17 חימצון חיזור מתכות ויוני מתכות – אוסף שאלות.pages

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "17 חימצון חיזור מתכות ויוני מתכות – אוסף שאלות.pages"

תמליל

1 חימצון חיזור מתכות ויוני מתכות אוסף שאלות Li, Rb, K, Cs, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Zn, Fe, Ni, Pb, Cu, Ag, Pt, Au, הכי מחזר הכי פחות מחזר. נתונות מספר תגובות כימיות:. Ca(s) + Mg +2 (aq) Ca +2 (aq) + Mg(s) 2. Ca(s) + Pb +2 (aq) Ca +2 (aq) + Pb(s) 3. Cu(s) + Zn +2 (aq) Cu +2 (aq) + Zn(s) 4. Zn(s) + Ni +2 (aq) Zn +2 (aq) + Ni(s) 5. Pt(s) + Fe +2 (aq) Pt +2 (aq) + Fe(s) מהו המחמצן ומהו המחזר בכל אחת מהתגובות הנתונות? הסבירו את בחירתכם. ב. היעזרו בשורה האלקטרוכימית וקבעו אילו תגובות מבין התגובות הנתונות יתרחשו. הסבירו את בחירתכם. ג. דרגו את היונים הבאים לפי כושר עולה לחמצן (לעבור תהליך חיזור): Fe +2 (aq), Pt +2 (aq), Ni +2 (aq), Zn +2 (aq), Cu +2 (aq), Pb +2 (aq), Ca +2 (aq),mg +2 (aq) 2. היעזרו בשורה האלקטרוכימית וציינו האם ניתן לשמור: תמיסת יוני אשלגן (aq) K + בכלי עשוי אלומיניום? ב. תמיסת יוני ברזל (aq) Fe 2+ בכלי עשוי אלומיניום? ג. תמיסת יוני נתרן (aq) Na + בכלי עשוי עופרת? תמיסת יוני כסף (aq) Ag + בכלי עשוי נחושת? הסבירו את תשובתכם. במקרים בהם מתרחשת תגובה, רשמו מיהו המחמצן ומיהו המחזר בתגובה, ונסחו תגובה מאוזנת. 3. על מנת לדרג את היכולת היחסית של מספר מתכות לשמש כמחזרות, בצעו מספר ניסויים: בניסוי () הוסיפו נחושת Cu(s) לתמיסת כסף חנקתי. AgNO3 התקבלה המתכת כסף,.Ag(s) בניסוי (2) הוסיפו פלטינה Pt(s) לתמיסת זהב חנקתי Au(NO3)3. התקבלה המתכת זהב,.Au(s) בניסוי (3) הוסיפו פלטינה Pt(s) לתמיסת כסף חנקתי. AgNO3 לא התרחשה תגובה. דרגו את יוני המתכות: כסף, זהב, פלטינה ונחושת לפי כושר עולה לחמצן. הסבירו את בחירתכם. ב. רשמו ניסוח עבור תגובות ההמסה של התרכובות כסף חנקתי AgNO3 וזהב חנקתי. Au(NO3)3 ג. רשמו ניסוח נטו עבור התגובות שהתרחשו. זהו בכל מקרה את המחמצן ואת המחזר. טבעת זהב נפלה לתמיסת כסף חנקתי.AgNO3 האם היא ניזוקה? הסבירו. ה. טבעת נחושת נפלה לתמיסת פלטינה חנקתית.Pt(NO3)3 האם היא ניזוקה? הסבירו.

2 4. כאשר מכניסים את המתכת מנגן, Mn(s), לתמיסה של יוני אבץ, (aq), Zn 2+ מתרחשת התגובה הבאה: Mn(s) + Zn +2 (aq) Mn +2 (aq) + Zn(s) זהו את המחמצן ואת המחזר. נמקו את בחירתכם. ב.. גרם מנגן Mn(s) הגיבו בשלמות עם 00 מ"ל תמיסה שהכילה יוני אבץ בריכוז מולר. חשבו את כמות הנחושת Zn(s) שהתקבלה בתגובה. ג. חשבו את ריכוז יוני האבץ בתמיסה בתום התגובה. 5. במכרות נחושת מפיקים את המתכת נחושת מתוך תמיסה שמתקבלת מהמסת העפרה בחומרים מתאימים. מוסיפים לתמיסה גרוטאות ברזל. התגובה שמתרחשת היא: Fe(s) + Cu +2 (aq) Fe +2 (aq) + Cu(s) הכניסו לתמיסה המכילה יוני נחושת שנפחה 0 ליטר גרוטאות ברזל בעודף. בתום התגובה שקעו גרם נחושת. חשבו את מספר המולים של יוני נחושת שהיו בתמיסה לפני התגובה. ב. חשבו את ריכוז יוני הנחושת בתמיסה לפני התגובה. ג. חשבו את מסת הברזל שנדרשה לתגובה. אילו השתמשו בתמיסה בנפח 2 ליטר שריכוזה הוא 0.5 מולר, כמה גרם ברזל היה נדרש לשיקוע כל הנחושת בתמיסה? 6. לתמיסה שמכילה יוני כסף (aq) Ag + ויוני כרום( aq ) Cr 3+ הוכנסו שבבי אבץ, Zn(s). התרחשה תגובה. היעזרו בשורה האלקטרוכימית וקבעו אילו חומרים הגיבו. נמקו את קביעתכם. ב. רשמו ניסוח עבור התגובה שהתרחשה, וזהו את המחמצן והמחזר. בניסוי השתמשו ב- 00 מ"ל תמיסה ובעודף אבץ. מסת המתכת המוצקה ששקעה היא 2.6 גרם. ג. חשבו את ריכוז יוני המתכת ששקעה בתמיסה שנלקחה לניסוי. הציעו מתכת שתתאים לשיקוע המתכת האחרת מתוך התמיסה. האם תציעו להוסיף אותה בתחילת הניסוי? הסבירו. 7. ברזל מגולוון הוא ברזל שמוגן מפני שיתוך (קורוזיה) באמצעות שכבה דקה של אבץ. הסבירו מדוע המתכת אבץ יכולה להגן על ברזל מפני קורוזיה. ב. האם המתכת נחושת יכולה לשמש גם כן למטרה זו? הסבירו את תשובתכם. ג. המתכת אלומיניום מחזרת טובה יותר מברזל בשורה האלקטרוכימית. למרות זאת, היא איננה עוברת שיתוך בקלות. הסבירו מדוע.

3 ב. ג. ה. 8. נתונה טבלה ובה מסוכמות התוצאות של מספר ניסויים בין יוני מתכות לאטומי מתכות אחרות ) + מתרחשת תגובה, - לא מתרחשת תגובה): מתכות יונים Zn Cu Mg Fe צמר פלדה מגנזיום נחושת Zn(s) אבץ דרג את יוני המתכות על פי נטייתם לחמצן (דרג על פי הנתונים ולא בהסתמך על השורה האלקטרוכימית הנתונה). נמק את דירוגך. דרג את המתכות על פי נטייתן לחזר (דרג על פי הנתונים ולא בהסתמך על השורה האלקטרוכימית הנתונה). רשום ניסוח נטו לשש התגובות שמתרחשות. האם ניתן לשמור תמיסת נחושת חנקתית Cu(NO3)2 בכלי עשוי ברזל?Fe(s) נמק. האם ניתן לשמור תמיסת אבץ כלורי ZnCl2 בכלי עשוי נחושת Cu(s)? נמק. להלן שורה אלקטרוכימית חלקית: Li, Rb, K, Cs, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Pt, Au, הכי פחות מחזר הכי מחזר 9. להלן 3 ניסויים והתוצאות: בתוך תמיסה מימית של נחושת חנקתיתCu(NO3)2 Cd(s) כשטובלים מוט קדמיום I. נוצר על המוט משקע חום אדמדם..II כשטובלים מוט נחושת בתמיסת יוני קובלט (aq) Co +2 לא נצפית תגובה כימית..III כשטובלים מוט של קובלט מתכתי Co(s) בתוך תמיסה מימית של קדמיום חנקתי Cd(NO3)2 אין מבחינים בשינוי.

4 הסבר את התצפיות בשלושת הניסויים. ב. דרג את המתכות לפי כושרן היורד לחזר. ג. כרום Cr היא מתכת שכושרה לחזר טובה מזו של קדמיום.Cd על סמך מידע זה, איזה מבין שני התהליכים הבאים יצא לפועל? נמק ורשום את ניסוח התהליך שמתרחש. a. Cr(s) + Cd 2+ (aq) b. Cu(s) + Cr 3+ (aq) חזור לסעיף ב והוסף את כרום לדרוג. 0. כאשר מוסיפים אבקת אלומיניום לתמיסה מימית של נחושת כלורית CuCl2 שוקעת נחושת Cu(s). מהו המשפט הנכון? האלומיניום הופך לנחושת. ב. אלומיניום מקבל אלקטרונים. ג. אלומיניום מגיב עם כלור. אלומיניום מגיב עם נחושת. ה. האלומיניום עובר תהליך חמצון. שאלות ו- 2 מתייחסות לנתונים הבאים: מכניסים את המתכת ניקל Ni(s), לתמיסת בדיל חנקתי Sn(NO3)2. כתוצאה מכך מתקבל בדיל מתכתי Sn(s) כאשר מכניסים את המתכת Ni(s) לתמיסת אבץ חנקתי Zn(NO3)2 לא מתרחשת תגובה.. מהו הסדר הנכון של כושר המתכות לחזר? ג. Sn>Ni>Zn Zn>Sn>Ni Zn>Ni>Sn ב. Ni>Sn>Zn 2. על פי התוצאות בשאלה הקודמת קבע איזה מבין התהליכים אינו מתרחש: NiO(s)+Zn(s) Ni(s)+ZnO(s) ZnO(s) SnO(s)+ Zn(s) Sn(s)+ ב. ZnO(s) CuO(s)+ Zn(s) Cu(s)+ ג. SnO(s) NiO(s)+ Sn(s) Ni(s)+ 3. בעזרת נתוני השורה האלקטרוכימית החלקית קבע אם התגובות הבאות מתרחשות. עבור התגובות שמתרחשות רשום ניסוח מאוזן. (aq) Ca(s)+Fe +2 (aq) Mg(s)+Ca +2 ב. (aq) Ca(s)+Mg +2 ג. (aq)+al(s) Ag + (aq)+fe(s) K + ה.

5 ב. ג..4 נתון כי ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני (aq) Ni +2 בכלי עשוי עופרת Pb(s), אך לא בכלי עשוי אבץ Zn(s). כמו כן נתון כי ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני (aq) Fe +2 בכלי עשוי ניקל. Zn(s) אך לא בכלי עשוי אבץ, Ni(s) מהו הדירוג הנכון של המתכות לפי הכושר היחסי שלהם לחזר? Zn(s)>Fe(s)>Ni(s)>Pb(s) Fe(s)>Ni(s)>Zn(s)>Pb(s) Ni(s)>Pb(s)>Fe(s)>Zn(s) Pb(s)>Ni(s)>Fe(s)>Zn(s) 5. לפניך יונים ממוימים של ארבע מתכות, המדורגים לפי כושרם היחסי לחמצן: Al 3+ <Zn 2+ <Ni 2+ <Ag + באיזה מהמקרים שלהלן עשויה להתרחש תגובה? טובלים מוט כסף Ag(s), בתמיסה הכילה יוני אלומיניום (aq). Al +3 ב. טובלים מוט ניקל Ni(s), בתמיסה הכילה יוני כסף (aq). Ag + ג. מאחסנים תמיסה המכילה יוני אבץ (aq), Zn +2 בכלי עשוי ניקל.Ni(s) מאחסנים תמיסה המכילה יוני אלומיניום (aq),al +3 בכלי עשוי אבץ.Zn(s) 6. מכניסים את המתכת מנגן Mn(s), לתמיסה של בדיל חנקתי.Sn(NO3)2(aq) כתוצאה מכך מתקבל בדיל מתכתי.Sn(s) כאשר מכניסים מנגן,Mn(s) לתמיסת אלומיניום חנקתי Al(NO3)3(aq) לא מתרחשת תגובה. מהו הסדר הנכון של כושר המתכות לחזר? Mn(s)>Al(s).Sn(s)> ב. Mn(s).Sn(s)> Al(s)> ג. Mn(s).Al(s)> Sn(s)>.Al(s)> Mn(s)> Sn(s) מספר האלקטרונים העוברים מהמחזר למחמצן בתגובה: (aq) Fe(s)+2Fe +3 (aq) 3Fe +2 ב. 2 ג מוסיפים ויטמין C למאכלים כחומר מעכב חמצון: ויטמין C מחזר טוב יותר מהחומרים שבמאכל. ויטמין C מחזר פחות טוב מהחומרים שבמאכל. ב. ויטמין C מחמצן טוב יותר מהחומרים שבמאכל. ג. ויטמין C מחמצן פחות טוב מהחומרים שבמאכל.

6 . נתונות מספר תגובות כימיות: השורה האלקטרוכימית תרגיל+תשובות. Ca(s) + Mg +2 (aq) Ca +2 (aq) + Mg(s) מחמצן מחזר ק 2. Ca(s) + Pb +2 (aq) Ca +2 (aq) + Pb(s) ק מחמצן מחזר 3. Cu(s) + Zn +2 (aq) Cu +2 (aq) + Zn(s) ק מחמצן מחזר 4. Zn(s) + Ni +2 (aq) Zn +2 (aq) + Ni(s) מחמצן מחזר ק 5. Pt(s) + Fe +2 (aq) Pt +2 (aq) + Fe(s) מחמצן מחזר ק מהו המחמצן ומהו המחזר בכל אחת מהתגובות הנתונות? הסבירו את בחירתכם. המחמצן קיבל אלקטרונים, עבר תהליך חיזור. המחזר מסר אלקטרונים, עבר תהליך חמצון. ב. היעזרו בשורה האלקטרוכימית וקבעו אילו תגובות מבין התגובות הנתונות יתרחשו. הסבירו את בחירתכם. התגובות שיתרחשו הן: 4. 2,, לפי השורה האלקטרוכימית של המתכות, שמדרגת את המתכות מהמתכת בעלת כושר החיזור הנמוך ביותר למתכת המחזרת הטובה ביותר, המתכת במגיבים בתגובות אלה היא מחזרת טובה יותר מהמתכת שבתוצרים. ג. דרגו את היונים הבאים לפי כושר עולה לחמצן (לעבור תהליך חיזור): Fe +2 (aq), Pt +2 (aq), Ni +2 (aq), Zn +2 (aq), Cu +2 (aq), Pb +2 (aq), Ca +2 (aq), Mg +2 (aq) הדירוג הפוך לדירוג המתכות השורה האלקטרוכימית. ככל שהמתכת מחזרת טובה יותר (נוטה לוותר על אלקטרונים), כך היונים שלה מחמצנים פחות טוב (נוטים פחות לקבל אלקטרונים): Ca +2 (aq), Mg +2 (aq),zn +2 (aq), Fe +2 (aq), Ni +2 (aq), Pb +2 (aq), Cu +2 (aq),pt +2 (aq) מחמצן טוב יותר 2. היעזרו בשורה האלקטרוכימית וציינו האם ניתן לשמור: תמיסת יוני אשלגן (aq) K + בכלי עשוי אלומיניום? כן. ב. תמיסת יוני ברזל (aq) Fe 2+ בכלי עשוי אלומיניום? ל תתרחש תגובה. ג. תמיסת יוני נתרן (aq) Na + בכלי עשוי עופרת? כן. תמיסת יוני כסף (aq) Ag + בכלי עשוי נחושת? ל תתרחש תגובה. הסבירו את תשובתכם. במקרים בהם מתרחשת תגובה, רשמו מיהו המחמצן ומיהו המחזר בתגובה, ונסחו תגובה מאוזנת. ניתן לשמור תמיסת יונים בכלי עשוי מתכת כאשר לא מתרחשת ביניהם תגובה. כלומר כאשר המתכת ממנה עשוי הכלי מחזרת פחות טובה מהמתכת שנמצאת בצורה של יונים. אשלגן מחזרת טובה יותר מאלומיניום. לכן לא תתרחש תגובה בין יוני האשלגן לבין המתכת אלומיניום. ב. לפי השורה האקלטרוכימית, אלומיניום מחזרת טובה יותר מברזל. תתרחש תגובה בין יוני הברזל לבין המתכת אלומיניום:

7 תגובת חיזור (מחמצן): 3Fe +2 (aq)+ 6e- 3Fe(s) תגובת חימצון (מחזר): 6e- 2Al(s) 2Al +3 (aq) + תגובה כוללת: (s) 2Al +3 (aq) + 3Fe +2 (aq)+ 2Al(s) 3Fe ג. נתרן מחזרת טובה יותר מעופרת. לכן לא תתרחש תגובה בין יוני הנתרן לבין המתכת עופרת. ב. לפי השורה האקלטרוכימית, נחושת מחזרת טובה יותר מכסף. תתרחש תגובה בין יוני הכסף לבין המתכת נחושת: 2Ag + (aq)+ 2e- 2Ag(s) תגובת חיזור: תגובת חימצון: Cu(s) Cu +2 (aq) + 2e- תגובה כוללת: 2Ag(s) Cu +2 (aq) + 2Ag + (aq)+ Cu(s) 3. על מנת לדרג את היכולת היחסית של מספר מתכות לשמש כמחזרות, בצעו מספר ניסויים: בניסוי () הוסיפו נחושת Cu(s) לתמיסת כסף חנקתי. AgNO3 התקבלה המתכת כסף,.Ag(s) בניסוי (2) הוסיפו פלטינה Pt(s) לתמיסת זהב חנקתי Au(NO3)3. התקבלה המתכת זהב,.Au(s) בניסוי (3) הוסיפו פלטינה Pt(s) לתמיסת כסף חנקתי. AgNO3 לא התרחשה תגובה. דרגו את יוני המתכות: כסף, זהב, פלטינה ונחושת לפי כושר עולה לחמצן. הסבירו את בחירתכם.. Cu(s) > Ag(s) > Pt(s) > Au(s) הסבר: נחושת חיזרה יוני כסף. פלטינה חיזרה יוני זהב אבל לא חיזרה יוני כסף. רשמו ניסוח עבור תגובות ההמסה של התרכובות כסף חנקתי AgNO3 וזהב חנקתי. Au(NO3)3 AgNO3(s) Ag + (aq) + NO3 - (aq) Au(NO3)3(s) Au +3 (aq) + 3NO3 - (aq) ב. רשמו ניסוח נטו עבור התגובות שהתרחשו. זהו בכל מקרה את המחמצן ואת המחזר. 2Ag + (aq)+ 2e- 2Ag(s) בניסוי () - תגובת חיזור (מחמצן): 2e- Cu(s) Cu +2 (aq) + תגובת חימצון (מחזר): Cu +2 (aq) 2Ag(s) + 2Ag + (aq)+ Cu(s) תגובה כוללת: 2Au +3 (aq)+ 6e- 2Au(s) בניסוי (2) - תגובת חיזור (מחמצן): 6e- 3Pt(s) 3Pt +2 (aq) + תגובת חימצון (מחזר): 3Pt +2 (aq) 2Au(s) + 2Au +3 (aq)+ 3Pt(s) תגובה כוללת: ג. טבעת זהב נפלה לתמיסת כסף חנקתי.AgNO3 האם היא ניזוקה? הסבירו. ל זהב מחזרת פחות טובה מכסף. לכן לא תתרחש תגובה בין יוני הכסף לבין המתכת זהב. טבעת נחושת נפלה לתמיסת פלטינה חנקתית.Pt(NO3)3 האם היא ניזוקה? הסבירו. כן. נחושת מחזרת טובה יותר מפלטינה. לכן תתרחש תגובה בין המתכת נחושת לבין יוני הפלטינה.

8 4. כאשר מכניסים את המתכת מנגן, Mn(s), לתמיסה של יוני אבץ, (aq), Zn 2+ מתרחשת התגובה הבאה: Mn(s) + Zn +2 (aq) Mn +2 (aq) + Zn(s) זהו את המחמצן ואת המחזר. נמקו את בחירתכם. המחמצן (aq). Zn +2 קיבל אלקטרונים. המחזר Mn(s). מסר אלקטרונים. ב.. גרם מנגן Mn(s) הגיבו בשלמות עם 00 מ"ל תמיסה שהכילה יוני אבץ בריכוז מולר. חשבו את כמות האבץ Zn(s) שהתקבלה בתגובה. ניסוח התגובה יחסי המולים מסה מסה מולרית מספר מולים Mn(s). גרם 55 ג'\מול 0.02 מול 0.02 מול.3 גרם 65.5 ג'\מול 0.02 מול ג. חשבו את ריכוז יוני האבץ בתמיסה בתום התגובה. בתמיסה שנלקחה לתגובה היו 0. מול יוני אבץ (aq) Zn 2+.הגיבו 0.02 מול יוני אבץ (aq) Zn 2+. נשארו בתמיסה: = 0.08 mol הריכוז החדש: = 0.8 M 0.08/0. 5. במכרות נחושת מפיקים את המתכת נחושת מתוך תמיסה שמתקבלת מהמסת העפרה בחומרים מתאימים. מוסיפים לתמיסה גרוטאות ברזל. התגובה שמתרחשת היא: Fe(s) + Cu +2 (aq) Fe +2 (aq) + Cu(s) הכניסו לתמיסה המכילה יוני נחושת שנפחה 0 ליטר גרוטאות ברזל בעודף. בתום התגובה שקעו גרם נחושת. חשבו את מספר המולים של יוני נחושת שהיו בתמיסה לפני התגובה. ב. חשבו את ריכוז יוני הנחושת בתמיסה לפני התגובה. ג. חשבו את מסת הברזל שנדרשה לתגובה. ניסוח התגובה יחסי המולים מסה מסה מולרית מספר מולים נפח תמיסה ריכוז תמיסה Fe(s) 20 גרם 56 ג'\מול 20 מול 20 מול 0 ליטר M גרם 63.5 ג'\מול 20 מול

9 אילו השתמשו בתמיסה בנפח 2 ליטר שריכוזה הוא 0.5 מול\ליטר, כמה גרם ברזל היה נדרש לשיקוע כל הנחושת בתמיסה? ניסוח התגובה יחסי המולים מסה מסה מולרית מספר מולים נפח תמיסה Fe(s) 56 גרם 56 ג'\מול מול מול 2 ליטר 63.5 ג'\מול מול M 0.5 ריכוז תמיסה 6. לתמיסה שמכילה יוני כסף (aq) Ag + ויוני כרום( aq ) Cr 3+ הוכנסו שבבי אבץ, Zn(s). התרחשה תגובה. היעזרו בשורה האלקטרוכימית וקבעו אילו חומרים הגיבו. נמקו את קביעתכם. הגיבו אבץ Zn(s) ויוני כסף (aq).ag + לפי השורה האלקטרוכימית אבץ מחזרת טובה יותר מכסף ופחות טובה מכרום. לכן היא תחזר רק את יוני הכסף. ב. רשמו ניסוח עבור התגובה שהתרחשה, וזהו את המחמצן והמחזר. 2Ag + (aq)+ 2e- 2Ag(s) תגובת חיזור (מחמצן): Zn(s) Zn +2 (aq) + 2e- תגובת חימצון (מחזר): תגובה כוללת: 2Ag(s) Zn +2 (aq) + 2Ag + (aq)+ Zn(s) המחזר המתכת אבץ,.Zn(s) האבץ מסר אלקטרונים. המחמצן יוני הכסף, (aq).ag + יוני הכסף קיבלו אלקטרונים. בניסוי השתמשו ב- 00 מ"ל תמיסה ובעודף אבץ. מסת המתכת המוצקה ששקעה היא 2.6 גרם. ג. חשבו את ריכוז יוני המתכת ששקעה בתמיסה שנלקחה לניסוי. 2.6 גרם כסף = 0.02 מול. ריכוז התמיסה שנלקחה לניסוי: = 0.2 M 0.02/0. הציעו מתכת שתתאים לשיקוע המתכת האחרת מתוך התמיסה. האם תציאו להוסיף אותה בתחילת הניסוי? הסבירו. מחזרת טובה יותר מכרום, כדוגמת מגנזיום. לא רצוי להוסיפה בתחילת הניסוי משום שהיא תגיב עם שני היונים שבתמיסה. אם רוצים להפריד את המתכות יש צורך לבצע תגובה סלקטיבית שתסלק כל אחת מהמתכות לחוד מהתמיסה. 7. ברזל מגולוון הוא ברזל שמוגן מפני שיתוך (קורוזיה) באמצעות שכבה דקה של אבץ. הסבירו מדוע המתכת אבץ יכולה להגן על ברזל מפני קורוזיה. לפי השורה האלקטרוכימית, אבץ מחזרת טובה יותר מברזל. לכן אבץ תגיב עם החמצן באוויר. בנוסף, אם הברזל יעבור תהליך חימצון, האבץ שצמוד אליו יחזר אותו. אבץ שייכת למתכות שיוצרות שכבת תחמוצת שמשתלבת במבנה המתכת ומגינה עליה מפני חימצון נוסף. ב. האם המתכת נחושת יכולה לשמש גם כן למטרה זו? הסבירו את תשובתכם.

10 ל אמנם המתכת נחושת יוצרת שכבת תחמוצת שמשתלבת במבנה המתכת ומגינה עליה מפני חימצון נוסף, אבל היא מחזרת פחות טובה מהברזל. לכן המתכת ברזל תחזר יוני נחושת שיווצרו בחימצון עם החמצן באוויר. תגובה זו תזרז את שיתוך הברזל במקום למנוע אותו. ג. המתכת אלומיניום מחזרת טובה יותר מברזל בשורה האלקטרוכימית. למרות זאת, היא איננה עוברת שיתוך בקלות. הסבירו מדוע. המתכת אלומיניום שייכת לקבוצת המתכות שיוצרות תחמוצת שמשתלבת במבנה המתכת ומגינה עליה מפני חימצון נוסף. לכן, למרות שהיא מחזרת טובה יותר מברזל, ברגע המגע עם החמצן באוויר היא מצטפה בשכבת תחמוצת ולא ממשיכה להגיב, בעוד התחמוצת של הברזל החלודה מתפוררת וחושפת את פני המתכת לשיתוך נוסף. 8. נתונה טבלה ובה מסוכמות התוצאות של מספר ניסויים בין יוני מתכות לאטומי מתכות אחרות ) + מתרחשת תגובה, - לא מתרחשת תגובה): מתכות יונים Zn Cu Mg Fe צמר פלדה מגנזיום נחושת Zn(s) אבץ דרג את יוני המתכות על פי נטייתם לחמצן (דרג על פי הנתונים ולא בהסתמך על השורה האלקטרוכימית הנתונה). נמק את דירוגך. ב. Mg +2 (aq) < Zn +2 (aq) < Fe +2 (aq) < Cu +2 (aq) יוני נחושת הגיבו עם כל המתכות (לקחו אלקטרונים מכל המתכות) לכן הם המחמצן הטוב ביותר. יוני ברזל לקחו אלקטרונים מכל המתכות מלבד נחושת, כלומר הם המחמצן הטוב ביותר אחרי נחושת. יוני אבץ לקחו אלקטרונים רק ממגנזיום, כלומר הם מחמצן טוב יותר ממגנזיום אך פחות טוב משאר יוני המתכות בניסוי. יוני מגנזיום לא הגיבו עם אף מתכת בניסוי, כלומר הם בעלי כושר החמצון הנמוך ביותר. דרג את המתכות על פי נטייתן לחזר (דרג על פי הנתונים ולא בהסתמך על השורה האלקטרוכימית הנתונה). Cu(s) < Fe(s) < Zn(s) < Mg(s) ג. רשום ניסוח נטו לשש התגובות שמתרחשות. Cu +2 (aq) + Fe(s) Cu(s) + Fe +2 (aq) Cu +2 (aq) + Zn(s) Cu(s) + Zn +2 (aq) Cu +2 (aq) + Mg(s) Cu(s) + Mg +2 (aq) Fe +2 (aq) + Zn(s) Fe(s) + Zn +2 (aq)

11 ה. Fe +2 (aq) + Mg(s) Fe(s) + Mg +2 (aq) Zn +2 (aq) + Mg(s) Zn(s) + Mg +2 (aq) האם ניתן לשמור תמיסת נחושת חנקתית Cu(NO3)2 בכלי עשוי ברזל?Fe(s) נמק. לא, היות שברזל הוא מחזר טוב יותר מנחושת תהיה תגובה בין יוני הנחושת לברזל. האם ניתן לשמור תמיסת אבץ כלורי ZnCl2 בכלי עשוי נחושת Cu(s)? נמק. כן, היות שאבץ הוא מחזר טוב יותר מנחושת לא תהיה תגובה בין יוני האבץ לנחושת. להלן שורה אלקטרוכימית חלקית: Li, Rb, K, Cs, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Pt, Au, הכי פחות מחזר הכי מחזר ב. ג. 9. להלן 3 ניסויים והתוצאות: בתוך תמיסה מימית של נחושת חנקתיתCu(NO3)2 Cd(s) כשטובלים מוט קדמיום I. נוצר על המוט משקע חום אדמדם..II כשטובלים מוט נחושת בתמיסת יוני קובלט (aq) Co +2 לא נצפית תגובה כימית..III כשטובלים מוט של קובלט מתכתי Co(s) בתוך תמיסה מימית של קדמיום חנקתי Cd(NO3)2 אין מבחינים בשינוי. הסבר את התצפיות בשלושת הניסויים. קדמיום הוא מחזר טוב יותר מנחושת ולכן יש תגובה בין הקדמיום ליוני הנחושת. נחושת היא מחזר פחות טוב מקובלט ולכן אין תגובה בין נחושת ליוני קובלט. קובלט היא מחזר פחות טוב מקדמיום ולכן אין תגובה בין קובלט ליוני קדמיום. דרג את המתכות לפי כושרן היורד לחזר. Cu(s) < Cos) < Cd(s) כרום Cr היא מתכת שכושרה לחזר טובה מזו של קדמיום.Cd על סמך מידע זה, איזה מבין שני התהליכים הבאים יצא לפועל? נמק ורשום את ניסוח התהליך שמתרחש. a. Cr(s) + Cd 2+ (aq) b. Cu(s) + Cr 3+ (aq) התהליך שהתרחש הוא התהליך הראשון כי כרום מחזר טוב יותר מקדמיום ולכן יוני הקדמיום יצליחו לקחת מהכרום את האלקטרונים. כיוון שכרום הוא מחזר טוב יותר מקדמיום, הוא מחזר טוב יותר מנחושת ולכן התהליך השני לא יצא לפועל, שכן יוני הכרום לא יצליחו לקחת את האלקטרונים מהנחושת. 2Cr(s) + 3Cd 2+ (aq) 2Cr 3+ (aq) + 3Cd(s)

12 חזור לסעיף ב והוסף את כרום לדרוג. Cu(s) < Co(s) < Cd(s) < Cr(s) 0. כאשר מוסיפים אבקת אלומיניום לתמיסה מימית של נחושת כלורית CuCl2 שוקעת נחושת Cu(s). מהו המשפט הנכון? האלומיניום הופך לנחושת. ב. אלומיניום מקבל אלקטרונים. ג. אלומיניום מגיב עם כלור. אלומיניום מגיב עם נחושת. ה. האלומיניום עובר תהליך חמצון. ב. ג. ה. שאלות ו- 2 מתייחסות לנתונים הבאים: מכניסים את המתכת ניקל Ni(s), לתמיסת בדיל חנקתי Sn(NO3)2. כתוצאה מכך מתקבל בדיל מתכתי Sn(s) כאשר מכניסים את המתכת Ni(s) לתמיסת אבץ חנקתי Zn(NO3)2 לא מתרחשת תגובה.. מהו הסדר הנכון של כושר המתכות לחזר? ג. Sn>Ni>Zn Zn>Sn>Ni Zn>Ni>Sn ב. Ni>Sn>Zn 2. על פי התוצאות בשאלה הקודמת קבע איזה מבין התהליכים אינו מתרחש: NiO(s)+Zn(s) Ni(s)+ZnO(s) ב. ZnO(s) SnO(s)+ Zn(s) Sn(s)+ ג. ZnO(s) CuO(s)+ Zn(s) Cu(s)+ SnO(s) NiO(s)+ Sn(s) Ni(s)+ 3. בעזרת נתוני השורה האלקטרוכימית החלקית קבע אם התגובות הבאות מתרחשות. עבור התגובות שמתרחשות רשום ניסוח מאוזן. (aq) Ca(s)+Fe +2 מתרחשת +Fe(s) Ca(s)+Fe +2 (aq) Ca 2+ (aq) Mg(s)+Ca +2 (aq) לא מתרחשת Ca(s)+Mg +2 (aq) מתרחשת +Mg(s) Ca(s)+Mg +2 (aq) Ca 2+ (aq) Ag + (aq)+al(s) מתרחשת (aq) 3Ag + (aq)+al(s) 3Ag(s)+Al 3+ K + (aq)+fe(s) לא מתרחשת

13 ב. ג..4 נתון כי ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני (aq) Ni +2 בכלי עשוי עופרת Pb(s), אך לא בכלי עשוי אבץ Zn(s). כמו כן נתון כי ניתן לאחסן תמיסה המכילה יוני (aq) Fe +2 בכלי עשוי ניקל. Zn(s) אך לא בכלי עשוי אבץ, Ni(s) מהו הדירוג הנכון של המתכות לפי הכושר היחסי שלהם לחזר? Zn(s)>Fe(s)>Ni(s)>Pb(s) Fe(s)>Ni(s)>Zn(s)>Pb(s) Ni(s)>Pb(s)>Fe(s)>Zn(s) Pb(s)>Ni(s)>Fe(s)>Zn(s) 5. לפניך יונים ממוימים של ארבע מתכות, המדורגים לפי כושרם היחסי לחמצן: Al 3+ <Zn 2+ <Ni 2+ <Ag + באיזה מהמקרים שלהלן עשויה להתרחש תגובה? טובלים מוט כסף Ag(s), בתמיסה הכילה יוני אלומיניום (aq). Al +3 ב. טובלים מוט ניקל Ni(s), בתמיסה הכילה יוני כסף (aq). Ag + ג. מאחסנים תמיסה המכילה יוני אבץ (aq), Zn +2 בכלי עשוי ניקל.Ni(s) מאחסנים תמיסה המכילה יוני אלומיניום (aq),al +3 בכלי עשוי אבץ.Zn(s) 6. מכניסים את המתכת מנגן Mn(s), לתמיסה של בדיל חנקתי.Sn(NO3)2(aq) כתוצאה מכך מתקבל בדיל מתכתי.Sn(s) כאשר מכניסים מנגן,Mn(s) לתמיסת אלומיניום חנקתי Al(NO3)3(aq) לא מתרחשת תגובה. מהו הסדר הנכון של כושר המתכות לחזר? Mn(s)>Al(s).Sn(s)> ב. Mn(s).Sn(s)> Al(s)> ג. Mn(s).Al(s)> Sn(s)>.Al(s)> Mn(s)> Sn(s) מספר האלקטרונים העוברים מהמחזר למחמצן בתגובה: (aq) Fe(s)+2Fe +3 (aq) 3Fe +2 ב. 2 ג מוסיפים ויטמין C למאכלים כחומר מעכב חמצון: ויטמין C מחזר טוב יותר מהחומרים שבמאכל. ויטמין C מחזר פחות טוב מהחומרים שבמאכל. ב. ויטמין C מחמצן טוב יותר מהחומרים שבמאכל. ג. ויטמין C מחמצן פחות טוב מהחומרים שבמאכל.

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-practice

Microsoft Word - chemistry-practice 1 תוכן פרק - 1 מבנה האטום... 3 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים... 19 פרק 3 חישובים סטוכיומטריים... 31 פרק 4 תכונות הגזים... 42 פרק 5 תרמוכימיה... 5 2 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום 127 2

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

לקוח יקר,

לקוח יקר, לקוח יקר, חברת "כרומניקל" שמחה להעמיד לרשותכם פרוספקט זה יחד עם דפי מידע נלווים אשר ישמשו אתכם בהבנת התהליכים במפעלנו. אנו תקווה שמידע זה יתרום לשיפור מתמיד ברמת המוצרים והשירות שאתם מקבלים. הצוות הטכני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

מערכת השמש למורה

מערכת השמש למורה חושבים מ דע - מבי נים סביבה יחי ד ת לימו ד מתוקשבת חומר ואדם צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון ד"ר עדי בן דוד דר' עודד בן-מנחם דר' אורית בן-צבי אסרף רויטל וינשטוק כרמל גורני מינה בלאט ליאת דהן הילה לרנאו

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\356\370 \345\340\343\ \354\372\354\356\351\343.doc)

(Microsoft Word - \347\345\356\370 \345\340\343\ \354\372\354\356\351\343.doc) חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63> ד'' תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), * התשנ''א- 1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי אלה: 1 1954-.1 הגדרות בתקנות אלה פרק א': פרשנות להלן החוק), אני מתקין תקנות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע וטכנולוגיה לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית ה

שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ה בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית ה שער ראשון: משאבי טבע מן הארץ על השער מתוך: המדריך למורה של יחידת הלימוד "מדע ו לכיתה ה" בסדרה במבט חדש, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי ISSN 07938152 מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחידות לקירור מים (צ'ילרים) בעיבוי אוויר ובעיבוי מים הנחיית

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

קטלוג תכשירים

קטלוג תכשירים קטלוג תכשירים לקטילת חרקים המחלקה להגנת הסביבה מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים- חיצוניים בבע ח. למחלקה מוניטין רב במקצועיות, ביעילות

קרא עוד

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל וולקן החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4 מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה 21.1.16 בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4366519 טל 073-2604405 : פקס 09-7424877 : www.accordauctions.co.il

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם

בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם סיכום רב שנתי של ניסויים (2006-1998) א. תמצית מנהלים אפר פחם תחתית שמקורו בתהליכי שריפה של פחם בתחנות הכוח של חברת החשמל נבחן כמצע לגידול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

אנרגיה סביבנו 201 למורה

אנרגיה סביבנו 201 למורה חושבים מדע - מבינים סביבה 1 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות. חושבים מדע - מבינים סביבה אנרגיה דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם כרמל גורני ליאת דהן הילה לרנאו עימוד

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד

12/07/25 רשימת תקנים לפי תחום מכון התקנים הישראלי דף: 2 מערכת מידע תקינה הנדסת מים תחום...: ט צינורות מתכת ואבזריהם מספר ועדה

12/07/25 רשימת תקנים לפי תחום מכון התקנים הישראלי דף: 2 מערכת מידע תקינה הנדסת מים תחום...: ט צינורות מתכת ואבזריהם מספר ועדה רשימת תקנים לפי תחום מכון התקנים הישראלי דף: 2 תחום...: ט צינורות מתכת ואבזריהם מספר ועדה... 901 ----------------------------------------------------- 99/06/01 תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בע"מ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בס"ד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בעמ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בסד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828 1 2 NEO ים החזקים בעולם תוכן: עמ' תאור מגנטים כללי טבלאות איכויות וטמפרטורות דסקיות מגנוט לגובה דסקיות מגנוט דיאמטראלי טבעות מגנוט לגובה טבעות מגנוט לגובה עם פאזה טבעות מגנוט דיאמטראלי מלבנים מגנוט לגובה

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מהדורה 2 דלתות וחלונות הזזה קליל אופיס 9200 מערכות הזזה יוקרתיות לבניין חלונות מעוצבים האחריות הכפולה ) * 8555(

מהדורה 2 דלתות וחלונות הזזה קליל אופיס 9200 מערכות הזזה יוקרתיות לבניין חלונות מעוצבים האחריות הכפולה   ) * 8555( מהדורה 2 דלתות וחלונות הזזה קליל אופיס 9200 מערכות הזזה יוקרתיות לבניין חלונות מעוצבים האחריות הכפולה www.klil.co.il ) * 8555( פרופיל חברה קליל תעשיות החברה המובילה בישראל לפיתוח, יצור ושיווק של מערכות

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Binui

Binui 82.0 174.9 58.8 58.0 81.3 0.0 343.8 הזמנות שירות שם אישור תצהיר לקבוצה 2 א' ( לשורה בבקשה( אישור תצהיר לקבוצה 2 ב' ( לשורה בבקשה( אישור תצהיר לקבוצה 3 ( לשורה בבקשה( ביטול שורה מתן פטור 2 ג' 2 לכמות קטנה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד