הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית דגם DMC-ZR3 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית דגם DMC-ZR3 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון"

תמליל

1 הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית דגם DMC-ZR3 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

2 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר. אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו לפני פניה אל אגף קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות. בברכה, יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ הסרה מאחריות חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד, תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה. כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים. הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות של אותה מדינה. 2

3 תוכן עניינים הוראות בטיחות... 4 אביזרים... 5 הכרת המצלמה... 6 חיווים על הצג... 8 טעינת הסוללה זיכרון פנימי וכרטיסי זיכרון התקנת הסוללה וכרטיס זיכרון כוון השעון צילום בסיסי תמונה רגילה תמונה בתנועה צפייה תמונה רגילה תמונה בתנועה תפריטים תקליטור הוראות ההפעלה חיבור לטלוויזיה חיבור למחשב הוראות בטיחות כלליות הוראות בטיחות לשימוש במטען

4 הוראות בטיחות אזהרה: כדי להפחית את סכנת שריפה, התחשמלות או נזק למוצר: אין לחשוף מכשיר זה לגשם, ללחות, לטפטוף או לנתזי מים, ואין להניח עליו חפצים עם נוזל בתוכם )כמו אגרטל(. יש להשתמש רק באביזרים המומלצים. אין להסיר את הכיסוי )או הגב(; אין במכשיר חלקים הניתנים לתקון עצמי של המשתמש. במקרה תקלה יש לפנות אל מוקד השירות. יש לוודא כי שקע החשמל נמצא בסמוך למכשיר, והגישה אל השקע חופשית וקלה, המאפשרת ניתוק מידי בעת תקלה. המטען והסוללה אין לטעון את הסוללה בתוך ארון, מגירה או כל מקום סגור אחר. וודאו כי המקום והמכשיר מאווררים היטב. המטען מיועד לפעול ממתח חילופין וולט. הסוללה המותקנת במכשיר היא מסוג.Lithium ion הטעינו את הסוללה רק באמצעות המטען והכבל המסופקים. זהירות סכנת התפוצצות, כאשר מתקינים את הסוללה בקוטביות לא נכונה או כאשר מתקינים במכשיר סוללה לא מתאימה. החליפו את הסוללה המשומשת בסוללה זהה או בסוג סוללה המומלץ על ידי היצרן. סוללה משומשת יש להעביר למאגר איסוף וטיפול בסוללות. זהירות בעת השימוש הרחיקו את המצלמה מציוד חשמלי/אלקטרוני, כמו מיקרוגל, טלוויזיה, משחק וידיאו וכדומה. אל תפעילו את המכשיר ליד מכשירי שידור או קווי מתח גבוה. 4

5 אביזרים נא וודאו כי כל האביזרים אכן נמצאים באריזת מצלמה. K1HA08AD0028 K1HA08AD0002 DE-A65B DMW-BCG10PP סוללה מטען כבל חיבור USB כבל חיבור AV VFF0582 VGQ0E45 VFC4297 רצועת נשיאה בית סוללה תקליטור* * בתקליטור: תוכנת תאום למחשב, הוראות שימוש )באנגלית(. כרטיס הזיכרון הוא אופציה והוא ניתן לרכישה בנפרד. המצלמה יכולה לצלם תמונות גם ללא התקנה של כרטיס זיכרון. סוגי כרטיס הזיכרון המתאים למצלמה:.SDXC,SDHC,SD 5

6 הכרת המצלמה 1 מבזק 2 עדשה 3 נורית חיווי להפעלת צילום מושהה נורית עזר למיקוד אוטומטי )AF( צג LCD לחצן MENU/SET )אישור/תפריט( לחצן DISPLAY )תצוגה( לחצן Q.MENU )מחיקה / תפריט מהיר( בורר תצורת הפעלה: צילום / צפייה לחצן צילום תמונה בתנועה. כפתור הניווט )A( / פיצוי חשיפה / צילום ברצף / כוון עדין של הלבן )B( / צילום מאקרו )C( / צילום מושהה )D( / הגדרת מצב המבזק )פלאש(

7 לחצן הדלקה וכיבוי מנוף הזום )הגדלה / הקטנה( רמקול מיקרופון לחצן הצילום חוגת תוכניות צילום תפס רצועת נשיאה השחילו את הרצועה בתפס 18 בית )גליל( העדשה 19 מחבר HDMI 20 מחבר מוצא וידיאו AV OUT תבריג לחיבור חצובה מכסה בית הסוללה וכרטיס הזיכרון כפתור פתיחת/נעילת המכסה כיסוי מחבר מטען DC לתשומת לבכם, לפני צילום תמונה בתנועה וודאו כי הסוללה טעונה במלואה. במידת הצורך, ניתן לחבר לשקע DC מטען או ספק כוח אופציונאליים, של פנסוניק בלבד, דגם DMW-DCC5 או דגם.DMW-AC5PP הצילום וההקלטה מופסקים באופן אוטומטי אם לא מסופק מתח חשמלי למצלמה, כמו כאשר מוציאים את הסוללה או מנתקים את ספק הכוח. 7

8 חיווים על הצג מפתח צמצם חשיפה אוטומטית מהירה מייצב תמונה אופטי תצורת הצילום והאיכות בצילום )בהכנה לצילום(: תוכנית הצילום 1 מצב מבזק )פלאש( 2 מסגרת מיקוד אוטומטי 3 חיווי המיקוד 4 גודל התמונה )בפיקסל( 5 איכות התמונה 6 מצב הסוללה 7 מספר התמונות שניתן 8 לצלם הקלטה לזיכרון פנימי, 9 או לכרטיס זיכרון חיווי מצב הסרטה/הקלטה 10 רגישות המצלמה 11 מהירות הסגר 12 בצילום )במהלך הצילום(: חשיפה אוטומטית / 17 מאקרו / זום מאקרו מצב איזון הלבן 18 הרגישות הנוכחית 19 תצורת התאמת צבע 20 זמן ההקלטה הנותר 21 מיקוד נקודתי 22 שם מצולם שזוהה 23 היסטוגרמה 24 תאריך טיול/נסיעה 25 משך זמן הקלטה 26 8

9 תאריך ושעה נוכחיים / פס כוון הזום מהירות סגר מינימאלית גיל המצולם / מקום הצילום פיצוי חשיפה מצבי הצג / בהירות הצג חשיפה חכמה איכות חכמה מצבי חשיפה ממושכת ימים שחלפו מהטיול/נסיעה צילום מושהה צילום ברצף הפחתת רעשי רקע / רוחות גיל המצולם ימים שחלפו מהטיול/נסיעה מצבי הצג / בהירות הצג תצורת הצבע מספר תצלומים )בהדפסה( מצב הקרנה / ניתוק כבל בצפייה תוכנית הצפייה 1 הגנת התמונה ממחיקה 2 סימן מועדפת / זום 3 חותם עם טקסט 4 גודל התמונה 5 איכות 6 מצב סוללה 7 תיקייה / משך זמן צפייה 8 מספר תמונה מתוך 9 זמן הקלטה תמונה בתנועה 10 היסטוגרמה 11 פיצוי חשיפה 12 מידע/נתוני ההקלטה 13 סימן תמונה מועדפת 14 מועד צילום / שם / מקום 15 9

10 טעינת הסוללה לתשומת לבכם, יש להשתמש בסוללה מדגם DMW-BCG10PP מקורית בלבד. אין היצרן/הספק אחראי לנזק שייגרם כתוצאה משימוש בסוללה אחרת, דומה או חליפית, שאינה מאושרת על ידי היצרן. הסוללה המסופקת עם המצלמה אינה טעונה. הטעינו אותה לפני השימוש הראשון במצלמה, באמצעות המטען המסופק. התקינו את הסוללה בתוך המטען בקוטביות הנכונה. חברו את המטען לשקע החשמל. במידת הצורך, היעזרו במתאם לשקע החשמל. הנורית )A( מאירה בירוק כסימן לביצוע הטעינה. בסיום הטעינה הנורית )A( נכבית. לאחר סיום הטעינה, נתקו את המטען משקע החשמל, והוציאו את הסוללה מהמטען. הערה: משך הטעינה כ- 130 דקות )על פי מצב הסוללה(. 10

11 זיכרון פנימי וכרטיסי זיכרון זיכרון פנימי גודל הזיכרון הפנימי כ-.40MB השתמשו בזיכרון הפנימי באופן זמני במקרים בהם הזיכרון בכרטיס הזיכרון התמלא והצילום חשוב לכם. הצילום לזיכרון הפנימי יהיה איטי יותר מהצילום לכרטיס זיכרון. כרטיסי זיכרון יש לוודא כי כרטיסי הזיכרון תואמים לתקני וידיאו.SD כרטיס מסוג,SD נפח זיכרון 8MB עד.2GB כרטיס מסוג,SDHC נפח זיכרון 4GB עד.32GB כרטיס מסוג,SDXC נפח זיכרון 48GB עד.64GB 11

12 התקנת הסוללה וכרטיס זיכרון הסיטו את כפתור פתיחת המכסה בכוון החץ, ופתחו את מכסה בית הסוללות. הערה: יש להשתמש בסוללה מקורית בלבד.)DMW-BCG10PP( סוללה: התקינו את הסוללה על פי סימני הקוטביות. לחצו בעדינות פנימה עד לנעילתה בתפס )A(. להוצאת הסוללה, לחצו על התפס )A( בכוון החץ המסומן, ושלפו את הסוללה. כרטיס זיכרון: התקינו את הכרטיס בכוון הנכון, עד לשמיעת 'קליק' הנעילה. להוצאת הכרטיס, לחצו עליו בקלות פנימה עד לשמיעת 'קליק' השחרור, ושלפו אותו החוצה. הערות: היזהרו לא לגעת במגעי כרטיס הזיכרון. הכרטיס עלול להינזק אם לא הותקן בצורה נכונה. סגרו את המכסה )1(. הסיטו את כפתור הנעילה בכוון החץ )2(. 12

13 כוון השעון לפני ההפעלה הראשונה של המצלמה כוונו את התאריך והשעון. הערה: יתכן ובהפעלה הראשונה תופיע הו דעה בצג שעליכם לקבוע את שפת התצוגה ולפרמט את כרטיס הזיכרון. הדליקו את המצלמה. לחצן MENU/SET כפתור הניווט )A( )B( לחצו על לחצן.MENU/SET באמצעות לחצן הניווט, בחרו את נושאי התאריך )שנה, חודש, יום( והשעון )שעה, דקות, תצורת שעון 12/24(. לחצו פעמיים על לחצן MENU/SET לאישור ההגדרות וליציאה מהתפריט. לחצו על כדי לחזור למסך ההגדרות. כוון מחדש בתפריט REC או בתפריט,SETUP בחרו,CLOCK SET ולחצו על. חזרו על שלבים 3 ו- 4 לשינוי/כוון הגדרות התאריך והשעה. 13

14 צילום בסיסי תמונה רגילה וודאו כי במצלמה הותקן כרטיס זיכרון והסוללה טעונה. הדליקו את המצלמה. בורר תצורת הפעלה חוגת תוכניות צילום )A( )B(.] הציבו את בורר תצורת ההפעלה על [ הציבו את חוגת תוכניות הצילום על [ ] )תוכנית חכמה(. בתוכנית זו קובעת המצלמה באופן אוטומטי את מאפייני הצילום על פי תנאי הסביבה בה מצולמת התמונה. תוכניות צילום נוספות, ראו בהמשך. אחזו את המצלמה בשתי הידיים כשהן לצידי הגוף בצורה יציבה, ובפיסוק קל של הרגליים. מקדו את נושא הצילום באמצעות חצי לחיצה על כפתור הצילום. חיווי המיקוד )1( )ירוק( נדלק כאשר הושלם תהליך המיקוד. מסגרת המיקוד )2( נמצאת על פני הנושא המצולם. צלמו את התמונה בלחיצת כפתור הצילום עד לסוף דרכו. 14

15 חוגת תוכניות הצילום )C( קו הסימון תוכנית צילום אוטומטית חכמה. מאפייני הצילום נקבעים באופן אוטומטי לאחר זיהוי הנושא, וסצנת הצילום מוצגת על גבי הצג: דיוקן. מערכת איתור פנים מופעלת באופן אוטומטי. נוף. צילום מקרוב )מקרו(. דיוקן לילה. מערכת איתור פנים מופעלת באופן אוטומטי. נוף לילה. שקיעה. תינוקות. מערכת איתור פנים מופעלת באופן אוטומטי. תוכנית צילום חצי אוטומטית. מאפייני הצילום כמו מהירות הסגר ומפתח צמצם נקבעים באופן אוטומטי, עם אפשרות לשינוי ידני של המצלם. תוכניות צילום מיוחדת. מאפייני תוכנית צילום שנבחרו מראש על ידי המצלם מתוך האפשרויות )באמצעות כפתור הניווט( והם נשמרים בזיכרון המכשיר. בחרו בתוכנית זו כאשר תנאי הצילום מתאימים לתוכנית. תוכנית מיוחדת. תוכנית צילום אוטומטי שהוגדרה מראש לאירוע מיוחד. תוכנית צילום זמנית )לתזכורת(. צילום לפי תוכנית צילום אשר יכול להיעשות גם אל הזיכרון הפנימי לצורך תזכורת. לא ניתן לצלם תמונה בתנועה. 15

16 מיקוד אוטומטי עוקב ניתן לכוון את המיקוד האוטומטי אל נושא /אובייקט מסוים על מנת שינעל עליו, ויעקוב אחריו גם כאשר הוא נע או משנה את מיקומו. בכפתור הניווט לחצו על. הסימן " " מופיע בפינה השמאלית עליונה של הצג. מסגרת המיקוד האוטומטי במרכז הצג. לביטול, לחצו פעם נוספת על. כוונו את המצלמה כך שהנושא/האובייקט יופיע בתוך מסגרת המיקוד, ולחצו בכפתור הניווט על. צבע מסגרת המיקוד מתחלף לצהוב. מאפייני הצילום יבחרו באופן אוטומטי לקבלת תמונה אופטימאלית. לביטול, לחצו פעם נוספת על. 16

17 תמונה בתנועה ניתן לצלם תמונות בתנועה באיכות גבוהה )בתאימות לפורמט AVCHD או,)Motion JPEG כולל הקלטת קול במונו..] הציבו את בורר תצורת ההפעלה על [ הציבו את חוגת תוכניות הצילום על אחד מהמצבים: [,] [,] [,] [,] [.] חוגת תוכניות הצילום לחצן צילום תמונה בתנועה. )A( )B( לחצו )לחיצה קצרה( על לחצן הצילום בתנועה והרפו מהלחצן זמן ההקלטה האפשרי. משך ההקלטה בפועל. חיווי מצב צילום )מהבהב באדום( )A( )B( )C( לסיום בצילום לחצו פעם נוספת )לחיצה קצרה( על לחצן צילום תמונה בתנועה. הצילום יופסק מעצמו כאשר הזיכרון )בפנימי או בכרטיס( התמלא. הערות: בפורמט Motion JPEG אפשר להקליט עד נפח של.2GB בפורמט AVCHD Lite אפשר להקליט עד כ- 13 שעות. זמני ההקלטה יופיעו בהתאמה בצג. 17

18 השימוש בזום באמצעות מנוף הזום תוכלו לקרב )להגדיל( את הנושא/האובייקט המצולם או להרחיקו )להקטין(. למצלמה 2 סוגי זום, זום אופטי וזום אלקטרוני.)EZ( להגדלת )קרוב( הנושא/האובייקט המצולם, הסיטו את מנוף הזום בכוון "T". להקטנת )הרחקה( הנושא/האובייקט המצולם, הסיטו את מנוף הזום בכוון "W". בזמן הפעלת הזום, בצג נפתח פס הכוון 18

19 צפייה תמונה רגילה הציבו את בורר תצורת ההפעלה על [ [. באמצעות כפתור הניווט, בחרו את התמונה הרצויה. לדפדוף מהיר, החזיקו לחוץ את לחצני הדפדוף. בזמן הצפייה תוכלו להגדיל את התמונה בצג על ידי סבוב מנוף הזום לכוון "T". בזמן הצפייה תוכלו לעבור למצב בו מוצגות מספר תמונות על הצג, על ידי סבוב מנוף הזום לכוון "W". תמונה בתנועה.] הציבו את בורר תצורת ההפעלה על [ באמצעות כפתור הניווט, בחרו את התמונה הרצויה. בכפתור הניווט, לחצו על. 19

20 מחיקת תמונה מחיקת תמונות מתוך הזיכרון הפנימי או כרטיס הזיכרון. לתשומת לבכם, תמונה שנמחקה לא ניתנת לשחזור. בחרו את התמונה הרצויה, ולחצו על לחצן המחיקה )A(. לחצו על לבחירת "YES" ולחצו על לחצן MENU/SET לאישור. 20

21 תפריטים המצלמה מגיעה עם תפריטים המאפשרים לכם לבחור ולקבוע את מאפייני התפעול והשימוש במצלמה בצילום, בצפייה ובנושאים כללים, בהתאם לרצונכם כך שתוכלו ליהנות מהמצלמה ולהפעילה בצורה קלה ויעילה. וודאו כי המצלמה דולקת, או הדליקו אותה. בהתאם לנושא התפריט, הציבו את בורר תצורת ההפעלה במצב המתאים, צילום על [ ] או צפייה [ [. לחצו על לחצן.MENU/SET התפריט הראשון נפתח בצג. סמל נושא התפריט מופיע בצד השמאלי של חלון התפריט. חלק מהתפריטים נפרשים על מספר חלונות /מסכים. נושאי התפריט תפריט צילום REC תפריט זה מאפשר הגדרת צבע, רגישות, תצורת תמונה, גודל תמונה )בפיקסלים( ועוד הקשורים בצילום. תפריט תמונה בתנועה MOTION PICTURE תפריט זה מאפשר הגדרת מאפייני הצילום של תמונה בתנועה, תצורה, איכות, רצף ועוד. 21

22 תפריט צפייה PLAYBACK MODE תפריט זה מאפשר הגדרת תצורת הצגת התמונות המצולמות, כמו רגילה, שקופיות מועדפות ומאפיינים נוספים. תפריט מאפייני הצפייה PLAYBACK תפריט זה מאפשר הגדרת מאפייני פעולות נוספות הקשורות בצפייה כמו שמירה ממחיקה, חיתוך והדפסה וכו'. תפריט מסע/טיול TRAVEL MODE ניתן להגדיר נתוני מידע לפני ובמהלך מסע/טיול כמו מועד היציאה, יעד, שעון מקומי וכו'. נתונים אלו ניתן להגדיר מתפריט צילום )PLAYBACK( או מתפריט צפייה )REC( תפריט מאפייני תפעול SETUP ניתן להגדיר נתוני תפעול כמו שעון, צליל לחצנים, עוצמת רמקול, תצוגה וכו'. 22

23 דוגמה: שינוי הגדרת תצורת המיקוד האוטומטי מ [ ] ל [.] לחצו על לחצן.MENU/SET בחרו במאפיין MODE[.]AF ולחצו על. בחלון שנפתח )מימין(, בחרו בתצורה [ ] ולחצו על לחצן MENU/SET לאישור. לסיום ויציאה ממצב תפריט, לחצו על לחצן.MENU/SET

24 ב תקליטור הוראות ההפעלה בתקליטור המצורף תוכלו למצוא את הוראות ההפעלה המלאות של המצלמה בפורמט.PDF התקליטור כולל גם את התוכנה לקריאה של מסמכים בפורמט PDF לאלו מבינכם שאין ברשותם תוכנה זו, אותה תוכלו להתקין במחשב שלכם. מחשב עם מערכת הפעלה "חלונות" )Windows( הדליקו את המחשב והתקינו את התקליטור המסופק בכונן התקליטורים. בחרו Instructions" "Operating )הוראות הפעלה(. החרו שפה מתוך האפשרויות הקיימות, והקישו על ]Operating Instructions[ להתקנת ההוראות במחשב. )A( יציאה וחזרה לתפריט התקנה. לאחר ההתקנה, יופיע בשולחן העבודה צלמית הוראות ההפעלה. הקישו פעמיים על הצלמית לפתיחת ההוראות. התקנת תוכנה לקריאת קובץ PDF התקינו את התקליטור המסופק בכונן התקליטורים במחשב, והקישו על תגית Reader[ )B(, ]Adobe ועקבו אחר ההוראות המופיעות על גבי צג המחשב. 24

25 הסרת הוראות ההפעלה מהמחשב בהתאם למערכת ההפעלה, בחרו הסרה של תיקיית הוראות ההפעלה Instructions( )Operating מתוך."Program Files/Panasonic/Lumix" )Mac( במחשב מקינטוש הדליקו את המחשב והתקינו את התקליטור המסופק בכונן התקליטורים. פתחו בתקליטור את התיקייה "Manual" והעתיקו את קובץ ההוראות )PDF( בשפה מתוך האפשרויות הקיימות. לפתיחת הקובץ, הקישו עליו פעמיים. 25

26 חיבור לטלוויזיה כאשר תחברו את המצלמה למכשיר הטלוויזיה שלכם, תוכלו לצפות בתמונות המצולמת במצלמה. חיבור רגיל לפני ביצוע החיבור, יש להגדיר בתפריט SETUP את המאפיין ASPECT[ ]TV בהתאם לתצורת מסך הטלוויזיה שלכם, 4:3 )מסך רגיל( או 16:9 )מסך רחב(. כבו את המצלמה ואת הטלוויזיה. חברו באמצעות כבל החיבור )B( AV המסופק עם המצלמה. בצד המצלמה: לשקע OUT[ ]AV בצד הטלוויזיה: לשקעי IN[,]AV תמונה )VIDEO( וקול.)AUDIO( )A( מחבר החיבור למצלמה. )B( כבל החיבור. )1( מחבר צהוב. מתחבר לשקע כניסת וידאו IN( )VIDEO בטלוויזיה. )2( מחבר לבן. מתחבר לשקע כניסת אודיו IN( )AUDIO בטלוויזיה. 26

27 הדליקו את מכשיר הטלוויזיה, ובחרו את מקור התמונה בהתאם למחברים אליהם התחברתם. הדליקו את המצלמה, והציבו את בורר תצורת ההפעלה על [.] הערות: בהתאם לסוג מסך הטלוויזיה, יתכן ובעת ההקרנה במסך יופיעו פסים שחורים, מעל ומתחת לתמונה המוקרנת, או בצדדים. את החיבור יש לבצע אך ורק באמצעות הכבל המסופק עם המצלמה. חיבור באמצעות כבל אחר עלול לגרום נזק למצלמה. אופן החיבור בטלוויזיה ובחירת מחבר המקור, ראו בהוראות ההפעלה של מכשיר הטלוויזיה שלכם. האיכות של התמונה המוקרנת עלולה להיפגע כאשר היא מוקרנת במאונך. 27

28 חיבור דיגיטלי בחיבור דיגיטלי מסוג HDMI תוכלו ליהנות מתמונות באיכות קולנוע גבוהה.)HD( כבל החיבור מסוג HDMI מיני אינו מסופק עם המצלמה וניתן לרכוש אותו בנפרד. לפני ביצוע החיבור, יש לבדוק בתפריט SETUP את מצב הגדרת המאפיין MODE[.]HDMI מומלץ לבחור.]AUTO[ כבו את המצלמה ואת הטלוויזיה. חברו באמצעות כבל חיבור HDMI מיני )B( )אופציה, לא מסופק עם המצלמה(. בצד המצלמה: לשקע ]HDMI[ בצד הטלוויזיה: לשקע IN[.]HDMI מחבר החיבור למצלמה. שימו לב לסימן על המחבר, הוא צריך להיות בצד של הסימן בשקע החיבור במצלמה. כבל החיבור. מחבר HDMI IN בטלוויזיה. מכשיר טלוויזיה )איכות גבוהה( עם מחבר.HDMI שקע HDMI מיני Type(.)C )A( )B( )1( )2( )3( 28

29 הדליקו את מכשיר הטלוויזיה, ובחרו את מקור התמונה בהתאם למחבר אליו התחברתם. הדליקו את המצלמה, והציבו את בורר תצורת ההפעלה על [.] הערות: בהתאם לסוג מסך הטלוויזיה, יתכן ובעת ההקרנה במסך יופיעו פסים שחורים, מעל ומתחת לתמונה המוקרנת, או בצדדים. את החיבור יש לבצע אך ורק באמצעות כבל תקני ואיכותי, באורך מתאים המאפשר תפעול נוח וקל של המצלמה. לרכישת כבל מקורי, יש לפנות למוקד השירות. אופן החיבור בטלוויזיה ובחירת מחבר המקור, ראו בהוראות ההפעלה של מכשיר הטלוויזיה שלכם. בחיבור מסוג,HDMI התמונה המוקרנת בטלוויזיה אינה מוקרנת במקביל גם על צג המצלמה. כאשר המצלמה מחוברת בכבל מסוג USB החיבור מסוג HDMI לא פעיל. בחיבור מסוג,HDMI הקול מועבר ביחד עם התמונה באתו הכבל. הקול המושמע הוא מסוג מונו. 29

30 חיבור למחשב תוכלו לחבר את המצלמה למחשב אישי )PC( ולהעביר קבצי תמונות רגילות ותמונות נעות )וידיאו( מהמצלמה למחשב, לצפייה אחסון ושמירה, הדפסה וכדומה. לתשומת לבכם, לא ניתן להעביר אל המחשב קבצים באיכות גבוהה )בפורמט.)AVCHD לפני ביצוע החיבור, הדליקו את המצלמה ואת המחשב. להעברת קבצי תמונה הנמצאים בזיכרון הפנימי של המצלמה, יש להוציא מהמצלמה את כרטיס הזיכרון. יש לוודא כי חוגת תוכניות הצילום לא במצב. כבל חיבור מסוג,USB מסופק עם המצלמה. מחבר החיבור צד מצלמה )מיני(. שימו לב לסימן על המחבר, הוא צריך להיות בצד של הסימן בשקע החיבור במצלמה. )A( )B( 30

31 חברו באמצעות כבל חיבור )A( USB המסופק עם המצלמה. בצד המצלמה: לשקע DIGITAL[ ]AV OUT בצד המחשב: לשקע.]USB[ בדוק את הכיוונים של המחברים, וחברו אל השקעים המתאימים בצורה ישרה. חיבור בזווית עלול לגרום נזק למחברים. אם נפתח החלון MODE[,]USB בחרו ]PC[ ולחצו על לחצן MENU/SET לאישור. במחשב, במסך ה]מחשב שלי[ Computer(,)My הקישו פעמיים על ]דיסק נשלף[ Disk(.)Removable במקינטוש, התוכנה מופיעה בשולחן העבודה,,"LUMIX"(.)"Untitled" או "NO_NAME" הקישו פעמיים על תיקיית.]DCIM[ השתמשו בשיטת גרור ושחרר כדי להעביר את קבצי התמונות הרצויות אל המחשב. לפני ניתוק המצלמה מהמחשב, יש להסיר אותה ממערכת ההפעלה של המחשב, באמצעות ]הסר חומר בבטחה[ ( Safely )Remove Hardware בפס המשימות בתחתית מסך המחשב. 31

32 הוראות בטיחות כלליות קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה. קרא את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר. שמור את דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד. ש םי לב לאזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות. ציית להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש. מים ולחות: אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים- למשל בחדר אמבטיה ליד כיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה, וכו'. עגלות ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן. התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן. אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור. חום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום )ובכלל זה גם ממגברים(. 32

33 חיבור לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור שמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים. ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה. קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל. תקופות אי-שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. חדירת עצמים או נוזלים: יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך פתחי המכשיר. ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום, שממנו רכשת את המכשיר. נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה: א.כבל החשמל או התקע ניזוקו. ב.עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר. ג. ד. המכשיר נחשף לגשם. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו. ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק. טיפול: אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים

34 חברו את כבל החשמל רק לשקע המחובר להארקה תקינה. הארקה תמנע סכנת התחשמלות. אין לחשוף מארז סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכו'. יש לאפשר נגישות חופשית להתקן החיבור של המכשיר לרשת החשמל. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזנה מרשת החשמל. זהירות סכנה יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. :החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ

35 הוראות בטיחות לשימוש במטען מנע חדירה של מים או לחות אל המטען. הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, למשל, אל תניח אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'. מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולא במקום חשוף לגשם. 35

36 36

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד