BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים"

תמליל

1 מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone

2 MAT PRINTSPEC-016 SWD RBT71UW

3 תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5 טעינת הסוללה... 7 השלמת פעולת אשף ההתקנה... 9 למד את יסודות ההפעלה תנועה על המסך...14 פתח תפריט עקרונות הקלדה יישומים מחווני המצב במסך הבית מחווני המצב של רשימת ההודעות מחווני מצב הטלפון מחווני מצב לוח השנה מחווני מצב המצלמה מחווני כיסוי אלחוטי התחל להשתמש במכשיר ביצוע שיחה שליחת הודעת דואר אלקטרוני... 23

4 שליחת הודעת 24...SMS הוספת איש קשר צילום תמונה...25 הקלטת וידאו ביקור בדף אינטרנט קביעת פעילות שיוך להתקן מותאם 26...Bluetooth אודות חיבור לרשת...Wi-Fi 27 על שימוש במכשיר יחד עם מחשב על החלפת מכשירים העברת קובץ בין המכשיר למחשב באמצעות 31...Roxio Media Manager סנכרון נתונים בין המכשיר למחשב...32 הכנס כרטיס מדיה איתור מידע נוסף פתרון בעיות אין באפשרותי להתחבר לרשת אלחוטית אין באפשרותי לשייך את המכשיר שלי לכתובת דואר אלקטרוני איני מצליח לשלוח או לקבל הודעות אינני יכול לבצע או לקבל שיחות הודעה משפטית... 39

5 ברוכים הבאים ל- BlackBerry! התכונן לחוות את החופש ואת הקישוריות של הפתרון הנייד 'הכול-במכשיר-אחד'. הכנת מכשיר ה- Bold BlackBerry לשימוש קלה מאין כמוה. פשוט ודא שכרטיס ה- SIM והסוללה הותקנו במכשיר, טען את הסוללה והשלם את אשף ההתקנה. לאחר הפעלת אשף ההתקנה, הקדש זמן מה ללימוד תכונות המכשיר. המדריך שלהלן נותן עצות והוראות כדי לסייע לך בלימוד מהיר של אופן ההפעלה הבסיסית. 3

6 4

7 הגדרת המכשיר הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה כרטיס ה- SIM הוא כרטיס מלבני קטן העשוי מפלסטיק, ששומר מידע חשוב אודות השירות האלחוטי. ייתכן שכרטיס ה- SIM כבר מוכנס במכשיר ה-. BlackBerry בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית שלך, ייתכן שיידרש לך קוד זיהוי אישי לצורך שימוש בכרטיס ה- SIM שלך. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך. 1. לחץ על הלחצן לשחרור מכסה הסוללה. 2. הרם והוצא את מכסה הסוללה. 3. אם הסוללה בפנים, הוצא אותה. 4. אם כרטיס ה- SIM מוכנס, המשך לשלב הוצא את כרטיס ה- SIM מהאריזה. 6. אחוז בכרטיס ה- SIM כך שמגעי המתכת שעל הכרטיס יפנו כלפי מטה והפינה הקטומה תצביע אל הפינה הימנית העליונה של המכשיר. 7. החלק את כרטיס ה- SIM לתוך המחזיק כך שיהיה במצב שטוח מתחת לזיז המתחת. 8. הכנס את הסוללה כך שמגעי הנחושת על הסוללה יהיו מיושרים ביחס למגעי הנחושת שבמכשיר. 9. החלק את הזיזים בחלק העליון של מכסה הסוללה אל החריצים בחלק העליון של המכשיר. 5

8 10. לחץ על מכסה הסוללה כך שהמכסה ייכנס למקומו בנקישה. אם הסוללה טעונה, המכשיר מופעל. אם המכשיר אינו מופעל, טען את הסוללה. תרשים 1. הסרת מכסה הסוללה תרשים 2. הכנסת כרטיס ה- SIM 6

9 תרשים 3. הכנסת הסוללה תרשים 4. החזר את מכסה הסוללה למקומו. טעינת הסוללה.1.2 חבר את הקצה הקטן של כבל מטען הנסיעה ליציאת ה- USB בצדו של מכשיר ה-. BlackBerry במידת הצורך, בצע אחת מהפעולות הבאות: הכנס את התקע המתאם לספק הכוח. קפל את פיני התקע שעל המתאם. 7

10 חבר את ספק הכוח לשקע חשמל בקיר. טען את הסוללה לקיבולת המלאה..3.4 תרשים 5. חבר את כבל מטען הנסיעה למכשיר. תרשים 6. הכנס את פיני התקע המתאם או קפל את פיני התקע כלפי מטה (במידת הצורך) 8

11 אם התקנת את,BlackBerry Desktop Software תוכל להשתמש בכבל ה- USB שצורף למכשיר כדי לחבר אותו למחשב לצורך טעינה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "אודות שימוש במכשיר ביחד עם מחשב". מחווני מד עוצמת סוללה סוללה מלאה עוצמת סוללה חלשה סוללה נטענת השלמת פעולת אשף ההתקנה אשף ההתקנה נועד לעזור לך ללמוד על הקלדה, לשנות אפשרויות להתאמה אישית של מכשיר ה- BlackBerry שלך ולהגדיר כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר. במסך הפתיחה, קרא את המבוא של אשף ההתקנה. 1. גלגל את כדור העקיבה כדי לסמן את האפשרות המשך. 2. לחץ על כדור העקיבה. 3. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך. 4. הערה: אם תיבת הדו-שיח של אשף ההתקנה אינה מופיעה באופן אוטומטי, במסך הבית,. לחץ על התקנה. לחץ על אשף ההתקנה. הקש על המקש 9

12 תרשים 7. מסך אשף ההתקנה על אפשרויות ההגדרה של דואר אלקטרוני אם טרם הגדרת כתובת דואר אלקטרוני, תוכל להגדיר דואר אלקטרוני באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לספק שירות התקשורת האלחוטית שלך. האפשרות :BlackBerry Internet Service השתמש באפשרות הגדרת דוא"ל זו כדי ליצור כתובת דוא"ל חדשה עבור המכשיר שלך או כדי לשייך את המכשיר שלך לכתובת דוא"ל קיימת אחת או יותר (עד עשר). זוהי האפשרות השכיחה ביותר עבור משתמשים פרטיים. באפשרותך להגדיר דואר אלקטרוני באמצעות אפשרות זו על-ידי בחירה באפשרות ברצוני ליצור או להוסיף כתובת דואר אלקטרוני באשף ההתקנה במכשיר שלך האפשרות :BlackBerry Enterprise Server השתמש באפשרות זו להגדרת דואר אלקטרוני כדי לשייך את המכשיר שלך לחשבון דוא"ל עבודה Microsoft Outlook, לחשבון דוא"ל עבודה IBM Lotus Notes או לחשבון דוא"ל עבודה Novell GroupWise ולהפיק תועלת מהיכולות המתקדמות של סנכרון 10

13 נתונים אלחוטי. אם מנהל המערכת סיפק לך סיסמת הפעלה, תוכל להגדיר דואר אלקטרוני באמצעות אפשרות זו על-ידי בחירה באפשרות ברצוני להשתמש בחשבון הדואר שלי בעבודה עם BlackBerry Enterprise Server באשף ההתקנה במכשיר. אם לא קיבלת סיסמת הפעלה, פנה למנהל המערכת. האפשרות :BlackBerry Desktop Redirector השתמש באפשרות הגדרת דואר אלקטרוני זו כדי לשייך את המכשיר שלך לחשבון דואר אלקטרוני Microsoft Outlook (התקנת קבוצת עבודה). באפשרותך להגדיר דואר אלקטרוני באמצעות אפשרות זו על-ידי התקנת BlackBerry Desktop Software ובחירה באפשרות.BlackBerry Desktop Redirector אם תשתמש באפשרות הגדרת דואר אלקטרוני זו, עליך לוודא שהמחשב יהיה מופעל כדי לקבל הודעות דואר אלקטרוני. הוספה או יצירה של כתובת דואר אלקטרוני באמצעות אשף ההתקנה. באשף ההתקנה, במסך 'הגדרת דואר אלקטרוני', בחר באפשרות ברצוני ליצור או 1. להוסיף כתובת דואר אלקטרוני. לחץ על הבא. לחץ על הבא. 2. במקרה הצורך, לחץ על עדכן כעת. 3. במקרה הצורך, לחץ על צור חשבון חדש. 4. כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון, בחר באפשרות כן. לחץ על אני מסכים. 5. אם תתבקש, הקלד שם משתמש וסיסמה לכניסה, לפי בחירתך. לחץ על הבא. 6. רשום לפניך את שם המשתמש והסיסמה ושמור אותם במקום בטוח. 11

14 7. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך. 12

15 למד את יסודות ההפעלה 13

16 תנועה על המסך כדי לפתוח את רשימת היישומים, הקש על המגש במסך הבית. כדי להזיז את הסמן בכל כיוון ולסמן פריטים, גרור את כדור העקיבה. כדי לחזור לפריט או ללחוץ על קישור, לחץ על כדור העקיבה. כדי לשנות את הערך בשדה, לחץ על שדה. לחץ על ערך. כדי לחזור למסך הקודם, הקש על המקש. כדי לחזור למסך הבית, הקש על מקש. תרשים 8. מסך הבית תרשים 9. רשימת יישומים 14

17 תרשים 10. תנועה על המסך פתח תפריט כדי לפתוח תפריט של כל הפעולות הזמינות עבור פריט מסומן ביישום, הקש על המקש. אם תלחץ על פריט שיש לו יותר מפעולה אחת שהיא זמינה ונפוצה, יופיע תפריט מקוצר של כל הפעולות הזמינות. כדי להציג פעולות זמינות נוספות עבור הפריט המסומן, הקש על המקש או לחץ על תפריט מלא. כדי לסגור את התפריט, לחץ על המקש המקש. 15

18 תרשים 11. תפריט מלא תרשים 12. תפריט מקוצר עקרונות הקלדה מחווני הקלדה מצב Alt מצב Shift מצב Num Lock עצות בנושא הקלדה כדי להפוך אות לרישית, החזק את מקש האות לחוץ עד שתופיע האות הרישית או הקש על המקש ועל מקש האות. 16

19 . כדי להקליד תו חלופי על מקש כלשהו, הקש על המקש ועל מקש התו. לדוגמה, כדי להקליד סימן שאלה (?), לחץ במקביל על המקש ועל כדי להקליד סמל, הקש על המקש. הקלד את האות המופיעה מתחת לסמל. כדי להקליד תו מוטעם או תו מיוחד, החזק את מקש האות וגלגל את כדור העקיבה שמאלה או ימינה. שחרר את מקש האות כאשר התו המוטעם או המיוחד מופיע. לדוגמה, כדי להקליד ü, החזק את להופעת התו ü. כדי להפעיל את,NUM lock הקש על המקש כדי להשבית את,NUM lock הקש על המקש לחוץ וגלגל את כדור העקיבה שמאלה עד ועל מקש Shift שמאלי.. יישומים הקדש זמן מה ללימוד היישומים לך להתחיל. במכשיר ה-. BlackBerry להלן מספר יישומים שיסייעו לחץ על אשף ההתקנה בתיקייה התקנה כדי ללמוד על הקלדה, לשנות אפשרויות לצורך התאמה אישית של המכשיר ולהגדיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אשף ההתקנה גם מספק קישורים למידע בנושא משימות שכיחות. 17

20 לחץ על הגדרות דואר אלקטרוני בתיקייה התקנה כדי להגדיר כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר או כדי לשנות את אפשרויות הדוא"ל BlackBerry.Internet Service לחץ על דפדפן כדי לבקר בדפי אינטרנט או כדי להציג את רשימת המועדפים בדפדפן. לחץ על מצלמה כדי לצלם תמונה. לחץ על מצלמת וידאו בתיקייה יישומים כדי לצלם סרטון וידאו. לחץ על מדיה כדי להציג שירים, רינגטונים, סרטוני וידאו או תמונות שנשמרו. לחץ על הודעות כדי להציג רשימה של הודעותיך. לחץ על אפשרויות כדי להציג את הרשימה העיקרית של האפשרויות במכשיר. באפשרותך לקבל גישה לאפשרויות נוספות מהתפריט של כל יישום. לחץ על אנשי קשר כדי להציג את רשימת אנשי הקשר שלך או כדי להוסיף איש קשר חדש. לחץ על הגדרת Wi-Fi בתיקייה התקנה כדי להגדיר חיבור לרשת. Wi-Fi לחץ על עזרה כדי להציג את המדריך למשתמש של המכשיר. 18

21 מחווני המצב במסך הבית שעון מעורר מופעל מספר הודעות שלא נפתחו תזכורת לוח שנה שלא נענתה הודעה קולית טכנולוגיית Bluetooth מופעלת מספר שיחות שלא נענו שולח נתונים מקבל נתונים נודד משויך להתקן מותאם.Bluetooth מחווני המצב של רשימת ההודעות הודעה שלא נפתחה הודעה שנפתחה הודעה עם קובץ מצורף הודעה עם עדיפות גבוהה הודעת SMS הודעת MMS הודעה שנשלחה הודעה נשלחת הודעה שלא נשלחה הודעת טיוטה 19

22 מחווני מצב הטלפון שיחה שלא נענתה שיחה יוצאת שיחה נכנסת מחווני מצב לוח השנה הוגדרה תזכורת פעילות או פגישה חוזרת רשומת לוח שנה עם הערות פגישה חריג לפעילות או פגישה חוזרת מחווני מצב המצלמה ההבזק (פלאש) מופעל ההבזק (פלאש) כבוי מצב הבזק אוטומטי מהירות צמצם איטית 20

23 מחווני כיסוי אלחוטי מחוונים במסך הבית מציגים את רמת הכיסוי האלחוטי באזור שבו אתה משתמש במכשיר ה- BlackBerry. באפשרותך להשתמש בטלפון, לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, הודעות קוד זיהוי אישי, הודעות SMS והודעות.MMS באפשרותך להשתמש בטלפון ובו בזמן לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני או להשתמש בדפדפן דרך חיבור נתונים במהירות גבוהה. באפשרותך להשתמש בטלפון, לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, הודעות קוד זיהוי אישי, הודעות SMS והודעות MMS ולהשתמש בדפדפן בחיבור נתונים במהירות גבוהה. באפשרותך להשתמש בטלפון, לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, הודעות קוד זיהוי אישי, הודעות SMS והודעות MMS ולהשתמש בדפדפן. באפשרותך להשתמש בטלפון ולשלוח ולקבל הודעות.SMS באפשרותך לבצע שיחות חירום בלבד. 21

24 חיבורך לרשת האלחוטית אינו פעיל. אין באזור שלך כיסוי אלחוטי. באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני ולהשתמש בדפדפן בחיבור. Wi-Fi המכשיר שברשותך מחובר לרשת,Wi-Fi אך אין לו גישה לשירותי.Wi-Fi בחיבור BlackBerry + שם רשת Wi-Fi + שם רשת Wi-Fi חיבורך לרשת Wi-Fi מופעל, אך באזור שלך אין כיסוי.Wi-Fi 22

25 התחל להשתמש במכשיר ביצוע שיחה.1.2 במסך הבית או ביישום הטלפון, בצע אחת מהפעולות הבאות: הקלד מספר טלפון. הקלד חלק משמו של איש קשר. סמן איש קשר או מספר טלפון. הקש על המקש. כדי לסיים את השיחה, הקש על המקש שליחת הודעת דואר אלקטרוני..1 בתוך רשימת הודעות, הקש על מקש..2.3 לחץ על חבר הודעת דוא"ל. בשדה אל, בצע אחת מהפעולות הבאות:.4.5 הקלד כתובת דואר אלקטרוני. הקלד שם של איש קשר. הקלד חלק משמו של איש קשר. לחץ על איש קשר. הקלד הודעה. הקש על מקש. 23

26 6. לחץ על שלח. שליחת הודעת SMS.1 באפשרותך לשלוח הודעת SMS לעשרה נמענים לכל היותר. ברשימת הודעות, הקש על מקש..2.3 לחץ על צור הודעת.SMS בשדה אל, בצע אחת מהפעולות הבאות:.4.5 הזן מספר טלפון ל- SMS (כולל קידומת מדינה וקידומת אזור). הקלד שם של איש קשר. הקלד חלק משמו של איש קשר. לחץ על איש קשר. הקלד הודעה. הקש על המקש..6 לחץ על שלח. הוספת איש קשר ברשימת אנשי הקשר, לחץ על הוסף איש קשר. הקלד את פרטי איש הקשר. הקש על המקש. לחץ על שמור

27 צילום תמונה 1. במצלמה, כדי להגדיל או להקטין את נושא הצילום (אם יש צורך בכך), גלגל את כדור העקיבה למטה או למעלה. 2. כדי לצלם תמונה, לחץ על כדור העקיבה. הערה: המספר המשוער של תמונות שתוכל לשמור בזיכרון המכשיר או בכרטיס המדיה מופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך. אם אתה נוהג לשמור תמונות בזיכרון המכשיר, באפשרותך להכניס למכשיר ה- BlackBerry שלך כרטיס מדיה כדי לאפשר שמירה של תמונות רבות יותר. הקלטת וידאו 1. במצלמה הווידאו, לחץ על כדור העקיבה. 2. כדי להשהות את ההקלטה, לחץ שוב על כדור העקיבה. הערה: הנפח המשוער של זיכרון זמין לשמירת סרטוני וידאו בזיכרון המכשיר או בכרטיס המדיה מופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך. ביקור בדף אינטרנט בהתאם לספק שירותי התקשורת האלחוטית, ייתכן שבמכשיר ה- BlackBerry שברשותך יופיעו מספר דפדפנים. לקבלת מידע נוסף על העלויות המשויכות לשימוש בכל דפדפן, פנה לספק שירותי התקשורת האלחוטית. 1. בדפדפן, בצע אחת מהפעולות הבאות: 25

28 . לחץ על אם שדה כתובת אינטרנט מופיע על המסך, הקלד כתובת אינטרנט..2 אם שדה כתובת אינטרנט לא מופיע על המסך, הקש על המקש עבור אל. הקלד כתובת אינטרנט. הקש על המקש.Enter קביעת פעילות בלוח שנה, הקש על המקש. לחץ על חדש. הקלד את פרטי הפעילות. אם הפעילות חוזרת, שנה את השדה מופע חוזר. הקש על המקש. לחץ על שמור שיוך להתקן מותאם Bluetooth התקנים מסוימים מותאמי- Bluetooth הם בעלי מפתחות כניסה שעליך להקליד לפני שתוכל לשייך אליהם. 1. ביישום ההתקנה של,Bluetooth לחץ על חפש או על הקשב. 2. אם נדרש, לחץ על התקן מותאם.Bluetooth 3. אם נדרש, הקלד את מפתח הכניסה להתקן מותאם ה- Bluetooth במכשיר ה- BlackBerry שלך. 26

29 אם נדרש, הקלד את מפתח הכניסה להתקן מותאם ה- Bluetooth במכשיר ה- Bluetooth שלך..4 אודות חיבור לרשת Wi-Fi אם אתה נמצא באזור כיסוי של Wi-Fi ואם תוכנית שירות התקשורת האלחוטית שלך תומכת באזור זה, ייתכן שתוכל לגשת לשירותים (לדוגמה, שירות דואר אלקטרוני) באמצעות רשת.Wi-Fi לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך. באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi מבלי לשמור את פרטי ההתחברות, או, לחלופין, לשמור את פרטי ההתחברות בפרופיל.Wi-Fi התחברות לרשת Wi-Fi כברירת מחדל,.1.2 פרופילי Wi-Fi מופיעים בתחתית רשימת פרופילי ה- Wi-Fi שלך. אם המכשיר שלך משויך לחשבון דואר אלקטרוני המשתמש ב- Enterprise BlackBerry.Wi-Fi ארגונך עשוי למנוע ממך התחברות לרשת,Server במסך הבית או ברשימת היישומים, לחץ בצע אחת מהפעולות הבאות: לחץ על סריקת רשתות. לחץ על רשת. על הגדרת.Wi-Fi לחץ על הוסף רשת באופן ידני. הקלד את שם הרשת. לחץ על הוסף. אם אתה משתמש בנקודת גישה לרשת שכוללת, Wi-Fi Protected Setup לחץ על הגדרת לחצן דחיפה. 27

30 3. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך..4.5 במסך 'הגדרת Wi-Fi הושלמה', בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לשנות את הסדר של פרופילי,Wi-Fi לחץ על הענקת קדימויות לפרופילי Wi-.Escape הושלמה', הקש על מקש Wi-Fi כדי לחזור למסך 'הגדרת.Fi כדי לציין פרטי רישום, לחץ על כניסה דרך נקודה חמה של רשת.Wi-Fi כדי לחזור למסך 'הגדרת Wi-Fi הושלמה', הקש על מקש.Escape לחץ על סיום. על שימוש במכשיר יחד עם מחשב באפשרותך להתקין את BlackBerry Desktop Software במחשב שלך ולחבר את מכשיר ה- BlackBerry שלך למחשב כדי לבצע את הפעולות הבאות: טעינת המכשיר. סנכרן נתוני ארגונית כגון אנשי קשר, רשומות לוח שנה, משימות ותזכירים, בין המכשיר שלך למחשב. סנכרן אישורים בין המכשיר שלך למחשב. גבה ושחזר את נתוני המכשיר. העבר קבצים בין המכשיר שלך למחשב. הוסף יישומים למכשיר. הגדרה וניהול של העברת הודעות דוא"ל או סנכרון לוח שנה אלחוטי אם מנהל המערכת המליץ על כך. 28

31 הגדר ונהל העברת הודעות דואר אלקטרוני, תוך שימוש ב- Desktop BlackBerry Microsoft כדי להעביר הודעות דואר אלקטרוני מחשבון של Redirector Microsoft Exchange קבוצת עבודה) שנמצא על שרת (התקנת Outlook Server גרסה 5.5 או מאוחרת יותר. למידע נוסף אודות סנכרן נתונים, גיבוי או שחזור נתונים, הוספת יישומים או פונקציות אחרות, עיין עזרה מקוונת של.BlackBerry Desktop Software דרישות מערכת מחשב Intel תואם 486 או יותר והתואם ל- 1.1 USB או יותר Windows 2000 Microsoft ואילך תקליטור BlackBerry User Tools יציאת USB זמינה התקן את BlackBerry Desktop Software ודא שמכשיר ה- BlackBerry אינו מחובר למחשב שלך. הכנס את תקליטור BlackBerry User Tools לכונן התקליטורים של המחשב שלך לחץ על.BlackBerry Desktop Software בצע את ההוראות המופיעות במסך, עד להופעת המסך Setup Type (סוג התקנה). במסך,Setup Type בצע אחת מהפעולות הבאות: 29

32 אם אין ברצונך להשתמש ב- Software BlackBerry Desktop לצורך סנכרון אישורים בין המכשיר למחשב, בחר באפשרות Typical (טיפוסי). לחץ על Next (הבא) אם ברצונך להשתמש ב- Software BlackBerry Desktop לצורך סנכרון אישורים בין המכשיר למחשב, בחר באפשרות Custom (מותאם אישית). לחץ על Next (הבא). ברשימה הנפתחת Certificate Synchronization (סנכרון אישורים) לחץ על This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive (תכונה זו וכל תכונות המשנה שלה יותקנו בכונן קשיח מקומי). פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך. עם השלמת ההתקנה, חבר את הקצה הקטן יותר של כבל ה- USB ליציאת ה- USB הממוקמת בצד המכשיר שלך. את הקצה הגדול יותר של כבל ה- USB חבר ליציאת ה- USB של המחשב. אם התוכנה BlackBerry Desktop Manager אינה נפתחת באופן אוטומטי, בשורת המשימות לחץ על התחל > תוכניות > Manager.BlackBerry > Desktop על החלפת מכשירים באפשרותך לייבא נתונים ממכשיר קיים, בין אם מדובר במכשיר BlackBerry, Palm או מכשיר מבוסס, Windows Mobile למכשיר ה- BlackBerry החדש שלך באמצעות כלי האשף להחלפת מכשירים ב- Manager.BlackBerry Desktop לקבלת מידע נוסף בנושא החלפת מכשירים, ראה מערכת העזרה המקוונת של BlackBerry Desktop.Software 30

33 החלפת מכשירים ודא שהתקנת את הגרסה האחרונה של.BlackBerry Desktop Software חבר את המכשיר הנוכחי למחשב. פתח את.BlackBerry Desktop Manager לחץ על Switch Device Wizard (אשף החלפת מכשירים). לחץ על Start (התחל). פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך. אם אתה עובר ממכשיר BlackBerry המשויך ל- Service,BlackBerry Internet במכשיר ה- BlackBerry החדש, באשף ההתקנה, פתח את מסך הגדרת הדואר האלקטרוני. עדכן את קוד הזיהוי (PIN) של המכשיר. העברת קובץ בין המכשיר למחשב באמצעות Roxio Media Manager חבר את מכשיר ה- BlackBerry למחשב. במחשב שלך, פתח אתManager.BlackBerry Desktop לחץ פעמיים על מנהל המדיה. גרור קובץ או תיקייה ממיקום אחד למיקום אחר. לקבלת מידע נוסף על העברה וניהול של קובצי מדיה, עיין.Media Manager עזרה מקוונת הזמינה ב Roxio 31

34 סנכרון נתונים בין המכשיר למחשב חבר את מכשיר ה- BlackBerry למחשב. פתח את.BlackBerry Desktop Manager לחץ על Synchronize (סנכרן). סמן את תיבת הסימון לצד אחת מהפעולות או לצד כמה מהן. לחץ על Synchronize (סנכרן) הכנס כרטיס מדיה השתמש בכרטיס מדיה מסוג microsd לצורך הרחבת הזיכרון הזמין במכשיר ה-, BlackBerry לצורך אחסון קובצי מדיה כגון שירים, רינגטונים, סרטוני וידאו או תמונות. ייתכן שכרטיס המדיה נמכר בנפרד מהמכשיר. 1. הרם את קצה המכסה של כרטיס המדיה 2. החזק את כרטיס המדיה כך שמגעי הנחושת בכרטיס המדינה פונים כלפי חזית המכשיר. 3. החלק את כרטיס המדיה לחריץ כרטיס המדיה עד שייכנס למקומו בנקישה. 4. הפוך את המכסה של חריץ כרטיס המדיה למטה. 5. לחץ על המכסה של חריץ כרטיס המדיה כך שהמכסה ייכנס למקומו בנקישה במצב שטוח. להסרת כרטיס המדיה, הסר את המכסה של חריץ כרטיס המדיה. לחץ על כרטיס המדיה ולאחר מכן שלוף אותו החוצה. 32

35 תרשים 13. הכנס את כרטיס המדיה איתור מידע נוסף כדי לצפות במדריך למשתמש של מכשיר ה- BlackBerry, לחץ על עזרה ברשימת היישומים או בתפריט של יישום כלשהו. כדי להציג את ערכת הלימוד של,BlackBerry 101 את המדריך למשתמש, מידע בטיחות ומידע על המוצר או להציג את הסכם רישיון התוכנה ואת האחריות על המכשיר, הכנס את תקליטור BlackBerry User Tools שצורף למכשיר, לכונן התקליטורים של המחשב שלך. כדי לחפש מידע על הרשת האלחוטית שלך או על תוכנית השירות האלחוטי, בקר באתר האינטרנט של ספק שירות התקשורת האלחוטית שלך. כדי לחפש תוכנות, משחקים ואביזרים למכשיר, בקר באתר. 33

36 כדי לרכוש אביזרים למכשיר, פנה לספק שירות התקשורת האלחוטית שלך או בקר באתר. 34

37 פתרון בעיות אין באפשרותי להתחבר לרשת אלחוטית נסה לבצע את הפעולות הבאות: ודא שכרטיס ה- SIM מוכנס למכשיר ה- BlackBerry באופן נכון. ודא שהפעלת את החיבור לרשת האלחוטית. ודא שהפעלת את החיבור לרשת ה- Wi-Fi. ודא שאתה נמצא באזור עם כיסוי.Wi-Fi אם רשת ה- Wi-Fi אינה מופיעה ביישום ההתקנה של ה- Wi-Fi ואתה יודע את שם הרשת, התחבר לרשת ה- Wi-Fi באופן ידני. ודא שאפשרויות החיבור ביישום ההתקנה של ה- Wi-Fi נכונות. אם כבר אימתת אפשרויות אלה, ודא שאפשרויות החיבור המתקדמות עבור רשת ה- Wi-Fi נכונות. אם המכשיר שלך משויך לחשבון דוא"ל המשתמש ב- Enterprise BlackBerry,Server ייתכן שהארגון שלך מונע את הופעת דפדפן הנקודה החמה או מגביל את השימוש בדפדפן הנקודה לצורך גלישה בדפי אינטרנט. אם אתה משתמש בשיטת הגדרת לחצן דחיפה לצורך התחברות ב- Wi-Fi, ודא שנקודת הגישה לרשת מופעלת ב- Setup Wi-Fi Protected ושהוגדרה לשלוח את הפרופיל שלה. ודא שמכשיר אחר אינו מנסה להתחבר באותו זמן ושרק נקודת גישה אחת בטווח נמצאת במצב זה. 35

38 אין באפשרותי לשייך את המכשיר שלי לכתובת דואר אלקטרוני נסה לבצע את הפעולות הבאות: במסך הגדרת הדואר האלקטרוני, ודא שהקלדת נכון את כל פרטי כתובת הדואר האלקטרוני. ודא שכתובת הדואר האלקטרוני אכן משויכת לחשבון דואר אלקטרוני נתמך (למשל, חשבון דואר אלקטרוני של POP3 או של.(IMAP לקבלת מידע נוסף על חשבונות דואר אלקטרוני נתמכים, פנה אל ספק השירות האלחוטי שלך. אם אתה מנסה להוסיף כתובת דוא"ל עבודה של Microsoft Outlook או IBM Lotus Notes למכשיר ה- BlackBerry שלך, היכנס לאתר האינטרנט להגדרת דואר אלקטרוני במחשב שלך, לפי כתובת דף האינטרנט שספק שירות התקשורת האלחוטית שלך סיפק, והוסף את כתובת הדוא"ל בעבודה. כדי להיכנס, נדרשים לך שם משתמש וסיסמה. תוכל ליצור שם משתמש וסיסמה לכניסה באשף ההתקנה, במסך הגדרת הדואר האלקטרוני. איני מצליח לשלוח או לקבל הודעות נסה לבצע את הפעולות הבאות: ודא כי מכשיר ה- BlackBerry שברשותך מחובר לרשת האלחוטית. אם אינך נמצא בשטח כיסוי אלחוטי, המכשיר שברשותך אמור לשלוח את ההודעות עם חזרתך לשטח כיסוי אלחוטי. 36

39 אם יצרת כתובת דואר אלקטרוני או הוספת כתובת דואר אלקטרוני קיימת למכשיר שלך באמצעות מסך הגדרת הדואר האלקטרוני באשף ההגדרה, ודא כי קיבלת הודעת הפעלה למכשיר שלך מאת.BlackBerry Internet Service אם לא קיבלת הודעת הפעלה (ייתכן כי הגעת ההודעה תימשך זמן מה), באשף ההתקנה, פתח את מסך הגדרת הדואר האלקטרוני כדי לשלוח ספר שירות למכשיר שלך. אם לא קיבלת הודעת רישום מהרשת האלחוטית, בצע רישום של המכשיר שלך. בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על אפשרויות מתקדמות. לחץ על טבלת הניתוב של המארח. הקש על המקש. לחץ על הירשם כעת. אם החלפת מכשירים, ודא שהחלפת שירות דוא"ל למכשיר החדש שלך. כדי להחליף שירות דוא"ל למכשיר החדש, באשף ההתקנה, פתח את מסך הגדרת הדואר האלקטרוני. אם יצרת שם משתמש וסיסמה במהלך הגדרת הדואר האלקטרוני במכשיר, הקלד את פרטי הכניסה. הקש על המקש. לחץ על החלף מכשיר. אם לא יצרת שם משתמש וסיסמה במהלך הגדרת הדואר האלקטרוני במכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך. אם פריט התפריט לשליחת הודעה אינו מופיע, ודא שהוספת כתובת דוא"ל או קוד זיהוי אישי עבור איש הקשר. שלח מחדש את ההודעה. פתח הודעה. הקש על המקש מחדש.. לחץ על שלח אם אתה משתמש במסנני הודעות דואר אלקטרוני, ודא כי אפשרויות מסנני ההודעה הוגדרו כראוי. 37

40 אינני יכול לבצע או לקבל שיחות נסה לבצע את הפעולות הבאות: ודא כי מכשיר ה- BlackBerry שברשותך מחובר לרשת האלחוטית. אם אינך יכול לבצע שיחות והחיוג הקבוע מופעל, ודא שמספר הטלפון של איש הקשר שלך מופיע ברשימת החיוג הקבוע. לחלופין, השבת את החיוג הקבוע. אם עברת לארץ אחרת ולא שינית את אפשרויות החיוג החכם שלך, הקש את מספר הטלפון המלא של איש הקשר שלך, כולל קוד המדינה וקוד האזור. אם אינך מקבל שיחות, ודא כי חסימת השיחות והעברת השיחות כבויות. ייתכן שכרטיס ה- SIM שברשותך תומך ביותר ממספר טלפון אחד, גם אם בפועל יש לך אחד בלבד. ודא שמספר הטלפון שלך הוגדר כמספר הטלפון הפעיל. 38

41 הודעה משפטית,RIM,BlackBerry כל הזכויות שמורות Research In Motion Limited Motion SureType,Research In וסימני מסחר, שמות וסמלים קשורים הם קניינה של Research In Motion Limited והם רשומים ו/או משמשים כסימני מסחר בארה"ב, קנדה ומדינות ברחבי העולם. Lotus וכן Lotus,Domino,Bluetooth SIG. IBM סימן מסחר של Bluetoothהוא International Business Machines Corporation. Intel סימני מסחר של Notesהם הוא סימן מסחר של Outlook,Intel Corporation. Microsoft ו- Windows הם סימני מסחר של Microsoft Corporation. Novell ו- GroupWise הם סימני מסחר של Novell,.Inc השם Roxioהוא סימן מסחר של Sonic Solutions. Wi-Fi ו- WPA הם סימני מסחר של.Wi-Fi Alliance כל סימני המסחר האחרים הם קניינם של בעליהם בהתאמה. חלקים של BlackBerry Device Software מוגנים בזכויות יוצרים The Project ( כל הזכויות שמורות. מכשיר הטלפון החכם ומכשירים אחרים של BlackBerry ו/או התוכנה הנלווית אליהם מוגנים בזכויות יוצרים, באמנות בינלאומיות ובפטנטים שונים, לרבות פטנט אחד או יותר מהפטנטים הבאים בארה"ב: ;6,278,442 ;6,271,605 ;6,219,694 ;6,075,470 6,073, 318; D416,256 ;D445,428. ;D433,460 פטנטים אחרים רשומים או ממתינים בארה"ב ובמדינות שונות ברחבי העולם. בקר בכתובת כדי לקבל רשימת פטנטים של חברת RIM (כפי שהיא מכונה להלן). תיעוד זה, יחד עם כל התיעוד המוזכר בו, כגון תיעוד המסופק או הזמין ב- מסופק או נגיש "כמות שהוא" וגם "כמות שהוא זמין" וללא תנאי, אישור, אחריות, מצג או ערבות כלשהם של Research In Motion Limited 39

42 ושל החברות המסונפות לה ("RIM") ו- RIM לא אחראית לאי-דיוקים, שגיאות או השמטות טיפוגרפיים, טכניים או אחרים בתיעוד זה. במטרה להגן על המידע הקנייני והסודי ו/או על הסודות המסחריים של חברת,RIM ייתכן שתיעוד זה מתאר היבטים מסוימים של טכנולוגיית RIM במונחים כלליים. חברת RIM שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את המידע הכלול בתיעוד; עם זאת, חברת RIM אינה מתחייבת לבצע עבורך כל שינויים, עדכונים, שיפורים או תוספות אחרות מעין אלה בתיעוד, מעת לעת או בכלל. תיעוד זה עשוי להכיל הפניות למקורות מידע, חומרה או תוכנה, מוצרים או שירותים של צד שלישי, לרבות רכיבים ותוכן כגון תוכן המוגן על ידי זכויות יוצרים ו/או אתרי אינטרנט של צד שלישי (המכונים להלן בשם כולל "מוצרים ושירותים של צד שלישי"). לחברת RIM אין שליטה על 'מוצרים ושירותים של צד שלישי' והיא אינה אחראית לו, לרבות אך לא רק לתוכן, לדיוק, לציות לחוקי זכויות יוצרים, לתאימות, לביצועים, למהימנות, לחוקיות, להגינות, לקישורים או לכל היבט אחר בעניין 'מוצרים ושירותים של צד שלישי'. הכללת הפניה ל'מוצרים ושירותים של צד שלישי' בתיעוד זה אינה מעידה על אישור המוצרים והשירותים של הצד השלישי או על אישור הצד השלישי על ידי RIM בכל אופן שהוא. למעט אם הדבר אסור באופן מפורש על פי הדין החל בתחום השיפוט שלך, נשללים בזאת כל תנאי, אישור, אחריות, מצג או ערבות מכל סוג, במפורש או מכללא, ובכלל זה, אך לא רק, כל תנאי, אישור, אחריות, מצג או ערבות בדבר עמידות, התאמה למטרה או שימוש מסוימים, סחירות, איכות בת מכר, אי-הפרה, איכות משביעת רצון, או תואר, או הנובעים מתקנון או מנוהג או מאופן ניהול העסקים או מנוהג מסחרי, או הקשורים לתיעוד או לשימוש בתיעוד, או ביצועים או העדר ביצועים של תוכנה, חומרה, שירות או מוצרים ושירותים כלשהם של צד שלישי או לביצועי שירותים כלשהם המוזכרים בזאת ייתכן שיש לך זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה ומאזור לאזור. הדין בתחומי שיפוט מסוימים עשוי לאסור על שלילה או הגבלה של אחריות מכללא. בכפוף למותר על פי דין, כל הערבויות או התנאים 40

43 הקשורים לתיעוד שאינם ניתנים לשלילה כמוגדר לעיל, אך ניתנים להגבלה, מוגבלים לתשעים (90) יום מהתאריך בו קיבלת לראשונה את התיעוד או את הפריט המהווה את נושא התביעה. במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט שלך, בשום מקרה RIM לא תישא באחריות בגין כל סוג של נזק הקשור לתיעוד זה או לשימוש בו, או לביצועים או העדר ביצועים של תוכנה, חומרה, שירות או מוצרים ושירותים של צד שלישי המוזכרים כאן, לרבות אך לא רק נזקים הבאים: נזקים ישירים, תוצאתיים, מופתיים, אגביים, עקיפים, מיוחדים, דמי נזק עונשיים, או דמי נזק בנסיבות מחמירות, דמי נזק בגין אובדן רווחים או הכנסות, אי-מימוש חיסכון צפוי, השבתת העסק, אובדן מידע עסקי, אובדן הזדמנות עסקית, או אובדן או השחתה של נתונים, אי-שידור או אי-קבלה של נתונים, בעיות הקשורות ליישומים המשמשים ביחד עם מוצרים או שירותים של,RIM עלויות השבתה, אובדן השימוש במוצרים או שירותים של RIM או בחלק מהם או בשירותי זמן אוויר, עלות סחורות חלופיות, עלויות כיסוי, מתקנים או שירותים, עלות הון, או אובדן כספי דומה, בין אם נזקים אלה היו בתחום הציפיות או לא היו בתחום הציפיות, אף אם חברת RIM קיבלה עצה בנוגע לאפשרות קיומם של נזקים מעין אלה במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט שלך, לא יחולו על RIM שום התחייבות, חובה או אחריות כלפיך בין אם לפי דיני חוזים, נזיקין או אחריות אחרת, לרבות אחריות בגין רשלנות או אחריות קפידה. ההגבלות, השלילות וכתבי הוויתור כאן יחולו: (א) ללא תלות באופי של עילת התביעה, הדרישה או התביעה שלך, לרבות, אך לא רק, הפרת חוזה, רשלנות, נזיקין, אחריות קפידה או תיאוריה משפטית אחרת ויגברו על הפרה יסודית או הפרות יסודיות או אי-ביצוע של המטרה היסודית של הסכם זה או כל תרופה שהוא מכיל; וכן (ב) על RIM והחברות 41

44 המסונפות שלה, היורשים, הממונים, הסוכנים, והספקים (כולל ספקים של שירותי זמן אוויר) שלהן, מפיצים מורשים של RIM (גם כולל ספקים של שירותי זמן אוויר) והמנהלים, העובדים והקבלנים העצמאיים של אלה. בנוסף להגבלות ולשלילות לעיל, אף מנהל, עובד, סוכן, מפיץ, ספק או קבלן עצמאי של RIM או חברה מסונפת של RIM לא ישאו באחריות הנובעת מהתיעוד או הקשורה אליו. לפני הרישום כמנוי של מוצרים ושירותים של צד שלישי, התקנתם או השימוש בהם, באחריותך לוודא שספק שירותי זמן אוויר שלך הסכים לתמוך בכל התכונות שלהם. התקנה או שימוש במוצרים ושירותים של צד שלישי עם מוצרים ושירותים של RIM עשויים לדרוש רישיון שימוש בפטנט, סימן מסחר, זכויות יוצרים או רישיונות אחרים, על מנת להימנע מפגיעה בזכויות של צד שלישי או הפרתן. באחריותך הבלעדית להחליט אם להשתמש במוצרים ושירותים של צד שלישי וכן לברר אם דרושים לשם כך רישיונות של צד שלישי. אם דרושים רישיונות כאלה, באחריותך לרכוש אותם. אין להתקין או להשתמש במוצרים ושירותים של צד שלישי לפני שרכשת את כל הרישיונות הנחוצים. כל המוצרים והשירותים של צד שלישי המסופקים עם מוצרים ושירותים של RIM מסופקים לנוחיותך ו- RIM מספקת אותם "כמות שהם" ללא תנאים, אישורים, אחריות, מצגים או ערבויות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, ו- RIM לא נושאת באחריות כלשהי ביחס למוצרים ושירותים אלה. השימוש שלך במוצרים ושירותים של צד שלישי מעוגן בהסכמתך לתנאים של רישיונות נפרדים והסכמים אחרים החלים על גורמי צד שלישי ובכפוף אליהם, למעט אם אלה מכוסים במפורש על ידי רישיון או הסכם אחר עם.RIM 42

45 תנאי השימוש בכל מוצר או שירות של RIM מוגדרים ברישיון נפרד או בהסכם אחר עם RIM החל עליהם. שום דבר מהאמור בתיעוד זה לא נועד לגבור על אחריות או הסכמים כתובים מפורשים אחרים שסיפקה RIM עבור חלקים ממוצר או שירות של.RIM Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE United Kingdom פורסם בקנדה 43

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד