C7350 Series

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "C7350 Series"

תמליל

1 C7350 Series

2 הקדמה היצרן עשה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמידע במדריך זה יהיה שלם, מדויק ועדכני. Oki אינה אחראית לתוצאות הנובעות מטעויות שמעבר לשליטתה. כמו כן, Oki אינה יכולה להבטיח, ששינויים שנעשו על ידי יצרנים אחרים במוצרי תוכנה המוזכרים במדריך זה, לא ישפיעו על ישימות המידע שבמדריך. אזכור מוצרי תוכנה של חברות אחרות אינו מהווה בהכרח המלצה של Oki לשימוש בהם. למרות שנעשו כל המאמצים הסבירים כדי שמדריך זה יהיה מדויק ויוכל לסייע באופן מרבי, אין לנו כל מחויבות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול בזאת. מנהלי ההתקנים וספרי ההדרכה העדכניים ביותר זמינים באתר האינטרנט של :Oki כל הזכויות שמורות ל-. Ltd Oki Europe.Oki Electric Industry Ltd. סימנים מסחריים רשומים של חברת הם ו- Microline Oki Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של המשרד לאיכות הסביבה של ארה ב..Microsoft סימנים מסחריים רשומים של חברת הם ו- Windows Microsoft, MS-DOS שמות מוצרים ומותגים אחרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים אחרים של בעליהם. כשותף ב- Star Energy קבע היצרן שהמוצר עומד בהנחיות Energy Star לגבי ניצול אנרגיה יעיל. מוצר זה עומד בדרישות (EMC) Council Directives 89/336/EEC ו-( LVD ) 73/23/EEC לגבי עמידה בחוקי המדינות המשתתפות בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית ומתח נמוך. C7350 מדריך למשתמש < 2

3 תוכן עניינים הקדמה ואזהרות הערות, התראות מבוא... תכונות...6 השימוש במדריך זה...8 שימוש מקוון מתחילים... כיצד תוכן התקליטורים...9 תקליטור - 1 מנהלי מדפסת... 9 תקליטור - 2 ספרי הדרכה...9 תקליטור - 3 רשת... 9 רכיבי המדפסת התקנה הזנת נייר הזנה ידנית חיבור לחשמל לוח הבקרה הגדרות תפריטים שינוי שפת התצוגה תדפיס אישור הזנת נייר, גודל ואמצעי הדפסה נייר, סוגי מעטפות, שקפים ומדבקות הזנת נייר ויציאת נייר גודלי נייר עובי נייר והגדרות אמצעי הדפסה הגדרות מדפסת אישור ההגדרות הנוכחיות שינוי ההגדרות כיבוי מדפסת מנהלי בחירת מנהל מדפסת התקנת מנהל מדפסת הרחבת רשת של מנהל המדפסת אפשרויות מותקנות תפעול תחזוקה... החלפת מחסנית הטונר החלפת התוף C7350 מדריך למשתמש < 3

4 החלפת רצועת ההעברה החלפת יחידת הפיוזר הובלת המדפסת בעיות... פתרון חסימות נייר במגש הנייר מאחורי הכיסוי הקדמי ברצועת ההעברה מאחורי הכיסוי האחורי ביחידת הפיוזר ביחידת הדופלקס במגשי נייר נוספים מצב שידור מקבילי פתרון בעיות בעיות בהזנת נייר חסימת הנייר נפתרה, אך המדפסת עדיין לא מדפיסה הדפסה מתוך... Windows 49 לא ניתן לקבוע את התצורה של חיבור...USB 49 התדפיס משובש או שגוי בחיבור מקבילי המדפסת מציגה בקשה לשנות את גודל הנייר כדי להמשיך בהדפסה הדפסה לא ברורה שונות המדפסת דולקת, אך אינה עוברת למצב מקוון ביטול עיבוד ההדפסה המדפסת משמיעה רעש מוזר הטונר נמרח כאשר נוגעים בפני השטח המודפסים אביזרים... זיכרון נוסף דיסק קשיח פנימי יחידת הדופלקס מגשי נייר נוספים S700 Scancopier System מפרטים... ממדים חיצוניים מתכלים... פריטים מפתח Oki נציגויות של חברת פרטי C7350 מדריך למשתמש < 4

5 ואזהרות הערות, התראות הערה הערה מספקת מידע נוסף. התראה! עלול מתעלמים ממנו, הדבר מספקת מידע נוסף, שאם התראה בתפקוד המכשיר או לגרום לו נזק. לפגום אזהרה! עלול מתעלמים ממנו, הדבר מספקת מידע נוסף, שאם אזהרה נזק למשתמש. לגרום השתמש בפריטים מתכלים מקוריים של Oki בלבד, כדי להבטיח איכות וביצועים מיטביים של החומרה. מוצרים שאינם מקוריים של Oki עלולים לפגום בביצועי המדפסת, ומבטלים את תוקף האחריות. המפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כל הסימנים המסחריים מאושרים. C7350 מדריך למשתמש < 5

6 מבוא איחולינו על רכישת מדפסת צבעונית זו של!Oki בפרק זה תמצא סיכום של התכונות המרכזיות של המדפסת שרכשת, וכן מספר עצות לגבי אופן השימוש במדריך למשתמש זה, להפקת תוצאות מיטביות מן המדפסת. תכונות קיימים שלושה דגמים שונים לבחירתך:.C7350dtn,C7350dn,C7350n < הדפסה במהירות גבוהה - 24 דפי צבע בדקה, 26 דפי שחור-לבן בדקה. < הדפסת חוברות. < טכנולוגיית Single Pass Digital להשגת איכות, מהירות ואמינות ברמה גבוהה. < רזולוציה של 1200 x 600 dpi לקבלת פלט באיכות גבוהה מאוד. < הדפסה דו-צדדית (דופלקס) להפקת פלט דו-צדדי אמין (תכונה תקנית בדגמים C7350dn ו- C7350dtn, אופציונלית בדגם.(C7350n < מהירות גבוהה, ממשק מקבילי דו-כיווני (IEEE-1284) וממשק USB 2.0 במהירות מרבית. < קישוריות לרשת, בהתאם לתקן בענף, באמצעות ממשק רשת פנימי. < מיתוג ממשקים אוטומטי בין ממשק,USB ממשק מקבילי וממשק רשת. < קיבולת כונן דיסק קשיח גבוהה של.20GB < אמולציית PCL5c & PCL6 ו- 3 Adobe PostScript מקורי עם מיתוג אוטומטי. < טיפול רב-תכליתי בנייר, עם מגש נייר תקני ל- 530 דפים ומגש רב-תכליתי ל- 100 דפים, עד לקיבולת מרבית של 1690 דפים כאשר המגש השני והשלישי מותקנים. < קיבולת משקל נייר של 60 גר'/מ"ר עד 203 גר'/מ"ר. < מגש רב-תכליתי תקני עבור כרטיסים, מעטפות וכו'. < מגש פלט ל- 500 דפים (סדר יורד) ומגש בסדר עולה ל- 100 דפים, לפלט רציף וחלק. C7350 מדריך למשתמש < 6

7 < ידידותי לסביבה: מצב חיסכון בחשמל מתקדם ממזער את צריכת החשמל, והפרדה בין הטונר ליחידת התוף מאפשרת לצמצם בזבוז. < כוונון אוטומטי של איזון צבע: כדי להבטיח פלט עקבי כל הזמן, המכשיר מבצע בדיקת צבע אוטומטית כאשר מדליקים אותו וכאשר פותחים וסוגרים את הכיסוי העליון, ומכוונן את איזון הצבע באופן אוטומטי. ניתן אף להגדיר שהמכשיר יבצע איזון צבע במהלך הדפסות ארוכות. < זיהוי אמצעי הדפסה אוטומטי: זיהוי משקל אמצעי ההדפסה המוזן במדפסת, ולאחר מכן כוונון אוטומטי של טמפרטורת החימום, המהירות (במקרה הצורך) ומתח ההעברה, כדי להבטיח חימום מתאים והדפסה איכותית. < המדפסת שלך היא אחת המדפסות הצבעוניות השייכות למשפחת Oki,C7350n/C7350dn/C7350dtn המוגדרת בהתאם לטבלה הבאה: דגם דופלקס דיסק קשיח מגש שני מגש שלישי ארון אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי C7350n תקני אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי C7350dn תקני אופציונלי תקני אופציונלי תקני C7350dtn C7350 מדריך למשתמש < 7

8 במדריך זה השימוש מדריך זה ינחה אותך שלב אחר שלב בהוצאת המדפסת מהאריזה, בהתקנתה ובתפעולה, ויסייע לך להפיק את מרב התועלת מתכונותיה המתקדמות הרבות. המדריך כולל גם קווים מנחים לפתרון בעיות ותחזוקה, כדי להבטיח המשך ביצועים מיטביים. כמו כן, תמצא הנחיות שיסייעו לך בהוספת אביזרים אופציונליים, בהתאם לצרכיך. המדריך למשתמש נכתב תוך התבססות על מספר דגמים של המדפסת, והדבר בא לידי ביטוי באיורים ובצילומי המסכים. התמקד בדגם שאותו אתה מתקין. מדריך למשתמש זה מציג בצורה ברורה את תהליך ההתקנה והתחזוקה של המדפסת החדשה שלך. מידע זה מוצג ברצף ההגיוני המתאים לביצוע התקנה מוצלחת. הערה בנוסף למידע הנכלל במדריך זה, תמצא עזרה מקוונת מקיפה הקשורה לתוכנת מנהל המדפסת. שימוש מקוון שימוש מקוון מדריך זה מיועד לקריאה מהמסך באמצעות תוכנת.Adobe Acrobat Reader השתמש בכלי הניווט והתצוגה הנכללים ב- Acrobat. C7350 מדריך למשתמש < 8

9 כיצד מתחילים התקליטורים תוכן התקליטורים המצורפים למדפסת שלך מכילים את פריטי התוכנה הבאים: מדפסת - 1 מנהלי תקליטור Oki LPR < < תקליטור התקנה Oki Template < < מנהלי מדפסת (כל השפות) כלי השירות מתוארים בקצרה בכלי העזרה שנמצא בתקליטור, וניתן להתקינם בהתאם לצורך. הדרכה - 2 ספרי תקליטור < מדריך למשתמש במדפסת - 3 רשת תקליטור PrintSuperVision < NDPS < Oki CD Install < < מנהל התקני אחסון Oki Storage < הדפסת PDF ישירה < תוכנה לפיקוח על ההדפסה < מדריך לעבודה ברשת C7350 מדריך למשתמש < 9

10 המדפסת רכיבי 1. כיסוי עליון 2. לוח הבקרה 3. תפס שחרור כיסוי עליון 4. מגש רב-תכליתי (הזנה ידנית) 5. מגש נפתח לתמיכה בנייר סרגלי נייר 6. כיסוי קדמי 7. מגש נייר 8. חיווי כמות נייר מתג הפעלה C7350 מדריך למשתמש < 10

11 .11 ראשי (4) LED 12. גלגל שחרור נייר 13. יחידת הפיוזר 14. תוף ומחסנית טונר (ציאן) 15. תוף ומחסנית טונר (מגנטה) 16. תוף ומחסנית טונר (צהוב) 17. תוף ומחסנית טונר (שחור) C7350 מדריך למשתמש < 11

12 18. שקע חיבור לחשמל 19. מגש נייר אחורי 20. ממשקים וחריץ לכרטיס אופציונלי 21. מחבר ממשק USB 22. מחבר ממשק מקבילי 23. ממשק רשת C7350 מדריך למשתמש < 12

13 התקנה נייר הזנת 1. הסר את מגש הנייר מהמדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 13

14 2. כוונן את סרגלי הנייר והמעצור האחורי בהתאם לגודל הנכון של הנייר שבו אתה משתמש. 3. כדי למנוע חסימות נייר: < אין להשאיר רווח בין הנייר לבין סרגלי הנייר והמעצור האחורי. < אין למלא את המגש יתר על המידה. הקיבולת תלויה בסוג הנייר ובעובי הנייר. < אין להזין נייר פגום. < אין להזין בו-זמנית דפי נייר בגדלים שונים, באיכות שונה או בעובי שונה. < אין להוציא את מגש הנייר במהלך ההדפסה. < סגור את מגש הנייר בעדינות. C7350 מדריך למשתמש < 14

15 4. כאשר מגש הנייר התחתון מותקן, לא ניתן להשתמש בו אם לא מותקן מגש נייר מעליו. (1) (2) (1) (2) (1) (2) C7350 מדריך למשתמש < 15

16 5. בשעת הדפסה בסדר יורד, ודא שיציאת הנייר האחורית סגורה (הנייר יוצא מהחלק העליון של המדפסת). הדפים נערמים בסדר ההדפסה וקיבולת המגש היא כ- 500 דפים, תלוי בעובי הנייר. 6. בשעת הדפסה בסדר עולה, ודא שיציאת הנייר האחורית פתוחה, ושתומך הנייר פתוח. הדפים נערמים בסדר הפוך וקיבולת המגש היא כ- 100 דפים, תלוי בעובי הנייר. התראה! לפתוח או לסגור את יציאת הנייר האחורית במהלך ההדפסה, אין שהדבר עלול לגרום לחסימת נייר. מאחר הערה השתמש תמיד בעורם דפים אחורי עבור נייר עבה (כרטיסים וכו'). 7. הזן דפי נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה, כמוצג באיור, הן עבור הדפסה לאורך והן עבור הדפסה לרוחב: C7350 מדריך למשתמש < 16

17 ידנית הזנה 1. פתח את המגש הרב-תכליתי, והרחב את סרגלי הזנת הנייר. 2. הזן את הנייר וכוונן את סרגלי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שבו אתה משתמש. 3. הזן את הנייר במגש הרב-תכליתי כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה עבור הדפסה חד-צדדית, וכשהצד המודפס פונה כלפי מטה עבור הדפסה דו-צדדית (דופלקס). 4. אל תחרוג מהקו המציין שמגש הנייר מלא Full) (Paper (כ- 100 דפים, בהתאם לעובי הנייר). 5. הזן מעטפות או דפי נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כמוצג באיור, הן עבור הדפסה לאורך והן עבור הדפסה לרוחב. התראה! לפתוח או לסגור את יציאת הנייר האחורית במהלך ההדפסה, אין שהדבר עלול לגרום לחסימת נייר. מאחר C7350 מדריך למשתמש < 17

18 לחשמל חיבור אזהרה! שמתג ההפעלה של המדפסת שתחבר את כבל החשמל, ודא לפני אין אספקת חשמל. כבוי, וכי 1. חבר את כבל החשמל (1) לשקע החשמל במדפסת, ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק, והפעל את אספקת החשמל הדלק את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה הראשי (2). המדפסת תבצע רצף אתחול והתחממות. כאשר המדפסת תהיה מוכנה, חיווי READY (מוכן לפעולה) נדלק ונשאר דולק (ירוק), וצג ה- LCD מציין ONLINE (מקוון). הערה לאחר התקנת מחסניות הטונר החדשות, ההודעה TONER LOW (אין די טונר) או CHANGE TONER (החלף טונר) עשויה להופיע בתצוגה. אם הודעה זו אינה נעלמת לאחר הדפסה של מספר עמודים, התקן מחדש את מחסנית הטונר המתאימה. C7350 מדריך למשתמש < 18

19 2 3 הבקרה לוח Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel Attention (אדום). חיווי דולק מציין שתשומת לבך נדרשת, 1. חיווי אך ההדפסה נמשכת. חיווי מהבהב מציין שתשומת לבך נדרשת, אך ההדפסה נעצרה. Ready (ירוק). דולק המדפסת מוכנה לקבלת נתונים. הבהוב 2. חיווי מציין עיבוד נתונים או שגיאה. צג גביש נוזלי.(LCD) לוח.(LCD) שתי שורות הכוללות עד 24.3 תווים אלפאנומריים מציגות את מצב המדפסת, פריטי תפריט במצב תפריט והודעות שגיאה. לחצן תפריט. לחץ לחיצה קצרה כדי להיכנס למצב MENU (תפריט)..4 לחץ שוב לחיצה קצרה כדי לבחור בתפריט הבא. לחץ במשך יותר מ- 2 שניות כדי לגלול בין התפריטים השונים. ((+). לחץ לחיצה קצרה כדי לגלול קדימה, Item (פריט) 5. לחצן לפריט התפריט הבא. ((+). לחץ לחיצה קצרה כדי לגלול קדימה, Value (ערך) 6. לחצן להגדרת הערך הבא עבור כל פריט תפריט. Select (בחירה). לחץ לחיצה קצרה כדי לבחור את התפריט, 7. לחצן הפריט או הערך שמופיעים בצג. Cancel (ביטול). לחץ כדי לבטל עבודת הדפסה. 8. לחצן (-). לחץ לחיצה קצרה כדי לגלול אחורה, Value (ערך) 9. לחצן להגדרת הערך הבא עבור כל פריט תפריט. (-). לחץ לחיצה קצרה כדי לגלול אחורה, Item (פריט) 10. לחצן לפריט התפריט הבא. C7350 מדריך למשתמש < 19

20 (מדפסת במצב מקוון). מעבר בין מצב מקוון ללא Online 11. לחצן מקוון. לחיצה על לחצן זה במצב Menu (תפריט) מחזירה את המדפסת למצב.ONLINE לחיצה על לחצן זה כאשר בצג מופיע DATA PRESENT (נתונים קיימים) כופה על המדפסת להדפיס את כל הנתונים שנותרו במדפסת. כמו כן, כאשר מוצגת שגיאה על גודל נייר שגוי, לחיצה על לחצן Online כופה על המדפסת להדפיס. תפריטים הגדרות שפת התצוגה שינוי Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel בצע את ההנחיות הבאות כדי לשנות את השפה המוצגת בצג LCD של המדפסת. 1. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב לא מקוון. 2. לחץ על לחצן Menu שוב ושוב, עד שהאפשרות SYSTEM CONFIG MENU (תפריט תצורת מערכת) תוצג. 3. לחץ על לחצן Select (בחירה). 4. לחץ על לחצן Item שוב ושוב, עד שהאפשרות LANGUAGE (שפה) תוצג. 5. לחץ על לחצן Value (ערך) שוב ושוב, עד שתוצג השפה הרצויה לך. 6. לחץ על לחצן Select (בחירה). כוכבית (*) תוצג ליד השפה הנבחרת. 7. בסיום הגדרת שפת התצוגה, לחץ על לחצן.Online C7350 מדריך למשתמש < 20

21 תדפיס אישור הדפס רשימה של הגדרות תפריטים כדי לאשר שתצורת המדפסת מוגדרת כראוי. Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel 1. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות INFORMATION MENU (תפריט מידע), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 2. ודא שהאפשרות PRINT MENU MAP (הדפס מפת תפריטים) מוצגת על צג ה- LCD. 3. לחץ על לחצן Select (בחירה) כדי להדפיס את מפת התפריטים. ואמצעי הדפסה נייר, גודל הזנת המדפסת מזהה באופן אוטומטי את עובי הנייר ואת גודלו. עם זאת, תוכל לגבור על הגדרות אלה באופן הבא: באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, באפשרותך לבחור: < באיזה נייר להשתמש < מה גודל הנייר שבו ברצונך להשתמש < משקל הנייר (עובי) < סוג הנייר הערה < אם ההגדרות במדפסת שונות מאלה שנבחרו במחשב, המדפסת לא תדפיס ובצג תוצג הודעת שגיאה. < הגדרות המדפסת הבאות ניתנות כהמלצה בלבד. יישומים מסוימים מחייבים לבחור את הגדרות הזנת הנייר, הגודל וסוג אמצעי ההדפסה מתוך היישום עצמו (תחת Page Setup [הגדרת עמוד]). C7350 מדריך למשתמש < 21

22 הזנת נייר בחירת Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel ניתן להגדיר את מגש הזנת הנייר, גודל הנייר, עובי הנייר וסוג אמצעי ההדפסה באופן ידני בלוח הבקרה של המדפסת, כמתואר להלן: 1. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב לא מקוון. 2. לחץ על לחצן Menu שוב ושוב עד להצגת האפשרות PRINT MENU (תפריט הדפסה), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 3. לחץ על לחצן Item עד שהאפשרות PAPER FEED (הזנת נייר) תוצג. 4. לחץ על לחצן Value עד להצגת הזנת הנייר הרצויה, ולאחר מכן לחץ על לחצן.Select כוכבית (*) תוצג ליד הזנת הנייר הנבחרת. הערה כאשר האפשרות AUTO TRAY SWITCH (החלפה אוטומטית בין מגשים) מוגדרת כ- ON (פועלת), ובמדפסת מותקן יותר ממגש נייר אחד, הזנת הנייר עוברת אוטומטית למגש הנייר הזמין הבא, ומאפשרת הדפסה ללא הפסקה. C7350 מדריך למשתמש < 22

23 הנייר גודל Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel הערה 1. בשעת שימוש במגשי נייר, גודלי נייר סטנדרטיים מזוהים אוטומטית כאשר ההגדרה CASSETTE SIZE (גודל מגירה) נבחרת (ברירת מחדל). יש להגדיר גודל נייר עבור גודלי נייר מותאמים אישית בלבד. 2. בשעת שימוש במגש הרב-תכליתי,(MP) יש לבחור את גודל הנייר. 1. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב לא מקוון. 2. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות PRINT MENU (תפריט הדפסה), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select שוב ושוב, עד להצגת האפשרות 3. לחץ על לחצן (+) Item או ( ) EDIT SIZE (עריכת גודל). עד להצגת גודל הנייר הרצוי, ולאחר 4. לחץ על לחצן (+) Value או ( ) מכן לחץ על לחצן.Select כוכבית (*) תוצג ליד גודל הנייר הנבחר. 5. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב ONLINE (מקוון). 6. לפני הדפסת הקובץ, בחר את הגדרות הנייר הנכונות במנהל המדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 23

24 אמצעי הדפסה סוג ועובי של המדפסת מזהה באופן אוטומטי את סוג הנייר ואת עוביו. עם זאת, תוכל לגבור על הגדרות אלה באופן הבא: Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel התראה! סוג אמצעי ההדפסה או עובי אמצעי ההדפסה אינם מוגדרים אם הפיוזר עלול להינזק. ההדפסה נפגמת, וגלגל כראוי, איכות 1. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב לא מקוון. 2. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות MEDIA MENU (תפריט אמצעי הדפסה), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select עד להצגת האפשרות MEDIA TYPE 3. לחץ על לחצן (+) Item או ( ) (סוג אמצעי הדפסה) או MEDIA WEIGHT (עובי אמצעי הדפסה) עבור המגש הדרוש. עד להצגת סוג הנייר או עובי 4. לחץ על לחצן (+) Value או ( ) הנייר הרצוי, ולאחר מכן לחץ על לחצן.Select כוכבית (*) מוצגת לצד סוג הנייר או עובי הנייר שבחרת. 5. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב מקוון. לפני הדפסת הקובץ, בחר את הגדרות הנייר הנכונות במנהל המדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 24

25 שקפים ומדבקות מעטפות, נייר, סוגי אנו ממליצים לפעול בהתאם להנחיות הבאות בשעת בחירת נייר ומעטפות לשימוש במדפסת זו: < יש לאחסן את כל דפי הנייר והמעטפות בצורה ישרה, הרחק ממקור לחות, מקור חום או אור שמש ישיר. < השתמש במעטפות המיועדות לשימוש במדפסות לייזר. < שימוש בנייר עבה, או בעל מרקם שאינו חלק, יקצר את אורך חיי התוף ויפיק הדפסה באיכות נמוכה. ניתן לשפר את איכות ההדפסה על-ידי שינוי הגדרת אמצעי ההדפסה ל- Heavy Ultra (עבה במיוחד). עם זאת, בחירה באפשרות זו תגרום להאטת קצב ההדפסה ותמנע אפשרות שימוש ביחידת הדופלקס. < אין להשתמש בנייר חלק, מבריק או זוהר מאוד. < אין להשתמש בנייר מכתבים בעל תבליטים, בנייר גס מאוד או בנייר שיש הבדלים גדולים בין המרקמים שלו בשני צדדיו. < אין להשתמש בנייר מנוקב, גזור או בעל קצוות לא חלקים. < אין להשתמש במעטפות עם חלונות או עם חיבורים מתכתיים. < אין להשתמש במעטפות עם כיסוי נדבק מעצמו. < אין להשתמש בנייר או מעטפות לחים, פגומים או מקומטים. < אין להשתמש בנייר פחם, נייר העתקה, נייר רגיש לאור, נייר רגיש ללחץ או נייר להעתקה תרמית. < אמצעי ההדפסה צריכים להיות מיועדים לשימוש במדפסות לייזר צבעוניות ובמכונות צילום בצבע. < אמצעי הנייר צריכים להיות עמידים בחום של 200 C במשך 0.1 שניות. < המדבקות צריכות לכסות את הדף כולו. < יש להקפיד שהדבק, או הדף שעליו מודבקות המדבקות, לא ייחשפו לרכיב כלשהו של המדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 25

26 נייר ויציאת נייר הזנת ניתן לבחור את מגש הזנת הנייר ויציאת הנייר, וכן ניתן לבחור הדפסה חד-צדדית (סימפלקס) או דו-צדדית (דופלקס), בהתאם לגודל הנייר, עובי אמצעי ההדפסה וסוג אמצעי ההדפסה שבו נעשה שימוש. עיין בטבלאות הבאות: נייר גודלי נייר גודל הזנה יציאה 1 מגש 2 מגשים ו- 3 ידני אחורית עולה) (סדר עליונה (סדר יורד) A4 A5 חד צדדי לא זמין חד צדדי חד צדדי לא זמין A6 B5 Letter Legal 13 אינץ' Legal 14 אינץ' Executive לא זמין לא זמין חד צדדי חד צדדי לא זמין מעטפות Com9,) Com10, DL, C5, (C4, Monarch רוחב מותאם אישית מ"מ, גובה מ"מ חד צדדי לא זמין חד צדדי חד צדדי לא זמין C7350 מדריך למשתמש < 26

27 נייר והגדרות אמצעי הדפסה עובי הנייר עובי הגדרת אמצעי הדפסה הזנה ממגש 1 הזנה ממגשים 2 ו- 3 אפשרויות גימור הזנה ידנית אחורית (סדר עולה) עליונה יורד) (סדר דק ח"צ ח"צ ח"צ ח"צ ח"צ גר'/מ"ר דק בינוני ח"צ ח"צ ח"צ ח"צ ח"צ גר'/מ"ר בינוני ח"צ/דו"צ ח"צ/דו"צ ח"צ ח"צ/דו"צ ח"צ/דו"צ גר'/מ"ר בינוני עבה ח"צ/דו"צ ח"צ/דו"צ ח"צ ח"צ/דו"צ ח"צ/דו"צ גר'/מ"ר גר'/ מ"ר עבה ח"צ ח"צ ח"צ ח"צ ח"צ גר'/ מ"ר עבה מאוד לא זמין לא זמין ח"צ ח"צ לא זמין שקפים ח"צ לא זמין ח"צ ח"צ לא זמין לא זמין לא זמין ח"צ ח"צ לא זמין מ"מ מדבקות 1 לא זמין לא זמין ח"צ ח"צ לא זמין מ"מ מדבקות 2 אפשרויות גימור: ח"צ דו"צ ח"צ/דו"צ לא זמין הדפסה חד-צדדית (סימפלקס) הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אם יחידת דופלקס מותקנת. חד צדדי או לא זמין הערה נייר ממוחזר מעט עבה יותר מעובי הנייר (משקל חבילת נייר) שמצוין על האריזה. כדי לוודא שהטונר יותך כראוי עבור נייר מסוג זה, ודא שהאפשרות MEDIA TYPE (סוג אמצעי הדפסה) מוגדרת כ- RECYCLED (ממוחזר) ושהאפשרות MEDIA WEIGHT (עובי אמצעי הדפסה) מוגדרת כ- AUTO (אוטומטי). C7350 מדריך למשתמש < 27

28 מדפסת הגדרות ההגדרות הנוכחיות אישור ניתן לאשר את הגדרות התפריטים הנוכחיות על-ידי הדפסת מפת תפריטים. Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel 1. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב לא מקוון. 2. לחץ על לחצן Menu עד שהאפשרות INFORMATION MENU (תפריט מידע) תהיה זמינה. 3. לחץ על לחצן Select עד שתתבקש להדפיס את מפת התפריטים. 4. לחץ על לחצן Select (בחירה) כדי להדפיס את מפת התפריטים. המדפסת תחזור למצב מקוון לאחר הדפסת מפת התפריטים. ההגדרות שינוי 1. לחץ על לחצן Menu עד להצגת התפריט הרצוי, ולאחר מכן לחץ על לחצן.Select (-), עד להצגת הפריט הרצוי. 2. לחץ על לחצן (+) Item או (-), עד להצגת הפריט הרצוי. 3. לחץ על לחצן (+) Value או 4. לחץ על לחצן Select (בחירה). בחירת הערך תאושר על-ידי הצגת כוכבית (*) בצידו הימני. 5. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב מקוון. C7350 מדריך למשתמש < 28

29 כיבוי בנסיבות רגילות, יש להשתמש באפשרות החיסכון בחשמל כדי למנוע את כיבוי המדפסת. עם זאת, אם ברצונך לכבות את המדפסת באופן ידני, בצע את ההוראות המתוארות בהליך הבא: Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel התראה! מקרה אין לכבות את המדפסת בזמן שהיא מדפיסה. בשום יש לבצע את ההליך הבא לפני הדיסק הקשיח האופציונלי מותקן, אם להגן על הנתונים המאוחסנים בדיסק הקשיח. כיבוי המדפסת, כדי לבצע הליך כיבוי זה בכל פעם שתכבה את המדפסת, מכל מומלץ סיבה שהיא. שניות לפני שתדליק אותה לפחות 10 כיבוי המדפסת, המתן לאחר פרק זמן זה מאפשר את ירידת רמת ההספק הפנימי. הפעלה שוב. מדי עלולה לפגוע בתקינות פעולתה של המדפסת. מהירה 1. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות SHUTDOWN MENU (תפריט כיבוי), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 2. לחץ שוב על Select כדי לבצע (EXECUTE) את רצף פעולות הכיבוי. 3. כאשר התצוגה מצביעה על כך שהכיבוי הושלם, כבה את המדפסת באמצעות מתג החשמל. C7350 מדריך למשתמש < 29

30 מדפסת מנהלי תקליטור 1 מכיל את מנהלי המדפסת לקבלת המידע העדכני ביותר אודות התקנת מנהל המדפסת, נא עיין בקובץ Readme שנמצא בתקליטור זה. מנהל המדפסת של Oki כולל את הכרטיסייה המיוחדת Ask Oki (שאל את.(Oki אם יש לך גישה לאינטרנט מהמחשב שלך, כרטיסייה זו מספקת גישה למגוון עשיר של אפשרויות עזרה ותמיכה במיוחד למדפסת שלך, בדף אינטרנט בעל עיצוב ייחודי, הזמין במגוון רחב של שפות. מנהל מדפסת בחירת המדפסת שלך מסופקת עם מנהלי התקנים של Windows עבור PCL ו-( PS ).PostScript תוכן להתקין אחד מהם, או את שניהם. מנהל ההתקן שבו תבחר תלוי ביישום שלך. אם תרצה, תוכל להוריד מנהל התקן (PCL6) PCL XL מאתר האינטרנט שימוש במנהל התקן זה יכול לגרום לקובצי הדפסה קטנים יותר, להדפסה מהירה יותר ולשכפול מדויק יותר של קובץ המחשב המקורי. עם זאת, הדפסת חוברות, הדפסת כרזות, תכונות הדפסה בשכבות וסימני מים זמינות רק בשעת שימוש במנהל התקן PCL 5c המסופק. מנהל מדפסת התקנת 1. כאשר Windows פועל, הכנס את תקליטור מנהלי המדפסת (CD1) לכונן התקליטורים שלך. 2. אם התקליטור אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על [Start] (התחל) ולאחר מכן על [Run...] (הפעלה). בשדה Open (פתח את), הקלד E:\setup (כאשר E הוא כונן התקליטורים שלך). 3. לחץ [OK] (אישור). תוכנית ההתקנה תציג מספר אפשרויות, כגון שינוי שפת לוח הבקרה של המדפסת וביצוע הדפסת ניסיון, כדי להבטיח שהמדפסת פועלת כראוי. 4. לחץ על Installation] [Driver (התקנת מנהלי התקנים) ולאחר מכן על Driver] [Install Printer (התקן מנהל מדפסת), ובצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את התקנת מנהל המדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 30

31 הערה < הקדש זמן לבדיקת הכלים הנכללים בתקליטור. לדוגמה, הכלי 'עזרה' מתאר בקצרה את כל תוכנות העזר. < חיבור רשת מספק עוד כרטיסיות למנהל המדפסת, בנוסף לאלה של חיבור מקומי. רשת של מנהל המדפסת הרחבת אפשרות זו זמינה בחיבור רשת TCP/IP בלבד. הרחבת הרשת של מנהל המדפסת זמינה רק כאשר המדפסת מותקנת באמצעות תוכנית ההתקנה של מנהל המדפסת, שנמצאת בתקליטור מנהלי ההתקנים. בשעת בחירה באפשרות Settings] [Get Printer (הצג הגדרות מדפסת), נשלחת בקשה למנהל המדפסת להציג את אפשרויות החומרה המותקנות, וההגדרות המתאימות מופעלות. הרחבת הרשת של מנהל המדפסת מאפשרת לך להציג (אך לא לשנות) את מצב הרכיבים הבאים בכרטיסיות Status (מצב) או Device Options (אפשרויות התקן): < מגשי הנייר המותקנים ואמצעי ההדפסה המוקצים להם. < הגודל הכולל והאחוז הנמצא בשימוש של הדיסק/הזיכרון. < אחוז הטונר שנותר. C7350 מדריך למשתמש < 31

32 מותקנות אפשרויות סעיף זה מסביר כיצד לכוונן את הגדרות מנהל המדפסת כדי לנצל את כל אפשרויות החומרה המותקנות. מנהלי המדפסת המותקנים מופיעים בחלון Printers (מדפסות) של המחשב שלך. ניתן לפתוח חלון זה באמצעות תפריט 'התחל' או מתוך לוח הבקרה של.Windows (במקרה הצורך, עיין בתיעוד של.(Windows כדי לגשת למאפייני המדפסת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל מנהל המדפסת הרצוי, ובחר באפשרות Properties (מאפיינים) מתוך התפריט שייפתח. PostScript WINDOWS XP/2000 PCL PostScript WINDOWS 98 PCL a 1. מספר המגשים המותקנים. (לא כולל המגש הרב-תכליתי בחזית המדפסת). 2. יחידת דופלקס להדפסה דו-צדדית. C7350 מדריך למשתמש < 32

33 3. כונן דיסק קשיח פנימי. 4. הזיכרון המותקן במדפסת. הערה לחצן Memory (זיכרון) במנהל התקן PS של Windows 98 מסופק כדי לאפשר כוונון של כמות זיכרון PostScript הזמין ושל גודל מטמון הגופנים. מנהל ההתקן מכוונן באופן אוטומטי ערכים אלה כאשר גודל הזיכרון המותקן מוגדר, ובדרך כלל אין צורך לכוונן אותם שוב. C7350 מדריך למשתמש < 33

34 תפעול הסעיף הקודם, שעסק במנהלי מדפסת, הסביר כיצד להגדיר את פעולת ברירת המחדל של תכונות שונות. הגישה לתכונות אלה התבצעה באמצעות מערכת ההפעלה.Windows כדי לשנות את פעולת המדפסת עבור משימות הדפסה מסוימות, כאשר יש צורך בכך, יש להשתמש באותו עמוד מאפיינים של מנהל המדפסת, אך הגישה לעמוד זה מתבצעת ישירות מתוך יישום Windows שבו אתה עובד. רוב היישומים מאפשרים גישה למאפייני המדפסת מתוך תיבת הדו-שיח של הדפסת המסמך. השתמש בעזרה המקוונת של מנהל המדפסת לקבל הנחיות בהתאם לצורך. C7350 מדריך למשתמש < 34

35 תחזוקה מחסנית הטונר החלפת כאשר הטונר עומד להיגמר, ההודעה *** LOW TONER מוצגת בצג לוח הבקרה (*** מציין את צבע הטונר). אם ההדפסה נמשכת ללא החלפת מחסנית הטונר, מוצגת ההודעה CHANGE *** TONER (החלף טונר בצבע ***) וההדפסה מבוטלת. בהתאם לסביבת העבודה, ייתכן שההדפסה תהיה דהויה לפני שהודעה זו תוצג. בשלב זה, הוצא את מחסנית הטונר ובדוק האם היא ריקה; אם כן, יש להחליף אותה. אורך חיי המחסנית הוא כ- 10,000 דפי A4 בצפיפות הדפסה של 5%. את מחסנית הטונר הראשונה, המותקנת בתוף חדש, יש להחליף לאחר כמות דפים קטנה יותר, מאחר שמחסנית הטונר צריכה למלא תוף חדש. אזהרה! בזהירות רבה. טיפול בטונר, נהג בשעת הטונר עלול להזיק במקרה של שאיפה או בליעה, או כאשר הוא נכנס < לעיניים. הטונר עלול גם להכתים את הידיים והבגדים. < לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף למחסנית הטונר החדשה. C7350 מדריך למשתמש < 35

36 התוף החלפת כאשר חיי המוצר של התוף מגיעים לסיומם, ההודעה *** CHANGE DRUM (החלף תוף בצבע ***) מוצגת בלוח הבקרה (*** מציין את צבע התוף). אם ההדפסה נמשכת ללא החלפת התוף, מוצגת ההודעה CHANGE *** IMAGE DRUM (החלף תוף בצבע (*** וההדפסה מבוטלת. אורך חיי התוף הוא כ- 23,000 דפים בגודל A4. (הערכה זו מבוססת על סביבה משרדית אופיינית שבה 20% ממשימות ההדפסה כוללות עמוד אחד של דואר אלקטרוני, 30% ממשימות ההדפסה כוללות מסמכי Word בני 3 עמודים, ו- 50% הן משימות הדפסה הכוללות 15 עמודים או יותר). התראה! דקות, מקרה אין לחשוף את התוף לאור במשך יותר ממ- 5 < בשום לחשוף אותו לאור שמש ישיר. ואין לגעת במשטח התוף הירוק בתוך יחידת התוף. < אין לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף לתוף החדש. רצועת ההעברה החלפת כאשר חיי המוצר של רצועת ההעברה מגיעים לסיומם, ההודעה CHANGE BELT UNIT (החלף רצועת העברה) מוצגת בלוח הבקרה. אורך חיי רצועת ההעברה הוא כ- 60,000 דפים בגודל A4, במצב הזנת דפים לאורך. עם זאת, הערכה זו מבוססת על משימות הדפסה רגילות הכוללות 3 עמודים. במקרה של הדפסות בנות עמוד אחד, אורך החיים של רצועת ההעברה מתקצר. לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף לרצועת ההעברה החדשה. יחידת הפיוזר החלפת כאשר חיי המוצר של יחידת הפיוזר מגיעים לסיומם, ההודעה CHANGE FUSER UNIT (החלף יחידת פיוזר) מוצגת בלוח הבקרה. אורך חיי הפיוזר הוא כ- 60,000 דפים בגודל A4. לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף ליחידת הפיוזר החדשה. C7350 מדריך למשתמש < 36

37 המדפסת הובלת מדפסת זו היא מכשיר עדין. הובלת המדפסת ממקום למקום, ללא האריזה שמגינה עליה, עלולה לגרום לנזק מכני. 1. כבה את המדפסת. 2. נתק מהמדפסת את כבל החשמל ואת כבל ממשק המדפסת והוצא את כל דפי הנייר ממגשי הנייר. 3. פתח את הכיסוי העליון והוצא את ארבע יחידות התוף. C7350 מדריך למשתמש < 37

38 4. אטום את הפתח של כל אחד מהתופים ומחסניות הטונר שלהם באמצעות סרט דביק (1), כדי למנוע אפשרות שהטונר יישפך בזמן ההובלה. 5. החזר את ארבע יחידות התוף יחד עם מחסניות הטונר למדפסת. 6. באמצעות חומרי האריזה המקוריים, הכנס את המדפסת לקופסה שלה ואטום אותה. C7350 מדריך למשתמש < 38

39 בעיות פתרון נייר חסימות הודעות שגיאה המדווחות על חסימות נייר יוצגו בצג ה- LCD. ניתן לפתור בעיות של חסימות נייר בדרכים הבאות: פתח את הכיסוי העליון של המדפסת. הערה יש להשאיר את הכיסוי העליון של המדפסת פתוח (למשך 5 דקות לכל היותר) עד לביצוע כל בדיקות חסימות הנייר. אם הכיסוי העליון נסגר מהר מדי, הודעת השגיאה המדווחת על חסימת נייר לא תיעלם מהצג. במגש הנייר במגש הנייר הסר את מגש הנייר והוצא מהמדפסת את דפי הנייר התקועים. לאחר מכן התקן מחדש את מגש הנייר. C7350 מדריך למשתמש < 39

40 מאחורי הכיסוי הקדמי מאחורי הכיסוי הקדמי פתח את הכיסוי הקדמי והוצא דפי נייר תקועים, לאחר מכאן סגור את הכיסוי הקדמי. C7350 מדריך למשתמש < 40

41 ברצועת ההעברה (א) הוצא את ארבעת התופים כיחידה אחת ובתוך העריסה שלהם. (ב) הוצא בזהירות את הנייר התקוע מרצועת ההעברה ומיציאת הנייר העליונה. (ג) החזר את ארבעת התופים כיחידה אחת לתוך המדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 41

42 מאחורי הכיסוי האחורי מאחורי הכיסוי האחורי פתח את הכיסוי האחורי והוצא דפי נייר תקועים, לאחר מכאן סגור את הכיסוי האחורי. C7350 מדריך למשתמש < 42

43 הפיוזר ביחידת אם נתקע נייר ביחידת הפיוזר, בצע את הפעולות הבאות: אזהרה! הפיוזר חמה מאוד לאחר ההדפסה. כדי להרים אותה, יחידת תמיד בידית. השתמש (א) הזז את שתי ידיות הנעילה הצבעוניות (1) בשני צידי יחידת הפיוזר לכיוון החלק האחורי של המדפסת (ידיות אלה מתוחות ע י קפיץ לכיוון חזית המדפסת). (1) (1) (ב) החזק את יחידת הפיוזר באמצעות הידית, הוצא אותה מהמדפסת והנח אותה על משטח ישר. C7350 מדריך למשתמש < 43

44 (ג) כאשר הידית הצבעונית של יחידת הפיוזר נמצאת לימינך, הזז אותה כלפיך. הוצא בזהירות את הנייר התקוע. (ד) החזר את יחידת הפיוזר למדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 44

45 ביחידת הדופלקס אם נתקע נייר ביחידת הדופלקס, בצע את הפעולות הבאות: (א) פתח את הכיסוי הקדמי והוצא את יחידת הדופלקס. C7350 מדריך למשתמש < 45

46 (ב) פתח את הכיסוי העליון של יחידת הדופלקס והוצא את הנייר התקוע. (ג) סגור את הכיסוי העליון של יחידת הדופלקס והחזר אותה אל המדפסת. (ד) סגור את הכיסוי הקדמי. C7350 מדריך למשתמש < 46

47 נייר נוספים במגשי אם מותקנים מגשי נייר נוספים, הוצא אותם ובדוק שאין נייר תקוע בחלקים השונים של נתיב היציאה שלהם. לסיום... לאחר שניקית את כל חסימות הנייר, סגור את הכיסוי העליון. שידור מקבילי מצב אם אתה נתקל בבעיות בניהול תקשורת עם המחשב, כלומר, התדפיס משובש או שגוי, ייתכן שמצב השידור של הממשק המקבילי השתנה. Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel 1. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות PARALLEL MENU (תפריט ממשק מקבילי), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 2. לחץ על לחצן Item עד להצגת ההגדרה הרצויה. 3. לחץ על לחצן Value (ערך), כדי להציג את האפשרות ENABLE (מופעל) או DISABLE (מושבת), בהתאם לצורך. 4. לחץ על לחצן Select (בחירה) כדי לבחור את ההגדרה. כוכבית (*) מופיעה לצד ההגדרה הנבחרת. 5. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב מקוון. C7350 מדריך למשתמש < 47

48 בעיות פתרון בהזנת נייר בעיות אם חסימות נייר מתרחשות לעתים קרובות: < המדפסת לוקחת יותר מדף אחד בכל פעם; < הנייר מתעגל; < הנייר מוזן בזווית. אפשרית סיבה המדפסת אינה מונחת בצורה אופקית. הנייר דק מדי. הנייר לח או מושפע מחשמל סטטי. הנייר מקופל או מקומט. הנייר אינו מיושר כראוי. הזנת הנייר אינה מתבצעת. פתרון מקם את המדפסת על משטח יציב ואופקי. השתמש בסוג הנייר המתאים (עיין בפרק "מפרטים"). אחסן את הנייר בטווח הטמפרטורות וברמות הלחות שצוינו. כמפורט לעיל. התאם את המגש או את סרגלי ההזנה הידנית. תקן את בחירת הזנת הנייר במנהל המדפסת. המדפסת עדיין לא מדפיסה. הנייר נפתרה, אך חסימת אפשרית סיבה הכיסוי העליון לא נשאר פתוח עד לניקוי כל חסימות הנייר. פתרון הסרה של חסימת נייר אינה מספיקה. הרם והורד בעדינות את הכיסוי העליון, במיוחד אם חסימת הנייר הוסרה מאחורי הכיסוי הקדמי. C7350 מדריך למשתמש < 48

49 מתוך WINDOWS הדפסה ניתן לקבוע את התצורה של חיבור USB לא הערה אינו תומך ב- USB. Windows 95 < < ייתכן ש- 98 Windows ששודרג מ- 95 Windows לא יתמוך ב- USB. תמיכה ב- USB. כוללים ו- XP Windows Me, ו Windows 98 SE < אפשרית סיבה המחשב אינו תומך בממשק.USB כבל USB אינו עונה על דרישות המפרטים. הממשק מושבת. הליך קביעת התצורה לא הושלם כראוי, או בוטל. כבל USB מנותק או פגום. רכזת USB נמצאת בשימוש. פתרון בדוק האם קיים בקר USB במנהל ההתקנים של.Windows השתמש בכבל USB התואם למפרטי גרסה.2.0 ודא שממשק USB מוגדר כ- Enable (מופעל). בצע שוב את קביעת התצורה מההתחלה. חבר מחדש, או נסה לחבר כבל אחר. בדוק על-ידי יצירת חיבור ישיר בין המדפסת למחשב. מקבילי משובש או שגוי בחיבור התדפיס אפשרית סיבה קיימת אפשרות לחוסר התאמה של חיבור מקבילי בין המחשב למדפסת. פתרון שנה את מצב השידור המקבילי (ראה 'מצב שידור מקבילי' לעיל). מציגה בקשה לשנות את גודל הנייר כדי להמשיך בהדפסה המדפסת אפשרית סיבה גודל הנייר המוזן במגש שונה מגודל הנייר שמוגדר ביישום התוכנה. פתרון החלף את הנייר במגש, כך שיתאים לגודל המוגדר ביישום ולחץ על ONLINE כדי להמשיך, או המשך להדפיס על הנייר הקיים באמצעות לחיצה על.ONLINE C7350 מדריך למשתמש < 49

50 הדפסה לא ברורה לבנים לאורך פסים אפשרית סיבה ראש ה- LED מלוכלך. הטונר עומד להיגמר. התוף פגום. פתרון נקה את ראש ה- LED עם מטלית לניקוי עדשות או עם נייר טישו רך. החלף את מחסנית הטונר. החלף את התוף. הולך ונעלם לאורך הדף הצבע אפשרית סיבה ראש ה- LED מלוכלך. הטונר עומד להיגמר. הנייר אינו מתאים למדפסת. פתרון נקה את ראש ה- LED עם מטלית לניקוי עדשות או עם נייר טישו רך. החלף את מחסנית הטונר. השתמש בנייר המומלץ. דהויה הדפסה אפשרית סיבה מחסנית הטונר אינה מותקנת כהלכה. הטונר עומד להיגמר. הנייר לח. הנייר אינו מתאים למדפסת. פתרון התקן מחדש את מחסנית הטונר. החלף את מחסנית הטונר. אחסן את הנייר בטווח הטמפרטורות וברמות הלחות שצוינו. השתמש בנייר המומלץ. דהויים כתמים אפשרית סיבה הנייר לח. פתרון אחסן את הנייר בטווח הטמפרטורות וברמות הלחות שצוינו. C7350 מדריך למשתמש < 50

51 שחורים לאורך פסים אפשרית סיבה התוף פגום. הטונר עומד להיגמר. מדי פעם קווים שחורים רוחביים או כתמים: התוף נחשף לאור. פתרון החלף את התוף. החלף את מחסנית הטונר. אם הקווים או הכתמים מופיעים במרווחים של כ מ"מ, התוף (השפופרת הירוקה) פגום או מלוכלך. אם מחסנית התוף פגומה, החלף אותה. אם היא מלוכלכת, נגב אותה בעדינות עם נייר טישו רך. אם אין שיפור, החלף את התוף. אם הקווים או הכתמים מופיעים במרווחים של כ- 113 מ"מ, גליל הפיוזר פגום. החלף את יחידת הפיוזר. הוצא את התוף מהמדפסת ואחסן אותו במקום חשוך במשך כמה שעות. אם אין שיפור, החלף את התוף. דהוי באזורים שאינם מודפסים צל אפשרית סיבה הנייר מושפע מחשמל סטטי. הנייר עבה מדי. הטונר עומד להיגמר. פתרון אחסן את הנייר בטווח הטמפרטורות וברמות הלחות שצוינו. השתמש בנייר המומלץ. החלף את מחסנית הטונר. מטושטשות בקצוות האותיות אפשרית סיבה ה- LED מלוכלך. אין אפשרות להדפיס בצבע הרצוי מאחר שאין די טונר. שיטת יצירת הצבע השחור אינה מתאימה ליישום. פתרון נקה את ה- LED עם מטלית לניקוי עדשות או עם נייר טישו רך. החלף את מחסנית הטונר. פתח את מנהל המדפסת, והגדר יצירת צבע שחור בשיטת.CMYK C7350 מדריך למשתמש < 51

52 שונות אינה עוברת למצב מקוון דולקת, אך המדפסת אפשרית סיבה פתרון כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל. חבר שוב את כבל החשמל והדלק המדפסת. אם התקלה נמשכת, פנה למרכז השירות. ביטול עיבוד ההדפסה אפשרית סיבה כבל ממשק המדפסת פגום. הגדרת פסק הזמן קצרה מדי. פתרון החלף את כבל ממשק המדפסת. הגדר את פסק הזמן לערך גבוה יותר. משמיעה רעש מוזר המדפסת אפשרית סיבה המדפסת אינה מונחת בצורה אופקית. פיסות נייר, או חומר אחר, תקועות בתוך המדפסת. פתרון מקם את המדפסת על משטח יציב ואופקי. בדוק את החלק הפנימי של המדפסת והוצא אובייקטים מעין אלה. נמרח כאשר נוגעים בפני השטח המודפסים הטונר אפשרית סיבה ייתכן שהגדרות עובי אמצעי ההדפסה וסוג אמצעי ההדפסה אינן מתאימות. פתרון הגדר את הערך של עובי אמצעי ההדפסה לדרגת העובי הבאה. C7350 מדריך למשתמש < 52

53 אביזרים עיין בסעיף 'אפשרויות מותקנות' תחת 'מנהלי מדפסת' לקבלת פרטים על הגדרת התקנים אופציונליים, כדי לאפשר למנהל התקן להשתמש בהתקן אופציונלי. נוסף זיכרון זיכרון נוסף מגדיל את קיבולת המדפסת לצורך עיבוד נתונים מורכבים. < התקנת זיכרון נוסף מומלצת בשעת ביצוע הדפסה דו-צדדית (דופלקס), או כאשר מופיעות הודעות שגיאה בשעת הדפסת נתונים מורכבים. < זיכרון נוסף שימושי גם עבור יישומים המשמשים בגרפיקה באופן אינטנסיבי ברשתות. < זיכרון נוסף זמין במודולים של 256Mb,128Mb,64Mb ו- 512Mb. הערה אם כמות הזיכרון המרבית מותקנת במדפסת, יש להסיר את מודולי הזיכרון שהותקנו במקור. בשל תכנון מודולי הזיכרון, חשוב מאוד להתקין אותם בהתאם למספר הקטלוגי/קיבולת, המודפס על-גבי המודול. עיין בדוגמה הבאה. 64Mb SDRAM 128Mb SDRAM 256Mb SDRAM 512Mb SDRAM המודול בעל המספר הקטלוגי/קיבולת הגבוה ביותר יותקן בחריץ 1, המודול בעל המספר הגבוה הבא יותקן בחריץ 3 והמודול בעל המספר הנמוך ביותר יותקן בחריץ 2. C7350 מדריך למשתמש < 53

54 התקנה 1. כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל ואת כבל יציאת המדפסת. 2. שחרר את שני הברגים (1) והוצא את לוח האם. 3. הכנס את מודולי הזיכרון לאחד משלושת חריצי ה- SDRAM באופן הבא: התראה! ייתכן לא תפעל היטב אם מודולי הזיכרון לא יותקנו שהמדפסת לפי הסדר הנכון. כראוי, C7350 מדריך למשתמש < 54

55 4. אם הקיבולת של מודולי הזיכרון זהה, סדר חריצי SDRAM שבהם יש להשתמש הוא חריץ 1, חריץ 3 וחריץ 2. (א) אם המספרים הקטלוגים/קיבולת של מודולי הזיכרון שונים, הכנס את המודול בעל המספר הגבוה ביותר לחריץ 1, את המודול השני בעל המספר הגבוה לחריץ 3 ואת המודול בעל המספר הנמוך ביותר לחריץ 2. (ב) החזר את לוח האם והדק אותו למקומו באמצעות שני הברגים. 5. חבר מחדש את כבל ממשק המדפסת ואת כבל החשמל, ולאחר מכן הדלק את המדפסת. הערה אם הודעת השגיאה CALL/034 SERVICE מופיעה בצג ה- LCD לאחר הדלקת המדפסת, ודא שמודולי הזיכרון מותקנים כראוי. 6. הדפס מפת תפריטים באופן הבא, כדי לוודא שזיכרון נוסף הותקן כראוי. (א) לחץ פעמיים על לחצן Menu (תפריט) כדי להגיע לתפריט INFORMATION (מידע). (ב) לחץ על לחצן Select וודא שהאפשרות PRINT MENU MAP (הדפס מפת תפריטים) מוצגת על צג ה- LCD. (ג) לחץ על לחצן Select (בחירה) כדי להדפיס את מפת התפריטים. (ד) ודא שהגודל שמופיע תחת Total Memory Size (גודל זיכרון כולל) מתאים לזיכרון המותקן כעת במדפסת. C7350 מדריך למשתמש < 55

56 קשיח פנימי דיסק הדיסק הקשיח הפנימי האופציונלי משמש לבדיקה ולהדפסה, להגנה באמצעות סיסמה או להדפסה מאובטחת. לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף לדיסק הקשיח. תצורת המדפסת תוגדר באופן אוטומטי לכלול אפשרות זו. עם זאת, תוכל להגדיר אותה באופן ידני באופן הבא: 1. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות DISK MAINTENANCE (תחזוקת דיסק), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 2. כאשר האפשרות HDD INITIALISE (אתחול דיסק קשיח) מוצגת, לחץ על לחצן.Select 3. לחץ על לחצן Item כדי לכבות את המדפסת, המתן מעט ולאחר מכן הדלק שוב את המדפסת (יש לכבות ולהדליק שוב את המדפסת כדי לבצע אתחול של הדיסק הקשיח לפני השימוש). הדופלקס יחידת הערה < לאחר אתחול הדיסק הקשיח, גופנים, שכבות או עבודות הדפסה שהוגדרו יימחקו. < ניתן גם להשתמש בתוכנת Storage Device Manager כדי לאתחל את הדיסק הקשיח לאחר ההתקנה. עיין במדריך למשתמש של תוכנת.Storage Device Manager הערה יחידת הדופלקס מצורפת באופן תקני לדגמים C7350dn ו- C7350dtn. לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף ליחידת הדופלקס. תצורת המדפסת תוגדר באופן אוטומטי לכלול אפשרות זו. עם זאת, תוכל להגדיר אותה באופן ידני באופן הבא: 1. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות PRINT MENU (תפריט הדפסה), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 2. לחץ על לחצן Item עד להצגת האפשרות DUPLEX (הדפסה דו- צדדית). 3. לחץ על לחצן Value עד להצגת האפשרות ON (מופעל), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select כוכבית (*) מופיעה כדי לציין שהדפסה דו- צדדית הופעלה. 4. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב מקוון. C7350 מדריך למשתמש < 56

57 נייר נוספים מגשי ניתן להתקין שני מגשי נייר נוספים, ויחד עם מגש הנייר התקני, להגדיל את קיבולת הנייר לכ דפים. לקבלת הוראות התקנה, עיין במידע המצורף למגשי הנייר הנוספים. תצורת המדפסת תוגדר באופן אוטומטי לכלול אפשרות זו. עם זאת, תוכל להגדיר אותה באופן ידני באופן הבא: 3. לחץ על לחצן Menu עד להצגת האפשרות PRINT MENU (תפריט הדפסה), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 3. לחץ על לחצן Item עד שהאפשרות AUTO TRAY SWITCH (החלפה אוטומטית בין מגשים) תוצג. 3. לחץ על לחצן Value עד להצגת האפשרות ON (מופעל), לאחר מכן לחץ על לחצן.Select 3. לחץ על לחצן Online כדי להחזיר את המדפסת למצב מקוון. S700 SCANCOPIER SYSTEM התקן S700 Scancopier System מאפשר לך להוסיף אפשרות העתקה בגודל A4 (בתהליך של סריקה והדפסה) למדפסת שלך. האביזרים הזמינים הם: < יחידת S700 Scancopier לסריקת המסמכים המקוריים. < הרחבת S700 ADF (מזין מסמכים אוטומטי) עבור יחידת S700 לצורך סריקה של ריבוי עמודים. < ארונית שעליה תונח המדפסת. < מעמד שמתאים לארונית, וכולל מגש שעליו ניתן להניח את S700. לקבלת פרטים מלאים על התקנה ושימוש באביזרים אלה, עיין במדריך למשתמש של S700. Scancopier C7350 מדריך למשתמש < 57

58 מפרטים שיטת הדפסה רזולוציה זיכרון צילומי אלקטרוני של מקור הנחשף לאור LED 1200 x 600 dpi צבעים ציאן, מגנטה, צהוב, שחור (CMYK) מעבד Power PC 750, 32 bit RISC CPU, 500 MHz, 64 bit C7350n Mb תקני C7350dn Mb תקני C7350dtn Mb תקני (עד 1 Gb לכל היותר, עם מודולי זיכרון אופציונליים) קיבולת - 20Gb PostScript3, PCL5c & PCL6 Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0, MacOS 9 (או גרסה מתקדמת יותר), (10.1 OS X או גרסה מתקדמת יותר), Classic גופני PostScript 3, PCL5c CPU זיכרון כונן דיסק קשיח (HDD) שפת הדפסה מערכת הפעלה גופן פנימי התחלת הדפסה ממשק מקבילי זמן הדפסה ראשונה: 8 שניות (שחור-לבן), 9 שניות (צבע) זמן התחממות: 90 שניות תקן IEE מקבילי חיבורים כבל מצב שידור: מחבר בן 36 פינים כבל תואם תקן IEEE באורך של עד 1.8 מטרים Compatible, Nibble mode ECP נמוך 0.8V +0.0 גבוה 5.0V +2.4 מפרט USB גרסה 2.0 B סוג USB רמת ממשק ממשק USB (Universal Serial Bus) חיבורים כבל מצב שידור: כבל מפרט USB גרסה 2.0 (מוגן) מהירות מלאה (0.25% + Mbps 12 לכל היותר) בקרת אספקת חשמל רשת התקן בעל יכולת הפעלה עצמית 100BASE-TX/10BASE-T מהירות הדפסה בדפים (א) לדקה (ppm) צבע שחור-לבן צבע OHP 8 ppm 26ppm 24ppm C ppm צבע דופלקס הזנת נייר (ב) מגש נייר, הזנה ידנית, מגשי נייר נוספים אופציונליים Letter, אינץ', B5, Legal 13/13.5/14 1 בלבד), (מגש A4, A5, A6 Executive גודל אמצעי ההדפסה כל מגש C7350 מדריך למשתמש < 58

59 ,Letter, Executive אינץ', A4, A5, A6, B5, Legal 13/13.5/14 מותאם אישית (אורך 1200 מ"מ לכל היותר), מעטפה,Com-9 מעטפה,Com-10 מעטפה,Monarch מעטפה,DL מעטפה C5, כרטיסי ביקור של Oki גודל אמצעי ההדפסה מגש רב-תכליתי עובי אמצעי ההדפסה סוג אמצעי הדפסה קיבולת נייר (בהתאם לעובי הנייר) יציאת נייר קיבולת יציאה (בהתאם לעובי הנייר) שולי הדפסה זמן הפעלה אספקת חשמל רגיל 60 עד 176 ג'/מ"ר, מגש רב-תכליתי 64 עד 203 ג'/מ"ר, יחידת דופלקס 75 עד 105 ג'/מ"ר רגיל, נייר מכתבים, שקף, נדבק, ממוחזר, כרטיסים, גס, מדבקות מגש נייר: כ- 530 דפים הזנה ידנית: כ- 100 דפים סדר עולה/סדר יורד (ראה הערה) סדר עולה: כ- 100 דפים סדר יורד: כ- 500 דפים 4.3 מ"מ מינימום פחות מ- 3 דקות מרגע ההפעלה (25 C) AC 230 V ± 10V, 50 Hz ± 2 Hz פעולה: 1500 לכל היותר; (25 C) 600 W av. המתנה: (25 C) 120 W av. חיסכון בחשמל: 45 W לכל היותר (25 C) או פחות 7.0A פעולה: 10 עד 20 / 32 C עד RH 80% (מיטבי: 25 C רטוב, 2 C יבש) כבוי: 0 עד 10 / 43 C עד RH 90% (מיטבי: 26.8 C רטוב, 2 C יבש) 30 עד 73% RH בטמפ' של 30,10 C עד 54% RH בטמפ' של 32 C 10 עד 32 C בטמפ' של 10,30% RH עד 27 C בלחות של 80% צבע 17 עד 27 C בלחות של 0% עד RH 50% צריכת חשמל זרם סביבת הפעלה סביבת הדפסה פריטים מתכלים/יחידת תחזוקה מחזור משימה מחסנית טונר, מחסנית תוף, יחידת רצועת העברה, יחידת גלגל הפיוזר 100,000 דפים בחודש (לכל היותר) 430 x 430 x 620 מ"מ ממדים משקל 48 ק"ג, לא כולל אביזרים אופציונליים ונייר (א) מהירות ההדפסה משתנה לפי גודל הנייר, עובי אמצעי ההדפסה ושיטת הזנת הנייר. (ב) שיטת היציאה מוגבלת ע"י גודל הנייר, עובי אמצעי ההדפסה ושיטת הזנת הנייר. C7350 מדריך למשתמש < 59

60 חיצוניים ממדים C7350 מדריך למשתמש < 60

61 פריטים מתכלים תיאור טונר בקיבולת גבוהה שחור-לבן חיים (דפים) אורך הזמנה קוד A4 10,000 A4 10,000 A4 10,000 A4 10,000 טונר בקיבולת גבוהה - ציאן טונר בקיבולת גבוהה - מגנטה טונר בקיבולת גבוהה - צהוב A4 10,000 חבילת Rainbow A4 23,000 A4 23,000 A4 23,000 A4 23,000 A4 60,000 3 דפים למשימת הדפסה EP תוף שחור-לבן EP תוף - ציאן EP תוף - מגנטה EP תוף - צהוב יחידת פיוזר 230V רצועת העברה הערה < חבילת Rainbow כוללת מארז של 4 טונרים בקיבולת גבוהה (CMYK) < אורך חיי התוף מחושב בסביבת משרד אופיינית, שבה 50% ממשימות ההדפסה כוללות מסמכים מסוג "דואר אלקטרוני" בן עמוד אחד, 30% ממשימות ההדפסה כוללות 3 עמודים של מסמך Word ו- 50% מההדפסות כוללות הדפסות ארוכות של 15 עמודים או יותר (מסמכים הכוללים גרפיקה ועמודים/עותקים מרובים). C7350 מדריך למשתמש < 61

62 מפתח א אפשרויות דיסק קשיח פנימי זיכרון נוסף יחידת צילום...CCS 57 מגשי נייר נוספים ד דיסק קשיח ה הגדרות מדפסת אישור שינוי העברה התקנת מחסנית טונר פ פתרון בעיות בעיות שונות חסימות נייר ר רכיבים רצועת העברה ת תוף תחזוקה יחידת הפיוזר מחסנית טונר רצועת העברה תוף ז זיכרון נוסף ח חסימות נייר י יחידת הפיוזר ל לוח הבקרה מ מגשי נייר נוספים מדפסת הגדרות תפריטים שינוי שפת התצוגה מחסנית טונר נ נייר גדלים הזנה הזנה ידנית סוגים C7350 מדריך למשתמש < 62

63 נציגויות של חברת Oki פרטי שר אלקטרוניקה (1988) בעע"מ חברת טלפון: פקס: אתר: דואר: C7350 מדריך למשתמש < 63

64 C7350 Series Iss.02 central house balfour road, hounslow tw3 1hy united kingdom tel +44 (0) Fax +44 (0)

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

קטלוג מוצרים 2019

קטלוג מוצרים 2019 קטלוג מוצרים 2019 חטיבת התוכנה GTC מחשבים נייחים מחשבים ניידים פתרונות חשמל ורכיבים אמצעי אחסון למחשב מחשוב חטיבת התוכנה GTC פתרונות ענן GTC - Getter Tech Cloud עוסקת בניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים בתחום

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מדריך הפעלה הסברים קצרים של פעולות שגרתיות MFC-J5945DW חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך. מדריך

מדריך הפעלה הסברים קצרים של פעולות שגרתיות MFC-J5945DW חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך. מדריך מדריך הפעלה הסברים קצרים של פעולות שגרתיות MFC-J5945DW חברת Brother ממליצה לשמור על מדריך זה בקרבת מכשיר Brother שלכם לעיון קל ומהיר בעת הצורך. מדריך מקוון למשתמש להוראות, מידע ומפרטי מוצר מתקדמים יותר,

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

WorkCentre 3045 Multifunction Printer

WorkCentre 3045 Multifunction Printer Xerox WC 3045 תוכן העניינים 7 בטיחות בטיחות בנוגע לחשמל...8 הנחיות כלליות...8 כבל חשמל...8 כבל קו טלפון...9 בטיחות בעת תפעול... 10 הנחיות תפעול... 10 פליטת אוזון...10 מיקום המדפסת... 10 ציוד למדפסת...

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro מדפסת 477dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעל

נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro מדפסת 477dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעל נתונים גיליון HP PageWide רב-תכליתיתPro dw שאין שני לו. מהירות ללא תחרות. ערך התמורה והמהירות המושלמות Pro HP PageWide מספקת את העלות על הבעלות הכוללת הנמוכה ביותר ואת המהירויות,,2 הגבוהות ביותר מסוגה.

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד