פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי"

תמליל

1 פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית מקשה אלה ובהנהגת אחת בהתיישבות ובתמיכה ביישוב ודי בארץ ישראל החל משנת טון בימי וגם היישוב ולזהותן אישים ף כמסגרת אחת שהשתייכו שעסקה בת מה 1882 לאורך התקופה המנדט אף חיים וייצמן כתב העות מאנית באוטוביוגרפיה ו ברו את כיבוש ץ על ידי הבריטים כי ג יימס דהרוטשילד שימש אז קצין קישור בין ועד הצירים לבין מוסדות פיק" א הוקמה רק כ 6 שנים לאחר הכיבוש הבריטי ן בארץ ישראל אך החברה בדומה לו התייחס גם דוד בן גוריון בזכרונותיו אל הוועדה צישראלית יק" א כאל פיק" א 2 בדרך זו הלך גם דוד הכהן וזאת למרות קירבתו לנושא הנדון גם העיתון דבר ראה בפיק" א ממשיכה ישירה יק" א ו האדמיניסטרציה הבארון בארץ ישראל וסבר שהיא אחראית ל מעשיהם כי אין טעם ומחדליהם עוד בשנת 1936 נכתב בעיתון ורר עתה חשבונות העבר ולבקר את שיטת ההנהלה פיק " א מלפני עשרות שנים 4 ו()( 1 ד ח וייצמן מסה ומעש ירוים ותלאביב תשאג עמ בן גוריון זכרונות תלאביב 1971 עמ 517 הכהן מספר שאחיו חבר בקבוצה שחכרה חלקות המחכיר אז הוועד צישראלי יק" א אדמה ומציין שהאדמות נחכרו מפיק" א לאמיתו דבר ד הכהן עת לספר תלאביב 1974 עמ 20 ראה דבר 9 באפריל

2 יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן גם ופיק " א בדין וחשבון את כרצף הטשטוש שנעשתה לפניה מקשה זאת ג ון הופ סימפסון 1930 משנת אחד פיק" א יש במושגים בארץ ישראל התחילה עבודתה את נתפסה תקופת פעילותם ב 1882 תחת ההשגחה הבארון יק" א יק" א 5 לא לזקוף במעט על חשבון פיק " א עצמה שאף ראתה בעבודה תחת השגחתו הישירה הבארון או במעורבותו העקיפה אחת משום כך לא הפריכה את הדעות ת הטעויות שרווחו בציבור קרוב לוודאי שהיתה מדיניות מכוונת בארץ ישראל למרות יש לחייב החברה א נבעה מבורות אלא באה להאדיר את הבארון ת מפעלו רציפות פעילותו הבארון אדמונד דה רוטשילד וההמשכיות בחלק מתוכני העשייה תקופות את הפריודיזציה משמע את החלוקה המקובלת בהיסטוריוגרפיה ולפיה מבחינים בוש תקופת פעילותו בשנים ותקופת פעילותה ממת ישראל ביולי 1957 פריודיזציה קווי למרות הישירה הבארון בארץ ישראל בשנים פיק" א החל משנת ההמשכיות זמנה יק" א ועד העברת מירב נכסיה לידי זו באה לבטא שינויים קטנים כגדולים ארגוניים ותוכניים המעבר מיק"א לטיק "א חברת יק" אי נוסדה בלונדון בשנת 1891 על ידי הבארון מוריס הירש כדי לסייע ולקדם את הגירתם יהודים מכל חלקי אירופה סיה ובמיוחד מארצות בהן הם עשויים להיות נתונים ל מיסוי מיוחד או הגבלות פוליטיות או אחרות לחלקים אחרים בעולם וליצור ולהקים מושבות בחלקים שונים צפון אמריקה ודרומה רצות אחרות בעולם למטרות חקלאיות מסחריות חרות בראשית דרכה החברה טען הירש כי בגלל מיעוט משאביה עליה להתרכז אך ורק במפעל ההתיישבות חובביציון בארגנטינה 9 את למשוך הצלחה בלא ניסו הירש לפעילות ב תורכיה האסיאתית קרי בארץ ישראל הירש לא פסל את הצעותיהם ותוכניותיהם אך דרש להקדים ל עשייה מחקר יסודי 39 5 ק HopeSimpson Pa/esrine Repol~r חס Land Sett/ement dk(/ Deve/opment London ו חברת פיק " א נרשמה במוסדות המימים בינר 1924 אך רק מן ה 10 ביוני החל להופיע שמה נ ק הרשמי ~he ך Palestine Jewish Colonisation Association על נייר המכתבים הרשמי על ריך הרשמתה החברה וע החדשה ראה Palestine חן Ussishkin The Jewish Colonisation Association and 8 Rothschild 353 ן 1913 ) 3 40 ן 9 MES השם יק"א ה ראשיתיבות השם באנגלית Jewish Colonisation Association 8 ח אבני ארגנטינה ץ היעודה ירוים ת" ג עמ 65 ילך יק " א היתה חברת מניות בעלת הון 2 מיליון לירות שטרלינג מיליון )50 החברה הוחזקו עלידי מנהיגים יהודיים הבארון את הונה ודיות פרנקים( ומאוחר יותר הכפיל הבארון הירש את הונה החברה 7 ממניות שונים שאר הונה בידיו הכארון הירש בשנת 1893 העביר החברה ש מוחזק בידיו לרשותה האגודה האנגלודית וכן לרשות הקהילות בבריסל בברלין ובפרנקפורט הסבר מפורט על חלוקת המניות ראה הירש ברון מוריס דה א"ע יד 9 עמ אבני ( 3 ך 3 שם ) עמ 27 הערה 11 הבארון הירש השקיע הרבה יותר מהבארון רוטשילד בפעילותו הפילנתרופית בתחום ודי בשנים השקיע רוטשילד בארץ ישראל כ 40 מיליון פרנק בעוד רק הונה הבסיסי יק " א מיליון 50 בפעילותו הפילנתרופית למען פרנק בהתחשב בשאר מפעליו הבארון הירש אין ספק שתפס את המקום הראשון ודים 4 ל ) 1

3 פיק"א ארגונה ומטרותיה ומקיף כפי שעשה קודם להתיישבות הקשיים שמפעל ההתיישבות בארגנטינה 0 ן עד מותו לא חל שינוי בעמדתו הירש למרות בארגנטינה נתקל בהם ועל אף מצוקותיה יהדות רוסיה לא הוכיחה את עצמה ויש רוך שינויים הירש מפעילות בארץ ישראל נבעה בארץ ישראל אין התנאים המימים להתיישבות הטונות התורכיים שהגיע להכרה כפי שהסביר זאת לחובבי ציון עוין המפנה ביחסה יק " א לארץ ישראל חל לאחר מותו הבארון שנערכה גם את למושבות שדרכו לפתרון בדרכה יק " א ח הסתייגותו מכך שסבר כי יהודית שכן חסרה אדמה פורייה פנ ויחסם הירש באפריל 1896 בישיבה ב 14 באוקטובר 1896 החליטה מועצת יק" א לול במסגרת צות הנתמכות על ידה ארץ ישראל כבר למחרת קיבלה המועצה את הצעתו הרב צדוק קאהן להעניק הלוות נזקקות בארץ ישראל בעקבות המפנה נהנו יק " א בעמדתה מעזרתה לאחר במכתב המושבות משמר הירדן נס ציונה חדרה ועוד 2 ן מגעים שנמשכו במשך מרבית שנת 1899 פנה הבארון רשמי להנהלת רוטשילד ב 10 בשנים בנובמבר 1899 יק" א וניקש שתקבל תחת חסותה את מפעלו בארץ ישראל כבר במכתבו הדגיש הבארון שאיננו מסתלק מהאחריות למושבותיו בכך כל וכיוון בארץ ישראל להיפך כוונתו להתמיד ימי חייו הבארון הסביר את בקשתו ברצונו להעלות את יצירתו על פסים חדשים בני קיימא שיק " א בעיניו נראית שאיפותיו ולהנהגת הכיוון נסיון בעלת חברה ומסגרת משפטית היא נאותה מימה למימוש החדש במכתבו הביא הבארון את ראשי הפרקים תנאי ההעברה ובין היתר הציע ליק " א תמיכה 9 מיליון פרנק ל 6 השנים 1906 בגליל ועד בכלל 3 ן כן התחייב הבארון וד הבאות משמע מיליון וחצי פרנק נה עד פרנק יפור המושבות וזרת המושבות העליון יק" א דרשה מהבארון 15 מיליון פרנק שיתחלקו עד 1910 ועד בכלל בסופו דבר קיבל הבארון את דרישתה הקיימות ועוד ניהול המפעל יק" א ף התחייב לתוספת 2 מיליון פרנק ל שכלול המושבות פרנק לצורכי ההתיישבות בגליל העליון בשיחות המוקדמות סוכם שם צישראלי הבארון תוקם ועדה Commission ) ארצישראלית (Pal estinienne בת 6 נציגים שימונו חברים והבארון יעמוד בראשה כל ימי חייו יחד איתו יכהנו בוועדה עוד שני על ידו וושת החברים האחרים לוועדה תהיינה סמכויות רחבות מאוד בניהול או על ייסוד מושבות חדשות יהיו נציגיה יק" א שימונו על ידה נקבע כי המושבות למעט זכות ההחלטה על הרחבת מושבות החלטות בתחום זה יוכלו להתקבל רק בהסכמתה יק" א 4 י סיכומים אלה בשינויים מסוימים אושרו על ידי הוועד המנהל יק" א בישיבתו מיום 16 בדצמבר ] 899 בעקבות האישור נחתם כעבור יומיים ההסכם הסופי ליוסף נייגו ודוד מתחילת להעברה וב 29 בדצמבר הודיע נרסיס לוון 1900 י חזן נציגי יק " א בארץ ישראל על העברתן מושבות הבארון לרשותה יק " א י ראה אבני גם קלוזנר מקאטוביץ עד באזל ב ירוים תשכ" ה עמ על היחסים בין חובביציון לבין הבארון הירש שם א עמ ושם ב עמ ן )יל הערה ) 8 עמ 255 אבני )שם( עמ 258 התקנון יק" א שונה ועלפי הגדרת יעדים מחודשת יכלה החברה מב זה ילך להושיט עזרה ליהודים הנתווים במצוקה בכל מקום בעולם אוסישקין )ןל( ך ( יל הערה )6 עמ 348 ההסכם בין יק" א לבין הבארון רוטשילד מדצמבר 1899 ארכיון יק " א לונדון קופסה 479 שם ] 3 ] 4 15

4 יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן משנת 1900 ועד הקמתה מקבילות שהיו כפופות ליק " א פיק" א בשנת 1924 נוצרה מציאות שכה פעלו בארץ שתי רשויות הוועדה צישראלית שהיתה מושבות על ממונה הבארון ובמקביל ובנפרד מושבות נכללו במסגרת המשיכה יק" א מפעליו לתמוך באותם גורמים יישוביים שבהם טיפלה משנת 1896 הבארון כאמור הוועדה צישראלית היתה גוף עצמאי למדי בעל סמכויות רחבות בכל הנוגע לניהול הבארון לרשותה עמד תקציב נפרד ככל הידוע לנו הזדהו נציגי יק" א ותוכניותיו הבארון לגבי ונסטון לגוש מלבד וורמסר הטיפול היישובים עלפי פעלו במושבות שקם החדש וה מומן בעשור הראשון על ידי הבארון עצמו בוועדה פרנץ פיליפסון סלומון ריינאך וצדוק קאהן עם מגמותיו ארץ ישראל מצוותו הבארון בגליל קיבלה ממילא הוועדה מובן ששני נציגיו צישראלית התחתון בוועדה בנו הבכור ג יימס מאוחר יותר את האחריות כאשר חודש בשנת 1913 החוזה בין יק " א לבין הבארון נערכו בו שינויים שהעניקו לוועדה צישראלית סמכויות רחבות יותר השינוי החשוב ביותר פרי יוזמתו אדמות נוספות שיהיו תחת הוועדה בגוף הבארון ולפיו ניתנה לוועדה הסמכות להקים יישובים חדשים וכן לרכוש ניהולו 6 ן השינויים שיקפו את מגמתו הבארון להרחיב את סמכויותיה צישראלית חררה מהמגבלות שהטילה עליה מועצת יק" א ף לנתקה מהתלות פילנתרופי שמרני הוועדה לבין 1914 עם פרוץ זה כבר באותה עת התעורר הצורך ברוויזיה מוחלטת ביחסי הגומלין בין יק" א משום שהוועדה נעשתה בפועל לגוף כמעט עצמאי אך תהליך זה נקטע בשנת מלחמת העולם בשנת 1919 חודש שוב הפעם רק באופן זמני החוזה בין הבארון לבין שנה הבהיר הבארון נוכח המציאות הפוליטית והכלית הכיבוש הבריטי בחוזה משנת הורחבה חזק ארגון להקים יש ועצמאי על שיקח יק" א עוד באותה החדשה שנוצרה בארץ ישראל לאחר עצמו את המשימה בניין ץ 1919 לל 9 הוכנסו אלמנטים שהיו אחרכך הבסיס להקמת חופש לה וניתן חברים מוחלט לפעול כראות פיק" א הוועדה צישראלית עיניה בארץ ישראל עוד נקבע בחוזה כי הוועדה תגיש ליק" א הצעה תוכנית להקמת חברה חדשה מיד עם התבהרות עתידה הפוליטי הכלית סמכויותיה באוקטובר הכוללת ארץ ישראל שהושתתו בארץ כן על עצמה על תיקח חברה זו את האחריות למפעל ההתיישבות ולפעילות נקבע אחר שתוגש תוכנית זו תעביר יק" א לחברה החדשה את כל ההסכם שנחתם 1899 בשנת וחודש בשנים הציע הבארון דהרוטשילד ליק" א להפוך את הוועדה צישראלית לחברה בלתי תל שתיקח על עצמה את מל האחריות לפיתוחה החקלאי והתעשייתי ארץ ישראל ההצעה ביטויים התקבלה על ידי מועצת נסללה ובכך יק" א הדרך להקמתה פיק" א לי חשוב להדגיש כי בתקופה פני מלחמת העולם הראשונה עדיין ניתן למצ אצל הבארון וגילויי התנהגות המלחמה ובעיקר בימי ונוצרו 16 שם ] 7 ההבנה בין והברית אנטי ציוניים נעשים אלה אך יותר נדירים בתקופה הסמוכה לאחר המנדט בתקופת המנדט סרה עוינותו כלפי גישותיהם הרצל חד העם לבין מפעלו התנועה הציונית ה התפייסות בין הבארון לבין הציונות ( יל הערה 6( עמ ן 35 הערה 51 אוסישקין מתבססת על ישיבת מועצת יק" א מה 2 כינר 1913 עוד Association Palestine Die Rolle der Jewish Colonization תן Angst Nichtzionisten ]( 924 ן 1900 אוסישקין וראה 57 ק 1977 M A Thesis ZUrich 106

5 ל פיק"א ארגונה ומטרותיה החלה אמנם כבר ערב מלחמת העולם הראשונה עם הופעת הציונות המעשית והתגברות פעילותם והשפעתם שגישתו היתה מלחמת העולם ככל שהתקרב אישים כארתור מעשית תכליתית הראשונה לציונות ובעיקר קשתה רופין אל בשנות נחום סוקולוב וייצמן וחיים כל אלה קירבו את הבארון הציונות העשרים תהליך אך ההתקרבות הום כאמור והושים על הבארון השותפות עם באזור עם הצהרת בלפור ועם כיבוש ץ על ידי הבריטים לפיתוחה ומגביל במימוש חברה חשוב שתעסוק ים אך לב ורק כי לאחר יק" א השינוי המדיני המהפכני שחל חייב לדעתו ליזום מפעל רב תנופה ארץ ישראל תחושתו היתה שהקשר עם יק" א גמיש ככל שי ה גורם מפריע רעיונותיו יתרעל כן הבארון סבר שהנסיבות החדשות מחייבות את הקמתה בנושא למרות צישראלי השינויים על ותושתת וההתפתחויות בסיס קיים חוקי רצף מים בנוכחות הבארון במפעל צישראלי גם לאחר העברת מפעלו ליק" א בשנת 1899 הטביע הבארון את חותמו על הוועדה צישראלית מהוועדה הטון לפיק" א עם בשנים לפעול מושבותיו את לנהל כדי שהוקמה בארץ ישראל פיק" א כמעט צמחה אורגנית צישראלית כאשר הבארון הגיע למסקנה שבמציאות החדשה שנוצרה לאחר חילופי בארץ הוועדה איננה עוד מכשיר יעיל למימוש תוכניותיו ההמשכיות במעבר מהוועדה התבטאה הקמתה בכך גם פיק" א שאותם בשנת האנשים שני המנגנון את שירתו הגופים במסגרת חברה החדה חדשה העזרה קרן עם אמיק " א 9 ן עלפי ההסכם בין הבארון לבין יק" א פיק" א כלל הרכוש קרנות מבנים המשיכה יק" א שהוקמה לניהולה החברה החדשה אף אותן המושבות א משמרהירדן פיק" א נכסיה טה חדרה אפ ומושבותיה בפעילותה נפגעי למען המצומצמת מאורעות בארץ ישראל " י תרפ" ט והמשיכה הועברו נכסיה הוועדה צישראלית לרשותה מפעלים זכיונות ונכסים נוספים יתרען יק" א העבירה ונס ציונה והן היו נתונות תחת על המושבות היתה יק" א והנכסים סמכות לה שאותם ניהולית השתייכו למושבות החסות הבארון כגון פיקוחה הישיר הוועדה ירשה מהוועדה צישראלית בלבד צישראלית בעוד כלפי באשר להיקף הנכסים הקרקעיים שהועברו מהוועדה צישראלית לפיק" א יש בידינו נתונים בלתי מדויקים ף סותרים 20 לוודאי קרוב שהרכוש הקרקעי שירשה פיק" א הקיף כ דונם נתון זה משר הן מהדו" ח שהגישה פיק" א לוועדת אונסקו" פ י 2 האו" ם בשנת 1947 והן )( ך בשנים אז על גם הוציאה יק" א כארץ ישראל בסך הכל לירות מצריות בעוד תקציבה פיק " א עמד כ לירות מצריות ראה אצ" מ 715/6700 על פעילות יק" א בארץ ישראל עד הקמת פיק" א ראה אנגסט שם אוסישקין טוענת שחברת אמיק" א נוסדה ב 28 ביולי זאת אליצור מציין את שנת 1932 ובנין כשנת התחלת המשא ומתן להקמת 1933 ראה אוסישקין )יל הערה )6 עמ 353 ומת החברה ראה א אליצור ההון הלאומי ץ ירוים ת"ש עמ בנובמבר 1955 החליפה אמיק" א את שמא ליק " א ישראל חברה זו עסקה בתמיכה במפעלי התיישבות תעשייה וחינוך בישראל הבארון רוטשילד שמר על סודיות בכל הקשור להיקף הנכסים פיזורו החומר כיוני בין תיקים רבים שחלקם בלתיקריאים אינו מאפשר להגיע לנתונים מדויקים 10 the United rnations עלפי הנאמר בדו" ח פיק" א שהוגש לאונסקו" פ ) Memorandum גו( 1 ץ 1947 para 7 Palestine Jerusalem מס (Special Committee הוועדה צישראלית טה עד 1918 על דונם לה הועברו לרשותה פיק" א עם הקמתה

6 תודועתהמ תויוצמה ןויכראב ינויצה יזכרמה 22 םינותנה עגונב ףקיהל היתולחנ תנשב 1925 הנשכ רחאל התמקה םג םה םניא םיקיודמ םהו םינתשמ 000מ 360 םנוד ידכל םנוד ףאו םנו7 23 תנשב 1926 הלח הדירי ידכל םנוד ףקיהב השוכר יעקרקה יפ תוגלפתהה האבה לילגה ןותחתה םנוד לילגה ן םנוד ןורמוש ע ~ )( / נ תנשב 1924 ודמע תושרל תובשומב ןורמושה לילגה ןותחתה ןו םנוד ןיא םינותנ היתולחנ הדוהיב 23 ןותנל םנוד ףוסב 1925 םש ןותנל םנוד מ"צא 15/5856 נ ןותנל םנוד נ15/5556 ןותנה ןורחאה ללוכ תולחנה הדוהיב

7 109 ודה דונם דונם בנוסף היו לפיק" א זכיונות על 7 ונם 24 יישובים כ פיק" א קיבלה מהוועדה צישראלית לבעלות או לניהול בלבד 29 העליון חי נחלים בגליל )גשר( ראש התחתון בגליל פנה מחניים משמר הירדן איילת השחר יסוד המעלה מטולה כפרגדי תל מצפה מושבת כנרת מנחמיה יבנאל בית גן כפרתבור בשומרון זכרון יעקב מאיר שפיה בת מה גשר סג רה בנימינה גבעת עדה עתלית 24 אצ" מ 51/

8 יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן חדרה עיקר וביהודה מקורותיה ההון והיקפו היו פתח תקוה הכספיים ראשון לציון פיק" א מזכרת בתיה גדרה נס ציונה הושתתו על ההון שהעמיד לרשותה כפר סבא 25 הבארון אופיו חסוים והסודיות והערפול סביב נושא זה נשמרו בקפדנות לאורך שנים א כמו יק" א שהיתה חברה ציבורית היתה פיק" א ארגון פילנתרופי פרטי ועל כן לא נאלצה לחשוף את מקורותיה העמיד לרשות הכספיים האומדנים הקיימים הם לפיכך בגדר השערות בלבד עבר הדני סבר שהבארון יסוד הון פיק" א שהעמיד הבארון לרשות פיק" א לא" י 26 א שנה 27 היישוב תוכל אוליצור הגיע למסקנה היסוד שהון כ לא"י לה הכניסו לפיק " א כ לא"י כל הבארון עקבי באמונתו שהחקלאות חייבת להמשיך להיות הבסיס שעליו תיבנה כלתו המשיכה לאדם הפעילות ודי עם זאת ה הבין כי עלייה גדולה לארץ ישראל שבה האמין ותה קיבל בברכה להיקלט בעיקר על ידי פיתוח מזורז התעשייה בעוד השקפתה יק" א קפאה והיא סוק בדרך כלל בתחום החקלאי המוכר גילה הבארון פתיחות ודינמיות בלתי רגילים בגילו ותפס את הצרכים החדשים והאפשרויות החדשות המחייבים שינויים והרחבה בדפוסי הכלית בארץ ישראל השקפות אלה באו לידי ביטוי בפעילותו הבארון כבר בראשית שנות במתן עסק ה פיק" א אשראי ליזמים בענפי יסוד בפיתוח ץ תעשיות ולמקימי מפעלים תעשייתיים ומסחריים ובהקמה עצמאית מפעלים המשיכה הפעילות את הפיסקלית המסחרית והתעשייתית המתרת על הסיוע שהושיטו הבארון ופיק" א לפנחס רוטנברג במאמציו לפיתוח החשמל שניתנה הטחנות לחברת הגדולות המלח בחיפה בעתלית והמפעל ת השקעת הכספים בהקמת מפעלים לאפיית המצות לידן שהקים העשרים לפני הקמתה בהושטת עזרה למייסדי רקע כגון ובית חרושת תעשייתיים פיק " א את לראות יש זה בארץ וכן את העזרה בית חרושת לתמציות נשר בבנימינה והתעשייה הפעילות כל עם בתחום הזו הנרחבת ( כמו יסוד מפעלי הפיתוח גם עדיין פיק" א השקיעה מירב את משאביה בחקלאות חברת בשמים החשמל( מיק"א פיק" א החברה ניהלה עמד מבנה את החברה עבודתה בכפיפות לתקנון מגובש ופעלה במבנה היררכי נשיאה ג יימס דהרוטשילד שישב בלונדון תחתיו פעלה ברור מועצה ונוקשה בראש מצומצמת הנהלה שמנתה 7 חברים כולל הבארון אדמונד דה רוטשילד ומקום מושבה בפריס המזכיר הכללי החברה שגם ה ישב בפריס ההנהלה למשרדי החברה טח עצמו בארץ ישראל מעביר את החלטותיהם הנשיא ו המועצה ומשם פיק" א פעלה בארץ ישראל באמצעות שני הועברו ההנחיות דרך ראשי האזורים והמחלקות משרדים אחד בחיפה חד ביפו המשרד בחיפה אצ" מ 15/5862 נ החליקה לאזירים נעשתה על פי מה ש נהרג אצל היישובים נכללים גם אלה שהיו שייכים נעזרו על ידה או על ידי עבר אליצור יק" א הדני מן המסד עד המדינה עמ 259 אצ" מ 02/48 נ/" ( יל הערה ) 19 עמ 226 פיק" א צריך ים לב שברשימת אז ליק" א והיו רק תחת ניהולה האדמיניסטרטיווי פיק " א וכאלה שרק )( ן ך

9 פיק "א ארגונה ומטרותיה הגדול יותר וח על מרבית עבודתה הגדול ובאותה במושבות יותר שנה שהשתרע פורק מהתורן ובמקומו ועד הוקם לאזורים משרד פיק" א משרד זה אחראי גם על התחום הטריטוריאלי הסמוכים בתל אביב לתלאביב שפעל במתכונת המשרד ביפו פעל עד מצומצמת 1932 וטיפל יותר יהודה כל מרכז חויב למסור ישירות לפריס דו" חות תקופתיים כל משרד אחראי רק על הנעשה בתחום שעליו מופקד וניהל שירותים אדמיניסטרטיביים המשרד בחיפה ותחום אחריותו יותר המשרד בתל אביב עצמאיים למרות גודלו הנרחב לא היו לו שום סמכויות כלפי המשרד ביפו או מאוחר ג יימס הנשיא דה רוטשילד ג יימס דה רוטשילד רכש את נסיונו והבנתו בפעילות ההתיישבותית הכלית בארץ ישראל במשך השנים וכות שבהן כיהן כחבר בוועדה צישראלית 28 עם ייסודה בשנת 1924 ניסה לממש את השקפותיו ת מדיניותו לא פורטו סמכויותיו הפירוט ונועד מכוון הנשיא למעט הקביעה שה מרחב לו לתת את תקופת נשיאותו ניתן לחלק ני פרקי רחב עשייה נבחר ל ימי ביותר אביו 29 ב עצמאיות את השנים מינויו לנשיאה פיק" א למן אביו במסמך היסוד פיק " א חייו קרוב לוודאי שהעדר זמן א השנים עשור שבו פעל בצלו שנים שבהן תפקד בצורה עצמאית קשה להצביע על יוזמות ג יימס דה רוטשילד בעשור הראשון נשיאותו יתר על כן עלאף שקיבל ללונדון ההעתקים כל החלטות מרכז החברה ומוקד הפעילות ממוקם בפריס שם האזכורים לנשיא ביחס מעטים המועצה ההנהלה ועל אף שדווח לו על כל פעולותיה החברה ופיים בחיפה בקשר לאיתמיכה בארגון פועלים עם בעיקר מסוים 0 נ ישבו אביו מזכיר החברה והמועצה ההנהלה אינפורמטיווי כגון הנשיא העברנו לנשיא מכתבו הנציב מסכים לקו שננקט העליון ן הוראות גם יש זאת האמיתיות נפלו בפריס ולא בנוסח הנשיא תרומה על מורה בסך יתון 100 לירות 2 נ ההכרעות בלונדון ן גם אין בתקופה הנדונה פניות לנשיא בשאלות מהותיות ריימס דה רוטשילד עבר בגיל צעיר המשפחתי והתמסרותו לטיפוחם לאנגליה וקיבל חינוך צרפתי נגלי כאחד למן שנת 1905 עבד כבנק בפריס אך לאחר ונה שאירעה לו בעת רכיבה על סוס פרש מעסקי הבנק ( על אהבתו לסוסים ראה דבר 29 ביוני 1925 ש שאמה בית רוטשילד רץ ישראל ירוים תש" ם עמ ) 186 שאמה טוען כי ג יימס סלד מעבודתו בבנק והונה שימשה לו נימוק מצוין לפרוש מעיסוק מסורתי משפחתי 1917 זה במלחמת העולם הראשונה שירת בהצטיינות בצרפת עלאף שנפצע במלחמה התנדב שוב וכשנת עבר רת תחת פיקודו אלנבי בחזית התהדקו ערב הצהרת צישראלית בינו לבין וייצמן נוצרו קשרים קרובים לה בלפור אשתו ג יימס דורותי גויסה על ידי וייצמן זור במאמצים למען השגת ההצהרה מאז ילך שמרה דורותי על נאמנותה ומסירותה לציונות ולמדינת ישראל ( שאמה יל עמ 195 וייצמן [ יל הערה ] 1 עמ 162 ) בשנת 1918 שימש ג יימס דה רוטשילד קצין קישור ועד הצירים כשנת 1919 זכה לאזרחות בריטית ובשנים כיהן כחבר בפרלמנט הבריטי מטעם למען האינטרסים ודיים ץ לדומיניון בריטי שאמה כותב כי יתים קרובות מאד הבארון שאמה אצ" מ ( שם ) עמ /6612 נ 25 בספטמבר 1927 אנ" מ שם ביולי 20 הליברלים לא אחת ניצל את הבמה הפרלמנטרית כדי לטעון והציוניים מבחינה פוליטית רצה בחסותה בריטניה על ארץ ישראל ובהפיכת 1928 אצ" מ 15/6613 נ מציץ על דרך המליצה או בפועל ממש מעל כתף בנו ראה

10 יעקב גולרשטיין ובתשבע שטרן אין גם עדות על התערבותו הנשיא בשאלות משמעותיות שנגעו לפעילותה המתקבלת בכל היא מעמדו דבר קטן כגדול מלך פיק " א התמונה קונסטיטוציוני ולא יט אמיתי המתערב מעצב וקובע מדיניות ג יימס דהרוטשילד השתנה עם מותו אביו בשנת 1934 ומעתה ילך פנו אליו ובכולם נעשה לפוסק האחרון 3 ה החל צב ולקבוע את מדיניותה החברה ת פעולותיה בארץ ישראל עד כדי התערבות בפרטים הטכניים הקטנים קבע בעת מאורעות ביותר כך למ מרות הסכנות אין נות את מיקומו משרד פיק" א ששכן בחיפה באזור יהודיערבי מעורב " הירידה לפרטים משתקפת גם בהחלטות על נתינת מענקים ובדים וכן על גובה המענק ל אחד " בעיני היישוב החל ג יימס דה רוטשילד לתפוס את מקום אביו ולהצטייר בדמות מגורמים מעמדו הציונית מציאות ציבוריים ראו זו החדש בו נבעה גורם גם ותוך פטרון ן גם יעד לאין ספור בקשות ופניות הן מאנשים פרטיים והן זמן קצר ביסס את מעמדו כאישיות הדומיננטית בפיק " א 6 ג יימס שיש ממעמדו דה רוטשילד בין השתקף להתייעץ איתו לא רק בעניינים הפוליטי כחבר הפרלמנט שראשי בכך היתר היישוב כליים אלא גם בעניינים הבריטי ומקשריו האישיים והתנועה מדיניים בבריטניה זירת אז שהיתה הפעילות המדינית המוסדות הציוניים פיק " א 7 בשנת 1921 בזכות תכונותיו ברחבי ה גם פעל בעיקר ובשנת 1936 האישיות העולם מדיניותה והשימוש בחוץ לארץ רק ולא המסועפים מהיותו נשיא ולארץ ישראל המנדטורית הגיע ני ביקורים בלבד ג יימס דה רוטשילד זכה להערכה רבה אף בקרב לא יהודים גם חריצותו בקיאותו בענייני ארץ ישראל התמצאותו במצב העם ודי שעשה במעמדו החברתי והפוליטי לטובת האינטרס ודי והציוני 3 פיק " א המבנה ה ונוהלי עבודתה לא שונו גם לאחר שנת 1934 ג יימס דה רוטשילד אמנם הגביר את עבודתו בפיק " א בתקופה זו כדי למלא את החלל שנוצר לאחר מות אביון) אך לא היו לו יומרות ושאיפות להאפיל על מעשי אביו ון בולטים קווי ההמשכיות ללא חידושים ושינויים ולהיות לו יורש " אביו מתקבל ג יימס כי הרושם דה רוטשילד ביקש להנציח את פועלו אביו ראוי וה אף העיד על כך בעצמו באומרו כי בכל מעשיו ה רק יורש צנוע המועצה פיק " א ההנהלה ב 1924 היו חברי המועצה הקמת עם שמונתה החברה ריינאך ופיליפסון שהיו קודם ן חברי נצטט לדוגמה ממספר איגרות בקשר להתישבות " מסדה" השיא נו מיחס חשיבות רבה אל וולפסון 4 במארס 1937 הנשיא נו מבקש להכין התכתבויות כס לאישים בסוכנות ודית הממונים על התזה ודית )הכוונה למתן אינפורמציה סודית שבדרך כלל פיק" א סירבה למסור אותה( אל וולפסון 14 באוגוסט 1936 בשאלת המפרוז ג וויר הנשיא נו הורה 5 בפברר 1937 אצ" מ 15/7248 נ בפברר 5 קיבלת מענק 100 למעמדו 1937 שם שם לא" י שהנשיא נו הורה לח לך 17 ג יימס דהרוטשילד בעיני המוסדות ראה במארס 1936 שם שם אצ" מ 1024/3 553/ במארס 11 על ההערכה כלפי במארס באפריל גוטליב אל שאמה 1937 אצ" מ 15/7247 נ ג יימס דה רוטשילד ראה שאמה ( יל הערה ) 28 עמ 270 על יחסו בן גוריון ראה אצ" מ שם על יחסו אוסישקין ראה נאומו וד ביקורו דה רוטשילד בארץ דאר היום 6 פיק " א 28 במארס 1936 אצ" מ שם שאמה ( שם ) שם ( שם ) שם וכן אצל עבר הדני )יל הערה ) 26 עמ

11 פיק א ארגונה ומטרותיה הוועדה כהן צישראלית והבארון רוטשילד ומקורבים לבארון רוטשילד וכן עצמו בשנת ובשנת 1937 השתנה הרכב המועצה 1936 התמנה נסטון וורמסר מיכאל פולק ליאונרד מקס גוטסק במקומו וורמסר שנפטר ג ורג לוי וורמסר גוטסק עלפי התקנון בחרה המועצה וחבריה היו יוליוס בלאו אוסמונד ד אביגדור גולדסמיד לי ופולק ן 4 אם הוכח שפעל בניגוד לאינטרסים היווצרותה אוליגרכיה כך יהיו חברי המועצה שכיהנו בה פרק הזמן הממושך הצבעה לקביעת תפקדה בפועל חשאית מדיניות בין ולקבלת המועצה ההנהלה נראה שהתקנון חברי לא בנשיא התקנון קבע גם כי חבר מועצה חייב להתפטר מתפקידו החברה או אם מסיבה כהי הובע בו איאמון כדי למנוע מתמשכת נקבע שכל 3 שנים יוחלף יש מחברי המועצה הפורשים המועצה ביותר ם לא תושג הסכמה לגביהם תיערך על עצמם נוהל ההצבעה הליך מקובל במועצה ההנהלה החלטות למרות הדומיננטיות הבארון רוטשילד חרכך בנו על פי קוים כללים דמוקרטיים פורמליים עלפי ולא הצבעות תכתיב המועצה התכנסה על פי הצורך רחוקות המועצה ההנהלה היתה המוסד העליון המחליט בכל הנוגע למפעל המזכיר הכללי פיקחה על כל הנעשה ודרכי חלוקתו והשקעות מיוחדות לדיון הועלו והצעה רעיון כל בארץ בארץ במסגרת והחברים הוחלפו בה תים צישראלי ובאמצעות סמכויותיה קבעה המועצה בענייני התקציב וכן בענייני היקפו ומהותו כוח האדם אותו היא העסיקה במסגרת השמרנית והקפדנית המועצה ההנהלה ובלי התייחסותה שהועברה על ידי המזכיר הכללי לא יכלו המשרדים בארץ ישראל שות ולא כלום שיווק הריכוזי המוצרים מארץ ישראל נסיון כל מוחלט והמשא ומתן לגילוי עם עצמאות ספקים מצד היישוב ידע על תלותה הרבה הפקידות צישראלית לבין פיק " א המנגנון המוסדות וסוכנים ארץ ישראל נעשו דרך מיד נתקל פריס כך שהפיקוח בתגובה מרסנת 42 היישוביים הנטייה בפריס ון כאשר התעוררו בעיות בין היתה קוף את הפקידות בארץ ולפנות ישירות לפריס עבר 282 הדני שם עמ סלומון ריינאק ק ) ( ארכאולוג בן והיסטוריון חבר האקדמיה הצרפתית מעורה בחיים ודיים בצרפת סגן נשיא כי" ח ונמנה עם מייסדי יק" א אנטיציוני אך עזר למפעל ההתיישבותי בארץ ישראל ראה 56 2]/ XIV Jerusalem 1971 פרנץ פיליפסון ( 1851 ) 1925 בנקאי יהודי הקים בנק בלגי וממנהיגי יהדות בלגיה נולד כמגדבורג בגרמניה עכר לבריסל להתמחות בבנקאות בשנת 1871 מו מעורב בתהליך הקולוניזציה קונגו הבלגית ובין היתר הקים את הבנק קונגו הבלגית ושימש בו כסגן נשיא בשנים את קהילת יהודי בריסל במועצת יק "א רבות להתיישבות ודית בארגנטינה נשיא הקהילה ודית בבריסל במשך כל חייו משנת 1896 ייצג בשנת 1901 נעשה לסגןנשיא מועצת יק "א ובשנת 1919 לנשיאה תרם ובברזיל ראה שם יג עמ 398 נסטון וורמסר מזכירו ועוזרו האישי הכארון אומנו ג יימס דהרוטשילד מיכאל פולק )1864 ) 1952 תעשיין נולד בסלוצק שברוסיה למד מתמטיקה באוניברסיטת מניות הנפט ו לחברת פטרבורג עסק בחיפושי נפט ובהובלתו בדרום רוסיה ה התעשר לאחר שמכר את בשנת 1922 עלה לארץ ישראל השקיע חלק גדול מכספו בהקמת המפעל לייצור מלט נשר ש הגדול מסוגו במזרח התיכון שנים רבות ניהל את בית החרושת עד שמכרו ל סולל בונה ראה י שביט י גולדשטיין וח באר )עורכים( לקסיקון האישים ארץ ישראל תל אביב 1983 עמ 390 אוסמונד האגודה ד אביגדור גולדסמיד ( 1877 ) 1940 חובבציון ופעיל בחיים ודיים באנגליה נשיאה 1 1 ו האנגלודית נשיאה יק" א ומראשי הסוכנות המורחבת ראה באצ" מ שמורים תיקים גדושים בהתכתבויות בין המשרדים בארץ ישראל לבין אצ" מ א" ע י עמ פריס ראה 19 כאוקטובר /6623 נ באוגוסט 15 15/6736 נ 1936 בספטמבר 30 15/6612 נ 1927 באוגוסט /6613 נ 15/5936 נ כן ראה שאמה ( יל הערה ) 28 עמ

12 בקעי ןייטשדלוג עבשתבו ןרטש התוליעפב הססבתה הלהנהה הצעומה עדימ םרזש בר הילא ץראמ לארשי תורוקמ עדימה אל קר םיחווידה הידיקפ אלא םג םירמאמ םייטנוולר ומגרותש תונותיעהמ תילארשיצראה םיחוויד תויונכוסמ תועידי תוח "ודו תממ טדנמה תורדתסהה תינויצה ו תונכוסה תידו הצעומל עגמה רסח רישיה השענה חטשב ומצע ירק לארשי ללגב המוקימ םירפב ז קחרמה ןתנ הל תורשפא לועפל ילב םיצחלה םייעבטה םירצונה רשאכ םיופ תוכימסב םוקמל תויושחרתהה 43 ריכזמה ילה ריכזמה ילה יארחאה הדוקפתל ףטושה ףקותב שמיש ודיקפת הילוחה תרשקמה ןיב הלהנהה הצעומה סירפב ןיבל פש ןונגנמה אוה איבמה גיצמהו תויעב חטשה ינפל הלהנהה הצעומה ו הנוממה המעטמ עוציב התוינידמ היתוטלחהו הניחבמ תילמרופ בייח ריכזמה ץעייתהל לבקלו הרושיא הלהנהה הצעומה םג ועגנש תוטלחהל ימוחתל עוציבה חרכה הז עבנ הנבמהמ יזוכירה א " קיפ הדבועהמו תויוכמסש ריכזמה אל ורדגוה ןונקתב ז םיסחיה ןיב םיריכזמה םינושה ןיבל הלהנהה הצעומה נכ םיינומרה ונניא םיעמוש םיכוכיח םייתועמשמ םהיניב בורלו ופ םיתב םוקמ ובשומ עובקה ריכזמה ילה סירפב ךא אוה גהנ דוקפל ץראה םירויסל םיעובק םיכוראו ותוהש ימיב לארשי רקוס ןחובו תורישי היפמ לבקמו תוטלחה יבגל התוליעפ תפטושה םירוקיבה ושמיש םג ךרוצל תרימש רשקה ישיאה רישיה דסממה יבושייה ינויצה ירוטדנמהו ויתש תוכוראה ריכזמה ולקה היטרקורויבה תלברוסמה ורזעו תלבקל תוטלחה תוריהמ םוחתב הדובעה עגונבו תוינפל תונוש ל ךרדבש תוכירצ רובעל ךרדה הכוראה ץראהמ סירפל הרזחבו ות ריכזמה ילה יארחא רישי הדוקפתל ךפה ות שיאל חתפמ הרבחב רבדה טלב ודיקפתב ריכזמה ילה ןושארה ירנא )יבצ ( קנרפ 44 קנרפ לחה דובעל לארשי תנשב 1903 ימיב הדעווה תילארשיצראה א " קי זאמ דעו םוי ותומ תנשב 1937 רבצ עדי בר ןויסנו רישע רושקה פמל ילארשיצראה אוה ןייטצה ויסחיב םיבוטה םירכיאה תובשומב ןכו הליג הנבה הבר היפמל תעונת הדובעה תילארשיצראה לו הז תרוצל םייחה תיצוביקה ךא ליכשה ליבקמב רומ םירשק םינגוה םימרוג םייטילופ םירחא בושייב העונתבו תינויצה 45 הלא ורצי הכרעה הבר דצמ םימרוגה ותוישיאל וופל 43 הדבועה הלהנהה הצעומהש הבשי סירפב אלו לארשי התכז תרוקיבל דצמ םימרוג םייבושיי םיינויצו ןותיעב רבד בוהמ רבמבונב 1935 בתכנ רבכ וניכז ש ךכל הלועפה ןעמל י"א תזכרתמ "אב י קר ידרשמ םדוע םינכוש דובכ סירפב ןמו ץראה סירפל בר קחרמה קחרמבו הזה דב הלוק ץראה 44 ירנא )יבצ( קנרפ ( ) דלונ סירפב ןוכמ םייס ינכטילופ ו סדנהמ ועוצקמכ תנשמ 1903 הנמנ תלהנה א "קי תורייבב ו יארחא טמ הדעווה תילארשיצראה לוהינל תובשומ לארשי ריבעה זכרמ היצרטסינימדאה תורייבמ ופיל זאמו אל קתינ וירשק פמה ילארשיצראה הדוסיי 1 ך ך הנמתה להנמל ריכזמלו יל ותש דיקפת אלימ דע םוי ותומ ומש ארקנ ץוביק יבצןייעמ ןוקיסקל םישיאה ליעל ( הרעה )41 מע וירבד ש ןמרמיצ לאנבימ ר "וי תודחאתה םירכיאה לילגב הרכזא קנארפל רבד 2 סראמב 1937 דוע שגדוה קנרפש עדי רומ םירשק תורדתסה םידבועה בישקה תושירדל היחי ןכו רבד בוט רצונש י"אב ידי ןורבה דלישטור םיבייח הדות וי ירנאל קנארפ ד ץיבלדוי רכזל ירנה קנארפ

13 פיק "א ארגונה ומטרותיה ולמסירותו למפעל כלפי צישראלי ומעמדו האישי איתן למרות הביקורת הקשה שהיתה קיימת פיק" א בזכות סגולותיו ובעיקר בזכות מקורבותו לבארון פרנק יחד עם הבארון מקובעי המדיניות פיק" א עוד לפני שנקבעה רשמית במועצה ההנהלה יורשו פרנק רוברט גוטליב לאותה הגיע לא עמדה מרכזית ככלל בחברה ובמועצה בפרט לא עלה בידו להשפיע על עיצוב כן השוטפת מדיניותה הכריע לא אף וה פיק" א בפעילותה על יתר שמרן גוטליב צישראלי בגישתו ובניהול המפעל כקודמו נהג בפורמליזם ריחוק על ושמר נוקשה עליהם ש מאלה מופקד והדבר רבים אצל התפרש כהתנשאות עקרה וילית 46 המנגנון המקידותי בארץישראל הכללי תפקידי כמו א הנשיא והמזכיר סמכויותיה פקידות פיק " א בארץ ישראל הוגדרו היטב וחריגות מהן לא התקבלו בעין יפה על ידי ראשות החברה בפריס 47 על המנגנון הפקידותי היו מוטלים הבאים התפקידים הוראות שוטף ביצוע א המועצה ההנהלה בפריס כפי שהועברו על ידי המנהל והמזכיר הכללי החברה הדבר כלל את הניהול השוטף או המעורבות בכל מפעליה פיק" א בארץ הן בתחום ההתיישבותי בתחום והן הכלי התעשייתי הפיננסי עליהם טיפול ב בניסויים החקלאיים שנעשו ודיווח בארץ ג העברת מידע על מצב הקרקעות הזמינות לרכישה וביצוע הרכישה לאחר שההנהלה החליטה על כך ד העברת מידע על מפעלי כלה שונים ועל הכדאיות בהתקשרותה פיק" א למפעלים אלה הקשר קיום לבין פריס בין השוטף המוסדות הלאומיים היישוביים ודיים ומוסדות ה ממת המנדט בארץ ישראל פיק " א הנעשה כל על דיווח ו אנשים פניות על זה ובכלל בארץ משרדי אל ומוסדות נושאים על דיווח ז יחסי על וכן בטחוניים יהודים ערבים והערביים היישוביים ייצוג ח הגורמים כל כלפי פיק" א המנדטוריים הדיווחים הרבים המפורטים והקבועים שחה הפקידות ץ מן לפריס היו ערוץ הקשר העיקרי ה עם המועצה ההנהלה ולצד דיווחיו המזכיר הכללי מביקוריו בארץ שימשו דיווחי הפקידות בסיס להחלטותיה המועצה ההנהלה תפקידי כי לציין חשוב הפקידות לא בארץ 1 12( דבר 10 בפברר ן 193 מותו פרנק נתפס כאבדה כבדה למפעל הבנייה היישובי כמוכן שיבחו את תכונותיו האישיות צניעותו מסירותו וכן מרות חינוכו הצרפתי גילה הבנה לנעשה בארץ ולצורכי היישוב ראה י יעריפולסקין הנרי צבי פראנק ץ 7 בפברר 1937 גם שאמה מציין כי פרנק שימש משענת רבה ומשקל נגד ומאזן לבארון ף הבארון עצמו הודה בכך ראה שאמה )יל הערה ) 28 עמ כהבנה וביחס החיובי שגילה כלפי ההתיישבות הקיבוצית בארץ ישראל פרנק הראשון כקרב ראשי גוטליב ביורוקרט באחת מאיגרותיו כתב שאתיעץ עם חברי יק " א וולפסון 18 שאמה באוקטובר אדוק והפך את המשרד כפריס לזרוע מבצעת המועצה ראה שאמה ( שם( עמ 290 גוטליב בקשר להוצאות תעבורה דמי שכירות מקלט מסכות גז לא אתן הנחיות לפני המועצה ויש בכך כדי להמחיש את תלותו במועצה אף בפרטי פרטים ראה גוטליב אל 1939 אצ" מ 15/7264 נ 271 ( שם ) עמ 46 47

14 ולבגוה חווידל דבלב הרמשנו הל תוכזה שיגהל תוצלמה ינפב תושאר תוכז וז הלחש לומ ימוחת התוליעפ התיה תיתועמשמ תבו העפשה 4" ביט םיסחיה ןיב תודיקפק לארשי תושארל סירפב רורב רבעמ ל קפס " ק 7 יעמשמ דח 0 48 יבגל יאדכ תתל קנעמ ידכ םייסל הררצב הבוט היתדעיבת 6 לירפאב /6703 נ ונניא םיברעתמ יטרפב ןתמו אשמה םכ דמעומה הזה ונאו םיריאשמ םכל שפוח טלחומ אל ךישמהל לופיטב ותשקבב םא וטילחת 25 רבוטקב 1927 נ15/6613

15 ןמ רמוחה רומשה יקיתב תובתכתהה םיבורמה םג תושקבה תוצלמההו השיגהש תודיקפה וחסונ תוריהזב תיברימ םהו םידיעמ יכ םיחסנמה בטיה ועדי הרומש ימל תוכז הטלחהה דחי ז ישאר ובשחתה היתוצלמהב תודיקפה 49 ללגב הנבמה יזוכירה יטרקורויבה הרבעוה היינפ התנפוהש ידרשמל ך הערכהל הלהנהה הצעומה סירפב היתולועפ ונייטצה םושמ ךכ לוברסב רבמצדב ] 5/66 ] נ 5 ] רבמצדב 1932 נ15/ רבמצדכ 934 ] ינ15/ רבוטקב 1935 נ15/ ןן

16 בקעי ןייטשדלוג עבשתבו ןרטש תויטיאבו ךילהת תלבק תוטלחהה ןשומימו ךשמנ םיתיעל םינש ררועו ברקב םיבר ז יפ םימרוג ץוחמ ל ר ךרדב התדובע םזינורכנא וניאש םאות תיצמה תילארשיצראה 50 ךא המצע הר ךכב ךילה ידוסי יחרכהו התוליעפל הנוכנה ידכ ןיבהל דע המכ םיבכרומ היכלהמ גיצנ ךילהתה יתרגשה תלבק הטלחה הרבחב רשאכ השגוה העצה איה הקדבנ הליחתב חטשב ידי םימרוגה םיעגונה רבדב רחאל הקידבה הרבעוה העצהה להנמל דרשמה הפיחב ופיב )ביבא לת( תפסותב תורעהה יארחאה חטשב רשאכ רמוחה בתכנ תירבעב ךרוצ ומגרתל תיתפרצל חנש ינפל סירפל העצההש רחאל הרבע רושיאה הנוממה דרשמה םיוסמה םוגרתהו םוה רבעוה רמוחה ףוריצב תררעהה םימרוגה םינושה ראודב יעובשה עובקה סירפל סירפמ רבעוה רמוחה ונויעל אישנה ןודנולב ןודנולמ רזח רמוחה ותוסחייתה אישנה סירפל דוע יח םיריבעמ דלישטור רמוחה םג ונויעל רחאל םתמה םיכלהמה הלאה רמוחה עיגמ ןוידל הצעומב הלהנהה התטלחה הרבעוה ידי ריכזמה ילה עוציבל ןבומכ םירקמב אל םיטעמ הבכעתה הטלחהה ינפמ דרשמהש שרדנ תתל םירבסה םינותנ םיפסונ ראותמה ליעל השענ ל ךרדב ראודב ימי יתשבי טעמל םירקמ םיפוחד םהבש ושמתשה תורישב םיקרבימה םילהנ ירדס הדובע היאנתו ןמינזאמה תוח "ודהו םייתנשה םיוולנה םיידוס וי ןייעל םהב קר ירבח הצעומה הלהנהה רקבמו ךמסומ ש הנוממ הקידב תיתנש ןזאמ 5ן יסחי הדובעה ב ונייטצה הדפקהב ןונקתה םזילמרופבו טלבש עקר םיסחיה םינושה ש םילבוקמ זא בושייב ידו יאנת הדובעה ב םיבוט ידבועו ונהנ ירודיסמ היסנפ םינגוה רתויב ומכ ןכ רדסוה םהל ינבלו םהיתוחפשמ חוטיב יאופר םהו םיאכז לופיטל יאופר ץוחבו ץראל 52 ןכ רתי הכמת רכשב דומילה ידלי םידבועה םידבועה םדצמ ושרדנ ל ךרדב רוגל ךומס םוקמל םתדובע םילהנמה הרבחב ץראל ץוחבו ונהנ יאנתמ רכש יאנתמו הדובע םיבוט רתויב תורוכשמ ולש תוהובג חוטיב םייח חוטיב תונת דגנ רזחה תצוה העיסנ םהל ינבלו םהיתוחפשמ ץוחלו ץראל חוטיבו םנעטמ ןמזב העיסנה ץראל ץוחל םיאנת הלא ורקיי תו התקזחה היצרטסינימדאה 5 ידבוע וכז ל ךרדב רכ המרב התנ ףאו רבעמ ךכל האוושהב לבוקמל קשמב ידו תישארב תונש םישוה הבשחנ הדובעה ףנעב ןיינבה שונכ הסנכהה הבוטה רתויב 50 דחא ילהנממ םיקנבה ןייצ ןוב דמ תקפמ יכ תוירחאה תלבגומה ילהנמ איה הר ~ומ 5/6703 1נ ו דוע המאש ליעל ( הרעה 28 ) מע 127 ד ץיבלדוי סרטנוק ח "ר י מע 13 15/5863 נ נ15/5800 ןנע ן 51 ונא םידגנתמ העדל םיבשחה ילהנמו תונובשחה ונ תתל ירפס תונובשחה ונ ןויעל םיחמומ םירחתמ 4 ראוניב 1928 נ15/ נ15/6704 םינוירטירקה םיחנמה תרדסהל יסחי הדובעה הרבחב הלא תורדתסה םידבועה תילה 53 נ15/6818 נ15/6736 נ15/6701 נ15/6621

17 פיק" א ארגונה ומטרותיה ועובד בניין השתכר כ 25 ומומחה בחברה השתכר 32 לחודש מלבד ההטבות לא" י לחודש 4 ומת זאת טלפונאית בפיק" א השתכרה 8 לא"י לחודש לא" י לחודש ברמות הפקידות הגבוהה ניתנו גם משכורות 70 לא" י שפורטו יל " האדם כוח במשרדיה פיק" א בארץ הועסקו בסך הכל כ 20 עובדים צישראלית הפקידות הוותיקה הזדהתה עברו רובם לפיק " א מהוועדה בדרך כלל עם השקפותיו הבארון ורחשה לו נאמנות אישית ן עברה מיק" א לפיק" א ללא כל זעזועים ממנהלי פיק " א שעברו אליה מיק" א נציין את פרנק נסטון וורמסר ז יל רוזנהק 6 וויקטור כהןי מהתחום הטכני ושע אברביה " שבי לוי 9 עמרם חזנוב 60 ליהו העבודה את שעזב מרגליות קלוריסקי הו רק עבודה הוועדה בימי עוד פראג י מאנשי השדה ן 6 היחיד מאנשי סגל הפקידות הגבוה צישראלית בוד חזר ולא באמצע שנות הושים חל חילוף משמרות בשורות הפקידות הגבוהה חרים כגון ובהם ולמם מעטים פראג י רוזנהק במסגרת פיק " א היים פרנק וורמסר ברכיה וכהן פרשו לפנסיה או עזבו את פיק" א מהוותיקים נשארו ליהו קנטור 62 לדור הצעיר עובדי פיק" א היתה החברה מקום בלבד לא אפיינה אותם עוד הזיקה הנפשית שהיתה נחלתו הדור הקודם על רקע זה תובן גם הרגנותם באיגוד על עולה א מעשה מקצועי שתפקידו לייצג את האינטרסים הם כלפי הנהלת פיק" א הקודם הדור בני דעתם 6 ( גם ד הורכיץ הכלה צישראלית בהתפתחותה תל אביב תש" ח עמ 163 ויקטור כהן למ השתכר 840 לא"י כשנה שהם סד לא"י לחודש ראה אצ "מ 15/6622 על נושא השכר ראה ד גדי הישוב בתקופת העליה הרביעית תל אביב 1973 עמ 199 ז יל רוזנהק 1870( ) 1940 בפקידות הבארון משנת פיק" א ועד 1930 כאשר עזב יליד פריס אגרונום במקצועו למד בבית הספר הגבוה לחקלאות באלג יר שירת 1893 ניהל את עבודות יק" א בגליל התחתון ועמד בראש המשרד בחיפה מהקמתה את השירות ושב לצרפת לדברי עבר הדני רוזנהק נפטר בשנת 1935 ראה עבר הדני ( יל הערה ) 26 ראה עוד לקסיקון האישים ( יל הערה )41 עמ ויקטור כהן נולד הקמת פיק " א עבר בוד יהושע אברביה נולד בריל מנהל המשרד ביפו לקסיקון האישים לוי שבי ברוסיה ולמד במקווהישראל ובצרפת עבד כמפקח חקלאי בשירותה יק" א כארץ עם בחברה ו ראש המשרד בחיפה בשנים בתורכיה הגיע ארצה בשנת 1904 בשירות הוועדה צישראלית המשיך בוד ( יל הערה 41( עמ סגנו אברהם ראה בפיק "א ושימש ראש המשרד בתלאביב נפטר בשנת ) ( בתפקיד מנהל מחלקת עמירם חזנוב נולד בתורכיה עבד בשירות הוועדה צישראלית והמשיך בוד בפיק" א הקרקעות לימים ראש עיריית חיפה ראה לקסיקון האישים ( שם ) עמ 283 ( 1891 ) 1973 נולד בגדרה אחר כך ניהל את תחנת הנסיונות הוועדה לקסיקון האישים פראג י אליהו ( שם ) עמ 223 בן למשפחה ירומית הראשונה שירת בצבא התורכי עבד בשירותיה אליהו קנטור עם אגרונום ועבד עם אהרון אהרנסון בתחום הנסיונות בעתלית צישראלית מנהל המחלקה החקלאית פיק " א ראה מכובדת עורך הדין הוועדה צישראלית במלחמת העולם קן ן ך פיק " א ) ( נולד כקובנה בליטא עלה ארצה עם אביו למד הנדסה בפריס על תשכון הבארון שובו ארצה עבד בשירותה הוועדה צישראלית וממנה עבר לפיק" א עסק גם במדידות בסלילת דרכים בבניית גשרים ראה וכדומה ו ראש המחלקה הטכנית פיק " א אצ" מ 15/6583 נ הקמת האיגוד אושרה עלידי נציבות מחוז חיפה ב 23 בספטמבר

18 בקעי ןייטשדלוג עבשתבו ןרטש ודמעמ דנומדא דלישטורהד תימשר ןקזה קר רבח תצעומב ךא ףקותב ודמעמ ויגשיה ותוישיאו הגרח ותעפשה הברה רבעמ בייחתמל ודיקפתמ ימשרה דע םוי ותומ תוישיאה תיטננימודה ב הליפאהש ירבח הלהנהה הצעומה ו ונב האישנ רתכומה ופמ ילארשיצראה דמע זכרמב ומלוע תוביסמ תונוש ריבעה ופמ תנשב 1899 הידיל א "קי ףא רבכש זא ול תויוגייתסה הכרדמ הרבח וז תונש ךרל התוליעפ הדעווה תילארשיצראה תוישיאה תיזכרמה הב ו בושק השענל ב י יזכרמ שממיש ויתופקשה רושקה ןיינבל ץראה ררחשיו ות תולבגמהמ א "קי אוה ריתכה ונב ג סמיי דיקפתל אישנ הרכחה ידכ ות רישכהל תריהל ושרוי ג סמיי הד דלישטור עדומ בטיה ויתופיא ויבא ודמעמלו דביכו ות אוה עדי אופא המ תועמשמ ותישנ האוושהב ודמעמל ויבא דוע יח הר וב תרבח ומכ םג רוביצה בחרה ה אישנ תוישיאהו תעבוקה ופכ 64 דוע ברע ותומ זירכה יש יל תוינכות תוינכות הלילב יניאשכ לוכי םדריהל תוצצ ישארב ינימ תוינכות 6 הרימאה יכ א " קיפ הז ןורבה םשב רחא התיה תעלוק רתויב 66 ותוברועמ פמב ילארשיצראה םינשב רשפא קלחל ינ םירושימ א ותוברועמ ךרדב תומורת תוישיא ב ותעפשה ךרד הלהנהה הצעומה תורוקמ ויתומורת תוישיאה ויפסכ םיישיאה םיפסכ ינב ותחפשמ תומורתה ורבעוה םנמא ןהידעיל ךרד ןונגנמה ךא אל קלח הביצקתמ 67 גוסב הזה תוליעפ הלנ ותרזע ןותיעל הדשה 6" הדוגאל ותחוורל דליה דועו 69 ותשא המרת מל ןיינבל תסנכה תיב הדע תעבגב 70 חתפ ןובשח יארשא דרפנ םוכסב 750כ 5 תוריל תוירצמ ם ןיינב רפסיתב תובשומב הנימינב תילתע דועו י1 ךשמב הפוקתה ונפ ןוראבל תושקבב תוישיא הרזעל תיפסכ םיפקיהב םינתשמ 72 רשאב ותעפשהל תרגסמב הלהנהה הצעומה היתוטלחה םיניינעב םינוש ונבלתנ ושבגתנו ןיב ןיבל ריכזמה ילה םדוק ווהש םירבדה ןוידל הצעומב ותוברועמ השענב הרבחב האב ידיל יוטיב לחה תעיבקב תוינידמ דעו םיטרפל הליג תונרקס תוניינעתהו יתלב 64 התמקה א " קיפ הקרופ הדעווה תילארשיצראה אליממו קיספה ןהכל האישנכ העד תרחא האיבמ ןיקשיס הרמאמב ןיקשיס ליעל( הרעה 6 ) מע המאש ליעל ( הרעה 28 ) מע /6623 ( 67 רחאל ותומ רפיס ןמצייו הברה תונורכז םילוע יתעד ריכזא קר רבד ןטק תלחמ םיטיציפדה תורטשהו ןוערפל יב וילא לא[ ] לאש ית עודמ " ה אכ ילא? ה עדוי שיש םירישע םילודג "לארשיב יתינע ול ה " ןיכמ הלאשהש לאוש הש הניא הלאש שי םירישע ךא םה ירישע אל "לארשי אוה ןתנ המ ןתנש הז םוכס אל לטובמ םג וליבשכ אוה באכ שיגרהו הבוח תושעל ירבד ןמצייו הרכזאב בידנל רבד 11 רבמבונב /6710 ( 69 נ15/6718 0!נ ו 70 נ15/ םש 72 5/ נ תנשב ביצקתה / תוכימת תורישי הלא םוכס דבוכמ רתויב ופיקהו 000 כ 40 תוריל תוירצמ דועב הביצקת ללוכה א " קיפ דמע תוריל תוירצמ אל( ללוכ ל "נה ) עמשמ שיכ הביצקתמ א " קיפ תוכימתה תורישיה ןמ םיפסכה יזבו ותחפשמ

19 פיק "א ארגונה ומטרותיה פוסקת צמחים התלמידים הבארון בשורה נושאים רחבה שונים כגון חדשים 73 השבחת הבקר בארץ 74 הבנייה ניסויים במושבות חקלאיים שנעשו בארץ והמתה לצורכי יקלומם המגורים 75 מספר במושבות וכן מספר התלמידים בני המושבות פיק" א הלומדים במקווה ישראל 76 קבע למ בעניין התיישבותם החסידים ליד חיפה 77 וכן במישור המדיניות בעניין יעדי ההשקעות פיק" א המנגנון את החברה 78 בגלל מעמדו הדומיננטי בפיק" א ניסו גורמים שונים לא פעם קוף ולפנות ישירות אליו 79 מטרות מטרותיה החברה פורטו פיק" א ייסוד במסמך החברה שנחתם במארס 1924 על המסמך חתומים ריינאק פולק פיליפסון גסטון וורמסר ליאונרד כהן וכן ג יימס דה רוטשילד והבארון רוטשילד החברה הוקמה כללי עלפי הקמת חברות המנדטורית והיא נרשמה בעיתון הרשמי בנוכחות ממת עורכידין ארץ ישראל ורשם ב 15 החברות במארס 1924 הממה 80 פיק " א תזכיר הגדות (THE PALESTINE JEWISH COLONIZATION ASSOCIATION ) קרן אדמונד דה רוטשילד THE PALESTINE JEWISH COLONIZATION שם החברה ה פיק" א 1 רוטשילד( דה אדמונד )קרן ASSOCIATION בפלסטינה ן משרדה החברה הרשום ימוקם 2 כדלהלן המטרות שמן נוסדת הן החברה 3 א להשיג לרכוש לנהל ת ולתת עם המושבות ו/או כל מפעל חקלאי מסחרי או תעשייתי המוזכר במב יל עם כל הנכסים וההתחייבויות המשתייכים אליו או עם חלקם בינר 1928 אצ" מ ראה למ 15/6623 נ אל חפץ 25 באוגוסט 15/5936 נ 1931 חפץ עסק בענייני הפקת בשמים אצ" מ 315/ /6612 נ כיולי שם אצ" מ 15/6612 נ בבלי אל פיק" א 6 בנובמבר 1927 אצ" מ 5/5864 ] נ תוכנית ההשקעה במפרץ אצ" מ 15/7815 נ להניח כי יש חיפה אצ" מ 15/6622 נ Official Gazette of Government of התפיסה לגבי המונח משמע את תחום המנדט הבריטי שהשתרע משני צדי פלסטינה מה את המציאות הפוליטית כפי שהיתה בשנת ייסודה החברה ממסמכי גם נראה כך הירדן החברה ראה 15/6704 נ 15/6725 נ 15/6724 נ אצ" מ

20 ב שוכרל גישהלו ידי תומורת ךרד תרחא מ הממ הנידמ תושר תיזוחמ תימוקמ דיגאת הרבח םישנא םייטרפ רוזא ץרא תרבכ המדא סכנ תוכז יהכ /ו ןויכז רוזא המדא סכנ הניטסלפב ןכו תויוכזה תוקזחה תויוכזה תודחוימה תושרדנה תורשפאמה חתפל םיבאשמה חותיפל םירוזאה 122 תומדאה /ו םיסכנה םירכזנה ליעל ם תובשייתה ג םיקהל תויובשייתה תוירחסמ תויאלקח תויתיישעת תורחא ןהבש תניינועמ הניטסלפב ןחתפלו ידי יוקינ זוקינ רודיג העיטנ המודכו

21 שוכרל רוכחל רוכ גישהל ןיפילחב ידיינ אלד יסכנ ןילטלטימ םייטרפ םייושעה םדקל תית היתורטמו חתפל יבאשמ תומדאה תולחנהו הניטסלפב ידי היינב החבשה יוקינ זוקינ רופיש רחא תדובע המדא תועיטנו הרוצ הטישו אצמיתש ןוכנל 1 2ו ביחרהל יאלמ תומדאה תולחנהו הניטסלפב לדגלו גוס אוהש םייח יב רקב ןאצ ילודיגו ןוזמ

22 בקעי ןייטשדלוג עבשתבו ןרטש ז דבעל שוכרל בסהל רוכמל שמתשהל /ו קוסעל תורכמב םיבצחמ /ו םיסכנ םיילרנימ םינוש ח תונבל םיקהל קזחתל חתפל עייסל ןומימב יפסכ עויס רחא היינבב המקה הקוזחת חותיפ םיכרד תוליסמ םירשג םילמנ םירגאמ יכרד םימ ילמנ גיד םירכס יפמ םימ תוכרעמ הרת תוכרעמ למשח יפמ זוקינ ףרגלט ןופלט תונחט םיפמ תויונח תסנכיתב יתבו י םירחא תטיסרבינ רפסיתב תצחרמ ץחרמיתב םיקראפ יר שפונ ו פמ רחא ירוביצ יטרפ יושעה םדקל התחוור תירמוחה תירסומהו הייסוה תידו הניטסלפב ט םיקהל ןממלו דסומ ןודעומ הדוגא ללוכ חוטיב הנבמה אל( ללוכ חוטיב )םייח עייסל ל הדוגא תיוויטרפוק הדסונש תותל הייסוה תידו הניטסלפב אלמל היכרצ םייתדה םייורבתה םייכוניחהו ןכו קינעהל םיפסכ ל הרטמ ליעלדכ י םיקהל ךומתלו עייסל המקהב הכימתבו הדוגא דסומ תורטמל הקדצ ךוניח עויס קינעהל תלמיג ימד היחמ קינעהל חיטבהל תרבעה םיפסכ תורטמל הקדצ ךוניח עויס תורושקה תורטמל תולוכיה םדקל היתורטמ אי גישהל תוקיקח תונקת םיווצ םיזוח תודוקפ וכו םירחבנ יתבמ םינוש תוממ תויושר תוינוריע תוימוקמ ם קוזיח התעפשה החוכו איבהלו המושירל הרכהלו הב המשב םש םיאתמ רחא םוקמ אוהש םלועב תנמ רשפאל הלועפ איהש ןכו ךורעל םירודיסה םישורדה ללוכ ןתמ תונוברע םישרדנ ל הממ הנידמ תושר ליעלדכ ם םודיק היתורטמ בי עייסל הרוצ תירשפא הייל הניטסלפל םת םימרוג םייושעה פמ פל עייסל םודיקב תורטמ םתל םישנא םייושעה קיפהל תות היתויוליעפמ םתל םימיאתמה תל םיקסעומ תובשומב םיפמה םהבש ת תניינועמ גי קינעהל איבהל תקנעהל תומדא תונויכז היירכ תויוכז תורחא םתל םיבשייתמ תורבח ופירשא הניטסלפב צמייש םיאנתב פמ פל םימיאתמכ ןכו עייסל םהל ידי הקפסה םי ירמוח םלג םיערז םייח יב ראשו םירמוח םישורדה ם הדוסיי תלקח תוליעפ תרחא ןכו דימעהל םתושרל תומדקמ תויפסכ ם היינב דוביע יאלקח תורטמו תורחא 24 ~ 1 די לועפל םינכוסכ םדא הרבח םידמועה יהכ שוכרל רוכמל להנל הניטסלפב הרוצ איהש תומדא תולחנ סכנ רחא םאב אלד סכנ ידיינ ןילטלטימ םייטרפ

23 הנוגרא היתורטמו רט לבקל תונתמ תומורת תונובזעו םייפסכ םירחא םיאנתב םילבוקמה ל תורטמ ןקלחל ל הרטמ תיפורתנליפ תרחא הניוצש ידי םרותה שירומה התותל הליהקה תידו םיטרפ םידוהי הניטסלפב יאנת םאותה תורטמ זט ךירדהל ןמאלו םיריעצ םירחאו קוסעל לוהינב םיקשמ תלקחו תיל זי רוכמל ריכחהל רימהל ןכשמל שממל יסכנ ידיינ אלד יסכנ ןילטלטימ םקלח חי בייחתהל איצוהלו ופל תונמאנ )תוספורטופא ( ש הלוכי לוטיל המצע ןפב יקוח הלוכיהו םדקל היתורטמ טי תוולל םירתהל םיפסכ ןומימל היתורטמ םיאנתב ו צמייש תונוברעה םימיאתמ כ עיקשהל ות קלח יפסכ וניאש ץוחנ שומי ידיימ תועקשהב תוריינ ךרע םיסכנ צמייש םימיאתמ אכ םדקל דסייל עייסל תורבח דוסייב תונב תודוגא אוהש קלח םלועה ם עוציב תורטמ ומכ ןכ ריבעהל אוהש קלח יסכנ ל תרבח תב וזכש הדוגא םילוקישמ םו תורטמ תומאותה חורה תילה תויוליעפ בכ שוכרל םמשב ריבעהל םמ םדא הרבח תומדאה םיסכנה ושכרייש וקזחוי ידי םקלח גכ להנל רחסמ יקוח רחס תקסע ו תוליעפ תיתיישעת תיאלקח תוליעפ תיקוח תרחא בשחיתש תעייסמל תגשהל תורטמ דכ תושעל רבד רחא בשחייש ידי ברקמכ תגשה תורטמה ליעלד ןקלח ןמ רומאה ליעל רורב יכ הנווכתה תל הליעפ םימוחתה םייה תרהצה תונווכ וז הבושח םושמ איהש תדמלמ הייפ ידוחייה האוושהב תורבחל תויטרפ תורחא ופש לארשי תורבחה תורחאה ומקוה תורטמל תויפיצפס דועב א " קיפ הר המצע תיארחא ומודיקל יה ללוכה בושייה ידו לארשי 2 הדוחיי רהבתמ עקר וירבד דלישטור תרטמ ךושמל םירישעה םידו הדובעל לארשי הזיאב עוצקמ וצריש דע התע ינא יתישע ה התע ינא ןכומ עייסל םירחאל א 82 המאש ןעוט יכ דוע לגראה קבד הקיב "תולחנתה " השקתמ רתויב חינהל ופסכ יבצה ןרק 25 1 חותיפב יתיישעת ינוריע המאש ליעל ( הרעה 28 ) מע 244 ךא העיבק וז הניא הלח רחא םינשה תמחלמ םלועה הנושארה םרטו התמקה א " קיפ הפוקתב וז הסנכנ הדעווה תילארשיצראה ןיידעש התיה הרושק א "קיל תוליעפל רוטקסב ינוריעה ימוחתכו היישעת 8נ ג לסרק יבא בושיה הפיח 1954 מע 134

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד