SM-T530 מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "SM-T530 מדריך למשתמש"

תמליל

1 SM-T530 מדריך למשתמש

2 אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך. יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות. התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר. התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל. התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת,. תוכן )איכותי( שמחייב שימוש רב ב- CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו. התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התוכנות או ספק השירות. יישומים ופעולתם עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם.Samsung חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים לא לפעול כראוי. התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה. 2

3 הז ךירדמ תודוא יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של.Samsung עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים. שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של,Samsung ויגרמו לביטול האחריות. סמלים מנחים התראה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים אזהרה: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף זכויות יוצרים Copyright 2014 Samsung Electronics מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים. אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ- Electronics.Samsung 3

4 הז ךירדמ תודוא סימנים מסחריים SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של.Samsung Electronics Bluetooth הוא סמל מסחרי רשום של Inc. Bluetooth SIG, בכל העולם.,Wi-Fi,Wi-Fi CERTIFIED,Wi-Fi Direct,Wi-Fi Protected Setup והלוגו של.Wi-Fi הנם סימנים מסחריים של ברית Wi-Fi כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה. 4

5 תוכן העניינים תחילת העבודה פריסת המכשיר 7 לחצנים 8 תכולת האריזה 9 טעינת הסוללה 10 הכנסה של כרטיס זיכרון 12 הפעלה וכיבוי של המכשיר 14 אחיזה במכשיר 15 נעילה וביטול נעילה של המכשיר 15 כוונון עוצמת הקול 15 מעבר למצב שקט 15 פעולות בסיסיות סמלי חיווי 16 שימוש במסך המגע 17 סיבוב המסך 20 תנועות כף יד 21 שימוש בחלונות מרובים 22 התראות 25 המסך הראשי 26 מסך היישומים 29 שימוש ביישומים 30 עזרה 31 הזנת טקסט 31 התחברות לרשת Wi-Fi 33 הגדרת חשבונות 34 יצירת פרופילי משתמש 35 העברת קבצים 35 אבטחת המכשיר 37 שדרוג המכשיר 38 תקשורת אנשי קשר 39 דוא"ל 43 Google Mail 45 Hangouts 46 Google+ 46 תמונות 47 אינטרנט ורשת דפדפן 48 Chrome 50 Bluetooth 51 Screen Mirroring 52 מדיה מוסיקה 53 מצלמה 55 גלריה 60 וידאו 63 YouTube 64 5

6 םיניינעה ןכות חנויות יישומים ומדיה הגדרות אודות הגדרות 83 חיבורים 83 מכשיר 86 פקדים 90 כללי 94 הגדרות Google 97 פתרון בעיות חנות Play 65 Samsung Apps 66 ספרים Play 66 Play Movies 67 מוסיקה Play 67 משחקים Play 67 Play Newsstand 67 כלי שירות תזכיר 68 לוח שנה 69 Dropbox 71 ענן 71 Drive 72 Hancom Office Viewer 72 התראה 75 שעון עולמי 76 מחשבון 77 S Voice 77 Google 78 חיפוש קולי 79 הקבצים שלי 79 נסיעות ומיקומים 82 מפות 6

7 תחילת העבודה פריסת המכשיר כפתור עוצמת הקול מצלמה קדמית כפתור הפעלה/ כיבוי רמקול מסך מגע לחצן יישומים אחרונים לחצן חזרה כפתור הבית פתח כרטיס הזיכרון אנטנת GPS שקע אוזניות מצלמה אחורית רמקול מיקרופון שקע רב-תכליתי 7

8 הדובעה תליחת אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה. אין להשתמש במגן מסך. שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים. אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים. לחצנים לחצן הפעלה יישומים אחרונים בית גב המכשיר פונקציה לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. לחץ והחזק במשך למעלה מ- 7 שניות כדי לאתחל את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא. לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע. הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים. לחץ כדי לחזור למסך הראשי. לחץ והחזק במסך הראשי כדי להפעיל את חיפוש.Google הקש כדי לחזור למסך הקודם. עוצמת קול לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר. 8

9 הדובעה תליחת תכולת האריזה ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים: מכשיר מדריך התחלה מהירה הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים. המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה. ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של.Samsung ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה. ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך. השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי.Samsung תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות. זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של.Samsung 9

10 הדובעה תליחת טעינת הסוללה השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי.Samsung מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר. כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק. אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר. אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים המחייבים חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, תמיד יש להשתמש ביישומים אלה לאחר טעינת הסוללה במלואה. טעינה באמצעות המטען חבר את כבל ה- USB למתאם המתח מסוג,USB ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה- USB לשקע הרב-תכליתי. 10

11 הדובעה תליחת חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות. ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר. אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר. במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו. אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של.Samsung לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל. כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה. בדיקת מצב הטעינה של הסוללה בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה: בטעינה טעינה מלאה 11

12 הדובעה תליחת צמצום של צריכת מתח הסוללה המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות: כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי. סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות. השבת את התכונה.Bluetooth השבת את התכונה.Wi-Fi השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת. הפחת את בהירות המסך. הכנסה של כרטיס זיכרון המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64. GB בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך. ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה. המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו- exfat עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה.SD card 12

13 הדובעה תליחת פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון. 2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה. 3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שיינעל במקומו. 4 4 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון. הסרה של כרטיס הזיכרון לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על הגדרות כללי אחסון בטל את טעינת כרטיס.SD 1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון. 2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה. 3 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון. אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים. 13

14 הדובעה תליחת פרמוט של כרטיס הזיכרון ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו. במסך הבית, הקש על SD מחק הכל. הגדרות כללי אחסון פרמט כרטיס SD פרמט כרטיס לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש. הפעלה וכיבוי של המכשיר בעת הפעלה ראשונה של המכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר. לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר. פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים. לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות מצב טיסה להשבתת תכונות האלחוט. כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי', ולאחר מכן הקש על כיבוי. 14

15 הדובעה תליחת אחיזה במכשיר אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה. נעילה וביטול נעילה של המכשיר כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על כפתור ההפעלה/ כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר. כדי לבטל את נעילת המכשיר, לחץ על כפתור הפעלה/כיבוי או על כפתור הבית כאשר מסך המגע כבוי, הקש במקום כלשהו על המסך ולאחר מכן החלק את האצבע בכיוון כלשהו. כוונון עוצמת הקול לחץ על כפתור עוצמת הקול שמאלה או ימינה לכוונון עוצמת הצליל בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו. מעבר למצב שקט השתמש באחת מהשיטות הבאות: לחץ על כפתור עוצמת הקול שמאלה והחזק אותו, עד שהמכשיר יעבור למצב שקט. לחץ ממושכות על כפתור הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על השתק. פתח את חלונית ההתראות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות צליל. 15

16 פעולות בסיסיות סמלי חיווי הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר. סמל משמעות רשת Wi-Fi מחוברת התכונה Bluetooth מופעלת GPS מופעל מסונכרן באמצעות האינטרנט מחובר למחשב התראה מופעלת מצב שקט מופעל מצב טיסה מופעל אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות עוצמת המתח בסוללה 16

17 תויסיסב תולועפ שימוש במסך המגע השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע. אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות. ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע. הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר. מחוות באמצעות האצבעות הקשה לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת. 17

18 תויסיסב תולועפ הקשה ממושכת הקש ממושכות על פריט למשך יותר מ- 2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות. גרירה לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד. 18

19 תויסיסב תולועפ הקשה כפולה הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל )זום( את החלק הרצוי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה. החלקה החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר. 19

20 תויסיסב תולועפ צביטה הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה )זום( של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה )הצמדת שתי האצבעות זו לזו( להקטנת התצוגה. סיבוב המסך יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך. כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההתראות ובטל את הבחירה באפשרות סיבוב מסך. יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך. יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון. 20

21 תויסיסב תולועפ תנועות כף יד השתמש בתנועות של כף היד לשליטה במכשיר על-ידי נגיעה במסך. לפני השימוש בתנועות, ודא שהתכונה של תנועות כף יד מופעלת. במסך הבית, הקש על הגדרות פקדים תנועת כף-יד, ולאחר מכן גרור את המתג תנועת כף-יד ימינה. הנפה הנף את ידך לרוחב המסך לצילום תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת גלריה.Screenshots לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים. כיסוי כסה את המסך באמצעות כף ידך להשהיית הפעלה של מדיה. 21

22 תויסיסב תולועפ שימוש בחלונות מרובים השתמש בתכונה זו להפעלת יישומים מרובים על המסך בו-זמנית. ניתן להפעיל רק את היישומים הנמצאים במגש 'חלונות מרובים'. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. כדי להשתמש ב'חלונות מרובים' במסך הבית, הקש על הגדרות מכשיר חלונות מרובים, ולאחר מכן גרור את המתג חלונות מרובים ימינה. 1 שימוש בחלונות מרובים במסך מפוצל השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים במסך מפוצל. הפעלת יישומים בחלונות מרובים במסך מפוצל 1 גרור את אצבעך מקצהו הימני העליון של המסך לכיוון מרכז המסך. לחלופין, הקש על והחזק. המגש 'חלונות מרובים' מופיע בצד ימין של המסך. מגש חלונות מרובים 22

23 תויסיסב תולועפ 2 2 הקש על סמל יישום במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו, ולאחר מכן גרור את הפריט אל המסך. שחרר את סמל היישום כאשר המסך יהפוך לכחול. 3 3 הקש על סמל יישום אחר במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. 23

24 תויסיסב תולועפ שיתוף תוכן בין יישומים 1 ניתן לשתף בקלות תוכן בין יישומים, כגון דוא"ל ו-דפדפן, על-ידי גרירה ושחרור של התוכן. ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 1 הפעל את דוא"ל ודפדפן בחלונות מרובים במסך מפוצל. עבור לאפשרויות 'חלונות מרובים' 2 2 הקש על העיגול שבין חלונות היישומים, ולאחר מכן הקש על. הקש על העיגול שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות: : החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'. : שתף פריטים כגון תמונות, טקסט או קישורים בין חלונות יישומים, על-ידי גרירה ושחרור של הפריטים. : הגדל את החלון. : סגור את היישום. 24

25 תויסיסב תולועפ 3 3 בחלון האינטרנט, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון הדוא"ל. התראות סמלי התראות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך כדי לדווח על הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת מחלונית ההתראות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה. חלונית ההתראות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על כדי להשתמש באפשרויות הבאות:.Wi-Fi הפעל או השבת את התכונה :Wi-Fi מיקום: הפעל או השבת את תכונת ה- GPS. צליל: הפעל או השבת את מצב שקט. סיבוב מסך: אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר..Bluetooth הפעל או השבת את התכונה :Bluetooth 25

26 תויסיסב תולועפ חלונות מרובים: הגדר שימוש בחלונות מרובים..Screen Mirroring הפעל או השבת את התכונה של :Screen Mirroring סנכרן: הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. שהות חכמה: הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה. חיסכון בסוללה: הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח. מצב חסימה: הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה בהודעות שייחסמו, הקש על הגדרות מכשיר מצב חסימה. מצב טיסה: הפעל או השבת את מצב טיסה. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות., לסידור מחדש של האפשרויות בחלונית ההתראות, פתח את חלונית ההתראות, הקש על הקש ממושכות על פריט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר. המסך הראשי מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים,)widgets( קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים. מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה. סידור מחדש של פריטים הוספת סמל של יישום במסך הבית, הקש על, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונית. 26

27 תויסיסב תולועפ הוספת פריט התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה של יישומונים, תיקיות או חלוניות. הקש ממושכות על האזור הריק במסך הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהקטגוריות הבאות: יישומים ויישומונים: הוסף יישומונים או יישומים למסך הבית. תיקייה: צור תיקייה חדשה. דף: הוסף חלונית חדשה למסך הראשי. הזזת פריט הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך. הסרת פריט הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט. סידור מחדש של מסכים הוספת מסך חדש צבוט את המסך והקש על. הזזת מסך בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. הסרת מסך צבוט את המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך. 27

28 תויסיסב תולועפ הגדרת טפט הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית. במסך הבית, הקש ממושכות על אזור ריק, הקש על הגדר טפט מסך ראשי, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות: גלריה: הצג תמונות שצולמו במצלמה המכשיר או תמונות שהורדו מהאינטרנט. טפטים חיים: הצג תמונות מונפשות. תמונות: הצג תמונות תחת תמונות. טפטים: הצג תמונות טפט. בחר תמונה, שנה את גודלה לפי הצורך ולאחר מכן הגדר אותה כטפט. שימוש ביישומונים יישומונים )widgets( הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית. יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרור חיוביים נוספים. היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. במסך הבית, הקש על ווידג'טים. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית. הנח אותו המיקום הרצוי, במקרה הצורך, שנה את גודלו על-ידי גרירת המסגרת, ולאחר מכן הקש בכל מקום שהוא על המסך לשמירת המיקום של היישומון. 28

29 תויסיסב תולועפ מסך היישומים המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה. סידור מחדש של יישומים תכונה זו זמינה בתצוגת רשת מותאמת אישית בלבד. הקש על עריכה, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך. סידור בתיקיות מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות. הקש על עריכה, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל צור תיקייה. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על אישור. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על שמור לשמירת הסדר. סידור מחדש של מסכים בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. התקנת יישומים השתמש בחנויות יישומים, כגון,Samsung Apps להורדה והתקנה של יישומים. הסרת התקנה של יישומים הקש על הסר/השבת יישומים, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה. לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר. 29

30 תויסיסב תולועפ השבתת יישומים הקש על הסר/השבת יישומים, ולאחר מכן בחר את היישום שברצונך להשבית. להפעלת היישום, במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי מנהל היישומים, עבור למושבת, בחר את היישום ואז הקש על הפעל. לא ניתן להשבית יישומים שהורדו וחלק מיישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר. כאשר אתה משתמש בתכונה זו, היישומים שהושבתו נעלמים ממסך היישומים אולם הם עדיין שמורים במכשיר. שימוש ביישומים מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט. פתיחת יישום במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה. יישומים מסוימים מקובצים לתיקיות. הקש על תיקייה, ולאחר מכן הקש על יישום כדי להפעילו. פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה הקש על בחר סמל יישום להפעלה. סגירת יישום כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש. סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר. הקש על מנהל המשימות, ולאחר מכן הקש על סיים ליד היישום כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים, הקש על סיים הכול. לחילופין, הקש על סגור הכל. 30

31 תויסיסב תולועפ עזרה גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. הקש על עזרה במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים. למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על. לחיפוש מילות מפתח, הקש על. הזנת טקסט להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי. הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות. שינוי סוג המקלדת הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההתראות, הקש על האפשרות שפת הזנה, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש. שימוש במקלדת של Samsung דלג לשורה הבאה. מחק תו קודם. הזן אותיות רישיות (באנגלית). הזז את הסמן. הזן רווח. הגדר אפשרויות למקלדת של.Samsung הזן אותיות רישיות (באנגלית). הזן סימני פיסוק. הזנת אותיות רישיות )באנגלית( הקש על לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד )באנגלית(, הקש על אפשרות זו פעמיים. 31

32 תויסיסב תולועפ שינוי סוג המקלדת הקש ממושכות על, ולאחר מכן הקש על לשינוי סוג המקלדת. במקלדת הצפה, הקש ממושכות על שינוי מקלדות השפה והזז את המקלדת הצפה למיקום אחר. הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה. שימוש בכתב יד הקש והחזק את, הקש על ולאחר מכן כתוב עם האצבע מילה. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. הזנת טקסט באמצעות הקול הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית. 32

33 תויסיסב תולועפ העתקה והדבקה הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את או את לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות העתק להעתקה או גזור לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות הדבק. התחברות לרשת Wi-Fi חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. )עמוד 83( ודא שחיבור ה- Wi-Fi פעיל לפני השימוש ביישומי אינטרנט. הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi פתח את חלונית ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות Wi-Fi להפעלה או כיבוי של הפונקציה. המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה- WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה. כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת. הצטרפות לרשתות Wi-Fi במסך היישומים, הקש על הגדרות חיבורים,Wi-Fi ולאחר מכן גרור את מתג ה- Wi-Fi ימינה. בחר רשת מרשימת רשתות ה- Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות התחבר. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת,Wi-Fi הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה. 33

34 תויסיסב תולועפ הוספת רשתות Wi-Fi אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות הוסף רשת Wi-Fi בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה שם רשת,SSID בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות התחבר. מחיקת רשתות Wi-Fi ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות שכח. הגדרת חשבונות יישומי,Google כגון חנות,Play מחייבים שימוש בחשבון,Google ויישומי Samsung Apps מחייבים שימוש בחשבון.Samsung צור חשבונות Google ו- Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר. הוספת חשבונות להגדרת חשבון,Google פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי חשבונות הוסף חשבון.Google לאחר מכן, הקש על האפשרות חדש כדי להירשם, או על האפשרות קיים, ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת התהליך של הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות.Google הגדר גם חשבון.Samsung הסרת חשבונות במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי חשבונות, בחר שם חשבון תחת החשבונות שלי, בחר בחשבון שברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על הסר חשבון. 34

35 תויסיסב תולועפ יצירת פרופילי משתמש צור פרופילי משתמש ובחר אחד מהם במהלך ביטול נעילת המכשיר כדי להשתמש בהגדרות מותאמות אישית. יצירת כמה פרופילי משתמש מאפשרת למספר משתמשים לחלוק ביניהם את המכשיר מבלי שהדבר ישפיע על ההגדרות האישיות שלהם, כגון חשבונות דוא"ל, העדפות טפטים ועוד. במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי משתמשים משתמש אישור הגדר כעת, ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי ליצור פרופיל משתמש חדש. כדי להיכנס למכשיר עם פרופיל משתמש, בחר בפרופיל הרצוי בחלקו הימני העליון של המסך הנעול. העברת קבצים העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך. יישומים מסוימים תומכים בסוגי הקבצים שלהלן. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר או למערכת ההפעלה של המחשב. מוסיקה:,aac,oga,ogg,wma,3ga,m4a,mp3 ו- flac תמונה: bmp, gif,,jpg ו- png וידאו:,webm,3gp,mp4,mkv,flv,asf,wmv,avi ו- m4v מסמך:,htm,cell,potx,thmx,ppt,pptx,show,dotx,docx,doc,dot,rtf,txt ו- pdf,xltm,xltx,xlsm,xlsb,xlt,xlsx,xls,txt,tsv,prn,csv,html אם ליישומים אין אפשרות להפעיל קבצים בתבנית divx או,ac3 התקן יישומים התומכים בתבניות אלה. 35

36 תויסיסב תולועפ התחברות עם Samsung Kies 1 2 Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי.Samsung הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של.Samsung 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל.USB התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב. 2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של.Samsung Kies התחברות עם Windows Media Player 1 2 ודא ש- Player Windows Media מותקן במחשב. 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל.USB 2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קבצי מוסיקה. התחברות כמכשיר מדיה חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל.USB 2 פתח את חלונית ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות מחובר כהתקן מדיה התקן מדיה.)MTP( אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה )MTP( או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות מצלמה.)PTP( 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב. 36

37 תויסיסב תולועפ אבטחת המכשיר מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה. הגדרת דפוס ביטול נעילה במסך היישומים, הקש על הגדרות מכשיר מסך נעילה נעילת מסך דפוס. שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה. הגדרת קוד PIN במסך היישומים, הקש על הגדרות מכשיר מסך נעילה נעילת מסך.PIN הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות. הגדרת סיסמה במסך היישומים, הקש על הגדרות מכשיר מסך נעילה נעילת מסך סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות. 37

38 תויסיסב תולועפ ביטול נעילה של המכשיר הפעל את המסך על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי או כפתור הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס. שדרוג המכשיר ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. שדרוג עם Samsung Kies הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update )עדכן( בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של.Samsung Kies בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה- USB. במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון. שדרוג דרך הרשת ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת'.)FOTA( במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי אודות הטלפון עדכון תוכנה עדכן עכשיו. 38

39 תקשורת אנשי קשר השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות אנשי קשר במסך היישומים. ניהול אנשי קשר הקש על אנשי קשר. יצירת איש קשר הקש על והזן פרטי קשר. : הוסף תמונה. / : הוסף או מחק שדה פרטי קשר. עריכת איש קשר בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על. מחיקת איש קשר הקש על. חיפוש אנשי קשר הקש על אנשי קשר. השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות: גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר. השתמש באינדקס בצד השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לאפשר גלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו. הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש. 39

40 תרושקת לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות: : הוסף לאנשי הקשר המועדפים. : חבר הודעת דואר אלקטרוני. הצגת אנשי קשר הקש על אנשי קשר. כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים. הקש על הגדרות אנשי קשר להצגה, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר. העברת אנשי קשר הקש על אנשי קשר. העברת אנשי קשר ל- Google הקש על מזג חשבונות מזג עם.Google אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל. העברת אנשי קשר ל- Samsung הקש על מזג חשבונות מזג עם.Samsung Account אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Samsung מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל. ייבוא וייצוא של אנשי קשר הקש על אנשי קשר. ייבוא אנשי קשר הקש על הגדרות ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייבוא. 40

41 תרושקת ייצוא אנשי קשר הקש על הגדרות ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר האפשרות יצוא. שיתוף אנשי קשר הקש על שלח ככרטיס ביקור דרך אנשי קשר מרובים, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות סיום, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. אנשי קשר מועדפים הקש על מועדפים. הקש על כדי להוסיף אנשי קשר למועדפים. הקש על, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות: חיפוש: חפש אנשי קשר. הסר מהמועדפים: הסר מאנשי הקשר המועדפים. תצוגת רשימה / תצוגת רשת: הצג את אנשי הקשר כרשת או כרשימה. עזרה: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר. קבוצות אנשי קשר הקש על קבוצות. יצירת קבוצה הקש על, הגדר את פרטי הקבוצה, הוסף אנשי קשר ואז הקש שמור. הוספת אנשי קשר לקבוצה בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום. הוסף חבר. בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על 41

42 תרושקת ניהול קבוצות הקש על, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות: חיפוש: חפש אנשי קשר. מחק קבוצות: בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל. עריכה: שנה את הגדרות הקבוצה. הוסף חבר: הוסף חברים לקבוצה. הסר חבר: הסר חברים מהקבוצה. שלח דוא"ל: שלח הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה. שנה סדר: הקש ממושכות על ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום. עזרה: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר. שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה בחר קבוצה, הקש על כרטיס ביקור הקש על אנשי קשר. צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים. שלח דוא"ל, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום. הקש על האפשרות הגדר פרופיל, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות שמור. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר בכרטיס הביקור, ולאחר מכן הקש על כדי לערוך אותו. הקש על שלח ככרטיס ביקור דרך איש קשר נבחר, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. 42

43 תרושקת דוא"ל השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני. הקש על האפשרות דוא"ל במסך היישומים. הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון,Google Mail או הקש על האפשרות הגדרה ידנית עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני )עסקי(. לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה. להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על שליחת הודעות הגדרות הוסף חשבון. הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על. הקש על להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר. הקש על +אני כדי להוסיף את עצמך כנמען. הקש על לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, אירועים ופריטים אחרים. בחלק העליון של המסך. הקש על להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה. 43

44 תרושקת שליחת הודעות מתוזמנות במהלך חיבור הודעה, הקש על תזמון שליחת דוא ל. סמן את האפשרות תזמון שליחת דוא ל, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות בוצע. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו. אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח. תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע. קריאת הודעות בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחזרו. לאחזור הודעות חדשות באופן ידני, הקש על. הקש על הודעה כדי לקרוא אותה. העבר את ההודעה. מחק את ההודעה. עבור לאפשרויות נוספות. סמן את ההודעה כתזכורת. השב להודעה. חפש הודעה. שנה את פריסת המסך. חבר הודעה. הוסף כתובת דואר אלקטרוני זו לרשימת אנשי הקשר. פתח את הקבצים המצורפים. אחזר הודעות חדשות. הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על האפשרות שמירה כדי לשמור אותם. 44

45 תרושקת Google Mail השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות.Google Mail הקש על האפשרות Gmail במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות. שליחת הודעות בכל תיבת דואר שהיא, הקש על, הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על שלח. הקש על הקש על הקש על הקש על הקש על הקש על שמור טיוטה לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר. צרף קובץ כדי לצרף קבצים. מחק כדי להתחיל מחדש. הגדרות לשינוי ההגדרות של.Google Mail שלח משוב להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח. עזרה לגישה למידע עזרה עבור.Google Mail קריאת הודעות שמור את ההודעה לאחסון לטווח רחוק. מחק את ההודעה. עבור לאפשרויות נוספות. חפש הודעה. חבר הודעה. השב לכל הנמענים או הדפס את ההודעה. העבר את ההודעה לאחרים. השב להודעה. הוסף כתובת דואר אלקטרוני זו לרשימת אנשי הקשר. הצג תצוגה מקדימה של הקבצים המצורפים. סמן את ההודעה כתזכורת. 45

46 תרושקת תוויות Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת,Google Mail מוצגות הודעות עם התווית Inbox )דואר נכנס(. בחר תווית תחת כל התוויות כדי להציג הודעות בתוויות אחרות. להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על להקצאה. שינוי תוויות, ולאחר מכן בחר תווית Hangouts השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'אט עם אנשים אחרים. הקש על האפשרות Hangouts במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'אט. Google+ השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של.Google הקש על Google+ במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. הקש על הכל כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך. הקש על כדי להשתמש בתכונות אחרות של רשת חברתית. 46

47 תרושקת תמונות השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של.Google הקש על תמונות במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. בחר אחת מהקטגוריות הבאות: מצלמה: הצג את כל התמונות או הסרטונים שמצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו. המיטב: הצג תמונות או סרטונים המקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה. לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון. במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים: : ערוך שינויים בתמונה. : שתף את התמונה או הסרטון עם אנשים אחרים. : מחק את התמונה או הסרטון. 47

48 אינטרנט ורשת דפדפן השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט. הקש על האפשרות דפדפן במסך היישומים. הצגת דפי אינטרנט הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על עבור אל. הקש על כדי לגשת לאפשרויות נוספות בעת צפייה בדף אינטרנט. לשינוי מנוע החיפוש, הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הקש על סמל מנוע החיפוש שמופיע ליד כתובת האינטרנט. פתיחת דף חדש הקש על כרטיסייה חדשה. כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת, ולאחר מכן הקש על הכותרת כדי לבחור אותה. חיפוש קולי באינטרנט, אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות הקש על שדה הכתובת, הקש על המפתח המוצעות שמופיעות. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 48

49 תשרו טנרטניא סימניות כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על. לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימנייה, הקש על, ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי. היסטוריה הקש על היסטוריה לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על. דפים שמורים כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על דפים שמורים. קישורים הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. לצפיה בקישורים שמורים, במסך היישומים, הקש על הקבצים שלי התקן אחסון.Download שיתוף דפי אינטרנט לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על שתף באמצעות. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על שתף באמצעות. 49

50 תשרו טנרטניא Chrome השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות Chrome במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. הצגת דפי אינטרנט הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש. פתיחת דף חדש הקש על כרטיסייה חדשה. כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת והקש על הכותרת כדי לבחור אותה. סימניות כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על כדי לפתוח דף שנוסף לסימניות, הקש על חיפוש קולי באינטרנט שמור. סימניות, ולאחר מכן בחר באחד הדפים. הקש על, אמור מילת מפתח ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות. סנכרון עם מכשירים אחרים התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון.Google להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על לפתיחה. להצגת סימניות, הקש על סימניות. מכשירים אחרים. בחר דף אינטרנט 50

51 תשרו טנרטניא Bluetooth טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים. Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה.Bluetooth תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר. מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת,Bluetooth SIG עשויים שלא להיות תואמים למכשיר. אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות )לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות(..Bluetooth אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Samsung להפעלת התכונה,Bluetooth במסך היישומים, הקש על הגדרות חיבורים,Bluetooth ולאחר מכן גרור את המתג Bluetooth ימינה. התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים במסך היישומים, הקש על הגדרות חיבורים Bluetooth סרוק, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור. שליחה וקבלה של נתונים יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות.Bluetooth לדוגמה, גלריה. פתח את גלריה, בחר תמונה, הקש על,Bluetooth ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה- Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. כאשר מכשיר אחר שולח אליך נתונים, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth ששלח אותו מכשיר. הקבצים שהתקבלו נשמרים בתיקייה.Download אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר. 51

52 תשרו טנרטניא Screen Mirroring השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או,HomeSync ושתף את התכנים שלך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים בתכונה.Wi-Fi Miracast ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. ייתכן שמכשירים תואמי- Miracast שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב גבוה )X.2 )HDCP לא יהיו תואמים לתכונה זו. ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת. לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש. אם תציין תדר,Wi-Fi ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו. אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית. במסך היישומים, הקש על הגדרות חיבורים Mirroring,Screen ולאחר מכן גרור את המתג Screen Mirroring ימינה. בחר מכשיר, פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר. להתחברות למכשיר באמצעות קוד,PIN הקש ממושכות על שם המכשיר להזנת הקוד. 52

53 מדיה מוסיקה השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה. הקש על האפשרות מוסיקה במסך היישומים. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר. ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש. השמעת מוסיקה בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה. הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה. עבור לאפשרויות נוספות. כוונן את עוצמת הקול. חפש מכשירים אחרים להפעלת הקובץ. הפעל השמעה בסדר אקראי. שנה את מצב החזרה על התוכן. דלג לשיר הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה. השהה וחדש את ההפעלה. הגדר את הקובץ כשיר המועדף עליך. פתח את רשימת ההשמעה. הפעל מחדש את השיר הנוכחי שמושמע, או דלג לשיר הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה. 53

54 הידמ להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על הגדרות נגן עוצמת קול חכמה. כאשר התכונה עוצמת קול חכמה מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. נקוט זהירות למניעת חשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה. עוצמת קול חכמה עוצמת קול חכמה לא תפעל עבור קבצים מסוימים. להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על הגדרות נגן Sound Adapt פועל. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 13 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 12 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש. הגדרת שיר כצלצול התראה לשימוש בשיר המושמע כעת כצלצול התראה, הקש על הגדר כצליל התראה מההתחלה או המלצה אוטומטית סיום. יצירת רשימות השמעה בחר שירים בעצמך. הקש על רשימות השמעה, ולאחר מכן הקש על צור רשימת השמעה. הזן שם והקש על אישור. הקש על הוסף רצועות, בחר את השירים שברצונך לכלול, ולאחר מכן הקש על סיום. להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על הוסף לרשימת השמעה. השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר. הקש על ריבוע מוסיקה, ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע. 54

55 הידמ מצלמה השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים. השתמש ב גלריה כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר. )עמוד 60( הקש על האפשרות מצלמה במסך היישומים. המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש. ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה. כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם. אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק. אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים. צילום תמונות צילום תמונה הקש על לצילום תמונה. הצג את המצב הנוכחי. החלף בין מצב תמונות סטילס למצב וידאו. עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית. שנה את הגדרות המצלמה. הצג אפשרויות נוספות. שנה את מצב הצילום. בחר מבין האפקטים השונים הזמינים. הצג תמונות וקטעי וידאו שצילמת. 55

56 הידמ מצב צילום קיימים מספר אפקטי צילום. הקש על,MODE ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד ימין של המסך. אוט': השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה. פנים יפות: צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר. קול וצילום: השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונה עם צליל. הקש על לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה. בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי. פנורמה: צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו. לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן. הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד. הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה. הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים. ספורט: השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות. לילה: השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה. תמונות פנורמיות תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות. הקש MODE פנורמה. הקש על והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר שתי מסגרות הכוונון של הפנורמה מיושרות, המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה נוספת ברצף פנורמי. לעצירת הצילום, הקש על. אם העינית אינה בכיוון המתאים, המכשיר מפסיק לצלם. החלפת אפקטי סינון השתמש באפקטי סינון לצילום תמונות או סרטונים מיוחדים. הקש על לבחירת אפקט סינון. האפשרות הזמינות משתנות לפי מצב. 56

57 הידמ צילום סרטונים צילום סרטון הסט את המתג סטילס-וידאו לכיוון סמל הווידאו, ולאחר מכן הקש על ההקלטה, הקש על. לעצירת ההקלטה, הקש על. כדי לצלם וידאו. להשהיית מיקוד ידני אינו זמין במצב וידיאו. מצב הקלטה הצג את המצב הנוכחי. החלף בין מצב תמונות סטילס למצב וידאו. שנה את הגדרות המצלמה. עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית. הצג אפשרויות נוספות. בחר מבין האפקטים השונים הזמינים. הקש על לשינוי מצב ההקלטה. הצג תמונות וקטעי וידאו שצילמת. רגיל: השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה. הגבל לדוא"ל: השתמש במצב זה להורדת איכות ההקלטה לשליחה בדוא"ל. 57

58 הידמ הגדלה והקטנה של התצוגה )זום( השתמש באחת מהשיטות הבאות: השתמש בכפתור עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה. הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון. שיתוף צילומים הקש על, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות: שתף תמונה: שלח צילום ישירות למכשיר אחר דרך.Wi-Fi Direct שיתוף תמונות עם חברים: הגדר את המכשיר לזיהוי פניו של אדם שתייגת בתמונה, ושליחת התמונה לאותו אדם. כוונת מרחוק: הגדר את המכשיר לשלוט במצלמה מרחוק. שליטה במצלמה מרחוק הגדר את המכשיר כעינית לשליטה במצלמה מרחוק. הקש על כוונת מרחוק, ולאחר מכן חבר את המכשיר והמצלמה באמצעות Wi-Fi.Direct הקש על לצילום תמונה מרחוק, באמצעות שימוש במכשיר כעינית. 58

59 הידמ קביעת הגדרות עבור המצלמה הקש על לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות )שלהן( זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב שנעשה בו שימוש. גודל תמונה / גודל וידאו: בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון. מדידה: בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. משקל מרכזי האפשרות משקל מרכזי מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצינה. ספוט האפשרות ספוט מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. מטריצה האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של הסצינה בכללותה. תגית מיקום: הוסף לתמונה תג מיקום.GPS לשיפור אות ה- GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים. המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי.GPS סקירה: הגדר כדי להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם. מקש עוצמת קול: הגדר את המכשיר לשימוש בכפתור עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום. טיימר: השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן. איזון לבן: בחר איזון לובן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות. בהירות: שנה את הבהירות. קווים מנחים: הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום. מיקום גאוגרפי: הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשריים. הפעל אפשרות זו כדי להשתמש באפשרות 'תייג חבר' בגלריה. שמור הפוך: הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצינה המקורית. אחסון: בחר מיקום זיכרון לאחסון. איפוס: אפס את הגדרות המצלמה. עזרה: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש במצלמה. 59

60 הידמ קיצורי דרך סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה. הקש על ולאחר מכן הקש ממושכות על סמל קיצור הדרך. הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך. גלריה השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים. הקש על האפשרות גלריה במסך היישומים. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר. ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש. הצגת תמונות הפעלת היישום גלריה גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון דוא"ל, שומר תמונה, התיקייה Download נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה.Screenshots פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה. הגדלה והקטנה של התצוגה )זום( השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה: הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה. הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה )הצמדת שתי האצבעות זו לזו( להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית. 60

61 הידמ הקרנת סרטונים קבצי וידאו מוצגים עם הסמל בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על. חיתוך קטעים מסרטון בחר סרטון, ולאחר מכן הקש על. העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון. עריכת תמונות בעת הצגה של תמונה, הקש על לשימוש בפונקציות הבאות: מועדף: הוסף לרשימת המועדפים. הצגת שקופיות: התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית. מסגרת תמונה: השתמש באפשרות זו להוספת מסגרת והערה לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה.Photo frame הערה לתמונה: השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה. הקש על לעריכת ההערה. העתק ללוח: העתק ללוח. הדפסה: הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. שנה שם: שנה את שם הקובץ. שיתוף תמונות עם חברים: שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה. סובב שמאלה: סובב כנגד כיוון השעון. סובב ימינה: סובב עם כיוון השעון. חתוך: שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה. הגדר כ: הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר. פרטים: הצג את פרטי התמונה. הגדרות: שנה את הגדרות היישום 'גלריה'. תמונות מועדפות בעת הצגה של תמונה, הקש על מועדף להוספת התמונה לרשימת המועדפים. 61

62 הידמ מחיקת תמונות השתמש באחת מהשיטות הבאות: בתיקייה, הקש על בחר פריט, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על. בעת הצגה של תמונה, הקש על. שיתוף תמונות השתמש באחת מהשיטות הבאות: בתיקייה, הקש על בחר פריט, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על כדי לשלוח אותן לאנשים אחרים או לשתף אותן באמצעות שירותי רשת חברתית. בעת הצגה של תמונה, הקש על לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות. הגדרה כטפט בעת הצגה של תמונה, הקש על הגדר כ כדי לקבוע את התמונה כטפט או להקצות אותה לאיש קשר. תיוג פנים בעת צפייה בתמונה, הקש על הגדרות תגיות, ולאחר מכן סמן את התיבה לצד האפשרות תג פנים. מסגרת צהובה מופיעה סביב הפנים שזוהו. הקש על הפנים, הקש על האפשרות הוסף שם, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר. כאשר תגית הפנים מופיעה על תמונה, הקש על תגית הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, לדוגמה, שליחת הודעות. זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם. שימוש ב'תייג חבר' הקש על הגדרות תגיות תייג חבר, ולאחר מכן גרור את המתג תייג חבר ימינה להצגת תג הקשרי )מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם( עם פתיחת תמונה. 62

63 הידמ סידור בתיקיות צור תיקייה לארגון תמונות או סרטונים המאוחסנים במכשיר. באפשרותך להעתיק או להעביר קבצים מתיקייה אחת לאחרת. ליצירת תיקייה חדשה, הקש על. הזן שם עבור התיקייה, הקש על אישור, ולאחר מכן סמן תמונות או סרטונים. הקש ממושכות על תמונה או סרטון שנבחרו, גרור את הפריט לתיקייה החדשה, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום. הקש על העתק להעתקה או על העבר להעברה. וידאו השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו. הקש על האפשרות וידאו במסך היישומים. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר. ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש. הקרנת סרטונים בחר סרטון להפעלה. חפש מכשירים אחרים להפעלת הקובץ. כוונן את עוצמת הקול. עבור למצב מסך צף. עבור לאפשרויות נוספות. דלג לסרטון הבא. לחץ ממושכות להרצה מהירה קדימה. עבור קדימה או אחורה על-ידי גרירת המחוון. הזז את חלונית הבקרה ימינה. שנה את יחס המסך. השהה וחדש את ההפעלה. הזז את חלונית הבקרה שמאלה. פתח את רשימת ההשמעה. הפעל מחדש את הסרטון הנוכחי, או דלג לסרטון הקודם. לחץ ממושכות להרצה מהירה אחורה. 63

64 הידמ מחיקת סרטונים הקש על מחק, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על מחק. שיתוף סרטונים הקש על שתף באמצעות, בחר סרטוני וידאו, הקש על סיום, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על לשימוש בנגן הקופץ. הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי. YouTube השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט.YouTube הקש על האפשרות YouTube במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. צפייה בסרטונים הקש על, ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו. הקש על המסך, הקש על, ולאחר מכן, סובב את המכשיר למצב אופקי להצגת מסך מלא. שיתוף סרטונים בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. העלאת סרטונים הקש על העלאות, בחר וידאו, הזן מידע עבור הוידאו ולאחר מכן הקש על העלאה. 64

65 חנויות יישומים ומדיה חנות Play השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על חנות Play במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. התקנת יישומים דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על התקן. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה. כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום. כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי מיקום ואבטחה יישומים לא מוכרים. הסרת התקנה של יישומים הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ חנות.Play הקש על האפליקציות שלי, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על הסר התקנה. 65

66 הידמו םימושיי תויונח Samsung Apps השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של.Samsung לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת.apps.samsung.com הקש על Samsung Apps במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. התקנת יישומים דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על קטגוריות כדי לבחור קטגוריה. כדי לחפש יישום, הקש על בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש. בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על חינם. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה. כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום. ספרים Play השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קבצי ספרים. הקש על ספרים Play במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. 66

67 הידמו םימושיי תויונח Play Movies השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה. הקש על Play Movies במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. מוסיקה Play השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של.Google הקש על מוסיקה Play במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. משחקים Play השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם. הקש על משחקים Play במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. Play Newsstand השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר. הקש על Play Newsstand במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. 67

68 כלי שירות תזכיר השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר. הקש על תזכיר במסך היישומים. הוספה וניהול של קטגוריות צור קטגוריות כדי למיין ולנהל את התזכירים שלך. כדי להוסיף קטגוריה חדשה, הקש על הוסף קטגוריה, הזן שם קטגוריה, ולאחר מכן הקש על אישור. כדי למחוק קטגוריה, הקש על ערוך קטגוריות ולאחר מכן הקש על לצד קטגוריה כלשהי. כדי לשנות שם של קטגוריה, בחר קטגוריה, שנה שם קטגוריה הזן שם חדש עבור הקטגוריה, ולאחר מכן הקש על אישור. כדי לשנות את סדר הקטגוריות, הקש על ערוך קטגוריות ולאחר מכן הקש על כלשהי, וגרור כלפי מעלה או מטה אל מיקום אחר. יצירת תזכירים הקש על לצד קטגוריה ברשימת התזכירים, והזן תזכיר. בעת חיבור תזכיר, השתמש באפשרויות הבאות: : צור או הגדר קטגוריה. : הוסף תמונות. : צור הקלטת קול להוספה. כדי לשמור את התזכיר, הקש על שמור. כדי לערוך תזכיר, הקש על תזכיר, ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר. 68

69 תוריש ילכ עיון בתזכירים עיין בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה. כדי לחפש תזכיר, הקש על. כדי לשלוח תזכירים לאחרים, הקש על בחר, בחר את התזכיר, ולאחר מכן הקש על. כדי להדפיס תזכירים על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על בחר, בחר תזכירים, והקש על. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. כדי למחוק תזכירים, הקש על בחר, בחר את התזכירים, ולאחר מכן הקש על. צפייה בתזכיר הקש על תמונה ממוזערת של תזכיר כדי לפתוח אותה. כדי למחוק את התזכיר, הקש על. כדי לשלוח את התזכיר לאחרים, הקש על. כדי להדפיס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. לוח שנה השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות. הקש על לוח שנה במסך היישומים. יצירת אירועים או משימות הקש על, ואז השתמש באחת מהשיטות הבאות: אירוע: הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית. משימה: הזן משימה עם הגדרת עדיפות אופציונלית. כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב. 69

70 תוריש ילכ הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן, הקש על ערוך פרטי אירוע או על ערוך פרטי משימה כדי להוסיף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר, מתי מופעלת התראה מראש או היכן הוא מתבצע. צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה מיקום, הקש על ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שתופיע. סנכרון עם לוח השנה של Google לצד השדה במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי חשבונות Google תחת החשבונות שלי, בחר את חשבון Google ולאחר מכן סמן את האפשרות סנכרן לוח שנה. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על לוח שנה סינכרון. כדי להציג משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על לוחות שנה, ולאחר מכן סמן את חשבון.Google שינוי סוג לוח השנה בחר אחד מכמה סוגים של לוחות שנה, כולל שנתי, חודשי, שבועי וסוגים אחרים בחלקו העליון של המסך. חיפוש אירועים או משימות הקש על, ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש. כדי להציג את האירועים או המשימות של היום, הקש על היום בחלק העליון של המסך. מחיקת אירועים או משימות בחר אירוע או משימה ולאחר מכן הקש על מחק. שיתוף אירועים או משימות בחר אירוע או משימה, הקש על שתף באמצעות, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף. 70

71 תוריש ילכ Dropbox השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב- Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על Dropbox במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. היכנס לחשבון Dropbox שלך. אם אין לך חשבון,Dropbox צור חשבון חדש. לאחר ש- Dropbox מופעל, הקש על Turn on Camera Upload כדי להעלות ל- Dropbox תמונות וסרטונים שצולמו במצלמת המכשיר באופן אוטומטי. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני, ולאחר. כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על הווידאו שהעלית, הקש על מכן בחר קבצים. כדי להעלות קבצים ל- Dropbox, הקש על here Photos or videos Upload או על.Other files כדי לפתוח קבצים ב- Dropbox, בחר קובץ. בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על. כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי ענן השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות נתוני יישומים עם חשבון Samsung או.Dropbox במסך היישומים, הקש על הגדרות כללי ענן. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. סנכרון עם חשבון Samsung הקש על חשבון Samsung או על הגדרות סינכרון כדי לסנכרן קבצים. 71

72 תוריש ילכ גיבוי או שחזור נתונים הקש על גיבוי או על שחזר כדי לגבות או לשחזר את הנתונים מחשבון.Samsung סנכרון עם Dropbox הקש על קשר חשבון,Dropbox ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה- Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. לאחר שנכנסת, הקש על Allow והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם. Drive השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב- Drive.Google כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל- Drive,Google המכשיר שלך מסתנכרן באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו.Google Drive גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה. הקש על Drive במסך היישומים. ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. Hancom Office Viewer השתמש ביישום זה כדי להציג מסמכים בתבניות שונות, כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות. הקש על Hancom Office Viewer במסך היישומים. 72

73 תוריש ילכ חיפוש מסמכים הקש על Open כדי לעיין במסמך. במהלך העיון במסמך באפשרותך להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות: : צור תיקייה. : אחזר מסמכים חדשים. : מיין מסמכים ותיקיות. : שנה את מצב התצוגה. : בחר מסמכים או תיקיות. לחיפוש מסמכים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על.Recent Documents קריאת מסמכים הקש על מסמך בDocuments Recent או בתיקייה כלשהי. הקש על או על, ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות: מעבד תמלילים :Find חפש טקסט. :Zoom שנה את גודל התצוגה. Info :Document הצג פרטי מסמך כגון כותרת, תאריך ומחבר. :Print הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. :Send שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו. :Edit לערוך את המסמך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הנדרש..Hancom Viewer הצג מידע אודות :Help 73

74 תוריש ילכ מצגת :Find חפש טקסט. :Zoom שנה את גודל התצוגה. Info :Document הצג פרטי מסמך כגון כותרת, תאריך ומחבר. Show :Slide התחל מצגת שקופיות מהדף הראשון. Slide :From Current התחל מצגת שקופיות מהדף הנוכחי. View :Show Presenter הצג את כלי המצגת במכשיר כאשר הוא מחובר לצג חיצוני. :Print הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. :Send שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו. :Edit לערוך את המסמך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הנדרש..Hancom Viewer הצג מידע אודות :Help גיליון נתונים :Find חפש טקסט. :Zoom שנה את גודל התצוגה. Info :Document הצג פרטי מסמך כגון כותרת, תאריך ומחבר. :Sort מיין תאים לפי קריטריונים ספציפיים. Formulas :Show הצג בתאים את הנוסחאות במקום את תוצאות החישוב שלהן. Panes :Freeze השאר את השורה הנבחרת במקומה. :Gridlines הסתר או הצג קווי הרשת. Comments :Show All הסתר או הצג תזכירים במסמך. Area :Print בחר אזור להדפסה. :Print הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. :Send שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו. :Edit לערוך את המסמך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הנדרש..Hancom Viewer הצג מידע אודות :Help 74

75 תוריש ילכ PDF חפש: חפש טקסט. שלח: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו. מאפיינים: הצג פרטי מסמך כגון כותרת, תאריך ומחבר. שנה גודל תצוגה: שנה את גודל התצוגה. comments :Hide הסתר או הצג הערות במסמך. גלילת עמוד לאורך / view / Continuous גלילת עמוד לרוחב: שנה מצב צפייה. מצוגב קריאה: הצג את תוכן המסמך בלבד, ללא שוליים. עבור אל עמוד: עבור לעמוד ספציפי. סימניות: הצג סימניות במסמך. הדפס: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. התראה השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות לאירועים חשובים. הקש על האפשרות התראה במסך היישומים. הפעל או כבה את ההתראה. 75

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד