קונצרט פתיחת עונה החוויה הקולית Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri האנסמבל הקולי הישראלי מנהל מוסיקלי יובל בן עוזר תזמורת בארוקדה מנהל מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "קונצרט פתיחת עונה החוויה הקולית Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri האנסמבל הקולי הישראלי מנהל מוסיקלי יובל בן עוזר תזמורת בארוקדה מנהל מ"

תמליל

1 קונצרט פתיחת עונה החוויה הקולית Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri האנסמבל הקולי הישראלי מנהל מוסיקלי יובל בן עוזר תזמורת בארוקדה מנהל מוסיקלי עמית טיפנברון נעם אבידן, תום בן ישי, לירון גבעוני סופרן אלון הררי אלט לירן קופל, דניאל פורטנוי טנור יואב וייס בס יובל בן עוזר מנצח שלישי 20:30,14/10/21 חמישי 12:00,16/10/21 שני 20:30,18/10/21 שני 20:30,18/10/21 משכן למוסיקה ואמנויות רעננה: כנסיית סט. ג'ון, חיפה: מוזיאון תל אביב לאמנות: האולם המקוון: שידור חי

2 Dieterich Buxtehude: Membra Jesu Nostri דיטריך בוקסטהודה: איבריו של ישו שלנו I Ad pedes I אודות הרגליים סונטה )כלית( 2. Concerto (Choir): Ecce super montes הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום (Nahum 1:15) )נחום )15,1 3. Choir: Salve mundi salutare הלל גואל העולם 4. Aria (S2): Clavos pedum, plagas duras המסמרים ברגליך 5. Aria (Bass): Dulcis Jesu, pie Deus ישו מתוק, אל רחום.6 Concerto (Choir): Ecce super montes הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום II Ad genua II אודות הברכיים סונטה )כלית( 2. Concerto (Choir): Ad ubera portabimini (Isaiah 66:12) על צד תינשאו ועל ברכיים תשתעשעו )ישעיהו ס"ו, 12( 3. Aria (Tenor): Salve Jesu, rex sanctorum הלל למלך הקדושים 4. Aria (Alt): Quid sum tibi responsurus מה אני כי אענך? 5. Trio (SSB): Ut te quaeram mente pura בלב טהור אבקשך.6 Concerto (Choir): Ad ubera portabimini על צד תינשאו ועל ברכיים תשתעשעו III Ad manus III אודות הידיים סונטה )כלית( 2. Concerto (Choir): Quid sunt plagae istae (Zechariah 13:6( מה המכות האלה בין ידיך )זכריה י"ג, 6( 3. Aria (S1): Salve Jesu, pastor bone הלל לרוענו הטוב 4. Aria (S2): Manus sanctae, vos amplector ידיים קדושות 5. Trio (ATB): In cruore tuo lotum בידיך המדממות אפקיד עצמי 6. Concerto (Choir): Quid sunt plagae istae מה המכות האלה בין ידיך IV Ad latus IV אודות הצדדים סונטה )כלית( 2. Concerto (Choir): Surge, amica mea (Song of Solomon 2:13 14) קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך )שיר השירים ב', ( 3. Aria (S1): Salve latus salvatoris הלל לצידו של הגואל 4. Aria (ATB): Ecce tibi appropinquo הנה אקרב אליך 5. Trio (S2): Hora mortis meus flatus בשעת מותי.6 Concerto (Choir): Surge, amica mea קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך V Ad pectus V אודות החזה סונטה )כלית( 2. Concerto (Choir): Sicut modo geniti infantes rationabiles כעוללים אשר בקשו חלב זך )אגרת פטרוס הראשונה פרק 2-3( 2: ) 1 Peter 2:2 3( 3. Aria (Alt): ectus mihi confer mundum הלל לגואלנו 4. Aria (T): Manus sanctae, vos amplector חזה טהור הענק לי 5. Aria (B): Ave, verum templum Dei תבורך האמת האלוהית 6. Concerto (Choir): Sicut modo geniti infantes כעוללים אשר בקשו חלב זך rationabiles VI Ad cor VI אודות הלב סונטה )כלית( 2. Trio (SSB): Vulnerasti cor meum (Song of Solomon 4:9) ליבבתיני אחותי כלה )שיר השירים ד', 9( 3. Aria (S1): Summi regis cor, aveto ליבו של מלך המלכים 4. Aria (S2): Per medullam cordis mei דרך ליבי החוטא

3 מליבי אני בוכה 5. Aria (B): Viva cordis voce clamo ליבבתיני אחותי כלה 6. Trio (SSB): Vulnerasti cor meum VII Ad faciem VII אודות הפנים סונטה )כלית( 2. Concerto (Choir): Illustra faciem tuam super האירה פניך על עבדיך הושיעני בחסדך servum tuum (Psalms 31:17( )תהילים ל"א, 17( ראש מדמם בכתר קוצים 3. Trio (ATB): Salve, caput cruentatum כשתבוא שעת מותי 4. Aria (Alt): Dum me mori est necesse כשתפקוד עלי ללכת 5. Choir: Cum me jubes emigrare אמן 6. Concerto (Choir): Amen סולנים: סופרן: נעם אבידן, תום בן ישי, לירון גבעוני אלט: אלון הררי טנור: לירן קופל, דניאל פורטנוי בס: יואב וייס ~ ivocal.co.il האנסמבל הקולי הישראלי ~

4 Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri דיטריך בוקסטהודה: איבריו של ישו שלנו דיטריך בוקסטהודה ) ( נודע בעיקר כמלחין וכנגן מבריק של מוסיקה לעוגב. ואכן, בהקשר לנגינתו בעוגב, מפורסם הוא הסיפור על באך הצעיר, שהלך לעיר ליבק, שבה שימש בוקסטהודה כאורגניסט בכנסיית מריה הקדושה, כדי להאזין לנגינתו וללמוד ממנו. באך שהה בליבק זמן ארוך בהרבה משמעסיקיו התירו לו, ולאחר שחזר, ניכרה ביצירותיו של השפעתו של בוקסטהודה. בוקסטהודה היה גם המלחין החשוב ביותר של מוסיקה ווקאלית בגרמניה במאה השנים המפרידות בין היינריך שיץ לבין באך. פרי יצירתו הווקאלית עשיר אף יותר מזה המיועד לעוגב למעלה מ- 100 חיבורים רובם לטקסטים בגרמנית וקצתם לטקסטים בלטינית. הם נשמרו בעיקר הודות לגוסטב דובן, ידידו ומעריצו של בוקסטהודה, שהיה המנהל המוסיקלי של חצר המלך השוודי בשטוקהולם. דובן רחש כבוד כה רב ליצירתו של בוקסטהודה עד שהעתיק את יצירותיו למשמרת בספריית הארמון. שם אכן התגלו רוב הקנטטות של בוקסטהודה, וביניהן היצירה שלפנינו, שהוקדשה לידידו דובן בשנת יצירה זו, 'כליל קנטטות' - מבנה ייחודי אצל בוקסטהודה- מורכבת מ- 7 קנטטות קצרות, אשר כל אחת מהן מוקדשת לאיבר אחר מאיבריו של ישו בהיותו מוקע על הצלב: רגליו, ברכיו, ידיו, צידו, חזהו, ליבו ופניו. הקנטטות כתובות להרכב מצומצם אנסמבל קולי וכלי מיתר, על פי מזמור מהמאה ה- 13 של ארנולף דה לוואן. המזמור הוא בן שבעה חלקים ולכל חלק 10 עד 14 בתים. בוקסטהודה בחר לכל אחת מהקנטטות רק שלשה בתים מתוך החלק המתאים לה. הבחירה במספר שבע ייצגה אבל ויגון )בדומה ל"דמעותיו של סן פייטרו" מאת אורלנדו די לאסו, או "שבע הדמעות" של ג'ון דאולנד(. כל הקנטטות הן בעלות מבנה דומה: מבוא כלי )סונטה(, קונצ'רטו, אריות סולניות, חזרה על הקונצ'רטו. הסונטה הפותחת מכינה את המאזין להקשר הרגשי של הטקסט שאחריה, וטקסט זה מואר ע"י המוסיקה באופן שהמסר שהוא נושא יהיה בהיר ככל האפשר, לעתים מתוך גישה דרמטית. אחרי המבוא הכלי, מגיע קונצ'רטו קולי, בדרך כלל עם ליווי כלי. צורה זו היתה אהובה מאד על המלחינים הגרמנים הגדולים של המאה ה- 17, כגון שיין ושיץ. הקונצ'רטו לא נכתב לטקסט המקורי של המזמור, אלא לפסוק שנוסף מהתנ"ך )חוץ מפסוק אחד מהברית החדשה( ואשר כנראה נבחר ע"י בוקסטהודה עצמו. כל פסוק מתייחס לאיבר המתואר במזמור ובקנטטה. הקשר אינו רק מילולי אלא גם נושאי: למשל, בקנטטה,IV כפי שהיונה מוצאת מסתור בחגוי הסלע, כך הנשמה הגוועת מרחפת להיחבא בפצע הפעור בצידו של ישו. מבחינה מוסיקלית, הקונצ'רטו כתוב לקולות המחקים אחד את משנהו, ו'משוחחים' ביניהם בפוליפוניה אופיינית. הגישה היא דרמטית, תוך הבלטת הטקסט ע"י שימוש בדיסוננסים, טונים שוהים, הפסקות רטוריות וחזרות, וגם שימוש בתיאור צלילי של הטקסט. כך למשל מתארת המוסיקה את הרגליים הטופפות ומטפסות על ההרים בפסוק "הנה על ההרים רגלי המבשר". כל אלה, כדי לחרוט את המסר בלבבות המאזינים. קטעי הסולנים שאחרי הקונצ'רטו הם ליריים יותר, בהשפעת החריזה והרגולריות של המזמור הימי-ביניימי. ההתפתחות המלודית היא עדינה וקטעים כליים מופיעים בין הבתים ומדגישים את הסימטריה התכנית. האריות כתובות לקול יחיד, כדי לבטא בדרך מונולוגית את קולו של המאמין. למרות שהתוכן המילולי של המזמור מבטא רגשות בצורה עזה וגלויה הרבה יותר מאשר הטקסט התנ"כי היבש יחסית, בוקסטהודה בוחר להעניק אופי דרמטי דווקא לקונצ'רטו ואת האריה הוא מותיר פשוטה, כמעט מדיטטיבית. בסוף כל קנטטה חוזר הקונצ'רטו ומעניק סימטריה נוספת למבנה שלה. יוצאת דופן היא הקנטטה האחרונה, בה חזרת הקונצ'רטו מוחלפת במילה "אמן". המבנה הייחודי של היצירה, העוברת מהרגליים אל הלב, ויופיה של המוסיקה, מעניקים ליצירה כולה ממד רגשי עמוק המביא את המאזין להבנה ולהזדהות עם הסבל האנושי באשר הוא. עודד עמיר

5 Membra Jesu Nostri (BuxWV 75) Ad Pedes Ecce super montes pedes evangelizantis et annunciantis pacem. (Nahum 1:15) Salve, mundi salutare, Salve, Jesu care, Cruci tuae me aptare Vellem vere, tu scis quare, Da mihi tui copiam. Clavos pedu, plagas duras, Et tam graves impressuras Circumplector cum affectu, Tuo pavens in aspectu, Tuorum memor vulnerum. Dulcis Jesu, pie deus, Ad te clamo licet reus, Praebe mihi te benignum, Ne repellas me indignum De tuis sanctis pedibus. Ecce super montes pedes evangelizantis et annunciantis pacem. Ad Genua Ad ubera portabimini, Et super genua blandicentur vobis. Salve Jesu, rex sanctorum, Spes votiva peccatorum, Crucis ligno tanquam reus, Pendens homo, verus deus, Caducis nutans genibus. Quid sum tibi responsurus, Actu vilis corde durus? Quid rependam amatori, Qui elegit pro me mori, Ne dupla morte morerer. Ut te quaeram mente pura, Sit haec mea prima cura, איבריו של ישו שלנו )מס' 75 ברשימת יצירות בוקסטהודה( אודות הרגליים הנה על-ההרים רגלי מבשר משמיע שלום )נחום.)15 :1 הלל, מושיע העולם, הלל, ישו היקר, לו אך יכולתי להיות על הצלב תחתך, הן יודע אתה מדוע, אנא הענק לי מכוחך. את המסמרים ברגליך, צלקותיך הקשות, הסימנים האכזריים המוטבעים בבשרך אחבק ברגש, מתייסר למראך, תודעתי מלאה את פצעיך. ישו המתוק, אל רחום, אליך אקרא, אף כי פושע אני, התגלה אלי ברחמיך, אל נא תדחני, שאיני ראוי, מרגליך הקדושות. הנה על-ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. אודות הברכיים על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו )ישעיהו ס"ו,.)12 הלל לישו, מלך הקדושים, תקוות נדרם של החוטאים, על עץ הצלב, כמו פושע, תלוי אדם, באמת אל, מתנודד על ברכיו הכושלות. מה אני כי אענך, שפל במעש, קשה לב? איך אגמול לאהבתך, שבחרת למות למעני, למען לא אמות מוות כפול. לבקשך בלב טהור- תהא זו ראשית דאגתי.

6 Non est labor et gravabor, Sed sanabor et mundabor, Cum te complexus fuero. Ad ubera portabimini, Et super genua blandicentur vobis. Ad Manus Quid sunt plagae in medio manuum tuarum? Salve Jesu, pastor bone, Fatigatus in agone, Qui per lignum es distractus, Et ad lignum es compactus Expansis sanctis manibus. Manus sanctae, vos amplector Et gemendo condelector, Grates ago plagis tantis, Clavis duris, guttis sanctis, Dans lacrimas cum osculis. In cruore tuo lotum Me commendo tibi totum, Tuae sanctae manus istae Me defendant, Jesu Christe, Extremis in periculis. Quid sunt plagae in medio manuum tuarum? Ad Latus Surge, amica mea, speciosa mea, et veni: Columba mea in foraminibus petrae, in caverna maceriae. Salve latus salvatoris, In quo latet mel dulcoris, In quo patet vis amoris, Ex quo scatet fons cruoris, Quo corda lavat sordida, Ecce tibi appropinquo, Parce Jesu, si delinquo, Verecunda quidem fronte, אין זה טורח או משא, אלא טוהר ומרפא, כאשר אחבקך. על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו. אודות הידיים מה המכות האלה בין ידיך )זכריה י"ג, 6( הלל לישו, רוענו הטוב, המותש מקרב, הקרוע מעץ הצלב, ומסומר לעץ כשידיו הקדושות פרושות. ידיים קדושות, אני לופת אתכן, מתוך גניחות, אושר אמצא בכן, אבוא אסיר תודה אל צלקות מרות אלה, למסמרים הקשים, לטיפות הקדושות, מערב דמעות בנשיקותי. שטוף בדמך, אפקיד עצמי כולי בידך, יהיו ידיך הקדושות מגן לי, ישו המשיח, בסכנות הקיצוניות ביותר. מה המכות האלה בין ידיך אודות הצד קומי לך רעיתי יפתי ולכי-לך; יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה )שיר השירים ב', 13-14( הלל, צידו של המושיע, בו נחבא דבש מתוק, בו מונח כח האהבה, ממנו נובע מעיין הדם, הרוחץ לבבות מזוהמים. הנה אקרב אליך, מחל לי, ישו, אם אכשל, נזוף פנים כפי שאני,

7 Ad te tamen veni sponte Scrutari tua vulnera. Hora mortis meus flatus, Intret, Jesu, tuum latus, Hinc expirans in te vadat, Ne hunc leo trux invadat, Sed apud te permaneat Surge, amica mea, speciosa mea, et veni: Columba mea in foraminibus petrae, in caverna maceriae. Ad Pectus Sicut modo geniti infantes rationabiles, et sine dolo (lac) concupiscite, ut in eo crescatis in salutem. Si tamen gustastis, quoniam dulcis et Dominus. Salve, salus mea, Deus, Jesu dulcis, amor meus, Salve, pectus reverendum, Cum tremore contingendum, Amoris domicilium. Pectus mihi confer mundum, Ardens, pium, gemebundum, Voluntatem abnegatam, Tibi semper conformatam, Juncta virtutum copia. Ave, verum templum dei, Precor miserere mei, Tu totius arca boni, Fac electis me apponi, Vas dives, Deus omnium. Sicut modo geniti infantes rationabiles, et sine dolo (lac) concupiscite, ut in eo crescatis in salutem. Si tamen gustastis, quoniam dulcis et Dominus. Ad Cor Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa, vulnerasti cor meum. אבוא אליך מרצוני, לבחון את פצעיך. בשעת מותי, נשימתי, תבוא נא פנימה אל צידך, בעוברה אליך קבלנה נא, אל יחדור לגופך ארי עז, אך תישאר נשמתי אתך. קומי לך רעיתי יפתי ולכי-לך; יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה. אודות החזה וכעוללים אשר נולדו מקרוב בקשו לשבוע חלב זך משדי בינה אשר עליו תגדלו לישועה. אם רק באמת ובתמים טעמתם כי טוב אדוננו )אגרת פטרוס הראשונה, ב', 2-3(. הלל, מושיעי האל, ישו המתוק, אהובי, הלל, חזה נערץ, אשר יוגע בו ברעדה, משכן האהבה. הענק לי חזה טהור, לוהב, מאמין, נכון לאנחות, רצון נכנע, שייענה לזה שלך, יחובר לשפע מעלותיך. תבורך, היכל האמת של האל, אתפלל לחסדך, אתה, אוצר כל טוב, עשה כי אגיע למעלת הנבחרים, כלי יקר, אלוהי הכל. וכעוללים אשר נולדו מקרוב בקשו לשבוע חלב זך משדי בינה אשר עליו תגדלו לישועה. אם רק באמת ובתמים טעמתם כי טוב אדוננו. אודות הלב לבבתיני, אחותי כלה, רעייתי, לבבתיני אחותי כלה )שיר השירים ד', 9(

8 Summi regis cor, aveto, te saluto corde laeto, te complecti me delectat et hoc meum cor affectat, ut ad te loquar, animes. Per medullam cordis mei, peccatoris atque rei, tuus amor transferatur, quo cor tuum rapiatur languens amoris vulnere. Viva cordis voce clamo, dulce cor, te namque amo, ad cor meum inclinare, ut se possit applicare devoto tibi pectore. לבו של מלך עליון, אברכך, אקדם פניך בלב עולץ, אושר לי לחבקך ולבי שואף לכך שתביאני לומר לך. מעומק לבי, לב של חוטא ופושע, מי יתן ואהבתך תינשא על ידי מי שחטף את לבך סובל מפצעי האהבה. אני קורא, בקול החי של הלב, לב מתוק, שכן אני אוהבך, להטות חסד ללבי כדי שיתמסר לך בחזה המוקדש לך. Ad Faciem Illustra faciem tuam super servum tuum; salvum me fac in misericrdia tua. Salve, caput cruentatum, Totum spinis coronatum, Conquassatum, vulneratum, Arundine verberatum, Facie sputis illita. Dum me mori est necesse, Noli mihi tunc deesse, In tremenda mortis hora Veni, Jesu, absque mora, Tuere me et libera. Cum me jubes emigrare, Jesu care, tunc appare, O amator amplectende, Temet ipsum tunc ostende In cruce salutifera. Amen. אודות הפנים האירה פניך על-עבדך הושיעני בחסדך )תהלים ל"א, 17( הלל, ראש מדמם, מכותר כולו בקוצים, מרוסק, מוכה, חבול במקל, פנים מגואלות ברוק. כשיבוא זמני למות, אל נא תרחק ממני, בשעת מותי הנוראה בוא ישו, אל תשתהה, הגן עלי ושחררני. כשתפקוד עלי ללכת, ישו יקר, הופע אז, הו אהוב, שלחבקו אשתוקק, גלה לי אז את עצמך, על הצלב המושיע. אמן. ~ ivocal.co.il האנסמבל הקולי הישראלי ~

9 צילום: דור אבן-חן צילום: דורון עובד האנסמבל הקולי הישראלי אשר חוגג 28 שנה לקיומו, ניצב בצמרת העשייה המקהלתית המקצועית בארץ. מאז נוסד בידי יובל בן עוזר, כבש את מקומו כגוף הקולי המוביל והאיכותי בישראל ואף זכה בפרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות למקהלות במלטה בספרד ובבלגיה. האנסמבל, המורכב מזמרים מקצועיים, מופיע במיטב האולמות והפסטיבלים בארץ בסדרת קונצרטים משלו וכן עם התזמורות המובילות בארץ, כשהוא זוכה להצלחה הן בקרב הקהל והן בקרב מבקרים ומוסיקאים. רפרטואר המוסיקה הקאמרית הקולית של האנסמבל משתרע ממוסיקת ימי הביניים ועד למוסיקה בת זמננו ובכלל זה יצירות אוונגרדיות והקלטות פס-קול לסרטים. האנסמבל הקולי הישראלי מופיע עם התזמורות המובילות בישראל ובהן הפילהרמונית הישראלית, הקאמרטה הישראלית ירושלים, התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית. לצד ההופעות תחת שרביטו של בן עוזר, האנסמבל מופיע עם מנצחים מן השורה הראשונה בעולם: פרידר ברניוס, ג'ון פול, אנדרו פארוט, אנתוני רולי, ואחרים. האנסמבל משתתף באורח קבוע בסדרות קונצרטים בערים הגדולות בארץ והוא נטל חלק בשלושה ביצועי בכורה בפסטיבל ישראל. כמו כן השתתף בפסטיבלים בינלאומיים בפורטוגל, גרמניה, צרפת, לוקסמבורג, סרדיניה, סלובניה, קוריאה, אוסטריה, ועוד. בנוסף לסדרת המינויים מקיים האנסמבל פרויקט שנתי "תוצרת הארץ" לביצוע בכורות של יצירות ישראליות על ידי מנצחים צעירים. האנסמבל הקולי הישראלי נתמך ע"י מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט, עיריית תל אביב-יפו, מפעל הפיס, קרנות ואנשים פרטיים וכן ע"י אגודת הידידים שלו. סופרן: נעם אבידן, שלי ברלינסקי, נעמי אנגל בריל, לירון גבעוני, תום בן ישי, לילי סולומונוב אלט: ערה גבעוני, נועה דורון, אביבית הוכשטטר, אלון הררי*, תמר לנדסברג טנור: אורי בצ'קו, גבריאל גולר, דניאל פורטנוי, לירן קופל בס: מתן גובר, יואב וייס, יואל סיון, רועי פרידמן, רונן רביד *זמר אורח מנהל מוסיקלי: יובל בן עוזר מנהלת כללית: טלי ציטיאט מתאמת זמרים: ערה גבעוני מנהל שיווק: טל רוזן יח"צ: משרד ענת מרומי תכניה ותרגומים: עודד עמיר. הכנת והקרנת כתוביות: דניאל תגר לבוש זמרות האנסמבל: רונן חן. תודה לנורית גורדון על עזרתה ועצתה לגבי לבוש הזמרות. מנצחו ומנהלו המוסיקלי של האנסמבל, יובל בן עוזר, הוא מהבולטים שבמנצחי המקהלה בישראל. כמנצח אורח ניצח על כל התזמורות החשובות בישראל ועל תזמורות ומקהלות באירופה ובדרום אמריקה. שימש כמנצח המקהלה בקונצרטי הפילהרמונית תחת שרביטיהם של גדולי המנצחים בעולם: זובין מהטה, ג'יימס לוויין, דניאל ברנבוים, אנטוניו פפאנו, דניאל אורן וג'וזפה סינופולי. יובל בן עוזר משמש גם כמנהל המוסיקלי של מקהלת הקבוץ הארצי והגיש את התוכנית "מקהלות" בקול המוסיקה. בנוסף לאלה, הוא יועץ ומרצה מבוקש בארגונים עסקיים בנושאי מנהיגות ועבודת צוות כחלק מתוכנית ייחודית המשלבת מוסיקה וניהול. ~ ivocal.co.il האנסמבל הקולי הישראלי ~

10 צילום: טל שחר תזמורת בארוקדה בניהולו המוסיקלי של עמית טיפנברון הוקמה ב על ידי קבוצה של נגנים סולנים שהשתלמו באקדמיות יוקרתיות למוסיקה עתיקה בחו"ל ושבו לישראל כדי להקים כאן תזמורת בארוק אותנטית. עם נגני בארוקדה נמנים בוני כלים המתמחים בבניית כלים תקופתיים ואף בנו את כלי הקשת המשמשים את נגני ההרכב. לבארוקדה קבוצת באסו- קונטינואו גדולה ומגוונת, שמעניקה מצע עשיר ותומך לכלי הסופרן ולזמרים, ומצלול מיוחד וצבעוני להרכב כולו.כפי שהיה נהוג בתקופת הבארוק, ההרכב פועל ללא מנצח. לכל נגן יש קול משלו, והמוזיקה היא תוצר אורגני של דיאלוג מפרה בין הנגנים. בדומה לאופן שבו התזמורת פועלת ללא מנצח, בארוקדה מתנהלת כקולקטיב: כל ההחלטות, מוזיקליות ואדמיניסטרטיביות, מתקבלות על ידי חבריה. בארוקדה אינה מגבילה את עצמה לביצוע מוזיקה מתקופות הבארוק והרנסנס, ומתנסה במוזיקה מתקופות שונות. אחת ממטרותיה היא להפיל את המחיצות המקטלגות ומפרידות בין המוזיקה הקלאסית לבין סגנונות אחרים, מתוך תפיסה ש"קלאסיקה" היא תו היכר של איכות שחוצה גבולות גיאוגרפיים, תקופות ותרבויות. לבארוקדה סדרת מנויים מצליחה ברחבי הארץ: מוזיאון תל אביב לאמנות, פסטיבל החורף באבו גוש, מרכז וייל כפר שמריהו וברפפורט חיפה. בארוקדה נתמכת על ידי משרד התרבות והספורט.ככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככ כנורות: שלומית סיון, רחל רינגלשטיין, סמדר שידלובסקי תאורבו: איתן הופר ויולה דה גמבה: סוניה נבות ויולה: נועה כץ, ויולונה: עמית טיפנברון צ'מבלו/עוגב: יזהר קרשון תאורבו: אופירה זכאי קונטרבס : אופיר בן ציון קונצרטי החוויה הקולית הבאים: קונצרט - 2 הרקוויאם מאת מוריס דורופלה האנסמבל הקולי הישראלי מנצח אורח: לואיס גורליק )ארגנטינה( פסנתר ואורגן: רביב לייבזירר הרקוויאם של המלחין הצרפתי מוריס דורופלה, בקולות אנושיים ועוגב, ובחלקו השני, שישה שירים אינדיאניים של המלחין קרלוס גואסטבינו וקטעים מאת אסטור פיאצולה, והייטור וילה-לובוס. הכנסייה הסקוטית, ירושלים: שישי 11:00 11/2/22, המשכן העירוני למוסיקה רעננה: 20:30 13/2/22, מוזיאון תל אביב לאמנות: שני 20:30 14/2/22, האולם המקוון, שידור ישיר: שני 20:30 14/2/22, קונצרט - 3 ערב עירוני עם יוני רכטר האנסמבל הקולי הישראלי מנצח: יובל בן עוזר נגנים וסולנים אורחים בכורה ליצירה חדשה ומסקרנת שכתב רכטר לאנסמבל זמרים, נגנים וסולנים. המשכן העירוני למוסיקה רעננה: 20:30 3/3/22, מוזיאון תל אביב לאמנות: ראשון 20:30, 6/3/22 האולם המקוון, שידור ישיר: ראשון 20:30 6/3/22, אולם רפפורט חיפה: שבת 20:30 19/3/22, קונצרט - 4 מחורף לקיץ האנסמבל הקולי הישראלי מנצח: יובל בן עוזר תכנית א-קפלה הפותחת "ליל שלג" של פולנק, ממשיכה ב"חורף" של דביסי, עוברת במוסיקה העוסקת באביב, ומסתיימת בקרני האור הניבטים משמונת שירי העם הצרפתיים מאת פולנק. המשכן העירוני למוסיקה רעננה: 20:30 26/4/22, הכנסייה הסקוטית, ירושלים: שישי 11:00 29/4/22, חיפה: שבת 12:00 30/4/22, מוזיאון תל אביב לאמנות: שני 20:30 2/5/22, האולם המקוון, שידור ישיר: שני 20:30 2/5/22, קונצרט - 5 וולט דיסני א-קפלה האנסמבל הקולי הישראלי מנצח: יובל בן עוזר חגיגה לכל המשפחה המוקדשת כולה לשירים מתוך סרטי וולט דיסני: שלגיה ושבעת הגמדים, היפה והחיה, בת הים הקטנה, מלך האריות ועוד. המשכן העירוני למוסיקה רעננה: 13:00 1/7/22, אולם רפפורט, חיפה: שבת 2/7/22, שעה תפורסם מוזיאון תל אביב לאמנות: ראשון 20:30 3/7/22, האולם המקוון, שידור ישיר: ראשון 20:30 3/7/22, רוכשי כרטיסים לקונצרט הערב יוכלו בסופו לרכוש מנוי לעונת בהשלמת ההפרש בלבד! ~ ivocal.co.il האנסמבל הקולי הישראלי ~

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE5E720E0E9F8E5F2E9ED20E0E5F7E8E5E1F E646F63>

<4D F736F F D20ECE5E720E0E9F8E5F2E9ED20E0E5F7E8E5E1F E646F63> אולם רפפורט טיילת דדו חוף קריית חיים 19:00 19:30 20:00 21:00 21:30 הצגה לילדים "3 חזירים" / תיאטרון טיקטינר הדרכה בתערוכות פתיחת התערוכה "קודש, אומנות, אסתטיקה" ההצגה "נדלן" / תיאטרון בית ליסין קרן פלס

קרא עוד

מוסיקה 2015 / 2016 המנוי הקלאסי של אלמא צלם: איתי סיקולסקי

מוסיקה 2015 / 2016 המנוי הקלאסי של אלמא צלם: איתי סיקולסקי מוסיקה 2015 / 2016 המנוי הקלאסי של אלמא צלם: איתי סיקולסקי צלם: איתי סיקולסקי "מן היפים באולמות ישראל, אם לא היפה שבהם" חגי חיטרון, הארץ אולם אלמא ידידות וידידים יקרים, מרכז האמנויות אלמא בזכרון יעקב פותח

קרא עוד

יוהן סבסטיאן באך והמוזיקה האמנותית בישראל יהודית כהן כאשר הוחלט ברשות השידור לפתוח את השידורים בימי האבל על רצח יצחק רבין בתשע תיבות הפתיחה של ה Dei A

יוהן סבסטיאן באך והמוזיקה האמנותית בישראל יהודית כהן כאשר הוחלט ברשות השידור לפתוח את השידורים בימי האבל על רצח יצחק רבין בתשע תיבות הפתיחה של ה Dei A יוהן סבסטיאן באך והמוזיקה האמנותית בישראל כאשר הוחלט ברשות השידור לפתוח את השידורים בימי האבל על רצח יצחק רבין בתשע תיבות הפתיחה של ה Dei Agnus )'שה האלוהים'( 1 מתוך המיסה בסי מינור של באך, היה בכך משום

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

xe

xe 7 ימים 24.04.19 תאריך יציאה: 17.04.19 חזרה לארץ: ***כולל ליל הסדר*** - בהדרכת: עומר שומרוני מבכירי מבקרי המוזיקה הקלאסית בישראל ומרצה מבוקש למוזיקה. מלמד בביה"ס למוזיקה באוניברסיטת ת"א ומגוון מוסדות נוספים.

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה שם הקורס: ספרות הפסנתר ג' התקופה הרומנטית Piano Literature 3 The Romantic Period שנתי, תשע"ז, 2016-2017 שו"ת, 4 ש"ס שם המרצה: פרופ'

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

7 תאריך יציאה: תאריך חזרה: ימים נירית בן יוסף - תושבת ברלין, מומחית לתרבות, להיסטוריה הברלינאית ולעברה היהודי של העיר. במהלך 30 שנו

7 תאריך יציאה: תאריך חזרה: ימים נירית בן יוסף - תושבת ברלין, מומחית לתרבות, להיסטוריה הברלינאית ולעברה היהודי של העיר. במהלך 30 שנו 7 תאריך יציאה: 4.06.2018 תאריך חזרה: 10.06.18 ימים נירית בן יוסף תושבת ברלין, מומחית לתרבות, להיסטוריה הברלינאית ולעברה היהודי של העיר. במהלך 30 שנות חייה בברלין הרחיבה נירית את תחום הדרכתה לערים שהיו

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

8 ימים תאריך יציאה: צוות ההדרכה: תאריך חזרה: מיכאל בר אל - אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר ביה"ס לתיירות שליד אוניברסיטת חיפה. יליד ר

8 ימים תאריך יציאה: צוות ההדרכה: תאריך חזרה: מיכאל בר אל - אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר ביהס לתיירות שליד אוניברסיטת חיפה. יליד ר 8 ימים תאריך יציאה: 16.09.2019 צוות ההדרכה: תאריך חזרה: 23.09.2019 מיכאל בר אל - אדריכל מוסמך הטכניון, בוגר ביה"ס לתיירות שליד אוניברסיטת חיפה. יליד רומניה ובקיא בשפתה, תרבותה ומנהגיה. "טייל בנשמתו" וצלם

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

טאליך

טאליך מנהל: קוסטין קנליס-אוליאר המרכז למוסיקה קאמרית: העונה ה- 72 תשע"ו 7025-7026 ניהול מוסיקלי והפקה: ד"ר רז בנימיני Chamber Music Centre: 27 th Season 2015-16 Music Director: Dr. Raz Binyamini Chamber Series

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

העונה ה 25 כשנגמרות המלים מתחילה המוסיקה קונצרט מס. 2 הנשמה האנושית מנדי רודן, מנצח גיא בראונשטיין, כינור דרור קרן, שחקן פליקס מנדלסון ) ( פתי

העונה ה 25 כשנגמרות המלים מתחילה המוסיקה קונצרט מס. 2 הנשמה האנושית מנדי רודן, מנצח גיא בראונשטיין, כינור דרור קרן, שחקן פליקס מנדלסון ) ( פתי העונה ה 25 כשנגמרות המלים מתחילה המוסיקה קונצרט מס. 2 הנשמה האנושית מנדי רודן, מנצח גיא בראונשטיין, כינור דרור קרן, שחקן פליקס מנדלסון )1809-1847( פתיחה תזמורתית "מלוזינה היפה", אופ. 32 חואן כריזוסתומו

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

עונה יוהאנס פסיון

עונה יוהאנס פסיון עונה 30 2013 2014 יוהאנס פסיון הקאמרטה הישראלית ירושלים מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון יועץ: יוסף ברדנשוילי חברי התזמורת כינור ראשון מתן דגן* נטשה שר* כרמלה ליימן** מיכאל בויאנר פאבל גלגנוב רומן יוסופוב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן עונה

מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן עונה מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן עונה 2020-2019 54 התזמורת הקאמרית הישראלית מייסודו של גארי ברתיני מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן הוועד המנהל עו"ד ישראל צור )יו"ר(, לאה ענבל דור, רוני דיסנצ'יק, אסנת טרבלסי, יחיאל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

2019/20 הקאמרטה הישראלית ירושלים 36 נס ציונה עונה

2019/20 הקאמרטה הישראלית ירושלים 36 נס ציונה עונה 2019/20 הקאמרטה הישראלית ירושלים 36 נס ציונה עונה חברי העמותה וחברי הוועד המנהל עו"ד יאיר גרין*, יו"ר אבנר אזולאי, יעקב אייזנר*, פרופ' רות ארנון*, פרופ' שלמה בידרמן, ד"ר יורם בלשר*, פרופ' אבי בן בסט, רו"ח

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Resident Conductor: Shmuel Elbaz תזמורת נתניה The Israel Netanya Kibbutz Orchestra מנהל מוזיקלי כריסטיאן לינדברג מנצח הבית: שמואל אלבז הקאמרית הקיבוצי

Resident Conductor: Shmuel Elbaz תזמורת נתניה The Israel Netanya Kibbutz Orchestra מנהל מוזיקלי כריסטיאן לינדברג מנצח הבית: שמואל אלבז הקאמרית הקיבוצי Resident Conductor: Shmuel Elbaz תזמורת נתניה The Israel Netanya Kibbutz Orchestra מנהל מוזיקלי כריסטיאן לינדברג מנצח הבית: שמואל אלבז הקאמרית הקיבוצית עונת הקונצרטים מספר 2016-2017 / 46 כריזמה סוחפת עונת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי כן, אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד לא... מי שישמע יבין 1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין שאצלנו "לא" הוא לא! No.3 עכשיו יש לנו בסיס ראשוני של

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מיריק שניר דברים לפני הקונצרט של ישרא וישמע בכפר בלום. 20/07/2015 כשנתיים רבין, רצח לאחר נערכה מדינת ישראל, לחגיגות יובל החמישים שלה. התזמורת הקאמרית לכבוד המאורע. הישראלית חיים המלחין אל פנתה פרמונט,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד