מערכת FORCE - מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מערכת FORCE - מדריך למשתמש"

תמליל

1 FORCE מערכת אזעקה מתקדמת מדריך למשתמש פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

2 מערכת - FORCE מדריך למשתמש תוכן עניינים מבוא...4 תכונות עקריות... 4 נתונים טכניים... 4 לוחות מקשים...5 KLT/KLR500 תכונות עקריות... 5 מדריך מהיר... 5 מקשי פעולה ואזעקות לוח המקשים...6 מקשי פעולה... 6 אזעקות מלוח המקשים... 6 הגדרות לוח המקשים... 6 השתקת צלילי לוח המקשים... 6 כתיבת טקסט ותווים שונים... 7 תכנות המערכת...8 תפריטים וקודים... 8 הנחיות לקביעת קודים... 8 כניסה ראשונה לתפריט ושינוי קודי ברירת המחדל... 8 תפריט המשתמש... 9 דריכה ונטרול...10 דריכה מלאה דריכה למצבי בית נטרול מערכת נטרול מדורים ביטול אזור...11 זכרון ארועים...12 אפשרויות מערכת )תכנות מתקדם(...13 עקיפת תקלות מידע על האזורים מדורים דרוכים שעה ותאריך משתמשים וקודים משתמשים אפשרויות תקשורת אנשי קשר התרעות בטלפון שירות מרחוק רישום למוקד...17 ענן פימא אזורי פעמון דריכה אוטומטית איפוס גלאי עשן אישור לטכנאי מחזורי שבת וחג מידע מערכת מדורים...20 דוגמאות לשימוש במדורים פתרון תקלות...21 הוראות ניקוי לוח המקשים טבלת מספור האזורים ומיקומם...23 מילון מונחים...25 מפת תפריט המשתמש

3 מבוא הוראות בטיחות הוראות אלה אינן מחליפות ואינן באות במקום כל הוראה אחרת! בכדי למנוע פגיעה ברכוש ו/או בנפש, יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות הבאות: בלוח הבקרה קיימים חיבורים חשמליים העלולים לגרום התחשמלות. להקטנת סיכון של אש או מכת חשמל, אין לחשוף את המערכת למים או נוזל אחר, או לרטיבות. חיבור החשמל למערכת הינו ישיר לא קיים מפסק חשמלי! קיימת סכנת התחשמלות בלוח הבקרה! במקרה של תקלה יש לפנות לטכנאי מוסמך בלבד. אין להחליף את הסוללה, אלא בסוללה מאותו הסוג, מחשש להתפוצצות. השלך סוללה משומשת בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה. קודי ברירת המחדל )מוחלפים במהלך ההתקנה( קוד משתמש ראשי: 5555 קוד טכנאי ראשי: 1234 סימנים במדריך זה ומקשי ניווט בלוחות המקשים אזהרה או הערה חשובה הערהאו המלצה כפתור Enter בלוח המקשים לכניסה לתת-תפריט, סימון פרמטר פעיל/לא פעיל בלוח המקשים: תפריט המכיל תת-תפריט בחוברת: תפריט המכיל תת-תפריט בחוברת: תפריט המכיל אפשרויות בחירה כפתור חזרה למסך קודם/יציאה מפרמטר/מתכנות סימון פרמטר לא פעיל/פעיל )בלחיצה על Enter ) תנועה קדימה ואחורה )גלילה( בין אזורים, מדורים, וכד'. / #/* 3

4 מערכת - FORCE מדריך למשתמש 1. מבוא לקוח יקר 1 אנו מברכים אותך על רכישת מערכת האזעקה המתקדמת,FORCE מתוצרת חברת פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ. FORCE הינה מערכת אזעקה מודרנית ומתוחכמת, בעלת אפשרויות תכנות רבות ומגוונות, ותקשורת רב-ערוצית מקבילית. לוח המקשים של FORCE מכיל מסך בעל תצוגה רחבה, ומציג תפריט משתמש ברור וקל לניווט. ל- FORCE אביזרים שונים גלאים, כרטיסי הרחבה, ועוד כולם באיכות הבלתי מתפשרת של פימא. אפליקציית הענן PIMAlink לאנדרואיד ואייפון מאפשרת שליטה במערכת בטלפון חכם מכל מקום. מדריך זה מכיל את הוראות התכנות והתפעול של מערכת האזעקה. קרא מדריך זה במלואו והקפד על בדיקת המערכת שלך לעיתים קרובות, כדי לשמור על בטחונך ובטחון יקיריך. 1.1 עד תכונות עקריות 144 אזורים קוויים ואלחוטיים )בשימוש עם מרחיבי אזורים ומרחיב אלחוטי( עד 144 משתמשים, עם קוד משתמש ייחודי לכל אחד. עד 32 אנשי קשר, להעברת אזעקות והודעות. עד 16 מדורים )תתי-אזורים( אמיתיים לוח מקשים עם מסך גרפי 7 שורות ותפריטים מגוונים אפליקציית הענן PIMAlink מאפשרת שליטה במערכת בטלפון חכם תקשורת רב-ערוצית מקבילית: רשת, טלפון, סלולר,.GPRS אפשרות לתכנות שני מוקדי אבטחה המערכת מותאמת לפעול בשבת ובחג 1.2 נתונים טכניים כניסת מתח AC משנאי: 13.8VAC סוללת גיבוי: 13.8 וולט, 7Ah מתח יציאה מכסימלי מהבקרה: 13.8VDC זרם יציאה מכסימלי מהבקרה ללא עומס וללא הרחבות: 1.1A נגדי סוף קו: 10K טווח טמפרטורות: 10- עד 50+ מעלות 4 1 הפניות במדריך זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדות לשני המינים.

5 לוחות מקשיםKLT/KLR500 לוחות KLT/KLR500 מקשים.2 לוחות המקשים של ה- FORCE הם KLT500 בעל מקשי מגע, ו- KLR500 בעלי מקשי גומי. לשני הלוחות מסך 7 שורות עם תצוגה טקסטואלית זהה. מסך LCD תכונות עקריות גרפי עם תצוגה של 128X64 פיקסלים ארבע נוריות לחיוויים שונים מפסק להתרעה בעת פתיחת הקופסה מדריך מהיר שרטוט 1. לוח המקשים נורית אדומה ירוקה כתומה סוג דריכה מוכנות לדריכה תקלה מצב דולקת קבוע כבויה מהבהבת פעם בחצי שניה מהבהבת פעם בשתי שניות דולקת קבוע כבויה מהבהבת כבויה חיווי המערכת דרוכה/כל המדורים דרוכים המערכת מנוטרלת/כל המדורים מנוטרלים השהיית כניסה/יציאה פעילה )בכל המערכת, או באחד המדורים( במערכת עם מדורים בלבד, מדור אחד )או יותר( דרוך )במערכות ממודרות בלבד(. לא קיימת אזעקה, תקלה, או התרעה, וכל האזורים סגורים. קיימת אזעקה/תקלה/התרעה, או שאחד האזורים פתוח. ראה פירוט בתצוגה. קיימת תקלה )אחת או יותר( אין תקלות 5

6 מערכת - FORCE מדריך למשתמש נורית כחולה סוג מתח רשת מצב דולקת קבוע כבויה חיווי מתח חשמל תקין אין חשמל מקשי פעולה ואזעקות לוח המקשים מקשי פעולה לחיצה ארוכה על כמה מקשי הספרות, מאפשרת את הפעולות הבאות : 2 מקש * פעולה דריכה למצבי בית 4-1 הצגת מצב האזורים הצגת פרטי ספק השירות ותפריט גרסת לוח הבקרה כיבוי/הדלקת פעמון לוח המקשים בכל אזורי הפעמון אזעקות מלוח המקשים ניתן להפעיל מלוח המקשים שלוש אזעקות - מצוקה, רפואית ואש, בלחיצה ארוכה על צירופי המקשים המפורטים להלן. כאשר מפעילים אזעקה כזו, מערכת ה- FORCE מפעילה את התגובות המתוכנתות בה לאזעקות אלה, כולל הפעלת הסירנות והעברת הודעה למוקד )אם רלוונטי( ולאנשי הקשר. הטכנאי יכול לתכנת תגובות נוספות. אזעקה רפואית אש מצוקה צירוף מקשים # + * 2.4 הגדרות לוח המקשים כדי להיכנס להגדרות לוח המקשים, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הגדרות לוח המקשים הספרות להקשת ערך. בסיום, הקש על מקש חזור. ההגדרות נשמרות אוטומטית. שים לב: אם תגדיר את עוצמת הקול אפס, לא יישמעו התרעות כלשהן מלוח המקשים ומאזורי פעמון, ולחיצות על המקשים במסך זה קובעים את הגדרות התאורה והשמע של לוח המקשים: ניגודיות המסך, בהירות התצוגה, עוצמת תאורת המקשים, ועוצמת הקול של הזמזם. ההגדרות ממוספרות מאפס עד תשע, והן נפרדות לכל לוח מקשים. השתמש במקשי החצים מעלה/מטה לתנועה בין ההגדרות, ובמקשי השתקת צלילי לוח המקשים כדי להשתיק לחלוטין כל צליל מלוח המקשים כולל צלילי תקלה ופתיחת אזורי "פעמון" - לחץ לחיצה קצרה על המקשים ו- ביחד. לחץ שוב להשמעת צלילים. 6 2 אם התכונה לא עובדת, יש לפנות לטכנאי.

7 2.5 כתיבת טקסט ותווים שונים לוחות מקשיםKLT/KLR500 בכתיבת טקסט, לכל מקש משויכים כמה תווים. הקשה מספר פעמים, מציגה כל פעם תו אחר. לדוגמה, לקבלת האות ט' יש להקיש על מקש "6" שלוש פעמים. להלן המקשים והאותיות/סימנים שלהם. החלפה בין עברית הכוכבית *. מקש אנגלית עברית ABC2 דהו 2 DEF3 אבג 3 GHI4 מםנן 4 JKL5 יכךל 5 MNO6 זחט 6 PQRS7 רשת 7 TUV8 צץק 8 WXYZ9 סעפף 9 0, רווח מחיקת השדה וחזרה לברירת המחדל העברה בין עברית לאנגלית לאנגלית נעשית בהקשה על מקש 7

8 מערכת - FORCE מדריך למשתמש 3. תכנות המערכת 3.1 תפריטים וקודים במערכת ה- FORCE שברשותך שני תפריטים - משתמש וטכנאי. לכל תפריט קוד משלו. קוד המשתמש הראשי מאפשר כניסה לכל תפריטי המשתמש, ותכנות כל הפרמטרים שבהם, ללא כל מגבלה. קודי משתמש אחרים ניתן להגביל, תחת הרשאות משתמש )ראה בהמשך(. קוד הטכנאי מאפשר כניסה לתפריט הטכנאי. קיימת אפשרות לכמה מוקדי אבטחה לתת לך שירות. להבהרות בנושא, שאל את המתקין או את מוקד האבטחה הנחיות לקביעת קודים בקביעת קודים, פעל ע"פ ההנחיות הבאות: כל הקודים הם בעלי 6-4 ספרות, למעט קוד קצר להפעלה מהירה )בעל שתי ספרות(. לא ניתן שקוד יתחיל בספרות של קוד שלם אחר, שכבר מוגדר במערכת. לדוגמה, אם קוד קצר הוא 31, אף קוד אחר לא יכול להתחיל בספרות 31. גם קוד בן 5 או 6 ספרות לא יכול להתחיל בארבע ספרות, שהן קוד משתמש שהוגדר כבר. כל קוד הוא ייחודי. אין להשתמש בקודים שניתן לנחש בקלות, כמו הקודים במערכת מופיעים ככוכביות לאחר שמירתם. אין כל דרך לראות או לשחזר אותם. הקודים 5555 ו שמורים ולא ניתן לעשות בהם כל שימוש. כניסה ראשונה לתפריט ושינוי קודי ברירת המחדל כדי להיכנס למסכי התפריטים בפעם הראשונה, יש לשנות את ברירות המחדל של הקוד הראשי )5555(, וקוד הטכנאי הראשי )1234(. פעולה זו מתבצעת במהלך התקנת המערכת. להחלפת קוד ברירת המחדל, פעל ע"פ ההנחיות הבאות: במסך הראשי של המערכת, הקש הכיתוב "המערכת מוכנה לדריכה" מופיע רק כשאין אזורים פתוחים או תקלות. ראה בהמשך. 00:00 ' 1 --: במסך שינוי הקוד הראשי הקש Enter הקש קוד חדש בן 6-4 ספרות. הסמן עובר שמאלה רשום לעצמך את הקוד הראשי ושמור עליו במקום בטוח. הקש Enter הקש חזור. הקוד נשמר והסמן חוזר ימינה.. התצוגה חוזרת למסך הראשי. כוון את השעה והתאריך. ראה הסבר בסעיף 7.4, עמ'

9 3.2 תפריט המשתמש תכנות המערכת תפריט המשתמש מכיל את נושאי התכנות של המשתמשים והקודים במערכת. 3 כניסה לתפריט המשתמש נעשית ע"י הקשת הקוד הראשי, או לחיצה על מקש הגדרות לוח המקשים והקשת קוד משתמש במסך הקוד שמופיע, ובתנאי שלמשתמש הרשאות מתאימות )ראה סעיף 7.5.1, עמ' 15(. תפריטי ה- FORCE בנויים מתפריטים ראשיים ותפריטי משנה, בהם: לחיצה על מקש Enter ולשמירת נתונים. )ראה שרטוט,1 בעמ' 5 לחיצה על מקש חזור מ( מוציאה מתפריט המשנה, ללא שמירה. שמשת לכניסה לתפריט המשנה לחיצה על מקשי החצים משמשת לתנועה מעלה/מטה בתפריטים. לחיצה על מקש # מעבירה דף קדימה בתפריט. עם הקשת הקוד הראשי, נפתח מסך תפריט משתמש. התפריטים במסך זה הם: דריכה מלאה, דריכה למצבי בית, נטרול מערכת, ביטול אזור, זכרון ארועים, ואפשרויות מערכת. כדי להיכנס לתפריט,. Enter יש לגלול אליו עם מקשי החצים וללחוץ 3 חוץ מקוד טכנאי 9

10 מערכת - FORCE מדריך למשתמש 4. דריכה ונטרול תפריט משתמש דריכה מלאה/דריכה למצבי בית הסבר מפורט על מצבי הדריכה והמונחים השונים מופיעים במילון המונחים, עמ' 16. מכאן ואילך, בכל מקום בהנחיות בו מופיע קוד ראשי, ניתן להקיש גם קוד משתמש עם הרשאה מתאימה. 4.1 א( ב( ג( דריכה מלאה בדריכה מלאה נדרכים כל הגלאים של מערכת האזעקה, בכל האתר המוגן. מצב זה מתאים לכך שלא יהיו באתר אנשים כלל. מרגע שמערכת ה- FORCE נדרכת, כל גילוי של אחד הגלאים יגרום לאזעקה ובעקבות כך, לכל התגובות שהטכנאי קבע, כמו הפעלת הסירנות והודעה למוקד )אם רלוונטי( ולאנשי הקשר. לפני הדריכה, בדוק שבתצוגה מופיעה ההודעה המערכת מוכנה לדריכה. הודעה זו מופיעה רק כאשר כל האזורים )גלאים( סגורים ואין אף תקלה. ראה הסבר בהמשך סעיף זה. קיימות שלוש דרכים לדריכת המערכת. פעל ע"פ אחת מהן )נקבע ע"י הטכנאי( באופן הבא: לחץ והחזק את מקש הדריכה המהירה הקש קוד משתמש, או הקש קוד ראשי ובחר בדריכה מלאה. עד להישמע צפצוף, או עם הדריכה מתחילה השהיית היציאה - לוח המקשים יתחיל להשמיע צפצופים ובתצוגה יופיע סרגל זמן, כאות לכך שהשהיית היציאה מתחילה - ובסיומה כל המערכת נדרכת. השהיות היציאה והכניסה כוללות את האזורים שבין הכניסה למתחם המוגן, לבין לוח המקשים )אם לוח המקשים מותקן מחוץ למתחם, אלה יהיו האזורים הסמוכים אליו(. אזורים אלו לא יפעילו את האזעקה, כל עוד נמשכת ההשהיה )לרוב, פחות מדקה(. בתום ההשהיה כל האזורים דרוכים, ובתצוגה יופיע מצב הדריכה, מלאה או בית. מייד עם התחלת השהיית היציאה נדרכים כל האזורים, למעט אלו המושהים. כניסה לאזור לא מושהה תפעיל את האזעקה. 4.2 דריכה למצבי בית 4-1 במצב דריכת בית נדרכים רק חלק מהאזורים )גלאים(, וחלק נותרים מנוטרלים. מצב זה מיועד לדריכת מתחמים מוגדרים כמו קומות בבית, חדרים במבנה, או גלאים חיצוניים והוא שימושי מאוד בדריכת המערכת בבית בלילה. כאשר המערכת דרוכה למצב בית, רק כניסה לאזורים בהם הגלאים דרוכים תגרום לאזעקה - בשאר האזורים ניתן לשהות כרגיל. הגדרת אזור למצב בית נעשית ע"י הטכנאי, שיכול להגדיר עד ארבעה מצבי בית למתחמים שונים. לדריכה למצב בית, פעל ע"פ ההנחיות הבאות: לדריכה למצב בית 1, לחץ והחזק את המקש. לוח המקשים ישמיע צפצופים ובתצוגה יופיע סרגל זמן, כאות לכך שהשהיית היציאה התחילה. 4 בתום ההשהיה ידרכו רק האזורים השייכים למצב הבית שהופעל..1 4 הטכנאי יכול לבטל את ההשהייה במצבי בית. 10

11 לדריכה לכל מצבי הבית )4-1(, לחץ והחזק את המקשים 4-1. נטרול מערכת ביטול אזור כדי לנטרל את המערכת, הקש קוד ראשי או קוד משתמש. אם הקשת קוד משתמש לא מנטרלת את המערכת, יש לוודא שלמשתמש הרשאת נטרול, ושהפעולה נעשית בתוך חלון זמן הנטרול שלו. ראה סעיף 7.5.1, עמ' 15. הטכנאי יכול לתכנת את הסירנות להשמיע צפצוף, כחיווי לדריכה ונטרול המערכת נטרול מדורים אם נעשה שימוש במדורים )ראה סעיף, עמ' 20(, נטרול המערכת כפוף למדורים בהם שולט כל לוח מקשים, ולמדורים אליהם משויך המשתמש: כשמשתמש מנטרל את המערכת, ינוטרלו רק המדורים ששייכים גם ללוח המקשים בו מבצעים את הנטרול, וגם למשתמש המבצע את הנטרול. נטרול באמצעות האפליקציה כפוף למדורי המשתמש בלבד. דוגמה: משתמש שמשויך למדורים 3, 2, מ 4 נטרל את המערכת בלוח מקשים שמשויך למדורים 1, 6. 4, במקרה זה, רק מדור 4 ינוטרל, כי זה המדור היחיד שמשויך גם למשתמש וגם ללוח המקשים. 5. ביטול אזור תפריט משתמש ביטול אזור אזורים פתוחים - דלתות, חלונות, עצמים נעים שנמצאים סמוך לגלאים - יש לסגור, אחרת לא ניתן לדרוך את המערכת. אם אין ברירה, ניתן לבטל את האזור למחזור דריכה אחד, לפני הדריכה. זמן הביטול מראש מוגבל מטעמי בטחון המערכת. אם הזמן חולף והמערכת טרם נדרכה, האוזר חוזר למצב רגיל. גם תקלות מונעות דריכה, אך את חלק מהתקלות ניתן לעקוף ואז לדרוך )ראה בפרק הבא(. אם מדובר בגלאי תקול, יש לקרוא לטכנאי. הביטול גורם לכך, שהמערכת לא תתייחס לדיווחים מהאזור הזה בזמן הדריכה, והוא תקף לדריכה אחת בלבד. יש לחזור עליו לפני כל דריכה, כל עוד האזור נשאר תקול. יש לבטל אזור רק במקרה בו לא ניתן לסגור אותו, ולפנות לטכנאי לתיקון התקלה. אזור מבוטל לא גורם לאזעקה כשהוא נפתח, ומהווה פגיעה בבטחון האתר המוגן!.1.2 לביטול אזור )ולהחזרת אזור מבוטל למצב פעיל( לפני הדריכה, פעל ע"פ ההנחיות הבאות: הקש קוד ראשי. גלול לתפריט ביטול אזור ולחץ Enter..3.4 הקש # או * לבחירת מספר האזור. Enter מבוטל: לחץ.5 הקש חזור לביטול האזור. הביטול תקף לדריכה אחת ומוגבל בזמן. ליציאה. כעת ניתן לדרוך את המערכת. בנטרול הבא האזור יחזור למצב רגיל. 11

12 מערכת - FORCE מדריך למשתמש 6. זכרון ארועים תפריט משתמש זכרון ארועים בזכרון המערכת נשמרים עד 1024 הארועים האחרונים בסדר כרונולוגי, מהחדש לישן. ניתן לדפדף בין הארועים בלחיצה על מקשי החצים, ולראות את הנתונים הבאים: שרטוט 2. מסך זכרון הארועים 12

13 אפשרויות מערכת )תכנות מתקדם( אפשרויות מערכת )תכנות מתקדם(.7 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 תפריטי אפשרויות מערכת מיועדים לתכנות פרמטרים של המשתמשים והאביזרים של המערכת, וכן לצפייה בנתוני המערכת. להלן תת-התפריטים של מסכים אלה. הסבר מפורט על כל תפריט מופיע בהמשך: עקיפת תקלות בדריכה: ראה למטה. מידע על אזורים: שמות האזורים, מיקומם ומצבם - ראה בעמוד הבא. מדורים דרוכים: למערכות עם מדורים - ראה בעמוד הבא. שעה ותאריך: כיוון שעון המערכת - ראה בעמוד הבא. משתמשים וקודים: תכנות פרטי המשתמשים - ראה בעמ' 14. אפשרויות תקשורת: תכנות אנשי הקשר, שליטה מרחוק וחיבור לענן פימא - ראה עמ' 16. דריכה אוטומטית: תכנות דריכה בשעות קבועות, ללא הקשת קוד - ראה עמ' 18. מתח גלאי עשן: לאיפוס גלאים - ראה עמ' 19. אישור לטכנאי: למקרים מיוחדים - ראה עמ' ( מחזורי שבת: מחזורי פעילות אוטומטיים של אזורים במצב שבת 11( מידע מערכת - ראה עמ' עקיפת תקלות תפריט משתמש אפשרויות מערכת עקיפת תקלות וחג - ראה עמ' 19. כשקיימות תקלות לא ניתן לדרוך את המערכת - תקלות יש לתקן, או לעקוף. 5 עקיפה מאפשרת דריכת מערכת למרות קיום התקלה. בשונה מביטול אזור )ראה לעיל(, המערכת כן מגיבה להופעת התקלה - דיווח למוקד, הפעלת סירנות וכדומה. העקיפה תקפה לדריכה אחת בלבד, ויש לחזור על הפעולה, אם היא נמשכת. במקרה כזה, יש לפנות לטכנאי. תקלות עלולות להעיד על הכנה לפריצה ולפגוע בבטחון המערכת. השתמש באפשרות עקיפת התקלות רק כשאין ברירה אחרת, וטפל בתקלה או הזמן טכנאי..1.2 כדי לעקוף תקלה, פעל ע"פ ההנחיות הבאות: הקש קוד ראשי. גלול לאפשרויות מערכת ולחץ Enter..3.4 לחץ על עקיפת תקלות בדריכה. Enter סמן )לחץ ) את התקלה/ות. הקש חזור ליציאה. כעת ניתן לדרוך את המערכת. כל עוד התקלה נמשכת, יהיה צורך לעקוף אותה לפני כל דריכה נוספת. מידע על האזורים תפריט משתמש אפשרויות מערכת מידע על האזורים במסך זה תוכל לראות נתונים על מיקום האזורים )גלאים( ועל מצבם - האם הם פתוחים או סגורים, האם ארעה בהם אזעקה, או מצבים אחרים, שיפורטו להלן. במקרה של שימוש במדורים )ראה מילון המונחים, עמ' 16(, יוצגו רק האזורים השייכים למדורי לוח המקשים והמשתמש. 5 אם לא ניתן לעקוף תקלה, יש לקרוא לטכנאי. 13

14 מערכת - FORCE מדריך למשתמש ליציאה מהמסך לחץ לחיצה ארוכה על חזור..1.2 שמות ומיקום: הצגת שם האזור ומיקומו במתחם המוגן, למשל 'אזור 18', 'מטבח' או 'דלת אחורית'. הטקסטים הללו נקבעים ע"י הטכנאי ומיועדים לשימושו. מצב האזורים: במסך תצוגה זה מוצגים מספרי האזורים ומצבם, ע"י אותיות באנגלית. מצבי האזור המוצגים הם: אזור הסבר אזור סגור ובמצב תקין מספר קבוע )לא מהבהב( אזור פתוח - לא ניתן לדרוך את המערכת, בלי לסגור או לבטל אותו. מלבן שחור מהבהב באזור מופעלת כעת האזעקה, או הופעלה כשהמערכת היתה דרוכה. A האזור מבוטל B אזור פעמון )בד"כ דלת או חלון( C תקלת אזור. יש לפנות מייד לטכנאי, מחשש להכנה לפריצה! F אזעקת אנטי-מאסק )כיסוי הגלאי( בגלאי אלחוטי. יש להסיר את המכשול, או M לפנות לטכנאי, מחשש להכנה לפריצה! האזור דרוך )אזור שפועל 24 שעות, או אזור שכל המדורים אליהם הוא משויך, O דרוכים( אזור במבחן )לא מפעיל סירנות באזעקה ולא מדווח למוקד( ע"י הטכנאי. T לאחר מס' ימים האזור יחזור למצב רגיל. 7.3 מדורים דרוכים תפריט משתמש אפשרויות מערכת מדורים דרוכים במסך זה תוכל לראות את מספרי ושמות המדורים הדרוכים כעת, אם ישנם כאלה. מוצגים רק המדורים אליהם משויך לוח המקשים. 7.4 שעה ותאריך תפריט משתמש אפשרויות מערכת שעה ותאריך כיוון השעה והתאריך נעשים עם תחילת השימוש במערכת ה- FORCE, ולאחר הפסקת חשמל ממושכת )כשסוללת הגיבוי התרוקנה(. חשוב מאוד ששעון המערכת יהיה מכוון בכל עת, לפעולות כגון דריכה אוטומטית וחלון זמן למשתמש, כמו גם לתחזוקה השוטפת של המערכת וניטור הפעילות שלה. פרמטר שעה תאריך שנה עדכון אוטו' מהענן יום 7.5 )1 )2 הסבר הגדר את השעה בתצורת דקות:שעות הגדר את התאריך בתצורת חודש/יום הגדר את השנה בשתי ספרות אם המערכת מחוברת לענן פימא, התאריך והשעה יעודכנו אוטומטית. נקבע אוטומטית בהתאם לתאריך והשנה משתמשים וקודים תפריט משתמש אפשרויות מערכת משתמשים וקודים הגדר את קודי והגדרות המשתמשים, וכן קודי מערכת שונים )ראה סעיף משתמשים: ראה בתת-הסעיף הבא. קוד ראשי: הקוד צריך להיות בן 4 ל- 6 ספרות. 3.1, עמ' 8(. התפריט כולל: 14

15 )3 )4 )5 ) אפשרויות מערכת )תכנות מתקדם( קוד קצר: קוד בן שתי ספרות, המשמש לדריכת המערכת בלבד. מיועד למשתמשים שאין להם קוד משתמש. קוד שוד: כינוי לקוד, שמשמש במצב בו המשתמש מאולץ לנטרל את המערכת. כאשר מקישים קוד שוד, המערכת מנוטרלת, אבל גם שולחת דיווח סמוי למוקד )אם מחוברים(, וכן מעבירה הודעה מתאימה לאנשי הקשר. לדיווחים הללו אין שום חיווי בתצוגה או בכלל )כמו הפעלת סירנה, לדוגמה(. הקוד צריך להיות בן 4 ל- 6 ספרות. כדי לזכור את הקוד בקלות, ניתן להשתמש בקוד משתמש, ולהחליף בניהן את שתי הספרות האחרונות שלו. לדוגמה, אם קוד המשתמש הוא 4175, הקוד שוד יהיה קוד בית חכם: קוד בן קודי הפעלה: ראה בסעיף הבא. משתמשים 4 עד 6 ספרות, המאפשר לחבר את ה- FORCE למערכת "בית חכם". 6 תפריט משתמש אפשרויות מערכת משתמשים וקודים משתמשים להלן הסבר על התפריטים. למעבר למשתמש אחר לחץ #. פרמטר הסבר קוד קוד בן 4 עד 6 ספרות שם משתמש חלון נטרול טקסט חופשי, עד 16 תווים..1.2 מסגרת זמן יומית, שרק בה יכול המשתמש לנטרל את המערכת. תכונה זו מהווה מנגנון בטחון כנגד נטרול לא מורשה. הגדר שעת התחלה ושעת סיום של חלון הזמן לנטרול. ימים: סמן את הימים בהם חלון הנטרול יהיה בתוקף. דוגמה: ימים ראשון-חמישי, שעות 09:30-06:00. ניסיון של המשתמש לנטרל את המערכת בשעה או ביום שונים, יידחה ע"י המערכת. ניתן להגביל כל משתמש בגישה לתפריטים, ועקב כך לפעולות מסוימות. משתמש שינסה להיכנס לתפריט או לבצע פעולה שהוא אינו מורשה לה, יקבל הודעת הגישה נדחית! ההרשאות הן: נטרול מערכת, זכרון ארועים, תקשורת, משתמשים וקודים, תאריך ושעה, ביטול אזורים, דריכה אוטומטית, אישור גישה לטכנאי, שירות מרחוק, שימוש בכל לוח מקשים. 7 במערכת עם מדורים, 8 שייך לדרוך ולנטרל רק אותם. כל משתמש למדור אחד או יותר - המשתמש יכול סמן את המדורים שאליהם ישויך המשתמש: מספר )מדור( נבחר דולק קבוע. וודא שהמדורים שהמשתמש לא משויך אליהם, מהבהבים. הרשאות מדורים איפוס משתמש מחק את כל הגדרות המשתמש, כולל קוד משתמש. קודי הפעלה מערכת ה- FORCE מציעה שמונה קודים מיוחדים, שיכולים לשמש להפעלת אביזרים כגון שער חשמלי, תריס גלילה לחניה, זרקור, וכו'. הפעלת האביזר )פתיחה/סגירה, הדלקה/כיבוי( נעשית בהקשת הקוד בלוח המקשים, או דרך אפליקציית.PIMAlink פנה לטכנאי לשימוש בקודים אלה. במערכות ממודרות הפעלת קודי הפעלה כפופה למידור המשתמש ולוח המקשים. 1( הקש # לבחירת מס' קוד רק מערכות שאושרו ע"י פימא. רלוונטי רק לבעלי מערכות עם מדורים, בהם לוחות המקשים מותקנים במדורים שונים. ראה מילון המונחים, עמ' 15.

16 מערכת - FORCE מדריך למשתמש )2 7.6 )1 )2 )3 )4 )5 ה ש תכנת קוד בן 6-4 ספרות. אפשרויות תקשורת תפריט משתמש אפשרויות מערכת אפשרויות תקשורת להלן תת-התפריטים במסך זה. הסבר לתפריטים מופיע בהמשך: אנשי קשר תרעות בטלפון ירות מרחוק רישום למוקד ענן פימא אנשי קשר תפריט משתמש אפשרויות מערכת אפשרויות תקשורת אנשי קשר אנשי הקשר מקבלים הודעות אזעקה ואחרות ממערכת ה- FORCE. ניתן לקבוע אילו הודעות יקבלו, באילו ערוצי תקשורת, ובמערכות עם מדורים, מאילו מדורים. אנשי הקשר במערכת אינם בהכרח אנשי הקשר של אפליקציית,PIMAlink אותם מגדירים בנפרד. פרמטר טלפון שם ערוצי תקשורת דיווח אירועים שיוך למדורים ערוצי תקשורת וגיבוי הסבר מספר הטלפון של איש הקשר. אם המערכת מחוברת לקו הטלפון דרך מרכזיה, וודא שהטכנאי מתכנת את המערכת בהתאם. טקסט חופשי, עד 16 תווים. ראה להלן. סמן אילו אירועים ידווחו לאיש הקשר. האפשרויות הן: אזעקת פריצה, אזעקת מצוקה, אזעקת אש, אזעקת שוד, אזעקה רפואית, אזעקה טמפר )מפסק הגנה(, אזעקת )אזור( מותאם 5-1, תקלות, הקשת קוד שגוי )נסיונות הקשת קוד(, דריכה/נטרול. הדיווח הוא באפליקציה, או בהשמעת צליל אזעקה בטלפון, או בהודעת טקסט. 9 סמן את המדורים, שרק מהם יקבל איש הקשר דיווחים. קבע ערוץ תקשורת להעברת ההודעות לאיש הקשר, וכן ערוץ גיבוי, למקרה של תקלה. ערוץ 2-1: בחר מהרשימה עד שני ערוצי התקשורת לאיש הקשר: טלפון קוויאו טלפון סלולרי )GSM( לקבלת הודעת אזעקה, והודעות טקסט )GSM( - להעברת הודעות SMS בטלפון הסלולרי. הערוץ הסלולרי מתאפשר ברכישת מודול סלולרי. ערוצי גיבוי: בחר בערוצים שאינם הערוצים הראשיים, כגיבוי. לדוגמה, אם בחרת בטלפון סלולרי כערוץ הראשי, אתה יכול לבחור בטלפון קווי כגיבוי. מערכת ה- FORCE תנסה להעביר את ההודעה בכל הערוצים הראשיים, במקביל. אם ההעברה נכשלת, למשל אם הקו תפוס או הטלפון של איש הקשר לא זמין, המערכת תנסה להעביר את ההודעה בערוצי הגיבוי. בדיקת תקשורת ערוץ: בחר ערוץ תקשורת לבדיקה, ע"י שליחת הודעה. הקש לבדיקה: הקש ובדוק הגעת הודעת בדיקה. 9 מחייב התקנה של מודול סלולרי. 16

17 7.6.2 התרעות בטלפון תפריט משתמש אפשרויות מערכת אפשרויות תקשורת התרעות בטלפון אפשרויות מערכת )תכנות מתקדם( כאשר מתרחשת אזעקה ואיש הקשר מתוכנת לקבל הודעות בטלפון, המערכת מתקשרת אליו ומשמיעה צליל אזעקה. פרמטר הסבר ברירת מחדל תחום 30 שנ' שנ' צליל אזעקה משך ההשמעה של הצליל שירות מרחוק תפריט משתמש אפשרויות מערכת אפשרויות תקשורת שירות מרחוק תפריט זה מיועד למקרה בו הטכנאי או מוקד האבטחה )אם רלוונטי( צריכים להתחבר למערכת מרחוק, לשם מתן שירות. הפעולות בתפריט "שירות מרחוק" ובתפריט "רישום למוקד" )הבא(, מאפשרות התחברות למערכת מרחוק ושליטה בה. הפעל אפשרוי תו אלה בהנחיית טכנאי מוסמך בלבד! הסבר עם הכניסה למסך, FORCE עובר למצב המתנה והטכנאי יכול להתקשר/להתחבר ולשלוט במערכת מרחוק. פרמטר אשר שירות בטלפון אשר שירות ענן התקשר בטלפון הקווי/ דרך הרשת/דרך GPRS רישום למוקד אם הטכנאי הזין נתונים, יופיעו במסך מספר טלפון או כתובות רשת. אחרת, הטכנאי יבקש ממך להכניס נתונים ואז ללחוץ על "התחבר". בצורה זו FORCE ייצור קשר עם מחשב הטכנאי. תפריט זה מיועד ליצירת חיבור אינטרנט ורישום מאובטח של מערכת ה- FORCE למוקד אבטחה. הרישום חייב להיות בתאום ובהוראת המוקד. המערכת יוצרת קשר עם המוקד והמוקד רושם אותה. רישום זה מיועד ליצור רמת אבטחת תקשורת גבוהה עם המוקד. ראה אזהרה למעלה )1 ענן פימא כדי להשתמש באפליקציית PIMAlink לשליטה מרחוק באמצעות ענן פימא, עליך לצמד בין לוח הבקרה של ה- FORCE לענן, בתפריט זה. במהלך התהליך תקבל מספר צימוד, ואיתו תרשום את הטלפונים החכמים של משתמשי האפליקציה. התהליך הוא קצר. לפני התהליך, וודא שכל המשתמשים באפליקציה מורידים אותה לטלפון שלהם. יש להשתמש במספר הרישום תוך מספר דקות, או שתצטרך שלא רשומים(. לקבל מספר חדש )רק לטלפונים רישום לענן: לחץ והמתן קצרות לקבלת מספר הרישום. הכנס מיד את המספר למסך הרישום באפליקציה, בכל טלפון רלוונטי. )2 )3 ביטול רישום לענן: ניתוק המערכת והאפליקציה בכל הטלפונים מהענן. אישור שירות מרחוק: ראה סעיף 7.6.3, לעיל. 17

18 מערכת - FORCE מדריך למשתמש 7.7 )1 )2 אזורי פעמון תכונת הפעמון מאפשרת השמעת צפצופים מלוח המקשים, בכל פעם שדלת או חלון עם גלאי מגנטי, נפתחים. שימושים נפוצים בתכונה זו הם בדלתות כניסה, חדרי ילדים וחנויות. קבע בתפריט זה אילו אזורים )גלאים( ישתמשו בתכונת הפעמון. התכונה פעילה רק כשהמערכת מנוטרלת. 7.8 )1 פעמון פעיל/לא פעיל: הגדר אם תכונת הפעמון פעילה או לא בכל אזורי הפעמון )או במדור(. הגדרת פעמון לאזור: בחר אזור בלחיצה על מקש הסולמית וסמן אם זה יהיה אזור פעמון. דריכה אוטומטית ניתן לדרוך את מערכת ה- FORCE דריכה אוטומטית, ללא הקשת קוד. דריכת המערכת יכולה להיות מלאה, או למצבי בית, והיא כפופה לחלוקה למדורים )היכן שרלוונטי(. 10 ניתן לתכנת את מערכת ה- FORCE לדריכה אוטומטית, בשני מצבים: לפי זמנים: המערכת תידרך מידי יום, בשעה מסוימת. במערכת עם מדורים ניתן לדרוך כל מדור בשעה אחרת. אין תנועה: במצב בו אין גילוי מהגלאים לפרק זמן מוגדר, מה שמעיד על כך, שכנראה אין איש במתחם המוגן והמערכת לא נדרכה. 11 במערכת עם מדורים ניתן לדרוך כל מדור בנפרד. כאשר מתחילה דריכה אוטומטית, זמזם לוח המקשים משמיע צפצופי התרעה במשך 45 שניות. בתום זמן זה מתחילה השהיית היציאה הרגילה, ובסיומה המערכת נדרכת. אם מפסיקים את תהליך הדריכה בהקשת קוד משתמש, המערכת תנסה לדרוך שוב, בהתאם לתכנות הפרמטרים שבתפריט זה. הטכנאי יכול לתכנת את המערכת לנטרל אזורים פתוחים בדריכה אוטומטית )הם יחזרו למצב רגיל עם נטרול המערכת(. פרמטר לפי זמנים: בחר במדור הרצוי )הישאר במדור מס' 1 שעת דריכה יומית נסיונות חוזרים משך נסיונות מצב דריכה )2 אין תנועה: א( ב( הסבר ב, מערכת ללא מדורים(: הגדר לכל יום בשבוע, את שעת הדריכה האוטומטית. אם הדריכה האוטומטית נעצרת בהקשת קוד משתמש, הגדר מחזוריות בשעות ודקות, לנסיונות דריכה חוזרים. פרמטר זה הוא בצירוף הפרמטר הבא משך נסיונות, כלומר, המערכת תנסה לדרוך שוב ושוב בהתאם למחזוריות נסיונות חוזרים, עד לתום זמן משך נסיונות. אם הדריכה האוטומטית נעצרת בהקשת קוד משתמש, הגדר את פרק הזמן בשעות, שבו המערכת תנסה לדרוך שוב. אם לא מתוכנת זמן, נסיונות הדריכה החוזרים יימשכו עד חצות אותו היום )24:00(. פרמטר זה הוא בצירוף הפרמטר הקודם נסיונות חוזרים, כלומר, המערכת תנסה לדרוך שוב ושוב בהתאם למחזוריות נסיונות חוזרים, עד לתום זמן משך נסיונות. הגדר לאיזה מצב דריכה תהיה הדריכה האוטומטית: מלאה, או אחד ממצבי בית. הגדרה זו משמשת גם לדריכה ע"פ זמנים וגם ע"פ אין תנועה )ראה להלן(. בחר במדור הרצוי )הישאר במדור מס' 1, במערכת ללא מדורים( והגדר זמן בדקות, שאם במהלכו לא השתנה המצב של אף אחד מהאזורים )לא נפתח ולא נסגר, כלומר לא היה גילוי(, תתחיל דריכה אוטומטית. זמן: משך זמן אי-הגילוי בדקות )עד 255(. 10 אזור שמשותף ליותר ממדור אחד יידרך, רק אם כל המדורים אליהם הוא משותף יידרכו. 11 דריכה אוטומטית תתבצע, גם אם מישהו לא זז במתחם לזמן ארוך יותר מזמן האין תנועה )לדוגמה, אם מישהו יש ן(. 18

19 )3 )4 7.9 ג( מצב דריכה: ראה בטבלה מעל. אפשרויות מערכת )תכנות מתקדם( לפי זמנים-כל המדורים: בסימון הפרמטר, הגדרות מדור מס' 1 יוחלו על כל המדורים. אין תנועה-כל המדורים: בסימון הפרמטר, הגדרות מדור מס' 1 יוחלו על כל המדורים. איפוס גלאי עשן כאשר גלאי עשן דרוך, הוא נשאר במצב גילוי, ולא מתאפס אוטומטית. אם הגלאי הופעל כתוצאה מנוכחות עשן, עיין בהוראת היצרן בקשר לטיפול בו. אם הגלאי הופעל ללא נוכחות עשן, לחץ על איפוס גלאי עשן, כדי לאפס אותו אישור לטכנאי פרמטר זה מיועד לשני מצבים: )1 )2 במהלך התקנת ה- FORCE, בפעם הראשונה שהטכנאי צריך להיכנס לתפריט הטכנאי. זו הדרך לוודא, שאתה כבעלים של המערכת, מאשר לטכנאי לטפל בה ולשנות הגדרות. מכאן ואילך, הטכנאי יוכל להיכנס לתפריט הטכנאי, ללא צורך באישור שלך. מערכת ה- FORCE מאפשרת לך לקבל שירות מכמה מוקדי אבטחה. הגדרות המוקדים נשמרות באופן נפרד, ומוגנות בסיסמה נפרדת לכל מוקד. אם אתה מחובר ליותר ממוקד אחד, רק הטכנאי הראשי יכול להיכנס לתפריט הטכנאי ללא אישורך )לאחר שאישרת בפעם הראשונה(. טכנאים נוספים יזדקקו לאישורך בלחיצה על אישור לטכנאי, בכל פעם שיצטרכו להיכנס לתפריט המוקד שלהם )והם יוכלו לשנות רק את הגדרות המוקד שלהם(. מחזורי שבת וחג מערכת ה- FORCE מותאמת לשימוש בימי שבת וחג. הכנת המערכת למצב שבת כרוכה בחיבורי גלאים והגדרת "אזורי שבת", אותם מבצע הטכנאי. במצב שבת חלק מהגלאים מנותק, כדי למנוע חילול שבת. גלאים אחרים נדרכים ומנוטרלים אוטומטית, במחזורי שעות הנקבעים בתפריט זה. מחזורים אלה הם לרוב שעות הלילה, או שעות אחרות ע"פ בחירתך )עד שני מחזורי דריכה/נטרול(. כדי לדרוך למצב שבת לפני כניסת שבת/חג, הקש קוד ראשי )או קוד משתמש( ולחץ דריכה למצבי ביתדריכת שבת. בשלב זה לא יתרחש שינוי נראה לעין, אולם המערכת תופעל. הגלאים שנמצאים בחדרים בהם יש נוכחות בני אדם )או בעלי חיים(, יהיו מנוטרלים ולא יפעילו את האזעקה. עם יציאת השבת/חג, הקש קוד ראשי או קוד משתמש מורשה לנטרול המערכת ממצב שבת. כאשר מתחיל אוטומטית אחד המחזורים, הגלאים המתוכנתים נדרכים. גלאים אלה יהיו דלת הכניסה, חדרים/קומות לא מאויישים, גלאים חיצוניים, וכד'. בתום המחזור הם ינוטרלו תחילת מחזור 2-1: הגדר את שעת דריכת הגלאים במהלך השבת. סיום מחזור 2-1: הגדר את שעת נטרול הגלאים במהלך השבת. זכור שבתום המחזור מערכת ה- FORCE נותרת דרוכה במצב שבת, כלומר חלק מהגלאים נותרים דרוכים וחלק מנותקים. רק עם הקשת קוד ראשי או קוד משתמש מורשה המערכת כולה תנוטרל. מידע מערכת בתפריט זה מידע על גרסאות מערכת האזעקה והאביזרים של ה- FORCE. 19

20 מערכת - FORCE מדריך למשתמש 8. מדורים מדור מורכב מקבוצת אזורים. כאשר האתר המאובטח גדול ומכיל אזורי משנה כמו קומות, אגפים, משרדים נפרדים, או חנויות, ניתן לחלק את אזורי המערכת לקבוצות, שכל אחת מהן מתפקדת כתת- מערכת, הנקראת מדור. באופן זה מתאפשרת הפעלה נפרדת של כל מדור והפרדה בין משתמשים, ללא תלות בשאר המדורים. חלוקה למדורים מאפשרת חלוקת המשתמשים ולוחות המקשים על-פי מדורים, כלומר, אילו מדורים יוכל המשתמש לדרוך ולכבות, ומאיזה לוח מקשים. ניתן לשייך משתמשים ולוחות מקשים ליותר ממדור אחד. שיוך אזורים ולוחות מקשים למדורים נעשה בהגדרות כל אזור )ע"י הטכנאי(. שיוך משתמשים למדורים נעשה בהגדרות כל משתמש. ניתן להגדיר עד 16 מדורים ב- FORCE. מספר לוחות המקשים המקסימאלי הניתן להתקנה הוא גם דוגמה א' דוגמאות לשימוש במדורים בית פרטי, שתי קומות, כל קומה מוגדרת כמדור נפרד, לוח מקשים אחד. בדוגמה זו, אזורי הקומה הראשונה מוגדרים מדור 1, ואזורי הקומה השניה מדור 2. בבית מותקן לוח מקשים אחד שמשויך לשני המדורים, ולכל המשתמשים הרשאה לדרוך ולכבות את המערכת )בפועל, המשתמשים משויכים לשני המדורים(. דוגמה ב' בית פרטי, שתי קומות, כל קומה מוגדרת כמדור נפרד עם לוח מקשים נפרד. גם בדוגמה זו, אזורי הקומה הראשונה מוגדרים מדור 1, ואזורי הקומה השניה מדור 2 ולכל מדור לוח מקשים. כל המשתמשים משויכים למדור 1. לוח מקשים מס' 2 וחלק מהמשתמשים משויכים לשני המדורים, כך שהם יכולים לדרוך ולכבות את שני המדורים )קומות( מלוח המקשים. דוגמה ג' מרכז מסחרי בו כל חנות מוגדרת כמדור נפרד עם לוח מקשים נפרד. כל חנות היא תת-מערכת עצמאית, עם גלאים ומשתמשים משלה. אם יש לחנויות אזור משותף, כמו רחבת כניסה, ניתן להתקין במקום לוח מקשים נוסף, שאליו ישויכו משתמשים מסויימים )למשל, בעלי החנויות(. אם משייכים אליו את כל המדורים, ניתן יהיה להציג בו את מצב המדורים כולם. ניתן גם להגן על אזור הכניסה בגלאי, שהאזור שלו משויך לכל המדורים. באופן זה, הכניסה תהיה מוגנת, רק כשכל המדורים נדרכים. אזור זה ינוטרל, כאשר אחד המשתמשים ינטרל את המדור שלו. ניתן לדרוך את המערכת אוטומטית ע"פ זמן אין תנועה לפי מדור, כלומר, שכל מדור יידרך כשלא לא תהיה בו פעילות למשך הזמן המוגדר. 20

21 פתרון תקלות 9. פתרון תקלות מערכת FORCE מבצעת בדיקות עצמיות ורציפות, ובודקת את הגלאים והאביזרים המחוברים אליה. כאשר מתרחשת תקלה, מתרחשים הדברים הבאים: הנורית הכתומה מתחילה להבהב זמזם לוח המקשים מתחיל לצפצף )כדי להשתיק אותו, לחץ לחיצה ארוכה על מקש חזור.) תיאור התקלה מוצג בלוח המקשים התקלה נרשמת בזכרון הארועים המערכת מדווחת למוקד )כשיש מנוי( הטכנאי. ולאנשי הקשר, ויכולה להפעיל אביזרים בהתאם לתכנות כמה מהודעות התקלה יכולות להעיד על ניסיון פריצה או הכנה לפריצה. בכל מקרה של תקלה, יש להודיע מייד למוקד או לטכנאי! להלן התקלות הנפוצות ודרכי הטיפול בהן. בכל שאר התקלות יש לקרוא לטכנאי: תקלה מתח רשת סוללה נמוכה תאור קיימת הפסקת חשמל. אם סוללת הגיבוי תקינה, המתח למערכת מגיע ממנה. אם אין הפסקת חשמל, ייתכן והחשמל נותק במזיד. סוללת הגיבוי חלשה. התקלה מתרחשת לרוב לאחר הפסקת חשמל ארוכה, או כאשר הסוללה עומדת להתרוקן. אם 24 שעות לאחר חזרת החשמל התקלה עדיין מופיעה, יש לקרא לטכנאי להחלפתה. אם סוללת הגיבוי חלשה, במקרה של הפסקת חשמל מערכת האזעקה לא תפעל! טמפר 2-1 /מרחיב/ לוח מקשים מתח גלאים מתח קו טלפון/צליל חיוג מתח DC נמוך מרחיב אזורים/פנימי/ יציאות )תקלות שונות( לוח מקשים )תקלות שונות( מוקד איש קשר )תקלות שונות( מודם )תקלות שונות( טמפר 1: מפסק ההגנה )TAMPER( של קופסת לוח הבקרה תקול, או שהקופסה פתוחה. וודא שהקופסה סגורה. טמפר 2, טמפר מרחיב, טמפר לוח מקשים: מפסק ההגנה של קופסת אחד האביזרים 12 תקול, או שהקופסה פתוחה. תקלת אספקת מתח לכל הגלאים והאביזרים של המערכת. יש לקרוא מיידית לטכנאי! התקלה יכולה להעיד על ניסיון פריצה. קו הטלפון למערכת מנותק או משובש. אם מחוברים לקו הטלפון מכשירים נוספים )טלפונים, פקס, וכד'(, בדוק אם הם פעילים. תקלת חשמל פנימית תקלת חשמל או תקשורת במרחיב אזורים )חלק מגלאי המערכת( או מרחיב יציאות )חלק מאביזרי המערכת(. תקלת חשמל או תקשורת בלוח מקשים תקלה בתקשורת עם המוקד תקלה בהעברת הודעה לאיש הקשר תקלת תקשורת פנימית 12 בהתאם לתכנות הטכנאי. 21

22 מערכת - FORCE מדריך למשתמש תקלה סים )תקלות שונות( רשת אנטי-מאסק קוד שגוי סירנה חיצונית/פנימית יש לכוון שעון מערכת תאור תקלה בכרטיס הסים )SIM( של המערכת תקלת תקשורת רשת גלאי אנטי-מאסק תקול או פתוח מספר נסיונות הקשת קוד עבר את המותר )לוח המקשים ננעל להקשות, לזמן שנקבע ע"י הטכנאי( תקלה בסירנה או קופסת סירנה פתוחה שעון המערכת לא מכוון. התקלה מתרחשת לאחר הפסקת חשמל וכשסוללת הגיבוי התרוקנה. הוראות ניקוי לוח המקשים כדי לשמור על מסך ה- LCD של לוח המקשים הגרפי, יש לפעול ע"פ ההנחיות הבאות: יש להשתמש במטלית רכה ויבשה, או מטלית וחומר ניקוי מיוחדים לניקוי מסכי.LCD אין להשתמש בחומרים ותמיסות ניקוי, העלולים לפגוע במסך, בכיתוב או בחלקי הפלסטיק. לוח המקשים מסופק עם ניילון הגנה דקיק, אותו יש להסיר עם תחילת השימוש בו. פרטי המתקין שם טל' נייד: חברה מס' טלפון: תאריך התקנה: תאריך סיום אחריות: 22

23 םמוקימו םירוזאה רופסמ תלבט םמוקימו םירוזאה רופסמ תלבט רוזא רוזא םש תורעה/םוקימ רוזא רוזא םש תורעה/םוקימ

24 מערכת - FORCE מדריך למשתמש אזור שם אזור מיקום/הערות אזור שם אזור מיקום/הערות 24

25 מילון מונחים 11. מילון מונחים 25 גלאי גלאי הינו אביזר שנותן התרעה על אירוע כגון תנועה של אדם בסביבתו, היווצרות עשן או אש, לחיצה על לחצן מצוקה וכדומה. כאשר הגלאי מגלה את האירוע, הוא מופעל ומעביר אות למערכת האזעקה. חיבור הגלאי למערכת יכול להיות חוטי או אלחוטי. אזור הגלאים השונים מתחברים למערכת האזעקה במה שמכונה אזורים. כל אזור מכיל גלאי או מספר גלאים. כאשר אחד או יותר מהגלאים באזור מופעל, מערכת האזעקה מגיבה בהתאם לתכנות שלה ומצבה )דרוכה, מנוטרלת וכדומה(. למשל, כאשר המערכת דרוכה וגלאי תנועה הופעל, תיגרם אזעקה, יופעלו הסירנות ויועבר דיווח מתאים למוקד )אם מחוברים לכזה(. בהתאם למגוון הגלאים, קיים מגוון אזורים כגון אזור מצוקה, אזור רפואי, אזור הצפה, ועוד. במצב רגיל אזור נמצא במצב "סגור". בזמן גילוי האזור נמצא במצב "פתוח". את מצב הגילוי קל לזהות, כאשר חולפים ליד הגלאי ונדלקת בו נורית אדומה. קיימים אזורים מיידיים, המפעילים את האזעקה מייד כשהם נפתחים, ואזורים מושהים, המפעילים את האזעקה רק לאחר השהיה. ראה להלן "השהיות כניסה ויציאה". ביטול אזור ניתן לבטל אזור )גלאי( במערכת, כך שכשהמערכת תידרך, אזור זה יישאר מנוטרל ולא יפעיל את האזעקה אם ייפתח. ביטול אזור נעשה רק במצב בו הגלאי תקול ולא ניתן לתיקון מידי, והוא תקף לדריכת מערכת אחת. דריכה מלאה בדריכה מלאה של מערכת ה- FORCE, כל האזורים )גלאים( נדרכים, ויפעילו את האזעקה )או יגרמו לפעולה אחרת, בהתאם לתכנות הטכנאי( במקרה של גילוי תנועה, או כל דבר אחר שהגלאי מיועד לגלות. עם הקשת קוד המשתמש מתחילה השהיית היציאה, המאפשרת לצאת מהמתחם המוגן, מבלי להפעיל את האזעקה. בתום ההשהיה המערכת דרוכה. דריכה מתאפשרת, רק אם מופיע בתצוגה הכיתוב המערכת מוכנה לדריכה והנורית הירוקה דולקת. במצב זה, אין אזורים פתוחים או תקלות. אזור פתוח הוא מצב בו הגלאי נמצא במצב 'גילוי' או 'אזעקה'. כדי "לסגור" אזור, יש להסיר את מה שגורם לגלאי להיות במצב 'גילוי' - למשל וילון מתנופף, או דלת פתוחה, במקרה של גלאי מגנטי בדלת. ללא פעולה זו לא ניתן לדרוך את המערכת. אם לא ניתן "לסגור" את האזור הפתוח, יש לבטל אותו בתפריט ביטול אזור, ואז ניתן לדרוך את המערכת. הביטול תקף לדריכה אחת של המערכת בלבד. גם תקלות מונעות את דריכת המערכת, אלא שקיימות תקלות, שניתן לעקוף אותן בתפריט מיוחד. 13 במקרה שמופיעה תקלה בתצוגה המונעת דריכה, יש לעקוף אותה בתפריט אפשרויות מערכת עקיפת תקלות בדריכה, ורק אז ניתן יהיה לדרוך את המערכת. עקיפת תקלה תקפה רק לדריכה אחת, ובמקרה של תקלה נמשכת, יש צורך לעקוף אותה לפני כל דריכה. בכל מקרה, יש לקרוא לטכנאי כדי לטפל בתקלה! דריכה למצבי בית במצב דריכת בית רק חלק מהגלאים נדרכים, וחלק לא. מצב זה מיועד לאזורים כמו קומות בבית, חדרים במבנה, או גלאים חיצוניים במתחם. כאשר המערכת דרוכה למצב בית, רק כניסה לאזורים בהם דרוכים הגלאים תגרום לאזעקה. בשאר האזורים ניתן לשהות כרגיל. הטכנאי יכול להגדיר עד ארבעה מצבי בית למצבים ומתחמים שונים. השהיות כניסה ויציאה השהיות הן פרקי זמן קצרים, המיועדים לאפשר למי שדורך או מנטרל את המערכת, להיכנס או לצאת מהאתר המוגן מבלי להפעיל את האזעקה. הטכנאי מגדיר את האזורים הנמצאים בנתיב הכניסה והיציאה - אזורים אלה נדרכים מייד כשדורכים את המערכת, אבל לא גורמים לאזעקה עד 13 הטכנאי קובע אילו תקלות ניתן לעקוף, ואילו לא.

26 מערכת - FORCE מדריך למשתמש תום זמן ההשהיה, אם מפנים אותם עד אז. כשנכנסים לאתר, אזורים אלה מופעלים, אבל גם כן לא גורמים לאזעקה עד תום זמן ההשהיה. מידור מדור הוא מקבץ של אזורים, הפועל כמעין תת-מערכת, בעלת משתמשים ולוחות מקשים נפרדים. המשתמשים מוגבלים למדור או מדורים מסויימים, ויכולים לדרוך ולנטרל רק אותם, ורק מלוחות המקשים של אותם מדורים. השימוש במדורים מתאים למבנים עם קומות או אזורים מובחנים, לבנייני משרדים, חנויות במרכזי קניות, וכדומה, בהם לכל יחידת משנה משתמשים משלה. ישנם צירופים שונים של דריכת מדורים, כגון משתמשים שמשויכים ליותר ממדור אחד, או לוחות מקשים שמשויכים ליותר ממדור אחד. מידור האזורים )גלאים( ומידור לוחות המקשים נעשה ע"י הטכנאי. מידור המשתמשים נעשה ע"י המשתמש הראשי )או משתמש בעל הרשאה מתאימה(. סוללת גיבוי סוללת הגיבוי מאפשרת המשך פעולה תקינה של המערכת לזמן מוגבל, כאשר יש הפסקת חשמל. ניתוק חשמל הוא אמצעי נפוץ בקרב פורצים לנטרול מערכת האזעקה. במקרה כזה, למרות הניתוק מהחשמל המערכת תמשיך לנטר את האזור המוגן לזמן מוגבל. כשמופיעה תקלת "סוללה נמוכה" בתצוגה, אם לא קדמה לה הפסקת חשמל, יש להחליף את הסוללה, כדי לספק מיגון רציף. פעמון ואזורי פעמון פעמון הוא תכונה, שמאפשרת בקרה על פתחים כמו דלתות וחלונות, באמצעות השמעת צפצופים מלוח המקשים, בכל פעם שהם נפתחים. מצב זה פעיל רק כשהמערכת מנוטרלת. התכונה שימושית מאוד בבית עם ילדים קטנים ובחנויות, אך גם כשלא נמצאים בחדר בו נמצא הפתח המוגן. 26

27 מפת תפריט המשתמש 12. מפת תפריט המשתמש מפת תפריט המשתמש דריכה מלאה דריכה למ בי בית בית 4-1 דריכת שבת נטרול מערכת ביטול אזור אזור: מבוטל שם אזור זכרון ארועים זכרון ארועים ( יונ 11:25 אזור נוטרל יעל חדר ילדים (17) AC מתח סוללה נמוכה אביזר/טמפר קו טלפון GSM משדר רשת אפשרויות מערכת עקיפת תקלות מידע על האזורים מדורים דרוכים שעה ותאריך משתמשים וקודים אפשרויות תקשורת שם ומיקום מצב האזורים 1 קומת כניסה שעה: תאריך: שנה: עדכון אוטו. מהענן יום משתמשים קוד ראשי: קוד קצר: קוד שוד: קוד בית חכם: קודי הפעלה משתמש: קוד: שם: חלון נטרול הרשאות שלטים אלחוטיים שיוך מדורים איפוס משתמש מס: משתמש: משעה: עד שעה: ימים משתמש: נטרול מערכת זכרון ארועים תקשורת משתמשים וקודים תאריך ושעה ביטול אזורים דריכה אוטומטית אישור לטכנאי שירות מרחוק שימוש בכל לוח מקשים ראשון שני שלישי... משתמש: אנשי קשר התרעות בטלפון שירות מרחוק רישום למוקד ענן פימא קוד: שם: מיקום: אזור: איש קשר: טלפון: שם: ערוצי תקשורת ארועים לדיווח שיוך למדורים משתמש: פעולה לא הפיכה! אפס איש קשר: ערו 1: ערו 2: ערוצי גיבוי בדיקת תקשורת איש קשר: אזעקת פריצה אזעקת מצוקה אזעקת אש אזעקת שוד אזעקה רפואית אזעקת טמפר/אנטי-מאסק אזעקת אזור מותאם 5-1 תקלות הקשת קוד שגוי דריכה/נטרול איש קשר: משך הודעת אזעקה : משך הודעה קולית: מספר הודעות: לא נבחר קווי סלולרי הודעות טקסט איש קשר: ערו 1: ערו 2: איש קשר: ערו : הקש לבדיקה המתנה לחיבור מספר טלפון: בצע התקשרות :URL/IP בצע התקשרות לח? לאזהרה קבל שירות בטלפון קבל שירות ענן צור חיבור בטלפון צור חיבור דרך הרשת צור חיבור דרך GPRS מוקד 1 מוקד 2 מוקד 3 רישום לענן ביטול רישום לענן אשר שירות ענן 27

28 מערכת - FORCE מדריך למשתמש אזורי פעמון דריכה אוטומטית איפוס גלאי עשן אישור לטכנאי מחזורי שבת מידע מערכת פעמון פעיל/לא פעיל הגדרת פעמון לאזור לפי זמנים אין תנועה לפי זמנים-כל המדורים אין תנועה-כל המדורים תחילת מחזור 1: --:-- סיום מחזור 1: --:-- תחילת מחזור 2: --:-- סיום מחזור 2: --:-- אזור פעיל/לא פעיל אזור ראשון: --:-- מדור: שני: --:-- שעת דריכה יומית שלישי: --:--... נסיונות חוזרים: משך נסיונות: מצב דריכה: דריכה מלאה בית 4-1 מדור : זמן: מצב דריכה: אחריות מוגבלת פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה. לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל. אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע. מסיבות שונות, הכוללות )אך לא רק( שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו. ראה תוספת לכתב האחריות באתר פימא. בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים כדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא. אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו. כל הזכויות שמורות 2018 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט.ל.ח פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ רח' הצורף 5, חולון טל': פקס: דוא"ל מחלקת התמיכה הטכנית: מק"ט: * * גרסה,he IL,A4 ינו'

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE -

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ מימוש ממשק משתמש עי GUIDE קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - מימוש ממשק משתמש ע"י GUIDE שיעור מס' 12: שימוש ב- GUIDE - GUIDE ראשי תיבות של - GUI Design Environment הוא כלי ליצירה חצי-אינטראקטיבית של ממשקי-משתמש. תהליך העבודה עם GUIDE הפעלת GUIDE ליצירת ממשק חדש

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד