Rectozorin leaflet-ULM

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Rectozorin leaflet-ULM"

תמליל

1 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו התרופה משווקת ללא מרשם רופא רקטוצורין משחה רקטוצורין פתילות כל פתילה מכילה: Tannic acid 20 mg Zinc oxide Benzocaine Menthol 5 mg Bismuth oxychloride 8.0% Thymol biiodide 2.0% Zinc oxide 10.0% Benzocaine 4.0% Menthol 0.25% למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף - 6 "מידע נוסף". קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים. 1. למה מיועדת התרופה? הקלה בכאבי טחורים. קבוצה תרפויטית תכשירים לטיפול בטחורים לשימוש חיצוני. 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם: אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. אם: לפני הטיפול ברקטוזורין ספר לרופא ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה את בהיריון, או אם את מניקה אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הכליה או מערכת השתן הטחורים שלך מדממים או אם העור מודלק, פגוע או פצוע במקום הטיפול או לידו אם אתה מתחת לגיל 18 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אם אתה רגיש ליוד יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה זו. תגובות בין-תרופתיות אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

2 2 היריון, הנקה ופוריות אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את בהיריון או מניקה. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה רקטוצורין משחה מכילה wool fat העלול לגרום לתגובה מקומית בעור (כגון דלקת עור ממגע). 3. כיצד תשתמש בתרופה? מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא: פתילה אחת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה. למרוח את המשחה באזור פי הטבעת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא. אופן השימוש אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. לא מיועד בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 18 רחץ ויבש את אזור פי הטבעת. מרח כמות קטנה של המשחה ועסה בעדינות. סגור היטב את השפופרת. רחץ ידיך. אם לפי הוראות הרופא יש להחדיר את המשחה לתוך פי הטבעת, נהג כדלקמן: חבר את האפליקטור לקצה השפופרת הפתוחה. החדר את קצה האפליקטור לתוך פי הטבעת. לחץ בעדינות על השפופרת להוצאת המשחה. בסיום, הפרד האפליקטור מהשפופרת ורחץ אותו היטב במים חמים וסבון. סגור היטב השפופרת. הוראות פתיחה: הפרד פתילה אחת מסרט הפתילות. להסרת עטיפת הפלסטיק, הפרד 1. הלשוניות בחלק השטוח של עטיפת הפלסטיק ומשוך לצדדים עד יציאת הפתילה החוצה. ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה. שכב על צידך והחדר הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. 2. בסיום, רחץ היטב את ידיך. 3. הערה: אם הפתילה רכה מידי, ניתן לצננה במקרר במשך כ- 30 דקות או לצננה תחת מים קרים לפני הסרת עטיפת הפלסטיק. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח..4 תופעות לוואי כמו בכל תרופה, השימוש ברקטוצורין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות לוואי חמורות (נדירות): יש להפסיק את השימוש ברקטוזורין ולפנות מייד לרופא אם:

3 3 יש לך דימום באזור פי הטבעת. יש לך גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר). תופעות לוואי נוספות: פעילות מוגברת של המעיים. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא. דיווח על תופעות לוואי: ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור " דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ) ( המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על- ידי כניסה לקישור: https//sideeffects.health.gov.il איך לאחסן את התרופה? מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה Date) (exp. המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן תרופות אלו מתחת ל- C 25. o.5 6. מידע נוסף נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם: משחה : cholesterol petrolatum, mineral oil, wool fat, purified water, yellow wax, W-35 witepsol E-76, witepsol כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה משחה בצבע צהבהב. האריזה מכילה שפורפרת אלומיניום המכילה פתילות בצבע צהבהב עד חום בהיר. האריזה מכילה 12 פתילות. שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 3190, פתח-תקוה. 50 גרם משחה. מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: רקטוצורין רקטוצורין העלון נערך בינואר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

4 Rectozorin / Side B 148x210 mm This leaflet format has been determined by the Ministry of Health and the content thereof has been checked and approved. PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) Read the package insert carefully in its entirety before using this medicine. RECTOZORIN Ointment Composition Bismuth oxychloride 8.0 % Thymol biiodide 2.0 % Zinc oxide 10.0 % Benzocaine 4.0 % Menthol 0.25 % Inactive Ingredients: Mineral oil, wool fat, purified water, yellow wax, cholesterol, petrolatum. RECTOZORIN Suppositories Composition Tannic acid 20 mg Zinc oxide Benzocaine Menthol 5 mg Inactive Ingredients: Witepsol. THERAPEUTIC GROUP Anti hemorrhoid preparation for external use. THERAPEUTIC ACTIVITY Relief of pain caused by hemorrhoids. WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED? Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients. Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment if you are pregnant or breastfeeding or if you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of the kidney/urinary tract or if the hemorrhoids are bleeding or if the skin is inflamed or injured at the treatment site or next to it, if you are under 18 years of age. WARNINGS Do not use this medicine frequently, or for a long period, without consulting a doctor. If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. If you are sensitive to iodine, consult your doctor before using this medicine. DRUG INTERACTIONS If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, including non prescription medications or nutritional supplements and vitamins, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. SIDE EFFECTS In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: increased bowel movement. Effects that require special attention: Bleeding in the anal area (rare): stop treatment and refer to a doctor immediately! Local irritation, rash or inflammation (which did not exist before using this preparation) (rare): stop treatment and refer to a doctor immediately! In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately. DOSAGE Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor: Suppositories: One suppository morning and evening, and following each bowel movement. Ointment: Apply the ointment to the rectal area morning and evening, and following each bowel movement. Do not exceed the recommended dosage. If there is no improvement in your condition within a few days, refer to your doctor. This medicine is not usually intended for children under 18 years old. ATTENTION! Do not swallow! This medicine is intended for external use only. DIRECTIONS FOR USE Ointment: Wash and then dry the rectal area. Apply a small amount of the ointment and rub it in gently. Close the tube tightly. Wash your hands. If you have been instructed by your doctor to insert the medicine into the rectum, proceed as follows: attach the applicator to the open end of the tube. Insert the applicator tip into the rectum and gently squeeze the tube to deliver the ointment. Separate the applicator from the tube and wash it thoroughly with warm water and soap. Close the tube tightly. Suppositories: Separate 1 suppository from the suppository strip. To remove the wrapper - separate the two tongues shaped flaps of the flat part of the wrapper. The suppository may be moistened with a little water to aid in its insertion. Lie down on your side and push the suppository deep into the rectum with your finger. Wash your hands thoroughly. Note: If the suppository is too soft, it may be chilled in a refrigerator for about 30 minutes or cooled by placing it under a stream of cold water before removing the foil wrapper. AVOID POISONING! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose every time you take your medicine. Wear glasses if you need them. STORAGE Store this medicine below 25 C. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package. Drug Reg No.: Rectozorin Ointment: Rectozorin Suppositories: B Teva Pharmaceutical Industries Ltd., P.O.Box 3190, Petah-Tikva 09/11 הגהה אחרונה (כוללת 3 שפות) אנגלית ערבית

5 Rectozorin / Side A 148x210 mm פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה רקטוצורין משחה Bismuth oxychloride 8.0 % Thymol biiodide 2.0 % Zinc oxide 10.0 % Benzocaine 4.0 % Menthol 0.25 % מרכיבים בלתי פעילים: Mineral oil, wool fat, purified water, yellow wax, cholesterol, petrolatum. רקטוצורין פתילות כל פתילה מכילה: Tannic acid 20 mg Zinc oxide Benzocaine Menthol 5 mg מרכיבים בלתי פעילים: Witepsol קבוצה תרפויטית תכשירים לטיפול בטחורים לשימוש חיצוני. פעילות רפואית הקלה בכאבי טחורים. מתי אין להשתמש בתכשיר? אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הכליה/ מערכת השתן או אם הטחורים מדממים או אם העור מודלק, פגוע או פצוע במקום הטיפול או לידו, אם הינך מתחת לגיל 18 אזהרות אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אם הינך רגיש/ה ליוד יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה זו. תגובות בין-תרופתיות אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם רופא, תוספי תזונה וויטמינים, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. תופעות לוואי בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פעילות מוגברת של המעיים. תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת דימום באזור פי הטבעת (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד! גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד! בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד. מינון מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא: פתילה אחת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה. למרוח את המשחה באזור פי הטבעת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא. לא מיועד בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 18 שים/י לב! לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אופן השימוש רחץ/י ויבש/י את אזור פי הטבעת. מרח/י כמות קטנה של המשחה ועסה/י בעדינות. סגור/י היטב את השפופרת. רחץ/י ידיך. אם לפי הוראות הרופא יש להחדיר את המשחה לתוך פי הטבעת, נהג/י כדלקמן: חבר/י את האפליקטור לקצה השפופרת הפתוחה, החדר/י את קצה האפליקטור לתוך פי הטבעת, ולחץ/י בעדינות על השפופרת להוצאת המשחה. הפרד/י האפליקטור מהשפופרת ורחץ/י אותו היטב במים חמים וסבון. סגור/י היטב השפופרת. הפרד/י פתילה אחת מסרט הפתילות. להסרת העטיפה- הפרד/י הלשוניות בחלק השטוח של העטיפה. ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה. שכב/י על צידך והחדר/י הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. רחץ/י היטב ידיך. הערה: אם הפתילה רכה מידי, ניתן לצננה במקרר במשך כ- 30 דקות או לצננה תחת מים קרים לפני הסרת העטיפה. מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. /י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם. החסנה יש לשמור תרופה זו מתחת ל- 25 C. גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. מס' רישום התרופה רקטוצורין רקטוצורין A טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ת"ד 3190, פתח-תקוה. 09/11 הגהה אחרונה (כוללת 3 שפות) עברית ערבית