מק"ט בזק manual tr / מדריך הפעלה נתב אלחוטי NETGEAR DGN1000 למוקד התמיכה חייגו: 166 או גילשו: למוקד התמיכה חייגו: 166 או

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מק"ט בזק manual tr / מדריך הפעלה נתב אלחוטי NETGEAR DGN1000 למוקד התמיכה חייגו: 166 או גילשו: למוקד התמיכה חייגו: 166 או"

תמליל

1 מק"ט בזק manual tr / מדריך הפעלה נתב אלחוטי NETGEAR DGN1000 למוקד התמיכה חייגו: 166 או גילשו: למוקד התמיכה חייגו: 166 או גילשו: רשת ביתית אלחוטית - BNET

2 כל הזכויות שמורות לחברת בזק ולחברת היטס טלקום ת. בע"מ. כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי בשל כך. מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת בטעות אנא הודיע על כך לבזק. במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע נוסף על המוצר בלבד. הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד. ט.ל.ח

3 תוכן עניינים עמוד מבוא תכולת ערכת הנתב האלחוטי תיאור והסבר נוריות וממשקי פנל הקדמי תיאור והסבר ממשקי פנל אחורי התקנת הנתב האלחוטי איור חיבורים לנתב האלחוטי הגדרת כרטיס רשת רגיל / אלחוטי תהליך הסרת חייגן )במידה וקיים( לקוחות בעלי מערכת הפעלה XP לקוחות בעלי מערכת הפעלה WIN7 תהליך התקנת הנתב האלחוטי הגדרות USB חיבור USB כהתקן איחסון לשיתוף קבצים מיפוי כונן רשת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה XP מיפוי כונן רשת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה WIN7 הוצאת והכנסת התקן USB מהנתב חיבור USB כשרת מדפסות תהליך הגדרת מדפסת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה XP הגדרת מדפסת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה WIN7 מיקרופילטרים הוראות בטיחות שיקולי בטיחות כלליים הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח איתור תקלות מאפיינים וממשקים תאימות לתקנים תעודת אחריות הפרטים שלי - NETGER מידע כללי

4 1. מבוא תודה שבחרת בנתב אלחוטי של חברת בזק כשער הכניסה שלך לעולם האינטרנט המהיר. המכשיר האלחוטי שלך כולל מאפשר לך ליצור רשת מחשבים מקומית ולחברה לקו ADSL בודד ובנוסף הנתב תומך בחיבור אחד בתקן.USB HOST 2.0 הערה חשובה! לצורך חיבור הנתב ברשת ה-,LAN המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס רשת.10/100 base-t לצורך חיבור אלחוטי Wireless LAN המחשב חייב להיות מצויד בהתקן רשת אלחוטית בתקן b או g או n שירותי תמיכה מסביב לשעון שירות ADSL האינטרנט המהיר הינו ידידותי ונוח לשימוש. אם בכל זאת נתקלתם בשאלה או בבעיה, מוקד התמיכה הטכנית שלנו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע )למעט יום כיפור( בטלפון 166. לנוחיותך, למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של בזק בכתובת הבאה: לידיעתך, ניתן להצטרף לשירותי תמיכה מורחבים הניתנים על ידי מוקד התמיכה. להצטרפות או פרטים נוספים חייג תכולת ערכת הנתב האלחוטי יש לוודא שקיבלת את כל הפריטים הבאים בחבילה שלך: א. נתב אלחוטי NETGEAR DGN1000 ב. ספק כוח ג. כבל רשת RJ-45 לחיבור בין הנתב למחשב ד. כבל טלפון RJ-11 לחיבור בין הנתב לבין קו ה- ADSL בברכה, חברת בזק. ה. מדריך הפעלה ו. מדריך התקנה מהיר 7 6

5 3. תיאור והסבר נוריות וממשקי פנל קדמי 4. תיאור והסבר ממשקי פנל אחורי מס' נורית מצב ירוקה תאור הנתב פועל אדומה כבויה נתב מבצע אתחול הנתב כבוי מס' תיאור הסבר Power 1 ירוקה ירוקה מהבהבת קיימת תקשורת בין הנתב למחשב במהירות 100Mbps מתבצעת העברת נתונים במהירות 100Mbps שקע טלפון המחבר את הנתב אל קו ה ADSL דרך המיקרו פילטר באמצעות כבל RJ-11 ADSL 1 כתומה כתומה מהבהבת קיימת תקשורת בין הנתב למחשב במהירות 10Mbps מתבצעת העברת נתונים במהירות 10Mbps שקעי Ethernet המחברים את הנתב אל המחשבים בבית באמצעות כבלי RJ-45 )ניתן לחבר עד ארבעה מחשבים בחיבור זה( ETHERNET 2 LAN1 LAN4 2 כבויה אין תקשורת בין הנתב למחשב ירוקה ירוקה מהבהבת הנתב מסונכרן לקו ה ADSL הנתב מנסה להסתנכרן לקו ה ADSL On/Off כפתור לכיבוי והדלקת הנתב 3 DSL Link 3 כבויה הנתב אינו מסונכרן לקו ה ADSL ירוקה ירוקה מהבהבת הנתב מקושר לספק האינטרנט ומתבצעת תעבורה דו כיוונית מתבצעת תעבורת נתונים חיבור לספק הכוח של הנתב יש להשתמש רק בספק המקורי שסופק עם המכשיר POWER 4 Internet )WAN( 4 כבויה ירוקה כבויה אין חיבור לספק אינטרנט ממשק USB המאפשר חיבור לכונן התקן מחובר חיצוני ואו למדפסת כשרת מדפסות לא מחובר התקן הכפתור נמצא בגב התחתון של הנתב לחיצה על הכפתור מחזירה את הנתב לקונפיגורציה הראשונית שלו RESET 5 USB 5 ירוקה כבויה אלחוטי מופעל אלחוטי מופסק לחיצה ארוכה על הכפתור מפעילה/ מבטלת את השידור אלחוטי Wireless 6 ירוקה מהבהבת ירוקה הנתב מנסה להתחבר למכשיר Wi-Fi התומך ב - WPS לחיצה ארוכה לא קיים התקן WPS Push "N" Connect (WPS) 7 כבויה מחובר להתקן WPS 9 8

6 5. התקנת הנתב האלחוטי 5.1 איור חיבורים למודם נתב אלחוטי חבר את תושבת הנתב לגוף הנתב על מנת להעמידו בהתאם לאיור )ניתן להניח את הנתב גם בצורה מאוזנת(. חבר את הנתב לחשמל באמצעות הכבל השחור. חבר את ספק הכוח בצידו האחורי של הנתב וכן חבר לשקע החשמל. חבר את הנתב לשקע הטלפון באמצעות הכבל האפור. חבר קצה אחד של כבל הטלפון לכניסת DSL בפנל האחורי של הנתב ואת הקצה השני של כבל הטלפון חבר למקרופילטר לכניסת.ADSL חבר את הנתב למחשב באמצעות הכבל הלבן עם המחברים הצהובים. חבר קצה אחד של כבל רשת לאחת מתוך ארבעת כניסות הרשת בנתב ואת קצה השני של כבל הרשת חבר לכרטיס הרשת שבמחשב. הדלק את הנתב. הפעל את הנתב על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה המופיע בצידו האחורי של הנתב. לאחר מספר שניות, נורית ה- POWER ( ) תדלוק ונורית ( DSL ) תהבהב למספר שניות עד שתדלוק קבוע. בנוסף תדלוק גם נורית ETHERNET בהתאם לחיבור בגב הנתב בעת חבור לרשת תדלוק גם נורית ( Internet (. * לתשומת ליבך: במידה וגלשת בעבר באמצעות מודם, עליך להסיר את החייגן המותקן במחשבך. פתח את דפדפן האינטרנט. התקדם בהתאם להנחיות המפורטות במסכים המתקבלים עד לסיום ההתקנה. * תהליך ההתקנה עשוי להימשך מספר דקות ויש להמתין לסיומו חיבור 2 לחשמל 5 כפתור הפעלה 4 כניסות רשת 3 חיבור קו אינטרנט מיקרופילטר מחשב חיבור מכשיר טלפון 6 ETHERENET ON/0FF 11 10

7 5.2 הגדרת כרטיס רשת רגיל / אלחוטי כרטיס הרשת במחשב שלך עובד בתצורת DHCP וכתובת ברירת המחדל של הנתב הינה עם מסכת רשת , במידה והינך רוצה להגדיר כתובת IP ידנית, יש להשתמש בפורמט הכתובת הבאה xג )טווח מספור ה- X הינו בין הספרות 1-137( עם מסכת רשת בלבד. בחר חיבורי רשת Connections( )Network 5.3 תהליך הסרת חייגן )במידה וקיים( לבעלי מערכת הפעלה Windows XP בשולחן העבודה, לחץ התחל )Start( ובחר הגדרות )Setting( -< לוח בקרה Panel( )Control תחת הכותרת פס רחב )Broadband( לחץ קליק ימיני על העכבר, על הסמל של ה חייגן ובחר באפשרות מחק )Delete( 13 12

8 5.3.2 לבעלי מערכת הפעלה Win7 בשולחן העבודה, לחץ התחל )Start( ובחר לוח בקרה Panel( )Control תחת הכותרת מרכז הרשת והשיתוף center( )Net Work and sharing בחר ב"שנה הגדרות מתאם" תחת הכותרת פס רחב )Broadband( לחץ קליק ימני על העכבר, על הסמל של ה"חייגן" ובחר באפשרות מחק )Delete( בחר "מרכז רשת ושיתוף" Center( )Network and Sharing 15 14

9 5.4 תהליך התקנת המודם נתב האלחוטי פתח את דפדפן האינטרנט, בשלב זה הנתב מבצע רישום למערכות בזק. במידה והדף אינו נפתח יש למחוק את המלל בשורת הכתובת ולרשום במקומו את הכתובת הבאה: הנתב כעת מאמת את הפרטים ומתחבר לאינטרנט במסך המתקבל יש לבחור את שם ספק האינטרנט שלך מתוך הרשימה. סיומת ספק האינטרנט תתעדכן באופן אוטמטי לאחר סימן הכרוכית במידה וספק האינטרנט אינו מופיע ברשימה יש להזין באופן ידני, בנוסף, יש להזין את שם המשתמש והסיסמא. )במידה ושם המשתמש והסיסמא אינם נכונים פנה לספק האינטרנט( לנוחיותך בסיום ההתקנה יתקבל פורטל המסייע בהגדרות מתקדמות ברשת הביתית 17 16

10 כדוגמת המסכים הבאים: מפת הרשת הביתית - במסך זה יוצגו כל המחשבים שמחוברים ברשת הביתית שלך הפניית פורטים - במסך זה באפשרותך להפנות פורטים עבור תוכנות אינטרנט נפוצות אבטחת הרשת האלחוטית - במסך זה ניתן להגן על הרשת מפני גורמים שאינם מורשים להשתמש בה. כמו כן, ניתן לשנות את שם הרשת והסיסמא. עידכון ספק האינטרנט - במסך זה באפשרותך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך, במקרה בו החלפת שם משתמש / סיסמא או החלפת ספק אינטרנט גלישה נעימה! 19 18

11 .6 הגדרות USB הנתב תומך בחיבור אחד בתקן.USB Host 2.0 ניתן להשתמש בחיבור זה באופן הבא: 1. לחיבור התקן איחסון נייד. 2. לחיבור מדפסת רשת מיפוי כונן רשת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה XP בשולחן העבודה, לחץ קליק ימני על העכבר על אייקון המחשב שלי )MAP NETWORK DRIVE( ובחר באפשרות מיפוי כונן רשת )My computer( 6.1 חיבור USB כהתקן איחסון לשיתוף קבצים הערה: במידה והינך מעוניין להעתיק קבצים בגודל של 4G ומעלה מהמחשב להתקן האחסון, יש לוודא כי התקן האחסון עובד במערכת קבצים.NTFS )לפרטים נוספים בנוגע לתפעול התקן האחסון יש לפנות לספק ממנו רכשת ציוד זה( יש לחבר את התקן האחסון הנייד לשקע USB בגב הנתב. במידה והתקן האחסון מגיע עם ספק כוח, יש לחבר את הספק לשקע החשמל יש לוודא כי נורית USB בנתב דולקת לאחר חיבור ההתקן יש לפתוח את הדפדפן ולהקליד בשורת הכתובת \\bezeq\usb_storage במסך שיפתח יש לבחור אות לכונן הרשת )DRIVE( תחת הגדרת תיקיה )FOLDER( יש להקליד את הטקסט הבא )Finish( ולחץ על סיום \\bezeq\usb_storage יתקבל המסך הבא המכיל את הקבצים המאוחסנים בהתקן הנייד 21 20

12 בשולחן העבודה יש להיכנס ל מחשב העבודה computer( )My ויתקבל המסך הבא: תחת קטגוריית כונני רשת Drivers( )Network יופיע כונן הרשת שיצרת אשר ניתן לזהותו לפי האות שבחרת בתחילה או לפי השם USB_Storage samba (bezeq( במסך שיפתח יש לבחור אות לכונן הרשת )DRIVE( תחת הגדרת תיקיה )FOLDER( יש להקליד את הטקסט הבא \\bezeq\usb_storage לחץ קליק ימני עם העכבר על כונן הרשת ובחר באפשרות פתח )Open( יתקבל המסך המכיל את הקבצים המאוחסנים בהתקן הנייד מיפוי כונן רשת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה Win 7 בשולחן העבודה, לחץ קליק ימני על העכבר על אייקון ה מחשב העבודה )MAP NETWORK DRIVE( ובחר באפשרות מיפוי כונן רשת )My computer( לחץ על סיום )Finish( בשולחן העבודה יש להיכנס ל מחשב העבודה computer( )My ויתקבל המסך הבא: 23 22

13 תחת קטגוריית מיקומי הרשת Location( )Network יופיע כונן הרשת שיצרת אשר ניתן לזהותו לפי האות שבחרת בתחילה או לפי השם (bezeq( USB Storage samba יש ללחוץ על התקיה המופיעה במסך על מנת לצפות בקבצים המאוחסנים בהתקן הנייד תהליך הגדרת מדפסת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה XP נדרש לבצע התקנה זאת לכל מחשב שברשותך על מנת להשתמש במדפסת. התקן את מנהל ההתקן של המדפסת במחשב )דיסק ההתקנה של המדפסת(. להתחלת התקנת המדפסת יש ללחוץ על התחל יפתח חלון ובו יש להקיש על מדפסות ופקסים הוצאה והכנסת התקן אחסון USB מהנתב כדי לאפשר תקינות עבודה של הנתב והתקן אחסון ה- USB המחובר אליו, יש להקפיד על הדגשים הבאים: 1. יש להמתין דקה אחת לאחר הכנסת התקן האחסון המחובר לנתב ועד לתחילת השימוש בו )כגון פתיחת קובץ( 2. יש להמתין דקה אחת לאחר סגירת חלון ניהול התקן האחסון \\bezeq\usb_storage או את חלון מיפוי כונן הרשת בטרם הוצאתו מהנתב. בחלון הבא יש ללחוץ על הוסף מדפסת 6.2 חיבור USB כשרת מדפסות )פונקציה זאת אינה נתמכת במוקד התמיכה( יש לוודא שברשותך דיסק ההתקנה של המדפסת. יש לחבר את המדפסת לחשמל. יש לחבר את המדפסת באמצעות כבל USB ייעודי לחיבור USB בגב הנתב. יש לוודא כי נורית USB בנתב דולקת לאחר חיבור המדפסת תהליך הגדרת מדפסת במחשב ללקוחות בעלי מערכת הפעלה XP הערה: השימוש במדפסת כמדפסת רשת מחייב התקנת הדרייברים של המדפסת בכול מחשב ברשת. במידה והמדפסת חדשה ולא הותקנה באף מחשב, יש לבצע התקנה מקומית במחשב אחד לפחות ולבצע הדפסה כדי לוודא את תקינות המדפסת

14 בחלון הבא יש ללחוץ על כפתור הבא כעת יש לסמן את האפשרות "צור יציאה חדשה" ולבחור ב: Standard TCP/IP Port ושוב ללחוץ על הבא במסך זה יש לבחור את האפשרות הבאה ואז ללחוץ על הבא כעת יש שוב ללחוץ על הבא 27 26

15 יש להקליד את כתובת הנתב ושוב ללחוץ על הבא יש לוודא כי השדות הבאים מסומנים וכן יש לרשום בשדה שם תור את המילה printer )יש לשים לב כי כל האותיות קטנות(. לסיום יש ללחוץ על אישור במסך הבא נדרש לסמן את האפשרות מותאם אישית ואז ללחוץ על לחצן הגדרות, חוזרים למסך הקודם וכעת לוחצים על הבא כעת לחץ על הבא 29 28

16 כעת יש ללחוץ על סיום יש לוודא כי האופציה הראשונה מסומנת ואז ללחוץ שוב על הבא במסך זה יש לבחור מתוך הרשימה את סוג המדפסת והדגם שברשותך )עפ"י מנהל ההתקן שהתקנו בהתחלה( ואז ללחוץ על הבא במסך זה יש לקבוע את שם המדפסת ברצונכם להשתמש וכן האם להשתמש בה כבררת מחדל וללחוץ על הבא 31 30

17 במסך זה ניתן לבחור האם לשתף את המדפסת )בברירת מחדל מדפסת לא משותפת( ושוב ללחוץ על הבא מסך זה הוא מסך סיום ההגדרה יש ללחוץ על סיום במסך זה אנו יכולים לבחור האם להדפיס עמוד נסיון ושוב ללחוץ על הבא הערה: במידה ובחרנו להדפיס עמוד נסיון יש לבדוק כי בשלב זה העמוד כבר הודפס הגדרת מדפסת ללקוחות בעלי מערכת הפעלה WIN7 נדרש לבצע התקנה זאת לכל מחשב שברשותך על מנת להשתמש במדפסת. התקן את מנהל ההתקן של המדפסת במחשב )דיסק ההתקנה של המדפסת(. להתחלת התקנת המדפסת יש ללחוץ על התחל. יפתח חלון ובו יש להקיש על התקנים ומדפסות

18 בחלון הבא יש ללחוץ על הוסף מדפסת כעת סמן את האפשרות צור יציאה חדשה ובחר באופציה Standard TCP/IP Port להמשך לחץ הבא כעת לחץ על הוסף מדפסת מקומית כעת יש להקליד את כתובת הנתב ולהמשך לחץ על הבא 35 34

19 במסך זה המחשב ינסה לאתר את היציאה ובסיום הוא יעבור למסך הבא יש לוודא כי השדות הבאים מסומנים. יש לרשום בשדה שם תור את המילה printer )יש לשים לב כי כל האותיות קטנות(. לסיום יש ללחוץ על אישור כעת סמן את האפשרות מותאם אישית, ואז ללחוץ על לחצן הגדרות להמשך לחץ הבא חוזרים למסך הקודם וכעת לוחצים על הבא 37 36

20 במסך זה יש לבחור מתוך הרשימה את סוג המדפסת והדגם שברשותך )עפ"י מנהל ההתקן שהתקנו בהתחלה( ואז ללחוץ על הבא במסך זה ניתן לבחור האם לשתף את המדפסת )בברירת מחדל מדפסת לא משותפת( ושוב ללחוץ על הבא במסך זה יש לקבוע את שם המדפסת בו ברצונכם להשתמש ואז ללחוץ על הבא במסך זה ניתן להגדיר את המדפסת כברירת מחדל ולבחור האם להדפיס עמוד נסיון ואז ללחוץ על סיום הערה: במידה ובחרנו להדפיס עמוד נסיון יש לבדוק כי בשלב זה העמוד כבר הודפס

21 7. מיקרופילטרים בכל שקע בו מחובר מכשיר טלפון, חייב להיות מותקן מיקרופילטר תקני של בזק. המיקורפילטר מבצע הפרדה בין שירות רשת ביתית לבין שירות הטלפון. הוא מאפשר לקיים שיחות טלפון תוך כדי גלישה באינטרנט, ללא הפרעות הדדיות. המודם נתב מתחבר לקו ADSL ע י חיבור לשקע ה- ADSL במיקרופילטר המותקן בשקע בזק. השקע שנותר במיקרופילטר, מיועד לחיבור טלפון או פקס ואו ממיר וכו'. נא וודא שבכל שקע טלפון פעיל )טלפון, פקס, ממיר וכו'( בביתך מחובר מיקרופילטר של בזק. אי חיבור מיקרופילטרים בשקעי הטלפון הפעילים יגרום לניתוקים בשירות האינטרנט ושיבושים בקו הטלפון. ללקוח חדש, ניתן לרכוש מיקרופילטר במעמד הקניה )אספקת המיקרו פילטרים באמצעות טכנאי בזק/איסוף ברשת חנויות בזק( ללקוח קיים, ניתן לרכוש מיקורפילטרים ברשת חנויות בזק. בחנויות בזקסטור, ניתן לרכוש שקעים הכוללים בתוכם מיקרופילטר. חברת בזק משקיעה מאמצים מרביים לשמירה על איכות וביצועים גבוהים הן של קו הטלפון והן של האינטרנט המהיר שברשותך, שימוש במיקרו פילטרים מקוריים של בזק, מסייע למנוע תקלות מיותרות. 8. הוראות בטיחות 8.1 שיקולי בטיחות המודם נתב מתוכנן לשימוש ביתי ולכן: אין להשתמש בנתב זה בסביבה בעלת לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה. אין לחשוף את הנתב לטמפרטורה העולה על.40ºC אין לפתוח או לנסות לתקן את המארז המכשיר בכל עת. במידה והנתב חם מידי יש לכבותו, להמתין להתקררותו ולנסות להפעילו מחדש. במידה ועדיין המכשיר לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק. את המכשיר ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום בזק. אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח יציב. חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר. שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי המכשיר ואמינותו. מומלץ לא להתקין את הנתב בארון חשמל חיצוני. 8.2 הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח מנע חדירת מים או לחות. הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנורות דולקים, סיגירות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו. מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים, אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו. 9. איתור תקלות להלן רשימה של בעיות נפוצות. לפני שתבקש תמיכה טכנית אפשר לעיין בפרק זה על מנת לפתור את הבעיה באופן עצמאי. 9.1 הנתב אינו פועל בדוק שנורית ה- Power דולקת בדוק שכבלי הרשת מחוברים היטב 41 40

22 item Standarts (G Router) WAN (ADSL) description IEEE g IEEE b, 2.4 GHz ITU (G.dmt) Annex A, ITU (G.lite), ITU ADSL2 (G.dmt.bus), ITU ADSL2+ בדוק שנורית ה- ( DSL ) דולקת קבוע אם ביצעת את כל בדיקות והפעולות הרשומות מעלה ועדיין הנתב אינו פועל כראוי, בצע איתחול הנתב על ידי כיבוי הנתב, ולאחר כ- 10 שניות הפעל שוב את הנתב. 9.2 נורית ה- ( DSL ) כבויה/מהבהת קו ה- ADSL מנסה להסתנכרן, אך אינו מצליח. וודא שיש צליל חיוג על הקו, וודא כי בכל שקע טלפון פעיל בבית קיים פילטר. וודא כי כבל RJ11 )האפור( מחובר בצד אחד לנתב ומצד שני לפילטר בצד ה-.ADSL 9.3 נורית ה - Internet ( ) כבויה בדוק הקלדה נכונה של שם משתמש וסיסמה שקבלת מספק האינטרנט בנתב. במידה והגדרת נכון, יש לבדוק תקינות שם משתמש וסיסמה מול ספק האינטרנט. הערה: נורית ה - Internet פעילה רק לאחר שנורית ה- ADSL דולקת. 9.4 נורית ( USB ) כבויה התקן ה- USB אינו מחובר בצורה תקינה. לבדיקה יש לחבר את ההתקן למחשב ולראות שאכן ההתקן עולה במחשב. 9.5 בעיות בקליטה אלחוטית במידה ונורית שידור האלחוט של הנתב - WLAN הנמצאת בחלקו הקדמי של הנתב איננה דולקת, יתכן כי בנתב מוגדר מצב ביטול שידור/קליטה אלחוטי ויש לשנות למצב עבודה. המודם נתב האלחוטי עובד בטכנולוגיית WiFi ועשוי להיות חשוף להפרעות וקשיי קליטה עקב תנאי סביבה שונים ומכשירים בעלי יכולות אלחוטיים כגון: טלפון,DECT מקלדת אלחוטית, עכבר אלחוטי וכו. 10. מאפיינים וממשקים מודם נתב אלחוטי, מודם + ADSL2 מהיר נתב מתקדם הכולל 4 ממשקי אתרנט MbPs 10/100 גישה אלחוטית בתקן b/g הכוללת יכולת הצפנה, חומת אש הכוללת מנגנוני הגנה מתקדמים, תהליך התקנה מהיר, יכולות ניהול מתקדמות. ממשק USB 2.0 המאפשר חיבור כונן חיצוני או מדפסת כשרת מדפסות. 11. תאימות לתקנים item Environmental Requirement Operating Temperature Storage Temperature Operating Humidity Range Green Product Requirement RoHS Compliant 0ºC to 40ºC -20ºC to 70ºC 10% to 95% Non-condensing 12. תעודת אחריות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע מ )להלן: בזק( אחראית כלפי הלקוח בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה, עבור ציוד הקצה )להלן המכשיר( שנמסר ללקוח, לפעילותו התקינה של המכשיר למשך תקופה של 12 )שנים עשר( חודשים מיום מסירת המכשיר לידי הלקוח בהתאם למסלולים שפורטו לעיל )להלן תקופות האחריות( ובהתאם לתנאים המפורטים להלן: תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין. כדלקמן: דגם ומספר סידורי של המוצר המכשיר מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר )רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה( תאריך מלא של מסירת המכשיר ללקוח שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת הזהות של הלקוח / שם חברה וח.פ. תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא ומפורט לא תהא תקפה. תנאי אחריות כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר. האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון המכשיר או 43 42

23 השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה. אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום מקסימאלי השווה למחיר ששילם הלקוח בגין המכשיר. בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו, תהא בזק ראשית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשיים, ולכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה, או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק. תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים: במקרה של שמוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא נהוג נכון ו/או סביר. במקרה של בצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק. במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקות ללקוח. על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד. לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע. פרטי המכשיר שם המכשיר + הדגם תאריך קבלה פרטי לקוח שם פרטי ושם משפחה / שם חברה מספר סידורי מספר קבלה /אסמכתא מספר ת.ז. / ח.פ כתובת מספר טלפון פרטי בזק שם החנות + שם נציג השרות/מוכרן חתימה וחותמת נציג השרות /מוכרן מספר טלפון לתמיכה 166 מספר ח.פ. בזק

24 13. הפרטים שלי לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך. מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של חברת בזק. פרטי ספק האינטרנט שם משתמש אצל ספק האינטרנט סיסמה *שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל הספק פרטי ספק האינטרנט שם הרשת האלחוטית SSID סיסמת הצפנה אלחוטית *שם הרשת האלחוטית וסיסמת ההצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים קיימים/עתידיים לרשת הביתית תודה על שיתוף הפעולה! 47 46

25 49 48

26 51 50

27 53 52

28

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::      '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

WorkCentre 3045 Multifunction Printer

WorkCentre 3045 Multifunction Printer Xerox WC 3045 תוכן העניינים 7 בטיחות בטיחות בנוגע לחשמל...8 הנחיות כלליות...8 כבל חשמל...8 כבל קו טלפון...9 בטיחות בעת תפעול... 10 הנחיות תפעול... 10 פליטת אוזון...10 מיקום המדפסת... 10 ציוד למדפסת...

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::      '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Linux חיבור מודם כבלים בממשק USB תחת המדריך נכתב ע"י ג'ס פורטנוי רישיון: GFDL לתגובות, הצעות והערות: לגרסה המעו

Linux חיבור מודם כבלים בממשק USB תחת המדריך נכתב עי ג'ס פורטנוי רישיון: GFDL לתגובות, הצעות והערות:  לגרסה המעו Linux חיבור מודם כבלים בממשק USB תחת המדריך נכתב ע"י ג'ס פורטנוי רישיון: GFDL לתגובות, הצעות והערות: jess@actcom.net.il, jess@cables.org.il לגרסה המעודכנת של מסמך זה גש ל: http://www.freewebs.com/linuxnet/guideslist.html

קרא עוד