תוכנית "לי- MEETי" למניעת בריונות ברשת עירית אייזיק שרית אלנבוגן-פרנקוביץ' המסמך הוזמן ומומן על ידי ג'וינט ישראל-אשלים מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכנית "לי- MEETי" למניעת בריונות ברשת עירית אייזיק שרית אלנבוגן-פרנקוביץ' המסמך הוזמן ומומן על ידי ג'וינט ישראל-אשלים מ"

תמליל

1 תוכנית "לי- MEETי" למניעת בריונות ברשת עירית אייזיק שרית אלנבוגן-פרנקוביץ' המסמך הוזמן ומומן על ידי ג'וינט ישראל-אשלים מ

2 עריכת לשון: רונית כהן בן-נון עיצוב גרפי: אפרת ספיקר מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ת"ד 3886 ירושלים טלפון: brookdale.jdc.org.il ירושלים שבט תש"ף פברואר 2020

3 תוכן עניינים מבוא 2. הגדרה של הצלחת התוכנית 3. שיטה 4. תובנות שעלו מתוך הראיונות 4.1 תובנות שעלו מתוך הראיונות עם המדריכים ועם אנשי הצוות החינוכי 4.2 תובנות שעלו מן הריאיון עם רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים 5. דיון ומבט לעתיד נספח א

4 1. מבוא במרץ 2017 התקיים ב כוורת ההאב ליזמות חברתית מיסודם של ג וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי, 1 האקתון לפיתוח פתרונות חדשניים לסוגיית הבריונות ברשת. במקום השני זכה צוות מטעם תנועת הצופים, שעיצב את לי- MEET )גבול-מפגש( מיזם חדשני לצמצום בריונות ברשת, המביא את המרחב הווירטואלי אל המרחב הפיזי ויוצר שיח פתוח ומעמיק בין בני נוער על ערכים ועל פגיעה ברשת. כמו כן, מטרת המיזם היא להעלות את המודעות לפגיעות ברשת ולשנות את עמדות המשתתפים כלפיהן, ובכך להפוך את התלמידים לפעילים במניעה ובהתמודדות עם התופעה. תוכנית לי- MEET מציעה סדרת מפגשים הנערכים בבית הספר במסגרת יום הלימודים. במפגשים מוקנים לתלמידים בכיתה ז ידע בנושא בריונות ברשת וכלים להתמודדות עימה. כמו כן, נערכים דיונים בשאלות מרכזיות המתוות תהליך הדרגתי העוסק בבירור עמדות אישיות אל מול עמדות הקבוצה. את המפגשים מעבירים מדריכים מתנועת הצופים, שהם גם תלמידים בבתי הספר שבהם הם מדריכים. כל מפגש כולל עבודה על פרויקט קבוצתי למניעת בריונות ברשת. הפיילוט של התוכנית נערך בשנת הלימודים תשע ט )2018/19(, בשלושה בתי ספר. נבחרו בתי הספר שנמצאים בקשר ובמערכת יחסי שיתוף פעולה עם שבט צופים, שלפעילויותיו מגיעים תלמידי בית הספר, הן חניכים והן מדריכים. בתחילת הדרך תוכננו חמישה מפגשים בכיתות, שמשכם שעה וחצי, אך לבסוף, בשל הקושי של בתי הספר למצוא זמן מתאים, נערכו שלושה מפגשים בלבד בשש כיתות ז ; שתי כיתות בכל אחד משלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט. הכיתות עצמן חולקו לשתי קבוצות כדי להקל על המדריכים ולאפשר העמקה, וכך בכל חצי כיתה העבירו שני מדריכים את החומר. בסך הכול העבירו המדריכים 12 הדרכות. את נושאי המפגשים בחרו שלושת השותפים לתוכנית: תנועת הצופים, אגף שפ י )שירות פסיכולוגי ייעוצי( במשרד החינוך וג וינט ישראל-אשלים, וכל אחד מהם תרם מן הידע והניסיון שלו. נציגי תנועת הצופים העלו תכנים מניסיונם בעבודה עם בני נוער, כגון ב י וש )שיימינג( ופגיעה. נציגת משרד החינוך, סייעה בחיבור תכנים אלו לדגשים של מערכת החינוך, כגון התנהלות מאוזנת ברשת והימנעות משימוש יתר במסכים ומהתנהגויות סיכון. כמו כן, היה חשוב לנציגי אגף שפ י כי תוכני העבודה בתוכנית זו יעמדו בהלימה למהלך הכלל ארצי שמוביל האגף, העוסק בקידום התנהגות בריאה ברשת. תרומת ג וינט ישראל-אשלים הייתה בהנבטת הרעיון הראשוני ובליווי המיזם משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל בבתי הספר. הדבר כלל סיוע בפיתוח חומרי ההדרכה )דוגמה לפעילויות / חומרי הדרכה, ראו נספח א(, בניית שיתופי פעולה בין משרד החינוך לבין תנועת הצופים, ניהול מאחורי הקלעים של ההיבטים המ נהליים של הוצאת התוכנית לפועל וליווי קבוע של התקדמות העבודה בתוכנית תוך סיוע בפתרון בעיות שנתגלו במהלכה. ייחודה העיקרי של תוכנית לי- MEET מתבטא בהעתקת מודל העבודה של נוער מדריך נוער אל תוך מערכת בתי הספר, בהסתמכות על הידע של תנועת הצופים שנרכש במשך שנים רבות של עבודה עם בני נוער. זאת כדי להתמודד עם נושא מורכב וקשה לפיצוח שמעסיק בני נוער, הורים ומחנכים רבים

5 אלה הם עקרונות הפעולה העיקריים של התוכנית: 1 התוכנית 1. פועלת בבתי ספר שש-שנתיים. 2 התוכנית 2. מאפשרת מפגש ושיתוף פעולה בין המסגרת הפורמלית בתי הספר, ובין המסגרת הלא פורמלית תנועת הצופים. 3 נוער 3. מדריך נוער מדריכי התוכנית הם תלמידי כיתות י א וי ב, שהם גם מדריכים בתנועת הצופים ופעילים בשבטים הפועלים בסמוך לשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט. 4 קהל 4. היעד הוא תלמידי כיתות ז, שחלקם גם חניכים בתנועת הצופים ומכירים את המדריכים מן הפעילויות בתנועה. 5 את 5. תוכני המפגשים פיתחו המדריכים, בני הנוער, מתוך ניסיונם ועולמם, בליווי אנשי מקצוע בתחום. 6 אופן 6. העברת החומרים בכיתה הוא חווייתי וכולל אפשרות לדיון ולרפלקציה אישית וקבוצתית. 7 המפגשים 7. נערכים במסגרת יום הלימודים הרגיל, בהתאם למערכת השעות בכל בית ספר. 8 את 8. המפגשים מעבירים שני מדריכים, והם מקבלים במקביל ליווי והדרכה של רכז אחראי מטעם הצופים. מתוך מחויבות לתהליכי למידה ופיתוח, פנו מנהלות התוכנית בג וינט ישראל-אשלים אל מכון מאיירס-ג וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע תהליך של למידה וחילוץ ידע, שאינו מחקר הערכה ושיתמקד בפיילוט של התוכנית. תהליך הלמידה וכן העבודה על מסמך זה התבססו ברובם על המתודה של חילוץ וזיהוי ידע סמוי שפיתח בשנת 1995 פרופ יונה רוזנפלד במכון מאיירס-ג וינט-ברוקדייל. המתודה מאפשרת לחלץ את הידע המקצועי הסמוי במערכת ולהפכו לגלוי ומנוסח בלשון מכ וונת לפעולה. בדרך זו מצטבר אצל אנשי המקצוע רפרטואר של פעולות ועקרונות פעולה אותם הם יכולים ליישם במגוון של שדות ופעילויות. במסמך זה יוצגו הגורמים התורמים להפעלה מוצלחת של תוכנית לי- MEET בשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט, וכן הסוגיות והקשיים שעימם התמודדו המדריכים, רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים והצוות החינוכי שליווה את התוכנית. ברצוננו להודות לכל המרואיינים והמרואיינות ששיתפו אותנו בחוויות, בתובנות, בידע ובניסיון. 2

6 2. הגדרה של הצלחת התוכנית בהיות התוכנית חדשנית וייחודית, הגדירו יוזמיה את הצלחתה בשני מישורים עיקריים. האחד, עוסק בפיתוח דרך העבודה : 2 פיתוח תוכני ליבה ופיתוח כלים בנושא צמצום בריונות ברשת פיתוח שיטת עבודה נוער-לנוער פיתוח דרכי הטמעה של תורת העבודה, לרבות קשר עם בתי הספר וההורים המישור האחר נוגע ליישום בפועל של התוכנית בשטח. הגדרת הצלחה זו עולה מן הראיונות: קיומם של המפגשים המתוכננים בשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט השתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים דיווח של התלמידים על שביעות רצון מן המפגשים ועל תרומתם להתמודדותם עם נושא הבריונות ברשת 3. שיטה המידע לכתיבת מסמך זה נאסף באמצעות עשרה ראיונות, מהם שישה ראיונות פנים-אל-פנים וארבעה ראיונות טלפוניים. נערכו ראיונות עם מנהל בית ספר, שתי מורות מחנכות כיתה ז )אחת מהן גם יועצת השכבה( שבכיתתן נערכו מפגשים, חמישה מדריכים שהעבירו את התוכנית בבתי הספר, רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים בירושלים ונציגת אגף שפ י של משרד החינוך. הראיונות התקיימו בחודשים מאי-נובמבר משך כל ריאיון היה בין חצי שעה לשעה וחצי. 4. תובנות שעלו מתוך הראיונות הצלחה בפעילות התוכנית תלויה בשיתוף הפעולה בין הצוות החינוכי בבית הספר לצוות ההדרכה בצופים והמדריכים הצעירים, הלומדים, כאמור, בבתי הספר שבהם הם מדריכים. זהו מפגש בין מערכות שבדרך כלל לא עובדות יחד. להלן יוצגו הגורמים התורמים להצלחת התוכנית והגורמים המקשים על הפעלתה, כפי שעלו מתוך הראיונות. המספר בסוגריים מציין את אנשי המקצוע שהעלו את הגורם בריאיון. 3 נוסף לכך יוצגו התובנות המרכזיות שהעלה רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים שליווה אותה בכל שלביה. 2 מתוך מסמך בקשה פנימי לבדיקת היתכנות שהוגש למשרד החינוך. )1( 3 אנשי הצוות החינוכי; )2( המדריכים 3

7 4.1 תובנות שעלו מתוך הראיונות עם המדריכים ועם אנשי הצוות החינוכי גורמים התורמים להצלחת התוכנית, על פי הצוות החינוכי והמדריכים 1 יתרון 1. הקרבה בגיל לתלמידים: חברי הצוות החינוכי והמדריכים ראו בקרבת הגיל בין המדריכים לתלמידים יתרון משמעותי. עובדה זו הקלה על התלמידים להרגיש נוח בקרבת המדריכים, להיפתח ולשוחח על נושאים רגישים שאולי לא היו חשים נוח לשוחח עליהם עם המורים. כמו כן, המדריכים ציינו כי הקרבה בגיל מוסיפה תוקף לדבריהם מאחר שהם יכולים לתת דוגמאות שהם עצמם חוו. )1, 2( 2 הכנה 2. מסודרת ומפורטת של המפגשים בכיתות: המדריכים הכינו, בליווי מקצועי, את תוכני המפגשים, כולל פעילויות לכל מפגש, נושאים לדיון וחומרים נלווים. הדבר אפשר להם להגיע לכיתות מוכנים לפעילות ולערוך הדרכות מעניינות ומקצועיות. )2,1( 3 נוכחות 3. של מורה בכיתה: נוכחות המורה בכיתה סייעה בעיקר בשמירה על המשמעת, דבר שאתגר את כל המדריכים. כמו כן, נוכחותן של המורות בכיתה אפשרה להן להשתתף בדיון וללמוד את הנושא יחד עם התלמידים. )1, 2( 4 מחויבות 4. המדריכים לנושא: המדריכים הכירו את תופעת הבריונות ברשת ונחשפו לקשיים שהיא יוצרת. לפיכך, הם הכירו בחשיבות הפעילות והביעו רצון להשתתף בה ולתרום לתלמידים מניסיונם ומן הידע שלהם. )2( 5 הכשרה 5. למדריכים: כל המדריכים השתתפו בהדרכה שנערכה לפני תחילת התוכנית. במפגשי ההדרכה הם למדו לעומק את הנושאים שעליהם הם אמורים לדבר, כגון מהו לחץ חברתי, מהי בריונות ומהי בריונות ברשת. מפגשי ההדרכה היו חשובים למדריכים הן אישית והן בהקשר של התפקיד שלקחו על עצמם. )2( 6 עבודה 6. בזוגות: ההדרכה בכיתות נעשתה בזוגות. לדעת המדריכים, העבודה המשותפת מהנה יותר, מחזקת ומאפשרת למדריכים להשלים זה את זה. )2( 7 ניסיון 7. בהדרכה: כל המדריכים שהתנדבו לתוכנית היו בעלי ניסיון בהדרכה בצופים. ניסיון זה סייע להם רבות בבואם להדריך תלמידים בבית הספר. )2( 8 היות 8. המדריכים תלמידי בית הספר שבו הדריכו: המדריכים הכירו היטב את הווי בית הספר ואף את השפה הייחודית לו. זאת ועוד, התלמידים הכירו אותם ויכלו לפגוש אותם גם מחוץ למסגרת השיעור הייעודי. )1( גורמים המקשים על הפעלת התוכנית, על פי הצוות החינוכי והמדריכים 1 קשיי 1. משמעת בכיתה: כל המדריכים ציינו את הצורך בשמירה על משמעת כקושי שבו הם נתקלו. גם במקרים שבהם הייתה מורה בכיתה, קשיי משמעת הפריעו למדריכים להעביר את הפעילויות שהכינו. גם המורות והמנהל שרואיינו ציינו זאת כגורם מאתגר.,1( )2 2 העיתוי 2. של תחילת התוכנית: בשל אילוצים שונים החלה התוכנית לפעול בבתי הספר בשלב מאוחר יחסית בשנת הלימודים, בסביבות פסח. נוסף לעובדה שהאיחור גרם לכך שהתוכנית הצטמצמה לשלושה מפגשים במקום חמישה, גם המורים וגם 4

8 המדריכים הצביעו על הקשיים שנוצרו בשל כך )1, 2(: המדריכים היו באותה עת בשיא תקופת המבחנים, בעומס לימודי ובהכנות לבגרויות. הם התקשו לוותר על שיעורים שלהם כדי לפנות זמן להדרכה. התלמידים עצמם היו בתקופת מבחנים לקראת סיום השנה. מטבע הדברים, המערכת הבית-ספרית עמוסה מאוד ערב סיום השנה והיה קשה לעשות את כל התיאומים הנחוצים להפעלת התוכנית. 3 מחסור 3. בתמיכה מקצועית: המדריכים אומנם קיבלו הכנה והדרכה לפני כניסתם לכיתות, אך כולם ציינו כי לא קיבלו מספיק ליווי ותמיכה במהלך ההדרכה, בעיקר מתנועת הצופים. חלק מן המדריכים ציינו כי היועצת או דמות אחרת בבית הספר סייעו להם, אך ניכר שהמחסור בליווי מקצועי הקשה על המדריכים הצעירים. )2( 4 מיעוט 4. המפגשים: התוכנית השלמה חולקה לחמישה מפגשים עם תלמידים בכיתות, אולם בסופו של דבר, בשל האילוצים, קוצרה לשלושה מפגשים. חלק מן המדריכים חשו כי עקב כך הם לא הצליחו להעמיק מספיק בנושא וכי לתלמידים דרוש היה זמן נוסף לשם הפנמת החומר. )2( 5 קשיי 5. התארגנות למפגשים: המורות ציינו כי המדריכים לא תמיד הגיעו מוכנים לגמרי לקראת המפגשים, והיו זקוקים לסיוע בהתארגנות לקראתם. )1( 6 מפגשים 6. ארוכים מדי: מפגשים של שעה וחצי הם ארוכים למדי, ובשניים משלושת בתי הספר המורות התרשמו שהמפגשים ארוכים מדי וכי התלמידים החלו לאבד עניין לקראת סופם. לדעתן עדיף היה לקיים מפגשים קצרים וממוקדים יותר. )1( 7 קשיים 7. במערכת השעות: יש קושי ממשי למצוא זמן פנוי במערכת הלימודים של המדריכים ושל התלמידים גם יחד. )1( 8 חוסר 8. קשר עם הצופים במהלך הפעילות: בשניים מבתי הספר ציינו את חוסר הקשר כגורם בעייתי שהקשה על ההתנהלות, על תיאום מועדי ההדרכה, על ליווי ורפלקציה תוך כדי הפעילות ועל סיוע בפתרון בעיות שצצו במהלך העבודה. יש לציין כי גם רכז התוכנית מטעם הצופים ציין כי לא היה קשר טוב עם בתי הספר, דבר שהפריע גם לדעתו להתנהלות מיטבית של התוכנית. )1( 9 חזרה 9. על חומרים שכבר הועברו בכיתות: בחלק מבתי הספר ציינו המורות כי חלק מן הפעילויות והנושאים שהעלו המדריכים בתוכנית כבר הועברו לתלמידים, דבר שגרם למידה מסוימת של שעמום וחזרתיות. )1( 4.2 תובנות שעלו מן הריאיון עם רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים תפקידיו העיקריים של רכז התוכנית מטעם הצופים הם: 1 איתור 1. מדריכים בצופים בשכבת י א-י ב שמוכנים להתנדב לתפקיד. 2 הכנת 2. תוכנית הדרכה למדריכים ויישומה בפועל. תוכנית ההדרכה כללה שני מפגשים עם המדריכים לפני יציאתם לשטח. 5

9 3 ביסוס 3. שיתוף הפעולה עם בתי הספר, בסיועה של נציגת משרד החינוך, כדי לבצע את התיאומים הרבים הנחוצים לפעילות. 4 ליווי 4. יישומה של התוכנית בפועל. בריאיון עם הרכז עלו תובנות חשובות מתוך שנת הפעילות שהסתיימה. מאחר שזו הפעם הראשונה שבה פועלת תוכנית כזו, היו דברים רבים שנלמדו תוך כדי עשייה. אלה הן התובנות העיקריות: גורמים התורמים להצלחת התוכנית 1 חשיבותה 1. של דמות מרכזית לקשר יציב וקבוע עם בית הספר: חוליה מקשרת טובה בבית הספר תורמת רבות להצלחת התוכנית בהיותה גורם שמסייע בפתרון בעיות, בתיאום מפגשים וכדומה. באחד מבתי הספר הדבר הצליח והיועצת, שלקחה על עצמה את ליווי התוכנית, הייתה בקשר קבוע עם הרכז, דבר שהקל על ההתנהלות עם בית הספר. 2 קרבה 2. בגיל לתלמידים: קרבה בגיל היא יתרון בשל היות המדריכים קרובים לעולמם של התלמידים ובשל העובדה שהם עצמם חווים רבים מן הקשיים שעליהם הם מדברים. 3 חיבור 3. בין הפורמלי ללא פורמלי: בתי הספר מייצגים את החינוך הפורמלי ואילו הצופים את החינוך הלא פורמלי. מדריכי הצופים מביאים לבין הספר את הידע והניסיון הרב שצברו במסגרת הצופים, ומספקים לתלמידים חוויה מרעננת ושונה מדרך ההוראה בבית הספר. גורמים המקשים על הפעלת התוכנית 1 קשר 1. עם בתי הספר: לדברי הרכז, הקשר בין בתי הספר לצופים היה אבן נגף בהצלחת התוכנית. בין השאר, הקושי בא לידי ביטוי בזמן ובמאמצים הרבים שנדרשו כדי לשווק את התוכנית לבתי הספר וזאת ללא גיבוי ותיווך מספקים מצד משרד החינוך. הדבר גזל זמן רב בתחילת הדרך, ואף היה צורך להחליף את אחד מבתי הספר שנבחרו לבית ספר אחר שהיה נכון יותר לשתף פעולה. 2 איתור 2. מדריכים מחויבים מספיק: המדריכים בתוכנית הוזמנו להשתתף בשני מפגשי הדרכה אך רובם לא הגיעו לשניהם. המפגש הראשון עסק בנושא הבריונות ברשת וכן באופן העברת שיעורים בכיתה. המפגש השני היה האקתון לכתיבת תוכנית מפורטת למפגשים עצמם. הקושי של המדריכים להתחייב נובע מגילם הצעיר, מן הקושי שלהם להתחייב לפעילות בבית הספר שהיא שונה מפעילותם כמדריכים בצופים ומעומס הפעילויות הנוספות שלהם )פעילים בצופים, לומדים בתיכון ומשתתפים בפעילויות כגון ספורט ומוזיקה(. 3 שימור 3. המוטיבציה של המדריכים במהלך התוכנית: כפי שצוין בסעיף הקודם, מדובר בבני נוער מתבגרים שלמרות כוונותיהם הטובות, לעיתים מאבדים עניין בפעילות שהתחילו. הרכז חושב כי יש לחפש דרכים לשמר את המוטיבציה של המדריכים המתנדבים, בין השאר על ידי אמצעים חיצוניים כמו הענקת תעודת הוקרה, מתן ציון בתעודה או כל דרך אחרת. 4 עבודה 4. עם שלושה שבטים: לתוכנית התנדבו מדריכים משלושה שבטי צופים. הפיזור היקשה על הרכז להיות בקשר קרוב איתם. 6

10 5 הכנסת 5. התוכנית למערכת הבית-ספרית: רכז הצופים נתקל בקושי רב להכניס את התוכנית החדשה לתוך מערכת השעות הבית-ספרית הסבוכה והעמוסה. לדבריו, עדיף היה לתאם את שעות פעילות התוכנית לפני תחילת שנת הלימודים ובכך לאפשר לה לפעול במלואה. 6 העיתוי 6. של תחילת התוכנית: התוכנית החלה מאוחר מדי במהלך השנה, בזמן שבו התלמידים כולם עסוקים בבחינות ובהכנות לסוף השנה. כך נוצר מצב שבאחד מבתי הספר התקיים המפגש השלישי בשבוע האחרון ללימודים. כדי להצליח, על התוכנית להתחיל סמוך לתחילת השנה ובכך לאפשר עבודת עומק ללא הלחץ של סוף השנה המתקרב. 7 הצורך 7. במתן הדרכה וליווי: המדריכים הצעירים קיבלו הכנה לפני הכניסה לכיתות, אך תהליך הליווי במהלך עבודתם לא היה רציף וקבוע, ואין ספק שהדבר נחוץ, כפי שציינו הם עצמם וכן המורים. 5. דיון ומבט לעתיד התוכנית לי- MEET נולדה מתוך המאמץ של כל העובדים עם בני הנוער לפתח מגוון מענים לקידום התנהלות בריאה ומאוזנת ברשת ולמניעת בריונות ופגיעה. ייחודה של התוכנית טמון בכך שהיא מפגישה שני שחקנים גדולים בעולמם של בני הנוער בתי הספר ותנועת נוער. המפגש ושיתוף הפעולה בין שני הגורמים הללו כמעט מתבקש בשל היתרון הגדול של יצירת רצף בין מסרים ופעילויות הנעשות בבתי הספר בתחום זה, ובין הנעשה בפעילויות של הצופים. רצף זה יחזק את המסרים, יעצים אותם ויציג לבני הנוער מסגרת התייחסות יציבה אחת שתסייע להם להבין את החשיבות של התנהלות נכונה ברשת. התוכנית סיימה את שנת הפיילוט הראשונה, ומן הראיונות שקיימנו בתהליך הלמידה עלה כי חלק מן היעדים שהוגדרו בתחילת הדרך מומשו ואילו אחרים לא מומשו. כך למשל, הצליחו יוזמי התוכנית לפתח שיטת עבודה ייחודית שמשלבת את היתרונות של תנועה הצופים עם אלו של המערכת הבית-ספרית. כמו כן, נבנו מערכי שיעור זמינים לשימוש של תוכניות דומות בעתיד. אשר לשביעות הרצון של התלמידים והשפעת התוכנית עליהם, לא ניתן היה למדוד זאת בתהליך הלמידה הנוכחי. משיחות עם מדריכים ומורים עלה כי ברוב הכיתות שבהן הועבר החומר, התלמידים דיווחו על למידה משמעותית ועל החשיבות של העיסוק בנושא. כדי להמשיך ולפתח את התוכנית יש לבדוק ולמדוד מדידה שיטתית את השפעת התוכנית על התלמידים. תהליך הלמידה הנוכחי אפשר לזהות חמישה גורמים חשובים שיכולים לתרום להצלחת התוכנית בהמשך הדרך: 1 בניית 1. מנגנון לשיתוף פעולה מוצלח בין בתי הספר לתנועת הצופים. מנגנון זה יאפשר כניסה מסודרת של התוכנית לבתי הספר וקיום תקשורת רציפה בין שני הגופים. עבודה מסודרת כזו תחל בהצגת התוכנית לבתי הספר מבעוד מועד, על ידי גורם בעל סמכות במשרד החינוך ו/או ברשות. לאחר קבלת הסכמת בית הספר חשוב למנות רפרנט בית-ספרי לתוכנית שעימו יתנהל בקביעות איש הקשר מטעם תנועת הצופים. 2 איתור 2. ושימור של מדריכים בתוכנית. המדריכים הם אלו שמעבירים את התכנים בפועל. לפיכך, יש להשקיע בהדרכתם, בהכנתם לכניסה לכיתות ובשמירה על המוטיבציה שלהם במהלך התוכנית. רצוי שכל זאת ייעשה בתיאום בין הצופים לבין בתי הספר. 7

11 3 ליווי 3. והדרכה למדריכים המתנדבים. חשוב לקיים הדרכה קבועה לאחר כל מפגש וגם בתום התוכנית. המדריכים, שהם בני נוער, נתקלים בקשיים במפגש עם התלמידים בכיתות וזקוקים לסיוע של גורם מקצועי מנוסה. ההדרכה אף תשמש ערך מוסף של התוכנית שלא דובר רבות והוא הלמידה וההתפתחות האישית של המדריכים המתנדבים. 4 תחילת 4. פעילות במועד הנכון. עיתוי תחילת התוכנית יכול להיות גורם מכריע בהצלחתה או בכישלונה; כל המרואיינים הדגישו כי חשוב שהתוכנית תחל לפעול בתחילת השנה ותסתיים לפני תחילת תקופת המבחנים. 5 גמישות 5. בהתאמת המענים לצרכים הייחודיים של בית הספר. הגמישות מאפשרת לתת מענה טוב יותר למאפייני בתי הספר. כך למשל, בתחילת הדרך תוכננו שיעורים שיועברו לכלל הכיתה, אולם בהמשך ראו המדריכים והמורות כי עדיף לפצל את הכיתות לשתיים כדי להתמודד עם בעיות משמעת. 8

12 נספח א דוגמאות לפעילויות שהמדריכים העבירו בכיתות מהו סל הערכים שלי והגבולות האדומים שלי? ביחידה זו נעסוק בסל הערכים האישי של כל תלמיד: במה הוא מאמין? מה הדברים החשובים לו? ומהם הערכים שלאורם הוא פועל ביום יום? בחלק השני של היחידה נעסוק בגבולות האדומים של כל תלמיד, נבחן סיטואציות שונות ומצבים מורכבים שבהם הוא יכול להימצא, וניתן מקום לתחושות השונות בנוגע לגבולות המצויים אצל כל תלמיד. סיכום מה למדנו ואילו כלים שיש לנו בהתמודדות מול קבוצה \ בריונות? ביחידה זו יתקיים סיכום לתהליך הלמידה: עם איזה ידע וכלים הם יוצאים? אילו דברים חדשים הם הבינו? בהמשך לכך מה התפקיד שאותו הם בוחרים לקחת בתקשורת ברשת? עם איזה כלים הם יוצאים לעידוד שיח חיובי ולטיפול בבריונות ברשת כפרטים וקבוצה. מהם החששות שלהם ומהן התקוות? ביחידה זו חשוב לצאת עם תוצר: אמנה אישית וכיתתית לכללי התנהגות ברשת. פעילות בנושא: מה הסכנות והרווחים באינטרנט ואיך אנחנו יכולים לפעול לפי הקווים האדומים שלנו? נשים על דפי A3 של שמות רשתות חברתיות באינטרנט ונדביק על הלוח/ קיר: פייסבוק; ואתאם; אינסטגרם; יוטיוב; מיוזקלי; אחר נחלק לתלמידים מדבקות ונבקש שישימו חמש מדבקות איפה שהם נמצאים הכי הרבה, ארבע במקום אחרי זה וכן הלאה עד 0 לרשת החברתית שבה משתמשים הכי מעט. לאחר מכן נשאל: כמה אחוזים מן הזמן שבו הם בקשר עם אנשים הם מבלים ברשתות חברתיות? מה טוב בזה? ומה פחות טוב לדעתם? 15 דק', אביזרים: מדבקות קטנות, כותרות של הרשתות החברתיות. 9

13 נבקש מכל אחד מן התלמידים לחשוב על מקרה שהוא חווה בעצמו או שמישהו אחר שהוא מכיר חווה, של לחץ קבוצתי בהקשר של תקשורת ברשת. מי שרוצה מוזמן לשתף. נשאל: באיזו מידה אנחנו בכלל יכולים לעמוד מול לחץ קבוצתי? מה יכול לעזור לכם כדי שתוכלו להיות יותר עצמאיים בדעות שלכם )אפשר להזכיר את הקווים האדומים מן הפעילות הראשונה( באילו מקרים תצליחו לעמוד מול לחץ קבוצתי ובאילו מקרים בדרך כלל זורמים? נבקש מכל תלמיד לחשוב על שני דברים : דבר אחד שלקח מן הפעילות תובנה, מחשבה, משהו שלמד, משהו שירצה ליישם דבר אחד שאם יסכימו עליו בכיתה אז יצליחו למנוע בריונות ברשת את זה נבקש שירשמו בפתק שנחלק. לאחר 3-2 דקות נערוך סבב שיתוף ובו כל אחד מן התלמידים והתלמידות ישתפו את מה שלקחו ואת ההמלצה שלהם לכיתה לגבי התנהגות שתמנע בריונות ברשת. נאסוף את כל ההמלצות ונשאל את הכיתה אילו המלצות הם מסכימים לאמץ כקבוצה.נאסוף את כל ההמלצות שיוסכמו, נרשום אותן על פלקט ונכין יחד אמנה כיתתית על פי הדברים שנכתבו.בעזרת חומרי היצירה נוכל לקשט את האמנה. הערה למדריך/ה: הפעילות הזו חשובה ביותר, היא מסכמת את שלוש הפעולות ומשאירה לכיתה תוצר אשר יסייע להם לבנות תרבות אחרת של שיח ותקשורת אשר תוכל לצמצם ולמנוע תופעות של בריונות ברשת. חשוב להקדיש לפעילות הזו את הזמן הנדרש. 10

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט שער לאקדמיה במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים המחקר הוזמן

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint בית ספר שריד מנהלת בית הספר : שגב ורד סגנית בית הספר: עירית אייזיק יועצת בית הספר: ענת ויתקון-קורון רכזת צרכים מיוחדים : חנה בוטנרו רכזת א-ב : קרן מזן צוות א-ב : קרן מזן, רויטל סמט, יעל סעדיה, נתלי כהן,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ

29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ 29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומיטיבה לצורך התפתחותם המקיפה הם מהתפקידים החשובים של

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פרויקט העצמת מנהיגות צעירה באמצעות כיתות פתוחות בחצרות בתי הספר מודפס על נייר ממוחזר

פרויקט העצמת מנהיגות צעירה באמצעות כיתות פתוחות בחצרות בתי הספר מודפס על נייר ממוחזר פרויקט העצמת מנהיגות צעירה באמצעות כיתות פתוחות בחצרות בתי הספר מודפס על נייר ממוחזר אני מאמין בנוער היהודי, הוא לא יבוז לקטנות ולא יירתע מגדולות )מדברי דוד בן גוריון( שלום רב, העם היהודי יסד בשנת 1901

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה מחלקת ספו

מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה מחלקת ספו מועצה אזורית זבולון מחלקת ספורט ונוער חוברת פעילות חוגי העשרה לילדים, נוער ומבוגרים - בגוש, בנופית וביגור תוכנית פעילות לשנת תשע ה 2014-2015 מחלקת ספורט ונוער שלך ובשבילך! מחלקת ונוער ספורט פלרם מקדם את

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מרכז אנגלברג לילדים ולנוער הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכ

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מרכז אנגלברג לילדים ולנוער הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכ מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מרכז אנגלברג לילדים ולנוער הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול 2008 מחקר הערכה רות ברוך-קוברסקי מרים כהן-נבות

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד