F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1"

תמליל

1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

2 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני דרך הדפדפן...10 הוספת התקנים לרשת חיבור התקני...13 USB יישומים כלולים יכולות נוספות חלקי הנתב...18 פאנל קדמי...18 פאנל אחורי...19 שימוש בנתב הפעלת אפשרות עדכון אוטומטי בנתב...22 Belkin עדכון הנתב באמצעות יישום...24 Belkin Router Manager עדכון הקושחה של הנתב דרך ממשק הדפדפן...25 אתחול הנתב...29 שחזור הגדרות היצרן...29 שחזור הגדרות היצרן דרך ממשק הדפדפן פתרון תקלות, תמיכה ואחריות פתרון תקלות...33 תעודת אחריות נתונים טכניים...20 מאפיינים טכניים דרישות מערכת

3 פעולות בסיסיות התקנה ראשונית מיקום הנתב כדי להבטיח רמת ביצועים אופטימלית, יש להציב את הנתב במקום פתוח בסמוך למודם, הרחק מעצמים מתכתיים גדולים או מגנטיים חזקים )כדוגמת אלו שמצויים בתוך רמקולים, למשל(. הגבהת הנתב מעל הקרקע עשויה לתרום לשיפור עוצמת האות האלחוטי. 3

4 פעולות בסיסיות הכנת הנתב לשימוש 4

5 פעולות בסיסיות 1. חברו את כבל האתרנט )Ethernet( של הנתב לשקע אתרנט של המודם )ממוקם בחלק האחורי של המודם(. סינון השקע עשוי להשתנות בהתאם לדגם המודם שברשותכם. אם זוהי הפעם הראשונה שאתם מחברים נתב למודם, ייתכן ששקע האתרנט של המודם יהיה מחובר למחשב. במקרה זה נתקו את המחשב מהמודם וחברו במקומו את המודם. 2. חברו את הנתב לחשמל. 3. הכניסו את התקליטור למחשב. אם התקליטור לא נפתח באופן אוטומטי, נווטו לתיקיית התקליטור במחשב שלכם ולחצו לחיצה כפולה על סמל התקליטור.Belkin Setup 4. בתפריט התקליטור שייפתח, לחצו על סמל.Setup 5

6 פעולות בסיסיות 5. בסיום תהליך ההתקנה הקצר, תתבקשו להזין את שם הרשת והסיסמה שרשומים על כרטיס פרטי הרשת שמצורף לנתב. שמרו על הכרטיס מתחת לבסיס הנתב למקרה שתצטרכו להשתמש בו בעתיד. 6

7 פעולות בסיסיות 6. על המסך יופיע חלון התקדמות בזמן שמותקנות מספר תוכנות נלוות נוספות. ההתקנה עשויה לארוך מספר דקות, ובסיומה תוצג בפניכם הודעה אשר מציינת שאתם כעת מחוברים לאינטרנט דרך נתב Belkin החדש שלכם. במהלך ההתקנה ייתכן שתתבקשו להזין מידע נוסף אתם עשויים להידרש להזין את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם מספק האינטרנט שלכם. שם המשתמש והסיסמה מופיעים בדרך כלל במסמכים שמקבלים מספק האינטרנט בעת ההרשמה לשירות. במידת הצורך, צרו קשר עם ספק האינטרנט כדי לקבל את שם המשתמש והסיסמה. אם יש לכם כתובת IP סטטית, ייתכן שתידרשו להזין מידע נוסף שקיבלתם מספק האינטרנט. אם מחשבכם אינו מצויד במתאם אלחוטי, או במקרה שתוכנת ההתקנה אינה יכולה לשלוט בו, ייתכן שתתבקשו לחבר את המחשב שלכם לנתב באמצעות כבל רשת. 7

8 פעולות בסיסיות הגדרות וכלים מתקדמים לאחר השלמת תהליך ההתקנה הראשוני, תוכלו לשנות אפשרויות כגון שם הרשת, סוג האבטחה והסיסמה. כדי לבצע שינויים אלה ואחרים, לחצו על הכרטיסייה Advanced Tools )כלים מתקדמים( בתפריט של תקליטור ההתקנה ובחרו אחת מהאפשרויות הבאות בהתאם להגדרות שברצונכם לשנות: Network Name & Security בצעו התאמה אישית של שם הרשת,)SSID( הסיסמה ורמת האבטחה האלחוטית. Internet Service Provider & Login Settings אפשרויות אלו משמשות להתאמת ההגדרות במקרה של מעבר דירה או החלפת ספק אינטרנט. בחרו באפשרות זו אם ברצונכם לשנות את ההגדרות מבלי לחזור על תהליך ההתקנה. 8

9 פעולות בסיסיות יישום Belkin Router Manager יישום Belkin Router Manager משמש לניהול פעולת הנתב ומופיע בשורת ההתראות )Windows( או בשורת התפריטים.)Mac( סמל היישום מספק חיווי למצב הנוכחי של הנתב ומספק גישה ישירה להגדרות הנתב כדי שתוכלו לבצע שינויים בקלות ובמהירות. היישום משמש גם כנקודת הגישה לתוכנה הנלווית לנתב. כדי להיכנס להגדרות הנתב, לחצו על סמל היישום ובחרו Router Settings מהתפריט שייפתח. סמל יישום Belkin Router Manager מספק חיווי למצב הנוכחי של הנתב, ולמעשה משקף את מצב נורית החיווי שבחלק הקדמי של הנתב. כחול: אתם מחוברים לנתב Belkin והנתב מחובר לאינטרנט. אדום: אתם מחוברים לנתב,Belkin אבל הנתב לא מחובר לאינטרנט. 9

10 פעולות בסיסיות שינוי הגדרות ידני דרך הדפדפן בדפדפן האינטרנט שלכם, הזינו " לשורת הכתובת )אינכם צריכים להקליד שום דבר אחר, כמו )"www" והקישו.Enter אם אינכם מצליחים להיכנס לתפריט ההגדרות הידניות, נסו להזין " " לשורת הכתובת של הדפדפן )אינכם צריכים להקליד שום דבר אחר, כמו "www" או )"http" והקישו.Enter 10

11 פעולות בסיסיות הוספת התקנים לרשת באפשרותכם לחבר לנתב שלכם התקנים ניידים כגון מחשבים, מדפסות רשת ומערכות משחקי וידאו באמצעות מספר צעדים פשוטים. חיבור באמצעות התקליטור 1. הכניסו את התקליטור למחשב שברצונכם לחבר לרשת. אם התקליטור לא נפתח באופן אוטומטי, נווטו לתיקיית התקליטור במחשב שלכם ולחצו לחיצה כפולה על סמל התקליטור.Belkin Setup 2. בתפריט התקליטור שייפתח, לחצו על סמל.Setup 3. בסיום תהליך ההתקנה הקצר, תתבקשו להזין את שם הרשת והסיסמה שרשומים על כרטיס פרטי הרשת שמצורף לנתב. מומלץ לשמור על הכרטיס בחריץ המיועד לכך בתחתית הנתב. 4. על המסך יופיע חלון התקדמות עד לסיום התקנת מספר תוכנות נלוות נוספות. ההתקנה עשויה לארוך מספר דקות, ובסיומה תוצג בפניכם הודעה אשר מציינת שאתם כעת מחוברים לאינטרנט דרך נתב.Belkin שימו לב: חיבור מחשבים לנתב באמצעות התקליטור אפשרי רק במערכות Windows או.Mac OS X 11

12 פעולות בסיסיות חיבור ידני אם אתם מעדיפים לחבר מחשבים או התקנים ניידים אחרים ללא שימוש בתקליטור ההתקנה, תוכלו להשלים את תהליך התקנת ההתקנים הללו לרשת הנתב גם באופן ידני. 1. פתחו את ממשק החיבור לרשת אלחוטית במחשב או בהתקן הנייד שלכם. 2. בחרו ברשת של הנתב האלחוטי מרשימת הרשתות הזמינות. תוכלו לזהות את הרשת של נתב Belkin לפי שם הרשת )SSID( אשר רשום על כרטיס פרטי הרשת שמצורף לנתב. 3. הזינו את סיסמת הנתב )רשומה על הכרטיס שמצורף לנתב(. השלמת חיבור המחשב או ההתקן לרשת האלחוטית אורך מספר דקות לכל היותר. אם אינכם מצליחים להתחבר בפעם הראשונה, נסו לחזור על השלבים שלעיל. אם לאחר מספר ניסיונות אינכם מצליחים להתחבר לרשת, עיינו בסעיף "אתחול הנתב" ובסעיף "פתרון תקלות" שבמדריך זה. הערה: בחלק מהמקרים ייתכן שתתבקשו לבחור את סוג האבטחה. לנוחיותכם, מידע זה מודפס על כרטיס פרטי הרשת שמצורף לנתב. חיבור באמצעות לחצן WPS 1. הפעילו את תהליך החיבור באמצעות לחצן )WPS PBC( WPS במחשב, או בהתקן האלחוטי שלכם, כדי לאפשר חיבור אלחוטי אוטומטי לנתב שלכם. התקנים רבים כוללים לחצן תוכנה מיוחד שמיועד לחיבור,WPS וחלקם מצוידים בלחצן פיסי עם סימון PBC,WPS או Security על ההתקן עצמו. 2. המתינו כשתי דקות ולחצו לחיצה ארוכה )שתי שניות( על לחצן WPS של הנתב. נורית WPS )נורית קטנה מעל לחצן )WPS תהבהב בצבע כחול בזמן שהנתב מתחבר להתקן האלחוטי שלכם. לאחר ביסוס החיבור, הנורית תאיר בצבע כחול רציף, וכעבור מספר שניות תכבה. אם ניסיון החיבור נכשל, הנורית תהבהב באדום. במקרה של בעיה בחיבור נסו לחזור על הצעדים שלעיל. חזרו על התהליך עבור כל התקן אלחוטי שאתם רוצים לחבר לרשת האלחוטית של הנתב. 12

13 פעולות בסיסיות חיבור התקני USB 13

14 פעולות בסיסיות הוספת התקן אחסון באפשרותכם לשתף התקני אחסון USB כגון כוננים ניידים או דיסק-און-קי דרך הרשת שלכם על ידי חיבורם לשקע USB של הנתב. לאחר החיבור תוכלו לשתף קבצים ומוסיקה בין המחשבים וההתקנים שמחוברים לרשת. חברו את התקן האחסון הנייד לשקע USB שבחלק האחורי של הנתב. הנורית מעל שקע USB נדלקת כאשר התקן האחסון מחובר וזמין למחשבים שמחוברים לרשת. באפשרותכם לבדוק את מצב ההתקן המשותף דרך יישום.USB Print and Storage Manager פתיחת היישום מתבצעת דרך תפריט הקיצור של סמל Belkin המוצג בשורת ההתראות )Windows( או שורת התפריטים.)Mac( אם אתם נתקלים בקשיים בעת שיתוף התקן אחסון נייד דרך הרשת של הנתב, עיינו בסעיף "פתרון תקלות" שבמדריך זה. יש התקני אחסון שמצריכים אספקת מתח חזקה יותר מהמתח שמתקבל משקע USB של הנתב. במקרים אלו התקן האחסון עשוי שלא לפעול או להפסיק לפעול לאחר זמן קצר. אם התקן האחסון כולל חיבור מתח נוסף, הקפידו להשתמש בו כאשר ההתקן מחובר לנתב. הוספת מדפסת באפשרותכם להוסיף מדפסת לרשת שלכם על ידי חיבורה לשקע USB של הנתב. לאחר החיבור תוכלו לבצע הדפסות דרך המחשבים וההתקנים שמחוברים לרשת. חברו את כבל USB של המדפסת לשקע USB שבחלק האחורי של הנתב. הנורית מעל שקע USB נדלקת כאשר המדפסת מחוברת וזמינה למחשבים שמחוברים לרשת. באפשרותכם לבדוק את מצב המדפסת דרך יישום USB Print and.storage Manager פתיחת היישום מתבצעת דרך תפריט הקיצור של סמל Belkin המוצג בשורת ההתראות )Windows( או שורת התפריטים.)Mac( אם אתם נתקלים בקשיים בעת שיתוף המדפסת דרך הרשת של הנתב, עיינו בסעיף "פתרון תקלות" שבמדריך זה. הערה: עליכם להתקין את תוכנת Belkin ואת מנהל ההתקן )הדרייבר( של המדפסת בכל מחשב שמשמש לביצוע הדפסות. אם מנהל ההתקן אינו מותקן, תתבקשו להתקינו כאשר תנסו לבצע הדפסה באמצעות יישום Belkin USB Print and Storage.Manager 14

15 פעולות בסיסיות הוספת התקני USB אחרים ישנם התקני USB נוספים שאתם יכולים לשתף דרך הנתב שלכם. חברו את ההתקן לשקע USB אשר ממוקם בחלקו האחורי של הנתב. הנורית מעל השקע USB נדלקת כאשר ההתקן מחובר וזמין למחשבים שמחוברים לרשת. השימוש בהתקן המחובר אפשרי רק באמצעות יישום USB Print.and Storage Manager פתיחת היישום מתבצעת דרך תפריט הקיצור של סמל Belkin המוצג בשורת ההתראות )Windows( או שורת התפריטים.)Mac( 15

16 פעולות בסיסיות Memory Safe יישומים כלולים יישום Memory Safe מאפשר לכם לתזמן גיבוי קבוע של הקבצים שלכם לכונן קשיח, או התקן אחסון נייד שמחובר לנתב. הגישה ליישום Memory Safe מתבצעת דרך סמל Belkin Router Manager שממוקם בשורת ההתראות )Windows( או בשורת התפריטים )Mac( של המחשב שלכם. USB Print and Storage Manager יישום USB Print and Storage Manager נועד לעזור לכם לנהל את השימוש במדפסות, סורקים, התקני אחסון ניידים וכל ציוד אחר שמחובר לשקע USB של הנתב שלכם ומשותף למחשבים ולהתקנים השונים שמחוברים לרשת. הגישה ליישום USB Print and Belkin Router Manager מתבצעת דרך סמל Storage Manager שממוקם בשורת ההתראות )Windows( או בשורת התפריטים )Mac( של המחשב שלכם. כאשר מחוברים לנתב שלכם התקני,USB תוכלו לבצע את הפעולות הזמינות עבור ההתקנים הללו ישירות מתפריט Belkin.Router Monitor 16

17 פעולות בסיסיות Video Mover יכולות נוספות גישת אורחים באפשרותכם לספק לאורחים גישה לאינטרנט מבלי שיתחברו לרשת האישית שלכם. שם הרשת והסיסמה לגישת אורחים רשומים על כרטיס פרטי הרשת שמצורף לנתב ואשר ממוקם בחריץ שבבסיסו. התחברות לרשת האורחים מתאפשרת ללא הזנת סיסמה, אולם כאשר מבוצע ניסיון לגלוש ברשת, מוצג בפני המשתמש דף רישום שבו יש להזין את הסיסמה כדי להמשיך לגלוש. יישום Video Mover משמש לשליחת מדיה מהתקן USB שמחובר לנתב לכל התקן תומך )Universal Plug and Play( UPnP או תואם- DLNA ברשת שלכם. התקנים אלה כוללים קונסולות משחק, טלוויזיות, נגני Blu-Ray וטלפון ניידים. 17

18 חלקי הנתב ב( לחצן ונורית )Wi-Fi Protected Setup( WPS פאנל קדמי א( נורית מצב הנתב באפשרותכם לדעת את מצב הפעולה של הנתב לפי נורית החיווי שבחלק הקדמי. כבוי: הנתב אינו מחובר לחשמל. א ב כחול מהבהב: הנתב מבצע את תהליך האתחול. כחול רציף: הנתב מחובר לאינטרנט. אדום מהבהב: הנתב אינו מזהה את המודם. ייתכן שהמודם כבוי, אינו מחובר לנתב או אינו מגיב. ניתן להשתמש בלחצן WPS שבחלק הקדמי של הנתב לצורך יצירת חיבור מאובטח בין הנתב והתקני Wi-Fi אלחוטיים עם תמיכת,WPS כגון מחשבים אישיים. למידע על שימוש באפשרות WPS של הנתב, ראו "פעולות בסיסיות > הוספת התקנים לרשת > חיבור באמצעות לחצן."WPS הנורית הקטנה שסמוכה ללחצן WPS מספקת חיווי למצב התהליך בעת ביסוס חיבור.WPS כבוי: לא פעיל. כחול מהבהב: הנתב מאזין למחשב או התקן.WPS כחול רציף: הנתב ביסס חיבור מאובטח למחשב או להתקן. אדום: ניסיון החיבור נכשל. 18

19 חלקי הנתב 19 פאנל אחורי א ב ג ד ה א( חיבור מודם )WAN( משמש לחיבור מודם באמצעות כבל אתרנט.)Ethernet( ב( חיבורי רשת חוטית )LAN( משמשים לחיבור הנתב למחשבים והתקנים חוטיים נוספים באמצעות כבל אתרנט.)Ethernet( ג( שקעי USB מדפסות, סורקים, התקני אחסון ניידים וכל ציוד אחר שתחברו לשקע USB של הנתב שלכם יהיה זמין למחשבים ולהתקנים השונים שמחוברים לרשת. בסמוך לכל שקע USB יש נורית המספקת חיווי מצב: כבוי: לא מחובר התקן לשקע או שההתקן המחובר כבוי. מהבהב: המתינו שהנורית תכבה לפני ניתוק ההתקן המחובר. דולק: התקן USB מחובר וזמין להתקנים ברשת. ד( לחצן אתחול לחצן זה משמש לאתחול הנתב במקרים נדירים בהם הוא מפסיק לפעול כהלכה. אתחול רגיל אינו גורם לאיפוס הגדרות הנתב, אך ניתן להשתמש בלחצן גם לצורך שחזור הגדרות היצרן. לפרטים נוספים ראו את הסעיף המתאים ב"פתרון תקלות". ה( חיבור לחשמל משמש לחיבור הנתב לרשת החשמל הביתית באמצעות המטען החשמלי המצורף.

20 נתונים טכניים ממשק משתמש מתקדם בדפדפן תוכלו לשנות את הגדרות הנתב בקלות ובמהירות דרך ממשק הדפדפן המתקדם. את השינויים ניתן לבצע דרך כל אחד מהמחשבים שמחוברים לרשת. יישום Belkin Router Monitor יישום Belkin Router Monitor משמש למעקב אחר מצב הנתב ולשינוי הגדרות הרשת. מתג 4-Port Gigabit מובנה הנתב כולל מתג מובנה ל- 4 חיבורים שבאמצעותו מחשבים שמחוברים לנתב באופן חוטי יכולים לשתף מדפסות, נתונים, קבצי מדיה, תמונות דיגיטליות ועוד. 2 שקעי USB מאפיינים טכניים נקודת גישה אלחוטית n משולבת הנתב שברשותכם מצויד בטכנולוגיית רשת דו-ערוצית אשר מאפשרת לו ליצור שתי רשתות נפרדות )אחת בתחום 2.4GHz והשנייה בתחום.)5GHz הדבר משפר את רוחב הפס הזמין לכל המחשבים וההתקנים האלחוטיים שמחוברים לרשת. שיתוף כתובות NAT IP כדי שלא תצטרכו לשלם עבור כתובת IP נוספת לכל מחשב בביתכם, הנתב משתמש בטכנולוגיית תרגום כתובת רשת )NAT( המאפשרת שיתוף של כתובת IP יחידה בין כל המחשבים שמחוברים לרשת. חומת אש SPI הנתב שלכם מצויד בחומת אש )firewall( שנועדה להגן על הרשת שלכם מפני מגוון רחב של מתקפות וירוסים נפוצים. אפשרות UPnP הודות לאפשרות )Universal Plug-and-Play( UPnP של הנתב, תוכלו ליהנות מתפעול חלק ונטול הפרעות של תקשורת קול ווידאו, משחקים ויישומים תומכי UPnP נוספים. שקעי USB מאפשרים לכם לחבר מדפסות, כוננים קשיחים ושאר התקני USB ולשתף אותם עם ההתקנים והמחשבים שמחוברים לרשת. 20

21 נתונים טכניים תוכנת התקנה מחשב עם מערכת הפעלה Windows XP SP2 ומעלה, Vista,Windows או ;Windows 7 או Mac OS X גרסה 10.5 או 10.6 בלבד מעבד 1GHz ומעלה עם לפחות 512MB זיכרון RAM לפחות 600MB פנויים בדיסק הקשיח Memory Safe & USB Print and Storage Manager מחשב עם מערכת הפעלה Windows XP SP2 ומעלה או Vista ;Windows או Mac OS X גרסה 10.5 או 10.6 בלבד. דרישות מערכת נתב חיבור אינטרנט פס-רחב דרך מודם כבלים או DSL עם חיבור RJ45 )Ethernet( לפחות מחשב אחד עם מתאם ממשק רשת מותקן פרוטוקול רשת TCP/IP מותקן בכל המחשבים מעבד 1GHz ומעלה עם לפחות 512MB זיכרון.RAM לפחות 50MB פנויים בדיסק הקשיח. כבל טלפון )Ethernet( RJ45 דפדפן אינטרנט 21

22 שימוש בנתב הפעלת אפשרות עדכון אוטומטי בנתב Belkin הנתב שברשותכם כולל אפשרות לבדיקת זמינות עדכוני קושחה )firmware( חדשים עבור הנתב באופן אוטומטי, והצגת התראה במקרה של עדכון זמין כדי שתוכלו לבחור אם להתקין את הגרסה החדשה או להתעלם ממנה. על פי ברירת מחדל אפשרות זו מבוטלת. כדי להפעיל את האפשרות עליכם לבצע את השלבים שלהלן: הערה: מומלץ לבצע את השינויים באמצעות מחשב שמחובר לנתב בחיבור חוטי. 1. פתחו את דפדפן האינטרנט במחשב. 2. הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן. 3. לחצו על Login בפינה העליונה של הדף. על פי ברירת מחדל הכניסה להגדרות הנתב אינה מצריכה הזנת סיסמה, ולכן בחלון שייפתח פשוט לחצו.Submit 22

23 שימוש בנתב 6. סמנו את לחצן הסימון Enable ואחר כך לחצו על לחצן Apply Changes בתחתית המסך. 4. בעמודה השמאלית, תחת,Utilities בחרו.System Settings 5. בחצי התחתון של המסך, מצאו את אפשרות Auto Update.Firmware Enabling 23

24 שימוש בנתב עדכון הנתב באמצעות יישום Belkin Router Manager לאחר השלמת תהליך ההתקנה, יהיה עליכם לעדכן מדי פעם את תוכנת הנתב. את העדכון ניתן לבצע באמצעות יישום Belkin Router Manager שבשורת ההתראות )Windows( או שורת התפריטים )Mac( של המחשב שלכם. 1. לחצו על סמל Belkin Router Manager )לחיצה ימנית במחשבי )Windows שבשורת ההתראות )Windows( או שורת התפריטים )Mac( של המחשב שלכם..2 בחרו Check for Updates או Update Available מהתפריט שייפתח. 3. על המסך יופיע חלון.Belkin Updater 4. לחצו על סמל.Install Update 24

25 שימוש בנתב עדכון הקושחה של הנתב דרך ממשק הדפדפן בצעו את השלבים שלהלן כדי לעדכן את הקושחה )firmware( של הנתב שלכם באמצעות ממשק הדפדפן. 1. הורידו את קובץ עדכון הקושחה מאתר התמיכה של - Belkin )הזינו את מספר החלק לתיבת החיפוש שבחלק העליון של האתר ולחצו על התוצאה עם המילה.)Firmware 2. שמרו את הקובץ במיקום נגיש במחשב שלכם, כמו למשל שולחן העבודה. 3. חברו את המחשב לאחד מארבעת חיבורי LAN של הנתב. 25

26 שימוש בנתב 7. בחרו Firmware Update מהתפריט השמאלי. 4. פתחו את דפדפן האינטרנט במחשב. 5. בשורת הכתובת של הדפדפן, הקלידו והקישו.Enter 6. לחצו על Login בפינה העליונה של הדף. על פי ברירת מחדל, הכניסה להגדרות הנתב אינה מצריכה הזנת סיסמה, ולכן בחלון שייפתח פשוט לחצו.Submit 26

27 שימוש בנתב 8. לחצו על לחצן Browse שבמרכז המסך ובחרו את קובץ העדכון ששמרתם מקודם. הערה: גרסת הקושחה המופיעה בתרשים לעיל מיועדת לצרכי המחשה בלבד. שם הקובץ שלכם עשוי להיות שונה בהתאם לדגם ולגרסה. 9. סמנו את קובץ עדכון הקושחה ולחצו על לחצן פתח )Open( בפינה התחתונה של החלון. בשלב זה תחזרו לממשק הדפדפן של הנתב. 27

28 שימוש בנתב 11. כעת תופיע בפניכם הודעה שתרגומה "בטוחים שאתם רוצים להמשיך עם העדכון?". לחצו."OK" 12. תופיע הודעה נוספת בה כתוב שהנתב לא יפעל במהלך העדכון ושאסור לנתק את הנתב מהחשמל. לחצו "OK" פעם נוספת. עדכון הקושחה הסתיים בהצלחה. 10. לחצו על לחצן.Update 28

29 שימוש בנתב אתחול הנתב לחצן אתחול - אדום לחצן האתחול נועד למקרים נדירים בהם הנתב מפסיק לפעול כשורה. אתחול רגיל יכול לתקן את הבעיה מבלי לאבד את ההגדרות השמורות. ניתן להשתמש בלחצן גם לצורך שחזור הגדרות היצרן )למשל, אם שכחתם את הסיסמה שלכם(. שחזור הגדרות היצרן לחצו והחזיקו את לחצן האתחול במשך 5 שניות לפחות, ולאחר מכן שחררו. נוריות החיווי של הנתב תהבהבנה במשך מספר שניות. כאשר נורית החיווי הקדמית של הנתב מאירה בצורה רציפה, זה סימן שתהליך שחזור ההגדרות הושלם. אתחול הנתב לחצו ושחררו את לחצן האתחול, ונוריות החיווי של הנתב תהבהבנה במשך מספר שניות. כאשר נורית החיווי הקדמית של הנתב מאירה בצורה רציפה זהו סימן שתהליך האתחול הושלם. 29

30 שימוש בנתב שחזור הגדרות היצרן דרך ממשק הדפדפן אם הנתב אינו פועל כשורה, או אם ברצונכם להחזיר את כל ההגדרות המקוריות, בצעו את השלבים שלהלן כדי לשחזר את הגדרות היצרן של הנתב. 1. פתחו את דפדפן האינטרנט במחשב. 2. בשורת הכתובת של הדפדפן, הקלידו לחצו על Login בפינה העליונה של הדף. על פי ברירת מחדל הכניסה להגדרות הנתב אינה מצריכה הזנת סיסמה, ולכן בחלון שייפתח לחצו.Submit 30

31 שימוש בנתב 5. לחצו על לחצן.Restore Defaults 4. בעמודה השמאלית, תחת,Utilities בחרו Restore Factory.Defaults 31

32 שימוש בנתב 7. הנתב יתחיל את תהליך השחזור. לאחר השלמת התהליך יבוצע אתחול והנתב יחזור לפעולה רגילה. הערה: התהליך עשוי לארוך מספר דקות. 6. על המסך תופיע תיבת אזהרה עם הודעה שתרגומה "אזהרה: כל ההגדרות תאבדנה! בטוחים שאתם רוצים להמשיך?". להמשך לחצו OK )אישור(. כעת תוכלו להמשיך להשתמש בנתב עם ההגדרות המקוריות של היצרן. 32

33 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות פתרון תקלות תקליטור ההתקנה לא נפתח באופן אוטומטי אם תקליטור ההתקנה של נתב Belkin לא נפתח באופן אוטומטי לאחר שאתם מכניסים אותו לכונן, ייתכן שהמחשב שלכם מוגדר באופן שמונע פתיחה אוטומטית של תקליטורים. אם חלון ההתקנה לא מופיע תוך 15 שניות, נווטו לכונן התקליטורים במחשב שלכם ולחצו לחיצה כפולה על סמל Setup"."Belkin ניתן גם להיכנס להגדרות הנתב על ידי הזנת הכתובת בדפדפן ולבצע את ההתקנה באופן ידני. למידע נוסף ראו "הוספת התקנים לרשת > חיבור ידני". תוכנת ההתקנה אינה מזהה את הנתב אם תוכנת ההתקנה של נתב Belkin אינה מזהה את הנתב שלכם, נסו לבצע את הפעולות שלהלן: 1. אם קיים, ודאו שהמתאם האלחוטי של המחשב מופעל. 2. נסו לחבר את המחשב שלכם לאחד מארבעת החיבורים החוטיים של הנתב באמצעות כבל אתרנט.)Ethernet( 3. ודאו שהנתב פועל ושנורית החיווי הקדמית דולקת. 4. נתקו את הנתב מהחשמל, המתינו 10 שניות וחברו אותו בחזרה. 5. ייתכן שבמחשבכם מותקנת תוכנת חומת-אש )firewall( שמונעת השלמת חיבור חיצוני. נסו לסגור או לנטרל באופן זמני את התוכנה לפני ניסיון החיבור. אם תוכנת ההתקנה עדיין אינה מצליחה לזהות את הנתב, נסו לבצע התקנה ידנית. למידע נוסף ראו "הוספת התקנים לרשת > חיבור ידני". 33

34 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות תוכנת ההתקנה אינה מצליחה לחבר את הנתב לאינטרנט אם תוכנת ההתקנה של נתב Belkin אינה מצליחה לחבר את הנתב לאינטרנט, נסו לבצע את הפעולות שלהלן: 1. נסו לבצע את הצעדים שמוצעים על ידי תוכנת ההתקנה. 2. אם ספק האינטרנט שלכם דורש הזנת שם משתמש וסיסמה, ודאו שהזנתם את שם המשתמש והסיסמה הנכונים. במקרים מסוימים יש להוסיף את התחום )domain( של ספק האינטרנט )למשל לשם המשתמש. כלומר בשדה שם המשתמש עליכם להזין את הצירוף המלא של שם המשתמש 3. אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר לאינטרנט, נסו להשתמש בשיטות החיבור החילופיות שמתוארות בסעיף "שינוי הגדרות ידני דרך הדפדפן". תוכנת ההתקנה משלימה את תהליך ההתקנה, אולם לא ניתן לגלוש באינטרנט. נורית החיווי בפאנל הקדמי מהבהבת באדום 1. ודאו שיציאת )modem( WAN של הנתב מחוברת למודם באמצעות כבל אתרנט. 2. נתקו את המודם מהחשמל והמתינו לכיבוי של כל נוריות החיווי. המתינו מספר שניות וחברו אותו בחזרה לחשמל. 3. נתקו את הנתב מהחשמל, המתינו 10 שניות וחברו אותו בחזרה. פעולה זו תגרום לנתב לנסות לחדש את התקשורת למודם. 34

35 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות תוכנת ההתקנה משלימה את תהליך ההתקנה, אולם לא ניתן לגלוש באינטרנט. נורית החיווי בפאנל הקדמי מאירה באדום רציף 1. נסו לבצע את הצעדים שמוצעים על ידי תוכנת ההתקנה. 2. אם ספק האינטרנט שלכם דורש הזנת שם משתמש וסיסמה, ודאו שהזנתם את שם המשתמש והסיסמה הנכונים. במקרים מסוימים יש להוסיף את התחום )domain( של ספק האינטרנט )למשל לשם המשתמש. כלומר בשדה שם המשתמש עליכם להזין את הצירוף המלא של שם המשתמש 3. אם החיבור שלכם הוא חיבור סטטי, אתם אמורים לקבל מספק האינטרנט שלכם כתובת,IP מסכת רשת-משנה mask( )subnet וכתובת שער address(.)gateway הפעילו שוב את תוכנת ההתקנה והזינו את הנתונים הללו בדף שמתייחס לחיבור סטטי. 4. ייתכן שעליכם להגדיר את הנתב בהתאם לדרישות הייחודיות של ספק האינטרנט שלכם. כדי לעיין במאגר ספקי השירות שלנו, בקרו בכתובת והזינו ISP בשורת החיפוש. 5. אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר לאינטרנט, נסו להשתמש בשיטות ההתקנה החילופיות שמתוארות בסעיף "שינוי הגדרות ידני דרך הדפדפן". לא ניתן להתחבר לאינטרנט באופן אלחוטי אם נורית החיווי שבקדמת הנתב מאירה בכחול רציף, הנתב שלכם מחובר לאינטרנט. ייתכן שאינכם מחוברים לרשת האלחוטית של הנתב. להוראות נוספות עיינו בסעיף "הוספת התקנים לרשת". במחשבי Windows XP עם חבילת,SP2 ייתכן שלא תצליחו לבצע את תהליך ההתקנה האלחוטית של הנתב באמצעות תקליטור ההתקנה. נסו להוריד ולהתקין את חבילת העדכון,SP3 או לחילופין השלימו את תהליך ההתקנה באמצעות חיבורים חוטיים. 35

36 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות לא ניתן להתחבר לאינטרנט באופן אלחוטי ושם הרשת אינו מופיע ברשימת הרשתות הזמינות 1. ודאו שהנתב מופעל ושנורית החיווי הקדמית מאירה בכחול רציף. 2. אם אתם רחוקים מהנתב ייתכן שאתם מחוץ לטווח הקליטה. נסו להתקרב לנתב. 3. במחשב שמחובר לנתב באמצעות כבל רשת, כנסו לממשק הדפדפן של הנתב,) כנסו לדף Channel and SSID וודאו שאפשרות Broadcast SSID מסומנת. ביצועי הרשת האלחוטית ירודים ולא עקביים, האות האלחוטי חלש או ישנם קשיים בשימור חיבור VPN טכנולוגיית Wi-Fi מבוססת על תקשורת רדיו. משמעות הדבר הינה שרמת הקישוריות וקצב הנתונים בין ההתקנים יורדים ככל שהמרחק בין ההתקנים גדל. גורמים נוספים שמשפיעים על איכות האות כוללים מכשולים כגון קירות ועצמים מתכתיים. שימו לב שמהירות החיבור יורדת ככל שאתם מתרחקים מהנתב האלחוטי. כדי לקבוע אם בעיות הקישוריות האלחוטית שאתם חווים נובעות מהטווח, נסו לקרב את המחשב למרחק של פחות משלושה מטרים מהנתב ובדקו אם הבעיה נפתרת. שינוי הערוץ האלחוטי בהתאם לתנועה האלחוטית המקומית, ייתכן ששינוי הערוץ האלחוטי שבו מתבצעת התקשורת ברשת שלכם יסייע לשיפור הביצועים ורמת האמינות של הרשת. ניתן לשנות את הערוץ של הרשת האלחוטית דרך ממשק הדפדפן של הנתב. 36

37 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות הגבלת קצב הנתונים האלחוטי הגבלת קצב הנתונים האלחוטי עשויה לסייע לפתרון סוגיות של טווח ועקביות איכות החיבור. רוב המתאמים האלחוטיים כוללים אפשרות להגבלת קצב השידור. כדי לשנות את התכונה הזו במחשבי,Windows פתחו את לוח הבקרה,)Network Connections( בחרו "חיבורי רשת",)Control Panel( ולחצו לחיצה כפולה על החיבור של המתאם האלחוטי שלכם. בחלון המאפיינים שייפתח, לחצו על לחצן "תצורה" )Configure( בכרטיסייה "כללי",)General( ושנו את קצב העברת הנתונים בכרטיסייה "מתקדם".)Advanced( מתאמים אלחוטיים מוגדרים לרוב על פי ברירת מחדל לבצע התאמה אוטומטית של קצב הנתונים האלחוטי, אולם הדבר עלול לגרום לניתוקים זמניים כאשר האות האלחוטי חלש מדי. באופן כללי, ככל שקצב העברת הנתונים איטי יותר, כך החיבור יציב יותר. נסו קצבי נתונים שונים כדי למצוא את הקצב האופטימלי לסביבת העבודה שלכם. הקפידו לבחור קצבי העברת נתונים מהירים מספיק לגלישה באינטרנט. למידע נוסף עיינו במדריך ההפעלה של המתאם האלחוטי. לאחר התקנת הנתב החדש, לא ניתן לחבר חלק מההתקנים האלחוטיים שלי )מחשבים, קונסולות משחקים, סמארטפונים וכו'( הנתב שברשותכם מגיע מהיצרן עם שם רשת וסיסמה מוגדרים מראש. שם המשתמש והסיסמה רשומים על כרטיס פרטי הרשת שמצורף לנתב. כל הלקוחות חייבים להשתמש בשם הרשת והסיסמה הללו כדי להתחבר לנתב באופן אלחוטי. כדי להתחבר לרשת האלחוטית של הנתב, אתרו את ממשק הגדרות הרשת בהתקן שברצונכם לחבר, בחרו מרשימת הרשתות הזמינות את שם הרשת שמודפס על הכרטיס והזינו את הסיסמה כאשר תתבקשו לעשות זאת. 37

38 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות הערה: כאשר אתם משנים את הגדרות הנתב דרך חיבור אלחוטי, יהיה עליכם להתחבר מחדש לנתב במקרה של שינוי הגדרות אבטחה. הערה: קיימים רכיבי רשת אלחוטיים מיושנים שתומכים באבטחת WEP בלבד. אם אינכם מצליחים לחבר מחשבים ישנים לרשת, נסו להשתמש באבטחת,128-bit/64-bit WEP או נסו להוריד ולהתקין עדכוני תוכנה מיצרני הציוד. האם הנתב תומך באבטחת WPA?)Wireless Protected Access( הנתב שברשותכם כולל אבטחת WPA/WPA2 שמופעלת על פי ברירת מחדל. במחשבי Windows XP ובמערכות חומרה מיושנות יותר ייתכן שתידרשו לבצע עדכון תוכנה כדי להשתמש באבטחת.WPA/WPA2 הגדרת אבטחת WPA בנתב 1. התחברו לממשק הדפדפן על ידי הזנת בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט שלכם. לחצו על Login בפינה העליונה של הדף. אם לא הגדרתם סיסמה לממשק הדפדפן, השאירו את שדה הסיסמה )Password( ריק ולחצו.Submit 2. בתפריט השמאלי, בחרו Wireless ואחר כך בחרו.Security 3. בחרו באפשרות.WPA/WPA2 4. הזינו סיסמה לבחירתכם. ניתן להזין כל סיסמה באורך 8 עד 63 תווים, כולל רווחים וסימני פיסוק, או סיסמה של 64 ספרות הקסדצימליות )המספרים 0-9 והאותיות A-F בלבד(. 5. לסיום לחצו.Apply Changes כעת החיבור האלחוטי שלכם מאובטח, ועליכם להזין את הסיסמה החדשה שהגדרתם בכל מחשב שברצונכם לחבר לרשת. 38

39 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות הגדרת אבטחת Wired Equivalent( WEP )Privacy בנתב 1. התחברו לממשק הדפדפן על ידי הזנת בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט שלכם. לחצו על Login בפינה העליונה של הדף. אם לא הגדרתם סיסמה לממשק הדפדפן, השאירו את שדה הסיסמה )Password( ריק ולחצו.Submit 2. בתפריט השמאלי, בחרו Wireless ואחר כך בחרו.Security.3 בחרו באפשרות.128-bit WEP 4. באפשרותכם להזין מפתח WEP באופן ידני, או להפיק מפתח מתוך מילת קוד. הזינו את המילה בשדה Passphrase ולחצו על לחצן.Generate מפתח WEP מורכב מ- 26 ספרות הקסדצימליות,0-9( ;A-F למשל C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74 היא סיסמת 128-bit WEP חוקית(. 5. לסיום לחצו.Apply Changes כעת החיבור האלחוטי שלכם מאובטח, ועליכם להזין את הסיסמה החדשה שהגדרתם בכל מחשב שברצונכם לחבר לרשת. הערה: כאשר אתם משנים את הגדרות הנתב דרך חיבור אלחוטי, יהיה עליכם להתחבר מחדש לנתב במקרה של שינוי הגדרות אבטחה. הערה: קיימים רכיבי רשת אלחוטיים מיושנים שתומכים באבטחת 64-bit WEP בלבד. אם אינכם מצליחים לחבר מחשבים ישנים לרשת, נסו להשתמש באבטחת.64-bit WEP 39

40 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות התקן אחסון נייד שמחובר לשקע USB של הנתב אינו מופיע במחשב 1. האם הנורית הסמוכה לשקע USB שאליו מחובר התקן האחסון הנייד דולקת? אם לא, נסו לנתק ולחבר בחזרה את התקן האחסון הנייד. ודאו שחיבור USB מחובר כהלכה לשקע USB של הנתב. 2. אם התקן האחסון הנייד כולל אספקת מתח נפרדת אופציונלית, הקפידו להשתמש בה כאשר ההתקן מחובר לנתב. 3. הנתב תומך במערכות קבצים FAT32,FAT16 או.NTFS אם התקן האחסון משתמש בפורמט מערכת קבצים שונה, הדיסק לא יופיע בחלונות )Mac OS X( Finder או Windows Internet.Explorer התקן אחסון נייד שמחובר לשקע USB של הנתב לא פועל או נכבה לאחר זמן קצר יש התקני אחסון שמצריכים אספקת מתח חזקה יותר מהמתח שמתקבל משקע USB של הנתב. אם התקן האחסון הנייד כולל אספקת מתח נפרדת אופציונלית, הקפידו להשתמש בה כאשר ההתקן מחובר לנתב. מדפסת שמחוברת לשקע USB של הנתב אינה מופיעה במחשב 1. האם הנורית הסמוכה לשקע USB שאליו מחובר התקן האחסון הנייד דולקת? אם לא, נסו לנתק ולחבר בחזרה את המדפסת. ודאו שחיבור USB מחובר כהלכה לשקע USB של הנתב. 2. כדי להדפיס באמצעות מדפסת שמחוברת לנתב, מנהל ההתקן )דרייבר( של המדפסת חייב להיות מותקן במחשב. ודאו שמנהל ההתקן מותקן במחשב שמשמש לביצוע ההדפסה. 3. ייתכן שהמדפסת אינה מוגדרת להתחברות באופן אוטומטי. פתחו את יישום USB Print and Storage Center וודאו שהמדפסת מופיעה ברשימת ההתקנים הזמינים. הציגו את מאפייני המדפסת וודאו שאפשרות Auto-connect מסומנת. 40

41 פתרון תקלות, תמיכה ואחריות התקן USB אחר שמחובר לשקע USB של הנתב אינו מופיע במחשב התפעול של רוב התקני USB שאינם התקני אחסון או מדפסות חייב להתבצע דרך יישום.USB Print and Storage Center 1. האם הנורית הסמוכה לשקע USB שאליו מחובר התקן האחסון הנייד דולקת? אם לא, נסו לנתק ולחבר בחזרה את ההתקן. ודאו שחיבור USB מחובר כהלכה לשקע USB של הנתב..2 פתחו את יישום USB Print and Storage Center וודאו שההתקן מופיע ברשימת ההתקנים הזמינים. 3. סמנו את ההתקן ולחצו על לחצן.Use ההתקן יחובר באופן וירטואלי למחשב עד שתבחרו להפסיק את השימוש בהתקן Using(,)Stop או עד שמישהו אחר יבקש להשתמש בהתקן. 41

42 גבעתיים GETPHONE עליית הנוער 39 גבעתיים

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::      '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

WorkCentre 3045 Multifunction Printer

WorkCentre 3045 Multifunction Printer Xerox WC 3045 תוכן העניינים 7 בטיחות בטיחות בנוגע לחשמל...8 הנחיות כלליות...8 כבל חשמל...8 כבל קו טלפון...9 בטיחות בעת תפעול... 10 הנחיות תפעול... 10 פליטת אוזון...10 מיקום המדפסת... 10 ציוד למדפסת...

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

תחום

תחום 1 02/10/2015 שפרעם 2015 לשנת לימודים תוכנית מכיל בהמשך וג' ב' תקשוב לימודים תוכנית גם מקצוע: א' תקשוב - מעבדה מס'יח"ל: 2 + כיתהי'תקשובאו-במועדהגשהלבגרותפנימית שםהמורה: כראל חיים מקצוע תקשובא' אוכלוס יית

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר מסובכות בין יותר אנשים. לדוגמא: א מציעה את אגריקולה

קרא עוד

Bitlocker_TC

Bitlocker_TC 1. מבוא טכנולוגיית הצפנת הדיסקים Bitlocker של Microsoft היא תכונת אבטחת מידע הזמינה במערכת ההפעלה Windows החל מגרסאות Windows Vista ו- 2008.Windows Server מטרתה העיקרית היא להתמודד עם סכנת חשיפת מידע רגיש

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד