ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה"

תמליל

1 ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

2 מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית ומקדמת לשפע; ישראל לחמן, שאול את לחמן יועצים; עו ד מנחם )חמי( לפידור, לפידור ושות', עורכי דין ונוטריון; עו ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה. צוות מנורה מבטחים: נדב טסלר, מנהל תוכן שיווקי )פנסיה(; אלון פוקס, מנהל שיווק ביטוח חיים ובריאות )ביטוח(; ירדן פלד, מנהל שיווק )פנסיה(; יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף שיווק ומכירות, )פנסיה(; משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים; גיא אילוז, סמנכ"ל מנהל תחום עסקים ומוצרים )ביטוח(; שלומי ברלב, מנהל מחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה. ייעוץ מקצועי: אבי קפלן מו"ל: עדיף תקשורת בע"מ רח' האורן 12, מושב מגשימים טלפון: פקס: אי מייל: עורך ראשי: עופר נוריאל מנהל שיווק ומכירות: מיקי יקואל עריכה: לילך גביש בן יוחנן מנהלת תוכן: הדס דרור עיצוב גרפי: מיקי בסון האמור בחוברת הינו כללי לצורך הסבר ואינו מחייב כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול במדריך זה. המידע הנכלל במדריך זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. כל המידע האמור במדריך זה )לרבות הנתונים המפורטים בדוגמאות החישוביות(, הינו בבחינת מידע כללי שתכליתו הסברה והבהרה בלבד, והוא אינו מהווה המלצה, חוות דעת או ייעוץ כלשהו )לרבות בענייני מס( ו/או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או פיננסי בידי בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הפרטניים של כל אדם. ההסתמכות על המידע האמור הינה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש במידע לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה בקשר לנושאים הנדונים לעיל. מנורה מבטחים בע מ עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני(, ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה. נשמח לעמוד לרשותכם בעל שאלה והבהרה בקשר עם האמור לעיל.

3 מעסיק נכבד, הקדמה בימים אלו, בהם הסמכות החוקית לבחירת החיסכון הפנסיוני עברה מידיו של המעסיק לידי העובד, עדיין נותרה בידי המעסיק, כחלק מהותי במערכת יחסי העבודה, האחריות לחיסכון מיטיב לעובדים. היום, יותר מאשר בעבר, הנושאים בתחום הפנסיוני איתם נדרש המעסיק להתמודד רבים ומגוונים. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים והתווספו הוראות, תקנות וחוקים אשר מחייבים תשומת לב מרובה על מנת לקיים את הנדרש על פי חוק. בשוק החיסכון ארוך הטווח המצריך ידע ומומחיות רבה, נשאר המעסיק כמקור מידע מהימן לעובד, יחד עם הייעוץ המתקבל מסוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. במדריך זה ניסינו לתמצת עבורך, המעסיק, דגשים ועיקרי דברים בנושאים המעשיים הנחוצים לך לניהול החיסכון הפנסיוני של עובדיך. המדריך מעניק למעסיק מבט כללי השופך אור על הנושאים המרכזיים בניהול החיסכון הפנסיוני. לנוחותך, המדריך מורכב מארבעה פרקים המציעים לך מידע המתייחס לכל שלבי העסקת העובד: חבות המעסיק כלפי עובדו קליטת העובד ארגז כלים למעסיק סיום עבודה וניתוק יחסי עובד מעביד אנו תקווה שמדריך זה ישמש לך לעזר בהתנהלותך היומיומית בסוגיות הרלוונטיות. עופר נוריאל עורך ראשי עדיף מוטי רוזן מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח יהודה בן אסאייג מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה

4 מהיום יש לך זמן לדברים החשובים באמת... הידעת? השירות מתאים גם למעסיקים גדולים וגם למעסיקים קטנים. מנורה מבטחים מומחים שאפשר לסמוך עליהם בלחיצת כפתור אחת בלעדי במבטחים החדשה מבטחים טופ במנורה מבטחים יודעים שהזמן שלך שווה כסף. לכן, אנו מאפשרים לך לדווח את התשלום החודשי לעובדיך בזמן שנוח לך, בלחיצת כפתור מהמחשב במשרד או בבית. מבטחים טופ מאפשרת לך: דיווח ותשלום רשימות שכר מעקב אחר הפקדות העלאת קבצים ישירות מתוכנת השכר הפקת טופס 161 ממוחשב היזון חוזר. הכל במקום אחד. מומחים מומחים בפנסיה מצויינים בשירות. בפנסיה מצויינים בשירות. מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל עם נתח שוק של 37%: כ- 850,000 מבוטחים כ- 20,000 חברות ועסקים הון צבור של כ- 37 מיליארד 9 סניפי שירות ברחבי הארץ אתר אינטרנט מתקדם מרכז קשרי לקוחות למידע והצטרפות לשירות: האמור אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

5 פרק נושא תוכן חבות המעסיק כלפי עובדו צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק )"פנסיית חובה"( סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין סעיף - 20 זכות הבחירה לעובד הסכם עבודה אישי קליטת העובד קליטת העובד דגשים משפטיים תקציר מכשירים פנסיונים שילובים פנסיונים מיסוי בעת ההפקדות ארגז כלים סיום עבודה למעסיק פיצול כספי פיצויים מקופה מרכזית לפיצויים לקופה אישית התאמת חסכון ארוך טווח לאורך השנים פרישה מוקדמת ניתוק יחסי עובד מעביד טופס 161 מיסוי בעת סיום עבודה נספחים חוזר הניוד ביטוח לאומי קישורים שימושיים למעסיק

6 חבות המעסיק כלפי עובדו צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק )"פנסיית חובה"( ב נכנס לתוקפו ההסכם הקיבוצי הכללי להסדר פנסיוני מקיף, אשר נחתם על ידי שר התמ"ת. על מי חל ההסכם? ההסכם חל על עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב בגילאים: נשים מעל גיל 20. גברים מעל גיל 21. על מי איננו חל ההסכם? מי שפרש מעבודתו בגיל פרישה ומקבל פנסיה. עובד שיש לו הסדר פנסיוני מיטיב)כמוגדר בחוק(. מועד הזכאות להסדר פנסיוני עובד חדש שהתקבל לעבודה ואין לו הסדר פנסיוני כלשהו עריכת הסדר פנסיוני בתום שישה חודשי עבודה עובד חדש שהתקבל לעבודה ויש לו הסדר פנסיוני כלשהו זכאי להפקדות בתום שלושה חודשי עבודה, רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודתו בסיס השכר שיש לבטחו ושיעורי ההפרשה השכר המבוטח הוא השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים, ויכלול את שכר הבסיס וכן את התוספות הקבועות להן זכאי העובד. תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק, לפי הביטוח הלאומי )נכון ל ,619 שקלים(. שיעורי ההפרשות החודשיות )החל מ 2012( החל מיום הפרשות מעסיק 4.16% 5.00% 6.00% הפרשות העובד 4.16% 5.00% 5.50% הפרשות המעביד לפיצויים 4.18% 5.00% 6.00% סה"כ עובד + מעביד 12.50% 15.00% 17.50% 6 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

7 תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים אשר משולמים במסגרת צו ההרחבה, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, ובהתאם לסעיף 14, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים אשר בגינם נעשתה ההפרשה. אין בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים. ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים אינן ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרים הבאים: מקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה, ובשל אירוע מזכה בלבד )אירוע מזכה = מוות, נכות, או פרישה בגיל 60 ויותר(. אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו 17 לחוק פיצויי פיטורים. ( סעיפים 16 ו 17 עוסקים בין השאר בפרישה מהעבודה בנסיבות שיש עמן קלון ואירועים כיוצ"ב(. חבות המעסיק כלפי עובדו השלמת פיצויי פיטורים מעסיק המפקיד את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה הנ"ל או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי להשלים פיצויי הפיטורים עד ל 8.33%, לקופת גמל לקצבה על שם העובד. במידה והמעסיק החליט לשלם את השלמת הפיצויים, עליו להודיע בכתב לקופה עם העתק לעובד. במצב זה כספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים", ובהתאם לאמור בסעיף 14, קרי השלמת פיצויי הפיטורים אינם נתונים להחזרה. דגשים 1. ברירת המחדל ביצוע הביטוח הפנסיוני תהיה בקרן פנסיה מקיפה, לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות )באותה קופה או בקופה אחרת(. 2. צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק מחייב את המעסיקים לבטח את כל עובדיהם השכירים בביטוח פנסיוני. 3. ההפקדות לביטוח הפנסיוני יהיו על פי ההסכמים הקיבוצים, צווי ההרחבה, ההסכמים האישיים, ביצוע בפועל וכל הסכם או נוהג אחר החלים על מקום העבודה )הסכם מיטיב(. רק במידה שלא חלים הסכמים מיטיבים כאלה ינהג המעביד על פי צו ההרחבה. 4. עובד המגיע עם ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להפרשה החל מתום שלושה חודשים רטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודתו, בעוד עובד אשר מגיע ללא ביטוח פנסיוני רק החל משישה חודשים, או תום שנת המס. 5. צו ההרחבה מחייב להפקיד בעבור השכר הממוצע במשק, או שכרו בפועל של העובד הנמוך מביניהם. 6. ההפקדות על פי צו ההרחבה הן על פי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים ובהתאם לשיעורי ההפקדה ולשכר המבוטח. יש לשים לב למטרת ההפקדה בצו )קופה לקצבה עם כיסוי למקרה מוות ואי כושר עבודה נכות, והכל בכפוף לסעיף 20 לתקנות קופות גמל 2005 (. 7. יש להקפיד להתאים את ההפרשות לפחות בהתאם לאמור בצו. 8. ברירת המחדל לצורך הפרדת המעסיק הינה קרן פנסיה מקיפה חדשה. 9. מעסיק שלא יבטח את עובדיו על פי צו ההרחבה, פועל בניגוד לחוק וחשוף לתביעות מצד העובד או שאריו במקרה של נכות, מוות תאונה או מחלה. 10. העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו ובתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו. 7 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

8 סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים חוק פיצוי פיטורים קובע, כי עובד שפוטר או התפטר בנסיבות מזכות יהיה זכאי לפיצוי פיטורים בגובה השכר האחרון מוכפל בשנות הוותק. תיקון 3, צו ההרחבה לפנסיית חובה והסעיפים הרלוונטיים בחוק פיצוי פיטורים )סעיפים 14 ו- 26 ( חיזקו את המגמה אותה מוביל המחוקק: הפיצויים שייכים בכל מקרה לעובד, ורצוי כי יצטרפו לחיסכון הפנסיוני שלו. הפקדה לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים ועל פי ההסכמים הקיימים במשק משתלבת עם מגמה זו ונותנת יתרונות הן למעסיק והן לעובד. היתרון למעסיק מתבטא בעיקר בעובדה כי על ידי הפקדה וחתימה על הסכם העסקה עם העובד, המעסיק פוטר את עצמו מהשלמת פיצוי פיטורים במקרה הצורך, והיתרון לעובד מתבטא בעיקר בעובדה כי פיצויי הפיטורים יועברו לטובתו גם במקרה של התפטרות. חשוב!! לצורך הכרה בהפקדה במקום פיצויי פיטורים, על פי האישור הכללי, על המעסיק להפריש: לקופה מתאימה קרן פנסיה מקיפה או קופת ביטוח )מנהלים( עם אופציה לקצבה. באחוזים נכונים << לקרן פנסיה 12% ואז יהיה פטור על 72% מהשכר המבוטח. במידה והפקיד בנוסף ל 12% את היתרה לקופת גמל אישית לפיצויים, או שהפקיד 14.33% יהיה פטור מהשלמה על מלוא השכר המבוטח. << לקופת ביטוח 11% ואז יהיה פטור על 72% מהשכר המבוטח, במידה והפקיד בנוסף ל 11% את היתרה לקופת גמל אישית לפיצויים, או שהפקיד 13.33% יהיה פטור מהשלמה על מלוא השכר המבוטח. בנוסף, בביטוח מחויב המעסיק להפקיד לכיסוי לאובדן כושר עבודה, עד לביטוח של 75% מהשכר המבוטח או 2.5% הפרשה מהשכר, הנמוך מביניהם. << לחתום על הסכם עם העובד על פי הוראות הצו. הפקדות לקופת הגמל מחליפות את הזכות לפיצויי פיטורים. גם בצו ההרחבה לפנסיית חובה עוגנה ההפקדה במקום פיצויי פיטורים כחלק בלתי נפרד מהצו. בפועל, על כל עובד או מעסיק, בבואו לעגן את "סעיף 14" ביחסי עובד מעביד, להבין כי המעסיק מוותר על כל הכספים בגין פיצויים שהעביר לקופות הגמל השונות גם במקרה של התפטרות, והעובד מצידו מוותר על הזכות כאמור לפיצויים בשיעור מלא גם במקרה של פיטורים. 8 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

9 שאלות ותשובות האם כדאי למעסיק להכליל את הסדר סעיף 14 מול עובדיו? תלוי בנסיבות, באופי מקום העבודה ובמדיניות הארגון. במקום עבודה בו העובדים מתוגמלים בהעלאות שכר ריאליות משמעותיות, סעיף 14 יכול לחסוך למעסיק להשלים את הפער במקרה של פיטורים. האם מעסיק, שעובדו חתום על סעיף 14, המפקיד עבורו לקופת גמל 8.33% בגין חלק מהשכר בלבד יידרש לשלם השלמה לעובד על החלק הנותר במקרה של פיטורים? בהנחה כי כל תנאי האישור הכללי נתקיימו, המעסיק מחויב להשלים לעובד את פיצויי הפיטורים בגין חלק השכר שלא הוחל עליו סעיף 14. האם ניתן להחיל את סעיף 14 באופן רטרואקטיבי? בהתאם לאישור הכללי, בתוך תקופה של עד שלושה חודשים ממועד העברת התשלומים יש לעגן את ההסכמה בכתב לעניין סעיף 14. ככל שההסכמה תושג רק לאחר תקופת עבודה מסוימת, הרי שבעת סיום ההעסקה, תיערך התחשבנות נפרדת בגין כל תקופת ההעסקה, כאשר בגין התקופה הראשונה יחושבו הפיצויים לפי השכר האחרון של העובד. חבות המעסיק כלפי עובדו האם הסכם שאינו עונה על כל התנאים של האישור הכללי תקף? במקרה בו ההסכם בין העובד והמעסיק אינו עומד בכל תנאי האישור הכללי, המעסיק לא יהיה פטור מחובת תשלום פיצויי פיטורים ומהחובה להשלמת הפער בין חישוב הפיצויים כדין לבין הסכום הצבור בקופת הגמל, במקרה של פיטורים. כיצד בא לידי ביטוי סעיף 14 ב"צו ההרחבה בנושא פנסיית חובה"? החל מינואר 2008, אימץ צו ההרחבה את סעיף 14, לגבי הסכומים המופקדים לרכיב הפיצויים, בהתאם לשיעורים שבצו ההרחבה. במסגרת הצו ניתנת למעסיק, אשר הצו חל עליו, הקלה נוספת, באפשרות למעסיק להפקיד מעבר להוראות הצו את מלוא פיצוי הפיטורים בלי להגדיל את אחוזי ההפרשות לתגמולים ובכך לקבל אישור על פי סעיף 14 על מלוא השכר המבוטח. דוגמא << כיצד מתבטא היתרון למעסיק? חברה מעסיקה 50 עובדים, לעובדים יש קופות אישיות ובנוסף יש למעסיק קופה מרכזית לצבירת פיצוי פיטורים. התנהגות השכר קבועה לגבי כל העובדים. כולם התחילו בשכר של 5,000 שקלים ולכולם הועלה השכר ל- 8,000 שקלים לאחר חמש שנים )סך הכל 10 שנות ותק(. המצב בעסק - במידה והמעסיק הפקיד כיאות לקופות הפיצויים - סך הכל ההפקדה הינה- 3,250,000 שקלים בערכים נומינאליים. בהנחה שסכום זה צבר תשואה של 30% במהלך השנים, הסכום שהצטבר שווה ל- 4,225,000 שקלים. חבות המעסיק לפיצויים הינה 4,000,000 שקלים, כך שאותו מעסיק היה בעודף של 225,000 שקלים. ירידות בשוק ההון כתוצאה מירידות בשוק ההון נפגעו קופות הפיצויים בכ- 20%, כלומר, נניח שעקב שינויים אלו )שכבר חווינו בשוק( עמד אותו מעסיק על היקף צבירת פיצויים של 3,380,000 שקלים, כלומר מעודף צבירה ירד המעסיק לחוסר בפיצויים של כ- 620,000 שקלים. המשך בעמוד הבא << 9 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

10 חבות המעסיק לפיצויים )בשקלים חדשים( 8,000 שכר אחרון: 10 ותק: 80, מספר עובדים: סה"כ חבות: 4,000,000 על פי חוק פיצויי פיטורין תקופה ב' תקופה א' 8,000 5,000 שכר 8.33% 8.33% שיעור ההפקדה 5 5 שנים 40,000 25,000 הפקדה לפיצויים מספר עובדים סה"כ הפקדה 2,000,000 1,250,000 3,250,000 סה"כ הפקדה לפיצויים 30% תשואה 4,225,000 יתרה בקופות עודף לעומת החבות 225,000 ירידות בשוק ההון 20%- יתרה בקופות 3,380,000 חוסר לעומת החבות 620,000- לידיעה! מעסיק המפקיד הפקדות שוטפות כמפורט בדוגמה ופועל תחת סעיף 14 פטור מהתמודדות עם שינויים אלו! דגשים הפקדה לפיצוי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים יכולה להפחית את רמת הסיכון למעסיק. הפקדה על פי תנאי ההסכם מייתרת את הצורך בהשלמת פיצויים על פי שכרו האחרון של העובד, דבר שיכול ליצור חסכון רב לחלק מהמעסיקים. יחד עם זאת, יש לזכור כי בחותמו על הסכם על פי סעיף 14 מוותר המעסיק מראש על זכותו להחזרי כספים במקרה של התפטרות. לצורך חתימה על הסכם על פי סעיף 14: יש לבדוק כי הקופה הינה קופה המופיעה באישור הכללי או בהסכמים יחודיים. לוודא כי ההפרשות מבוצעות על פי ההסכם ולשים לב שקיימת שונות בהפקדה על פי סוג הקופות. לדאוג לענות על כל יתר תנאי ההסכם, בין היתר על חתימה של הסכם בין עובד ומעסיק, תוך מסגרת הזמן המנויה בהסכם. 10 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

11 סעיף 20 זכות הבחירה לעובד בעבר קבע המעסיק לעובד היכן יטופלו תנאיו הסוציאליים. הקביעה היתה על פי הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וכן על פי הסכמים מיטיבים של מעסיק עם היצרנים. בשנים האחרונות חל שינוי במגמה זו וב"זכות העובד לבחור". חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( התשס"ה 2005, שינה מהותית את תפיסת עולם זו וקבע מפורשות כי זכותו של העובד בבחירת הסדר פנסיוני גוברת על זכות המעביד. לשון ההוראה מעביר את כל הבחירה מהמעביד לעובד. סעיף 20 לחוק קופות הגמל קובע כי זכותו של העובד לבחור באיזו חברה ובאיזה מוצר לנהל את כספיו. משמעות למעסיק חבות המעסיק כלפי עובדו מומלץ לכל מעביד לאפשר לעובד את יכולת הבחירה בהתאם ללשון החוק. לעיתים מדובר על קושי פרוצדוראלי מבחינת המעסיקים, מעצם העובדה כי לכאורה יכול כל עובד ועובד לבחור את הקופה המתאימה לו ובמקרה כזה יצטרך המעסיק להתנהל מול מספר רב של קופות. יחד עם זאת, למרות החקיקה הברורה, גם היום בדרך כלל אנו רואים כי הקופה הנבחרת היא קופה המומלצת על ידי סוכנו של המעביד. קיימת חובת הפקדה למעסיק ולא תמיד העובד מספיק לבחור בקופה שנקבעה בחוק קופת ברירת מחדל. כל עוד העובד לא בחר בקופה אחרת רשאי המעסיק להפקיד את התשלומים באותה קופה. לידיעה! הסכם פנסיית חובה במשק קובע קופת ברירת מחדל: קרן פנסיה מקיפה. במידה והעובד לא בחר קופה, יפקיד המעסיק את הפקדותיו והפקדות העובד לקרן פנסיה מקיפה על פי בחירתו. יחד עם זאת העובד יוכל תמיד לשנות בחירה זו. 11 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

12 הסכם עבודה אישי זכויות העובד נובעות ממקורות שונים כגון חוקי מגן, הסכמים קיבוציים ואף חוזה אישי. מערכת הגומלין נקבעת בהתאם לעיקרון טובת העובד. חוזה עבודה אישי contract( )contract of employment, employment החוזה שבו נקבעת ההתקשרות ליצירת יחסי עובד מעביד. במקומות עבודה רבים נקבעים עיקר תנאי העבודה בהסכמים קיבוציים, ניתן משקל מצומצם לחוזה העבודה האישי בפירוט תנאי העבודה, והוא עוסק בעיקר בשיבוצו של העובד במסגרת שיוצר ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא נקבע השכר בהסכם קיבוצי, מפורט עיקרי תנאי העבודה בחוזה העבודה האישי. הצעת חוק חוזה עבודה, שנועד להסדרת חוזה העבודה אישי, הוגשה פעמים אחדות לכנסת, אך לא עברה את כל שלבי החקיקה. לפיכך חלים על חוזה העבודה האישי עקרונות החקיקה הכללית בדיני חוזים, בעיקר חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 1973, וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א בנסיבות אלה מתקיים טווח רחב לצורתו של חוזה העבודה האישי, החל בחוזה מפורט החתום על ידי שני הצדדים, וכלה בהסכמה בעל פה, שבה נקבעים בקצרה התפקיד והשכר. הנושא הפנסיוני בחוזה עבודה אישי בחוזה יפורטו אחוזי ההפרשות לתוכניות הפנסיוניות והשכר ממנו יופרש לתוכניות אלו. כאן גם יופיע תאריך תחילת ההפרשות הפנסיוניות לעובד. צווי הרחבה מוחלים על חוזה העבודה של העובד. יש לדאוג כי האמור בחוזה מציג בפני העובד לכל הפחות את הנקבע בצו הרלוונטי. דוגמאות << אם בחוזה עבודה נכתב כי ההפקדות יהיו לתגמולים בלבד, הוראה זו לא תתאים לנאמר בצו ההרחבה לפנסיית חובה. הוראה המחייבת הפקדה על פי השיעורים בצו גם לפיצוי פיטורים. אם נכתב כי ההפקדה תתחיל אחרי תשעה חודשים, הוראה זו לא תתאים לנאמר בצו המחייב הפקדה לעובדים ללא תוכנית פנסיונית קיימת אחרי שישה חודשים. מה עוד בחוזה? חוזה העבודה האישי הוא המקום לעיגון הסכמת עובד ומעביד על החלת סעיף 14 על הפקדות המעביד לפיצוי פיטורין. במסגרת החוזה תופיע הסכמת המעביד לשחרור הכספים לטובת העובד וזכות העובד על כספים אלו. על הצדדים לחתום על נספח מיוחד המסדיר את תנאי הסעיף, חובותיו וזכויותיו של כל אחד מהצדדים. בחלק מההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה מופיעה חובת ההפקדה לקרן השתלמות. אם מכוחם או מכוח הסכמה בין הצדדים, תופיע זכאותו של העובד בחוזה האישי. חשוב לציין את השכר ממנו נגזרת ההפקדה )לעיתים ההפקדה היא עד שכר שמעבר לו קיימת זקיפת הכנסה לעובד( ואחוזי ההפרשה. 12 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

13 מידע פנסיוני למעסיקים זה עדיף בימים אלו, כאשר השינויים בחקיקה בנושא הביטוח הפנסיוני מציבים הרבה שאלות באשר למה שנכון לעשות - ל"עדיף" יש את התשובות "עדיף" מספקת לך, המעסיק, מידע בתחום הגמל והפנסיה אשר מעדכן אותך בשינויים בשוק ותומך בך בהתנהלות מול עובדיך אתה מוזמן ליהנות מהמידע בכל אמצעי שתרצה, ובכל מדיה שנוחה לך: אתר אינטרנט עשיר ועדכני, ניוזלטר מעסיקים מיוחד לתיבת הדוא"ל שלך, שבועון, מגזין חודשי או מדריך מקצועי - רק תבחר גלוש עכשיו לאתר "עדיף" וקבל מנוי להיכרות עם המידע שאתה צריך, בלא כל התחייבות מצדך. פורטל עדיף שבועון מגזין חודשי מדריך ניוזלטר שבועי "עדיף" - חדשות ומידע, ביטוח פנסיה ופיננסים. עדיף להיות מעודכן ל פ ר ט י ם : ט ל l i n f a n e t. c o. i

14 קליטת העובד החלטות בעת קבלת עובד חדש ובהתייחס לחובות המעסיק, בהקשר לעריכת הסדר פנסיוני קבלת עובד חדש לעבודה האם על המעסיק חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה שונה מצו ההרחבה לפנסיית חובה? לא חבות כלפי צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק כן האם ההסכם מיטיב כהגדרתו בצו ההרחבה לפנסיית חובה ובחוק ההסכמים הקיבוציים? האם לעובד תוכנית קיימת? כן לא כן תנאים סוציאלים אחרי 3 חודשי ותק, רטרואקטיבית מהיום הראשון לא תנאים סוציאלים אחרי חצי שנה יש לפעול על פי ההוראות המיטיבות בכל אחד מסעיפי ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה חובות המעסיק כלפי עובד קיים במפעל לעריכת הסדר פנסיוני עובדים קיימים האם לעובד הסכם מיטיב מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי או נוהג מפעלי? לא חבות על פי צו הרחבה לפנסיית חובה במשק כן המשך ההסכם המיטיב + השלמות על פי צו ההרחבה במידה וקיימים סעיפים משפרים לעומת ההסכם המיטיב 14 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

15 דגשים משפטיים חוק הגנת השכר הפקדות לתנאים סוציאליים לעובד על פי תקנות קופות הגמל על המעביד לשלם את חלקו ואת חלק העובד לקופת הגמל )קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת תגמולים, קרן השתלמות וכו'( עד תום שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת, המוקדם מביניהם. קליטת העובד תקנה 22 "ריבית פיגורים" בתקנות קופות הגמל קובעת, כי "לא שילם מעביד את תשלומיו כאמור בתקנה 20 או לא העביר את תשלומי העמית השכיר בזמנם כאמור בתקנה 21, תקבל הקופה על סכומים אלה מאת המעביד ריבית בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן; הסכומים שיעביר המעביד, בהתאם לתקנה זו, ייזקפו תחילה לחשבון התשלומים שחב בהם המעביד ולבסוף לחשבון הריבית, ואולם ריבית פיגורים תחול גם על חוב ריבית". דוגמא << מעביד ששילם משכורת לעובד ב 1 לחודש צריך להעביר את התשלום לקופת הגמל עד תום שבעה ימי עסקים. מעביד ששילם לעבוד משכורת ב 9 לחודש צריך להעביר את התשלום לקופת גמל עד ל 15 לחודש ומעביד שלא עשה כן חשוף לחיוב בריבית, שלא תפחת "מריבית פיגורים". משמעויות למעסיק חוק הגנת השכר מקנה לקופת הגמל )קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת תגמולים, קרן השתלמות וכו'( זכות לתבוע ממעביד שחב לה כספים בגין עובדו בצירוף פיצויי הלנה. תשלום שלא הועבר לקופת גמל תוך 30 יום מהמועד שבו היה על המעביד לשלם את השכר הוא בגדר שכר מולן. פיצויי ההלנה על חלק העובד שלא הועבר לקופת גמל הם 5% לשבוע הראשון ו 10% לכל שבוע נוסף או חלק ממנו ופיצויי ההלנה על חלק המעסיק שלא הועבר לקופת גמל הם 20% לחודש ובאופן יחסי על חלק מהחודש על סכום החוב, כשהוא כולל הפרשי הצמדה. ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי במקרים בהם כספים שנוכו משכר עובדים ולא הועברו לקופת גמל ונעשה בהם שימוש למטרות אחרות אין להפחית מפיצויי ההלנה כלל ויש להעמידם על שיעור משמעותי יותר מ'ריבית חשב'. לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו היה על המעסיק לשלם לקופת הגמל את התשלום, הקופה זכאית לתבוע ממנו לשלם לה את הכספים ששילמה ו/או תשלם לעובד ו/או לחליפו, אם ארע אירוע המזכה את העובד ו/או חליפו בתשלום ממנה. בין סכום חד פעמי ובין סכומים עתידים, אילו עזב העובד את קופת הגמל ביום שקרה המקרה המזכה. 15 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

16 דוגמא << מעסיק של עובד, שבוטח בקרן פנסיה ושלא שילם חובו לקרן הפנסיה במשך שמונה חודשים והעובד נפטר, חשוף לתביעה של קרן הפנסיה להשיב לה סך של כ 2,800,000 שקלים שתשלם לשאירי העובד. *הערה: החישוב ללקוח בן 30 נשוי+ 2 בעל שכר פנסיוני של 10,000 שקלים, במסלול כללי בקרן הפנסיה מבטחים, ריבית היוון על פי הוראות האוצר. מעסיק שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים, דינו מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בחוק העונשין. מעסיק שניכה סכומים משכרו של העובד ולא העבירם ליעדם בנסיבות מחמירות דינו מאסר של 30 חודשים או קנס פי שישה מהקנס הקבוע בחוק. דוגמא << מעסיק שניכה את חלק העובד לקופת גמל משכרם של שישה מעובדיו בחודש מסוים ולא העביר אותם לקופת הגמל, עלול למצוא את עצמו מואשם בביצוע עבירה פלילית בנסיבות מחמירות והוא צפוי למאסר של עד שלוש שנים או לקנס בסכום שיכול עלות על 1,200,000 שקלים. סעיף אחריות נושא משרה בחוק הגנת השכר קובע כי מנהל פעיל בתאגיד, שותף לא מוגבל או בעל תפקיד אחר, האחראי אצל המעביד על התחום הנ"ל חייב לפקח ולעשות ככול שניתן על מנת שכספים שנוכו מהעובד בגין הפרשות לקופת גמל יועברו לקופת גמל במועד, ואם לא עשה זאת הוא צפוי למחצית הקנס הקבוע לעבירה בגין אי העברת הכספים, אף מעל 600,000 שקלים. בעל מניות בחברה שניכתה כספים מעובדיה לקופת גמל ולא העבירה אותם לקופת גמל חשוף, בין היתר, לכך שיחויב, באופן אישי, בחובות החברה לעובדיה )הרמת מסך(. דגשים על פי תקנות קופות הגמל יש להעביר את הכספים לקופת גמל עד תום שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או 15 ימים מתום החודש בעדו על המעביד לשלם את המשכורת, המוקדם מביניהם. תשלום לאחר המועד הנ"ל חושף את המעביד לחיוב ב"ריבית פיגורים". חוק הגנת השכר קובע כי תשלום שלא הועבר לקופת גמל תוך 30 יום מהמועד שבו היה על המעביד לשלם את השכר הוא בגדר שכר מולן החושף את המעביד, בין היתר, לחיוב בפיצויי ההלנה והעמדה לדין פלילי. 16 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

17 תקציר מכשירים פנסיונים קרנות פנסיה חדשות החל ממרץ 1995 ההצטרפות לקרן פנסיה הינה לקרן פנסיה חדשה בלבד. עקרונות קרן פנסיה חדשה 30% מהשקעות הכספים הן באג"ח מיועדות בריבית מובטחת של 4.86% ו 70% השקעות חופשיות בשוק ההון. דמי ניהול מהצבירה הינם עד 0.5% ודמי ניהול מההפקדות עד 6%. אין הפקדות חד פעמיות. הקרנות הינן "קרנות צוברות" קרי נצברים סכומים בקרן ובעת הפרישה יומרו הסכומים לפנסיה חודשית לכל החיים, על פי מקדם. הקרן מכסה מקרה פטירה באמצעות פנסיית שאירים ומקרה נכות באמצעות פנסיית נכות. הקרן מנוהלת על ידי חברה מנהלת המקיימת מנגנון איזון אקטוארי וניהול שוטף. לכל קרן קיימים מספר מסלולים אשר יוצרים מינונים שונים בין פנסיית השאירים, פנסיית הנכות ופנסיית הזקנה. קרנות פנסיה ותיקות קרנות הפנסיה הוותיקות נוסדו בתחילת שנות ה 50 וניתן היה להצטרף אליהן עד לשנת קרנות אלו מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות: קליטת העובד קרנות פנסיה גרעוניות )מרביתן הוקמו במקור על ידי ההסתדרות הכללית( בהן: מבטחים, מקפת, קג מ, נתיב, חקלאים, בנין, אגד, הדסה. קרנות פנסיה אלה מנוהלות בפועל על ידי גוף שהקים משרד האוצר. הסוכנות ודן, העוברות כעת תהליך התייעלות ואיזון נפרד. קרנות פנסיה מאוזנות ה.ע.ל.; עתידית; עתודות; עמית; יוזמה; תשורה; ער ד. וקרן הפנסיה גלעד. לאור הגירעונות שנצברו במהלך השנים, בקרנות הפנסיה הלא מאוזנות נקט האוצר בפעולה בהסדרי חקיקה שנערכו בשני שלבים: שלב ראשון ביטול האפשרות להצטרף לקרנות הוותיקות )מאוזנות ושאינן מאוזנות( החל מחודש מרץ.1995 שלב שני ביצוע רפורמה בקרנות הפנסיה ה גירעוניות. הרפורמה בקרנות הפנסיה ה"גירעוניות" הרפורמה שיזם האוצר כוללת מספר מרכיבים: מרכיב ראשון העלאת גיל הזכאות לפנסיה החל משנת לגברים: 67. לנשים: 62. * לעמית קיימת האפשרות להקדים את גיל פרישה לגיל 60 בתמורה לוויתור על אחוזי פנסיה קבועים לכל שנת הקדמה. מרכיב שני העלאת התשלומים, הן של עובד והן של מעסיק ב 1.5% כל אחד. התשלומים במסלול פנסיה מקיפה גירעונית עומדים היום על: מעסיק 6% פיצויים, 7.5% תגמולים. עובד 7% תגמולים. סך הכל 20.5% )לעומת 17.5% בעבר(. במידה והתשלומים לא יהיו בגובה 20.5% אלא מוקטנים ב X אחוזים, תוקטן בהתאם המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפנסיה באופן יחסי. לדוגמא: אם מעסיק + עובד ישלמו 18.33% במקום 20.5%, תקטן המשכורת הקובעת לפנסיה בכ 11%. 17 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

18 מרכיב שלישי שינוי חישוב המשכורת הקובעת לפנסיה. בעבר היו שתי שיטות חישוב: שיטת 3 שנים אחרונות, ושיטת הממוצעים. לאחר ספטמבר 2003 החישוב הוא בשיטת הממוצעים בלבד, תוך מגבלה על שיעור הגידול בשכר הפנסיוני. מרכיב רביעי - שינויים בתנאי ההשקעה של קרנות הפנסיה הקטנת החלק הנהנה מהנפקת אג ח מיועדות והגדלת ההשתתפות בשוק ההון )70% מהצבירה(, תוך בניית קרן ומנגנון האמור לפצות את הקרנות על סיכוני תשואה. מרכיב חמישי החלת תנאי התקנון האחיד על קרנות הפנסיה הגירעוניות שבהסדר. בעבר הייתה ההצטרפות לרוב קרנות הפנסיה הגירעוניות, על פי הסכמי עבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. על תשלום המעסיק לפיצויים בסך 6% מתוך ה 8.33% חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. לגבי 2.33% מכספי הפיצויים, אם הופקדו בקופות גמל אישית לפיצויים, חל גם עליהם הסכם לפי סעיף 14 לחוק. תכניות ביטוח משנת 2004 החל מינואר 2004 תכניות קלאסיות מסוג "מעורב" ו"עדיף" אינן משווקות ומוחלפות על ידי תכניות אחרות. עיקרי התכניות קיימים שלושה מרכיבים בסיסיים בחלוקת הפרמיה מרכיב דמי הניהול מההפקדות השוטפות, מרכיב הפרמיה לרכישת ריסק למקרה פטירה ומרכיב הפרמיה לחיסכון. קיימת שקיפות מלאה והפרדה ברורה בין המרכיבים. במקרה פטירה יקבלו המוטבים את הסכום למקרה פטירה בתוספת הסכום שנצבר. דמי הניהול הנגבים הם מההפקדות השוטפות וכן מהחיסכון המצטבר. שני מודלים לגביית דמי ניהול מההפקדות השוטפות: קבועים; ומשתנים שיורדים עם השנים. עלות הכיסויים הביטוחיים מועמסת על התגמולים בלבד. תעריפי ריסק למקרה פטירה מחושבים לפי טבלאות המפרידות בין גברים לנשים ובין מעשנים ללא מעשנים. קיימים מסלולי השקעה לחיסכון המצטבר וניתן לנייד את הצבירות בתוך הפוליסה ממסלול למסלול. תכניות ביטוח "קלאסיות" תכנית מעורב התכנית מבטיחה סכום קבוע מראש, שישולם בקרות הראשון מבין המקרים הבאים: מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח, בחיי המבוטח בתום תקופת הביטוח. תכנית "חיסכון" התכנית מבטיחה סכום קבוע מראש לגיל הפרישה. במקרה פטירה לפני גיל הפרישה יקבלו המוטבים את ערך הפדיון שנצבר בפוליסה. תכניות גמלא תכנית משלמת קצבה חודשית )גמלא( לעת פרישה. גובה הגמלא ננקב מראש בהתאם לפרמיה והגיל בעת ההצטרפות. ישנן מספר סוגי ביטוח גמלא: גמלא א', גמלא ב' המבוססות על הפקדות של פרמיה שוטפת. גמלא ג', גמלא ד' מבוססות על הפקדות חד פעמיות. פוליסות עדיף בביטוח זה מתקיימת חלוקת פרמיה בין הפרמיה המיועדת לרכישת ריסק למקרה פטירה לבין הפרמיה המיועדת לרכישת חיסכון. התכנית הבסיסית קובעת כי 80% מהפרמיה יופנה לחיסכון ו 20% ממנה יופנו לרכישת ביטוח חיים. במקרה פטירה יקבלו המוטבים את סכום הביטוח למקרה פטירה בתוספת החיסכון שנצבר. 18 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

19 ניתן לשנות את היחס באמצעות רכישת חיסכון מיוחד )"חיסכון ב"(. במצב שכזה סכום הביטוח למקרה פטירה יפחת. מרכיב החיסכון מתנהל על פי נוסחת "משתתפת ברווחים" או "מבטיח תשואה" על פי תנאי הפוליסה בעת הפקתה. בעת הגדלות שכר ניתן )ואף רצוי( לבצען באמצעות פוליסה זו, המאפשרת קליטת כספים נוספים בגמישות רבה ובתנאי הפוליסה המקוריים. רוב פוליסות עדיף הן פוליסות מסוג קצבה עם מקדם קצבה. קופות גמל קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, המייעד את הכספים בעיקר למטרת צבירת כספים לפרישה. קופות הגמל אינן מאפשרות רכישת כיסוי למקרה פטירה וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה. עמיתים המבקשים להגן על עצמם נדרשים לרכוש זאת בחברות ביטוח או בקרן פנסיה. לקופות הגמל מספר מסלולי השקעה וניתן לנייד את הכספים ממסלול למסלול בגמישות רבה. קליטת העובד דגשים קרנות פנסיה גירעוניות לעובדים החברים בקרנות הפנסיה הוותיקות הגירעוניות יתרון בהמשך החברות בהן, גם בעת החלפת מקום עבודה. )אין קרן פנסיה/ או קופת ביטוח חדשים בהן ניתן לצבור 2% פנסיה לשנה גם בשנות ה 40 ה 50 וה 60. בנוסף, קרן להבטחת איזון/ תשואה + התחייבות האוצר להשתתפות כיסוי הגירעונות גם בעתיד(. מומלץ לא להקטין את אחוזי התשלומים לקרן הפנסיה. מומלץ לא להקטין שכר מבוטח לקרן הפנסיה, אלא אם השכר קטן בפועל. במקרה של צבירת וותק מעל ל 420 חודש )35 שנים( או במקרה גידול חריג בשכר מומלץ להתייעץ עם מומחה. ניתן להחיל הסכם לפי סעיף 14 על כספי הפיצויים גם אצל מעסיק חדש. מכיוון שהחל מינואר 2008, הפכו כל הקופות לקופות למטרת קצבה, ניתן להפקיד גם את ה 2.33% בקופה לפיצויים, במסלול קופה שאינה משלמת לקצבה. קרנות פנסיה מאוזנות בקרן פנסיה וותיקה מאוזנת, יש יתרון ברור בהמשכת החברות בקרן. מומלץ להגדיל את התשלומים למקסימום שהקרן מסכימה לקבל )כולל הפקדת ה 2.33%(. אין חובה בהגדלת חלק העובד והמעסיק ל 7.5% תגמולים ו 7% תגמולים. אין דחיית גיל פרישה )ניתן לפרוש בכל גיל אחרי גיל 60(. הקרנות מפעילות מנגנון איזון עצמאי. הקרנות נהנות מתשואה עודפת מהאוצר על השקעותיהן בשוק החופשי, ולכן מומלץ בהחלט להתמיד בחברות בהן. 19 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

20 שילובים פנסיונים עולם המוצרים הפנסיונים מכיל מגוון של מוצרים. תיק הביטוח הפנסיוני של העובד משמש כתיק ניהול הסיכונים האישי של כל אחד ואחת מהעובדים. מעסיק המסדיר את הביטוח הפנסיוני של עובדיו יכול לספק לכל אחד מהעובדים מגוון פתרונות בהתאם לצרכיו האישיים, מצבו המשפחתי, טעמו, מטרותיו, רמת שכרו ועוד. בתיק הביטוח הפנסיוני קיימת אפשרות למודל המשלב בין קרן פנסיה מקיפה לפוליסת ביטוח, המאפשר לעובדים ליהנות משילוב מנצח בין פנסיה לתוכנית ביטוח. שילובים אלו מתאימים בדרך כלל לבעלי שכר גבוה. יתרונות המוצר המשולב השקעות - פיזור השקעות בין תיק השקעות כללי בפוליסת ביטוח לתיק המשלב אג"ח מיועדות בקרן הפנסיה. תוחלת חיים - שילוב בין מוצר ללא מקדם המגלם הבטחה של תוחלת חיים לפוליסת ביטוח המעניקה מקדם המגלם הבטחה של תוחלת החיים. ביטוח למקרה פטירה - שילוב בין פנסיית שארים מקרן הפנסיה וסכום חד פעמי פטור ממס מפוליסת הביטוח. ביטוח משופר לאובדן כושר עבודה - הרחבת הכיסוי לכיסוי מקצועי במסגרת פוליסת הביטוח. מעמד משפטי - שילוב בין תקנון הניתן לשינוי בקרן הפנסיה לבין הסכם משפטי שלא ניתן לשינוי מצד חברת הביטוח במסגרת פוליסת הביטוח. דוגמא << גבר לא מעשן, בן 30, נשוי + 1; שכר פנסיוני: 15,000 שקלים שיעורי הפרשות: 8.33% לפיצויים, 5% תגמולי מעביד, 5% תגמולי עובד, עד 2.5% לאובדן כושר עבודה )על חשבון המעסיק(. פרמטר פוליסת ביטוח קרן פנסיה שילוב - 8,258 - קצבה חודשית מקרן הפנסיה קצבה חודשית מפוליסת הביטוח 3,740 11,998 12,386 11,391 סך הכל 6,557 9,836 - פנסיית שארים מקרן הפנסיה 250,000 - סכום חד פעמי מפוליסת הביטוח 750,000 *הנ"ל לשם המחשה בלבד. הנחות חישוב )בשקלים חדשים(: בפוליסת הביטוח - דמי ניהול של 6% מפרמיה יורדים ל- 3% ו- 1.26%, מצבירה יורדים ל- 0.7%. תשואה ברוטו : 4%. תעריף ריסק 1 עם הנחה של 15% בסכום ביטוח קבוע )כולל החיסכון(. בקרן הפנסיה - דמי ניהול מפרמיה של 4% ודמי ניהול מצבירה 0.35%. תשואה שנתית ברוטו:.4.26% 20 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

21 מיסוי בעת ההפקדות מיסוי הפקדות שוטפות מהווה חלק חיוני בהתנהלות השוטפת בניהול התיק הפנסיוני של המפעל. בשנים האחרונות רבו השינויים בתחום, אשר מחייבים ריענון שיעורי ההפקדות לתנאים סוציאליים לעובד הן מצד העובד והן מצד המעסיק. תקנות התשלומים לביטוח פנסיוני מעסיק לפיצויים: עד 8.33% מעסיק לתגמולים: עד * 7.5% עובד לתגמולים: עד 7% מעסיק / עובד ל א.כ.ע: עד *3.5% קליטת העובד * מגבלה: תשלום המעסיק לתגמולים + א.כ.ע לא יעלה על 7.5%. במידה והתשלום הוא מעל ל 7.5% יש לזקוף שווי מס לעובד. מגבלות גובה שכר אין תקרת שכר לתשלום המעסיק לפיצויים. קיימת תקרת שכר לתשלום המעסיק לתגמולים + א.כ.ע. סך הכל שווי כספי של 7.5% מהשכר ומוגבל ב 4 x 7.5% פעמים השכר הממוצע במשק. בשנת ,476 x 7.5% שקלים. דוגמא << אם הביטוח למקרה א.כ.ע בתעריף מפעלי הינו 0.8% מהשכר, הרי שתשלום המעסיק לתגמולים + א.כ.ע עד לשכר של 44,586 שקלים לא יחייבו בזקיפת מס לעובד..)34,476 X 7.5% = 5%[ לתגמולים + 0.8% לא.כ.ע[ = 2,586 שקלים 5.8% X 44,586( הטבות מס על התשלומים לביטוח פנסיוני תשלום העובד לתגמולים יוכר לצורך זיכוי מס )החזר מס בגובה 35% מהתשלום( ועד למקסימום = 8,500 x 7% 595 שקלים תשלום, אשר 35% מתוכו יוחזרו כהטבת מס. תשלום המעסיק לפיצויים, תגמולים + א.כ.ע מהווה הוצאה מותרת בניכוי למעסיק במידה והמעסיק אינו משלם לביטוח א.כ.ע והעובד משלם, יהנה העובד מהטבת מס )ניכוי בגובה המס השולי( עבור תשלומו לא.כ.ע. יש לזכור, שהחל מחודש ינואר 2008, כל התכניות לביטוח פנסיוני הן למסלול קצבה בלבד. התשלומים לתוכניות ההוניות הן מהפקדות עד סוף שנת המס טיפ ייעוץ מוקדם לבכירים טרם יציאתם לפרישה יכול לחסוך להם כספים באמצעות תכנון נכון הכולל אפשרויות של דחיית מס ו/או הקטנת תשלום המס באמצעות פעולות כגון רצף פיצויים ו/או רצף קצבה וכד'. 21 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

22 יש דברים שעובדים הרבה יותר טוב ביחד... טיפ קטן לבחירת מוצר לחיסכון בחר את מוצר החיסכון עפ י התשואות אותן הוא מציג לאורך זמן Top Finance השילוב המושלם בין תוכנית חיסכון לקרן נאמנות! מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה 22 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

23 ארגז כלים למעסיק פיצול כספי פיצויים מקופה מרכזית לפיצויים לקופה אישית השינויים בעולם החיסכון הפנסיוני לא פסחו גם על הקופות המרכזיות לפיצויים, שבעבר שימשו כלי חיסכון מרכזי למעסיקים רבים. שנת 2010 היתה השנה האחרונה בה ניתן היה להפקיד כספים בקופות אלו והחל מ קופות הפיצויים המרכזיות נחסמו להפקדות חדשות, אולם, מעסיקים יכולים להמשיך ולנהל את כספי הפיצויים המופקדים על שמם בקופות. סגירת הקופות המרכזיות להפקדות הן חלק ממהלך הסדר פנסיית חובה במשק, המחייב כל מעסיק להפקיד את רכיב הפיצויים בקופה אישית על שם העובד. ארגז כלים למעסיק פיצול קופת הפיצויים המרכזית בפיצול קופת הפיצויים המרכזית לתוך הקופות האישיות יש יתרונות רבים הן למעסיק והן לעובד. היתרונות למעסיק חתימה על הסכם סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין תקטין את חבות המעסיק בגין פיצויים לעובד. הורדת היקף ההוצאה העתידית בגין חוב הוותק ובכך, השגת הכרה בהפרשה זו כהוצאה מלאה מבחינת מס. העברת הכספים לקופות פיצויים אישיות פטורות ממס. הפרשה של תגמולים ופיצויים לאותה קופה. שיפור מערכת יחסי עובד-מעביד. במקרה שנותר כסף בקופת הפיצויים, ניתן להגיש בקשה לבית הדין לעבודה ולהשיב את הכספים למעסיק )ייעודה מול עתודה(. החזר זה יבוצע על ידי הקופה, בניכוי 40% מס )ניתן לפנות לפקיד שומה בבקשה להקטנת מס זה(. היתרונות לעובד שליטה ובקרה מלאים על ההפקדות לפיצויים והיקף הצבירה בקופה. יכולת ליהנות, בעתיד, ממקלט מס, בייעוד כספי הפיצויים לרצף קצבה. איך עושים זאת? על פי תקנות הניוד, העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופה אישית אינה מותרת. אולם, על פי תקנה 3 א') 12 ( לתקנות הניוד, רשאי הממונה לאשר העברת כספים אחרת, בהסכמת המנהל ובתנאים שיורה עליהם. קבלת ההיתר מרשות המיסים על רואה החשבון להעביר בקשה לרשות המיסים, אליה יש לצרף אישור על כך שהוא מפקח על התהליך ועל כך שסכומי הכסף המועברים לקופות אישיות אכן מועברים בהתאם לנאמר בבקשה. בעת בקשת האישור מרשות המיסים יש לבקש אישור ספציפי לפטור מניכוי מס במקור. יש לפרט את שמות העובדים אליהם מועברים הכספים ולפרט את סכומי הכסף המועברים לכל עובד ועובד. כמו כן, יש לציין את שמות הקופות המעבירות והמקבלות. אישור יתרת הפיצויים בקופה המרכזית נכון למועד הגשת הבקשה. לאחר קבלת ההיתר מרשות המסים יש לפנות לקופה לביצוע הפיצול לקופות האישיות. 23 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

24 התאמת חסכון ארוך טווח לאורך השנים בשנים האחרונות גדלה התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, נוספו אפשרויות בחירה רבות למבוטח כמסלולי ביטוח ומסלולי השקעה שונים. למרות הגידול באפשרויות הבחירה למעלה מ 90% מהמבוטחים עדיין נמצאים במסלולי בחירת המחדל. בפני החוסך עומדות אפשרויות שונות במצבי חיים משתנים. בחירה נכונה של מסלולי ביטוח והשקעה יכולה לחסוך לעובד עשרות שקלים מדי חודש. תחילת החיסכון הפנסיוני בגיל צעיר בקרן הפנסיה קיימים באופן אוטומטי כיסויים לאבדן כושר עבודה וכיסוי למקרה מוות. עמיתים רבים מתחילים את דרכם בקרן כאשר הם רווקים. עמיתים אלו שאין להם עדיין בן או בת זוג אינם זקוקים כעת לכיסוי לשארים. במידה ואתה רווק/גרוש או חס וחלילה אלמן, יש באפשרותך לוותר על עלות הכיסוי לשארים. כך שחלק גדול יותר מהפרמיה החודשית תופנה לחיסכון. בביטוח מנהלים חשוב להקפיד על מינוי המוטבים למקרה מוות. ולהימנע מרכישת ביטוח ריסק נוסף שלא לצורך. דוגמא << לירון, רווק, בן 25 שהצטרף לקרן הפנסיה, זאת עבודתו הראשונה והוא מקבל שכר של 6000 שקלים בחודש. ירון משלם עבור הכיסוי הביטוחי בחודש 59 שקלים, עבור כיסוי ביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה וכיסוי למקרה מוות. באפשרותו לוותר כעת על הכיסוי לשארים ולחסוך בכל חודש 19.8 שקלים % 90% 80% 70% 60% 50% % 30% 20% 10% 0% עלות כיסוי למקרה מוות ויתור על שארים חוסך במקרה זה 40% מעלות הכיסויים הביטוחים. חשוב!! במידה והמצב המשפחתי השתנה יש לעדכן את קרן הפנסיה על השינוי. ויתור הכיסוי לשארים תקף לשנתיים מיום החתימה ולאחר מכן יחזור לתוקפו אוטומטית. לחידוש הכיסוי יש לעדכן את הקרן באופן יזום. בביטוח המנהלים חשוב לבחון ולעדכן את חברת הביטוח לגבי שינוי המצב המשפחתי ולעדכן מוטבים במידת הצורך. 24 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

25 פנסיית נכות מתפתחת קרן הפנסיה כוללת גם פיצוי במקרה של אבדן כושר עבודה העולה על שלושה חודשים. במקרה של נכות בקרן הפנסיה, מחושב השכר על פי ממוצע המשכורות בשנה האחרונה או בשלושת החודשים האחרונים )הגבוה מבין השניים(. במקרה של אבדן כושר עבודה פנסיית הנכות תשולם על פי המשכורת שנקבעה בקרן הפנסיה. נכות מתפתחת היא תוספת לכיסוי הביטוחי אותה ניתן לבחור ללא קשר למסלול הביטוחי הנוכחי. הבחירה מעניקה העלאה קבועה של פנסיית הנכות בשיעור ריאלי שנתי של 2%. כלומר במקום קיבוע של פנסיית הנכות במקרה של נכות על פי השכר ממנו שולם לקרן יהיה גידול ריאלי של 2% בפנסיית הנכות. אפשרות זאת טובה במיוחד לעמיתים שנמצאים בתחילת דרכם המקצועית וצופים גידול משמעותי בשכרם. לדוגמא מתמחים במשרדי ראיית חשבון, עורכי דין או מהנדסים בתחילת הקריירה שלהם. ארגז כלים למעסיק דוגמא << דנית עובדת כמתמחה במשרד עורכי דין, היא מרוויחה כיום בתקופת התמחות כ 5000 שקלים. עם סיום ההתמחות צפויה לדנית העלאה משמעותית בשכרה. בחירה בנכות מתפתחת תקטין את החשש מאירוע של אבדן כושר עבודה בתחילת הקריירה שלה שנה 1 שנה 2 שנה שנה 3 4 שנה פנסיית נכות מתפתחת פנסיית נכות הנחות חישוב: שכר של 5000 שקלים, אחוז כיסוי לנכות 75%, אחוז אינפלציה שנתית 2%. לידיעה! ככל ותקופת הנכות ארוכה יותר כך גם ההשפעה בבחירת נכות מתפתחת משמעותית יותר. ניתן לוותר על הבחירה בנכות מתפתחת בכל שלב במהלך תקפת החיסכון ובכך להקטין את התשלום עבור כיסויים ביטוחים. בחירת מסלול השקעה, עשור של מניות מחקר מקיף שערך ד"ר ג'רמי סיגל, מהמומחים המובילים לכלכלה באקדמיה האמריקאית, שבחן התנהגות של מניות בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים לאורך שנים, הוכיח באופן נחרץ שבטווחים של 15 עד 30 שנה, ההשקעה במניות אינה רק ההשקעה הכי משתלמת, היא גם הכי בטוחה. חוסכים שמצטרפים בגיל צעיר לקרן הפנסיה מוצאים מולם אופק השקעה של שלושים או ארבעים שנה, בחירה במסלול מנייתי עשויה להניב לאורך זמן תשואה עדיפה על פני מסלולים אחרים. 25 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

26 מדד תל אביב 100 בעשר השנים האחרונות גרף שערים 1, , מדד )מקור: אתר הבורסה לניירות ערך, מדד תל אביב 100 מתאריך 1/1/2000 ועד ל 28/12/2010 ( בקרנות הפנסיה השונות קיימים היום מסלולי השקעה מתמחים המאפשרים לבחור מסלולי ההשקעה שונים. במבטחים החדשה קיים בנוסף מסלול השקעה חכם, הדומה למסלול הצ'יליאני )אותו צפוי האוצר לאמץ ב 2014 עם התאמות לשוק הישראלי(. מסלול זה מתאים את רמת הסיכון בתיק החיסכון הפנסיוני ככל שמתקרב מועד הפרישה. גיל הצבירה לפנסיה שינוי מצב משפחתי לאורך תקופת החיסכון חשוב לבחון האם התכנית הפנסיונית מתאימה לצרכי המבוטח. במידה והמבוטח בחר לוותר על שארים בקרן הפנסיה וכיום הינו נשוי, חשוב לעדכן את הקרן על השינוי במצב המשפחתי, אחרת אין כיסוי. חשוב לבחון את המוטבים בחברת הביטוח. במקרה של מוות כספי הריסק ישולמו למוטבים. גרוש/ה או אלמן/ה יכול/ה לוותר על הכיסוי הביטוחי לבן/בת הזוג, ועדיין להשאיר את הכיסוי הביטוחי לילדים. דוגמא << גרוש בן 43 שמרוויח 10,000 שקלים בחודש ישלם עבור כיסוי לשארים 42 שקלים בחודש. יש באפשרותו לוותר על הכיסוי הביטוחי לבת הזוג ולהשאיר את הכיסוי הביטוחי עבור הילדים ולחסוך בכל חודש 18 שקלים. 26 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

27 ארגז כלים למעסיק התאמת אחוז הכיסוי לשארים כיסוי למקרה מוות חשוב לבחון את אחוז הכיסוי בקרן מכיוון ואחוז הכיסוי לשארים )בן/בת זוג וילדים( בקרן הפנסיה נקבע לפי גיל הכניסה לקרן. ככל והצטרפת לקרן הפנסיה בגיל מאוחר יותר, כך יהיה היקף הכיסוי נמוך יותר. במקרה מוות, הקצבה מבטיחה את עתידם הכלכלי של קרובי הנפטר כיסוי לשארים ללא ויתור ויתור על כיסוי לבן הזוג כיסוי לאבדן כושר עבודה )הנחות חישוב: גרוש בן 43, שכר 10,000, מבוטח במסלול הכללי לפי אחוזי הפקדה 11.5%(. דוגמא << אישה שהצטרפה לקרן הפנסיה בגיל 24 תזכה לכיסוי לשארים בגובה 88% מהשכר. לעומתה אישה שהצטרפה שלוש שנים מאוחר יותר, בגיל 27, תזכה לאחוז כיסוי של 76%. ככל שעולים בגיל כך פוחת אחוז הכיסוי באופן משמעותי. ככל ומצטרפים לקרן בגיל מבוגר יותר, קצבת השארים עשויה להיות נמוכה יותר )הנחות חישוב: שכר של 7000 שקלים, מסלול ביטוח כללי, החישוב בוצע לפי אחוז הפקדה של 11.5% לנשים( 27 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

28 מה ניתן לעשות? ניתן לבחור במסלול ביטוחי השונה ממסלול בררת המחדל ומגדיל את אחוז הכיסוי לשארים. ניתן לבחור במסלול עתיר ביטוח שמגדיל את קצבת השארים ל 100% כמעט בכל גיל, או במסלול משולב מוטה ביטוח שמגדיל את קצבת השארים ביחס למסלול הכללי. כיצד בחירה של מסלול ביטוח תגדיל את קצבת השארים חשוב!! חשוב לזכור כי שינוי מסלול הביטוח למסלול מוטה ביטוח יגדיל את עלות הכיסוי הביטוחי. כמו כן, יתכן והקרן תדרוש מילוי הצהרת בריאות במעבר למסלולים עתירי ביטוח. מסלולי השקעה עם השינוי בגיל משתנה גם אופק ההשקעה והזמן עד הפרישה. ניתן להקטין או להגדיל את החשיפה למניות, לנווט בין המסלולים ולפצל את ההשקעות בין רכיבי התגמולים והפיצויים. כאשר רוצים להגדיל את החשיפה למניות ניתן לשנות את רכיב התגמולים למסלול מנייתי ולהשאיר את רכיב הפיצויים במסלול כללי. שינוי זה עשוי להביא את החיסכון הפנסיוני לחשיפה של 50% במניות. במידה ורוצים להקטין את החשיפה למניות ניתן להעביר את רכיב הפיצויים למסלול אג"ח ולהשאיר את רכיב התגמולים במסלול כללי. שינוי זה יקטין את את החשיפה למניות לכ 17%. השינויים בהרכב התיק יכולים להתבצע על ידי העמית בכל זמן וללא הגבלה בהתאם לרמת הסיכון בה הוא חפץ, או בהתאם לגילו. 28 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

29 לקראת פרישה ויתור על כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה עמיתים שעברו את גיל 60 יכולים לבחור לוותר על הכיסוי הביטוחי לשארים ועל הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה, במצב זה כל הפרמיה החודשית תופנה לטובת החיסכון והגדלת הפנסיה הצפויה. חשוב לזכור כי במידה ויקרה אירוע ביטוחי בתקופה זו, העמית לא יהיה מבוטח. מסלולי השקעה לקראת היציאה לפנסיה אנחנו חשופים יותר לזעזועים בשוק ההון. בשלב הזה הצבירה שלנו היא הגבוהה ביותר וכל שינוי בתשואה עשוי להגדיל אותה או חלילה להקטין אותה מידית ויש לנו פחות זמן לתיקונים. במרבית קרנות הפנסיה קיימים מסלולי ההשקעה שאינם משקיעים כלל במניות. ארגז כלים למעסיק העברת חיסכון מקופת גמל לקרן פנסיה קרן פנסיה היא אפיק ההשקעה היחידי אליו ניתן להצטרף אליו כיום, שקיימת בו הבטחת תשואה. ניתן להעביר חיסכון קיים בקופת גמל וליהנות: מדמי ניהול על החיסכון הנמוכים משמעותית מאשר בקופות הגמל. הבטחת תשואה של 4.86% על 30% אחוז מהכספים בקרן. קבלת קצבה גבוהה יותר בפנסיה. תכנון כולל לפרישה בפני פורשי העתיד עומדים מספר אתגרים לא פשוטים הכוללים את תוחלת החיים המתארכת, השאיפה לחיים פעילים והמשך העשייה לצד סיכונים כמו התדרדרות המצב הבריאותי והפסד ערך החסכונות אליהם יש להיערך במועד ובעזרת תכנון נכון. על מנת להקטין את החששות הכלכליים הכרוכים בפרישה ולגדר את הסיכונים עליהם אין לפורש שליטה ישירה, יש לתכנן את הפרישה מבעוד מועד באמצעות תכנון כלכלי אישי כולל והערכות מתאימה, שתאפשר לשמור על רמת החיים. 29 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

30 פרישה מוקדמת תהליך ההכנה לפרישה מעבודה יכול להיות מתוכנן ומתוזמן החל מגיל 55 ובאופן מואץ יותר במקרה של פרישה מוקדמת לפני גיל הפרישה המוגדר בחוק. בתהליך הפרישה מספר שחקנים: המעסיק, העובד ובני משפחתו, והגוף המבטח את זכויותיו הפנסיוניות: קרן הפנסיה, חברת הביטוח או הגוף המתוקצב במקרה של פנסיה תקציבית. העובד פעמים רבות תחילת המודעות של העובד היא ערב פרישה מעבודה, וגם בשעה זו, במרבית המקרים העובד איננו עובר תהליך אישי/משפחתי המאפשר לו קבלת החלטות, ואיננו מקבל תמונת מצב אמיתית לגבי מצבו מול צרכי התא המשפחתי. פגישת השירות השנתית, המציגה בפני העובד את מצב צבירות החיסכון שלו במוצרי הפנסיה והפיננסים, אינה מהווה תחליף לפגישת תכנון פיננסי/תכנון פרישה, מעצם התמקדותה בהווה של העובד, וזאת גם מבלי להביא בחשבון, בדרך כלל, את הצבירות של בן/בת הזוג. מומלץ! רצוי להתחיל תהליך תכנון פנסיוני וכלכלי החל מגיל 55, מתוך אמונה כי ניתן יהיה לבצע שינויים בהרגלי החיסכון, או להביא לשינוי בדפוסי קבלת החלטות או בסדרי העדיפויות בהתייחס לחיסכון הנדרש לשמירה על רמת החיים בפרישה. החברה בדרך כלל ההון האנושי מוגדר בחזון החברה כמשאב עיקרי אשר לפיתוחו מוקדשים הון ומשאבים ניכרים. פעמים רבות העובד משולב בסדנאות פרישה בהן יש התייחסות להליכים אישיים, משפחתיים וחברתיים של פורשים. על הארגון להגדיר לעצמו את דרכי הטיפול בפרישת עובדים, בין אם מדובר בפרישה מבחירה של העובד, פרישה עקב גיל, פרישה מוקדמת או כחלק מתוכנית התייעלות ארגונית. מומלץ! תכנית הפרישה המוקדמת צריכה להתייחס לנושאים כגון צרכי הארגון, תקציב לנושא הפרישה המוקדמת, מודל הפרישה המוצע לעובדי הארגון ותפעול המהלך על ידי גורמים פנים ארגוניים או חיצוניים. במידה והארגון אינו יכול לבצע בעצמו את ניתוחים והערכות אלו, עליו לשכור שירות חוץ ארגוני מקצועי, המתמחה בלווי מסוג זה. 30 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

31 תכנון וליווי חינם!

32 נקודות לטיפול ולתכנון כספים חד פעמיים מענקי הפרישה האמורים לשמש את העובדים כחלופה לשכרם עד הגיעם לגיל בו יקבלו את הגמלה החודשית הפנסיה על פי תקנון הקרן או חברת הביטוח. קבלת סכומים חד פעמיים עלולה להוות לעובד הפורש בעיה: כיצד לנהל את הכסף באופן שיספיק לו עד לקבלת הפנסיה/הגמלה החודשית ולעיתים קרובות גם לאחר ההגעה לגיל הפרישה הרשמי. הגדרה בהסדר הפרישה מי ממשיך להפקיד לקרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים את דמי הגמולים על מנת שזכויות העובד לגמלה בפרישה ימשיכו להצטבר. בגופים מתוקצבים במגזר הציבורי, יש להביא לידיעת העובדים את האפשרות להפקיד את המענקים החד פעמיים בקופת גמל לקצבה, כך שיהיו פטורים מניכוי מס במקור בעת הפקדתם. בעת הפרישה יהיה העובד זכאי לקצבה נוספת, מעבר לפנסיה התקציבית. רכישת זכויות לגיל הפנסיה עבור העובד באמצעות המעסיק וזאת על ידי הפקדה חד פעמית לחברת הביטוח או קרן הפנסיה. החברה המבטחת/קרן הפנסיה הצלע השלישית היא חברת הביטוח/קרן הפנסיה, אשר ביכולתה להעניק שירות פרטני ומידע חיוני לפורש בנושאים הבאים: אפיון רצונות וצרכי התא המשפחתי אירוע הפרישה נתפס כמשפחתי ובהתאם, במידה ויש בן/בת זוג, על שני בני הזוג להיות שותפים בתהליך, אשר במסגרתו יש למפות את צרכי המשפחה המצריכים התייחסות כלכלית תמיכה בילדים בוגרים; אירועים כגון: החלפת מכונית, נסיעה לחו"ל, החלפת דיור וכדומה; ואת רמת החיים תוך התייחסות למקורות פנסיוניים וכלכליים קיימים, העולים מהדוחות השנתיים הרלוונטיים לקרנות הפנסיה: ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, חסכונות בבנקים, תיקים מנוהלים וכיו"ב. אפיון רמת הסיכון התואמת את אופיו של התא המשפחתי ומתוך כך המלצות לעובד. תכנון מס קבלת כספי הפרישה מוגדרת כאירוע מס בו יש לבחון את האפשרויות למיקסום הפטור/ זיכוי העומדים בפני הפורש. הטיפול בכל היבטי המיסוי, כולל התייחסות לעדכוני חקיקה והשפעתם על ה"נטו" של העובד/הפורש מהותיים לרווחתו העתידית. עדכון חקיקה שצפוי להיכנס לתוקף: וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת מקדמת הצעת חוק שתמציתה טיפול בחיוב המס של כספי פיצויים שלא נמשכו עם סיום יחסי עובד מעביד ומוגדרים ככספי תגמולים, העלאת הפטור הקיים כיום על גמלה והשוואת המצב בין בעלי שכר נמוך הנפגעים מפטור נמוך יותר ובין בעלי שכר גבוה, וכן העלאת שיעור הפטור בארבע פעימות כך שב 2024 יעמוד על 67% מהתקרה, כך שבפועל בעלי קצבאות של עד 10,000 שקלים לחודש יהיו פטורים מתשלום מס על הקצבה. איתור הפערים בין ה"מצוי לרצוי" בהיבטים של רמת חיים, ניהול השקעות במגוון המוצרים הפנסיוניים/ פיננסים הקיימים וחיפוש פתרונות להשלמת הפערים ו/או לניהול מותאם של המקורות הקיימים. 32 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

33 סיום עבודה ניתוק יחסי עובד מעביד סיום יחסי העבודה מהווה לעיתים קרובות ממשק אשר אינו נוח למעסיק. טיפול נכון בעובד מחויב מבחינת החוק זמן שחרור פיצויים, במידה והעובד זכאי להם, וכן מתוקף העובדה כי עובד זה מהווה שגרירה של החברה בקרב עובדים אחרים, ולעיתים גם בקרב מעסיקים אחרים. להלן הפעולות אשר יש לבצע על מנת לטפל נכון בהיבטים הפנסיונים ולאפשר ניתוק יחסי עובד מעביד באופן הטוב והמהיר ביותר. החלטות בעניין ניתוק יחסי עובד מעביד והחובות הרובצות על המעסיק סיום עבודה סיום יחסי עובד מעביד התפטרות פיטורים או התפטרות מסיבות מזכות האם קיים הסכם לפי סעיף 14 האם קיים הסכם לפי סעיף 14 כן לא לא כן חלה חובת שחרור התוכנית הפנסיונית לידי העובד רק בנסיבות מזכות האם קופת קצבה פיצויי פיטורין על פי שכר אחרון מוכפל בשנות הותק האם ההסכם מיום תחילת עבודתו של העובד כן לא לא כן שחרור הצבירות הפנסיוניות ללא צורך בהשלמת פיצויי פיטורין ובתנאי שאין הסכם קיבוצי/הסכם אישי בין עובד למעביד / פסק דין המורה אחרת אין חובת תשלום פיצויי פיטורין פיצויי פיטורין לפי שתי תקופות: תקופה עד חתימה על סעיף - 14 שכר אחרון מוכפל בשנות הותק תקופה ממועד חתימה על סעיף - 14 שחרור הכספים שניצברו בתוכנית הפנסיוניות ללא צורך בהשלמת פיצויי פיטורין שחרור הצבירות הפנסיוניות ללא צורך בהשלמת פיצויי פיטורין 33 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

34 ניתוק יחסי עובד מעביד מילוי טופס - אחריות מעביד 161 גמר חשבון עובד מעביד קבלת נתוני ערך פידיון פיצויים, וכן ערך פידיון פיצויים למס הודעת המעביד על פרישת העובד מילוי טופס 161 א' - אחריות עובד קבלת אישור מפקיד שומה קבלת אישורים ממס הכנסה שחרור כספים לבעלות העובד פעולות שעל המעסיק לבצע בדיקת צבירת פיצויים עתודה מול יעודה עובד אשר פוטר או התפטר, בנסיבות מזכות, זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. גובה הפיצויים הוא שכרו האחרון של העובד מוכפל בשנות הוותק שלו במקום העבודה. במידה ואין בקופות האישיות על שם העובד די כסף לכיסוי החבות, מוטל על המעסיק לדאוג להשלמה ממקורות אחרים )קופות מרכזיות, תשלום ממעסיק(. הבדיקה תתבצע על ידי פניה לסוכן הביטוח או הגוף בו מתנהל החיסכון הפנסיוני. האמור לא חל כמובן על עובדים אשר נחתם עמם הסכם, או שהמעסיק נמצא תחת צו הרחבה או הסכם קיבוצי, על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. גם לעובדים אלו יש לבדוק ממתי הוחל סעיף 14, ובמידה ולא הוחל מיום תחילת עבודתו של העובד יש לבצע השלמה בהתאמה. העברת בעלות בקופות, כולל קרנות ההשתלמות לידי העובד )במידה והוא זכאי לכך( יש לדאוג למלא טופס מסודר, המגדיר מתי סיים העובד את עבודתו )תאריך מלא( ולהעבירו לידי החברות אשר מנהלות את החיסכון הפנסיוני. יש לדאוג להעברת עותק דומה גם לעובד. טופס זה יועבר ביחד עם טופס המודיע על פרישה מעבודה טופס 161, לידי העובד. 34 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

35 טופס 161 טופס 161 החדש נוצר מתוך רצון רשויות המס להעביר את חישוב המס מידי קופות הגמל לידי המעסיק או פקיד השומה. הרעיון העומד בבסיסו הוא ליצור אחידות בחישוב המס בהתבסס על ההנחה כי רק למעסיק או לפקיד השומה יש את הנתונים המלאים לחישוב המס בגין פיצויי העובד. הנחיות האוצר הוחלו לראשונה ב ומועד כניסתם לתוקף הוארך עד לתאריך לנוחות המעסיק, צרפה רשות המיסים דברי הסבר למילוי הטופס המפנים לסעיפים הרלוונטים בו. מילוי הטופס בנוסחו החדש הינו באחריות המעסיק. חישוב המס משתנה על פי מספר המשלמים: במידה וישנם עד שני משלמים )המעסיק ו/או קופת גמל אחת(, המעסיק יהיה זה שיבצע את חישוב המס. במידה וישנם מעל שני משלמים )המעסיק ושתי קופות גמל או יותר( המעסיק רשאי לבצע את חישוב המס או להפנות את העובד לפקיד השומה. סיום עבודה מילוי טופס 161 טופס זה יגדיר את כל הפרטים הרלוונטיים, הן של העובד, הן של המעביד, ובנוסף את כל הפרטים הקשורים לתקופת העבודה, כולל שכר אחרון וצבירות קיימות בקופה. ברוב המקרים על העובד לפנות עם טופס זה לפקיד שומה, על מנת שזה יורה לקופות בהן מתנהל חשבונו של העובד אם וכמה מס לנכות. במקרים מיוחדים בלבד, בהם קיים משלם יחיד בלבד, או במידה וקיים משלם יחיד ותשלום ממעסיק, רשאית הקופה לנכות מס בלא הוראות פקיד השומה. שתי קופות אשר לכל אחת מהן מספר משלם אחר )לדוגמא, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח(, גם אם הן מתנהלות באותה חברה, לא יחשבו כקופה אחת לצורך האפשרות לנכות מס במקור. במקביל לטופס 161 ימולא על ידי העובד טופס 161 א ובו הוראות של העובד לגבי הכספים. מילוי טופס 161 א הינו תנאי לקבלת פטור על פיצויים. בנוסף לשני טפסים אלו יש לדאוג להעברת שלושה תלושי שכר אחרונים. יש לדאוג למלא את כל הפרטים, כולל חתימת מעסיק, על מנת למנוע החזרת טפסים שאינם מלאים. לפרטים מלאים לגבי אופן מילוי טופס 161 ו 161 א ניתן להתעדכן במאגר טפסי מס הכנסה שבאתר האוצר בדיקת קיום תכניות קולקטיביות למעסיק לחלק מהמעסיקים קיימות תכניות קולקטיביות אשר העובדים נהנים בהן מתנאים מועדפים. תכניות אלו ניתנות בדרך כלל להמשך ללא צורך בקבלה מחדש של העובד. יש להפנות את תשומת ליבו של העובד לקיומן של תכניות כאלו ולשלוח אותו לגוף המנהל או לסוכן, על מנת לבדוק את האפשרות להמשיכן. המשך תכניות ביטוח פנסיוניות לרוב, קיים יתרון רב בהמשך תכניות ביטוח קיימות. מומלץ להפנות את העובד לגוף המנהל או לסוכן הביטוח על מנת לבדוק את האופציות העומדות לרשותו. 35 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

36 פרטי המשלמים והסכומים שנצברו אצל כל אחד מהם השינוי המהותי בטופס 161 הינו הוספת שלושה טפסים חדשים, בנוסף לטופס 161 של המעסיק. הטפסים הנוספים ימולאו על ידי העובד או על ידי המוטבים האחרים; טופס 161 א ימולא על ידי העובד, טופס 161 ב ימולא על ידי השאירים או היורשים במקרה פטירה; וטופס 161 ג ימולא על ידי העובד במקרה של חרטה מרצף קצבה או פיצויים. כיצד למלא את טופס 161 החדש? הטופס מכיל את הנתונים הדרושים לחישוב המס: תקופת העבודה, שכר אחרון וסך המענקים ששולמו או ישולמו לעובד )לצורך חישוב המס, על המעסיק לדאוג לקבל את ערכי הפדיון מכל המשלמים(. תהליך חישוב הסכום החייב במס הכפלת תקופת העבודה בשכר העובד או בתקרת מס הכנסה )11,950 שקלים נכון לשנת 2012(, הנמוך מבין השניים, תיתן את סכום הפיצויים הפטור ממס. ההפרש המתקבל מהפחתת הסכום הפטור מסך כל המענקים מכל המשלמים )המעסיק וקופות גמל נוספות( הינו סכום הפיצויים החייב במס. במידה והעובד פטור ממס, המעסיק רשאי להורות לכל קופות הגמל שלא לנכות מס בעת משיכת כספים. 36 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

37 במידה והעובד חייב במס, המעסיק יפעל על פי מספר המשלמים: אם ישנו משלם נוסף מלבדו, המעסיק רשאי להנחות את קופת הגמל לגבי שיעור ניכוי המס, כאשר שיעור זה נקבע על פי טבלת המס השולי. אם ישנם שני משלמים ומעלה, בנוסף למעסיק, יפנה המעסיק את העובד לפקיד השומה בצירוף טופס 161 א. פקיד השומה יורה לקופות הגמל כמה מס יש לנכות ממענקי הפיצויים. באחריות המעסיק להעביר את טופס 161 בצירוף שלושה תלושי שכר אחרונים לפקיד השומה. עליו גם לצרף לטפסים את טופס 161 א של העובד. ללא טופס 161 א לא יוכל העובד ליהנות מהפטור למענק הפיצויים או לקצבה. קופת הגמל תפטור את התשלום לעובד או תפעל לניכוי המס על סמך העתק מטופס 161 של המעסיק או על סמך אישורים שיפיק פקיד השומה בעקבות בקשת העובד. סיום עבודה טופס 161 א הודעת עובד עקב פרישה מעבודה טופס 161 א ימולא בעת הפרישה על ידי העובד הזכאי לפיצויים. ללא מילוי הטופס לא יוכל הפורש ליהנות מפטור למענק הפיצויים או לקצבה. עובד המתקשה במילוי הטופס בעצמו רשאי להיעזר בפקיד השומה. הטופס בנוי משני חלקים. בחלק הראשון של הטופס יצהיר העובד על תשלומים וזכויות שצבר בגין עבודות אחרות, בתקופה החופפת לתקופת העבודה אצל המעסיק הרלוונטי. בחלק זה יצהיר העובד על קצבאות שהיוון בעבר וקיבל בגינן פטור. החלק השני מורכב מבקשת העובד לפטור, להגדלת הפטור או לרצף קצבה ורצף פיצויים. טופס 161 ב הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב פטירה הטופס ימולא על ידי השאירים או היורשים של העובד )או מי שהוסמך על פי דין( ויימסר לפקיד השומה, בצירוף טופס 161 של המעסיק. מלבד פרטי השאירים וזכויותיהם בכספי הפיצויים, ידווח בטופס על זכויות שנצברו בעבר על שם המנוח, כדי ששנות העבודה הקודמות ישתתפו בחישוב הסכום הפטור ממס. טופס 161 ג הודעה על חזרה מרצף פיצויים/ קצבה הטופס ימולא על ידי עובד המבקש לחזור בו מרצף קצבה או פיצויים. מלבד הפרטים האישיים, עליו לציין את פרטי הפרישה מהמעסיקים אשר הפרישו לו כספים לקופת הגמל ולכלול סכומים מעודכנים אותם הוא מבקש למשוך. מהם הקשיים במילוי טופס 161 החדש? מילוי טופס 161 החדש מחייב את המעסיקים לפנות לכל קופות הגמל בכדי לקבל את כספי פדיון הפיצויים העדכניים. המעסיק, העובד ושאירי העובד רשאים להסתייע בעזרה ובלבד שטופס 161 יהיה חתום על ידי המעסיק ושאר הטפסים יהיו חתומים על ידי העובד או שאיריו. האחריות לטופס 161 היא של המעסיק בלבד ובכל מקרה של בעיה או בירור, תפנה נציבות מס ההכנסה למעסיק עצמו. 37 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

38 מיסוי בעת סיום העבודה משיכת פיצויים פטורים ניתן למשוך כספי פיצויים פטורים ממס עד לסך משכורת x מספר שנים, כפוף לתקרת המענק הפטור, )כאמור, בשנת ,950 שקלים לכל שנה(. לגבי יתר הפיצויים שמעל התקרה, במידה ויימשכו הם יחויבו במס )ניתן לבצע פריסת מס(. מענקי פרישה ניתנים לפריסה גם אחורה וגם קדימה )אך לא יותר משש שנות פריסה סך הכל( כדלקמן: פריסה אחורה עד שש שנים, אך לא יותר משנות העבודה בפועל. פריסה קדימה )בדרך כלל זאת הבחירה( היא בתנאים שקבע מנהל רשות המיסים ובאישור פקיד השומה. התנאים לכך הם o בגין כל ארבע שנות עבודה ניתן לקבל שנת פריסה קדימה. o מי שעבד מספר שנים אשר חלוקתם ב 4 מותירה מעל למספר שלם מחצית ומעלה, יקבל שנת פריסה נוספת. o שנת הפריסה הראשונה היא שנת הפרישה. אך אם הפרישה הייתה בשלושת החודשים האחרונים של שנת המס ניתן להתחיל את הפריסה בשנת המס הקרובה. o בעת התשלום, פקיד השומה יקבע מקדמה לפי הכנסות משוערות. o לנישום יפתח תיק במס הכנסה למשך שנות הפריסה. רצף קצבה פעולה המאפשרת דחיית תשלום מס לעובד בגין החלק החייב של מענק הפרישה. רצף קצבה יכול שיעשה גם אם בעת הפרישה נמשך חלק מהמענק על ידי העובד. יחד עם זאת, במידה ונמשכו כספי הפיצויים )תוך ניצול מלא של הפטור(, עובד שבחר ברצף קצבה, רשאי לחזור בו מבחירתו זו בכל עת על ידי הודעה לפקיד שומה ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי אשר ימוסו בשנת המשיכה. רצף פיצויים כספי הפיצויים הנצברים הם חלק נכבד מהחיסכון הפנסיוני של העובד, לכן מומלץ שלא למשוך אותם בעת עזיבת מקום עבודה. על העובד לצבור ככל האפשר סכומים לעת הפרישה. רצף פיצויים מאפשר לדחות התחשבנות על כספי הפיצויים שיקבל ממקום העבודה הנוכחי למועד עזיבת מקום העבודה הבא באמצעות בקשה להכלת רצף פיצויים מפקיד שומה. תנאים לביצוע רצף פיצויים אי משיכת כספי פיצויים תנאי הכרחי לאישור רצף פיצויים הינו אי משיכת כספי פיצויים ומענקי פרישה מהקופות וכן כספים שנתקבלו במזומן על ידי המעסיק ומוגדרים כמענקי פרישה. הודעת העובד העוזב למס הכנסה העובד חייב להודיע לפקיד שומה וכן לבקש את אישורו. מציאת מקום עבודה חדש על העובד למצוא בתוך שנה מיום סיום העבודה הקודמת מעסיק חדש שיפקיד עבורו כספים על חשבון סעיף פיצויים. יתרונות ברצף פיצויים המשכת התכניות )ביטוח מנהלים, או קרן פנסיה, או קופת גמל( על פי התנאים המקוריים. במידה ושיעורי המס בעתיד יקטנו, הרי שחבות המס תקטן. במקרה מוות, יינתן לגבי הפיצויים, אצל כל המעסיקים פטור כפול. במידה והשכר קטן מהתקרה אצל מעביד נוכחי ואמור לגדול יכולה פעולת הרצף להגדיל את הפטור על כל השנים ברצף. הסכום המרבי עליו ניתן לבצע רצף פיצויים הינו סכימה של הסכומים הבאים: סכום הפיצויים הנדרש לכיסוי התחייבותו של המעסיק כלפי העובד )בניכוי הסכום שנצבר בקופות לסעיף פיצויים(. סכום של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק כפול ותק. 38 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

39 נספחים חוזר הניוד כחלק מהגברת התחרות בענף הפנסיוני, תקנות ניוד כספי החיסכון מאפשרות מעבר חופשי בין כל אפיקי החיסכון, יכולת מיקוח לעובד מול היצרנים הפנסיונים והרחבת אפשרויות הבחירה של העובד. תקנות הניוד מאפשרות מעבר חופשי בין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני ללא פגיעה בהיבט המיסוי. הטיפול במעבר מופקד בידי הקופות ומוסדר בלו"ז קבוע בחוק. קופה מקבלת מקרן פנסיה מקופה משלמת קצבה מקופה שאינה משלמת קצבה מפוליסה הונית מקופה אישית לפיצויים לקרן פנסיה לפוליסה משלמת קצבה לפוליסה/ קופת גמל לא משלמת לפוליסה הונית לקופה אישית לפיצויים קופת אישית לפיצויים - מחייבת בהעברת תגמולים. )5% תגמולי מעסיק על אותה "שכבת שכר"(. ביטוח לאומי בזמן משבר אישי, כגון פיטורין, נכות ופגיעה בעבודה, הביטוח הלאומי משלם קצבאות לזכאים ובכך מסייע למבוטחים. קצבת זקנה קצבת הזקנה בנויה מקצבה בסיסית ומתוספות: קצבת זקנה בסיסית - סכום קצבת זקנה בסיסית חודשית ליחיד הינה 1,384 שקלים ולזוג 2,078 שקלים. )החל מגיל 80 הקצבה גבוה במעט יותר(. תוספת תלויים - אם למבוטח יש תלויים, תשולם בנוסף לקצבה שלו, תוספת תלויים: o עבור בן הזוג - 8.3% מהסכום הבסיסי. o בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים - 5.2% מהסכום הבסיסי. תוספת ותק - מי שהיה/תה מבוטח/ת כעובד/ת יותר מעשר שנים לפני היום בו הגיע לו לראשונה קצבת זקנה, תוגדל הקצבה ב- 2% לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי הביטוח, אך לא ביותר מ- 50%. תוספת דחיית קצבה - מבוטח שהגיע לגיל בו היה זכאי לקצבת זקנה, אבל לא קיבל קצבה, תוגדל הקצבה שהוא זכאי לה ב- 5% לכל שנה בה נדחתה זכאותו לקצבת זקנה. קצבת שאירים - קצבה לאלמן או לאלמנה, קצבה ליתומים, גמלה מיוחדת )שאירים(, תוספת ותק. תוספת ותק - שיעור תוספת הוותק: 2% לשנה על כל שנת ותק העולה על 10 השנים הראשונות. התוספת המרבית הינה 50%. קצבת נכות כללית - במסגרת ביטוח נכות כללית משולמת קצבה חודשית למי שעקב נכותו צומצם משמעותית כושר השתכרותו. שיעור הקצבה - נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 100% זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה. )ליחיד 26.75% מהסכום הבסיסי - 2,081 שקלים(. 39 מדריך ביטוח פנסיוני למעסיק

40 שותפים 850,000 שותפים להצלחה להצלחה - קרן הפנסיה של השנה לשנת 2011 במסגרת דרוג "נבחרי השנה" של עיתונאי הכלכלה והפנסיה וקוראי זכתה קרן הפנסיה מבטחים החדשה, בניהול מנורה מבטחים פנסיה, במקום הראשון, בזכות כמות המצטרפים, היציבות, רמת החדשנות ו- 850,000 העמיתים. הצטרף גם אתה להצלחה! 9699* 850,000 אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות החיסכון או להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל לקוח והניתן על פי הוראות הדין.

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

הפקדה חד פעמית

הפקדה חד פעמית נכסים חוברת עדכונים, כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 1 מתוך 242 תוכנת נכסים חוברת עדכונים מה יש במסמך? במסמך זה ניתן למצוא תיאור של כל התוספות, השיפורים והתיקונים שתוקנו בסדר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד