Adkan14_1HEB2.pdf

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Adkan14_1HEB2.pdf"

תמליל

1 אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית. 1 גם חשיפת מסמכי המשא ומתן עם ישראל בערוץ אל ג'זירה (ינואר 2011), שביקשה להציג את ההנהגה הפלסטינית כמי שמוותרת על העקרונות ועל הנכסים של העם הפלסטיני, לא חוללה מחאה עממית נגד ההנהגה. בתחומי הרשות שורר בשנים האחרונות שקט ביטחוני יחסי, הנובע משילוב של רתיעה מפני נחת זרועה של ישראל עם חששה של האוכלוסייה הפלסטינית מפני חזרה לאנארכיה ועם מאמצי הממשלה להתמסדות ולהתייצבות שלטונית. הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון שלה אוכפים חוק וסדר ופועלים נגד החמאס בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון של ישראל, כחלק מהרעיון של שמירה על רגיעה ביטחונית לשם בניין המוסדות 2 והכלכלה של המדינה שבדרך. מדיניותם של נשיא הרשות מחמוד עבאס (אבו מאזן) ושל ראש הממשלה סלאם פיאד של נטישת דרך המאבק האלים ומעבר למיסוד מדינתי, אפשרה להם לכונן ממשלה הפועלת בשנים האחרונות בשקיפות ומצליחה לקדם תוכניות פיתוח בתחום הכלכלי והחברתי. הממשלה שיקמה את משרדיה ואת מנגנוני הביטחון שלה וייעלה את עבודתם, אכפה חוק וסדר והחלה בביעור השחיתות באמצעות המשטרה ובתי המשפט, והשיבה את חיי התושבים למסלולם התקין לאחר שנות אינתיפאדת אל אקצא. באזור נוצרו תנאים של ביטחון ויציבות, ואלה משכו משקיעים זרים מהעולם הערבי ומהמערב, וקידמו את העסקים ואת ההשקעות. הרשות ריכזה מאמצים לעידוד הסקטור הפרטי לשם קידום הצמיחה הכלכלית ולפיתוח מקורות תעסוקה כדי לצמצם את האבטלה. מציאות זו הניעה את הקהילה הבינלאומית להמשיך בתמיכתה ברשות הפלסטינית מבחינה חומרית ומדינית. ד"ר (אל"ם, מיל.) אפרים לביא הוא מנהל מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום וחוקר במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. עדכן אסטרטגי כרך 14 גיליון 1 אפריל

2 יחד עם זאת אין הנהגת הרשות מוציאה כיום מכלל אפשרות התפתחות של הלכי רוח שליליים כלפיה מצד הציבור בגדה המערבית בהשפעת האירועים בעולם הערבי, העלולים להוביל להתפרצות עממית נגדה. ההנהגה מבינה, שלמרות היות החברה הפלסטינית משוסעת, היא מודעת לכוחה כשחקן ומכירה את דרכי המאבק הבלתי אלימות ועשויה לנקוט אותן כדי לחולל שינוי במציאות חייה. 3 ההנהגה קשובה לקולות הביקורת מבית על הלגיטימיות של המשך שלטונה, ולסימני השאלה המרחפים מעל מידת הייצוג שלה את חלקי העם הפלסטיני. אלה התחזקו והלכו מאז ניצחון החמאס בבחירות הכלליות (ינואר 2006), איבוד השליטה על רצועת עזה (יוני 2007) ופקיעת תוקף כהונתם של נשיא הרשות והמועצה המחוקקת לפני כשנה (ינואר 2010), וכך גם כהונתן של הרשויות המקומיות. על כל אלה נוספה ביקורת על הפרת זכויות אדם ועל כך שחלקים גדולים באוכלוסייה אינם נהנים מפירות הפיתוח וחווים מצוקה כלכלית ושיעורי אבטלה גבוהים. קולות הביקורת אינם רמים לפי שעה, אך תוכנם נוקב מכדי לאפשר להנהגת הרשות להתעלם מהם לאורך זמן. ההנהגה נזהרה שלא לתמוך בהתקוממויות העממיות בתוניסיה ובמצרים נגד השליטים, אך בלית בר רה אפשרה הפגנות תמיכה בהן. 4 התגובה האלימה של שליט לוב מועמר קד'אפי כלפי בני עמו המתקוממים אפשרה להנהגה לתעל כלפיו את ביטויי השנאה. ההנהגה הניחה לכלי התקשורת שלה לעודד הפגנות נגדו ובכך להרחיק כל השוואה בינה לבין המשטרים של הרודנים הערבים. בה בעת היא החלה לשווק חבילת צעדים בתחום הדמוקרטיזציה, כמו הכרזה על החלפת הממשלה ועל בחירות כלליות ומקומיות, בניסיון לנתב את המחאה העממית הפוטנציאלית על הכיבוש ועל הווטו שהטילה ארצות הברית בעניין הבניה בהתנחלויות, וכן יצאה בקריאה לפיוס לאומי. ההנהגה הפלסטינית רתמה למטרות אלו את כלי התקשורת שלה, האלקטרוניים והכתובים, וכן את הרשתות החברתיות באינטרנט. בתחום ההסברה, בכירים ברשות ניסו להבהיר כי תוכניתה של ממשלת סלאם פיאד לבניין המדינה הפלסטינית מכילה רפורמות בכל תחומי החיים, ובעיקר בתחומי הכלכלה והחברה וההגנה על זכויות האדם, תוך הדגשה כי במהותן ובתוכנן רפורמות אלו אינן עומדות בניגוד לדרישות של המפגינים בעולם הערבי. 60 ההתמודדות עם אתגר הצעירים וסכנת הרשתות החברתיות האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית מונה כ 2.4 מיליון נפש. קצב ריבויה הוא מהגבוהים בעולם, 5 ואחוז הצעירים בה גבוה במיוחד: 57 אחוז צעירים מגיל 20 ומטה, ל 65 אחוז טרם מלאו 25 שנה. 6 כ 200,000 נפש שוכנים במחנות פליטים. 7 רמת החינוך היא גבוהה יחסית למדינות הערביות השכנות. נתוני הלשכה

3 61 הפלסטינית לסטטיסטיקה מצביעים על שיעורי אבטלה של כ 16.5 אחוז ברבעון הראשון של ( אחוז ברבעון הרביעי של 2009), שעיקרה בקרב שכבת גילאי למרות שיעור גבוה של תלמידות תיכון, השתתפות הנשים בשוק 9 העבודה היא בין הנמוכים בעולם (רק 18.7 אחוז מכוח העבודה). מדיניותה של ממשלת סלאם פיאד לקידום הצמיחה הכלכלית ולפיתוח מקורות תעסוקה בגדה המערבית אמנם הניבה פירות והראתה סימני התאוששות וצמיחה שהשתקפו בנתונים מקרו כלכליים, כמו עלייה עקיבה בתמ"ג וירידה באבטלה, הגברת הצמיחה וירידת האינפלציה. 10 ואולם הצמיחה הכלכלית מורגשת בעיקר בערים הגדולות, ואילו בכפרים, בערים הקטנות יותר ובמחנות הפליטים נותרה רמת החיים נמוכה. חלקים גדולים באוכלוסייה עדיין אינם נהנים מפירות הצמיחה והפיתוח וחווים מצוקה כלכלית ושיעורי אבטלה ועוני גבוהים. 11 שיעור האבטלה בקרב האקדמאים הפלסטינים נמוך רק במעט משיעורי האבטלה בקרב 12 כלל האוכלוסייה, והוא גבוה יותר בפריפריה בצפון הגדה המערבית ובדרומה. סקרים ומחקרים מעידים על מידה נמוכה של עניין ושל השתתפות פוליטית בחברה הפלסטינית, ואף על חוסר אמון, התרחקות וניכור של הצעירים מהמערכת הפוליטית. 13 אחת הסיבות לכך היא האכזבה מן המפלגות ומן הפלגים השונים, שלא השכילו להפוך מתנועות מהפכניות למפלגות פוליטיות, והם נתפסים כיום כגופים לקידום אינטרסים אישיים או מפלגתיים צרים. 14 רוב הציבור אינו מבחין בין הימין לשמאל הפוליטיים, והוא מאס בתנועות המרכזיות, הפת"ח וחמאס, היות שאף אחת מהן לא הוכיחה את עצמה טובה מן האחרת בפתרון השאלה המדינית והבעיות החברתיות והכלכליות. בתנאים אלה מתפתחת והולכת בקרב הדור הצעיר גישה אינדיבידואליסטית, המציבה את הדאגה ללימודים, לתעסוקה ולהתקדמות אישית בסדר עדיפות קודם לנושאים קולקטיביים לאומיים. כך למשל, בעת "עופרת יצוקה" לא התקיימו הפגנות צעירים נגד ישראל או הפגנות הזדהות עם תושבי הרצועה. החברה הפלסטינית נהנית מחשיפה לערוצי לוויין וכלי תקשורת פרטיים, תחנות רדיו וטלוויזיה מקומיות, ויחסה של הרשות כלפיהם הוא ליברלי לעומת יחסם של משטרים ערביים אחרים. 15 לרשות הציבור הרחב עומדים כלי ביטוי מגוונים, אלקטרוניים וכתובים, ושיעור הכניסה לאינטרנט והשימוש ברשתות חברתיות הוא גבוה לעומת חברות ערביות שכנות. מוסדות הרשות הפלסטינית, רוב המפלגות והפלגים, הארגונים האזרחיים, כלי התקשורת הפרטיים כל אלה עושים שימוש מגוון באינטרנט. ועם זאת, אופי השידורים בכלי התקשורת של הרשות וגם באלה המקומיים הפרטיים מעיד על היותם עדיין מגויסים. כך למשל נמשכת הנטייה לסקר את פעילות המנהיגים ברשות ובמחוזות ולדווח על פגישותיהם בלי למסור פרטים, וזה בסגנון הדיווח המוכר במשטרים הרודניים

4 הערביים. הדבר מעיד בין היתר על העדר מעורבות ודחף בקרב הצעירים לחולל מהפכה תקשורתית. גם היות תשתית האינטרנט, המלווה את כלי התקשורת המקוונים המשודרים בשטחי הגדה המערבית, לא מפותחת ומתקדמת די הצורך, מעידה על כך. נראה שלצעירים הפלסטינים אין כיום מטרה משותפת קונקרטית לקידום סדר יום חברתי או פוליטי חדש מטעמם, וממילא לא נזקקו להיערכות באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות. עם זאת, בעקבות האירועים בתוניסיה ובמצרים החל בחברה הפלסטינית שיח ציבורי על אודות האינטרנט והפייסבוק כסוכני השפעה. 16 ההנהגה הפלסטינית מיהרה לנצל שיח זה לצרכיה. היא ביקשה להוכיח שהיא קרובה לציבור ואין היא מנותקת ממצוקותיו, והיא מודעת למדיה האינטרנטית ולרשתות החברתיות. 17 בה בעת החלה ההנהגה להשתמש באמצעים אלה הלכה למעשה כדי לגייס את הצעירים ל"מטרות הנכונות" בעיניה הכיבוש 18 והפילוג וכך להסיר סכנה אפשרית משימוש ברשתות החברתיות נגדה. ואולם הצעירים גילו רצון מוגבל להיענות לקריאת הנהגת הרשות וה פתח. ההפגנות שהתקיימו לא היו ספונטניות והשתתפו בהן כמה אלפי צעירים בלבד. "הפגנת הצעירים" הגדולה, שנועדה ל 15 במרס, לא נשאה אופי המוני של צעירים המונעים בדחף ספונטני לצאת ולמחות. אלה שבאו להפגנות היו צעירים מגויסים, בעיקר מקרב עסקני אל פתח, סטודנטים ששוחררו מלימודיהם, וכן גברים ונשים מעובדי הרשות הפלסטינית שהובאו למקום. הסיסמאות שנישאו בהפגנה העידו כי למשתתפים לא הייתה מטרה משותפת, ומעבר לסיסמאות המוסכמות של קץ הפילוג וסיום הכיבוש, העלו הפלגים סיסמאות אחרות. כך, למשל, פלגי השמאל נשאו סיסמאות שקראו לרפורמות באש"ף. לא היה כל אירוע המוני בנושא מוגדר, שחייב את כוחות הביטחון הפלסטיניים להגיב בכוח ולפעול כדי לדכאו. הללו פרשו את חסותם על האירוע באמצעות הגשת דברי מזון, שתייה ואספקת דגלים, ואף טרחו ליטול חלק בניקוי האזור עם סיום האירוע, בהשראת המראות מכיכר תחריר, כביטוי סמלי לאחריות אזרחית משותפת להשבת הסדר על כנו. תופעה בולטת של הפגנות צעירים תוססות נרשמה דווקא בקרב פלגי השמאל הפלסטיניים, כמו החזית העממית, החזית הדמוקרטית, מפלגת העם הקומוניסטית ומפלגת "היוזמה" (אל מבאדרה) בהנהגת מצטפא ברגותי. השתתפות הצעירים בהפגנות שקיימו ארגונים אלה לציון אירועים כמו ימי הקמתן, הייתה גדולה יותר לעומת שנים קודמות, ונדמה שהייתה אותנטית. כך למשל ההפגנה של מפלגת העם לכבוד יום הקמתה נהפכה למפגן שמחה והזדהות עם העם המצרי. נראה שהחלל הפוליטי שמותירות כיום התנועות המרכזיות, אל פתח וחמאס, מושך חלק מן הצעירים למסגרות חלופיות, קטנות יותר, המציעות סדר יום לאומי אזרחי, שאינו סותר את תוכנית סלאם פיאד לבניין מדינה, והנהגותיהן נחשבות לנקיות כפיים. 62

5 63 שאלת הלגיטימיות וההתמודדות עמה הערעור על הלגיטימיות השלטונית של הרשות הפלסטינית נובע בעיקר מכך שלא התקיימו בחירות לנשיאות, למועצה המחוקקת ולרשויות המקומיות, לאחר שהסתיימה תקופת כהונתם הקבועה בחוק. הסתיימה תקופת כהונתו של אבו מאזן כנשיא נבחר, וכך גם זו של המועצה המחוקקת, שכבר אינה מתפקדת. נכשלו הניסיונות להגיע לפיוס לאומי בין חמאס ל פתח, בתיווכה של מצרים, ולאפשר קיום בחירות לנשיאות הרשות הפלסטינית ולמועצה המחוקקת במועדן (ינואר 2010) או במועד מאוחר יותר. הנהגת אש"ף הסדירה לפני כשנה את המציאות השלטונית בחוק ובכלל זה המשך כהונתו של אבו מאזן כנשיא הרשות עד קיום בחירות. בתחום הרשויות המקומיות נוצרה בעיה חוקתית לאחר שראשי רשויות שנבחרו מטעם חמאס פוטרו באופן שרירותי, והבחירות שנועדו להתקיים בקיץ 2010 בוטלו. תומכי חמאס הודחו גם מהשירות הציבורי. ממשלת הרשות גם נעדרת תמיכה פוליטית ציבורית, וכהונתו של סלאם פיאד, שאינו משורות אל פתח, היא לצנינים בעיני רוב הבכירים ב פתח, שכן הישגיו בתחומי הכלכלה והחברה אינם נזקפים לזכות תנועתם. ממשלת הרשות הפלסטינית היא ממשלה ממונה המורכבת בעיקר מטכנוקרטים. אין בה ייצוג של גורמי הכוח הפוליטיים בחברה, והיא מתפקדת בלא בסיס חוקתי ובלי פיקוח פרלמנטרי של מועצה מחוקקת. תהליך החקיקה נשען על סמכותו של הנשיא לפרסם החלטות חירום שיש להן תוקף של חוק במקרה שהמועצה המחוקקת אינה פועלת. טיוטות חוקים שמשרדי הממשלה מעוניינים לקדם בנושאים אזרחיים, מנוסחות בידי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה ומועברות לנשיא כדי שיפורסמו כחוקים מטעמו. כך, בהעדר הפרדת רשויות, מרכזת הממשלה בידיה, כרשות מבצעת, סמכויות רחבות של חקיקה וביצוע, ובלי פיקוח ציבורי. על רקע אירועי המחאה העממית בעולם הערבי והפלת המשטרים בתוניסיה ובמצרים, הזדרז הוועד הפועל של אש"ף להכריז (ב 12 בפברואר) על קיום בחירות לנשיאות ולמועצה המחוקקת עד ספטמבר ההכרזה לוותה בהצהרות ולפיהן 19 הבחירות הן האמצעי היחיד לסיום הפילוג ולהשבת האחדות הלאומית על כנה, 20 וניתנה הבטחה שהבחירות יהיו חופשיות והוגנות ויתקיימו בפיקוח בינלאומי. לאחר מכן העריך אבו מאזן, שלא יהיה אפשר לקיים את הבחירות הכלליות משום הפילוג בעם והנתק בין עזה לגדה המערבית. 21 מהלך אחר שננקט (ב 13 בפברואר) היה ההודעה על פיזור הממשלה והרכבתה מחדש, כך שישתתפו בה נציגי הפתח ונציגי פלגים נוספים. חברי המועצה המהפכנית של ה פתח טענו כלפי אבו מאזן, שהם מקבלים בהבנה את מינויו של סלאם פיאד לראש ממשלה כדי להבטיח את תמיכת ארצות הברית ברשות, אך כמפלגה שלטת הם תובעים לעצמם את 22 התיקים המרכזיים בממשלה.

6 קדמה למהלכים אלה החלטה של הרשות להיענות לצו בית המשפט העליון הפלסטיני, שחייב אותה לקיים את הבחירות לרשויות המקומיות. מפלגות השמאל הפלסטיני ובהן החזית העממית, מפלגת העם ומפלגת היוזמה הלאומית הפלסטינית, ניהלו מאבק משפטי וציבורי כדי לאלץ את הרשות לקיים את הבחירות המקומיות, שהיו אמורות להתקיים בקיץ 2010 ובוטלו. המפלגות הגישו עתירה לבג"ץ הפלסטיני, וזה הורה לרשות באמצע דצמבר 2010 לקבוע לאלתר מועד לבחירות, שכן כל עיכוב מהווה הפרה של הוראת בית המשפט. בעקבות כך הודיע שר השלטון המקומי הפלסטיני, שבקיץ 2011 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. פעילי המפלגות שיבחו את החלטת הבג"ץ הפלסטיני ודחו את הטענות שבחירות בגדה המערבית בלבד יעמיקו את הפיצול הקיים בעם הפלסטיני. הם הסבירו שתפקידם הוא להציל את הדמוקרטיה מהפיצול הפנימי ומהתערבות חיצונית בענייני העם הפלסטיני. הנהגת חמאס ברצועה ממשיכה לקרוא תיגר על שלטון הרשות בגדה המערבית, ואין והיא מכירה בלגיטימיות של ממשלת פיאד ובהחלטותיה. על רקע רוחות השינוי בעולם הערבי והקריאות של הפלגים ושל הרשות הפלסטינית לשים קץ לפילוג הפנימי, פנה אסמאעיל הניה לאבו מאזן ולתנועת ה פתח לפתוח בדיאלוג לאומי מקיף כדי להיענות לדרישות העם בעניין הזה. בתגובה הודיע אבו מאזן, שהוא מוכן לבוא לעזה כדי לסיים את הפילוג ולהקים ממשלה, שתפקידה יהיה לארגן את הבחירות לנשיאות, למועצה המחוקקת ולמועצה הלאומית הפלסטינית בתוך כחצי שנה. 23 סביר להעריך, שהנהגת חמאס תתמיד בהתנגדותה לפיוס כל עוד לא ייושבו סוגיות מרכזיות הקשורות לעתידם של מנגנוני הביטחון של חמאס ולמעורבותם בענייני הביטחון בגדה המערבית, וכל עוד תימשך זיקת מנגנוני הרשות לארצות הברית ויימשך שיתוף הפעולה הביטחוני שלהם עם ישראל. זאת אף זאת: נראה שהנהגת חמאס רואה כאפשרות ריאלית את השתלבות האחים המוסלמים במצרים בשלטון, ושתחול תמורה מהותית במדיניות מצרים בכיוון של הסרת התמיכה ברשות והעברתה לחמאס. בהתאם לכך עשויה הנהגת חמאס להמתין עד שהרשות הפלסטינית תיפול בהעדר תהליך מדיני ובהעדר לגיטימציה להמשך קיומה. 64 ההתמודדות עם שאלת הייצוג של העם הפלסטיני אבו מאזן, כראש אש"ף, מודע לביקורת בשאלת מעמדו של הארגון כנציג לגיטימי ויחיד של העם הפלסטיני ובכלל זה של הפליטים בפזורה, בייחוד לאחר ניצחון תנועת חמאס בבחירות הכלליות למועצה המחוקקת (ינואר 2006) ואיבוד שלטונו ברצועה. הניסיונות לגייס את דעת קהל לקריאה לבחירות ולפיוס לאומי נתקלים בתנאים שמציבה הנהגת חמאס ובהם רפורמות במוסדות אש"ף ובחירת הרכב

7 65 חדש למועצה הלאומית הפלסטינית, שיאפשרו שילוב חמאס בארגון על פי מפתח מוסכם, וכן תביעה לשינוי בעמדות המדיניות של הארגון. שאלת הייצוג עלולה להחריף עם כינון משטר חדש במצרים. בקרב ההנהגה הפלסטינית קיים חשש, שבעקבות בחירות דמוקרטיות לא יהיה בכוחן של המפלגות החילוניות במצרים להרכיב קואליציה בלי האחים המוסלמים, ואף ייתכן שאלה יזכו ביותר קולות מכל מפלגה אחרת והם יכוננו קואליציה. 24 הערכתה של ההנהגה היא, שבמקרה זה יחול שינוי אסטרטגי במדיניות מצרים והיא תאמץ השקפת עולם מבית מדרשם של האחים המוסלמים, שמשמעותה תהיה העברת התמיכה לחמאס וקירוב ק צה של ההנהגה הלאומית הפלסטינית, והתרחקות 25 חמאס מן העולם הערבי. הערעור על סמכותו של אש"ף והדשדוש בתהליך המדיני גרמו גם לערעור על דרכו המדינית ולהתחזקות הקולות במערכת הפלסטינית המטילים ספק בפתרון של שתי מדינות. מסיבות אלו השעין אבו מאזן את מדיניותו בשנים האחרונות על היוזמה הערבית, העומדת על העיקרון של שתי מדינות לשני העמים. הוא ראה בה מכשיר כלל ערבי שיג בּ ה את מצעו המדיני של אש"ף בעניין ההסדר המדיני עם ישראל וי י צב את מעמדו כגורם הלאומי הלגיטימי המייצג את העם הפלסטיני. במדיניות זו של אבו מאזן מילאה מצרים תפקיד מרכזי, והנשיא מובארכ היה למשענתו העיקרית בליגה הערבית. זו אימצה עמדה ערבית מאוחדת, שהגדירה מראש את קווי המסגרת של ההסכם כתנאי לחידוש המשא ומתן. קווי מסגרת אלה הם הקמת מדינה בגבולות 1967 שבירתה ירושלים המזרחית, חילופי שטחים בהסכמה, הקפאה מלאה של הבנייה בהתנחלויות ובכלל זה בירושלים. ההערכה הרווחת בהנהגה הפלסטינית היא, שכל עוד הממשלה הנוכחית בישראל מכהנת לא יתקיים משא ומתן מדיני משמעותי בשל עמדותיה בנושא הבנייה בהתנחלויות ובסוגיות הליבה. היא מקבלת חיזוק להערכתה מתוכנו של השיח הציבורי בישראל בעקבות ההתפתחויות בעולם הערבי, שאינו מעודד לקדם את התהליך אלא מנצל את האירועים כדי להזהיר מפני הסכם שלום. בהנהגה הפלסטינית ניכרת גם אכזבה מן האפשרות שארצות הברית ומדינות הקוורטט יכפו על ישראל הקפאת הבנייה בהתנחלויות וחידוש השיחות הישירות. אם בכל זאת ייווצרו תנאים לחידוש השיחות הישירות, נראה שאבו מאזן יתקשה לפעול בלי תמיכה של מצרים כדי להציג עמדות גמישות כאלה ואחרות. כך למשל הוא התנגד בעבר בתוקף להתקדמות בשלבים, להסכמים חלקיים ולהקמת מדינה בגבולות זמניים, כפי שהציעו לו גורמים שונים בישראל, ויש להעריך שבלא גיבוי בין ערבי יתקשה לתת את ידו לכך, קל וחומר לגלות גמישות ולעשות ויתורים בסוגיות הליבה של הסדר הקבע.

8 אפשר אפוא להעריך, שההנהגה תבקש לנצל את העובדה שבזירה הבינלאומית הבשילה בשנים האחרונות ההכרה שאין מנוס מלהביא לידי סיום הכיבוש, כדי להפקיע מידי ישראל את בלעדיות ההחלטה בדבר גורל השטחים ועתיד העם הפלסטיני. לשם כך היא תמשיך במסעה לגיוס תמיכה בינלאומית שתסלול את הדרך לקבלת החלטה באו"ם להכרה במדינה הפלסטינית בגבולות 1967, על בסיס החלטות האו"ם 242 ו 338. ההתמודדות עם הביקורת בעניין הפגיעה בזכויות אדם בשנים האחרונות נשמעת ביקורת בקרב פובליציסטים וארגוני זכויות אדם על התכחשות הרשות הפלסטינית לערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם בתחומה. כך למשל, ראש "הנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות האדם" ברשות הפלסטינית, ד"ר ממדוח אל עכר, הודה לאחרונה כי מצב זכויות האדם ברשות אינו שפיר, והזהיר כי אי טיפול בבעיה עלול להפוך את הרשות למעין "מדינת משטרה". 26 בדוחות הנציבות ובראיונות עמו מצביע אל עכר על הגבלת חופש ההתאגדות וההפגנה, מעצרים שרירותיים בניגוד לחוק, עינויים של עצורים, סינון מועמדים למשרות במגזר הציבורי על ידי מנגנוני המודיעין והביטחון המסכל על פי מפתח פוליטי, המשך מעצר אזרחים בידי מנגנוני הביטחון ואי כיבוד צווים של בתי המשפט. אל עכר מתח ביקורת על הקמת מנגנוני הביטחון בחסות הכיבוש ועל גודלם המוגזם, המחייב הקצאת שליש מתקציב הרשות לקיומם, על חשבון תקציבי הבריאות, החינוך והרווחה. ביקורת נמתחת גם על העדר פעילות מפלגתית בתחום הרשות: תנועת ה פתח שרויה במשבר פנימי מתמשך, פעילותה של תנועת חמאס נאסרה בגדה המערבית, ואילו המפלגות הקטנות לא פיתחו עד כה יכולת ממשית להציע סדר יום חדש ולצבור כוח ציבורי. אל עכר הצביע על קיומה של רוח חדשה בציבור הפלסטיני, שתתבע להחיות את העניין הפלסטיני ולהחזירו למקום שאליו הוא שייך למאבק של תנועה לשחרור לאומי. לדעתו, יש לשוב ולהקים את אש"ף מחדש כהנהגה של העם הפלסטיני, עם מנהיגים חדשים, ולשנות את תפקיד הרשות כך שתישאר עם סמכויות של עירייה גדולה. אל עכר אמר, שהוא מרגיש את ניצני השינוי הבאים לידי ביטוי בהפגנות המתקיימות בכפרים, בפעילותה של תנועת ארגונים לא ממשלתיים ה,( הפועלת לקדם חרמות כלכליות, כמו החרם על מוצרי התנחלויות, הטלת סנקציות תרבותיות ואחרות על ישראל ומניעת השקעות בה. הוא מעריך, כי מה שקרה בתוניס ובמצרים יחיש את התהליך בתחום הרשות הפלסטינית. בהעדר חלופה ריאלית, הרשות הפלסטינית אמנם נהנית ממידה של תמיכה בציבור, אך תלותה הרבה בסיוע החומרי של הקהילה הבינלאומית, הנקנה במחיר 66

9 67 שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל ובמחיר קעקוע תשתיות חמאס תוך כדי פגיעה בדמוקרטיה ובזכויות אדם, נראה בעייתי בדעת הקהל. מצב זה מעמיד בסימן שאלה את סיכויי הממשלה להישאר יציבה ולהצליח בתהליך בניין המדינה, ומהווה כר נוח להתפתחות ייאוש וציניות בחברה הפלסטינית. בכירים בהנהגת הרשות ובהנהגת ה פתח, המודעים להלכי הרוח האלה, פועלים להשתחרר מהדימוי השלילי של התיאום הביטחוני עם ישראל ומדגישים, בייחוד לפני הצעירים, את האינטרס הפלסטיני הכרוך בכך. 27 כן הם מקווים, שהציבור יקבל את ההסבר כי בסדר העדיפויות הלאומי קודם המאבק המדיני בישראל, למאבק מבית בשלטון הפלסטיני בשל רמת תפקודו. סיכום ומשמעויות לישראל מקורות הדינמיקה המטלטלת את המשטרים במזרח התיכון שונים מאלה המאפיינים את הדינמיקה הפנים פלסטינית. החברה הפלסטינית כיום שסועה ומפולגת מבית, נמצאת תחת כיבוש ובמאבק לעצמאות מדינית. צעיריה נעדרים כיום מטרה משותפת, חברתית או פוליטית, והדבר משתקף בהעדפתם להתרכז בקידום ענייניהם האישיים (לימודים, תעסוקה, משפחה), תוך השתלבות במגזר הפרטי או הציבורי ובתהליכי בניין המדינה. שקיעת הסמלים הלאומיים של החברה בשנים האחרונות, ובמרכזם תנועת השחרור הלאומית, ה פתח, שנותרה חסרת לכידות פנימית והנהגה מובילה, ואיבדה את תמיכת הציבור, שבירת האחדות הלאומית בעקבות איבוד הרצועה והפיצול מחמאס, וכן זניחת רעיון ההתנגדות (אל מקאומה) לטובת בניין מדינה כל אלה מעידים שאין כיום בנמצא בגדה המערבית כוח תנועתי פוליטי היכול להניע תהליכים עממיים רחבים, כמו התנגדות לשלטון הרשות או התקוממות נגד המשך הכיבוש הישראלי. עם זאת, ההנהגה הפלסטינית אינה מתעלמת מן האתגרים העלולים לשנות את המציאות הקיימת. היא מודעת לכך ששאלת הלגיטימציה בהעדר בחירות ואיבוד השליטה על רצועת עזה, המצוקה הכלכלית והחברתית הנמשכת, הפגיעה בערכי דמוקרטיה וזכויות אדם, ושיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל בהעדר התקדמות בתהליך המדיני כל אלה עלולים להוות כר נוח להתפתחות תסיסה עממית נגד שלטונה. התעוררות כזאת מלמטה עשויה להתבסס על קהלים דומים לאלה שחוללו את האירועים בתוניסיה, במצרים ובמדינות ערביות אחרות, שלא הונעו מכוחה של אידיאולוגיה פוליטית מפלגתית מוצקה. סימני השאלה על הלגיטימציה של שלטון הרשות וכהונת אבו מאזן כנשיא ימשיכו לרחף בעתיד הנראה לעין, לפחות עד שיתקיימו הבחירות הכלליות לנשיאות ולמועצה המחוקקת. אבל באותה מידה יישמרו גם היסודות המבטיחים את המשך קיום הרשות ואת נשיאותו של אבו מאזן: ראשית, למרות הפיצול

10 הגיאוגרפי והפילוג הפוליטי, נותר אינטרס משותף לחמאס ולפתח לקיים את הרשות במסגרת הטריטוריאלית של שני האזורים, ולא לכונן ישויות נפרדות; שנית, גם בעיני ישראל, בעיני מדינות ערב ובעיני הקהילה הבינלאומית, לא חלפה סיבת הקיום של הרשות הפלסטינית ובשנים האחרונות הן תמכו בהמשך קיומה בדרכים חומריות ומדיניות. נוכח האירועים בעולם הערבי תזדקק הרשות ליתר גיבוי ותמיכה מצד ישראל והקהילה הבינלאומית באמצעות הפחת חיים בתהליך המדיני, סיוע בתהליכי בניין המדינה וסיוע במאמציה ל"היטיב עם העם" בתחומי הכלכלה והרווחה. ישראל תוכל לתרום ליציבות הרשות אם תעודד את הנהגתה על פועלה והישגיה בתחומי השלטת חוק וסדר והשבת הביטחון לאזור, ותמשיך לראות בה שותפה להידברות מדינית וביטחונית. עובדתית, ובניגוד לדעה הרווחת בישראל, אין הרשות מסיתה לאלימות. בשנים האחרונות לא נשמעו מפי בכיריה התבטאויות של תמיכה בטרור או בדבר הכדאיות של חזרה למאבק המזוין. בכלי התקשורת של הרשות הפלסטינית לא מושמעים דברי הסתה מפי אנשי הנהגה, בכירי הרשות שבים ומצהירים בבירור, שהלקח מהאינתיפאדה השנייה נלמד. בזכות מאבקה של הרשות בחמאס, המסגדים והקמפוסים שוב אינם זירה להסתה ולפעילות נגד ישראל. לפיכך יהיה נכון מצד ישראל להכיר בצורך של הפלסטינים להנציח את מי שנראים בעיניהם כגיבורי המאבק הלאומי לשחרור, ולא לראות בכך מעשה הסתה, ובד בבד לאפשר להם להמשיך בדרך המעשית שבחרו בה: בניין המדינה שבדרך, שתיכון בהסדר עם ישראל. התקדמות לקראת יישוב הסכסוך בדרך מדינית תחייב את ישראל לשנות את תמיכתה בבידול בין הגדה המערבית לבין רצועת עזה, 28 גם אם בתהליך הדרגתי: ראשית, באמצעות המשך המחשת היתרונות הצומחים לפלסטינים מהחלופה שמציעה כיום הרשות בגדה המערבית על פני זו של חמאס ברצועה בנוגע להשגת עצמאות מדינית ובניין מדינה וחברה; שנית, חידוש התהליך המדיני בנוגע למדינה הפלסטינית שתיכון בשני האזורים והתקדמות ממשית בו; שלישית, קיום בחירות הרשות תוכל בתנאים אלה לקיים בחירות בגדה המערבית, גם אם הנהגת חמאס לא תיענה לפיוס, ויהיה ברור לכול, שהפתרון המדיני שיושג יחול על שני האזורים. במקרה זה תיחשב חמאס כמי שמונעת התקדמות לעבר סיום הכיבוש וכינון מדינה פלסטינית עצמאית בשני האזורים, ואילו הבחירות יצטיירו בדעת הקהל הפלסטינית כמהלך מאחד ולא מפלג. חידוש התהליך המדיני, בד בבד עם המשך התיאום הביטחוני וקידום תהליכי בניין המדינה, עשויים לצמצם את השפעות האירועים בעולם הערבי על שלטון הרשות הפלסטינית ולתרום ליציבותו. האינטרס של ישראל מחייב, שהקמת המדינה הפלסטינית תהיה תוצאה של משא ומתן עם ההנהגה הפרגמטית הקיימת, 68

11 69 ולא התפתחות שתיכפה על ישראל מבחוץ ותחייב אותה להכיר במדינת פלסטין בקווי הערות 1 מאמר זה מתבסס בין היתר על שיחות שקיים המחבר במהלך ביקורים בגדה המערבית עם גורמי הנהגה ברשות הפלסטינית, עם אנשי אקדמיה, פעילי חברה אזרחית, פעילי פת"ח ופלגים אחרים, אנשי מסחר ותעשייה בגדה המערבית, וכן עם תושבים מן השורה. 2 אבו מאזן הצהיר, שהמצב בשטחי הרשות הפלסטינית יציב, וכי הרשות היא המשטר היחיד בעולם הערבי המאפשר הפגנות של אזרחים. אל שרק אל אוסט, 6 במרס החברה הפלסטינית חוללה את האינתיפאדה הראשונה (דצמבר 1987) נגד הכיבוש וסללה את דרכו של אש"ף לוועידת מדריד ולתהליך אוסלו; חוללה את האינתיפאדה השנייה (ספטמבר 2000) כדי למחות על המשך הכיבוש וגם על השחיתות והפגיעה בזכויות האדם ברשות הפלסטינית; הפילה את שלטון ה פתח והעלתה את חמאס בבחירות לרשויות המקומיות (2005) ובבחירות הכלליות למועצה המחוקקת (ינואר.( ככלל, הטלוויזיה הפלסטינית, המזוהה עם הרשות, נמנעה משידורים ישירים מתוניסיה וממצרים ולא ייחדה תוכניות אירוח להשלכות האירועים בעולם הערבי על הפלסטינים. כך למשל לא הועברה דרשת יום השישי של השיח' קרדאווי בכיכר תחריר בשידור ישיר בטלוויזיה זו (בעוד ערוץ אל אקצא של חמאס עשה זאת). 5 ראו אתר איגוד לשכות המסחר, 7 בפברואר 2010: CIA world factbook: 6 factbook/geos/we.html אתר אונר"א: ;PASSIA Yearbook PASSIA Yearbook 9 10 תני גולדשטיין, "הכלכלה ברשות פורחת, כלכלת חמאסטן צונחת",, ynet 4 בדצמבר http : המשק הפלסטיני נותר עם מאפיינים של עולם שלישי: מתבסס על חקלאות ותעשייה מסורתיות, כמו מפעלים קטנים, נגריות, מתפרות, פחחיות, בתי בד ומחצבות אבן, ממשיך להיות תלוי בצורה מכרעת בסיוע תקציבי חיצוני, וכן בסיוע במזון, בתרופות ובציוד שמחלקים סוכנות האו"ם לסיוע לפליטים (אונר"א) וארגוני זכויות אדם, ושוק העבודה תלוי במידה רבה בישראל. המשרד לעניינים סוציאליים של הרשות מנהל כמה תוכניות לסיוע חברתי בעזרת המדינות התורמות, כמו תוכנית להעברת מזומנים ( ) למשפחות נזקקות כדי להפחית את ממדי העוני. ראו: אתר משרד הרווחה הפלסטיני, 23 ביוני : מדיניות הרשות להחרמת ההתנחלויות ואיסור העבודה בהן בלי לספק חלופות מתאימות, הוסיפה התמרמרות בקרב אלפי פועלים (כ 25,000 ) על איבוד מקור פרנסתם, ואף נשמעו קריאות שלא לציית לאיסור. 13 ראו: ברנארד סאבילה, "השפעת המשפחה על ההשתתפות הפוליטית של הנוער", רפי נץ (עורך), המשפחה הפלסטינית, אוניברסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2003, עמ'

12 14 דברי צעירים בתוכנית "שו בראסכ?" ("מה בראש שלך?"), רדיו,RAYA FM 17 במרס ראו: רפי נץ (עורך), התקשורת הפלסטינית, אוניברסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, ראו למשל, מאמריהם של הפובליציסטים בכר אבו בכר, אכרם מסלם וצלאח אל ואדיה, בכלי התקשורת הפלסטיניים (בהתאמה): אל חיאת אל ג'דידה, 16 בפברואר 2011, אל איאם, 20 בפברואר 2011, מען, 17 בפברואר אלה קראו לצעירים הפלסטינים לנצל את הרשתות החברתיות רק למטרות שמשרתות את העניין הלאומי הפלסטיני, כמו קץ הפילוג בעם וסיום הכיבוש. 17 ראש הממשלה, סלאם פיאד, החל לנהל שיח ישיר עם הציבור ב"פייסבוק" ולענות על שאלות הנשלחות אליו מהציבור באמצעות סרטונים קצרים. כמו כן, הוא נואם נאום שבועי המשודר ברדיו קול פלסטין ובתחנות מקומיות. 18 באופן דומה נהגה הנהגת חמאס ברצועה שהצטרפה לקריאה להפגין בעד קץ הפילוג הפנימי וסיום הכיבוש. "מטרה נכונה" נוספת היא למשל קמפיין בפייסבוק הקורא לשיבת פליטים פלסטינים לבתיהם ב 15 במאי ראו: ממר"י, מרס 2011: ראו דבריהם של יאסר עבד רבה ועזאם אל אחמד, רדיו אג'יאל, 12 בפברואר 2011; דברי ד"ר מחמד אשתייה בקול פלסטין, 13 בפברואר 2011: index. 20 דברי נביל שעת' בקול פלסטין, 13 בפברואר 2011: 21 אל שרק אל אוסט, 6 במרס המהלכים להרכבת ממשלה חדשה הוקפאו לאור הצעתו של אבו מאזן לראש ממשלת חמאס אסמאעיל הנייה לכונן ממשלת טכנוקרטים זמנית עד קיום הבחירות. 23 אל חיאת אל ג'דידה, 16 במרס ;2011, 15 במרס הערכה זו ניזונה גם מההשוואה לתנועת חמאס, מיסודם של האחים המוסלמים, שבעבר הצהירה שאין לה כל עניין להגיע לשלטון, כפי שמצהירה כיום תנועת האחים המוסלמים במצרים, אך פעלה באופן שונה כאשר התאפשר הדבר. 25 דברי שר החוץ הפלסטיני ד"ר ריאד אל מלכי בערב עיון באוניברסיטת תל אביב, 22 במרס ראו ראיון עם ד"ר ממדוח אל עכר, הארץ, 3 בפברואר וכן: סוכנות,PNN 13 במרס כך למשל, דובר מנגנוני הרשות, עדנאן דמירי, הופיע לפני סטודנטים באוניברסיטת אל נג'אח בשכם ואמר: "התיאום הביטחוני הוא אינטרס של העם הפלסטיני ונועד להקל על חיי היומיום". תחנת הטלוויזיה המקומית בראמאללה, וטן, 28 בפברואר ראש השב"כ יובל דיסקין אמר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת: "הבידול בין הרצועה ליהודה ושומרון הוא טוב מבחינה ביטחונית לישראל. זו תהיה טעות ביטחונית קשה לחבר מחדש בין הרצועה ליהודה ושומרון. בחיבור כזה תהיה אפשרות לבניית תשתיות טרור שיפגעו במדינת ישראל".,Ynet 29 בדצמבר

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

פרק 46

פרק 46 פרק 46 המפלגות בישראל המושג "מפלגה" נובע מהשורש פ.ל.ג והוא מבטא פילוג הקיים בקרב האזרחים בשל סוגיה אידיאולוגית או בשל שסעים חברתיים. המפלגות משתתפות בבחירות, מתוך הנחה שהחדרת נציגיהן הנבחרים לרשות המחוקקת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי א. מבוא 1 ב. התקופה הראשונה: 1948 1967 2 1. מלחמת 1948 והשפעותיה 2

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד