הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200"

תמליל

1 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

2 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר. אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו לפני פניה אל אגף קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות. בברכה, יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ לקוחות נכבדים, 2 הינכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו: וכמו כן להיות חברים ב- הסרה מאחריות )פייסבוק( שלנו: חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד, תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה. כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים. הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה. יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. כמו כן, יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים בחוברת זו ללא הודעה מוקדמת.

3 תוכן העניינים כללי הבטיחות... חלקי המצלמה... חיוויים על הצג... חיבור אביזרים... הכנסת סוללה וכרטיס זיכרון... טעינת הסוללה... צילום בסיסי... כפתור התצוגה... צילום מקרוב ומיקוד ידני... כפתור הניווט וחוגת הפיקוד... כפתור הניווט... תפעול מבזק... צילום תמונות בר צ ף... תוכניות הצילום... תפריטים... צ פ י ה... חיבור לטלוויזיה... חיבור למחשב... 3

4 כללי הבטיחות ''שאו את המצלמה בתיק מרופד להגנה מפני חבטות, רטיבות ואבק. ''הגנו על המצלמה מטמפרטורות קיצוניות. ''אסור לצלם ישירות את השמש או אור לייזר כדי שלא להזיק לחיישן הצילום. ''אסור לפרק את המצלמה מעבר למתואר בחוברת ההפעלה. ''אסור לחבר את המצלמה לספק מתח לא מקורי. ''השתמשו אך ורק בסוללות המומלצות ע"י היצרן. שימרו עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ועדיף בשקית ניילון כדי למנוע אפשרות שעצם מוליך חשמל יגרום לקצר בין ההדק החיובי לשלילי. הקפידו להוציא את הסוללות מהמצלמה כאשר אינה בשימוש והקפידו לפנות את הסוללות ה"גמורות" למתקן איסוף ייעודי. ''השתמשו אך ורק בכרטיסי הזיכרון המומלצים ע"י היצרן. ''ניקוי צג המצלמה באמצעות מטלית יבשה ורכה בלבד. ''ניקוי עדשת המצלמה באמצעות נייר ניקוי ייעודי. ''הקפידו לכבות את המצלמה בזמן הפעולות הבאות: טעינה או פריקה של הסוללות. טעינה או פריקה של כרטיס הזיכרון. חיבור או ניתוק כבל ספק הכוח. חיבור או ניתוק כבלי התקשורת, הוידאו או האודיו. 4

5 חלקי המצלמה - FZ200 DMC- 5 1 ע צ מ ית - "עדשת" המצלמה 1. 2 מנוף הזום 2. 3 כפתור צילום תמונות 3. 4 נורית חיווי צילום מושהה / נורית עזר למיקוד האוטומטי 4. 5 חוגת תוכניות הצילום 5. 6 מבזק מובנה 6. 7 נ צ ר ת שליפת המבזק והכנסתו לפעולה 7. 8 ת פ ס לחיבור רצועת נשיאה 8. 9 בורר מיקוד אוטומטי/ידני ]AF//MF[ 9. 1 מנוף 010 פיקוד צידי 1 כפתור 111 מיקוד ]FOCUS[ 1 בית 212 העצמית

6 חלקי המצלמה - FZ200 DMC- 1 צג 313 LCD 1 ע 414 ינ ית/ כוונת אלקטרונית 1 בורר 515 ע ינ ית/מסך ]EVF/LCD[ 1 ת ו ש 616 ב ת אקטיבית להתקן חיצוני 1 מיקרופון 717 סטראופוני 1 כפתור 818 מעבר למצב צפייה 1 נעילת 919 מיקוד/חשיפה AF/[ ]AE LOCK 2020 כפתור הדלקה וכיבוי 2121 כפתור הקלטת וידאו 2222 כפתור צילום תמונות ברצף 2323 כפתור Fn נורית חיווי פעולה 2525 חוגת פיקוד אחורית 2626 כפתור תצוגה ]DISP.[ 2 כפתור 727 תפריט/אישור ]MENU/SET[ 2828 כפתור תפריט מהיר ]Q.MENU[ 2929 כפתור ניווט 3030 כפתור Fn3 6

7 חלקי המצלמה - FZ200 DMC חוגת כוונון ד יא ו פ ט ר )לבעלי משקפי ר א י ה( 3 חיבור 232 למיקרופון חיצוני / שלט רחוק ]MIC/REMOTE[ 3 רמקול 333 מובנה 3 יציאת 434 אודיו/וידאו דיגיטלי Mini HDMI 3 יציאת 535 אודיו/וידאו אנלוגי ותקשורת USB 7

8 חלקי המצלמה - FZ200 DMC- 3 ת ב ר יג לחיבור חצובה נ צ ר ת פתיחת מכסה בית סוללה וכרטיס זיכרון מכסה בית סוללה וכרטיס זיכרון כניסת כ ב ל ס פ ק חשמל 939 8

9 חלקי המצלמה - FZ62 DMC- 1 ע צ מ ית - "עדשת" המצלמה 1. 2 מנוף הזום 2. 3 כפתור צילום תמונות 3. 4 נורית חיווי צילום מושהה / נורית עזר למיקוד האוטומטי 4. 5 חוגת תוכניות הצילום 5. 6 מבזק מובנה 6. 7 רמקול מובנה 7. 8 ת פ ס לחיבור רצועת נשיאה 8. 9 בית העצמית 9. 9

10 חלקי המצלמה - FZ62 DMC- 1 כפתור 919 מיקוד ]FOCUS[ 1010 צג LCD 1 ע 111 ינ ית/ כוונת אלקטרונית 1 נ צ ר 212 ת שליפת המבזק והכנסתו לפעולה 1 מיקרופון 313 סטראופוני 1 בורר 414 ע ינ ית/מסך ]EVF/LCD[ 1 נעילת 515 מיקוד/חשיפה AF/[ ]AE LOCK 1 כפתור 616 הדלקה וכיבוי 1 כפתור 717 הקלטת וידאו 1 כפתור 818 צילום תמונות ברצף 2020 נורית חיווי פעולה 2121 חוגת פיקוד אחורית 2222 כפתור תצוגה ]DISP.[ 2323 כפתור תפריט/אישור ]MENU/SET[ 2424 כפתור תפריט מהיר ]Q.MENU[ 2525 כפתור ניווט 2626 כפתור מעבר למצב צפייה 2 בורר 727 מיקוד אוטומטי/ידני ]AF//MF[ 10

11 חלקי המצלמה - FZ62 DMC- 2 חוגת 828 כוונון ד יא ו פ ט ר )לבעלי משקפי ר א י ה( 2 יציאת 929 אודיו/וידאו דיגיטלי Mini HDMI 3 יציאת 030 אודיו/וידאו אנלוגי ותקשורת USB 3 ת ב ר יג לחיבור חצובה נ צ ר ת פתיחת מכסה בית סוללה וכרטיס זיכרון מכסה בית סוללה וכרטיס זיכרון כניסת כ ב ל ס פ ק חשמל

12 חיוויים על הצג בזמן צילום העדפות אישיות סגנון התמונה אפקט צבע מיקרופון זום מצב פעולת המבזק התאמת עוצמת המבזק איכות הקלטה גודל תמונה מייצב תמונה אזהרת רעד מצלמה איכות צילום מקרוב מצב הקלטה 10 מצב פעולת המיקוד 5 12

13 חיוויים על הצג בזמן צילום מיקוד אוטומטי שינוי התאמת צמצם- ס ג ר צילום תמונות ברצף 27 שיטת מדידת האור 12 קיבולת הסוללה נורית עזר למיקוד האוטומטי נעילת מיקוד/חשיפה תאריך ושעה נוכחיים שיפור חדות תנועה הסטוגרמה מסגרת מדידת אור נקודתית מסגרת המיקוד האוטומטי צילום מושהה שעון עולמי יום הטיול מיקום שם גיל מד אור 30 חתימת תאריך קיבולת הזיכרון הפנוי איזון ללבן זמן הקלטה שעבר אמצעי ההקלטה - כרטיס או זיכרון רגישות לאור פיצוי על צילום "נגד האור" פיצוי חשיפה 34 תוכנית הצילום מהירות ס ג ר 25 מ פ ת ח צמצם 13

14 חיבור אביזרים חיבור מכסה עצמית חיבור רצועת אחיזה 14

15 חיבור אביזרים - רק DMC- FZ200 חיבור סך אור הביאו לחפיפה 15

16 חיבור אביזרים - רק DMC- FZ200 שימוש בצג 16

17 הכנסת סוללה וכרטיס זיכרון הערה: המצלמה יכולה לתפקד גם ללא כרטיס זיכרון נשלף תוך הסתמכות על הזיכרון הפנימי. פתחו את מכסה בית הסוללה וכרטיס הזיכרון. הכניסו את הכרטיס והסוללה בכיוון הנכון ושימו לב שלא לגעת במגעים )B(. להוצאת הסוללה הסיטו את הנ צ ר ה )A(. להוצאת הכרטיס, לחצו עליו תחילה פנימה. שימו לב שהכרטיס אינו נעול בפני הקלטה. מצב המאפשר הקלטה סגרו את מכסה בית הסוללה וכרטיס הזיכרון. SD Memory Card (8 MB to 2 GB) SDHC Memory Card (4-32 GB) SDXC Memory Card (48-64 GB) ניתן להשתמש בכרטיסי הזיכרון הבאים: 17

18 טעינת הסוללה הוציאו את הסוללה מהמצלמה )שימו לב לנ צ ר ת שחרור הסוללה( ו"הושיבו" אותה בתוך המטען. חברו את כבל החשמל לשקע המתאים של הספק. חברו את קצהו השני של אותו כבל לשקע החשמל שבקיר. נורית החיווי )A( דולקת במהלך הטעינה וכבית עם סיומה )לאחר כ- 155 דקות(. נורית חיווי מהבהבת מצביעה על מצב של תקלה! הקפידו לנתק מהחשמל בסיום הטעינה. מומלצת הטענה ראשונית של הסוללה למשך 5-6 שעות. במידה ולא משתמשים במצלמה תקופה ארוכה, מומלץ להקפיד על הטענה מינימלית פעם בחודשיים. 18

19 צילום בסיסי הפעילו את המצלמה בהסטת כפתור ההדלקה. ו ד א ו שיש מספיק מקום בזיכרון של המדיה שנבחרה להקלטה ושהסוללה טעונה בחשמל. לפני הפעלה ראשונה צריך לבחור את שפת המ מ ש ק, לפ ר מ ט את כרטיס הזיכרון ולכוון את שעון המצלמה והתאריך כמפורט בהמשך בסעיף "תפריטי המצלמה". העבירו את חוגת תוכניות הצילום לתוכנית הצילום האוטומטית ה"חכמה". 19

20 צילום בסיסי העבירו את בורר מיקוד אוטומטי/ ידני למצב מיקוד אוטומטי.AF העבירו את בורר ע ינ ית/מסך למצב הפעולה הרצוי. כאשר משתמשים בע ינ ית, צריך לסובב את חוגת כיוון דיאופטר )A( לקבלת תמונה ברורה. 20

21 צילום בסיסי מסגרו את התמונה הרצויה תוך הקטנת או הגדלת נושא הצילום בעזרת מנוף הזום, עד לקבלת הקומפוזיציה הרצויה. מידת הטיית מנוף הזום קובעת את מהירות הזום. בדגם DMC-FZ200 ניתן לכוון את יחס ההגדלה גם באמצעות מנוף הפיקוד הצידי. הגדלה הקטנה מקדו את המצולם באמצעות חצי לחיצה על כפתור הצילום כאשר הוא נמצא בתוך מסגרת המיקוד שבמרכז הצג. כל עוד יוחזק הכפתור חצי לחוץ, לא ישתנו המיקוד והחשיפה )מהירות הסגר ומ פ ת ח הצמצם( שנקבעו אוטומטית, גם אם המצלמה ת ופ נ ה לכיוון מעט שונה כדי לשפר את הקומפוזיציה. שימו לב שלא להסתיר עם היד את המבזק ואת נורית העזר למיקוד האוטומטי. הערה: אם מדובר בנושא צילום הנמצא בתנועה, המצלמה יכולה לעקוב אחריו Tracking( )AF לאחר נעילת מיקוד באופן הבא: מקמו את המצולם הרצוי בתוך המסגרת ולחצו על כפתור.]AF/AE LOCK[ 21

22 צילום בסיסי צלמו את התמונה באמצעות לחיצה על כפתור צילום תמונות או החלו בהקלטת הוידאו בלחיצה על כפתור הקלטת וידאו*. עשו זאת בעדינות - הרעדת המצלמה, תביא לתמונה מטושטשת! *כדי להפסיק את הקלטת הוידאו לחצו שוב על כפתור הקלטת וידאו. צילום תמונות חיווי מיקוד תקין מסגרת המיקוד האוטומטי 2 הקלטת וידאו זמן הקלטה שנותר זמן הקלטה שעבר חיווי הקלטה

23 כפתור התצוגה כל לחיצה על כפתור התצוגה -,]DISP.[ משנה את החיוויים על גבי צג ה- LCD בהתאם לסגנון שהוגדר ולמצב הפעולה: צילום או צפייה. A B מצב צילום בסגנון צג: C D בסגנון עינית: מצב צ פ י ה E F G 23

24 צילום מקרוב ומיקוד ידני לצילום מקרוב, העבירו את בורר מיקוד אוטומטי/ ידני למצב מיקוד מקרוב. למיקוד ידני, העבירו את בורר מיקוד אוטומטי/ ידני למצב מיקוד ידני, לחצו על חוגת הפיקוד האחורית כדי להציג את סרגל המיקוד וסובבו אותה כדי למקד את המצולם. בדגם DMC-FZ200 הסיטו את מנוף הפיקוד הצידי כדי להציג את סרגל המיקוד והמשיכו להסיט אותו כדי למקד את המצולם )רק בתנאי שהגדרתם קודם בתפריט ]Setup[ את הפריט Lever[ ]Side למצב.)]FOCUS[ 24

25 כפתור הניווט וחוגת הפיקוד לכפתור הניווט 2 תפקידים: 1 הוא 1. מאפשר גישה ישירה )קיצור דרך( לשינוי אפשרויות פעולה נפוצות. 2 הוא 2. פותח את תפריט המצלמה ומאפשר ניווט בין אפשרויות התפריט. השימוש בו על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה )ימינה-שמאלה, מעלה-מטה ופנימה לבחירה ואישור(. שימו לב שלא כל האפשרויות זמינות בכל תוכניות הצילום! הכניסה והיציאה מהתפריטים בלחיצה על מרכז כפתור הניווט )כפתור תפריט/אישור( או על כפתור תפריט מהיר /מחיקה.]Q.MENU[ חוגת הפיקוד האחורית מתפקדת בשתי דרכים: סיבוב )1( על מנת לכוון ערכים ולחיצה פנימה )2( כדי לאשר את הבחירה. 25

26 כפתור הניווט אפשרויות הגישה הישירה מצבי מיקוד אוטומטי )בדגם )DMC-FZ200 הפעלת מנגנון א ת ור פ נ ים ) פ ר צ וף( המתמקד אוטומטית בפני מצולמים. נעילת מיקוד וחשיפה על מצולם בתנועה. מיקוד "רב אזורי": התמקדות אוטומטית על פי ניתוח 23 אזורים בתמונה. מיקוד "ממורכז": התמקדות אוטומטית במה שנמצא בתוך מסגרת המיקוד. )DMC-FZ62( )בדגם Fn2 כפתור המוקצה מראש לאחד מפריטי תפריט הצילום, לפי העדפות הצלם. הקצאת הכפתור נעשית בפריט התפריט Fn BUTTON SET שבתפריט הגדרות המצלמה.SETUP ISO רגישות לאור AUTO רגישות אוטומטית. רגישות "חכמה" מותאמת לתזוזת המצולם ולתאורה. רגישות ידנית - ניתן לבחור בערכים שונים בין 100 לבין 3200 או 6400 בהתאם לדגם

27 כפתור הניווט WB התאמת המצלמה לסוג התאורה מבחינת ג ו ן )צבע( האור AWB איזון ללבן אוטומטי. התאמה לתאורת אור שמש. התאמה לתאורת יום מעונן. התאמה לתאורת אור שמיים )צל(. התאמה לתאורת מבזק התאמה לנורת להט הלוגן. זיכרון לאיזון ללבן "ידני" שנעשה קודם. הגדרת ערך טמפרטורת צבע. צילום מושהה הצילום יבוצע מיידית. הצילום יבוצע 2 שניות לאחר הלחיצה על כפתור הצילום. הצילום יבוצע 10 שניות לאחר הלחיצה על כפתור הצילום. לאחר 10 שניות תצולמנה 3 תמונות בהפרשי זמן של 3 שניות. OFF 2SEC. 10SEC. 10S / 3PICTURES 27

28 תפעול מבזק פתיחת מבזק בחרו במצה הפעולה הרצוי בפריט התפריט FLASH שבתפריט REC Mode )ר. בהמשך(. סגירת המבזק בלחיצתו פנימה. הבזק אוטומטי לפי הצורך. הבזק אוטומטי עם הבזק מקדים להפחתת תופעת "עיניים אדומות". הבזק מאולץ בכל מקרה. הבזק מאולץ עם הבזק מקדים להפחתת תופעת "עיניים אדומות". הבזק עם חשיפה ארוכה לקליטת תאורת הרקע ועם הבזק מקדים להפחתת תופעת "עיניים אדומות". המבזק אינו פועל בשום מקרה. 28

29 צילום תמונות בר צ ף לחצו על כפתור צילום תמונות בר צ ף ובחרו בקצב הרצוי לכם: סמל מספר תמונות לשניה מספר תמונות מכסימלי עם מבזק הערה: כאשר מופיע הסימן,AF המיקוד האוטומטי פועל כל הזמן וממקד מחדש כל אחת מהתמונות שבר צ ף. 29

30 תוכניות הצילום העבירו את חוגת מצבי הפעולה לתוכנית הצילום הרצויה. הערה: בחירת אפשרויות משנה בכל תוכנית צילום, כולל כיוונים בתוכניות הצילום התומכות בכך, נעשית באמצעות כפתור הניווט על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה )ימינה- שמאלה, מעלה-מטה ופנימה לבחירה ואישור(. תוכנית צילום "חכמה" המזהה בעצמה את תנאי הצילום ומכוונת לפיהן אוטומטית את מנגנוני המצלמה. תוכנית צילום אוטומטית עם אפשרות להתערבות ידנית על פי שיקול דעתו של הצלם כמו פיצוי חשיפה או ביטול פעולת המבזק. P תוכנית צילום שבה מהירות ה ס ג ר נקבעת אוטומטית על פי מ פ ת ח הצמצם שנבחר. לחצו על כפתור ]EXPOSURE[ ובחרו באמצעות חוגת הפיקוד האחורית את מ פ ת ח הצמצם הרצוי. A תוכנית צילום שבה מ פ ת ח הצמצם נקבע אוטומטית על פי מהירות הסגר שנבחרה. לחצו על כפתור ]EXPOSURE[ ובחרו באמצעות חוגת הפיקוד האחורית את מהירות הסגר הרצויה. S 30

31 תוכניות הצילום תוכנית צילום שבה הן מ פ ת ח הצמצם והן מהירות הסגר נקבעים ידנית. לחצו על כפתור ]EXPOSURE[ ובחרו באמצעות חוגת הפיקוד האחורית את מ פ ת ח הצמצם ומהירות הסגר. המעבר ביניהם בלחיצה על חוגת הפיקוד האחורית. שימו לב: אם למשל מאריכים את משך זמן הכנסת האור )מהירות הסגר( צריך להצר את אלומת האור )מ פ ת ח הצמצם( ולהיפך. יש לזכור שככל שמשך זמן הכנסת האור ארוך יותר )המספרים קטנים יותר(, כך גדל הסיכון שהתמונה תהיה מטושטשת בגלל תזוזת המצלמה או המצולם. מצד שני ככל שהצמצם יהיה פתוח יותר )המספרים גדולים יותר(, התמונה עלולה להיות מטושטשת בגלל שמה שנמצא לפני ואחרי המצולם לא יהיה חד. M צילום וידאו בשליטה ידנית. בחירת התוכנית באמצעות כפתור הניווט והכיוון באמצעות חוגת הפיקוד האחורית. שימו לב להוראות האינטראקטיסיות שעל גבי התצוגה. "זיכרונות" לשמירת הגדרות מצלמה מועדפות. ההכנסה ל"זיכרון" לאחר כיוון ההגדרות המועדפות נעשית בבחירת האפשרות.SETUP שבתפריט הגדרות המצלמה CUST.SET MEM. C1 C2 תוכנית צילום לאפקטים אומנותיים. תוכנית צילום מותאמת מראש לנסיבות הצילום. ב ח ר ו בתפריט שנפתח את תת-התוכנית הרצויה באמצעות כפתור הניווט על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. SCN 31

32 תוכניות הצילום צילום דיוקן. צילום דיוקן מרוכך. צילום נוף ביום. צילום פנורמי. צילום אירועי ספורט צילום עוקב תנועה. צילום דיוקן בלילה. צילום נוף בלילה. צילום נוף בלילה ללא חצובה. חיבור מספר חשיפות לתמונה אחת. צילום מזון. צילום עם ציון גיל. צילום חיות מחמד. צילום שקיעה. צילום ברגישות גבוהה. צילום דרך זכוכית חלון. צילום בתלת ממד. צילום פנורמי בחרו את כיוון הסיבוב, לחצו חצי לחיצה כדי למקד ולאחר שלחצתם עד הסוף, סובבו את המצלמה חצי סיבוב בכיוון שבחרתם תוך כ- 8 שניות. A B C D E לאחר שניה לאחר 2 שניות לאחר 3 שניות הגובה המשותף אזור שלא ינוצל 32

33 תוכניות הצילום צילום עוקב תנועה תוכנית לצילום עצם בתנועה תוך טשטוש הרקע. לחצו חצי לחיצה כדי למקד ולאחר שלחצתם עד הסוף, הניעו את המצלמה בתנועה אחידה כדי לעקוב אחר העצם הנע. צילום בתלת ממד תוכנית צילום להפקת תמונה עם "עומק" על גבי טלוויזיה התומכת בוידאו תלת ממד. לחצו פעם אחת על כפתור הצילום וסובבו את המצלמה משמאל לימין בתנועה אחידה בהתאם להדרכה האינטראקטיבית. המצלמה תצלם רצף תמונות מהם תבחר אוטומטית את זוג התמונות הדרוש להפקת תמונת תלת ממד. 33

34 תפריטים ל ח צ ו במצב צילום על מרכז כפתור הניווט.]MENU/SET[ ב ח ר ו בקטגוריה הרצויה. בחרו בפריט התפריט הרצוי. שנו את ההגדרה הרצויה בלחיצות מעלה/מטה על כפתור הניווט על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה אשרו בלחיצה על מרכז כפתור הניווט MENU/[.]SET 34

35 תפריטים התפריטים מסודרים בחמש קטגוריות: ]Rec[ ]Motion Picture[ ]Playback Mode[ ]Playback[ ]Setup[ הגדרות הצילום. הגדרות צילום וידאו. הגדרות אופן הצ פ י ה. הגדרות הטיפול בתמונות. הגדרות המצלמה. תפריט מהיר במהלך הצילום, ניתן לגשת להגדרות הצילום הנפוצות בקיצור דרך: ל ח צ ו על כפתור תפריט מהיר.]Q.MENU[ ב ח ר ו פריט התפריט הרצוי בלחיצות ימינה/שמאלה על כפתור הניווט. שנו את ההגדרה הרצויה בלחיצות מעלה/מטה על כפתור הניווט. אשרו בלחיצה על מרכז כפתור הניווט.]MENU/SET[ 35

36 תפריטים Rec Photo Style Aspect Ratio Picture Size Quality ISO Limit Set ISO Increments Face Recog. AF Mode הגדרות הצילום קביעת אפקט ברירת מחדל. קביעת יחס הממדים של התמונה )היחס בין גובה התמונה לרוחבה(. בחירת גודל התמונה )מספר הפיקסלים שבה(. קביעת איכות התמונה )יחס הדחיסה(. הגבלת רגישות מרבית. מדרגות הרגישות לאור. זיהוי אנשים מוכרים )שנתוני שם וגיל שלהם הוכנסו לזכרון(. לאותם אנשים גם תינתן עדיפות בהתאמת המיקוד והחשיפה. 1 בחרו 1. באפשרות:.]MEMORY[ 2 בחרו 2. באפשרות:.]New[ 3 צלמו 3. דיוקן ברור של האדם והכניסו נתונים בהתאם להנחיות האינטראקטיביות שבתצוגה. תחום המיקוד האוטומטי: הפעלת מנגנון א ת ור פ נ ים ) פ ר צ וף( המתמקד אוטומטית בפני מצולמים. נעילת מיקוד וחשיפה על מצולם בתנועה. מיקוד "רב אזורי": התמקדות אוטומטית על פי ניתוח 23 אזורים בתמונה. 36

37 תפריטים מיקוד "ממורכז": התמקדות אוטומטית במה שנמצא בתוך מסגרת המיקוד. AF Style Quick AF AF/AE LOCK Metering Mode אופן מעקב מנגנון המיקוד האוטומטי אחר המצולם. מיקוד אוטומטי רצוף. נעילת המיקוד, החשיפה או שניהם גם יחד. שיטת שקלול מדידת האור. מדידת אור רב אזורית. מדידת אור משוקללת מרכז. מדידת אור נקודתית. i.dynamic Min. Shtr Speed i.resolution Digital Zoom Stabilizer AF Assist Lamp FLASH Flash Synchro Flash Adjust. "גמישות" חכמה. הגבלת מהירות הסגר כדי שהתמונה לא "תימרח" כתוצאה מרעד מצלמה. שיפור רזולוציה "חכם". הפעלת זום דיגיטלי שמגדיל את התמונה אלקטרונית ולא אופטית. הפעלת מייצב תמונה. הפעלת נורית עזר למיקוד האוטומטי. בחירת מצב פעולת המבזק. סנכרון המבק להתחלת החשיפה או לסופה. התאמה אוטומטית של עוצמת המבזק. 37

38 תפריטים Red-Eye Removal Conversion Auto Bracket Date Stamp Clock Set [Motion Picture] Rec Mode [AVCHD] [MP4] Rec Quality Exposure Mode Continuous AF Wind Cut Zoom Mic הפחתת תופעת "עיניים אדומות" בצילום עם מבזק. התאמה לעדשת עזר. צילום אוטומטי של תמונות נוספות "ליתר ביטחון". הגדרת חתימת תאריך. כיוון שעון המצלמה. הגדרות צילום וידאו פורמט הקלטת הוידאו פורמט הקלטה המתאים לצפייה בטלוויזית.HD פורמט הקלטה המתאים לצפייה באינטרנט. איכות וגודל תמונת הוידאו. הגדרת תוכנית צילום וידאו ידנית. הפעלת מיקוד רצוף. סינון רחש נשיבת הרוח. התאמת המיקרופון למצב הזום. 38

39 תפריטים [Setup] הגדרות המצלמה כיוון שעון המצלמה. בחירת אזור הזמן במיקום הנוכחי. ובמיקום היעד נתוני הנסיעה. בחירת צלילי פעולה. כיוון עוצמת הקול של המצלמה. הכנסת הגדרות מצלמה מועדפות ל"זיכרון". הקצאת כפתור FN לפריט תפריט. הקצאת המנוף הצידי לכיוון זום או מיקוד במצב של מיקוד ידני. כיוון בהירות הצג ורוויית הצבע שלו. התאמת הצג לצפייה בנסיבות שונות. סגנון העינית: עינית או צג סגנון הצג: עינית או צג קווי רשת על המסך לסיוע בקומפוזיציה. הסטוגרמה. 39

40 תפריטים סימון מסגרת תמונת הוידאו שתוקלט. הצגת קיבולת זיכרון פנוי בתמונות או בזמן הקלטה. הבלטת אזורים "שרופים" בתמונה. [Expo.Meter] הצגת מד האור אפשרות לזכור את יחס הזום או את מצב המיקוד הידני גם לאחר כיבוי המצלמה. תצוגה מסייעת למיקוד הידני. הגדרת אפשרויות הכיבוי האוטומטי - כיבוי אוטומטי לאחר זמן קצוב של העדר שימוש וכן החשכת מסך כדי לחסוך בחשמל. הצגת התמונה על גבי המסך גם כשבוחרים בכוונת. משך הצגת תמונה לאחר צילום. איפוס המספור ה"רץ" של התמונות. איפוס )אתחול( המצלמה להגדרות יצרן. בחירת ייעוד כבל התקשורת :USB בחירה בעת החיבור, חיבור למדפסת, חיבור למחשב. התאמה לטלוויזיה המחוברת למצלמה - בחירת שיטת השידור )בארץ צ"ל.)PAL 40

41 תפריטים הפעלת אפשרות שליטה במצלמה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. התאמת תמונה תלת ממדית לטלוויזיה רגילה או לטלוויזיה התומכת בתלת ממד. ביטול סיבוב תמונה "עומדת". SCN מצב פעולה SCN רגיל או מתקדם. אפשרות לזכור את פריט התפריט האחרון גם לאחר כיבוי המצלמה. הצגת גרסת התוכנה של המצלמה. פירמוט כרטיס הזיכרון. מומלץ לפרמט רק כשהמצלמה מחוברת לחשמל! בחירת שפת הממשק. הדגמת ייצוב התמונה. 41

42 צ פ י ה צ פ י ה בתמונות רגילות לחצו על כפתור המעבר למצב צ פ י ה ודפדפו בין התמונות באמצעות כפתור הניווט ימינה-שמאלה. לחצו על כפתור ]DISP.[ כדי לשנות את החיוויים בתצוגה. - A מס' ספרייה וקובץ - B תמונה מס'... מתוך... צ פ י ה בסרטוני וידאו התחלת/המשך הצגה ועצירה במקום. חזרה למהירות רגילה במהלך הילוך מהיר. הפסקה. הילוך מהיר אחורה. הילוך מהיר קדימה. כוונו את עוצמת הקול באמצעות כפתורי הזום. 42

43 צ פ י ה הגדלת תמונה מעבר ל"אלבום" תמונות 43

44 צ פ י ה מחיקת תמונות למחיקת התמונה הנצפית, לחצו על כפתור המחיקה ובחרו באפשרות:.]Yes[ כדי למחוק תמונות נוספות, בחרו בשלב זה באפשרות All[ ]Delete למחיקת כל התמונות או באפשרות: Multi[ ]Delete למחיקת תמונות נבחרות. סמנו את התמונות למחיקה באמצעות כפתור ]DISP.[ ואשרו את המחיקה בלחיצה על כפתור.]MENU/SET[ 44

45 חיבור לטלוויזיה צריך לחבר את המצלמה לטלוויזיה כששתיהן מכובות! בחיבור דיגיטלי או אנלוגי בהתאם לטלוויזיה שברשותינו: שימו לב להגדרות ההתאמה לטלוויזיה המחוברת למצלמה בסעיף: "תפריטים". חיבור דיגיטלי חיבור HDMI לאודיו ולוידאו דיגיטלי.HD חיבור HDMI מעביר את הוידאו בצורה האיכותית ביותר וגם הפשוטה ביותר לשימוש משום שהוא מעביר במקביל לוידאו גם את האודיו. אם ניתן למצוא חיבור HDMI בטלוויזיה, כדאי להשתמש בו בעדיפות ראשונה. חיבור HDMI בין מכשירים תומכי HDMI CEC )תקן בקרה למכשירי אלקטרוניקה ביתיים( מאפשר שליטה הדדית ביניהם. למשל: טלוויזיה תדלק ותכבה במקביל למצלמה המחוברת אליה. כבל HDMI mini הקפידו על כיוון החיבור הערה: הכבל אינו מסופק אך ניתן לרכשו בנפרד. 45

46 חיבור לטלוויזיה חיבור אנלוגי וידאו אנלוגי מועבר דרך כבל יחיד. אודיו אנלוגי יחיד )"מונו"(, מחובר לצד שמאל )L(. לבן - צהוב - אודיו וידאו הקפידו על כיוון החיבור הערה: הכבלים אינם מסופקים אך ניתנים לרכשם בנפרד. 46

47 חיבור למחשב חובה לכבות את המצלמה ולנתק אותה מ כ ב ל ס פ ק החשמל בעת חיבור וניתוק כבל התקשורת.USB יש לחבר את כבל התקשורת קודם למחשב ורק אח"כ למצלמה. לפני הדלקת המצלמה חובה לוודא שהכבל "יושב" טוב במקומו, בשני קצותיו. כמו כן צריך להגדיר בתפריט ההגדרות Connect( )USB את ייעוד כבל התקשורת.USB ב ד ק ו שמערכת ההפעלה שלכם תומכת בזיהוי אוטומטי של המצלמה. בכל מקרה של ס פ ק, ניתן להפעיל שוב את תקליטור ההתקנה שס פ ק עם המצלמה והכולל גם תוכנות עזר. שימו לב שלא ללחוץ Enter באופן אוטומטי אלא לעקוב אחר ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. לאחר זיהוי המצלמה ע"י מערכת ההפעלה של המחשב, ניתן לצפות בקבצי התמונות והוידאו שבמצלמה באמצעות כל תוכנה לטיפול בתמונות שקיימת במחשב וכן להעביר אותם לצורך אחסון, צריבה או הדפסה. הקפידו על כיוון החיבור כבל USB 47

48 חיבור למחשב הערה חשובה ניתן כמובן להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו ישירות למחשב או לטלוויזיה התומכים בכך מראה התיקיות במחשב 48

49 הוראות בטיחות קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה. 1 קרא 1. את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר. 2 שמור 2. את דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד. 3 שים 3. לב לאזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות. 4 ציית 4. להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש. 5 מים 5. ולחות: אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים למשל:חדר אמבטיה, סמוך לכיור, מרתף לח, ליד בריכת שחיה. 6 עגלות 6. ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן. 7 התקנה 7. על קיר או תקרה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן. 8 אוורור: 8. יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור. 9 חום: 9. יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום )ובכלל זה גם ממגברים(. 1 חיבור 010 לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. 1 הגנה 111 על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים. 1 ניקוי: 212 לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה. 1 קווי 313 חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל. 49

50 הוראות בטיחות 1 תקופות 414 אי-שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. 1 חדירת 515 עצמים או נוזלים: יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי המכשיר. 1 ריח 616 חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום, שממנו רכשת את המכשיר. 1 נזק 717 המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ מורשה: א. כבל החשמל או התקע ניזוקו. ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר. ג. המכשיר נחשף לגשם. ד. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו. ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק. 1 טיפול: 818 אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים. 1 חברו 919 את כבל החשמל רק לשקע המחובר להארקה תקינה. הארקה תמנע סכנת התחשמלות. 2 אין 020 לחשוף מארז סוללות לחום גבוה, כגון אור שמש,אש וכו. 2 יש 121 לאפשר נגישות חופשית להתקן החיבור של המכשיר לרשת החשמל. 2 יש 222 לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזנה מרשת החשמל. 2 זהירות 323 סכנה :החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ.יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. 2 אם 424 פתיל הזינה ניזוק על מנת למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת על ידי היבואן. 2 יש 525 להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש. 50

51 הוראות בטיחות לשימוש במטען מנע חדירה של מים או לחות אל המטען. הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, למשל, אל תניח אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'. מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, אחוז בספק הכול ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו. מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולא במקום חשוף לגשם וכו'. יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. 51

52

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

SKODA KAROQ

SKODA KAROQ SKODA KAROQ מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל 6.5 ריפודי בד שחור חישוקי סגסוגת "16 בקרת שיוט אדפטיבית control Adaptive cruise מערכת אקטיבית Lane assist מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת רמת גימור AMBITION

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד