שתלים דנטאליים האם הם הפתרון לכל בעיותינו, או שמא עלינו לשאוף להציל שיניים? תורגם על ידי ד"ר קובי אקשטיין ופרופ' המחברים( ליאור שפירא )ברשות בעשורים ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שתלים דנטאליים האם הם הפתרון לכל בעיותינו, או שמא עלינו לשאוף להציל שיניים? תורגם על ידי ד"ר קובי אקשטיין ופרופ' המחברים( ליאור שפירא )ברשות בעשורים ה"

תמליל

1 שתלים דנטאליים האם הם הפתרון לכל בעיותינו, או שמא עלינו לשאוף להציל שיניים? תורגם על ידי ד"ר קובי אקשטיין ופרופ' המחברים( ליאור שפירא )ברשות בעשורים האחרונים הפכו השתלים הדנטליים לאופציה הטיפולית הראשונה במקרים בהם נדרשת השלמה של שן שנעקרה עקב מחלה, שבר או במקרים של חסר מולד Adell(.al et 0991(. הטיפול באמצעות שתלים דנטליים הפך לטיפול שגרתי. זמינותו הגבוהה הביאה לעלייה בבריאות הפה של מטופלינו באמצעות שיפור בתפקוד, באסתטיקה ובפונטיקה. גיליון ינואר 6102 של ה- Journal,Research Dental of דן בממצאים עדכניים הנוגעים לסיבוכים הביולוגיים סביב שתלים דנטליים ובאתגר הגדול הטמון בביצוע טיפול על ידי שתלים לטווח ארוך. הסיבוכים הנוצרים בעקבות טיפולי שתלים: סיבוכים פרותטיים- טכניים מחד וסיבוכים ביולוגיים מאידך, נמצאים במוקד הדיונים של קבוצות העוסקות בפריודונטיה, שיקום הפה וכירורגיית פה ולסת. מחקר מסוג review systematic שפורסם לאחרונה מצא, כי השכיחות של דלקת ברקמות סביב שתלים - implant-peri mucositis ושל אובדן רקמות תומכות סביב שתלים,implantitis-peri- נעה בין אחוזים Derks( 6106(. Tomsai and תוצאות מחקר גדול שבוצע בשבדיה לאחרונה, מצביעות על כך ש- mucositis-peri ו- implantitis-peri הם סיבוכים ביולוגיים בעלי שכיחות גבוהה, העלולים לסכן את שרידות הטיפול לאורך זמן ומביאים בסופו של דבר לאובדן השתל ואובדן השיקום אותו הוא מחזיק Derks(.al et 6102(. העלייה בשכיחות ביצוען של השתלות דנטליות, בין אם על ידי רופאים כלליים או רופאים מומחים, הייתה מלווה במקביל בהתקדמות רבה בתחום השתלים הדנטליים, תוך שינויים רבים בעיצוב הגאומטרי ובטיפול בפני השטח של השתלים,Tarnow( 6102(. מחקרים רבים שפורסמו בעת האחרונה, מאשרים את התחושה הקלינית של

2 רבים מאיתנו, על פיה, הטיפולים הכירורגיים לטיפול ולתיקון נזקי פרי אימפלנטיטיס )מנבאים( פרדיקטיביים אינם Khoshkam(.al et Jepsen ;6102.al et Carcuac ;6102.al et.)6102 העלייה התלולה בביצוע שתלים דנטליים בעשורים האחרונים, הביאה במקביל לירידה במאמצים לשמר ולטפל בשיניים עם מחלה פריודונטלית. אין ספק, כיום רופאי השיניים עוסקים פחות ב הצלת שיניים ויותר בהחלפתן. מחקרים מראים, כי רופאי שיניים בעלי הכשרה פחותה בתחום הפריודונטיה והשתלים הדנטליים, משקיעים מאמצים פחותים בשמירה על שיניים מעורבות פריודונטלית Hua-Lang(.al et 6102(. רופאים בעלי הכשרה פחותה בתחום הפריודונטיה, נוטים להמליץ יותר על עקירת שן ולא על שימורה. עקב כך, שיניים רבות נידונות לעקירה על פי התפיסה: 'עדיף להחליף שן חולה בשתל'. לא נדיר לראות רופאים הממליצים על עקירת שן עם מחלה ברת-טיפול כגון עששת, צורך בטיפול שורש או מעורבות פריודונטלית. ישנם מקרים רבים בהם מטופלים מקבלים המלצה לעקור את השן החולה ולקבל תחתיה שתל חדש וטוב. מאמצים רבים צריכים להיעשות על מנת לשכנע ולחנך את ציבור הרופאים לאפשר שמירה על שיניים עם מעורבות מחלה, כאשר מחקרים אורכיים רבים מוכיחים את ההצלחה הרבה שיש לטיפולים פריודונטליים בשמירה על שיניים מתפקדות, ולאורך זמן Axelsson(.)6102 Pacey and Lindhe ;0990 Lindhe and ברור כי ישנם מצבים בהם המחלה בשן מאד מתקדמת והיא אינה ברת-שימור,ואז האופציה הטיפולית של עקירה ושיקום החסר באמצעות שיקום נתמך שתלים,היא דרך טיפולית נכונה.עדיין,חשוב לדעת ולהכיר בכך כי כל מערכות השתלים הקיימות חשופות לסיבוכים ביולוגיים הקשורים לשתלים.(2015 al. (Derks et מחלות סביב שתלים מחייבות הפעלה של מגוון טיפולים,החל מטיפולים שמרניים,תרופתיים, כירורגיים רסקטיביים ורגנרטיביים ועד הוצאת השתל הנגוע,כאשר כל הטיפולים הללו אינם מבטיחים את שרידותו של השתל.מחקרים השוואתיים ומסוג systematic reviewsמוכיחים בצורה ברורה,כי האמונה כי שתלים חדשים ובריאים יתנו פרוגנוזה טובה יותר וארוכת-טווח יותר לשיקום דנטלי בהשוואה לשיניים או לשיקום נתמך שיניים,אינה נכונה.שיניים,אפילו כאלו שנפגעו ממחלה פריודונטלית ואיבדו תאחיזה, או שיניים עם מחלה אנדודונטלית מטופלת,מראות שרידות גבוהה יותר בצורה משמעותית ולאורך זמן,בהשוואה לאורך החיים הממוצע של שתל דנטלי (Carnevale et al. 1998; Hardt et al. 2002; Lang and Zitzmann 2012; Salvi et al. 2014; Klinge et al. 2015).

3 לאחר עשורים של שימוש בשתלים דנטליים,ההבנה הברורה) הנתמכת במחקר מעודכן (מראה בבירור,כי סביב שתלים קיימת שכיחות גבוהה של סיבוכים הדורשים טיפולים מורכבים עם פרדקטביליות לא ברורה.מנגד,מחקרים אורכיים קלאסיים מוכיחים בבירור כי שרידות שיניים עם מחלה פריודונטלית הינה גבוהה יותר מזו של השתל הממוצע.כל זאת צריך לעורר בקהילה הדנטלית דיאלוג וקריאה לפעולה. נדרשת פעולה שתבטיח את השמירה על המשנן ולא העדפה להחלפתו בשיקום נתמך שתלים דנטליים.הקהילה הדנטלית,הנוטה להחליף שיניים בשתלים,עושה שירות רע למטופליה ולעצמה כאשר אינה שוקלת היטב את המידע המדעי הקיים בידינו כיום ואינה מדגישה בפני עצמה ובפני המטופל את האפשרות ואת היתרונות המצויים בשמירה על משנן טבעי.רופאי השיניים,מאז ומתמיד,הוכשרו לטפל ולשמר שיניים. עלינו לדבוק במטרה זאת,גם בעידן שבו קיימים שתלים.כאשר אנו בוחרים בגישה של עקירת שיניים חולות הניתנות לטיפול ולשימור,מקצוע רפואת השיניים מאבד את היכולות והידע שלו בשמירה על משנן פונקציונאלי לחיים. References. 1 Adell R,Eriksson B,Lekholm U,Brånemark PI,Jemt T Long-term follow-up study of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous jaws.int J Oral Maxillofac Implants :)4(5.. 2 Axelsson P,Lindhe J The significance of maintenance care in the treatment of periodontal disease.j Clin Periodontol :)4(9.. 7 Carcuac O,Derks J,Charalampakis G,Abrahamsson I,Wennström J,Berglundh T Adjunctive systemic and local antimicrobial therapy in the surgical treatment of peri-implantitis :A randomized controlled clinical trial.j Dent Res :)1( Carnevale G,Pontoriero R,di Febo G Long-term effects of root-resective therapy in furcation-involved molars :A-11 year longitudinal study.j Clin Periodontol. 25: Derks J,Håkansson J,Wennström JL,Tomasi C,Larsson M,Berglundh T Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population :Early and late implant loss.j Dent Res 7(94. Suppl 44:) S51-S.. 2 Derks J,Shaller D,Håkansson J,Wennström J,Tomasi C,Berglundh T Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population :Prevalence of peri-implantitis.j Dent Res :)1( Derks J,Tomsai C Peri-implant health and disease :A systematic review of current epidemiology.j Clin Periodontol ( 42. Suppl : 12) S - 159S Hardt CR,Gröndahl K,Lekholm U,Wennström JL Outcome of implant therapy in relation to experienced loss of periodontal bone support :A retrospective -5year study.clin Oral Implants Res :)5(17.

4 . 9 Jepsen K,Jepsen S,Laine M,Ansarri M,Pilloni A,Zeza B,Sanz M,Ortiz-Vigon A, Roos-Jansaker A-M,Renvert S Reconstruction of peri-implant osseous defects :A multicenter randomized trial.j Dent Res :)1( Klinge B,Flemming T,Cosyn J,De Bruyn H,Eisner BM,Hultin M,Isidor F,Lang NP,Lund B,Meyle J,et al The patient undergoing implant therapy : Summary and consensus statements.the 4 th EAO Consensus Conference.2115 Clin Oral Implants Res ( 22. Suppl :) Khoshkam V,Chan HL,Lin GH,MacEachern MP,Monje A,Suarez F,Giannobile WV,Wang HL Reconstructive procedures for treating peri-implantitis :A systematic review.j Dent Res 12(92. Suppl 171:) S179-S.. 12 Lang NP,Zitzmann NU ;Working Group 7 of the VIII European Workshop on Periodontology Clinical research in implant dentistry :Evaluation of implant-supported restorations,aesthetic and patient-reported outcomes.j Clin Periodontol ( 79. Suppl :) Lang-Hua BH,McGrath CP,Lo EC,Lang NP Factors influencing treatment decision-making for maintaining or extracting compromised teeth.clin Oral Implants Res :)1( Lindhe J,Pacey L There is an overuse of implants in the world and an underuse of teeth as targets for treatment.br Dent J :)9( Salvi GE,Mischler DC,Schmidlin K,Matuliene G,Pjetursson BE,Brägger U, Lang NP Risk factors associated with the longevity of multi-rooted teeth. Long-term outcomes after active and supportive periodontal therapy.j Clin Periodontol :)3( Tarnow D Increasing prevalence of peri-implantitis :How will we manage?j Dent Res. 3-9:)1(95. Giannobile WV, 1 Lang NP. 2 Are dental implants a panacea or should we better strive to save teeth?j Dent Res, 5-2 :95 January Department of Periodontics and Oral Medicine,University of Michigan School of Dentistry,Ann Arbor, USA 2 Department of Periodontology,University of Zurich,Center for Dental Medicine,Switzerland

5 האם רמה גליקמית גבוהה גורמת לשיעור גבוה יותר של כשל שתלים דנטליים? טיפולי שתלים נחשבים בדרך כלל כשחזורים יעילים ואמינים לשיניים שאבדו ולשחזור התפקוד המסטיקטורי. אוסאואינטגרציה הינה תנאי הכרחי לשתל דנטלי מוצלח; עם זאת, יש ראיות כי לסוכרת ישנה השפעה שלילית על היווצרות והתחדשות העצם. סיבוכים, כולל מחלות כלי דם, רגישות לזיהומים ועיכוב בריפוי פצע הנגרמים בגלל היפוגליקמיה, עלולים להשפיע על האוסאואינטגרציה של שתלים. לכן, מזה זמן רב נחשבת הסוכרת בעיני הקלינאים כהתוויית נגד יחסית לשתלים דנטליים, בהתאם לרמה הגליקמית של המתרפא. תוצאות של מחקרים בבעלי חיים הראו אף הם ירידה ברמות האוסאואינטגרציה של שתלים והקטנת הקשר בין העצם לשתל כתוצאה מהיפרגליקמיה. אי לכך, שליטה גליקמית מהווה את השיקול העיקרי לטיפולי שתלים. לדעת מחברי המאמר, חולי סוכרת מבוקרת היטב עשויים להיחשב מועמדים לטיפולי שתלים באמצעות תכנון טיפול מתאים, תרופות מניעתיות ותחזוקה נאותה לאחר הניתוח. לעומת זאת, חולי סוכרת שאינם בשליטה טובה עשויים להיחשב בלתי זכאים לטיפולי שתלים. מטרה המחברים בדקו באמצעות מטה אנליזה את הראיות בדבר הקשר בין הרמה הגליקמית לשיעורי הכישלון של שתלים דנטליים בקרב מתרפאים עם סוכרת. הם ערכו ניתוח על מנת לבדוק אם שיעור כישלון השתלים במתרפאים עם סוכרת שאינה נשלטת היטב, היה גבוה יותר משיעור זה במתרפאים עם סוכרת מבוקרת היטב. לדבריהם, התוצאות של מטה אנליזה זו יאפשרו הבנה טובה יותר של הסיכונים לכישלון שתל דנטלי אצל הרופאים ואף יסייעו למתרפאים לקבל החלטות רציונליות. המחברים ערכו חיפוש ללא מגבלות באתרי Library Cochrane,PubMed ו- gov.clinicaltrials כדי לאתר מחקרים שבהם השוו החוקרים את שיעורי הכישלון של שתלים דנטליים בין חולי סוכרת מבוקרת היטב וחולי סוכרת שלא הייתה מבוקרת היטב. המחברים אספו וחיברו את ערכי הסיכון היחסי )RR( ו- 96% מרווחי הביטחון )CI( על מנת להעריך את ההשפעה היחסית של הרמה הגליקמית על כשלים של שתלים דנטליים. החוקרים השתמשו בניתוח של תת-קבוצות על מנת לזהות את הקשר בין שיעור הכישלון של שתלים

6 והשלב בו אירע הכישלון. בסקירה ובמטה אנליזה נכללו שבעה מחקרים, שכללו סך של 666 מתרפאים ו- 695 שתלים. התוצאות של הניתוח המשולב לא הצביעו על קשר ישיר בין הרמה הגליקמית בקרב המתרפאים עם סוכרת ושיעור הכישלון של שתלים דנטליים,RR(,CI 96% 1.261; (. הסיכון היחסי בתת הקבוצה של מתרפאים שחוו כשל שתל מוקדם היה ) ; CI 96% (ואילו בתת- הקבוצה של מתרפאים שחוו כישלון שתל מאוחר, הסיכון היחסי עמד על ) ; CI 96%(. המסקנות של המחברים וההשלכות המעשיות הן, שעל בסיס הראיות, תוצאות המטה אנליזה הזו לא הצליחו להראות כי קיים הבדל בשיעורי הכישלון של שתלים בין מתרפאים עם סוכרת מבוקרת היטב למתרפאים עם סוכרת שאינה נשלטת היטב. עם זאת, לדבריהם, בהתחשב במגבלות הקשורות למטה אנליזה הנוכחית, נדרשים מחקרים עתידיים מתוכננים היטב שיספקו בקרות מתאימות לערפלנים. Shi Q,Xu J,Huo N,et al.does a higher glycemic level lead to a higher rate of dental implant failure?a meta-analysis.jada,143:

7 מה מצפים המתרפאים מטיפולי שתלים דנטליים? מנקודת מבט קלינית הודגם, כי שתלים דנטלים הינם מוצלחים ביותר. עם זאת, לדעת מחברי המאמר, קריטריונים קליניים קונבנציונליים להצלחה אינם מספקים דיים על מנת להבין את המורכבות של שביעות רצון המתרפאים. יש להתייחס גם לחשיבותן של הציפיות והתפיסות של המתרפא לפני ובמהלך שלבי הטיפול השונים, כחלק מתהליך השגת הטיפול המוצלח. המידע בקשר לטיפולי שתלים נגיש היום ממקורות שונים. ברוב המקרים, חלק מתפיסתם של המתרפאים את טיפול ההשתלה, נקבע כבר טרם ההתייעצות הראשונה שלהם במרפאה. תפיסה זו משתנה משמעותית בקרב המתרפאים, בהתאם לאמון שהם רוחשים למידע שהשיגו. מקורות נפוצים למידע בעבור המתרפאים, מלבד רופא השיניים, כוללים חברים, קרובי משפחה ולאחרונה גם הרשת החברתית, האינטרנט ומדיות חברתיות נוספות. מחקרים גילו, כי המידע על שתלים דנטלים, הנגיש ללא תשלום באתרי אינטרנט רבים, הוא באיכות ירודה וקשה להבנה בעבור המתרפא הממוצע. לכן, לא מן הנמנע כי מתרפאים רבים חסרים מידע מבוסס-ראיות ובלתי משוחד, דבר המוביל לאי הבנות או לתפיסות בלתי מציאותיות לגבי המורכבות של טיפולי שתלים. במובן זה, המפגש הראשון של המתרפא עם רופא השיניים הינו שלב קריטי, לא רק על מנת לאסוף מידע קליני, אלא גם כדי להבין את המוטיבציה והתפיסות של המתרפא לגבי טיפולי השתל ו"לאבחן" תפיסות שגויות אפשריות, בלבול וציפיות לא מציאותיות. מטרה מחקר החתך הנוכחי נערך על מנת לברר את רמת המידע הראשוני, התפיסות והציפיות של מתרפאים מטיפולי שתל. החוקרים פיתחו שאלון בן 22 פריטים כדי לחקור את המתרפאים לגבי המידע הקיים בידיהם לפני הטיפול, וכן על מנת לבחון את התפיסות והציפיות מטיפול שתלים דנטלים. המחקר כלל 655 מתרפאים ונערך בסין בשלושה אזורים )הונג קונג, סיצ'ואן וג'יאנגסו( בשנים בעבור פחות ממחצית מהמתרפאים )n=002, 26%(, מקור המידע העיקרי על טיפולי השתלים היה רופא השיניים או השיננית. כ אחוזים מהמשתתפים חשבו כי יש בידיהם די מידע כללי על שתלים, אך רק 05.5 אחוזים הרגישו בטוחים לגבי המידע שבידיהם. יותר מ- 21 אחוזים מקרב משתתפי המדגם, החזיקו

8 בתפיסות שגויות ומסוכנות לגבי שתלים דנטלים: "שתלים דנטלים דורשים פחות טיפול משיניים טבעיות"; "הטיפול עם שתלים דנטלים מתאים לכל המתרפאים מחוסרי השיניים"; "שתלים דנטלים מחזיקים מעמד יותר זמן משיניים טבעיות"; "לטיפולים עם שתלים דנטלים אין סיכונים או סיבוכים." המתרפאים נחלקו בדעותיהם כאשר נשאלו אם "שתלים דנטלים הם פונקציונלים כמו שיניים טבעיות" )תדירות הסכמה = 66.5 אחוזים(. הציפיות מתוצאות הטיפול היו גבוהות בדרך כלל, בעוד שנמצא קשר מובהק בין הממוצע הכולל של מדדי התפיסות ומדדי הציפייה, לבין התוצאות )r=1.26, p>1.110(. בסך הכול, משתתפים צעירים )> 26 שנים( ואלו בעלי רמת השכלה גבוהה )תואר ראשון ותארים גבוהים יותר(, נטו להציג תפיסות יותר מציאותיות וציפיות נמוכות יותר לגבי תוצאות הטיפול בשתלים. מסקנת מחברי המאמר היא, כי רוב המתרפאים במחקר זה הציגו תפיסות ריאליסטיות יחסית. עם זאת, חלק ממשתתפי המדגם הציגו תפיסות לא מדויקות וציפיות לא ריאליות; עניין מדאיג שצריך לעורר את צוותי מרפאות השיניים לאבחן נכון את הציפיות והתפיסות של המתרפאים טרם הטיפול בשתלים. Yao J,Li M,Tang H,et al.what do patients expect from treatment with Dental Implants?Perceptions,expectations and misconceptions :A multicenter study.clin Oral Impl Res 2113, :29

9 אינדיקטורים לסיכון לפרי אימפלנטיטיס - מחקר מוצלב עם 619 שתלים המונח "פרי אימפלנטיטיס" משמש לתיאור פתולוגיות זיהומיות הרסניות ברקמות הרכות סביב שתלים, שכתוצאה מהן נגרם אובדן של מסת העצם. ההנחיות הקיימות לגבי האבחנה של פרי אימפלנטיטיס, נקבעו בסדנה האירופית השביעית ובסדנה האירופית השמינית לפריודונטיה. פרי אימפלנטיטיס מאופיין בעומק של <ארבעה מ"מ של הסולקוס סביב השתל; דימום ו/או תפליט בעקבות בדיקת מחדר ואובדן עצם שולית של שני מ"מ, המזוהה לעתים קרובות מאוד במקרה, בעת צילומי רנטגן הנעשים כחלק מתחזוקה מקצועית, מאחר וכאב אינו נפוץ במקרים אלה. אם האוסאואינטגרציה של האזור האפיקלי נשמרת, המחלה עשויה להתקדם ללא כל סימנים בולטים של ניידות השתל. ההנחה היא, כי גורמי סיכון הקשורים למחלות החניכיים, תורמים באופן פעיל להתפתחות של פרי אימפלנטיטיס, ולפיכך דווח כי מתרפאים בעלי רגישות מוגברת למחלות החניכיים, הרגלי עישון והיגיינה אוראלית גרועה - מציגים סיכון גבוה יותר ללקות בפרי אימפלנטיטיס. גם מצב הסוכרת בזמן מיקום השתל נמצא מזוהה עם פרי אימפלנטיטיס, ויש לשקול מחלה זו כגורם סיכון נוסף. לדעת מחברי המאמר, על מנת לשפר את הפרוגנוזה ארוכת הטווח של הטיפול באמצעות שתלים דנטלים, יש צורך לנתח בנוסף את ההשפעות האפשריות של גורמים מקומיים ומערכתיים, על שכיחות המחלות סביב השתל. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לזהות את גורמי הסיכון המערכתיים והמקומיים הקשורים בשכיחות של פרי אימפלנטיטיס בשתלים של חברה מסוימת. במחקר נכללו 092 מתרפאים, שטופלו באמצעות 902 שתלים מטיטניום Implacil( - Bortoli De ברזיל( המשולבים בעצם, ותיפקדו במשך שנה אחת לפחות. השתלים הותקנו במוסד למחקר מדעי ופיתוח טכנולוגי של רפואת השיניים באוניברסיטת סאו פאולו שבברזיל, בין השנים במחקר נבחנו גורמים הקשורים למצב המערכתי של המתרפא: מחלות לב, יתר לחץ דם, הרגלי עישון, אלכוהוליזם, הפרעות בכבד, צהבת, מחלות של מערכת העיכול, סוכרת מסוג I ו- II, פעילות- יתר או פעילות ירודה של בלוטת התריס, הקרנות, כימותרפיה, מנופאוזה, אוסטאופורוזיס, מחלת חניכיים פעילה, היסטוריה של מחלת החניכיים וברוקסיזם. כמו כן נבחנו מאפיינים של

10 השתל: מיקום, קוטר, אורך, חיבור, צורה, אנטגוניסט, ופרמטרים קליניים: סימני שחיקה, מצב החניכיים בשן הסמוכה, הצטברות רובד על השן הסמוכה, מדד הרובד, מדד דימום הסולקוס, עומק כיסים, דימום כתוצאה מבדיקת מחדר, רוחב הרקמות הקרטיניות ונסיגה חניכיים שולית. התוצאות: התגלה סיכון גבוה פי 6.6 במקרים עם היסטוריה של מחלת החניכיים,)PD( פי 2.2 בעבור שחזורים מודבקים לעומת תותבות מוברגות, פי 6.2 כאשר נמצאו סימנים של שחיקה על הכתר התותב, ופי 02.0 פעמים בעבור שיקום כולל בהשוואה לשיקום יחיד. ניתוח רגרסיה לוגיסטית לא הראה שום קשר בין המאפיינים של השתל ופרי אימפלנטיטיס. מסקנות מחברי המאמר הן, כי היסטוריה של מחלת החניכיים, תותבות מודבקות, נוכחות של סימנים של שחיקה על הכתר התותב ושיקום של כל הפה, זוהו כאינדיקטורים לסיכון להתפתחות של פרי אימפלנטיטיס. המאפיינים של השתלים עצמם לא היו קשורים לנוכחות של פרי אימפלנטיטיס. Dalago HR,Filho GS,Rodrigues MAP,et al.risk Indicators for Periimplantitis.A cross-sectional study with 912 implants.clin Oral Impl Res 2113, :29

11 מאפיינים קליניים של מוקוזיטיס ופרי-אימפלנטיטיס מחלות סביב שתלים מתפתחות על רקע תגובת המאכסן לגירוי בקטריאלי ומיוצגות על ידי שני פנוטיפים קליניים: מוקוזיטיס סביב השתל ופרי-אימפלנטיטיס. בעוד המצב הראשון מוגבל לרקמות הרכות סביב השתל, פרי-אימפלנטיטיס משפיעה גם על העצם התומכת. כתוצאה מכך ישנה סברה, כי פרי-אימפלנטיטיס מתפתחת בעקבות מוקוזיטיס סביב השתל, אך הגדרות המקרה, בהתאמה, משתנות בספרות במידה ניכרת. אלה מבוססות בדרך כלל על פרמטרים קליניים שמטרתם לקבוע את מצב הדלקת בריריות סביב השתל, למשל: אודם, דימום כתוצאה מבדיקה ותפליט יחד עם אובדן של רקמות תומכות שהדוגמה שלהן היא עלייה בעומק כיסים ועלייה באובדן העצם כפי שנצפית בצילומי רנטגן. עם זאת, רמות סף שרירותיות של מדדי עומק הכיסים ורמות העצם, הנמדדות באמצעים רדיוגרפיים, עשויות להיות מטעות ואינן מאפשרות הבחנה נכונה בין מוקוזיטיס ופרי-אימפלנטיטיס. ואכן, ההגדרה של מדד עומק הכיסים הפיזיולוגי באתרי השתל הינה קשה, שכן עובי הרירית האנכית )זו הנמדדת משולי הרירית ועד רמת עצם הרכס( באתרי השתל הבריא, משתנה במידה ניכרת )מ- 0.2 מ"מ ל -5.1 מ"מ(. כתוצאה מכך, הושגה בסדנה הפריודונטלית האירופית השמינית, הסכמה בדבר ההגדרות הסבירות למקרים של מחלות סביב שתלים. עם זאת, בשלב זה עדיין נדיר למצוא נתונים על אודות הממצאים הקליניים של מוקוזיטיס ופרי-אימפלנטיטיס אשר הוערכו על בסיס ההגדרות של מקרים. מטרה המחקר הנוכחי נעשה על מנת להעריך ולהשוות בין הפרמטרים הקליניים הקשורים למחלות סביב שתלים, על סמך הגדרות מקרים שנקבעו מראש. במחקר תצפיתי זה השתתפו 56 מתרפאים, שבפיותיהם נמצאו 629 שתלים )בריאים: 55; מוקוזיטיס סביב השתל: 55; פרי-אימפלנטיטיס: 115). כל המתרפאים טופלו במחלקה לכירורגיה אורלית של אוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף שבגרמניה לצורך תחזוקה ו/או טיפול במחלות סביב

12 השתלים. הפרמטרים הקליניים שנבדקו כללו: דימום כתוצאה מבדיקה,)BOP) עומק כיסים בבדיקת מחדר )PDs) וקיום תפליט ( Supp ).האתרים הבריאים נמצאו קשורים להיעדר דימום בעת הבדיקה, ואילו ממוצעי מדדי הדימום במתרפאים אשר סבלו ממוקוזיטיס סביב שתלים ופרי-אימפלנטיטיס, הסתכמו ב אחוזים ו אחוזים בהתאמה, וברמת השתל הם הסתכמו ב- 22 ו- 92 אחוזים, בהתאמה (0.001>p(. מתרפאים עם פרי- אימפלנטיטיס הציגו ערכי עומק כיסים גבוהים יותר באופן משמעותי )2.22 מ"מ( בהשוואה לאלו אשר סבלו ממוקוזיטיס סביב שתלים )6.51 מ"מ(, (0.001>p(. קיום התפליט היה מוגבל רק למקרים של פרי-אימפלנטיטיס וזוהה ב אחוזים מהמתרפאים )ברמת השתל: אחוזים(. ניתוח הממצאים באמצעות מודל הרגרסיה חשף קשר ליניארי משמעותי בין מספר האתרים בהם נתגלה דימום בעת בדיקה סביב השתל )מינימום 1 עד למקסימום 2( וערכי עומק הכיסים הממוצע באתרי מוקוזיטיס סביב שתלים ופרי-אימפלנטיטיס, בשני המישורים: של המתרפא ושל השתל. מסקנות מחברי המאמר הן, כי הפרמטרים הקליניים שנחקרו, נמצאו קשורים לחומרתן של המחלות סביב שתלים. Ramanauskaite A, Becker K, Schwarz F. Clinical characteristics of peri-implant mucositis and periimplantitis. Clin Oral Impl Res 2018; 00: 1-6. doi.org/ /clr.13152

מאמרים פרי אימפלנטיטיס: אטיולוגיה, מניעה וטיפול פרופ' קרלוס א. נמקובסקי הקדמה פרי אימפלנטיטיס )מחלות סביב שתלים( עלולות להשפיע הן על הרקמות הקשות והן

מאמרים פרי אימפלנטיטיס: אטיולוגיה, מניעה וטיפול פרופ' קרלוס א. נמקובסקי הקדמה פרי אימפלנטיטיס )מחלות סביב שתלים( עלולות להשפיע הן על הרקמות הקשות והן מאמרים פרי אימפלנטיטיס: אטיולוגיה, מניעה וטיפול פרופ' קרלוס א. נמקובסקי הקדמה פרי אימפלנטיטיס )מחלות סביב שתלים( עלולות להשפיע הן על הרקמות הקשות והן על הרקמות הרכות סביב השתלים. דלקת ברקמה הרכה בלבד סביב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הכנס השנתי ה- 24 של האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה פריודונטיה 2015 אופקים חדשים עבור הטיפול הדנטלי הרב תחומי Periodontology 2015 New Persp

הכנס השנתי ה- 24 של האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה פריודונטיה 2015 אופקים חדשים עבור הטיפול הדנטלי הרב תחומי Periodontology 2015 New Persp הכנס השנתי ה- 24 של האיגוד הישראלי לפריודונטיה ואוסאואינטגרציה פריודונטיה 2015 אופקים חדשים עבור הטיפול הדנטלי הרב תחומי Periodontology 2015 New Perspectives for the Interdisciplinary Dental Treatment

קרא עוד

החזרה במקרה של אי מסירה: סוכנותלביטוח - ז'בוטינסקי 3, ת.ד רמת גן אל סטודיוהר b7599/760 0 ביטוח הוצאות רפואת שיניים לחברי לשכת עורכי הדין בישראל

החזרה במקרה של אי מסירה: סוכנותלביטוח - ז'בוטינסקי 3, ת.ד רמת גן אל סטודיוהר b7599/760 0 ביטוח הוצאות רפואת שיניים לחברי לשכת עורכי הדין בישראל החזרה במקרה של אי מסירה: סוכנותלביטוח - ז'בוטינסקי 3, ת.ד. 3059 רמת גן אל סטודיוהר b7599/760 0 ביטוח הוצאות רפואת שיניים לחברי לשכת עורכי הדין בישראל מחוז תל-אביב והמרכז ובני משפחותיהם הב בשיטונח הוצאות

קרא עוד

March 25, 1996

March 25, 1996 9684.682 שנה"ל תשע"ב 9088-9089 תוכנית מ"א, סמסטר קיץ יום ה' )10:00-12:00( מרצה: גב' נעמה כפרי טל: 050-859-4351 דואל: naamka1@gmail.com שעת קבלה: בתיאום מראש טיפול תזונתי התנהגותי במנותח הבריאטרי מטרת הקורס

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

? מבעיות סובל חניכיים המדריך המלא לבריאות החניכיים סניפי מרפאות טיפול בחיוך : ראשון לציון, אשר לוין , ר ג- גבעתיים, בן גוריון 182 פינת כצנ

? מבעיות סובל חניכיים המדריך המלא לבריאות החניכיים סניפי מרפאות טיפול בחיוך : ראשון לציון, אשר לוין , ר ג- גבעתיים, בן גוריון 182 פינת כצנ ? מבעיות סובל חניכיים המדריך המלא לבריאות החניכיים סניפי מרפאות טיפול בחיוך : ראשון לציון, אשר לוין 03-9678778 1, ר ג- גבעתיים, בן גוריון 182 פינת כצנלסון, 03-6703349 2 תוכן העניינים 1 4 5 6 6 8 9 15 17

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המחירון מתעדכן מעת לעת. המחיר התקף הוא המחיר שיינתן בסניפי כללית סמייל. המחירון מעודכן נכון לפברואר 2019 מחירון טיפולי שיניים ללקוחות כללית ברשת כללית

המחירון מתעדכן מעת לעת. המחיר התקף הוא המחיר שיינתן בסניפי כללית סמייל. המחירון מעודכן נכון לפברואר 2019 מחירון טיפולי שיניים ללקוחות כללית ברשת כללית המחירון מתעדכן מעת לעת. המחיר התקף הוא המחיר שיינתן בסניפי כללית סמייל. המחירון מעודכן נכון לפברואר 219 מחירון טיפולי שיניים ללקוחות כללית ברשת כללית סמייל טיפול בדיקה בסיסית חינם חצי סטטוס סטטוס סטטוס

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F >

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F > מצגת זו הוכנה על ידי בריינסוויי בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד, המידע אשר ישמש להצגת המצגת ("המידע") מוצג

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 2015 שם ומספר הקורס: אף אוזן גרון 81366 ראש תחום: ד"ר אייל סלע מחלקות מלמדות ומנהליהן: ביה"ח זיו- ד"ר פיטר גילבי, ביה"ח נהריה- ד"ר אייל סלע, ביה"ח פוריה- ד"ר סיוון גושן סוג הקורס: קלרקשיפ

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Ashalim

Ashalim סוגי מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד החינוך משרד הבריאות הופק במסגרת תכנית מצוף, 2012. כל הזכויות שמורות לאשלים, אין לפרסם מצגת זו ללא אזכור זכויות היוצרים של אשלים. )2009 נתונים )מתוך סקר

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

דר. מאיר כהן מומחה לכירורגיה פלסטית MEIR COHEN MD PLASTIC AND AESTHETIC SURGERY 12 בספטמבר 2015 לכבוד: עו"ד עטרה מירב ברגר הנדון: חוות דעת מומחה XXX X

דר. מאיר כהן מומחה לכירורגיה פלסטית MEIR COHEN MD PLASTIC AND AESTHETIC SURGERY 12 בספטמבר 2015 לכבוד: עוד עטרה מירב ברגר הנדון: חוות דעת מומחה XXX X 12 בספטמבר 2015 לכבוד: עו"ד עטרה מירב ברגר הנדון: חוות דעת מומחה XXX XXX נגד דר' נועם חי ת.א. 55282 02 15 אני החתום מטה נתבקשתי על ידי עו"ד עטרה מירב ברגר בתאריך 20 ביולי 2015 לחוות דעתי המקצועית בשאלות

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - mr31_2010

Microsoft Word - mr31_2010 כ מדינת ישראל משרד הבריאות החטיבה לעניני בריאות חוזר מס' _31/2010 : "ד חשון, תשע"א ירושלים, 1נובמבר, 2010 תיק מס' 3/0/200 : אל: מנהלי בתי החולים הכלליים מנהלי האגפים הרפואיים קופות החולים מנהלי מחלקות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד