שיאונית חוברת מידע ספטמבר 2019

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שיאונית חוברת מידע ספטמבר 2019"

תמליל

1 שיאונית חוברת מידע ספטמבר 2019

2 תוכן העיניינים 3 פתח דבר 4-7 גנטיקה 8-11 פוריות טיפוח 15 קרבת דם עוברים זרמה ממוינת פיזיולוגיה של מערכת המין בפרה טיפולים הורמונלים הגשת פרה למזריע הכנת הפרה להזרעה ובטיחות מצב גופני שיפוט גופני שיפוט לינארי - סקירה של 12 תכונות 38 הזמנת זירמת חו"ל 39 סוף דבר 2 חוברת מידע שיאון

3 פתח דבר יעדי הטיפוח: פרות שישאירו רווח מירבי ליצרן השיאונית המוגשת לכם במהדורת 2019, כוללת בתוכה תקצירים של מונחי יסוד כללים הקשורים בפעילות שיאון ברפתות ובכלל זה: פוריות, טיפוח, נהלי עבודה ונתונים היכולים לסייע לעבודה משותפת של שיאון, המזריע והמגדל להשגת מצוינות והצלחה. הכרת המונחים והנהלים המובאים להלן, הנם כלי עזר בידכם ואשר יובילו לשתוף פעולה טוב יותר על בסיס מידע וידע אחיד. התכנים, המידע והנושאים בתקציר זה, הנם לצורך מידע כללי ואינם תחליף למפגשים ישירים עם הצוות המקצועי של שיאון, המדריכים והמזריעים העומדים לרשותכם בכל פניה, לעצה, דיון והחלטות על בסיס ניתוח נתונים מקצועי ואמין הנתמך על ידי מקורות שלכם, שלנו ושל ספר העדר. בכבוד רב, אלון ענבר, מנכ ל שיאון חוברת מידע 3

4 גנטיקה לוח הפרים לוח הפרים הישראלי מתפרסם בחודשים אפריל, אוגוסט ודצמבר. הערכים בתוכו הינם אומדני הורשה הנמדדים על-פי מבחן בנות - פרים נבחנים ו/או פרים צעירים לפי ערכי הג נומיק. בלוח מתפרסמים תכונות אינדקס הטיפוח ותכונות נוספות המאפשרות את בחירת הפרים המתאימים למטרות הטיפוח של הרפת. בחירת הפרים ללוח מתקיימת על-פי דירוגם באינדקס הטיפוח הישראלי, קווי דם, התאמה להזרעת עגלות וערכי הג נומיק של קבוצת פרים צעירה המתחלפת כל לוח ולוח. להלן הסברים על ערכי לוח הפרים מישור הייחוס - שנת בסיס אחת לחמש שנים, מתפרסמים ערכי התכונות לכלל הפרות בעדר החלב. ערכים אלו נקבעים כבסיס = 0. ערכיי התכונות, המופיעים בלוחות הפרים מושווים לבסיס זה ומתפרסמים לחיוב או לשלילה, בהתאם. לדוגמה: שנת הבסיס ללוחות הפרים אשר התפרסמו משנת 2015 ועד שנת היא שנת שנת הבסיס ללוחות הפרים שיתפרסמו משנת 2021 ועד שנת תהייה שנת.2015 ההפרש בין שנות הבסיס הוא ההתקדמות הגנטית בכל תכונה ותכונה. תוצאה = בנות פר א' חלב = 12,423 ק"ג חלבון = 3.71% התעברות בנות הפר = 44.7% נתוני לוח הפרים ייחוס = שנת בסיס חלב = 11,823 ק"ג חלבון = 3.63% ממוצע ארצי לשנת 2010 התעברות בנות הפר = 43.6% 4 חוברת מידע שיאון

5 פוריות בנות Fertility( )Daughter אומדני הורשה לפוריות בנות הפר. נמדדת באחוזי התעברות. כל עלייה של 1% בפוריות הבנות נמדדת בירידה של 4 ימיי ריק. ערכים חיוביים מועדפים. הישרדות life( )Productive אומדני הורשה למספר הימים של הפרה מהמלטה ראשונה ועד צאתה מהעדר. עדיפות למספר ימים רב יותר. % התמדה )Persistency( אומדני הורשה לכמות החלב הנמדדת 180 ימים לאחר שיא החלב, מחולק בכמות החלב בשיא החלב ערכים חיוביים מועדפים. אינדקס המלטה בנות הפר )Calving Ease and stillbirth( 100 אחוזים. אינדקס החמ מ חלב מושווה מחיר שמו של אינדקס הטיפוח הישראלי, מבטא את הטיפוח בכוון שייתן את מירב הרווח הכלכלי לרפתן. כל התכונות המופיעות בו, מתפרסמות כאומדני הורשה גנטיים )Predicted Transmitting Ability - PTA( נוסחת החמ מ מבטאת סכום של שבע תכונות שנבחרו ושוקללו ע י וועדת הטיפוח והמופיעות בפרסומים כ- :PD17 )ק ג חלבון( 21.2 )ק ג שומן( 8.5 )לוג רת ס( 300)-( )% פוריות בנות הפר( 26 )ימים הישרדות( )% 0.6 התמדה( 10 )אינדקס המלטות בנות הפר( 9)-(. פרוט תכונות האינדקס % הישנות/ מהימנות )Rel( המתאם בין האומדן הגנטי המחושב והערך הגנטי האמיתי במבחן הפרים. ההישנות נקבעת על-פי מספר התחלובות של בנות הפר ומספר המשקים בהם הן מפוזרות. ק ג חלבון )Protein( אומדני הורשה לחלבון אשר מוצגים בק ג ובאחוזים. ערכים חיוביים מועדפים. ק ג שומן )Fat( אומדני הורשה לשומן אשר מוצגים בק ג ובאחוזים. ערכים חיוביים - מועדפים. תאים סומטיים לרת ס )scs - somatic Cell score( תאי גוף - תאי דם לבנים ותאי בלוטות העטין המופרשים לחלב, ריכוז גבוה מעיד על דלקת עטין. אומדני הורשה ללוג ריכוז תאים סומטיים במיליליטר )מ ל( חלב. ערכים שליליים עדיפים. שילוב של מדדי תמותת וולדות והמלטה קשה של בנות הפר. מבוטא באומדני הורשה. היחס באינדקס בין התכונות הוא 2:1, המלטה קשה: תמותת וולדות, בהתאמה. ערכים שליליים-מועדפים. % תמותת וולדות - פר stillbirth( )Bull אומדני הורשה לאחוז תמותת הוולדות בהמלטה הראשונה, במשך 24 השעות לאחר ההמלטה. אחוזים שלילים עדיפים. % המלטה קשה - פר Calving( Bull )Difficulty אומדני הורשה לאחוז ההמלטות הנרשמות כהמלטה קשה בהמלטה ראשונה. תכונות שיפוט )Conformation( אומדני הורשה לחמש תכונות שיפוט עטין כללי )Udder( מיקום פטמות Placement( )Teat עומק עטין Depth( )Udder רגליים Legs( )Feet & גודל )Stature( שיאון חוברת מידע 5

6 ציון 100 שווה לממוצע. ציונים מעל 100 עדיפים, למעט גודל שבו העדיפות היא לגודל קטן )מתחת 100(. סטיית התקן לערכי השיפוט היא 6 נקודות. תכונות השיפוט אינן נכללות באינדקס הטיפוח אבל, מתחשבים בהן בבחירת הפרים להזרעה והעתודות. מונחים גנטיים אומדן תורשה )Breeding Value( ערך גנטי של הפרט. אומדן הורשה - א ה )Predicted Transmitting Ability - PTA( מחצית הערך הגנטי של הפרט אשר יועבר לצאצאיו. הפרש חזוי )Predicted Difference - PD( הפרש נתוני הפרט בהשוואה לממוצע האוכלוסייה בשנת הייחוס - שנת בסיס. פוטנציאל ייצור )Potential Production Ability-PPA( ממוצע אומדן הורשה הורים + אפקט פרתי )שאינו עובר לצאצאים -פנוטיפי(. יכולת ייצור פוטנציאלית היא אומדן ליכולת יצור הפרה בימי חייה בעדר שלה וניתנת רק לפרות חולבות. תנובה שנתית מתוקנת יום תנובת הפרה עד 305 יום מתוקנת לחודשי השנה ולתאריך ההתעברות. התנובה נמדדת בחלב, % שומן, % חלבון, ק ג שומן, ק ג חלבון וכן בממוצע גרם שומן וחלבון ליום חליבה. פרות שנחלבו בפחות או יותר מ- 305 יום, תנובתן מתוקנת באופן סטטיסטי עד 305 יום. קזאין )K-Casein,Kappa-Casein( יעילות ייצור הגבינות מכל ק ג חלב. הקזאינים מחולקים לארבעה תתי קבוצות: אלפא, בטא, גמא וקפא-קזאינים. קפא קזאין )Kappa-Casein( מהווה 11% מכלל הקזאינים. הם מופיעים בשלושה אללים:,A B ו- E. יתרון לאלל B לתכולת חלבון והגבנון. נמצא שפרות שהאלל B מופיע אצלם כהומוזיגוט, תרמו לעלייה של 10% ביצור הגבינה לעומת פרות הומוזיגוטיות ל- A. אלל E קשור עם ההתגבנות הגרועה ביותר מבין האללים האחרים ובמקרים מסוימים כאשר החלב אינו מתגבן. בטא-קזאין )ß-Casein,Beta-Casein( בריאות החלב. מופיע בשני אללים, השונים בניהם בחומצת אמינו אחת: A1 ו- A2. משפיעים בצורה שונה על עיכול החלב, במערכת העיכול של האדם. - A1 יכול לגרום באוכלוסייה מסוימת להתנפחויות וגזים לאחר שתיית החלב. - A2 ירידה ברגישות לגזים ורמת ההתנפחויות יורדת עד נעלמת. פרות שהאלל A2 מופיע אצלם כהומוזיגוט ישנה השפעה על החלב ותוצריו ועל ידי 6 חוברת מידע שיאון

7 כך שיפור ההרגשה לאחר אכילתם ו/או שתייתם. ומכאן דרישה הולכת וגוברת למוצרי חלב A2. פגמים גנטיים CVM Complex Vertebral Malformation תופעה תורשתית נשלטת )רצסיבית( אשר גורמת לעיוות בחוליות הצוואר, בגפיים של עוברים ולמות העובר לפני או מייד אחרי ההמלטה. תופעה זו מתרחשת כאשר העובר מקבל גן פגום מאימו וגן פגום מאביו, אירוע זה מתרחש סטטיסטית ברבע מהעוברים אשר 2 הוריהם נושאים את הגן הפגום. היות ומרבית הפרות נשאות גנטית - ראשי תיבות והפרים אינם נשאים של גן פגום, הסיכוי להופעת הפגם קיים רק באחוזים בודדים של ההריונות. כיום, נבדקים כל הפרים שבשושלת המשפחתית שלהם מופיעה נשאות לגן זה, ובכך נמנעים שידוכים שעלולים לגרום להופעת התסמונת. כמוכן, לא נלקחים יותר עגלים לפרייה המאובחנים כנשאים. Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency - BLAD גנים הפוגעים במערכת החיסון של הפרה. תופעה זו מועברת באופן דומה לזו של ה-.CVM לאחר שטופלה ונבערה מהעדר, אינה מהווה עוד גורם סיכון. Brachyspina גנים הפוגעים בעמוד השדרה, גפיים. הסיכוי להופעת הפגם קיים רק באחוזים בודדים של ההריונות. שם המחלה שם המחלה בקיצור חיובי לנשאות הגן נבדק ונמצא שלילי לנשאות הגן TV CV CVM Complex Vertebral Malformation TL BL BLAD Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency TY BY Brachyspina Brachyspina TM MF Mule-Foot Mule-Foot TR RC Red Hair Color Carrier of Recessive Red Hair Color פר שלשמו לא צמודים ראשי תיבות- אין חשד להופעת גן פגום בשושלת המשפחתית. שיאון חוברת מידע 7

8 פוריות דוחות פוריות שונים מופקים על ידי תוכנות הניהול ברפתות, ספר העדר, 'שיאון', 'החקלאית' ו-'שה"מ'. בכל הדוחות מופיעים מונחים ומדדים להיבטים שונים בפוריות העדר, מילון מונחים זה נועד לסייע בקריאת הדוחות והבנת משמעות הנתונים. הגדרות גיל ותחלובה עגלה תחלובה מס 0, מלידה ועד המלטה ראשונה. מבכירה תחלובה מס 1, בין המלטה ראשונה לשניה. בוגרת פרה בתחלובה 2 ואילך. פרה מבכירות + בוגרות. מונחים ניתוח מדדי הפוריות בחלוקה לקבוצות הגיל והתחלובות השונות, מסייע במיקוד ואיתור נקודות החוזקה והחולשה ברפת. שיעור התעברות מספר ההריונות מחולק במספר ההזרעות בתקופה נתונה )באחוזים(. שיעור הרות מספר ההריונות מחולק במספר הפרות בתקופה נתונה )באחוזים(. מס הזרעות להריון מספר ההזרעות עד ההריון מחולקות למספר ההריונות, בתקופה נתונה. ימי מנוחה מספר הימים בין ההמלטה להזרעה ראשונה. ימי סרק מספר הימים בין הזרעה ראשונה להזרעה אחרונה )הזרעה אפקטיבית(. ימי ריק מספר הימים בין ההמלטה להריון )ההזרעה האפקטיבית(. 8 חוברת מידע שיאון

9 הזרעה ראשונה הזרעה מספר 1 בתחלובה. מניין ההזרעות מתאפס רק אחרי המלטה או הפלה בשלב של 7 חודשים מההזרעה הקודמת. הזרעה כפולה היא הזרעה אשר מבוצעת עד 4 ימים )כולל( מההזרעה הקודמת. הזרעה זו נרשמת בכרטיס ההזרעה ובמחשב עם מספר עוקב לזו שקדמה לה, אך היא אינה נספרת לצורך חישובי פוריות. פסילה )הזרעה מס 0( הפרה מוגשת לבדיקת המזריע. פסילתה להזרעה תקבע במידה ואינה בייחום או במידה שהפרשתה עכורה או מוגלתית. ברבים מהמקרים בהם נרשמת פסילה, נמצא כי הפרה הרה מהזרעה קודמת ואי הזרעתה מונעת הפלה. התפלגות מחזורים שנת 2017 התפלגות מחזורים אורך מחזור - מספר הימים בין דרישה לבין הדרישה העוקבת. מחזור קצר- בין 5-17 ימים. מחזור נורמלי ימים. מחזור ארוך ימים. מחזור כפול ימים. ריבוי מחזורים קצרים עשוי להצביע על בעיה הורמונלית כגון ציסטות. ריבוי מחזורים ארוכים עשוי להצביע על מוות עוברי מוקדם ) ספיגה (. ריבוי מחזורים כפולים עשוי להצביע על בעיה באיתור יחומים, לעיתים קרובות נראה במקרים אלה גם עליה במספר בדיקות ההריון השליליות. בכל המקרים האלה מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל. עגלות מבכירות בוגרות 5.0 % 5.9 % 8.5 % 69.5 % 61.6 % 56.7 % 6.9 % 11.6 % 14.1 % 18.7 % 20.9 % 20.7 % קצר 5-17 רגיל ארוך כפול שיאון חוברת מידע 9

10 תרשים מונחים ימי ריק להרות בלבד הריון הזרעה אחרונה הזרעה שניה הזרעה ראשונה המלטה יציאה ימי מנוחה ימי סרק למוזרעות הזרעות מרובות פסילות מזריע פסילות מזריע עשויות להצביע על בעיה באיתור ייחומים, רישום לא נכון, רגישות יתר של מערכת זיהוי דרישות )פדומטריה( או פיענוח שגוי של התוצאות. סיבות נוספות לפסילות מרובות הן דלקת בנרתיק או ברחם. שנת 2017 פסילות עגלות 13.4% מבכירות 10.7% בוגרות 7.6% בכל המקרים, ניתן להתייעץ עם אנשי המקצוע של שיאון. בדיקות הריון שליליות ריבוי בדיקות הריון שליליות יכול להצביע על בעיה בזיהוי ייחומים שבגללה מתפספס ייחום והפרה מוגשת לבדיקת הריון בתום המחזור הבא. בנוסף, יכולה התופעה להצביע גם על בעיה גניקולוגית שגורמת לספיגת הריון, ורצוי לערב את הרופא המטפל, בבירור הנושא. שנת 2017 שליליות בבדיקת הריון עגלות 12.5% מבכירות 27.9% בוגרות 33% 10 חוברת מידע שיאון

11 שיאון חוברת מידע 11

12 טיפוח שיאון הזרוע הביצועית של מדיניות הטיפוח הישראלית דגשים הדגש העיקרי בטיפוח הישראלי, הינם תכונות הייצור: חלבון ושומן. משנות ה- 90 ואילך התווספו לתכונות הייצור גם תכונות משנה: תאים סומתים, פוריות בנות, הישרדות, התמדה ואופן המלטה לבנות הפר. אינדקס הטיפוח הישראלי מבוסס על תכונות בדגשים שונים. החלוקה לתכונות האינדקס מתוארת באיור בעמוד 15. מבחן פרים תכונות הפר, המורשות לדור הבא, נבחנות ונמדדות לפי ביצועי בנותיו. הטיפוח הישראלי התבצע בשתי תכניות עוקבות: 1. מבחן פרים ותכנית ההמתנה משנות ה- 50 ועד שנת ג נומיק החל משנת 2015 נוסף מבחן הג נומיק )בחינה על בסיס.)DNA תכנית הטיפוח הישראלי על בסיס הג נומיק משנת 2015 החלו להתפרסם בלוחות הפרים פרים צעירים ג נומים לפי תכנית הטיפוח הבאה: עתודה 1,000 פרות אשר הן הגבוהות ביותר בערכי החמ מ. לכולן נערכו בדיקות ג נומיק. 12 חוברת מידע שיאון

13 15% ק"ג שומן 8% 4% הישרדות התמדה 3% 56% ייצור אופן 13% בריאות 31% תכונות נלוות המלטה אינדקס הטיפוח הישראלי 41% ק"ג חלבון 16% פוריות בנות 13% תאים סומטים פר צעיר ג נומיק 40 פרים בשנה מתפרסמים בלוחות הפרים ונבחרים מקבוצה של בין עגלים מתוכננים אשר מגיעים לאחר תוצאות הג נומיק, לברור והחלטה בוועדת מעניינים מומלצים" )תת ועדה לוועדת טיפוח(. לכל פר מבוצעות כ- 3,000 הזרעות במשך תקופת הלוח )4 חודשים(. מהימנותם 48-57%. פר בהמתנה המתנה לתוצאות בנות הפר במשך 3-4 שנים. כל פרי הג נומיק נשארים בחיים בפרייה עד תוצאות מבחנם. פר נבחן פר בגיל חמש, שיש לו בנות המניבות חלב. ערכי בנותיו משקללות את מבחן הפר. המבחן משתנה לפי מספר הבנות, מספר העדרים, ימים בחליבה ומספר התחלובה. מהימנות גבוהה של תוצאות המבחן, 75%-99%. טיפוח על בסיס ג נומיק, יביא להאצה של ההתקדמות הגנטית בעדר. ההבדל המהותי בשימוש הפרים פר נבחן מהימנות גבוהה: 99%-75%. מידע מהימן בתרומתו הפרטנית להתקדמות העדר. פר ג נומיק מהימנות נמוכה 48%-57%. מידע הממליץ שימוש דומה לכלל פרי הג נומיק המתפרסמים בלוח הפרים. תרומה קבוצתית ולא פרטנית. שיאון חוברת מידע 13

14 50 עגלים להזרעה 130 עגלים דיון וברור בוועדת טיפוח 300 עתודות המלצה להזרעה ומעקב המלטה צפויה שנים שלב תכנית ג'נומיק/ המתנה/ מבחן משנת עגלים להזרעה 400 עגלים דגימת DNA וג'נומיק דיון וברור בוועדת מעניינים ומומלצים 1,000 עתודות המלצה להזרעה ומעקב המלטה צפויה תכנית צעיר/ המתנה/מבחן עד 2015 לוח זמנים - טיפוח הלכה למעשה תאור בחירת עתודות עגלות והזרעתן בפרים נבחנים מקומיים/ חו"ל, ג'נומיקים מקומי/ חו"ל. נולד עגל נלקחות דגימות DNA וקבלת ערכים ג נומים מכ- 400 עגלים. בחירה של 40 מהם. העגל נותן זירמה ומתבצעות כ- 3,000 הזרעות בעיקר במבכירות ועגלות. נולדות בנות העגל, בחינת אופן ההמלטה לכלל וולדות העגל. מוזרעות בנות העגל וממליטות. סכום תחלובה ראשונה, מבחן פרים, בחירת פרי צמרת נבחנים, הזרעה מרובה בפרי הצמרת. נולדות בנות רבות, מבחן תחלובה שניה לבנות הראשונות. נולדות בנות רבות, מבחן תחלובה שלישית לבנות הראשונות. מבחן חוזר עם הישנות גבוהה, סיכום תחלובה ראשונה לבנות החדשות. 14 חוברת מידע שיאון

15 קרבת דם ריבוי בשארות )Inbreeding( הזרעה בקרבת דם אינה רצויה, מצמצמת את השונות הגנטית בעדר, מעלה את הסיכוי למומים מולדים ומפחיתה את ההתקדמות הגנטית. בטבלה המצורפת מובאות רמות קרבת הדם ושיעור הסיכוי לפחיתה בתנובה כתוצאה מהן: מזריעי שיאון נעזרים במסופון אשר מונע הזרעה בקרבת דם בשיעור של 6.25% ומעלה. המסופון מתריע בטווח של % אולם מאפשר את הזרעת הפרה. מתחת 3.125% אין התרעה ואפשר להזריע. תוכנות השידוך ברפתות מבצעת בקרה על כל הזרעה ובכך עוזרת במניעת הזרעה בקרבת דם. תיאור הקרבה % קרבת דם פחיתת תנובה ב-% פחיתת תנובה בתחלובה של 10,000 ק ג % 25% אב על בתו % פר על בת אביו )אחותו( 12.5% % פר על בת סבו )דודתו( 6.25% 100 1% פר על נכדת סבו )בת דודו( 3.125% שיאון חוברת מידע 15

16 עוברים העברת עוברים היחידה להעברת עוברים משמשת כזרוע של תכנית הטיפוח ותפקידה לאפשר קבלת יותר עגלים אשר הינם בנים לפרות בעלות ערכים גנטיים גבוהים ביותר. מטרות 1. התקדמות גנטית מהירה יותר לעומת ההזרעה. 2. מספר צאצאים רב יותר מפרה בעלת ערך גנטי גבוה. 3. שילוב עם טכניקות של מיון תאי זרע וג נומיק לתחלופה טובה ומהימנה יותר. 4. ריכוז מאמצים בעגלות ג'נומיק. עונת הפעילות בין החודשים נובמבר למאי מתבצעת פעילות שטיפת עוברים. בין החודשים יוני לאוקטובר לא מתבצעת פעילות זאת מכיוון שהסיכויים נמוכים להצלחה במזג אויר חם. שיטה השריית ביוץ יתר באמצעות הזרקת הורמונים, הזרעה וקבלת מספר רב של עוברים בתורמת )במקום עובר בודד בהריון רגיל(. לאחר 7 ימים, נשטפים העוברים מקרן הרחם ולאחר מיון הם מושתלים ברחמים של פרות אומנות- בד כ בעגלות או פרות בעלות ערכים גנטיים נמוכים. בסופו של התהליך מתקבלים מפרה תורמת בעלת ערכים גנטיים גבוהים מספר עוברים, חלקם זכרים אשר נרכשים על ידי שיאון לתכנית הטיפוח וחלקן נקבות אשר נשארות במשק ותורמות לעליה ברמה הגנטית של העדר. סדר הפעולות 1. בחירת פרות/עגלות מועמדות על ידי היחידה להעברת עוברים, הודעה למשקים. 2. קבלת הודעת המשק על פרה או עגלה דורשת. 3. הכנת תכנית העברת עובריםעל ידי שיאון. 16 חוברת מידע שיאון

17 4. הזרקת הורמונים FSH לפרה התורמת לצורך השראת ביוץ יתר. 5. הזרקת הורמונים PG לאומנות )עגלות בד כ( לצורך סנכרון הייחום שלהן עם התורמת. 6. שתים או שלוש הזרעות רצופות בזירמת הפר הנבחר במסגרת 24 שעות שבהן התורמת הייתה בייחום. 7. שטיפת העוברים, מיונם והשתלתם באומנות. תהליך ההכנה לשטיפה מתחיל ביום הדרישה של הפרה, לאחר כ- 80 ימי מנוחה או דרישה טבעית של העגלה במידה שעומדת בקריטריונים הנדרשים )מצב בריאותי תקין, גיל מעל 13 חודשים, גובה ומשקל המומלצים להזרעה(. התהליך כולל שלושה שבועות בהן הפרה מקבלת טיפול הורמונלי והזרעה מלאכותית. השטיפה מתבצעת בתום שלושת השבועות הנ ל )כ- 7 ימים מההזרעה(. פרוטוקול העברת עוברים תורמת אומנות הזרקת 2 סמ"ק PG הזרקת 2 סמ"ק PG ימים מדרישה דרישה טבעית פעולה זמן בוקר בוקר בוקר ערב בוקר ערב בוקר ערב בוקר ערב בוקר ערב בוקר הזרקת )1( FsH הזרקת )2( FsH הזרקת )3( FsH הזרקת )4( FsH הזרקת )5( FsH הזרקת 2 סמ"ק PG הזרקת )6( FsH הזרקת 2 סמ"ק PG הזרקת )7( FsH הזרקת )8( FsH הזרקת 2 סמ"ק GnRH הזרעה 1 הזרעה 2 שטיפה + העברת עוברים בוקר 21 שיאון חוברת מידע 17

18 זרמה ממוינת תאי זרע נושאי כרומוזום X נקבי מתקבלים על ידי הפרדה לפי כמות ה- DNA והמטען החשמלי השונה מתאי זרע עם כרומוזום Y. לאחר ההפריה, הסיכוי לקבלת צאצא נקבי בבקר עומד על 90%. הסיכוי לקליטת הריון בשימוש בזרמה זו, נמוך בכ- 9% עד 15% בהשוואה לשימוש בזרמה רגילה. הפרש זה נגרם מגורמים שונים, אחד מהם הוא כמות תאי הזרע בקשית. בהשוואה לקשית המכילה זרמה רגילה רק כ- 1/3 מהתאים נעים פרוגרסיבית בקשית המכילה זרמה ממוינת. ההפרש בין תוצאות ההתעברות בממוינת לרגילה שונה בין הפרים מהם מופקת הזרמה ובין עדרים. מטרות 1. סיכוי משמעותי לקבלת שיעור גבוה של עגלות תחלופה בפרק זמן קבוע. 2. הגדלת עדר החולבות העתידי וקבלת שיעור גבוה של עגלות הרות למכירה שברחמן עובר ממין נקבה. 3. הגברת ייצור לחלב קיץ - ריכוז המלטות בחודשים ינואר עד אפריל בכוונה ליצור חלב מוגבר בחודשי מכסת הקיץ. 18 חוברת מידע שיאון

19 4. התקדמות גנטית וכלכלית מהירה יותר - בחירת אמהות בעלות אומדני ההורשה הגבוהים בעדר והזרעתן בזרמה ממויינת, במקביל, שימוש בזרמת פרי בשר בחולבות עם אומדן נמוך העלאת ממוצע אינדקס הטיפוחי של דור העתיד ברפת. תהליך מיון הזרמה לתאים נקביים הינו ממושך ויקר. מקור המבחר הזמין של פרים עם זרמה ממוינת מגיע מחו ל. על מנת לקבל כמות רבה ככל הניתן של הריונות מזרמה ממוינת מומלץ להתמקד באוכלוסיית העגלות שבה אחוזי ההתעברות גבוהים יותר, ואלה בהזרעות הראשונות אשר בהן סיכויי ההתעברות גבוהים יותר. המלצות לשימוש יתרונות 1. תחלופה בעדר: תכנון ושליטה טובים יותר. צמצום הפרות המוזרעות במטרה לקבל עגלות תחלופה. 2. התקדמות גנטית: מהירה יותר ומבוססת על סלקציה גבוהה יותר. 3. הגדלת שלוחת הבשר: הזרעת מספר גדול של פרות עם אומדן הורשה נמוך בפרי בשר. חסרונות 1. מהירות המיון: מגבילה את כמות הקשיות המיוצרות, את יכולת האספקה ומעלה את מחירן. 2. פוריות זרמה: מספר נמוך של תאי זרע בקשית יוצר שונות רבה בפוריות המנות להזרעה. 3. שימוש בפרי חו ל )בינתיים( עם ערכי טיפוח ומהימנות שונים מפרי ישראל. שיאון חוברת מידע 19

20 פיזיולוגיה של מערכת המין בפרה גורמים המשפיעים על הפוריות הסבר שימוש: הורמוני המין מקום יצור ההורמון היפוטלמוס )מח( היפופיזה )יותרת המח( הזקיק )שחלה( הגוף הצהוב )שחלה( ההורמון המיוצר פעולתו גורם לשחרור LH ו- FsH מההיפופיזה. מעורר התפתחות הזקיק ויצירת אסטרוגן. גורם לביוץ - יצירת גוף צהוב והפרשת פרוגסטרון גורם להתנהגות יחומית, לאדמומיות בבושת ולהרחבת כלי הדם, לכווץ מערכת המין ולגל של הפרשת LH מההיפופיזה. מדכא הפרשת.FsH GnRH FsH LH אסטרוגן )אסטרדיול( אינהיבין פרוגסטרון רלקסין מכין את הרחם להריון ומונע דרישה על ידי עיכוב הפרשת FsH ו-.LH במהלך ההריון מחליפה השליה את הגוף הצהוב כיצרנית פרוגסטרון. מרחיב את הרחם בהריון ואת צואר הרחם בהמלטה. 20 חוברת מידע שיאון

21 הורמונים בדם לאורך מחזור ייחום ריכוז הורמונים ריכוז אסטרוגן ריכוז LH ריכוז פרוגסטרון ימים מהביוץ ביוץ יחום שיאון חוברת מידע 21

22 זקיק דומיננטי דינמיקת הזקיקים במהלך מחזור הייחום בבקר ביוץ זקיקים בינוניים זקיק דומיננטי קוטר הזקיק )מ"מ( ייחום ימים במחזור הייחום ייחום גלי זקיקים במהלך מחזור הייחום בפרה, מתפתחים 2-3 גלים של זקיקים. בכל אחד מהגלים נבחר זקיק דומיננטי אשר מדכא את התפתחות הזקיקים האחרים. רק הזקיק הדומיננטי שיתפתח במצב ההורמונלי המתאים, יזכה להגיע לביוץ. 22 חוברת מידע שיאון

23 טיפולים הורמונליים וסנכרון יחומים טיפולים הורמונליים לקבלת הריון מיועדים לתת פתרון לבעיות הבאות: 1. חוסר תאנה - הבאת פרה בודדת לייחום או לביוץ. 2. בעיה בזיהוי דרישות. 3. הזרעת פרות/עגלות במקבצים. 4. חלב קיץ. 5. שיפור התזמון יחום-ביוץ-הזרעה. 6. תמיכה בהריון. 7. טיפול בפרות ציסטיות. 8. העברת עוברים. קיימות שיטות טיפול הורמונלי רבות אשר שונות זו מזו בחומרים, בדרך המתן )הזרקה, שתל, ספוגית וכדומה( ובתזמון. הורמון FsH Progesterone PMsG GnRH PGF2α שמות מסחריים אובג'ן פריד, סידר פרגניקול רצפטל, גונבריד אסטרומט, אסטרופלן אין לבצע כל טיפול הורמונלי אלא בהוראת הרופא המטפל! שיאון חוברת מידע 23

24 טיפולים פרוטוקולי סנכרון הורמונלים יחומים )Prostaglandin F 2 α) PG.1 הגופיף הצהוב מתנוון אחר טיפול ב- PG. OVsYNCH.2 שילוב של שני סוגי הורמונים לתזמון הביוץ ולא הייחום. PG בהנחה שהעגלות או הפרות הן מחזוריות ולא הרות הפרוטוקול הפשוט והמקובל הוא שני זריקות.PG PG ראשון ביום אקראי בהתאם למועד ההזרעה המתוכנן. PG שני ימים אחרי זריקה ראשונה. ההזרעה הייחום נצפה אחרי 2-3 ימים. )ניתן להזריע כבר אחרי הזריקה הראשונה( רגישות הגוף הצהוב לטיפולי PG 4-5 ימים אינו רגיש כ- 12 ימים רגיש 3-4 ימים 21 ימים OVSYNCH אינו רגיש ייחום פרוטוקול המשלב שימוש ב- GNRH ו- PG GNRH זריקה ביום 0 )אקראי(. תפקידו לעורר התפתחות זקיקים אם לא הייתה, או להפוך PGF2ɑ PGF2ɑ Al after estrus Al after estrus DAY 0 DAY 2 DAY 7 DAY 11 DAY 16 DAY חוברת מידע שיאון

25 זקיק דומיננטי לגוף צהוב. PG זריקה ביום 7, תפקידה לנוון את הגוף הצהוב ולאפשר התבגרות זקיקים. GNRH זריקה ביום 9, תפקידה לעורר ביוץ. הזרעה ביום 10, רצוי שעות מהזרקת ה-,GNRH ללא תצפית )הזרעה עיוורת(. לעיתים סימני הדרישה בפרה יהיו קלושים - מעט ריר, טונוס חלש. קיימות מודיפיקציות רבות לטיפולי ה-.OVSYNCH בחירת סוג הטיפול וההתאמה לעדר ולפרה, בידי הרופא המטפל. ציסטות מתחלקות לשתיים אבחון וטיפול בציסטות ע י הרופא המטפל בלבד 1. ציסטות פוליקולריות )זקיקים( מפרישות אסטרדיול ורגישות לטיפול ב-.GnRH 2. ציסטות לוטאליות )בגוף הצהוב( מפרישות פרוגסטרון ורגישות לטיפול ב-.PG קיימות גם ציסטות שלא מפרישות הורמונים, חלק מהציסטות נעלמות מעצמן. אין לפוצץ ציסטות ויש לטפל בהן הורמונלית. GnRH PGF2ɑ GnRH Timed AI 7 DAY 48h 16h DAY 0 4pm DAY 7 4pm DAY 9 4pm DAY 10 8pm PGF2ɑ PGF2ɑ GnRH PGF2ɑ GnRH Timed AI 14 DAY 12 DAY 7 DAY 56h 16h DAY 0 8pm DAY 14 8pm DAY 26 8pm DAY 33 8pm DAY 35 4pm DAY 36 8pm GnRH + CIDR insert PGF2ɑ + CIDR removal GnRH Timed AI CIDR 56h 16h DAY 0 8pm DAY 7 8pm DAY 9 4pm DAY 10 8pm שיאון חוברת מידע 25

26 הגשת פרה למזריע תכנון ההזרעות ונוהל הגשת פרה למזריע יכול להשפיע רבות על שעור ההתעברות, רמת הפסילות, תכנון מועדי ההמלטות והרמה הגנטית בעדר. נתונים חשובים עגלות גיל ומצב גופני מתאימים. גרף משקל וגובה בעגלות. גרף משקל/ גובה של עגלות גובה גובה בס"מ משקל משקל בק"ג הזרעה גיל בחודשים 26 חוברת מידע שיאון

27 פרות 1. מרחק מההמלטה ומצב גופני לא רצוי להגיש פרות שנמצאות עדיין במאזן אנרגיה שלילי לאחר ההמלטה וכדאי לחכות להתחלת השיפור במצב הגופני. 2. מומלץ מאד לבצע לפרות הערכת מצב גופני scoring( )Body Condition לפני היובש, בסמוך להמלטה ובשיא התחלובה )40-60 יום בתחלובה(, רצוי לבצע הערכה נוספת בסמוך למועד ההזרעה הראשונה. 3. ייחומים קודמים רצוי לרשום את הייחומים גם כאשר לא מתכוונים להזריע ועל-ידי כך לנהל מעקב ולאתר עגלות או פרות לא מחזוריות או בעלות מחזורים לא תקינים, את פרות אלה מומלץ להביא לבדיקת רופא לפני ההזרעה. 4. סימני יחום יחום נראה בתצפית )קפיצה, עמידה בקפיצה, סימני שפשוף על הגב, ריר( או בפדומטריה. מועד מתאים הוא בין ימים מהיחום הקודם. 5. עונת השנה בדחיית הזרעות לקיץ יש לקחת בחשבון את הירידה העונתית בפוריות. 6. בעיות גינקולוגיות יש להגיש פרה שנמצאת בטיפול וטרינרי רק בתאום עם הרופא. 7. פר מומלץ אם קיימת תוכנת שידוך יש לצרף את השידוך לכרטיס הפרה. 8. שידוך עצמאי בחירת הפר בידי הרפתן או בהתייעצות בינו לבין המזריע תוכל ליצור את השידוך הנכון לצרכי העדר. לדוגמה: בחירת פר עם אחוז חלבון גבוה לרפת עם בעיה בריכוז מוצקים, בחירת פר בשר לפרות עם אומדנים גנטיים נמוכים במיוחד. שיאון חוברת מידע 27

28 סביבת העבודה המגוונת בשטח רפת החלב עלולה לייצר גורמי סיכון רבים. להלן בקשתנו בנדון : הכנת הפרה להזרעה ובטיחות יש לאפשר למזריע עבודה בתנאי עבודה נאותים.1 התקנת מעברי אדם אנו דורשים לאפשר למזריע גישה נאותה לאזור ההזרעה ולהתקין מעברי אדם כנדרש..2 מרבץ יבש ללא זבל עמוק המדרכים אל הפרה ומאחוריה חייבים להיות ברי הליכה קלה. קרי ללא זבל טובעני, בורות וכמה שפחות רטובים. אנו ממליצים לשמור על משטחי העמידה בסביבת ההזרעה נקיים ככל הניתן מזבל פרות..3 תא הזרעה ייעודי אנו ממליצים שההזרעה תבוצע בתא הזרעה ייעודי שיאפשר למזריע לעמוד כשגובה העבודה קרוב ככל הניתן לגובה 28 חוברת מידע שיאון המרפק. תא ההזרעה הייעודי יצמצם ככל האפשר את תנועתיות האגן והרגליים של הפרה.4 אוורור וצינון התא / עמדה ישפיעו לטובה על ההתעברות..5 ריסון הפרה בסביבת ההזרעה כלל הפרות אמורות להיות קשורות או מרוסנות. בעל הרפת מתחייב לקשור את הפרות לביצוע העבודה. אין לאפשר לפרות להסתובב חופשי בסביבת ההזרעה. בקיץ רצוי לרסן את הפרה בסמוך לשעת הגעת המזריע ולשחרר אותה בהקדם.

29 .6 סיכון מבע ח חל איסור מוחלט לבצע עבודה בה יש סיכון מבעלי חיים. במידה וישנו סיכון כזה נדרשת נוכחות אדם נוסף. מזריע רגוע מגדיל את סיכויי ההתעברות.7 פרה לא רגועה אין להזריע לבד אלא בליווי עובד מהרפת..11 סביבת העבודה והמעבר יש לקבע את זנב הפרה בעת ההזרעה ע מ למנוע פגיעה ישירה..12 כרטיסי הזרעה.8 קיבוע זנב.9 ליווי עובד מהרפת נדרש ליווי עובד מהרפת, אלא אם כלל הפרות בסביבת העבודה קשורות ומרוסנות, כאמור לעיל..10 פתיחת עולים אין לבקש מהמזריע לפתוח עולים או לקשור פרות להזרעה. הסביבה אל הבהמות צריכה להיות נוחה, ללא מכשולי גדרות ושערים. יש להניח את כרטיסי ההזרעה במקום נקי ומוגן מרטיבות ולכלוך..13 פח אשפה וברז לשטיפה ליד מקום ההזרעה יש להציב פח אשפה וברז לשטיפה - המזריע עובר עם המגפיים ממשק למשק וכולם מצפים לקבל אותו עם מגפיים נקיים. שיאון חוברת מידע 29

30 מצב גופני הערכת מצב גופני של פרות Body Condition scoring ציון אזור שורש הזנב א. שקע עמוק מתחת לשורש הזנב וסביבו. ב. לא ניתן לחוש ברקמת שומן בין עצמות שורש הזנב. ג. ניתן לחוש בקלות בעצמות האגן. ד. העור באיזור האגן גמיש. א. שקע רדוד עם מעט רקמת שומן מתחת לשורש הזנב. ב. ניתן לחוש במעט רקמת שומן בין עצמות שורש הזנב. ג. ניתן לחוש בקלות בעצמות האגן. א. לא ניתן לראות כל שקע מתחת לשורש הזנב. ב. שכבת שומן ניתנת לחישה בקלות בכל איזור האחוריים. ג. העור באיזור חלק. ד. ניתן לחוש בעצמות האגן תוך הפעלת לחץ מתון. א. קפלי שומן סביב שורש הזנב. ב. כריות שומן מסביב לעצמות האחוריים. ג. ניתן לחוש בעצמות האגן רק עם הפעלת לחץ חזק. א. שורש הזנב שקוע בתוך רקמה שומנית. ב. העור באיזור מתוח. ג. לא ניתן לחוש בעצמות האגן גם עם הפעלת לחץ חזק. אזור המותן א. קצות הזיזים חדים למגע. ב. השכבה העליונה של קשתות החוליות ניתנת לחישה בקלות. ג. שקע עמוק באיזור המותן. א. קצות הזיזים מעוגלים מעט. ב. השכבה העליונה של קשתות החוליות ניתנת לחישה בהפעלת לחץ מתון. ג. שקע רדוד באיזור המותן. א. ניתן לחוש בקצות הזיזים רק בהפעלת לחץ. ב. שכבת שומן עבה בחלק העליון של איזור המותן. ג. שקע קטן ביותר באיזור המותן. א. הזיזים אינם ניתנים לחישה אף עם הפעלת לחץ חזק. ב. לא ניתן לראות כל שקע באיזור המותן. א. קפלי שומן על קצות הזיזים. לא ניתן לחוש כלל בעצמות איזור האחוריים. 30 חוברת מידע שיאון

31 שורש בזנב נקודות חשובות במבט אחורי וצידי Short Ribs Sacral Ligament Hooks Thurl 3 Pins 2.5 Tail-Head Ligament 2.0 אזור המותן - צורת U אזור המותן - צורת V מבט אחורי - זיזים שיאון חוברת מידע 31

32 שיפוט גופני השיפוט הגופני הינו חלק אינטגראלי בממשק הטיפוח ברפת. מחקרים מתקדמים מראים קשר גנטי בין תכונות גוף לתכונות בעלות ערך כלכלי. תכונות השיפוט קלות לאיסוף ובעלות תורשתיות בינונית ויותר, לכן קל יחסית לשפרן ולהגיע ליעד הרצוי. פרות עם יותר קיבולת בעטין ועם מבנה עטין ורגליים מותאמות יותר לעבודה מכנית או רובוטית ויכולות לייצר יותר חלב לאורך מספר תחלובות רב יותר. שיפוט גופני אינו נמצא באינדקס הטיפוח הישראלי אולם מגיע לידיי ביטוי גבוה בבחירת הפרים המתפרסמים בלוחות הפרים ובאיסוף העגלים מהשטח. עדיף שגודל הפרה יהיה קטן. זו התכונה היחידה שבה אנו שואפים לרדת מממוצע העדר. לעומת זה, תכונות העטין והרגליים שואפות לערכים גבוהים וחיוביים יותר. 32 חוברת מידע שיאון בארץ, שני שופטים מקצועיים מעריכים באופן שגרתי את : בנות הפרים הצעירים, בהיותן מבכירות. מבכירות לפרים נבחנים. פרות עתודות. תכונות השיפוט הגופני נבחנות 3 פעמים בשנה יחד עם מבחן הפרים לתכונות הייצור. עיבוד תכונות אלו לבנות הפרים מתפרסמות בלוחות הפרים. הפרות נשפטות על פי פרוטוקול ארגון "שחור לבן" האירופאי. השיפוט מתחלק לשניים : שיפוט לינארי ושיפוט איכותי..1 שיפוט לינארי מתאר 12 קווי גוף אנטומיים או תכונות בפרה. מנעד הציונים נע מ 1- עד 9 ומייצג את המגוון הביולוגי של התכונה. אין הציון

33 מתאר את המופע של התכונה "טוב" או "רע". לדוגמא : אורך פטמות ציון 1 לפרה בעלת הפטמות הקצרות ביותר ואילו ציון 9 לפרה בעלת הפטמות הארוכות ביותר..2 שיפוט איכותי מתאר את המראה הפונקציונאלי, כלומר מה איכותי ורצוי יותר ומתחלק לארבע קבוצות :.1 גודל גוף כללי ( 20% מהציון הכללי) : גובה ועומק הגוף, קו עמוד השידרה, אורך הפרה ומבנה כללי..2 אופי חלבני ( 20% מהציון הכללי) : יכולת ייצור החלב. מאופיין בזוויתיות הגוף, בצלעות (זווית ומרחק), גוף (רזון, אורך, חוזק, עומק), עור (גמישות, עובי), אורך צוואר ולסת..3 עטין ( 40% מהציון הכללי) : עטין מרובע ומאוזן, בעל עומק המאפשר שמירה על בריאות העטין מחד, קיבולת ויכולת ייצור ואיכסון, מאידך..4 רגלים ( 20% מהציון הכללי) : שופטים תוך כדי תנועה. הרגליים האחוריות, הנושאות את העטין, צריכות להופיע חזקות וההליכה החלטית וגמישה. מנעד הציונים מייצג את קווי הפרה הנשפטת ביחס ל"פרה האידיאלית". פרת הולשטיין אידיאלית מוגדרת כפרה חלבנית, חזקה, גבוהה ועמוקה, בעלת מבנה זוויתי וארוך, צלעותיה פונות בזווית חדה אחורה עם וורידים בולטים בבטן ובעטין, בעלת עטין "מרובע" המחובר לבטן בחוזקה, עם גיד תומך עטין חזק מוחזק בין רגליה האחוריות, עמוק בגוף ורחוק מהמרבץ ועם נפח לייצור ואיכסון כמויות גדולות של חלב, בעלת פטמות באורך בינוני הממוקמות במרכזו של כל רבע ופונות ישר כלפי מטה ובעלת רגליים חזקות וטלפיים מעט זקופות. הציון האיכותי נע בין נקודות עבור מבכירה. בפרות ניתן לתת ציון עד :100 מצויין טוב מאוד טוב בינוני רע גרוע שיאון חוברת מידע 33

34 שיפוט לינארי סקירה של 12 תכונות גובה נמדד בס"מ מהרצפה עד שורש הזנב. תכונה זו משפיעה על גודל הגוף והאופי החלבני. רוחב אגן נשפט מאחור כאשר מעריכים את המרחק בין זיזי עצמות האגן. 34 חוברת מידע שיאון

35 עומק גוף נשפט מהצד כשמעריכים את עומק הגוף מקו עמוד השידרה עד הקצה התחתון של הגוף. תכונה זו קשורה לנפח מערכת העיכול. המופע משפיע על ציון גודל גוף ואופי חלבני. זוית אגן משפיעה על המלטות קשות ותמותת ולדות. נשפטת מהצד, כאשר מעריכים את הזוית שנוצרת בין האופק לבין קוו דימיוני הנמשך מזיזי האגן הקדמיים לאחוריים. רגליים אחוריות נשפטות מהצד, כאשר מעריכים את הזווית בעקב הרגל. התכונה קשורה להישרדות ולייצור חלב ומשפיעה על הציון האיכותי של הרגליים. טלפיים מעריכים את הזווית הנוצרת בין הקרקע לבין קוו דימיוני הנמשך מפס ההפרדה לבין הטלף והרגל. שיאון חוברת מידע 35

36 עטין קדמי שופטים את איכות החיבור בין רקמת העטין לגוף הפרה על-ידי הזווית הנוצרת בנקודת החיבור. התכונה משפיעה על טיב אחיזת העטין חיבור טוב מונע פציעות ומשפר את נוחות החליבה. מיקום פטמות מעריכים את המרחק בין הפטמות הקדמיות במבט קידמי. פרות עם מיקום אופטימאלי, מיטיבות עם החולב/ת ופוחת הסיכון לדלקת עטין וסת"ס גבוה. אורך פטמות כמרבית תכונות העטין, משפיע בעיקר על נוחות ואיכות החליבה, ובאופן עקיף, משפר את בריאות העטין. 36 חוברת מידע שיאון עומק עטין מעריכים את עומק העטין על ידי השוואת גובה בסיס העטין ביחס לקו העקב של הרגל האחורית. עטין עמוק מידי משפיע על הציון הכללי של העטין בצורה משמעותית.

37 גובה עטין מייצג את יכולת הקיבול ואת נפח הייצור.גובה עטין נקבע ע"פ המרחק בין הבושת לתחילת קיפולי רקמת הייצור מאחור. גיד תומך עטין חשיבות הגיד מתבטאת ביכולת לשמור על מיקום הפטמות במקומם. שופטים את השקע שנוצר בין שני חצאי העטין, במבט מאחור. שיאון חוברת מידע 37

38 רצונם של הרפתנים לגוון את המאגר הגנטי בעדריהם והזמינות של מידע על פרים מארצות שונות, באינטרנט ובקטלוגים, מעלה את הצורך באפיון קריטריונים אחידים להערכת הרמה הגנטית של הפרים המיובאים. לוחות האינטרבול ממירים את הנתונים הגנטיים של פרים נבחנים בארצות מוצאם לערכים המקבילים בכל מדינת יעד. מידת ההישנות )המהימנות( של ההמרה גבוהה יותר ככל שלפר יש יותר קרובי משפחה בארץ. לאחר ההמרה לתנאי ישראל, ההפרש בין מהימנות תכונותיו בחו"ל למהימנות בישראל היא בסדר גודל של כ- 20 נקודות האחוז. המרת הנתונים של פרי הג נומיק, עדיין לא מתאפשרת באינטרבול ונתוני ההמרה מתבצעים על ידי ספר העדר הישראלי. שימו לב! נתונים מקוריים של ארצות המוצא המופיעים בקטלוגים ובאינטרנט עשויים להיות שונים מהביצועים הפוטנציאליים של הפרים בארץ, לעיתים באופן קיצוני. 1. בנוסף על הקושי בהמרת הנתונים יש לשים לב למספר פרטים טכניים: הזמנת זירמת חו ל יחידות מידה - באירופה כמו בארץ נמדדים ערכי התנובה בק ג, לעומת זאת בארה ב מקובלת יחידת המידה ליברה, 1 ק"ג = 2.2 ליברה, חשוב לברר באילו יחידות נכתבו הנתונים. 2. ערכים גנטיים בארץ נרשמים ערכי הפרות ב- אומדן הורשה )PTA( וערכי הפרים ב- הפרש חזוי,)PD( ערכים אלה שווים למחצית התורשה VALUE(.)BREEDING באירופה נהוג לציין את ערכי הפרות והפרים ב- )BV(,BREEDING VALUE כך שערכי הפרים מאירופה צריכים להיות מחולקים לשניים כדי להשוותם לערכים המקומיים. 3. פרמטרים שנכללים באינדקס בכל ארץ מוערכים הפרים על פי אינדקס שונה )בדומה לחמ מ( שאליו נכנסים לעיתים פרמטרים שאינם מחושבים בארץ או שמשקלם שונה. 38 חוברת מידע שיאון

39 סוף דבר אחד מהיתרונות הבולטים של משק החלב הישראלי הוא שיתוף הפעולה ההדוק בין הרפתנים לאנשי הטיפוח, הוטרינרים, המזריעים ואנשי המקצוע. בתקציר זה ניסינו להביא בתמצית נושאים החשובים לעבודה המשותפת שלנו, אנשי שיאון עם הרפתנים. אנחנו מקווים כי תקציר זה, יהווה כלי עזר נוסף לקידום ושיתוף פעולה. בברכה, ד"ר יואל זרון אלון עינבר ד"ר אמיר שיפמן ינון דותן ד"ר גוסטבו ויבשנידר שיאון חוברת מידע 39

40 שיאון חברה ישראלית להזרעה מלאכותית וטיפוח בע"מ ת.ד , גדרה טלפון /3 פקס עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו קריאטורה CREATuRA studio עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו קריאטורה CREATuRA studio

(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\))

(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\)) רווחת הפרה בתקופ ת המעבר יו ם עיו ן לזכר ד"ר רחמלביץ' באר טוביה 23 /11 /2011 אילן דגוני תקופת המעבר Transition Period תקופת המעבר מוגדרת כתקופה של 3 שבועות לפני עד 3 שבועות אחרי המלטה. מהלך תקין של תקופת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: "רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל" ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות

משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: "רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל" ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות ביותר בארץ, מזה שנים, מככבת הרפת בכל הטבלאות והמדדים.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

äîãøéê äîìà ìôøéåï

äîãøéê äîìà ìôøéåï מסדרת מדריכי ארגון משפחה חדשה המדריך למשפחה החדשה אהבה ופירותיה המדריך המלא לפריון ופוריות משפחה עתידה" "עתידה מאת אירית רוזנבלום עו"ד מחר אולי נפליגה למקומות שלא ידענו מעולם, מקומות בהם תחת חופת הקידושין

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

חליל אכתילאת 2018 מבחן כללי 11 (מיילדות וגיניקולוגיה) בזמן מנופאוזה קיימת : עליה ב- FSH וירידה ב- Estrogen א. עליה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ב. ירידה ב

חליל אכתילאת 2018 מבחן כללי 11 (מיילדות וגיניקולוגיה) בזמן מנופאוזה קיימת : עליה ב- FSH וירידה ב- Estrogen א. עליה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ב. ירידה ב מבחן כללי 11 (מיילדות וגיניקולוגיה) בזמן מנופוזה קיימת : עליה ב- FSH וירידה ב- Estrogen. עליה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ב. ירידה ב- FSH וירידה ב- Estrogen ג. ירידה ב- FSH ועליה ב- Estrogen ד. מה ינו נכלל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד