החוש הטקסטילי אירנה גורדון במאמר זה אבקש לפתוח פתח אל היצירה הטקסטילית העכשווית, אל ריבוי משמעויותיה והגדרותיה המשתנות באמצעות מושגיו של ז'אן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "החוש הטקסטילי אירנה גורדון במאמר זה אבקש לפתוח פתח אל היצירה הטקסטילית העכשווית, אל ריבוי משמעויותיה והגדרותיה המשתנות באמצעות מושגיו של ז'אן"

תמליל

1 החוש הטקסטילי אירנה גורדון במאמר זה אבקש לפתוח פתח אל היצירה הטקסטילית העכשווית, אל ריבוי משמעויותיה והגדרותיה המשתנות באמצעות מושגיו של ז'אן לוק ננסי. דרך התבוננות ביצירתם הטקסטילית של אמנים עכשוויים, אנסה להבין את משמעות הטקסטיל ועצמתו כאתר של אמנות ששואב את האני מאמין שלו מן המתח בין הריבוי ליחיד ומושתת על ריבוי יחידאי והפיכתו למהות גלויה לעין. אבקש לקרוא למהות זו "החוש הטקסטילי", שבמרכזו נמצא המגע מגע ממשי או סימבולי, מגע תאורטי או חושני, המכיל צלילים ומראה עיניים, עינוגים ועינויים, קרבה וריחוק, בנייה והרס, קדושה וחילון. הריבוי חומק מהגדרה ומצביע כל העת על מקורותיו, על תהליכיו, על דרכי היווצרותו והמטפורות שהוא נושא עמו, על הט כ נ ה )techne( שהוא הווייתו, גלוי וחשוף לעיני כול. אבקש לבחון כיצד המיומנות הט כ נ ה, הידע ליצור דבר שאינו יודע ליצור את עצמו, ובאופנים שונים נמצאת במרכז היצירה הטקסטילית, על המסורת, ההסמלה והמושגיות שטמונים בה; כיצד העובדה שהט כ נ ה הוא רובד מודע וגלוי לעין, הופכת את הטקסטיל לחלק בלתי נפרד מהחומרים והדימויים של אמנים בארץ ובעולם ומאפשרת את קיומן של משמעויות פוליטיות, חברתיות ואסתטיות, המחוללות התרחשות בעלת משמעות אצל הצופה. העבודות מנכיחות את חוויית הטקסטיל כמכיל את כל החושים אך גם זוכר אותם אחד אחד, כמדיום שמכיר את עצמו, כעודפות שנוגעת בעצם הקיום. תמונה 2: גלי כנעני, חולצה ירקרקה, כותנה, נחושת, הדפס דיגיטלי על השתי, אריגה, 70x50 ס"מ, צלם: ליאוניד פדרול, מוזאון ארץ ישראל, תל אביב אירנה גורדון, אוצרת סדנת ההדפס ירושלים ואוצרת עצמאית. עם תחומי העניין שלה נמנים אמנות עכשווית ומודרנית, ההדפס ההיסטורי והעכשווי, אמנות בין תחומית ומושגים של היסטוריה ואלגוריה. בין התערוכות שאצרה: "הילה לולו לין: נו ששש מת" )2014(; "ארוגים בתודעה: טקסטיל עכשווי בישראל" )2014(; "הגוף החסר: דימויי גוף בין יהדות לנצרות" )2012(; "מציאות עקומה: אנימציה ועבודות בינתחומיות המשלבות אנימציה מן הארץ ומהעולם" )2008(; "שיטוטים בחלל ההדפסי" )2007(.

2 388 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי שם, עמ' במסה One","?Why Are There Several Arts and Not Just 1 ז'אן לוק ננסי בוחן שאלה שהתשובה עליה נראית מובנת מאליה, ובו בזמן נדמה כי היא כה גדולה ומקיפה עד שאין לה מענה. ננסי אינו שואל שאלת תם, אלא מנסה לחשוב מחדש את המסורת ההגליאנית וההיידגריאנית, על מנת להבין את פעולת האמנות ומשמעותה בימינו. לדבריו, המוזות באות בלשון רבים ולא יחיד, משום שאין אמנות בלשון יחיד, שכן האמנות היא דרכים מגוונות של עשייה. על כן יש להשתחרר 2 מן הצורך המודרניסטי להגיע להפרדה ולטיהור, ובמקום זאת לדבר על ריבוי. הריבוי הזה הוא מובן מאליו, הוא כבר נעשה; האמנויות כבר הובחנו, מוינו וסווגו מקדמת דנא. אבל, העובדה היא, אומר ננסי, שבמהלך הזמן חלו שינויים בסיווגים אלו. ריבוי האמנויות הוא בלתי נפרד מהשאלה בנוגע למהות האמנות עצמה. ננסי מבקש לחשוב את קיום האמנות במובן של המקור המרובה שלה, כאתר של יצירת משמעות שהוא יחיד-רבים. לדידו של ננסי, האמנות אינה יכולה לבטא במלואה את המטרה שהציבה לעצמה. היא מייצגת משהו שהוא מעבר ליכולת הייצוג, עודפות שאינה ניתנת לפתרון דיאלקטי. 3 הוא מבקש לעמוד על טיבו של הריבוי, על טיבה של העודפות. מאמר זה מציע להבין את המושג יחיד-רבים של ננסי דווקא דרך תחום הטקסטיל והיצירה הטקסטילית העכשווית. בספר האי נחת, 4 פרננדו פסואה מתאר כיצד הוא יושב בחשמלית ומתבונן בשמלה של הבחורה שיושבת מולו, ורואה את הבד ואת הרקמה העדינה שמקיפה את צווארה. הוא חושב על חוטי המשי שמהם רקמו אותה. בה בשעה הוא רואה לנגד עיניו את בתי החרושת, את שלבי העשייה, את הפועלים והמעצבים: כל העולם נפרש מול עיני רק מפני שמולי נמצאים, תחת צוואר שחום, שמצדו האחר הוא בעל פנים שאיני יודע מה הם, קישוטים ירוקים ובלתי אחידים על גבי הירוק הבהיר של שמלה. כל החיים החברתיים נחים מול עיני. מעבר לכל זאת אני חש מראש את האהבות, את רגעי ההקרבה, את הנפש של כל אלו אשר עובדים כדי שאשה זו תהיה לפני Jean-Luc Nancy, Why Are There Several Arts and Not Just One? in: Peggy Kamuf (trans.), The Muses, Stanford:.1 Stanford University Press, שם, עמ' 17. Ian James, The Fragmentary Demand: An Introduction to the Philosophy of Jean-Luc Nancy, Stanford: Stanford.3 University Press, 2006, p פרננדו פסואה, ספר האי נחת, תרגום: יורם מלצר, תל אביב: בבל, בחשמלית, ושתישא סביב צווארה הגשמי פרט שולי מעוגל: חוט משי 5 בירוק כהה רקומים על גבי ירוק פחות כהה. לא בכדי נפרש מערך חברתי שלם דווקא מתוך השמלה, ועוד יותר מכך, ממעשה הרקמה והמפגש שלו עם גוף האישה, שכן הקשר של הטקסטיל לגוף נעוץ במגע. מעשה הטקסטיל מגלם את הראייה ההפטית המישושית, אשר משולבת בחוויה החזותית ובלתי נפרדת ממנה. חוש המגע הוא תחושת הגוף וגם פעולת המשגה, הוא הבנת המציאות ויצירת הפנטזיה, תפיסת המודע ולכידת הלא מודע, הוא הרגש, החומר וההפשטה. היצירה הטקסטילית, הפונקציונליסטית כמו האמנותית, שבמרכזה נמצא המגע, מנכיחה את ההיות בעולם, את הסובייקט והאובייקט גם יחד, את החיים השלמים של האינדיווידואל והחברה. הטקסטיל, שנמצא בחזית הפיתוחים של טכנולוגיות חדישות המחפשות אחר דרכים מהפכניות וחתרניות לביטוי ולשימוש בעולם העיצוב, האדריכלות והאמנות, הוא תוצר של סדרת מיומנויות אנושיות שהתפתחו מקדמת דנא ואינן שייכות רק ליודעי דבר, אלא גם להתנסויות היום יומיות של בני האדם. התפירה, הרקמה, הסריגה, הליפוף, הקשירה ואפילו האריגה הן כולן פעולות מוכרות ונגישות לכול, הרבה יותר ממיומנויות בתחומי קראפט אחרים כדוגמת הקרמיקה או הזכוכית, וזאת, משום קרבתו של הטקסטיל לגוף, משום שההיסטוריה של הגוף נטבעת בו והוא זוכר אותה. הטקסטיל ארוג בהיסטוריה של האדם והוא חלק בלתי נפרד מהישרדותו ומזהותו המתעצבת למן הלידה ועד למוות, ולפיכך כמוהו כעמוד תווך של התרבות האנושית באשר היא, של סמליה, של עולם הדימויים שלה ושל האופן שבו היא מבינה את עצמה. דרכי היווצרותו והתפוררותו של הטקסטיל, תכונותיו המגוונות כגון גמישות ועמידות, רכות וגסות, שקיפות ואטימות, היותו עור שני המגדיר את גבולות הגוף, את והמחיצה בין הגוף לבין מה שמחוצה לו, את ההפרדה בין האני לאחר, בין הנשי לגברי ובין הפרטי לציבורי כל אלו ממקמים אותו בסוגיות של מגדר, של שייכות והדרה, של האדרה ובזות, של טהרה ופצעים פעורים. משום כך, בתרבויות שונות, מאז ומעולם היה הטקסטיל אתר של קידוד מוסכמות חברתיות, מסורות, היסטוריה ונרטיביים אישיים וקולקטיביים. לאור כל האמור לעיל, שויך הטקסטיל על כל מסורתו המפוארת ונוכחותו בחיים הציבוריים )ה"גבריים" באופן מסורתי( כחומר וכדימוי, כמטפורה וכחומר לבית ולנשיות, ונחשב כאומנות )קראפט( מינורית לעומת האמנויות ה"גבוהות",

3 390 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי 391 כפי שהתקבעו בתרבות המערבית מתקופת הרנסנס ואילך. בראשית המאה העשרים, תנועות האוונגרד של הקונסטרוקטיביזם והפוטוריזם ובייחוד האוונגרד של הבאוהאוס, העמידו תפיסה כוללת רב תחומית של האמנויות והאומנויות על מנת ליצור שינוי תפיסתי כולל. הם קראו תיגר על ההבחנות הקלאסיות בין אמנות "גבוהה" לאמנות "נמוכה" ובין האמנות לאומנות ולעיצוב, וגם על ההפרדה הדיסציפילינרית בין התחומים השונים באקדמיה הפרדה ברוח המודרניזם, שהמשיכה להעמיק עד שנות השבעים של המאה הקודמת )בהקשר זה, מעניין לציין שלמרות חדשנותה של מחלקת האריגה של הבאוהאוס, הופנו אליה בעיקר נשים(. הטקסטיל הפך לחומר רלוונטי בעבור אמני המאה העשרים. אמניות כמו אנני אלברס Albers(,)Anni סופי טויבר ארפ Taeuber-Arp(,)Sophie ולואיז בורז'ואה Bourgeois( )Louise השתמשו בטקסטיל על מנת ליצור שפה, בתפיסה שמהות האמנות מצויה לא ב"מה" אלא ב"איך", באופן עשייתה דרך חקירת חומרים וצורות שהוצאו מהקשרם, דרך המחשבה שהיצירה אינה חיקוי או תיאור אלא היא התגלות, נביעה, ועל כן ברור שהאמנות יכולה להיות כל דבר ולהיעשות מכל דבר, והשאיפה הייתה ליצור אמנות סביבתית רב ממדית. בהמשך ישיר לכך, אמני הפופ, האמנות החברתית והמינימליזם, שפעלו בשנות השישים והשבעים בארצות הברית ובאירופה, ביניהם רוברט ראושנברג Rauschenberg(,)Robert קלאוס אולדנבורג Oldenburg(,)Claes רוברט מוריס Morris(,)Rober יוזף בויס Beuys( )Joseph ואווה הסה Hesse(,)Eva בחרו לעבוד בחומרים רכים, "עממיים" ו"נשיים", ושילבו אותם בעבודות הדו ממד והתלת ממד שלהם כחלק בלתי נפרד מקריאת התיגר על הצורות והחומרים המסורתיים של המדיומים הקלאסיים, ובשאיפה לבטל את המחיצות בין האמנות לחיים ולאפשר לאמנות לפעול ולהפעיל. משנות השישים ואילך, אמניות פמיניסטיות וביניהן ג'ודי שיקאגו Miriam( מרים שפירו,)Harmony Hammond( הרמוני האמונד,)Judy Chicago(,)Sheila Hicks( שילה היקס,)Elaine Reichek( איליין רייצ'יק,)Schapiro פיית' ריינגולד Ringgold( )Faith ואולגה דה אמרל Amaral(,)Olga de בחרו בטקסטיל ובמלאכות הקשורות אליו כפרקטיקה אמנותית חלופית לפרקטיקה המסורתית של הציור והפיסול, בד בבד עם יצירת שפה מטריארכלית ביקורתית וחתרנית בעולם הפטריארכלי של האמנות הגבוהה שפה שהיא כלי לשינוי ומחאה חברתית ופוליטית. אמנים אחרים, כמו מגדלנה אבקנוביץ' Magdalena(,)Abaknovitch כריסטו,)Christo( ריצ'ארד טאטל Tuttle(,)Richard גאדה עאמר Amer( )Ghada ורוזמרי טרוקל Trokel(,)Rosemarie מפגישים בעבודותיהם את האתוס המודרניסטי של טהרנות צורנית ומושגית בגלגוליה העכשוויים עם הגישה הפוסט מודרנית של ריבוי נרטיבים וזהויות המתמקדים במיניות, בקיטש ובפתיינות, לצד עימות עם זיכרון והיסטוריה קולקטיביים וסובייקטיביים. היצירה הטקסטילית נעה חליפות בין אמנות, אומנות ועיצוב. היא פורשת שדה של ריבוי ופועלת בשדה של ריבוי, החושף את החד פעמיות והייחודיות של פעולת האמנות, על פי הגדרתו של ננסי. מבחינה היסטורית, הופעתו של הבד על בימת היצירה המערבית עוררה לא מעט חילוקי דעות, כפי שהבחינה קטיה אויכרמן: "הבד מתקיים תחת סימן הרב משמעויות, חוסר הגדרה והתאמה )או עודף התאמה( לקטגוריות של 'אמנות', 'מלאכה' ו'עיצוב', ובתור שכזה מגלה בהופעותיו השונות את המכניקה של ההגדרה על תכניה המגדריים, החברתיים, והפילוסופיים". 6 היום, יותר מתמיד, הגדרותיה של היצירה הטקסטילית נזילים ורחבים, ומזמנים התבוננות בפעולת האמנות מתוך האמנות עצמה, לא מחוצה לה. במאמר זה אבקש לפתוח פתח אל היצירה הטקסטילית העכשווית, אל ריבוי משמעויותיה והגדרותיה המשתנות באמצעות מושגיו של ננסי, דרך התבוננות בעבודותיהם של ינקה שוניברי Shonibare(,)Yinka ארנסטו נטו Neto( )Ernesto ג'ואנה ושקונסלוש Vasconcelos(,)Joana שיהרו שיוטה Shiota(,)Chiharu טל שושן, גלי כנעני, ליאור גריידי, סאשה סטויאנוב וגיל יפמן. יצירתם הטקסטילית של אמנים עכשוויים אלו היא חלק משדה אמנות רחב ופורה, ומאופיינת בעושר של ניואנסים רב חושיים, מעודנים ובוטים, חמקמקים ולופתים. ההתבוננות בעבודתם היא ניסיון להבין את משמעותו של הטקסטיל ועצמתו כאתר של אמנות ששואב את האני מאמין שלו מן המתח בין הריבוי ליחיד ומושתת על ריבוי יחידאי והפיכתו למהות גלויה לעין. אבקש לקרוא למהות זו "החוש הטקסטילי", שבמרכזו נמצא המגע המגע כחוש ממשי או סימבולי, תאורטי או ממשי, המכיל צלילים ומראה עיניים, עינוגים ועינויים, קרבה וריחוק, בנייה והרס, קדושה וחילון. בעקבות ננסי, אבחן כיצד המיומנות, הט כ נ ה הידע ליצור דבר שאינו יודע ליצור את עצמו ובאופנים שונים נמצאת במרכז היצירה הטקסטילית, על המסורת, ההסמלה והמושגיות שטמונים בה, וכיצד היות הט כ נ ה רובד מודע וגלוי לעין הוא שהופך את הטקסטיל לחלק בלתי נפרד מהחומרים והדימויים של אמנים בארץ ובעולם ומאפשר את קיומן של משמעויות פוליטיות, חברתיות ואסתטיות, המחוללות התרחשות בעלת משמעות אצל הצופה. משום מופעיו ותפקידיו של הטקסטיל, הוא נמצא כדימוי מרכזי בתולדות האמנות, בוודאי באמנות המערבית מאז יוון ורומא דימוי שבאמצעותו האמן יוצר 6. קטיה אויכרמן, "בצלה של ארכנה: לשאלת הכתיבה הטקסטילית", בתוך: ארוגים בתודעה, תל אביב: מוזאון ארץ ישראל,,2014 עמ'.24

4 392 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי 393 אפקטים של תנועה, זמן ומרחב, ומצביע על סממנים תרבותיים של מעמד, יופי, כוח ומיניות, בין שמדובר בציורים, בפסלים, בתבליטים או בפסיפסים. קלוד לוי שטראוס, האנתרופולוג והפילוסוף הסטרוקטורליסטי, מתבונן בדיוקן אליזבת מאוסטריה )1571( מאת פרנסואה קלואה Clouet(,)Francois 7 ומתאר כיצד צווארון התחרה, המצויר "חוט אחר חוט", מעורר בנו "התרגשות אסתטית עמוקה מאוד". שטראוס מצביע על החפץ הטקסטילי והדגם המורכב שבו הוא עשוי ועל ייצוגו בציור ייצוג שמעניק לו ביטוי מתומצת ומועצם. יצירה חומרית הומרה ליצירה מטפורית, והדבר חולל אירוע שהוא מקור הריגוש האסתטי. ההכרה היסודית בתצורת הצווארון ובטכניקת הייצור שלו, כפי שהיא מתבטאת בציור, ממזגת את הידע, המסורת, ההסמלה והמושגיות שטמונים ביצירה הטקסטילית על גלגולי הט כ נ ה שלה, ומחוללת התרחשות בעלת משמעות עבור הצופה. לדעת שטראוס, זה 8 הרגע שבו מתאחדות אמנויות המערב, האמנויות הקמאיות והאמנויות השימושיות. קורנליוס קסטוריאדיס מצביע על השינויים במשמעותו של המושג ט כ נ ה אצל היוונים, והיחסים האניגמטיים והאמביוולנטיים בינו למושג poiesis ולמושג יצירה: אצל הומרוס, ט כ נ ה משמעותו לייצר, לבנות. בהדרגה עברה המילה לסמן עשייה משוכללת, מיומנויות של כלים וחשיבה שמשליטות סדר בתוך הכאוס. אצל אריסטו, המונח ט כ נ ה נעשה מזוהה עם המילה poiesis היצירה, שאף היא מקורה בפועל ביוונית שמשמעותו לעשות.poieo על פי אריסטו, משמעותה של היצירה היא הפקת דבר מתוך דברים שמחוצה לו, יש מתוך יש, כאשר יצירה במובן של יש מאין נמצאת רק בטבע, ב physis. אם כך, המושג ט כ נ ה אינו מבדיל בין אמנות לאומנות. הט כ נ ה מתחיל תמיד מתוך היש, ממה שקיים: זה סידור של החומרים והפיכתם למתאימים. 9 הטבע הוא מילון, והאמן בוחר ממנו את המילים, את האמצעים שיאפשרו לו לבנות את אשר בדמיונו, הווה אומר, הדמיון מתבסס על הטבע וסדריו. הט כ נ ה הוא חיקוי של ה physis, אבל נפרד ממנו, משום שהוא לא רק הידע אלא גם יישומו. הוא יוצר את "מה שהטבע אינו יכול להשיג". מרטין היידגר מצרף את כוח העשייה )הט כ נ ה( עם היצירה ההולדה הראשונית,)poisesis( ועם חשיפת האמת,)episteme( לאופן של יצירת עולם. 10 קסטוריאדיס, בעקבות 11 מרקס, רואה בט כ נ ה יצירה כוללת, המיוצגת בכל צורה של החיים החברתיים, ואילו בעבור ננסי, הריבוי החושי והטכני של האמנויות קשור לתבוני, ושניהם יחד, בהיותם רבים, מאפשרים לחלץ את הוויית העולם לכדי הופעה, לכדי יש. כאשר האמנות הופכת דבר מה לנראה, היא עושה זאת באמצעות הט כ נ ה דרך ה kunst-werk, יאמר מרטין היידגר; דרך ההבחנה וההבדלה שנוצרות באמצעות המיומנות, טוען ננסי; שכן אין רק טכניקה אחת אלא טכניקות רבות. זו דרכה של האמנות להוציא לפועל את האמת ולגלותה, לחשוף את הדבר בדבריותו, יאמר היידגר; את היות הדברים קיימים, את נוכחותם, יאמר ננסי. אין המדובר בשוני שבתוך אחדות אורגנית, ולא בהבדלים לאורך וריאציה מתמשכת אחת. מה שהאמנות הופכת לנראה, טוען ננסי, זו ההבחנה שהאחדות והייחוד של העולם הם רק עניין של הבדלים באופן המגע ובאזורי המגע. "העין, איבר חושי אחד מיני רבים, אינה רק מסתכלת", טוענת חוקרת האמנות והתרבות פנינה בארנט, "היא גם מרגישה. 12 תגובת העין היא ויזואלית וגם טקטילית". על מנת שלדבר יהיה משהו פנימי או אינטימי, קודם כול, עליו להיות עצמו ולפרוש את עצמו בפני עצמו, הוא צריך לגעת בעצמו, ליצור סופר אימפוזיציה, וזה כבר אומר ריבוי, הטרוגניות של אזורים. כמאמר לודוויג ויטגנשטיין, שננסי מצטט אותו, אין צבע בכלליות, לא ניתן להצביע על הצבע אדום אלא להבחין במקום אדמדם. האמפירי הוא הטכניקה של ההבחנה של המקומי. בנוגע לטבע, אומר ננסי, לאמנות אין מקור ולא מטרה. זו הסיבה שהרעיון היהודי נוצרי של בריאה, של יצירה creation נולד על מנת למלא את התהום הפעורה בין "אמנות" )או "טכניקה"( ל"טבע", על ידי שאילה משניהם וסירוב של שניהם. 13 אין זה מקרה, הוא אומר, שהמילה בריאה מתייחסת בשפות רבות הן לבריאת העולם והן לאמנות, שכן פעולת הבריאה ופעולת הבורא אינן ההנכחה של דבר מה חדש אלא יצירת הרווח, פתיחת המרחב, ההבחנה וההבדלה בין אזורים שונים בתוך 14 הקיים: ההשהיה היא הנגיעה עצמה. Martin Heidegger, The Origin of the Work Art, in: Albert Hofstadter (trans.), Poetry, Language, Thought, New.10 York: Harper & Row Publishers, 1971; Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, in: William Lovitt (trans.), The Question Concerning Technology and Other Essays, New York: Harper Colophon, 1977, pp Castoriadis, Crossroads in the Labyrinth, p פנינה בארנט, "קפלים, פיסות, משטחים: לקראת פואטיקה של הבד", תרגום: ענת גלעדי, בתוך:,text-ile כתב העת של המחלקה לעיצוב טקסטיל, שנקר, גיליון מס' 2009, 1, עמ' 13. Nancy, Why Are There Several Arts and Not Just One, pp שם, עמ' ראו מאמרי: אירנה גורדון, "כחוט השני הטקסטיל כחומר וכהתרחשות", בתוך: ארוגים בתודעה טקסטיל עכשווי בישראל )קטלוג(, מוזאון ארץ ישראל, קלוד לוי שטראוס, החשיבה הפראית, תרגום: איליה גילדין, תל אביב: ספריית פועלים, 1973, עמ' Cornelius Castoriadis, Crossroads in the Labyrinth, Kate Soper and Martin H. Ryle (trans.), Brighton:.9 The Harvester Press, 1984, pp

5 החוש הטקסטילי שיהרו שיוטה, אמנית יפנית ילידת 1972 שנבחרה להציג בביתן היפני בביאנלה של ונציה 2015, חושפת את הקיים דרך מצבים של ריבוי יחידאי. היא בונה מארגים מורכבים עד מאוד של חוטי צמר ריזום המגדיר את החלל מחדש ואת מיקום הצופה ביחס אליו. שיוטה מתייחסת לטקסטיל כעור שני שבאמצעותו היא רושמת את היחס בין היקום שבתוך הגוף ליקום החיצוני. באמצעות הטקסטיל היא מנכיחה את החללים ה"שקופים" שאנו נעים בהם בערותנו ובשנתנו, במודע ושלא במודע, ונותנת להם קיום חזותי וחומרי. דרך פעולה עמלנית של קשירה ומתיחה של חוטים במערכים אין סופיים היא "מציירת" טריטוריות חדשות, או שמא עיקולים בטריטוריה של החללים שבהם היא מציגה, ובכך היא נוגעת בעצם הנוכחות המרחב, בעצם הנוכחות של האובייקטים שנמצאים בו, בעצם הימצאותנו בו בגופנו. רשת הסבך שהיא יוצרת ממסכת ושקופה כאחד, מפרידה אבל מפתה לגלות את טיבה, פענוח המבקש להתפענח. בהרבה מעבודותיה היא מעלה מיצגים, לעתים עם אנשים נוספים, שבהם היא פועלת בתוך הסבך, כמו בסדרה במהלך שינה, שערכה בין השנים או בעבודה מבוך זיכרון מ 2012 )תמונה 1(. שיוטה משתמשת בתכונות הטקסטיל של מבניות ופרימה על מנת ליצור מארג שמיומנות עשייתו גלויה לעין, ועדיין נראית כבריאה ריבוי יחידאי. כך היא יוצרת הבחנות ועיקולים המנכיחים מעברים פיזיים, שמיד הופכים גם לרגשיים ותודעתיים. הם מפעילים את ההתמודדות עם נושאים של זיכרון ומשמעותו בהבניית ההווה, מעברים בין חיים למוות, המגולמים במציאות היום יומית של שינה וחלום. מעל לכול היא מנכיחה, באמצעות הרישום הטקסטילי, את היווצרות היש מתוך היש. בעבודותיה של גלי כנעני, המרווחים נוצרים דרך מיומנות האריגה עצמה. כנעני, מעצבת טקסטיל ואמנית, הופכת את האריגה לאתר של בנייה ופירוק, למקום שבו הבגד נבחן כמושג רעיוני וכמרחב אסתטי בד בבד עם היותו פריט שימושי הנתפס כמובן מאליו בחיי היום יום. היא יוצרת את המרווחים וההבדלות בתוך הסטרוקטורה של האריגה ובין הסטרוקטורות של בגדים שונים: ברבות מעבודותיה היא לוקחת בגדים מיד שנייה, פורמת אותם ואורגת אותם מחדש באופן שמגלה את המבניות שלהם, את הפונקציונליות שלהם, שמעתה ואילך היא עקרה, ואת הדגם והאורנמנט שלהם כמהלך אסתטי מופשט. בכמה מהסדרות היא אורגת חלק מהבגד המקורי אל תוך ההדפסה שלה ויוצרת ריבוד של שכבות אריגה. בסדרה אחרת היא פורמת את הבגד כולו ומותירה רק חלק קטן ממנו, השומר על סדר החוטים. לאחר מכן היא בונה את החוטים מחדש, אבל רק את הש ת י, ללא חוטי הערב, ויוצרת מעין רוח רפאים של הבגד. )תמונה 2( הדיסוננס שהיא מנכיחה בעבודותיה בין עבודת האומנות המוגמרת, הפונקציונלית, לבין עבודת האמנות המושגית, המופשטת, מאפשר לראות את תמונה 1: שיהרו שיוטה, מבוך זיכרון, 2012, + kiel kunsthalle,schleswig holsteinische kunstverein קייל, גרמניה, צילום: שונהי מאנג, 2015 Bonn, VG Bild-Kunst

6 396 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי 397 הריבוי של הטקסטיל, את הט כ נ ה שלו, את ה " how "know שלו, את המיומנויות שהן בלתי נפרדות ממהות האמנות. תהליכי הפירוק, הפרימה וההרכבה מחדש שכנעני מבצעת אפשריים בטקסטיל ולא בחומרים אחרים, ובאמצעותם היא מגלה את מרכיבי החומר, את יסודות הדימוי, את שלד הדברים. כך גם נוצרות ההבחנות בין מה שנראה לנו כאחדות אחת. במובן של ננסי, יצירותיה של כנעני מצביעות על החוש הטקסטילי, בדומה לחוש המוזיקלי או לחוש הפיקטורלי, שננסי מדבר עליו כמינוח שמתאים יותר לתיאור פעולת האמנות; החוש שבאמצעותו העולם נעשה נהיר יותר, מובן יותר. כנעני מגלגלת את אופן ההבנה הטקסטילי לאובייקטים אחרים בעולם, כאשר היא מציגה את ספרייתה שלה כפעולת אריגה וספריה מוצבים במעין תבנית של שתי וערב )תמונה 3(. בכך, כמובן, היא מרמזת גם על הקשר הלשוני והרעיוני בין טקסטיל לטקסט. המילה טקסטיל פירושה: ארוג. מקורה בשורש ההודי אירופי,tek שפירושו: לעשות, ליצור, שהתגלגל ליוונית וממנה לפועל textere בלטינית. המילה טקסט נולדה מהטקסטיל, משום המראה הצפוף של הכתיבה, שמזכיר את עבודת האריגה. הכתיבה והקריאה של הכתוב אורגת את הטקסט, בכל פעם מחדש, כפי שהגדיר ז'אק דרידה בחיבוריו בית המרקחת של אפלטון, Forcener le Subjectile ובכתבים אחרים, בעקבות אפלטון, שראה באריגה ולא באמנויות אחרות מטפורה טבעית להבנת הפוליטיקה והמדינאות, כעולה מחיבורו המשתה. 15 דרידה משתמש במקור האטימולוגי של הטקסט המצוי בטקסטיל ובמטפורה העשירה של הטקסטיל העוברת כחוט השני בתרבות המערבית כולה. הוא פורש מערך מושגים של תפירה פרימה, חוט ומחט, קנבס וסדין, תחבושת וחיתול ועוד; כך הוא כותב: "הסוואת המארג ]texture[ אפשר שיידרשו מאות בשנים עד שתיפרם יריעתה. היריעה העוטפת את היריעה. מאות בשנים עד שתפרום את היריעה. תוך שהיא חוזרת ומכוננת אותה כאורגניזם. חוזרת ומצמיחה מחדש לאין קץ את אריגה שלה מהאחורי העקב ]trace[ הקורע, ההכרעה שבכל קריעה ]...[ אין בכך טווית מעשיות בעלמא אלא במובן זה שידיעת 16 הרקמה פירושה גם היענות להליכה בעקבות החוט הנתווה". סאשה סטויאנוב אורגת שטיחים מונוכרומטיים בגוני שחור אפור חום, בטכניקה המסורתית של האריגה. היא טווה את חוטיה, צובעת אותם ואורגת אותם 15. ראו את מאמרו של ארתור ס' דנטו בקטלוג תערוכתה של שילה היקס: Arthur.C Danto, Weaving as Metaphor and Model for Political Thought, in: Nina Stritzler-Levine (ed.), Sheila Hicks: Weaving as Metaphor and Model, New Haven, CT: Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Culture/ Yale University Press, 2006, pp ז'אק דרידה, בית המרקחת של אפלטון, תרגום: משה רון, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2002, עמ' 18. תמונה 4: סאשה סטויאנוב, מונולוג, 2010, צמר, סיבי אגבה, משי, חוטי כותנה, 204x500 ס"מ, צלם: ליאוניד פדרול, מוזאון ארץ ישראל, תל אביב על הנול לכדי שטיח קיר אקזיסטנציאליסטי, המבוסס על תצלומים משפחתיים שלה ושל אחרים, שמצאה באלבומי תמונות בשוק הפשפשים. בעבודתה "מונולוג" נראה כיסא ריק בחלל של בית, ולצדו, מוסט מעט, וילון שקפליו המודגשים מנכיחים מציאות של גילוי והסתרה. העבודה פורשת מצב של ריבוי וחילוף תמידי בין האשלייתי והייצוגי למוחשי ולגשמי. היא יוצרת ומנכיחה את הט כ נ ה באופן הפוך למה ששטראוס מתאר בציורו של קלואה. קלואה יצר בציור דגם של מעשה אומנות הבגד, ואילו סטויאנוב יוצרת באריגה דגם של הדימוי הציורי. עבודתה היא מפגש שקול בין הטקסטיל כחומר שהשטיח נוצר ממנו לטקסטיל כדימוי הציורי של הווילון בין היצירה העמלנית והידענית של מלאכת היד עצמה ושל הפונקציונליות של הטקסטיל בחיי היום יום לבין חיקוי המומשג שלה בציור )תמונה 4(. סטויאנוב לוכדת במעשה האריגה, שהוא גם מעשה ציור, את התנועה שבין ראייה לנגיעה, בין הפונקציונליות להמשגה ובין החומריות לייצוג, הנמצאת בטקסטיל. החוש הטקסטילי עולה כאן כמיזוג של חושים. ננסי שואל: בסופו של דבר, מה האמנות עושה? היא נוגעת בחושים, היא נוגעת בחוש הנגיעה, במישוש בעצמו. היא יוצרת חוש בפני עצמה. היא נוגעת בטרנס אימננטיות של היות בעולם. האמנות אינה עוסקת בעולם במובן הפשוט של חוץ, מילייה או טבע. היא עוסקת בעצם מקור הנביעה וההתפתחות של היות בעולם. 17 האמנות נמצאת בפרטים של הטכניקה שלה או שהאמנות היא הטכניקה של הפרטים, כלומר האמנות של ההבדלים, של ההתבדלויות, אשר הופכת לנראה Nancy, Why Are There Several Arts and Not Just One?, p

7 398 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי 399 את הצבע המקומי או את העובדה שהצבע הוא רק המקומי. כל צורה שבה מגולמת האמנות מתרבה לאין סוף נקודות. הדברים אינם רק שייכים למקום. הם גם המקום עצמו. האמנות מכריחה את החוש לגעת בעצמו, ובכך היא עוזבת את ההתרחשות החיה ומעבירה את החוויה החושית לעולם ציורי או מוזיקלי. 18 האמנות נוגעת באינטגרציה החיה של החושי והכוונה, כלומר, היא מנערת, מטלטלת, מפריעה או מפרקת. באופן זה, האמנות נוגעת באיחוד או ברצף של עולם של חיים ופעולה )פעילות(. אמנות שכזו מציגה את העולם כריבוי של תופעות, שכל אחת היא תופעה של העולם. ותחושת ההיות בעולם ניתנת רק דרך התקה מן השורש של תחושת האחדות של העולם. אם כך, האמנות מגלה את העולם. ויקטוריה מיטשל במאמרה Techne" "Textiles, Text and חוקרת את הקשר בין טקסט, טקסטיל וט כ נ ה, ואת המשמעות הרלוונטית שלהם למשמעות של יצירת צורות באמצעות חומרים. היא מצביעה על הקשר הטקטילי, החושי והגופני בין עשייה ויצירה ובין דיבור. לדבריה, יש לבחון מחדש את העליונות המדעית והפילוסופית שניתנה לראייה על פני הנגיעה במחשבה המערבית מאז אריסטו, ובכך לשבש ולהגדיר מחדש את הגבולות אשר מבחינים בין אינסטינקט להכרה ובין טבע לתרבות, ובכך 19 להבין מחדש את משמעות הפרקטיקות המוגדרות כקראפט. מיצבי הענק הראוותניים של האמנית הפורטוגלית ג'ואנה ושקונסלוש יוצרים התערבויות של שיבוש והפרעה באתרים, שלעתים קרובות, מרהיבים כשלעצמם. היא רותמת ליצירתה את חומרי הטקסטיל ואת מה שנלווה להם כגון תחרות, בגדים, תחבושות, חוטים ואורנמנטים כמו חרוזים וניטים, וכן את מיומנויות הטקסטיל סריגה, רקמה ותפירה ומבקשת לחולל שינויים והתמרות בד בבד עם התבוננות מחודשת, אחרת, בעולמות היסטוריים או יום יומיים, שהם חלק בלתי נפרד מהזהות המערבית ומובנים מאליהם. כך ב Dior,J adore Miss מיצב סרט אדום עשוי מבקבוקי בושם של דיו, שהציגה בגרנד פאלה בפריז ב 2013, או ב The,Pavillon de שם הציבה קנקן תה ענק עשוי תחרת מתכת, או בהכלה, עבודת נברשת ענקית שהורכבה ממאתיים וחמישים אלף טמפונים תלויים על חוטים והוצבה בחלל ארמון מפואר והיסטורי בביאנלה בוונציה ב במוזאון תל אביב הוצגה בשנה שעברה העבודה לוזיטנה מיצב טקסטיל תלוי העשוי מבדים תעשייתיים, בגדים מיד שנייה ועבודת יד כמו סריגות תחרה בשילוב מרכיבים קישוטיים מסורתיים, ונראה מעין חיה בעלות זרועות מוזרות המשתלחות לכל עבר, פורעות ברכותן את החלל הנקי והקר, התחום במסת הבטון בעלת הזוויות החדות, של מוזאון תל אביב. העבודה שייכת לסדרה הקרויה ולקיריות, שחלק ממנה הוצג במנצ'סטר בתערוכתהמכונת זמן, ושם היא הורכבה מבדי משי, עבודת קרושה, כותנה, טקסטילים שונים, קריסטלים וחרוזים, שהיו בסתירה לחלל הנקי של הזכוכית של הגלריה ויצרו תחושה של מעין מחול פולחני. השימוש בטקסטיל מאפשר לאמנית לחדור למערכים תרבותיים קיימים, להשתלב בהם ולהפוך את קרביהם החוצה או לחנוט אותם בתוך רקמת דנטל עדינה, כמו בעבודתה Piano Dantelle )תמונה 5(, אשר יוצרת במישרין גרסה חומרית מנוגדת לפסנתר העטוף ל ב ד מלחמתי של יוזף בויס. יצירותיו של האמן הבריטי שגדל בניגריה ינקה שוניברי, המבוססות על מסורות ושיוכים של בדים, של דגמים ושל לבוש, חוקרות את הקולוניאליזם והפוסט קולוניאליזם בהקשר העכשווי של הגלובליזציה. עבודתו מתמקדת באופני יצירת זהות קולקטיבית שאחוזה בהיסטוריות הפוליטיות והכלכליות של אירופה ואפריקה. דמויותיו מעוצבות כיצורי כלאיים, שההיברידיות שלהם מובנית על ידי בדי בטיק צבעוניים המזוהים כאפריקניים, אך למעשה הם תוצאה של הסחר הקולוניאליסטי: ההולנדים העתיקו את בדי הבטיק שהביאו מאינדונזיה וייצרו אותם מחדש בייצור המוני בכוונה למכור אותם חזרה לאינדונזים. אלא שכוונה זו לא צלחה מטעמים פוליטיים ותרבותיים, והגרסאות התעשייתיות של הבטיק נמכרו במאה ה 19 בעיקר למערב אפריקה, ועד מהרה זכו לפופולריות ונעשו ולמסמנים של אפריקה בכללותה. בדים אלו משמשים את שוניברי לתפירת בגדים ויקטוריאניים, המסמלים את שיאה של האימפריה הבריטית, על דמויות כרותות ראש, ולהצביע במישרין על המורכבויות התרבותיות הסובבות אותנו וכיצד ניתן לדון בהן על ידי יצירת הזרה וריחוק. הוא בוחן את מערך הערכים הוויקטוריאניים, שממשיך להשפיע על אנגליה העכשווית, ובוודאי על אנגליה התאצ'ריסטית, שבה החל את דרכו כאמן. שוניברי בוחן גם את ההיסטוריה של אירופה התרבותית והמתקדמת ובין השאר, את התבססותה על סחר עבדים ופרקטיקות אפלות אחרות. בעבודתו הסעודה האחרונה )בעקבות ציורו של לאונרדו דה וינצ'י( הושיב ליד שולחן במערך של הסעודה האחרונה בובות מנקין כרותות ראש לבושות בגדים ויקטוריאניים בעיצובם אבל אפריקניים בצבעוניותם ובדגמיהם, כאשר אחת מהן היא בעלת רגלי חיה המכוסות פרווה. במיצב בספרייה הבריטית בעיר ברייטון שבאנגליה, עטף בבדיו את כל הספרים באחד מאולמות הספרייה, והפעולה הפכה על פיה את משמעות המקום ואת המורשת שהספרים נושאים עמם. בנופים פתוחים של פארקים ברחבי אנגליה ובערים מודרניות, שוניברי מציב את פסלי הרוח שלו העשויים ברזל וצבועים 18. שם, עמ' Victoria Mitchell, Textiles, Text and Techne, in: Jessica Hemmings (ed.), The Textile Reader, London: Berg.19 Publishers, 2012, p. 6

8 400 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי שם, עמ' 25. באבקת סיבי זכוכית. הפסלים נראים כבדי ענק, כמטפחות ססגוניות הנישאות אל על והמנכיחות את החומר הטקסטילי ואת צבעוניותו ודגמיו באופן שמשבש את הנופים הסדורים ואת האדריכלות הנוקשה והמוקפדת. )תמונה 6( גיל יפמן סורג פסלים ומיצבים פיסוליים העוסקים בתפיסות של גוף ומגדר, היסטוריה וזיכרון. יפמן חוקר את האופנים שבהם אנו מבינים תפיסות אלו וכיצד הם מתובנתים בדימויים שאנו נאחזים בהם שוב ושוב. מלאכת הסריגה, המייצגת רכות, חום והגנה ונחשבת נשית ומסורתית, היא בעבורו כלי להתמודדות עם טראומות פרטיות וציבוריות. הסריגה ליפמן היא אקט של חיים, והתוצאה מכסה וחושפת גם יחד. הפסלים, המיצבים והחפצים שהוא סורג הם בעלי צבעוניות מתקתקה וססגונית, בעודם עוסקים בנושאים שנויים במחלוקת. בעבודה מדוזה נראה יציר כלאיים המורכב מציפור טורפת, רכיכה ה"שוחה עם הזרם" ודמותה של מדוזה, האישה המפלצת הפתיינית מן המיתולוגיה היוונית. התוצאה היא דיוקן פראי ומוחצן של האינסטינקט החברתי של האדם להתאים את עצמו להלכי הרוח של תקופתו ולהימנע מלפעול נגד המוסכמות ולעורר כוחות חתרניים. בעבודה אחרת שלו, טומטום )תמונה 7(, הוא סרג יצור כלאיים אנדרוגני שכולו פתחים נשיים, איברים גבריים ועיניים, כשהצופה מתבקש לגעת, להכניס יד, לעמוד מול ההדחקות והטאבו דרך המגע הנעים, המלטף והמרגיע של חומר הטקסטיל הסרוג. ליאור גריידי מחבר באופן מזוקק את טכניקות הטקסטיל המגוונות והפונקציות שלהן לדימויים ולטקסטים, בשורה של פעולות סימבוליות. הוא יוצר מטמורפוזות של הטקסטיל על ידי הצגתו במופעים משתנים מוכרים, שהוא יוצר להם הזרה, ערעור ותביעה לחשוב מחדש על מושגי הזהות המבנים אותנו: הנה מסך שמאחוריו נלחשים סודות, והוא מזכיר חצאיות של בנות מסורתיות; הנה הפרוכת שמכסה את ארון הקודש, אך למעשה, היא וילון שמסתיר חלון כניסה לבניין )תמונה 8(; מטפחות ראש צבעוניות נשיות, שעולה מהן קול חרישי של גבר הקורא את מילות שיריה של דנה אינטרנשיונל; רקמת זהב המעטרת את הכיפות, הטליתות, הפרוכות, תיקי התפילה ושאר חפצי קודש, מופיעה רקומה על נייר וכך גם האותיות ח' וע' המסמנות את ההגייה תמונה 8: ליאור גריידי, ללא כותרת )פרוכת(, 2010, קטיפה, חוט זהב, 360x360 ס"מ, צילום: ענבל אברג'ל המזרחית, בעוד מילותיו של שיר המורכב משמות אלבומיה של עפרה חזה רקומות על בד ציור זו תרבות המזרח על כפי שהיא נתפסת על בד האמנות של המערב; בו בזמן גריידי מציג רקמה מוזהבת של פסי דגל המדינה על סמרטוט רצפה. היופי והפתיינות של הטקסטיל ותפקידיו המכריעים בהבחנות דיכוטומיות טהרניות ודכאניות של חילוניות מול מסורתיות, אוניברסליות מול ציוניות, מזרחיות מול אשכנזיות, גבריות מול נשיות, משמשים את גריידי ליצירת מופעים הפורמים את גבולות הזיהוי ופורשים את הזהות כמרחב של קרנבל פראי הפורם הגדרות, כמרחב שהוא פצע שותת דם. האמנויות הן קודם כול טכניות, אומר ננסי. המוזות אינן מתגלות באמצעות פעולה דמוית קראפט: הן אלו המתקינות את הפן טכני. האמנויות הן טכניות במובן שהן בלתי נפרדות ממה שנוכל לכנות התמצית של הטכנולוגיה. טכניקה משמעותה כיצד ליצור את מה שאינו יכול ליצור את עצמו בעצמו. טכניקה אולי באופן אין סופי היא מרחב והשהיה בין היוצר למיוצר, ומכאן גם בין היוצר לעצמו או לעצמה. ייצור בחיצוניות ל"עצמי" ובהבדלה מאופן פעולתו וממטרותיו. במובן זה, הריבוי היחידאי, ה singular-plural של האמנות, מתרחב למובן של אין סוף 20 ההחלטות הטכניות המתרבות של האמן. ושקונסלוש, שוניברי, גריידי ויפמן עוסקים בפן אחר של הטכניות הטקסטילית: ושקונסלוש פורעת גודש טקסטילי אחד בגודש אחר ומכניסה את מושגי הבזות, הכתם, הפצע והזיעה, הקשורים לטקסטיל, אל תוך תבניות תרבותיות של פאר, גרנדיוזיות והסתרה; שוניברי בהתמקדותו בייצור, בסחר ובקונוונציות של דגם וצבע, המסמלים את ערכי המערב אל מול האחר; גריידי באמצעות הקשר בין רקמה וטקסטיל למסורת, לדת ולהיסטוריה של האחר המזרחי בתולדות הציונות, ואילו יפמן מתחקה אחר ייצור זהות משובשת וחצויה באמצעות טכניקת הסריגה הביתית ומוכרת. ארבעתם יוצרים מראות מרהיבים, ופתייניים, המבטאים ניכור והזרה אך גם אינטימיות והתרפקות. לעומת הטבע, לאמנות אין מקור ואין סוף או מטרה. משום כך, אומר ננסי, ישנו הרעיון היהודי נוצרי של בריאה רעיון שממלא את התהום הפעורה בין אמנות )או טכניקה( לטבע, באמצעות שאילה משני המושגים ובו בזמן דחייה של שניהם. לא בכדי, המילה בריאה באנגלית creation היא גם המילה המתארת יצירה אמנותית. הבריאה או היצירה של העולם אינה יכולה לקרות בתוך העולם. הבריאה שמחוץ לעולם אין בה מרחב, לא מקומות, לא צבעים, לא ריחות, לא

9 402 מחשבות על קראפט אירנה גורדון החוש הטקסטילי 403 קולות. על כן, מן הראוי לומר שהבריאה, ועל כן הבורא ופעולתו, מהותם היא יצירת הרווח, יצירת המרחב, וההבחנה בין המרחבים השונים. הבנה זו מובילה אותנו לומר שהבריאה היא חוש, היא הנגיעה או הלטיפה של היות בעולם, של פתיחת העולם. הטקסטיל, ביום יומיות שלו ובגרנדיוזיות שלו, מגלם את יסוד הנגיעה האנושית. כחומר מרכזי ביצירתה של טל שושן, הטקסטיל מאפשר לה ליצור את המרווח שממנו היא מדברת על הבריאה העצמית ועל תהליכי הטבע. באמצעות גמישותו וחוזקו, היותו נרקם ומתהווה בד בבד עם היותו נפרם ומתפורר, חיצוניותו ופנימיותו הטקסטיל מאפשר לה לסמן מצבים של חוסר יציבות וחשיפה מערערת. בן שושן נוגעת לא רק בגבולות שבין הגוף לסובב אותו אלא גם במרחב שבין גבולות הגוף למה שמתרחש בתוכו פנימה. הגופים שהיא יוצרת, הנעים בין הראליסטי לפנטסטי וביניהם לסוראליסטי, נובעים מההתמקדות שלה בזהות הנשית ובגוף הנשי, על ההתניות החברתיות שלו והקשר שלו עם הטבע. הטקסטיל הוא חומר רישומי אוורירי ופיסולי מסיבי בו בזמן. באמצעותו היא יוצרת מרחבי שוטטות שבהם הגופים העשויים טקסטיל הם על סף בריאה או התמוססות. אמנם הם מרכיבים נוף חיצוני, אך התחושה היא ששושן נוגעת בגוף הצופים עצמו, בשל השימוש בטקסטיל שנדמה כעור השני של כל אחד מן המבקרים במיצב זה גופם המתפורר ומתחדש בעולם האלגורי המפורק שמסביבם. )תמונה 9( האמן הברזילאי ארנסטו נטו אף הוא יוצר מרווחים והבחנות בין מרחבים, ריחות ונגיעות, ובכך מחייב את הצופים לבחון את מקומם הגופני והרגשי בעולם. באמצעות הטקסטיל הוא יוצר נופים פנימיים. נטו מושפע על ידי התנועה הברזילאית האמנותית "הנאו קונקרטיזם", הוא חוקר מבנים אורגניים ואינטראקציה חושית עצבית בין הצופה לעבודת האמנות. המיצבים שלו מורכבים ממבנים תלויים העשויים ממברנות שקופות, אשר לעתים מכילות תבלינים, אבקת כביסה וחומרים אחרים מישושיים וריחניים. דרך ההשפעה על תחושת החלל והמגע באמצעות פסלי הטקסטיל שלו הוא משנה את הסביבה ואת האופן שבו האנשים לא רק חווים אותה אלא את עצמם. המבנים הטופולוגיים 21 יוצרים מערות, מנהרות 21. טופולוגיה היא מדע במתמטיקה שעוסק במתיחה ובעיוות של צורה וחלל. וחללים, שהם בין נופים פנימיים אורגניים כמו להביט פנימה אל תוך הגוף לבין נופים קדמוניים קמאיים בתהליכים של שינוי מתמיד )תמונה 10(. החלל בתפיסה הטופולוגית אינו מובן כמ כ ל סטטי אלא כסדרה של קשרים, ריבוי והתקדמות של תנועה. הבחירה בטקסטיל כחומר מרכזי בעבודותיו מאפשרת לנטו לבחון את יחסי אני-עולם, גוף-עולם, את האופן שבו אנו מנסים לגעת בהווה והוא תמיד חומק מאתנו. מבחינתו, מגוון הדרכים החושיות שבהן אנו חווים את העולם יצר את ההבדלים בין התרבויות. במובנים רבים, נטו מבסס את עבודותיו על "החוש הטקסטילי" על נגיעה במהות העולם, שהיא נגיעה טקסטילית. "השירה", אומר ננסי, "לפני היותה שם של אמנות מסוימת, היא שם גנרי לאמנות בכלל". techne poietike משמעותו: טכניקה פרודוקטיבית, שנדרשת לה מיומנות מיוחדת והיא מפיקה דבר מה ללא הבדל בין אמנות לאומנות. האמנות היא תהליך של ייצור לא למען מטרה מסוימת אלא כרפלקסיה לעצם ייצורה, וכך הדבר שנוצר מוצג, מונכח ונחשף בזמן הווה. המילה,poiesis אומר ננסי, שייכת למשפחת מילים שמשמעותה לעשות במובן של להסדיר, לארגן, להיערך: "השירה עורכת. אמנות היא היערכות, היא דיספוזיציה. היא עורכת ומציגה את הדבר ביחס לסדר ההווה. זו הטכניקה הפרודוקטיבית של נוכחות". 22 יצירת האמנות היא השהיה של הזמן והנכחה אבסולוטית של אובייקט, שכן ההנכחה אינה תכונה מהותית של האובייקט, אלא היא האופן שבו הוא מובא על כל הקשריו, תהליכיו, מקורותיו וס פ יו. יכול להיות, אומר ננסי, שהאמנויות אינן אלא חשיפה מדרגה שנייה של הטכניקה כשלעצמה. 23 האמנות אינה ייצוג אלא, חשיפה, חילוץ מן הכוח אל הפועל. האמנות, כלומר האמנויות הן ריבוי יחידאי שבמהותו הוא ההנכחה הנוגעת בעצמה, כלומר מושהית, תלויה ועומדת. איננו יכולים לגעת בהן אלא לחוש בהן, להבינן, לחוות אותן. התבוננות ביצירה הטקסטילית של האמנים שהוזכרו לעיל מאפשרת לנו הבנה עמוקה של ריבוי זה. זה הריבוי החומק מהגדרה ומצביע כל העת על מקורותיו, על תהליכיו, על דרכי היווצרותו ועל המטפורות שהוא נושא עמו, על הט כ נ ה שהוא הווייתו, שהוא גלוי וחשוף לעיני כול. העבודות של כנעני, סטויאנוב, שיוטה, יפמן, גריידי, נטו, שושן ושוניברי מכילות את הפרקטיקות של הטקסטיל, את ההיסטוריה והמסורת שקשורות בטכניקות שלו ובחומריו, Jean-Luc Nancy, The Technique of the Present, Lecture given in January 1997 at the Nouveau.22 Musée during the exposition of On Kawara s works, Whole and Parts , Alisa Hartz (trans.), Nancy, Why Are There Several Arts and Not Just One?, p תמונה 9: טל שושן, רוח פרא, 2013, מראה הצבה בגלריה שלוש, תל אביב, צילום: אבי חי

10 405 מחשבות על קראפט אירנה גורדון 404 את הסמליות והתפקוד שלו במגוון תרבויות ותקופות ואת משמעותו בחייו של היחיד. הן מתדיינות ובוחנות, פורמות ויוצרות מחדש את המשא והזיכרון האנושי ומנכיחות את חוויית הטקסטיל כחוש המכיל את כל החושים אך גם זוכר אותם אחד אחד, כמדיום שמכיר את עצמו, כעודפות שנוגעת בעצם הקיום. תמונה 7: גיל יפמן, טומטום, סריגת קרושה, כלוב מתכת, סאונד ופרפורמנס, 250x250 x250 ס מ, צילום: אלעד שריג, באדיבות האמן וגלריה רונלד פלדמן, ניו יורק

11 407 תמונה 3: גלי כנעני,,Leno 2012 ספרים, 175x140 ס מ תמונה 10:,ארנסטו נטו, החיים הם נהר, 2012 בד פוליאמיד, כותנה, תבלינים, מראה הצבה בביאנלה קוצ'י מוזיריס, קרלה, הודו, צילום: צוות ביאנלה קוצ'י מוזיריס Kochi-Muziris Biennale

12 409 אירנה גורדון 408 תמונה 6: תמונה 5: ג'ואנה ושקונסלוש, תחרת פסנתר, , פסנתר כנף קטן,,Steingraeber & Söhne כיסא פסנתר, קרושה כותנה עבודת יד, 100x150x206 ס"מ, אוסף פרטי, באדיבות,Haunch of Venison לונדון באדיבות DMF, Lisboa / Unidade Infinita Projectos ינקה שוניברי, פסל רוח I, 2013, שריון מתכת צבוע ביד בציפוי אבקת פיברגלס, 610x340x60 ס"מ, גן הפסלים של יורקשייר, כל הזכויות שמורות לינקה שוניברי.MBE, DACS 2015 הדימוי באדיבות Stephen Friedman Gallery, London and James Cohan Gallery, New Yorkshire בהזמנת.York/Shanghai,Sculpture Park, Wakefield בריטניה

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

Microsoft Word weaving loom.doc

Microsoft Word weaving loom.doc www.lia.co.il ערכת נול אריגה WEAVING LOOM- 02744 להורים: יש לקרוא את כל ההוראות לפני מתן הנחיות לילדיכם. אזהרה : סכנת חנק- חלקים קטנים. לא מיועד לילדים מתחת לגיל. 3 הערה: למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות

מבוא לתולדות האמנות, תשעה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: דר עינת דוידי, דר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: 11111 מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות זכות: 4 מבנה: הרצאות פתיחה כלליות בזיקה לנושא שיילמד

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד