הוראות שימוש והפעלה מכסח שולי דשא נטען IAT LI IKRA *הוראות שימוש והפעלה -קרא בעיון לפני תחילת העבודה. הגרעין בע"מ מחלקת מיכון רח' נחל חריף 2,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראות שימוש והפעלה מכסח שולי דשא נטען IAT LI IKRA *הוראות שימוש והפעלה -קרא בעיון לפני תחילת העבודה. הגרעין בע"מ מחלקת מיכון רח' נחל חריף 2,"

תמליל

1 הוראות שימוש והפעלה מכסח שולי דשא נטען IAT LI IKRA *הוראות שימוש והפעלה -קרא בעיון לפני תחילת העבודה. הגרעין בע"מ מחלקת מיכון רח' נחל חריף 2, אזור תעשיה צפוני, ת.ד. 38, יבנה טל': פקס: hagarin.co.il

2 נעילה )כוונון ראש חרמש( 12 סליל ניילון תיאור החלקים 1 ידית 2 צינור טלסקופי 3 כוונון זווית המוט 4 כיסוי מגן מגן צמחים ידית נוספת 7 מנגנון כיוונון גובה 8 מתג נעילה 9 מתג הפעלה 10 גלגלת מובילה

3

4

5 HE הוראות הפעלה תוכן עניינים תמונות עמוד ביאור הסמלים פרטים טכניים הוראות בטיחות 1( הוראות לשימוש בטיחותי בכלי 2( תחזוקה 3( הוראות כלליות 4( הוראות בטיחות בהפעלה ( טיפול הולם ושימוש בכלי עבודה חשמליים המופעלים בסוללה 4 שימוש הרכבה סכנות משניות 7 7 הכנת המכונה להפעלה הנחיות לכוונון אורך הצינור וראש הגיזום הוראות להפעלת החרמש החלפת סליל הגיזום כיוון אורך סליל הגיזום פתרון תקלות טיפול ותחזוקה שירות תיקונים השלכת פסולת והגנת הסביבה חלקי חילוף אחריות הצהרת תאימות לאיחוד האירופי שירות תרגום הוראות ההפעלה המקוריות 1

6 HE הוראות הפעלה ביאור הסמלים זהירות - סכנה יש לקרוא את מדריך ההפעלה והוראות השימוש לפני הפעלת המכונה בפעם הראשונה. יש להשתמש באמצעי הגנה על העיניים והאוזניים! אין להשתמש במכונה כשיורד גשם וכאשר הצמחייה רטובה. יש להוציא את הסוללה הנטענת לפני ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה. סכנת פציעה! יש להיזהר מעצמים המוטלים בשטח. יש להרחיק אנשים ועוברי אורח מטווח סכנה. שימו לב: הגנת הסביבה! אין להשליך את המכשיר עם פסולת כללית/ביתית. יש להשליך את המוצר רק בנקודות איסוף ייעודיות חרמש אלחוטי דגם IAT LI מפרט טכני DC V סל"ד 30 ס"מ 1. מ"מ x 2 מ 3 ' הקשה על הקרקע Tap n go R3-30-AH-U-02 ליתיום-יון / Ah 2. / V וואט מטען מהיר דגם R3-30-3A-02 מטען רגיל דגם R3-30-1A-02 עד 40 דק' 2.8 ק"ג ])A(dB 3.0 K[ )A(dB 80 < 2. מ'/שנ' 2 K[ 1. מ'/שנ' ] 2 מתח תפעולי מהירות סיבוב קוטר גיזום עובי חוט אורך חוט הזנת חוט סוג סוללה* מתח /קיבולת סוללה / אנרגיה מכשיר טעינה* זמן הפעלה רציף משקל לחץ קול )בכפוף לתקן )EN רטט על הידית )בכפוף לתקן )EN * סוללה לא כלולה בתכולת האספקה המכונה עומדת ברמת בטיחות.III החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים טכניים. מידע בנוגע לפליטת רעש בכפוף לחוק הגרמני לבטיחות המוצר )ProdSG( והנחיה :EC Machine Directive רמת לחץ הרעש במקום עבודה יכולה לעלות על.)A(dB 80 במקרים כאלה נדרש המפעיל להשתמש במיגון מפני רעש )לדוגמא, הרכבת אוזניות(. שימו לב: מיגון רעש! אנא צייתו לתקנות המקומיות הנוגעות להפעלת המכשיר. 2

7 הוראות בטיחות HE הוראות הפעלה זהירות! יש לקרא את כל ההוראות המופיעות במדריך זה. אי ציות להוראות הבאות עלול לגרום להתחשמלות, לכוויות ו/או לפציעה חמורה. המונח 'כלי חשמלי' כפי שהוא משמש בהוראות הבאות, כולל הן כלים המופעלים על-ידי חשמל )בעזרת כבל חשמל( והן כלים המופעלים על-ידי סוללות )ללא כבל חשמל(. אנא שמרו היטב הוראות אלה! 1( הוראות לשימוש בטיחותי בכלי יש להרכיב משקפי מגן או משקפי בטיחות מתאימים, א( לנעול נעליים סגורות קשיחות עם סוליות מונעות החלקה, וללבוש כפפות, בגדי עבודה מתאימים ומגני אוזניים )אטמי אוזניים או אוזניות מסננות רעשים(. אין אין לאפשר לקטינים להשתמש בחרמש חשמלי. ב( להשאיל או להשכיר את החרמש החשמלי ללא הוראות הפעלה אלה. אין להשתמש בחרמש כאשר אנשים אחרים, במיוחד ג( ילדים או חיות, נמצאים סמוך לאזור העבודה. ד( יש לעבוד בצורה רגועה ולשמור על ערנות. יש להפעיל את החרמש בתנאי ראות טובים ובאור יום בלבד. יש לבדוק את חוטי החשמל והארכה לאיתור סימני נזק ה( או בלאי לפני השימוש במכונה. אין להשתמש בחרמש אם הכבלים פגומים או בלויים. אין להשתמש בכבלי חשמל, כבלי הארכה, מתאמים, ו( שקעים וראשי חיתוך פגומים. שימוש רשלני עלול לגרום לפציעות ידיים ורגליים ז( מהתקני החיתוך המסתובבים של הכלי. יש להרחיק ידיים ורגליים מהתקני החיתוך לפני הפעלת היחידה. אין להשתמש בהתקני חיתוך עשויים מתכת. ח( יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד. ט( יש להוציא את הסוללה לפני ביצוע בדיקות ועבודות י( ניקיון ותחזוקה במכונה או כאשר לא נעשה בה שימוש. יא( יש לבדוק באופן סדיר את חריצי האוורור בבית המנוע לאיתור חסימות ולנקות אותם לפי הצורך. ) 2 תחזוקה יש להשגיח ולוודא שילדים קטנים לא ישחקו בכלי. א( כל עבודת תחזוקה שאינה מתוארת במדריך זה תבוצע ב( על-ידי ספק המוצר. ג( אין להשתמש בהתקני חיתוך עשויים מתכת. יש לנקות את ראש הגיזום באופן סדיר בפרקי זמן ד( קבועים. יש לבדוק את מצב ראש הגיזום באופן סדיר בפרקי זמן ה( קבועים. במקרה של שינויים בפעולת ראש הגיזום )רטט, רעש(, יש לבצע את הפעולות הבאות באופן מיידי: כבו את החרמש, אחזו בו חזק והביאו את ראש הגיזום לעצירה מלאה בלחיצה כנגד הקרקע. כעת נתקו את התקע מהחשמל. בדקו את מצב ראש הגיזום, נסו לזהות סדקים. ו( אם ראש הגיזום פגום יש להחליף אותו לאלתר גם במקרה של סדקים שטחיים בלבד. אין לנסות לתקן ראש גיזום פגום. יש לבדוק באופן סדיר את חריצי האוורור בבית המנוע ז( לאיתור חסימות ולנקות אותם לפי הצורך. אין חלקי הפלסטיק במטלית לחה. יש לנקות את ח( להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים. ט( אין להתיז על החרמש עם צינור מים! י( יש לאחסן את החרמש במקום סגור ויבש, מאחורי מנעול או במקום גבוה מחוץ להישג ידם של ילדים. ) 3 הוראות כלליות יש לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה. 1. בקשו מהספק או מאיש שירות מורשה להראות לכם 2. כיצד להפעיל את החרמש. לפני השימוש בחרמש יש לבדוק ולוודא שהוא כשיר 3. ומוכן להפעלה. אין להשתמש בחרמש שראש הגיזום שלו פגום. אין להפעיל את החרמש במקרה של נזק או בלאי גלוי 4. לעין. זהירות! סכנה. ראש הגיזום ממשיך להסתובב גם. אחרי כיבוי הכלי )אפקט גלגל התנופה(. יש להרחיק את האצבעות והרגליים למניעת פציעה. לפני התחלת העבודה יש לבדוק ולוודא שהחרמש כשיר. ומוכן להפעלה. יש לשים לב במיוחד לסוללה, למתג ההפעלה ולראש הגיזום. בהובלת החרמש לצורך העברה מאתר אחד למשנהו יש 7. לכבות את היחידה ולנתק את התקע. 4( אמצעי זהירות.1.2 לפני הפעלת החרמש יש לוודא שהצד הפתוח של הכיסוי המגן אינו פונה אליכם. יש להרכיב משקפי מגן או משקפי בטיחות מתאימים, לנעול נעליים סגורות וקשיחות עם סוליות מונעות החלקה, וללבוש כפפות, בגדי עבודה מתאימים ומגני אוזניים )אטמי אוזניים או אוזניות מסננות רעשים(. 3

8 HE הוראות הפעלה הערה חשובה לשמירה על תוקף האחריות על היחידה: יש להחזיק את החרמש ביד יציבה ולשמור על איזון 3. יש לשמור תמיד על ניקיון פתח יניקת האוויר. ועל מדרך רגל איתן. 4. יש לגלות זהירות מיוחדת באזורים עבותי צמחייה אין להכות בראש הגיזום על קרקע נוקשה למניעת חוסר שקשה לראות בהם את הקרקע. איזון או נזק למנוע.. אין להשאיר את החרמש בחוץ כשיורד גשם.. אין לגזום צמחייה רטובה. אין להשתמש ביחידה ( טיפול ושימוש הולם בכלי עבודה חשמליים המופעלים בסוללה בגשם. 7. יש לגלות זהירות מיוחדת בעבודה על קרקע חלקה, א( לפני הכנסת הסוללה, יש לוודא שהכלי הועבר למצב במדרונות ועל קרקע גבשושית. 8. בעבודה במדרון, יש להתקדם על קו אחד ישר ולגלות כיבוי.)OFF( הכנסת סוללה לכלי חשמלי פועל עלולה להוביל לתאונות! זהירות מיוחדת בסיבובים. 9. יש להיזהר שלא למעוד על מכשולים נסתרים כמו גזעי ב ) הטעינו את הסוללה אך ורק על ידי המטען המוגדר על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של מארז סוללות עצים ושורשים. 10. יש להימנע משימוש בחרמש בתנאי מזג אוויר קשים, עלול לגרום לסכנת שריפה בעת שימוש עם מארז סוללות אחר. במיוחד כאשר קיים צפי לסופת רעמים. 11. החרמש החשמלי הוא כלי בעל מהירות גבוהה וקצב ג( השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארז סוללות חיתוך מהיר. חיבור החשמל והתקן החיתוך מהווים ייעודי. שימוש בכל מארז סוללות אחר עלול ליצור סכנת פציעה ושריפה. מקורות סכנה פוטנציאליים, לכן יש להקפיד על ד( כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחק אותו מחפצי זהירות מיוחדת להקטנת הסיכון לפציעה. 12. בקשו מהספק או מאיש שירות מורשה להראות לכם מתכת אחרים, כגון מהדקים, מטבעות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, שיכולים ליצור כיצד להפעיל את החרמש. חיבור בין הדק אחד למשנהו. קיצור הדקי הסוללה עלול 13. יש להשגיח ולוודא שילדים לא ישחקו ביחידה. 14. כלי זה אינו מיועד להפעלה על-ידי אנשים )ובכלל זה לגרום לכוויות או לשריפה. ילדים( חסרי ניסיון /או ידע או בעלי מוגבלויות ה( שימוש בלתי הולם עלול לגרום לדליפת נוזל מהסוללה. פיזיות, חושיות או מנטליות אלא אם הם נמצאים יש להימנע ממגע עם נוזל הדולף מהסוללה. במקרה של תחת השגחת אדם האחראי לבטיחותם ומקבלים מגע, יש לשטוף את החומר במים. אם נוזל הסוללה מאותו אדם הוראות ברורות לגבי אופן השימוש בכלי. נכנס לעיניים, יש לפנות לקבלת יעוץ רפואי. הנוזל 1. יש לוודא שכל אדם העושה שימוש בחרמש מבין את הדולף מהסוללה עלול לגרום לגירויי עור ולכוויות! המידע וההוראות הכלולות בהוראות הפעלה אלה. אין שימוש לאפשר לילדים מתחת לגיל 1 להשתמש בכלי. 1. המשתמש אחראי לבטיחותו של כל אדם הנמצא כלי זה מיועד לגיזום מדשאות נוי בלבד, ובפרט שולי מדשאות. כל שימוש אחר או שימוש מעבר לתכלית זו, כגון גיזום ענפים וגדרות או שטחי באזור העבודה של הכלי. 17. יש להיות במצב פיזי ובריאותי תקין ומתאים לשימוש מדשאה גדולים, הינו שימוש בלתי הולם. היצרן / ספק לא יישא באחריות בחרמש החשמלי. אם אתם מתעייפים במהלך לנזקים הנובעים משימוש כגון זה. המשתמש לבדו אחראי לסיכונים העבודה, עשו הפסקה. אין לעבוד עם החרמש החשמלי מסוג זה. שימוש הולם כולל גם הקפדה על הוראות ההפעלה הכלולות במדריך זה וציות לתנאי התחזוקה והטיפול בכלי. תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות. יש לשמור את מדריך ההפעלה בהישג יד במהלך השימוש במכונה.. 18 ראש הגיזום פועל במהירות גבוהה ועלול ליידות אבנים ועצמים זרים אחרים למרחק רב. להפחתת סכנות משניות הסיכון לפציעה, יש לוודא שעוברי אורח/ילדים וחיות, גם אם נעשה בכלי שימוש הולם, לא ניתן לשלול לחלוטין סיכונים נמצאים במרחק של 1 מ' לפחות מאזור העבודה. משניים. סוג הכלי ועיצובו הטכני טומנים בחובם את הסכנות הפוטנציאליות הבאות: מגע עם חלק בלתי מוגן של התקן הגיזום והחיתוך )סכנה לחתכים( - מגע עם סליל החיתוך במהלך ההפעלה )חתכים( - 4

9 HE הוראות הפעלה הרכבה מגע עם חלקים ניתקים של סליל החיתוך או עם גזם וחומרים - אחרים )חתכים וחבלות( סכנת פציעה! יש להוציא מהכלי את הסוללה הנטענת לפני אובדן שמיעה במקרה של עבודה ללא ציוד הגנה על האוזניים )אובדן ביצוע עבודה כלשהי. שמיעה( - - מגע עם זרם חשמלי כתוצאה מחתך או פגם בכבל החשמל )הלם הרכבת המכסה המגן )איור 1( חשמלי( הפכו את החרמש והניחו אותו על הידית. - פליטות מזיקות של חומרים וחלקיקי גזם. הרכיבו את המכסה על ראש הגיזום והעבירו את סליל החיתוך דרך אי ציות להוראות הכלולות במדריך ההפעלה עלול להעמיד סכנות החריץ במכסה. סגרו את המכסה בעזרת שני הברגים. משניות נוספות עקב שימוש בלתי הולם. הרכבת ידית האחיזה הנוספת )איור 2( שחררו את כפתור הנעילה בידית האחיזה. המוצר מיועד לשימוש על-ידי אנשים בגילאי 14 ומעלה. שימוש במוצר על-ידי ילדים בגילאי 8 ומעלה או אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, יתבצע תחת השגחה והעברת כל המידע הנדרש על שימוש בטיחותי במכשיר והבנת הסכנות הכרוכות בשימוש השחילו את הידית הנוספת והעבירו אותה למיקום הרצוי. זה. ילדים אינם מורשים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע לקיבוע הידית במקומה, שחררו את כפתור הנעילה. עבודות ניקיון ותחזוקה במכשיר ללא השגחה. מחוון עובי חיתוך/מגן צמחים )איור 3( לחצו את מגן הצמחים )( לכיוון ראש החרמש עד להישמע צליל חיבור. המחסום בחזית החרמש נועד להגן על הצמחים ולשמש גם כמחוון לעובי הגיזום. להב הגיזום ינוע רק בטווח המחסום. עם זאת, במידת הצורך ניתן גם להפעיל את החרמש כשמגן הצמחים מקופל לאחור. יש להשגיח ולוודא שילדים לא ישחקו ביחידה. עם זאת ועל אף ההקפדה על אמצעי בטיחות ספציפיים, על הוראות הבטיחות ועל תקנות הבטיחות הנוספות המצוינות במדריך ההפעלה, עדיין קיימות סכנות משניות מסוימות בעת הפעלת המכשיר. אי ציות להוראות הכלולות במדריך ההפעלה עלול להעמיד סכנות משניות נוספות עקב שימוש בלתי הולם. הרכבת הגלגלת התומכת )גיזום שוליים( )איור 3( אזהרה! שימוש ממושך בכלי חושף את המשתמש לרטט וזעזועים העלולים לגרום לתסמונת רנו או לתסמונת התעלה הקרפלית. מצבים אלה פוגעים ביכולת היד לחוש או לווסת טמפרטורה, לקהות חושית ולתחושת חום, ועלול לגרום בסופו של דבר נזק למערכת העצבים ולמערכת הדם, ואף לנמק. לא כל הגורמים המובילים לתסמונת רנו ידועים, אבל מים קרים, עישון ומחלות המשפיעות על כלי הדם ומערכת הדם, כמו גם חשיפה חמורה וארוכת-טווח לרטט, ידועים כגורמים מוכרים לתופעת רנו. להקטנת חברו את הגלגלת )10( למתלה מלמעלה. הכנת המכונה להפעלה )איורים +4( הכניסו לחרמש את הסוללה הטעונה עד להישמע צליל נעילה. ניתן להכניס את הסוללה הנטענת לחרמש במצב אחד בלבד. שימו לב: בעת הכנסת הסוללה אין להפעיל את מעצור מתג ההפעלה 8( ואת מתג ההפעלה )9(. הסיכון ללקות בתסמונת רנו ובתסמונת התעלה הקרפלית, יש לציית אמצו יציבה בטוחה. החזיקו את החרמש בשתי ידיים. אל תניחו את התקן הגיזום על הקרקע. להוראות הבאות: לחצו על מעצור מתג ההפעלה )8( משמאל או מימין והפעילו את יש ללבוש כפפות ולשמור על חום הידיים. המתג )9(. אין להמשיך להחזיק את מעצור מתג ההפעלה )8( אחרי יש לוודא שהמכשיר מתוחזק היטב. כלי שהרכיבים שלו רופפים או הפעלת הכלי. לכיבוי החרמש, שחררו את המתג )9( )איור (. שהמסתמים שלו פגומים או בלויים נוטה לייצר יותר רטט. יש לאחוז חזק בידית אבל לא ללפות אותה בכוח רב. יש לערוך הפסקות סדירות בעבודה. הנחיות לכוונון אורך הצינור וראש החרמש )איורים 7,, ו- 8 ( אמצעי זהירות אלה אינם שוללים לחלוטין את הסיכון ללקות בתסמונת רנו או בתסמונת התעלה הקרפלית. לכן בשימוש שוטף או ארוך-טווח ניתן להתאים את אורך הצינור לגובה המפעיל )איור ( מומלץ לעקוב בתשומת לב אחרי מצב הידיים והאצבעות. אם מופיע אחד מהתסמינים שצוינו לעיל, יש לפנות באופן מיידי לקבלת יעוץ רפואי. להתאמת אורך הצינור, סובבו את שרוול הפלסטיק עם כיוון השעון ושחררו אותו. כוונו את הצינור לאורך הרצוי וסגרו באמצעות סיבוב השרוול הנועל נגד כיוון השעון. כיוון זווית ההטיה של מוט החרמש )איור 7(: לחצו על הכפתור )3( - ראש החרמש ישתחרר וניתן יהיה להטות אותו בארבעה כיוונים שונים ביחס לציר. כיוון לגיזום שוליים )איור 8(: לחצו על הכפתור )11(: כעת ניתן לסובב את ראש החרמש בזווית של 90 מעלות.

10 HE הוראות הפעלה הוראות להפעלת החרמש )איור 9( העבירו את מכונת הגיזום באופן אחיד מצד אחד לשני. במידת האפשר, גזמו תוך שימוש בצדה השמאלי של מכונת הגיזום. באופן כזה הגזם ו/או אבנים יוטלו קדימה, הרחק מהמפעיל. תוצאות אופטימליות יתקבלו באחיזת החרמש בזווית של לצד שמאל. יש להימנע ממגע בין חוט הגיזום למכשולים כמו גדרות, קירות, אבנים וכד'. הדבר גורם לבלאי ושחיקה. החלפת חוט הגיזום )איורים 11( + 10 זהירות - סכנת פציעה! יש להוציא מהכלי את הסוללה הנטענת לפני ביצוע עבודה כלשהי. לחצו על שני התקני הנעילה )13( בצידי ראש הגיזום והסירו את מכסה ראש הגיזום )12(. הוציאו את הסליל המשומש והכניסו סליל חדש )14( כך שקצה החוט יצא מהפתח )1( שבצדו של ראש הגיזום )איור 11(. לסיום, לחצו את המכסה אל התושבת וסגרו אותו. שני המנעולים צריכים להיות סגורים היטב. ניתן לאחסן סליל חלופי בתא שבבית ידית האחיזה )איור 12(. לפתיחת מכסה התא, משכו חזק בנקודות המסומנות. לאחר החלפת הסליל, החזירו את המכסה למקומו. כיוון אורך חוט הגיזום )איור 13( כשביצועי הגיזום יורדים, יש צורך לכוון )להאריך( את חוט הגיזום. סובבו את החרמש והחזיקו אותו מעל הדשא. כשהמנוע פועל, הכו בראש החרמש על הדשא )איור 13(. החוט יתארך באופן אוטומטי והתקן החיתוך יקצר אותו לאורך המתאים. הערה: אם החוט קצר מ- 2. ס"מ, יש צורך לכוון אותו באופן ידני. לחצו על הלחצן האדום בסליל עד שיגיע לעצירה ומשכו את קצה החוט. אם אינכם יכולים לראות את קצה החוט, המשיכו בהתאם להוראות בסעיף "החלפת חוט הגיזום". פתרון תקלות חוט הגיזום נעלם בתוך בית הסליל: הוציאו את הסליל, משכו את קצה החוט דרך פתח המתכת והשחילו שוב את הסליל. אם נעשה שימוש בחוט ניילון, השחילו חוט חדש בסליל. אין לבצע תיקונים באופן עצמאי, יש לקחת את החרמש לבדיקה ותיקון אצל ספק מורשה. זהירות - סכנת פציעה! יש להוציא מהכלי את הסוללה הנטענת לפני ביצוע עבודה כלשהי. יש לנקות ביסודיות את מכונת הגיזום לאחר כל שימוש. נקו גזם ולכלוך. נקו את פתחי האוורור. מומלץ לנקות את חלקי הפלסטיק במטלית רטובה ובחומר ניקוי עדין. אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או בחומרים ממסים. אין לשפוך מים לתוך המכונה ואין להשפריץ עליה מים. יש לאחסן את המכונה במקום יבש, אין לחשוף אותה לכפור ולרטיבות, ויש להרחיקה מהישג ידם של ילדים. לשירותי תחזוקה ותיקון נוספים, יש לקחת את המכונה למרכז שירות. שירות תיקונים תיקון כלים חשמליים יתבצע רק על-ידי איש שירות מוסמך. מידע על הגנת הסביבה / השלכת המוצר יש להשליך את הכלי בדרך נאותה בתום חיי השירות. יש לנתק את כבל החשמל על מנת למנוע שימוש בלתי הולם. אין להשליך את המכונה עם הפסולת הביתית. מטעמי הגנה על הסביבה, יש להביא את המוצר לנקודת איסוף של כלים חשמליים. ניתן לקבל את הכתובות ושעות ההפעלה של נקודות איסוף אלה במשרדי הרשות המקומית. בנוסף יש להביא את חומרי האריזה והאביזרים שהתבלו לנקודות האיסוף המתאימות. מדינות האיחוד האירופי בלבד אין להשליך כלים חשמליים בפסולת הביתית! בהתאם לדירקטיבה 2012/19/EC של האיחוד האירופי בנוגע לפסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי ויישומה בחוק, יש לאסוף כלים חשמליים בפסולת נפרדת לשימוש חוזר בכפוף לתקנות ההגנה על הסביבה. חלופת מיחזור לדרישת החזרה: במקום להחזיר את הציוד החשמלי, מחויב בעל הציוד לחלופין לקחת חלק במיחזור הולם במקרה של העברת בעלות. ניתן גם להביא את פסולת הציוד למתקן איסוף שם יושלך המוצר בהתאם לחוקים ולתקנות הנוגעים להשלכת פסולת וניהול המיחזור. הוראות אלה אינן חלות על אביזרים וציוד היקפי שאינו כולל רכיבים חשמליים, הנלווה לציוד המושלך. חלקי חילוף לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות שלנו. בעבודה עם מכונה זו, אין להשתמש בחלקי חילוף שונים מאלה שהומלצו על ידינו. שימוש בחלקי חילוף שלא הומלצו על ידינו עלול לגרום לפציעות חמורות בגוף או נזק למכונה. בעת הזמנת חלקי חילוף, יש לציין את הפרטים הבאים: סוג המכונה מספר החלק

11 אחריות החברה נותנת למשתמש הקצה )בלי קשר למחויבות הקמעונאי הנובעת מהסכם הרכישה( את האחריות הבאה על כלי חשמלי זה: תקופת אחריות של 12 חודשים מיום מסירת המכשיר ללקוח כפי שמתועד במסמך הקנייה המקורי. בשימוש מסחרי ושימוש להשכרה, תבוטל לאלתר. בלאי של חלקים ופגמים הנובעים משימוש באביזרים שאינם תואמים, תיקון עם חלקים שאינם חלקים מקוריים של היצרן, שימוש בכוח, חבטות ומכות כמו גם הפעלת עומס יתר על המנוע, אינם מכוסים במסגרת אחריות זו. החלפה במסגרת האחריות כוללת רק חלקים פגומים ולא את המכשיר כולו. תיקונים במסגרת האחריות יבוצעו אך ורק בתחנות שירות מורשות או על-ידי שירות הלקוחות של החברה. במקרה של מעורבות אנשי מקצוע לא מורשים, תבוטל האחריות. כל עלויות המשלוח וההובלה כמו גם הוצאות נלוות אחרות יחולו על הלקוח. הצהרת תאימות לאיחוד האירופי אנו,, D-4839,SchlesierStraße 3 Ikra GmbH מינטסר, גרמניה, מצהירים בזאת, בכפוף לאחריותנו הבלעדית, כי המוצר חרמש אלחוטי דגם IAT LI שאליו מתייחסת הצהרה זו תואם לדרישות הבטיחות והגהות הבסיסיות החלות עליו מכוח דירקטיבות,)EMC )הנחיית 2014/30/EU )הנחיית מכונות(, 200/42/EC 2011//EG )הנחיית )RoHS ו- 2000/14/EC+200/88/EC )הנחיית רעש( כולל כל שינוי שנערך בהן. ליישום הולם של דרישות הבטיחות והגהות המצוינות בהנחיות אלה, יושמו התקנים ו/או ההתוויות הטכניות הבאות: EN 033-1:2012+A11:2014; EN :2014 EK9-BE-89:2014; EK9-BE-77 (V3):201; EK9-BE-91:201 דרישות PAH לאישור GS AfPS GS 2014:01 PAK EN 014-1:200+A1+A2; EN 014-2:1997+A1+A2 EN 081:2012 רמת קיבולת אקוסטית נמדדת )A( db 93.3 רמת קיבולת אקוסטית מובטחת )A( db 9.0 גוף אירופאי מוסמך Body( Intertek 090 )Notified שיטת הערכת תאימות ל- VI / Annexe דירקטיבות 2000/14/EC ו- 200/88/EC שנת הייצור מודפסת על לוחית השם וניתן לשחזר אותה גם על פי המספר הסידורי העוקב של המכשיר. מינסטר, מתיאס פידלר, מנהל מוצר בכיר Ikra GmbH תחזוקת תיעוד טכני: ikra GmbH, Schlesierstrasse 3, 4839 Münster, Germany

12 שירות תיקונים תיקונים למכסח שולי הדשא הנטען חייבם להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד. אחריות האחריות למכסח שולי הדשא הנטען דגם IKRA IAT הינה ל- 12 חודשים. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג)קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'(. כמו כן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה / השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח ספח תעודת האחריות תוך 14 ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה. יבואן בלעדי ומעבדת השירות הגרעין בע"מ מחלקת מיכון רח' נחל חריף 2, אזור תעשיה צפוני, ת.ד. 38, יבנה טל': פקס: hagarin.co.il

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הוראות הפעלה למשור גרונג דגם GTM 12 PROFESSIONAL 1B15 מק"ט יש לקרוא את הוראות ההפעלה בצמוד להוראות בלועזית לקוחות נכבדים חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם משור גרונג זה, מתוצרת חברת. אנא קראו בעיון את

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי

By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי By מסחטת מיץ בסחיטה איטית דגם: DAV 200 הוראות הפעלה נא לשמור לשימוש עתידי מסחטת מיץ 200 DAV לקוחות יקרים אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית.DAVO אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד