Studio 1555 מדריך התקנה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Studio 1555 מדריך התקנה"

תמליל

1 סקדניא פ פותר בעיות החומרה 35 פנייה ל- Dell 47 פנייה מקוונת ל- Dell 48 פתרון בעיות 27 ר רשת קווית כבל רשת, חיבור 7 תמיכת זיכרון 53 תקליטורי,DVD נגינה ויצירה 25 תקליטורים הוצאה 24 שימוש 23 תקליטורים, נגינה ויצירה 24 ש שחזור הגדרות יצרן 40 שחזור מערכת 38 שירות לקוחות 44 ת תוכנית האבחון של Dell 36 תכונות תוכנה 24 תמיכה טכנית 44 66

2 סקדניא מפרטים 52 מצב הזמנה 45 משאבים, מידע נוסף 50 משלוח מוצרים להחזרה או תיקון 46 מתאם זרם חילופין גודל ומשקל 60 59, כ כונן תקליטורים גודלי תקליטורים נתמכים 23 כניסה ל- FTP, אנונימי 45 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה טכנית 45 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה 45 מ מדריך טכנולוגיה של Dell למידע נוסף 50 מוצרים מידע ורכישה 46 מחשב, התקנה 5 מנהלי התקנים והורדות 51 מעבד 52 מפצלי חשמל, שימוש 6 נ נוריות מצב ההתקן 12 נזק, מניעה 5 נתונים, גיבוי 26 ע עזרה קבלת סיוע ותמיכה 43 ערכת שבבים 54 65

3 סקדניא ב בעיות זיכרון פתרון 30 בעיות חומרה אבחון 36 בעיות חשמל, פתרון 29 בעיות, פתרון 27 בעיות תוכנה 31 ג גיבויים יצירה 26 ה הודעות מערכת 34 החזרת פריטים במסגרת האחריות 46 התאמה אישית הגדרות צריכת החשמל שלך 25 שולחן העבודה שלך 25 ז התקנה, לפני שתתחיל 5 התקנה מחדש של Windows 38 התקנת המעמד 6 זרימת אוויר, שמירה על 5 ח י חיבור אינטרנט 9 חיבור )התחברות( לאינטרנט 9 חיבור רשת תיקון 29 חיסכון באנרגיה 25 חשמל חיסכון 25 יכולות המחשב 24 64

4 אינדקס W Windows Vista Program Compatibility Wizard 31 תוכניות( תאימות )אשף A 45 AutoTech D 44 DellConnect 38 Dell Factory Image Restore Dell Support Center 33 Dell ( של התמיכה )מרכז Diagnostics Checklist 47 באבחון( לביצוע פעולות )רשימת 9 אינטרנט שירות ספק 42 מחדש התקנה 38 מחדש התקנה,Windows א 5 וידוא אוורור, 50 נוסף מידע איתור 54 הרחבה אפיק 6 ואנכי אופקי למעמד אפשרויות 51 Dell של התמיכה של האינטרנט אתר לתמיכה אינטרנט אתרי 44 העולם ברחבי I ISP M 9 Microsoft Windows Vista 63

5 נספח הודעה על מוצר של Macrovision מוצר זה כולל טכנולוגית הגנה על זכויות יוצרים המוגן על ידי שיטות תביעה של פטנטים אמריקניים מסוימים וזכויות נוספות של קניין רוחני בבעלות חברת Macrovision ובעלי זכויות נוספים. אין להשתמש בטכנולוגיה זו אלא באישור Macrovision,Corporation והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות צפייה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התירה Macrovision Corporation שימוש אחר במוצר. אין לבצע הנדסה לאחור או פירוק של המוצר. 62

6 םייסיסב םיטרפמ פיזי לחות יחסית )מקסימום(: הפעלה אחסון רום )מרבי(: הפעלה 10% עד 90% )ללא עיבוי( 5% עד 95% )ללא עיבוי( 15.2 עד 3048 מ' 50( עד 10,000 רגל( 61

7 םיטרפמ םייסיסב פאונד( )0.64 ק"ג 0.29 חילופין זרם מתאם כבלים( )עם משקל )E-series( 90 W גובה רוחב עומק כבלים( )עם משקל טמפרטורות: תחום הפעלה פאונד( )0.57 ק"ג 0.26 ללא,Auto-Air )מתאם וכבל חילופין זרם כבל ישר( זרם מאריך חילופין זרם מתאם אחסון פיזי גובה רוחב עומק של סוללה )כולל משקל תאים(: 4 מ- פחות על להגדרה ניתן 65 עד 40 פרנהייט( 149 עד 40 ( 70 עד 40 פרנהייט( 158 עד ) 40 )Auto-Air )מתאם 38.9 עד מ"מ 25.3 עד אינץ' )0.996 מ"מ אינץ'( 1.23 מ"מ אינץ'( )14.63 מ"מ 253 אינץ'( ) kg אינץ'( )0.6 מ"מ 16 אינץ'( )2.8 מ"מ 70 אינץ'( )5.8 מ"מ 147 פאונד( )0.76 ק"ג צלזיוס 35 עד 0 פרנהייט( 95 עד )32 צלזיוס 40 עד 0 פרנהייט( 104 עד )32 )Auto-Air )מתאם 60

8 םיטרפמ םייסיסב סוללה טמפרטורות: תחום הפעלה אחסון מטבע סוללת חילופין זרם מתאם כניסה מתח )מרבי( כניסה זרם כניסה תדר יציאה הספק צלזיוס 35 עד 0 פרנהייט( 95 עד )32 65 עד 40 פרנהייט( 149 עד 40 ( CR-2032 חילופין זרם וולט חילופין זרם וולט )Auto-Air )מתאם חילופין זרם מתאם )90W( יציאה זרם )65W( יציאה זרם נקוב יציאה מתח ממדים: )E-series( 65 W גובה רוחב עומק היותר )לכל 5.62A שניות( 4 של בפעימה )רציף( 4.62 A היותר )לכל 4.34A שניות( 4 של בפעימה )רציף( 3.34A /- 1 VDC אינץ'( )0.6 מ"מ 16 אינץ'( )0.59 מ"מ 15 )Auto-Air )מתאם אינץ'( )2.6 מ"מ 66 אינץ'( )5.0 מ"מ A )Auto-Air )מתאם 2.5 A Hz או 90W 65 W 59

9 םייסיסב םיטרפמ סוללה סוללה סוג עומק גובה רוחב משקל סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 4 תאים/ 6 תאים/ 9 תאים מתח 11.1 וולט זרם ישר) 6/9 תאים( 14.8 וולט זרם ישר )4 תאים( משך טעינה 4 שעות )מקורב(: מחשב כבוי זמן פעולה אורך חיים )מקורב( משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתאים של צריכת חשמל מוגברת. למידע נוסף, עיין במדריך הטכנולוגיה של.Dell 300 מחזורי טעינה/פריקה 48.3 מ"מ )1.9 אינץ'( )4/6/9 תאים( 20.4 מ"מ )0.8 אינץ'( )4/6 תאים( 37.8 מ"מ )1.5 אינץ'( )9 תאים( מ"מ )8.13 אינץ'( )4/6 תאים( מ"מ )11.2 אינץ'( )9 תאים( 0.24 ק"ג )0.54 פאונד( )4 תאים( 0.34 ק"ג )0.75 פאונד( )6 תאים( 0.5 ק"ג )1.1 פאונד( )9 תאים( 58

10 םיטרפמ םייסיסב תצוגה פיקסל רוחב TrueLife עם HD בקרים מקלדת מקשים מספר פריסה mm בבהירות לשלוט ניתן מקשים קיצורי באמצעות עיין נוסף, מידע )לקבלת של הטכנולוגיה במדריך.)Dell וקנדה(; )ארה"ב 86 )יפן(; 105 )אירופה(; 102 )ברזיל( 104 )אופציונלי( מצלמה פיקסל וידיאו רזולוציית תצוגת זווית אלכסון מגע משטח מיקום רזולוצית לוח )מצב X/Y גרפי( גודל רוחב גובה מגה-פיקסל x 1200 ~ 320 x 240 )30fps ב- 640 x ) cpi אזור אינץ'( )2.87 מ"מ פעיל חיישן אינץ'( )1.57 מ"מ מלבני QWERTY/AZERTY/Kanji 57

11 םייסיסב םיטרפמ יציאות ומחברים שמע IEEE 1394a Mini-Card מתאם רשת מחבר מיקרופון, שני מחברים לאוזניות סטריאו/רמקולים מחבר טורי של 4 פינים )אופציונלי( אחד מסוג, Type IIIA 2 חריצי Mini-Card מלאים יציאת RJ-45 esata USB וידאו מחבר 7 פינים/ 4 פינים esata/usb משולב שני מחברי 4 פינים תואמי USB 2.0 מחבר של 15 חורים תצוגה סוג )TrueLife( ממדים: גובה רוחב אלכסון רזולוציה מקסימלית: WLED HD TrueLife של 15.6 אינץ' מ"מ )7.61 אינץ'( מ"מ )13.55 אינץ'( מ"מ )15.6 אינץ'( TrueLife עם HD קצב רענון זווית פעולה זוויות צפייה: אופקית אנכי 1366 x Hz 0 )סגור( עד 140 )TrueLife עם HD( ± / 30 )TrueLife עם HD( 19 פינים HDMI 56

12 םייסיסב םיטרפמ וידאו שמע משולב בלוח המערכת Mobile Intel GMA 4500MHD עד 358 MB של זיכרון משותף המרת סטריאו ממשק פנימי ממשק חיצוני רמקול 24 סיביות )אנלוגי לדיגיטלי ודיגיטלי לאנלוגי( Intel High-Definition Audio מחבר מיקרופון, מחבר לאוזניות סטריאו/רמקולים שני רמקולים 4.5 -אום וסאב-וופר אחד 4 -אום LVDS HDMI 1.2 UMA סוג וידאו בקר וידאו זיכרון מסך ממשק LCD תמיכה ב- TV IDT מסוג Codec 92HD73C High Definition Audio High Definition Audio 5.1 ערוצים שמע סוג שמע בקר שמע מגבר רמקול פנימי בקרי עוצמת קול 2 ואט לערוץ לתוך 4.5 -אום ו- 3 ואט לערוץ סאב-וופר תפריטי תוכנה או מקשי מקלדת 55

13 םייסיסב םיטרפמ פרטי מחשב תקשורת Ethernet 10/100/1000 LAN על לוח המערכת Intel GM45/PM45 + ICH9M ערכת שבבי מערכת מתאם רשת x 1 חצי Mini-Card ל- WLAN לתצורה בסיסית רוחב ערוץ נתונים 64 סיביות רוחב ערוץ DRAM רוחב ערוץ כתובת מעבד אפיקים דו-ערוציים )2( של 64-bit 32 סיביות 2 MB PCI-E X16 Flash EPROM ערוץ גרפיקה אלחוט x 2 Mini-Card מלאים )אופציונלי( WWAN ExpressCard כרטיס עם טכנולוגיה אלחוטית Bluetooth וידאו 32 סיביות ערוץ PCI מודם חיצוני V.92 56K USB תקשורת סוג מודם בקר מודם מודם חומרה נפרד סוג וידאו בקר וידאו זיכרון מסך משולב בלוח המערכת ATI Mobility Radeon HD 4570 GDDR3 256MB/512MB Universal Serial Bus )USB( ממשק מודם 54

14 םיטרפמ םייסיסב Intel Core 2 800MHz/(Duo )1066MHz Intel Pentium Dual Core ) 667MHz ( Intel Celeron )667Mhz( Intel ICH9M ExpressCard/34 מ"מ( ) V ו- 1.5 V מעבד חיצוני ערוץ תדר ExpressCard בקר ExpressCard נתמכים כרטיסים מחבר גודל ExpressCard זיכרון מחברים קיבולות זיכרון סוג מינימלי זיכרון מקסימלי זיכרון SODIMM מחברי שני למשתמש הנגישים 4 ו-GB 2 GB, 1 GB 800 MHz SODIMM DDR2 אחד( )ערוץ 1 GB )4G x2 כפול )ערוץ 8 GB אינו 4 GB מ- הגדול זיכרון מפרט הערה: של )OS( הפעלה מערכת עבור היטב נתמך סיביות. 32 הזיכרון לשדרוג הוראות לקבלת הערה: התמיכה שבאתר השירות במדריך עיין שלך,.support.dell.com בכתובת Dell של פינים 26 53

15 L2 מטמון 6 MB או 3 MB 1 MB 1 MB 1 MB - ) Intel 64 KB לליבה( 32 KB בסיסיים מפרטים מערכת דגם Dell Studio 1555 להזדקק עשוי שאתה בסיסי מידע מספק זה סעיף של ושדרוג התקנים מנהלי עדכון התקנה, בעת לו המחשב. מאזור להשתנות עלולות ההצעות הערה: תצורת אודות נוסף מידע לקבלת לאזור. )התחל( Start על לחץ שלך, המחשב ובחר ותמיכה( )עזרה Help and Support המחשב אודות מידע להצגת האפשרות את שלך. מעבד סוג Intel Core 2 Duo מעבד Intel Pentium מעבד Dual Core Intel Celeron מעבד Dual Core Intel Celeron מעבד L1 מטמון 52

16 םיפסונ םיבאשמו עדימ שופיח אם עליך: לחפש מידע על שיטות הבטיחות המומלצות עבור המחשב עיין במידה בנוגע לאחריות, תנאים והתניות )ארה"ב בלבד(, הנחיות בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע ארגונומיה והסכם רישיון למשתמש הקצה. לאתר את תגית השירות/קוד השירות המהיר שלך עליך לאתר את תגית השירות כדי לזהות את המחשב שלך באתר support.dell.com או לפנות לתמיכה הטכנית. לחפש מנהלי התקנים והורדות. לגשת לתמיכה הטכנית ולעזרה למוצר. לבדוק את מצב ההזמנה של רכישות חדשות שביצעת. לחפש פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות. לאתר מידע על עדכונים של הרגע האחרון בנוגע לשינויים טכניים במחשב שלך או חומר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים. ראה: עיין במידע הבטיחות ומסמכים בנושא תקינה אשר צורפו למחשב שברשותך, וראה גם את עמוד הבית בנושא עמידה בתקנים Regulatory( )Compliance Homepage בכתובת. צדו האחורי או התחתון של מחשבך. אתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com 51

17 חיפוש מידע ומשאבים נוספים אם עליך: להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. להפעיל תוכנית אבחון עבור מחשבך, להתקין מחדש תוכנת מערכת מחשב נייד או לעדכן מנהלי התקנים עבור המחשב וקובצי.readme לקבלת מידע נוסף על מערכת ההפעלה שלך, על תחזוקת ציוד היקפי, אינטרנט,,Bluetooth עבודה ברשת ודואר אלקטרוני. לשדרג את מחשבך עם זיכרון חדש או נוסף, או עם כונן קשיח חדש. להתקין מחדש או להחליף חלק שחוק או פגום. ראה: מדיית מערכת ההפעלה. המדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( של.Dell הערה: מנהלי התקנים ועדכוני תיעוד ניתן למצוא באתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com מדריך הטכנולוגיה של Dell המותקן בכונן הקשיח. מדריך השירות שבאתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com הערה: במדינות מסוימות, פתיחה והחלפה של חלקים במחשב עלולה לגרום לביטול תוקף האחריות. בדוק את האחריות ומדיניות ההחזרה שלך לפני שתבצע פעולות בתוך המחשב. 50

18 הרזע תלבק 49

19 הרזע תלבק עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה כדי לקבוע את תוכן קובצי האתחול של המחשב. אם המחשב מחובר למדפסת, הדפס כל קובץ. אחרת, רשום את התוכן של כל קובץ לפני שתתקשר לחברת.Dell הודעת שגיאה, קוד צפצוף או קוד אבחון: תיאור הבעיה והליכים שביצעת לפתרון הבעיה: פנייה אל Dell ללקוחות בארה"ב, אנא התקשרו 800-WWW-DELL.) ( הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של.Dell Dell מספקת מספר אפשרויות תמיכה ושרות מקוונות ובאמצעות הטלפון. הזמינות משתנה לפי מדינה ומוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים באזורך. לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:. 1 בקר 1 באתר. support.dell.com. 2 בחר 2 את המדינה או האזור שלך בתפריט הנפתח Choose A Country/Region )בחר מדינה/אזור( שבתחתית הדף.. 3 לחץ 3 על Contact Us )פנה אלינו( בצד השמאלי של הדף.. 4 בחר 4 את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.. 5 בחר 5 את שיטת הפנייה אל Dell הנוחה לך. 48

20 הרזע תלבק לפני שתתקשר הערה: החזק את קוד המשלוח המהיר בהישג יד בעת ההתקשרות. הקוד מסייע למערכת המענה האוטומטי של Dell לנתב את השיחה שלך ביתר יעילות. ייתכן שתתבקש גם לספק את תג השרות שלך )הנמצאת בגב או בתחתית המחשב שלך(. זכור למלא את הטופס הבא, הכולל רשימת פעולות לביצוע באבחון. אם ניתן, הפעל את המחשב לפני שתתקשר לחברת Dell לקבלת סיוע, והתקשר ממכשיר טלפון הנמצא סמוך למחשב. ייתכן שתתבקש להקליד פקודות מסוימות במקלדת, למסור מידע מפורט במהלך הפעולות או לנסות שלבי פתרון בעיות אחרים שאפשריים רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב זמין. Diagnostics Checklist )רשימת פעולות לביצוע באבחון( שם: תאריך: כתובת: מספר טלפון: תג שירות )ברקוד בגב המחשב או בתחתיתו(: קוד שירות מהיר: Return Material Authorization Number )מספר אישור להחזרת חומרים( )אם סופק על- ידי טכנאי תמיכה של :)Dell מערכת הפעלה וגרסה: התקנים: כרטיסי הרחבה: האם אתה מחובר לרשת? כן/לא רשת, גרסה ומתאם רשת: תוכניות וגרסאות: 47

21 הרזע תלבק חיוב שגוי, צור קשר עם שירות הלקוחות של חברת.Dell החזק את החשבונית או את תעודת המשלוח בהישג יד בעת ההתקשרות. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. מידע על המוצר אם אתה זקוק למידע לגבי מוצרים אחרים שניתן לרכוש מחברת,Dell או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Dell בכתובת. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך או כדי לדבר עם מומחה מכירות, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לצורך זיכוי הכן את כל הפריטים שברצונך להחזיר, לצורכי תיקון או לצורכי זיכוי, באופן הבא:. 1 התקשר 1 לחברת Dell כדי לקבל מספר אישור החזרת חומר Authorization( Return Material )Number ורשום מספר זה במקום בולט ובצורה ברורה על הדופן החיצונית של האריזה.. 2 לאיתור 2 מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד כלול 3 העתק של החשבונית ומכתב המתאר את סיבת ההחזרה.. 4 כלול 4 העתק של רשימת הפעולות לביצוע באבחון )ראה "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד 47( המציין את הבדיקות שערכת ואת הודעות השגיאה שהתקבלו בתוכנת האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 36(.. 5 כלול 5 אביזרים המשויכים לפריטים המוחזרים )כבלי חשמל, תוכנה, מדריכים וכן הלאה(, אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי.. 6 ארוז 6 את הציוד שברצונך להחזיר בחומרי האריזה המקוריים )או דומים להם(.. 7 אתה 7 אחראי לתשלום עלויות המשלוח. אתה אחראי גם לבטח את המוצרים שאתה מחזיר, ואתה לוקח על עצמך את הסיכון שהם ילכו לאיבוד במהלך המשלוח לחברת.Dell חבילות לתשלום בעת המסירה )COD( לא יתקבלו..8 8 החזרות שיבוצעו ללא הדרישות המקדימות שלעיל לא יתקבלו על-ידי Dell ויוחזרו אליך. 46

22 הרזע תלבק כתובות הדואר האלקטרוני של תמיכת Dell )אמריקה הלטינית והאיים הקריביים בלבד( )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( כתובות דואר אלקטרוני של שיווק ומכירות Dell )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( )קנדה בלבד( פרוטוקול העברת קבצים אנונימי )FTP( ftp.dell.com היכנס למערכת כמשתמש: אנונימי, והשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כסיסמה. AutoTech Service )שירות טכני אוטומטי( שירות התמיכה האוטומטי של AutoTech Dell מספק תשובות מתועדות לשאלות נפוצות ששאלו לקוחות של Dell לגבי המחשבים הניידים והשולחניים שלהם. כשאתה מתקשר ל- AutoTech, השתמש בטלפון עם חיוג צלילים לבחירת הנושאים המתאימים לשאלותיך. להנחיות לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. Automated Order-Status Service )שירות מצב ההזמנות האוטומטי( לבדיקת מצב הזמנה כלשהי של מוצרי,Dell באפשרותך לבקר באתר support.dell.com או להתקשר לשירות מצב ההזמנות האוטומטי. מענה קולי מבקש ממך להזין את המידע הדרוש לאיתור הזמנתך ולדיווח על מצבה. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך במקרה של בעיות הקשורות להזמנה, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. אם יש בעיה בהזמנה שלך, כגון רכיבים חסרים, אם נכללו בהזמנה רכיבים שגויים או במקרה של 45

23 תלבק הרזע לקוחות ושירות טכנית תמיכה שאלותיך על לענות זמין Dell של התמיכה שירות משתמש שלנו התמיכה צוות.Dell של החומרה אודות מהיר מענה לספק כדי ממוחשבת אבחון בתוכנית ומדויק. "לפני ראה,Dell של התמיכה לשירות לפנות כדי בפרטים עיין מכן ולאחר 47, בעמוד שתתקשר" אל עבור או באזורך קשר ליצירת.support.dell.com DellConnect מאפשר מקוונת, לגישה פשוט כלי,DellConnect למחשב לגשת Dell של והתמיכה השירות לשותף הבעיה את לאבחן פס-רחב, חיבור דרך שלך מידע לקבלת שלך. הפיקוח תחת זאת כל ולתקנה, על ולחץ support.dell.com באתר בקר נוסף,.DellConnect מקוונים שירותים Dell של ושירותים מוצרים אודות ללמוד תוכל הבאים: האינטרנט באתרי אסיה/האוקיינוס )ארצות בלבד( השקט בלבד( )יפן בלבד( )אירופה הלטינית אמריקה )ארצות והקריביים( בלבד( )קנדה אתרי באמצעות Dell לתמיכת לגשת תוכל שלהלן: האלקטרוני הדואר וכתובות האינטרנט Dell של התמיכה אתרי support.dell.com בלבד( )יפן support.jp.dell.com בלבד( )אירופה support.euro.dell.com 44

24 קבלת עזרה אם נתקלת בבעיה במחשב, תוכל לבצע את השלבים הבאים לשם אבחון הבעיה ופתרונה:. 1 ראה 1 "פתרון בעיות" בעמוד 27 לקבלת מידע והליכים הקשורים לבעיה של המחשב.. 2 למידע 2 נוסף, עיין במדריך הטכנולוגיה של. Dell. 3 לעיון 3 בהליכים להפעלת תוכנית האבחון של, Dell ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד מלא 4 את הטופס "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד השתמש 5 בערכת הכלים המקיפה של שירותים מקוונים של Dell הזמינים באתר התמיכה של Dell )support.dell.com( לקבלת עזרה בהתקנה ובצעדים לפתרון בעיות. ראה "שירותים מקוונים" בעמוד 44 לעיון ברשימה מקיפה יותר של שירותי התמיכה המקוונים של.Dell. 6 אם 6 הצעדים שלעיל לא סייעו בפתרון הבעיה, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. הערה: התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים. הערה: ייתכן שמערכת קודי השירות המהיר של Dell לא תהיה זמינה בכל המדינות. כשתתבקש להקיש את הקוד שלך במערכת המענה האוטומטי של,Dell הקש את קוד השירות המהיר לניתוב השיחה ישירות לאיש התמיכה המתאים. אם אין לך קוד שירות מהיר, פתח את התיקייה Dell Accessories )כלי שירות של,)Dell לחץ פעמיים על הסמל Express Service Code )קוד שירות מהיר(, ועקוב אחר ההנחיות המוצגות. הערה: ייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו תמיד זמינים בכל המקומות מחוץ לגבולות ארה"ב. התקשר לנציג Dell המקומי לקבלת מידע על זמינות השירותים. 43

25 הלעפהה תכרעמ רוזחש כדי להתקין מחדש את,Windows תזדקק לפריטים הבאים: תקליטור Operating System )מערכת הפעלה( של Dell המדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( של Dell הערה: המדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( של Dell מכילה מנהלי התקנים שהותקנו במהלך הרכבת המחשב. השתמש במדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( של Dell כדי לטעון מנהלי התקנים דרושים. בהתאם לאזור שממנו הזמנת את המחשב, או אם הזמנת את המדיה או לא, ייתכן שהמדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( של Dell וכן המדיה מערכת ההפעלה של Dell לא צורפו למחשב שלך. התקנה מחדש של Windows Vista השלמת תהליך ההתקנה עשויה לארוך בין שעה לשעתיים. לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, עליך להתקין מחדש גם את מנהלי ההתקנים, תוכנית להגנה מפני וירוסים ותוכנות אחרות.. 1 שמור 1 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.. 2 הכנס 2 את תקליטור מערכת ההפעלה.. 3 לחץ 3 על Exit )יציאה( אם מופיעה ההודעה.)Windows את )התקן Install Windows. 4 הפעל 4 מחדש את המחשב.. 5 כאשר 5 מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12 <. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית התקנת המערכת.. 6 כאשר 6 רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר ב CD/DVD/CD-RW Drive והקש.>Enter< הקש על מקש כלשהו כדי לאתחל מתקליטור בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה. 42

26 הלעפהה תכרעמ רוזחש 7.7 לחץ על Next )הבא(. כעת יוצג המסך Confirm Data Deletion )אישור מחיקת נתונים(. התראה: אם לא תרצה להמשיך בהפעלת Cancel לחץ על,Factory Image Restore )ביטול(.. 8 בחר 8 בתיבה כדי לאשר שברצונך להמשיך ולפרמט את הכונן הקשיח ולשחזר את תוכנת המערכת להגדרות ברירת המחדל, ולאחר מכן לחץ על Next )הבא(. תהליך השחזור יתחיל והוא עשוי לארוך 5 דקות או יותר. בסיום השחזור של מערכת ההפעלה והיישומים המותקנים מראש למצב הראשוני, תוצג הודעה.. 9 לחץ 9 על Finish )סיום( כדי להפעיל מחדש את המחשב. התקנה מחדש של מערכת ההפעלה לפני שתתחיל אם אתה שוקל להתקין מחדש את מערכת ההפעלה Windows כדי לתקן בעיה במנהל התקן חדש שהותקן, נסה תחילה להשתמש ב- Rollback Device Driver של.Windows אם Device Driver Rollback אינו פותר את הבעיה, השתמש בשחזור המערכת כדי להחזיר את מערכת ההפעלה למצב ההפעלה שבו הייתה לפני התקנת מנהל ההתקן החדש. ראה "שחזור מערכת" בעמוד 38. התראה: לפני ביצוע ההתקנה, גבה את כל קובצי הנתונים בכונן הקשיח הראשי. בתצורות כונן קשיח רגילות, הכונן הקשיח הראשי הוא הכונן הראשון שהמחשב מזהה. 41

27 הלעפהה תכרעמ רוזחש Dell Factory Image Restore Dell Factory Image Restore אזהרה: שימוש ב- Image Dell Factory Restore מוחק לצמיתות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי ההתקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. אם תוכל, גבה את הנתונים לפני שתשתמש באפשרויות הללו. השתמש ב- Factory Dell רק אם השימוש ב- System Image Restore Restore לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. הערה: Dell Factory Image Restore עשוי שלא להיות זמין בארצות מסוימות או במחשבים מסוימים. השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק כאמצעי אחרון לשחזור מערכת ההפעלה. אפשרות זו משחזרת את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל יישום או קובץ שהתווסף מאז שקיבלת את המחשב - כולל קובצי נתונים - יימחק לצמיתות מהכונן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, תצלומים דיגיטליים, קובצי מוסיקה וכו'. אם תוכל, גבה את כל הנתונים לפני שתשתמש ב- Restore.Factory Image 1.1 הפעל את המחשב. כאשר הלוגו של Dell מופיע, הקש >F8< מספר פעמים, כדי לגשת לחלון Vista Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות של.)Vista 2.2 בחר באפשרות Repair Your Computer )תקן את המחשב(. 3.3 החלון System Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( מופיע.. 4 בחר 4 פריסת מקלדת ולחץ על Next )הבא(.. 5 כדי 5 לגשת לאפשרויות שחזור, היכנס למחשב כמשתמש מקומי. כדי לגשת אל שורת הפקודה, הקלד את הערך administrator בשדה User name )שם משתמש(, ולאחר מכן לחץ על OK )אישור(.. 6 לחץ 6 על. Dell Factory Image Restore כעת יוצג מסך הפתיחה של Dell Factory Image.Restore הערה: בהתאם לתצורה, ייתכן שיהיה עליך לבחור את האפשרות Dell Factory Tools ולאחר מכן את האפשרות Dell Factory.Image Restore 40

28 הלעפהה תכרעמ רוזחש הערה: ההליכים המתוארים במסמך זה נכתבו לתצוגת ברירת המחדל של,Windows וייתכן שהם לא יתאימו אם הגדרת את מחשב Dell לתצוגה קלאסית של.Windows הפעלת System Restore )שחזור מערכת(. 1 לחץ 1 על Start )התחל(.. 2 בתיבה 2 Start Search )התחל חיפוש(, הקלד System Restore )שחזור מערכת( והקש.>Enter< הערה: ייתכן שיופיע החלון User Account Control )בקרת חשבונות משתמשים(. אם אתה מנהל מערכת במחשב, לחץ על Continue )המשך(; אם אינך מנהל מערכת, צור קשר עם מנהל המערכת או המשך בפעולה הרצויה.. 3 לחץ 3 על Next )הבא( ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך. במקרה שבו System Restore לא פתר את הבעיה, תוכל לבטל את שחזור המערכת האחרון. ביטול שחזור המערכת האחרון הערה: לפני ביטול שחזור המערכת האחרון, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. אין לשנות, לפתוח או למחוק קבצים או תוכניות כלשהם עד לאחר השלמת שחזור המערכת.. 1 לחץ 1 על Start )התחל(.. 2 בתיבה 2 Start Search )התחל חיפוש(, הקלד System Restore )שחזור מערכת( והקש.>Enter< 3 )בטל. 3 לחץ על Undo my last restoration את השחזור האחרון שלי( ולחץ על Next )הבא(. 39

29 שחזור מערכת ההפעלה ניתן לשחזר את מערכת ההפעלה בדרכים הבאות: Restore System )שחזור מערכת( יחזיר את המחשב לשלב הפעלה מוקדם יותר, מבלי להשפיע על קובצי נתונים. השתמש ב- System Restore )שחזור מערכת( כפתרון ראשון לשחזור מערכת ההפעלה ולשמירה על קובצי הנתונים. Restore Dell Factory Image מחזיר את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. הליך זה מוחק לצמיתות את כל הנתונים המאוחסנים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות שהותקנו לאחר קבלת המחשב. השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק אם שימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. אם קיבלת תקליטור Operating System )מערכת הפעלה( יחד עם המחשב שברשותך, באפשרותך להשתמש בו לשחזור מערכת ההפעלה. עם זאת, גם השימוש בתקליטור מערכת ההפעלה גורם למחיקת כל הנתונים שבכונן הקשיח. השתמש בתקליטור רק אם שימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. שחזור מערכת מערכת ההפעלה Windows מספקת תכונה של שחזור מערכת המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם )מבלי להשפיע על קובצי נתונים(, במידה ששינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדרות מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. ניתן לבטל בצורה מלאה כל שינוי ש- System Restore )שחזור המערכת( מבצע במחשב. התראה: גבה את קובצי הנתונים באופן קבוע. שחזור המערכת אינו מפקח על קובצי נתונים ואינו משחזר אותם. 38

30 הכימת ילכב שומיש הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהמדיה Drivers and Utilities CD )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(.. 4 הקש 4 על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית האבחון בדיסק הקשיח. הפעלת Dell Diagnostics מהמדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. 1 הכנס 1 את המדיה. Drivers and Utilities.2 2 כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. כאשר מופיע הלוגו של,DELL הקש מייד על.<F12> הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית התקנת המערכת.. 3 כאשר 3 רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר ב CD/DVD/CD-RW והקש.>Enter<.4 4 בתפריט שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM )אתחל מכונן תקליטורים( והקש על.>Enter<. 5 הזן 5 1 כדי להפעיל את התפריט CD והקש >Enter< כדי להמשיך. 6.6 בחר Run the 32 Bit Dell Diagnostics מהרשימה הממוספרת. אם רשומות מספר גרסאות, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך. 7 )תפריט ראשי( של. 7 כשהמסך Main Menu תוכנית האבחון של Dell מופיע, בחר את הבדיקה שברצונך להפעיל. 37

31 הכימת ילכב שומיש להפעלת Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה(: 1.1 לחץ על Start )התחל( and Help Support )עזרה ותמיכה(. 2.2 הקלד hardware troubleshooter )פותר בעיות החומרה( בשדה החיפוש ולחץ על >Enter< כדי להפעיל את החיפוש.. 3 בתוצאות 3 החיפוש, בחר באפשרות המתארת בצורה הטובה ביותר את הבעיה ובצע את שלבי הפתרון הנותרים. תוכנית האבחון של Dell אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בעמוד 31 והפעל את תוכנית האבחון של Dell לפני שתיצור קשר עם Dell בבקשה לסיוע טכני. התראה: תוכנית האבחון של Dell פועלת רק במחשבי Dell. הערה: המדיה Drivers and Utilities היא אופציונלית ועשויה שלא להיות מצורפת למחשב שברשותך. עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell למידע בנוגע לתצורת המחשב וכדי לוודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית הגדרת המערכת ופעיל. הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהמדיה Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. הפעלת Dell Diagnostics מהכונן הקשיח תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח המיועדת לתוכנית השירות. הערה: אם המחשב אינו מציג תמונת מסך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד ודא 1 שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לך כי הוא תקין.. 2 הפעל 2 )או הפעל מחדש( את המחשב..> 3. 3 כאשר מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12 בחר Diagnostics )אבחון( מתפריט האתחול והקש.>Enter< 36

32 הכימת ילכב שומיש No boot device available )לא נמצא התקן אתחול זמין( אין מחיצה שניתן לאתחל ממנה בכונן הקשיח, או שכבל הכונן הקשיח אינו מחובר כראוי, או שלא קיים התקן שניתן לאתחל ממנו. אם הכונן הקשיח הוא התקן האתחול, ודא שהכבלים מחוברים ושהכונן מותקן כראוי ומחולק למחיצות כהתקן אתחול. היכנס להגדרות המערכת וודא שנתוני רצף האתחול נכונים )ראה מדריך הטכנולוגיה של Dell באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. No timer tick interrupt )אין פסיקת סימון שעון( ייתכן שישנה תקלה בשבב בלוח המערכת או כשל בלוח האם )עיין ב "פנייה אל "Dell בעמוד 48 לקבלת סיוע(. USB over current error )שגיאת זרם יתר ב- USB ( נתק את התקן ה- USB. התקן ה- USB שלך זקוק לחשמל רב יותר כדי לפעול כהלכה. השתמש במקור אספקת מתח חיצוני לחיבור התקן ה- USB, או, אם ההתקן מצויד בשני כבלי,USB חבר את שניהם. CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range )התראה - מערכת הבקרה העצמית של הכונן הקשיח דיווחה שפרמטר עבר את טווח ההפעלה הרגיל שלו(. Dell ממליצה שתגבה את הנתונים שלך בקביעות. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem )פרמטר מחוץ לטווח עלול להצביע על בעיה אפשרית בכונן הקשיח( שגיאת,S.M.A.R.T. כשל אפשרי בכונן הקשיח )לקבלת סיוע, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48(. פותר בעיות החומרה אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת ההפעלה, או מזוהה אך תצורתו מוגדרת בצורה שגויה, באפשרותך להשתמש ב- Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( כדי לפתור את בעיית אי התאימות. 35

33 הכימת ילכב שומיש הודעות מערכת במקרה של תקלה או שגיאה במחשב שלך, ייתכן שהוא יציג הודעת מערכת שתסייע בעדך לזהות את הגורם לבעיה ואת הפעולה שיש לנקוט כדי לפתור אותה. הערה: אם ההודעה שקיבלת אינה רשומה בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה או של התוכנית שפעלה בזמן הופעת ההודעה. לחילופין, תוכל לעיין במדריך הטכנולוגיה של Dell בכונן הקשיח או באתר התמיכה של Dell בכתובת,support.dell.com או לעיין בסעיף "פנייה אל "Dell בעמוד 48 לקבלת סיוע. התראה! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn] )ניסיונות קודמים לאתחול המערכת נכשלו בנקודת הביקורת ] nnnn [(. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support )לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו, שים לב לנקודת ביקורת זו וצור קשר עם התמיכה הטכנית של )Dell המחשב נכשל בהשלמת תהליך האתחול שלוש פעמים ברציפות עקב אותה שגיאה. לקבלת סיוע, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. CMOS checksum error )שגיאת סכום ביקורת של )CMOS כשל אפשרי בלוח האם או שסוללת שעון-זמן-אמיתי )RTC( חלשה. החזר את הסוללה. עיין במדריך השירות שבאתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com או עיין בסעיף "פנייה אל "Dell בעמוד 48 לקבלת סיוע. CPU fan failure )כשל במאוורר המעבד( כשל במאוורר המעבד. החלף את מאוורר המעבד. עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com Hard-disk drive failure )כשל בכונן הקשיח( כשל אפשרי בכונן הקשיח במהלך בדיקה עצמית בהפעלה )POST( של הכונן הקשיח, לקבלת סיוע ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. Hard-disk drive read failure )שגיאת קריאה בכונן הקשיח( כשל אפשרי בכונן הקשיח במהלך בדיקת אתחול של הכונן הקשיח, לקבלת סיוע ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 48. Keyboard failure )כשל במקלדת( תקלה במקלדת או כבל שאינו מחובר כראוי. להחלפת המקלדת, עיין במדריך השירות. 34

34 שימוש בכלי תמיכה Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell Dell Support Center )מרכז התמיכה( מסייע לאתר את מידע השירות, התמיכה והספציפי למערכת הדרוש לך. לקבלת מידע נוסף על מרכז התמיכה של Dell וכלי תמיכה זמינים, לחץ על הכרטיסייה.support.dell.com בכתובת )שירותים( Services לחץ על הסמל בשורת המשימות כדי להפעיל את היישום. דף הבית מספק קישורים לשם גישה אל: עזרה עצמית )פתרון בעיות, אבטחה, ביצועי מערכת, רשת/אינטרנט, גיבוי/התאוששות ו- )Windows Vista התראות )התראות תמיכה טכנית הרלבנטיות למחשב( סיוע מ- Dell )תמיכה טכנית עם,DellConnect שירות לקוחות, הדרכה וערכות לימוד, עזרת "כיצד לבצע" באמצעות Dell on )PC CheckUp וסריקה מקוונת באמצעות Call אודות המערכת )תיעוד מערכת, מידע אודות אחריות, מידע אודות המערכת, שדרוגים ואביזרים( בחלק העליון של דף הבית של מרכז התמיכה של Dell מוצג מספר הדגם של המערכת שברשותך, יחד עם תג השירות וקוד השירות המהיר. לקבלת מידע נוסף על מרכז התמיכה של,Dell עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell שבכונן הקשיח שלך או באתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com 33

35 תויעב ןורתפ אם מופיע מסך בצבע כחול מלא כבה את המחשב. אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של המצביע או העכבר, לחץ לחיצה ממושכת על מתג ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות )עד לכיבוי המחשב(, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם אתה נתקל בבעיות תוכנה אחרות גבה את הקבצים שלך מיד. השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הכונן הקשיח או את התקליטורים. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התפריט Start )התחל(. עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות: ודא שהתוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב. ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד התוכנה. ודא שהתוכנה הותקנה ותצורתה הוגדרה כהלכה. ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.Dell Support Center 32

36 תויעב ןורתפ נעילות ובעיות תוכנה אם המחשב אינו עולה ודא שכבל החשמל מחובר היטב אל המחשב ואל שקע החשמל. אם תוכנית מפסיקה להגיב סיים את התוכנית:. 1 לחץ 1 בו-זמנית על Ctrl><Shift><Esc< <.. 2 לחץ 2 על Applications )יישומים(.. 3 לחץ 3 על התוכנית שאינה מגיבה.. 4 לחץ 4 על End Task )סיים משימה(. אם תוכנית קורסת שוב ושוב בדוק את תיעוד התוכנה. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית. הערה: בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקנה בתיעוד או בתקליטור המצורפים אליהן. המחשב מפסיק להגיב אזהרה: אתה עלול לאבד נתונים אם אינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה. כבה את המחשב. אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ על מתג ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות )עד לכיבוי המחשב(, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת הפעלה Windows של Microsoft הפעל את Program Compatibility Wizard )אשף תאימות התוכניות( ה- Program Compatibility Wizard מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לסביבות שאינן של מערכת ההפעלה.Windows Vista 1.1 לחץ על Start )התחל( Panel Control )לוח הבקרה( Programs )תוכניות( Use an older program with this version of Windows )השתמש בתוכנית ישנה יותר בגרסה זו של.)Windows. 2 במסך 2 הפתיחה, לחץ על Next )הבא(.. 3 בצע 3 את ההוראות המופיעות על המסך. 31

37 תויעב ןורתפ אם נגרמות הפרעות הפוגעות בקליטה במחשב אות לא רצוי יוצר הפרעות על ידי הפסקה או חסימה של אותות אחרים. כמה מהסיבות האפשריות להפרעות הן: כבלים מאריכים של חשמל, מקלדת ועכבר. התקנים רבים מדי מחוברים למפצל השקעים. מספר מפצלי שקעים מחוברים לאותו שקע חשמל. בעיות זיכרון אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות שבהן אינך משתמש כדי לבדוק אם הבעיה נפתרת. בדוק בתיעוד התוכנה מהן דרישות הזיכרון המינימליות. במידת הצורך, התקן זיכרון נוסף )עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. הכנס את מודולי הזיכרון היטב למקומם )ראה מדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת )support.dell.com כדי לוודא שהמחשב מתקשר בהצלחה עם רכיבי הזיכרון. אם נתקלת בבעיות זיכרון אחרות הקפד לבצע את ההנחיות להתקנת זיכרון )עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. בדוק אם מודול הזיכרון תואם למחשב שלך. המחשב שברשותך תומך בזיכרון DDR2. למידע נוסף על סוג הזיכרון הנתמך על-ידי המחשב, ראה "מפרטים בסיסיים" בעמוד 52. הפעל את תוכנית האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 36(. הכנס את מודולי הזיכרון היטב למקומם )ראה מדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת )support.dell.com כדי לוודא שהמחשב מתקשר בהצלחה עם רכיבי הזיכרון. 30

38 תויעב ןורתפ בעיות רשת חיבורים קוויים אם אבד חיבור האינטרנט כבל הרשת משוחרר או פגום. בדוק את הכבל כדי לוודא שהוא מחובר ואינו פגום. בעיות חשמל אם נורית ההפעלה כבויה המחשב כבוי או אינו מקבל אספקת חשמל. הכנס היטב את כבל החשמל למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל. אם המחשב מחובר למפצל חשמל, ודא שמפצל החשמל מחובר לשקע חשמל ושהוא מופעל. נוסף על כך, עקוף התקנים לשמירת מתח, מפצלי שקעים וכבלים מאריכים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלכה. ודא ששקע החשמל תקין. לשם כך חבר לו מכשיר אחר, כגון מנורה. בדוק את חיבורי הכבלים של מתאם זרם החילופין. אם קיימת נורית במתאם זרם החילופין, ודא שהיא דולקת. הערה: נורית LED המציינת הפעלה נמצאת בכבל מתאם זרם החילופין. אם נורית ההפעלה דולקת רצוף באור לבן, והמחשב אינו מגיב ייתכן שהצג אינו מגיב. לחץ על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב ואז הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell באתר התמיכה של Dell באינטרנט, בכתובת.support.dell.com אם נורית ההפעלה מהבהבת בלבן המחשב נמצא במצב המתנה. הקש על מקש כלשהו בלוח המקשים, הזז את הסמן באמצעות לוח המגע או עכבר מחובר, או לחץ על לחצן ההפעלה, כדי לחזור לפעולה רגילה. 29

39 ןורתפ תויעב מספר צפצופים תיאור תקלות כיסוי מספר צפצופים תיאור תקלות כיסוי ערכת שגיאת )ערכת שבבים North and שבבים,South Bridge DMA/ שגיאת עבור IMR /טיימר ;)Intel פלטפורמת ערכת שגיאת שבבים שעון בבדיקת כשל Time-Of-Day בלוח כשל האם קריאה/כתיבה כשל RAM ב- RTC במתח כשל BIOS בבדיקת כשל התצוגה של זיכרון כשל בסוללת כשל CMOS בכרטיס כשל וידאו CPU כשל LCD כשל מטמון בבדיקת כשל CPU רובע( CPU בלבד( Intel של LCD מסך Gate A20 failure כניסה בשער )כשל )A20 3 Super בשבב כשל I/O בקר בבדיקת כשל מקלדת 28

40 פתרון בעיות סעיף זה מספק מידע בנושא פתרון בעיות עבור המחשב. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת ההנחיות הבאות, ראה "שימוש בכלי תמיכה" בעמוד 33 או "פנייה אל "Dell בעמוד 48. אזהרה: רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להסיר את כיסוי המחשב. להנחיות מתקדמות על קבלת שירות ומידע בנושא פתרון בעיות, עיין במדריך השירות באתר התמיכה של,Dell בכתובת.support.dell.com קודי צפצוף קודי הצפצוף הבאים יסייעו לך לפתור בעיות הקשורות במחשב. מספר צפצופים 1 2 תיאור בדיקת סיכום של BIOS ROM מתבצעת או נכשלה. שבב BIOS לא זוהה RAM כיסוי תקלות כשל בלוח האם, מכסה כשל BIOS או שגיאת ROM לא זוהה זיכרון 27

41 בשחמב שומישS בשחמב שומיש גיבוי הנתונים מומלץ לערוך מדי פעם גיבוי של קבצים ותיקיות השמורים במחשב. כדי לגבות קבצים: 1.1 לחץ על Start )התחל( Panel Control )לוח הבקרה( System and Maintenance )מערכת ותחזוקה( Welcome Center )מסך הפתיחה( Transfer files and settings )העברת קבצים והגדרות(.. 2 לחץ 2 על Back up files )גיבוי קבצים( או על Back up computer )גיבוי מחשב(. 3 בתיבת הדו-שיח. 3 לחץ על Continue )המשך( User Account Control )בקרת חשבון משתמש( ובצע את ההוראות באשף Back up Files )גיבוי קבצים(. 26

42 בשחמב שומישS בשחמב שומיש ניתן להוריד או להעתיק תמונות וקובצי וידאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולריים. יישומי תוכנה אופציונליים יאפשרו לך לסדר, לארגן וליצור קובצי מוסיקה ווידאו, אותם ניתן לצרוב על תקליטורים, לשמור בהתקנים ניידים כגון נגני MP3 והתקני כף יד, או לנגן ולהציג ישירות במקלטי טלוויזיה, במקרנים ובציוד קולנוע ביתי. התאמה אישית של שולחן העבודה ניתן להתאים אישית את שולחן העבודה ולשנות את המראה, הרזולוציה, תמונת הרקע, שומר המסך וכן הלאה על ידי גישה לחלון Personalize appearance and sounds )התאמה אישית של מראה וצלילים(. כדי לגשת לחלון מאפייני התצוגה:. 1 לחץ 1 באמצעות לחצן העכבר הימני במקום ריק בשולחן העבודה.. 2 לחץ 2 על Personalize )התאמה אישית(, כדי לפתוח את החלון Personalize appearance and sounds )התאמה אישית של מראה וצלילים( ולקבל פרטים נוספים על אפשרויות ההתאמה האישית. התאמה אישית של הגדרות צריכת החשמל ניתן להשתמש באפשרויות צריכת החשמל של מערכת ההפעלה כדי לקבוע את הגדרות צריכת החשמל של המחשב. מערכת ההפעלה Microsoft Windows Vista שצורפה למחשב Dell מספקת שלוש אפשרויות ברירת מחדל: Recommended Dell )מומלץ( אפשרות זו מציעה ביצועים מלאים בעת הצורך וחיסכון בחשמל בזמן חוסר פעילות. saver Power )חיסכון בצריכת חשמל( אפשרות זו חוסכת בצריכת החשמל של המחשב על ידי הפחתת ביצועי המערכת כדי להאריך את חיי המחשב ולהפחית את כמות החשמל הנצרכת על ידי המחשב במשך חיי השירות שלו. )ביצועים גבוהים( High performance אפשרות זו מספקת את רמת ביצועי המערכת הגבוהה ביותר במחשב, על-ידי התאמת מהירות המעבד לפעילות ועל-ידי מיטוב ביצועי המערכת. 25

43 בשחמב שומישS בשחמב שומיש הנח את התקליטור במרכז חריץ התקליטורים, כשצד התווית פונה כלפי מעלה, ודחף את התקליטור לחריץ בעדינות. הכונן מושך את התקליטור פנימה ומתחיל לקרוא את תוכנו באופן אוטומטי. להוצאת תקליטור מהכונן, לחץ על לחצן ההוצאה. תכונות תוכנה הערה: למידע נוסף על התכונות המתוארות בסעיף זה, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell בכונן הקשיח שלך או באתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com פרודוקטיביות ותקשורת ניתן להשתמש במחשב ליצירת מצגות, חוברות, כרטיסי ברכה, עלוני פרסומת וגיליונות אלקטרוניים. ניתן גם לערוך ולהציג תצלומים ותמונות דיגיטליים. למידע על תוכנה המותקנת במחשב, עיין בהזמנת הרכישה שלך. לאחר החיבור לאינטרנט, ניתן לגשת לאתרי אינטרנט, להגדיר חשבון דואר אלקטרוני, להעלות ולהוריד קבצים וכן הלאה. בידור ומולטימדיה ניתן להשתמש במחשב כדי לצפות בסרטי וידאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים אישיים, להאזין למוסיקה ולתחנות רדיו באינטרנט. כונן התקליטורים האופטי עשוי לתמוך בתבניות מדיית תקליטורים שונות, כולל תקליטורי שמע ונתונים, תקליטורי Blu-ray )אם בחרת באפשרות זו בעת הרכישה( ותקליטורי.DVD 24

44 בשחמב שומישS בשחמב שומיש כדי להסיר את הסוללה:. 1 כבה 1 את המחשב והפוך אותו.. 2 החלק 2 את תפס שחרור הסוללה עד שהוא נכנס למקומו בנקישה.. 3 החלק 3 את הסוללה החוצה. כדי להתקין חזרה את הסוללה, החלק אותה לתוך התא עד שתיכנס למקומה בנקישה. סוללה מד טעינה/תקינות של הסוללה תפס שחרור הסוללה שימוש בכונן התקליטורים האופטי התראה: אין להשתמש בתקליטורים בעלי גודל או צורה שאינם סטנדרטיים )כולל תקליטורי מיני ותקליטורי מיני- DVD ( מכיוון שהדבר יגרום נזק לכונן הערה: במחשבים בהם מותקנת מערכת ההפעלה,Windows Vista מדבקת רישיון Microsoft Windows נמצאת בחלל הסוללה. הערה: אל תזיז את המחשב בעת נגינה או צריבה של תקליטורים או תקליטורי.DVD 23

45 בשחמב שומישS בשחמב שומיש 4 5 מיקרופון מערך דיגיטלי ימני )אופציונלי( משולב עם מיקרופון המערך הדיגיטלי השמאלי כדי לספק צליל באיכות גבוהה עבור שיחות וידאו והקלטות קוליות. צג הצג יכול להשתנות בהתאם לבחירתך בעת רכישת המחשב. לקבלת מידע נוסף על צגים, עיין במדריך הטכנולוגיה של.Dell הסרה והחלפה של הסוללה אזהרה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. מחשב זה מיועד לשימוש בשילוב עם סוללה שנרכשה מ- Dell בלבד. אין להשתמש בסוללות של מחשבים אחרים. אזהרה: לפני הסרת הסוללה, כבה את המחשב ונתק את הכבלים החיצוניים )כולל מתאם זרם החילופין(. 22

46 בשחמב שומישS בשחמב שומיש 2 3 תכונות תצוגה 4 5 לוח הצג מכיל מצלמה אופציונלית ומיקרופונים כפולים תואמים מיקרופון מערך דיגיטלי שמאלי )אופציונלי( משולב עם מיקרופון המערך הדיגיטלי הימני כדי לספק צליל באיכות גבוהה עבור שיחות וידאו והקלטות קוליות. נורית פעילות מצלמה )אופציונלי( מציינת אם המצלמה מופעלת או כבויה. בהתאם לתצורה שהגדרת כשרכשת את המחשב, ייתכן שהמחשב אינו כולל מצלמה. מצלמה )אופציונלית( מצלמה מובנית ללכידת וידאו, לשיחות ועידה ולצ'אט. בהתאם לתצורה שהגדרת כשרכשת את המחשב, ייתכן שהמחשב אינו כולל מצלמה. זיהוי פנים FastAccess )אופציונלי( מסייע לשמור על אבטחת מחשבDell שלך. תוכנה מתקדמת זו לזיהוי פנים לומדת להכיר את תווי פנייך ומפחיתה את הצורך להשתמש בסיסמאות כניסה למערכת. למידע נוסף, לחץ על Start )התחל( Programs )תוכניות(.FastAccess Facial Recognition 21

47 בשחמב שומישS בשחמב שומיש לשימוש בפקדי המדיה, לחץ על המקש הרצוי. השתקת קול החלשת עוצמת הקול הגברת עוצמת הקול הפעלה או השהיה הפעלת הרצועה או הפרק הבאים הוצאת התקליטור הפעלת הרצועה או הפרק הקודמים 20

48 בשחמב שומישS בשחמב שומיש משטח מגע מספק את הפונקציונליות של עכבר ומאפשר להזיז את הסמן, לגרור או להעביר פריטים שנבחרו, וללחוץ לחיצה שמאלית על ידי הקשה על המשטח. הוא תומך בגלילה סיבובית ובזום. לשינוי הגדרות הגלילה הסיבובית והזום, לחץ לחיצה כפולה על הסמל Dell Touch pad באזור ההודעות של שורת המשימות שלך. בכרטיסייה Scrolling )גלילה(, ניתן להפעיל או לנטרל גלילה או גלילה סיבובית, לבחור ברוחב אזור הגלילה ולקבוע את מהירות הגלילה. בכרטיסייה Gestures )תנועות(, ניתן להפעיל או לנטרל את התכונות הפעלת זום באצבע אחת )התקרבות והתרחקות על ידי הזזת האצבע למעלה או למטה( או זום צביטה )התקרבות והתרחקות על ידי פישוק שתי אצבעות או על ידי קירוב שתי אצבעות זו לזו(. לחצני משטח מגע מספקים פונקציות לחיצה שמאלית וימנית כמו בעכבר. מיקרופון אנלוגי אם אין ברשותך מצלמה מובנית אופציונלית עם מיקרופון כפול, מיקרופון בודד זה משמש לשיחות ועידה ולצ'אטים. פקדי מדיה פקדי המדיה נמצאים במקלדת. פקדים אלו שולטים בתקליטורים, בתקליטורי DVD ובמדיה. ניתן להחליף בין מצב Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( ו- Function Key First )מקש פונקציה ראשון( בהגדרות BIOS תחת Function Key Behavior )תכונות מקש פונקציה(. Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( זהו מצב ברירת המחדל. לחץ ישירות על כל מקש מולטימדיה. למקש פונקציה, לחץ + >Fn< מקש הפונקציה הרצוי. Function Key First )מקש פונקציה ראשון( לחץ ישירות על כל מקש פונקציה. למקש מולטימדיה, לחץ >Fn< + מקש המולטימדיה הרצוי. הערה: אפשרות Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( פעילה רק במערכת ההפעלה. בזמן בדיקה עצמית עם האתחול >F12<. או >F2< לחץ ישירות על,)POST( 19

49 בשחמב שומישS בשחמב שומיש 1 תכונות בבסיס המחשב ובמקלדת מקלדת/ מקלדת עם תאורה אחורית )אופציונלי( אם רכשת את המקלדת האופציונלית עם התאורה האחורית, המקש F6 מסומן ב סמל המקלדת עם התאורה האחורית. המקלדת האופציונלית עם התאורה האחורית מאירה את כל סמלי המקשים כדי לאפשר לך לראות את המקלדת בסביבה חשוכה. לקבלת מידע נוסף על שימוש במקלדת, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell. הגדרות בהירות תאורה אחורית של מקלדת הקש על >Fn< + המקש F6 כדי להחליף בין שלושת מצבי התאורה )בסדר הנתון(. שלושת מצבי התאורה הם:. aבהירות a מלאה של מקלדת/משטח מגע.. bללא b תאורה.. cבהירות c חלקית של מקלדת/משטח מגע

50 בשחמב שומישS בשחמב שומיש חריץ כבל אבטחה משמש לחיבור המחשב להתקן מסחרי למניעת גניבה. הערה: לפני רכישת התקן למניעת גניבות, ודא שהוא מתאים לחריץ כבל האבטחה שבמחשב. מחבר HDMI מחבר HDMI ) Interface )High Definition Multimedia מעביר את כל האותות הדיגיטליים הלא דחוסים להפקת וידאו ושמע באיכות גבוהה. מחבר VGA מתחבר לצג או למקרן. מחבר רשת בעת שימוש בכבל רשת, מחבר זה מחבר את המחשב לרשת או להתקן פס רחב. מחבר USB 2.0 מתחבר להתקני,USB כגון עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן חיצוני או נגן.MP3 מחבר esata מתחבר להתקני אחסון תואמי,eSATA כגון כונני דיסק קשיח חיצוניים או כוננים אופטיים. מחבר IEEE 1394 מתחבר להתקני מולטימדיה טוריים במהירות גבוהה, כגון מצלמות וידאו דיגיטליות. מחבר כניסת שמע/מיקרופון מתחבר למיקרופון או קולט אותות נכנסים לשימוש עם תוכניות שמע. מחברי יציאת שמע/אוזניות )2( מתחברים לזוג או לשני זוגות של אוזניות, או שולחים שמע לרמקול או למערכת שמע בעלי הגברה. אות השמע זהה בשני המחברים. 17

51 בשחמב שומישS בשחמב שומיש תכונות בצד השמאלי

52 בשחמב שומישS בשחמב שומיש 15

53 בשחמב שומישS בשחמב שומיש 7 6 נורית מצב סוללה מציינת את מצב טעינת הסוללה מצב סוללה )בעת שימוש בסוללה(: הסוללה טעונה במידה מספקת אין חיווי נורית)כבוי( הסוללה חלשה הבהוב כתום הסוללה כמעט ריקה כתום רציף מצב סוללה )בעת חיבור לרשת החשמל(: הסוללה בטעינה לבן רציף הסוללה טעונה כמעט במלואה לבן מהבהב הסוללה טעונה במלואה כבוי לחצן ונורית הפעלה הפעלה או כיבוי של המחשב בלחיצה על הלחצן. האור ב כפתור מציין את מצב החשמל: המחשב פועל לבן רציף מצב המתנה לבן מהבהב המחשב כבוי כבוי 14

54 בשחמב שומישS בשחמב שומיש SD/MMC - MS/Pro - xd קורא כרטיסי מדיה 8 ב- 1 מספק דרך מהירה ונוחה להציג ולשתף תמונות דיגיטליות, מוסיקה, קובצי וידאו ומסמכים השמורים בכרטיסי המדיה הדיגיטליים הבאים: כרטיס זיכרון SD(Secure Digital ) כרטיס Secure Digital Input Output ) SDIO ( כרטיס מולטימדיה MMC( ) Memory Stick Memory Stick PRO כרטיס xd-picture )סוג M וסוג ) H Hi Speed-SD Hi Density-SD 2 הערה: המחשב מגיע עם כרטיס פלסטיק ריק המותקן בחריץ כרטיס המדיה. כרטיסים ריקים מגנים על החריצים מפני אבק וחלקיקים אחרים. שמור את הכרטיס הריק לשימוש למקרה ששום כרטיס מדיה אינו מותקן בחריץ. ייתכן שכרטיסים ריקים ממחשבים אחרים לא יתאימו למחשב שלך. כונן אופטי יכול לנגן או לצרוב תקליטורים ותקליטורי DVD בגודל ובצורה סטנדרטיים )12 ס"מ(. בעת הכנסת התקליטור, ודא שהצד הכתוב או המודפס פונה כלפי מעלה. למידע נוסף על כונן התקליטורים האופטי, ראה "שימוש בכונן התקליטורים האופטי" בעמוד 23. מחבר USB 2.0 מתחבר להתקן,USB כגון עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן חיצוני או נגן.MP3 מחבר מתאם זרם חילופין מתחבר אל מתאם זרם החילופין בכדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה כאשר המחשב אינו בשימוש. 13

55 שימוש במחשב Studio Laptop 1 המחשב Studio 1555 כולל מחוונים, לחצנים ותכונות המספקים מידע ב מבט אחד וקיצורים למשימות נפוצות המאפשרים לחסוך זמן. תכונות בצד הימני חריץ לכרטיס ExpressCard תומך בכרטיס ExpressCard אחד. גודל חריץ הכרטיס Express card הוא 34 מ"מ. הערה: המחשב מגיע עם כרטיס פלסטיק ריק המותקן בחריץ.ExpressCard כרטיסים ריקים מגנים על החריצים מפני אבק וחלקיקים אחרים. שמור את הכרטיס הריק לשימוש למקרה ששום כרטיס ExpressCard אינו מותקן בחריץ. ייתכן שכרטיסים ריקים ממחשבים אחרים לא יתאימו למחשב שלך

56 דיינה בשחמה תנקתה תנקתהה הגדרת חיבור האינטרנט להגדרת חיבור לאינטרנט עם קיצור הדרך של ספק השירות בשולחן העבודה:. 1 שמור 1 וסגור קבצים פתוחים, וצא מכל התוכניות הפתוחות.. 2 לחץ 2 לחיצה כפולה על סמל ספק האינטרנט ISP( ) בשולחן העבודה של.Microsoft Windows. 3 בצע 3 את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה. אם אין סמל ספק שירות על שולחן העבודה, או אם ברצונך להגדיר חיבור אינטרנט עם ספק שירות אחר, בצע את השלבים בסעיף הבא. הערה: אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט אך הצלחת לעשות זאת בעבר, ייתכן שישנה בעיה בשירות הספק. צור קשר עם ספק האינטרנט וברר מהו מצב השירות, או נסה להתחבר שוב מאוחר יותר. הערה: ודא שפרטי ספק האינטרנט אליו התחברת זמינים. אם אין לך ספק אינטרנט, האשף Connect to the Internet )התחברות לאינטרנט( יוכל לסייע לך להתחבר לספק.. 1 שמור 1 וסגור קבצים פתוחים, וצא מכל התוכניות הפתוחות. 2.2 לחץ Start )התחל( Panel Control )לוח הבקרה(.. 3 תחת 3 Network and Internet )רשת ואינטרנט(, לחץ על Connect to the Internet )התחבר לאינטרנט(. כעת יוצג החלון Connect to the Internet )התחבר לאינטרנט(.. 4 בחרPPPoE) ) 4 Broadband )פס רחב ))PPPoE( או Dial-up )חיוג(, בהתאם לאופן החיבור הרצוי:. aבחר a Broadband )פס רחב( אם תשתמש בחיבור,DSL במודם לווייני, במודם כבלים או בחיבור בטכנולוגיה האלחוטית.Bluetooth. bבחר b Dial-up )חיוג( אם אתה משתמש במודם חיוג USB אופציונלי או ב- ISDN. הערה: אם אינך יודע איזה סוג חיבור לבחור, פנה אל ספק שירות האינטרנט. 5. פעל בהתאם להוראות שעל המסך והשתמש בפרטי ההתקנה שקיבלת מספק האינטרנט להשלמת ההתקנה. 11

57 דיינה בשחמה תנקתה תנקתהה. 1 שירות 1 אינטרנט הגדרת חיבור אינטרנט קווי אם אתה משתמש בחיבור בחיוג, חבר את קו הטלפון למודם USB חיצוני )אופציונלי( ולשקע הטלפון שבקיר לפני שתגדיר את החיבור לאינטרנט. אם אתה משתמש בחיבור מודם DSL או כבלים/לווין, פנה לספק שירותי האינטרנט או לחברת הסלולר לקבלת הוראות התקנה וראה "הגדרת חיבור האינטרנט" בעמוד 11. הגדרת חיבור אלחוטי. 2 מודם 2 DSL או כבלים. 3 נתב 3 אלחוטי. 4 מחשב 4 נייד עם כרטיס רשת אלחוטית עיין בתיעוד של המחשב או של הנתב לקבלת מידע נוסף בנוגע להתקנה ולשימוש ברשת האלחוטית. לפני שתוכל להשתמש בחיבור האינטרנט האלחוטי, עליך להתחבר לנתב האלחוטי. ליצירת חיבור עם נתב אלחוטי:. 1 שמור 1 וסגור קבצים פתוחים, וצא מכל התוכניות הפתוחות. 2.2 לחץ על הלחצן Start )התחל( To Connect )התחבר אל(..3 3 בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה

58 דיינה בשחמה תנקתה תנקתהה הגדרת Windows Vista מחשב Dell שברשותך כולל מערכת Windows Vista מוגדרת מראש. כדי להגדיר את Windows Vista בפעם הראשונה, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך. צעדים אלה הם הכרחיים. המסכים ידריכו אותך בביצוע הליכים אחדים, כולל קבלת הסכם הרישיון, הגדרת העדפות והגדרת חיבור לאינטרנט. התראה: אל תפסיק את תהליך ההגדרה של מערכת ההפעלה. הדבר עלול להפוך את המחשב לבלתי שמיש. התחברות לאינטרנט )אופציונלי( הערה: ספקי שירותי אינטרנט )ISP( והצעותיהם משתנים ממדינה למדינה. כדי להתחבר לאינטרנט, נדרש מודם חיצוני או חיבור רשת וכן מנוי אצל ספק שירות אינטרנט.)ISP( הערה: במידה ומודם USB חיצוני או מתאם לרשת אלחוטית WLAN לא הותקנו כחלק מהזמנתך המקורית, ניתן לרכשם באתר האינטרנט של Dell בכתובת. 9

59 דיינה בשחמה תנקתה תנקתהה לחץ על מתג ההפעלה 8

60 דיינה בשחמה תנקתה תנקתהה חבר את כבל הרשת )אופציונלי( אם בכוונתך להשתמש בחיבור רשת קווי, חבר את כבל הרשת. 7

61 דיינה בשחמה תנקתה תנקתהה חבר את מתאם זרם החילופין חבר את מתאם זרם החילופין )AC( למחשב ולאחר מכן חבר אותו לשקע חשמל בקיר או למכשיר הגנה מפני נחשולי מתח. אזהרה: מתאם זרם החילופין פועל עם שקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומפצלי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לציוד. 6

62 התקנת המחשב הנייד Studio סעיף זה כולל מידע שיסייע לך להתקין את המחשב הנייד Studio 1555 ולחבר אליו ציוד היקפי. לפני התקנת המחשב בעת מיקום המחשב, ודא שקיימת גישה נוחה למקור אספקת מתח, אוורור נאות ומשטח ישר להניח עליו את המחשב. הגבלת זרימת האוויר סביב מחשב Studio עלולה לגרום לו להתחממות יתר. כדי למנוע התחממות יתר, ודא שהשארת רווח של 10.2 ס"מ לפחות בגב המחשב ורווח של 5.1 ס"מ לפחות מכל שאר הצדדים. לעולם אין להציב את המחשב בחלל סגור, כגון בארון או במגירה, כאשר הוא מופעל. אזהרה: אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. אין לאחסן את מחשב Dell בעת פעולתו בסביבה ללא זרימת אוויר, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב. התראה: הנחתם או הערמתם של חפצים כבדים או חדים על גבי המחשב עלולה לגרום נזק בלתי הפיך למחשב. 5

63 עזרה קבלת לקוחות ושירות טכנית תמיכה DellConnect מקוונים שירותים AutoTech Service אוטומטי( טכני )שירות המוצר על מידע במסגרת לתיקון פריטים החזרת זיכוי. לצורך או האחריות שתתקשר לפני Dell אל פנייה נוספים ומשאבים מידע חיפוש בסיסיים מפרטים נספח Macrovision של מוצר על הודעה אינדקס 4

64 תוכן פתרון בעיות קודי צפצוף בעיות רשת בעיות חשמל בעיות זיכרון נעילות ובעיות תוכנה שימוש בכלי תמיכה Dell Support Center )מרכז התמיכה של.)Dell הודעות מערכת פותר בעיות החומרה תוכנית האבחון של. Dell שחזור מערכת ההפעלה שחזור מערכת Dell Factory Image Restore התקנה מחדש של מערכת ההפעלה התקנת המחשב הנייד. Studio לפני התקנת המחשב חבר את מתאם זרם החילופין חבר את כבל הרשת )אופציונלי( לחץ על מתג ההפעלה הגדרת. Windows Vista התחברות לאינטרנט )אופציונלי( שימוש במחשב. Studio Laptop תכונות בצד הימני תכונות בצד השמאלי תכונות בבסיס המחשב ובמקלדת פקדי מדיה תכונות תצוגה הסרה והחלפה של הסוללה שימוש בכונן התקליטורים האופטי תכונות תוכנה

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים שרון דגן מציג: כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים סוף כל סוף יש לך את המידע שכל כך רצית לדעת... ברכותיי! אני נרגש להציג בפניך 12 טיפים מעולים עבורך + טיפ בונוס נוסף.

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו - מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמוד דרכים באיתור תקלות ופתרונן. ליישם את הידע על מנת

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד