פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס'"

תמליל

1 פרוטוקול יום ראשון, ט"ו אלול ה'תשע"ח, 26 לאוגוסט 2018 נוכחים: - ראש המועצה עודד רביבי -מהנדס המועצה משה בן אלישע - חבר מועצה מנחם שפיץ - חברת מועצה דבורה גיני מלכי - חבר מועצה מיכאל דהן - חבר מועצה דובי שפלר - חברת מועצה נעמה טל - חבר מועצה אבי חדידה - חברת מועצה אורית סמואלס - חבר מועצה דורון כהן - גזבר המועצה שרון הורביץ עקיבא סילבצקי - יועץ משפטי - מנכ"ל המועצה יהודה שווייגר - משרד הפנים גליה כהן - תושב אברהם בן צבי - תושב צורי דותן

2 2 נושא החלטה אושר נמצא בעמוד 3-28 בחירות בחירת יו"ר בחירות מנחם שפיץ בעד רוב נגד אין )המשך ) הקצאות לבתי כנסת בעד רוב נגד אין מגרש עדכוני הנדסה הקצאות לבתי כנסת 1105 בעד רוב נגד אין ועדת ביקורת בעד רוב נגד אין עדכוני גזברות תב"רים 3 כיתות גן בעד רוב סימון כבישים נגד אין 43 תקציב הג"א מקומי בעד רוב נגד אין 44 פתיחת חשבון בנק משלב בתמר בעד רוב נגד אין עדכון חינוך עדכון גבעת העיטם בריכת מים 55 שירות וטרינרי פחים מוטמנים בעד 7 תמיכה בקרן אפרת נמנעים -2

3 3 ישיבת המועצה ערב טוב, אנחנו פותחים את ישיבת המועצה, נמצאת יחד איתנו הגברת גליה ממשרד הפנים, שתפקידה ביום יום הוא? מנהלת תחום הארנונה במשרד הפנים. כהן במשרד הפנים, אז כל מי שיש לו שאלות על הארנונה למה שינו, ולמה לא שינו, ולמה שינו, ולמה הוסיפו ולמה שינו, זה לא לישיבה הזו זה לישיבה אחרת. במסגרת מה שנקרא המינוי המשני שלה בשעת חירום בשעת בחירות, מינו אותה כפקידת הבחירות של מועצה- - מנהלת הבחירות. מנהלת הבחירות של מועצה מקומית אפרת. הקדמנו את הישיבה שתוכננה לספטמבר להיום, כדי שאפשר יהיה לעמוד בלוחות זמנים שנקבעו מבחינת התאריכים המחייבים לקיום הבחירות במועדם. ובעצם אנחנו מחויבים עד מחר בבוקר או עד מחר בחצות יותר מדויק לבצע את ההזדהות, אז אנחנו נעביר לה את זכות הדיבור להסביר בדיוק מה צריך לעשות, איך צריך לעשות. שיהיה בהצלחה. תודה. נעים מאוד שלום לכולם, אני אתן רקע כללי מדוע אנחנו כאן מתכנסים, ואז נצלול לתוך הנושאים. ישנם שני נושאים שעומדים על הפרק, אחד מהם זה ישיבת ההזדהות ותיכף אני אפרט על כך, והשני זה בחירת ועדת בחירות מטעם המועצה. נתחיל עם הנושא הראשון הזדהות. ישיבת ההזדהות וקביעת סיעות המועצה היוצאת, זה הזדמנות של כל חבר להודיע לאיזו סיעה הוא מזדהה לקראת הבחירות הקרובות עלינו. ההזדהות היא חופשית, חבר מועצה לא מחויב להזדהות דווקא עם הסיעה הקודמת שבמסגרתה הוא נבחר בבחירות הקודמות, הוא יכול לבחור אם להזדהות באותה סיעה או סיעה אחרת, והוא רשאי להזדהות במהלך ישיבת ההזדהות גם אם הוא לא מתכוון להתמודד כלל בבחירות הקודמות. הבאות. הבאות, סליחה. הקודמות הוא כבר התמודד.

4 4 צודק, הקרובות, צודק, תודה. אין בעיה, בשביל זה אנחנו פה. תודה, על הכיפק. שאלו אותי לפני כן בחוץ לגבי אותיות וכינויים, אז אני חייבת לומר כבר בשלב הזה, שהכינוי והאות שמצוינים בישיבת ההזדהות, ותיכף אני אמלא את הפרטים על כל אחד ואחד, בשלב הזה חסרי משמעות, הם לא מקנים שום זכות כרגע בבחירות הקרבות, ועוד יגיע העת שנדבר עליו. ועדת הבחירות תורכב לפי הרכב סיעתי כפי שנקבע בשלב הזה, נדבר על כך כשיגיע. עכשיו לגבי ישיבת ההזדהות, כל חבר יאמר את שמו לאיזו סיעה הוא משתייך, ומי בא כוחו או ממלא מקום בא כוחו. כל אחד מחברי המועצה יזדהה בשמו, לא באמצעות ראש של סיעה בא כוח או נציג אחר. אין לרשום הזדהות שנעשתה בשמו של אדם אחר. אני אעבור לפי הרשימה שקיבלתי מנציגת הרשות שמונתה, וזה הזמן שתדעו שרויטל קולין סגנית הגזבר זאת הדמות. מנהלת חשבונות ראשית. מנהלת חשבונות ראשית, חשבתי שסגנית גזבר זה יותר שווה. בכל מקרה נציגה מטעם הרשות שהיא נציגה מקצועית, ובעצם הקשר שלי לצורך התקדמות בריאה, תקינה, נכונה וזמינות קבועה. ורויטל הכינה לי רשימה, שבעצם אני צריכה לאמת אותה מול ההזדהות שלכם של הסיעות הקיימות, החברים בכל אחד מהסיעות אנחנו נאמת אחד עם השני. ושוב אני מזכירה, אין לרשום הזדהות שנעשתה בשמו של אדם אחר. אני חושבת שאפשר להתחיל להזדהות, כולם כאן? כן יופי מצוין, אז בואו נתחיל ונראה, אני מקווה שלא יהיו כל מיני במקרה והכל יזרום כמו שצריך. רק אני מבקשת שלא תתפזרו לפני שאתם נותנים לי, הכנתי טבלאות עם פרטים ליצירת קשר, מייל, פקס, טלפון, כדי שנוכל ליצור קשר בבוא העת. אז אני אעביר את הדף הזה, אבל תדאגו שהפרטים יהיו כאן של כולם, בסדר? אז רק להוסיף על מה שגליה אמרה, אנחנו אחרי שנעשה את ההזדהות אנחנו נצא גם להפסקה קצרה, כי היא רוצה לשבת עם ועדת הבחירות שנבחרה לחמש דקות, ואחר כך נמשיך את ישיבת המועצה. תודה. אז בהפסקה הזאת אנחנו גם נוכל למלא את הכתובות. בסדר?

5 5 מעולה. מה ההרכב שלה? לפי הרכב הסיעות, היא אמרה. כן, אמרתי שאני גם אתן לזה עוד את הדגש אחרי שנסיים. בעצם הישיבה מחולקת לשני חלקים שמתחברים, הזדהות ובחירה, כשנדבר על הבחירה אני אסביר איך זה הולך. בסדר? טוב, הזדהות, אנחנו נתחיל ככה לפי סדר ישיבה אם כולם נמצאים? מה שאת קובעת. עודד תתחיל. אז אני אתחיל? תתחיל. עודד רביבי. תעודת זהות? בא כוח, ממלא מקום בא כוח? איזו סיעה? "אפרת מתחדשת". אז רגע שנייה, "אפרת מתחדשת". אותיות זיהוי? מה היה לנו שמה? דבורה גיני מלכי: ל'. דובר: היה פ', ה', ל'. כן, ל'. מה שיהיה פנוי, כאילו שזה משנה משהו כרגע. אוקי. המספר בסיעה 1 מן הסתם? כן. שמות חברי המועצה היוצאת לפי סיעות? בסדר, זה את עוברת עכשיו. רגע שנייה אני מדברת כרגע על עודד, נסיים נעבור אחד אחד. מה את רוצה את כל חברי הסיעה שלי עכשיו? כן. דבורה מלכי.

6 6 דבורה גיני מלכי: דבורה גיני מלכי. אז רגע, דבורה שם פרטי, מלכי מה השם המלא? דבורה גיני מלכי. גיני מלכי. מנחם שפיץ. רגע, תעודת זהות? דבורה גיני מלכי: אז זה בא כוח, תיכף נראה לגבי בא כוח. ומי עוד? מנחם שפיץ. תעודת זהות? אוקי, בסדר. עכשיו המספר בסיעה, שמות חברי הסיעה היוצאת, חברי המועצה היוצאת לפי סיעות. גליה: דורון כהן: דורון כהן: יש עוד. רגע שנייה בוא נסיים איתכם, אתם שלושה לא? לא, אנחנו חמישה. אתם חמישה? אוקי אז נמשיך. כן? אני דורון כהן. תעודת זהות? , כי לכולם היתה עוד ספרה עם האפס ולך לא. כנראה הדור הצעיר. אורית סמואלס:אורית סמואלס. סמואלס, בוא נראה שאייתתי נכון, חנה? סמואלס אורית:נכון, אם זה חשוב. שיהיה ככה מדויק, סמואלס, כן. אורית סמואלס:מה צריך תעודת זהות? ? אורית סמואלס: 413.

7 7 4413? אורית סמואלס:לא, לא )חילופי דברים( אוקי. אורית סמואלס: 312. כן. אורית סמואלס: אוקי, בסדר גמור. אלה החמישה? כן. בסדר. אז המספר בסיעה זה כמו שרויטל כתבה או שאתם תאמרו לי? מה? זה עודד, מלכי דבורה? אמרנו לך את זה לפי הסדר. אה לפי הסדר? אורית סמואלס:עשינו לך חיים קלים. מעולה. השתדלנו. ובאי כוח את יכולה לעשות לסירוגין מי שאת רוצה שם, לפי איך שאת רוצה. דבורה גיני מלכי: מה זה באי כוח? תעשי כולם אחד למטה, בסדר? לי תעשי את מנחם אחר כך זה לא משנה, את יודעת מה תעשי את כולם את מנחם, בסדר? מקובל? כן. מקבלים משכורת עם זה או לא? דבורה גיני מלכי: 20 אחוז יותר ממה שקיבלת במהלך הקדנציה. אוקי ממשיכים הלאה. ולמנחם תעשי שאני אהיה בא כוח שלו, בסדר? כי הוא לא יכול להיות בא כוח של עצמו. בסדר גמור. ממשיכים, הסיעה הבאה? דובי.

8 8 שפלר דב, ש-פ-ל-ר. שפלר דב, רגע תן לי רגע. כן. תעודת זהות 05. רגע, הסיעה "יחד"? "יחד", האות י'. האות י'. תעודת זהות? הבאים בתור, אברהם חדידה. אברהם מיכאל חדידה. אז רגע, חדידה. זה צריך להיות מלא או שאפשר? לדעתי מלא, אברהם מיכאל? אברהם מיכאל. אבי, תעודת זהות? אוקי. ואני צריך להודיע שאני אתמודד ברשימה, אני מתכוון להציג רשימה או שזה עוד לא? דובר: עוד לא. מספר 3, נעמה פסיה טל כהן. טל זה מספיק, אני נעמה פסיה טל, כהן לא בתעודת זהות כבר לצערי. זה נעמה ו-? נעמה פסיה. מה יש מגבלה? רגע, פסיה זה שם שני? שם שני. שם שני שלך פרטי? כן. טל שם משפחה. וטל זה שם משפחה, אוקי. תעודת זהות?

9 9.033? ? נכון. מעולה. והסדר?.1,2,3 זה אותו סדר? חיים קלים עושים פה באפרת, על הכיפק. בא כוח? כל אחד יכול להיות בא כוח של עצמו? לא. אז אברהם מיכאל חדידה בא כוח שלי, ונעמה פסיה טל באה כוח של אברהם מיכאל חדידה, ושפלר דב בא כוח של נעמה פסיה טל. אגב יש את החבר כנסת זוהר, מיקי זוהר גם אריה דרעי הוא מכלוף, אז השם במקור שלי הוא מכלוף, סבא שלי היה מכלוף. מי נשאר לנו, "עתיד", מי מתחיל עם "עתיד"? מיכאל דהן. שם פרטי מיכאל והמשפחה דהן, תעודת זהות 0566.? , אוקי. ואתה לבד? אני לבד. אוקי, אז בא כוח שלך? הוא צריך להיות השני שלי או שהוא, מי שהיה ברשימה או שזה יכול להיות חבר מועצה? דובר: מי שאתה רוצה כל יהודי. דבורה גיני מלכי: כל יהודי באשר הוא? כן, בא כוח אדם שלך יכול להיות כל אחד. אתה יכול למנות את מנחם. אז משה כהן. אתה נותן לי פרטים שלו?

10 10 דוברת: דובר: כן. אז מיכאל כהן? לא, משה כהן. בא כוח מיכאל, משה כהן? משה כהן. ותעודת זהות? בסדר גמור, הוא בא כוח שלך, בסדר גמור. טוב עם זה אנחנו סיימנו, יפה כל הכבוד. טוב עכשיו אנחנו נדבר על ועדת הבחירות, מספר נציגי כל סיעה בוועדת הבחירות יהיו כמספר חברי הסיעה במועצה בעת ההזדהות, זאת אומרת מבחינת אותו יחס. כל סיעה תגיש לראש הרשות ולמנהלת הבחירות רשימה של נציגה בוועדת הבחירות וממלא מקומם. על חברי הוועדה להגיש מכתב רשמי למנהלת הבחירות ובו מינוי יו"ר ועדת הבחירות, אנחנו צריכים לבחור יו"ר ועדת הבחירות. ראש הרשות יעביר למנהלת הבחירות. מה תפקידה של הוועדה? סליחה שאני מפריע לך. תן לי רגע להשלים עוד משפט. ראש הרשות יעביר למנהלת הבחירות את שמות חברי הוועדה ומעניהם באמצעות טופס מסוים שנקרא "הודעה על בחירת ועדת הבחירות". בתכלס מה זה אומר? העבודה שלי היא לא העבודה שלי לבד, אני מקבלת הוראות מהפיקוח, באתי לעשות פה עבודה הכי נקייה שיכולה להיות, אבל אני צריכה שיתוף פעולה מחברי המועצה, שגם אמורים לשמור על הטוהר ולהגיע לתוצאות הכי אמיתיות ונכונות שיכולות להיות. בעצם אני חושבת שהצומת האחרונה שאנחנו נפגשים, זה פתיחת מעטפות החיילים יום אחרי הבחירות, אבל ביום הבחירות כולם מגיעים לכאן למועצה, נפתחות המעטפות נפתחות התיבות צריך את הנציגים. במהלך התקופה אני מעדכנת על עדכונים ראשוניים, כמו שלמשל עודד אמר שכבר מתחילים עכשיו עם עדכונים ראשוניים. התיבות לא נפתחות כאן, הן נפתחות בקלפיות. כן הם מגיעים לכאן עם התוצאות. עם התוצאות. כן, לזה התכוונתי, תודה, ולכן צריך עדכונים כל הזמן. למשל עדכון ראשון אם אתם רוצים לשמוע עדכון ראשון, למשל יש בעיה עם החלוקה הראשונית של

11 11 הקלפיות. כשעשיתי סיור קלפיות עם רויטל ועם השוטר הקהילתי, גילינו שההצבה הראשונה היא לא בכלל קרובה למציאות ולמה שנכון שיהיה. כדי שאני לא אעבוד לבד, ויהיה צוות שמשתף פעולה ויודע מה קורה פה במהלך התקופה הזאתי, צריך ועדה. אני חייבת לומר שצריך ועדה שהיא זמינה, אנשים שזמינים ויכולים להירתם מבחינת זמן. מבחינת זמינות זה יכול להיות גם התראה קצרה, זאת אומרת עכשיו לעוד יומיים שלושה פגישה. אני צריכה את כל הפרטים כדי לעדכן כל הזמן, כדי לשמוע את דעתכם, אני צריכה אישורים שונים. המשימה הראשונה שיש לי, זה לבחור מזכירי קלפי שיהיו טובים שיהיו יעילים, כדי שהבחירות יעברו בשלום. ואני לא בוחרת לבד, אני בוחרת עם יו"ר הוועדה או מי מטעמו. ולכן אני מבקשת שיהיו אנשים שהם זמינים, ולא רק חותם סיעתי כזה או אחר, אלא אחד שבאמת יכול לתת ממרצו ויש לו את היכולת אמיתית לעשות את זה. והיחס צריך להיות אותו יחס שיש בבחירות הקודמות, לא חייבים שיבחרו, זאת אומרת היחס חייב שיהיה אותו יחס בהנחה שכולם רוצים, אבל אם יש כאלה שלא רוצים והם מוותרים על התענוג זה בסדר, לא מחויב. כמה חברים יש בוועדה? יש בוועדה, תראי יש תשעה חברי מועצה אז זה תשעה, וזה צריך להיות באותו יחס, זה יכול להיות עוד תשעה, מי שלא רוצה יכול לוותר. אבל כשאת רוצה לכנס את וועדת הבחירות, איזה פורום מינימאלי? לא יודעת לתת על זה תשובה. את זקוקה לכולם או מספיק לך עקיבא סילבצקי: החוק לא מדבר על זה "יושב ראש ועדת הבחירות יכנס את ישיבות הוועדה, הזמנה לישיבות תיחתם על ידי יושב ראש הוועדה, ותישלח לחברי הוועדה 24 שעות לפני". דבורה גיני מלכי: כי תשעה לכנס זה סרט. אגב זה גם לא חייב להיות חברי מועצה. ולכן ביקשתי מעודד שזה יקרה עוד היום, כי לכנס לעוד יומיים שלושה נראה לי לא נורמאלי. עקיבא סילבצקי: זה ברור שאם אנשים לא יכולים לבוא זה לא יעצור את הבחירות. בסדר אבל. חבר'ה גם תשימו לב יש לנו את החגים, החגים מאוד קרובים.

12 12 דובר: דובר: כמה פעמים את חושבת שהוועדה תצטרך להתכנס? בוא נגיד ככה, אני כבר יודעת שעוד חודש בערך צריך להתכנס לעדכונים. אז אפשר לעשות את זה בזמן של ישיבת מועצה או לפני או אחרי? יכול להיות שכן. אבל אין ישיבת מועצה. האם אותם חברי הוועדה צריכים להיות חברי מועצה? לא. לא, נכון? יכול להיות בא כוחם. וגם לא חייבים שיהיה בדיוק אותו יחס, זה רק בהנחה שכולם מתעקשים. שוב יכול להיות גם חמישה. דובר: לא אבל חברי ועדת הבחירות לא יכול להיות חברי מועצה ולא באי כוחם. יש לו זכות להגיע. )מדברים ביחד( מי שאני מיניתי, בא כוח לא לפי הבא כוח ש- - לא, לא, לא, בא כוח לצורך המינוי הספציפי הזה. מה שעשינו לפני חמש שנים. דקה, מנחם, בבקשה. מה שעשינו, אבי תשמע, מה שעשינו לפני חמש שנים, דובי מינה לפני חמש שנים את יעל לוועדת הבחירות, אני דאגתי שעשינו את הפגישות שיעל יכלה להגיע ועוד עוד מישהו היה אז קלמנוביץ בוועדת הבחירות. אז לא דווקא חיכינו שכולם יוכלו להגיע לפגישה, אבל דאגתי שיהיה מינימום נציגות של כל הסיעות. זה מה שעשיתי לפני חמש שנים, והכל עבד הכל תיקתק, לא היו שום בעיות לא היו ויכוחים לא היה שום דבר. אבל זאת לא וועדה שצריכה להתכנס הרבה? לא, בכלל לא, בכלל לא. לא. יש עדכונים שוטפים שאני יכולה לשלוח במיילים, אבל יש עדכונים שכן צריך לומר בפורום. את השמות אנחנו צריכים להגיד לך עכשיו? לא, לא עכשיו. עד מתי אנחנו צריכים להגיד את השמות?

13 13 עד מחר. עד מחר? כולל למנות יו"ר, יו"ר ועדת בחירות. זה מה שרציתי לומר. מה שכן אם זה לא יקרה היום, אז לא יהיה פורום כרגע כדי לעשות את הישיבה. היו"ר עכשיו צריך לעשות עליו הצבעה, נכון? עד מחר. אבל אני צריך לעשות על היו"ר הצבעה? כן. כי היום צריך להיות מינוי, נכון? נכון. ואחר כך כל סיעה צריכה להגיש לך את רשימת השמות עד מחר? נכון, נכון מאוד. יופי. רגע, אפשר למנות מישהו אחר? כל תושב. מי שאתה מוצא לנכון שהוא מתאים. אבי, עד מחר אתה צריך לשלוח לה את המכתב הרשמי שהיא תיתן הטופס, שבו אתה מודיע מי חבר ועדת הבחירות מטעמך. לך את עקיבא סילבצקי: איך אנחנו עושים את החלוקה בסופו של דבר, 1? 1, 2, לא. עקיבא סילבצקי: איך זה מתחלק?.1,3,5 אברהם בן צבי: גליה, שאלה, מתי רשימות חדשות שהם לא סיעות יוצאות, מתי יש להם זכות להשתתף בישיבות ועדת הבחירות? אז ככה, הרשימות שרוצות לרוץ והם לא נמצאות כרגע בקדנציה הזאתי אמורות להגיש את הבקשה עד 26,27 לאוקטובר, שזה יוצא בעצם. ספטמבר. לספטמבר, סליחה, שזה יוצא בעצם בחול המועד. אני מקווה שעד תחילת שבוע הבא אני אשאיר פה במועצה חוברות, ואני רוצה להאמין שיהיו אני מתכננת לפחות שביום שלישי הבא תהיה הדרכה לכל מי שרוצה להגיש איך מגישים, כדי

14 14 שההגשה תהיה נכונה ולא יפסלו רשימות על קטע טכני. ההגשה תהיה, יש כללים בהגשה. אברהם בן צבי: אבל שאלתי שאלה לגבי ועדת הבחירות. רגע, רגע, שנייה, שנייה, ואז ברגע שהרשימות מגישות את הבקשה, למשחק לגבי הקדנציה הבאה, בשלב הזה הם לא בפורום הזה. הן נכנסות אברהם בן צבי: לא אבל לפי החוק רשימות חדשות יש להם זכות להשתתף בישיבות ועדת הבחירות בתור מייעץ, כאילו אין להם זכות הצבעה אבל יש להם זכות להשתתף. עקיבא סילבצקי: תפנה אותנו לסעיף כזה. טוב רבותיי, צריך לבחור כרגע יושב ראש ועדת בחירות. אני מציע את מנחם שפיץ כיושב ראש ועדת בחירות, יש לכם הצעות אחרות? אין הצעות אחרות. מי בעד למנות את מנחם יושב ראש ועדת הבחירות? הצבעה בעד רוב נגד אין כולם בעד פה אחד, מנחם לא הצביע, מנחם נבחר להיות יושב ראש ועדת הבחירות. תודה רבה על השירות ב- 2013, אנחנו מאחלים לך הצלחה על השירות ב תודה. ושתזכה גם ל יהיה גם ייעוץ חיצוני? מה זה? ייעוץ? אנחנו נראה איזה רשימות יגישו ואם הם יעמדו בתנאי הסף, ואז נראה אם גם החוק מאפשר להם להיות יועצים. טוב בעצם מה שנשאר לך זה לתת לנו את הטפסים, כדי שעד מחר נעביר לך את רשימות חברי ועדת הבחירות, נכון? אין לי נכון. פה זמין את הטפסים, למי אני מעבירה? אני רוצה להעביר דף רק קשר בין כולם כדי שאני אוכל ליצור קשר. תעבירי דף קשר לכולם. יש עוד משהו שאת צריכה? לא. רציתי לקיים את הישיבה אבל אין את הפורום המתאים. דובי, אתה רוצה לתת שמות כבר עכשיו לוועדת הבחירות?

15 15 דובר: דובר: לא, מחר. מחר? אז אנחנו נתכנס שוב. עד איזה שעה מחר את צריכה? מה זאת אומרת? תעשי אותה מחר. לא אני לא יכולה לעשות אותה מחר, רק שמחר אני צריכה להעביר למפקחת את השמות. מחר את תקבלי את רשימת השמות. בסדר. מחר עד השעה אחת כל אחד באחריותו האישית להעביר לגלי את הרשימה. גלי, איך מעבירים לך? היא תיתן דרכי תקשורת איתה, היא תעביר עכשיו דף קשר שבו היא מבקשת מכל אחד למלאת את כל פרטי הקשר איתו. בעצם אני מעבירה. איפה זה? יש לי פה בעצם שתי טבלאות, טבלה אחת של כל הנוכחים כאן בשביל שאני אוכל ליצור קשר. והשני של אלה שיהיו בוועדת הבחירות, שזה לא בהכרח אתם זה מישהו מטעמכם. איפה הטבלאות? אז אם אתם מעבירים לי ברשותכם אתם מעבירים לי את השמות, תעבירו את זה יחד עם פרטי הקשר הרלוונטיים, מייל, פקס, טלפון, כדי שאני אוכל ליצור קשר. פקס? אומנם פקס עבר מהעולם אבל ביקשו, אני אשתדל לא להשתמש בזה. הנה זה כנראה פה בהזדהות. כן אני שומעת. מבחינת הסיעה שלי, חברי ועדת הבחירות זה חברי המועצה, כל החמישה. אוקי. בסדר? אז מבחינתנו כבר קיבלת היום את כל רשימת השמות, יושב ראש ועדת הבחירות זה מנחם שפיץ, וכל חברי הוועדה זה החמישה חברי מועצה, אז יש לך גם את השמות גם דרכי תקשורת איתם והכל סגור. בסדר. בסדר? לגבי השתיים האחרות? יצירת קשר עם החברי מועצה שלנו יש לך?

16 16 עכשיו היא מעבירה דף קשר כדי למלא. קודם כל תיקחו בשמחה, וגם זה מפורסם באתר של המועצה גם מייל וגם טלפון, שאלו אותי פה זה טלפון לטובת העניין, אני כבר מעבירה. טוב יש פה שני טפסים, אחד מהם זה שבאי כוח הרשימות, יש שניים תעבירו לשני הצדדים, והשני חברי ועדת הבחירות. ואת זה בעצם יש לי רק את של עודד, אבל את שתי הסיעות האחרות כשאתם מעבירים תעבירו לי גם את זה. בעצם פה אין צורך עודד כי יש לי את הפרטים שלכם יהיה כאן, והאחרים צריכים לבוא יחד עם פרטי התקשרות. נעביר לך בכל מקרה, נכתוב את זה שיהיה לך יותר מסודר. דבורה גיני מלכי: אנחנו באי כוח של עצמנו. אורית סמואלס: זה שני דברים? כן, אחד אבל זה אחרי הבחירה, והשני זה בא כוח הרשימות בהנחה שזה לא אתם אז בעצם, וגם את שלכם שיהיה לי, אז אולי תוסיפו גם את שלכם שנוכל ליצור קשר עם כל חברי המועצה. דבורה גיני מלכי: אנחנו הסיעה שלנו אנחנו באי הכוח של עצמנו, נכון? לא אף אחד לא יכול להיות בא כוח של עצמו. לא, אמרנו אחרת. זה מנחם חוץ מעודד. דבורה גיני מלכי: לא, בוועדת הבחירות. אורית סמואלס:לא הבנתי. דבורה גיני מלכי: מי שהסיעה מינתה זה אותנו. תמלאו את הפרטים שלכם, וזה לא בא כוח זה אתם. מה את רוצה? את הפרטים שלכם. כל החמישה מהסיעה שלנו? נכון. לא משנה מי, מה, מו? נכון, אבל עודד ממלא אז שלא תעבדו בכפילות. הנה קחו תמלאו פה את הפרטים שלכם. תעבירי לכל אחד. אני לא מילאתי, אני מילאתי את ועדת הבחירות.

17 17 אז מנחם תעביר הלאה את הטבלה הריקה. פה רק שם הרשימה מה אני כותב "אפרת מתחדשת"? נכון. אני תיכף אני אמלא ואני אביא לכם. מה זה בא כוח מה זה, בא כוח הסיעה שלנו כאילו? שזה אתם, זה מה שאמרת, כן. ממלא מקום מה אני כותב? אין לך, יש לך ממלא מקום? לא. טלפון של בא כוח מה, 050? טלפון של בא כוח, מה 050? פקס? )ממלאים טפסים( אורית סמואלס:רגע, מנחם רגע, זה אותו דבר? גילה כהן: כן, להעביר את זה הלאה. כן זה אותו אחד, אבל מה שאני העברתי בהתחלה זה ועדת הבחירות. רגע אז מה צריך? אורית סמואלס:אני הבנתי את זה. אני צריכה שאני אוכל ליצור איתכם קשר, אז את כל הפרטים של כולם, אוקי? אם זה כוח, מצוין, ואם זה לא בא כוח וזה אתם אז אתם, כדי שנוכל ליצור קשר עם כולכם. את אותו דבר אני אעשה אחר כך, ובבקשה תשלחו לי מחר יחד עם ההודעות את ועדת הבחירות, כי לא בהכרח אתם תהיו נציגי ועדת הבחירות אלא יהיו נציגים מטעמכם. דבורה גיני מלכי: למרות שפה אנחנו ממלאים טופס אחר לוועדת הבחירות? נכון, אז תמחקי אני תיכף אתקן את זה דבורה גיני מלכי: לא למה כי אנחנו כן ועדת הבחירות? אתם כן אחרים לא, צריך לעשות בזה סדר שיהיה ברור, למרות שהכל מרוכז כאן. יש פה רשימה פרטי קשר של בא כוח רק לא כתוב של מי הוא בא כוח.

18 18 למה? כתוב רשימת הסיעה. הסיעה שם, לא כתוב הסיעה? תכתוב את השם. אתה מבין שזה מתחבר למה שעודד הציג? אנחנו לא מנותקים, זה מתייחס להכל ביחד. את רוצה גם פה את המייל או לא? כן בבקשה, אני חושבת שחלק מהדברים נוכל לחסוך במיילים ולא לכנס את כולם, לחסוך לכולנו זמן. עכשיו אני רושם אותי כ- "יחד", כסיעת "יחד" בגלל שאני במועצה היום? לא, כרגע זה מה שקיים, מה שאתם הולכים לעשות בעתיד לקראת הבחירות הקרובות זה עוד יגיע זה לא בשלב הזה, זה בהגשת הרשימות. ושוב אני נשאלתי אז אני אומרת, החוברות יגיעו לדעתי בסוף שבוע, אני רוצה להאמין שמתחילת השבוע אפשר לאסוף אותם כאן בגזברות. הדרכה בעזרת ה' אני אעביר ביום שלישי הבא, אני אגיע למועצה ואני אעביר הדרכה בבית ספר שנקרא עשה חיל? עשה חיל. עשה חיל. אני אוציא הודעה רשמית, כל ההודעות יהיו באתר המועצה, תהיו מחוברים לאתר המועצה ההודעות הם שם, והן משתנות מיום ליום בהתאם לשינויים. זאת אומרת כל מי לא צריך להביא חתימות נכון. לא צריך להביא חתימות ולא צריך להביא נכון. דבורה גיני מלכי: זה הרשימה שלו. גילה כהן: ולכן הרשימות הם, כן. בא כוח שלכם זה מנחם שפיץ פרט לעודד שזה. לא, פרט למנחם שזה עודד. נכון, וכל היתר זה עודד. ברשימה הזאת אנחנו צריכים רק שורה אחת? דבורה גיני מלכי: שתי שורות. אורית סמואלס:לא אבל היא אמרה שהיא רוצה את כל, את רוצה את כל הפרטים של כולם? כן.

19 19 אורית סמואלס:של כולם, נכון? כן. חבר'ה אני לא יודעת אם אני אצטרך, כדאי שיהיה לי. אורית סמואלס:כן, זה לא קשור לבא כוח גם, נכון? לא, לא, אז תמחקי את הבא כוח, כן. יש לך פה חברי ועדת הבחירות, זה כבר 5 שמות. שזה "אפרת המתחדשת"? נכון. אתה רוצה למלאת את השם שלך שם? בסדר. אתה שואל אם אני רוצה? לא, כדי לא לעשות את זה מחר, תעבירי לו תוסיפי את החבר השישי שלך לוועדת בחירות. גילה כהן: יופי. אז יישארו לך רק שלושה או שהם יביאו מחר או שהם. אתם לא רוצים לקבל החלטה היום? יש לך דף ריק לתת לי למלא? אתה יכול לכתוב בכל דף, אין לי מסמך, אתה פשוט כותב אני ממנה. אבל חילקת פה איזה מסמך? טבלה, טבלה עם הפרטים, השאלה אם אתה יודע את מי אתה ממנה? יכול להיות שנגמור לדבר אני- - הבנתי. אז אין בא כוח? אין עניין של בא כוח? את לא צריכה את הטפסים של בא כוח? לא, כי בא כוח אצלך זה בעצם אותם חמישה. אין שום בעיה. ויש לי כאן בריכוז את הבא כוח. בסדר, אבל גם יש עוד רשימה, בא כוח של רשימה שנייה? איזו רשימה? אורית סמואלס:יש שתי דברים עכשיו. של מיכאל. )חילופי דברים, ממלאים פרטים( את רוצה שאני אתן לך שם אחד? יש לך פה טבלה אתה יכול למלא.

20 20 מה זה שם? של חבר ועדת בחירות. זה הבאי כוח של הסיעה שלנו, כן? שזה "יחד"? לא? זה "יחד". זה "יחד", כן לא התבלבלתי. )חילופי דברים, ממלאים פרטים( אוקי בסדר גמור, אז יש לי עוד- - - רגע אבל זה כאילו כבר לא רק "אפרת מתחדשת" שרשום כאן? כי גם מיכאל כבר גם מינה לעצמו חבר ועדת בחירות. לא אולי הוא מצטרף ל- "אפרת מתחדשת"? אי אפשר להצטרף ל- "אפרת מתחדשת", נבחרו רק חמישה "אפרת ב- מתחדשת", אחרי הבחירות ימים יגידו כמה יהיו ומי מצטרף. מה שצריך זה יושב ראש ועדת בחירות טוב שיעשה את העבודה כמו שצריך, זה מה שחשוב. מצאתי את זה בעברית. עקיבא סילבצקי: אה זה עוד בחוק, 6, הפורום הוא 6, הוא צודק. )קורא את החוק(. "וביניהם היושב ראש ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו בכתב לישיבה 24 שעות. מניין חוקי צריך שלושה אנשים בתוך שעה מן המועד תתקיים הישיבה בתום השעה תהיה חוקית לפי אותו מספר". יישר כוח. "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. לישיבות ועדת בחירות יוזמנו להשתתף במעמד של דעה מייעצת, ובלבד נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה ואשר אינה מיוצגת". אברהם בן צבי: זה היה השאלה שלי, ממתי הרשימות כנראה זה רק באוקטובר. ממתי שהם מאושרות. עוד משהו גלי? לא, אני ממתינה למסמכים חזרה, כן. ואם אתם בוחרים אפשר להמשיך לוועדת בחירות, אתם בוחרים? דובר: דובר: חבר'ה תעשו חסד עם גלי, היא באה מרחוק. מה? אתם בוחרים כרגע? עכשיו אני ממלא לך.

21 21 אה ממלא ו- - דבורה גיני מלכי: זה לא יעזור, כי אם זה מישהו אחר אז הוא לא יקפיץ אותו עכשיו. הוא לא צריך לבוא לפה. דבורה גיני מלכי: לא כי היא כן רצתה לקיים איזה שהוא, לו כולנו היינו ועדת הבחירות היא היתה מקיימת איתנו איזה שהוא. 5 נכון, עדכון של דקות במקסימום, ואם לא אז לא אז אני אבוא שוב, מה שתבחרו. דבורה גיני מלכי: אבל עקיבא קראת שם שלא חייבים לכנס את כל הוועדה אלא רק את רובה? עקיבא סילבצקי: לא, השאלה מה זה קוורום? אז יש סעיף בחוק, המניין החוקי הוא שליש. זאת אומרת אם קראת לכולם שליש הוא המניין החוקי, וביניהם היושב ראש ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו בכתב, כל חברי הוועדה הוזמנו בכתב לישיבה 24 שעות מראש לפחות. 24 שעות. עקיבא סילבצקי: ואז אם אין מניין בתוך שעה מן המועד אי אפשר ל- - )מדברים ביחד( אי אפשר הוא לא פה. לא אבל היא לא חייבת את כל הפורום. אני לא חייבת את כולם, אבל צריך למנות את כולם והחליט- - )מדברים ביחד( רבותיי, מאחר ובעצם נוצרה במציאות ששבעה מתוך חברי ועדת הבחירות הם חברי מועצה, שניים אחרים אנחנו עדיין לא יודעים מי הם, אז גלי יש לך קוורום חוקי, אז בואי את יכולה להמשיך במה שרצית מבחינת ועדת בחירות. גילה כהן: כן רק סיכמתי את כל הנקודות, אז עוד רגע אני אמצא את זה. אין שום בעיה יש לנו את כל הערב, אין לחץ. בסדר גמור. דבורה גיני מלכי: מי זה השבעה? את, מנחם. תגיד מי לא, נחסוך זמן. מי לא? דובי ואבי עוד לא החליטו מי יהיו הנציגים שלהם. לא אבל זה לא אנשים שנמצאים בחדר.

22 22 אתם רק ממלאים עדיין, נכון? חסר לי מסמך. אז אני אמתין? לא אל תמתיני. את יכולה להמשיך. אני יכולה להמשיך? אוקי. זה ישיבה עכשיו של ועדת הבחירות? עקיבא סילבצקי: זה לא ישיבה באמת. ישיבה של ועדת הבחירות. תדריך. אז רגע אם זה לא מקובל אז אנחנו נחזור. עקיבא סילבצקי: יש שניים שעוד לא נבחרו אי אפשר לעשות ישיבת ועדת הבחירות, את רוצה בכל זאת לעדכן אותם? למה אבל הנציגים שלהם מאשרים? עקיבא סילבצקי: מי זה הנציגים שלהם? גם דובי וגם אבי מסכימים שעכשיו תהיה ישיבה של ועדת הבחירות. עקיבא סילבצקי: אבל צריך להזמין את חברי ועדת הבחירות לישיבה. דבורה גיני מלכי: 24 שעות לפני. יש רעיון, אולי הם ייבחרו ואחר כך יוותרו. דבורה גיני מלכי: אפשר לעשות את זה? הישיבה שלנו היא ישיבה טכנית? הם יהיו חברים ויסירו את מועמדותם. אני הולכת לעדכן בעדכונים שכולם יכולים לשמוע, מאוד קצרים. אם זה לא חוקי נחזור ונגיד את זה שוב. עקיבא סילבצקי: תמיד חוקי להקדים ולהסביר. אין שום בעיה. אני מציע דבר כזה. רגע, אנחנו יכולים לכהן כחברי ועדה ושמישהו יחליף אותנו אחר כך? עקיבא סילבצקי: לא, חבל. תגידי עכשיו מה שאת רוצה. אני אגיד את מה שאני רוצה ממש בקצרה, אתם תדעו כולכם. אני אעדכן ממש בקצרה, אם צריך נגיע שוב.

23 23 היא עכשיו תעדכן את מה שהיא רצתה לעשות לוועדת הבחירות, במקום אחר כך עקיבא סילבצקי: בדיוק. לכנס ישיבה נוספת תשלחי להם חוזר. וככה תחסכי את הכינוס של תשעה אנשים נוספים פעם נוספת עם המתנה של שעה, כן עברו שלוש שעות לא עברו שלוש שעות, כן הגיעו שלושה אנשים לא הגיעו שלושה אנשים. בסדר גמור, אז יש לנו שבעה, אני אמלא אחר כך את הפרטים לפי מה שקיבלתי. אז ככה קודם כל לגבי סוג קלפיות, אמרתי את זה ככה מאוד בקצרה. ועדת הבחירות אמורה לאשר את השינוי, יש לי פה את הפרטים אם מישהו ירצה לראות. כשהגענו לסיור רויטל קולין, השוטר הקהילתי ואני, נוכחנו לדעת שנתונים שקיבלנו ממשרד הפנים מהפיקוח על הבחירות שבעצם התבססו על הבחירות הקודמות, הם לא נכונים. הישוב גדל הצרכים השתנו, צריך לעשות הסטה של קלפיות, מיקומים, הפרדות, פיצולים וכו'. ויותר גרוע מזה, למרות שהובטח לנו אחרי הבחירות הקודמות, שתושבי הזית לא יצטרכו לנדוד עד לדרך אבות כדי להצביע בדרך אבות, הסתבר שמשרד הפנים למרות שהוא אמר שהתקלה תוקנה, התקנה לא תוקנה. ותושבי הזית עדיין רשומים בקלפי שבבית ספר התיכון "ההמשך", מבלי שהם לקחו בחשבון ש "ההמשך" נדד דרומה. ולכן ביקשנו פעם נוספת, והפעם לזכותה של רויטל ייאמר, שהיא הוציאה אז דרך מחלקת הנדסה שמבוסס על הטכנולוגיה של ה-,GIS שהראתה את המרחקים האבסורדיים שהתושבים נדרשים להגיע לקלפי. והגורם המקצועי במשרד הפנים שראה את זה אמר, וואלה עכשיו שאני רואה את זה בצבע ואני רואה את המפה, אני מבין מה התקלה ואני מסכים לתקן את זה. אבל תושבי התמר והדגן אמורים להצביע בשכונת הזית, אמרנו גם זה לא הגיוני. ושם נתקלנו בבעיה מול משרד הפנים, כי משרד הפנים לא היה מוכן לפצל קלפיות. כלומר כל מי שרשום בקלפי בזית הוא רצה להעביר אותו למיקום החדש, או יותר נכון כל מי שרשום בקלפי בתאנה הוא רצה להעביר אותו לזית, כלומר תמר/דגן שיבואו להצביע בזית. אמרנו גם זה לא הגיוני, כי צוואר הבקבוק שייווצר בקלפיות בזית הוא כזה גדול שזה ירתיע אנשים מלהצביע, ולכן הגשנו בקשה לפתוח קלפי נוספת בבית הספר בתמר, על זה עוד לא קיבלנו עדיין אישור

24 24 ושמה זה עומד. כלומר הבקשה של המועצה כרגע הינה, שתושבי תמר/דגן יצביעו בבית הספר בתמר, תושבי הזית יצביעו בזית, וכל תושב יצביע בשכונה שבה הוא נמצא. יש לנו כרגע תקלה מבחינת חלק מהזית שרשומים להצביע בדרך אבות, שזה בתאנה ואנחנו מנסים להפוך את זה, והתמר/דגן שרשומים בזית שאנחנו מנסים להוציא אותם מהזית. זה מה שנמצא כרגע על השולחן של משרד הפנים לאישור,כתוצאה מסיור הקלפיות וכתוצאה מרשימת הבעלי זכות הצבעה בקלפיות שקיבלנו. תודה עודד. לא קיבלנו תשובה סופי, אמר לי הגורם האחראי במשרד הפנים שככול הנראה זה יתאפשר, הם יקבלו את ההמלצות שלי ושל המועצה. כשתהיה תשובה סופית אני אעדכן את הוועדה ככול שנתכנס, ואולי באמת אני אעדכן כאלה עדכונים במיילים ונחסוך התכנסות מיותרת, הזמן של כולנו הוא יקר. דבורה גיני מלכי: אפשר להגיד שזה פוגע בזכות הדמוקרטית של אנשים? אמרתי. העלינו את כל הטענות האלה. האמיני לי שעודד התעקש, לשכנע. הצטרפתי עם תמיכה חמה ואני חושבת שהצלחנו דבורה גיני מלכי: אין אפליקציה שאומרת כמה זמן צריך לחכות בתור לקלפי? אני לא זוכר מספר קלפיות, כי יש בתי ספר שיש לי שתי קלפיות ושלוש קלפיות. מדובר באירוע עקרוני שתושבי הזית מצביעים בתיכון דרך אבות, ותושבי תמר/דגן מצביעים בזית, זה לא היה סביר ושם אנחנו נמצאים כרגע. זה מוריד את אחוזי ההצבעה. דבורה גיני מלכי: לגמרי. - הודעות בחירות ביום יומיים הקרובים אמור לצאת הודעת בחירות ראשונה יהיו שם כל המועדים של ההגשות הראשונות. מי שמעניין אותו ורוצה לשמוע שיתעדכן, יהיו שם את כל הפרטים על ההתקדמות לקראת התהליך. הדרכה למזכירי קלפי - ההדרכה המתוכננת ביום שלישי הבא ברביעי לחודש משעה 4 עד.8-9 וזה כשעוד לא נבחרו האנשים? עכשיו מה שאני צריכה בדחיפות זה לדעת איך אני מתקדמת עם ראיונות, כי בעצם בשבוע שנשאר, בעשרה ימים שנשארו צריך לעשות ראיונות ל- 40 ומשהו

25 25 אנשים שהגישו מועמדות למזכירי קלפי. אני כבר אומרת לכם שההנחיה החד משמעית של המפקחת על הבחירות, זה שאין מזכירים שהם עובדי רשות. הקריטריונים הם קודם כל עובדי מדינה, שתיים - כאלה שיש לנו ניסיון קודם כמזכירי קלפי בכל הבחירות האפשריות כנסת או רשויות מקומיות, ורק אחר כך אחרים, כשבסוף גם הגישו הרבה תושבי אפרת, ואם נצטרך אז גם נראיין אותם. אז פעם אחרונה נתנו עדיפות לתושבי אפרת. אז זה לא יקרה הפעם, ממש לא, הם יהיו בעדיפות אחרונה, ורק אם לא תהיה ברירה ורק על סמך ראיון. רגע, רגע, תנו לי להשלים. ולא סתם ראיון, אחרי הראיון יש לומדה שצריך לעבור עליה, ורק אחרי שעוברים את דרישת הסף של ציון 80 בלומדה אפשר להגיע להדרכה שתהיה ביום שלישי הבא, ורק מי שיעבור את יום שלישי הבא. אז מה התפקיד של ועדת הבחירות? חבר'ה יש פה הנחיה. אני כבר שמעתי על אנשים שעשו את הלומדה הזאתי עשו שלח והכל נמחק להם. גליה, אז מה התפקיד של ועדת הבחירות? להיות שותפה לראיונות. יו"ר או מי מטעם להיות איתי בראיונות, כדי שאני לא יראיין לבד. גליה, בירושלים יש כן, זה לא ועדת הבחירות בעצמה, יש לה עוזרים. גליה, איפה את גרה? בגבעה הצרפתית, ואני לא הכרתי לפני את אפרת ואין לי פה חברים. עכשיו יש לי חברים. שרון כן, את שרון אני מכירה במסגרת קשרי עבודה, אבל הוא לא תושב אפרת אז הכל בסדר. אז בעצם מה שאת אומרת זה אני ואת בוחרים את המזכירי קלפי, זה מה שאת אומרת? כן, אנחנו או מי מטעמך, כי מדובר עכשיו על שבוע מטורף של ראיונות בלי סוף, סינון, כשאנחנו צריכים להגיע למזכירי קלפי. יש לך את הרשימה של השמות פה? כן יש לי, הכל אצלי מרוכז באקסל. את מעבירה אלי?

26 26 אנחנו נדבר על זה תיכף, לא צריך בפורום הזה, נחסוך מכולם. אבל אנחנו צריכים לראיין לפי קריטריונים שאמרתי, כשההוראה חד משמעית אין מזכירים שהם עובדי רשות מקומית. נמשיך הלאה. המועדים של הגשת רשימות זה בסוכות, נדמה לי 26,27 לחודש, רביעי, חמישי. דובר: סליחה לא שמעתי? מועדי הגשת רשימות במהלך סוכות, במסגרת המודעה שתצא. רביעי חמישי של סוכות, זה יפורסם מתי את מחלקת את הפנקסים, יותר חשוב? פנקסים למלא? כן. שוב אמרתי שאני רוצה להאמין שאני אקבל אותם ואני אתן אותם, אני גם מחכה ותלויה לגורמים אחרים גבוהים ממני, עד יום חמישי, כך שהחלוקה אמורה להתחיל ביום ראשון הקרוב. מי אמר לי ששר הפנים אמר שלפני 31? דובר: אני אמרתי. אתה אמרת? שר הפנים הורה שלפני 31 יום הם לא יחולקו. ראשון בחודש יום שבת, אני מקווה שבשני לחודש יום ראשון הבא הם יהיו כאן. טוב אנחנו ניפגש בוועדת הבחירות לאחר הגשת הרשימות, כשדיברתם על מינונים יכול להיות שמינונים יגברו ככול שנגיע למועד הבחירות, המועד הבא מעבר לעדכונים במיילים זה יהיה אחרי הגשת הרשימות וישיבה נוספת ועדכונים. בישיבה הבאה אני מבקשת שתבואו מוכנים ותאמרו, מי הם חברי הוועדה שיגיעו יום למחרת לפתיחת מעטפות החיילים. כמובן ביום עצמו בלילה כשכולם ככה בשיא האקשן, אבל זה אני מניחה שכולם יגיעו לא תהיה הבעיה, הכוונה מי יגיע ביום אחרי לפתיחת מעטפות החיילים, תבואו כבר תהיו מוכנים עם תשובות מי מגיע, ומי שמגיע מתחייב להגיע כי פותחים וזה נגמר. בסדר? אוקי אני חושבת שהשלמנו, אלא אם כן יש לכם שאלות ואני כאן. איפה את יושבת? אני יושבת במשרד הפנים בקלפן 2, כיוון שיש הרבה עובדי מדינה אני חושבת שראוי לפחות לתת את ההתחלה בירושלים, וככול שנזדקק לתושבי אפרת נעבור לכאן ואני אגיע לכאן. אז תודיעי לי בבקשה רק מתי את רוצה להתחיל את הראיונות?

27 27 אוקי בסדר גמור, בסדר גמור. כמה קלפיות יש פה? אז זהו אני לא יודעת כמה קלפיות בעקבות מה שעודד אמר, נכון לעכשיו לפני השינויים יש עשר קלפיות רגילות ושלוש מוגבלים, אבל זה כנראה יגדל. מונגשות, הקלפיות לא מוגבלות. כן, לאנשים מוגבלים. לדעתי זה יגדל בעוד אחת או שתיים, ואולי גם שלוש. לכאורה מונגשת היא הקלפי בדרך אבות היא לא באמת מונגשת, בזמנו היא היתה מונגשת ודי סיפור היה להגיע לשם. גילה כהן: אני עברתי אחד אחד ובדקתי את זה, גם חניה וגם, זאת אומרת זה ממש אפילו לא פספסתי יש לי טופס מסוים שאני צריכה לסמן וי ולבדוק את הכל. גילה כהן: לא אם זה נבדק אז לא. אז זה גם חניה, וגם נגישות ואפילו כיבוי אש, ואפילו גילינו שאין, מה אין לכם זה משהו ששייך להיסטוריה? בור אש או משהו כזה, ממש בדקנו אחד אחד. בור ביטחון. בור ביטחון, אין לכם במועצה בור ביטחון, אמרו לי שזה שייך להיסטוריה זה עדיין נמצא שם. יבטלו את הבחירות כי אין פה בור ביטחון. טוב אנחנו הולכים לעשר דקות הפסקה. רגע שנייה, חישוב מהיר שאנחנו צריכים מי שמתכוון לעשות רשימה חדשה אמור להודיע עכשיו בהזדהות, ככה היה בירושלים. לא, לפני 5 שנים לא היה צריך, אני מניח שגם עכשיו לא צריך. עקיבא סילבצקי: התפצלת מרשימה קיימת? דובר: לא. מה שמחייב זה החוברות שמוגשות. החוברות שמוגשות, בחוברות אתה מגיש, אם אתה מחליט לא להתמודד ויש חבר מועצה שרוצה לתת לך את התמיכה, ובזה לחסוך לך את החתימות ואת הערבות, אז הוא כותב בחוברת שהוא נתן לך את התמיכה שלו. צורי: כן אבל כל אחד אם הוא ברשימה נפרדת, הוא צריך להזדהות ולהגיד שם של רשימה. אבל זה לא בשלב הזה.

28 28 עקיבא סילבצקי: הוא לא חייב עכשיו, הוא יכול אחר כך. עכשיו אנחנו נותנים תמונה קיימת. הכל בסדר מפה והלאה הפעם הבאה זה בהגשת הפנקסים שמה כל אחד. נכון. הזכות הזאת ניתנת לכל חבר מועצה, היא לא מחולקת לפי סיעות, ולכן גם אם סיעת "אפרת מתחדשת" רוצה לתת עכשיו תמיכה לחמש רשימות נפרדות, אז היא יכולה לתת תמיכה לחמש רשימות נפרדות על פי כל חבר מועצה, וזה בא לידי ביטוי בחוברת זה לא בא לידי ביטוי עכשיו. חוץ מזה שבירושלים ובאפרת זה דינים שונים, אז אנחנו לא מופתעים. אנחנו יוצאים לעשר דקות הפסקה תפילת ערבית. תודה רבה. גלי תשלים פה פערים עם מי שהיא צריכה, ואז אנחנו מתכנסים להמשך ישיבת המועצה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה גלי. תודה לכולם הפסקה- - - הקצאות לבתי כנסת נמשיך אחרי שגמרנו את ההזדהות, משה, הקצאה לבתי כנסת. משה בן אלישע: נוהל הקצאות, הקצאת אישור להקצאת מגרש 1104 לעמותת שירת דוד, היה פרסום להתנגדויות, אף אחד לא. דגן, תמר? משה בן אלישע: בזית, רחוב מתתיהו הכהן מגרש 1104, היה פרסום אף אחד לא הגיש התנגדויות. ועדת ההקצאות המליצה להקצות את המגרש הזה לעמותת שירת דוד, וגם לאשר את החוזה תואם תבחינים, כמו אותו חוזה שאישרנו בעבר אז התאמנו את התבחינים שאישרתם פה בתוך החוזה. זה לגבי שירת דוד. מי בעד? רגע, אם אני זוכר נכון זה היו העמותות שדיברנו על- - משה בן אלישע: על חניות? לא, לא, על סכומי הכסף שהעמותות צריכות? משה בן אלישע: לא, זה אחר. במגרש השני ידברו עליהם. משה בן אלישע: זה המגרש השני, תיכף נדבר עליו.

29 29 השני? משה בן אלישע: כן. מגרש 1104 זה מגרש ריק פנוי נמצא ברחוב מתתיהו הכהן בעיקול, שירת דוד הגישה בקשה, ועדת הקצאות המליצה, פורסם להתנגדויות. לא היו- - - משה בן אלישע: ועדת הקצאות המליצה להקצות את השטח הזה לעמותה בהיעדר התנגדויות, וגם החוזה שהבסיס היה חוזה סטנדרטי מותאם לדרישות של התבחינים גם זה. זה נושא ההחלטה נושא הבקשה. הצבעה. מי בעד להקצות את זה לעמותת שירת דוד? הצבעה בעד רוב נגד אין כולם בעד, אבי חדידה לא נמצא. משה בן אלישע: הלאה, מגרש 1105, מדובר פה על המבנה שלד של בית כנסת שנמצא מעל גני ילדים ברחוב מתתיהו בצומת עם הרחוב לאורות יהודה. יהודה שווייגר: בריכת שחייה. משה בן אלישע: זה היה מול הבריכת שחייה. גם פה היתה המלצה של ועדת הקצאות, להקצות את המגרש לעמותת מנורת המאור המחודשת. כלומר ועדת ההקצאות פרסמה את החלטתה להקצות את המגרש הזה למנורת המאור אם לא יהיו התנגדויות, לא היו התנגדויות. עקב כך הועדה המליצה להקצות את המגרש הזה לעמותת מנור המאור, ולאשר את החוזה גם כן בהתאמה לתבחינים שהיו. זהו. אני רק אציין שעמותת מנורת המאור הפקידה מכתב. משה בן אלישע: זה מכתב שהיא מחזירה את ההקצאה. דורון כהן: על המגרש הזה? משה בן אלישע: כן. דורון כהן: ומישהו אחר הגיש למגרש הזה? משה בן אלישע: לא, יש זמר הזית שמתכוננים להגיש. דבורה גיני מלכי: מה היא הפקידה, מכתב שאומר מה? משה בן אלישע: מכתב שמבטלים, העמותה מנורת המאור קיבלה הקצאה ליד הבתים של חפציבה, אז הם ביטלו, החזירו את המגרש למעשה הם ביטלו את ה... היה להם חוזה שמה, הוציאו מכתב שהם מבטלים.

30 30 זה מסמך מחייב? משה בן אלישע: יש מסמך כתוב, עקיבא ראה אותו ואישר אותו, ואי לכך עמותת זמר הזית כמה שאני יודע הם שמו עין על המגרש הזה, ובכוונתם להגיש בקשה להקצאה. איפה המגרש שהם ויתרו עליו, זה לא מה שהצענו? משה בן אלישע: מעל מעון היום. זה לא מה שהצענו פעם שעברה על זה? משה בן אלישע: לא, הם ירדו מזה, הם היו מעל המעון יום, עברו למגרש מתחת לתיבות דואר, חזרו חזרה מעל המעון יום, וכששמעו שמנורת המאור עוברת למקום אחר אז הם כנראה, זה כנראה המגמה זה השמועות, יותר משמועות זה מה שהם רוצים. מעל המעון יום במתתיהו או המעון יום בזית שמן? משה בן אלישע: מעון יום בזית שמן, זה מה שהיה להם. איפה יש שם מעון? יהודה שווייגר: בקומה שנייה. משה בן אלישע: קומה שנייה מעל. אה מעל המעון? יהודה שווייגר: מעל המעון הישן. דורון כהן: דורון כהן: זה לא רלוונטי כבר. מה? זה לא רלוונטי כבר, הם רוצים לעבור לאיפה שהם היו. משה בן אלישע: הם רוצים לעבור למנורת המאור הישן. איפה זה מנורת המאור הישן? בין חפציבה לברקן, מול הכניסה לרחוב יהודית. דבורה עיני מלכי: זית שמן עילית. הבנתי, תודה. משה בן אלישע: בסדר? כן, כן. משה בן אלישע: זהו. הצבעה? פה אחד? הצבעה בעד רוב נגד אין

31 31 כולם בעד אף אחד לא נגד. יש לך עוד משהו? משה בן אלישע: לא אני חושב שזהו. טוב, תודה רבה. שוב לא הזכרת את הסכום. זה היה פה בישיבה זה אושר. משה בן אלישע: בישיבה זה אושר, בהתאם לתבחינים. לא שינינו שום דבר. משה בן אלישע: הסכום נכנס בתוך התבחינים שפורסמו בחוזה בהתאם לתבחינים האלה. מיכאל, אתה מוכן לוועדת ביקורת? כן. תודה משה. מיכאל בן אלישע: ערב טוב לכולם. ועדת ביקורת מישהו רוצה? הדפסתי כמה דפים של דוח ביקורת מישהו רוצה? קיימנו ישיבה של ועדת ביקורת בשישי לאוגוסט, על דוח של מבקר משרד הפנים על המועצה. ובדוח הזה בסך הכל הכללי כמו שכתבתי, בסוף הדוח בסוף הישיבה סיכמנו שבסך הכל הכללי הדוח היה מצוין, טוב מאוד למועצת אפרת. כאשר יש בו חמש נקודות עיקריות שעלו בביקורת, וכמובן שקיבלנו תשובות שרובן היה מספק, אם כי יש לנו מה לתקן ומה לשפר. הנקודה הראשונה שהיתה בעייתית אבל קיבלנו תשובה שהיא סיפקה אותנו, זה שלא מנוהל חשבון בנק לכל נושא המים. נושא המים הוא צריך להיות צבוע בצבע מיוחד, שבו כל הכספים שנכנסים ויוצאים צריכים להיות רק פר ביוב מים. ומה שקרה זה שהמועצה בעצם עובדת ביחד, זה בתוך התקציב הכללי בתוך כל החשבונות הכלליים, וכמובן על זה קיבלנו את ההערה. בישיבת המועצה אנחנו ניסינו לברר, מה הם הסיבות שבהם המועצה לא פותחת חשבון בנק נפרד? והתשובה היתה שפתיחת חשבון בנק היתה מסרבלת את העבודה הרבה יותר מעבר למה שאפשר, מאוד מסבך, וכדי לתת מענה הטוב ביותר זה לפעול בצורה הזאת. הבעיה היחידה שנוצרה לנו זה שכל המטרה של צביעת הכסף או פתיחת חשבון נפרד, היא כדי לוודא שבאמת הכספים עוברים

32 32 לטיוב המים, לאיכות המים, לתת שירות טוב לתושבים באפרת, ולכן ביקשנו לראות. לא, לא, הכספים. מה? הכספים אמורים להיות בחשבון נפרד לטובת זה שאם היה וקורית קטסטרופה בצנרת המים של אפרת, אז שיהיה כסף בצד שיהיה לטובת העניין הזה בלבד. לא, זה לא. לא לטובת איכות המים. זאת לא הנקודה. אבל זה גם לא לזה. מדברים על השוטף. מה? זה גם לא לזה. מדברים על השוטף בלבד. יהודה שווייגר: זה רק לנהל את זה בחשבון בנק נפרד. זה לא קרן, זה לא קרן ביוב, אני לא עושה רווח על המים, המים הוא הפסדים. הבעיה היא למנוע שימוש. שאני גובה מתושבים כסף עבור מים ולוקח את זה ומשלם על זה דלק לעובדים, זה מה שזה נועד, זה הבעיה. בסוף כל חודש הרשות אמורה להרוויח אלף שקל, עשרת אלפים שקל, היא אמורה להרוויח סכום כסף. כדי לשקם את המים. הכסף הזה אמור לא ללכת לקופתה השוטפת של הרשות ולצרכיה השוטפים, הוא אמור ללכת לטובת תיקוני מים שצריך להחליף צינורות. דובר: דובר: דובר: קרן מים. קרן מים. יש קרן מים. זהו. לא, הביקורת אומרת שאין חשבון נפרד. יש קרן מים. שמקורות לא תעצור לנו את חשבון המים, כמו שהיא עושה- - -

33 33 דובר: קרן מים זה מתוך החשבון השוטף של הרשות. נכון. לא, לא. כן, כן, כן, מה שאמרתי, אין חשבון בנק נפרד שלתוכו נכנסים רק הרווחים האלה, אלא יש קרן מים. זאת אומרת שאורלי שמנהלת בגזברות רישום כמה כל חודש יצא הרווח, וזה הסכום המצטבר שאמור לשמש את הרשות לטובת החלפת צינורות מים שהתפוצצו ודברים כאלה. זה נמצא בחשבון הבנק השוטף. כל שנה אנחנו צריכים להפריש ואיפה הקרן נמצאת באיזה חשבון בנק? בבנק אחר, בבנק לאומי. זאת לא הבעיה, דובי. יש חשבון לכל הקרנות, כל הקרנות שמה. אבל זאת לא הטענה. הטענה זה על מה שאני גובה מהתושבים על המים, רוצים לראות את זה בחשבון נפרד שממנו אני משלם את חשבון המים. זה לא מה שאתה אומר. לא, אני מסביר למה זה נועד. לא, זה לא, פשוט לא. )מדברים ביחד( זה לא נועד לזה, דובי, אתה ממשיך לחפור וזה לא זה. אנחנו קראנו את הדוח, אתה קראת את הדוח? אתם הבאתם לי? מתי הבאת לי? הבאת סיכום, תקציר מנהלים. אז אני נותן לך את התקציר, אתה מתווכח איתי על התקציר. אנחנו באמצע דיון אחר. מה אני אעשה שאני מבין בזה? )מדברים ביחד( עם כל זה אתה לא מבין. מבין את זה. אז אני לא מתווכח אם אתה מבין או לא מבין. הרעיון של פתיחת חשבון בנק נפרד, זה לא בשביל בדיקות איכות המים זה בשביל צינורות.

34 34 לא. לא זה לא נכון, אתה ממשיך לטחון את המים. דקה, דקה. )מדברים ביחד( לא מטפלים בלנקות את המיכלים? אנחנו לא אבל חבר'ה בואו תפסיקו לבלבל, חשבון נפרד למים נועד שמה שאני לזה, גובה מהתושבים עבור המים נכנס לחשבון שממנו אני משלם את חשבונות המים, נקודה. רוצים לראות הפרדה שלא מכרתי מים והשתמשתי עם זה לקנות דלק, נקודה. קרן שיקום מים, קרן שיקום צנרת, כל זה, זה אחוזים שאני מחויב להפריש, וזה קיים בחשבון קרנות שהוא לא שייך בכלל לחשבון הזה, ועל זה אין ביקורת. משרד הפנים רוצה שזה יהיה בחשבון בנק נפרד? אבל הוא קיים בחשבון בנק נפרד, הוא לא מדבר על זה. יש ביקורת על זה. לא, הביקורת היא על זה, נפרד, זה הכל. שרכישת המים ומכירת המים לא נמצא בחשבון בנק בקיצור בסופו של דבר מכיוון שמאוד היה חשוב לנו לוודא, שהמועצה באמת משקיעה את הכסף שהתושבים משלמים עבור המים באמת לאיכות המים וטיוב המים, ביקשנו דגימות, ואכן המועצה מקבלת דגימות חודשיות ושבועיות ברמה. יהודה שווייגר: זה מופיע באתר של משרד הבריאות, כל מי שרוצה להיכנס יכול להיכנס ולראות את הדגימות מידי חודש. הוועדה קיבלה מיד באותו יום את אותם דוגמיות של מים של איכות המים, שמצביעות בעצם על איכות מים טובה, כך שבהחלט אנחנו שבעי רצון מהתפקוד. אם כי ההערה נשארה, ומכיוון ששרון טוען הגזבר טוען שטוב יותר להמשיך לנהל את זה בצורה הזאת, הסכמנו בוועדה לאשר את ההערה הזאת את ההמשך של הביצוע. אם כי צריך לחשוש לימים עתידיים שאם חס ושלום, כרגע הכל מתנהל בצורה טובה, אבל יש איזה שהוא חשש שפעם בעתיד הרחוק יותר אולי לא יהיה ניהול תקין, ומזה צריך לחשוש, אבל כרגע כמו שזה מתקיים אז הכל בסדר. נקודה שנייה שהיא כבר חוזרת על עצמה לא פעם ולא פעמיים, זה הנקודה של

35 35 פתיחה של מה שנקרא חשבון כללי של תב"רים, שהוא בעצם אני לא הולך לפי הסדר אלא לפי החשיבות מבחינתי. דובר: אתה ב- ג) 2 ( עכשיו, נכון? כן, עכשיו זה ג) 2 (, ג) 2 ( הרבה מאוד תב"רים נפתחים, ויש איזה שהיא קרן כללית שהגזברות, שרון פתח, כדי להתנהל טוב יותר. מכיוון שיש פרויקטים שאי אפשר לבצע אותם אם אין כסף לתוכניות עתידיות, ובצורה הזאת המועצה יכולה להתנהל ובאמת לעשות את העבודה כמו שצריך, ואכן בצורה הזאת היא משיגה ביצועים טובים יותר. זאת ההערה שכבר חוזרת על עצמה כבר חמש שנים היא חוזרת על עצמה, אבל שוב הבנו שהפיתרון הזה הוא כרגע הפיתרון הטוב ביותר, אם כי כתבנו שלדעתנו צריך למצוא איזה שהוא פטנט טוב יותר, ש- א' יבטל את ההערה, ודבר שני ימשיך לתת לנו את האפשרות שצריך להיות יצירתי, וצריך לחשוב על משהו שהוא טוב יותר מאשר הפטנט הזה שהוא פטנט טוב, אבל הוא עדיין מזמין כל שנה את ההערה של מבקר משרד הפנים. נקודה שלישית עכשיו אני חוזר אליה, זה שהמבקר לא הגיש את הדוח. תמיר מסיים עכשיו בימים האלה, המבקר של המועצה מסיים את הדוח שלו לשנת 2016, והוא היה צריך כבר להגיש אותה להיום, אם זה לא יהיה להיום, כיוון שזה כבר לא יהיה להיום אז נאלץ לחכות לישיבה הבאה כדי שהוא יוכל למסור. דורון כהן: יש לו איזה חובה להגיש את זה עד המועצה הבאה? זה מועצה הבאה, זה הישיבה האחרונה. מה שכתוב זה, מה שתמיר אמר בשישי לאוגוסט ישבתם? מה? בשישי לאוגוסט ישבתם, נכון? )מדברים ביחד( הביקורת לא הסתיימה, אני קורא "הדוח נמצא... הטיוטה תוגש לקבלת תגובות...", תוך מספר שבועות הוא רק יעביר את זה לקבלת תגובות. במילים אחרות בקדנציה הבאה אם ירצה מיכאל כהן: כן בהחלט יכול להיות. מה הסיבה? חודש לפני בחירות לא רוצים ישיבת מועצה, שלושה שבועות לפני, שבועיים לפני.

36 36 מבחינתנו אנחנו דיברנו על זה, שהוא בכל מקרה יגיש את הדוח לפחות לוועדת ביקורת, כדי שאנחנו נוכל להתיישב ולהעיר את ההערות. אנחנו גם אם נצטרך גם אם תהיה ישיבה שאחרי הבחירות הבאות, אז נעדכן את אותם אנשים שישבו בוועדת הביקורת הבאה. אבל הוא צריך לסיים את הדוח, כדי שבאמת המנהל יהיה מנהל תקין ולא צריך לגרור אותו ל הערה מאוד חשובה שאני חושב שהיא קשורה לכולנו, ואולי כאן זה הרגע גם לומר להציע איזה שהיא הצעה. התברר שוועדות החובה לא התכנסו בשנת הדוח האחרונה כמו שצריך, עכשיו יכול להיות שהתיישבו אבל מכיוון שלא תיעדו ולא מסרו דוחות, בקיצור אין סנכרון בין הישיבות, בין קיום הישיבות לבין הדיווח. בסופו של דבר זאת הערה, כדאי לנו לקחת זאת לתשומת ליבנו כשליחי ציבור. ואולי טוב נעשה שאולי מזכירת מועצה לא להפיל עליה עוד תיק, אבל מה שנקרא תזכורות של חבר'ה כל ועדה לקבל, היו"רים יקבלו מה שנקרא איזה שהיא. יהודה שווייגר: אחת לשליש לתת תזכורת. אחת לשליש לא התיישבתם נא להתיישב או נא למסור. נא למסור דוח. נא למסור את הדוח, זאת המטרה. ואז בצורה הזאת כן לייעל וגם אני חושב שנעשה את העבודה טוב יותר, למרות שאני חושב שבסך הכל הכללי העבודה נעשית בצורה טובה. הערה נוספת שהיא שוב כל שנה חוזרת על עצמה לצערנו הרב, אבל ככה המדינה מתנהלת, זה תקציב, התקציב של המועצה תמיד מאושר אחרי הזמן. זאת הערה שהיא תיכנס כל שנה כל זמן שלא. אנחנו צריכים להגיש את התקציב של המועצה עד ה- 31 לדצמבר מקסימום. נובמבר. נובמבר, וזה לא קורה. זאת אומרת אנחנו תמיד נמשכים לינואר, ולכן בעצם בהתנהלות הזאת שהיא אומנם מקשה את הסיפור, כי מועצה לא יכולה להגיש את התקציב, עובדי המועצה, הגזבר לא יכול להגיש את התקציב בצורה מסודרת עד לנובמבר כמו שמבקשים, כי לא יודעים על הרבה מאוד סכומי כסף שנכנסים, יש בעיה מאוד קשה להגיש את תקציב המועצה. יהודה שווייגר: וגם אני מזכיר לכם שאנחנו עושים תוכניות עבודה מקושרות תקציב, אתם מכירים את הגאנט מבינים מה המשמעויות. בספטמבר אנחנו מתחילים עם סיכומי שני שליש של תוכניות לעבודה, ורק בשני לאוקטובר מיד אחרי החגים

37 37 אנחנו ביריית הפתיחה לתקציב 2019, ואז זמן המחלקות להכין את התוכניות שלהם, זמן לאשר תוכניות אצלי ואצל שרון, זמן אחר כך לוועדת כספים וכו', אתם מכירים את כל הגאנט, ככה שלא, אם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה, מאוד מאוד מאוד קשה לעמוד בלוחות הזמנים של סוף נובמבר. בכל זאת ההערה שלי היא הערה פורמאלית כבודה במקומה מונח אנחנו לא מזלזלים, אבל אנחנו בין הרשויות מהעשירון העליון של הרשויות בארץ, שמסיימות את התקציב לתחילת ממש או בסוף דצמבר או בימים הראשונים של ינואר, אנחנו לא חורגים מחוץ לינואר, זה פנטסטי, גם אפילו ביהודה ושומרון. עוד נקודה שלא דיברתי עליה, היתה לנו חריגה ב חריגה בתב"רים, שימוש בתב"רים של 3.7 מיליון ביחס לגירעון שהיה בשנה קודמת של 2.7. אז תקרא את התשובה, התשובה היא מעניינת אז תקרא אותה. סליחה אני רוצה ברשותך יושב ראש הוועדה, זה לא שייצרנו גירעון, אלא פעלנו בתב"ר מעבר לסכום. זאת אומרת אם נגיד תכננו לבנות בית ספר בשלושה מיליון, לא שעשינו גירעון אלא כבר לפני שפה במועצה הגדלנו לארבעה מיליון, כבר הגענו לחשבון 3.300, 3.200, זה הכוונה. אז בדוח צוין שהליקוי לא תוקן, תגובת המועצה שנרשמה היא כזאת "בתחילת 2018 אושר תקציב לתב"רים שבגירעון על סך 2.7 מיליון, בגין יתרת הגירעון מקבלת המועצה בתיקון התקציב ולהערכתה קיימים מקורות התקציב הזה". זאת אומרת יש תקציב יודעים לקראת מה הולכים, זה לא שנכנסים לאיזה שהוא בור ללא ידיעה, וזה בעצם התשובה של שרון. מבחינתנו אנחנו רק רואים את ריבוי הפרויקטים שמתבצעים בו זמנית, זה סכומי כסף ענקיים שמה שלנו היה לומר על כל ההתנהלות, זה שבסך הכל הכללי כל הנושא של תב"רים מנוהל בצורה טובה. אם כי הבעיה היא כשיש דוח ביקורת כשהוא מגיע, וזה צריך לזכור שזה לא בדיוק הצורה שבא משרד הפנים היה רוצה, הוא רוצה לראות מנהל תקין, נכנס כסף יוצא כסף עבור אותו פרויקט ולא תמיד המועצה יכולה לעשות. זאת התשובה. חשבנו שגם בעניין הזה צריך למצוא איזה שהוא פיתרון טוב יותר. כתבתי בוועדה - שיש לחשוב על פיתרון בנושא, המנהל התקין אומר שלא יהיו חריגות, זה המצב האידיאלי. אז אנחנו מקבלים את ההסבר של הגזבר, מבין את הקשיים את הבעייתיות אבל אם רוצים לשמור על מנהל תקין וכדי להיות מאוזנים, אז צריך לחשוב על פיתרון יצירתי הטוב ביותר. אלה ההערות של דוח

38 38 מבקר משרד הפנים. אני חושב שאחרי כל הבדיקה, אז הסיכום שלנו היה לומר יישר כוח לגזברות, לעובדי המועצה, למנכ"ל, לראש המועצה בוודאי, שמנהלים כאן את התקציב בצורה טובה. יש לנו חמש הערות שחלקם יש להם תשובות, אבל בהחלט אני חושב שצריך להמשיך לחפש ולהיות יותר יצירתיים, ולנסות למצוא פיתרון טוב יותר להערות האלה לפעמים הבאות. שיהיה בהצלחה. שאלות ליושב ראש ועדת הביקורת? תודה רבה מיכאל. אנחנו צריכים לאשר את ההמלצות ואת הדיון, אז מי בעד לאשר? הצבעה בעד רוב נגד אין כולם בעד לאשר פה אחד, תודה רבה מיכאל. מנהלת הבחירות גלי כהן חזרה אלינו עם בשורה שרק עכשיו התבהר לה, כן, שמה צריך לקרות? גלי כהן: לא, לא בשורה, השלמה שאבי הבהיר לי, ורציתי שזה יהיה לפרוטוקול יהיה מתועד כמו שצריך וכולם ידעו מזה. אבי אתה רוצה אתה לומר? שבעצם אני מתכוון אומנם הזדהיתי כסיעת "יחד" במועצה הנוכחית, אבל אני מתכוון להתמודד ברשימה נפרדת. כלומר "יחד" מתפצלת? דובר: זה לא מתפצלת כדי שלא ייאסר, אני בעצם נהיה סיעת יחיד. "יחד" מתפצלת? כן אבל זה לא אומר שאני, הפיצול יש לו עוד משמעות של סעיף. בוועדת בחירות. כן, שבעצם יכול לאסור עלי להתמודד, אז זאת לא המשמעות, המשמעות היא שאני מתכוון להתמודד בסיעה נפרדת בבחירות הקרובות. אבל כרגע אתה מזדהה כ "יחד"? אז זאת השאלה, זאת השאלה. בוא כולנו הבנו, "יחד" כבר לא ביחד. לא, לא, לא, אבי חדידה נשאר חבר סיעת "יחד" עד תום כהונתה של המועצה הנוכחית. אין לזה שום משמעות דובי. אתה יודע מה המשמעות.

39 39 מה המשמעות? שאם אדם מודיע על התפצלות באמצע קדנציה, הוא לא יכול להתמודד לקדנציה הבאה. אז לא זאת לא הכוונה, הכוונה וזה גם מה שצורי העיר וגם מה שאברהם בן צבי העיר, שצריך להזדהות שבכוונתי להתמודד. אם מה שדובי אומר נכון, אבל בסדר זכותך. אז אני לא בטוח שהפרשנות המשפטית שלך נכונה, אז זה בדיוק השאלה, לכן היה צורך להיכנס פה חזרה. אנחנו לא רוצים להגיד את התשובה. אבי שפלר: בסדר. אני המלצתי לו. יש אפסנאי ויש אפסנאי, בסדר. הוא מתעקש. לא, לא מתעקש. הבנו. אני רק כדי שלא תיווצר איזה שהיא בעיה. "יחד" נשארת סיעת יחד עד תום הקדנציה של המועצה, ויש שמועות שאבי חדידה מתכוון להתמודד בבחירות הבאות. יכול להיות שזה בכלל יהיה בתוך סיעת "יחד", יכול להיות שזה גם יהיה בתוך סיעת "יחד" תלוי. יש שמועות. טוב תודה רבה, נסיעה טובה. תודה, ביי להתראות. מזה אני לומד שסיעת "יחד" מתמודדת עוד פעם גם כן? שמעת שלא? אני לא שמעתי על אף אחד פה שלא ואף אחד שאומר כן. שמעתי כן כן, יש כאלה שהודיעו שכן ראיתי שני שלטים בחוצות העיר, אבל ב- הם יצטרכו להגיש פנקסים כדי שאני אדע שהם רציניים. טוב, עדכוני גזברות.

40 40 עדכוני גזברות נתחיל קודם עם הדברים המשמעותיים. פעמיים בשנה אתם יודעים שאנחנו עושים יש לנו הרי ארבעה רבעונים בהנהלת חשבונות, פעמיים בשנה זה מבוקר על ידי רואה חשבון חיצוני. זאת אומרת ראשון - מרץ, ראשון עד מרץ כל שנה זה אנחנו עושים לבד בגזברות, כנ"ל עד החצי שנה הראשונה ליוני ו- לדצמבר, את זה אנחנו עושים וזה מבוקר על ידי רואה חשבון. יש לנו דוח רבעוני לחצי שנה לרבעון השני לשנת 2018, ואנחנו רוצים לתת לכם את תמצית הדוח. דבר ראשון בתקציב השוטף אנחנו עומדים בעודף זמני של 125 אלף שקלים, זה בוודאי לא נותן לנו שאננות, אבל כן נותן לנו סיפוק שהמאמצים שלנו ממשיכים, בהמשך לאיזון התקציבי ולעודף שנוצר בשנת 2017 שבא לכסות גירעונות עבר. גם פה אנחנו רואים שאנחנו בצורה מדודה והכל, ואם לא יהיה שינוי בתחזיות שלנו, גם את שנת 2018 נגמור בעודף שיבוא על חשבון הגירעון שנוצר. להדגיש שעדיין כמעט כל ההוצאות בדבר הזה נזקפו, מצד שני ישנם הכנסות שלא יכולנו לרשום, כמו הכספים הייחודיים שמגיעים בסוף השנה, כספים הביטחוניים של משרד הפנים וכו'. ולכן אנחנו מאוד זהירים אנחנו לא משחררים, ומצד שני אנחנו פועלים ומה שצריך יקבל תשובה, אם זה פתיחת שנת לימודים והכל, נשמח לדווח לכם למליאת המועצה על הדוחות הבאים. עמוד אחד מתוך הדוח שביקשנו לציין שהוא משמעותי ריכוז תב"רים, שזה מתווסף למה שאמר מיכאל. אתם רואים את כמות התב"רים הפעילים שיש פה, כמעט מאה תב"רים פעילים לתקופה, 99. ואני רוצה להגיד שבאמת תחשבו שאף ילד בשנה הבאה לא ישב בקרוואן, כולם לומדים במוסדות ובכל המוסדות בצורה בלתי, אנחנו הקדמנו מבני ציבור לתושבים, מבני חינוך, סליחה. ולפעמים אנחנו לוקחים על עצמנו נשימה עמוקה, אנחנו רצים למרחקים ארוכים. לפעמים אנחנו מקבלים אישור ממשרד החינוך להקדים, כמו שעודד קיבל בזמנו על הבית ספר בתמר שסיימנו את כל הבית ספר, למרות שהמשרד אישר לנו רק חצי ורק אחר כך השלים לנו את החצי הזה, כנ"ל אנחנו עכשיו מבקשים לגני ילדים נוספים. זה המשמעות של הגירעונות הזמניים בתב"רים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא עושים את זה לקונסרבטוריון, אנחנו עושים את זה באמת לכיתות לימוד ולגני ילדים ובצורה אחראית.

41 41 ההערה הזאת לגבי "אף ילד לא יושב בקרוואנים", בדרך אבות ראיתי שעומדים חלק מהקרוואנים ויש שם עוד שניים או שלושה. חדרי ספח. חדרי ספח זה לא כיתות? זה לא כיתות. לא כיתות לימוד, לדעתי אפילו זה אולי חדר אוכל. 6 משתמשים בזה כשלמשל יש כיתות מתמטיקה וארבע כיתות אם, יש אז קבוצות. ללוקסוס משתמשים בזה. לא לוקסוס אבל זה חדרי ספח. זהו. יש עוד משהו? הסיפור של היתרת זכות הוא לא דבר של מה בכך, צריך להודות גם לשרון, גם לרויטל, וגם ליהודה וגם לוועדת כספים, שמקפידים לראות שאנחנו באמת כל הזמן באיזון תקציבי. אנחנו יודעים על רשויות אחרות אפילו במרחב הגיאוגרפי פה,שזאת לא המציאות שלהם. כלומר שזה לא גזירת גורל וזאת ברירת המחדל וככה זה אצל כולם, ואם עם כל העשייה אנחנו מצליחים להגיע למצב הזה שאנחנו ביתרות זכות. דובר: ועוד בשנת בחירות. מה קשור לשנת בחירות? יהודה שווייגר: יש כאלה שיחשבו שיש יותר הוצאות בשנת בחירות. הבנתי. טוב בקיצור אני אומר עוד פעם, תודה גם לשרון וגם ליהודה וגם לוועדת כספים, יישר כוח. תב"רים, כן. תב"רים דובר: תב"רים, יש שני תב"רים, תב"ר אחד שלוש כיתות גן. שעוד פעם לא קיבלנו. היום קיבלו את זה, היום שלחו את זה. היום לא שלחו. לא שלחו כלום. הם היו עסוקים להגיע לאיזון תקציבי, אז קבלו את זה בהבנה.

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס'

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס' פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - יום שני, כ"ג באלול התשע"ה, 7 בספטמבר 2015 נוכחים: מר עודד רביבי מר דובי שפלר מר אבי חדידה מר דורון כהן מר מיכאל דהן גב' טל נעמה גב' דבורה גנני-מלכי גב' אורית סמואלס

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול יום שני, כז' באדר א', ה'תשע"ו, 7 במרץ 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר דבורה מלכי דובי שפלר אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש המועצה - מנכ"ל המועצה - חברת מועצה - חבר מועצה - חברת מועצה

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול יום שני,יח' טבת, ה'תשע"ז, 16 בינואר 2017 נוכחים: עודד רביבי אבי חדידה דורון כהן מיכאל דהן דובי שפלר אורית סמואלס נעמה טל דבורה מלכי - ראש המועצה - חבר המועצה - חבר מועצה - חבר המועצה - חבר מועצה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

ערים

ערים 1 רשות השידור פ ר ו ט ו ק ו ל ישיבת ועדת תוכן יום שני, כ"ז באלול תשע"ג - 02/09/2013 נוכחים חברי הוועדה: אמיר גילת - יו"ר ועדת תוכן ורשות השידור יוני בן מנחם, מנכ"ל רשות השידור עאטף כיוף, חבר ועדה, יו"ר

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

עיריית קריית אתא

עיריית קריית אתא 1 משתתפים: מר קשת יצחק מדינת ישראל-משרד הפנים ישיבת מליאה מן המניין ישיבה מספר 5/15 יו"ר, ראש המועצה מתאריך 2/9/2015 מר אריק מויאל מנכ"ל המועצה רו"ח גיל סער גזבר המועצה מר שלמה קליין חבר מועצה מר אדוארד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בית אורן בית חנניה בת שלמה גבע כרמל דור הבונים החותרים ימין אורד כרם מהר"ל פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 07/2018 שהתקיימה ביום שני 25/06/2018 בחדר הישיבו

בית אורן בית חנניה בת שלמה גבע כרמל דור הבונים החותרים ימין אורד כרם מהרל פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 07/2018 שהתקיימה ביום שני 25/06/2018 בחדר הישיבו פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 07/2018 שהתקיימה ביום שני 25/06/2018 בחדר הישיבות משתתפים: כרמל סלע ראש המועצה, מודי ברכה סגן ראש המועצה, האובר אלכסנדר, אסיף איזק, כהן יצחק, ברגר רונן עין איילה, מוטי בנטוב,

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

לשכת מנכ"ל ח' תשרי תשע"ה 20 אוקטובר 0202 סימוכין: docx פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 יום שלישי, ו' תשרי תשע"ה, 03 ספטמבר 4302 נוכחים: התנצל: השתתפ

לשכת מנכל ח' תשרי תשעה 20 אוקטובר 0202 סימוכין: docx פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 יום שלישי, ו' תשרי תשעה, 03 ספטמבר 4302 נוכחים: התנצל: השתתפ לשכת מנכ"ל ח' תשרי תשע"ה 20 אוקטובר 0202 סימוכין: docx.016121 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 יום שלישי, ו' תשרי תשע"ה, 03 ספטמבר 4302 נוכחים: התנצל: השתתפו: מוזמנים: רשמה: גיל ליבנה יו"ר, איתן פטיגרו, שמעון

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד