XPS 15 (L502X) מדריך התקנה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "XPS 15 (L502X) מדריך התקנה"

תמליל

1 הודפס בפולין. support.dell.com

2

3

4 סקדניא פנייה מקוונת ל- Dell 92 פס פקדים 33 פתרון בעיות 62 ר רשת קווית כבל רשת, חיבור 9 ש שחזור הגדרות יצרן 81 שירות לקוחות 85 ת תוכנית האבחון של Dell 71 תכונות תוכנה 52 תקליטורי,DVD נגינה ויצירה 53 תקליטורים, נגינה ויצירה

5 סקדניא מצלמה 47 כרטיס SIM 14 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה טכנית 86 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה 86 ל לוח בקרה לשמע 43 מ מדיית התאוששות מערכת 80 מוצרים מידע ורכישה 87 מחבר mini-displayport 31 מחשב, התקנה 7 מנהלי התקנים והורדות 94 מסך מגע תנועות 48 מפצלי חשמל, שימוש 8 מקלט טלוויזיה 19 מקשי בקרת מולטימדיה 40 משאבים, מידע נוסף 93 משטח מגע תנועות 38 משלוח מוצרים להחזרה או תיקון 88 נ נורית מצב סוללה 33 נורית פעילות של כונן קשיח 33 ע עזרה קבלת סיוע ותמיכה 84 פ פותר בעיות החומרה 71 פנייה אל Dell 90 מפרט

6 סקדניא בעיות חומרה אבחון 71 בעיות חשמל, פתרון 65 בעיות, פתרון 62 בעיות תוכנה 67 ג גיבוי ושחזור 53 ה הגדרת מערכת התנהגות מקש פונקציה 40 כניסה 40 החזרת פריטים במסגרת האחריות 88 הקפצה 48 התקנה, לפני שתתחיל 7 ז זרימת אוויר, שמירה על 7 ח חיבור )התחברות( לאינטרנט 22 חיבור לאינטרנט 22 חיבור רשת תיקון 64 חיבור רשת אלחוטית 64 ט טכנולוגיית NVIDIA Optimus 56 י יכולות המחשב 52 כ כונן אופטי שימוש 44 כניסה ל- FTP, אנונימי 86 כרטיס B-CAS

7 W Windows Program Compatibility Wizard )אשף תאימות תוכניות(, 67 Windows Mobility Center )מרכז הניידות של Windows ( 40 D DataSafe Local Backup 78 DellConnect 85 Dell Factory Image Restore 81 Dell Stage 54 Diagnostics Checklist )רשימת פעולות לביצוע באבחון( 91 ספק שירות אינטרנט 22 א איתור מידע נוסף 93 אפשרויות התקנה מחדש של המערכת 76 אתרי אינטרנט לתמיכה ברחבי העולם 86 ב בעיות זיכרון פתרון 66 אינדקס I ISP S System Restore )שחזור מערכת( 77 U USB PowerShare

8 מידע עבור,NOM או התקן המקסיקני הרשמי Official( )Mexican Standard )עבור מקסיקו בלבד( המידע הבא מסופק עבור ההתקנים המתוארים במסמך זה, בהתאם לדרישות התקן המקסיקני הרשמי :)NOM( יבואן: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 Flat 11 Col. Lomas Altas México, D.F. חפסנ מספר דגם תקינה P11F מתח וולט ז"ח / וולט ז"י תדר Hz לפרטים, קרא את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב. צריכת חשמל 1.50 אמפר/ 1.60 אמפר/ 2.30 אמפר/ 2.50 אמפר מתח יציאה 19.5 VDC עוצמת יציאה 4.62 אמפר/ 6.70 אמפר למידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות לשם שמירה על הבטיחות, עיין בדף הבית בנושאי תאימות לתקנים.dell.com/regulatory_compliance בכתובת,)Regulatory Compliance Homepage( 103

9 נספח הודעה בנוגע למוצרי Macrovision מוצר זה משלב טכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים המוגנת על-ידי תביעה לשיטות של פטנטים מסוימים בארה"ב וזכויות קניין רוחני נוספות בבעלות Macrovision Corporation ובעלי זכויות נוספים. אין להשתמש בטכנולוגיה זו להגנה על זכויות יוצרים אלא באישור חברת,Macrovision Corporation והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות אחרות של צפייה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התירה Macrovision Corporation שימוש אחר במוצר. חל איסור על ביצוע הנדסה לאחור או פירוק. 102

10 טרפמ המחשב סביבת טמפרטורות: טווח הפעלה אחסון )מקסימום(: יחסית לחות הפעלה אחסון צ' 35 עד 0 פ'( 95 עד )32 צ' 65 עד 40 פ'( 149 עד ) 40 עיבוי( )ללא 90% עד 10% עיבוי( )ללא 95% עד 5% תנודות בספקטרום שימוש )תוך מרבית תנודה מידת משתמש( סביבת המדמה אקראי הפעלה בהפעלה לא המחשב סביבת תוכנית כאשר נמדד פועל )למצב מקסימלי זעזוע הקשיח הכונן על פועלת Dell Diagnostics האבחון לא-פועל למצב מילישניות; 2 של סינוס חצי אות עם ואות ראש חניית במצב הקשיח הכונן כאשר נמדד מילישניות(: 2 של חצי-סינוס הפעלה בהפעלה לא )מרבי(: רום הפעלה אחסון אווירי זיהום רמת 110 G 160 G מטר 3048 עד 15.2 רגל( 10,000 עד ) 50 מטר 10,668 עד 15.2 רגל( 35,000 עד ) 50 בתקן כמוגדר פחות או G2 ISA-S GRMS 1.30 GRMS 101

11 טרפמ 240 cpi 100 מ"מ 56 מ"מ מתאם זרם חילופין זרם יציאה: 90 וואט 130 וואט מתח יציאה נקוב טמפרטורת פעולה טמפרטורת אחסון מקלדת מספר מקשים פריסה 4.62 אמפר )רציף( 6.70 אמפר )רציף( 19.5 VDC 0 עד 40 צ' )32 עד 104 פ'( 40 עד 70 צ' ) 40 עד 158 פ'( 86 )ארה"ב וקנדה(; משטח מגע רזולוציית מיקום X/Y )מצב טבלת גרפיקה( גודל: פיסי גובה רוחב גובה 32.2 מ"מ עד 38.2 מ"מ 381 מ"מ מ"מ רוחב עומק משקל )עם סוללת 6 תאים( ניתן לקבוע את התצורה למשקל קטן מ- 2.8 ק"ג 87 )אירופה(; 90 )יפן(; 87 )ברזיל( QWERTY/AZERTY/Kanji 100

12 טרפמ סוללה סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 9 תאים: מ"מ גובה מ"מ רוחב מ"מ עומק 0.49 ק"ג משקל סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 6 תאים: מ"מ גובה מ"מ רוחב מ"מ עומק 0.33 ק"ג משקל 11.1 וולט )6 או 9 תאים( מתח סוללה משך פעולה סוללת מטבע מתאם זרם חילופין משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה CR-2032 הערה: השתמש אך ורק במתאמי זרם חילופין המיועדים לשימוש יחד עם המחשב שלך. עיין במידע אודות בטיחות אשר סופק עם המחשב. מתח כניסה זרם כניסה )מרבי( תדר כניסה וולט ז"ח / וולט ז"י 1.50 אמפר/ 1.60 אמפר/ 2.30 אמפר/ 2.50 אמפר Hz משך טעינה )מקורב( 4 שעות )כאשר המחשב כבוי( הספק יציאה 90 וואט/ 130 וואט 99

13 טרפמ מ"מ מ"מ מ"מ 1920 x Hz 0 )סגור( עד /40 15/30 (H/L) x מ"מ וידאו משולב נפרד בקר וידאו זיכרון וידאו בקר וידאו זיכרון וידאו תצוגה סוג גרפיקת Intel HD עד 1.6 GB NVIDIA GeForce GT 525M NVIDIA GeForce GT 540M )GT 525M(1 GB בנפח DDR3 )GT 540M(2 GB בנפח DDR3 HD WLED של 15.6 אינץ', TrueLife Full HD RGBLED של 15.6 אינץ', TrueLife )אופציונלי( HD WLED רב מגע של 15.6 אינץ', TrueLife )אופציונלי( תצוגה מידות: גובה רוחב אלכסון רזולוציה מרבית קצב רענון זווית פעולה זווית צפייה אופקית זווית צפייה אנכית רוחב פיקסל 98

14 טרפמ V K USB חיצוני מודם 10/100/1000 Ethernet LAN המערכת לוח על מדיה כרטיסי קורא נתמכים כרטיסים מצלמה מצלמה רזולוציית וידאו רזולוציית Secure Digital זיכרון כרטיס ) SD ( Secure Digital Input Output (SDIO) Secure Digital High Capacity (SDHC) Secure Digital extended Capacity (SDXC) Memory Stick Memory Stick PRO MSXC זיכרון כרטיס )MMC( מולטימדיה כרטיס תקשורת )אופציונלי( מודם רשת מתאם Wireless )אלחוט( טלוויזיה )אופציונלי(, WWAN WLAN,,WiMAX/Wi-Fi abgn/agn Bluetooth אלחוטית וטכנולוגיה )אופציונלי( WiDi )אופציונלי(/ טלוויזיה מקלט כרטיס )אופציונלי( Realtek ALC665 שמע שמע בקר רמקולים + וואט 4 ראשיים רמקולים שני וואט 12 סאב-וופר 20 W שיא פלט קול עוצמת בקרי מדיה ובקרי תוכניות תפריטי xd-picture Card מגה-פיקסל 2.0 של HD 1280 x

15 טרפמ זיכרון סוג זיכרון 1066 MHz/1333 MHz SODIMM DDR3 הערה: לקבלת הוראות לשדרוג הזיכרון, עיין במדריך השירות שבאתר.support.dell.com/manuals מחברים שמע מחבר מיקרופון אחד, מחבר אוזניות/רמקולים סטריאופוניים אחד הערה: ניתן להשתמש במחברים גם כדי לחבר רמקולים של 5.1 ערוצים S/PDIF Mini-Card מחבר אוזניות/דיגיטלי S/PDIF )אופטי( משולב אחד חריץ מלא Mini-Card אחד חריץ חצי Mini-Card אחד מחברים מחבר HDMI מתאם רשת מחבר 19 פינים אחד מחבר RJ45 אחד שני מחברי 4 פינים תואמי USB 3.0 מחבר 20 פינים אחד USB Mini- DisplayPort esata קורא כרטיסי מדיה מחבר כניסת אנטנה )אופציונלי( מחבר 7 פינים/ 4 פינים esata/ PowerShare משולב עם USB חריץ 9 ב- 1 מחבר MCX אחד 96

16 מפרט המחשב. של ושדרוג התקנים מנהלי עדכון התקנה, בעת לו להזדקק עשוי שאתה מידע מספק זה סעיף שברשותך, המחשב של לתצורה בנוגע נוסף מידע לקבלת לאזור. מאזור להשתנות עלולות ההצעות הערה:,Dell Support Center את להפעיל כדי D. ell Support Center ב- שלך" המערכת "אודות בסעיף עיין העבודה. בשולחן ההודעות באזור הסמל על לחץ מחשב דגם זיכרון Dell XPS L502X מחשב פרטי זיכרון מודול מחבר זיכרון מודולי קיבולות SODIMM מחברי שני למשתמש נגישים 4 GB ו- 2 1,GB G B 2 GB 8 GB Mobile Intel 6 שבבים ערכת )HM67( Series Express Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 שבבי ערכת מערכת מעבד סוג מינימלי זיכרון מרבי זיכרון 95

17 םיפסונ םיבאשמו עדימ שופיח אם עליך: לחפש מידע על שיטות הבטיחות המומלצות עבור המחשב לעיין במידע בנוגע לאחריות, תנאים והתניות )ארה"ב בלבד(, הנחיות בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע ארגונומי והסכם רישיון למשתמש הקצה ראה: עיין במסמכים העוסקים בבטיחות ובנושאי תקינה שצורפו למחשב שברשותך, ובקר גם בדף הבית בנושאי עמידה בתקנים Homepage( )Regulatory Compliance בכתובת dell.com/regulatory_compliance support.dell.com לחפש מנהלי התקנים והורדות; קובצי readme לגשת לתמיכה הטכנית ולעזרה למוצר לבדוק את מצב ההזמנה של רכישות חדשות שביצעת לחפש פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות לאתר מידע על עדכונים של הרגע האחרון בנוגע לשינויים טכניים במחשב שלך או חומר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים 94

18 חיפוש מידע ומשאבים נוספים אם עליך: להתקין מחדש את מערכת ההפעלה להפעיל תוכנית אבחון עבור המחשב ראה: "מדיית התאוששות מערכת" בעמוד 80 "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 71 Downloads" My Dell )הורדות Dell שלי(" בעמוד 70 support.dell.com להתקין מחדש את תוכנת המערכת למידע נוסף אודות מערכת הפעלה Microsoft Windows ותכונותיה לאתר את תגית השירות/קוד השירות המהיר שלך - עליך לאתר את תגית השירות כדי לזהות את המחשב שלך באתר support.dell.com או לפנות לתמיכה הטכנית. החלק התחתון של המחשב ")Dell התמיכה של )מרכז Dell Support Center" בעמוד 69 לשדרג את מחשבך עם רכיבים חדשים או נוספים, כגון כונן קשיח חדש להתקין מחדש או להחליף חלק שחוק או פגום עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals. הערה: במדינות מסוימות, פתיחה והחלפה של חלקים במחשב עלולה לגרום לביטול תוקף האחריות. בדוק את תנאי האחריות ומדיניות ההחזרה לפני שתבצע פעולות בתוך המחשב. 93

19 תלבק הרזע תוכן את לקבוע כדי ההפעלה מערכת של בתיעוד עיין מחובר המחשב אם המחשב. של האתחול קובצי כל תוכן את רשום אחרת, קובץ. כל הדפס למדפסת,.Dell לחברת שתתקשר לפני קובץ אבחון: קוד או צפצוף קוד שגיאה, הודעת הבעיה: לפתרון שביצעת והליכים הבעיה תיאור Dell אל פנייה 800-WWW-DELL התקשרו אנא בארה"ב, ללקוחות.) ( פעיל, אינטרנט חיבור ברשותך אין אם הערה: בחשבונית קשר ליצירת מידע למצוא באפשרותך קטלוג או החשבון המשלוח, תעודת הרכישה,.Dell של המוצרים - ושירות תמיכה של אחדות אפשרויות מספקת Dell משתנה הזמינות הטלפון. באמצעות או האינטרנט דרך לא מהשירותים שחלק וייתכן ולמוצר, למדינה בהתאם באזורך. זמינים יהיו שירות או טכנית תמיכה מכירות, בנושא Dell אל לפנייה לקוחות:. dell.com/contactdell אל. 1 עבור 1 שלך. האזור או המדינה את. 2 בחר 2 לצורכיך. המתאים התמיכה או השירות קישור את. 3 בחר 3 לך. הנוחה Dell אל פנייה שיטת את. 4 בחר 4 92

20 הרזע תלבק זכור למלא את הטופס הבא, הכולל רשימת פעולות לביצוע באבחון. אם ניתן, הפעל את המחשב לפני שתתקשר לחברת Dell לקבלת סיוע, והתקשר ממכשיר טלפון הנמצא סמוך למחשב. ייתכן שתתבקש להקליד פקודות מסוימות במקלדת, למסור מידע מפורט במהלך הפעולות או לנסות שלבי פתרון בעיות אחרים שאפשריים רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב זמין. רשימת פעולות לביצוע באבחון שם: תאריך: כתובת: מספר טלפון: תג שירות )ברקוד בתחתית המחשב(: קוד שירות מהיר: Return Material Authorization Number )מספר אישור להחזרת חומרים( )אם סופק על-ידי טכנאי תמיכה של :)Dell מערכת הפעלה וגרסה: התקנים: כרטיסי הרחבה: האם אתה מחובר לרשת? כן /לא רשת, גרסה ומתאם רשת: תוכניות וגרסאות: 91

21 הרזע תלבק לפני שתתקשר הערה: החזק את קוד המשלוח המהיר בהישג יד בעת ההתקשרות. הקוד מסייע למערכת המענה האוטומטי של Dell לנתב את השיחה שלך ביתר יעילות. ייתכן שתתבקש גם למסור את תג השירות שלך. איתור תג השירות שלך תג השירות של המחשב נמצא בתווית המוצמדת לתחתית המחשב. 1 Service Tag )תג שירות( 1 90

22 הרזע תלבק. 5 ארוז 5 את הציוד המיועד להחזרה בחומרי האריזה המקוריים )או שווי-ערך(. הערה: התשלום על הוצאות המשלוח הוא באחריותך. כמו כן, באחריותך לבטח כל מוצר שמוחזר; הסיכון לאובדן המוצר במהלך המשלוח לחברת Dell חל עליך. חבילות בגוביינה )תשלום בעת מסירה - )C.O.D. לא יתקבלו. הערה: החזרות שיבוצעו מבלי לקיים את הדרישות המקדימות שלעיל לא יתקבלו על-ידי Dell ויוחזרו אליך. 89

23 הרזע תלבק החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לצורך זיכוי הכן את כל הפריטים המיועדים להחזרה, בין אם לשם תיקון או זיכוי, לפי המתואר להלן: הערה: לפני שתחזיר את המוצר אל,Dell ודא שאתה מבצע גיבוי של כל הנתונים בכונן הקשיח ובכל התקן אחסון אחר במוצר. הסר את כל המידע החסוי, הקנייני והאישי, וכמו כן הסר את כל המדיה השליפה כגון תקליטורים וכרטיסי מדיה. Dell אינה אחראית למידע הסודי, הקנייני או האישי שלך; לאיבוד או השחתת נתונים; או לנזק או אובדן של אמצעי אחסון נשלפים שייתכן שכללת במשלוח.. 1 התקשר 1 לחברת Dell כדי לקבל מספר אישור החזרת חומר Number( )Return Material Authorization ורשום מספר זה במקום בולט ובצורה ברורה על הדופן החיצונית של האריזה. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד כלול 2 עותק של החשבונית ומכתב המתאר את הסיבה להחזרה.. 3 כלול 3 עותק של רשימת הפעולות לביצוע באבחון )ראה "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד 91( המציין את הבדיקות שערכת ואת הודעות השגיאה שהתקבלו בתוכנית האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 71(..4 4 כלול אביזרים המשויכים לפריטים המוחזרים )כבלי מתאם זרם חילופין, תוכנות, מדריכים וכן הלאה(, אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי. 88

24 הרזע תלבק שירות מצב ההזמנות האוטומטי Automated Order-Status( )Service לבדיקת מצב הזמנה כלשהי של מוצרי,Dell באפשרותך לבקר באתר support.dell.com או להתקשר לשירות מצב ההזמנות האוטומטי. מענה קולי מבקש ממך להזין את המידע הדרוש לאיתור הזמנתך ולדיווח על מצבה. אם יש בעיה בהזמנתך, כגון רכיבים חסרים, אם נכללו בהזמנה רכיבים שגויים או אם החיוב שגוי, צור קשר עם שירות הלקוחות של חברת.Dell כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונית או את ספח המשלוח. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד.92 מידע על המוצר אם דרוש לך מידע לגבי מוצרים אחרים שניתן לרכוש מחברת,Dell או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Dell בכתובת.dell.com לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך או כדי לדבר עם מומחה מכירות, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד

25 הרזע תלבק שירותים מקוונים באפשרותך ללמוד על מוצרים ושירותים של Dell באתרי האינטרנט הבאים: dell.com dell.com/ap )ארצות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד( dell.com/jp )יפן בלבד( euro.dell.com )אירופה בלבד( dell.com/la )ארצות אמריקה הלטינית והקריביים( dell.ca )קנדה בלבד( באפשרותך לגשת לתמיכה של Dell דרך כתובות אתרי האינטרנט והדואר האלקטרוני הבאות: אתרי האינטרנט של תמיכת Dell support.dell.com support.jp.dell.com )יפן בלבד( support.euro.dell.com )אירופה בלבד( supportapj.dell.com )אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( כתובות הדואר האלקטרוני של תמיכת Dell )אמריקה הלטינית והאיים הקריביים בלבד( )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( כתובות הדואר האלקטרוני של השיווק והמכירות של Dell )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( )קנדה בלבד( פרוטוקול העברת קבצים )FTP( אנונימי ftp.dell.com היכנס למערכת כמשתמש: anonymous )אנונימי(, והשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כסיסמה. 86

26 הרזע תלבק תמיכה טכנית ושירות לקוחות שירות התמיכה של Dell זמין לענות על שאלותיך אודות החומרה של.Dell צוות התמיכה שלנו משתמש בתוכנית אבחון ממוחשבת כדי לספק מענה מהיר ומדויק. כדי לפנות לשירות התמיכה של,Dell ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 90, ולאחר מכן עיין בפרטים ליצירת קשר באזורך או עבור אל.support.dell.com DellConnect,DellConnect כלי פשוט לגישה מקוונת, מאפשר לשותף השירות והתמיכה של Dell לגשת למחשב שלך דרך חיבור פס-רחב, לאבחן את הבעיה ולתקנה, כל זאת תחת הפיקוח שלך. למידע נוסף, בקר באתר.dell.com/DellConnect 85

27 קבלת עזרה אם נתקלת בבעיה במחשב, באפשרותך לבצע את השלבים להלן כדי לאבחן ולפתור את הבעיה:. 1 ראה 1 "פתרון בעיות" בעמוד 62 לקבלת מידע ועיון בתהליכים הקשורים לבעיה של המחשב.. 2 לעיון 2 בתהליכים להפעלת תוכנית האבחון של, Dell ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד מלא 3 את הטופס "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד השתמש 4 בערכת הכלים המקיפה של שירותים מקוונים של Dell הזמינים באתר התמיכה של Dell )support.dell.com( לקבלת עזרה בהתקנה ובצעדים לפתרון בעיות. ראה "שירותים מקוונים" בעמוד 86 לעיון ברשימה מקיפה יותר של שירותי התמיכה המקוונים של.Dell. 5 אם 5 הצעדים שלעיל לא סייעו בפתרון הבעיה, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 90. הערה: התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים. הערה: ייתכן שמערכת קודי השירות המהיר של Dell לא תהיה זמינה בכל המדינות. כשתתבקש להקיש את הקוד שלך במערכת המענה האוטומטי של,Dell הקש את קוד השירות המהיר כדי לנתב את השיחה ישירות לאיש התמיכה המתאים. אם אין לך קוד שירות מהיר, פתח את התיקייה Dell Accessories )כלי שירות של,)Dell לחץ פעמיים על הסמל Express Service Code )קוד שירות מהיר(, ועקוב אחר ההנחיות המוצגות. הערה: ייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים תמיד בכל המקומות מחוץ לגבולות ארה"ב. לקבלת מידע על זמינות השירותים, התקשר לנציג Dell המקומי. 84

28 הלעפהה תכרעמ רוזחש. 8 בחר 8 את תיבת הסימון כדי לאשר שברצונך להמשיך לפרמט מחדש את הכונן הקשיח ולשחזר את תוכנת המערכת להגדרות היצרן, ולאחר מכן לחץ על Next )הבא(. תהליך השחזור מתחיל. השלמתו עשויה להימשך חמש דקות או יותר. לאחר שחזור מערכת ההפעלה והיישומים שהותקנו במקור לתנאים המקוריים, מוצגת הודעה. 9 )סיום( כדי להפעיל מחדש את. 9 לחץ על Finish המחשב. 83

29 הלעפהה תכרעמ רוזחש השתמש ב- Restore Dell Factory Image רק כאמצעי אחרון לשחזור מערכת ההפעלה. אפשרות זו משחזרת את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל יישום או קובץ שהתווספו מאז שקיבלת את המחשב כולל קובצי נתונים יימחקו לצמיתות מהכונן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, תצלומים דיגיטליים, קובצי מוסיקה וכו'. אם תוכל, גבה את כל הנתונים לפני שתשתמש ב- Restore.Dell Factory Image הפעלת Dell Factory Image Restore. 1 הפעל 1 את המחשב.. 2 כאשר 2 מופיע הלוגו של,DELL הקש >F8 > מספר פעמים, כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה שלWindows ;Microsoft לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. 3.3 בחר באפשרות Repair Your Computer )תקן את המחשב(. מופיע החלון System Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת(.. 4 בחר 4 פריסת מקלדת ולחץ על Next )הבא(.. 5 כדי 5 לגשת לאפשרויות השחזור, היכנס למערכת כמשתמש מקומי. כדי לגשת אל שורת הפקודה, הקלד את הערך administrator בשדה User name )שם משתמש(, ולאחר מכן לחץ על OK )אישור(.. 6 לחץ 6 על. Dell Factory Image Restore מופיע מסך הפתיחה של Dell Factory Image.Restore הערה: בהתאם לתצורה, ייתכן שיהיה עליך לבחור באפשרות Dell Factory Tools ולאחר מכן באפשרות.Dell Factory Image Restore. 7 לחץ 7 על Next )הבא(. כעת יוצג המסך Confirm Data Deletion )אישור מחיקת נתונים(. הערה: אם אינך רוצה להמשיך בהפעלת Factory,Image Restore לחץ על Cancel )ביטול(. 82

30 הלעפהה תכרעמ רוזחש לשחזור מערכת ההפעלה ותוכנות Dell המותקנת במפעל על המחשב שלך באמצעות מדיית התאוששות מערכת:. 1 הכנס 1 את התקליטור או כונן ה- USB להתאוששות המערכת והפעל את המחשב מחדש.. 2 כאשר 2 מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12 <. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה שלWindows ;Microsoft לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.. 3 בחר 3 בהתקן האתחול המתאים מהרשימה והקש.>Enter<. 4 בצע 4 את ההוראות המופיעות על המסך. Dell Factory Image Restore )שחזור תמונת מפעל( התראה: שימוש ב- Restore Dell Factory Image לשחזור מערכת ההפעלה מוחק לצמיתות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי ההתקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. אם ניתן, גבה את הנתונים לפני שתשתמש באפשרות זו. השתמש ב- Image Dell Factory System רק אם שימוש ב- Restore Restore )שחזור המערכת( לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. הערה: Dell Factory Image Restore עשוי שלא להיות זמין בארצות מסוימות או במחשבים מסוימים. הערה: אם Dell Factory Image Restore אינו זמין במחשב שלך, השתמש ב- DataSafe Dell Dell DataSafe Local" )ראה Local Backup "Backup בעמוד 78( לשחזור מערכת ההפעלה. 81

31 הלעפהה תכרעמ רוזחש שדרוג ל- Local Dell DataSafe Backup Professional הערה: ייתכן שהיישום Dell DataSafe Local Backup Professional מותקן במחשב שלך, אם הזמנת אותו במועד הרכישה. Dell DataSafe Local Backup Professional מספק תכונות נוספות המאפשרות לבצע את הפעולות הבאות: לגבות ולשחזר את המחשב לפי סוגי קבצים לגבות קבצים להתקן אחסון מקומי לתזמן גיבויים אוטומטיים כדי לשדרג ל- Backup Dell DataSafe Local :Professional 1.1 לחץ פעמיים על סמל Dell DataSafe Local Backup באזור ההודעות של שולחן העבודה. 2.2 לחץ עלNow! Upgrade)שדרג כעת!(. 3 בצע 3 את ההוראות המופיעות על המסך. מדיית התאוששות מערכת התראה: למרות שמדיית התאוששות מערכת אמורה לשמור את קובצי הנתונים שעל המחשב, מומלץ לבצע גיבוי של קובצי הנתונים לפני השימוש במדיית התאוששות המערכת. תוכל להשתמש במדיית שחזור המערכת, שיצרת באמצעות Dell DataSafe Local Backup לשחזור הכונן הקשיח למצב הפעילות שבו הוא היה כאשר רכשת את המחשב, תוך שמירה על קובצי הנתונים שבמחשב. השתמש במדיית התאוששות המערכת במקרה של: כשל במערכת ההפעלה המונע שימוש באפשרויות התאוששות המותקנות במחשב. כשל בכונן הקשיח המונע את שחזור הנתונים. 80

32 הלעפהה תכרעמ רוזחש Dell DataSafe Local Backup Basic לשחזור מערכת ההפעלה ותוכנות Dell שהותקנו במפעל, תוך שימור קובצי נתונים:. 1 כבה 1 את המחשב.. 2 נתק 2 את כל ההתקנים )כונן, USB מדפסת וכד'( המחוברים למחשב והסר כל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה. הערה: אל תנתק את מתאם זרם החילופין.. 3 הפעל 3 את המחשב.. 4 כאשר 4 מופיע הלוגו של,DELL הקש >F8 > מספר פעמים, כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה שלWindows ;Microsoft לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. 5.5 בחר באפשרות Repair Your Computer )תקן את המחשב(. 6.6 בחר Dell DataSafe Restore and System מתוך התפריט Emergency Backup Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( ובצע את ההנחיות המוצגות על המסך. הערה: תהליך השחזור עלול לארוך שעה או יותר, בהתאם לכמות הנתונים שיש לשחזר. הערה:למידע נוסף, עיין במאמר במאגר המידע באתר.support.dell.com 79

33 הלעפהה תכרעמ רוזחש Dell DataSafe Local Backup התראה: שימוש ב- Local Dell DataSafe Backup לשחזור מערכת ההפעלה שלך מסיר לצמיתות את כל התוכניות או מנהלי ההתקנים שהותקנו לאחר שקיבלת את המחשב. לפני השימוש ב- Backup Dell DataSafe Local צור מדיית גיבוי של יישומים שתצטרך להתקין על המחשב. השתמש ב- Local Dell DataSafe System רק אם שימוש ב- Restore Backup )שחזור המערכת( לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. התראה: למרות ש- Dell DataSafe Local Backup מתוכנן לשמור על קובצי הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובצי הנתונים לפני השימוש ב- Dell. DataSafe Local Backup הערה: אם Dell DataSafe Local Backup אינו זמין במחשב שלך, השתמש ב- Factory Dell Dell Factory Image" )ראה Image Restore "Restore בעמוד 81( לשחזור מערכת ההפעלה. ניתן להשתמש ב- Backup Dell DataSafe Local כדי להחזיר את הכונן הקשיח למצב הפעילות בו היה כאשר רכשת את המחשב, מבלי למחוק את קובצי הנתונים. Dell DataSafe Local Backup מאפשר: לגבות ולשחזר את המחשב למצב פעילות קודם צור מדיית התאוששות מערכת )ראה "יצירת מדיית התאוששות מערכת )מומלץ(" בעמוד 12( 78

34 הלעפהה תכרעמ רוזחש שחזור מערכת מערכת ההפעלה Microsoft Windows מספקת אפשרות של שחזור מערכת, המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם )מבלי להשפיע על קובצי נתונים(, אם שינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדרות מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. ניתן לבטל בצורה מלאה כל שינוי ש- Restore System )שחזור המערכת( מבצע במחשב. התראה: גבה את קובצי הנתונים באופן קבוע. שחזור המערכת אינו מנטר קובצי נתונים ואינו משחזר אותם. הפעלת System Restore )שחזור מערכת(. 1 לחץ 1 על Start )התחל(. 2.2 בתיבת החיפוש, הקלד System Restore )שחזור המערכת( והקש.>Enter< הערה: ייתכן שיופיע החלון User Account Control )בקרת חשבונות משתמשים(. אם אתה מנהל מערכת במחשב, לחץ על Continue )המשך(; אם אינך מנהל מערכת, צור קשר עם מנהל המערכת או המשך בפעולה הרצויה.. 3 לחץ 3 על Next )הבא( ובצע את ההוראות המופיעות על המסך. במקרה ששימוש ב- Restore System )שחזור המערכת( לא פתר את הבעיה, באפשרותך לבטל את שחזור המערכת האחרון. ביטול שחזור המערכת האחרון הערה: לפני ביטול שחזור המערכת האחרון, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. אין לשנות, לפתוח או למחוק קבצים או תוכניות כלשהם עד לאחר השלמת שחזור המערכת.. 1 לחץ 1 על Start )התחל(. 2.2 בתיבת החיפוש, הקלד System Restore )שחזור המערכת( והקש.>Enter< 3 )בטל את. 3 לחץ על Undo my last restoration השחזור האחרון שלי( ולחץ על Next )הבא(. 77

35 שחזור מערכת ההפעלה באפשרותך לשחזר את מערכת ההפעלה במחשב באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות: אפשרות התראה: שימוש ב- Restore Dell Factory Image או בתקליטור Operating System )מערכת ההפעלה( לשחזור מערכת ההפעלה, ימחק לצמיתות את כל קובצי הנתונים במחשב. במידת האפשר, גבה את קובצי הנתונים שלך לפני שתשתמש באפשרויות אלה. System Restore )שחזור מערכת( Dell DataSafe Local Backup מדיית התאוששות מערכת Dell Factory Image Restore תקליטור מערכת ההפעלה שימוש כפתרון ראשון הערה: ייתכן שתקליטור מערכת ההפעלה לא צורף למחשב. כאשר System Restore )שחזור מערכת( אינו פותר את הבעיה כאשר כשל במערכת ההפעלה מונע שימוש ב- Restore System )שחזור מערכת( וב- Backup DataSafe Local בעת התקנת תוכנת Dell המותקנת במפעל בכונן קשיח חדש שהותקן כדי להחזיר את המחשב למצב הפעילות בו היה בעת קבלת המחשב כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה בלבד במחשב 76

36 הכימת ילכב שומיש הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. תג השירות מסייע לזהות את המחשב בעת פנייה אל.Dell. 9 עם 9 סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחר אפשרות( ליציאה מתוכנית האבחון של Dell ולהפעלת המחשב מחדש, לחץ על Exit )יציאה(. 11 )מנהלי 11 הוצא את התקליטור Drivers and Utilities התקנים ותוכניות שירות(. 75

37 הכימת ילכב שומיש הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities הערה: התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( עשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך. 1.1 הכנס את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(..2 2 כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. כאשר מופיע הלוגו של,DELL הקש מייד על<F12>. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה שלWindows ;Microsoft לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית התקנת המערכת.. 3 כאשר 3 רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר ב- CD/DVD/CD-RW והקש.>Enter< 4.4 בתפריט שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM )אתחל מכונן תקליטורים( והקש על.>Enter<. 5 הזן 5 1 כדי להפעיל את התפריט CD והקש Enter< > כדי להמשיך.. 6 בחר 6 Run the 32 Bit Dell Diagnostics )הרץ את תוכנית האבחון 32 סיביות של )Dell מהרשימה הממוספרת. אם רשומות מספר גרסאות, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך.. 7 בחר 7 את הבדיקה שברצונך להפעיל..8 8 אם המערכת נתקלת בבעיה במהלך בדיקה, תופיע הודעה על-גבי המסך עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה ופנה ל- Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 92(. 74

38 הכימת ילכב שומיש. cאם c אתה נתקל בבעיות זיכרון הקש >y <, אחרת הקש >n<. ההודעה הבאה תופיע: Booting" Dell Diagnostic Utility Partition Press any key to ".continue. )"אתחול מחיצת תכנית האבחון של.Dell לחץ על מקש כלשהו להמשך."(.d d לחץ על מקש כלשהו כדי לעבור לחלון Choose An Option )בחר אפשרות(. אם PSA אינו מופעל: הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית האבחון בכונן הקשיח ולעבור לחלון Choose An Option )בחר אפשרות(.. 4 בחר 4 את הבדיקה שברצונך להפעיל.. 5 אם 5 המערכת נתקלת בבעיה במהלך בדיקה, תופיע הודעה על-גבי המסך עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה ופנה ל- Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 92(. הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. תג השירות מסייע לזהות את המחשב בעת פנייה אל.Dell. 6 עם 6 סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחר אפשרות(. 7 ולהפעלת המחשב. 7 ליציאה מתוכנית האבחון של Dell מחדש, לחץ על Exit )יציאה(. 73

39 הכימת ילכב שומיש הפעלת Dell Diagnostics מהכונן הקשיח תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח המיועדת לתוכנית השירות. הערה: אם המחשב אינו מציג תמונת מסך, פנה ל- Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 92(..1 1 ודא שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לך כי הוא תקין.. 2 הפעל 2 )או הפעל מחדש( את המחשב.. 3 כאשר 3 מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12 <. בחר Diagnostics )אבחון( מתפריט האתחול והקש.>Enter< הדבר עשוי להפעיל את Pre-Boot System Assessment )הערכת מערכת לפני אתחול, )PSA במחשב. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה שלWindows ;Microsoft לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. אם PSA מופעל: PSAa. a מתחיל להפעיל את הבדיקות.. bאם b PSA מסתיים בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה: No problems have been found" with this system so far.do you want to run the remaining memory tests?this will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? "(Recommended). )"עד כה לא נמצאו בעיות במערכת. האם ברצונך להפעיל את בדיקות הזיכרון הנותרות? דבר זה יארך כ- 30 דקות או יותר. האם ברצונך להמשיך? )מומלץ(."( 72

40 הכימת ילכב שומיש פותר בעיות החומרה אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת ההפעלה, או מזוהה אך תצורתו מוגדרת בצורה שגויה, באפשרותך להשתמש ב- Troubleshooter Hardware )פותר בעיות החומרה( כדי לפתור את בעיית אי התאימות. להפעלת Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה(: 1.1 לחץ על Start )התחל( Support Help and )עזרה ותמיכה(.. 2 הקלד 2 hardware troubleshooter )פותר בעיות החומרה( בשדה החיפוש ולחץ על >Enter< כדי להפעיל את החיפוש.. 3 בתוצאות 3 החיפוש, בחר באפשרות המתארת בצורה הטובה ביותר את הבעיה ובצע את שלבי הפתרון הנותרים. תוכנית האבחון של Dell אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בעמוד 67 והפעל את תוכנית האבחון של Dell לפני שתיצור קשר עם Dell בבקשה לסיוע טכני. הערה: תוכנית האבחון של Dell פועלת רק במחשבי.Dell הערה: התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( עשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך. ודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית הגדרת המערכת ושהוא פעיל. הקש >F2< במהלך POST )בדיקה עצמית בעת הפעלה( כדי להיכנס לתוכנית השירותBIOS) ) System Setup )הגדרת מערכת(. הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. 71

41 הכימת ילכב שומיש מידע מפורט על המערכת הצג מידע מפורט על תצורות החומרה ומערכת ההפעלה; גש לעותקים של הסכמי השירות, פרטי האחריות ואפשרויות חידוש האחריות שלך. קבל עזרה הצג את האפשרויות של Dell בנושאי תמיכה טכנית, תמיכה בלקוחות, סיורים והדרכה, כלים מקוונים, מדריך למשתמש, פרטי אחריות, שאלות נפוצות ועוד. גיבוי ושחזור צור מדיית שחזור, הפעל כלי שחזור וגיבוי קבצים מקוון. כלים לשיפור ביצועי המערכת רכוש פתרונות תוכנה וחומרה לשיפור ביצועי המערכת. למידע נוסף אודות Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell ולהורדת והתקנת כלי התמיכה הזמינים, עבור אל.DellSupportCenter.com My Dell Downloads לחלק מהתוכנות המותקנות מראש במחשב Dell החדש שלך לא מצורף תקליטור גיבוי. תוכנות אלה זמינות באמצעות אתר.My Dell Downloads אתר אינטרנט זה מאפשר להוריד תוכנות זמינות לצורך התקנה מחדש או ליצירת מדיית גיבוי משלך. כדי להירשם לאתר My Dell Downloads ולהשתמש בו:. 1 עבור 1 אל. DownloadStore.dell.com/media. 2 מלא 2 אחר ההנחיות על המסך כדי להירשם ולהוריד את התוכנה..3 3 התקן מחדש את התוכנה או צור מדיית גיבוי של התוכנה לשימוש בעתיד. 70

42 שימוש בכלי תמיכה Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell כל התמיכה שתידרש לך במקום נוח אחד. מרכז התמיכה של Dell מספק התראות מערכת, כלים לשיפור ביצועים, מידע אודות המערכת וקישורים לכלים ושירותי אבחון אחרים של.Dell כדי להפעיל את היישום, לחץ על Start )התחל( Dell Dell התוכניות( )כל All Programs )Dell התמיכה של )מרכז Support Center Center Launch Dell Support )הפעל את מרכז התמיכה של.)Dell בדף הבית של מרכז התמיכה של Dell מופיע מידע אודות המחשב שלך: מספר הדגם, תג השירות, קוד השירות המהיר, מצב האחריות והתראות לשיפור הביצועים. דף הבית מספק גם קישורים לגישה אל: PC Checkup הפעל אבחון חומרה, בדוק איזו תוכנית תופסת הכי הרבה זיכרון בכונן הקשיח שלך ועקוב אחר השינויים שמבוצעים במחשב שלך מדי יום. עזרים לבדיקת המחשב מנהל שטח הכונן נהל את הכונן הקשיח על-ידי הצגה חזותית של השטח שאותו צורכים סוגי הקבצים השונים. היסטוריית ביצועים ותצורה נטר אירועים במערכת ואת השינויים שבוצעו בה עם הזמן. כלי עזר זה מציג את כל סקירות החומר, הבדיקות, השינויים במערכת, אירועים קריטיים ונקודות השחזור לפי יום התרחשותם. 69

43 תויעב ןורתפ כדי להפעיל את אשף תאימות התוכניות: 1.1 לחץ על Start )התחל( Panel Control )לוח הבקרה( Programs )תוכניות( Run programs made for previous versions of Windows )הפעל תוכניות שנוצרו עבור גרסאות קודמות של.)Windows. 2 במסך 2 הפתיחה, לחץ על Next )הבא(. 3.3 בצע את ההוראות המופיעות על המסך. אם אתה נתקל בבעיות תוכנה אחרות גבה את הקבצים שלך מייד. השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הכונן הקשיח או את התקליטורים. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התפריט Start )התחל(. עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות: ודא שהתוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב. ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד התוכנה. ודא שהתוכנה הותקנה ותצורתה הוגדרה כהלכה. ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית. רשום את כל הודעות השגיאה שהתוכנית מציגה כדי לסייע בפתרון הבעיה בעת פנייה אל.Dell 68

44 תויעב ןורתפ נעילות ובעיות תוכנה אם המחשב אינו מתחיל לפעול ודא שכבל החשמל מחובר היטב אל המחשב ואל שקע החשמל. אם תוכנית מפסיקה להגיב סיים את פעולת התוכנית:. 1 לחץ 1 בו-זמנית על Ctrl><Shift><Esc< <.. 2 לחץ 2 על Applications )יישומים(.. 3 בחר 3 בתוכנית שאינה מגיבה. 4 לחץ 4 על End Task )סיים משימה(. אם תוכנית קורסת שוב ושוב בדוק את תיעוד התוכנה. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית. הערה: בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקנה בתיעוד או בתקליטור המצורפים אליהן. אם המחשב מפסיק להגיב או מופיע מסך בצבע כחול קבוע התראה: אתה עלול לאבד נתונים במידה ואינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה. אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ על מתג ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות )עד לכיבוי המחשב(, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה Microsoft Windows הפעל את Program Compatibility Wizard )אשף תאימות התוכניות(. אשף תאימות התוכניות מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה.Microsoft Windows 67

45 תויעב ןורתפ אם נורית ההפעלה מהבהבת באור לבן המחשב במצב המתנה או שייתכן והצג אינו מגיב. כדי לחזור לפעולה רגילה, הקש על מקש כלשהו בלוח המקשים, הזז את העכבר המחובר או הזז אצבע על לוח המגע, או לחץ על לחצן ההפעלה. אם התצוגה אינה מגיבה, לחץ על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה ל- Dell )ראה "פנייה אל " Dell בעמוד 92 (. אם נגרמות הפרעות הפוגעות בקליטה במחשב אות לא רצוי יוצר הפרעות על-ידי הפסקה או חסימה של אותות אחרים. אחדות מהסיבות האפשריות להפרעות הן: כבלים מאריכים של חשמל, מקלדת ועכבר. התקנים רבים מדי מחוברים למפצל השקעים. מספר מפצלי שקעים מחוברים לאותו שקע חשמל. בעיות זיכרון אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות שבהן אינך משתמש כדי לבדוק הבעיה נפתרת. בדוק בתיעוד התוכנה מהן דרישות הזיכרון המינימליות. במידת הצורך, התקן זיכרון נוסף )עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals(. חבר מחדש את מודול)י( הזיכרון למחברים )עיין במדריך השירות הזמין באתר support.dell.com/manuals(. אם הבעיה נמשכת, פנה ל- Dell )ראה "פנייה אל " Dell בעמוד 92 (. אם אתה נתקל בבעיות זיכרון אחרות הפעל את תוכנית האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 71(. " אם הבעיה נמשכת, פנה ל- Dell )ראה "פנייה אל Dell בעמוד 92 (. 66

46 תויעב ןורתפ בעיות חשמל אם נורית ההפעלה כבויה המחשב כבוי, במצב שינה או שאינו מקבל אספקת חשמל. לחץ על מתג ההפעלה. המחשב חוזר למצב פעולה רגיל אם הוא כבוי או במצב שינה. הכנס היטב את כבל מתאם זרם החילופין למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל. אם כבל מתאם זרם החילופין מחובר למפצל שקעים, ודא שמפצל השקעים מחובר לשקע חשמל ושהוא מופעל. נוסף על כך, עקוף התקנים לשמירת מתח, מפצלי שקעים וכבלים מאריכים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלכה. ודא ששקע החשמל תקין. לשם כך חבר לשקע מכשיר אחר, כגון מנורה. בדוק את חיבורי הכבלים של מתאם זרם החילופין. אם קיימת נורית במתאם זרם החילופין, ודא שהיא דולקת. אם נורית ההפעלה דולקת בקביעות בלבן, והמחשב אינו מגיב ייתכן שהצג אינו מגיב. לחץ על מתג ההפעלה עד לכיבוי המחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. " אם הבעיה נמשכת, פנה ל- Dell )ראה "פנייה אל Dell בעמוד 92 (. 65

47 תויעב ןורתפ בעיות רשת חיבורים אלחוטיים אם חיבור הרשת האלחוטית אבד הנתב האלחוטי אינו מקוון או שאפשרות האלחוט הושבתה במחשב. בדוק את הנתב האלחוטי כדי לוודא שהוא פועל ומחובר למקור הנתונים )מודם של רשת כבלים או רכזת רשת(. בדוק האם הרשת האלחוטית מופעלת במחשב )ראה "הפעלה או השבתה של הפעילות האלחוטית )אופציונלי(" בעמוד 16(. צור מחדש את החיבור לנתב האלחוטי )ראה "הגדרת חיבור אלחוטי" בעמוד 22(. ייתכן שהפרעות או מכשולים מפריעים לחיבור האלחוטי. נסה לקרב את המחשב לנתב האלחוטי שלך. חיבורים קוויים אם החיבור הקווי לרשת אבד כבל הרשת משוחרר או פגום. בדוק את כבל הרשת כדי לוודא שהוא מחובר ואינו פגום. 64

48 תויעב ןורתפ בעיות במסך המגע אחדות מתכונות ריבוי-המגע או כולן אינן פועלות ייתכן שתכונות מגע וריבוי-מגע מסוימות מושבתות. כדי לאפשר אותן, לחץ פעמיים על הסמל Flicks באזור ההודעות של שולחן העבודה. בחלון Pen Touch ומגע(, בחר בכרטיסייה )עט and Touch )מגע( וודא כי האפשרויות Use your finger as an input device )השתמש באצבע שלך כאמצעי קלט( ו- and Enable multi-touch gestures inking )הפעל מחוות מרובות-מגע וסימון בדיו( נבחרו. ייתכן שתכונת ריבוי-המגע אינה נתמכת על-ידי היישום. מסך המגע מכויל במפעל ואינו דורש כיול מחדש. אם תבחר לכייל את המסך, לחץ Start )התחל( Hardware and בקרה( )לוח Control panel Tablet PC Settings ושמע( )חומרה Sound )הגדרות מחשב לוח( Calibrate... )כיול...( הערה: כיול לא תקין עלול לגרום לרגישות מסך לא מדויקת. אם מסך המגע מתחיל לאבד רגישות ייתכן שיש על מסך המגע חלקיקים זרים )כגון פתקים דביקים( החוסמים את חיישני המגע. להסרת חלקיקים אלה:. 1 כבה 1 את המחשב.. 2 נתק 2 את כבל מתאם זרם החילופין מהשקע שבקיר. התראה: אל תשתמש במים או בנוזל ניקוי לניגוב מסך המגע..3 3 השתמש במטלית נקייה, ללא סיבים )ניתן לרסס חומר ניקוי עדין או מים על המטלית לפי הצורך, אך לא לרסס על המסך( ונגב את משטח מסך המגע ואת הצדדים שלו להסרת לכלוך או טביעות אצבעות כלשהן. 63

49 פתרון בעיות סעיף זה מספק מידע בנושא פתרון בעיות עבור המחשב. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת ההנחיות הבאות, ראה "שימוש בכלי תמיכה" בעמוד 69 או "פנייה אל "Dell בעמוד 92. אזהרה: רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להסיר את כיסוי המחשב. עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals להנחיות שירות מתקדמות. קודי צפצוף המחשב עשוי להשמיע סדרת צפצופים במהלך האתחול אם יש שגיאות או בעיות. סדרת צפצופים זו, הנקראת קוד צפצוף, מזהה בעיה. אם כך, רשום את קוד הצפצוף וצור קשר עם Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 92(. הערה: להחלפת חלקים, עיין במדריך השירות באתר support.dell.com. קוד צפצוף אחד שניים שלושה ארבעה חמישה שישה שבעה שמונה בעיה אפשרית אפשרות לכשל בלוח האם כשל בסכום ביקורת )checksum( של BIOS ROM לא זוהה RAM הערה: אם התקנת או החלפת את מודול הזיכרון, ודא שמודול הזיכרון הוכנס למקומו כהלכה. כשל אפשרי בלוח המערכת שגיאת ערכת שבבים כשל קריאה/כתיבה ב- RAM כשל שעון זמן אמת כשל בכרטיס או בשבב וידאו כשל במעבד כשל בתצוגה 62

50 דיינה בשחמב שומישמיש חיישן נפילה חופשית חיישן נפילה חופשית מגן על הכונן הקשיח במחשב מפני נזק אפשרי, על-ידי זיהוי מצב נפילה חופשית שנגרם כתוצאה מהפלת המחשב בטעות. כאשר מזוהה מצב נפילה חופשית, הכונן הקשיח מועבר למצב בטוח, המספק הגנה מפני נזק לראש הקריאה/כתיבה ואפשרות של אובדן נתונים. כשנפסק זיהוי מצב הנפילה החופשית, הכונן הקשיח חוזר לפעילות רגילה. 61

51 דיינה בשחמב שומישמיש תלת-ממד Blu-ray תמונות תלת-מימד באפשרותך להציג תמונות תלת-מימד סטריאוסקופיות באמצעות NVIDIA Photo Viewer הזמין ביישום.NVIDIA 3DTV Play מציג התמונות מאפשר גם לערוך את אפקטי התלת-מימד בתמונה. הערה: לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במציג התמונות וכדי להוריד תמונות תלת-ממד, בקר בכתובת. באמצעות יישום NVIDIA 3DTV Play באפשרותך לצפות בסרטי וידאו Blu-ray בתלת-מימד ברזולוציה של 1080 פיקסל. עבור הפעלת Blu-ray בתלת-מימד, הגדר את הרזולוציה ל פיקסל, 1920x1080 ואת קצב הרענון ל- 24/23 הרץ במצב תלת-מימד בהפרדה גבוהה.)HD( כדי לצפות בווידאו Blu-ray בתלת-מימד, השתמש ביישום CyberLink Power DVD המותקן במחשבך. היישום CyberLink PowerDVD מזהה באופן אוטומטי את הטלוויזיה בתלת-מימד. הערה: לקבלת מידע נוסף על אפשרויות קביעת התצורה וההגדרות של,CyberLink PowerDVD לחץ על Help )עזרה( ביישום. הערה: לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-- Blu. בתלת-ממד, בקר בכתובת ray הערה: לעיון במאמרי מאגר הידע ובשאלות נפוצות, בקר בכתובת.support.nvidia.com 60

52 דיינה בשחמב שומישמיש הגדלת ההתכנסות הפחתת ההתכנסות הזזת אובייקטים כלפיך; התכנסות מקסימלית מציבה את כל האובייקטים בחזית הסצינה במרחב שלך; משמש גם להצבת מבט הלייזר. הזזת אובייקטים הרחק ממך; התכנסות מינימלית מציבה את כל האובייקטים מאחורי הסצינה במרחב שלך; משמש גם להצבת מבט הלייזר. >Ctrl><F6< >Ctrl><F5< התאמה אישית של קיצורי דרך כדי להתאים אישית את קיצורי המקשים:. 1 לחץ 1 לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות NVIDIA Control Panel )לוח בקרה של (. NVIDIA. 2 בחלון 2 NVIDIA Control Panel )לוח בקרה של,)NVIDIA לחץ על Stereoscopic 3D )תלת-מימד סטריאוסקופי( כדי להרחיב את הבחירה )אם אינה מורחבת( ולאחר מכן לחץ על Set keyboard shortcuts )הגדר קיצורי מקשים(.. 3 לחץ 3 על התיבה בה מוצג קיצור הדרך שברצונך לשנות.. 4 הקש 4 על שילוב המקשים הרצוי.. 5 לחץ 5 על OK )אישור( כדי לשמור ולצאת. 59

53 דיינה בשחמב שומישמיש קיצורי מקשים להלן כמה מקיצורי המקשים הזמינים עבור משחקי תלת-ממד: מקשים >Ctrl><t< >Ctrl><F4< >Ctrl><F3< >Ctrl><F11< >Ctrl><Alt><Insert< פעולה תיאור הפעלה/כיבוי של.3DTV Play הצגה/הסתרה של אפקטי הערה: ייתכן שתחול ירידה בביצועי במשחקים בעת תלת-מימד סטריאוסקופיים שימוש במצב תלת-ממד בהפרדה גבוהה, גם אם 3DTV Play מושבת. כדי להפיק את מיטב הביצועים, בחר במצב HD או SD כאשר 3DTV Play מושבת. מגביר את עומק התלת-ממד בזמן אמת במשחק הנוכחי. הגדלת עומק תלת-ממד מפחית את עומק התלת-ממד בזמן אמת במשחק הנוכחי. הפחתת עומק תלת-ממד הצגה/הסתרה של הודעת תאימות בתוך המשחק לכידת תמונת מסך בתלת-ממד של המשחק הנוכחי, ושמירת הקובץ בתיקייה.My Documents\NVSteroscopic3D.IMG להצגת הקובץ, השתמש ב- Viewer.NVIDIA 3D Photo הצגת ההגדרות המומלצות של NVIDIA עבור המשחק הנוכחי. 58

54 דיינה בשחמב שומישמיש שינוי הגדרות פרופיל יישום.1 1 לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות.)NVIDIA בקרה של )לוח NVIDIA Control Panel. 2 בחלון 2 NVIDIA Control Panel )לוח בקרה של,)NVIDIA לחץ על 3D Settings )הגדרות תלת-ממד( כדי להרחיב את הבחירה )אם אינה מורחבת( ולאחר מכן לחץ על Manage 3D Settings )נהל הגדרות תלת-ממד(.. 3 בכרטיסייה 3 Program Settings )הגדרות תוכנית(, לחץ על Add )הוסף( ודפדף לבחירת קובץ ההפעלה של היישום.).exe( לאחר ההוספה תוכל לשנות את ההגדרות עבור יישום זה. לשינוי ההגדרות עבור יישום מסוים, בחר את היישום ברשימהcustomize: Select a program to )בחר תוכנית להתאמה אישית:( ובצע את השינויים הדרושים. הערה: למידע נוסף אודות האפשרויות וההגדרות של לוח הבקרה של,NVIDIA לחץ על Help )עזרה(. NVIDIA 3DTV Play היישום NVIDIA 3DTV Play המותקן במחשב מאפשר להפעיל משחקי תלת-ממד, לצפות בסרטי וידאו Blu-ray בתלת-ממד ולדפדף בין תמונות תלת-ממד. משחקי תלת-ממד היישום NVIDIA 3DTV Play תומך באותם המשחקים בהם תומך.NVIDIA 3D Vision הערה: לקבלת רשימה של משחקי תלת-ממד נתמכים, בקר בכתובת. כדי לשחק משחקים בתלת-ממד. 1 פתח 1 את המשחק במצב מסך מלא..2 2 אם מוצגת הודעה על כך שהמצב הנוכחי אינו תואם ל- 1.4,HDMI הגדר את הרזולוציה של המשחק ל- 720 פיקסל, 1280x720 במצב תלת-ממד בהפרדה גבוהה. 57

55 דיינה בשחמב שומישמיש טכנולוגיית NVIDIA Optimus )אופציונלית( המחשב הנייד XPS שלך מצוייד בטכנולוגיית Optimus של.NVIDIA טכנולוגיית Optimus משפרת את ביצועי המחשב שלך ובמקביל ממזערת את ההשפעה על אורך חיי הסוללה. טכנולוגיה זו מאפשרת לך לשלב את יכולות העיבוד הגרפי של יחידת המעבד הגרפי )GPU( המשולבת של Intel עם ה- GPU הנפרד של NVIDIA בעת הפעלת יישומים עתירי גרפיקה כגון משחקי תלת-ממד. ה- GPU של NVIDIA מופעל רק עבור יישומים מוגדרים מראש ובכך מאריך את משך חיי הסוללה. טכנולוגיית Optimus מופעלת באמצעות פרופיל היישום. כאשר פותחים יישום כלשהו, מנהלי התקן הווידאו בודקים אם יש ליישום פרופיל יישום המשויך אליו. אם קיים פרופיל יישום, ה- GPU של NVIDIA מופעל והיישום פועל במצב ביצועים. ה- GPU של NVIDIA מכובה אוטומטית כאשר היישום נסגר. אם לא קיים פרופיל יישום, נעשה שימוש רק ב- GPU המשולב של.Intel רשימת ברירת המחדל של פרופילי היישומים מתעדכנת לעיתים תכופות על-ידי NVIDIA ומורדת אוטומטית למחשב שלך כאשר אתה מחובר לאינטרנט. באפשרותך גם ליצור פרופילי יישום עבור כל יישום במחשב. ייתכן שיהיה צורך בכך עבור משחקים שיצאו לאור לאחרונה או עבור יישומים שאין להם פרופיל יישום המוגדר כברירת מחדל. 56

56 דיינה בשחמב שומישמיש Photo )תמונה( צפה, ארגן או ערוך את תמונותיך. אתה יכול ליצור הצגות שקופיות ואוספים של תמונותיך ולהעלותם ל- Facebook או ל- Flickr כאשר אתה מחובר לאינטרנט. Web Dell מספק תצוגה מקדימה לעד ארבעה מדפי האינטרנט המועדפים שלך. לחץ או הקש על התצוגה המקדימה של דף אינטרנט לפתיחתו בדפדפן. Video )וידאו( צפה בקובצי וידאו. יישום CinemaNow האופציונלי מאפשר לך לרכוש או לשכור סרטים ותוכניות טלוויזיה כאשר אתה מחובר לאינטרנט. Shortcuts )קיצורי דרך( מספק גישה מהירה לתוכניות בהן אתה משתמש לעיתים קרובות. StickyNotes צור הודעות או תזכורות באמצעות לוח המקשים או מסך המגע. הערות אלו יוצגו בלוח ההודעות בפעם הבאה שתיגש אל.STICKYNOTES תוכל גם לשמור הודעות על שולחן העבודה. Tile Web )פריסת אינטרנט( מספק תצוגה מקדימה לעד ארבעה מדפי האינטרנט המועדפים שלך. הפרישה מאפשרת לך להוסיף, לערוך או למחוק תצוגה מקדימה של דף אינטרנט. לחץ או הקש על התצוגה המקדימה של דף אינטרנט לפתיחתו בדפדפן. ניתן ליצור גם פרישות אינטרנט מרובות באמצעות גלריית היישומים. 55

57 דיינה בשחמב שומישמיש Dell Stage תוכנת Dell Stage מספקת גישה ליישומי המדיה וריבוי-הנגיעות האהובים עליך. להפעלת,Dell Stage לחץ Start )התחל( Dell Stage התוכניות( )כל All Programs.Dell Stage הערה: חלק מהיישומים ב- Stage Dell ניתנים להפעלה גם מתפריט All Programs )כל התוכניות(. ניתן להתאים אישית את Dell Stage באופן הבא: ארגן מחדש קיצור דרך ליישום בחר והחזק את קיצור הדרך של היישום עד שהוא יהבהב ואז גרור את קיצור הדרך של היישום למיקום מועדף ב- Stage.Dell מזער גרור את חלון Dell Stage לתחתית המסך. התאם אישית בחר את סמל ההגדרות ואז בחר את האפשרות הרצויה. היישומים הבאים זמינים ב- Stage :Dell הערה: ייתכן שחלק מהיישומים אינם זמינים כתלות בבחירות שביצעת בעת רכישת המחשב שלך. Music )מוסיקה( הפעל מוסיקה או עיין בקובצי המוסיקה לפי אלבום, אמן או שם שיר. ניתן גם להאזין לתחנות רדיו מרחבי העולם. יישום Mapster האופציונלי מאפשר לך להוריד שירים כאשר אתה מחובר לאינטרנט. YouPaint צייר וערוך תמונות. Games )משחקים( שחק במשחקים מאופשרי מגע. Documents )מסמכים( מספק גישה מהירה לתיקיית המסמכים שבמחשב שלך. 54

58 דיינה בשחמב שומישמיש גיבוי Dell DataSafe Online הערה: Dell DataSafe Online נתמך רק במערכות הפעלה של.Windows בידור ומולטימדיה ניתן להשתמש במחשב כדי לצפות בסרטי וידאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים/ DVD אישיים, להאזין למוסיקה ולתחנות רדיו באינטרנט. ניתן להוריד או להעתיק תמונות וקובצי וידאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולריים. יישומי תוכנה אופציונליים מאפשרים לארגן וליצור קובצי מוסיקה ווידאו, אותם ניתן לצרוב על תקליטורים, לשמור בהתקנים ניידים כגון נגני MP3 והתקני כף יד, או לנגן ולהציג ישירות במקלטי טלוויזיה, במקרנים ובציוד קולנוע ביתי. הערה: מומלץ להשתמש בחיבור בפס רחב למהירויות העלאה/הורדה גבוהות. Dell DataSafe Online הוא שירות גיבוי ושחזור אוטומטי המסייע להגן על הנתונים שלך ועל קבצים חשובים אחרים מפני אירועים חמורים כגון גניבה, שריפה או אסונות טבע. ניתן לגשת לשירות במחשב באמצעות חשבון המוגן בסיסמה. למידע נוסף, בקר באתר.DellDataSafe.com לתזמון גיבויים: 1.1 לחץ פעמיים על הסמל Dell DataSafe Online באזור ההודעות של שולחן העבודה.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על המסך. 53

59 דיינה בשחמב שומישמיש תכונות תוכנה זיהוי פנים FastAccess ייתכן שמותקנת במחשב תכונת זיהוי פנים.FastAccess תכונה זו מסייעת באבטחת מחשב Dell שלך על-ידי זיהוי תווי הפנים הייחודיים שלך ושימוש במידע זה לאימות הזהות שלך כדי לספק אוטומטית נתוני כניסה במקום שבו היית צריך בדרך כלל להזין נתונים אלו בעצמך )כמו למשל לצורך כניסה לחשבון Windows או לאתרי אינטרנט מאובטחים(. לקבלת מידע נוסף, לחץ על Start )התחל( Programs All )כל התוכניות(.FastAccess פרודוקטיביות ותקשורת ניתן להשתמש במחשב ליצירת מצגות, חוברות, כרטיסי ברכה, עלוני פרסומת וגליונות אלקטרוניים. ניתן גם לערוך ולהציג תצלומים ותמונות דיגיטליים. לקבלת מידע על התוכנות המותקנות במחשב, עיין בהזמנת הרכישה שלך. לאחר החיבור לאינטרנט, ניתן לגשת לאתרי אינטרנט, להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ולהעלות ולהוריד קבצים. 52

60 דיינה בשחמב שומישמיש תפס שחרור הסוללה סוללה לשוניות )3(

61 דיינה בשחמב שומישמיש הסרה והתקנה מחדש של הסוללה אזהרה: לפני שמתחילים לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, יש לעקוב אחר את הוראות הבטיחות שסופקו עם המחשב. אזהרה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. יש להשתמש במחשב אך ורק עם סוללה שנרכשה מ- Dell. אין להשתמש בסוללות של מחשבים אחרים. אזהרה: לפני הסרת הסוללה, כבה את המחשב ונתק את הכבלים החיצוניים )כולל מתאם זרם החילופין(. כדי להסיר את הסוללה:. 1 כבה 1 את המחשב והפוך אותו.. 2 הסט 2 הצידה את תפס שחרור הסוללה.. 3 הרם 3 את הסוללה בזווית והוצא אותה מתא הסוללה. להתקנת הסוללה מחדש:. 1 ישר 1 את הלשוניות שעל הסוללה עם החריצים שבתא הסוללה. 2.2 לחץ את הסוללה כלפי מטה עד להשמעת נקישה על-ידי תפס שחרור הסוללה. 50

62 דיינה בשחמב שומישמיש גלילה מאפשרת לך לגלול לאורך תוכן. תכונות הגלילה כוללות: גלילה פנורמית מאפשרת להעביר את המיקוד לאובייקט שנבחר, אשר אינו גלוי במלואו לעין. הזז שתי אצבעות בכיוון הרצוי כדי לגלול פנורמית את האובייקט הנבחר. גלילה אנכית מאפשרת גלילה למעלה או למטה בחלון הפעיל. הזז אצבע למעלה או למטה להפעלת גלילה אנכית. גלילה אופקית מאפשרת גלילה ימינה או שמאלה בחלון הפעיל. הזז אצבע ימינה או שמאלה להפעלת גלילה אופקית. סיבוב מאפשר לך לסובב את התוכן הפעיל על המסך. פיתול מאפשר לסובב את התוכן הפעיל באמצעות שתי אצבעות. תוך שמירה על אצבע או אגודל במקום, הזז את האצבע האחרת בתנועת קשת ימינה או שמאלה. ניתן גם לסובב את התוכן הפעיל על-ידי הזזת שתי האצבעות בתנועה סיבובית. 49

63 דיינה בשחמב שומישמיש תנועות מסך מגע )אופציונלי( הערה: חלק מתנועות אלו הינן תלויות יישום ולא יפעלו בכל היישומים. זום מאפשר לך להגדיל או להקטין את התמונה של תוכן המסך. צביטה מאפשרת לך להתקרב או להתרחק על-ידי פיסוק שתי אצבעות או קירובן זו לזו על-גבי המסך. כדי להתקרב: הרחק שתי אצבעות זו מזו כדי להגדיל את התמונה של החלון הפעיל. כדי להתרחק: קרב שתי אצבעות זו אל זו כדי להקטין את התמונה של החלון הפעיל. השהייה גישה למידע נוסף על-ידי הדמיה של לחיצה-ימנית. הקפצה לחץ לחיצה ממושכת עם אצבע אחת על מסך המגע, לפתיחת תפריטים תלוי-הקשר. מאפשרת לך להקפיץ תוכן קדימה או אחורה לפי כיוון התנועה. הזז בזריזות אצבע אחת בכיוון הרצוי כדי לדפדף בתוך תוכן בחלון הפעיל כמו דפים בספר. 'הקפצה' פועלת גם אנכית, בעת ניווט בתוכן כגון תמונות או שירים ברשימת השמעה. 48

64 דיינה בשחמב שומישמיש מיקרופון מספק צליל איכותי לוועידות וידיאו והקלטות קול. נורית מחוון מצלמה מציינת אם המצלמה מופעלת או כבויה. מצלמה מצלמה מובנית ללכידת וידאו, לשיחות ועידה ולצ'אט. המצלמה תומכת בקודק דחיסת הווידיאו 264.H, אשר מספק וידיאו באיכות גבוהה בקצבי שידור נתונים נמוכים. תצוגה התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לאפשרויות שבחרת בעת רכישת המחשב. התצוגה עשויה לתמוך במחוות מסך המגע, אם בחרת באפשרות בעת הרכישה. לקבלת מידע על תנועות מסך מגע, ראה "תנועות מסך מגע )אופציונלי(" בעמוד

65 דיינה בשחמב שומישמיש תכונות תצוגה 46

66 דיינה בשחמב שומישמיש תקליטור ציר מגש כונן אופטי חור הוצאת חרום לחצן הוצאה

67 דיינה בשחמב שומישמיש שימוש בכונן האופטי התראה: אל תלחץ על מגש הכונן האופטי כלפי מטה בעת פתיחה וסגירה של המגש. השאר את מגש הכונן האופטי סגור כשהכונן אינו נמצא בשימוש. התראה: אל תזיז את המחשב בעת הפעלה או צריבה של תקליטור. בכונן האופטי ניתן להפעיל או להקליט תקליטורים, תקליטורי DVD ותקליטורי Blu-ray )אופציונלי(. בעת הנחת תקליטור על מגש הכונן האופטי, ודא שהצד הכתוב או המודפס פונה כלפי מעלה. להנחת תקליטור בכונן האופטי:. 1 לחץ 1 על לחצן ההוצאה של הכונן האופטי.. 2 משוך 2 את מגש הכונן האופטי החוצה.. 3 הנח 3 את התקליטור כשהתווית פונה כלפי מעלה במרכז מגש הכונן האופטי והושב את התקליטור על גבי הציר.. 4 דחף 4 את מגש הכונן האופטי חזרה לתוך הכונן. שימוש בחור הוצאת החרום אם מגש הכונן האופטי אינו נפתח בעת לחיצה על לחצן ההוצאה, באפשרותך להשתמש בחור הוצאת החרום לפתיחת מגש הכונן. לפתיחת מגש הכונן באמצעות חור הוצאת החרום:. 1 כבה 1 את המחשב.. 2 הכנס 2 סיכה, או מהדק שכופפת למצב ישר, אל תוך חור הוצאת החרום ודחף בחוזקה עד לפתיחת מגש הכונן. 44

68 דיינה בשחמב שומישמיש לחצן ונורית הפעלה הפעלה או כיבוי של המחשב בלחיצה על הלחצן. הנורית שבלחצן מציינת את מצבי ההפעלה. למידע נוסף אודות נורית לחצן ההפעלה, ראה "נוריות מצב ומחוונים" בעמוד 36. נורית מצב רשת אלחוטית נדלקת אם הרשת האלחוטית מופעלת. למידע נוסף, ראה "הפעלה או השבתה של הפעילות האלחוטית )אופציונלי(" בעמוד 16. נורית מצב סוללה מציינת את מצב טעינת הסוללה. למידע נוסף אודות נורית מצב הסוללה, ראה "נוריות מצב ומחוונים" בעמוד 36. הערה: הסוללה נטענת כאשר המחשב מופעל באמצעות מתאם זרם חילופין. פקד מרכז הניידות של Windows גע כדי להפעיל את מרכז הניידות של Windows. פקד הפעלה מיידית גע כדי להפעיל יישום שהוגדר מראש לפי בחירתך. פקד לוח בקרת שמע גע כדי להפעיל את לוח הבקרה Dell Audio )שמע )Dell לוח הבקרה מאפשר להגדיר במחשב פלט שמע באיכות אולפן הקלטות. באפשרותך גם לשנות את הגדרות השמע כגון עוצמה, הגדרות רמקול חיצוני והגדרות מיקרופון

69 דיינה בשחמב שומישמיש תכונות פס הפקדים

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד