Binui

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Binui"

תמליל

1 הזמנות שירות שם אישור תצהיר לקבוצה 2 א' ( לשורה בבקשה( אישור תצהיר לקבוצה 2 ב' ( לשורה בבקשה( אישור תצהיר לקבוצה 3 ( לשורה בבקשה( ביטול שורה מתן פטור 2 ג' 2 לכמות קטנה ( לשורה בבקשה( אבחון במסגרת ייבוא ( לשורה בבקשה( אבחון במסגרת טרום ייבואיוזמת לקוח מחיר אחרי מע"מ מחיר לפני מע"מ זיהוי ונטילה עד 3 הזמנות זהוי ונטילה לאותו לקוח, באותו אתר ובאותו ביקור מההזמנה ה 4 ואילך, זהוי ונטילה לאותו לקוח, באותו אתר ובאותו ביקור הכנת תעודת תל"ח ( תקן לא חל( 1

2 משתנה 2 משתנה 1 מספר תקן שם פריט המחירון סוג בדיקה מחיר לפני מע"מ מחיר אחרי מע"מ בדיקת מערכות אנטנות (אק"מ) משותפות מחיר לידה עבור ' אזור א' בדיקת מערכות אנטנות (אק"מ) משותפות מחיר לידה עבור ' אזור א' בדיקת מערכות אנטנות (אק"מ) משותפות בטות כללית בטות כללית בטות כלליתהליכון חשמלי בטות כלליתהליכון חשמלי בטות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:משאבות מים בטות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:משאבות מים מכשור רפואי מכשור רפואי מכשור רפואי מיטות לבית חולים מיטות לבית חולים מיטות לבית חולים כסא דנטלי כסא דנטלי כסא דנטלי מכשיר רפואי עם סולולת מכשיר רפואי עם סולולת מכשיר רפואי עם סולולת כבל משותף ציר לשימוש פנימי כבל משותף ציר לשימוש פנימי כבל משותף ציר מתאים לשימוש חיצוני מחיר גלובלי עבור 10 1 אזור א'

3 כבל משותף ציר מתאים לשימוש חיצוני גלאי עשן למערכת גילוי אש גלאי עשן למערכת גילוי אש רכזת לגילוי אש: בקרה רכזת לגילוי אש: בקרה גלאי חום גלאי חום גלאי עשן עצמאי גלאי עשן עצמאי לחצנים למערכת גילוי אש לחצנים למערכת גילוי אש צופרים למערכות גילוי אש צופרים למערכות גילוי אש חוזי בסרט מקליט (VCR) חוזי בסרט מקליט (VCR) חוזי בסרט מקליט (VCR) די.וי.די די.וי.די די.וי.די מקלט לווין (SAT) מקלט לווין (SAT) מקלט לווין (SAT) די.וי.די בלוריי די.וי.די בלוריי די.וי.די בלוריי וידיאו דיגיטלי (DVR) וידיאו דיגיטלי (DVR) וידיאו דיגיטלי (DVR) מולטי מדיה נגן (MED) מולטי מדיה נגן (MED) מולטי מדיה נגן (MED) מקול דיסק (CD)

4 מקול דיסק (CD) מקול דיסק (CD) טיפ עם דיסק מקלט רדיו (RTD) טיפ עם דיסק מקלט רדיו (RTD) טיפ עם דיסק מקלט רדיו (RTD) משווה צלילים (EQ) משווה צלילים (EQ) משווה צלילים (EQ) רמקול מוגבר (23SPK) רמקול מוגבר (23SPK) רמקול מוגבר (23SPK) משחק טלויזיה ביתי (TVG) משחק טלויזיה ביתי (TVG) משחק טלויזיה ביתי (TVG) מקלט רדיו (RAD) מקלט רדיו (RAD) מקלט רדיו (RAD) פטיפון (PAT) פטיפון (PAT) פטיפון (PAT) טיונר (TUN) טיונר (TUN) טיונר (TUN) מקרן מקרן מקרן מערכת קולנוע מערכת קולנוע מערכת קולנוע רסיבר רסיבר רסיבר 4

5 טייפ דק (TAP) טייפ דק (TAP) טייפ דק (TAP) מגבר מגבר מגבר סאב וויפר (SUB) סאב וויפר (SUB) סאב וויפר (SUB) מיקסר (MIX) מיקסר (MIX) מיקסר (MIX) מקלט טלוויזיה (CRT) מקלט טלוויזיה (CRT) מקלט טלוויזיה (CRT) מקלט טלוויזיה ) LCD ( מקלט טלוויזיה ) LCD ( מקלט טלוויזיה ) LCD ( טלוויזיה ) פלזמה מקלט) טלוויזיה ) פלזמה מקלט) טלוויזיה ) פלזמה מקלט) טלוויזיה+ ספק חיצוני מקלט (LCDE) טלוויזיה+ספק חיצוני מקלט (LCDE) טלוויזיה+ ספק חיצוני מקלט (LCDE) מערכת משולבת (23STR) מערכת משולבת (23STR) מערכת משולבת (23STR) לרכב ) בדיקת צג (EMC לרכב ) בדיקת צג (EMC לרכב ) בדיקת מגבר (EMC לרכב ) בדיקת מגבר (EMC לרכב ) בדיקת די.וי.די ו/או מקלט רדיו (EMC נספח ש ' 5

6 נספח ש CB מלאה ש מלאה ש מלאה לרכב ) בדיקת די.וי.די ו/או מקלט רדיו (EMC עם / בלי צג לרכב מצלמה לנסיעה לאחור (EMC) עם / בלי צג לרכב מצלמה לנסיעה לאחור (EMC) ספק כוח ממותג עם פתיל זינה ספק כוח ממותג עם פתיל זינה ספק כוח ממותג עם פתיל זינה ספק כוח לינארי עם תקע יצוק ספק כוח לינארי עם תקע יצוק ספק כוח לינארי עם תקע יצוק ספק כוח לינארי עם פתיל זינה ספק כוח לינארי עם פתיל זינה ספק כוח לינארי עם פתיל זינה עם תקע יצוק ספק כוח ממותג (SCZST) עם תקע יצוק ספק כוח ממותג (SCZST) עם תקע יצוק ספק כוח ממותג (SCZST) בטות ציוד טכנולוגיית מידע : דרישות כלליותמודם ונתב בטות ציוד טכנולוגיית מידע : דרישות כלליותמודם ונתב בטות ציוד טכנולוגיית מידע : דרישות כלליותמודם ונתב פקסמיליה בטות ציוד טכנולוגיות מידע : דרישות כלליות פקסמיליה בטות ציוד טכנולוגיות מידע : דרישות כלליות פקסמיליה בטות ציוד טכנולוגיות מידע : דרישות כלליות מרכזיהדרישות כלליות מוצר : בטות ציוד טכנולוגיות מידע מרכזיהדרישות כלליות מוצר : בטות ציוד טכנולוגיות מידע מרכזיהדרישות כלליות מוצר : בטות ציוד טכנולוגיות מידע ספק כוח ממותג לפי ת"י ( SPMG23 ) ספק כוח ממותג לפי ת"י ( SPMG23 ) ספק כוח ממותג לפי ת"י ( SPMG23 ) בדיקת סמני לייזר סוג 1,2 בדיקת סמני לייזר סוג 1,2 בדיקת סמני לייזר סוג 3,4 בדיקת סמני לייזר סוג 3,4 ממומעים עם ספק כוח LP CAR

7 דלתות 3 דלתות 4 דלתות דלת אחת 2 דלתות 3 דלתות 4 דלתות דלת אחת LT ממומעים עם ספק כוח CAR23 SP ממומעים עם ספק כוח CAR23 ST ממומעים עם ספק כוח CAR23 LP 23CHR מטען סוללות מטען סוללות LT 23CHR SP 23CHR מטען סוללות מטען סוללות ST 23CHR MOZ23 מאזניים עם ספק כוח MOZ23 מאזניים עם ספק כוח MOZ23 מאזניים עם ספק כוח MOZ23 מאזניים עם ספק כוח TEL23 טלפון עם ספק כוח TEL23 טלפון עם ספק כוח TEL23 טלפון עם ספק כוח TEL23 טלפון עם ספק כוח TOY23 צעצוע עם ספק כוח TOY23 צעצוע עם ספק כוח TOY23 צעצוע עם ספק כוח TOY23 צעצוע עם ספק כוח TS23 טלפון סלולרי TS23 טלפון סלולרי TS23 טלפון סלולרי TS23 טלפון סלולרי מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה

8 מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מכללי דלתות עץ:דלתות לבודות סובבותדלת אטומה רגילה מוגמ מעליות נוסעים ומעליות משא לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לא טפסות( לבידים רגילים לביד חוץ) לביד פנים ללא חיפוי לביד פנים ללא חיפוי לביד פנים ללא חיפוי לביד פנים ללא חיפוי לביד פנים ללא חיפוי לביד פנים ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות ללא חיפוי לבידים רגילים לביד לטפסות מחופה טגופילם לבידים רגילים לביד לטפסות מחופה טגופילם לבידים רגילים לביד לטפסות מחופה טגופילם נספח ש ' 2 דלתות 3 דלתות 4 דלתות דלת אחת מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים

9 לבידים רגילים לביד לטפסות מחופה טגופילם לבידים רגילים לביד לטפסות מחופה טגופילם לבידים רגילים לביד לטפסות מחופה טגופילם לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח חוץ לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה לביד עם מליא פסיסי עץלוח פנים לא מחופה מגוף טריז עשוי מתכת "1.5 עד "6 כולל מגוף טריז עשוי מתכת "1.5 עד "6 כולל מגוף טריז עשוי מתכת "1.5 עד "6 כולל מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מחיר גלובלי עבור לביד אחד מחיר גלובלי עבור 2 לבידים מחיר גלובלי עבור 3 לבידים מחיר גלובלי עבור 4 לבידים מחיר גלובלי עבור 5 לבידים מדגם של ידה אחת מדגם של 2 מדגם של ידה אחת

10 מדגם של ידה אחת מדגם של 2 מדגם של ידה אחת מדגם של 2 מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של 8 מדגם של 13 מדגם של 20 מדגם של 32 מדגם של 50 מדגם של 3 מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של 13 מדגם של 20 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של 13 מדגם של 20 מדגם של ידה אחת מגוף טריז עשוי מתכת 8", 10", 12" מגוף טריז עשוי מתכת 8", 10", 12" מגוף טריז עשוי מתכת 8", 10", 12" מדימים למים קריםמי שתיה : דגם רב סילוני מדימים למים קריםמי שתיה : דגם רב סילוני מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה/בעלי ראש מנעול חבוי לדלת סובבת מנעול חבוי לדלת סובבת שעות עבודה במפעל לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) לחריטת תבריג לצינורות צנור פלדה המתאים ("4"3) אסלות ישיבה מחומר קרמי אסלות ישיבה מחומר קרמי אסלות ישיבה מחומר קרמי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי ברז בית מסגסוגת נחושת ברז בית עם מנגנון כדורי מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזים

11 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזים מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזים מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזים 100 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 100 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 150 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 150 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 200 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 200 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 250 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 250 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 300 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 300 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 350 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 350 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 400 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 400 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 450 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 450 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 500 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 500 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים שאינם מוגזיםכמות 100 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 100 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 150 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 150 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 200 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 200 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 250 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 250 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 300 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 300 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 350 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 11

12 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 400 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 400 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 450 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 450 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 500 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות 500 מיכלי זכוכית למוצרי מזוןבקבוקים מוגזיםכמות מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת אמבטים לשימוש ביתי. אמבט מממתכת אמבטים לשימוש ביתי. אמבט מממתכת אמבטים לשימוש ביתי. אמבט מחומר אחר אמבטים לשימוש ביתי. אמבט מחומר אחר אביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות אביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות אביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות אביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות אביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות אביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות שסתום מסגסוגת נחושת : שסתום אלכסוני יבוא שסתום מסגסוגת נחושת : שסתום אלכסוני יבוא שסתום מסגסוגת נחושת : שסתום אלכסוני יבוא תנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין תנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין תנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין תנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים נספח ש ' מדגם של 3 מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 8 מדגם של 5 מדגם של 8 מדגם של 13 מדגם של 20 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 3 מדגם של 3 תנור אחד שני תנורים שלושה תנורים תנור אחד מדגם של 2 מדגם של 3 מדגם של

13 ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים ציוד לכיבוי אש : מצמד לחץ ציוד לכיבוי אש : מצמד לחץ סירי לחץ סירי לחץ עם התקן בטות סטנדרטי סירי לחץ סירי לחץ עם התקן בטות סטנדרטי סירי לחץ סירי לחץ עם אטם המהווה גם התקן בטות יד סירי לחץ סירי לחץ עם אטם המהווה גם התקן בטות יד לכיבוי אש ברז כיבוי הידרנט "2. לכיבוי אש ברז כיבוי הידרנט "2. לכיבוי אשברז כיבוי הידרנט "2. לכיבוי אש ברז כיבוי הידרנט "3. לכיבוי אש ברז כיבוי הידרנט "3. לכיבוי אש ברז כיבוי הידרנט "3. צמיגים לאופניים צמיגים לאופניים אבובים לאופניים אבובים לאופניים כלי לשיקוע פינים: דרישות בטות בפעולה עקיפה כלי לשיקוע פינים: דרישות בטות בפעולה עקיפה כלי לשיקוע פינים: פינים כלי לשיקוע פינים: פינים סוג 1 לפי,קסדות בטות תעשיתיות ANSI סוג 1 לפי,קסדות בטות תעשיתיות ANSI בדיקות חובה EN 397 קסדות בטות תעשיתיות, לפי מדגם של 5 מדגם של 8 מדגם של ידה אחת מדגם של 2 מדגם של 3 מדגם של 4 מדגם של 5 מדגם של 8 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 3 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 3 מדגם של ידה אחת

14 בדיקות חובה EN 397 קסדות בטות תעשיתיות, לפי כבלי פלדה לשימוש כללי ולמעליות כבלי פלדה לשימוש כללי ולמעליות כבלים העשויים תילי פלדה עד 3,000 מ' מעל קוטר 26 מגולוון כבלים העשויים תילי פלדה עד 3,000 מ' מעל קוטר 26 מגולוון כבלים תילי פלדה עד 3000 מ' מעל קוטר 16 מגולוון כבלים תילי פלדה עד 3000 מ' מעל קוטר 16 מגולוון כבלים תילי פלדה עד 3000 מ' מעל קוטר 16 ללא גלוון כבלים תילי פלדה עד 3000 מ' מעל קוטר 16 ללא גלוון כבליםתילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מ' עד קוטר 16 ללא ג כבליםתילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מ' עד קוטר 16 ללא ג כבליםתילי פלדה עד 3,000 מ' עד קוטר 16 מגולוון כבליםתילי פלדה עד 3,000 מ' עד קוטר 16 מגולוון כבליםתילי פלדה עד 3,000 מ' עד קוטר 16 ללא גלוון כבליםתילי פלדה עד 3,000 מ' עד קוטר 16 ללא גלוון כבליםתילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מ' עד קוטר 16 מגו כבליםתילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מ' עד קוטר 16 מגו כבלים תילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מ' מעל קוטר 16 מג כבלים תילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מ' מעל קוטר 16 מג כבליםתילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מעל קוטר 16 ללא ג כבליםתילי פלדה מעל 3000 מ' ועד מעל קוטר 16 ללא ג כבלים תילי פלדה:מעליותדרישות מינימום עד 3000 מ' עד קו כבלים תילי פלדה:מעליותדרישות מינימום עד 3000 מ' עד קו כבלים תילי פלדה:מעליותדרישות מינימום עד 3000 מ' מעל קו כבלים תילי פלדה:מעליותדרישות מינימום עד 3000 מ' מעל קו כבלים תילי פלדה:מעליותדרישות מינימום עד 3000 מ' מעל קו כבלים תילי פלדה:מעליותדרישות מינימום עד 3000 מ' מעל קו מטפים מיטלטלים של אבקהמטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי מטפים מיטלטלים של אבקהמטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי מטפים מיטלטלים של אבקהמטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי מטפים מיטלטלים של אבקהמטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי מע' צנרת פלסטיק לסלוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בנייניםצ נספח ש '

15 מע' צנרת פלסטיק לסלוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בנייניםצ מחממי מים סולאריים: קולטים שטוחים מחממי מים סולאריים: קולטים שטוחים בדיקה.עץ,מתכת ומזונית עגלולים דרישות בטות ושיטות. בדיקה.עץ,מתכת ומזונית עגלולים דרישות בטות ושיטות. בדיקה.עץ,מתכת ומזונית עגלולים דרישות בטות ושיטות. בדיקה.עץ,מתכת ומזונית עגלולים דרישות בטות ושיטות. עגלוליםדרישות בטות ושיטות בדיקה.תת מוצרעץ,מתכת ולבי עגלוליםדרישות בטות ושיטות בדיקה.תת מוצרעץ,מתכת ולבי עגלוליםדרישות בטות ושיטות בדיקה.תת מוצרעץ,מתכת ולבי עגלוליםדרישות בטות ושיטות בדיקה.תת מוצרעץ,מתכת ולבי בטות ושיטות בדיקה.מתכת,בד,רשת ופלסטיק עגלולים דרישות. בטות ושיטות בדיקה.מתכת,בד,רשת ופלסטיק עגלולים דרישות. בטות ושיטות בדיקה.מתכת,בד,רשת ופלסטיק עגלולים דרישות. בטות ושיטות בדיקה.מתכת,בד,רשת ופלסטיק עגלולים דרישות. מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי /מיטות לתינוק מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי /מיטות לתינוק עריסות לתינוקות בד ורשת עריסות לתינוקות בד ורשת עריסות לתינוקות קרטון עריסות לתינוקות קרטון עריסות לתינוקות עץ ומזונית עריסות לתינוקות עץ ומזונית עריסות לתינוקות עץ ולביד עריסות לתינוקות עץ ולביד סיבית/ MDF עריסות לתינוקות עץ ו סיבית/ MDF עריסות לתינוקות עץ ו עריסות לתינוקות פלסטיק ולביד עריסות לתינוקות פלסטיק ולביד אירוסולים מיכלי מתכת, אירוסולים ריקים אירוסולים מיכלי מתכת, אירוסולים ריקים אירוסולים מיכלי מתכת, אירוסולים ריקים מדגם של 2 מדגם של 3 מדגם של ידה אחת מדגם של ידה אחת מדגם של 2 מדגם של 3 מדגם של ידה אחת מדגם של ידה אחת מדגם של 2 מדגם של 3 מדגם של ידה אחת מדגם של ידה אחת מדגם של 8 אירוסולים מדגם של 13 אירוסולים מדגם של 20 אירוסולים

16 אירוסולים מיכלי מתכת, אירוסולים ריקים אירוסולים מיכלי מתכת, אירוסולים ריקים אירוסולים מיכלי מתכת, אירוסולים ריקים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים: דרישות בטות, אירוסולים מלאים אירוסולים:דרישות בטות,שסתומים לאירוסולים אירוסולים:דרישות בטות,שסתומים לאירוסולים אירוסולים:דרישות בטות,שסתומים לאירוסולים אירוסולים:דרישות בטות,שסתומים לאירוסולים אירוסולים:דרישות בטות,שסתומים לאירוסולים אירוסולים:דרישות בטות,שסתומים לאירוסולים פחמימני מעובה בפאזה גזית זרנוקי גומי לגז "0.1" פחמימני מעובה בפאזה גזית זרנוקי גומי לגז "0.1" פחמימני מעובה בפאזה גזית זרנוקי גומי לגז "18" פחמימני מעובה בפאזה גזית זרנוקי גומי לגז "18" 2 זרנוקי גומי לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית 2 זרנוקי גומי לגז פחמימני מעובה בפאזה גזית ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם מכלי גפ"מ חד פעמיים מכלים בעלי שסתום הברגה מכלי גפ"מ חד פעמיים מכלים בעלי שסתום הברגה מכלי גפ"מ חד פעמיים מכלי ניקוב מכלי גפ"מ חד פעמיים מכלי ניקוב מכלי גפ"מ חד פעמיים מכלים בעלי שסתום ללא תבריג מדגם של 8 אירוסולים מדגם של 13 אירוסולים מדגם של 20 אירוסולים מדגם של 5 אירוסולים מדגם של 8 אירוסולים מדגם של 13 אירוסולים מדגם של 20 אירוסולים מדגם של 5 אירוסולים מדגם של 8 אירוסולים מדגם של 13 אירוסולים מדגם של 20 אירוסולים מדגם של 8 שסתומים מדגם של 13 שסתומים מדגם של 20 שסתומים מדגם של 8 שסתומים מדגם של 13 שסתומים מדגם של 20 שסתומים מדגם של 2 מדגם של 2 מדגם של 5 מדגם של

17 מכלי גפ"מ חד פעמיים מכלים בעלי שסתום ללא תבריג מ חד פעמיים"מכלי גפ DOT מ חד פעמיים "מכלי גפ DOT מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל גבוה, חד כמותי מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל גבוה, חד כמותי מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל גבוה, חד כמותי מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל גבוה, חד כמותי מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל גבוה, חד כמותי מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל הדחה נמוך, דו כמותי גל מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל הדחה נמוך, דו כמותי גל מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל הדחה נמוך, דו כמותי גל מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל הדחה נמוך, דו כמותי גל מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא מיכל הדחה נמוך, דו כמותי גל תרמומטרים רפואיים עשויים כספית וזכוכית תרמומטרים רפואיים עשויים כספית וזכוכית לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ אביזרים PVC צנרת לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ אביזרים PVC צנרת לתיעול ולביוב תת קרקעית ללא לחץ צינורות PVC צנרת לתיעול ולביוב תת קרקעית ללא לחץ צינורות PVC צנרת לוחות שבבים: לוחות לא מחופים לוח שבבי לא מחופה לוחות שבבים: לוחות לא מחופים לוח שבבי לא מחופה לוחות שבבים: לוחות לא מחופים לוח שבבי לא מחופה לוחות שבבים: לוחות לא מחופים לוח שבבי לא מחופה לוחות שבבים: לוחות לא מחופים לוח שבבי לא מחופה לוחות שבבים: לוחות לא מחופים לוח שבבי לא מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של 13 מדגם של 20 מדגם של ידה אחת מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של ידה אחת מדגם של ידה אחת מדגם של 80 מדגם של 80 מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות

18 לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ לוח שבבי מחופה לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסט לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסט לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסט לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסט לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסט לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסט עגלות ילדיםדרישות בטות ושיטות בדיקה. עגלהטיולון עגלות ילדיםדרישות בטות ושיטות בדיקה. עגלהטיולון עגלות ילדיםדרישות בטות ושיטות בדיקה,עגלה דו/רב שימוש עגלות ילדיםדרישות בטות ושיטות בדיקה,עגלה דו/רב שימוש עגלות ילדיםדרישות בטות ושיטות בדיקה.עגלהישיבה מגיל עגלות ילדיםדרישות בטות ושיטות בדיקה.עגלהישיבה מגיל בדיקת משאבות נוזלים עמידות באבק בדיקת משאבות נוזלים עמידות באבק תנור אפיה לשימוש ביתי מולטיסיסטם תנור אפיה לשימוש ביתי מולטיסיסטם תנור אפיה לשימוש ביתי מולטיסיסטם תנור אפיה לשימוש ביתי פירוליטי תנור אפיה לשימוש ביתי פירוליטי תנור אפיה לשימוש ביתי פירוליטי תנור גז ללא מע' חשמלית תנור גז ללא מע' חשמלית כיריים ללא הצתה כיריים ללא הצתה תנורי גז לשימוש ביתי : לאפייה ולצלייה תנורי גז לשימוש ביתי : לאפייה ולצלייה כיריים מובנים עם הצתה כיריים מובנים עם הצתה לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים, זכוכית שקופה נספח ש ' מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד

19 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים, זכוכית שקופה לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים, זכוכית שקופה לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:זכוכית בטותרבודה לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:זכוכית בטותרבודה לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:זכוכית בטותרבודה לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:זכוכית בטותמחוסמת לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:זכוכית בטותמחוסמת פרזול בנייןמנגנון גלילי למנעול פרזול בנייןמנגנון גלילי למנעול פרזול בנייןמנגנון גלילי למנעול מערכות פוליפרופילן : צינורות מערכות פוליפרופילן : צינורות מערכות פוליפרופילן : אביזרים מערכות פוליפרופילן : אביזרים מכשירי גז מיטלטלים מיכל חד פעמי מכשירי גז מיטלטלים מיכל חד פעמי מכשירי גז מיטלטלים מיכל רב פעמי מכשירי גז מיטלטלים מיכל רב פעמי מכשיר מטלטל הצורך גז פחממניגפ"מ לשימוש מחוץ למרחב המגו מכשיר מטלטל הצורך גז פחממניגפ"מ לשימוש מחוץ למרחב המגו מכשיר מטלטל הצורך גז פחממניגפ"מ לשימוש מחוץ למרחב המגו תנורי חימום ביתיים עם ארובה ללא מערכת חשמל תנורי חימום ביתיים עם ארובה ללא מערכת חשמל תנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה תנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה תנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה תנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה תנורי חימום ביתיים ללא ארובה וללא מערכת חשמלית תנורי חימום ביתיים ללא ארובה וללא מערכת חשמלית תנורי חימום ביתיים עם ארובה ומערכת חשמלית תנורי חימום ביתיים עם ארובה ומערכת חשמלית תנורים משולבים גז וחשמל מולטיסיסטם תנור אחד 2 תנורים תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד תנור אחד

20 תנורים משולבים גז וחשמל מולטיסיסטם תנורים משולבים גז וחשמל מאולץ/סטטי תנורים משולבים גז וחשמל מאולץ/סטטי זרנוקי לחץ מחוזקים מפ.וי.סי המיועדים למים זרנוקי לחץ מחוזקים מפ.וי.סי המיועדים לאויר ומים זרנוקי לחץ מחוזקים מפ.וי.סי המיועדים לאויר ומים זרנוקי לחץ מחוזקים מפ.וי.סי המיועדים לאויר ומים התקני ריסון לילדים ברכב מנועי התקני ריסון לילדים ברכב מנועי מוני גז נפחיים מוני גז נפחיים אופנייםדרישות בטות אופנייםדרישות בטות ארעי TSP,פיגומים תלויים ממוכנים מתקן תחזוקה BMU,פיגומים תלויים ממוכנים מתקן תחזוקה BMU,פיגומים תלויים ממוכנים עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) עד ½"( עשויים מתכת שסתומים כדוריים "2) מכלל של מושב ומכסה לאסלה מכלל של מושב ומכסה לאסלה דלתות אש: עמידות אש פחמימני מעובה שסתומים למכשירי גז. פחמימני מעובה שסתומים למכשירי גז. פחמימני מעובה שסתומים למכשירי גז. פחמימני מעובה שסתומים למכשירי גז. פחמימני מעובה שסתומים למכשירי גז. פחמימני מעובה שסתומים למכשירי גז. נספח ש ' מדגם של 5 מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 5 מדגם של ידה אחת מדגם של 3 מדגם של 8 מדגם של 32 מדגם של 8 מדגם של 32 מדגם של ידה אחת

21 מוצרים לשימוש ולטיפול בילדהליכונים לתינוקות מוצרים לשימוש ולטיפול בילדהליכונים לתינוקות כיסאות גלגלים:כיסאות מונעים ידנית כיסאות גלגלים:כיסאות מונעים ידנית מחמם משולב מיידי + הסקה עם מע' חשמל מחמם משולב מיידי + הסקה עם מע' חשמל מחמם מיידי עם מע' חשמל מחמם מיידי עם מע' חשמל מחמם אגירה ללא מע' חשמל מחמם אגירה ללא מע' חשמל מחמם מיידי ללא מע' חשמל מחמם מיידי ללא מע' חשמל אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך עם ה אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך עם ה אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך ללא אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך ללא אלקטרודות מצופות עשויות פלב"מ לריתוך בקשת מתכת מוגנת ני אלקטרודות מצופות עשויות פלב"מ לריתוך בקשת מתכת מוגנת ני אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת עם הול אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת עם הול אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת ללא הו אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת ללא הו אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת אלקטרודה אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת אלקטרודה אחת ייבוא ברז ערבוב בעל ידית הפעלה. אחת ייבוא ברז ערבוב בעל ידית הפעלה. אחת ייבוא ברז ערבוב בעל ידית הפעלה. מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל אסלות ישיבה לבתי כסא מחומר קרמי בעלות מיכל הדחה צמוד אסלות ישיבה לבתי כסא מחומר קרמי בעלות מיכל הדחה צמוד צינורות פלדה למבנים, שחור לא מצופה מלבני, רבוע

22 צינורות פלדה למבנים, שחור לא מצופה מלבני, רבוע לרהיטים לא מח MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים לא מח MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים לא מח MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים לא מח MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים לא מח MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים לא מח MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטיםמחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטיםמחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטיםמחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטיםמחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטיםמחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטיםמחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים מחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים מחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים מחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים מחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים מחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לרהיטים מחופה MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש מחופה שכבות MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש מחופה שכבות MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש מחופה שכבות MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש מחופה שכבות MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש מחופה שכבות MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש מחופה שכבות MDF/HDF לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לא לרהיט MDF.I/HDF.I לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לא לרהיט MDF.I/HDF.I לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לא לרהיט MDF.I/HDF.I לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לא לרהיט MDF.I/HDF.I לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לא לרהיט MDF.I/HDF.I לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש לא לרהיט MDF.I/HDF.I לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש ומקלח ידיבוא מקלחים : ראש מקלח. מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור 2 לוחות מחיר לידה עבור 3 לוחות מחיר לידה עבור 4 לוחות מחיר לידה עבור 5 לוחות מחיר לידה עבור לוח אחד מדגם של ידה אחת

23 מדגם של ידה אחת ומקלח יד יבוא מקלחים : ראש מקלח. ברז גז ידני לגז פחממני מעובה (גפ"מ) לגז טבעי,מחבר ניתוק ברז גז ידני לגז פחממני מעובה (גפ"מ) לגז טבעי,מחבר ניתוק פלדה לדריכת בטון: גדילים מדגם של 3 גדילים עם התעייפות פלדה לדריכת בטון: גדילים מדגם של 3 גדילים עם התעייפות פלדה לדריכת בטון: גדילים מדגם של 3 גדילים ללא התעייפות פלדה לדריכת בטון: גדילים מדגם של 3 גדילים ללא התעייפות אופנים בקוטר <= 115 מ"מ FLEX: אופני חיתוך והשחזה אופני אופנים בקוטר <= 115 מ"מ FLEX: אופני חיתוך והשחזה אופני 00< אופנים בקוטר=> 150 מ"מ: FLEX אופני חיתוך והשחזהאופני 00< אופנים בקוטר=> 150 מ"מ: FLEX אופני חיתוך והשחזהאופני 50< אופנים בקוטר >115 מ"מ: FLEX אופני חיתוך והשחזהאופני 50< אופנים בקוטר >115 מ"מ: FLEX אופני חיתוך והשחזהאופני אופנים בקוטר => 300 מ"מ: FLEX אופני חיתוך והשחזהאופני אופנים בקוטר => 300 מ"מ: FLEX אופני חיתוך והשחזהאופני אופנים קרמיים.דרישות בטות למוצרי השחזה מלוכדים. אופנים קרמיים.דרישות בטות למוצרי השחזה מלוכדים. דרישות בטות למוצרי השחזה מלוכדים,פלקס:למכונות לא ידני דרישות בטות למוצרי השחזה מלוכדים,פלקס:למכונות לא ידני סולמות 2 שלבים סולמות 2 שלבים סולמות 3 שלבים סולמות 3 שלבים סולמות 4 שלבים סולמות 4 שלבים סולמות 5 שלבים סולמות 5 שלבים סולמות 6 שלבים סולמות 6 שלבים סולמות 7 שלבים סולמות 7 שלבים סולמות 8 שלבים

24 סולמות 8 שלבים סולמות 9 שלבים סולמות 9 שלבים סולמות מעל 9 שלבים סולמות מעל 9 שלבים עץ מכוונים לוחות כפיסי 4(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 4(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 4(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 3(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 3(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 3(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 2(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 2(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 2(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 1(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 1(OSB) OSB עץ מכוונים לוחות כפיסי 1(OSB) OSB וסתים חד שלביים ללחץ נמוך, מלחץ ראשוני ללחץ השימוש וסתים חד שלביים ללחץ נמוך, מלחץ ראשוני ללחץ השימוש וסתים ללחץ נמוך, מלחץ ביניים ללחץ השימוש וסתים ללחץ נמוך, מלחץ ביניים ללחץ השימוש וסתים ללחץ גבוה, מלחץ ראשוני ללחץ ביניים וסתים ללחץ גבוה, מלחץ ראשוני ללחץ ביניים וסתים מחליפים אוטומטיים וסתים מחליפים אוטומטיים מכלי גזמכלי פלדה ללא תפר, מנת גלילים אחת, מעל 1100 מגפ מכלי גזמכלי פלדה ללא תפר, מנת גלילים אחת, מעל 1100 מגפ מכלי גזמכלי פלדה ללא תפר, מנת גלילים אחת, מנורמלים מכלי גזמכלי פלדה ללא תפר, מנת גלילים אחת, מנורמלים שסתום בטחון שסתום בטחון שסתום כולל חד כיווני נספח ש ' מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד מחיר לידה עבור לוח אחד

25 שסתום כולל חד כיווני מיטות קומתיים לשימוש ביתי מיטות קומתיים לשימוש ביתי דוודים בעלי צינורות אש 3 מהלכים בעל שטח הסקה עד 200 מ"ר דוודים בעלי צינורות אש 3 מהלכים בעל שטח הסקה עד 200 מ"ר דוודים בעלי צינורות אש 2 מהלכים בעל שטח הסקה עד 50 מ"ר דוודים בעלי צינורות אש 2 מהלכים בעל שטח הסקה עד 50 מ"ר מכלי לחץניידמיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל 70 מ"ק מכלי לחץניידמיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל 70 מ"ק מכלי לחץמיכל נימיכל פשוט בנפח שמעל 1 מ"ק עד 5 מ"ק מכלי לחץמיכל נימיכל פשוט בנפח שמעל 1 מ"ק עד 5 מ"ק מכלי לחץמיכל נימיכל פשוט בנפח שמעל 5 מ"ק מכלי לחץמיכל נימיכל פשוט בנפח שמעל 5 מ"ק מכלי לחץנימיכל מחליף חום מכלי לחץנימיכל מחליף חום מכלי לחץנימיכל קריאוגני מכלי לחץנימיכל קריאוגני מכלי לחץמיכל נימיכל פשוט בנפח עד 1 מ"ק מכלי לחץמיכל נימיכל פשוט בנפח עד 1 מ"ק מכלי לחץנימיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל 70 מ"ק מכלי לחץנימיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל 70 מ"ק מכלי לחץניידמיכל פשוט בנפח עד 1 מ"ק מכלי לחץניידמיכל פשוט בנפח עד 1 מ"ק מכלי לחץניידמיכל פשוט בנפח שמעל 1 מ"ק עד 5 מ"ק מכלי לחץניידמיכל פשוט בנפח שמעל 1 מ"ק עד 5 מ"ק מכלי לחץניידמיכל פשוט בנפח שמעל 5 מ"ק מכלי לחץניידמיכל פשוט בנפח שמעל 5 מ"ק מכלי לחץניידמיכל קריאוגני מכלי לחץניידמיכל קריאוגני צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במ צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במ צנורות ואביזרים מפוליאתילן מערכות לסילוק שפכים אביזרי נספח ש '

26 צנורות ואביזרים מפוליאתילן מערכות לסילוק שפכים אביזרי מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן הת מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן הת מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן צי מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן צי מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן הת מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן הת ידת החתלה לשימוש ביתיאמבט החתלהפלסטיק ומתכת ידת החתלה לשימוש ביתיאמבט החתלהפלסטיק ומתכת ידת החתלה לשימוש ביתישידת החתלהעץ או מוצרי עץ ידת החתלה לשימוש ביתישידת החתלהעץ או מוצרי עץ החתלה לשימוש ציבורי עשוייה פלסטיק החתלה לשימוש ציבורי עשוייה פלסטיק מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקריםעד קוטר 32 מ"מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקריםעד קוטר 32 מ"מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים מעל קוטר 32 מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים מעל קוטר 32 מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקריםעד קוטר 32 מ"מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקריםעד קוטר 32 מ"מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים מעל קוטר 32 מ מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים מעל קוטר 32 מ פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים מערכות צנרת X אוורור בנייניםמידות ודרישות מכניות למובילים גמישיםמבו אוורור בנייניםמידות ודרישות מכניות למובילים גמישיםמבו אוורור בנייניםמידות ודרישות מכניות למובילים גמישיםמבו אוורור בנייניםמידות ודרישות מכניות למובילים גמישיםלא אוורור בנייניםמידות ודרישות מכניות למובילים גמישיםלא אוורור בנייניםמידות ודרישות מכניות למובילים גמישיםלא אבזרי ניקוז לקבועות תברואתיות:אביקי מוצא,מחסומים ואביקי אבזרי ניקוז לקבועות תברואתיות:אביקי מוצא,מחסומים ואביקי שרפרפי שלבים מטיפוס מדרגות שרפרפי שלבים מטיפוס מדרגות נספח ש '

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

12/07/25 רשימת תקנים לפי תחום מכון התקנים הישראלי דף: 2 מערכת מידע תקינה הנדסת מים תחום...: ט צינורות מתכת ואבזריהם מספר ועדה

12/07/25 רשימת תקנים לפי תחום מכון התקנים הישראלי דף: 2 מערכת מידע תקינה הנדסת מים תחום...: ט צינורות מתכת ואבזריהם מספר ועדה רשימת תקנים לפי תחום מכון התקנים הישראלי דף: 2 תחום...: ט צינורות מתכת ואבזריהם מספר ועדה... 901 ----------------------------------------------------- 99/06/01 תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים שרון דגן מציג: כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים סוף כל סוף יש לך את המידע שכל כך רצית לדעת... ברכותיי! אני נרגש להציג בפניך 12 טיפים מעולים עבורך + טיפ בונוס נוסף.

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63> ד'' תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), * התשנ''א- 1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי אלה: 1 1954-.1 הגדרות בתקנות אלה פרק א': פרשנות להלן החוק), אני מתקין תקנות

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

אל:

אל: עמוד 1 1. רקע ענף לולי העופות בישראל מונה כ- 55 חוות לולים מסוגים שונים 0 הממוקמים בכל רחבי הארץ 0 חלקם באזורים מיושבים וחלקם בשטחים פתוחים הרחוקים יחסית מאזורי מגורים. חוות הלולים מכילה בד"כ מבני לולים

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

THE NEW SPACEBACK

THE NEW SPACEBACK THE NEW SPACEBACK רמת גימור Style אביזרי תפעול נעילה מרכזית מפתח שלט קפיץ ומפתח רגיל רזרבי נוסף ארבעה חלונות חשמליים עם שליטה לנהג הגה כח אלקטרו-הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק לחצני שליטה מגלגל ההגה על

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת

01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת 01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל וולקן החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4 מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה 21.1.16 בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4366519 טל 073-2604405 : פקס 09-7424877 : www.accordauctions.co.il

קרא עוד

FORD F-250

FORD F-250 FORD F-250 2,070 2,031 208 6,351 1,321 4,059 971 22.6 18.2 22.4 2,080 1,699 1,283 980 536 2,072 2,031 216 6,051 1,321 3,759 971 22.7 18.4 24.3 2,080 1,699 1,283 983 536 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

SKODA KAROQ

SKODA KAROQ SKODA KAROQ מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל 6.5 ריפודי בד שחור חישוקי סגסוגת "16 בקרת שיוט אדפטיבית control Adaptive cruise מערכת אקטיבית Lane assist מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת רמת גימור AMBITION

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT 308 SW PEUGEOT 308 SW NEW 308 SW 1.6L 1.2L מפרט טכני דגם מנוע תיבת הילוכים היגוי מתלים בלמים מידות )מ ( משקל )ק ג( נפח )ל ( ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד( צמיגים תצרוכת דלק )ק מ לליטר( נפח מנוע מספר בוכנות

קרא עוד

נוהל

נוהל דרישות מרכזיות הנוגעות לתיעוד שיש להציג ל בהתייחס למקטעי הצנרת: 83 מברז תחנת עמוד מספר 3 כללי: כחלק מהמסמכים שנדרש המפעל להציג ל )להלן: "מת"י"( יוכל להמליץ לרשות הגז הטבעי לאשר את שלב "הגזת" המפעל, נדרש

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

תאגיד "מי כרמל" בע"מ מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה חיפה, אוקטובר 2012 מהדורה 04

תאגיד מי כרמל בעמ מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה חיפה, אוקטובר 2012 מהדורה 04 תאגיד "מי כרמל" בע"מ מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה חיפה, אוקטובר 2012 מהדורה 04 תוכן העניינים: מוקדמות... 6 תכולת מפרט זה... 6 המפרט הכללי והמפרט המיוחד...6 המפרט הכללי לעבודות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ט בטבת התשע"ט בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפ

רשומות ילקוט הפרסומים יט בטבת התשעט בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפ רשומות ילקוט הפרסומים י"ט בטבת התשע"ט 27 8055 בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסק באמצעי הצפנה(... 4644

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

תוכן ריהוט פנים כסאות שולחנות וספסלים ארוניות ומדפים ציור ויצירה מתלים וקול

תוכן ריהוט פנים כסאות שולחנות וספסלים ארוניות ומדפים ציור ויצירה מתלים וקול תוכן 4 4 6 8 9 9 10 11 14 15 16 17 20 24 30 32 34 36 37 38 42 46 47 48 52 53 54 ריהוט פנים כסאות שולחנות וספסלים ארוניות ומדפים ציור ויצירה מתלים וקולבים תאטרון בובות פינת הספר מטבחים פינת רופא פינת קודש

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

קטלוג חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות פקס: Fax:

קטלוג חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות   פקס: Fax: קטלוג 2014-2015 חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות 3 2 102 101 100 מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ חברת מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ מקבוצת גולד הינה חברה מהמובילות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word _INTERNET.doc

Microsoft Word _INTERNET.doc מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי... 2 2. קרבה למבנים... 2.3 קרבה לחצרות... 3. 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים,

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

133 מכונות 12 איזון גלגלים מכשירי אבחון מתקדמים מכשירי איזון TV מכשירי איזון דיגיטליים משא תוספות למכונות איזון אביזרים למכונות איזון ציוד ליישור חישו

133 מכונות 12 איזון גלגלים מכשירי אבחון מתקדמים מכשירי איזון TV מכשירי איזון דיגיטליים משא תוספות למכונות איזון אביזרים למכונות איזון ציוד ליישור חישו 133 מכונות 12 איזון גלגלים מכשירי אבחון מתקדמים מכשירי איזון TV מכשירי איזון דיגיטליים משא תוספות למכונות איזון אביזרים למכונות איזון ציוד ליישור חישוקי מגנזיום 134-136 137-139 140-141 142-143 144 145-146

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד