Home Media Network Hard Drive

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Home Media Network Hard Drive"

תמליל

1 המדריך למשתמש של Home Media Network Hard Drive D

2 2 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition

3 3 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition

4 4 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition קבלת עזרה Iomega מחויבת להספקת שירות לקוחות ברמה גבוהה ביותר. כדי לעמוד במטרה שהציבה לעצמה, Iomega מציעה מגוון אפשרויות תמיכה שנועדו לענות על הצרכים של מגוון רחב של משתמשים. לקבלת מידע מלא על אפשרויות התמיכה הזמינות למוצרי,Iomega בקר באתר האינטרנט של.Iomega בחר באזור שלך בקפידה. להלן כמה מאפשרויות התמיכה הזמינות באתר התמיכה הטכנית זוכה הפרסים של,Iomega 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע: תשובות לשאלות נפוצות ) (FAQ דפי עזרה מקוונים הכוללים מידע על פתרון בעיות או מידע ' כיצד לבצע' בסיסי תוכנות ומנהלי התקנים מעודכנים של Iomega אפשרויות תמיכה מקוונת מתקדמות, כמו שיחת צ'אט אחד-על-אחד ודוא"ל עותקים אלקטרוניים של מדריכי המוצרים של Iomega מידע על אפשרויות תמיכה טלפוניות מידע על אפשרויות שירותים טכניים מתקדמים, כמו שחזור נתונים מידע בנושא אחריות והוראות להחזרת מוצרים אפשרויות התמיכה הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור ולשפה. מדיניות התמיכה בלקוחות והנהלים הספציפיים של ) Iomega לרבות תשלום בגין שירותים) משתנים בהתאם לתכתיבים הטכנולוגיים ולתכתיבי השוק. לקבלת פרטים על המדיניות הנוכחית של,Iomega בקר באתר האינטרנט שלנו או כתוב אל: Iomega Customer Service South 1900 West 4059 Roy, UT 84067, USA

5 5 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition חיבור Home Media Network Hard Drive בדוק את תכולת האריזה ודא שהאריזה כוללת את הפריטים הבאים: ) Home Media Network Hard Drive הדגמים עשויים להשתנות) ספק כוח חיצוני ) הדגמים עשויים להשתנות) תקליטור עם פתרונות ומדריך התחלה מהירה כבל אתרנט תכולת האריזה עשויה להיות שונה. חיבור Home Media Network Hard Drive התקנה ראשונית אם רכשת יותר מ- Drive Home Media Network Hard אחד, השלם את כל הצעדים לגבי התקן אחד ורק אז הגדר התקנים נוספים. 1. השתמש בכבל הרשת הכלול כדי לחבר את ההתקן לרכזת או מתג רשת, או ישירות למחשב. 2. חבר את כבל החשמל הכלול לגב ההתקן ולשקע חשמל או לאל-פסק. 3. ה- Drive Home Media Network Hard שלך אמור להידלק באופן אוטומטי. 4. הפעל את המחשב, המתן עד לטעינת מערכת ההפעלה ולאחר מכן הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים. 5. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במחשב שמחובר לנתב, לרכזת או למתג שאליהם מחובר גם ההתקן. אם התוכנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על הסמל.Start.6 התקן את התוכנה.Iomega Storage Manager בסיום ההתקנה, סמל Iomega Storage Manager יופיע במגש המערכת ) (Windows או ב- Menu Mac). Iomega Storage Manager )Bar יסרוק באופן אוטומטי את הרשת שלך ויתחבר למאגרי השיתוף הזמינים. אם תקבל הודעה מחומת האש של מערכת ההפעלה המתריעה על פעילות ברשת, הקפד שלא לחסום את התקשורת. משתמשי :Mac מאגרי שיתוף ב- Drive Home Media Network Hard ייווצרו ויופיעו ב- Desktop.Mac משתמשי :PC למאגרי השיתוף ב- Drive Home Media Network Hard תוקצה באופן אוטומטי אות כונן והם יהיו זמינים במקטע ' כונני ' רשת, בחלון ' המחשב ' שלי.

6 6 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition,Iomega הלוגו "i" המסוגנן וכל רכיבי המותג של Iomega הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Iomega Corporation בארצות-הברית ו/או בארצות אחרות. Microsoft ו- Windows הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Microsoft Corporation בארצות-הברית או בארצות אחרות.,Macintosh,Mac ו- AppleTalk הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Inc. Apple Computer בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. שמות מוצרים, שמות מותגים ושמות חברות אחרים עשויים להיות סימני מסחר או שמות מסחר של בעליהם בהתאמה.

7 7 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מידע בנושא תקינה FCC (ארה"ב) ציוד המחשב המתואר במדריך זה מפיק אנרגיית תדר רדיו (RF) ומשתמש בה. אם הציוד לא יותקן ויופעל בהתאם להוראות היצרן כלשונן, ייתכנו הפרעות בקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה. הציוד עומד בכללים המפורטים בסעיף 15 של תקנות ה- FCC. ההפעלה כפופה לתנאים הבאים : (1) התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה, ו -(2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. חלק 15, B,Class בכללי ה- FCC, מיועד לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות בקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה בסביבת מגורים. למרות שציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות פליטת ה- RF המותרות בתקנות שצוטטו לעיל, אין ערובה לכך שההפרעה לא תתרחש בהתקנות מסוימות. אפשר לקבוע אם יש הפרעה על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו ובדיקת הקליטה ברדיו או בטלוויזיה. לעתים אפשר לתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות: לשנות את מיקום המכשיר שבו התרחשה הפרעה ו/או לכוון מחדש את האנטנה שלו. להגדיל את המרחק בין המכשיר שבו התרחשה הפרעה לבין ציוד המחשב. לחבר את המחשב ואת הציוד ההיקפי המחובר למעגל חשמלי אחר, שההתקן שבו התרחשה ההפרעה אינו מחובר אליו. אם יש צורך בכך, התייעץ עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות. שינויים או תיקונים ברכיבי האלקטרוניקה או במארז של מוצר זה חייבים להיות באישור של ;Iomega ולא, ה- FCC עשוי לשלול את הסמכות להשתמש במוצר זה. אישור קנדי מכשיר דיגיטלי זה, המשתייך ל- B,Class עומד בכל הדרישות של התקנות הקנדיות בנוגע לציוד גורם-הפרעות ) Equipment Canadian Interference-Causing.( Regulations ICES-003, Class B האיחוד האירופי (CE) מוצר זה של Iomega תואם להנחיות ולתקנים האירופיים הבאים: יישום של הנחיות המועצה:,EEC/73/23.EEC/89/336 תקנים שמוצר זה עומד בהם:.EN ,EN ,EN55024,EN55022,EN60950 שם היבואן:.Iomega International, S.A סוג הציוד: ציוד טכנולוגיית מידע. הנחיית ( WEEE )Waste Electrical and Electronic Equipment פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ), הימצאות הסימן המוצג להלן על המוצר או על האריזה בהתאם להנחיה האירופית EC/2002/96 בנוגע לאיסוף ולטיפול בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ) WEEE שלו מציינת שאין להשליך פריט זה עם פסולת ביתית רגילה לא ממוינת. במקום זאת, באחריות המשתמש להשליך את המוצר הזה בנקודת איסוף המיועדת למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. איסוף נפרד של פסולת מסוג זה מסייע במיטוב ההשבה והמיחזור של חומרים הניתנים לשימוש חוזר ומקטין את השפעתם המזיקה על בריאותנו ועל איכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף על הסילוק הנכון של מוצר זה, פנה לרשות המקומית או למשווק שממנו רכשת את המוצר. היצרן/הצד האחראי Iomega Corporation South 1900 West 4059 Roy, UT USA EU Representative Iomega International SA H/O Iomega Netherlands Hardwareweg 4 BM Amersfoort 3821 NL - The Netherlands

8 8 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מידע בנוגע לבטיחות הפעל את Home Media Network Hard Drive בהתאם להנחיות הבאות: 1. פעל לפי כל ההוראות המסומנת על Home Media Network Hard Drive ובתיעוד. 2. השתמש תמיד בתקע חשמל המתאים לארצך. 3. אל תשתמש ב- Drive Home Media Network Hard ליד מים. אל תשפוך נוזלים על Home Media Network Hard Drive או לתוכו. 4. אל תניח את Home Media Network Hard Drive על משטח לא יציב. 5. אל תדרוך על כבל החשמל ואל תניח עליו חפצים. 6. הפתחים במוצר נועדו לאוורור ואין לחסום אותם או לכסותם. ודא שקיים מרווח אוורור נאות ) לפחות 127 מ"מ) לפני היחידה ומאחוריה. אל תניח את ההתקן ליד או על רדיאטור או פתח אוורור. 7. בכל אחד מהמצבים הבאים, נתק את ההתקן משקע החשמל בקיר ופנה לתמיכה הטכנית: כבל החשמל או התקע ניזוקו. נוזל נשפך לתוך ההתקן. ההתקן אינו פועל כיאות כאשר הוא מופעל בהתאם להוראות ההפעלה. ההתקן נפל או שהמארז החיצוני ניזוק.

9 9 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition אודות Home Media Network Hard Drive רכיבי כונן הלוח הקדמי 1. נורות חיווי: מחוון :QuikTransfer מציג את מצב הגיבוי של.QuikTransfer אור כחול מהבהב בקצב אחיד: מתבצע גיבוי.QuikTransfer אור כחול מהבהב בקצב לא אחיד: גיבוי QuikTransfer לא הצליח. לקבלת מידע נוסף, עיין ביומן של ההתקן. מחוון פעילות כונן: אור כחול מהבהב כאשר הכונן בשימוש. מחוון מצב המערכת: מציג את המצב התפעולי הנוכחי של.Home Media Network Hard Drive כבוי: ההתקן פועל בצורה תקינה. אור לבן מהבהב: מתבצע איפוס של הכונן או אתחול מכונן.USB Flash אור אדום מהבהב: שגיאת כונן. לקבלת מידע נוסף, התחבר אל Home Media Network Hard Drive ובדוק את הדף ' מחוון פעולה: מציין אם המכשיר מופעל ומציג את מצב האתחול. אור לבן קבוע: מחוון זה מאיר באופן רציף במשך תהליך האתחול ולאחר מכן מתחיל להבהב. אור לבן קבוע:מופעל ומוכן. אור לבן מהבהב: מהבהב בכיבוי ובהפעלה של.Home Media Network Hard Drive 2. לחצן :QuikTransfer מאתחל משימת גיבוי.QuikTransfer 3. מחבר :USB תומך בהתקנים כמו התקני אחסון ומדפסות עם חיבור.USB לוח אחורי מצב ' מערכת.

10 10 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition 1. נעילת אבטחה: חבר כבל אבטחה למניעת גניבה. 2. לחצן הפעלה: השתמש בלחצן ההפעלה כדי להפעיל ולכבות את.Home Media Network Hard Drive 3. לחצן איפוס: החזק את הלחצן 'איפוס' לחוץ במשך ארבע שניות כדי לאפס את הגדרות האבטחה ואת הגדרות הרשת. פעולה זו מאפשרת לך לקבל שוב גישה שאבדה בגלל הגדרות רשת שגויות או אם שכחת את הסיסמה. 4. מחבר :USB תומך בהתקנים כמו התקני אחסון ומדפסות עם חיבור.USB.( 10/100/1000Base-T ) מחבר אתרנט מהיר שיגלה באופן אוטומטי את מהירות הרשת שלך :Gigabit Ethernet מחבר כבל החשמל: חבר את כבל החשמל למחבר זה. הגדרות ברירת מחדל כתובת :IP אם ברשת לא נמצא שרת,DHCP ל- Drive Home Media Network Hard תוקצה כתובת IP בהקצאה עצמית בטווח.x.x שם ההתקן: שם ברירת המחדל של Home Media Network Hard Drive שלך הוא ' hmnhd-xxxxxx ' ) כאשר XXXXXX היא מחרוזת ייחודית של אותיות וספרות ). מאגרי שיתוף ברירת מחדל: גיבויים, מסמכים, סרטים, מוסיקה, תמונות

11 11 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition פתרון בעיות בנתבים אם נתקלת בבעיה במהלך החיבור של Home Media Network Hard Drive או במהלך השימוש בו, עיין בנושאים הבאים המציגים פתרונות אפשריים. אם הגדרת כיאות את העברת היציאות בנתב שלך והגישה מרחוק עדיין לא פועלת, ייתכן שיש כמה נתבים ברשת שלך. במצב זה, כנראה שיש לך שתי חומות אש מסוג Network Address Translation )NAT תרגום כתובת רשת.( 1. אחת הדרכים לזהות בעיה זו היא לבצע כניסה לנתב שאליו מחובר.Home Media Network Hard Drive 2. לאחר שתיכנס, עבור לדף המציג את כתובת ה- IP של ה- WAN של הנתב, ולרוב גם מידע על המצב ועל הרשת. 3. אם כתובת ה- IP של ה- WAN מתחילה ב , ב- 10,או ב- 172, ייתכן שיש חומת אש מסוג NAT בין הנתב והחיבור לאינטרנט. יש כמה אפשרויות לפתרון מצבי NAT כפול. בסעיפים הבאים נעסוק ביתרונות ובחסרונות של כל פתרון: הוראות אלו יתייחסו לנתב המחובר ישירות לאינטרנט כ'נתב ' ראשי. הנתב המשורשר או הנתב שאליו מחובר Home Media Network Hard Drive ייקרא להלן ' הנתב ' המשני. השתמש ב- DMZ של הנתב הראשי העבר את יציאות הנתב הראשי לנתב המשני העבר את הנתב המשני למצב גשר העבר את הנתב הראשי למצב גשר הפעלת ה- DMZ לרוב הנתבים יש תכונה בשם DMZ או שרת ברירת מחדל. DMZ הוא קיצור של ) Demilitarized Zone אזור נייטרלי ), Zone ) Data Management אזור ניהול נתונים ), ) Demarcation Zone אזור תחימה) או ) Perimeter Network רשת היקפית ). ה- DMZ מתיר להזין כתובת IP שתתקיים מחוץ לחומת האש מסוג NAT של הנתב. זוהי הדרך הקלה ביותר להגדיר את הרשת באופן שיאפשר להתמודד עם מצבי NAT כפול; עם זאת, דרך פתרון זו נסמכת על כך שלנתב הראשי יש פונקציונליות.DMZ כדי להפעיל את ה- DMZ : 1. התחבר לנתב הראשי. 2. נווט לדף ההגדרות של DMZ או של שרת ברירת מחדל. לקבלת מידע על איתור תכונה זו, עיין בתיעוד של הנתב. 3. הזן את כתובת ה- IP של הנתב המשני. 4. שמור את ההגדרות. הנתב המשני אינו נמצא יותר מאחורי חומת האש של הנתב הראשי. אם העברת היציאות מוגדרת כיאות, הגישה מרחוק צריכה לפעול כיאות כעת. העברת הנתב המשני ל- DMZ לא אמורה להשפיע על אבטחת הרשת, כיוון שהיא עדיין מוגנת באמצעות חומת האש של הנתב המשני. הגדרת העברת יציאות ברשתות עם NAT כפול אם מסיבה כלשהי אי אפשר לשנות את תצורת הרשת וההתקנה מצריכה NAT כפול, יש לבצע את הצעדים להעברת יציאות פעמיים. בנתב הראשי, הגדר את העברת היציאות לכתובת ה- IP החיצונית של הנתב המשורשר. בנתב המשורשר, הגדר את העברת היציאות לכתובת ה- IP של Home Media Network Hard.Drive העברת הנתב המשני למצב גשר ודא שהנתב הראשי ) בדרך כלל הנתב המחובר למודם הכבלים/מודם ה- DSL או הנתב המתפקד כמודם כזה) הוא הנתב היחיד שבו מאופשרים Dynamic )DHCP ). יש להעביר את הנתב המשני למצב גישור. ודא שהנתב המשני מחובר לנתב הראשי Network Address Translation ו- NAT ( (Host Configuration Protocol באמצעות יציאה סטנדרטית ולא באמצעות יציאת Uplink או יציאת.Internet הגדרה כזו בעיקרון הופכת את הנתב המשני למתג; עם זאת, תוכל עדיין להפעיל את נקודת הגישה האלחוטית שלו ) אם הוא מצויד בה ). לקבלת מידע על התצורה ועל ההגדרות, עיין בתיעוד של הנתב. העברת הנתב הראשי למצב גשר אם האפשרויות שצוינו לעיל אינן זמינות, תצטרך להפעיל את הגישור השקוף בנתב הראשי. קרוב לוודאי שתצטרך לפנות לספק האינטרנט ולבקש ממנו להעביר את מודם הכבלים/מודם ה- DSL או את ה- NAT למצב גשר, דבר שישבית את ה- NAT /חומת האש הראשונות. כאשר חומת האש הראשונה במודם חסומה, הנתב המשני יטפל בכל תעבורת הרשת ובהעברת היציאות ויתיר את הגישה מרחוק. אל תנסה לבצע גישור ללא סיוע של ספק האינטרנט. אם הלקוח מנסה לעבור למצב גשר ולא מגדיר אותו נכון, הוא יכול להפוך את החיבור שלו לאינטרנט ללא-פעיל. כמו כן, ייתכן שבגלל העברת הנתב הראשי למצב גשר יידרשו פרטי תצורה והגדרות תצורה מיוחדים בנתב המשני. אם הגדרת את ה- Drive Home Media Network Hard באמצעות,DHCP ייתכן שלא תוכל להתחבר אליו מחדש באמצעות הגישה מרחוק לאחר אתחול מחדש. Home Media Network יופעל מחדש. זוהי דרך פשוטה מאוד להגדרת Home Media Network Hard Drive באופן אוטומטי מהשרת כאשר IP ישיג כתובת DHCP,Hard Drive אבל היא עלולה לגרום לבעיות בהגדרות העברת היציאות של הנתב. הנתב לא מעדכן את הגדרות העברת היציאות באופן דינמי והוא לא יוכל להעביר יציאות ל- Drive Home Media Network Hard אם כתובת ה- IP שלו תשתנה. כדי לפתור בעיה זו, נסה להשתמש באחת מהטכניקות הבאות: הארך את משך החכירה של ה- DHCP : הנתב ינסה לזכור את כל הלקוחות של DHCP ויקצה להם אותה כתובת IP בכל פעם שהם יבקשו כתובת ;IP עם זאת, הנתב ישכח לקוחות אם הם לא יבקשו כתובת IP במשך פרק זמן מסוים. לנתב תהיה הגדרה שתקבע את משך התקפות של חכירת ה- DHCP. אם הרשת מחייבת,DHCP ייתכן שזה הפתרון המתאים; עם זאת, לא תמיד פתרון זה עובד. ייתכן שתצטרך לעדכן את הגדרות העברת היציאות של הנתב. השתמש ב- DHCP סטטי: יש נתבים שמתירים להקצות כתובות IP סטטיות באמצעות מערכת DHCP המבוססת על כתובת MAC של ההתקן. הדבר מבטיח

12 Cloud Edition השתמש Drive ב- HardDHCP סטטי: יש Network נתביםMedia שמתירים Home להקצות כתובות Iomega IP סטטיות באמצעות מערכת DHCP המבוססת על כתובת MAC של ההתקן. הדבר 12 מבטיח ש- Drive Home Media Network ישיג תמיד אותה כתובת IP ושהגדרות העברת היציאות יהיו תמיד נכונות. DHCP סטטי מאפשר להשאיר את Home Media Network Hard Drive במצב.DHCP לקבלת מידע נוסף על קביעת הגדרות,DHCP עיין במדריך של הנתב. השתמש בכתובת IP ידנית: שינוי כתובת ה- IP הידנית יקטין את ההסתמכות של Home Media Network Hard Drive על שרת ה- DHCP ; עם זאת, תצטרך להגדיר הגדרות נוספות כדי שהוא יפעל כראוי. 1. התחבר לנתב ורשום את טווח ה- DHCP שבו הוא משתמש. 2. לקבלת מידע נוסף על קביעת הגדרות,DHCP עיין במדריך של הנתב. 3. נווט לדף ממשק ההגדרות של כתובת ה- IP ב- Drive.Home Media Network Hard לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף ' הגדרות רשת' במדריך זה. 4. הזן כתובת IP חדשה, שאינה בטווח ה- DHCP של הנתב. לדוגמה, אם הנתב מפיץ כתובות IP בטווח , כדאי להקצות ל- Home Media Network מקצה ל- Hard שאתה מספר בין ל ודא שכתובת ה- IP Home Media Network Hard Drive Drive אינה בשימוש של התקן אחר. 5. הזן.subnet mask ה- mask subnet מתאר את גודל הרשת. ברוב הרשתות ה- mask subnet יהיה ויאפשר 256 התקני רשת. אם אתה ), קרוב לוודאי שתרצה להשתמש ב- mask subnet מחובר לרשת גדולה יותר או אם אתה משתמש בטווח APIPA בהקצאה-עצמית ) x.x או ב- mask subnet גדול יותר. 6. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הזן את כתובות ה- IP של שרתי ה- DNS. 7. במידת הצורך, הזן את כתובות ה- IP של שרתי ה- WINS שלך. 8. הזן כתובת.gateway ברוב המקרים, זו תהיה כתובת ה- IP של הנתב שלך. 9. במידת הצורך, עדכן את הגדרות העברת היציאות של השרת שלך וציין כתובת IP חדשה של DHCP סטטי.

13 אחריות מוגבלת כוננים ומדיה כיסוי כיסוי מוצרים ובעיות שאינם מכוסים באחריות תרופות השגת שירות אחריות הגבלות Iomega ערבה בזאת שמוצר חומרה זה יהיה חף מפגמים בחומרים ובעבודה במהלך תקופת האחריות. אחריות מוגבלת זו אינה ניתנת להעברה והיא מיועדת לך בלבד, משתמש הקצה הרוכש. אחריות זו מתחילה בתאריך הרכישה ונמשכת שנה אחת (1) למוצרים שנרכשו בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, באזור אסיה פסיפיק או בארצות שאינן שייכות לאיחוד האירופי באירופה, במזרח התיכון או באפריקה; תשעים (90) יום למוצרים משופצים של Iomega שנרכשו באזורים אלו; או, שנתיים (2) למוצרים שנרכשו על ידי משתמש קצה בארצות החברות האיחוד האירופי. לקוחות שרשמו את המוצרים החדשים שלהם בכתובת תוך 90 יום מתאריך הרכישה יזכו בהארכת האחריות ותקופת האחריות הכוללת שלהם תהיה שלוש (3) שנים בכל האזורים. מוצרים משופצים אינם זכאים להארכת האחריות. מוצרים ובעיות שאינם מכוסים באחריות תרופות אחריות זו אינה חלה על : (א) מוצרי תוכנה של ; Iomega (ב) רכיבים מתכלים כמו נתיכים או נורות; או (ג) מוצרי צד שלישי, חומרה או תוכנה, שסופקו עם המוצר." ) כמו שהם ). אחריות זו גם אינה מכסה נזקים שנגרמו שבאחריות. Iomega אינה אחראית בשום צורה למוצרים אלו ואם הם נכללים במוצר, הם מסופקים " IS AS בשל תאונה, שימוש לא נאות, שימוש לרעה, שימוש במדיה דיגיטלית שלא אושרה על ידי,Iomega חשיפה לשדות מגנטיים חזקים או השפעות סביבתיות חיצוניות. התרופה היחידה והבלעדית שלך לפגמים המכוסים באחריות זו היא תיקון או החלפה של המוצר הפגום, בהתאם לבחירה הבלעדית של Iomega ועל חשבונה (ייתכן שייגבה תשלום על משלוח) ו- Iomega עשויה להשתמש בחלקים או במוצרים חדשים או מחודשים לשם כך. אם Iomega לא תהיה מסוגלת לתקן או להחליף את המוצר הפגום, התרופה הבלעדית החלופית שלך תהיה החזר של מחיר הרכישה המקורי. המפורט לעיל הוא ההתחייבות המלאה של Iomega כלפיך במסגרת אחריות זו. בשום מקרה, לא תחול על Iomega כל אחריות לנזקים או להפסדים עקיפים, מקריים, תוצאתיים או מיוחדים, לרבות אובדן נתונים, שימוש או רווחים, אף אם הובאה לידיעת Iomega ההיתכנות של נזקים כאלו. בשום מקרה, לא תחרוג החבות של Iomega ממחיר הרכישה המקורי של הכונן או של תקליטור המדיה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הוצאה מן הכלל או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההוצאה מן הכלל דלעיל אינן חלות עליך. השגת שירות אחריות הגבלות 13 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition כדי לקבלת את שירות האחריות, עליך להודיע על בעיות ל- Iomega במהלך תקופת האחריות. מכיוון שהטכנולוגיה ותנאי השוק משתנים, מדיניות התמיכה בלקוחות והנהלים הספציפיים של ) Iomega לרבות שירותים בתשלום) משתנים גם הם במשך הזמן. כדי לקבל פרטים על המדיניות הנוכחית או על שירות האחריות של,Iomega בקר באתר האינטרנט שלנו או כתוב אל: Roy, Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West,.UT פרטי התקשרות לשירות לקוחות של Iomega ניתן להשיג באתר האינטרנט לתמיכה שלנו בכתובות הבאות: צפון- ודרום-אמריקה אירופה אסיה אם המוצר שלך זכאי לשירות אחריות, תידרש להחזיר אותו ל- Iomega, ביחד עם זיהוי נאות, מספר אישור החזרה שהושג באתר האינטרנט של Iomega או סופק על ידי נציג Iomega והוכחת רכישה. Iomega לא תגן על הנתונים, לא תאחזר אותם ולא תחזיר אותם במהלך שירות האחריות ולכן עליך לשכפל את הנתונים לפני המשלוח. האחריות דלעיל היא האחריות היחידה שלך והיא מחליפה כל אחריות, במפורש או מכללא. בכפוף למידה המותרת בחוק הישים, Iomega מסירה מעצמה במפורש כל אחריות מכללא, לרבות כל אחריות מכללא לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. כל אחריות מכללא הנדרשת בחוק הישים תהיה מוגבלת למשך תקופת האחריות המפורשת. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הוצאה מן הכלל של אחריות מכללא או הגבלה על משך הזמן שבו חלה האחריות מכללא, ולכן ייתכן שההגבלה דלעיל לא תחול עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שיהיו לך גם זכויות אחרות המשתנות מתחום שיפוט לתחום שיפוט. יש להגיש כל תביעה בנוגע להפרת האחריות על המוצר שלך תוך שנה אחת (1) מהתאריך הראשון שבו ניתן היה להעלות את התביעה.

14 14 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תחילת העבודה קל ופשוט להתחיל בעבודה עם.Home Media Network Hard Drive כדי להשתמש ב- Drive,Home Media Network Hard עליך לחבר את כל הכבלים ולהפעיל אותו. לאחר חיבור החומרה, תוכל להתקין את תוכנת Iomega Storage Manager ולהתחיל להשתמש ב- Drive.Home Media Network Hard Home Media Network Hard Drive מצויד בשלושה ממשקים נפרדים: מסוף Home Media Network Hard Drive הגדר את התכונות, נהל מאגרי שיתוף ונהל את.Home Media Network Hard Drive ראה סקירה כללית של ממשקים למידע נוסף אודות ה-מסוף Home.Media Network Hard Drive Iomega Storage Manager המותקן כאופציה במחשב המקומי, מגלה התקני אחסון של Iomega שקיימים ברשת המשנה, ממפה מאגרי שיתוף של התקנים למחשבים ומספקת גישה מקומית לתוכן. הוא מספק גישה למאגרי שיתוף דרך תוכנית ניהול הקבצים במחשב, כגון ' סייר 'Windows או,Mac Finder ומאפשר לגרור ולשחרר קבצים רבים בין המחשב ל- Drive.Home Media Network Hard ההתקנה של Iomega Storage Manager היא אופציונלית. דף הבית משמש כממשק נגיש באינטרנט ל- Drive.Home Media Network Hard תוכן דף הבית מוגדר באמצעות מסוף.Home Media Network Hard Drive אם אתה משתמש בגישה מרחוק, דף הבית הוא דף הכניסה המאפשר גישה להתקן. באפשרותך לגשת לדף הבית של Home Media Network Hard Drive על-ידי הזנת שם ההתקן או כתובת ה- IP ישירות בדפדפן. אם האבטחה מאופשרת ואתה מנהל מערכת, באפשרותך לגשת ל-מסוף Home Media Network Hard Drive מתוך דף הבית על-ידי לחיצה על. כיצד מבצעים... הפעלה או השבתה של האבטחה הפעלת גישה מרחוק

15 15 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition הממשק - סקירה כללית ה-מסוף Home Media Network Hard Drive הידידותי למשתמש מאפשר לך להגדיר ולנהל את האחסון של,Home Media Network Hard Drive את ההתקנים ההיקפיים המחוברים, המשתתפים, מאגרי השיתוף ויכולות שרת המדיה. הוא אף מציג את המצב הכולל של.Home Media Network Hard Drive ניתן לגשת לתכונות של מסוף Home Media Network Hard Drive במספר דרכים. באפשרותך לבחור באחת הקטגוריות המוגדרות מראש, להשתמש בדף ' כל התכונות' שבו מופיעות כל התכונות בסדר אלפביתי, או לחפש תכונות לפי מילות מפתח. כאשר האבטחה מופעלת, רק מנהל מערכת יכול לגשת ל-מסוף.Home Media Network Hard Drive כיצד מבצעים... הגדר את ה- Drive Home Media Network Hard הפעל אבטחה הפעלת גישה מרחוק

16 16 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition הגדרה דף ההגדרות נפתח בעת כניסתך הראשונה ל-מסוף Home Media Network Hard Drive מתוך דף הבית או ה- Manager.Iomega Storage בדף זה ניתן להגדיר את תצורתן של תכונות בסיסיות על-ידי לחיצה על הקישור המתאים. ההגדרה הקיימת של התכונה מוצגת מעל לקישור. ניתן גם להגדיר את תצורתן של כל התכונות שמופיעות בדף ההגדרות על-ידי גישה ישירה לתכונות הספציפיות.

17 17 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מאגרי שיתוף - סקירה כללית הדף ' מאגרי שיתוף' מציג טבלה הכוללת תיקיות, כוננים מחוברים וכל אמצעי אחסון בענן שאליו מחובר ה-מסוף.Home Media Network Hard Drive העמודה 'מאפיינים' מציגה את התכונות המאופשרות עבור כל מאגר שיתוף. מידע מאגר השיתוף מקטע המידע מציג את שם מאגר השיתוף, מציג את ניצול השטח של מאגר השיתוף באופן גרפי ומאפשר לך להציג את התוכן באמצעות מציג התוכן מבוסס האינטרנט. כדי להציג את תוכנו של מאגר שיתוף, לחץ על הקישור הצג תוכן על מנת לפתוח את מציג התוכן. למידע על שינוי מידע מאגר השיתוף, ראה ניהול מאגרי שיתוף. הרשאות גישה המקטע ' הרשאות גישה' כולל את רשימת המשתמשים שנהנים מגישה למאגר השיתוף המסוים. הדף ' הרשאות גישה' מוצג כאשר ה- Hard Home Media Network Drive מאובטח. כאשר אינו מאובטח, המקטע אינו כלול במאגר השיתוף. כברירת מחדל, למשתמש ' כל אחד' גישת קריאה וכתיבה למאגר השיתוף והמשמעות היא שכל המשתמשים נהנים מגישה חופשית למאגר המסוים. למידע על שינוי הרשאות הגישה למאגר השיתוף, ראה ניהול מאגרי שיתוף. תיקיות פעילות עקוב אחר הקישור לאפשרויות ' תיקיות פעילות' לקבלת מידע על הגדרת התצורה של כל אחד מהפריטים הבאים: הפצת דוא"ל Facebook Flickr שינוי גודל התצלום Torrents YouTube כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף מחיקת מאגר שיתוף

18 18 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מציג התוכן מציג התוכן הוא דפדפן קבצים גרפי, המאפשר להציג ולנהל תכנים במאגרי השיתוף שב- Drive.Home Media Network Hard מציג התוכן מפוצל לשתי חלוניות. החלונית השמאלית מציגה את מאגרי השיתוף שב- Drive Home Media Network Hard ומאפשרת לך למחוק או להוסיף מאגר שיתוף. אם בחרת מאגר שיתוף אשר מכיל תמונות, באפשרותך להפעיל הצגת שקופיות של התמונות שבתוך המאגר. בחלונית הימנית מופיעים הקבצים והתיקיות שבמאגר השיתוף. בחלונית זו תוכל למחוק תוכן או להעלות קובץ למאגר השיתוף. כדי למחוק מספר קבצים במקביל, לחץ על המקש Ctrl במקלדת ובחר בכל קובץ, או גרור את העכבר על שמות הקבצים. ניתן למיין את תוכן מאגר השיתוף ולעבור בין תצוגת רשימה לתצוגת תמונות ממוזערות של הקבצים. כאשר אתה מעיין בתוכן בתצוגת רשימה ומרחף עם העכבר מעל תמונה מסוימת, מוצגת תמונה ממוזערת לצד העכבר. אם התוכן לא נכנס במלואו בדף אחד, ניתן להיעזר בפקדי עימוד אשר מאפשרים להמשיך בעיון.

19 19 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition ניהול מאגרי שיתוף הדף מתאר כיצד: להוסיף ולשנות מאגרי שיתוף שינוי מידע מאגר השיתוף לשנות הרשאות גישה הפוך מאגר שיתוף לתיקייה פעילה להוסיף ולשנות מאגרי שיתוף 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. כדי להוסיף מאגר שיתוף חדש, לחץ על הוסף מאגר שיתוף. לחץ על צור. כדי לשנות מאגר שיתוף קיים, לחץ כדי להרחיב את מאגר השיתוף. לשנות את מידע מאגר השיתוף 1. הקלד שם או שנה את השם הקיים עבור מאגר השיתוף. כל מאגרי השיתוף צריכים להיות בעלי שם. השמות אינם יכולים לחרוג מ- 32 תווים. 2. בחר אם לאפשר את חיפוש התוכן ואת שיתוף המדיה. כאשר שיתוף המדיה מופעל, שרת המדיה סורק את מאגר השיתוף לאיתור תוכני מדיה ומעמיד אותם לרשות כל מי שיש להם גישה לרשת, גם אם מאגר השיתוף עצמו מאובטח. אם אינך מעוניין שתוכני המדיה יהיו זמינים לכל אחד, אל תסמן אפשרות זו. כאשר חיפוש של שיתוף מדיה מאופשר, מוצג ב'מאפיינים' עבור מאגר החיפוש. 3. כדי להציג את תוכנו של מאגר שיתוף, לחץ על הקישור הצג תוכן כדי לפתוח את מציג התוכן. 4. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. לשנות את הרשאות הגישה עליך להפעיל את האבטחה ב- Drive Home Media Network Hard שלך לפני שתשנה את הרשאות הגישה. 1. הרחב את הרשאות גישה כדי לשנות את הרשאות המשתמש עבור מאגר שיתוף זה. סמל אבטחה מוצג ב'מאפיינים' ומעיד כי מאגר השיתוף מאובטח. כאשר מאגר שיתוף מאובטח נוצר לראשונה, לכל אחד יש גישת קריאה וכתיבה למאגר כברירת מחדל, והמשמעות היא כי כל אדם ברשת יכול לקרוא, לכתוב ולמחוק קבצים במאגר. כאשר המשתמש ' כל אחד' נהנה מהרשאות קריאה וכתיבה למאגר שיתוף מסוים, המאגר אינו מאובטח והוא פתוח לכל המשתמשים. 2. סמן את אפשר למשתמשים לשנות את אבטחת רמת הקובץ כדי לאפשר הגדרה של קבצים ותיקיות דרך תוכניות אחרות, כגון Windows Explorer או Mac,Finder ללא תלות ב- Drive.Home Media Network Hard הגדרת אפשרות זו מאפשרת למשתמשים להטיל מגבלות גישה נוספות על קבצים ותיקיות שונים. 3. כדי להגביל את הגישה למאגר שיתוף זה לקבוצת משתמשים ספציפית, לחץ על ובחר במשתמש אחד או יותר מתוך החלון המוקפץ. 4. במקטע הרשאות גישה, סמן ' קריאה ', 'כתיבה' או את שתי האפשרויות כדי להגדיר את הגישה למאגר שיתוף זה עבור כל משתמש. כדי להסיר משתמש השאר את האפשרויות 'קריאה' ו'כתיבה' כשאינן מסומנות עבור המשתמש. אם תעניק הרשאות קריאה וכתיבה לכל אחד, גם רשימת המשתמשים תימחק, שכן כל המשתמשים (' כל ' אחד) רשאים לגשת למאגר שיתוף זה. 5. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. להפוך מאגר שיתוף לתיקייה פעילה 1. כאופציה, ניתן לאפשר את התיקיות הפעילות שבמאגר השיתוף כדי לאפשר את שיוך המאגר לתכונה ספציפית שתתממש אוטומטית עם העתקת הקבצים למאגר השיתוף. ניתן להגדיר רק תיקייה פעילה אחת עבור כל מאגר שיתוף. 2. הרחב את המקטע תיקייה פעילה וסמן את אפשר. בחר באחת האפשרויות הבאות עבור התיקיות הפעילות ועקוב אחר הקישור לפרטים על הגדרת התצורה של כל אפשרות: הפצת דוא"ל Facebook Flickr שינוי גודל התצלום Torrents YouTube 3. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. כיצד מבצעים... מחיקת מאגר שיתוף

20 20 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מחיקת מאגרי שיתוף 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. כדי למחוק מאגר שיתוף קיים, לחץ כדי להרחיב את מאגר השיתוף. 3. במקטע המידע, לחץ על מחק. כדי למחוק את מאגר השיתוף. 4. בחלון האישור המוקפץ מחק מאגר שיתוף, לחץ על כן. 5. אם אינך מעוניין למחוק את מאגר השיתוף, לחץ על ביטול כדי לחזור לדף ' מאגרי ' שיתוף.

21 21 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מאפייני מאגרי שיתוף דף מאגרי השיתוף מציג מאפיינים עבור הפונקציות השונות של המאגר. העמודה 'מאפיינים' מציגה את התכונות המאופשרות עבור כל מאגר שיתוף. הרשימה הבאה מזהה את סמלי דף מאגרי השיתוף: מזהה מאגר שיתוף ששיתוף המדיה מאופשר עבורו. מזהה מאגר שיתוף מאובטח. מזהה מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של הפצת דוא"ל. מזהה מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של.Facebook מזהה מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של.Flickr מזהה מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של שינוי גודל תצלומים. מזהה מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של.Torrent מזהה מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של.YouTube

22 22 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תיקיות פעילות של הפצת דוא"ל הדף ' מאגרי שיתוף' מציג טבלה הכוללת תיקיות, כוננים מחוברים וכל אמצעי אחסון בענן שאליו מחובר ה-מסוף.Home Media Network Hard Drive העמודה 'מאפיינים' מציגה את התכונות המאופשרות עבור כל מאגר שיתוף. כיצד להגדיר תיקייה פעילה של הפצת דוא"ל תכונת הפצת הדוא"ל מאפשרת להעביר את הקבצים לחברים ולבני משפחה באמצעות הדוא"ל, מתוך ה-מסוף.Home Media Network Hard Drive השתמש בהפצת הדוא"ל לצורך שיתוף קבצים עם רשימת תפוצה בדוא"ל. ראה ניהול מאגרי שיתוף למידע נוסף על ניהול מאגרי שיתוף ותיקיות פעילות. הגדרת תצורה של תיקייה פעילה של הפצת דוא"ל 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. בחר מאגר שיתוף כדי להשתמש בו כתיקייה פעילה של הפצת דוא"ל ולחץ כדי להרחיב את מקטע התיקייה הפעילה. 3. סמן את אפשר. 4. בחר ב-הפצת דוא"ל מתוך התפריט הנפתח. 5. כלול כתובת דוא"ל בתיבת הטקסט מאת. ההפצה נשלחת מתוך כתובת דוא"ל זו. 6. אפשר להוסיף כמה כתובות דוא"ל בתיבת הטקסט שלח דוא"ל אל: כשהן מופרדות בפסיקים, ברווחים או בנקודה-פסיק. 7. הוסף נושא והודעת דוא"ל עבור הנמענים. 8. ניתן לסמן את שלח את הקובץ כקובץ מצורף,שלח קישור אל הקובץ או את שניהם. 9. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. 10. לאחר ההגדרה, כל הקבצים שבמאגר השיתוף יישלחו בדוא"ל אל הנמענים. לחץ על הצג היסטוריית העברה כדי לראות את פעילות ההעברה מתוך מאגר השיתוף הנוכחי אל החשבון. כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף

23 23 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תיקיות פעילות של Facebook ניתן לאפשר את התיקיות הפעילות במאגר השיתוף וכך לשייך את מאגר השיתוף המסוים לתכונה ספציפית או לפעולה מסוימת אשר מתקיימת אוטומטית בעת העתקת קבצים למאגר השיתוף. כיצד להגדיר תיקייה פעילה של Facebook Facebook היא רשת חברתית שנועדה לחבר בין חברים ובני משפחה. באפשרותך להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,Facebook כך שהתצלומים שתוסיף למאגר השיתוף יועלו אוטומטית לחשבון Facebook שלך. כדי להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,Facebook היכנס למאגרי השיתוף מ-מסוף Home Media,Network Hard Drive בחר מאגר שיתוף והרחב את מקטע התיקיות הפעילות כדי לאפשר אותן ולהגדיר את תצורתן. ראה ניהול מאגרי שיתוף למידע נוסף על ניהול מאגרי שיתוף ותיקיות פעילות. אם אין לך חשבון,Facebook עבור לאתר האינטרנט של Facebook כדי לפתוח חשבון. הגדרת תיקייה פעילה של Facebook 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. בחר במאגר שיתוך שישמש כתיקייה הפעילה של Facebook ולחץ כדי להרחיב את מקטע התיקייה הפעילה. 3. סמן את אפשר. 4. בחר ב- Facebook מתוך התפריט הנפתח. 5. לחץ על הגדרת הגישה לחשבון Facebook כדי להגדיר את חשבון Facebook שלך. תועבר אל דף של Facebook כדי להגדיר את תצורת החשבון. פעל לפי ההוראות שמספק.Facebook 6. סמן את מחק קבצים לאחר העלאה כדי למחוק תמונות ממאגר השיתוף לאחר העברתן לחשבון.Facebook 7. ניתן גם לשנות גודל תמונות לפני העלאתן. סמן את,1024x x600,או הזן רזולוציה מותאמת אישית לשינוי גודל התמונות. 8. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. לאחר הגדרת התצורה, כל התמונות שבתיקייה הפעילה יועלו לחשבונך ב- Facebook. 9. לחץ על הצג היסטוריית העברה כדי לראות את פעילות ההעברה מתוך מאגר השיתוף הנוכחי אל החשבון. כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף

24 24 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תיקיות פעילות של Flickr הדף ' מאגרי שיתוף' מציג טבלה הכוללת תיקיות, כוננים מחוברים וכל אמצעי אחסון בענן שאליו מחובר ה-מסוף.Home Media Network Hard Drive העמודה 'מאפיינים' מציגה את התכונות המאופשרות עבור כל מאגר שיתוף. כיצד להגדיר תיקייה פעילה של Flickr Flickr היא רשת שיתוף תמונות, המיועדת לאפשר שיתוף תמונות עם חברים ובני משפחה. באפשרותך להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,Flickr כדי שתמונות ואלבומים שמתווספים למאגר השיתוף יועלו אוטומטית לחשבון Flickr שלך. כדי להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,Flickr היכנס למאגרי השיתוף דרך מסוף,Home Media Network Hard Drive בחר מאגר שיתוף והרחב את מקטע התיקיות הפעילות כדי לאפשר ולהגדיר את התצורה. ראה ניהול מאגרי שיתוף למידע נוסף על ניהול מאגרי שיתוף ותיקיות פעילות. אם אין לך חשבון ב- Flickr, עבור לאתר האינטרנט של Flickr כדי לפתוח חשבון. הגדרת תיקייה פעילה של Flickr 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. בחר מאגר שיתוף שישמש כתיקייה פעילה של Flickr ולחץ כדי להרחיב את מקטע התיקייה הפעילה. 3. סמן את אפשר. 4. בחר ב- Flickr מתוך התפריט הנפתח. 5. לחץ על הגדר תצורת גישה לחשבון Flickr כדי להגדיר את חשבון Flickr שלך. תועבר אל דף של Flickr כדי להגדיר את תצורת החשבון. פעל לפי ההוראות שמספק.Flickr 6. סמן את מחק קבצים לאחר העלאה כדי למחוק תמונות ממאגר השיתוף לאחר העברתן לחשבון.Flickr 7. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. 8. לאחר הגדרת התצורה, כל התמונות שבתיקייה הפעילה יועלו לחשבונך ב- Flickr. לחץ על הצג היסטוריית העברה כדי לראות את פעילות ההעברה מתוך מאגר השיתוף הנוכחי אל החשבון. כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף

25 25 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תיקיות פעילות לשינוי גודל תצלומים ניתן לאפשר את התיקיות הפעילות במאגר השיתוף וכך לשייך את מאגר השיתוף המסוים לתכונה ספציפית או לפעולה מסוימת אשר מתקיימת אוטומטית בעת העתקת קבצים למאגר השיתוף. כיצד להגדיר תיקייה פעילה לשינוי גודל תצלומים שינוי גודל התצלום משנה את גודל כל התצלומים שנמצאים במאגר השיתוף ומתאימם לגודל שהוגדר מראש. ניתן גם לשמור את התצלומים המקוריים שהתווספו למאגר השיתוף המסוים במקביל ליצירת עותק של הגרסה החדשה לאחר שינוי הגודל. התצלומים שגודלם השתנה נשמרים בתיקייה במאגר השיתוף ששמה נקבע לפי גודל התצלום שבחרת, כגון 800x600. כדי להגדיר את תצורתו של מאגר שיתוף כ'תיקייה פעילה לשינוי גודל ' תצלום, גש למאגרי השיתוף מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive בחר מאגר שיתוף והרחב את מקטע התיקיות הפעילות כדי לאפשרו ולהגדיר את תצורתו. ראה ניהול מאגרי שיתוף למידע נוסף על ניהול מאגרי שיתוף ותיקיות פעילות. הגדרת תצורתה של תיקייה לשינוי גודל התצלום 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. בחר במאגר שיתוף שישמש כתיקייה פעילה לשינוי גודל תצלום ולחץ כדי להרחיב את מקטע התיקייה הפעילה. 3. סמן את אפשר. 4. בחר ב-שינוי גודל התצלום מתוך התפריט הנפתח. 5. ניתן להגדיר גודל עבור התמונות. בחר באפשרות,1024x768,800x x480 או הזן רזולוציה מותאמת אישית לשינוי גודל התמונות. התצלומים שגודלם השתנה נשמרים בתיקייה במאגר השיתוף ששמה נקבע לפי גודל התצלום שבחרת, כגון 800x ניתן לשמור עותק של המקור על-ידי בחירה ב-שמור על הקבצים המקוריים לאחר שינוי הגודל. 7. כדי להוסיף סימן מים לתמונה, בחר באפשרות הוסף סימן מים לתצלומים. לחץ על סמל הקובץ של סימן המים כדי להחיל תמונה של סימן מים על הקובץ. 8. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. 9. לאחר ההגדרה, גודל כל התצלומים שבתיקייה הפעילה ישתנה בהתאם להגדרותיך. לחץ על הצג תוכן כדי לראות את הקבצים במאגר שיתוף זה. כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף

26 26 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תיקיות Torrent פעילות ניתן לאפשר את התיקיות הפעילות במאגר השיתוף וכך לשייך את מאגר השיתוף המסוים לתכונה ספציפית או לפעולה מסוימת אשר מתקיימת אוטומטית בעת העתקת קבצים למאגר השיתוף. כיצד להגדיר תיקייה פעילה של Torrent הורדות Torrent מאפשרות לך לשתף קבצים באמצעות פרוטוקול שיתוף קבצים של עמית-לעמית. באמצעות הורדת Torrent ניתן להשתמש בפרוטוקול Torrent לצורך הורדת קבצים להתקן, ולאפשר העלאה של קבצים אלה על-ידי משתמשי Torrent אחרים. כדי להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,Torrent היכנס למאגרי השיתוף דרך מסוף,Home Media Network Hard Drive בחר מאגר שיתוף והרחב את מקטע התיקיות הפעילות כדי לאפשר ולהגדיר את התצורה. ראה ניהול מאגרי שיתוף למידע נוסף על ניהול מאגרי שיתוף ותיקיות פעילות. הגדרת תיקייה פעילה של Torrent 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. בחר מאגר שיתוף שישמש כתיקייה פעילה של Torrent ולחץ כדי להרחיב את מקטע התיקייה הפעילה. 3. סמן את אפשר. 4. בחר ב- Torrent מתוך התפריט הנפתח. 5. לחץ על הגדרות Torrent כלליות כדי לקבוע את הגדרות.Torrent למידע נוסף על הגדרת הורדות,Torrent ראה הורדות.Torrent 6. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. 7. לחץ על הצג תוכן כדי לראות את הקבצים במאגר שיתוף זה. כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף

27 27 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition תיקיות פעילות של YouTube ניתן לאפשר את התיקיות הפעילות במאגר השיתוף וכך לשייך את מאגר השיתוף המסוים לתכונה ספציפית או לפעולה מסוימת אשר מתקיימת אוטומטית בעת העתקת קבצים למאגר השיתוף. כיצד להגדיר תיקייה פעילה של YouTube YouTube הוא אתר חברתי לשיתוף תוכני וידיאו. ניתן להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,YouTube כך שסרטוני הווידיאו שיתווספו למאגר יועלו אוטומטית לחשבון.YouTube כדי להגדיר מאגר שיתוף כתיקייה פעילה של,YouTube היכנס ל'מאגרי שיתוף' מתוך ה-מסוף,Home Media Network Hard Drive בחר מאגר שיתוף והרחב את המקטע ' תיקיות פעילות' כדי לאפשר אותו ולהגדיר את תצורתו. ראה ניהול מאגרי שיתוף למידע נוסף על ניהול מאגרי שיתוף ותיקיות פעילות. אם אין לך חשבון ב- YouTube, עבור לאתר האינטרנט של YouTube כדי לפתוח חשבון. הגדרת תיקייה פעילה של YouTube 1. מתוך מסוף,Home Media Network Hard Drive לחץ על מאגרי שיתוף. 2. בחר מאגר שיתוף שישמש כתיקייה פעילה של YouTube ולחץ כדי להרחיב את המקטע ' תיקייה ' פעילה. 3. סמן את אפשר. 4. בחר ב- YouTube מתוך התפריט הנפתח. 5. סמן את מחק קבצים לאחר העלאה כדי למחוק סרטוני וידאו ממאגר השיתוף לאחר העברתם לחשבונך ב- YouTube. 6. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. לאחר הגדרת התצורה, כל סרטוני הווידיאו שכלולים בתיקייה הפעילה יועלו לחשבון.YouTube 7. לחץ על הצג היסטוריית העברה כדי לראות את פעילות ההעברה מתוך מאגר השיתוף הנוכחי אל החשבון. כיצד מבצעים... נהל מאגר שיתוף

28 28 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition ניהול כוננים הדף ' ניהול כוננים' מראה את דגם הכונן ואת מידע הגודל.

29 29 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition אמצעי אחסון חיצוני דף האחסון החיצוני מציג רשימה של התקני אחסון המחוברים חיצונית. ניתן לחבר אמצעי אחסון חיצוניים שנתמכים ל- Drive Home Media Network Hard באמצעות אחת מיציאות ה- USB הקיימות. בעת חיבור אמצעי אחסון חיצוני ל- Drive,Home Media Network Hard תוכן ההתקן נגיש מתוך הדף מאגרי שיתוף. הסרה בטוחה של אמצעי האחסון החיצוני לחץ על כדי להסיר בבטחה את אמצעי האחסון החיצוני. מופיעה תיבת דו-שיח לאישור. לחץ על כן כדי להסיר את אמצעי האחסון החיצוני. לאחר הסרת אמצעי האחסון החיצוני מתוך הטבלה אמצעי אחסון חיצוני, בטוח להסירו וניתן לנתק אותו מ- Drive.Home Media Network Hard לאחר הסרה בטוחה של אמצע האחסון החיצוני, גם מאגר השיתוף המשויך אליו מוסר.

30 30 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition פרוטוקולים דף הפרוטוקולים מפרט את הפרוטוקולים הנתמכים על-ידי.Home Media Network Hard Drive

31 31 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition שיתוף קובצי Apple ) Apple Filing Protocol ובקיצור (AFP מאפשר שיתוף של קובצי - Apple השיטה המועדפת על משתמשי Mac לגישה לקבצים. כברירת מחדל, AFP פעיל. כדי להפעיל את,AFP לחץ על מתג ההפעלה.

32 32 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition Bluetooth לאחר זיהוי מתאם,Bluetooth ניתן להעלות את הקבצים מתוך התקן Bluetooth למאגר שיתוף ניתן להגדרה, הנמצא ב- Drive.Home Media Network Hard קביעת התצורה של הגדרות Bluetooth 1. כדי לאפשר את,Bluetooth לחץ על המתג. 2. לאחר אפשור העברת,Bluetooth ניתן לסמן את תיבת הסימון הפעל אבטחה כדי לחייב את משתמשי ה- Bluetooth לספק קוד PIN ייחודי שהוגדר מראש, כדי לאפשר להם להעביר קבצים למאגר היעד של השיתוף ב- Drive.Home Media Network Hard אם אפשרת את האבטחה, עליך להגדיר מספר PIN ייחודי, אשר יסופק על ידי ההתקנים שמנסים להעלות נתונים באמצעות.Bluetooth 3. כדי להגדיר את מאגר היעד של השיתוף, לחץ על. 4. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרות. כדי לשנות את הגדרות,Bluetooth לחץ על.

33 33 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition FTP בדף הפרוטוקולים, לחץ על המתג כדי להפעיל את Protocol) FTP (File Transfer ואפשר גישה ל- Drive.Home Media Network Hard כאשר FTP מאופשר, ניתן לשלוח קבצים ל- Drive Home Media Network Hard באמצעות ה- FTP.

34 34 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition TFTP בדף ' ' פרוטוקולים, לחץ על המתג כדי להפעיל את Protocol) TFTP (Trivial File Transfer ולאפשר גישה ל- Drive.Home Media Network Hard כאשר TFTP מאופשר, ניתן לשלוח קבצים ל- Drive Home Media Network Hard באמצעות ה- FTP.

35 35 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition WebDAV Home Media מאופשר ב- Network WebDAV כאשר.Home Media Network Hard הוא פרוטוקול שמספק גישה מבוססת-אינטרנט למאגרי השיתוף ב- Drive WebDAV,Hard Drive באפשרותך להציג, להוסיף או למחוק קבצים דרך לקוח ה- WebDAV באמצעות HTTP לגישה בלתי מוצפנת או HTTPS לגישה מוצפנת. HTTP מספק ביצועים מהירים יותר, אך אינו מאובטח. אפשר לגשת למאגרי השיתוף באמצעות כתובת אתר כגון. בדוק את תיעוד הדפדפן כדי להיות בטוח שהוא תומך ב- WebDAV. קביעת הגדרות WebDAV 1. כדי להפעיל את,WebDAV לחץ על מתג ההפעלה. 2. כדי לאפשר את WebDAV עבור,HTTPS סמן את אפשר.WebDAV Over HTTP 3. כדי לאפשר את WebDAV עבור,HTTPS סמן את אפשר.WebDAV Over HTTPS 4. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרות. הגדרת WebDAV עם גישה מרחוק עבור גישה מרחוק עם,WebDAV עליך להגדיר ידנית את תצורת השרת כדי לאפשר העברה של מספרי היציאות המוגדרות עבור HTTP ו- HTTPS אל ה- Home.Media Network Hard Drive ראה תיעוד הנתב למידע על אופן ההגדרה של ערכים אלה.

36 36 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition שיתוף קבצים של Windows שיתוף הקבצים של Windows מאפשר לך לעבוד במצב של קבוצות עבודה, תוך שימוש ב-מסוף Home Media Network Hard Drive כדי ליצור משתמשים ולנהל גישה. כדי לאפשר שיתוף קבצים של,Windows לחץ על מתג ההפעלה.

37 37 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition QuikTransfer בדף,QuikTransfer ניתן להגדיר את מאגר היעד של השיתוף שהנו ברירת המחדל עבור כל משימות העתקה של QuikTransfer שנוצרות אוטומטית. עם הלחיצה על לחצן QuikTransfer של - Drive QuikTransfer,Home Media Network Hard מעתיק אוטומטית את כל הקבצים מתוך התקן אחסון חיצוני USB שמחובר ל- Home Media Network Hard Drive אל מאגר היעד. הגדרת QuikTransfer 1. בחר תיקיית יעד עבור משימת ההעתקה של QuikTransfer המוגדרת כברירת המחדל, על-ידי לחיצה על ובחירת תיקייה בדפדפן הקבצים. דפדפן הקבצים מאפשר לבחור במאגר שיתוף ובכל התיקיות שבו, או רק באחדות מהתיקיות שכלולות במאגר השיתוף. 2. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרה.

38 38 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition הורדת Torrent הורדות Torrent מאפשרות לך לשתף קבצים באמצעות פרוטוקול שיתוף קבצים של עמית-לעמית. כאשר הורדת Torrent מאופשרת, באפשרותך להוריד קבצים באמצעות פרוטוקול Torrent ל- Drive.Home Media Network Hard קבצים אלה ניתנים להעלאה במועד מאוחר יותר על-ידי משתמשי Torrent אחרים. לאחר הוספת משימות Torrent למאגר השיתוף של,Torrent דף הורדות Torrent מציג טבלה של משימות,Torrent הכוללת הורדות וקבצים שזמינים להעלאה. ניתן להוריד בו-זמנית מספר קובצי.Torrent המידע בטבלה כולל את שם קובץ הנתונים, את גודלו, מצב ההורדה או ההעלאה שלו ואת משך הזמן שנותר עד לסיום משימת ה- Torrent. למידע נוסף על הוספת,Torrent ראה הוספת.Torrent אפשור הורדות Torrent 1. לחץ על מתג ההפעלה. 2. לחץ על הגדרות כדי לשנות את הגדרות ההורדה וההעלאה של.Torrent 3. בחלון המוקפץ, הקלד ערך עבור מהירות הורדה מרבית. מהירות ההורדה המרבית קובעת את הקצב שבו מתבצעת הורדת הקבצים להתקן. 4. הקלד ערך עבור מהירות העלאה מרבית. זוהי מהירות ההעלאה המרבית עבור קבצים שמועלים על-ידי משתמשים אחרים מההתקן. מהירות ההעלאה יכולה להשפיע על ביצועי ההתקן, שכן היא קובעת את המהירות שבה משתמשים אחרים מעלים קבצים מתוך ההתקן מבלי שהתבקשו. מומלץ לבחור ערך שלא יפגע בביצועי ההתקן וישפיע על עבודות אחרות שמתבצעות בו. 5. הגדר ערך יציאה שמשמש את עמיתי torrent להעלאת קבצים מן ה- Drive Home Media Network Hard שלך. ערך היציאה צריך להיות מספר בין 6881 ל ויש להגדיר את הנתב כך שיאפשר העברת יציאות דרך אותה יציאה. למידע נוסף על הגדרת הנתב, ראה הגדרת הנתב להורדות.torrent 6. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. ניהול הורדות Torrent בטבלת הורדות Torrent ניתן לבצע את הפעולות הבאות: השהיה או חידוש הפעלה של משימת.Torrent לחץ על כדי להשהות הורדת.Torrent כאשר הורדת Torrent מושהית, ניתן לחדש את ההורדה על- ידי לחיצה על. מחיקת משימת Torrent לחץ על כדי למחוק את הורדת ה- Torrent.

39 39 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition הוספת משימות Torrent 1. פתח את דף מאגרי השיתוף. 2. הרחב את מאגר השיתוף המאופשר כתיקיית Torrent פעילה. ניתן לאפשר כל מאגר שיתוף כתיקיית Torrent פעילה. למידע על אפשור תיקיית Torrent פעילה, ראה תיקיות Torrent פעילות. 3. העתק את קובץ ה- Torrent שהורד למאגר השיתוף שבתיקיית ה- Torrent הפעילה. הורדת קובץ ה- Torrent למאגר השיתוף מתחילה באופן מיידי. מנהל מערכת יכול לנטר את התקדמות ההורדה בדף הורדת.Torrent משתמש שאינו מנהל מערכת יכול לנטר את התקדמות ההורדה דרך מציג התוכן שבמאגר השיתוף של קובצי.Torrent

40 40 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מחיקת עבודות Torrent 1. בדף ' הורדות ',Torrent בחר ב- Torrent שברצונך למחוק. 2. לחץ על ה- שמתחת לעמודה 'פעולה' כדי למחוק את ה- Torrent. 3. לחץ על כן כדי למחוק את ה- Torrent.

41 41 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition הגדרת הנתב להורדות Torrent עליך להגדיר ידנית את הנתב, כך שיעביר יציאה ספציפית ל- Drive.Home Media Network Hard רוב הנתבים מתייחסים לכך כהעברת יציאות או גישת יישומים ומומלץ לעיין בתיעוד של הנתב לקבלת מידע נוסף על הגדרת ערכים אלה. מידע על יציאות המשמש להגדרת הנתב המידע הבא עשוי להידרש במהלך הגדרה ידנית של הנתב: העבר את היציאה לכתובת ה- IP של ה- Drive Home Media Network Hard המזוהה בטבלה: כתובת IP של ההתקן שם יציאה HTTP מספר יציאה הגדר את ערך היציאה שנקבע בדף הורדת.Torrent פרוטוקול TCP

42 42 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition משימות העתקה משימות העתקה היא תכונה אשר מעתיקה קבצים מהתקן אחסון אחד למשנהו, בין אם באמצעות תזמון מוגדר או באופן מיידי, על-ידי המשתמש. דוגמה לתרחיש של משימת העתקה היא שמירת תמונות שמקורן במצלמה דיגיטלית על גבי כונן USB נפרד, כאשר ברצונך גם לשמור גיבוי של תמונות אלה ב- Home Home Media שיתוף ב- Network למאגר באמצעות משימות ההעתקה, תוכל ליצור משימה אשר תעתיק את התצלומים שבכונן ה- USB.Media Network Hard Drive,Hard Drive ובאפשרותך אף להגדיר לוח זמנים עבור המשימה, לצורך העתקה אוטומטית של התמונות בזמן ספציפי. יכולת זו מבטיחה כי התמונות שלך יהיו תמיד מגובות ב- Drive,Home Media Network Hard גם במקרה של כשל או אובדן של כונן ה- USB. משימת ההעתקה מעתיקה את כל הנתונים מהתקן NAS אחד למשנהו, אך אינה מעתיקה הרשאות או הרשאות גישה כלשהן מהתקן NAS אחד לאחר. כל משימות ההעתקה השמורות מוצגות בדף ' משימות ' העתקה. מתוך דף זה, באפשרותך להפעיל ולעצור באופן ידני את משימת ההעתקה, להציג את פרטי משימת ההעתקה, לשנות משימת העתקה, לבדוק את מצב ההפעלה האחרונה שלה, ואם רלוונטי - להציג את מועד ההפעלה הבא של משימת ההעתקה. בעת הגדרת משימת העתקה, ניתן להעתיק נתונים מתוך או אל כל אחד מהפריטים הבאים: כל התקן NAS שהתגלה אוטומטית ברשת המשנה שבה נמצא ה- Drive Home Media Network Hard כל התקן NAS אשר הוספת ידנית לרשת המשנה באמצעות ה- Manager Iomega Storage כל התקן אחסון חיצוני, כגון התקן,USB המחובר ל- Drive Home Media Network Hard בעת בחירת הנתונים להעתקה מתוך התקן אחסון המקור, ניתן לבחור בתיקייה ספציפית או בכל התיקיות. ניתן גם להעתיק מתוך תיקייה שנמצאת בהתקן אחסון חיצוני המותקן ב- Drive.Home Media Network Hard בעת בחירת התקן היעד, ניתן לבחור בהעתקת קבצים לתיקיית הרמה העליונה שבהתקן היעד ) אפשרות ברירת המחדל ), או לתיקייה קיימת בהתקן זה, תוך הוספת הקבצים המועתקים לתיקיות. ניתן להפעיל או לעצור משימות העתקה על-ידי לחיצה על לחצני ההפעלה והעצירה שבדף ' משימות ' העתקה. ניתן לתזמן הפעלה אוטומטית של משימת העתקה ביום ובשעה קבועים. לחצן QuikTransfer ניתן להגדיר הפעלה של משימות העתקה בכל עת שמשתמש לוחץ על לחצן QuickTransfer ב- Drive.Home Media Network Hard תכונה זו ידועה בשם ' אפשרות '.QuickTransfer לאחר שמשתמש לוחץ על הלחצן,QuickTransfer כל משימות ההעתקה שהאפשרות QuickTransfer אופשרה לגביהן מופעלות ברצף.

43 43 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition ניהול משימות ההעתקה מתוך דף משימות ההעתקה ניתן להוסיף, להפעיל, לעצור, למחוק או לנטר משימות העתקה. לאחר הוספת משימות ההעתקה, דף משימות ההעתקה מציג רשימה של משימות העתקה. מקטע המידע כולל את שם משימת ההעתקה, התאריך ומועד הפעלתה האחרונה וכן את מועד התזמון הבא שלה. מתוך רשימת ' משימות העתקה' ניתן לבצע את הפעולות הבאות: לחץ על כדי להפעיל משימת העתקה. לחץ על כדי לעצור משימת העתקה. לחץ על כדי למחוק משימת העתקה. הרחב את מקטע ' מידע משימת העתקה' ושנה את הגדרות משימת ההעתקה. לחץ על מקטע התזמון כדי להציג את לוח הזמנים של משימות ההעתקה.

44 44 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition הוספת משימות העתקה הדף מתאר כיצד: הוסף ושנה משימות העתקה הגדרת פרטי המקור הגדרת פרטי היעד הגדרת תזמון הוספה ושינוי של משימות העתקה 1. בדף משימות ההעתקה, לחץ על. משימת ההעתקה מתווספת לראש הרשימה ומקטע המידע מוצג. 2. הזן שם למשימת ההעתקה. 3. הגדרת ההחלפה קובעת מה יקרה לקבצים שבמיקום היעד, אם יש להם שם זהה לקבצים שבמיקום המקור. בחר באחד הערכים הבאים מתוך התפריט הנפתח ' הגדרת ' החלפה: החלף ואל תמחק הקבצים שבמיקום היעד מוחלפים בקבצים מתוך מיקום המקור. כל קובץ שנמצא במיקום היעד ואינו במיקום המקור נשמר. החלף ומחק הקבצים שבמיקום היעד מוחלפים בקבצים מתוך מיקום המקור. כל קובץ במיקום היעד שאינו במיקום המקור נמחק. מיקום היעד הופך לעותק מדויק של מיקום המקור. אל תחליף מועתקים רק קבצים שנמצאים במיקום המקור ולא במיקום היעד. קבצים שנמצאים במיקום היעד אינם מוחלפים. 4. לחלופין, באפשרותך להפעיל את משימת ההעתקה על-ידי לחיצה על הלחצן.QuikTransfer למידע נוסף אודות,QuikTransfer עיין בדף.QuikTransfer מאת: הגדרות 1. במקטע מאת:, לחץ על כדי לבחור מיקום מקור. זהו המיקום שבו נשמרים הקבצים אשר ברצונך להעתיק. בתיבת הדו-שיח, הזן את שם ההתקן או כתובת ה- IP בתיבת הטקסט, או בחר התקן מתוך הרשימה. אם התקן מחובר אינו מופיע ברשימה, לחץ על הלחצן רענן. 2. לחץ על אישור כדי לשמור את הבחירה שלך או לחץ על ביטול 3. תפריט הפרוטוקולים הנפתח מוצג אם התקן המקור שונה מההתקן שאליו מתבצעת גישה כעת; לדוגמה, ייתכן שמדובר בהתקן NAS נפרד ברשת. מתוך התפריט הנפתח פרוטוקול, בחר באחת האפשרויות הבאות: שיתוף קבצים של Windows ערך ברירת המחדל בתפריט הוא ' שיתוף קבצים של 'Windows וברוב המקרים תוכל לקבל את ערך ברירת המחדל למידע נוסף, ראה שיתוף קבצים של.Windows 4. הזן שם משתמש וסיסמה חוקיים כדי לספק גישה לתיקיות שבהתקן NAS זה, אם רלוונטי. 5. כדי לבחור תיקייה ספציפית, לחץ על כדי לבחור מיקום מקור עבור המקטע מה להעתיק:. בתיבת הדו-שיח ' ' העתק, בחר בכל מאגרי השיתוף או בתיקייה, ובחר באחת האפשרויות הבאות עבור משימת ההעתקה מתוך התפריט הנפתח: התיקייה שנבחרה ותכולתה מעתיק את תכולת התיקייה שנבחרה. אם היעד הוא תיקייה, תיווצר תיקייה חדשה עבור כל תיקיית מקור. אם היעד הוא ברמה העליונה, תיווצר תיקיית רמה עליונה בהתקן היעד עבור כל תיקיית מקור. רק התכולה של התיקייה שנבחרה מעתיק את תכולת התיקייה שנבחרה. אם היעד הוא תיקייה, הקבצים והתיקיות שבתיקייה שנבחרה מועתקים ישירות אליה ) שם תיקיית המקור אינו מועתק ). אם היעד הוא ברמה העליונה, נוצרת תיקיית רמה עליונה חדשה בהתקן היעד עבור כל תיקייה שנמצאת בתיקיית המקור. 6. על-ידי בחירה במאגרי שיתוף, תוכל לבחור בהעתקה של כל מאגרי השיתוף ובמקרה זה יועתקו כל הקבצים שבהתקן. קבצים שאינם כלולים בתיקייה אינם מועתקים. אם היעד הוא תיקייה, תיווצר תיקייה חדשה עבור כל תיקיית מקור. אם היעד הוא ברמה העליונה, תיווצר תיקיית רמה עליונה בהתקן היעד עבור כל תיקיית מקור. 7. לחץ על אישור כדי לשמור את הבחירה שלך או לחץ על ביטול 8. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. אל: הגדרות 1. במקטע אל: לחץ על כדי לבחור מיקום יעד. זהו המיקום שאליו אתה מעוניין כי הקבצים שלך יועתקו. בתיבת הדו-שיח הזן את שם ההתקן או את כתובת ה- IP בתיבת הטקסט, או בחר התקן מתוך הרשימה שבתפריט הגלילה. אם התקן מחובר אינו מופיע ברשימה, לחץ על הלחצן רענן. 2. לחץ על אישור כדי לשמור את הבחירה שלך או לחץ על ביטול 3. תפריט הפרוטוקולים הנפתח מוצג אם התקן המקור שונה מההתקן שאליו מתבצעת גישה כעת; לדוגמה, ייתכן שמדובר בהתקן NAS נפרד ברשת. מתוך התפריט הנפתח פרוטוקול, בחר באחת האפשרויות הבאות: שיתוף קבצים של - Windows ערך ברירת המחדל בתפריט הוא ' שיתוף קבצים של 'Windows וברוב המקרים תוכל לקבל את ערך ברירת המחדל. למידע נוסף, ראה שיתוף קבצים של.Windows 4. הזן שם משתמש וסיסמה חוקיים כדי לספק גישה לתיקיות שבהתקן NAS זה, אם רלוונטי. 5. כדי לבחור תיקייה ספציפית, לחץ על כדי לבחור מיקום יעד עבור המקטע העתק לכאן:. בתיבת הדו-שיח ' העתק ' לכאן, בחר מאגר שיתוף או תיקייה מתוך מאגר שיתוף לצורך העתקת הקבצים שלך. 6. לחץ על אישור כדי לשמור את הבחירה שלך או לחץ על ביטול 7. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. הגדרת תזמון 1. כדי לקבוע תזמון, הרחב את מקטע התזמון. 2. במקטע התזמון, בחר אפשר תזמון של משימת העתקה. 3. בחר בימים שבהם אתה מעוניין כי משימת ההעתקה תתבצע או בחר ב-כל הימים כדי להפעיל את משימת ההעתקה מדי יום. 4. לחץ על כדי לבחור זמן התחלה. לחץ על בוצע כדי לשמור את בחירת הזמן שלך. 5. לחץ על החל כדי לשמור את השינויים. משימת ההעתקה החדשה מוצגת בדף ' משימות ' העתקה.

45 45 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition שינוי משימות העתקה 1. ברשימה שבדף משימות ההעתקה, מצא את משימת ההעתקה שברצונך לשנות ולחץ עליה כדי להרחיב את מקטע המידע. 2. למידע על תיקון שדות משימת ההעתקה, ראה הוספת משימת העתקה.

46 46 Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition מחיקת משימות העתקה 1. לחץ על שבעמודת פעולות של הטבלה כדי למחוק את משימת ההעתקה. החלון המוקפץ ' מחק משימת העתקה' מופיע. 2. אם אתה בטוח כי ברצונך למחוק את משימת ההעתקה, לחץ על כן. אם אינך מעוניין למחוק את משימת ההעתקה, לחץ על ביטול כדי לחזור לדף ' משימות ' העתקה.

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::      '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד