<4D F736F F D20F2E9EEE5E320EEECE020F2ED20F9F2F8E9ED>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F2E9EEE5E320EEECE020F2ED20F9F2F8E9ED>"

תמליל

1 פרק ד' פרסומים שימושיים

2 פרק ד' פרסומים שימושיים 1. פרסומים אירופאיים בנושא בטיחות וגיהות בעבודה א. האירופים ובריאות ובטיחות בעבודה Europeans and Health and Safety at Work / A survey סקירה (F, UK) פרסום על ידי V.F.5 DG ב. תיק אירופי בריאות ובטיחות בעבודה: אתגר לאירופה European file/ Health and Safety at Work: A challenge to Europe מס. קטלוגי: CCAD92005 (9 שפות) ג. עבודה בחומרים מסוכנים Work with Dangerous Products ISBN (9 שפות) ד. הכשרה בבטיחות ובריאות בעבודה Training in Safety and Health at Work ISBN (9 שפות) פרק ד ' פרסומים שימושיים 109

3 ה. בריאות ובטיחות בהכשרה בענף הדיג Health and Safety in Training in the Fishing Industry ISBN (9 שפות) ו. בטיחות ובריאות בענף הבנייה "הכשרה באתרי בנייה זמניים או ניידים" Safety and Health in the Construction Sector "Training temporary or mobile construction sites" ISBN 93 (9 שפות) ז. אירופה למען בטיחות ובריאות בעבודה רופאים כלליים ומחלות מקצוע Europe for Safety and Health at Work. General Practitioners and Occupational Diseases ISBN 93 (9 שפות) ח. בטיחות ובריאות בעבודה: מדריך לעסקים קטנים ובינוניים Safety and Health at Work: A Guide for SMEs ISBN 93 (9 שפות) פרק ד ' פרסומים שימושיים 110

4 2. פרסומי המוסד לבטיחות ולגיהות בישראל קטלוג של פרסומי המוסד לבטיחות ולגיהות, ראו באתר האינטרנט של המוסד: פרק ד ' פרסומים שימושיים 111

5 3. אחריות המנהלים במפעלים קטנים ובינוניים עקרונות כלליים על בסיס חוק פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל 1970 "המעסיק אחראי לבטיחות ולבריאות של העובדים שבאחריותו" לפיכך, עליכם לנקוט באמצעים המעשיים הדרושים לשמירת הבטיחות והבריאות של העובדים. א. עליכם למלא אחר הכללים הבאים: הימנעו מסיכונים. העריכו את הסיכונים שלא ניתן להימנע מהם. היאבקו בסיכונים הללו במקור. אמצו קידמה טכנולוגית: התחשבו בהתפתחויות ובשיטות ייצור מודרניות. לכן, ככלל, החליפו את המסוכן באחר שאינו מסוכן או פחות מסוכן. שלבו מניעת סיכונים בארגון העבודה ובתנאי העבודה. התאימו את העבודה לאדם. העדיפו אמצעי מיגון כלליים על פני אמצעי מיגון אישיים. תנו לעובדים הוראות מתאימות על מנת להבטיח שיש להם מידע מתאים להגנה על הבטיחות והבריאות שלהם. עליכם להקים שירותי בטיחות בתוך המפעל שלכם לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ה'תשי"ד לבסוף, בדקו שהצעדים האלה אכן מתבצעים הלכה למעשה. עליכם גם לשמור רשימה של כל תאונות העבודה שגרמו לאבדן כושר עבודה אצל עובדים שלכם (עליכם למנוע איבוד זמן מיותר והישנות של מקרי סיכון). כמנהלים של מפעלים קטנים ובינוניים עליכם: (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 (13 א) ליידע את העובדים על הסיכונים ואמצעי המיגון והמניעה הנחוצים לפי התקנות של ארגון הפיקוח על העבודה מסירת מידע והדרכת עובדים ה'תשמ"ד פרק ד ' פרסומים שימושיים 112

6 ב) ג) לשוחח עם העובדים על הצורך במניעת סיכונים ולשתף אותם בכינון אמצעי בטיחות. להכשיר את העובדים האמורים (בזמן העבודה) ולספק רענון להכשרה של עובדים חדשים או בעת שינוי תפקידים. כל עובד חייב לקבל הכשרה מתאימה במקרים הבאים: בבטיחות ובגיהות על פי מקום העבודה שלו ותפקידו, (14 א) ב) ג) ד) עם קבלת העובד לעבודה. במקרה של העברה או שינוי תפקיד. במקרה של שינוי בציוד העבודה. במקרה של הכנסת טכנולוגיה חדשה. התאמת ההכשרה חייבת להתחשב בקיום סיכונים חדשים או שונים ויש לחזור עליה בכל שנה. התנאים החלים על הכשרת בטיחות: (15 (16 א) ב) יש לספק אותה בחינם לעובדים ולנציגיהם. יש לקיים אותה במהלך שעות העבודה, בתוך או מחוץ למשימה. ההכשרה חלה גם על עובדים חיצוניים המעורבים בעבודה במפעל שלכם. המתאימים להבטחת קיומה בפועל: עליכם לנקוט באמצעים (17 א) ב) הקבלן החיצוני יקבל מידע מתאים כדי שיעביר לעובדיו את ההנחיות לגבי הסיכונים במפעל שלכם ולגבי אמצעי הבטיחות המתייחסים לכל עמדת עבודה או תפקיד. הקבלן החיצוני יעביר הנחיות מתאימות לעובדים שלו הלכה למעשה. 18) מעקב אחר בריאות העובדים: העובדים חייבים להיות במעקב רפואי המתאים לסיכוני הבריאות והבטיחות הקיימים בעבודה. סוג המעקב חייב להתאים לתקנות הבטיחות בעבודה, לגיהות תעסוקתית ולבריאות העובדים. פרק ד ' פרסומים שימושיים 113

7 ב. האחריות של עובדיכם (והנציגים שלהם) עלפי חוק פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל 1970 עליהם למלא את ההוראות בהתאם להכשרה שניתנה להם ולדאוג לבטיחות ולבריאות שלהם ושל עמיתיהם לעבודה. מה משמעות הדבר? על העובדים: לבצע שימוש נכון במכונות, במכשירים, בכלים, בחומרים ובציוד המסופקים להם. לבצע שימוש נכון בציוד למיגון אישי שהם מקבלים, ולהחזיר אותו למקום המתאים לאחר השימוש. להשאיר מתקני בטיחות המותקנים במפעל ועל מכונות במקומם, ולהשתמש בהם בצורה נכונה. להודיע באופן מיידי למעסיק או לאנשים האחראיים על כל מצב עבודה שמהווה סכנה חמורה ובולטת לבטיחות ולבריאות ועל כל פגם בסידורי המיגון. לשתף פעולה בכל המשימות הנובעות מתקנות הבטיחות ולשתף פעולה עם המעסיק כדי לוודא שסביבת העבודה ותנאי העבודה בטוחים ואין בהם סיכון בטיחותי ו/או בריאותי. בקיצור העובדים שלכם חייבים לשתף פעולה באופן פעיל בנקיטת אמצעים למניעת סיכונים ולהגנה מפניהם. פרק ד ' פרסומים שימושיים 114

8 4. העלות הכלכלית של תאונות עבודה ומחלות מקצוע מאת מנחם שורץ* העלות הכלכלית של תאונות עבודה היא חלק מנושא רחב יותר, שמוגדר כעלות ותועלת של השקעות בתחומי בטיחות ובריאות תעסוקתית, המעסיק חוקרים רבים מומחים טכניים, עובדים מקצועיים, מעצבי מדיניות וכמובן, מעסיקים ואיגודים מקצועיים. עדות להתעניינות הרבה בנושא הייתה מספר המשתתפים בכנס בינלאומי, אשר נערך בהאג שבהולנד, במאי כל העוסקים בעלות הכלכלית של תאונות עבודה, שיש המכנים זאת "העלות הבלתי מבוטחת של תאונות עבודה ומחלות מקצוע", מדגישים, שהנהלות המפעלים אינן מודעות לעלות האמיתית, ויש אף נטייה להפחתת הנזק עד כדי הכחשת קיומו. לגישה זו יש יותר מסיבה אחת, ועל כך בהמשך. מרכיבי העלות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע הם רבים ומגוונים. 1 2 שנערכו בעולם מגדירים ברוב המחקרים כמה קבוצות עיקריות הקשורות באופן ברור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע או הנובעות מהן: עלות הנפגע, עלות הנגרמת על ידי חברים לעבודה, עלות כוח אדם חלופי, עלות מוצרים, עלות מכונות ומתקנים ושונות. עלות המשולמת לנפגע X שכר עבודה עד 9 ימי היעדרות. בנתונים ארציים, המספרים בסעיף זה גבוהים מאוד. הביטוח הלאומי מפצה את הנפגעים רק על ההיעדרות שאחרי 9 ימי עבודה. בשנים האחרונות הכיר הביטוח הלאומי בכ 85,000 נפגעים מדי שנה, כלומר, ההנהלות שילמו מכיסן שכר של כ 860,000 ימי עבודה (85,000 9). וזה רק קצה הקרחון, שהרי כל מי שנעדר פחות מ 9 ימים כלל אינו מגיע לביטוח הלאומי ומספר הנפגעים בקבוצה זו הוא משמעותי ביותר. הטבות שאינן מוחזרות מהביטוח הלאומי. מספר ימי ההיעדרות לתאונה, המוכרת על ידי הביטוח הלאומי, עומד על 35 יום. היות שבתלוש המשכורת יש מרכיבי שכר שאינם מבוטחים בביטוח הלאומי, רבים מן המפעלים משלמים לנפגעים את הפערים בין השכר הרגיל לבין תגמולי המוסד לביטוח לאומי. (1) (2) מר מנחם שורץ, מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות. Cost & benefits of Occupational Safety and Health, Proceedings of European Conference The Hague, The Nederlands. May Three preliminary papers on the Economics of Occupational Safety and Health. Peter Dorman. Geneva April Chapter 1: The Cost of Accidents and Diseases * פרק ד ' פרסומים שימושיים 115

9 עלות הנגרמת על ידי חברים לעבודה של הנפגע לתאונת עבודה יש אפקט סביבתי. היא מעוררת סקרנות ועניין, ורבים עוזבים את עמדת העבודה כדי לראות מה ולמה קרה, ולאחר מכן מדסקסים זאת עם החברים. חלקם מלווים אף את הנפגע בדרכו לטיפול, ובהמשך יוצאים לבקר אותו. לכל בזבוזי זמן אלו ולעוד רבים נוספים יש, כמובן, מחיר. תאונות קלות, והן רבות ביותר, מטופלות במפעל עצמו. טיפול פירושו זמן, הן של הנפגע והן של המטפל. אם המטפל הוא חובש/ת בתוקף תפקידו הטיפול כלול במשכורתו; אך אם הוא מוצב במערך הייצור ומבצע את הטיפול כמטלה נוספת, הרי שאת עלות הפסדי הייצור בגלל זמנו המבוזבז על טיפול בנפגעים, יש לשייך ולצרף לעלות התאונות. עלות כוח אדם חלופי במסגרת זו יש לכלול את התשלום לחברת כוח אדם, המספקת כוח אדם חלופי; את הדרכת כוח עזר זה וכמובן, את ההפסדים הנגרמים מחוסר המיומנות של העובד החדש. עלות מוצרים במסגרת זו נכללים כל המוצרים הנפגעים ו/או נפסלים כתוצאה מתאונות, בין שהן תאונות שנפגע בהם אדם, או כאלה המסתיימות רק בנזק חומרי. במסגרת זו ניתן לכלול ולחשב את המוצרים הפגומים והפסולים, שמייצרים עובדים חדשים באותה תחנת עבודה בה עבד מי שנפגע בתאונת העבודה. במסגרת זו כלול גם ההפסד הנובע מירידה בתפוקה. כלומר, כל המוצרים שהמפעל לא ייצר עקב ציוד שהושבת בתאונות. עלות מכונות ומתקנים עלות החלפת חלקים פגומים ותשלום עבור עבודות שיפוץ של ציוד ומכונות שנפגעו עקב תאונות, ולעיתים אף תשלום בגין שכירת ציוד חליפי. פרק ד ' פרסומים שימושיים 116

10 שונות פגיעה במורל העובדים מקרים בהם התנאים הסביבתיים השוררים במפעל או במחלקה מסוימת ידועים או חשודים כגורמי מחלות, גורמים לפגיעה במורל העובדים וכתוצאה מכך לירידה בתפוקה ובאיכות. תשלום קנסות, הפסדי בונוס תשלום קנסות בגין איחור במועדי אספקה, עקב תאונה שגרמה לחוסר כוח אדם מיומן, או להציגה??? הייצור. הצד השני של אותו מטבע, הוא הפסד בונוס שהובטח, בגין עמידה בלו"ז או הקדמתו. במערך גידול בפרמיות ביטוח חלק מהנזקים הנגרמים מתאונות עבודה מכוסה על ידי חברות הביטוח. מכאן ברור שכאשר עולה שיעור תאונות העבודה במקום מסוים, עולה הפרמיה שהמפעל נדרש לשלם. ובכמה זה מסתכם? במחקרים שנערכו במדינות מערביות ניסו החוקרים להגיע לתוצאות מוסכמות. אחת הדרכים היותר מקובלות לחישוב היא לערוך השוואות ולחשב את היחס שבין העלות למבטחי תאונות העבודה, לבין העלות הבלתי מבוטחת שהמפעלים נושאים בעולה. התוצאות שהגיעו ממגוון חוקרים, מצביעות על כך שמול יחידת מטבע אחת ששילמו המבטחות, (במקרה שלנו בישראל זהו המוסד לביטוח לאומי), יש למפעלים הוצאה של 37 יחידות מטבע. בישראל בשנת 2001, ענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי הוציא/שילם סך של 2,518,000,000 ש"ח (כ 2.5 מיליארד ש"ח). על פי חישוב מינימלי, מגיעה העלות הבלתי מבוטחת להיקף של ) 7,553,000,000 מעל 7.5 מיליארד ש"ח). באותה שנה איבד המשק, כתוצאה מתאונות עבודה ומחלות מקצוע, כ 3,000,000 ימי עבודה. מכאן, שעלות הנזק הממוצע הנגרם מיום היעדרות, הנובע מתאונות עבודה, עומד על: 7,553,000,000 3,000, ש"ח = כלומר, אם במפעל בינוני נעדרו במהלך שנה, עקב תאונות עבודה, 10 עובדים כל אחד ל 10 ימים, הרי שמדובר ב 100 ימי היעדרות, והנזק למפעל יהיה 250,000 ש"ח. פרק ד ' פרסומים שימושיים 117

11 כל כך ברור שנזק בהיקף כזה הנו משמעותי ביותר למפעל בינוני, ולמרות זאת מפליא כיצד ההנהלה אינה ערה לכך ולא פועלת למניעתו. לדעתי, הסיבות העיקריות לתמונת מצב זו נעוצות בגורמים הבאים: א. לא נערך רישום ואין מעקב אחר תאונות העבודה במפעל, משקל. ולכן התאונות נתפסות כמקריות ולא בעלות ב. נזקי התאונות בין שנפגע בהן עובד או רק נגרם נזק למוצר, לציוד או למכונה אינם נרשמים ואינם נצברים בצורה שיטתית. ג. קיים קושי אובייקטיבי להצביע על זיקה חד משמעית בין גורם לתגובה, המשתתפים בתאונה. קושי הנובע מריבוי הגורמים ד. קיים קושי אובייקטיבי לערוך השוואה בין המפעל לבין מפעלים אחרים באותו ענף, בגלל שונות גדולה בין המפעלים. העובדות והנתונים הנ"ל יוצרים מצב שהמפעל מוסיף לעלויות המוצר גם את עלות תאונות העבודה ומחלות המקצוע. במילים אחרות, המפעלים מייצרים סחורות ותאונות ואנו, הצרכנים, משלמים את המחיר. מבחינת המפעל, לכאורה, אין בעיה במישור הכלכלי, אך בשוק גלובלי תחרותי, מצב זה מקטין את כושר התחרות. נתון חשוב זה הוצג בהרחבה בכנס הנ"ל, שנערך בהולנד. נציגי התעשייה משוודיה ומהולנד ציינו, שהדרך שלהם להתחרות במוצרים ממדינות דרום אירופה, כוללת שמירה על רמת בטיחות גבוהה, שפירושה שיעור נמוך של תאונות עבודה כלומר, מוצר שאין צורך להעמיס עליו עלויות הנובעות משיעור תאונות גבוה, הוא מוצר תחרותי. (פברואר 2002) פרק ד ' פרסומים שימושיים 118

12 בדיקת עמידה בדרישות וגיהות בתעסוקה ת"י לניהול מערכות בטיחות.5 כללי א. רשימת הבידוק המופיעה בעמודים הבאים נועדה לארגונים הרוצים לבדוק את המידה בה הם עומדים בדרישות ת"י הרשימה נועדה כדי לזהות פערים בין דרישות התקן, למצב הנוכחי בארגון. רשימת הבידוק לא מתייחסת לרמת הבטיחות בפועל, אלא לרמה של ניהול הבטיחות והגיהות (קיום נהלים, הגדרת סמכויות ואחריות, הקצאת משאבים הולמים, תכנון וביצוע של הערכת סיכונים, ביצוע מדידות וניטורים וכדומה). רשימת הבידוק הנוכחית איננה מלאה ומפורטת, אך היא כוללת את כל המרכיבים העיקריים של דרישות התקן. היא מיועדת בעיקר לצורך ביצוע סקר ראשוני מקדים, וכן כדי לקבל מושג עד כמה הארגון עומד בדרישות של תקנים לבטיחות ולגיהות. לצרכים מעשיים של הכנה לקראת מבדק חיצוני עלפי התקן, ראוי להיעזר ברשימות בידוק מפורטות יותר, כגון אלו הניתנות לנרשמים לקבלת התעדה עלידי המכון המתעיד. עמידה בדרישות הקווים המנחים לניהול מערכות בטיחות ובריאות של ארגון העבודה הבינלאומי ארגונים שאינם מעוניינים בהתעדה עלידי גורם חיצוני, יכולים להקים מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה עלפי הקווים המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי אשר אומצו גם בישראל.(ILOOSH 2001) רשימת הבידוק הנוכחית נותנת מענה לרוב הדרישות של הקווים המנחים האלה, וניתן להשתמש בה, לפיכך, גם כדי לבדוק פערים בין מצב הארגון לדרישות הקווים המנחים. לארגונים המתכוונים להקים מערכת לפי הנחיות ארגון העבודה הבינלאומי, הוספנו בסוף רשימת המבדק הנוכחית כמה פריטים המתייחסים באופן ספציפי להמלצות הקווים המנחים. את הנוסח המלא של הקווים המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי ניתן להשיג באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות. הסבר למילוי: סמן X במקום המתאים. ציין "כן" אם הארגון עונה על הדרישות המפורטות בשורה, ו"לא" אם הוא לא עונה על כל או רוב הדרישות. אם בארגון יש רק מענה חלקי לדרישות, סמן "חלקי". במקרה כזה רצוי לציין ברשימה נפרדת (לא קיימת במנחה הנוכחי) אילו השלמות נדרשות במערכת ניהל הבטיחות כדי לעמוד בדרישות ת"י מומלץ לצלם את דפי רשימת הבידוק לפני המילוי פרק ד ' פרסומים שימושיים 119

13 א. רשימת בידוק לעמידה בדרישות ת"י לא חלקי כן נושא סעיף מדיניות: 4.2 קיימת מדיניות כתובה חתומה עלידי המנכ"ל או הנשיא, והמתייחסת לקביעת אחריות ומטרות, מחויבות לאיתור גורמי סיכון והערכת סיכונים, לשיפור מתמיד, ולעמידה בדרישות החוק, להקצאת משאבים הולמת לבטיחות ולגיהות המדיניות כוללת מחויבות לשיתוף עובדים והועברה לידיעת העובדים תכנון לזיהוי והערכת סיכונים: יש נהלים לאיתור והערכת גורמי סיכון בפעולות שגרתיות ולאשגרתיות, לכל הפעילויות, המתקנים והחומרים, והחלים גם על עובדי קבלן ומבקרים לכל הפעילויות, הנהלים מתייחסים לפעולות שגרתיות ולאשגרתיות, המתקנים והחומרים, וחלים גם על עובדי קבלן ומבקרים הנהלים מפרטים את שיטות הזיהוי וההערכה, וביצוען יזום מראש ולא רק בעקבות תאונה תוצאות האיתור והערכת סיכונים מתועדות, ומשתמשים בהן לצורך קביעת מטרות ויעדים בבטיחות, קביעת הדרכות עובדים, וקביעת בקרות תפעוליות מתבצע מעקב ביצוע אחר ההמלצות הנובעות מתהליכי איתור והערכת סיכונים, ובדיקת יעילות הנהלים והבקרות להפחתת סיכונים תכנון לדרישות על פי דין ודרישות אחרות: יש נהלים המבטיחים זיהוי מעודכן של דרישות חוקיות החלות על המפעל מוסרים לעובדים ולאחרים בעלי עניין מידע רלוונטי בנוגע לדרישות החוק תכנון מטרות של בטיחות וגיהות תעסוקתית: נקבעו מטרות בכל יחידה רלוונטית, עלפי תוצאות איתור והערכת הסיכונים המטרות הולמות את דרישות החוק, ואת יכולת המפעל לממשן תכנון תוכנית ניהול הבטיחות והגיהות תעסוקתית: קיימת תכנית ניהול המפרטת סמכויות ואחריות להשגת מטרות ולביצוע התכניות, לו"ז ומשאבים, תכנית הניהול מעודכנת לפי הנעשה, ומשווים מטרות שנקבעו להישגים בפועל מבנה ואחריות: הוגדרו התפקידים, האחריות, והסמכויות של העובדים, בקשר לבטיחות ולגיהות חבר מההנהלה הבכירה מונה לעמוד בראש מערך הבטיחות והוגדרה אחריותו משאבים תקציבים, (כ"א, ההנהלה מספקת את המשאבים הדרושים טכנולוגיים) פרק ד ' פרסומים שימושיים 120

14 סעיף נושא כן חלקי לא הדרכה, מודעות וכשירות: קיימים נהלים המבטיחים כי כל העובדים יקבלו הדרכות מתאימות בנושאי בטיחות, תוך התחשבות במגבלות שפה ותפקיד, ואופי הסיכונים בעבודת העובד הדרכה מתייחסת גם לתגובה במצבי חירום התייעצות ותקשורת: קיימים נהלים המבטיחים כי מידע רלוונטי בבטיחות מועבר מהארגון לעובדיו קיימת מסגרת וסידורי התייעצות מתועדים עם העובדים, והם מעורבים בפיתוח ובסקירה של מדיניות הבג"ת ונהלי איתור, הערכה ושליטה בסיכונים העובדים מיוצגים בדיוני הנהלה על הבג"ת, ויודעים מי נציגיהם (כולל בסקר ההנהלה התקופתי) תיעוד: המידע של מערכת הבג"ת מתועד, ומאפשר הפנייה למסמכים רלוונטיים בקרת תיעוד: יש נהלים לבקרת המסמכים, ומהדורה עדכנית זמינה היכן שמתבצעות פעולות בקרה תפעולית: זוהו כל הפעילויות והתהליכים הקשורים לסיכונים יש תכנון הולם וכן נהלים המתייחסים לפעילויות ולתחזוקה של תהליכים מסוכנים, והנהלים מכילים קריטריונים תפעוליים כולל צורך בהיתרים יש נהלים המתייחסים לסיכוני בג"ת בעת רכש של סחורות, שירותים וציוד (תכן) לתכן של מקום העבודה, תהליכים, יש נהלים המתייחסים לעיצוב מתקנים היערכות ותגובה למצבי חירום: קיום תוכניות ונהלים לזיהוי היתכנות של מצבי חירום קיימים נהלים לתגובה בעת מצבי חירום, כולל צוות חירום שקיבל הכשרה, תוכניות פינוי, קשר עם גורמי חוץ, טיפול באירועים כימיים קיימים נהלים והתקנים כדי למזער את הפגיעה במקרה של מצבי חירום נערכים תרגולים של צוות החירום ותגובות בעת מצב חירום (במידת האפשר) קיים ציוד חירום נדרש, והוא מתוחזק כיאות בדיקה ופעולה מתקנת: מדידה וניטור קיימים נהלים למדידה וניטור של ביצועי הבג"ת, ולמדידת הושגת מטרות הבג"ת מוגדרים ונרשמים מדדים איכותיים וכמותיים המודדים עמידה ביעדים, כולל בדרישות החוק, וכן מדדי אירועים ותאונות ציוד מדידה הדורש כיול מתוחזק כנדרש, עם רישום פרטי כיול פרק ד ' פרסומים שימושיים 121

15 לא חלקי כן נושא סעיף תאונות, אירועים, אי התאמות, ופעולות מתקנות ומונעות: "כמעט קיימים נהלים לדיווח ולחקירה של אירועים, תאונת, ומקרים של תאונה" כל אירוע או תאונה נחקרים, והתוצאות מלוות בהמלצות לפעולות מתקנות קיימים נהלים למעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות, ולבדיקת האפקטיביות של הפעולות המתקנות, והשלמתן באם נדרש קיימים נהלים הקובעים כי פעולות מתקנות לא ייושמו לפני שבוצע עבורם תהליך של זיהוי גורמי סיכון והערכת סיכונים רשומות וניהול רשומות: יש נהלים לזיהוי תחזוקה והפצה של רשומות בג"ת ותוצאות מבדקים וסקרים רשומות בג"ת קריאות, ניתנות לזיהוי, מאוחסנות כך שהן ניתנות לאיחזור ומוגנות בפני נזק או אבדן מבדק: יש תכניות ונהלים לביצוע מבדקים תקופתיים של המערכת, והם בודקים אם המערכת מתאימה לתכנון ולדרישות התקן, מיושמת כהלכה, ואם היא אפקטיבית להגשמת המדיניות והמטרות של הארגון נהלי המבדקים כוללים סקירת תוצאות ממבדקים קודמים תוצאות המבדקים נמסרות להנהלה סקר הנהלה: מתקיים סקר ההנהלה אחת לתקופה, במרווחי זמן שנקבעו מראש סקר ההנהלה מתייחס במידת הצורך לשינוי מדיניות, מטרות, ומרכיבי מערך הבג"ת, ומגיב באופן מעשי על תוצאות מבדקים והשתנות נסיבות תוצאות המבדקים נמסרות להנהלה פרק ד ' פרסומים שימושיים 122

16 ב( ג( ד( א( (ILO OSH 2001) ב. בדיקת עמידה עלפי הקווים המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי סעיף נושא כן חלקי לא אחריות ונשיאה באחריות: הבטיחות היא באחריות מנהלי העבודה היכן שמתאים תכניות לקידום בריאות: יש לקיים תוכניות לקידום בריאות ומניעת פגיעות כשירות והדרכה: יש להעריך את קליטת והבנת החומר המועבר בהדרכת בטיחות סקר ראשוני: יש לקיים סקר ראשוני (לפני הקמת מערכת ניהול הבטיחות) שיכלול זיהוי דרישות כל דין, זיהוי והערכת סיכונים, ניתוח נתונים של סקרי בריאות שליטה בגורמי סיכון: אמצעים מונעים ייושמו על פי ההירארכיה הבאה: ( סילוק הגורם, ( הגנה על מקור הסיכון (רצוי הנדיסת), ( מזעור הסיכון ע"י תכנון העבודה ואמצעים מנהליים, ( ציוד מגן קבוצתי, ואם לא ניתן ציוד מגן אישי ניהול שינויים: הערכת השפעה על הבטיחות של שינויים פנימיים וחיצוניים, ונקיטה בהליכי הערכת סיכונים ופעולות מונעות לפני ישום השינויים סקר בריאות עובדים: פעולות ניטור יכללו גם סקר של בריאות העובדים עלידי ניטור רפואיחות והגיהות סיבות שורשיות לאי התאמות: יש לנתח ולזהות סיבות שורשיות לכל אי התאמה או סטיה מתקנות או נהלי הבטיחות והגיהות, וכן לכל תאונה או אירוע (ס' ) פרק ד ' פרסומים שימושיים 123

<E3F320EEE9E3E920EEF D20F8F9E9EEFA20FAE9E5E220ECE1E9F6E5F220EEE1E3F720E1E8E9E7E5FA20E5E2E9E4E5FA20FAF2F1E5F7FAE9FA20EBE5ECEC20F2E3F7E5F0E920E4F

<E3F320EEE9E3E920EEF D20F8F9E9EEFA20FAE9E5E220ECE1E9F6E5F220EEE1E3F720E1E8E9E7E5FA20E5E2E9E4E5FA20FAF2F1E5F7FAE9FA20EBE5ECEC20F2E3F7E5F0E920E4F רשימת תיוג לביצוע מבדק למערכת ניהול בטיחות ו תעסוקתית (בג"ת) כולל הקווים המנחים של + ILO והחידושים 18001 4.2 מדיניות בג"ת מתאימה לאופיים וגודלם של סיכוני הבג"ת של הארגון. כוללת מחויבות לשיפור מתמיד. כוללת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Microsoft Word - t-174.icl.doc

Microsoft Word - t-174.icl.doc המוסד לבטיחות ולגיהות מרכז מידע ואינטרנט רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, תל-אביב 61010 טלפון: 03-5266455 פקס: 03-5266456 *9394 e-mail: info@osh.org.il חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה מאת: ד"ר מיכאל מהרי"ק 1. הצגה תמציתית של הגישה 1 "חשיבה שיטתית בבטיחות" היא גישה של ניהול הבטיחות באמצעות בקרה שיטתית על הסיכונים הכרוכים בפיתוח ובהפעלה של מערכות ותהליכים.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה  תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד