועבר ויש לחברו בנפרד. )Mobile High-Definition Link( MHL חיבור דומה לחיבור HDMI שתומך בהעברת וידאו בפירוט גבוה מהתקנים ניידים תוך כדי טעינת אותם התקנים בחשמל בדומה לטעינת.USB COMPONENT חיבור וידאו אנלוגי )סטנדרטי או )HD קומפוננט מעביר את אות התמונה האנלוגי האיכותי ביותר דרך מקבץ של 3 שקעים נפרדים בצבעים אדום ירוק וכחול. הוידאו האנלוגי המועבר דרך חיבור זה יכול להיות סטנדרטי או.HD שימו לב להתאמת הצבעים בשני המכשירים. VIDEO חיבור וידאו אנלוגי קומפוזיט מעביר את אות התמונה דרך שקע יחיד המסומן בד"כ בצבע צהוב. יתרונו הגדול שניתן למצוא אותו בכל שני מכשירים שצריך לחבר זה לזה. חסרונו באיכותו הנמוכה יחסית. OPTICAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל אופטי. COAXIAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל קואקסיאלי. AUDIO חיבור אודיו אנלוגי סטריאופוני דרך זוג שקעים נפרדים בצבעים אדום ולבן. יש להקפיד על התאמת צבעי המחברים ולהיזהר מהצלבה ביניהם! אם למכשיר החיצוני חיבור אודיו אנלוגי יחיד )"מונו"(, יש לחברו לכניסת/יציאת שמאל )L(. 9

10 חיבור רמקולים 2 Front R מיקום הרמקולים רמקולים קדמיים )ה"סטראו", למיקום בקרבת המסך( Front speakers רמקול מרכזי )קולות דיבור, למיקום בקרבת המסך(... 3 Center speaker רמקולים הקפיים )לתחושת עומק( Surround speakers רמקול "סאב-וופר" )אחד או שניים, להפקת צלילים נמוכים(... Subwoofer 6 Only one subwoofer can be connected. 3/8"-1/2" (10-12 mm) 6 Subwoofer with built-in power amplifier מיקום רמקול סאב-וופר חפשו באמצעות ניסוי וטעיה את המיקום הטוב ביותר עבור רמקול "סאב-וופר" Important Using a speaker with less impedance than the su value may result in failure. Cut and remove the plastic coating from the end o speaker מיקום cable, twist the core and connect it to the פינתי בשליש המרחק 10

11 חיבור רמקולים 2 Front R 1 Front L 3 Center 6 Subwoofer with built-in power amplifier 5 Surround R 4 Surround L 3/8"-1/2" (10-12 mm) Make correct connection between the unit's jacks and speaker's jacks (+ to + and - to -) for each channel. If connection is wrong, a bass sound may become poor due to reverse phase. Attaching the supplied colored speaker cable labels to the + side on the both ends of each channel's cable Important שימו לב! will help correct connection. The subwoofer jack supports Using a speaker with less impedance than the supported value may result in failure.! connection הכניסות והיציאות of a subwoofer השלמת חיווט with built-in לאחר power לחשמל רק amplifier. חברו Set the cut-off filter selection switch of the subwoofer to DIRECT. חברו selection לרמקולים filter בעלי a cut-off עכבה not 6Ω have עדdoes 16Ω בלבד. If the subwoofer רמקולים בעלי עכבהthe of נמוכהend Cut and remove the plastic coating from the speaker cable, twist the core and connect it to the עכבה terminal. switch but has a cut-off frequency adjusting dial, turn it to the יותר עלולים להזיק לרסיבר. לחלק מהדגמים ניתן לחבר רמקולים בעלי 4Ω לאחר שינוי ההגדרה: "Setup" "2. Speaker Setup" "Speaker Settings" "Speaker Impedance" "4ohms". הקפידו על התאמת ערוצי הסטריאו: שמאל - L וימין - R! הקפידו על הקוטביות הנכונה: -/+! אם קצות הגידים אינם חשופים, קלפו את הבידוד בקצות הגידים כמתואר ופתלו את החלק החשוף. הקפידו להשחיל את קצות הגידים החשופים עד הסוף. הקפידו שקצות הגידים החשופים לא יגעו זה בזה למניעת קצר! מחברי "בננה" 11

12 חיבור אנטנות אנטנת AM )מסופקת( אנטנת FM )מסופקת( הרכבת אנטנת AM )מסופקת( 12

13 תפעול ראשוני הדלקה חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור STANDBY /ON שעל גבי גוף המכשיר או על כפתור RECEIVER שעל גבי השלט רחוק שלו. כל לחיצה על אחד הכפתורים הללו מדליקה את המכשיר ממצב ה מ ת נ ה למצב פעולה או מכבה אותו ממצב פעולה למצב ה מ ת נ ה. הגדרות ראשוניות 1.1 לחצו על כפתור RCV ואחר כך על כפתור.HOME 2.2 בחרו באפשרות "Setup" והגדירו את הרמקולים המחוברים Config(,)Sp את מרחקם Distance(,)Sp את עוצמתם היחסית Cal( )Level וכו'. שימו לב ההוראה: "בחרו" במדריך זה, משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( לאישור הבחירה. תצוגת חלון התפריט על גבי מסך הטלוויזיה תתאפשר רק אם היא מחוברת ליציאת HDMI OUT MAIN של הרסיבר. 13

14 הצגת מדיה מנגן 1.1 הדליקו את הנגן ואת הטלוויזיה. 2.2 הדליקו את הרסיבר בלחיצה על כפתור RCV ואחר כך על כפתור.RECEIVER 3.3 בחרו בכניסה אליה מחובר הנגן, בלחיצה על אחד מכפתורי.INPUT SELECTOR כניסת HDMI המתאימה תבחר אוטומטית אם הנגן )או הטלוויזיה( תואם.CEC 4.4 התאימו את סגנון הקול בהתאמה לתכנים )סרט, מוסיקה, משחק וכו'( באמצעות כפתורי.Listening Modes ייעוד כפתור MOVIE/TV MUSIC GAME STEREO התאמת לסגנון פס הקול של סרטים ותוכניות טלוויזיה התאמה לשירים ומוסיקה התאמה למשחקי וידאו/מחשב התאמה לפס קול סטראופוני 5.5 כוונו את עוצמת הקול באמצעות כפתור /.VOL אפשרוית נוספות וידאו ואודיו שלא מגיעים מאותה כניסה הדגשת צלילים גבוהים/נמוכים השתקת קול שינוי בהירות התצוגה שינוי המידע בתצוגה לחצו קודם על הכניסה ממנה יגיע הוידאו ומיד אחר כך על הכניסה ממנה יגיע האודיו. רלוונטי רק אם הכניסה ממנה יגיע האודיו היא כניסת אודיו בלבד כמו למשל כניסת.PHONO לחצו על כפתור TONE שעל גוף המכשיר מספר פעמים לבחירת: "Bass" )צלילים נמוכים(, "Treble" )צלילים גבוהים( או Bass" "PM )"החלקת" המעבר לצלילים הנמוכים( וכוונו את מידת ההדגשה באמצעות כפתורי הפלוס והמינוס. לחצו על כפתור MUTING להשתקה ולביטול ההשתקה. לחצו על כפתור DIMMER מספר פעמים עד שתגיעו לבהירות הרצויה. לחצו על כפתור DISPLAY מספר פעמים עד שתגיעו למידע הרצוי. 14

15 האזנה לתחנות רדיו הערה: בסעיף זה מתייחסים לכפתורים שעל גוף המכשיר אלא אם נאמר אחרת. חיפוש תחנות 1.1 לחצו על כפתור AM או FM לבחירת תחום התדרים הרצוי: "AM" או."FM" 2.2 לחצו על כפתור TUNING MODE כך שבתצוגה יואר החיווי "AUTO" עבור חיפוש אוטומטי או לא יואר עבור חיפוש ידני. 3.3 לחצו על כפתור / TUNING לחיצה קצרה לחיפוש אוטומטי או לחיצה ארוכה לחיפוש ידני. כאשר הסריקה תמצא תחנת רדיו, יואר בתצוגה החיווי:. FM STEREO אם השידור סטראופוני, יואר גם החיווי:. TUNED שמירת תחנות רדיו בזכרון 1.1 חפשו תחנת רדיו חדשה. 2.2 לחצו על כפתור.MEMORY 3.3 תוך 8 שניות דפדפו למספר הזכרון הפנוי הרצוי בלחיצות על כפתור /.PRESET 4.4 לאישור לחצו שוב על כפתור MEMORY )ניתן לשמור עד 40 תחנות(. בחירת תחנת רדיו מהזכרון 1.1 לחצו על כפתור AM או FM לבחירת תחום התדרים הרצוי: "AM" או."FM" 2.2 לחצו על כפתור / PRESET כדי לדפדף בין התחנות השמורות בזכרון. בשלט רחוק לחצו על כפתור /+.CH 3.3 כדי למחוק תחנת רדיו השמורה בזכרון לחצו על כפתור TUNING MODE תוך כדי לחיצה על כפתור.MEMORY 15

16 ניגון מהתקן בלוטות' בלוטות' )Bluetooth( היא טכנולוגית תקשורת נתונים אלחוטית )גלי רדיו בתדר )2.4GHz באמצעותה ניתן לצור תקשורת בין מכשירים קרובים יחסית )עד 15 מ'( בחיבור אוטומטי )לאחר הכנה חד פעמית( ללא כבלים וללא קו ראייה. שימו לב: התקן הבלוטות' חייב להיות תואם A2DP אבל בכל מקרה לא מובטחת תמיכת הרסיבר לכל סוגי ההתקנים. שיוך ראשוני כדי לכונן תקשורת בלוטות' בין מכשירים התומכים בכך, צריך בפעם הראשונה לבצע תהליך של שיוך )Pairing( בין המכשירים: 1.1 הדליקו את הרסיבר ואת התקן הבלוטות'. שימו לב! אסור שהמרחק בין שני המכשירים יהיה גדול ממטר אחד. 2.2 לחצו על כפתור BLUETOOTH שעל גבי השלט רחוק. חיווי BLUETOOTH יתחיל להבהב. 3.3 תוך 2 דקות, פתחו בהתקן הבלוטות' את חלון Bluetooth )באמצעות פריט תפריט, כפתור מגע או כפתור פיזי( וברשימת המכשירים/ההתקנים הזמינים שנפתחת, בחרו ברסיבר Onkyo זה. אם תדרשו להזין קוד אבטחה, הקלידו את הקוד:."0000" ניגון 1.1 הרסיבר מסוגל לזכור עד 10 התקני בלוטות' ששוייכו אליו. בפעם הבאה שיודלקו בסביבתו הוא יזהה אותם ויצור אתם תקשורת. כינון התקשורת יכול לארוך עד דקה. 2.2 תפעלו את התקן הבלוטות' לניגון מדיה השמורה בו. שימו לב לכוון עוצמת קול סבירה בהתקן הבלוטות'. 16

17 שימוש בתפריטים כאשר הרסיבר מחובר לטלוויזיה באמצעות יציאת,HDMI OUT MAIN אפשר לפתוח את חלון התפריט על מסך הטלוויזיה באחת משתי דרכים: 1.1 לחיצה על כפתור RCV ואחר כך על כפתור Q SETUP )תפריט מהיר( המציג רק את ההגדרות הנפוצות. 2.2 לחיצה על כפתור RCV ואחר כך על כפתור HOME המציג את כל הגדרות המכשיר. גם פה, ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. סגירת התפריט בלחיצה על אותו כפתור שפתח אותו SETUP( Q או.)HOME חזרה למסך תפריט קודם בלחיצה על כפתור.RETURN התפריט המהיר Input Audio Information Listening Mode קבלת מידע על הכניסה הרצויה ובחירה בה. הגדרות אודיו: A/V Sync )התאמת תנועת שפתיים(, Bass, Treble )הדגשת צלילים גבוהים/נמוכים(, PM Bass )"החלקת" המעבר לצלילים הנמוכים(, Subwoofer Level, Center Level )כיוון עוצמת רמקול סאב-וופר והרמקול המרכזי(, Music Optimizer )שיפור איכות הקול( ו- Filter Cinema )התאמת לפס של סרט קולנוע(. הצגת מידע לגבי האודיו. בחירת סגנון הקול. תפריט הבית המלא Setup USB Sleep Timer InstaPrevue גישה להגדרות המכשיר -.Setup תכנים מהתקן זיכרון בחיבור.USB קוצב זמן לכיבוי אוטומטי. למשל, לפני השינה. הצגת "מסך מפוצל" של כל כניסות.HDMI החלון הראשי הוא חלון הכניסה הפעילה והשאר חלונות משניים שניתן לבחור בכל אחד מהם כדי להפוך אותו לכניסה הפעילה. כניסה שאין בה אות תופיע כריבוע שחור. 17

18 שימוש באזור נוסף היציאה לאזור 2 מאפשרת לרסיבר להפנות לאזור נוסף כניסות אנלוגיות גם אם אינן מושמעות באזור הראשי או את מקלט הרדיו בתנאי שהוא מושמע גם באזור הראשי. החיבור המתואר הוא אנלוגי ומאפשר להשמיע באזור הנוסף רק פס קול סטראופוני. הפעלת אזור להפעלה או לכיבוי האזור הנוסף, לחצו על כפתור ZONE 2 ואחר כך על כפתור. RECEIVER 2.2 לבחירת הכניסה הרצויה, לחצו על כפתור ZONE 2 ואחר כך על כפתור INPUT SELECTOR המתאים. 3.3 כדי לשנות את עוצמת הקול באזור הנוסף, לחצו על כפתור ZONE 2 ואחר כך על כפתור: /.VOL 4.4 כדי לנגן באזור 2 את אותו מקור כמו באזור הראשי, לחצו ארוכות )מעל 3 שניות( על כפתור.ZONE 2 18

19 איפוס הרסיבר איפוס המכשיר כדי לאפס את המכשיר להגדרות היצרן, לחצו על כפתור ON/STANDBY שעל גוף המכשיר תוך כדי לחיצה על כפתור.CBL/SAT איפוס השלט רחוק כדי לאפס את השלט רחוק להגדרות היצרן, לחצו על כפתור.RCV שעל השלט רחוק תוך כדי לחיצה על כפתור HOME תוך 30 שניות לחצו שוב על כפתור.RCV 19

20 טופ אודיו בע"מ, משכית, 32 הרצלייה פיתוח, טל': פקס: מייל:

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים שרון דגן מציג: כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים סוף כל סוף יש לך את המידע שכל כך רצית לדעת... ברכותיי! אני נרגש להציג בפניך 12 טיפים מעולים עבורך + טיפ בונוס נוסף.

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו

טלוויזיה חכמה 65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פורצת דרך במחיר פורץ דרך! LG מציגה רף חדש וגבוה בשיא

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מה כדאי לדעת עליהם? 1

מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מה כדאי לדעת עליהם? 1 מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מה כדאי לדעת עליהם? 1 הקדמה ירידה בשמיעה יכולה להתבטא בדרגות חומרה שונות, החל מירידה קלה בשמיעה ועד חירשות עמוקה. קיימות פגיעות שונות )מכנית, או עצבית- תחושתית(, הנגרמות

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד