30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו"

תמליל

1 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר העברי. כ 400- תרגילים לבחינה עצמית סימון קטעים שהוקלטו בווידיאו I V R I T בנוסף לספר הלימוד ניתן להשיג גם חוברת פתרונות לתרגילים המציעה פתרונות לתרגילים שבספר, חוברת הסברים מורחבים לנושאי הלימוד השונים, וכן קטעי קריינות בווידיאו הממחישים את קטעי הקריאה והתרגילים שבספר - דבר ההופך את לימוד העברית לחוויה אמיתית ומעשירה. סימון להסברים מורחבים ובנוסף... ספר הלימוד כולל מילון עברי - אנגלי / רוסי חוברת פתרונות לתרגילים בהתאם לשפת הלומד : לדוברי אנגלית, רוסית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ועוד הגשת הקורס בווידיאו ערכת תקליטורים prologlearnhebrew.com prologlearnhebrew ULPAN IVRIT חוברת הסברים מורחבים ציפי בן - עמי ספר הלימוד המקיף ספר הלימוד המקיף להקניית יסודות השפה העברית המדוברת בישראל על - פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים

2 HEBREW ULPAN - video lessons אולפן עברית - 36 שיעורים בווידיאו 36 lessons - more than 6 hours of video training! Customer Reviews Excellent! This video app is designed as a companion to the Hebrew textbook Ulpan Ivrit. Most of the written exercises are discussed and pronounced as well as many grammar musts... As a selftaught learner I recommend this app along with the dictionary offered by Prolog in a variety of languages. by Ananina25 Search: PROLOGLEARNHEBREW for more information, go to:

3 ציפי בן-עמי אולפן עברית על-פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך לדבר לכתוב להבין לקרוא פרולוג בע"מ מוציאים לאור

4 מוקדש לאמי, שרה בן-עמי ז"ל ולאבי, שלום בן-עמי ז"ל באהבה, בהוקרה ובהערצה תודה מקרב לב להראל בן-עמי, אחייני, בכורו של אחי היקר יחיאל בן-עמי ז"ל, על התמיכה והעידוד עריכה לשונית והגהה: מעין ערוסי איורים: יובל רוביצק All Rights Reserved PROLOG Publishing House Ltd. כל הזכויות שמורות פרולוג מוציאים לאור בע מ דוא"ל: Printed in Israel נדפס בישראל 2 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

5 על הספר - מדריך למורה הספר הוא מקשה אחת, וכולל את כל אבני הבניין הבסיסיות של השפה העברית ברצף מובנה מן הקניית האלפבית ועד הקניית הפועל הסביל. הקריאה והכתיבה אותיות הדפוס ואותיות הכתב מוקנות בו זמנית, וראשונות מוקנות האותיות שיש ביניהן דמיון צורני )ר/ר, ה/ה ו/ו וכד'(. בד בבד עם הקניית התנועות מתחיל תרגול הקריאה. בתחילת לימוד הקריאה התלמיד קורא מילים לועזיות באותיות דפוס וכתב בו זמנית. כשם שילדים הלומדים לקרוא קוראים מילים בשפתם ולא בשפה זרה, כך התלמיד קורא מילים לועזיות שהוא מכיר ויודע. בדרך זו התלמיד מתמקד ברכישת מיומנות הקריאה בלבד, ואין הוא נדרש לשלב תהליכי למידה נוספים )הבנה, הפנמה וידיעה(, שהוא נזקק להם כאשר הוא קורא מילים חדשות בשפה העברית. בתוך כך המורה מקנה את התבניות הבסיסיות והראשוניות של השפה: כינויי הגוף, שמות העצם )מורה, תלמיד, עולה(, שמות התואר )חדש, טוב(, הפעלים )לומד, עובד, גר( ומילות השאלה )איפה + ב, מאין + מ, מי, מה(. התלמיד קורא וכותב מילים יחידות בעברית, ובהדרגה הוא קורא משפטים וקטעים קצרים שמופיע בהם האוצר הלשוני אשר הוקנה בכיתה. קטעי הקריאה, הדיאלוגים והתרגילים בתחילת הספר נכתבו באותיות כתב ובאותיות דפוס לסירוגין במכוון. זאת כדי לחזק ולבסס את השליטה באותיות הדפוס ובאותיות הכתב בד בבד עם הקניית תבניות לימוד חדשות. בתוך זמן קצר התלמיד שולט בשתי המיומנויות החשובות להמשך הלמידה: הקריאה והכתיבה. יחידת הלימוד יחידת הלימוד כוללת מרכיב דקדוקי, קטע קריאה ותרגול. המרכיב הדקדוקי עשוי להיות תבנית לשון )"מוצא חן בעיניי" למשל(, מילת יחס, מילת קישור, שם הפועל, זמן עבר, גזרה וכד'. קטע קריאה: אחד העקרונות שהנחו אותי בכתיבת הספר, היה לכתוב קטע קריאה לכל מרכיב דקדוקי נלמד. זאת לא רק משום שהטקסט מעשיר את ידיעותיו של התלמיד ובודק את יכולתו להבין את הנקרא, אלא בעיקר משום שהאוצר הלשוני בטקסט מעוגן במשפטים המצטרפים ליחידה רעיונית אחת. המרקם האסוציאטיבי בטקסט מסייע ללומד לזכור את החומר הנלמד ואת אוצר המילים החדש. נוסף על כך, הטקסט משמש בידי המורה כלי להפעלת מיומנות הדיבור בכיתתו. שאילת שאלות על הטקסט ודיבוב התלמיד להשיב מפתחים את כשירותו התקשורתית של התלמיד. התרגול אינו רק של התבנית הנלמדת, אלא גם של האוצר הלשוני החדש המופיע בקטע הקריאה. הטבלאות הן חלק מן התרגול, ונועדו לסייע לתלמיד להכיר את המבנים הצורניים בשפה העברית. בשל היותה צורה ויזואלית, הטבלה מוסיפה ממד של בהירות וסדר בעבור התלמיד. 3

6 האוצר הלשוני האוצר הלשוני בספר עשיר ומגוון, והוא כולל מבעים שימושיים מחיי היום-יום. ככלל, האוצר הלשוני המופיע בקטעי הקריאה אינו נלמד באופן חד-פעמי, אלא חוזר בקטעי הקריאה ובתרגילים לאורך כל הספר. לדוגמה: בתחילת הספר הפועל "נוסדה" מופיע בקטע הקריאה על העיר כפר-סבא. לכל הדעות זהו פועל קשה ללימוד, אלא שבהקשר הטקסטואלי הוא מתבקש. לכן הפועל נלמד כמילה )כלומר רק תרגומו נדרש, בלי להתייחס לצורתו הסבילה ולנטייתו לפי הבניין והגזרה(. עם זאת אין הפועל "נוסדה" נזנח ונשכח. הוא מוזכר שוב בקטע הקריאה על המושב נהלל, ואז הוא כבר אינו חדש ללומד. בהמשך הוא מופיע בשלישית בקטע על העיר בני-ברק, ובשלב זה התלמיד מפנים אותו. חזרה, הרחבה ועיבוי חזרה, הרחבה ועיבוי מקדמים את הלומד, מעשירים את ידיעותיו ומסייעים לו לשנן חומר שכבר נלמד. לדוגמה, הפועל "נמצא": התלמיד יוצא נשכר כאשר הוא לומד את הפועל "נמצא" ואת התבנית "יש/אין ב..." בצמידות. אך טבעי הדבר ללמוד שבעברית אומרים: "יש לוח בכיתה" לעומת "דניאל נמצא בכיתה". יתר על כן, בדרך זו אפשר למנוע מן התלמיד להטמיע את השגיאה הנפוצה "יש ריטה בכיתה", כאשר למעשה הוא רוצה לומר כי ריטה נמצאת בכיתה. לאחר ההקניה הראשונית הכוללת תרגול, התלמיד נחשף בשנית לפועל "נמצא" בעת הלימוד על ארבע רוחות השמים. אז הוא לומד כי "אילת נמצאת בדרום". לאחר מכן מופיע תרגיל מילוי )"קלוז"( על ירושלים, ובו התלמיד לומד על העיר, רוכש אוצר לשוני חדש ובתוך כך מיישם את השימוש בתבנית "יש/אין ב..." ובפועל "נמצא". בשלב הזה התלמיד מפנים באופן מוחלט פועל זה. דוגמה נוספת היא פעולת הדיבור "הזמנה": לראשונה נלמדת פעולת דיבור זו בשיחה "דורון מתקשר ומזמין טכנאי". בלימוד זמן העתיד הנושא חוזר ונלמד בהרחבה בשיחה "הזמנה למפגש", ועל האוצר הלשוני החדש נוסף הפועל "יתקיים". בלימוד הסביל נלמדות הצורות "ייערך" ו"מוזמן" בשיחה "חנוכת בית". העיקרון של חזרה תוך כדי הרחבה ועיבוי עובר כחוט השני לאורך כל הספר בכל נושאי הלימוד. זמן העבר ככלל, העבר נלמד על פי חלוקת הגופים לשתי קבוצות )גוף שלישי והגופים ראשון ושני( בשל הדמיון בנטייתם. כניסת התלמיד אל "עולם העבר" נעשית בשלבים ובהדרגה: 1. ראשון נלמד הפועל "להיות" בעבר כצורה יחידה, ללא שיוך לבניין ולגזרה. זאת בשל נחיצותו מחד גיסא וכדי להכין את התלמיד ללימוד זמן העבר מאידך גיסא. 4 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

7 שנייה נלמדת גזרת ע"ו בבנין פעל משני טעמים: 2. התלמיד מפנים גזרה זו במהירות וללא קושי בשל היותה קלה ופשוטה. א. גזרה זו היא כלי לשינון הסיומות הקבועות של זמן עבר ולהפנמתן. ב. 3. העבר בחתך רוחב בבניינים הפעילים ובגזרת השלמים. כאמור, בתחילה מוקנה הגוף השלישי, ולאחריו מוקנים הגוף הראשון והגוף השני. בתוך זמן קצר התלמיד לומד להכיר את צורות העבר בבניינים השונים. לאחר ההקניה והתרגול לימוד זמן העבר לא תם ולא נשלם; בלימוד הגזרות משולבים נושאי לימוד חדשים, כאשר המטרה הגלויה היא לימוד נושא דקדוקי חדש, והמטרה הסמויה היא תרגול זמן העבר. למשל: הקטע "מתנדבת בקיבוץ" נכתב לצורך לימוד הנושא הדקדוקי "שמות הילידים" )ישראלי, ישראלית(. באופן ישיר התלמיד לומד את שמות הילידים, אולם מטרתו הנוספת של הקטע היא לתרגל את זמן העבר ולחזק את התלמיד בנושא זה. על המורה לחזור ולתרגל ללא לאות את הפעלים החדשים המצויים בקטע כגון התרגלתי, נרשמתי, החלטתי )בשם הפועל, בהווה, בעבר ובכל הגופים(. כל זאת כדי לסייע בידי התלמיד להפנים את צורתו של זמן העבר בעברית. ראוי לציין, כי הוראת זמן זה בחתך אורך )לפי הבניין והגזרה(, שהייתה נהוגה בעבר, הגבילה את הלימוד והצ רה את צעדי הלומד והמלמד. לעומת זאת הוראת העבר בחתך רוחב, הנוהגת על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך, מרחיבה את יריעת הלימוד ומאפשרת לצקת לתוכה תכנים מתחומים רבים ומגוונים. בכך הלימוד נעשה מעניין ומאתגר יותר הן בעבור התלמיד והן בעבור המורה. בדרך זו התלמיד נחשף לאוצר לשוני עשיר ומגוון, ובכך הוא מעשיר את אוצר המילים שלו וגם את ידיעותיו. כמו כן שיטה זו מקצרת את זמן הלימוד של זמן העבר ותורמת רבות להתקדמות התלמיד. 4. הגזרות א. ראשונה נלמדת גזרת ל"ה בבניין פעל )הנקרא גם בניין קל( כיוון שבבניין זה הנטייה של העבר קלה ופשוטה בהשוואה לבניינים האחרים. כמו כן התלמיד כבר רכש והפנים את הפועל "להיות" בזמן עבר, דבר המקל על לימוד גזרה זו. ב. אחד השיקולים לקביעת מיקומן של הגזרות בספר הוא רמת הקושי הלשוני של קטעי הקריאה. כך למשל, שתי הגזרות בבניין הפעיל פ"נ וע"ו ממוקמות בספר לפני גזרת פ"ג בבניין הפעיל. זאת כיוון שדרגת הקושי של הטקסט "תאטרון גשר", אשר נכתב לצורך הוראת הפעיל פ"נ וע"ו, נמוכה מזו של הטקסט "סיפור גן העדן", שבעזרתו נלמד הפעיל פ"ג. ג. הוראת שתי הגזרות )הפעיל פ"נ וע"ו( זו לצד זו מסייעת בידי התלמיד לראות את המשותף להן )הבניין( ואת השוני ביניהן )הגזרה(. כך התלמיד לומד להבחין בין "מ כ יר" ל"מ בין" ובין "ה כ רתי" ל"ה ב נתי". 5

8 זמן העתיד המורפולוגיה של זמן העתיד מורכבת מתבנית הנגזרת משם הפועל בתוספת תחיליות )אותיות אית"ן(, ולגופים את, אתם/ן והם/ן נוספות גם סיומות. על כן לימוד העתיד נעשה בחתך רוחב לפי: 1. הדמיון הצורני של גזירת העתיד משם הפועל. 2. חלוקה של הגופים על פי נטייתם לשתי קבוצות: באחת קיימות התחיליות בלבד )אני, אתה, הוא, היא, אנחנו(, ובשנייה נוספות על התחיליות גם סיומות )את, אתן/ן, הם/ן(. השלבים בלימוד זמן העתיד: כהכנה נלמדים סימני העתיד )אותיות אית"ן והסיומות(, וכמו בזמן העבר זמן העתיד של הפועל "להיות" מוקנה כצורה יחידה, ללא שיוך לבניין ולגזרה. מכאן ואילך לימוד העתיד נעשה בהדרגה, מן הקל אל הקשה. 1. יחידת הלימוד הראשונה כוללת את העתיד בגזרת ע"ו בבניין פעל ובבניין הפעיל )גזרת השלמים, פ"נ, ע"ו, פ"י( מפני שבגזרות אלו העתיד נגזר משם הפועל בדרך זהה: השמטת סימני שם הפועל )ל/ל ה( והוספת התחיליות והסיומות. פעל ע"ו ל גור גור א גור, ת גור, ת גור י... הפעיל שלמים ל ה רגיש רגיש א רגיש, ת רגיש, ת רגיש י... הפעיל פ"נ ל ה כ יר כ יר א כ יר, תכיר, תכירי... הפעיל ע"ו ל ה בין בין א בין, תבין, תביני... הפעיל פ"י ל הו סיף ו סיף או סיף, תוסיף, תוסיפי... הפועל "יכול" )הנלמד כפועל יחיד ללא שיוך לבניין ולגזרה( נכלל ביחידה זו מכיוון שגם בפועל זה אותיות אית"ן מנוקדות בתנועה אחת - תנועת השורוק או כל, תו כל, יו כל...; 2. יחידה הלימוד הבאה כוללת את הבניינים פיעל, נפעל והתפעל. למעט גוף ראשון יחיד, שבו ניקודה של התחילית "א" אינה תואמת את צורתו של שם הפועל, הרי גם כאן מתרחש התהליך של השמטת סימני שם הפועל והוספת התחיליות והסיומות. ל ד ב ר > ד ב ר אתה ת דבר, הוא י דבר, את ת דברי, אבל: אני א דבר. ל ה תלבש > תלבש אתה ת תלבש, הוא י תלבש, את ת תלבשי, אבל: אני א תלבש. ל ה יכנס > יכנס אתה ת יכנס, הוא י יכנס, את ת יכנסי, אבל: אני א כנס. 3. לאחר מכן נלמד בניין פעל בגזרת השלמים על שתי צורותיו: צורת האפעול וצורת האפעל. צורת האפעול נגזרת אף היא משם הפועל )השמטת ל' משם הפועל(. ל כ תוב > כ תוב אתה ת כתוב, הוא י כתוב... אבל: אני א כתוב. שתי הצורות )אפעול ואפעל( קיימות בקבוצת העתיד הראשונה )הגופים אני, אתה, הוא, היא, אנחנו( א כתוב, ת כתוב לעומת א למד, ת למד. צורת העתיד של הקבוצה השנייה )הגופים את, אתם/ן, הם/ן( זהה גם באפעול וגם באפעל )ת כ ת בי, ת ל מ די(. כמו בבניינים נפעל והתפעל, בבניין פעל )אפעול ואפעל( התחילית "א" מנוקדת בסגול, ויתר התחיליות מנוקדות בחיריק. 6 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

9 ם י נ י י נ ע ה ן כ ו ת 4. בהמשך נלמדות הגזרות החשובות דוגמת פעל ל"ה, פ"נ, פ"י וכו'. לימוד העתיד משולב בקטעי קריאה ובשיחות שנכתבו לצורך תרגול זמן זה והפנמתו. מילות היחס בנטייה סדר הוראתן ראשונה נלמדת מילת השייכות "של" בנטייה בשל חשיבות השימוש בה"א הידיעה )התבנית "ה... שלי, שלך" וכו'(. כמו כן היא סוללת את הדרך ללימוד הנטייה של מילות היחס. מילת היחס "ל" בנטייה קלה ללומד, מאחר שכבר הפנים את נטייתה בלימוד התבנית "יש לי..." "עם" בנטייה ניתנת לתרגום, לכן אין התלמיד נדרש להפנים את משמעותה אלא רק את נטייתה. מילת היחס "את", אשר נלמדת על דרך ההסבר והדוגמאות ולא על דרך התרגום, אינה קלה ללומד השפה העברית. לכן רק לאחר שהתלמיד מפנים את משמעותה ואת שימושיה ראוי ללמד את נטייתה. לאחר שהוקנתה מילת היחס "אצל" נלמדות מילות היחס בשביל, על-יד, מול, בגלל ועוד בחתך רוחב, וזאת כיוון שנטייתן זהה לנטיית "אצל" )בשביל ך, על-יד ך, מול ך, בגלל ך וכו' כמו אצל ך(. נטייתן של מילות היחס האלה היא על דרך נטיית השם ביחיד )אצל י, אצל ך כמו שיר י, שיר ך(. שיטת לימוד זו מאפשרת לתלמיד להטות בעצמו מילות יחס אחרות שיפגוש. די אם ייתקל התלמיד בצורה "נגד ך" למשל, כדי שיוכל להשלים את הנטייה בעצמו. בשיטה של חתך רוחב נלמדות גם מילות היחס שנטייתן על דרך נטיית שם העצם ברבים )על יי כמו שיר יי(. לאחר שהוקנו מילות היחס "על" ו"אל" בנטייה, אפשר ללמד כמקשה אחת את המילים בלעד י, לפנ י ואחר י. הציווי צורת הציווי היא חלק בלתי נפרד מן השפה העברית. הוראות הפעלה של מוצר, הוראות הכנה של מתכון, הוראות למשתמש במחשב כולן צורתן ציווי. יתר על כן, כל ההוראות בספרי הלימוד או בבחינות כתובות בציווי. אי לכך מצאתי לנכון לכלול בספר את הציווי בשתי יחידות לימוד. ביחידה אחת נלמד הציווי הקצר והשגור דוגמת ת ן, ל ך, ש ב. את צורת הציווי הזאת התלמיד מפנים ומיישם כמו כל הישראלים. ביחידה האחרת נלמד הציווי בצורה מקיפה יותר דוגמת ק ראו, כ תבו, ה שלימו, ע זבו וכד'. לא מצופה מן התלמיד שישתמש בצורות ציווי אלה לאלתר, אולם הכרחי בעיניי שיכיר את צורתן. ללומד ולמלמד אני מאחלת הצלחה והנאה מן הספר. ציפי בן-עמי 7

10 תוכן העניינים עמוד קטע קריאה/תרגיל חזרה שיעור 1 שיעור 2 קטעי קריאה בבנק - שיחה פגישה באוטובוס - שיחה חברים טובים - קטע ברחוב - שיחה שיעור 3 על חוף הים באילת - שיחה מקצועות - קטעי קריאה כפר סבא - קטע שיעור 4 האולפן בכרמיאל - תרגיל מילוי מה יש בתמונה ואיפה? שיעור 5 קטעי קריאה מילות שאלה - תרגיל מילות יחס - תרגיל שיחות משפחת גולן - קטע לאן הם נוסעים בסוף השבוע? שיחות שיעור 6 שם הפועל שיחה ירושלים - תרגיל מילוי ארץ ישראל )מפה( ירושלים )מפה( רמת-גן - עיר הגנים - קטע תלמידה טובה - שיחה שיעור 7 בחור שומר מסורת יש חדש! - שיחה תחום תפקוד/פעולות דיבור תעודת זהות תעסוקה משפחה / תעודת זהות משפחה צרכנות התמצאות במקום הפתק דיור התמצאות במקום שיעור 8 לשון ה א ל פב ית ה ע ב ר י התנועות איפה? ב... מאין? מ... כינוי הגוף - יחיד/ה שמי, שמך... כינוי הגוף - רבים, רבות המספרים - נקבה )100-1( בן כמה? חושב ש... שם עצם + שם תואר זה, זאת, אלה )הכינוי הרומז( השפות עובד ב... / כ... שם התואר ה"א הידיעה שם עצם מיודע + שם תואר הזה, הזאת, האלה מילות יחס יש ב..., אין ב..., נמצא לאן? ל... "של" בנטייה )מילת שייכות( זקן, צעיר, ישן, ותיק רואה, קונה, קונה "רוצה" + שם הפועל הכיוונים: צפון, דרום... "צריך", "יכול" + שם הפועל מילות הזמן )תמיד, לפעמים...( המספר המונה )10-1 זו"נ( המספר הסתמי ל... יש / אין )כינוי הקניין( מצפון ל... מדרום ל... יש לי, אין לי מן המיתולוגיה שיחה 8 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

11 ם י נ י י נ ע ה ן כ ו ת עמוד קטע קריאה/תרגיל חזרה שיעור 9 שיחה רוני חוזר מהגן - שיחה על עבודה ומקצוע - שיחה פרטים אישיים - קטעי קריאה שיעור 10 מושב נהלל - קטע היא רוצה להיות מורה - תרגיל מילוי אהבה של ילד בגן - שיר אולי בפעם אחרת - שיחה ב-ל-מ -תרגיל חזרה שיעור 11 למי הם מחכים? - שיחה הם צריכים להחליט - סיפור שיעור 12 תחום תפקוד/פעולות דיבור הודעה ופתק התמצאות בזמן התנצלות תעסוקה תעודת זהות הטופס מסרון )SMS( + פתק התמצאות בזמן צרכנות צרכנות בריאות שיחה לוח השנה העברי - קטע בחנות הספרים - שיחה שיעור 13 שמורות טבע וגנים לאומיים במרפאה - שיחה דורון מתקשר ומזמין טכנאי שיחה שיעור 14 באיזו תחנה? - שיחה סדר יום - תרגיל מילוי בני-ברק - קטע שיחה שיעור 15 הזמנה לכוס קפה - שיחה לשון עסוק, פנוי, תפוס מה השעה? איזה? איזו? אילו? "אוהב", "מעדיף" + שם הפועל לכן )משפט תוצאה( הסמיכות כאשר, כש... מילת היחס ל' בנטייה לאן? למי? מילת היחס "את" המספר המונה )11 ואילך( כמה עולה? אפשר, אסור, מותר, כדאי כדי + שם הפועל )משפט תכלית( באיזה? באיזו? באיזה יום? באיזו שעה? באילו ימים? באילו שעות? מילת היחס "עם" בנטייה המספר הסודר אחרי, לפני; קודם, אחר-כך בינוני פעול איך מגיעים ל...? ה"א המגמה מילת היחס "את" בנטייה הזוגי "להיות" - זמן עבר, גוף שלישי "להיות" בזמן עבר מילת היחס "אצל" כל + שם עצם תמר רוצה לקנות מכונית - שיחה הטיול לירושלים איך היה בחתונה? - שיחה כתיבת שאלות - תרגיל מילות יחס - תרגיל הפכים - תרגיל הווה ושם הפועל - טבלת סיכום הזמנה הפתק התמצאות במקום סדר יום השלט בקשה התמצאות במקום המלצה / בנק מזג האוויר 9

12 עבר, פעל ע"ו, ע"י לשון קטע קריאה/תרגיל חזרה שיעור 16 זמן עבר שאלות כל הזמן - שיר מפקד ומפקדת - סיפור שיעור 17 תחום תפקוד/פעולות דיבור עמוד הציווי עבר, שלמים )רוחב - גוף שלישי( עבר, שלמים )רוחב - גוף ראשון ושני ( השורש והבניינים מילת היחס ב' בנטייה מילת היחס "אצל" בנטייה המשפט הסתמי אסור לי, מותר לי שמות מן הגוף ביטויים הצבעים שמות הילידים )ישראלי...( מילות יחס בנטייה )חתך רוחב( נתן אלתרמן - קטע תרצה אתר - קטע 203 יוסי מספר... - סיפור 206 שיעור מתנהג כמו תינוק - שיחה 211 מילות יחס - תרגיל מתנה ליום הולדת - שיחה ברכות ואיחולים 215 תודה 217 בנק מה עושים בבנק? 219 מה עושים בחגים? שיעור בריאות מונולוג של חולה שפעת 223 בריאות מונה ליזה - קטע 225 בריאות מתנדבת בקיבוץ - סיפור 230 מילות קישור - תרגיל 231 שיעור 20 הפתק 234 הודעה בתא הקולי 237 אורנה פורת - קטע 239 טוב שכן קרוב מאח רחוק - שיחה בקשה ותודה 241 חבר טוב - קטע שיעור אהובים ושונים - שיר 245 היין האדום - קטע 246 מילות יחס - תרגיל 247 בריאות 248 למה כואב לה כל הגוף? - שיחה שיעור צרכנות קניות - שיחה 253 אשתי - סיפור השורשים של העם היהודי - קטע 263 סבתא מספרת - תרגיל מילוי שיעור הטיול למדבר יהודה - סיפור ת אטרון "גשר" - קטע סיפור המבול שיעור טעיתי נורא - שיר 282 אצל סבא וסבתא - שיר תלונה והתנצלות הדייר החדש - שיחה 288 יותר מ.../מאשר )ערך היתרון( כואב ל..., לי, לך... עבר, פעל ל"ה השורשים והגזרות היה ל... )כינוי הקניין בעבר( הסמיכות מילת היחס מ' / "מן" בנטייה עבר, הפעיל פ"נ + ע"ו עבר, הפעיל פ"י עבר, פיעל ל"ה עבר, פעל ל"ה + פיעל ל"ה עבר, יכול + צריך, להצטרך 10 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

13 עמוד קטע קריאה/תרגיל חזרה שיעור 25 הפלמנקו - קטע מכתב להורים - קטע סיפור גן העדן מאדאם קירי - קטע מילות קישור - תרגיל שיעור 26 כיפה אדומה - סיפור הרב אלימלך פירר - קטע שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם שיחה ממתינה - שיחה חגיגת בר מצווה - קטע המולדת האמיתית - קטע בחנות הבגדים - שיחה שיעור 27 זמן עתיד יש לי חלום - קטע נר ראשון של חנוכה - שיחה הילדים באים הביתה לשבת שיעור 28 "יד חריף" מרכז לאומנויות - קטע תחום תפקוד/פעולות דיבור צרכנות המודעה המכתב תעסוקה שיעור 29 בית הספר העתידני - קטע מן החדשות - קטע הזמנה למפגש - קטע שלגיה ושבעת הגמדים - סיפור שיעור 30 חיפוש עבודה - קטע יש לה הרבה הוצאות - קטע אצל "קוראת בקלפים" - שיחה מודעות דרושים תעסוקה תעסוקה צרכנות המלצה שיעור 31 לשון שם תואר הנגזר משם עצם מילת היחס "על" בנטייה עבר, הפעיל פ"ג למרות... )משפט ויתור( שם העצם בנטייה השלילה בהווה )איני, אינך...( מילת היחס "אל" בנטייה מוצא חן בעיניי סימני העתיד )תחיליות וסופיות( להיות בעתיד + יהיה ל... עתיד, פעל ע"ו, הפעיל + יכול הציווי השלילי רוצה, מקווה, מבקש, כדי + ש אם... - משפט תנאי קיים עתיד - פיעל, התפעל, נפעל שם הפעולה אלא אבל, אלא עתיד, פעל - אפעול, אפעל עתיד, פעל פ"ג לדעתי... ה... ביותר )ערך ההפלגה( בעל -, חסר - על עצמי, מעצמי, את עצמי... עתיד, פעל חסרי פ"י עתיד, פעל פ"א, פ"נ עתיד, פעל ל"ה עתיד, פיעל ל"ה כדאי ש... כלי, כלים צמד חמד - שיחה חזון אחרית הימים - קטע סיכום העתיד - כתיבת שאלות סיכום העתיד - תרגיל 11

14 עמוד קטע קריאה/תרגיל חזרה שיעור 32 נפש בריאה בגוף בריא הוראות למשתמש במחשב שיעור 33 הסביל שלושה ספרים - קטע אהבתו של חייל - שיר שיעור 34 הטרגדיה של סנט לואיס - קטע ים המלח וים כנרת - קטע חיים ויצמן - קטע עזר ויצמן - קטע חנוכת בית - שיחה תחום תפקוד/פעולות דיבור המודעה דיור הזמנה המודעה / דיור שיעור 35 שיעור 36 לשון הציווי בניין נפעל מילת היחס "על-ידי" בנטייה אילו... - משפט תנאי בטל מילות יחס: אחרי, לפני, בלעדי בניין פועל לעומת... משפט ניגוד בניין הופעל המשפט הסתמי בסביל תואר הפועל נפעל ל"ג, ל"א נפעל פ"ג נפעל ל"ה מבצע יונתן - קטע ירושלים - קטע ההיסטוריה של עם ישראל על אותיות ומספרים ספרי התנ"ך מילות יחס ומיליות מילות קישור שם העצם - יוצאים מן הכלל ש"ע / ש"ת הנגזר מן השם משקלים של בעלי מקצוע הסביל הפועל נספחים 414 מילון - תרגום האוצר הלשוני לאנגלית ולרוסית 12 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

15 ה א ל פב ית ה ע ב ר י אותיות דפוס אותיות כתב שיעור 1 alef1 1. א ל ף א א א bet ב ית ב ב ב vet ב ית ב ב ב gimel ג dalet ד 4.4 ימ ל ג ג ג ל ת ד ד ד ה ה ה ה א he5 5. ו ו ו ו ו vav6 6. ז ז ז ז י ן zayin7 7. ח ח ח ח ית chet / het8 8. ט ט ט ט ית tet9 9. י י י יו ד / יו ד yod / yud1 010 kaf כ ף כ כ כ כ כ כ כ ף chaf ך ך ך כ ף סופית chaf sofit ל ל ל ל מ ד lamed

16 מ מ מ מ ם mem1313 ם ם ם מ ם סופית mem sofit נ נ נ נו ן nun1414 ן ן ן נו ן סופית nun sofit ס ס ס ס מ samech1515 ע ע ע ע י ן ayin1616 פ פ פ פ א pe1717 פ פ פ פ א fe ף ף ף פ א סופית fe sofit צ צ צ צ ד י)ק( tsadi(k)1818 ץ ץ ץ צ ד י)ק( סופית tsadi(k) sofit ק ק ק קו ף / קו ף kof / kuf1 919 ר ר ר ר יש resh2020 ש ש ש ש ין shin2121 ש ין ש sin ש ש tav ת 2222 ו ת ת ת 14 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

17 ש י ע ו ר 1 1 ה ת נו עו ת א a ב ba ב va ג ga ד da ה ha ה ד ג ב ב א a קמץ פתח חטף-פתח ו ve ז ze ח che ט te י ye צירה י צירה מלא סגול חטף-סגול י ט ח ז ו e חיריק קטן )חסר( י חיריק גדול )מלא( כ י ki כ י chi כ י ל י li ל י מ י mi מ י נ י ni נ י כ י i פו fo צו tso סו so עו o חולם חסר ו חולם מלא קמץ קטן חטף-קמץ ע ו סו פ ו po צ ו פ ו פ ו o קו ku רו ru ו shu ש ו su תו tu קובוץ ו שורוק ר ו קו ש ת ו ש ו ש ו u שווא דגש Is-ra-el ul-pan ש -לו ם sha-lom או ל -פ ן י ש -ר -א ל Tel A-viv Iv-rit ש -ק ל she-kel ע ב -ר ית ת ל א -ב יב doc-tor דו -ל ר do-lar דו ק -טו ר ש ו -קו -ל ד sho-ko-lad bo-ta-ni-ka Af-ri-ka ל י-מו ן li-mon א פ -ר י-ק ה ב ו -ט -נ י-ק ה 15

18 ס מ נו א ת ה או ת יו ת: ר ד כ ה ח ת ב ך צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה א ב ג ד ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ ט ח ז ו ה א ב ג ד ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל כ ך ט י ח ר ד כ ה ח ת ב ך נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה א ב ג ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז י ט ח ז ו ה א ב ג ד ת ש ר ק ץ צ ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ 16 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

19 1 ר ו ע י ש 1 ם ס ז ג ן ו י נ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ם ס ז ג ן ו י נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ 17

20 פ מ ט ק צ א פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח פ מ ט ק צ א נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ת י ר ב ע ן פ ל ו א 18

21 1 ר ו ע י ש 1 ץ ף ש ע ל ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ו ה ד ג ב א ת ש ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ש ר ק ץ צ ף פ ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ץ ף ש ע ל נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ר ק ץ צ ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א ת ש ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ 19

22 ק ר או : ה ת נו ע ה /a/ ש -ר ה, ח -נ ה, א -נ ה, ב -ל -ד ה, פ -נ -מ ה, ד -נ ה, ב -נ -נ ה, ק -נ -ד ה ש -ר ה, ח -נ ה, א -נ ה, ב -ל -ד ה, פ -נ -מ ה, ד -נ ה, ב -נ -נ ה, ק -נ -ד ה התנועה י /i/ ב יל, ב י-ל י, ד י-נ ה, ר י-מ ה, ר י-ט ה, מ י-נ ה, ג י-ל ה, פ י-צ ה ב יל, ב י-ל י, ד י-נ ה, ר י-מ ה, ר י-ט ה, מ י-נ ה, ג י-ל ה, פ י-צ ה התנועה ו /o/ מ -דו -נ ה, פ י-ק -סו, מ -ק -רו -נ י, מו -נ ה ל י-ז ה, ש ו -קו -ל ד מ -דו -נ ה, פ י-ק -סו, מ -ק -רו -נ י, מו -נ ה ל י-ז ה, ש ו -קו -ל ד התנועה /e/ מ -ר י, ד -ב י, ש -ר י, מ י-ש ל, א -מ ה, ב -ל ה, ק -פ ה, מ -יו -נ ז מ -ר י, ד -ב י, ש -ר י, מ י-ש ל, א -מ ה, ב -ל ה, ק -פ ה, מ -יו -נ ז התנועה ו /u/ מו -ז ה, לו -נ ה, קו -ב ה, טו -נ ה, ד -נו -ב ה, או -טו -ב ו ס מו -ז ה, לו -נ ה, קו -ב ה, טו -נ ה, ד -נו -ב ה, או -טו -ב ו ס 20 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

23 ש י ע ו ר 1 1 התנועות: י ו ו ק ר או ו ה ת א ימו : היבשות חודשי השנה א מ ר יק ה אסיה י נו א ר א פ ר יל או ס ט ר לי ה אפריקה פ ב רו א ר יו נ י א ירו פ ה אוסטרליה מ ר ץ/מ אר ס נו ב מ ב ר א פ ר יק ה אמריקה א פ ר יל ד צ מ ב ר א ס י ה אירופה מ אי ס פ ט מ ב ר יו נ י מ אי יו ל י י נו א ר או גו ס ט מ ר ץ/מ אר ס ס פ ט מ ב ר פ ב רו א ר או ק טו ב ר יו ל י נו ב מ ב ר או גו ס ט ד צ מ ב ר או ק טו ב ר מילים מילים קו ק ה קו ל ה או נ יב רס יט ה ט ל ו ויז י ה קפה פ ו ל יט יק ה ד מו ק ר ט י ה ב נ ק מוזיקה א ס ט רו נו מ י ה פ ס יכו לו ג י ה ק פ ה תה מ ת מ ט יק ה ה יס טו רי ה מו ז יק ה טלוויזיה ד מו ק ר ט י ה פ ו ל יט יק ה ת ה בנק או נ יב ר ס יט ה קו ק ה קו ל ה ה יס טו רי ה א ס ט רו נו מ י ה פ ס יכו לו ג י ה פ ילו סו פ י ה פ ילו סו פ י ה מ ת מ ט יק ה 21

24 1. האותיות הסופיות כ - ך פ ס יכו לו ג, ב א, פ ר יד ר י כ - ך פסיכולוג, באך, פרידריך מ - ם ג ר מ נ י ה, ק ים, טו ם מ - ם גרמניה, קים, טום נ - ן לו נ דו ן, ט ל פו ן, ל ימו ן נ - ן לונדון, טלפון, לימון פ - ף ג ר פ יק ה, פ ילו סו ף, יו ס ף פ - ף גרפיקה, פילוסוף, יוסף צ - ץ צ אר, צ נ זו ר ה, פ ר נ ץ, ש ו ור ץ צ - ץ צאר, צנזורה, פרנץ, שוורץ 2. ג ז' צ טש ג ורג, ג יפ, ג ו נ ג ל, ג וק ר, ג יר ף ג ורג, ג יפ, ג ונגל, ג וקר, ג ירף ג - ג ז אק, ז ק ט, ז ו ר נ ל, ז ר גו ן, ז ק ל ין ז אק, ז ק ט, ז ורנל, ז רגו ן, ז קלין ז - ז צ י יקו ב ס ק י, צ לו, צ רלי צ פ ל ין צ ייקובסקי, צ לו, צ רלי צ פלין צ - צ ק ט ש ו פ, רו ט ש יל ד קטשופ, רוטשילד טש - טש 3. א/ע ב/ו ח/כ ט/ת כ /ק ס/ש א - ע א יר אן, ע יר אק, או רל נדו, עו מ ן ב - ו ו ת יק ן, א ו ונ ג ר ד, ליב רפ ו ל, אונ יב רס לי, ב ו ליבי ה, ט ל ו ויז י ה ח - כ ח נה, ח יפ ה, כ לו ר, כ רו מו זו ם ט - ת ת ל-א ביב, ט ברי ה, ת ימ ן, טיב ט, ט רובדור, ט ש ק נ ט כ - ק ע כ ו, כ ורדיסטן, כ לכ ו תה, קו ב ה, אוקר אינ ה ס - ש ב ו ק ר ש ט, ב ו ד פ ש ט, ש רה, ד מ ש ק, סו רי ה, סו ד ן, סינ ג פ ו ר 22 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

25 ש י ע ו ר 1 1 א. ס מ נו א ת ה ש מו ת: ה נ ו ד ז' מ א א ד י נ ו א י ל י ו ק ר מ ק כ כ ג ן ו מ י ס א ס ו ח ל י נ י ל י ר נ ן ד י מ ס י ל ה ר ש ק ה ק ב ר א ל כ ס נד ר, א יגו ר, מ יכ א ל, ל יאו נ יד, א ל כ ס יי, דו ן, דו מ ינ יק, ס ימ ה, ר ב ק ה ס מי, ד ן, ח נ ה, ל י, ס ימו ן, ז אק, נ יקו ל, נ יל, דו נ ה, מ ר קו, ש ר ה ב. ק ר או ו ה ת א ימו : ז יג מו נ ד פ רו י ד קו סמו נ אוט מו צ ר ט פ יז יק אי יו ר י ג ג ר ין סו פ ר ה י ה א ל ב ר ט ש ווי צ ר קו מו נ יס ט ל ב טו ל ס טו י קו מ פ ו ז יטו ר א ל ב ר ט א יינ ש ט יין ד יק ט טו ר א ר יס טו א ס ט רו נ או ט ל נ ין רו פ א ס ט ל ין פ ס יכו לו ג נ יל א ר מס טרו נ ג פ ילו סו ף 23

26 ק ר או ו ה ת א ימו : ערים בישראל צ פ ת י רו ש ל י ם א ש דו ד ת ל-א ב יב נ ת נ י ה ח יפ ה ע כ ו ב א ר ש ב ע א יל ת נ ת נ י ה י רו ש ל י ם ט ב רי ה ט ב רי ה צ פ ת ת ל-א ב יב א ש דו ד ח יפ ה ע כ ו ב א ר ש ב ע א יל ת ימי השבוע יו ם ח מ יש י יו ם ר אש ו ן יו ם ש ב ת יו ם ש נ י יו ם ש ל יש י יו ם ר ב יע י יו ם ר אש ו ן יו ם ר ב יע י יו ם ש נ י יו ם ח מ יש י יו ם ש יש י יו ם ש ל יש י יו ם ש ב ת יו ם ש יש י כינוי הגוף - יחיד א ת ה א נ י הו א א ת ה א נ י א ת ה יא הו א א ת ה יא מילות שאלה א יפ ה? מ י? מ א י ן? מ ה? מ י? א יפ ה? מ ה? מ א י ן? 24 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

27 ש י ע ו ר 1 1 א יפ ה? ב... א. ק ר או ו ה ת א ימו : י רו ש ל י ם א נ ג ל י ה י פ ן פ ר יז מוס ק ב ה ס פ ר ד ב ב ר ל ין איט ל י ה וו ש ינ ג טון צ ר פ ת י ש ר א ל לו נ דו ן מ ד ר יד א ר צו ת ה ב ר ית רו מ א רו סי ה טו ק יו ג ר מ ני ה ב. כ ת בו ל פ י ה דו ג מ ה: 1 ירושלים 1. בישראל 2 פריז 2. ב 3 מוסקבה 3. ב

28 מ א ו ס ט ר ל י ה מ ה ו נ ג ר י ה מ ח יפ ה מ ע כ ו מ ר ו ס י ה מ א י ן? מ... / מ... א ינ ג ה מ ג ר מ נ י ה ש ר ה מ ט ב ר י ה ד נ י מ י ש ר א ל ס מ י מ מ רו קו ס ימ ה מ פ ר יז פ יט ר מ ד נ מ ר ק ב יל י מ ל ו נ דו ן מ ר קו מ ק ו לו מ ב י ה א נ יט ה מ ב ר ז יל ה ש ל ימו : מ /מ 1 טו ם מ א נ גל י ה 1. 2 ל יז מ ק נ ד ה 2. ח יפ ה 3 ח נ ה 3. 1 יו 111 ס ף ישראל 1 מיש 212 ל צ רפ ת 1 מ 313 ר יו מ ק ס יקו 4 סו 4. נ י ה או קר אינ ה רו ב ר טו פ רו 5 א 5. בר ה ם א תיו פ י ה 6 ט 6. ינ ה איט לי ה 1 א 515 נה הו ל נ ד 1 ס 616 מי ע יר אק א ר צו ת ה ב ר ית 1 דו 717 נ ה ס פ ר ד 7 7. ג ו ן 8 מו 8. ריס מ רו קו 9 פ 9. ר נ ץ או ס ט ר י ה 1 מ 010 ק ס ים א ר ג נ ט ינ ה 1 יו ר 818 י רו ס י ה 1 ס 919 ר ג יי ק ז חס ט ן 2 ק 020 ים י פ ן 26 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

29 ה ש ל ימו ל פ י ה ד ו ג מ ה: א נ י א ת ה א ת הו א ה יא שיעור 2 1 מ 1. י הוא? הוא ד נ יא ל. 2 מ 2. א י ן הוא? מ אנגליה. 3 היא 3. חנה? - כ ן, חנה. 4 אתה 4. ת י יר? - כ ן, תייר. 5 את 5. מרוסיה? - ל א, מ אוקראינה. 6 היא 6. ת י יר ת? - לא, עו ל ה ח ד ש ה. 7.7 עו ל ה ח ד ש? - כן, אני עולה חדש. 8 מי 8. את? - ר ח ל. 9 מאין 9. היא? מ ארגנטינה א יפ ה הוא לו מ ד? 111 מי? - אני ד ני מי? - אני ש ר ה. לומד ב או ל פ ן מ ה הוא לו מ ד? לומד ע ב ר ית היא לו מ ד ת באולפן? - כן, לומדת באולפן אתה לומד באולפן? - כן, לומד באולפן היא תיירת? - כן, תיירת מ צ ר פ ת. עולה חדשה? - כן, אני עולה חדשה. לומד פ יז יק ה? - לא, אני לומד עברית. 27

30 הו א ה יא א. מ ר יו לא תייר. הוא עולה חדש. הוא מ ארגנטינה. הוא ג ר ב א ש דו ד. הוא לא עו ב ד ע כ ש יו. הוא לומד עברית באולפן. מריו ת ל מ יד טוב. ה ש ל ימו ל פ י ה ק ט ע: עולה חדש. 1 מי 1. עולה חדש? ארגנטינה. הוא 2 מאין 2. מריו? אשדוד. הוא גר 3 איפה 3. מריו גר? עכשיו. לא, הוא לא 4 מריו 4. עובד עכשיו? לומד עברית. 5 מה 5. מריו לומד? טוב. כן, הוא 6 מריו 6. תלמיד טוב? 28 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

31 ש י ע ו ר 2 2 ב. טו ם לא עולה חדש. טום תייר מאנגליה. הוא לא לומד ו ל א עובד ע כ ש יו. ע כ ש יו הוא מ ט י יל בישראל. ע נו ע ל ה ש א לו ת: 1 מאין 1. טום? 2 טום 2. עולה חדש? 3 איפה 3. הוא מטייל עכשיו? ג. חנה לא עולה חדשה. חנה מ ישראל. היא ג ר ה בתל-אביב. היא לא לומדת באולפן. היא עו ב ד ת באולפן. חנה מו ר ה באולפן. חנה מו ר ה טו ב ה מ או ד! שלום אולפן ע נו ע ל ה ש א לו ת: 1 מי 1. מורה טובה? 2 מאין 2. חנה? 3 איפה 3. חנה עובדת? 29

32 ק ר או ו ה ש ל ימו : א. רוברטו עולה חדש מב ר ז יל. הוא גר חיפה. הוא לומד ע ב ר ית אולפן. רוברטו תלמיד טוב. ב. שרה עולה מ צ ר פ ת. היא ג ר ה כ ר מ יא ל. היא ע ב ר ית באולפן. שרה ת ל מ יד ה. ג. א נ יט ה תיירת ס פ ר ד. היא לא חדשה. עכשיו היא לא לומדת ולא עובדת. אניטה מ ט י יל ת ירושלים. כתבו: מי, מה, איפה, מאין 1 מי 1. עולה חדש? רוברטו עולה חדש. ריטה עולה חדשה. עולה חדשה? ריטה לומדת עברית. ריטה לומדת? שרה מצרפת. שרה? חנה עובדת באולפן. עובדת באולפן? רוברטו לומד באולפן. רוברטו לומד? טום מטייל בישראל. מטייל בישראל? רוברטו מברזיל. רוברטו? ריטה גרה בכרמיאל. ריטה גרה? טום תייר. תייר? אניטה מטיילת בירושלים. אניטה מטיילת? א ו ל פ ן ע ב ר י ת

33 ש י ע ו ר 2 2 א נ י א ת ה א ת בבנק פ ק יד ה: ש לו ם, מה ש מ? י ע ק ב: שלום, ש מ י י ע ק ב ל ו י. פקידה: איפה אתה גר? יעקב: אני גר ב ר חו ב ו י צ מ ן מ ס פ ר 3 )ש לו ש(. פקידה: ת עו ד ת ז הו ת, ב ב ק ש ה... יעקב: בבקשה, ה נ ה ת עו ד ת ז הו ת... פקידה: אתה עובד? יעקב: כן, אני עובד ק צ ת... ר ק ב ע ר ב. פקידה: ל מ ה אתה עובד ר ק ב ע ר ב? יעקב: כ י ב ב ו ק ר אני לומד עברית באולפן. אני עולה חדש. פקידה: מאין אתה? יעקב: אני מקולומביה. פקידה: איפה אתה עובד? יעקב: אני עובד ב פ יצ ר י יה. פקידה: כ ל ה כ בו ד! ב ב ק ש ה, ה נ ה כ ר ט יס א ש ר אי )ק ר ד יט ק אר ד (. יעקב: ת ו ד ה ר ב ה! פקידה: בבקשה! ענו על השאלות: 1 מ ת י יעקב עו ב ד? 1. 2 ל מ ה יעקב עובד ב ע ר ב? 2. 3 מ ת י יעקב לומד באולפן? 3. 31

34 פ ג יש ה באוטובוס דניאל: שלום, שמי דניאל ליברמן. מה ש מ? דורית: נ ע ים מ או ד, שמי דו ר ית ב ר ק. דניאל: נ ע ים מ או ד. דורית: איפה אתה גר? דניאל: אני גר ב כ פ ר-סבא, ב מ ר כ ז ק ל יט ה. דורית: ג ם אני גרה בכפר-סבא, בר חו ב הרצל מ ס פ ר 7 )ש ב ע(. מאין אתה? דניאל: אני מ רוסיה. את עובדת או לומדת? דורית: אני סטודנטית. אני לומדת ו עובדת. דניאל: ז ה ק ש ה? דורית: כן, ז ה ק ש ה מ או ד! ב בו קר אני לומדת, ו ב ע ר ב אני עובדת... דניאל: איפה את עובדת? דורית: אני עובדת ב ב ית ק פ ה בכפר-סבא, ברחוב רו טש ילד מספר 5 )ח מ ש (. דניאל: ל ה ת ר או ת בערב? דורית: כן! להתראות בערב, ברחוב רוטשילד מספר 5. ענו על השאלות: 1 א יפ ה גר דניאל? 1. 2 מ ת י דורית לומדת? 2. 3 א יפ ה דורית עובדת? א ו ל פ ן ע ב ר י ת

35 ש י ע ו ר 2 2 א. כ ת בו : ש ם אני ש מ י אתה את הוא ש מ ו היא ש מ ש מ ש מ ה ש - שמי דניאל. 1 מה 1. מ? - שמי שרה.? 2 מה 2. מיכאל. - כן, 3 ש 3. מ מיכאל? שרה. - לא, 4 ש 4. מ ך חנה? או ר י. 5 מה 5. שמו? ר ח ל. 6 מה 6. שמה? דני. - כן, 7 שמו 7. דני? ריטה. - לא, 8 שמה 8. דינה? ב. ע נו ע ל ה ש א לו ת: 1 מה 1. שמך? 2 את/ה 2. עולה חדש/ה? 3 מאין 3. את/ה? 4 איפה 4. את/ה גר/ה? 5 את/ה 5. לומד/ת? 6 איפה 6. את/ה לומד/ת? 7 מה 7. את/ה לומד/ת? 8 את/ה 8. עובד/ת? 33

36 ר ב ים ר ב ו ת... ים... ו ת א נ י א נ ח נו א ת ה א ת ם א ת א ת ן הו א ה ם ה יא ה ן ח ב ר ים טו ב ים מיכאל ואני סטודנטים. אנחנו לו מ ד ים באוניברסיטה בתל-אביב. אנחנו ג ר ים בתל-אביב ע ל-י ד ה י ם. מיכאל לומד היסטוריה, ואני לומדת ג או גר פי ה. אנחנו גם עו ב ד ים. מיכאל עובד במ ס ע ד ה, ואני עובדת בס פ ר י יה. ב ש ב ת אנחנו מ ט י יל ים ע ל חו ף ה י ם. אנחנו ח ב ר ים טובים מאוד. ע נו ע ל ה ש א לו ת: 1 איפה 1. הם לומדים? 2 איפה 2. הם גרים? 3 מתי 3. הם מטיילים על חוף הים? 4 איפה 4. הם עובדים? הוא 5 הם 5. חברים טובים? היא 34 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

37 ש י ע ו ר 2 2 א. כ ת בו ב ר ב ים ו ב ר ב ו ת: ז כ ר טו ב ים י ל ד ים י ל ד טוב עולה חדש תלמיד טוב מור ה טוב ח ב ר טוב פ ק יד נ ח מ ד ת י יר נחמד נ ק ב ה י ל ד ה טובה י ל דו ת טו בו ת עולה חדשה תלמידה טובה מור ה טובה ח ב ר ה טובה פ ק יד ה נ ח מ ד ה ת י יר ת נחמדה ב. ה ש ל ימו את ה ט ב ל ה: יחיד ג ר יחידה ג ר ה לו מ ד ת ה פ ו ע ל ב ז מ ן הו ו ה רבים ג ר ים עו ב ד ים רבות ג רו ת מ ט י ילו ת 35

38 ג. ה ש ל ימו : אני, אתה, את, הוא, היא, אנחנו, אתם, אתן, הם, הן הוא מרוסיה. בוריס עולה חדש. עובדים. - כן, 1 אתם עובדים? 1. - הן גרות על-יד הים. גרות? 2 איפה 2. - אנחנו גרים בירושלים. גרים? 3 איפה 3. עובדות באולפן. 4 חנה ושרה מורות אני עובדת בספרייה. עובדת? 5 איפה 5. היא עובדת במרכז קליטה. פקידה אני עובד במסעדה. עובד? 7 איפה 7. - אנחנו לומדות באוניברסיטה. לומדות? 8 איפה 8. עובדים בבנק. 9 הם פקידים. 9. מטיילים על חוף הים. 1 איפה 010 הם מטיילים? לומדים באולפן. 1 איפה 111 אתם לומדים? ד. ה ש ל ימו א ת ה מ ש פ ט ים ב מ יל ים ה ב או ת: מרינה ודינה גרות בטבריה. 1.1 י ל דו ת טובות. 2 הן 2. לומדות ב. 3 הן 3. תלמידות. 4 הן 4. עובדות. 5 מרינה 5. ודינה טובות. 6 בשבת 6. הן ב ית-ס פ ר, חברות, גרות, לא, הן, מטיילות, טובות על-יד ה כ נ ר ת. 36 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

39 ש י ע ו ר 2 2 ב ר חו ב ס ל יח ה, אתה יודע איפה רחוב ב ן-י הו ד ה? ענת: סליחה, אני לא מבין. עו ד פ ע ם בבקשה... ג ון: אתה לא מדבר עברית? ענת: אני מדבר קצת עברית. אני עולה חדש... ג ון: אהה... טוב, עוד פעם! ענת: אתה יודע איפה רחוב בן-יהודה? עכשיו אני מבין, א ב ל אני מ צ ט ע ר, אני לא יודע... ג ון: תודה רבה! ענת: בבקשה! ג ון: למה ג ון מדבר קצת עברית? למה ג ון מצטער? יו ד ע יו ד ע ת יו ד ע ים יו ד עו ת מ ב ין מ ב ינ ה מ ב ינ ים מ ב ינו ת מ ד ב ר מ ד ב ר ת מ ד ב ר ים מ ד ב רו ת )ע ם, ע ל( מ צ ט ע ר מ צ ט ע ר ת מ צ ט ע ר ים מ צ ט ע רו ת ה ש ל ימו ל פ י ה ד ו ג מ ה: - אני מצטער. אני לא יודע. יוסי, אתה יודע איפה רותי?. - אני מ צ ט ע ר ת. אני לא 1 רותי, את יודעת איפה דניאל? 1.. הוא מקנדה. - כן, אנחנו 2 אתן יודעות מאין מייקל? 2. - כן, אנחנו יודעים. הוא עובד בבנק. איפה דן עובד? 3 אתם 3. ע ם רחל. - לא, היא 4 דינה מדברת ע ם חנה? 4. ע ל פוליטיקה. - כן, הן 5 הן מדברות ע ל פוליטיקה? 5. ע ם ריטה בטלפון. - כן, הוא 6 דן מדבר ע ם ריטה בטלפון? 6. ע ל דירות בחיפה. - לא, הם 7 דן וריטה מדברים ע ל פוליטיקה? 7. עברית. - כן, אנחנו 8 אתם מבינים עברית? 8. רוסית כי הוא מרוסיה. - כן, הוא 9 בוריס מבין רוסית? 9. 37

40 ה מ ס פ ר ים - נ ק ב ה - 0 א פ ס - 1 א ח ת ת י ים לו ש - 4 א ר ב ע - 5 ח מ ש - 6 ש ש - 7 ש ב ע - 8 ש מו נ ה - 9 ת ש ע - 10 ע ש ר - 2 ש - 3 ש - יצחק גר ברחוב רוטשילד - ב י ת מספר עשרים ו חמש )25( - דירה מספר שבע )7( כתבו את המספרים במילים: - 11 א ח ת ע ש ר ה - 12 ש ת ים ע ש ר ה - 13 ש לו ש ע ש ר ה - 14 א ר ב ע ע ש ר ה - 15 ח מ ש ע ש ר ה - 16 ש ש ע ש ר ה - 17 ש ב ע ע ש ר ה - 18 ש מו נ ה ע ש ר ה - 19 ת ש ע ע ש ר ה מ ש ט ר ה 100 מ א ה מ ג ן ד ו ד א דו ם 101 מ א ה ו מ כ ב י א ש 102 מאה ו זכר ונקבה - 20 ע ש ר ים - 30 ש לו ש ים - 40 א ר ב ע ים - 50 ח מ יש ים - 60 ש יש ים - 70 ש ב ע ים - 80 ש מו נ ים - 90 ת ש ע ים מ א ה )34( )83( )96( )57( )11( )49( )61( )72( )12( )88( )13( 38 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

41 ש י ע ו ר 2 2 ב ן כ מ ה? ב ת כ מ ה? דניאל ילד קטן. הוא ב ן 6. גם יוסי ילד קטן. גם הוא בן 6. דניאל ויוסי ילדים קטנים. הם ב נ י 6. הם כ ב ר לומדים בבית-ספר. הם לומדים בכיתה א'. רותי כ ב ר ילדה גדולה. היא כ ב ר ב ת 9. גם רחל בת 9. רותי ורחל ילדות גדולות. הן ב נו ת 9. הן לומדות בבית-ספר. הן לומדות בכיתה ד'. א. ע נו ע ל ה ש א לו ת: הוא 1 בן כמה דניאל? 1. היא 2 בת כמה רחל? 2. הם 3 בני כמה דניאל ויוסי? 3. הן 4 בנות כמה רותי ורחל? 4. ב. ה ש ל ימו : ב ן, ב ת, ב נ י, ב נו ת 1 הוא 1. עשרים ואחת. 2 הם 2. שלוש עשרה. 3 הן 3. חמש עשרה. 4 היא 4. שלושים וארבע כמה אתה? - אני עשר. כמה את? - אני שמונה. 7 רותי 7. שבע עשרה כמה היא? - היא עשרים. כמה הוא? - הוא שלושים. 1 דניאל 010 שתים עשרה. 1 אני

42 חו ש ב ש... בן כמה דני? יוסף, אתה יודע בן כמה דני? רותי: לא, אני לא יודע. יוסף: אני חו ש ב ש דני ב ן ארבע. אני חו ש ב ת ש דני בן חמש. רותי: מה את/ה חושב/ת? - אני חושב/ת שדני בת כמה חנה? יוסף חו ש ב ש חנה בת שתים עשרה. רותי חו ש ב ת ש היא בת אחת עשרה. אני חושב/ת ש בן כמה הוא? אני חושב/ת ש בת כמה היא? אני חושב/ת ש בני כמה הם? אני חושב/ת ש בנות כמה הן? אני חושב/ת ש 40 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

43 ש י ע ו ר 2 2 תרגילים א. כתבו לפי הדוגמה: )11( לא, הוא בן אחת עשרה. הוא בן עשר? )17( 1 היא בת שש עשרה? 1. )19( 2 הם בני שבע עשרה? 2. )18( 3 הן בנות תשע עשרה? 3. )12( 4 הוא בן אחת עשרה? 4. חו ש ב חו ש ב ת חו ש ב ים חו ש בו ת ב. השלימו: חושב ש-, חושבת ש-, חושבים ש-, חושבות ש- אני בן שלושים ושבע. 1 הוא 1. הם בני ארבעים. 2 אנחנו 2. רותי מורה טובה. 3 אני 3. דן תלמיד טוב? 4 אתן 4. דינה ילדה טובה. 5 היא 5. אנחנו ילדות טובות. 6 הם 6. הוא תלמיד טוב. 7 דניאל 7. היא פקידה טובה? 8 אתם 8. הוא תייר או עולה חדש? 9 את 9. הן תלמידות טובות? 1 אתה 010 אתם חברים טובים. 1 אנחנו 111 היא בת עשרים, אבל היא כבר בת הם 212 הם ילדים טובים ותלמידים טובים. 1 הן

44 מי הוא? דו ג מ ה ה ש ל ימו ל פ י ה דו ג מ ה: מי היא? ת עו ד ת ז הו ת ש ם פ ר ט י: יעקב שם מ ש פ ח ה: לוי כ תו ב ת: רחוב ויצמן מספר 3 עיר חיפה א ר ץ מו צ א: קולומביה גיל: 59 : תמי : לביא 7 הרצל : כפר-סבא : ישראל 18 : מי אני? שם פרטי: שם משפחה: מספר רחוב כתובת: עיר ארץ מוצא: גיל: 42 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

45 ש ם ע צ ם שיעור 3 זכר נקבה ז ה ז את ס פ ר ת מו נ ה מ ח ב ר ת רבים רבות א ל ה א ל ה ס פ ר ים ת מו נו ת.. ה...ת* ספר תמונה מ ח ב רו ת ספרים תמונות * כתבו: זה, זאת, אלה ת יק שו לח ן ע יתו נ ים ש ם כ יתו ת ש א ל ה מ כ ת ב מ ש ר ד ים ד ירו ת ר חו ב כ ר ט יס ת ש ו ב ה ע ט מ ח ש ב ס יפ ו ר ים ש ם ת ו א ר זכר נקבה רבים רבות טוב טוב ה טובים טובות זו ל ק טן ק ט נ ה י ק ר י ק ר ה ג דול ג דו ל ה ק ש ה ק ש ה י פ ה ו ב ח ש ח ש ו ב ה מ ע נ י ין מ ע נ י ינ ת מ ע נ י ינ ים * כאשר האות תי"ו אינה שורשית 43

46 שם עצם + שם תואר זה ספר טוב זאת תמונ ה טוב ה אלה ספר ים טוב ים אלה תמונו ת טובו ת כתבו לפי הדוגמה: זה ספר חדש אלה ספרים חדשים ספר מעניין עט יפ ה כיתה גדולה תיק חדש תמונה יפה דירה קטנה שאלה קשה מחשב יקר כרטיס זול עיתון מעניין תשובה מעניינת משרד קטן סיפור מעניין מכתב חשוב שימו לב! אלה ש ו ל ח נ ו ת חדשים זה שולחן חדש אלה ר חו ב ו ת יפים זה רחוב יפה אלה ש מ ו ת מעניינים זה ש ם מעניין אלה ע פ רו נ ו ת זולים זה ע יפ רון זול 44 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

47 ש י ע ו ר 3 3 ע ל חו ף ה י ם ב א יל ת שלום, שמי יונתן, מה שמך? יונתן: שלום, אני מצטערת. אני לא מבינה. סימה: מי א ת? יונתן: אהה... אני סימה. נעים מאוד. סימה: נעים מאוד. את לא מדברת עברית? יונתן: אני מדברת ר ק ק צ ת עברית. סימה: את עולה חדשה? יונתן: לא, אני תיירת. סימה: מאין את? יונתן: אני מצרפת. אתה מדבר צ ר פ ת ית? סימה: לא, אני מצטער. יונתן: אני יודע רק עברית ו א נ ג ל ית, וקצת ס פ ר ד ית. את מדברת אנגלית? כן, אני מדברת גם אנגלית. סימה: את נ ח מ ד ה מאוד! יונתן: תודה רבה! גם אתה נ ח מ ד... אתה לא עובד? סימה: עכשיו אני לא עובד ולא לומד. אני ב "חו פ ש"! יונתן: אני מטייל באילת, ומדבר ע ם ב חו ר ה נחמדה... ה ש ל ימו לפי הדיאלוג:. שמו., וקצת הוא יודע רק עברית ו. הוא בחור ". לומד ולא עובד. הוא ב " עכשיו הוא. בחורה עכשיו הוא מטייל באילת, ומדבר ואנגלית. צרפת. היא מדברת. היא תיירת שמה נחמדה. אילת. היא היא מטיילת 45

48 ש פו ת... ית א. ה ש ל ימו : עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית ע ר ב ית, רומ נית, י פ נית, ג רמ נית, א מ ה ר ית 1 הם 1. מאנגליה. הם יודעים 2 היא 2. מצרפת. היא יודעת, מבינה ומדברת 3 אנחנו 3. מישראל. אנחנו יודעים 4 הן 4. מספרד. הן מדברות ומבינות 5 הם 5. מרוסיה. הם יודעים, מדברים ומבינים 6 הוא 6. ממ צ ר י ם. הוא יודע, מדבר ומבין 7 היא 7. מיפן. היא יודעת 8 הוא 8. מגרמניה. הוא יודע 9 הם 9. מרומניה. הם יודעים 1 הם 010 מאתיופיה. הם מדברים ב. ה ש ל ימו א ת ה פ ו ע ל ב צו ר ה ה נ כו נ ה: 46 א ו ל פ ן ע ב ר י ת קו ר א קו ר את קו ר א ים קו ר או ת כ ו ת ב כ ו ת ב ת כ ו ת ב ים כ ו ת בו ת 1 דן 1. סיפור נחמד. )קורא( 2 רחל 2. ספר ע ל ד ו ד ב ן-גו ריו ן. )כותב( 3 הן 3. תשובות במחברת. )כותב( 4 הם 4. ספרים בספרייה. )קורא( 5 חנה 5. עיתון בבוקר. )קורא( 6 הם 6. מ י ו ון. הם ספרים בי ו ונ ית. )קורא( 7 היא 7. מס ין. היא סיפורים בס ינ ית. )כותב( 8 יעקב 8. מכתב ל רותי. )כותב( 9 מה 9. את? - אני קוראת מכתב מ ח ב ר. 1 מה 010 אתם במחברת? - אנחנו כותבים ש יעו ר י ב י ת.

49 ש י ע ו ר 3 3 על עבודה ומקצוע דן פקיד. הוא עובד ב בנק. הוא עובד כ פקיד. דן עובד כ פקיד ב בנק. עו ב ד ב בנק, ב משרד, ב בית-ספר כ פקיד, כ מורה, כ רופא מ קו ם ע בו ד ה מ ק צו ע / ת פ ק יד א. יצחק, חנה ודנה סטודנטים. הם לומדים באוניברסיטה בבוקר. בערב הם עובדים. יצחק עובד כשומר בקניון. חנה עובדת כמוכרת בחנות. דנה עובדת כמלצרית במסעדה. ב. רבקה לוין לא עובדת במשרד. היא גם לא עובדת במפעל. היא עובדת ב ב י ת. היא כותבת סיפורים לילדים. רבקה לוין סופרת מ פו ר ס מ ת. ג. ריטה ובוריס כ ג ן כבר לא לומדים באולפן. הם כבר יודעים עברית. הם כבר עובדים. ריטה עובדת כמ ה נ ד ס ת במפעל לאלקטרוניקה, ובוריס עובד כרופא בבית-חולים. א. ענו על השאלות: 1 מי עובד כשומר? 1. 2 איפה עובדת דנה? 2. 3 מתי חנה ודנה עובדות? 3. 4 מי סופרת מפורסמת? 4. 5 מה כותבת רבקה לוין? 5. 6 איפה ריטה עובדת? 6. 7 מי רופא? 7. 8 למה בוריס וריטה כבר לא לומדים באולפן? 8. 47

50 ב. ה ש ל ימו א ת ה ט ב ל ה: יחיד יחידה רבים רבות סו פ ר סו פ ר ים ו מ ר ת ש ו מ רו ת ש מו כ ר מו כ ר ים רו פ א ה רו פ או ת מ נ ה ל ת מ נ ה ל ים מ ה נ ד ס מ ה נ ד ס ים פ קידה פ קידים מ ל צ ר מ לצ ר ים מ לצ ר יו ת עיתונ אי עיתונ א ית ע יתו נ א יו ת ג. כתבו: ב - / כ - בית חולים. רופאה 1 ד"ר )דוקטור( ב ר ק עובדת 1. מורות. בית-ספר 2 הן עובדות 2. מנהלת. אולפן 3 חנה עובדת 3. א ר ץ. 4 היא עיתונאית. היא כותבת בעיתון מפורסם 4. מלצריות. מסעדה 5 אנחנו עובדות 5. פקידות. בנק 6 הן עובדות 6. תל-אביב. מפעל גדול מהנדסים 7 הם עובדים 7. בית. משרד, היא עובדת 8 היא סופרת. היא לא עובדת 8. מפעל. שומרים 9 דניאל ומיכאל עובדים בבוקר הן לומדות. מוכרות בערב הן עובדות קניון. חנות גדולה 48 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

51 ש י ע ו ר 3 3 א. כ ת בו ר ב ים ו ר ב ו ת: ש ם ת ו א ר מ פו ר ס מו ת מ פו ר ס מ ים מ פו ר ס מ ת מ פו ר ס ם חשובה חשוב ק צ ר ה ק צ ר א רו כ ה א רו ק ל ה ק ל ב. כ ת בו ב ר ב ים: סיפור קצר סיפורים קצרים מפעל גדול שאלה חשובה בחור נחמד שפה קלה ספר מפורסם חנות גדולה ג. כ ת בו ה פ כ ים: דירות יקרות דירות זולות שאלה קשה עיתונים יקרים שאלות קלות מפעלים קטנים ש פות קשות תשובה קצרה סיפורים ארוכים חנויות זולות 49

52 ש ימו לב! כ יס א נו ח ח ל ו ן גדול מ ק צו ע מעניין ש נ ה טובה מ יל ה חדשה כ יס א ו ת נוחים ח ל ו נ ו ת גדולים מקצוע ו ת מעניינים ש נ ים טובות מ יל ים חדשות כתבו שם תואר: דוגמה הם גרים בבית קטן ונחמד. 1 הוא 1. חושב שהיא בחורה ו. 2 היא 2. לומדת מילים ו. 3 הם 3. עובדים כמהנדסים במפעל ו. 4 הוא 4. כותב מכתבים ו. 5 היא 5. גרה בדירה ו. 6 הוא 6. סופר. הוא כותב ספרים ו. 7 עברית 7. היא שפה ו. 8 היא 8. חושבת שהוא בחור ו. 9 אנחנו 9. חושבים שהם ילדים ו. 1 היא 010 עובדת כפקידה במשרד ו. 1 היא 111 עיתונאית. היא כותבת בעיתון ו. 1 הן 212 בחורות ו. 1 היא 313 קוראת ספר ו. 1 הוא 414 עובד כרופא בבית חולים ו. 1 היא 515 עובדת כמלצרית במסעדה ו. 1 הם 616 עובדים בספרייה ו. 1 הוא 717 עובד כשומר בקניון ו. 1 היא 818 עובדת כמוכרת בחנות ו. 50 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

53 ה "א ה י ד יע ה שיעור 4 ש ש ש ל מ י ה...? ל ה ה ל ה דניאל ה - מה זה? - זה תיק! - של מי ה ת יק? - ה תיק של ה מורה רחל. ה תיק של רחל. - איפה ה תיק של ה מורה? - ה תיק של ה מורה על ה שולחן. - איפה ה תיק של רחל? - על ה שולחן. ירושלים - עיר גדולה, יפה ו מ יו ח ד ת. ירושלים - עיר הבירה של ישראל. ירושלים היא הבירה של ישראל. א. השלימו לפי הדוגמה: ירושלים / ישראל ירושלים היא עיר הבירה של ישראל. וושינגטון / ארצות הברית לונדון / / צרפת / / ש ימו לב! ע יר גדולה ע ר ים גדולות 51

54 ב. ה ש ל ימו ל פ י ה ד ו ג מ ה: זאת מפה. ה מפה של ה מפה של 1 זה 1. משרד. משרד של משרד של 2 אלה 2. שאלות. שאלות של שאלות של 3 זה 3. מחשב. מחשב של מחשב של ישראל. ישראל על ה קיר. יצחק לוי. יצחק לוי גדול ויפה. תלמידים. תלמידים מעניינות ויפות מאוד. דניאל. דניאל יקר. 4 אלה ספרים. 4. תלמידים. ספרים של שולחנות. תלמידים על ספרים של 5 זאת 5. תמונה. תמונה של תמונה של יונתן. יונתן יפה מאוד. ג. ע נו ע ל ה ש א לו ת: 1 איפה המפה של ישראל? 1. 2 של מי המשרד? 2. 3 של מי השאלות? 3. 4 של מי המחשב? 4. 5 של מי הספרים? 5. 6 של מי התמונה? א ו ל פ ן ע ב ר י ת

55 ש י ע ו ר 4 כ פ ר-ס ב א 4 העיר כפר-סבא נו ס ד ה ב היא עיר קטנה ויפה מאוד. בכפר-סבא הכ ו ל במרכז. השוק על-יד העירייה. הע יר י יה על-יד הת ח נ ה המ רכ ז ית. הספרייה מו ל הקניון. ואיפה האולפן? האולפן ב ין השוק ובין הקניון. כ ת בו ש א לו ת: איפה ה...? של מי ה...? איפה הספר של מיכאל? הספר של מיכאל על השולחן. של מי העט? העט של המורה רחל.? הספר של דניאל.? הספרייה מול הקניון.? השוק על-יד העירייה.? המחברות של התלמידים.? הס ימפו ני ה א רו א יק ה" של ב טהו ב ן.? העירייה על-יד התחנה המרכזית.? המחשב של הילדים.? הספר מ ל ח מ ה ו ש לו ם" של טו ל ס טו י.? האולפן בין השוק ובין הקניון.? המשרד של המנהל.? הבית של המורה רחל ברחוב הרצל

56 מ י ה... ש ל...? א. כ ת בו : 1 מי 1. הנ ש יא של ישראל? 2 מי 2. ר אש המ מ ש ל ה של ישראל? 3 מי 3. ש ר ה ב יט חו ן של ישראל? 4 מי 4. ש ר האו צ ר של ישראל? 5 מי 5. שר הח ינ ו של ישראל? 6 מי 6. שר החו ץ של ישראל? 7 מי 7. שר הפ נ ים של ישראל? 8 מי 8. שר הק ל יט ה של ישראל? המ נו ר ה מ ג ן ד ו ד ב. ה ת א ימו : א. הס מ ל של היהודים 1 צ ה "ל )צ ב א הה גנה לישראל( - 1. ב. הס מ ל של ישראל 2 הת ק ו ה" - 2. ג. הצ ב א של ישראל 3 הת נ "ך - 3. ד. הספר של היהודים 4 המ נו ר ה - 4. ה. הה מ נו ן של ישראל 5 מ ג ן ד ו ד - 5. צ ה "ל )צ ב א הה גנה לישראל( ה ת ק ו ה נפתלי הרץ אימבר ת נ "ך כ ל עו ד ב ל ב ב פ נ ימ ה נ פ ש י הו ד י הו מ י ה ו ל פ א ת י מ ז ר ח ק ד ימ ה ע י ן ל צ יו ן צו פ י ה עו ד ל א א ב ד ה ת ק ו ת נו ה ת ק ו ה ב ת ש נו ת א ל פ י ם ל ה יו ת ע ם חו פ ש י ב א ר צ נו א ר ץ צ יו ן ו ירו ש ל י ם 54 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

57 ש י ע ו ר 4 ש ם ע צ ם מ יו ד ע + ש ם ת ו א ר 4 השם עצם השם תואר העירייה על-יד התחנה המרכזית. הספרייה החדשה על-יד הקניון החדש. הבנק בין השוק הגדול ובין הספרייה החדשה. העולים החדשים בישראל לומדים עברית באולפן. כ ת בו ל פ י ה ד ו ג מ ה: הוא תלמיד טוב. הוא לומד באולפן. התלמיד הטוב לומד באולפן הם עולים חדשים. הם לומדים באולפן הוא בחור נחמד. הוא לומד באוניברסיטה היא סופרת מפורסמת. היא כותבת סיפורים לילדים הוא עיתונאי מפורסם. הוא כותב בעיתון הארץ" היא תיירת נחמדה. היא מטיילת בטבריה הן בחורות יפות. הן עובדות כפקידות בבנק היא ילדה טובה. היא לומדת בבית-ספר היא רופאה טובה. היא עובדת בקופת-חולים. 55

58 ה ז ה ה ז את ה א ל ה כ ת בו ל פ י ה ד ו ג מ או ת: זה ספר. הספר מעניין. הספר הזה מעניין. זה עט. העט של דניאל. העט הזה של דניאל. זה עיתון חדש. העיתון החדש של יוסף. העיתון החדש הזה של יוסף זה מחשב. המחשב יקר זה מחשב. המחשב של המורה רחל זאת מחברת. המחברת של התלמיד זאת אישה. האישה יפה אלה ספרים. הספרים של התלמידים אלה מחברות. המחברות של מירי זה משרד. המשרד של אדון לוי זאת מסעדה טובה. המסעדה הטובה של משפחת גולן זאת דירה יפה. הדירה היפה של העיתונאי המפורסם אלה ספרים מעניינים. הספרים המעניינים של הסופר המפורסם אלה סיפורים קצרים. הסיפורים הקצרים של הסופרת חנה לוין. 56 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

59 ש י ע ו ר 4 מילות יחס 4 השולחן על הספר של דניאל הבית על-יד המ כו נ ית של חנה המחברת ובין הספר בין העט של יוסף התלמידים מול ה לו ח בכיתה השולחן התיק של התלמיד ת ח ת הכ ס ף של המורה ב + ה תיק = ב תיק ה ת א ימו : 1 איפה 1. הספר של התלמיד? א. על הקיר. 2 איפה 2. התמונה של הנשיא? ב. ב משרד. 3 איפה 3. הכ ל ב בתמונה? ג. על השולחן. 4 איפה 4. העיפרון של דני? ד. על-יד בית החולים. 5 איפה 5. המנהלת של האולפן? ה. ב קניון. 6 איפה 6. הח תו ל בתמונה? ו. מול התלמידים. 7 איפה 7. התלמידים עכשיו? ז. בין הח מו ר ובין החתול. 8 איפה 8. הכ ס ף של המנהל? ח. ב רחוב הרצל. 9 איפה 9. הח מו ר בתמונה? ט. תחת הכלב איפה החנות של יצחק? י. בין הכלב ובין ה ת ר נ גו ל. 1 איפה 111 ה לו ח בכיתה? יא. ב תיק איפה הבית של מיכאל? יב. ב בנק איפה המ כו נ ית של הרופא? יג. ב כיתה. 57

60 י ש ב... א ין ב... נ מ צ א יוסף כהן עורך-דין. הוא עובד ב משרד גדול ב תל-אביב. ב משרד של מ ר יוסף כהן עובדת ג ב ר ת שרה לוי. היא מ ז כ יר ה. ב משרד יש שולחן גדול ויפה. על השולחן יש טלפון. על-יד הטלפון יש מחשב יקר. יש גם פקס ב משרד. ב משרד אין טלוויזיה. היום מר כהן לא נ מ צ א במשרד, הוא נמצא ב ב ית מ ש פ ט. רק ה מ ז כ יר ה, גברת לוי, נ מ צ את היום במשרד. ענו על השאלות: 1 מה 1. יש במשרד של מר כהן? 2 מה 2. אין במשרד? 3 איפה 3. נמצא היום מר כהן? 4 מי 4. נמצאת היום במשרד? שימו לב! יש טלפון במשרד. ה טלפון במשרד = ה טלפון נמצא במשרד. ]יש ה טלפון במשרד / ה טלפון יש במשרד[ אין טלוויזיה במשרד. ה טלוויזיה לא במשרד = ה טלוויזיה לא נמצאת במשרד. ]אין ה טלוויזיה במשרד / ה טלוויזיה אין במשרד[ א ין ע ש ן ב ל י א ש 58 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

61 ש י ע ו ר 4 ה ש ל ימו : יש, אין, נ מ צ א, נ מ צ את, נ מ צ א ים, נ מ צ או ת 4 בנק? 1 איפה 1.? 2 איפה הבנק 2. תוכניות מעניינות. 3 בטלוויזיה 3. נפט. 4 בישראל 4. בוושינגטון. 5 ה ב י ת ה ל ב ן 5. בפריז. 6 מ ג ד ל אייפל 6. חנויות יפות ומסעדות טובות. 7 בקניון 7. מ ג ד ל אייפל אוניברסיטה. 8 בקניון 8. ים. 9 בירושלים 9. עכשיו בעבודה או בבית? 1 רותי, 010 את בירושלים. 1 האוניברסיטה 111 העברית עכשיו? 1 מיכאל, 212 איפה אתה ד ג, ד ג ים מסעדות דגים טובות מאוד ב י פו 1 איפה 414 עולים חדשים? בעבודה. בבית עכשיו, הן 1 חנה 515 ורותי לא עכשיו בספרייה. ספרים. דניאל 1 בספרייה 616 ברמת-גן. ספארי. הספארי 1 בישראל 717 עכשיו בכיתות. כיתות. התלמידים לא 1 בבית 818 הספר עכשיו בבית הספר. בבית, הם 1 הילדים 919 לא בפגישה חשובה במשרד הקליטה. במשרד. הוא 2 המנהל 020 לא שימו לב! יו ת ו ת / ית חנויו ת חנו ת מכוניו ת מכונ ית תוכניו ת תוכנ ית ה ב י ת ה ל ב ן 59

62 האולפן בכרמיאל א. ק ר או ו ה ש ל ימו א ת ה ק ט ע במילים הבאות: נמצאים, מול, ה ר ב ה, א ר ץ, נמצאת, נשיא, יש, חדשים, אין ב אולפן לומדים עברית. ב כרמיאל יש אולפן. ב אולפן ב כרמיאל יש ב כיתה של המורה רחל יש שולחנות כיתות., יש כיסאות נוחים, ויש לוח חדש. ר ד יו, ואין מחשב. אין ב כיתה טלוויזיה, ב כיתה של המורה רחל יש תמונות יפות. יש תמונה של ה. יש גם תמונה של ראש הממשלה. ישראל. יש מפה של המפה של ארץ ישראל נמצאת על הקיר, התלמידים. התמונה של הנשיא על-יד התמונה של ראש הממשלה. ב כיתה של המורה רחל על הקיר, תלמידים טובים. חו ץ. כיתה. משרד הפנים. ב הפסקה התלמידים לא נמצאים ב כיתה, הם נמצאים ב ב היום לא כל התלמידים יצחק לא נמצא היום ב כיתה כי הוא נמצא ב ב. ענו על השאלות: 1 איפה נמצאת המפה של ארץ ישראל? 1. 2 איפה נמצאים התלמידים בהפסקה? 2. 3 מי לא נמצא היום בכיתה? 3. 4 למה יצחק לא נמצא היום בכיתה? 4. 5 יש בכיתה כיסאות נוחים? 5. 6 מה אין בכיתה? א ו ל פ ן ע ב ר י ת

63 ש י ע ו ר 4 מה יש בתמונה ואיפה? 4 ה ס ת כ לו בתמונה וכתבו משפטים: דוגמה דוגמה יש כיסא ב תמונה. הכיסא נמצא על-יד השולחן. ב תמונה יש חתול. החתול אוכל תחת השולחן. מילים חדשות: מיטה, פ ר ח - פ ר ח ים, ע ץ, מ נו ר ה, חלון*, א רו ן*, מ ש ק פ י ים, כ ו ר ס ה, ש ט יח, ר צ פ ה, ו ילו ן* פעלים חדשים: יו ש ב, יו ש ב ת, יו ש ב ים, יו ש בו ת; או כ ל, או כ ל ת, או כ ל ים, או כ לו ת; מ ש ח ק, מ ש ח ק ת, מ ש ח ק ים, מ ש ח קו ת * * חלון > זכר: חלון גדול - חלונות גדולים; ארון > זכר: ארון חדש - ארונות חדשים וילון > זכר: וילון יפה - וילונות יפים 61

64 ל א ן? ל... / ל... )ל... = ל... + ה...( שיעור 5 א. יוסי, מאין אתה בא? רותי: אני בא מהבנק. יוסי: לאן אתה הולך? רותי: אני לא הולך, אני נוסע. יוסי: לאן אתה נוסע? רותי: אני נוסע ל תל-אביב ב אוטובוס. יוסי: אני נוסע ל עבודה! ג. המורה: מי ח ס ר בכיתה? מי לא בא ל כיתה היום? מיכאל: שרה ח ס ר ה. היא לא באה ל כיתה. המורה: מה ק ר ה? מיכאל: היא חו ל ה. היא הולכת ל קופת-חולים. ב. אבי: חנה, מאין את באה? אני באה מהשוק. חנה: לאן את הולכת? אבי: אני הולכת ה ב י ת ה ב ר ג ל... חנה: ד. אימא, מחר אנחנו לא לומדים! דניאל: למה אתם לא לומדים מחר? אימא: כי אנחנו נוסעים ל טיול! דניאל: לאן אתם נוסעים? אימא: אנחנו נוסעים ל ירושלים! דניאל: א. ע נו ע ל ה ש א לו ת: 1 מאין יוסי בא? 1. 2 מאין חנה באה? 2. 3 לאן יוסי נוסע? 3. 4 לאן חנה הולכת? 4. 5 מי חסרה בכיתה? 5. 6 למה שרה לא באה לכיתה? 6. 7 לאן שרה הולכת? 7. 8 למה דניאל לא לומד מחר? א ו ל פ ן ע ב ר י ת

65 ש י ע ו ר 5 ב. ה ש ל ימו : ל- / ב- 5 טיול. אולפן. מחר הם נוסעים 1 התלמידים לומדים 1. ירושלים. 2 הם נוסעים 2. בית הספר ברגל. בית-ספר. הוא הולך 3 דניאל לומד 3. אולפן מהבית. 4 הם באים 4. עבודה במכונית. 5 חנה נוסעת 5. בית-ספר. 6 רחל עובדת כמורה 6. אוניברסיטה באוטובוס. 7 יוסי נוסע 7. מפעל כמהנדסת. 8 דינה עובדת 8. 9 המורה 9. באה כיתה ברגל כי היא גרה על-יד האולפן. 1 הוא 010 הולך בנק, והיא הולכת הביתה. שוק. סופרמרקט, והוא הולך 1 היא 111 הולכת קופת-חולים כי הוא חו ל ה. 1 הוא 212 הולך ג. ה ש ל ימו א ת ה פ ו ע ל ב צו ר ה ה נ כו נ ה: 1 היא 1. לאולפן מהבית. )בא( 2 את 2. לשוק ברגל? )הולך( 3 הן 3. כפקידות בבנק. )עובד( 4 הם 4. בדירה חדשה. )גר( 5 הן 5. ח ס רו ת בכיתה כי הן למשרד הקליטה. )הולך( 6 היא 6. עיתון בבוקר. )קורא( 7 התלמידים 7. עם המורה בעברית. )מדבר( 8 הם 8. לבית הספר ברגל. )הולך( 9 היא 9. כמזכירה במשרד הקליטה. )עובד( 1 הן 010 סיפור בתנ"ך. )קורא( 1 הם 111 ח ס ר ים היום בכיתה כי הם לבנק בתל-אביב. )נוסע( 1 היא 212 עם יוסף בטלפון. )מדבר( 1 היא 313 לאוניברסיטה באוטובוס. )נוסע( 1 הן 414 לכיתה ברגל. )בא( 63

66 מילות שאלה כ ת בו ש א לו ת: מי, מה, מאין, איפה, מתי, לאן, למה, של מי, עם מי, על מי, על מה דניאל מדבר עם המנהל. עם מי דניאל מדבר? הם מדברים על העבודה. על מה הם מדברים? הספר של רותי. של מי הספר? אני מדברת עם שרה.? חנה נוסעת לתל-אביב.? אנחנו לומדים בבוקר.? הוא מדבר עם המורה.? רונן לומד בבית הספר.? הוא חושב על רותי.? היא עובדת בערב.? העט של המורה.? טום מאנגליה.? הם מדברים על החדשות.? הן נוסעות לעבודה.? סופר כותב ספרים.? הם חושבים על השאלה.? הם לומדים בספרייה.? הן באות לאולפן מהבית.? היא הולכת לשוק.? העפרונות והעטים של דני.? אני הולכת הביתה.? דניאל נוסע לטיול.? הוא לא בא לכיתה כי הוא חולה.? א ו ל פ ן ע ב ר י ת

67 ש י ע ו ר 5 מילות יחס ומיליות - תרגיל חזרה ה ש ל ימו : על, על-יד, עם, ב, ל, מ, ש, בין, כ, מול, של 5 1 הספר 1. המורה השולחן. הים. 2 תל-אביב נמצאת 2. מפעל. מהנדס 3 הוא עובד 3. דירה יקרה. 4 הם גרים 4. טלפון. דני 5 היא מדברת 5. אוטובוס. עבודה 6 הן נוסעות 6. הקיר. 7 התמונה של הנשיא 7. רגל. אולפן 8 הוא הולך 8. החדשות. כיתה 9 התלמידים מדברים 9. אנגליה. 1 היא 010 תיירת השולחנות. התלמידים נמצאים 1 הספרים 111 הבית. אולפן 1 הוא 212 בא התלמידים. 1 הלוח 313 בכיתה נמצא בית-ספר. 1 יוסי 414 לומד בנק. פקידה 1 היא 515 עובדת קניון. 1 היא 616 הולכת מרכז העיר. 1 הקניון 717 נמצא שרה. 1 הוא 818 יושב היא בחורה יפה. 1 הם 919 חושבים שרה ובין חנה. 2 היא 020 יושבת הכלב. 2 החתול 121 משחק התלמידים. הקיר ישראל נמצאת 2 המפה

68 "ש ל" בנטייה אני אתה את הוא היא אנחנו אתם אתן הם הן ש ל י ש ל ש ל ש ל ו ש ל ה ש ל נ ו ש ל כ ם ש ל כ ן ש ל ה ם ש ל ה ן ה ספר ש לו ה ספר של ה תלמיד ה ספר ש ל ה ה ספר של רחל א. המורה: דני, איפה הספר ש ל? דני: הספר ש ל י על השולחן ש ל י. המורה: איפה המחברת ש ל? דני: גם המחברת ש ל י על השולחן. המורה: ואיפה העט ש ל? דני: העט ש ל י בתיק ש ל י... המורה: למה העט ש ל בתיק? דני: מ פ נ י ש אני כותב בעיפרון... יוסי, איפה העיפרון ש ל י? רותי: ב. אני לא יודע איפה העיפרון ש ל. יוסי: אתה יודע איפה העט ש ל י? רותי: אני חושב ש העט ש ל על-יד העיפרון ש ל... יוסי: אתה ח כ ם גדול"! רותי: את צו ד ק ת*... כמו ת מ יד... יוסי: ענו על השאלות: 1 איפה הספר של דני? 1. 2 למה העט של דני בתיק שלו? 2. 3 מה יוסי חושב? 3. * צו ד ק, צו ד ק ת, צוד קים, צוד קות 66 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

69 ש י ע ו ר 5 תרגיל ה ש ל ימו : שלי, שלך אנחנו 1. לומדים באולפן. האולפן מצוין. יפה מאוד. 2 היא גרה בדירה קטנה. הדירה 2. טובה מאוד. 3 הם תלמידים. המורה 3. מעניינת מאוד. 4 הן עובדות כמהנדסות במפעל. העבודה 4. לא חדשה, אבל טובה. 5 הוא נוסע לעבודה במכונית. המכונית 5. יפה מאוד. 6 אתם גרים בבית קטן, אבל הבית 6. - הכסף שלי בבנק.? 7 חנה, איפה הכסף 7. - הבית שלי ברחוב ז'בוטינסקי.? 8 יוסי, איפה הבית 8. נמצאת? - המכונית שלנו נמצאת מול הבית. 9 איפה המכונית 9. יש כ ס ף, תעודת זהות ו מ פ ת חו ת." "בתיק רותי, מה יש בתיק שלך? קשה. 1 הם 111 עובדים קשה. העבודה נכונה. 1 אתה 212 צודק! התשובה גרות במרכז העיר. - החברות 1 איפה 313 החברות שלכן גרות? יפים ומעניינים. 1 היא 414 סופרת. היא כותבת סיפורים לילדים. הסיפורים קשה מאוד. 1 הוא 515 עובד במפעל. התפקיד : 1 מה 616 הכתובת של ך/של ך? הכתובת 1 מי 717 המורה של ך/של ך? שימו לב! מ פ ת ח חדש מפתחו ת חדש ים 67

70 משפחת גולן שמי רינה גולן. אני בת 32. אני נ ש ו א ה. הבעל שלי, י ע ק ב, נחמד וחכם. יעקב בן 36. הוא רופא. הוא עובד בקופת-חולים. הוא מ ט פ ל ב חולים. המקצוע שלי - אחות, אבל עכשיו אני לא עובדת בבית חולים, ואני לא מ ט פ ל ת ב חולים. אני נ ש א ר ת ב ב י ת ו מ ט פ ל ת* ב ילדים שלי מפני שהילדים שלי קטנים. הב ן** שלי, גדי, הולך לגן ילדים. הוא בן 4. הב ת*** שלי, דנה, לומדת בבית-ספר, היא הולכת לכיתה א. דנה בת 6. הילדים שלי טובים מאוד. המשפחה שלי קטנה ונחמדה מאוד. א. ענו על השאלות: בת כמה דנה? בן כמה גדי? למה רינה נשארת בבית? מה המקצוע של יעקב? ב. ה ש ל ימו : בן, בת, אישה, בעל, אימא,אבא, אח, אחות, ילדים, הורים יעקב - ה הוא של רינה. של דנה וגדי. רינה - ה היא של יעקב. של דנה וגדי. גדי - ה הוא ה של יעקב ורינה. של דנה. דנה - ה היא ה של רינה ויעקב. של גדי. רינה ויעקב הם ה דנה וגדי הם ה של דנה וגדי. של רינה ויעקב. * אומרים ו במקום ו כאשר בראש המילה יש שווא, או אחת מהאותיות: ב, ו, מ, פ ** ב ן טוב, ב נ ים טובים *** ב ת טובה, ב נו ת טובות 68 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

71 ש י ע ו ר 5 ג. ה ש ל ימו א ת ה מ יל ים החסרו ת: 5 : גולן : יעקב : נ ש ו י 36 : : רופא שם פרטי: שם משפחה: מצב משפחתי: מקצוע: גיל: רינה שם משפחה ד. ה ש ל ימו א ת המשפטים בפעלים הבאים: מ ט פ ל מ ט פ ל ת מ ט פ ל ים מ ט פ לו ת נ ש א ר נ ש א ר ת נ ש א ר ים נ ש א רו ת בחולים. 1 יעקב גולן רופא. הוא 1. בבית. 2 היא חולה. היא לא נוסעת לעבודה. היא 2. בילדים שלהם. 3 ההורים 3. בהפסקה בכיתה. 4 בוריס 4. בכלבים ובחתולים. 5 וטרינר 5. בכלב. 6 הילדה בתמונה 6. בבית. 7 בשבת הן 7. בילדים שלה. 8 רינה 8. במשרד. 9 המנהל נוסע לפגישה, והמזכירה שלו 9. במרכז הקליטה. 1 הן 010 לא נוסעות לטיול. הן במשרד. 1 יוסף 111 הולך לבית משפט, והפקידים בילדים שלהם. 1 רחל 212 נוסעת לפגישה חשובה, והבעל שלה בתינוק שלה. בבית ו 1 חנה 313 לא עובדת. היא בכיתה בהפסקה. 1 התלמידים 414 לא 69

72 ל א ן ה ם נו ס ע ים ב סו ף ה ש בו ע? מיכאל, דינה ושרה סטודנטים. הם לומדים באוניברסיטה העברית בירושלים. הם גרים בדירה שכורה על-יד האוניברסיטה. הדירה שלהם גדולה. בדירה יש 3 חדרים. יש בדירה שלהם ר ה יט ים י ש נ ים וזולים אבל במ צ ב מצוין. בחדר של מיכאל יש מחשב. בחדר של דינה נמצאת הטלוויזיה. בחדר של שרה נמצאים הספרים. בסוף השבוע הם נוסעים למשפחות שלהם. המשפחה של מיכאל גרה בקיבוץ דגניה. ההורים שלו עובדים בקיבוץ. אימא שלו גננת בגן ילדים, ואבא שלו עובד כמנהל עבודה. האחות שלו ח י יל ת ב צ ב א. לפעמים מיכאל נוסע לתל-אביב - לדוד שלו. הדוד של מיכאל איש עשיר. המשפחה של דינה גרה בפתח-תקו וה. אבא שלה מהנדס, ואימא שלה עובדת כמזכירה במשרד של עורך-דין מפורסם בתל-אביב. האח שלה ח י יל ב צ ה "ל. ושרה? לאן היא נוסעת בסוף השבוע? ההורים שלה ג רו ש ים. אבא שלה גר בחיפה, ואימא שלה גרה באילת. לפעמים היא נוסעת לאבא, ולפעמים לאימא. בדרך כלל היא נוסעת לסבא ולסבתא שלה מפני שהם גרים בירושלים. א. ענו על השאלות: 1 איפה מיכאל, דינה ושרה גרים? 1. 2 מה יש בדירה שלהם? 2. 3 איפה עובדים ההורים של מיכאל? 3. 4 לאן הם נוסעים בסוף השבוע? 4. 5 ההורים של שרה נשואים? 5. 6 מתי שרה נוסעת לאבא שלה? 6. 7 לאן שרה נוסעת בדרך כלל? 7. 8 לאן מיכאל נוסע לפעמים? 8. 9 מי חייל בצה"ל? 9. 1 מי 010 חיילת בצבא? 70 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

73 ש י ע ו ר 5 ב. כ ת בו ביחיד: 5 1 בנים חכמים 1. 2 בנות טובות 2. 3 ילדים נחמדים 3. 4 ילדות חכמות 4. 5 אחים קטנים 5. 6 אחיות נחמדות 6. 7 בחורים נשואים 7. 8 בעלים טובים 8. 9 דודות עשירות 9. 1 דודים 010 עשירים 1 אנשים 111 טובים ג. כ ת בו ב ר ב ים: 1 כיסא 1. נוח 2 שולחן 2. יקר 3 חלון 3. גדול 4 מפתח 4. קטן 5 שם 5. יפה 6 רחוב 6. ארוך 7 מקצוע 7. מעניין 8 אישה 8. נשואה 9 מילה 9. קלה 1 שנה 010 טובה 1 עיר 111 גדולה שימו לב! אישה טובה, נשים טובות 71

74 ז ק ן צ ע יר י ש ן ו ת יק הוא בן 90. הוא איש זקן. הוא בן 20. הוא בחור צעיר. הספר שלו לא חדש, הספר ישן. רחל עובדת כמורה 20 שנים. היא מורה ותיקה. ה ש ל ימו את המשפטים במילים הבאות: ז ק ן ז ק נ ה ז ק נ ים ז ק נו ת י ש ן י ש נ ה י ש נ ים י ש נו ת צ ע יר צ ע יר ה צ ע יר ים צ ע ירו ת ו ת יק ו ת יק ה ו ת יק ים ו ת יקו ת 1 היא 1. בת 20. היא ויפה. 2 הסבא 2. של דניאל בן 85. הוא וחכם. 3 הן 3. כבר לא עולות חדשות, הן ב א ר ץ. 4 המכונית 4. של רחל בת עשר שנים. המכונית שלה. 5 הסבתא 5. של יוסי בת 81. היא ח כ מ ה ונחמדה מאוד. 6 המחשב 6. של יוסף לא חדש. המחשב שלו. 7 הם 7. ב נ י 32. הם. הן ב נו ת 35. הן. 8 הדירות 8. החדשות יקרות. הדירות ה זולות. 9 הרהיטים 9. שלהם לא חדשים. הרהיטים שלהם אבל במצב טוב. 1 הטלוויזיה 010 שלנו מאוד, היא בת אנחנו 111 גרים בדירה שכורה. הדירה לא חדשה, היא. 1 הם 212 גרים באילת הרבה שנים. הם 1 הכיסאות 313 בכיתה אבל נוחים. 1 הם 414 באים לאולפן ברגל כי הם. 1 הן 515 ב נו ת 70. הן כבר לא. הן זקנות. ב ע יר. 1 הספרים 616 בספרייה לא חדשים. הספרים. 72 א ו ל פ ן ע ב ר י ת

75 ש י ע ו ר 5 5 קו נ ה רו א ה עו ש ה קו נ ה קו נ ה קו נ ים קו נו ת רו א ה רו א ה רו א ים רו או ת עו ש ה עו ש ה עו ש ים עו ש ו ת א. חנה, איפה את קונה י ר קו ת ו פ ירו ת?* יוסי: ב ד ר כ ל ל אני קונה בשוק. חנה: למה ד ו וק א בשוק? יוסי: מפני שבשוק הירקות והפירות זולים, ותמיד ט ר י ים.** חנה: ל ח ם ח ל ב ד ג ב ש ר י ר קו ת פ ירו ת ב. חנה: יוסי, מה אתה עו ש ה בערב? יוסי: בדרך כלל אני רו א ה טלוויזיה. לפעמים אני קורא ספר או עיתון. חנה: אתה רואה טלוויזיה בשבת? יוסי: אני א ף פ ע ם ל א רואה טלוויזיה בשבת מפני שאני ד ת י. ענו על השאלות: 1 איפה חנה קונה ירקות ופירות בדרך כלל? 1. 2 למה חנה קונה דווקא בשוק? 2. 3 למה יוסי אף פעם לא רואה טלוויזיה בשבת? 3. 4 איפה את/ה קונה פירות וירקות? 4. 5 מה את/ה עושה בערב? 5. * ע ג ב נ י יה, ח ס ה, כ רו ב ית, צ נו נ ית, מ ל פ פו ן, ח צ יל, ב צ ל י רו ק, א ג ס, ת פ ו ח, ת פ ו ז, ע נ ב ים, ת ו ת ש ד ה ** ט ר י, ט ר י יה, ט ר י ים, ט ר יו ת 73

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד