'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' - ייצוגים מוזיקליים בסיפורת של שולמית הראבן יעל בלבן ייצוגים מוזיקליים תופסים מקום משמעותי בסיפורת של שולמית הראבן, אך

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' - ייצוגים מוזיקליים בסיפורת של שולמית הראבן יעל בלבן ייצוגים מוזיקליים תופסים מקום משמעותי בסיפורת של שולמית הראבן, אך"

תמליל

1 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' - ייצוגים מוזיקליים בסיפורת של שולמית הראבן ייצוגים מוזיקליים תופסים מקום משמעותי בסיפורת של שולמית הראבן, אך נוכחות המוזיקה בסיפוריה עדיין לא נדונה. 1 הפואטיקה של הראבן מתאפיינת בזיקה עזה בין צורה לתוכן ורעיונות מורכבים, לעתים רדיקליים, מונכחים בסיפורים בעזרת בחירה מודעת ומוקפדת של אופני ביטוי. מוזיקה עשויה לפעול בסיפורת בדרכים שונות: כרובד אינטרטקסטואלי מורכב, כמאפיין תרבותי, כיסוד מבני וגם כייצוג חושי דרך להעביר לקורא חוויה שהיא גופנית, רגשית ומושגית כאחד. המוזיקה בסיפורת מיוצגת במילים, מתו וכת, אך דווקא משום כך היא פועלת בה בעת גם ברמה המושגית וגם ברמה ראשונית יותר, חושית ורגשית. כך יש בכוחה לבנות בסיפור רבדים רבי משמעות ולפעול על הקורא. ניתוח של הייצוגים המוזיקליים בסיפוריה המורכבים של שולמית הראבן עשוי, אם כן, לחשוף מתחים ומשמעויות שלא נדונו עד כה. 2 בין אלה נמצא נטורליזם מפוכח, ערעור על היררכיות חברתיות ותרבותיות מקובלות, הטלת ספק * מאמר זה מבוסס על חלקים מתוך עבודת דוקטור הבוחנת את ייצוגי החושים בסיפורת של שולמית הראבן, בהנחיית ד"ר אמיר בנבג'י ופרופ' יצחק בן מרדכי מהמחלקה לספרות עברית שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. החומר הוצג בחלקו בכנס הבין אוניברסיטאי הכ"ד לחקר הספרות העברית בקריית אוניברסיטה הפתוחה שברעננה, אני מודה לחברתי, ד"ר סבטלנה נטקוביץ', ואסירת תודה לפרופ' נפתלי וגנר מהחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית על עזרתו הרבה ועל תמיכתו. 1 שולמית הראבן )בשם נעוריה רפתין( תרגמה לעברית את ספרו של סידני פינקלשטיין, מוזיקה ורעיונות, ספרית פועלים, מרחביה זהו הטיעון המרכזי בעבודתי בחקר הייצוגים החושיים, שהייצוג המוזיקלי הוא מבחינה מסוימת מקרה פרטי שלהם. לדיון מפורט יותר ראו Yael Balaban, Double Mimesis: Sensory Representations in Literature, in: Pirjo Lyytikäinen et al. (eds.), Rethinking Mimesis, Cambridge pp Scholars Publishing, Cambridge UK 2012, טענה דומה עומדת בבסיס עבודת הדוקטור של מיכל בן חורין, '1945, סיפור אחר, יצירה מוסיקלית אחרת: מוסיקה וזיכרון בספרות הגרמנית לאחר המלחמה', אוניברסיטת תל אביב, תל אביב עיונים בתקומת ישראל )סדרת נושא(: מוזיקה בישראל, עמ'

2 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' בהומניזם הליברלי הנאור וגם ביקורת עצמית חריפה. הסיפורים שיידונו להלן פורסמו בין השנים ויוצרים מעין חתך אורך של הסיפורת של הראבן, למעט הטרילוגיה המאוחרת צימאון. הסיפורים הם: 'בחודש האחרון', עיר ימים רבים, 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' ו'אהבה בטלפון'. 3 מלבד עיר ימים רבים לא זכו סיפורים אלה למחקר משמעותי. 'בחודש האחרון', כשאר סיפוריה המוקדמים של הראבן, נזכר רק ברצנזיות קצרות, 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' פורסם בעיתון יומי ולא קיבל תגובה ביקורתית, ו'אהבה בטלפון' הוא היחיד מסיפורי הקובץ בדידות שכמעט לא נחקר עד כה. הן סקירה מלאה של המחקר הקיים על עיר ימים רבים והן ניתוח מקיף של ארבע היצירות חורגים מגבולות הדיון הנוכחי. במאמר אתמקד בניתוח הייצוגים המוזיקליים בסיפורים ובתובנות העולות מהם על כל סיפור ובמידה מסוימת על הקורפוס כולו, ואתייחס למחקר הקיים רק בנקודות המשיקות לדיוננו. מהם ייצוגים מוזיקליים בספרות? מהם ייצוגים מוזיקליים בטקסט ספרותי ומה משמעותם? 4 אני קוראת 'ייצוג מוזיקלי' לכל קטע טקסט המתאר מוזיקה או מזכיר אותה. אזכור של יצירה מוזיקלית יוצר מערכת אינטרטקסטואלית, בדומה לציטוט מיצירה ספרותית. אם זו מוזיקה ווקלית, יש משמעות למילים המושרות; מוזיקה אינסטרומנטלית עשויה לשאת משמעויות הקשורות לשם היצירה )למשל ארבע העונות, 1812(, לז'אנר )מרש, רקוויאם( ואף להיסטוריה של נגינתה. 5 אך כיוון שהמוזיקה עצמה איננה שפה מילולית, מה שמשמש אינטרטקסט אינו המוזיקה עצמה אלא מרכיבים טקסטואליים נלווים לה. 6 מנגד, ייצוג של מוזיקה עשוי לתפקד ביצירה הספרותית בדרכים נוספות. הן הספרות והן המוזיקה הן אמנויות הפועלות בזמן, לכן הייצוג המוזיקלי עשוי לשמש יסוד מבני: יצירה ספרותית הבנויה על פי צורה מוזיקלית. יש סיפורים שבנויים כרונדו, 3 'בחודש האחרון', בתוך: בחודש האחרון, דגה, תל אביב 1966; עיר ימים רבים, עם עובד, תל אביב 1972; 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס', על המשמר, ; 'אהבה בטלפון', בתוך: בדידות, עם עובד, תל אביב המחקר בנושא זה הוא ענף ותקצר היריעה מלהזכירו. נקודת מוצא טובה עשויה להיות בן חורין, '1945, סיפור אחר, יצירה מוסיקלית אחרת', או אחד הספרים הבאים: Calvin.S Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts, University of Georgia Press, Athens, GA 1948; Nancy Anne Cluck, (ed.), Literature and Music: Essays on Form, Brigham Young University Press, Provo, UT 1981; Steven Paul Scher, Verbal Music in German Literature, Yale University Press, New Haven, CT 1968; idem (ed.). Music. and Text: Critical Inquiries, Cambridge University Press, Cambridge 1992 חלק ניכר מהמחקר עוסק ביצירות הכתובות במבנה של צורות מוזיקליות. 5 דוגמה לכך הוא הפולמוס על השמעת יצירותיו של ואגנר בישראל. 6 הדיון בהבדלים בין מוזיקה לשפה מילולית )או 'מסמנת'( הוא נרחב. ראו, בין השאר:.W Theodor Adorno, Music, Language and Composition (1956), in: idem, Essays on Music, Richard Leppert (ed.), University of California Press, Berkley, CA 2002, pp

3 8 כנושא ווריאציות או במבנה של סונ טה. 7 הרומן עיר ימים רבים בנוי במידה מסוימת כפוגה. מוזיקה יכולה גם לאפיין דמות מסוימת בסיפור: אם זו מוזיקאית, היא מאופיינת הן על ידי עצם היותה מוזיקאית מקצועית והן על ידי בחירתה בכלי, בסגנון, באופן ביצוע מסוים וכדומה. גם 9 דמות מאזינה עשויה להתאפיין על ידי העדפותיה המוזיקליות ואופן ההאזנה שלה. ייצוג של מוזיקה הוא גם ייצוג של חוויה שמיעתית, כלומר ייצוג חושי. הוא מוסיף לטקסט ממד מוחשי, פיזי. רומן אינגרדן סבור כי הסיפור מכיל רובד שמעורר 'אספקטים סכמטיים', שאליהם אנחנו מצרפים את חוויותינו ואת זיכרונותינו האישיים כדי לה בנות את האובייקטים המיוצגים בסיפור. 10 אזכור של מוזיקה מעורר בנו זיכרונות ואסוציאציות של מוזיקה ששמענו בעבר, כך שהעולם הבדיוני מורכב משילוב של יסודות שנמצאים בטקסט עצמו ושל מרכיבים מהמטען האישי של כל קורא. המילים 'קונצ'רטו לפסנתר' יזכירו לאנשים שונים קונצ'רטי שונים, אבל איש לא יחשוב שהכוונה לשיר של הביטלס או של פאריד אל אטרש. במילים אחרות, הסכ מה קובעת את 'גבולות המגרש' למשחק האסוציאטיבי. מוזיקה היא גם חלק מהמטען התרבותי שלנו, ולכן עשויה לשמש סמן תרבותי: מוזיקה מערבית קונצרטנטית או מוזיקה פופולרית או מוזיקה ערבית מסמנות את השתייכותם התרבותית של המאזינים ושל המנגנים. תיאודור אדורנו ניתח את המורכבות האימננטית של יצירת אמנות והראה שהיצירה בנויה מס בך של מתחים אין סופיים בין ניגודים כגון חומר ורוח, צורה ותוכן, מבנה ומבע, רעיונות וטכניקה. אין אלה ניגודים בינאריים: חומר מנוגד גם לרוח, לצורה, למבנה, לטכניקה, לרעיון וכן הלאה. על היצירה לקיים 'איזון שברירי' או קונסטלציה מתוחה בין כוחות מנוגדים שאינם 7 דוגמאות ידועות ליצירות במבנה של סונטה הן דוקטור פאוסטוס ו'טוניו קריגר' מאת תומס מאן. ספר הצחוק והשכחה מאת מילן קונדרה בנוי בצורת נושא ווריאציות, כפי שמעיד הסופר עצמו. תומאס מאן, דוקטור פאוסטוס )תרגם יעקב גוטשלק(, ספרית פועלים, תל אביב 1992; תומס מאן, 'טוניו קרגר', בתוך: מוות בוונציה וסיפורים אחרים )תרגמה נילי מירסקי(, הקיבוץ המאוחד, ירושלים ותל אביב 1988; מילן קונדרה, ספר הצחוק והשיכחה )תרגמה רות בונדי(, זמורה, ביתן מודן, תל אביב ויליאם פרידמן מייחס מבנה קונטרפונקטי לטריסטרם שנדי. ראו: William Freedman, Laurence Sterne and the Origins of the Musical Novel, University of Georgia Press, Athens,.GA 1972 יצירת ספרות אינה יכולה לעקוב ממש אחר מבנה פוגלי או קונטרפונקטי, כיוון שהלינ אריות של הלשון אינה מאפשרת פוליפוניה ממשית. השימוש במושגים אלה הוא מקורב וכללי בלבד. עיסוק תאורטי בנושא זה קיים במחקרים רבים, ראו למשל: Brown, Scher (ed.). Music and Text, Music.and Literature רות קרטון בלום כתבה על צורת הפוגה ב'פוגת המוות' של צלאן וב'פוגה בדרך תרשישה' של שמעון הלקין. ראו: רות קרטון בלום, 'וריאציות על ים ואהבה', מאזנים, מה, 5 )1978(, עמ' ; הנ"ל, 'המתמטיקה של הזוועה', ידיעות אחרונות, , עמ' לדוגמה, דמותה של ג'נטילה לוריא בהיכל הכלים השבורים לדוד שחר. ראו מאמרו של נפתלי וגנר בכרך זה. 10 ראו: Roman.Ingarden, The Literary Work of Art: An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature (trans. by George G. Grabowicz), Northwestern University Press, Evanston, IL 1973, pp

4 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' מבטלים אלא להפך, מגדירים ומ בנים זה את זה. 11 המתח בין חוויה חושית וגופנית לבין ייצוגה במילים הוא מסוג המתחים שמהם עשויה היצירה. הייצוג במילים הוא תיווך: החוויה הגופנית הקונקרטית והאינטימית מתווכת דרך הלשון שהיא מושגית, קונוונציונלית וקולקטיבית. באופן פרדוקסלי, דווקא הכפילות המובנית בייצוג החושי של מידיות ותיווך בה בעת מקנה לייצוג החושי כוח לפעול על הקורא, ליצור התנסות אסתטית. התיווך המילולי של החוויה החושית הגופנית במקרה שלפנינו, השמיעתית מייצר מתח שהוא חיוני להפיכת ההתנסות האסתטית למשמעותית, לאפשר לה לפעול בעולם. אדורנו טען שיש לחפש את המשמעות האמתית של יצירת אמנות לא בנושאה subject(,)matter אלא בסבך המורכב של מתחים ויחסים בין מרכיביה השונים. אולי משום שהיה גם מוזיקולוג ראה אדורנו את היצירה כשלמות המורכבת מאובייקטיוויות חומרית וטכנית עם סובייקטיביות תכנית ורוחנית, וכל אלה יחד מכוונים למלא תפקיד שהוא חברתי ומוסרי. לפי תפיסתו ייעוד האמנות הוא לדובב את הסבל בעולם המנוהל מדי של הקפיטליזם המאוחר, 12 להציע מתווה נגדי למציאות הקיימת ולאפשר לנמען לחוות יחסים שאינם יחסי שליטה. הורקהיימר ואדורנו טענו שהחשיבה המדעית והמושגית מכפיפה את האובייקט לעקרונות אוניברסליים ומצמצמת אותו לכדי אקזמפלר חסר ערך עצמי; בכך הופכים למנוכרים גם הזולת ובסופו של יום גם הסובייקט עצמו: 'בני האדם משלמים על ריבוי כוחם בניכור מהדברים עליהם הם שולטים. הנאורות מתייחסת לדברים כדרך שהרודן מתייחס לבני האדם. הוא מכיר אותם 13 ככל שהוא יכול לעשות בהם כחפצו'. האמנות מסוגלת ליצור התנסות ביחסים בלתי אלימים, שאינם יחסי שליט-נשלט, בין סובייקט לאובייקט, בין האדם לעולם, ובכך למנוע ניכור ביניהם. הכפפת העולם והאדם למערכת מושגית אוניברסלית במונחים מאוחרים יותר, 'הכול טקסט' מאיינת את ערכו הייחודי של כל דבר ושל כל אדם. משום כך יש לאפשר לאובייקטים להופיע כייחודיים וכשונים, כחורגים מהשם שניתן להם. זוהי מהותה של 'קדימות האובייקט' של אדורנו. הייצוג החושי הוא פרטיקולרי וחד פעמי, שיא הרפרנציאליות של היצירה וביכולתו לבדל את האובייקט האמנותי, לאפשר לו להתקיים 'כשלעצמו' ולא 'בשביל' ולהתנגד לחשיבה המושגית של הסובייקטיוויות הטהורה. לכן מוצפנת בו גם מחויבות ביחס לעולם. הנמען האידאלי של אדורנו נדרש לרמה גבוהה מאוד של השתתפות בתהליך האסתטי. עליו להתאים את עצמו לאובייקט שיצר סובייקט אחר ולחוש את 'התגלות המהות המרוסקת ]של המציאות[ והזעזוע )shudder( 11 הרעיון של מתחים שאינם נפתרים, תזה ואנטיתזה ללא סינתזה, הוא רעיון מרכזי ב'דיאלקטיקה השלילית' של אדורנו. ראו: Aesthetic Theory, Theodor W. Adorno, (Gretel Adorno and Rolf Tiedman eds.; trans. by Robert Hullot-Kentor), University of Minnesota Press, Minneapolis MN 1997, למשל עמ' , למבוא בהיר בעברית לאסתטיקה של אדורנו ראו: משה צוקרמן, פרקים בסוציולוגיה של האמנות, משרד הביטחון ההוצאה לאור, תל אביב 1996, עמ' ראו: תיאודור אדורנו, 'מעורבות', מכאן, ט )2008(, עמ' , ובמיוחד 246; 238, אמיר בנבג'י, 'מהי ספרות פוליטית? אדורנו והאסתטיקה המרקסיסטית', שם, עמ' ראו: תיאודור אדורנו ומקס הורקהיימר, 'מתוך: מושג הנאורות' )תרגם יעקב גוטשלק(, בתוך: הנאורות - פרויקט שלא נשלם?: שש מסות על נאורות ומודרניזם )ערך עזמי בשארה(, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1997, עמ' הציטוט מעמ'

5 המוצדק בפניה'. 14 אך אדורנו דורש במפגיע שהזעזוע, או ההלם, לא ייגרמו על ידי מניפולציה בלתי אמצעית של רגשות אלא בדרך של התנסות תהליכית, מורכבת ומתווכת. 15 אם כן, הייצוג המוזיקלי ממלא תפקיד חברתי ומוסרי בין שהוא משמש סמן תרבותי או אינטרטקסט ובין במעמדו כייצוג טקסטואלי של חוויה חושית. המשחק המורכב בין החוויה המוזיקלית לייצוגה הספרותי חורג מתוך היצירה אל העולם. ייחודם של הייצוגים המוזיקליים הוא בכך שהם משמשים בה בעת גם כאינטרטקסט, גם כמסמן תרבותי וגם כייצוגים חושיים. ייצוג מוזיקלי הוא סוג של אקפרזיס )ייצוג ספרותי של יצירת אמנות(: יצירת הספרות המתייחסת ליצירה מוזיקלית נושאת אתה את המשמעויות, את הרגשות ואת הרעיונות של המוזיקה ובכך הופכת ל'בעלת תחתית כפולה' או ליצירה מ'סדר שני'. המרכיב החושי גופני שבייצוג המוזיקלי משמעותי יותר מאשר בייצוג של אמנות חזותית, מה שמעניק לייצוג המוזיקלי יתר כוח לפעול על הקוראים ובמקרים מסוימים גם לחתור תחת מערכות מושגיות שגורות. 16 מנגד, אופיה של המוזיקה כאמנות הפועלת בזמן מחייב את המאזין למידה של מ שמוע: הבנה של משפט מוזיקלי תלויה בהבנת תפקודו במכלול, כלומר החוויה אינה מידית אלא מתווכת על ידי תובנות מושגיות. 17 פרדריק ג'יימסון התייחס לפוטנציאל החתרני של הייצוג החושי בסיפוריו של ג'וזף קונרד. לטענת ג'יימסון, בייצוגים החושיים של קונרד, ובמיוחד בייצוגי האור והקול בספריו, טמונה עוצמה פוליטית המתייחסת 18 לרגע היסטורי מסוים. להלן אבחן דרכים שונות שבהן פועלים ייצוגים מוזיקליים בסיפוריה של הראבן, ואנסה להראות כיצד קריאה כזו מגלה בסיפורים פנים חדשות. הסיפורים מוצגים כאן בסדר הכרונולוגי של פרסומם. אנסה לעקוב אחר קווי התפתחות מסוימים לאורך השנים. אינטרטקסטואליות ומשולשים רומנטיים בסיפור 'בחודש האחרון' האופרה אאידה היא אינטרטקסט חשוב: המשולש הרומנטי במצב מלחמה, נושא האופרה, מהדהד ביחסי הדמויות בסיפור. בסיפור, המתרחש בעת מלחמת השחרור, מוצג משולש רומנטי שאינו נפתר. זהו סיפור אהבתם התמימה של המספרת, חברת Adorno, Aesthetic Theory, p שם, עמ' 98. אדורנו הולך כאן בעקבות ולטר בנימין, ראו: ולטר בנימין, 'על מוטיבים אחדים אצל בודלר', בתוך: הנ"ל, מבחר כתבים, ב )ערך יורגן ניראד, תרגם דוד זינגר(, הקיבוץ המאוחד, תל אביב,1996 עמ' עוצמת המרכיב החושי נובעת דווקא ממקומה הנמוך יותר של השמיעה בהיררכיה המקובלת של החושים: הראייה היא החוש העליון בהיררכיה זו, ולכן היא נתפסת כפחות גופנית. המחקר הקיים בעניין זה נרחב. ראו, לדוגמה, ישעיהו שן, 'כיווניות במטפורות פואטיות', דפים למחקר בספרות, )1994(, 9 עמ' Adorno, Aesthetic Theory, p Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic 18 Act, Cornell University Press, Ithaca 1981, pp

6 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' הכשרה בת 17 ויובל המ"מ, אך הסיפור מסתאב כשיובל מכניס להריון את סנאית הנשית והמנוסה יותר, חברתה לחדר של המספרת. התסבוכת הרומנטית נקטעת בחטף כשסנאית נהרגת והמלחמה מפרידה בין המספרת ליובל. היא נקלעת לירושלים עם תחילת המצור ומתנתקת מחבריה למחלקה. הסיפור רווי רמיזות מוזיקליות: הבנים לא יודעים 'לנגן בסולמות של ]סנאית[', החיים שלפני המלחמה כללו 'קולנוע, הורים, לימודים, קונצרטים', ולמספרת יש על המדף ספרים על מוזיקה מאת שרכן והינדמית. 19 אינטרטקסט מוזיקלי, ככל אינטרטקסט, יוצר משמעויות חדשות הן בסיפור והן באופן קריאתו של הטקסט המצוטט. כשהמספרת חשה בלילה 'כאילו הר שלם של מכשפות עט עליך בסתר' )עמ' 6(, הציטוט עשוי להזכיר את לילה על הר קרח מאת מוסורגסקי ומשליך על תחושותיה של המספרת משמעויות, רגשות והקשרים נוספים הקשורים ביצירה זו וגם מוסיף נדבך הקשרי חדש להאזנה ליצירה. אילו משמעויות מביאה אאידה של ורדי לסיפור של הראבן? כאן האינטרטקסט המוזיקלי חושף ביקורת אנטי מלחמתית ואנטי רומנטית חריפה ומדגיש ר אליזם שכמוהו אפשר למצוא בעוד סיפורים של הראבן. ממש בתחילת הסיפור, בתורנות מטבח, בחור אחר לא יובל שר אריה מתוך אאידה. יוסי, שחזהו וזרועותיו וכתפיו מכוסים פרווה דובית, חשוף עד מותן, מזוקן ]...[ הדליק את התנור הגחמני כשהוא מזמר בקול את הא ריה של ראדאמס, ומזייף. ]...[ שוק הבקר הגדולה נגררה מן הקירור על אונקלה, ריח של הקפה שטרם נשתה סימרר בגרונות חודים דקים של תשוקה. משהו נדרש, ומייד. סכין הקילוף בידי, שרתי לעבר יוסי: 'ריטורנו וינצ'יטור!'. והוא, באמות ידיו הפרוותיות, חיבק מותני בימין ואת שוק הבקר בשמאל, ובין הארגזים יצאנו במחול היתקלויות. תמיד חשבתי את ורדי לקצב. יוסי חבט במה שהיה פעם בהמה איטית לועסת. טיפות זוהמה דבקו בזרוע השעירה. 'אכלת פעם בן אדם?' )עמ' 9(. כזכור, באאידה נדרש ראדאמס לבחור בין אהבתו לאאידה לבין נאמנותו לארצו, שאותה מגלמת הנסיכה אמנריס. בסיום הטרגי מתים הגיבורים הראשיים זה בזרועותיה של זו לאחר שראדאמס שר Morir! Si pura e bella )מוות! כה טהור ויפה(. מותה של סנאית, הצלע הלא נכונה במשולש, מאיר באור סרקסטי את הרומנטיות הטרגית של אאידה. המוות אינו טהור ואינו יפה וגם סנאית, שנהרגה מאש האויב, איננה טהורה אלא אנושית: היא נלחמת בקרסוליה העבים ו'בעודף השיער שבו נתקללה, על שפתה העליונה, על רגליה' )עמ' 13(. סנאית נוקטת ערמומיות נשית כדי להשיג את יובל, ומסתירה ממנו הפלה קודמת שעברה. נוסף על כך, כאשר יוסי והמספרת שרים את תפקידיהם המפורסמים של ראדאמס ואאידה נוצר משולש רומנטי אחר, שכן אפשר להבין שיוסי, ולא יובל, הוא בן הזוג המיועד למספרת. זוהי זוגיות גשמית, גופנית, חייתית, רחוקה ככל האפשר מרומנטיות. אמנם יוסי ראדאמס שר Aida celeste )אאידה שמיימית(, והמספרת עונה לו 'חזור מנצח', אבל המלחמה היא בית מטבחיים מטונף, רומנטי בערך כמו 'בהמה איטית לועסת' ו'טיפות זוהמה', וגם האהבה אינה בשמים אלא בין 19 'בחודש האחרון', עמ' 11 6, ו 23, בהתאמה. המנצח הרמן שרכן ) )Scherchen, כתב ספר על ניצוח. פאול הינדמית ) )Hindemith, היה מלחין, מנצח ותאורטיקן של מוזיקה. 813

7 בני אדם שעירים, שאינם חסינים מפני חולשות אנוש. לכאורה אפשר היה לצטט כאן כל סיפור אהבה רומנטי. הבחירה דווקא באופרה מהמושמעות ביותר ברפרטואר המערבי מדגישה את הפער בין התרבות הגבוהה, ה'שמיימית', המציגה את המלחמה כרקע סטימולטיבי לסיפור אהבה מרגש ויפה, לבין האכזריות חסרת הטעם וחסרת ההבחנה של המלחמה במציאות. 'תמיד חשבתי את ורדי לקצב', אומרת המספרת. אפשר לקרוא את ההשוואה בין האופרה לשחיטה ולקניבליזם כביטוי לדיאלקטיקה של הנאורות, שבה שיאו של התהליך הציוויליזטורי מוביל 20 בהכרח להיפוכו להתבהמות של הטוטליטריזם ושל 'חרושת התרבות' הקפיטליסטית. פוגה דיסוננטית הרומן עיר ימים רבים מספר על שלוש משפחות בירושלים המנדטורית: משפחת אמריליו הספרדית, משפחת ברזל האשכנזית ומשפחתו של סובחי ביי הערבי. גיבורת הספר היא שרה אמריליו, בתו של יצחק )זאכי( ונכדתו של חכם אמריליו. מקום חשוב שמור גם לד"ר ברזל, הרופא יליד גרמניה. עליהם נוספים ידידים, קרובים ומכרים רבים, בהם גרסיה, אמה של שרה, ועפרה אחותה; בעלה של שרה, אליאס; מתי זכאי, אהוב נעוריה, החוזר לחייה לפרק זמן קצוב בזמן המלחמה; טאלב וחוסני, בניו של סובחי ביי; וטוני קראותר, קצין בריטי חובב מוזיקה. שלוש המשפחות נמצאות בקשרי ידידות רבי שנים, עד שהמתחים הפוליטיים משתלטים כליל על החיים בירושלים. הייצוגים המוזיקליים ממלאים ברומן פונקציות שונות: המוזיקה פועלת כאינטרטקסט וכייצוג חושי מורכב, מדגישה קונפליקטים בין תרבותיים ובין דוריים ומשמשת יסוד מבני מרכזי שסביבו מתארגן הסיפור לכל אורכו. בריאיון עם ש' שפרה, הגדירה שולמית הראבן את הספר כ'פוגה ל 25 קולות'. 21 פוגה היא יצירה רב קולית, שהקולות בה אינם נמסכים זה בזה אלא שומרים על נוכחות נבדלת, תוך שהם נשזרים זה בזה בהרמוניה. 22 צורת הפוגה היא אכן יסוד מבני בעיר ימים רבים: הנושאים העיקריים חוזרים ומופיעים לאורך הסיפור כשהם מבוטאים על ידי קולות שונים, בדומה לאפקט ה'רדיפה' של הפוגה. הנושא העיקרי ביצירה המוזיקלית מופיע בפתיחת הפוגה, חוזר לאורכה ואף חותם אותה. בספרה של הראבן הצגת הנושא הראשי בפתיחה ובסיום אופיינית לפוגה ולצורות מוזיקליות נוספות. הקולות בו הם קולותיהן של דמויות יחידות או של משפחות, והתמות המרכזיות חוזרות לעתים בשינוי או בהיפוך, בדומה לנושאים הפוגליים. 20 תיאודור אדורנו ומקס הורקהיימר, 'תעשיית תרבות: נאורות כהונאת המונים' בתוך: הנ"ל, אסכולת פרנקפורט: מבחר )תרגם דוד ארן, ערכו מיכאל מי-דן ואברהם יסעור(, ספרית פועלים, תל אביב 1993, עמ' ש' שפרה, 'מאבק על שפיות', דבר, אבנר הולצמן קרא להבחין בין הפובליציסטיקה של הראבן לבין יצירתה הבלטריסטית. אבנר הולצמן, 'מקומות נפרדים: בין סיפור למסה ביצירת שולמית הראבן', בתוך: אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה, ירושלים תשס"ו, עמ' אני מקבלת את טענתו ואשתמש בטקסטים חוץ ספרותיים רק במידה שהמסקנות העולות מהם מתאימות לעולה מן הטקסט הספרותי עצמו. 22 אין בנמצא פוגה ל 25 קולות, והאוזן האנושית אף איננה יכולה להבחין במרקם כה מורכב. כאמור לעיל, טקסט אינו יכול להיות 'קונטרפונקטי' ממש. הפוגה משמשת כאן דימוי כללי ולא מרשם מדויק. 814

8 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' אסקור בקצרה כמה גלגולים של התמות העיקריות. תמות אלה הן: מוסר, אחריות ושפיות; ילידים לעומת מהגרים; ונאורות חילונית לעומת משיחיות ואמונה. גלגוליהן אינם נוגעים בייצוג מוזיקלי, אלא מדגימים את המבנה הכמו פוגלי של הספר. 23 זה, בתורו, מבליט את הקשרים בין ה'קולות' השונים, את ההקבלות וההיפוכים ואת המשכיותם של הנושאים המרכזיים לאורך הספר למרות ההתפתחויות והגלגולים שהם עוברים. במקרה זה, האנלוגיה למבנה המוזיקלי מסייעת לעקוב אחר המשמעויות השונות. התמה הראשונה כורכת, כאמור, עמדה מוסרית ואחראית עם שפיות. ה'קול' הראשון המבטא אותה בפתיחת הרומן הוא דמותו של זאכי, דון יצחק אמריליו אביה חסר המוסר של שרה )'אביה של שרה, כיון שמעולם לא פגש את המוסר, כנראה ויתרו לו עליו', עמ' 5(. בסיום הספר חוזר זאכי לביתו לאחר שאיבד את שפיותו. הקשר בין חוסר המוסר לאובדן השפיות מודגש בקשרים הטקסטואליים שבין הפרקים בספר, לרבות חזרה מדויקת על מילים ורעיונות. 24 לעומת זאכי מוצג אביו, חכם אמריליו, כאדם מוסרי ואחראי הדואג למשפחתו ו'את חובותיו ממלא ללא שיור' )עמ' 8(. 25 בין נשות המשפחה מגלמות הסבתא, האם גרסיה והבת עפרה )אחותה הצעירה של שרה( את הקוטב חסר האחריות: הסבתא מתחלה ומרמה את נכדותיה בקלפים, האם אינה מתפקדת והאחות היפה מסרבת לבשל לבעלה. 26 לעומת שלוש הנשים האגואיסטיות והאגוצנטריות הללו שרה היא אחראית, מוסרית ושפויה. היא עובדת קשה כאחות, מטפלת במשפחתה וגם דואגת לאחותה. מהלך מקביל מוצג במשפחתו של סובחי ביי: שם ההורים וטאלב הבכור הם האחראים והמוסריים. ההורים חיים בכבוד עם ידידיהם היהודים והנוצרים ושומרים על מסורתם. טאלב מצטייר כאדם רגיש שרגשותיו הלאומיים מעוגנים היטב בקשר שלו לאדמתו. הן טאלב והן שרה מבטאים במהלך הסיפור את דאגתם בגלל המצב הפוליטי בעיר, אם כי דאגותיהם נובעות ממצוקות שונות. לעומתם חוסני )המקביל לעפרה בכמה מובנים( הוא חסר המוסר, דבר שמתבטא בניסיונו האופורטוניסטי 'להתאנגלז'. התמה השנייה מציגה את ילידי העיר חכם אמריליו, שרה, סובחי ביי וטאלב כמי שנמצאים במגע פיזי עם העיר ומגלים רגישות הן לה והן לאנשים שסביבם. רגישות זו עשויה 23 חוקרים רבים עסקו ביצירות ספרות הבנויות בחוקיות מוזיקלית. ראו, לדוגמה, Freedman,.Laurence Sterne 24 עיר ימים רבים, עמ' 5, לעומת עמ' אחריות ומוסריות הן תביעות מרכזיות של ההומניזם הליברלי הנאור. לכאורה, תביעות אלה עומדות בסתירה לעמדה הביקורתית של המחברת כלפי הנאורות. סתירה זו אינה מיושבת לאורך הספר, לדעתי מכיוון שביקורת על הנאורות אין פירושה זניחה מוחלטת של כל ערכיה. 26 הדרישה מגרסיה ומעפרה לבשל מראה על הפנמה מסוימת של נורמות פטריארכליות: אישה 'טובה' מבשלת לבעלה ולילדיה. המזון ממלא בספר תפקיד רגשי של סיפוק צרכים, אך גרסיה ועפרה אינן מורדות בנורמות מתוך דרישה לעצמאות אלא להפך: ']אשה שתגיש לבעלה צלחת מרק[ זאת לא אני, שרה. זאת אשה אחרת. אני אשה שמביאים לה צלחת מרק. על ידי מלצר בכפפות' )עמ' 108(. דיון נרחב בנקודה זו חורג מגבולות המאמר הנוכחי. 815

9 להתבטא, למשל, בכאבו של טאלב על מכירת אדמות ליהודים, 27 או ביכולתה של שרה לחוש באופן פיזי בכאביה של אחותה )עמ' 109(. לעומת ילידי המקום, יהודים וערבים, המהגרים מאירופה לרבות ד"ר ברזל היהודי האשכנזי, אחד מגיבוריו המרכזיים של הספר נתפסים כמי שרק רואים ולא נוגעים. כפי שאומר חכם אמריליו לד"ר ברזל: 'מפני שכבודו יש לו, יסלח לי, עינים מאירופה' )עמ' 55(. נושא מהופך זה חוזר כששרה מעירה לקפטן קראותר הבריטי, ידיד המשפחה: 'טוני, הרי אתה כבר נמצא פה המון שנים, איפה העינים?' )עמ' 57(. התמה השלישית, נאורות חילונית מול אמונה, מוצגת בסצנה הומוריסטית ושולית כיכול, ובה נואם אורח מצרפת על 'אורו של השכל האנושי. נאורות', בדיוק ביום שבו 'מעט האור היה חיור, לימוני ושחור' והנוכחים כמעט מורעלים מעשן התנור )עמ' 22(. הנאורות האירופית מוצגת ככישלון חיוור, שחור ורעיל. קול אחר המייצג את הנאורות בדרכו הרצינית הוא זה של אליאס אמריליו, בעלה של שרה, שתיאוריו מלווים בתיאורים של אור בהיר וטיעוניו מצטיינים ברציונליות הומניסטית שנכשלת לאורך כל הדרך )עמ' 86 ועוד(. ההתקפה על הנאורות מזכירה כמובן את זו של אדורנו והורקהיימר, אם כי אי אפשר לקבוע קשר ישיר בין שני הטקסטים. לעומתם מוצגת באופן חיובי ביותר האמונה המשיחית של טאלב המוסלמי האדוק ושל טיו יוסף 'בא המשיח', אחיו של חכם אמריליו המשורר מזמורי תהלים בקול צלול כבדולח )עמ' 105 ו 187, בהתאמה(. החלוקה המפתיעה בין ילידי המקום היהודים והערבים מחד גיסא לבין הזרים האירופים )יהודים ונוצרים גם יחד( מאידך גיסא מופיעה בשתיים מתוך התמות הפוגליות שזיהינו, והיא תחזור ותתבטא גם בייצוג המוזיקלי. בדמותה של שרה, הגיבורה הראשית, נעשה ניסיון לסינתזה )או לפתרון קונסוננטי( של התמות השונות: שרה היא אחראית ושפויה, מסוגלת לרגשות סוערים אך גם לפשרות מחויבות המציאות, היא 28 גם ילידת המקום וגם מודרנית, גם חילונית וגם רגישה לדברים שמעבר לעולם האמפירי. 29 ניסיון זה נכשל, לדעתי. המוזיקה לא רק משמשת אנלוגיה מבנית, אלא גם נוכחת בעולם הבדיוני בספר: יהודים, ערבים, בריטים וגרמנים שרים, מנגנים ומאזינים למוזיקה. בעיר הקטנה חיו נציגיהם של עמים ותרבויות רבים והמוזיקה מסמנת, בין השאר, את השתייכותן התרבותית של הדמויות השונות: היהודים האשכנזים והחיילים הבריטים חולקים תרבות משותפת, מערבית ומודרנית, בעוד היהודים הספרדים הירושלמים שומרים על תרבות הלדינו. 30 לערבים שלוש אפשרויות: )א( היצמדות למסורת התרבותית הערבית המוצגת כחיובית; )ב( זניחתה לטובת תרבות מערבית מוקעת כהתחזות; )ג( ניסיון )לא מוצלח במיוחד, כיוון שהוא ספקולטיבי מדי( לחבר בין המקומי למיובא. 27 עמ' העובדה שהסיפר מתמקד דרך תודעתו של 'האויב הפלסטיני' רחוקה מלהיות מובנת מאליה, במיוחד על רקע ספרות התקופה. 28 הדוגמאות לעניין האחרון חורגות מהדיון הנוכחי, ועניינן ביכולתה של שרה לחוש את כאביה של אחותה ואת חלומו של בעלה. ראו: עמ' , בספר. 29 גם בכישלון זה עשויה להדהד הדיאלקטיקה של הנאורות. 30 כמה מבקרים בני התקופה ראו בתרבות הלדינו פולקלור נחות. לדוגמה: 'לעומת משפחת היהודי הספרדי הפולקלוריסטי והלבנטיני ניצב בית הפרופסור ברזל איש פרנקפורט והיידלברג על תילו. בית הפרופסור ברזל מהווה את הרובד התרבותי'. אברהם בלאט, 'ירושלים עיר ימים רבים', הצופה,

10 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' את האפשרות הראשונה, המסורתית, מייצגת דמות שולית, סאלח, אשר 'משמיע שירי מדבר ארוכים, שירי מישור, עולים מעט כגל חול ויורדים כשיפוע של דיונה, נמוכה, חרושת רוח, מסתלסלים בקצה כאשל עזוב רחוק' )עמ' 61(. התיאור הסינסתטי מייצג להפליא שירה ערבית קלאסית, ואופן הייצוג של השירה הערבית משקף את עמדתה האוהדת של המ ספרת לתרבות זו: תיאור הדיונות התואם עקומה מלודית במנעד קטן; התחביר שכולו משפט ארוך אחד מחולק בפסיקים ומזמין קריאה אטית; השימוש במילה 'סילסולים'; וריבוי המילים השייכות לשדה הסמנטי של המדבר )מדבר, מישור, חול, דיונה, אשל עזוב( רומז למקורה הבדואי של תרבות ערב. כפי שכבר נאמר, הקשר ההדוק בין צורה לתוכן אופייני לפואטיקה של הראבן. 31 עם זאת, הערביות המסורתית של סאלח לא מסייעת לו, וסופו להירצח בידי לאומנים ערבים קיצונים. 32 לעומתו חוסני, אחיו של טאלב, מנסה להידמות לבריטים ושר להיטים פופולריים באנגלית )עמ' 50(. הבחירה של חוסני במוזיקה קלה ולא במוזיקה מערבית אמנותית מבטאת את השטחיות של ה'התאנגלזות' שלו. במסיבה בבית משפחת ברזל מתואר קולו כ'קול חלק, כאילו פתח את ברז הדבש הסמוי בגרונו' )עמ' 74(. אביו זועם על מה שנראה בעיניו כהתבזות של בנו, וגם שרה מוצאת גסות ב'מתקה המופרז של השירה' )שם(. זניחת התרבות המסורתית והניסיון להתחזות למערבי מוקעים ברומן, וחוסני מוצג כחסר עומק תרבותי כשם שהוא חסר מוסר. גם תרז, האחות הערבייה הנוצרייה, חברתה לעבודה של שרה, 33 מנותקת משורשיה הערביים. תרז חונכה במנזר ולכן היא שרה מזמורי תהלים בלטינית; אבל המספרת מחברת את השירה הגרגוריאנית למזרח התיכון, במאמץ להעניק לתרז חיבור מחודש למקום: תרז שרה, ושרה אוהבת את השיר הגרגוריאני העתיק, שמעלה על הדעת טירות עבות, טרום גותיות, פשוטות, ]...[ בשירה של תרז נשמעים בבירור רבעי הטונים של המזרח. אולי צלבנים הביאו אתם, הלוך וחזור על פני הים. הלחן גמר את מעגל סיבובו, דרך כל 34 ימי-הביניים התמים, האכזריים, שוברי הלב, וחזר אל מקורו, סמוך להר הבית. 31 יוחאי אופנהיימר השווה את ייצוג הערבים אצל הראבן לייצוגם אצל דוד שחר, ייצוג נוסטלגי ואוריינטליסטי. הוא טוען שאין משמעות ל'דמיון בין הפולקלור הערבי ליהודי' ואין 'זיקה של ממש בין בני שתי התרבויות'. יוחאי אופנהיימר, מעבר לגדר: ייצוג הערבים בסיפורת העברית והישראלית ) (, עם עובד, תל אביב 2008, עמ' לגבי עיר ימים רבים אינני מקבלת את דעתו. יש בספר קטעים, כגון אלה שצוטטו כאן, שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסתו של אופנהיימר. בעיקר יש הבדל תהומי בין דאוד של שחר דמות פלקטית שאין לה קיום אלא כמשרתם של יהודים ומושא למבטם לבין טאלב, הוריו ואחותו שיש להם קיום עצמאי, משפחה, רצונות וגורלות משל עצמם. 32 טאלב מתנגד לרצח ועוזב את המקום, אם כי אינו יכול למנוע את המעשה )עמ' 66(. 33 תרז שרה :expandi manus meas ad te anima mea sicut terra sine aqua tibi 'פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה' )תהלים קמג, 6(. זהו אחד משבעת מזמורי החרטה בנצרות. 34 עמ' 146. התיאוריה על שורשיה המזרח תיכוניים של המוזיקה הגרגוריאנית שנויה במחלוקת. המזמורים אינם כתובים בסולמות הערביים )מאקאמאת(. כיוון שתרז היא ערבייה, ייתכן שרבעי הטונים שייכים לאופן הביצוע. 817

11 לעומת המקומיים, בני משפחת ברזל שומעים ומנגנים מוזיקה קלאסית יחד עם אורחיהם הבריטים והגרמנים. המוזיקה מסמנת אותם כשייכים לאותה תרבות מערבית וכשונים הן 35 מהערבים והן מהיהודים ילידי ירושלים. יש ימים בירושלים, אמר פרופסור ברזל, שהם ימים של שוברט, וזו היתה בדיוק ערבית כזאת, גם אם חלק ניכר מהאורחים לא ידע מה כוונת המארח באמרו ערב שוברט. ]...[ 36 'הערב הזה מחייב שוברט, בעצם היה מחייב "רוזמונדה", אבל אנחנו לא נלאה אתכם בדברים ארוכים. רק אלגרו אחד של סונטה. לה מינור, טוני'. ]...[ פרופסור ברזל שגה הרבה, שר חצאי משפטים פה ושם, מניף את קשת הכינור בסלסולים של חובב נלהב )עמ' 67(. הייצוג המוזיקלי מותנה במטען תרבותי משותף, 'הון תרבותי' במונחיו של בורדייה. 37 קריאת הטקסט דורשת מהקורא להכיר נכסי צאן ברזל של המוזיקה האמנותית. גם גרסיה ופאיזה 'לא אהבו מוזיקה זו' שהיתה זרה לאוזניהן. בכל זאת הן מקשיבות בסבלנות ואפילו משבחות: '"תראי, אום טאלב", אמרה גרסיה, 'איך אדם כמו דוקטור בימבי מוסיף טובה לירושלים"' )עמ' 70(. אמנם בדרך הביתה גרסיה מתלוננת 'ששתתה יותר מדי, ושמעה יותר מדי מוסיקה אשכנזית, וודאי תהיה לה מיגרנה' )76(. המספרת מבכה את אובדנה של סובלנות זו, שאפיינה את ירושלים המנדטורית )או למצער, שכבות מסוימות בה(. מבקרים מסוימים ראו בעיר ימים רבים סיפור נוסטלגי. 38 לדעתי הצגת האפשרות הבלתי אפשרית של חיים יחד מדגישה דווקא את חוסר הסובלנות בחברה של ימינו. גם בספר זה משמש הייצוג המוזיקלי כאינטרטקסט. ד"ר ברזל שומע את נילי בתו מלווה 39 בפסנתר זמר צעיר ששר את 'אריית הקטלוג' מתוך האופרה דון ג'ובאני מאת מוצרט. הסיפר נמסר לנו מתודעתו של ברזל המתפעל: 'עידון בלתי רגיל של מזמוטי דון חואן טנוריו, אותו נוכל, בפי שני צעירים אלה שבעצמם אינם יודעים על מה הם מספרים באותה ארי ה, על הכלימה והזיעה והעצב וההבלות, התעמלות של גופים עירומים בלי אהבה, חושב 35 הבחנה זו נתמכת גם בייצוגים של חוש המגע, שלא כאן המקום לפרטם. 36 'שוברטיאדות', ערבים שהוקדשו להתכנסות עליזה ולנגינה בצוותא מיצירות שוברט, היו מנהג נפוץ באירופה במאה ה המטפורה של 'רכישת ידע' עוברת קונקרטיזציה מלאה ברעיון ה'שו ק התרבותי' של בורדייה. ההדרה של מי שידו אינה משגת לשלם על חינוך איכותי משמשת את המעמדות השליטים כדי לבצר את עמדותיהם. ראו: Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of.taste (tr. Richard Nice), Routledge and Kegan Paul, London 1984 לדיון קצר בעברית ראו: פייר בורדייה, שאלות בסוציולוגיה )תרגם אבנר להב(, רסלינג, תל אביב 2005, עמ' 123 ואילך. כאן המשפחות המזרחיות, היהודית והערבית, הן אמידות ואינן משתתפות בתרבות המערבית מתוך בחירה. 38 ראו למשל גרשון שקד, 'תוכה רצוף אהבת ירושלים', בתוך: הנ"ל, גל אחר גל בסיפורת העברית, כתר, ירושלים,1985 עמ' ;23 15 Literature Alan L. Mintz, Nostalgia and Apocalypse: Israeli in the 1970s, in: idem, Translating Israel: Contemporary Hebrew Literature and ;its Reception in America, Syracuse University Press, Syracuse, NY 2001, pp אופנהיימר, מעבר לגדר. 39 לפורלו, משרתו של דון ג'ובאני )הוא דון ז'ואן( מונה בפני אלווירה את כיבושיו של אדונו: 'באיטליה שש מאות וארבעים, בגרמניה מאתיים שלושים ואחת...', התרגום שלי. 818

12 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' בימבי, ]...[ מלאכים. הרצינות שלהם, ההרמוניה' )עמ' 147(. המבצעים הצעירים נסחפים אחר המוזיקה של מוצרט בלי שיוכלו לתפוס את חוסר הטעם וההשפלה שבמין מזדמן. דון ג'ובאני הוא מושחת, כמו יורשיו הרבים, שעמם נמנה גם חוסני. 40 הפער בין נכליו של דון ז'ואן לתמימות ולהרמוניה של המבצעים הצעירים משקף עבור ד"ר ברזל את הפער בין המציאות לבין התקווה לעתיד טוב יותר. האזנה למוזיקה היא חוויה אסתטית. ייצוגה הספרותי הוא, אפוא, חוויה אסתטית מסדר שני. הביטוי 'ימים של שוברט' אינו מדווח במילים על חוויה אסתטית, אלא מנסה לשחזר אותה: הקורא המשתמע מוזמן לדלות מזיכרונו את יצירותיו של שוברט ששמע בעבר, ולשחזר את חווייתו לשמע היצירות. החיבור בין החוויה המוזיקלית האינטימית לזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי ולמילים הכתובות )שגם הן מוסכמות, כלומר אוניברסליות(, שואף ולדעתי מצליח ליצור התנסות מורכבת, מרגשת ומעוררת מחשבה כאחד. אמנם פעולתו זו של הייצוג המוזיקלי מותנית בקיומו של זיכרון מתאים, כלומר ב'הון התרבותי' של הקורא. 41 כשטוני קראותר הבריטי מספר על טכנאי ברדיו שלא ידע מיהו צ'ייקובסקי, 'וזה היה בדיוק בקטע פיאנו, כשהויולה שוברת לך את הלב' )עמ' 130(, אנחנו נשארים עם חצי חיוך עצוב: בצער על הבורות המשתלטת, או אולי דווקא על אובדנם של הימים שבהם מותר היה להודות שאגם הברבורים שובר לך את הלב... מהי החוויה האסתטית המתווכת באותם 'ימים של שוברט'? קל יותר להבחין בכך, אם נשים לב שה'שוברטיאדה' של ברזל מסתיימת בנגינת קטע מתוך טריסטן ואיזולדה )עמ' 75(. טריסטן נחשבת ליצירה המבשרת את סוף עידן הרומנטיקה במוזיקה: אחריה כאילו מוצו כל האפשרויות והמוזיקה המערבית עמדה על סף תקופה חדשה, תקופה שתתבטא בשבירת המסגרות הטונליות ובמשבר הקשה ביותר שעבר אי פעם על המוזיקה האמנותית המערבית. 42 טריסטן מתאפיין בסדרה של דיסוננסים שאינם נפתרים, וכל דיסוננס מוביל לדיסוננס חדש. 43 דבריה של שרה לאליאס מבטאים תחושה זו בדיוק: 'אני חושבת שמתחילה לנו תקופה אחרת לגמרי. שאנחנו חוגגים כאן איזה סוף. יש פה המון מתחים בעיר, אלי, אפילו בתוך הגינה הזאת; כולנו ויתרנו עליהם היום, בגלל החג של בימבי שכולנו אוהבים אותו, שמנו הכל בצד. אבל כמה זמן אפשר לשים מתחים בצד?' )שם(. המבוי הסתום של המוזיקה הטונלית מפנה אותנו למבוי הסתום שאליו נקלעה החברה המנדטורית: השבר בהיסטוריה של המוזיקה מצביע על השברים בהיסטוריה הישראלית. ההקבלה בין המוזיקה להיסטוריה נמשכת: מה שהתחיל ברומנטיקה של שוברט והמשיך 40 כמו דון ג'ובני, גם חוסני מנהל רישום מדויק של כיבושיו: 'לימים נתברר ]...[ כי הוא מחזיק פנקס שחור אלפבתי קטן ובו שמות והערכות בדוקות היטב של הרבה מאוד נשים בעיר' )עמ' 50(. 41 משום כך נמצא בדרך כלל אצל הראבן ואצל סופרים אחרים ייצוגים של יצירות מוכרות. בעיה זו קיימת כמובן בכל אינטרטקסטואליות, כגון בציטוטים מהמקורות היהודיים בספרות. 42 על טריסטן כמציין את הרגע שלפני משבר הטונליות ראו למשל: Donald Jay Grout, A History p. 567.of Western Music, Norton, New York 1960, אני מודה לנפתלי וגנר שהאיר את עיני בנושא זה. 43 אמנם 'אקורד טריסטן' מוצא את פתרונו לקראת סוף היצירה, אך אין בכך כדי לגרוע מהמשמעות הנלווית לו בתודעה התרבותית המערבית. 819

13 בטריסטן, המסמן את תום התקופה הרומנטית, מגיע בסופו של דבר ל'אריית הקטלוג' הצינית. קצת לפני כן מתווכחים טוני ונילי על הדרך הנכונה לבצע את הסונטה אפסיונטה לפסנתר מאת בטהובן. 'נילי מזלזלת בו. מאשימה אותו ברומנטיות מתמרחת. טוני מאשים אותה בחוסר רוך. מחבבים זה את זו להחריד' )עמ' 135(. שוב תיאור שולי, כביכול. אך הוויכוח על האפסיונטה הוא ויכוח בין דורי: טוני שייך לדור הרומנטי, דור שוברט וצ'ייקובסקי, ונילי שייכת לדור הבא, דור 'חסר רוך' ו'מבוקר'. 44 לזמר ששר את האריה של לפורלו היא מעירה: 'אתה לא צריך כאן ריטרדאנדו, ]...[ ופסנתרה של נילי משמיע, מבוקר ואלגנטי, את הסיום. מילה טרה'. 45 המהלך המוזיקלי מלווה את האירועים. העידן החדש העומד בפתח יביא עמו את מלחמת השחרור ואת חלוקת העיר: ירושלים המנדטורית, על הערבוביה התרבותית המשונה השוררת בה, המתחים החברתיים הבלתי אפשריים והידידויות חוצות הקווים שהיא מאפשרת, תפנה את מקומה לכאוס המערבי המודרני, הדיסוננטי והטכנוקרטי. מהלך זה חושף דיסוננסים וצרימות, מציג את ההרמוניה ה'לירית' כמראית עין מתעתעת ומטיל ספק באפשרות להגיע לפתרון שלם וקונסוננטי של העלילה בסיפור ושל המצב הפוליטי המשתקף בה. האופציה הלבנטינית, הסובלנית והרב תרבותית שנפרשה ברומן, מוצגת כבלתי אפשרית. בלט מודרני וה'אחר' הנעלם הסיפור 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' מתרחש גם הוא ב המספרת היא חברת ה'הגנה' בירושלים ונשלחת בעת ההפוגה להסיח את דעתו של קצין או"ם האחראי לשדה התעופה מפריקת מטען שמכיל נשק. המייג'ור הבלגי, 'מאד מאד אירופי', 'לא כל כך אהב את המזרח התיכון, בגלל סיבות משלו, ואני לא כל כך אהבתי את אירופה, בגלל סיבות משלי'. סיבות אלה מפורטות כשהמספרת מונה את הנושאים שאי אפשר לדבר עליהם 'מטעמים של טאקט', ובהם מזון )'הוא ידע היטב שהוא אורח שבע בעיר רעבה'(, שחייה, טניס )'ספורט של מתאנגלזים'( ו'גם על מלחמת העולם השנייה לא דיברנו, כי משפחתו כנראה חיה פחות או יותר, ואילו לרובנו הרגו שם את כל המשפחה'. הסיפור כתוב בגוף ראשון יחיד ורבים לסירוגין, כשלעתים 'אנחנו' הם המ ספרת והמייג'ור 'דיברנו', 'שתינו ג'ין' ולעתים המ ספרת וחבריה: 'אצלנו ילדי ירושלים הטובים, גם אלה שכבר נהרגו, עד לפני חודשים אחדים למדו כולם נגינה ואלה מן השפלה אפילו קראו לנו "כינורים ופסנתרות"'. תנועה זו בין ההשתייכויות מתכנסת כשנמצא לבסוף נושא משותף לשיחה: מוזיקה. המספרת היא אחת מה'פסנתרות', והמייג'ור 'משוגע לבאלט'. מציאת הנושא המיוחל לשיחה גרמה ל'התלהבות הדדית, שבעטיה כמעט התחבקנו'. השניים דנים במוזיקה לבלט, מזלזלים יחד ב El amor brujo )האהבה המכשפת(, 44 על חשיבותה של הכיווניות הדורית מי נבחר להמשיך את 'המאגר הגנטי' עמד יגאל שוורץ, המגדיר בחירה זו כ'הנדסת האדם בספרות'. ראו: יגאל שוורץ, 'הנדסת האדם ועיצוב המרחב בספרות העברית החדשה', בתוך: הנ"ל, מה שרואים מכאן, כנרת, זמורה ביתן, דביר, אור יהודה 2005, עמ' ריטרדאנדו )איטלקית( האטה של הקצב, מילה טרה tre( )mille e 1,003, מספר הנשים שאתן שכב דון ג'ובאני בספרד. 820

14 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' ולעומת זאת מתפעלים מפולחן האביב, שרים יחד את 'הקטע של אחת עשרה שמיניות' מתוכו ונוקשים את המקצב המורכב על השולחן. 46 פולחן האביב, שבו מוקרבת נערה צעירה, מתכתב עם תהייתה של המספרת בתחילת הסיפור 'בעניין מסירת הגוף שאין עמה מסירת הנפש, או האם המולדת היא ערך עליון, וכיוצא באלה. אבל המולדת לא הכריחה אותי להכיר בה כבערך עליון באותו מעמד, כי המייג'ור הבלגי נתגלה כמין חיית בית, אבי משפחה'. המספרת מקשרת במפורש בין מ גדור ללאומיות. במישור אחר, המוזיקה משמשת כאן סמן תרבותי. היא מסמנת את השתייכותם של חברת ה'הגנה' היהודייה, הרעבה, שחבריה נהרגים מדי יום, ושל קצין האו"ם הבלגי השבע לתרבות משותפת, מערבית ואליטיסטית. להעדיף את סטרווינסקי על פני דה פאיה זו תרבות! כמו בעיר ימים רבים גם כאן המוזיקה פועלת כ'הון תרבותי' ומשמשת להדרה של מי שלא רכש את הידע התרבותי. המודרים אינם בנמצא: האזכור היחיד בסיפור לאלה שנגדם מתנהלת המלחמה הוא תיאור הכורסה שבה יושב המייג'ור: 'כורסה נוחה מאוד, ודאי כורסה ערבית מן הרכוש הנטוש, ]...[ כורסה מתרבות אחרת'. המתחים שבין אישה לגבר ובין יהודייה לאירופי )לאחר השואה( אינם נפתרים, אך הם מתבטלים מול הפער שבין השניים המשתייכים לתרבות המערבית לבין האחרים הלבנטיניים, המוחפצים פשוטו כמשמעו, מוצגים כחפץ. תפיסה זו עומדת בסתירה לעמדות המבוטאות בסיפורים אחרים של הראבן, ודאי בכתיבתה הפובליציסטית. אפשר להאשים את הראבן באוריינטליזם, 47 אך אני מציעה לראות בסיפור התייחסות אירונית לאוריינטליזם של התקופה, המשתקף בדעותיהן של הדמויות. 48 כך או כך, ברור שהסיפור מתאר מצב שבו הכוחות הבין לאומיים )נציגי או"ם ובמשתמע גם הבריטים( נוטים לצד היהודי ולא הערבי, בניגוד לאופן שבו תוארו הדברים בשיח הציבורי בישראל בעת פרסום הסיפור )1975(. בהמשך מתפתחת שיחה סוריאליסטית, וממנה לקוחה כותרת הסיפור. המייג'ור מתלונן שהבלט הקלאסי והרומנטי מיושן ורכרוכי: תראי את ז'יזל, או את אגם הברבורים. נו באמת, יוצאות לך ארבע בחורות בכותנות לילה, וכל פעם שהן עושות שני צעדים קדימה, מיד הן עושות שלושה צעדים אחורה, ]...[ זה תקוע במקום אחד ולא זז. שני צעדים קדימה ושלושה אחורה. ]...[ לא זז! אירופה לא זזה! העולם מלא אלימות, מדמואזל, מלא מלא אלימות, תסתכלי סביב, ואלה בשלהם: פלייה, גליסה, אנטרשה. איזה הבל. בעולם של גברים אלימים הבאלט הקלאסי מתעקש להישאר, תסלחי לי, נקבי. אגם של ברבורים. פוי. 46 האהבה המכשפת מאת מנואל דה פאיה, פולחן האביב מאת סטרווינסקי. גם מוזיקאים מקצועיים מתקשים לשיר את פולחן האביב. אולי יש לייחס את השירה להשפעתו של הג'ין הבלתי מהול כאמור יוחאי אופנהיימר, שלא הכיר סיפור זה, ראה בהראבן סופרת אוריינטליסטית. לדעתי קריאה שאינה מנותקת מכלל יצירתה של הראבן מובילה למסקנה שונה משלו. 48 דווקא אפיון הכורסה כבאה מתרבות אחרת מתחבר לטענה העקרונית במסה 'אני לבנטינית', הרואה בלבנטיניות תרבות סובלנית וסבלנית יותר, תרבות שראוי להעריך ושיש ללמוד ממנה. שולמית הראבן, 'אני לבנטינית', בתוך: הנ"ל, משיח או כנסת, דביר, תל אביב 1987, עמ'

15 צ'ייקובסקי הוא בכלל אשה אמרתי. צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס אמר המייג'ור. וליסט הוא אשתו של ואגנר. ]...[ ודביסי הוא אשתו של ראוול. בינתיים ברור שהמייג'ור מודע להפרת כללי ההפוגה וליריות האימונים שנשמעות ברקע, אבל בסיום הוא מודה למספרת: 'זו היתה השיחה הרצינית הראשונה שניהלתי מאז בואי לאיזור. עונג רב, עונג רב'. תיאור השיחה כ'רצינית' מעצים את הגרוטסקיות של הסיפור כולו, ומחזק את האפשרות לקרוא אותו כפרודיה על האוריינטליזם של הדמויות. הכתיבה בגוף ראשון מעידה שהראבן אינה מנקה גם את עצמה מתפיסות אוריינטליסטיות, לפחות בעבר, ומהביקורת שהיא מותחת על דמויותיה. הסיפור נפתח בתיאור נטורליסטי של ירושלים הנצורה: 'ריח של אבק שריפה, עשן, דם שלא רוחץ מן המדרכות, בתי שימוש שלא נשטפו מחוסר מים, ליזול, ופרחי אביב שפרחו אותה שנה בעיר הסגורה והמסריחה במשהו כעין אלימות של ריח. גם ריח הפחד עמד באוויר, חזק מאוד'. על רקע האלימות הממשית מאוד של המלחמה אלימות שהבלגי מעדיף להתעלם ממנה בנימוס מופלג טענתו כלפי הבלט הקלאסי שמסתגר בבועה 'נשית' בעולם אלים מופנית בראש ובראשונה כלפיו. התלהבותו מהאלימות ומה'גבריות' של ואגנר או של רוול, והבוז ל'נשיות' של צ'ייקובסקי ושל דביסי, מוגחכות על ידי התיאור שלו עצמו יושב בכורסה הערבית ה'נוחה מאוד' ומתענג 'עונג רב' על שיחה תרבותית על בלט כשברקע נשמעות כל העת יריות. בעצם היה עליו לפנות לעצמו: תסתכל סביב! העולם מלא אלימות! אבל בה בעת מופנית טענה גם כלפי המספרת: למרות מה שאירופה עוללה למשפחתה היא נותרה אירופית והיא מנצלת את האירופיות שלה במאבק כנגד ה natives. יש לומר שגם אם המחברת מתייחסת באירוניה אל האוריינטליזם של הדמות המספרת )המייצגת אולי אותה עצמה בנעוריה( נראה שבנקודה זו היא משתמשת, באופן לא מיודע ולא אירוני, בנשיות כסמן של נחיתות, של רכות ושל חולשה ביטוי לשיח ר אקציוני ושוביניסטי שהסיפור לא לגמרי חופשי ממנו, למרות ההתייחסות המודעת למ גדור בתחילת הסיפור. משפט הסיום של הסיפור הוא אוקסימורון: 'עכשיו זה כבר בטוח סוף העולם. עכשיו זה בטוח'. האם יש עוד משהו בטוח בעולם, או שזהו סוף העולם? הייצוג המוזיקלי, הפועל בסיפור זה בעיקר כסמן תרבותי, חושף מתחים בלתי פתירים בין מערב למזרח, בין אירופים ליהודים, בין נשים לגברים, בין אלימות לתרבות אך מתחים אלה מסרבים להיות מוכלים בניסוח הבינארי המקובל. סבך המתחים מזמין השוואה ל'איזון השברירי' של אדורנו, ומסמן את הסיפור כיצירה מודרניסטית הנענית לקריאה דיאלקטית 'שלילית'. 49 האם אלה עדיין אופוזיציות בינאריות? האם הקטגוריות השגורות עדיין רלוונטיות? האם יש עוד משהו בטוח? 49 ראו:.Adorno, Aesthetic Theory 822

16 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' הדיאלקטיקה של 'אוגוסטין' תעלוליו המוזיקליים של הכנר בסיפור 'אהבה בטלפון' אינם כרוכים במלחמות בין יהודים לערבים, אלא מסגירים יחסים מורכבים בין אמן לח ברה. ניתוח הייצוגים המוזיקליים בסיפור חושף ביקורת פוליטית נוקבת. 'אהבה בטלפון' הוא סיפור אניגמטי. אוה ומוניקה הן שתי אחיות קשישות ומכובדות, 'מו ד ה ד אמ ן' יקיות שחיות בבית ללא גברים ומישהו מטריד אותן בטלפון. סמל המשטרה המזרחי פג'ויה מוזעק לטפל בעניין והוא מתייחס להטרדה כאל פשע חמור. והנה אחת האחיות, מוניקה, מתה כנראה מהתקף לב שאירע בשל ההטרדה; מתברר שהמטריד הוא לא אחר מאשר בן טיפוחיהן של האחיות, הכנר טיבריוס, ניצול שואה שהאחיות מפנקות ומאכילות אותו. בסיום, בלוויה של מוניקה, השוטר גוזר על טיבריוס לדאוג לאוה, האחות הנותרת. אם טיבריוס הוא המטריד, למה לשדך אותו לאוה? ולמה ההטרדה הטלפונית מוגדרת כ'אהבה בטלפון'? למה טיבריוס לא יכול לאהוב את האחיות פנים אל פנים, במגע אמתי? המבקרים המעטים שעסקו בסיפור ראו את האחיות הקשישות והפוריטניות כקורבנות פסיביים של המיניות המתפרצת של הכנר. 50 הקריאה שאני מציעה הופכת פרשנות זאת על פיה. אחת השיחות בין השוטר לאחיות מתייחסת לניסיון לתאר במילים חוויה שמיעתית את קולו של המטריד: 'טוב איזה קול יש לו?' שואל סמל פיג'ויה בפעם העשירית. אין הוא מצליח להוציא מהן תיאור של ממש. 'כמו כתב ספורט', אומרת אוה, מיואשת, בקול הברונכיטי שלה, 'אבל לאט'. 'גברת, זה לא מתאר את הבן אדם', הוא גוער. 'זה הדמיון שלך ככה' )עמ' 40(. מוזר שאוה לא מסוגלת לתאר את קולו של המטריד, אף על פי שבהמשך יתגלה שזהו קול שהיא מכירה היטב. הטקסט מפרש, כביכול, את עצמו: הוא באמת לא מתאר. למעשה התיאור של אוה רק מאפיין את ההטרדה כבאה ממקור גברי. לעומת חוסר היכולת של אוה לתאר את קולו של המטריד, קולה של אוה עצמה דווקא מתואר. התיאור 'קול ברונכיטי' אופייני לייצוג חושי: במידה מסוימת הוא אכן מצליח להעביר תחושה של קול מסוים )צרוד, מחוספס, מאנפף(. אבל התיאור הזה אינו יכול לתאר באמת את צליל קולה. שוב 'זה לא מתאר את הבן אדם'. מצד אחר, השימוש ב'ברונכיטי' כשם תואר מעלה על הדעת מחלה, חולשה וז קנה, מבלי שהדבר נאמר במפורש. תיאור הצליל במילים הוא בה בעת חסר וי ת ר. האהבה של טיבריוס לאחיות בעייתית. טיבריוס ילדותי מאוד, והילדותיות המופגנת שלו מנומקת בהיותו ניצול שואה: 'כשבאו הגרמנים, היה טיבור קולטאי בן התשע אדם זקן מאוד. עכשיו הוא ילד, כל שנה יותר'. היחסים בינו לבין האחיות מזכירים יחסים אמהיים, אבל גוון מיני נוכח בסיפור כל הזמן. 51 הייצוגים המוזיקליים מרכזיים כאן מאוד: טיבריוס הוא מוזיקאי, 50 ראו: אביבה ברזל, 'בדידות לשולמית הראבן', הדאר, ; אלכס זהבי, 'הבדידות הטמונה בחירות המדומה של מי שעצמיותו נטשטשה', מעריב, , עמ' ציטוט לדוגמה: '"אני ארים את החצאיות שלכן", אומר טיבריוס בלחש נורא. "טיבריוס, אתה משעמם. מה מנגנים הערב??...' )עמ' 44(. 823

17 כנר בתזמורת, וגם שם הוא מתנהג כילד מופרע. באמצע קונצרט בשידור חי הוא מנגן קטע מ'אוגוסטין': 'בערב, בסוף הפרק הראשון של הגריג, הן מתכופפות יחד קרוב קרוב לרדיו. מתוך סבך הכינורות, דקיק וחצוף, נשמע "אך דו ליבר אוגוסטין, אוגוסטין, אוגוסטין"' )עמ' 49(. 'אוגוסטין' הוא שיר רחוב בעל מנגינה עליזה ותוכן מזוויע: אוגוסטין השיכור נרדם בין הגוויות המוטלות ברחוב בעת מגפת הדבר בווינה של המאה ה 17, ונאסף אתן בטעות לעגלת הקברנים )ראו להלן שני בתים מתוך השיר(. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Mäd l ist weg, alles weg, alles weg, Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Jeder Tag war ein Fest, Jetzt haben wir die Pest! Nur ein großes Leichenfest, Das ist der Rest. אך, חביבי אוגוסטין, אוגוסטין, אוגוסטין, אך, חביבי אוגוסטין, הכל אבוד! הכסף הלך, הבת הלכה, הכל הלך, הכל הלך. אך, חביבי אוגוסטין, הכל אבוד! אך, חביבי אוגוסטין, אוגוסטין, אוגוסטין, אך, חביבי אוגוסטין, הכל אבוד! כל יום חגיגה היתה, עכשיו יש רק מגפה! חגיגת גופות גדולה זה מה שנשאר. הכנסת שיר כזה ליצירה של גריג היא מעשה קונדס ילדותי, אך גם הכנסת אלמנט מקברי, אלים וסרקסטי לתוך המוזיקה מלאת התקווה. המוזיקה אינה משמשת כאן רק אינטרטקסט. הסיפור מעמת את הזיכרון של חוויית ההאזנה למוזיקה של גריג עם המנגינה המוכרת של 'אוגוסטין'. זהו זיכרון חושי, קונקרטי, של מוזיקה 'קלאסית' נעימה וזורמת לעומת שיר רחוב פרוע. מצד אחר, ייתכן שכל אחד מהקוראים נזכר במוזיקה אחרת: האם 'הגריג' הוא ה'בוקר' הנעים והאופטימי מפר גינט, או מהקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור? זוהי דוגמה נוספת לאמביוולנטיות של הייצוג המוזיקלי. החוויה החושית הקונקרטית המתוארת במילים כתובות היא תמיד חסרה. גם כשנתונה היצירה המדויקת, 'אוגוסטין', יש טווח רחב של אפשרויות ביצוע. ספק אם מישהו מהקוראים שמע אי פעם את 'אוגוסטין' מנוגן בכינור. 52 ודאי שייצוג סתמי כמו 'הפרק הראשון של הגריג' משאיר הרבה אפשרויות פתוחות. אמנם, הפרק הראשון )הבוקר( של פר גינט עשוי להתאים לסיפור. זו יצירה מוכרת, והראבן השתמשה תמיד ביצירות שסביר להניח שהן ידועות לכל קורא משכיל. לקראת סוף הפרק הראשון יש קטע שעשוי להתאים לתיאור בסיפור )'סבך כינורות'(; והנושא של 'אוגוסטין' עשוי לשמש קונטרפונקט לנושא של הפרק 'הבוקר', כך שנגינתו תשתלב ב'טוטי' התזמורתי בלי שהמנצח יבחין. על המנצח להיות לשם כך 'סתום וחרש' )עמ' 44(, כפי שתיאר אותו טיבריוס... מנגד, הכינור של טיבריוס הוא 'דקיק וחצוף', כמו ילד קטן ולא מחונך. כאן יש תיאור עודף: הקונוטציות של המילה 'חצוף' מצטרפות לחוויה 52 ילידי הארץ מכירים אולי את 'אוגוסטין' כשיר רחוב הפותח במילים 'ושתי הקירחת'

18 'צ'ייקובסקי הוא אשתו של ברהמס' המיוצגת ומתווכות אותה. הייצוג המוזיקלי פועל בה בעת גם ברמה הקונקרטית, החושית והרגשית, וגם ברמה הטקסטואלית, המושגית. הוא מדויק ועמום, חסר ועודף. בדיוק משום כך הייצוג עשוי להיות טעון במשמעות. טיבריוס אוהב מוזיקה באמת. הוא מקלקל את הקונצרט כיוון שלדעתו זה קונצרט גרוע, 'תכנית לבתולות משני המינים' בניצוחו של מנצח 'סתום וחרש'. 'אוגוסטין' הוא ניסיון לשבור את המהוגנות הבורגנית, את ח פצון המוזיקה בקונצרט, ניסיון שהוא אנלוגי ליחסיו של טיבריוס עם האחיות. אבל החלוקה הכאילו נקייה בין האחיות המהוגנות והתרבותיות לבין הכנר המופרע והילדותי היא רק מראית עין. הסיפור נפתח במשפט, 'אך, סמל פיג'ויה! אך, סמל פיג'ויה!' כלומר, האחיות בעצמן מטרימות את 'אך דו ליבר אוגוסטין'! ניתוח ייצוגיהם של חושים אחרים בסיפור מראה שהאחיות אינן תמימות כל כך. הניתוח, שחורג מנושא הדיון כאן, חושף אצל האחיות הקשישות אלימות, מיניות מודחקת וסטריליות קפדנית שאינה מאפשרת לכנר לאהוב אותן פנים אל פנים. לאורך הסיפור יש רמזים רבים לאלימות סמויה אצל האחיות, שהן 'כביכול חסרות ישע' )עמ' 39, ההדגשה שלי(. שיאם של רמזים אלה בתיאורה של מוניקה במטבח, המזכיר את מטבח המכשפה בפאוסט לגתה, ובמיוחד במשפט 'מחבת הטויפל של מוניקה כבר רוחשת על האש, כמו מחבת של שדים באמת'. 53 אם טיבריוס, שחי את חייו בהיפוך מזקן לנער מגלם את פאוסט, האחיות הן נציגותיו של השטן. בכל שיחותיהן עמו הן מבטאות שליטה ברורה, כשל הורה בילד קטן, בניגוד מוחלט לחוסר השליטה שגורם למותה של מוניקה. בתחילת הסיפור, כחלק מהאלימות המילולית של האחיות, מופיע המשפט: 'איש בחטאו ימות, איש בחטאו ימות'. 54 אבל אם ה'חטא' הוא ההטרדה ה'מלוכלכת' בטלפון, מדוע מתה מוניקה, ש'היא היא הניקיון'? 55 ההסבר לכך מעוגן בעיקר בייצוגים של חוש הטעם, אך מכיוון שענייננו כאן בייצוגים מוזיקליים נאמר בקיצור שהחטא של מוניקה הוא דווקא הניקיון שלה, ההדחקה האגרסיבית של כל מה שמיני, מלוכלך וגברי. גם 'אוגוסטין' הוא חטא של לכלוך: שיר שיכורים מקברי ופסימי המזהם את הקונצרט הבורגני והמכובד. טיבריוס הוא ילד מופרע, ניצול שואה אפל ואמן. הוא אינו מסוגל לאהוב את אוה ואת מוניקה פנים אל פנים. הוא זקוק להן, אבל אינו יכול לעמוד בסטנדרטים הקשוחים והמאובנים שלהן, ומוכרח לפרוץ את הגבולות במציצת סוכריות באמצע הקונצרט, בנגינת 'אוגוסטין', בהטרדות טלפוניות. ההטרדות מערערות את חייהן עד למותה של מוניקה, כיוון שהן חושפות את היצרים המיניים והאלימים המודחקים של האחיות. שני חטאיו של טיבריוס הם 'פשעי אהבה', שכן 'אוגוסטין' הוא מרד באמנות הבורגנית, בניסיון לזעזע ולהחיות אותה. בסיום הסיפור אוה 53 עמ' 46. Teufel פירושו שטן בגרמנית. ההקבלות לפאוסט רבות ולא אעמוד על כולן כאן. בין השאר מוניקה מסתובבת במטבח במעגל, 'טיבריוס מכשף חשבונות' ובשר עגל )בגרמנית )Kalb מזכיר לסמל פיג'ויה בישול כלבים. השוו: יוהן וולפגנג גתה, פאוסט )תרגמה ניצה בן ארי(, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 2006, עמ' 154 ואילך. הלחש ה'מתמטי' של המכשפה מופיע בעמ' עמ' 40. המקור ממלכים ב יד, 6 ודברים כד, 16. הפסוק מופיע גם בשיר 'בארבע שורות', שולמית הראבן, ירושלים דורסנית, מרחביה, ספרית פועלים 1962, עמ' עמ' 50. היפוך האותיות מוניקה-הקינומ )עמ' 45( מצביע על הקרבה הפונטית בין 'מוניקה' ל'ניקיון'. 825

19 מציגה חטא זה כפשע נורא: 'ופתאום היא נבהלת פן יעניש אותו הסמל פיג'ויה על דו ליבר אוגוסטין' )עמ' 55(. בהלוויה של אחותה, מה שנראה לאוה קשה כל כך הוא דווקא התעלול הילדותי בקונצרט, מה גם שבשעת הקונצרט התגובה של האחיות היא אמביוולנטית: בערב, בסוף הפרק הראשון של הגריג, הן מתכופפות יחד קרוב-קרוב לרדיו. מתוך סבך הכינורות, דקיק וחצוף, נשמע 'אך דו ליבר אוגוסטין, אוגוסטין, אוגוסטין'. הן מביטות זו בזו, המומות. 'לא!!' 'הוא העז!' 'יום אחד יעיפו אותו מהתזמורת', אומרת אוה, ואינה יודעת אם לפחד או לצחוק. סנטרה רועד. 'אך, טיבריוס, איזה בן אדם. אך דו ליבר' )עמ' 50-49(. 'אך דו ליבר' אינו רק ציטוט מהשיר, פירושו המילולי הוא 'אתה אהוב'. ההסבר היחיד לחשש של אוה שטיבריוס ייענש על 'אוגוסטין' הוא שהתקת החטא אל התעלול המוזיקלי מעידה על מידת ההדחקה של הפשע האמתי, שהוא פריצת הגבולות המקובלים בחברה מהוגנת. האחיות מסוגלות לקבל את חטאו של טיבריוס כל עוד הוא נשאר תעלול ילדותי, שאינו משנה דבר בחיים האמתיים, כלומר כל עוד הוא נותר מרד תוך אמנותי. אך כשהמרד פורץ החוצה ומשפיע על האחיות עצמן התוצאות הרות אסון, שכן החטא המינורי למדי )הטרדה טלפונית( מקבל 56 פתאום ממדים מפלצתיים: 'עצום, ארגמני נגוע, מסריח כחציל רקוב. מחלה בתוך הבית'. מה שמעצים את חטאו של טיבריוס הוא החטא המשלים אותו, חטאה של מוניקה: המיניות האינפנטילית של הכנר מועצמת למחלה קטלנית כיוון שהיא מערערת את הביטחון האובססיבי של מוניקה הסטרילית במערכת הערכים הנוקשה והצפודה שהיא מטפחת בקפידה, וחוברת למיניות המודחקת שלה עצמה. ובכל זאת, האחיות טיפחו את הכנר ואוה הנותרת בחיים תמשיך לעשות זאת, למרות הכול. כשם שהכנר המורד זקוק לאחיות, המזינות אותו ומעניקות לו מסגרת )שנגדה הוא יכול להתמרד(, גם הן זקוקות לו. החברה אינה יכולה לסבול את האמנות שמערערת את הקטגוריות הבסיסיות שלה ללא הפסק אך גם לא יכולה בלעדיה, שכן בלי אותו ערעור בלתי פוסק היא צפויה למוות בהתאבנות. טענה זו קרובה לתפיסותיו הדיאלקטיות של אדורנו, המתאר את החברה המודרנית הנאורה כמי שהמיטה אסון על עצמה )והיא זוהרת 'בסימן של שואה עטורת ניצחון'( ואת יצירת האמנות כסבך של מתחים דיסוננטיים, בלתי פתירים, המשקפים את השסעים בחברה שבתוכה נוצרו. 57 השמעת 'אוגוסטין' עשויה להיקרא כניסיון מגוחך ועצוב לזעזע את המאזינים, בדומה להלם שהאמנות המודרנית נדרשת לגרום לנמעניה כדי לסדוק את החפצון ואת ההתאבנות בתרבות המערבית. לכן בסוף הסיפור הכנר הוא בן הזוג הנכון לאחות שנותרה. הוא ה'אחר לגמרי' שבכוחו להשלים את אוה ולשמור אותה חיה. והרי אוה היא חוה, אם כל חי. 56 עמ' 40. חציל אינו מסריח יותר מירקות אחרים. ייתכן שהחציל מסמן את הלבנטיניות המאוסה בעיני האחיות. 57 ראו: אדורנו והורקהיימר, 'מתוך: מושג הנאורות', עמ' 53 ואילך; וכן.Adorno, Aesthetic Theory 826

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה שם הקורס: ספרות הפסנתר ג' התקופה הרומנטית Piano Literature 3 The Romantic Period שנתי, תשע"ז, 2016-2017 שו"ת, 4 ש"ס שם המרצה: פרופ'

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

בגידת אחד מבני הזוג עשויה להיות מכה כואבת לשני בני הזוג

בגידת אחד מבני הזוג עשויה להיות מכה כואבת לשני בני הזוג 1 יעוץ זוגי במשבר בגידה בנישואין ד"ר שרה ברסלרמן- יעוץ פרטני, זוגי ומשפחתי ברקע של חלק גדול ממשברי הזוגיות המגיעים לייעוץ זוגי, נמצא גילוי בגידה של אחד מבני הזוג. גילוייה של בגידה הינו זעזוע רציני לבן

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד