22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד"

תמליל

1 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע, ממעיטים בנכונותו של הצד האחר להתפשר ומייחסים לו כוונות מאיימות. עם זאת, בשני הצדדים לפחות רבע מהמתנגדים להסדר הקבע מגלים גמישות ומוכנים לשנות את עמדותיהם בהינתן התמריצים הנכונים. אלו תוצאות הסקר האחרון שנערך בש תוףי בין המכון הישראלי לדמוקרטיה )IDI( והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל )PSR( ברמאללה, במימון האיחוד האירופי )EU( ובשיתוף קרן קונרד אדנאואר.)KAS( רוב קטן של הפלסטינים )51%( ושל הישראלים )58.5%( תומכים בפתרון שתי המדינות. התמיכה בחבילה להסדר קבע, המבוססת על סבבים קודמ םי של משא ומתן, נמוכה בהרבה מהתמיכה בפתרון שתי המדינות. רק 39% מהפלסטינים ו- 46% מהישראלים תומכים בחבילה להסכם שלום הכוללת: מדינה פלסטינית מפורזת, נסיגה ישראלית לקו הירוק עם חילופי שטחים שווים, כניסת 100,000 פליטים פלסטינים לישראל במסגרת איחוד משפחות, מערב ירושלים תהיה בריבונות ישראל ואילו הרובע המוסלמי והנוצרי והר הבית בריבונות פלסטינית, וסיום הסכסוך וקץ התביעות הדדיות. ככלל, התמיכה בכל הפרמטרים של הסדר קבע הקבע היא הגבוהה ביותר בקרב הערבים הישראלים )ראו טבלאות מצורפות(. עם זאת, היות שמשקלם הדמוגרפי באוכלוסיית ישראל הבוגרת הוא כ- 16% בלבד, "תרומתם" לגוש תומכי השלום בישראל היא מוגבלת. רבע מהישראלים והפלסטינים המתנגדים לחבילת הסדר הקבע מוכנים לשקול מחדש את התנגדותם אם הוא יהיה מלווה בהסכם שלום כולל עם כל מדינות ערב על פי עקרונות היוזמה הערבית )עבור הציבור הישראלי(, והסכמת ישראל ליוזמה זו )עבור הציבור הפלסטיני(. בין הגישות האפשרויות לחידוש המשא ומתן לשלום - שיחות דו-צדדיות, רב-צדדיות או מהלך חד- צדדי - הפלסטינים מעדיפים )44%( שיחות רב-הצדדיות בעוד שהישראלים מעדיפים )40%( שיחות דו-צדדיות. מבין המודלים השונים לשיחות רב-צדדיות, רק פורום ערבי בהשתתפות סעודיה, מצרים וירדן, התקבל על דעת שני הצדדים. כל המודלים האחרים שיחות בהובלה אמריקאית, שיחות בהובלת האיחוד האירופי ושיחות בהובלת האו"ם-היו מקובלים רק על אחד הצדדים. רבע מהישראלים ו- 35% מהפלסטינים תומכים היום בפתרון המדינה האחת. רוב גדול של ישראלים )77%( ושל פלסטינים )73%( מעריכים כנמוכים את הסיכויים להקמת מדינה פלסטינית בחמש השנים הבאות. הדמוקרטיה הישראלית זוכה בהערכת רוב הפלסטינים )68%( בעוד שרק 10% מהישראלים רואים באור חיובי את הדמוקרטיה הפלסטינית. 1

2 רוב הפלסטינים )62%( מאשימים את ישראל בקריסת המשא ומתן לשלום בעוד שרוב קטן יותר )52%( של ישראלים רואים בפלסטינים את האחראים לקריסה זו. עם זאת, מיעוט משמעותי )משני הצדדים - 43%( סבורים שהרוב בצד השני רוצים בשלום. ה ממצאים מצביעים על תפיסה ישראלית-פלסטינית הדדית שלילית ושגויה בעליל, הנמצאת במתאם חיובי עם הנוקשות בעמדות. לעומת זאת, בהירות, או תפיסה מדויקת של האחר נמצאת במתאם חיובי עם הנכונות להתפשר. גודל המדגם הפלסטיני היה 1,270 פלסטינים בוגרים, שרואיינו פנים-אל-פנים בגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה ב- 127 יישובים בין התאריכים 2-4 ביוני, גודל טעות הדגימה למדגם בגודל זה הוא 3%. המדגם הישראלי כלל 1,184 אזרחים ישראלים בוגרים שרואיינו בטלפון בעברית ובערבית בין התאריכים 7-14 ביוני, גם כאן גודל טעות הדגימה הוא 3%. הסקר תוכנן ונוהל בידי פרופ' תמר הרמן, המנהלת האקדמית של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה וד"ר חליל שקאקי, מנהל.PSR ממצאים עיקריים: הסעיפים הבאים משווים בין כלל דעת הקהל הפלסטינית לישראלית תוך ציון נקודות הדמיון והשוני ביניהן. עם זאת, לעתים כאשר נמצאו הבדלים חשובים בין יהודים וערבים בישראל ובין הגדה המערבית ועזה יש בכתוב התייחסות גם להבדלים בין קבוצות המשנה האלה. )1( תהליך השלום הישראלי-פלסטיני: פתרון שתי המדינות: כיום, הרוב משני הצדדים, 59% מהישראלים )53% בקרב יהודים ו- 87% בקרב הערבים( ו- 51% מהפלסטינים, תומכים במה שמכונה פתרון שתי המדינות. ביקשנו מהמרואיינים להעריך את דעת הרוב בצד שלהם ובצד האחר לגבי פתרון זה. הממצאים מצביעים על כך ששני הצדדים ממעיטים ושוגים בהערכת מידת התמיכה בפתרון זה בצד שלהם: בקרב הפלסטינים, 47% אמרו כי יש אצלם רוב נגד פתרון זה; בקרב הישראלים, 57% אמרו כי הרוב הישראלי מתנגד לפתרון זה. גרוע מכך, שני הצדדים המעיטו ושגו גם בהערכתם את מידת התמיכה בפתרון שתי המדינות בצד האחד: הם חשבו שיש שם רוב המתנגד לפתרון: 49% מהפלסטינים סבורים שהרוב היהודי מתנגד לפתרון זה; בצד הישראלי, 44% אמרו כי הרוב הפלסטיני מתנגדים לפתרון זה. מעמד החבילה להסדר קבע: הצגנו למרואיינים חבילה מפורטת משולבת של הסדר קבע שהורכבה על סמך סבבי משא ומתן קודמים, ושאלנו אם הם היו תומכים בכל אחד ממרכיבי החבילה המשולבת או מתנגדים לו. הרוב בשני הצדדים, 55% מהיהודים הישראלים ו- 59% מהפלסטינים, התנגדו לחבילה המשולבת. מיעוט, 46% מהישראלים )39% בקרב הציבור היהודי בישראל ו- 90% בקרב הערבים הישראלים( ו- 39% מהפלסטינים )37% בקרב תושבי הגדה המערבית ו- 43% בקרב תושבי עזה( תמכו בחבילה המשולבת. להלן פילוח מפורט של העמדות כלפי תשעת מרכיבי החבילה: 2

3 1. הכרה הדדית של פלסטין וישראל כבתים הלאומיים של עמיהן. ההסכם יציין את סיום הסכסוך, המדינה הפלסטינית תילחם בטרור נגד הישראלים וישראל תילחם בטרור נגד הפלסטינים, לא תהיה אפשרות לתביעות נוספות מכל צד שהוא: מיעוט בקרב הפלסטינים )40%( ורוב בקרב הישראלים, )64% 68% בקרב הציבור היהודי ו- 91% בציבור הערבי( תומכים בהצעה זו. 2. מדינה פלסטינית מפורזת תקום בשטחים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה: מיעוט של 20% בקרב הפלסטינים )27% ברצועת עזה ו- 16% בגדה המערבית( ורוב בקרב הישראלים )61%( תומכים בהצעה זו. 3. כוח רב-לאומי יוקם ויוצב במדינה הפלסטינית כדי להבטיח את הביטחון של שני הצדדים: מיעוט של 36% בקרב הפלסטינים ורוב של 58% בקרב הישראלים תמכו בהצעה זו. 4. למדינה הפלסטינית תהיה ריבונות בכל המרחב האווירי שלה, אדמתה ומקורות המים שלה, אך ישראל תשמור בידיה במשך 11 שנים שתי תחנות התרעה מוקדמת בגדה המערבית: בשני הצדדים נמצא רק מיעוט שתמך בהצעה זו: בצד הפלסטיני )26% 33% בגדה המערבית ו- 44% ברצועת עזה( ו- 42% בקרב הישראלים )38% בציבור היהודי ו- 63% בציבור הערבי(. 5. המדינה הפלסטינית שתקום תכלול את כל שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט כמה גושי התנחלות אשר יסופחו לישראל בעסקת חילופי שטחים. ישראל תפנה את יתר ההתנחלויות: מיעוט )35%( בקרב הפלסטינים )28% בגדה המערבית ו- 48% ברצועת עזה( ורוב קטן )52%( בקרב הישראלים תמכו בהצעה זו )בין היהודים רק 49% תמכו בה(. 6. השטחים שהפלסטינים יקבלו במסגרת חילופי השטחים יהיו זהים בגודלם לשטח גושי ההתנחלויות שיסופחו לישראל: מיעוט משני הצדדים )31%( בקרב הפלסטינים )39% ברצועת עזה ו- 26% בגדה המערבית( ו- 49% מהישראלים תמכו בהצעה זו. )היהודים היו חצויים - 46% תמכו לעומת 45% שהתנגדו לכך(. 7. ירושלים המערבית תהיה בירת ישראל וירושלים המזרחית תהיה בירת המדינה הפלסטינית: שוב, מיעוטים 30% בקרב הפלסטינים ו- 39% בקרב הישראלים )32% בקרב הציבור היהודי ו- 75% בקרב הערבים( תמכו בהצעה זו. 8. ירושלים העתיקה, הרובע היהודי והכותל המערבי יהיו תחת ריבונות ישראלית ואילו הרובעים המוסלמי והנוצרי והר הביתי/אל חראם אל שריף יהיו בריבונות פלסטינית: מיעוט )31%( בקרב הפלסטינים )24% בבגדה המערבית ו- 41% ברצועת עזה( ומיעוט דומה בקרב הישראלים, 39% )33% בקרב הציבור היהודי ו- 73% בקרב הערבים( תמכו בהצעה זו. 9. לכל הפליטים הפלסטינים תהיה זכות שיבה למולדתם, למדינה הפלסטינית, שבה ייושבו כל מי שירצו לחזור. ישראל תאפשר חזרת כ- 100,000 פלסטינים במסגרת איחוד משפחות. כל שאר הפליטים יקבלו פיצויים : בקרב הפלסטינים )43% 49% בגדה המערבית ו- 59% ברצועת עזה( תמכו בהצעה זו ובקרב הישראלים, )17% 27% בציבור היהודי ו- 84% בציבור הערבי( תמכו בה. ביקשנו משני הציבורים להעריך את עמדות הרוב ביחס להסדר הקבע בצד שלהם ובצד האחר, כחבילה כוללת. שני הצדדים העריכו נכון שהרוב בצד שלהם והרוב בצד האחר מתנגדים לחבילה הכוללת; רק 23% מהישראלים ו- 35% מהפלסטינים מאמינים כי הרוב בצד שלהם תומך בחבילת הסדר קבע. באופן דומה, 35% מהישראלים )30% בקרב הציבור היהודי ו- 63% בקרב הציבור 3

4 הערבי( ו- 40% מהפלסטינים )32% בגדה המערבית ו- 53% ברצועת עזה( חשבו כי הרוב בצד האחר מוכן לתמוך בחבילה זו. יש לציין כי התמיכה בחבילה הכוללת בקרב ציבור המתנחלים עומדת על 16% לעומת 40% בקרב שאר הציבור הישראלי-יהודי. כמו כן, נמצאה תמיכה גבוהה בהרבה בקרב יהודים ישראלים המגדירים את עצמם חילונים- כאן התמיכה עומדת על 56% לעומת 36% בקרב המסורתיים, 10% בקרב הדתיים ו- 9% בקרב החרדים. התמיכה גם השתנתה בהתאם למקום שבו המשיבים מיקמו את עצמם על הרצף שבין ימין לשמאל : 88% בשמאל, 83% בשמאל המתון, 59% במרכז, 26% בימין המתון, ו- 10% בימין תומכים בחבילה הכוללת של הסדר הקבע. תמיכה בחבילה גבוהה יותר בקרב המאמינים כי רוב הפלסטינים תומכים בפתרון שתי המדינות מאשר בקרב המאמינים כי רוב הפלסטינים מתנגדים לפתרון זה )64% לעומת 33%(. חשוב לציין, שתמיכה גבוהה בהרבה בפתרון שתי המדינות נמצאה בקרב הישראלים המעריכים את שאיפות הפלסטינים לטווח ארוך כפחות מאיימות. התמיכה בקרב אוכלוסיה זו עומדת על 74% )ראו בסעיף הבא פירוט לגבי תפיסת האיום הישראלית(. זאת לעומת אלו התופסים את שאיפות הפלסטינים לטווח ארוך כמאוד מאיימות, בקרבם התמיכה עומדת על 22% בלבד )ראו בסעיף הבא פירוט לגבי תפיסת איום ישראלית(. התמיכה הישראלית בחבילה הכוללת של הסדר קבע לפי משתנים נבחרים: 4

5 כפי שראינו קודם, בקרב הפלסטינים התמיכה בחבילה הכוללת גבוהה ברצועת עזה יותר מאשר בגדה המערבית. יש לציין, כי 70% מתושבי רצועת עזה הם פליטים בעוד שרק 28% מתושבי הגדה המערבית הם פליטים. לפיכך, את ההסבר חלקי לכך שבעזה התמיכה היא גבוהה יותר ניתן לייחס לעובדה שהתמיכה בחבילה להסדר קבע היא גבוהה יותר בקרב הפליטים הפלסטינים )43%( מאשר אלו שאינם פליטים )37%(. עם זאת ובאופן מפתיע, הפליטים המתגוררים במחנות פליטים )פחות מ- 60% מכלל הפליטים לפי ההערכות העדכניות( תומכים פחות בחבילה הכוללת. תמיכתם של תושבי מחנות הפליטים עומדת על 35% לעומת 40% בקרב כלל תושבי הערים והאזורים הכפריים. בנוסף, התמיכה בחבילה של הסדר הקבע הכולל גבוהה יותר בקרב אלה המגדירים את עצמם "לא דתיים" ו"מעט דתיים" )63% ו- 41% ( בהשוואה לאלו המגדירים את עצמם כ"דתיים" )35%(; ובקרב מצביעי פתח )57%( לעומת מצביעי חמאס )25%(. כמו במקרה הישראלי, גם בקרב הפלסטינים המאמינים כי רוב הישראלים תומכים בפתרון של "שתי מדינות לשני עמים", התמיכה בחבילה הכוללת של הסדר הקבע גבוהה באופן מובהק בהשוואה לאלו המאמינים כי רוב הישראלים מתנגדים לפתרון זה )48% לעומת 33%(. כמו כן, כמו במקרה הישראלי, התמיכה בחבילה הכוללת גבוהה בבירור בקרב הפלסטינים הסבורים ששאיפותיה של ישראל לטווח הרחוק פחות מאיימות. תמיכתם של אלו, עומדת על 61%, זאת לעומת 31% הסבורים ששאיפותיה של ישראל מאיימות.)ראה פירוט בסעיף הבא לגבי תפיסת האיום הפלסטינית(. התמיכה הפלסטינית בחבילה הכוללת של הסדר הקבע לפי משתנים נבחרים: 5

6 תמריצים לשלום: הסקר המשותף ביקש לבדוק את המידה שבה ההתנגדות לחבילה הכוללת נחרצת או לחילופין, בת-שינוי. הצענו אפוא לאלה שהתנגדו לחבילה תמריצים שונים בניסיון לאתר את מקור התנגדותם ואת המידה שבה ניתן לשנות את עמדתם. שלושת התמריצים הראשונים שהוצעו לשלושת הציבורים היו זהים, או כמעט זהים; הארבעה הנותרים נועדו לזהות או לבחון את חששותיהם הספציפיים של הפלסטינים או הישראלים. לערבים הישראלים הוצעו אותם ארבעה תמריצים שהוצעו למשיבים הפלסטינים. גם הישראלים )יהודים וערבים(וגם הפלסטינים התנגדו לכל שבעת התמריצים שהוצעו. להלן פילוח מפורט של התשובות עבור התמריצים השונים: התמריצים לישראלים )עבור אלו שהתנגדו להסדר קבע כולל(: 1. ואם ההסכם יכלול הסכם שלום עם כל מדינות ערב על פי יוזמת השלום הערבית? 26% מהיהודים ו- 42% מאזרחי ישראל הערבים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה המוצעת להסדר קבע אם היא תכלול שינוי זה. 2. ואם תובטח תנועה חופשית ברחבי ירושלים, בין מערב למזרח, כאילו היא עיר אחת? 15% מהיהודים ו- 37% מהערבים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת הסדר הקבע אם היא תכלול שינוי זה. 3. ואם אירופה תציע לישראל להצטרף לאיחוד האירופי? 12% מהיהודים ו- 37% מהערבים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר הקבע אם היא תכלול שינוי הזה. 4. ואם ההסכם יכלול הכרה של המדינה הפלסטינית ישראל כמדינת העם היהודי? 26% מהיהודים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם תכלול שינוי זה. 5. ואם ארצות הברית תחתום על הסכם הגנה עם ישראל על מנת להגביר את ביטחונה? 19% מהיהודים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת אם היא תכלול שינוי זה. 6. ואם ההסכם לא יאפשר לפליטים הפלסטינים לשוב לישראל ולממש את זכות השיבה, אבל הם יפוצו על ידי קרן בינלאומית? 33% מהיהודים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת אם היא תכלול שינוי זה. 7. ואם השטחים שיקבלו הפלסטינים כפיצוי על גושי ההתנחלויות שיסופחו לישראל יהיו אזורים המיושבים כיום בצפיפות על ידי ערבים אזרחי ישראל, כמו האזור המכונה המשולש? 22% מהיהודים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת אם היא תכלול את השינוי הזה. לסיכום, בצד הישראלי: כל שבעת התמריצים חוללו שינוי רק בעמדתם של מיעוט מאלה שהתנגדו מלכתחילה לחבילה הכוללת של הסדר הקבע. 6

7 שיעור הישראלים יהודים המתנגדים לחבילה הכוללת להסדר קבע המוכנים לשנות את עמדתם ולתמוך בה על בסיס תמריצים שונים )%(: התמריצים הנוספים שהוצגו לפלסטינים/ערבים ישראלים )הוצע רק למי שהביעו התנגדות לחבילה הכוללת(: 1. אם ישראל תסכים לקבל את יוזמת השלום הערבית ובתמורה כל מדינות ערב יתמכו בהסכם השלום הזה? 25% מהפלסטינים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול את השינוי הזה. 2. ואם תובטח תנועה חופשית ברחבי ירושלים, בין מערב למזרח, כאילו היא עיר אחת? 31% מהפלסטינים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול את השינוי הזה. 3. ואם אירופה הייתה מציעה למדינה הפלסטינית להצטרף לאיחוד האירופי? 32% מהפלסטינים ואחוז זהה של הערבים הישראלים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול את השינוי הזה. 4. אם ישראל הייתה מודה באחריותה ליצירת בעיית הפליטים? 34% מהפלסטינים ו- 26% מהערבים הישראלים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול את השינוי הזה. 7

8 5. אם המדינה הפלסטינית הייתה מקבלת 00 ל- $ 10 מיליארד דולר כדי לסייע ביישוב הפליטים הפלסטינים המבקשים לחיות בה וכדי לפצות אותם? 31% מהפלסטינים ו- 37% מהערבים הישראלים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול את השינוי הזה. 6. ואם במסגרת חילופי השטחים, הפלסטיניםיקבלו כפיצוי על גושי ההתנחלויות שיסופחו לישראל שטחים לאורך הגבול עם רצועת עזה? 18% מהפלסטינים ו- 21% מהערבים הישראלים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול שינוי זה. 7. ואם המדינה הפלסטינית וירדן יהפכו לקונפדרציה? 29% מהפלסטינים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת להסדר קבע אם היא תכלול את השינוי הזה. לסיכום: בקרב הפלסטינים והערבים הישראלים כל שבעת התמריצים חוללו שינוי בעמדתם של מיעוט בלבד ממי שהתנגדו מלכתחילה לחבילה הכוללת של הסדר הקבע. פלסטינים המתנגדים לחבילה הכוללת של הסדר הקבע ואשר מוכנים לשנות את עמדתם ולתמוך בה על בסיס תמריצים שונים: מהממצאים עולה, כי שלושת תמריצים הזהים או הכמעט זהים: הסדר שלום אזורי רחב יותר בין העולם הערבי לישראל, הוא התמריץ שמעורר את ההתנגדות המועטה ביותר: 26% מהיהודים הישראלים, 25% מהפלסטינים ו- 42% מהערבים הישראלים שהתנגדו לחבילה הכוללת המקורית היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את ההסדר המוצעאם יתווסף רכיב זה. "נדידה" של רבע מהמרואיינים מהתנגדות לתמיכה משנה את שיעור התמיכה בחבילה להסדר קבע מעמדת מיעוט לעמדת רוב, בקרב הפלסטינים והישראלים היהודים )39% ל- 54% (. בין התמריצים לפלסטינים, 8

9 התמריץ היעיל ביותר הוא שכחלק מהפתרון של בעיית הפליטים, ישראל תכיר באחריותה ליצירת בעית הפליטים. הכללה של תמריץ זה בחבילה הכוללת של הסדר הקבע הצליחה לשכנע יותר משליש מהפלסטינים, שהתנגדו בתחילה לחבילה הכוללת המוצעת, לשנות את דעתם ולקבל אותה. בצד הישראלי, התמריץ היעיל ביותר הוא הסרת האפשרות לשיבת 100,000 פליטים פלסטינים לישראל. שליש מהמרואיינים הישראלים היהודים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הכוללת אם יתווסף לה רכיב זה. הערכים הקדושים: הסקר המשותף ביקש גם להעריך את המכשולים העיקריים בדרך לשלום, "הערכים הקדושים" המרחיקים חלק ניכר מהפלסטינים והישראלים מפשרה. הצענו לכל צד ארבעה ערכים כאלה המייצגים היבטים של היסטוריה, זהות לאומית, מקומות קדושים, זכות שיבה של הפליטים וגבולות הממצאים מצביעים כי עבור היהודים הישראלים שני הערכים החשובים ביותר מבין הארבעה שנבדקו קשורים להיסטוריה: )1( הדרישה של 79% מהם להכרה פלסטינית באופי היהודי של המדינה; )2( הדרישה של 73% מהיהודים הישראלים להכרה פלסטינית בשורשים ובהיסטוריה של היהודים בארץ ישראל; )3( הדרישה של 56% מהיהודים הישראלים שהסדר הקבע לא יכלול נסיגה ישראלית לקווי 1967 או לגבולות הקו הירוק; )4( הדרישה של 55% מהיהודים הישראלים לכלול בהסכם את ריבונות ישראל על הר הבית/אל חראם אל שריף. בצד הפלסטיני, הממצאים מראים ששני הערכים החשובים ביותר מתוך הארבעה קשורים להיסטוריה וטריטוריה: )1( הדרישה של 62% מהפלסטינים להכרה של ישראל בשורשים הפלסטינים/ההיסטוריה שלהם בפלסטין ההיסטורית; )2( דרישת 61% מהפלסטינים שההסכם יהיה כרוך בנסיגה ישראלית לקווי 1967; )3( דרישת 58% מהפלסטינים להכרה ישראלית בזכות השיבה של הפליטים; ו- )4( דרישת 57% מהפלסטינים לריבונות פלסטינית על הר-הבית/אל חראם אל שריף. הכרה הדדית בזהות לאומית: ישראלים ופלסטינים נשאלו על נכונותם להכרה הדדית בזהות הלאומית כחלק מהסדר הקבע ולאחר שכל הסוגיות שבמחלוקת ייפתרו ותוקם מדינה פלסטינית. הממצאים מראים, כי רוב )64%( בציבור הישראלי תומך בהכרה הדדית כזו. בקרב הפלסטינים מיעוט גדול )43%( תומך בהכרה כזו. לאחר מכן שני הצדדים התבקשו לומר האם הכרה כזו צריכה לבוא לפני או אחרי חתימת ההסדר הסופי: 53% מהישראלים )55% בקרב הציבור היהודי ו- 40% בקרב הערבים בישראל( אמרו שההכרה צריכה לבוא לפני. הפלסטינים נחלקו לשתי קבוצות כמעט שוות: 39% אמרו שהיא צריכה לבוא לפני ו- 41% אמרו כי היא צריכה לבוא אחרי. )2( ניהול ויישוב סכסוכים בדקנו נושאים הקשורים לתהליך השלום, בייחוד את הגישות היעילות ביותר או "המבטיחות" ביותר להחייאת המשא ומתןהישראלי-פלסטיני ואת תפקידם של שחקנים חיצוניים בקידום מהלך כזה. 9

10 הממצאים מראים, שמתוך רשימה של שלוש הגישות האפשריות: שיחות דו-צדדיות, רב צדדיות ומהלכים חד-צדדיים, הפלסטינים והערבים הישראלים מעדיפים את הגישה הרב-צדדית בעוד שהיהודים הישראלים מעדיפים הגישה הדו-צדדית של דיאלוג ישיר בין ממשלת ישראל לבין ההנהגה הפלסטינית: 44% מהפלסטינים ו- 54% מאזרחי ישראל הערבים בחרו באפשרות של קיום פורום רב- צדדי שבו המעצמות הגדולות מובילות או נותנות חסות למשא ומתן כמועדפת. זאת לעומת 27% מהיהודים הישראלים שהעדיפו גישה זו. 22% מהפלסטינים העדיפו משא ומתן דו-צדדי כאשר 41% מהיהודים הישראלים העדיפו גישה זו. 18% מהפלסטינים ואחוז זהה של ישראלים בחרו בגישה החד-צדדית, שבה כל צד נוקט בצעדים על מנת לקדם את האינטרסים שלו. ניסינו גם להבין לעומקה את תפיסות הישראלים והפלסטינים את הגישה הרב-צדדית. ארבעה מודלים של גישה זו הוצגו בפני שני הציבורים: 1. פורום ערבי בהשתתפות סעודיה, מצרים וירדן; 2. שיחות רב-צדדיות בהובלה אמריקאית; 3. שיחות רב-צדדיות בהובלת האיחוד האירופי; 4. שיחות רב- צדדיות בהובלת האו"ם.הממצאים מראים כי הפלסטינים היו פתוחים כמעט באותה המידה לשלושה מודלים מתוך הארבעה )פורום ערבי, שיחות בהובלת באו"ם, ושיחות בהובלת האיחוד האירופי(. מידת התמיכה בכל אחד מהם נעה בין % ואולם, רק 8% מהפלסטינים העדיפו שיחות בהובלת ארצות הברית. היהודים הישראלים העדיפו כמעט באותה המידה את הפורום הערבי )28%( ושיחות בהובלת ארצות הברית )26%(. בקרב הערבים הישראלים התמיכה הרבה ביותר הייתה בשיחות בהובלת האו"ם )36%( וכן בשיחות בהובלת האיחוד האירופי )27%(. )3( איך ישראלים ופלסטינים תופסים האחד את האחר? שאלנו את שני צדדים איך הם רואים את הצד האחר, מה הם מייחסים לו וגם איך הם רואים את עצמם. השאלות התמקדו בסוגיות של דמוקרטיה, שלטון החוק, שאיפות לטווח הארוך, תפיסות של איום, וכמובן, מי אשם בכישלון שיחות השלום. התמונה המצטיירת מן הנתונים היא אמנם מייאשת, אך יש בכל זאת כמה ניצוצות של תקווה. דמוקרטיה: 68% מהפלסטינים )73% בגדה המערבית ו- 59% ברצועת עזה( מתארים את הדמוקרטיה ישראלית כטובה או טובה מאוד. כשישראלים התבקשו להעריך את הדמוקרטיה ברשות הפלסטינית, רוב מוצק )77%( תיאר את הדמוקרטיה הפלסטינית כרעה או כרעה מאוד. ראוי לציין כי רק 32% מהפלסטינים תיאר את הדמוקרטיה הפלסטינית כטובה או כטובה מאוד. לעומת זאת, 65% מהישראלים תיארו את הדמוקרטיה הישראלית כטובה או כטובה מאוד. כאשר הפלסטינים נשאלו על עתיד הדמוקרטיה בישראל, 38% אמרו כי היא תישאר כפי שהיא עכשיו, 26% אמרו כי ישראל תהפוך ליותר דמוקרטית ו- 28% אמרו שהיא תהפוך לפחות דמוקרטית. כשהישראלים התבקשו לעמוד על הסיכויים כי במדינה הפלסטינית העתידית יקום משטר דמוקרטי 10

11 טוב יותר, רוב מוצק של 83% אמרו, כי הסיכויים לכך קלושים מאוד או קלושים למדי. שלטון החוק: כאשר הפלסטינים נשאלו אם שלטון החוק בישראל הוא טוב, )62% 50% בגדה המערבית ו- 31% ברצועת עזה( השיבו בחיוב. לעומת זאת, כאשר הישראלים נשאלו אם שלטון החוק הפלסטיני הוא טוב, רק 20% השיבו בחיוב. רוצים בשלום? 43% מהפלסטינים ואחוז זהה בקרב היהודים הישראלים מסכימים שהצד השני רוצה בשלום. 77% בקרב ערבים הישראלים מסכימים, כי הפלסטינים רוצים בשלום. כשלון מאמצי שלום: מי אשם? כצפוי, הפלסטינים מאשימים את הישראלים והישראלים מאשימים את הפלסטינים בקריסת המשא ומתן לשלום במרוצת השנים: 62% מהפלסטינים מטילים את האשמה על הצד הישראלי ו- 52% מהיהודים הישראלים מטילים את האשמה על הצד הפלסטיני. רק 8% מהפלסטינים ו- 12% מהישראלים היהודים מאשימים את הצד שלהם. קצת יותר מרבע )26%( מהפלסטינים ו- 31% מהיהודים הישראלים מטילים את האשמה על שני הצדדים באותה המידה. אמון בצד השני / סכסוך סכום אפס : המטריד ביותר, אך לא מפתיע, הוא הממצא המתייחס לשאלת האמון: בקרב הפלסטינים רוב מוצק )89%( סבורים כי היהודים הישראלים הם לא אמינים. בצד היהודי-ישראלי רוב קטן יותר במקצת )68%( ציין כי אי-אפשר לתת אמון בפלסטינים. חוסר האמון מתחזק על ידי התפיסה הרווחת בשני הצדדים, כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתאפיין ביחסי "משחק סכום אפס": "לא ניתן לעשות דבר שיהיה טוב לשני הצדדים, מה שטוב עבור צד אחד הוא רע עבור הצד האחר" ה. ממצאים מראים, כי 50% מהיהודים הישראלים, 61% מהערבים הישראלים ו- 70% מהפלסטינים מסכימים עם האפיון העגום הזה. שאיפות לטווח הארוך: רמת האיום הנתפס בשני הצדדים כשמדובר בשאיפות לטווח הארוך של הצד האחר היא גבוהה מאוד: 54% מהפלסטינים סבורים כי בכוונתה של ישראל להרחיב את גבולותיה ולספח כל השטח שבין נהר הירדן לבין הים התיכון ולגרש את הערבים הנמצאים בשטח זה; 27% סבורים כי בכוונתה של ישראל לספח את הגדה המערבית תוך שלילת זכויות פוליטיות מהפלסטינים; 35% מהישראלים )40% מהיהודים הישראלים ו- 8% מהערבים הישראלים( סבורים,כי השאיפה העיקרית של הפלסטינים בטווח הארוך היא לכבוש את מדינת ישראל ולהשמיד את האוכלוסיה היהודית שבה; 19% סבורים כי המטרה של הפלסטינים היא להשתלט על כל מדינת ישראל; ורק 17% מן הפלסטינים סבורים כוונותיה של ישראל בטווח הארוך הן לסגת מכל )7%( או מחלק )10%( מהשטחים שנכבשו ב לאחר הבטחת ביטחונה. רק 37% מהישראלים )33% מהיהודים הישראלים ו- 61% מהערבים הישראלים( חושבים שהשאיפות של הפלסטינים מוגבלות להחזרת חלק )21%( או כל )16%( השטחים שנכבשו ב עם זאת, כאשר שאלנו את הפלסטינים ואת הישראלים מה לדעתם השאיפות לטווח הארוך של הצד שלהם, הנתונים מראים כי שני הצדדים תופסים את עצמם בצורה מתונה יותר מאשר הצד האחר: רק 12% מהישראלים אומרים כי השאיפה של ישראל היא לספח את הגדה המערבית ורצועת עזה 11

12 ולגרש את הפלסטינים החיים שם; 18% סבורים כי ישראל מתכוונת לספח את הגדה המערבית ללא מתן זכויות פוליטיות לפלסטינים המתגוררים שם. בקרב הפלסטינים, רק 10% אומרים כי השאיפה הפלסטינית היא לכבוש את מדינת ישראל ולהשמיד חלק ניכר מהאוכלוסיה היהודית שלה; 15% אומרים שהשאיפות הפלסטיניות הן לכבוש את מדינת ישראל ולהחזיר לעצמם את השליטה על פלסטין שלפני 1948.(. פחד: בקרב הפלסטינים 54% אינם חשים פחד מיהודים ישראלים. לעומת זאת, 65% מהיהודים הישראלים מצביעים על כך שהם מפחדים מהפלסטינים. מודאגים? רוב מוצק )76%( בקרב הפלסטינים מודאגים או מודאגים מאוד שהם או אחד מבני משפחתם עלולים להיפגע מידי ישראל בחיי היום יום שלהם או שאדמתם תופקע או ביתם ייהרס. כך גם בקרב הישראלים, 71% מודאגים או מודאגים מאוד מכך שהם או אחד מבני משפחתם עלולים להיפגע מהתקפות פלסטיניות בחיי היום יום שלהם. שאלנו את הישראלים גם באיזו מידה הם מודאגים כי "מאמציהם של ארגונים פלסטינים ותומכיהם, כגון תנועת ה-,BDS יצליחו בדה-לגיטימציה של ישראל בקרב הקהילה הבינלאומית". בקרב היהודים הישראלים 52% ובקרב ערבים ישראלים, 83% הביעו דאגה מעטה או מעטה מאוד בהקשר זה. המצב הכללי שלנו ושלהם: 49% מהפלסטינים מתארים את המצב הכללי בישראל כטוב, 24% מגדירים אותו כרע ו- 20% אומרים שהוא ככה-ככה. לעומת זאת, 45% מהפלסטינים מתארים את המצב הכללי בגדה המערבית כרע, 29% אומרים שהוא ככה-ככה ו- 25% מגדירים אותו כטוב. באשר למצב ברצועת עזה, 72% מגדירים אותם כרע. כשנשאלו על המצב העתידי ברצועת עזה בשנים הקרובות )3-5 שנים(, ענו 41% מהפלסטינים כי הם מצפים שהמצב יחמיר ו- 30% מצפים שהוא ישתפר. הציפיות לגבי שיפור המצב בגדה המערבית היו קצת יותר אופטימיות: 35% מצפים שהם ישתפרו ו- 31% מצפים שהם יחמירו. בקרב הישראלים, 43% מתארים את התנאים של הפלסטינים בגדה המערבית כרעים, 24% מתארים אותם כטובים ו- 22% מתארים אותם ככה-ככה. ביחס לתנאים ברצועת עזה, 68% מהישראלים מתארים אותם כרעים. לעומת זאת, 39% מהישראלים מתארים את המצב של ישראל באופן כללי כטוב, 36% מגדירים אותו ככה-ככה ו- 24% כרע. בהתייחס לציפיות עתידיות מהמצב בישראל בשנים הקרובות )3-5 שנים(: 31% מן הישראלים סבורים כי הוא יחמיר, 26% ציינו כי הוא ישתפר ו- 33% מאמינים שהמצב יישאר כמו שהוא. 12

13 )4( ערכים, מטרות, וציפיות: ערכים ומטרות: שאלנו את הישראלים והפלסטינים על ההיררכיה של הערכים והמטרות שהם שואפים לשמור או להשיג. בקרב היהודים הישראלים השמירה על רוב יהודי נתפסת על-ידי 35%, כערך החשוב ביותר, אחריו הערך של השגת שלום )32%(, דמוקרטיה) 20% (, וארץ ישראל השלמה) 10% בלבד(. בקרב הפלסטינים, 45% בחרו ב"נסיגה ישראלית לגבולות 1967 והקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה כאשר מזרח ירושלים בירתה" כמטרה הראשונה והחשובה ביותר, 32% בחרו ב "קבלת זכות השיבה של הפליטים לעריהם ולכפריהם לפני 1948" ו- 13% בחרו ב"בניית חברה דתית אדוקה ומוסרית". ציפיות: שאלנו את שני הצדדים על ציפיותיהם מהעתיד הקרוב. הממצאים מראים כי הישראלים פסימיים יותר מאשר הפלסטינים. בקרב הישראלים, 44% סבורים כי מעשי אלימות או התקפות חמושות ימשיכו להתרחש וששני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן; 29% חושבים, כי שני הצדדים יחזרו אמנם למשא ומתן אך מעשי אלימות או התקפות חמושות ימשיכו להתבצע; 10% חושבים, כי שני הצדדים ישובו בקרוב למשא ומתן; ו- 8% סבורים כי שני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן אך לא יהיו התקפות חמושות. בקרב הפלסטינים, 24% סבורים כי מספר מעשי אלימות או התקפות חמושות יתרחשו ושני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן; 34% חושבים כי שני הצדדים יחזרו למשא ומתן אך מעשי אלימות או התקפות חמושות ימשיכו להתרחש; 22% חושבים כי שני הצדדים ישובו בקרוב למשא ומתן; ו- 14% סבורים כי שני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן ולא יהיו התקפות חמושות. במילים אחרות, 73% מן הישראלים לעומת 58% מהפלסטינים סבורים האלימות תמשך ו- 39% מן הישראלים לעומת 56% מהפלסטינים סבורים כי שני הצדדים ישובו למשא ומתן. מדינה פלסטינית? שאלנו את שני הצדדים לגבי הסיכוי להקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל בחמש השנים הבאות. בעניין הזה, הערכת הישראלים והפלסטינים הייתה דומה מאוד: 77% מהישראלים ו- 73% מהפלסטינים, סבורים כי הסיכויים לכך קלושים. )5( אחר: פתרון המדינה האחת : הסקר המשותף ביקש לברר את מידת התמיכה ברעיון של פתרון המדינה האחת לפיו "פלסטינים ויהודים יהיו אזרחים באותה המדינה וייהנו משוויון זכויות". התמיכה הגבוהה ביותר ברעיון זה נמצאה בקרב הערבים בישראל )52%( ורק מיעוט בקרב הפלסטינים )34%( ובקרב היהודים הישראלים )20%( הביעו בו תמיכה. הזיקה בין קריסת הרשות הפלסטינית לביטחון: ביקשנו משני הצדדים לשער מה תהיה התוצאה הבטחונית אם הרשות הפלסטינית תקרוס. התגובות היו דומות: 63% מהישראלים ו- 60% מהפלסטינים העריכו שהתמוטטות כזאת תוביל לעלייה בהיקף האלימות בין הישראלים לפלסטינים. 13

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ רלס ה רבסון מכון ירושלים לחקר ישראל קרן קונרד אדנאואר

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - nifkadim

Microsoft Word - nifkadim נפקדים בעל כורחם הפקעת נכסים בירושלים המזרחית תחת חוק נכסי נפקדים יולי 2010 הקדמה חוק נכסי נפקדים משנת 1950 נועד לשמש בסיס חוקי להעברת נכסי הפליטים הפלסטינים לרשות מדינת ישראל. החוק קובע כי הקרקעות והנכסים

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ'

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: הצלחה במשבר _ 2 מבוא מעמדה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מ

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע : אנטיתזה גלגל מאמר מ תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מקור : http://www.ocfoundation.org/medsummary.aspx האינפורמציה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

~AI1777

~AI1777 תחת עול הכיבוש פלסטינים במצור בגדה המערבית תוכן העניינים רשימת מונחים.1 מבוא... 3 2. הגדר/חומה: הפקעת קרקעות בלתי-חוקית... 5 4. התנחלויות ישראליות הגורם להגבלות... 17 5. "מאחזים" בחסות המדינה... 20 6.

קרא עוד

פרק 46

פרק 46 פרק 46 המפלגות בישראל המושג "מפלגה" נובע מהשורש פ.ל.ג והוא מבטא פילוג הקיים בקרב האזרחים בשל סוגיה אידיאולוגית או בשל שסעים חברתיים. המפלגות משתתפות בבחירות, מתוך הנחה שהחדרת נציגיהן הנבחרים לרשות המחוקקת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד