תכנית אב לשילוט מרכז העיר ירושלים שלב ב' עיצוב ראשוני 27 ביוני 2012 צוות תכנון תכנית אב לשילוט מרכז העיר ירושלים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תכנית אב לשילוט מרכז העיר ירושלים שלב ב' עיצוב ראשוני 27 ביוני 2012 צוות תכנון תכנית אב לשילוט מרכז העיר ירושלים"

תמליל

1 תכנית אב לשילוט מרכז העיר שלב ב' עיצוב ראשוני 27 ביוני 2012 צוות תכנון

2 תכנית אב לשילוט מרכז העיר שלב ב': עיצוב ראשוני 27 ביוני 2012 צוות התכנון ניהול: אביעד שר שלום, תכנון וניהול פרוייקטים סביבתיים השעורה 12, יפו, תל-אביב 68140, טל: , פקס: דוא"ל: תקשורת חזותית: ניב כשר, כשר תקשורת חזותית הכלניות 7, קרית טבעון, טל: , פקס: דוא"ל: אדיכלות נוף: אדר' רחל וינר, וינר-סינגר אדריכלות נוף ז'בוטינסקי 10, 92142, טל: , פקס: דוא"ל: wisi.co.il תנועה: אינג' רולי פלד, הנדסת תחבורה ותנועה יפתח 4, טל: , פקס: דוא"ל: מיפוי: ליאורה דרום, מיפוי GIS רח' בית חוגלה 5,, טל: דוא"ל: צוות מנחה אדר' עופר מנור, אדריכל העיר ככר ספרא 1 קומה 4, טל: דוא"ל: ליאור בר דור, סמנכ"ל חברת עדן, החברה לפיתוח קריית העירייה, ככר ספרא 2, ת.ד 32226, 91322, טל: פקס: : דוא"ל:

3 מבוא ההתמצאות בעיר מורכבת ביותר; המבנה העירוני איננו רשת פשוטה וברורה מאליה, קיימים בעיר "גבולות" מנטליים, אזורים בלתי חדירים לנהג שאינו מקומי והסדרי תנועה ייחודיים, פיזור של מוקדי עניין ומחוללי תנועה ברב שטח העיר, כל ההכוונה חייבת להיות ב 3 שפות וקיים קושי רב ליצור היררכיה מסודרת של יעדים. העברת מידע לציבור באמצעות שלטים ב מורכב לא פחות. קיים שפע של מידע ורצון עז של גופים רבים להנציח את המידע במרחב הציבורי, בין השאר כדי לצבור נקודות בתחרות בין נרטיבים שונים. העיר משופעת באירועים ופרנסי העיר מבקשים להנכיחם לאורך זמן ארוך ובמרחב רחב ככל האפשר. תוצאות ההתמודדות עם המורכבות הזאת לאורך 90 שנות שילוט מודרני ב, היא מערכת מעניינת מאוד מבחינה היסטורית וויזואלית, אך לא תמיד ממלאת את ייעודה, ולא תמיד אסתטית ומכובדת. המסקנות העיקריות של שלב א - ניתוח המצב הקיים היו: קיימים סוגים רבים של שלטים העונים על צורך דומה ריבוי הסוגים נובע מריבוי גופים עירוניים המציבים שלטים התיאום בין הגופים העירוניים המציבים שלטים אינו מנוהל לחלק גדול מהשלטים אין "אבא" לאחר הצבתם לא קיימת שפה עיצובית המאחדת בין סוגי השילוט השונים קיימים בעיר שרידים של שלטים מתקופת עבר שהפכו לחלק מהנוף העירוני ולא רצוי או ניתן להסירם שלב ב' של התכנית, שתמציתו מובאת בחוברת זאת, מגדיר את כל סוגי השלטים ב )אבות טיפוס(, את מיקומם הנכון במרחב הציבורי ואת העיצוב הראשוני שלהם. צוות תכנון תכנית אב לשילוט,

4 אפיון מערכת השילוט במרחב הציבורי ב מגזר ציבורי מגזר פרטי התמצאות מידע תשתית ציבורית תשתית פרטית א הדרכה לנהגים ב הדרכה להולכי רגל ג זיהוי ד קבוע ה זמני )הסברה( ו פרסום )זכיינים( חזיתות מסחריות מסלולי אופניים ג- 3 : שכונות הסבר תיירותי באנרים לוחות מודעות מכווני תלרוף 614 מסלולי הליכה שמות רחובות שילוט מורשת עיגולדים עמודורים 617 עמודי מפה billboards תמרורים הכוונה לחניונים שילוט בגשרים מפות שמות כיכרות שלט אתר עמודי שלמה פוסטרים פרסום בגשרים שילוט מתחלף פרטי ציבורי פרטי/ציבורי לא בתכנון בעבודה הנוכחית

5 התמצאות שכונות יעדים רשת עורקים מתחמי שוטטות מערכת ירוקה

6 רשת עורקים מערכת התנועה העירונית מבוססת על הגדרת הכניסות לעיר וחלוקה היררכית של צירי התנועה עפ"י תכנית האב לתחבורה שהוכנה לעיר. מערך דרכים זה מוביל אל מרכז העיר, חוצה אותה ומחבר בין שכונותיה. עליו בנוי נדבך נוסף של מערכת רחובות פנימית של תנועה בין השכונות. מורכבות העיר יוצרת פעמים רבות חפיפה בין מערכות, או לחילופין, היפוך בהיררכיה, כך שהרשת העירונית הירושלמית אינה רשת קוהרנטית וברורה ומייצרת אתגר גדול יותר לנושא הכוונת תנועה ליעדים השונים. למערך הדרכים ישנו אפיון אורבני הנובע מחתך הרחוב ואופי דפנותיו. אפיון זה, המופיע במדריך לתכנון רחובות של עיריית, מגדיר את חוקי המשחק של עיצוב חלל הרחוב והמרחב הציבורי, תוך ניסיון להתאמה בין התפקוד התנועתי לתפקוד האורבני של המרחב הציבורי. מערך שילוט ההכוונה המוצע בחוברת מתבסס על היררכיה זו ומגדיר אבות טיפוס שונים של שילוט להכוונת נהגים לפי המדרג התנועתי והאורבני של ציר התנועה בו הם ממוקמים.

7 שכונות אפיון אורבני נוסף של המתרחבת הוא היותה עיר של שכונות. להגדרה השכונתית )כאשר חלק מן ה"שכונות" הן פרבר בפני עצמו והחיבור אליהן הוא בעורקי תנועה נופיים בלבד( יש חשיבות גם באפיון הזהות המקומית וגם כחלק מההתמצאות בעיר.

8 מתחמי שוטטות העיר הינה יעד חשוב לתיירים ומבקרים מהארץ ומחו"ל. חלק מרכזי בהגדרת יעדי ההכוונה הוא מתחמי התיירות והתרבות בעיר, המושכים אליהם תנועת מבקרים זו. בהתאם לתפיסת התכנון האורבנית של העיר, הוגדרו מתחמים אלו כמתחמי שוטטות רגלית, כך שהמבקר המגיע אליהם, יחנה את רכבו ויגלה אותם בהליכה. תכנית האב מתייחסת למתחמים אלו במערכת שילוט נפרדת, המותאמת להליך ה"כניסה" למתחם, מציאת החניון, ה"פרידה" מהרכב והכוונת הולכי רגל ליעדים נבחרים.

9 אתרים ב קיימים יעדי תנועה רבים, המפוזרים ברחבי העיר, הן ברמה העירונית והן ברמה הלאומית. יעדים אלו מהווים נדבך נוסף במערך שילוט ההכוונה בעיר לנהגים ולהולכי רגל כאחד. ריבוי היעדים אינו מאפשר הכללתם כחלק ממערך שלטי ההכוונה לנהגים לכן, יש ליצור היררכיה ברורה בין היעדים, אשר תקבע את המרחק מהיעד שבו הם מתחילים להופיע על מערכת השילוט העירונית. לא כל היעדים יכולים להיכלל במערכת ההכוונה הציבורית. אתרים רבים בעיר ידועים בשמות רבים. מערכת הכוונה נהירה מחייבת קביעה רשמית של שם האתר, והאופן בו הוא מתורגם לאנגלית ולערבית, מתועתק לאותיות לועזיות מתועתק לאותיות לועזיות. כל האתרים בעיר חייבים להיות כלולים בשכבת GIS רשמית של עיריית, אשר תהיה המקור לכל מערכות המידע הרשמיות והפרטיות כאחד.

10 שטחים ירוקים נדבך חשוב במערכת העירונית היא מערך השטחים הפתוחים של העיר. מלבד היותם ריאות ירוקות חשובות, שטחים אלו מכילים מערך של שבילי הולכי רגל ואופניים, המייצרים את מערכת התנועה האלטרנטיבית של העיר ונותנים אפשרויות נוספות של תנועה ממקום למקום. התכנית מייחדת מערכת נפרדת להכוונת תנועה זו המשיקה למערכות התנועה המוטוריות ולשילוט ההכוונה התיירותי העירוני. תכנית שטחים פתוחים. מתוך תכנית אב

11 הארכיון הלאומי The National Archive Gan Sacher קריית המוזיאונים Museums' Campus תיאטרון القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater מסילת ישרים امللك جورج Mesilat Yesharim הארכיון הלאומי The National Archive Mahane Yehuda The Old City Alonim Nature Park Gan Sacher קריית המוזיאונים Museums' Campus Mahane Yehuda The Old City City Center City Center תיאטרון القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square Mahane Yehuda Hilel Independence Park Municipality HIS01 PN02 PN01 הארכיון הציוני القدس مسرح مسرح Zionist Archives פסטיבל הקולנוע הקולנוע פסטיבל רחוב עזה Gaza Street קריית המוזיאונים Museums' Campus תחנה מרכזית Central Bus Station שיטת קידוד אבות הטיפוס לשילוט אופן קידוד אבות הטיפוס השונים נעשה בהתאם לקבוצת השייכות שלהם: שילוט הדרכה, שילוט זיהוי וכן הלאה. האות הראשונה מייצגת את קהל היעד: )Vehicular) V לנהגים, )Pedestrian) P להולכי-רגל, )Bicycle) B לרוכבי אופניים. האות השנייה מייצגת את הפונקצייה של השלט. במובן זה, )Directional) D להכוונה, )Name) N לזיהוי. המספר, הוא מספר סידורי המייצג את ה הספציפי בתוך הקבוצה. לצורך העניין, קיימים שני אבות טיפוס לשילוט הדרכה לנהגים. שניהם יתחילו ב- VD, האחד ייקרא: VD01 והשני ייקרא:.VD02 אבות טיפוס קיימים, שלא שונו, או עוצבו מחדש, יישאו את שמם לפי לוח התמרורים החדש של משרד התחבורה )2010(. שילוט הדרכה וזיהוי לנהגים שלט הדרכה ליעדים בדרכים עירוניות )מש' התחבורה( 614 מכוון מואר מוקדם, הממוקם במפרדה בצירים ראשיים VD01 שלט הדרכה במדרכה בצירים משניים VD02 שלט מורה דרך בפנייה האחרונה ליעד )תואם 617( VD03 שלט מורה דרך בפנייה האחרונה לחניון באזור תיירותי )תואם 617( VD04 שלט הכוונה אלקטרוני לחניונים VD05 שלט זיהוי לשכונה, או מתחם בעיר ההיסטורית VN01 שלט זיהוי לרחוב על עמוד + מידע פרסומי בצומת דרכים VN02 שילוט הכוונה וזיהוי להולכי רגל ולרוכבי אופניים PD01 שלט הדרכה )שבשבת( + מפת התמצאות מתחמית PD02 שלט הדרכה )שבשבת( + מפת התמצאות מתחמית על עמוד ה רגיל הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה עדן Eden שלט הדרכה )טוטם( + מפת התמצאות אזורית בצמתי מפתח PD03 שלט הדרכה לאתר שהגישה אליו היא רגלית PD05 PN01 שלט זיהוי לרחוב על קיר בגבולות העיר ההיסטורית PN02 שלט זיהוי לרחוב על קיר מחוץ לגבולות העיר ההיסטורית HIS01 שלט זיהוי לרחוב המיועד לשימור או לשיחזור PR01 שלט זיהוי לאתר מורשת )לא אדריכלי( על קיר PR02 שלט זיהוי לאתר מורשת )לא אדריכלי( "דגל" PN03 שלט זיהוי לכיכר על קיר PN04 שלט זיהוי לכיכר על עמוד BD01 שלט הדרכה במפגש שביל אופניים עירוני עם מדרכה BD02 שלט הדרכה לרוכבי אופניים בפארקים מטרופוליניים مخيم يهوذا Machane Yehuda

12 א פרק א': שילוט הדרכה לנהגים מערכת שילוט הדרכה ברורה ויעילה הנה נדבך חשוב של ניהול תנועה ומהווה גורם חשוב ליעילות השימוש ברשת הדרכים. שילוט הדרכה נאות משפיע על התנהגות הנהגים מגביר את ביטחונם ויוצר סביבת התמצאות נוחה. במיוחד אמורים הדברים בעיר, המהווה מרכז שלטוני ומוקד משיכה היסטורי ברמה עולמית. היא מרכז עיקרי לוועידות וכינוסים כלכליים, מדעיים, תרבותיים, דתיים פוליטיים ואירועים כגון פסטיבלים ותערוכות ובה מרכזיים רפואיים, מרכזי עסקים, מסחר ובילוים, המושכים ציבור גדול המגיע ברכבו הפרטי, שהינו יעד ראשון לשילוט הדרכה ברור ויעיל. מטרות השילוט הדרכה: הכוונת נהגים ליעדים נבחרים ושיפור נגישות למוקדי פעילות חשובים הגברת בטיחות ונוחות הנסיעה ניצול יעיל של רשת הדרכים וחיסכון בזמן נסיעה מזעור השפעות סביבתיות שליליות שיפור בהירות המערכת ואיכות השרות לנהגים דרכי השגת המטרות: ארגון מערך מסלולי הנסיעה אל היעדים יצירת מסלולי הכוונה רציפים והמשכיים הכללת מידע שימושי וציון יעדים בולטים שיפור האסתטיקה הכללית והפחתת גודש השלטים ואי סדר החזותי אחידות הצורה וחומרים ואפשרות של אחזקה נאותה Mahane Yehuda העיר העתיקה The Old City מרכז העיר City Center Mahane Yehuda העיר העתיקה City פארק The Old אלונים Alonim Nature Park מרכז העיר City Center הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים הלל Hilel גן העצמאות Independence Park עירייה עדן Eden Machane Yehuda Mahane Yehuda Municipality Museums Campus VD04 VD03 VD05 VD02 VD01 614

13 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality 3 mm פרק א': שילוט הדרכה לנהגים 220 cm מבט על שלט הדרכה ליעדים בדרכים עירוניות )מש' התחבורה( הר הצופים גובה אות עברית: 10 ס"מ Mount Scopus מטרת השלט הכוונה ליעדים שונים בעיר. מיקום השלט בכבישים בעלי אופי בינעירוני בתחום השיפוט של תמשך הצבת השילוט הקיים על פי הנחיות משרד התחבורה. תכנית האב תגדיר הנחיות להצבת שילוט הסברה על עמודי ה, כך שיתואם אסטתית ופונקציונאלית לשילוט זה. יעדים לדוגמא הר הצופים הדסה עין כרם קריית המוזיאונים מרכז העיר הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר לוח אלומיניום צבוע 3 מ"מ מוצמד למסגרת אחורית מפרופיל אלומיניום ריבועי 3 ס"מ; המסגרת וחלקו האחורי של השלט צבועים גם הם גרפיקה במדבקות מ"א של 3M או שווה ערך הדסה עין כרם לוח אלומיניום צבוע 3 מ"מ מוצמד למסגרת אחורית מפרופיל אלומיניום ריבועי 3 ס"מ; המסגרת וחלקו האחורי של השלט צבועים גם הם גרפיקה במדבקות מ"א של 3M או שווה ערך Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus 220 cm 220 cm 450 cm 10 cm הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן חזית 1 מבט צד 2

14 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus מצב קיים 614 שלט הדרכה ליעדים בדרכים עירוניות )מש' התחבורה( הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן מצב מוצע אביעד שר-שלום / רחל וינר / רולי פלד / ניב כשר

15 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality פרק א': שילוט הדרכה לנהגים VD cm מכוון מואר מוקדם )תואם ) cm 180 cm 376 cm 30 cm מטרת השלט מפרט כיווני הנסיעה ליעדים השונים בתוך העיר ו/או ליציאה ממנה מיקום השלט/ הנחיות להצבה השלט יוצב במפרדה בדרך כלל במרחק מהצומת כיוצא מהמהירות התקרבות בציר. ככלל יש לסדר את היעדים באופן הבא: בפס העליון- שמאלה בפס האמצעי ימינה בפס התחתון ישר חלוקת הצבעים: רקע כחול: יעדים שמחוץ לאזור העירוני רקע ירוק: יעדים בתוך האזור העירוני רקע חום: אתר תיירות ניתן לרשום עד 3 יעדים, עם נדרש יותר ייעשה בשלט נוסף הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר מכוון מואר לביצוע ע" זכיין על צד אחד מידע הכוונתי צד שני משמש לפרסום 30 cm 10 cm Mahane Yehuda העיר העתיקה City פארק The Old אלונים Alonim Nature Park מרכז העיר City Center הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן חזית 1 מבט צד 2

16 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality מצב קיים תלפיות Talpiot גבעת שאול פארק אלונים Alonim Nature Park Givat Shaul Givat Ram גבעת רם VD01 מכוון מואר מוקדם הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן מצב מוצע

17 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality 125 cm 25 cm פרק א': שילוט הדרכה לנהגים לוח אלומיניום צבוע 2 מ"מ מכופף ל"מכסה" בעומק 3 ס"מ; מחוזק בפרופילי אלומיניום מאחור גרפיקה במדבקות מ"א של 3M או שווה ערך Mahane Yehuda העיר העתיקה The Old City 58 cm 3 cm 58 cm 7 58 cm VD02 שלט הדרכה מוקדם )תואם 614( מטרת השלט מפרט כיווני הנסיעה ליעדים השונים בתוך העיר ו/או ליציאה ממנה מיקום השלט/ הנחיות להצבה מרכז העיר City Center 450 cm 58 cm 7 השלט יוצב במדרכה או במפרדה במקום בולט במרחק מהצומת כיוצא מהמהירות התקרבות בציר. ככלל יש לסדר את היעדים באופן הבא: בפס העליון- שמאלה בפס האמצעי ימינה בפס התחתון ישר סמל העיר בחיתוך לייזר, מודבק ע"ג העמוד חלוקת הצבעים: רקע כחול: יעדים שמחוץ לאזור העירוני רקע ירוק: יעדים בתוך האזור העירוני עמוד מפרופיל אלומיניום צבוע 25/10 ס"מ מעוגן לקרקע כנדרש cm רקע חום: אתר תיירות ניתן לרשום עד 3 יעדים, עם נדרש יותר ייעשה בשלט נוסף הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן חזית 1 מבט צד 2

18 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality מצב קיים Mahane Yehuda העיר העתיקה The Old City City Center מרכז העיר VD02 שלט הדרכה מוקדם הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן מצב מוצע

19 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality 150 cm פרק א': שילוט הדרכה לנהגים 150 cm VD03 שלט מורה דרך בפנייה האחרונה ליעד )תואם 617( מבט על 2 55 cm מטרת השלט שלט בפנייה האחרונה המיועד לנהגים. היעד יכול להיות אזור או אתר. במקרה של אזור, השלט הבא והאחרון, שיכלול את שם האזור, יהיה שלט בכניסה לאזורים, שהם "מתחמי שוטטות", יבהיר השלט באמצעות.BD05 במקרה של אתר, השלט הבא והאחרון, יהיה שלט אתר.VN01 זיהוי סמלים, שיש לחפש מקום חניה ולהתחיל לשוטט ברגל. השלט יעוצב באופן שיבדיל אותו משלט המיועד להולכי רגל. מיקום השלט/ הנחיות להצבה השלט יוצב בנקודת הפניה האחרונה. חלוקת הצבעים: יעד עירוני: כתיב שחור ומסגרת שחורה על רקע לבן. יעד שמובילה אליו דרך בינעירונית: כתיב לבן ומסגרת לבנה על רקע כחול. יעד תיירותי: כתיב לבן ומסגרת לבנה על רקע חום Mahane Yehuda לוח אלומיניום צבוע 2 מ"מ מכופף ל"מכסה" בעומק 15 ס"מ; מחוזק בפרופילי אלומיניום פנימיים כנדרש מבחינה קונסטרוקטיבית גרפיקה במ"א לבן הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן חתך 1

20 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality מצב קיים Mahane Yehuda VD03 שלט מורה דרך הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן מצב מוצע

21 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality 150 cm פרק א': שילוט הדרכה לנהגים מבט על 2 VD04 25 cm 55 cm 135 cm שלט מורה דרך בפנייה האחרונה לחניון באזור תיירותי )תואם 617( מטרת השלט השלט מיועד לסמן את הפנייה מהכביש לחניון. השלט מיועד לכל החניונים, פרטיים וציבוריים כאחד. באזורי שוטטות, יפיע מעל שם החניון, שם האזור, כדי להבהיר שיש לחפש מקום חנייה ולהתחיל לשוטט ברגל. השלט יעוצב באופן שיבדיל אותו משלט המיועד להולכי רגל. מיקום השלט/ הנחיות להצבה השלט יוצב בנקודת הפניה לחניון כתיב שחור ומסגרת שחורה על רקע לבן עדן Eden 110 cm Machane Yehuda לוח אלומיניום צבוע 2 מ"מ מכופף ל"מכסה" בעומק 15 ס"מ; מחוזק בפרופילי אלומיניום פנימיים כנדרש מבחינה קונסטרוקטיבית גרפיקה במ"א לבן 320 cm יצורף לשם החניון סמל של חניה יעדים לדוגמא חניון עדן חניון ספרא כיכר רג'ואן הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן חתך 1

22 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality מצב קיים VD04 שלט מורה דרך בפנייה האחרונה לחניון באזור תיירותי )תואם 617( Machane Yehuda עדן Eden הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן מצב מוצע

23 Mahane Yehuda The Old City City Center Mahane Yehuda Eden The Old City Alonim Nature Park City Center Begin Heritage Centre Hilel Independence Park Municipality פרק א': שילוט הדרכה לנהגים VD05 שלט הכוונה אלקטרוני לחניונים מטרת השלט השלט מהווה אמצעי משלים למערכת השילוט הסטטית. הוא מדווח בזמן אמת על חניונים פנויים באזור. מיקום השלט/ הנחיות להצבה השלט יוצב בנקודות באזורים הסמוכים לחניונים גדולים יעדים לדוגמא חניון עדן חניון ספרא כיכר רג'ואן חניון עליאש הר הצופים Mount Scopus הדסה עין כרם Hadassah Ein Kerem קרית המוזיאונים Museums Campus העיר העתיקה פארק אלונים מרכז העיר העיר העתיקה מרכז העיר הלל גן העצמאות עירייה מרכז מורשת בגין עדן

24 ב פרק ב': הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים תכנון מערכות שילוט להולכי רגל הוא לא אחת תולדה של תהליך התחדשות עירונית. תהליך זה מלווה במיתוג מתאים הממנף את העיר מבחינה תקשורתית. המאמץ התדמיתי משדר את חזון העיר מבחינה אורבנית, מכניס בה סדר ובהירות ומאחד את חלקיה. בפרק זה יוצע פיתרון למיתוג שילוט ההדרכה המיועד להולכי רגל במתחמי השוטטות, כמו גם ארגון אבות הטיפוס השונים. המסקנות העיקריות של שלב א: ניתוח המצב הקיים היו: קיים בלבול וחוסר עקביות בהבדלים בין שילוט לנהגים לבין שילוט להולכי רגל אין הבחנה ברורה וקשר עיצובי או תוכני בין שילוט המוצב על ידי המערכת העירונית באופן שוטף לבין שילוט המוצב על ידי גופים אחרים בפרוייקט נקודתי במרחב או בזמן קיים חוסר עקביות בשלטי ההכוונה לאופניים במקום בו העיריה לא ספקה את המידע הנדרש הצורך נענה על ידי שילוט פרטי )חלקו חוקי( שלא תואם עם הגורמים העירוניים מערכת השילוט והמידע אינה מתוחזקת כראוי לשילוט ההדרכה להולכי הרגל ולרוכבי האופניים מספר מטרות: סיוע להולך הרגל במציאת דרכו ליעדים שסומנו כחשובים. )אתרים עירוניים כלליים, אתרים תיירותיים, אתרים הסטוריים, מבני תרבות, שירותים וכד'( תגבור מערכת ההכוונה לנהגים במקרים בהם לא ניתן להגיע עם הרכב עד ליעד מתן מידע ואוריינטציה להולך הרגל לגבי מיקומו במרחב העירוני סימון נתיבים ייעודיים )לרוכבי אופניים( סיפוק מידע לגבי אתרים וגורמי עניין נוספים בסביבה הקרובה של הולך הרגל ושל רוכב האופניים הארכיון הלאומי The National Archive הארכיון הלאומי תיאטרון القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater The National Archive רחוב עזה Gaza Street Gan Sacher Gan Sacher קריית המוזיאונים Museums' Campus קריית המוזיאונים Museums' Campus תחנה מרכזית הארכיון הציוני القدس مسرح مسرح قان زاخر Gan Sacher הארכיון הלאומי احملف The National Archive תאטרון القدس مسرح Jerusalem Theater Zionist Archives Central Bus Station גן הפעמון بارك اجلرس Gan Hapa'amon PD02 PD03 PD02 PD01 PD05 BD02 BD01

25 פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים פרט כדורי עם עיטור גרפי PD01 פרט לעמוד שילוט כחלק ממערכת שילוט הכוונה להולכי רגל בעיר ההיסטורית על מנת לאפיין ולבדל את שילוט ההכוונה במרחבי השוטטות של העיר ההיסטורית, מתווסף לעמוד השלט עיטור בדמות כדור שעליו מוטבע סמל גרפי המתייחס להיסטוריה האיקונוגרפית של העיר. מחבר צילינדר לחיבור לוח השלט לעמוד עמוד ייעודי לשילוט הכוונה להולכי רגל )לא עמוד תמרור( קוטר: 8 ס"מ משמאל: מחקר איקונוגרפי הבוחן טקסטורות וסמלים המתייחסים להיסטוריה של העיר

26 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים פרט עיטור בראש העמוד. עיצוב לא סופי תיבת אלומינים צבועה בעובי 2 ס"מ גרפיקה במ"א לבן PD01 90 cm הארכיון הלאומי القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater The National Archive 40 cm שלט הדרכה )שבשבת( + מפת התמצאות מתחמית על עמוד ייעודי תיאטרון מחברים ייעודיים, לפי מפרט )יימסר בהמשך( 32 cm 42 cm Gan Sacher 40 cm 40 cm 42 cm מטרת השלט הכוונה ליעדים מרכזיים קרובים והתמצאות במרחב העירוני מיקום השלט מתחמי שוטטות יעדים לדוגמא קריית המוזיאונים Museums' Campus מוזיאון ישראל מפה בגודל 60 על 42 ס"מ מסגרת אלומיניום בעובי 6 מ"מ חיפוי פרספקס מכופף בעובי 3 מ"מ; גרפיקה בדפוס דיגיטלי על מדבקה 60 cm 230 cm 370 cm 60 cm תיאטרון משכנות שאננים רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני 8 cm הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים חזית 1 מבט על: חלופות למבנה מפה 2

27 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון מצב קיים PD01 שלט הדרכה )שבשבת( + מפת התמצאות מתחמית על עמוד ייעודי הארכיון הלאומי The National Archive Gan Sacher תיאטרון القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater קריית המוזיאונים Museums' Campus רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים מצב מוצע

28 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים PD01B שלט הדרכה )שבשבת( + מפת התמצאות מתחמית על עמוד ה/ רגיל מטרת השלט 90 cm הכוונה ליעדים מרכזיים קרובים והתמצאות במרחב העירוני מיקום השלט מתחמי שוטטות יעדים לדוגמא מוזיאון ישראל תיאטרון משכנות שאננים הארכיון הלאומי The National Archive Gan Sacher קריית המוזיאונים Museums' Campus תיאטרון القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm מפה בגודל 60 על 42 ס"מ מסגרת אלומיניום בעובי 6 מ"מ 60 cm 230 cm רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני חיפוי פרספקס מכופף בעובי 3 מ"מ; גרפיקה בדפוס דיגיטלי על מדבקה הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים חזית: עמוד ה בגובה 6 מ' קנ"מ: 1:25 2

29 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון 50 cm 50 cm פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים חלופה צבעונית א' חלופה צבעונית ב' PD02 מבט על 4 מבט על 5 50 cm שלט הדרכה )טוטם( + מפת התמצאות אזורית בנקודות מפתח בעיר ההיסטורית מטרת השלט שעון עם חיפוי זכוכית מחוסמת; הכוונה ליעדים מרכזיים קרובים והתמצאות במרחב העירוני מיקום השלט העיר ההיסטורית. בנקודות מפתח משמעותיות قان زاخر Gan Sacher הארכיון הלאומי احملف The National Archive תאטרון القدس مسرح Jerusalem Theater قان زاخر Gan Sacher הארכיון הלאומי احملف The National Archive תאטרון القدس مسرح Jerusalem Theater תיבת אלומינים צבועה בעובי הנדרש מבחינה קונסטרוקטיבית; גרפיקה במ"א לבן יעדים לדוגמא רחבת מדרחוב בן-יהודה גן הפעמון بارك اجلرس Gan Hapa'amon גן הפעמון بارك اجلرس Gan Hapa'amon חיפוי פרספקס מיושר עם תיבת האלומינים, עובי 3 מ"מ; גרפיקה בדפוס דיגיטלי על מדבקה 60 cm 330 cm רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני ברקוד לסריקה המספק מידע נוסף אודות אתרים, תחבורה ועוד הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים תיאטרון הארכיון הלאומי צוקל - גובה 5 ס"מ כניסה של 3 ס"מ מכל פאה חזית: אופציה א' 1 חזית: אופציה ב' 2 חזית: אופציה ג' 3

30 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון PD01 שלט הדרכה )טוטם( + מפת התמצאות אזורית בנקודות מפתח בעיר ההיסטורית قان زاخر Gan Sacher הארכיון הלאומי احملف The National Archive תאטרון القدس مسرح Jerusalem Theater גן הפעמון بارك اجلرس Gan Hapa'amon רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים מצב מוצע

31 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון 90 cm פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים מבט על 2 PD05 90 cm שלט הדרכה לאתר שהגישה אליו היא רגלית מטרת השלט הכוונה ליעדים שהגישה אליהם היא רגלית. חלק מן השלטים נראה מן הכביש ומשמשים לקריאה לנהגים להחנות את רכבם ולצעוד לכיוון האתר ברגל. מיקום השלט מדרכה, לצד הכביש יעדים לדוגמא יד בן צבי הארכיון הציוני מרכז מורשת בגין הארכיון הציוני القدس مسرح مسرح לוח אלומיניום צבוע 2 מ"מ מכופף ל"מכסה" בעומק 15 ס"מ; מחוזק בפרופילי אלומיניום פנימיים כנדרש מבחינה קונסטרוקטיבית גרפיקה במ"א לבן 40 cm Zionist Archives רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים חתך 1

32 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון מצב קיים הארכיון הציוני القدس مسرح مسرح Zionist Archives PD05 שלט הדרכה לאתר שהגישה אליו היא רגלית רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים מצב מוצע

33 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים מבט על 2 חיבור לעמוד ע"י מחבר אחורי עובי דופן 6 מ"מ פלטקה שקועה בתיבה וברגים שקועים צבועים בצבע הפלטקה; BD01 מסלולים לפי צבעים 1 48 cm שלט הדרכה במפגש שביל אופניים עירוני עם מדרכה 1010 מטרת השלט סימון מסלול לרוכבי אופניים תיבת אלומיניום צבוע 2 ס"מ; גרפיקה במ"א לבן 48 cm 4 cm 20 cm לאפשר הכוונה מקומית למסלולי רכיבה מיקום השלט השלט יוצב על המפרדה כ- 100 מ לפני הצומת בה מתבצעת הפנייה אל היעד, או בניצב ליעד, אם היעד הוא יעד פנימי המרוחק מהכביש. עמוד מפרופיל אלומיניום צבוע בקוטר 8 ס"מ. מעוגן לקרקע כנדרש מפה בגודל 60 על 42 ס"מ 332 cm יעדים לדוגמא מסלול כתום מסלול ירוק מסלול חום 240 cm רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני 8 cm הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים חזית: שלט עם מפה 1 חזית 1

34 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון מצב קיים BD01 שלט הדרכה במפגש שביל אופניים עירוני עם מדרכה רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים מצב מוצע

35 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון פרק ב': שילוט הדרכה להולכי-רגל ולרוכבי אופניים 130 cm BD02 שלט הדרכה לרוכבי אופניים מטרת השלט סימון מסלול לרוכבי אופניים לאפשר הכוונה מקומית למסלולי רכיבה מיקום השלט השלט יוצב למידי מסלולי הרכיבה יעדים לדוגמא רחוב עזה תחנה מרכזית תיבת אלומיניום צבוע 2 ס"מ; גרפיקה במ"א לבן Gaza Street קריית המוזיאונים Museums' Campus Central Bus Station 40 cm 40 cm 40 cm מסלול כתום מסלול ירוק 370 cm 8 cm 230 cm מסלול חום קורת עץ ריבועית 10 על 10 רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים חזית: שלט משולב לרוכבי אופניים והולכי רגל 2

36 The National Archive Gan Sacher Museums' Campus القدس مسرح مسرح Jerusalem Theater Gaza Street Museums' Campus Central Bus Station The National Archive Gan Sacher القدس مسرح مسرح Zionist Archives הארכיון הלאומי תאטרון גן הפעמון מצב קיים BD02 שלט הדרכה לרוכבי אופניים בפארקים מטרופוליניים רחוב עזה Gaza Street קריית המוזיאונים Museums' Campus תחנה מרכזית Central Bus Station רחוב עזה קריית המוזיאונים תחנה מרכזית הארכיון הציוני הארכיון הלאומי תיאטרון הארכיון הלאומי קריית המוזיאונים מצב מוצע

37 ג פרק ג': שילוט זיהוי פרק זה עוסק בשילוט מזהה. שילוט מזהה הוא שילוט המוצב בסמוך ליעד ותפקידו לסמן לנהגים והולכי הרגל שהם הגיעו ליעדם. בקבוצת השילוט המזהה כלולים בעיקר שמות רחובות ושמות שכונות. בחינת המצב הקיים העלה מספר בעיות: חוסר אחידות סגנונית: אותו ה מופיע בסגנון עיצובי שונה ברחבי העיר. הדבר בולט במיוחד בשלטי הרחובות עיצוב ספרטני: שילוט שנעשה עפ"י הנחיות משרד התחבורה, נראה לעיתים קרובות מגושם, זר לסביבה ואיננו תואם בהכרח את הרוח שהיינו רוצים לראות ב מבחינה תדמיתית )שילוט שכונות( הצבת שילוט: הצבת השלטים נעשית באופן שלא תמיד מתחשב במתכנון האדריכלי של הסביבה )אגרון( המסקנות העיקריות של שלב א להמשך היו כדלקמן: גיאוגרפיה: ניסוח כללים סביבתיים למיקום והצבת שילוט מינון שילוט, האחדה עם שפת ריהוט רחוב וכד' תיפקוד ותוכן: בחינת סוגיית הבידול האזורי. מיצוב שונה לעיר ההיסטוריתמאשר ליתר חלקי העיר, באמצעות עיצוב שונה לשלטי זיהוי שונים עיצוב: עיצוב אבות טיפוס אחידים לשילוט תוך חשיבה על מיקומם הסופי במרחב האורבני )עמוד, מפרדה, כיכר וכד'( גיבוש שפה חזותית לשילוט המיועד לאתרים תיירותיים: פיקטוגרמות, סמלים, טיפוגרפיה וצבעוניות مخيم يهوذا Machane Yehuda רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' מסילת ישרים רח' איילת השחר شارع امللك جورج شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. Mesilat Yesharim St. PN02 PN01 HIS01 VN01 VN02

38 זיהוי ומידע בעיר ההיסטורית שילוט "מעצב מקום", המדגיש את הזהות והרצף של הגדרת כעיר היסטורית הינה הגדרה כוללת של נרטיבים, תמונות וסמלים פיזיים ורוחניים, המרכיבים אוצר אורבני ייחודי, המשפיע על כלכלת העיר ומושך אליה תיירים ומבקרים. היוזמה לבחינה מחודשת של שילוט המורשת הבנויה ב עלתה כבר בעבר. בשנת 1993 החלה עיריית בתכנית לפיתוח שילוט שיציין ויוקיר את המורשת הבנויה ב. על המלאכה הופקד חוקר המורשת האדריכלית של העיר אדר' דוד קרויאנקר. השלטים, שעוצבו על ידי המעצב עופר קוטלר, הנציחו כ- 60 מבנים בעיר וניתן לראותם היום ברחבי העיר. במקביל, במהלך השנים, צויינו בדרכים שונות מבנים נוספים, שאינם מנציחים בהכרח את המורשת הבנוייה, כגון: מבני תפילה )כנסיית מריה מגדלנה(, תקופה בעלת ערך בהיסטוריה של העיר )בוסתן ספרדי(, ומתחמים פתוחים )עמק המצלבה(. בנוסף, הנציחה המועצה לשימור אתרים גם היא אתרים רבים ב בשילוט האחיד לכל הארץ. כתוצאה מתהליך זה, התברכה העיר בשילוט מורשת, תיירות ושימור מסוגים שונים. מצב זה, הקשה על מקבלי ההחלטות בעירייה לקבוע אמת מידה, או מסגרת לאפיון שילוט מורשת בתחומה. לפיכך, צוות תכנית האב לשילוט סבור כי יש להסדיר את הנושא ולקבוע פרמטרים ברורים לשילוט זיהוי ומידע בעיר ההיסטורית. תחום העיר ההיסטורית צירים מתחמים תמונה באבן, רחבת שוק מתחם נחלת שבעה

39 העיר ההיסטורית תכנית מתאר 2000 הגדירה את אגן העיר העתיקה ומרחב מרכז העיר )מע"ר מזרח, מע"ר צפון ומע"ר מרכז( כתחום ה"עיר ההיסטורית". במרחב זה חלים כללי שימור שמטרתם לשמר את המירקם האורבני ומרקם החיים המיוחד הנלווה לו וניזון ממנו. תכנית האב מאמצת הגדרה זו גם לתחומי השילוט. תכנית שימור של עיריית

40 מתחמי שוטטות בתוך העיר ההיסטורית מרחב העיר ההיסטורית בנוי מתת מתחמים בעלי ייחוד משל עצמם. השפה העיצובית של המרחב העירוני ב, הכוללת פרטי ריצוף, ריהוט רחוב וה וכו' מאחדת אותם לכדי מכלול אחד. צוות התכנון סבור שרובד השילוט יכול לתת ביוטי לייחודו של כל מתחם ע"י מערך שילוט רחובות או שילוט אתרים המייחד את המתחמים השונים. כבר כיום קיימות יוזמות מקומיות של מערכים כגון אלו)"תמונה באן" באיזור נחלאות ושוק, שילוט רחוב ייחודי של מתחם ממילא, שילוט רחוב ייוחדי של מתחם יואל סלומון ועוד(. התכנית מציעה לאמץ את המודל הזה גם למתחמים אחרים בעיר, ובכך להדגיש את המבנה הפיזי והקהילתי הרב גוני של העיר. חלוקת מרכז העיר למתחמים

41 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר 20cm פרק ג': שילוט זיהוי מבט על: אופציה א' 3 עמוד מלבני ברוחב 20 ס"מ; חיבור לעמוד ע"י פלטקה שקועה בתיבה וברגים שקועים צבועים בצבע הפלטקה; VN01 שלט זיהוי לשכונה או למתחם בעיר ההיסטורית 140 cm מטרת השלט זיהוי והכרת שכונות העיר 90 cm תיבת אלומיניום צבוע 2 ס"מ; חיבור לעמוד ע"י ברגים שקועים צבועים בצבע השלט והמחבר בהתאם גרפיקה במ"א לבן مخيم يهوذا Machane Yehuda מיקום השלט בכניסה לשכונה, או למתחם. על המדרכה, לצד הכביש יעדים לדוגמא רחביה טלביה בית וגן 350 cm עמוד מפרופיל אלומיניום צבוע 25/10 ס"מ מעוגן לקרקע כנדרש סמל העיר בחיתוך לייזר, מודבק ע"ג העמוד 20 cm 240 cm רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda חזית 1 מבט צד 2

42 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר מצב קיים VN01 שלט זיהוי לשכונה או למתחם בעיר ההיסטורית مخيم يهوذا Machane Yehuda רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda מצב מוצע

43 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר פרק ג': שילוט זיהוי 60 cm VN02 שלט זיהוי לרחוב, על עמוד - מואר תיבת פרסום מוארת בת לד; גרפיקה בשני הצדדים 60 cm מטרת השלט זיהוי והכרת רחובות העיר מיקום השלט בכל צמתי רחובות העיר, בהם מותרת כניסה לרכב, למעט צמתים של סימטאות בעיר ההיסטורית, בהם בניינים בקו 0 עם הרחוב. רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. תיבת שילוט מוארת בת לד; גרפיקה בשני הצדדים; חזיתות פרספקס חלבי 40 cm רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda חזית 1

44 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר מצב קיים VN02 שלט זיהוי לרחוב, על עמוד רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda מצב מוצע

45 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר 50 cm פרק ג': שילוט זיהוי PN01 שלט זיהוי לרחוב בעיר ההיסטורית, על קיר רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. 30 cm שלט רחוב על קיר באזור העיר מטרת השלט ההיסטורית חזית: קנ"מ: 1:5 2 זיהוי והכרת רחובות העיר בידול העיר ההיסטורית בזכות העובדה שחלק גדול מהבניינים בעיר ההיסטורית נמצאים בקו בנין 0 לרחוב, ניתן להשתמש בשלט בעל אותיות קטנות יותר שמיועד בעיקר להולכי רגל אך קריא גם לנהגים בזכות 50 cm מיתון התנועה. בצמתי רחובות רחבים יותר, יוצבו שלטים מוארים מסוג.VN02 מיקום השלט בעיר ההיסטורית. על פי רוב צמוד לקיר בקו 0 לרחוב, בין תחנה מרכזית לכיכר צה"ל. רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. תיבת אלומיניום צבוע 2 ס"מ; חיבור לקיר ע"י מחבר אחורי נסתר וברגים שקועים צבועים בצבע השלט; גרפיקה במ"א לבן 30 cm 200 cm רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda חזית 1

46 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר רח' בצלאל شارع امللك جورج Bezalel St. מצב קיים PN01 שלט זיהוי לרחוב בעיר ההיסטורית, על קיר דגש: לא יהיו מצבים בהם יוצב שלט רחוב על קיר ולידו יוצב עמוד עם לוח שילוט לרחוב. רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda מצב מוצע

47 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר 50 cm 50 cm PN02 שלט זיהוי לרחוב מחוץ לגבולות העיר ההיסטורית מטרת השלט מצב קיים: שילוט הרחובות שאיננו מואר עשוי מלוח פח דק )כ- 3 מ"מ( ועליו יריעה של חומר מחזיר אור, כשהכיצתוב מודפס ישירות על השלט. מצב מוצע: שילוט רחוב מסוג זה, אנו מוצאים על קירות מבנים הנמצאים בקו 0 עם הרחוב. היות וסיטואמיות אלו מתרחשות עפ"ר בסימטאות וברחובות צרים, אלו שלטים שאינן מיועדים לנהגיםן ולכן, אין חשיבות לחומר מחזיר אור. הפיתרון העיצובי המוצע הינו לוח אלומיניום צבוע בעובי 3 מ"מ, המכופף קלות בדפנות ליצירת שיפוע בכל אחת מפאות הלוח. חיבור נסתר לקיר. רח' איילת השחר شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. חזית: קנ"מ: 1: cm מצב קיים זיהוי והכרת רחובות העיר 30 cm יצירת שפה עיצובית אחידה לכל העיר רח' איילת השחר شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. מיקום השלט על קיר בגובה 2 מ' מהקרקע טכניקת ייצור תיקבע בהמשך. לוח שילוט שטוח עם יריעה מחזירת אור, או שלט פח צבוע מכופף קלות בדפנות. חיבור נסתר לקיר. 200 cm רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda חזית 1

48 שילוט קיים שילוט מוצע לשדרוג מתחמים, צירים ורחובות היסטוריים מתחם ימין משה ציר יפו שילוט וכיתוב בנוף העירוני הם מרכיב שיש לו תרומה מכרעת לעיצוב המרחב הציבורי, תרומה שלא אחת היא בעלת משמעות הרבה מעבר לנוכחות הפיזית צנועת הממדים של השלטים. השלטים מציגים סוג מיוחד של ארכיאולוגיה עירונית, בכך שהם חושפים בפני המבקרים בעיר שכבות שונות בתולדות העיר. כיתוב אינו רק שריד מהעבר, הוא גם מגלם בתוכו צורת התייחסות משתנה לעיר מצד מוסדות השלטון, וגם מצד האוכלוסייה שחיה בה. השלטים נותנים עדות מרתקת לתפיסת הגאוגרפיה של העיר ונותנים לעיר "עומק" מורשתי בד בבד עם היותם חלק ממרחב חי ולא מוזיאוני. ב מסורת ותיקה מאוד של שילוט מידע בחוצות העיר שהחלה בעת העתיקה. ברחובות העיר קיימים שלטים משלהי התקופה העותמאנית ומראשית תקופת המנדט. תכנית האב מציעה לשמר ולמנף מסורת זאת ולהשתמש בה כדי לבדל עיצובית, מתחמים היסטוריים בעיר. בעיר העתיקה ב לשלט את כל השלטים בדגם שעוצב על ידי סדנת Jerusalem Pottery של משפחת קרקשיאן בשלהי השלטון הירדני ואומץ על ידי השלטון הישראלי בראשית שנות ה 70. במע"ר מזרח, לשקם את השילוט שעיצב David Ohannesian בשנות ה 20, בנחלת שבעה, בימין משה ובמוסררה לשמר את השילוט הקרמי שעוצב בשנות ה 70 וה 80 של המאה ה 20, לחדש אותו ולהסיר כל שילוט אחר במתחמים היסטוריים אלה. מתחם העיר העתיקה מתחם מוסררה/ מורשה מתחם מע"ר מזרח הצירים ההיסטוריים המציינים בשמם את צירי העליה לרגל אל העיר מכל רחבי הארץ הינם חלק חשוב בנרטיב של כמוקד עליה לרגל. צוות התכנון רואה חשיבות בשימור הנוכחות ההיסטורית של צירים אלו בעיר ע"י שימור ו/או שיחזור של שילוט הרחובות המנדטורי שהוצב בהם. כך מוצע לשלט את רחוב יפו, רחוב אגריפס והחלק ההיסטורי של דרך חברון בשחזור שילוט בצלאל מ 1923.

49 רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. רח' איילת השחר פרק ג': שילוט זיהוי HIS01 שלטי זיהוי רחובות היסטוריים המיועדים לשימור ולשיחזור מטרת השלט שימור תרבותה החזותית של העיר והדגשת הייחודיות ההיסטורית של רחוב יפו שלט רחוב יפו, קרמיקה בצלאל מיקום השלט לאורך כל רחוב יפו, על קירות בתים במפגשים של רחוה יפו עם הרחובות הצולבים. מיקום השלט במיקום המקורי שלו ובגובה המקורי שלו רח' מסילת ישרים شارع امللك جورج Mesilat Yesharim St. شارع امللك جورج Ayelet HaShachar St. مخيم يهوذا Machane Yehuda חזית 1

50 בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הלך והתגבר, עד כי אלפיים מקומות הלינה שבמגרש הרוסים לא הספיקו לכולם, וחלקם נאלצו להתגורר באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של שנת 1914 ביקרו כחמישה עשר אלף צליינים רוסים ב, מספר שיא ביחס לשנים הקודמות. הייתה זו השנה האחרונה שבה נראו צליינים רוסים כה רבים ב, שכן חודשים ספורים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה, וב- 1917, עם מהפכת פברואר, בה הוצאו להורג הצאר ובני משפחתו, ובעקבות עליית השלטון הקומוניסטי ברוסיה שהפכה לברית המועצות, פסק כמעט לחלוטין זרם הצליינים לארץ הקודש. הייתה זו מכת מוות למגרש הרוסים, שהפך לכמעט שממה. קומץ נזירים נותר במקום, והוא שהחזיק את הכנסייה והמבנים. ד פרק ד': שילוט מידע קבוע: תיירות ומורשת ב קיימים סוגי שלטי מידע רבים. חלקם ייעודיים לאזור מסוים וחלקם נושאיים ופרושים בכל העיר. תכנית האב מציעה שלא לשנות עקרון זה אך להסדירו מבחינה ארגונית ועיצובית לכלול 3 סוגי שילוט בלבד. 1. שילוט המורשת הבנויה כדי לצמצם את מספר אבות הטיפוס בעיר וליצור "שקט" ויזואלי, כדי ליצור שפת עיצוב איכותית למרחב הציבורי, שילוט המורשת הבנויה שהחל בשנת 1993 במרכז העיר, יוגדר כשילוט הרשמי היחיד שיוצב על מבנים היסטוריים בכל רחבי העיר. 2. שילוט מידע למתחם תיירותי כדי לבדל מתחמים תיירותיים זה מזה, תתאפשר יצירת שפת שילוט מקומית. ועדת שילוט מקצועית תאשר את התכנון ותבחן בין השאר את הנושאים הבאים: המתחם המשולט הוא בעל שטח משמעותי המתאפיין באחידות מסוימת )לדוגמא שכונת עין כרם, גן לאומי סביב חומות (, והפרויקט יכלול את כל שטח המתחם. העיצוב יציע פתרון קוהרנטי לכל סוגי שילוט המידע הנדרשים באזור. מזמין השילוט יהיה גוף ציבורי מוכר ורשמי. יוגדר הגוף האחראי על תחזוקת השלטים והמקור התקציבי לתחזוקה שוטפת. יגודר גוף אחראי לתחזוקה 3. שילוט מידע גנרי ומודולרי לכל העיר כל שאר שילוט המידע בעיר שאיננו מתאים לאחת משתי ההגדרות הקודמות, ישלוט על פי אב הטיפוס המוצע כאן. כיוון שסוגי המידע המופיעים בשילוט מגוונים ביותר, מוצע שילוט מודולרי שניתן לבחור חלקים ממנו בהתאם לצורך ולהתאימו לנושא המשולט. בכל שאר העמודים צריכים להשתנות לחלוטין בהתאם לעקרונות שסוכמו כאן. PN02 שילוט המורשת הבנויה לערוך את התצוגה בהתאם לכל אבות הטיפוס. שילוט מידע למתחם תיירותי לא צריך שם של אב טיפוס, כי יש כאן חופש עיצובי. להראות דוגמאות של פרויקטים מוצלחים: תמונה באבן בנחלאות, מקומות קדושים בהר הזיתים )השם הכללי איננו מריה מגדלנה( ועוד. שילוט מידע וזיהוי גנרי לתת מספר אב טיפוס חדש ולהסביר את המודלוריות המוצעת באמצעות תמונות המציגות מקרים שונים. כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda Eliash Square القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת הבנויה מגרש הרוסים القدس بنيت על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda Russian Compound PN04 PN03 PN02 PN01 שילוט המורשת הבנויה כנסיית מריה מגדלנה "תמונה באבן" שילוט מורשת נוכחי מסוגים שונים, שימשיך להיות מוצב בכל העיר פיתרון אפשרי לשילוט מורשת חדש. אולי מחוץ לגבולות העיר ההיסטורית שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

51 פרק ג': שילוט מידע קבוע שילוט מורשת שילוט מורשת שהצוות ממליץ להפסיק ולקיים יוזמות נקודתיות שהצוות ממליץ להמשיך ולקיים סוגים מסוימים של שילוט מורשת בעיר יישארו, בעוד אחרים ייצאו משימוש. מיקום השלט משתנה יעדים לדוגמא הכנסייה הרוסית בוסתן ספרדי נחלאות שילוט ארצי: המועצה לשימור אתרים שילוט המורשת הבנויה שילוט זה יחליף את שילוט המועצה לשימור אתרים יוזמה מקומית כנסיית מריה מגדלנה שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 רכבל הר ציון "תמונה באבן"

52 Russian Compound,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda פרק ג': שילוט מידע קבוע מודולריות יש צורך במודולריות - יהיו אתרים בהם תופיע רק ה"תוית" )הסמל( עם שם המקום, יהיו מצבים שיהיה צורך בטקסט מלווה )שגם אורכו חותמת: סמל המורשת הבנויה ב القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת הבנויה PN01 שלט זיהוי למבנה מורשת מטרת השלט בשני הדפים הבאים מוצע פיתרון אפשרי משתנה ממקום למקום(. אפשרות למיקום ברקוד שסורקים עם הטלפון ומקבלים מידע על האתר לשילוט מורשת מודולרי, שיאפשר גמישות בשימוש. ייתכן ושילוט זה יוצע למבני מורשת מחוץ לגבולות העיר ההיסטורית מיקום השלט על קיר, לצד הכניסה לאתר יעדים לדוגמא קבר יאסון מגרש הרוסים القدس بنيت שם האתר Russian Compound בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון- מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הלך והתגבר, עד כי אלפיים מקומות הלינה שבמגרש הרוסים לא הספיקו לכולם, וחלקם נאלצו להתגורר באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של שנת 1914 ביקרו כחמישה עשר אלף צליינים רוסים ב, מספר שיא ביחס לשנים הקודמות. הייתה זו השנה האחרונה שבה נראו צליינים רוסים כה רבים ב, שכן חודשים ספורים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה, וב- 1917, עם מהפכת פברואר, בה הוצאו להורג הצאר ובני משפחתו, ובעקבות עליית השלטון הקומוניסטי ברוסיה שהפכה לברית המועצות, פסק כמעט לחלוטין זרם הצליינים לארץ הקודש. הייתה זו מכת מוות למגרש הרוסים, שהפך לכמעט שממה. קומץ נזירים נותר במקום, והוא שהחזיק את הכנסייה והמבנים. טקסט הסבר מודולריות מאפשרת יצירת القدس بنيت التراث القدس بنيت التراث מקום מכובד עבור לוגו שימור אתרים, עיריית ו/או כל לוגו רלוונטי Jerusalem Built Heritage מגרש הרוסים القدس بنيت כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

53 القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הלך והתגבר, עד כי אלפיים מקומות הלינה שבמגרש הרוסים לא הספיקו לכולם, וחלקם נאלצו להתגורר באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של שנת 1914 ביקרו כחמישה עשר אלף צליינים רוסים ב, מספר שיא ביחס לשנים הקודמות. הייתה זו השנה האחרונה שבה נראו צליינים רוסים כה רבים ב, שכן חודשים ספורים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה, וב- 1917, עם מהפכת פברואר, בה הוצאו להורג הצאר ובני משפחתו, ובעקבות עליית השלטון הקומוניסטי ברוסיה שהפכה לברית המועצות, פסק כמעט לחלוטין זרם הצליינים לארץ הקודש. הייתה זו מכת מוות למגרש הרוסים, שהפך לכמעט שממה. קומץ נזירים נותר במקום, והוא שהחזיק את הכנסייה והמבנים. القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת Russian Compound,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda פרק ג': שילוט מידע קבוע מגש אלומיניום צבוע 2 ס"מ; חיבור סמוי לקירע"י מחבר אחורי וברגים שקועים צבועים בצבע השלט; גרפיקה בחריתה ומילוי צבע PN01 PN02 שלט זיהוי למבנה מורשת מטרת השלט השלט מגיע בתצורות שונות: על עמוד, כשלט "דגל", או על קיר. השלט יכול להופיע גם כסמל בלבד, ללא טקסט מלווה. מיקום השלט על קיר, לצד הכניסה לאתר מגרש הרוסים القدس بنيت Russian Compound בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הלך והתגבר, עד כי אלפיים מקומות הלינה שבמגרש הרוסים לא הספיקו לכולם, וחלקם נאלצו להתגורר באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של שנת 1914 ביקרו כחמישה עשר אלף צליינים רוסים ב, מספר שיא ביחס לשנים הקודמות. הייתה זו השנה האחרונה שבה נראו צליינים רוסים כה רבים ב, שכן חודשים ספורים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה, וב- 1917, עם מהפכת פברואר, בה הוצאו להורג הצאר ובני משפחתו, ובעקבות עליית השלטון הקומוניסטי ברוסיה שהפכה לברית המועצות, פסק כמעט לחלוטין זרם הצליינים לארץ הקודש. הייתה זו מכת מוות למגרש הרוסים, שהפך לכמעט שממה. קומץ נזירים נותר במקום, והוא שהחזיק את הכנסייה והמבנים. מגרש הרוסים מגרש הרוסים القدس بنيت Russian Compound مركب مركب Russian Compound בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הנסיך הלך והתגבר, סרגיי.עד כי מבנה אלפיים מפואר מקומות זההלינה הוקם שבמגרש מחוץ הרוסים לא לתחומי הספיקו לכולם, המגרש, מול וחלקם נאלצו השער להתגורר הצפון- באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. מערבי,של שנת ונועד 1914 ביקרו לשמש את כחמישה עשר בניאלף צליינים משפחתרוסים הצאר ב, מספר בהגיעםשיא ביחס לשנים ל.הקודמות. באותה הייתה בחג הפסחא אף האחרונה שבה נחנכה נראו צליינים מסילת רוסים כה הרכבת רבים ב, שכן ל, דבר חודשים ספורים שהקלאחר מכן באופןפרצה מלחמת משמעותיהעולם על זו השנה הראשונה, וב- 1917, עם מהפכת פברואר, בה הוצאו להורג הצאר ובני משפחתו, ובעקבות עליית השלטון הקומוניסטי ברוסיה הקושי שהפכה לברית שהיה כרוך המועצות, פסק במסע כמעטמיפו לחלוטין זרם ל, הצליינים לארץ מהלך הקודש. כמה הייתה זו ימים. מכתזרם מוות למגרש הצליינים הרוסים, שהפךהלך לכמעט שממה. והתגבר,קומץ עד כי נזירים נותר אלפיים במקום, והוא מקומות שהחזיק את הלינה הכנסייה והמבנים. שבמגרש הרוסים לא הספיקו בשנת 1892 לכולם,הוקמה וחלקם במגרש נאלצו הרוסים אכסניה להתגורר נוספת בשם "חצר באוהליםסרגיי", על שם ובצריפיםהנסיך סרגיי. שהוקמו מבנה מפואר בשטחים זה הוקם הריקים מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה שבמרכז המתחם. מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים בחגהלך והתגבר, הפסחאעד כי שלאלפיים שנת מקומות 1914 הלינהביקרו שבמגרש הרוסים לא כחמישההספיקו עשר לכולם, אלף וחלקם נאלצו צליינים להתגורר רוסים באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של ב, שנת 1914 מספרביקרושיא כחמישה ביחס עשר אלף לשנים צליינים רוסים הקודמות. ב, מספר הייתהשיא זוביחס השנה לשנים הקודמות. האחרונה הייתה זו השנה שבהאחרונה נראושבה נראו צליינים צליינים רוסים כה רבים רבים ב, שכן ב, חודשים שכן ספורים לאחר מכן חודשיםפרצה ספורים מלחמת העולם לאחר הראשונה, וב- 1917, עם מהפכת פברואר, בה הוצאו להורג הצאר ובני משפחתו, ובעקבות עליית השלטון הקומוניסטי ברוסיה מכןשהפכה פרצה לברית מלחמת המועצות, פסק העולם כמעט לחלוטין הראשונה, זרם הצליינים וב- 1917, לארץעם הקודש. מהפכת הייתה זו מכת פברואר, מוותבה למגרש הוצאו הרוסים, שהפך להורג לכמעט שממה. הצארקומץ ובני נזירים נותר משפחתו, במקום, והוא ובעקבות שהחזיק את עליית הכנסייה והמבנים. השלטון הקומוניסטי ברוסיה שהפכה לברית המועצות, פסק כמעט לחלוטין זרם הצליינים לארץ הקודש. הייתה זו מכת מוות למגרש הרוסים, שהפך לכמעט שממה. קומץ נזירים נותר במקום, והוא שהחזיק את הכנסייה והמבנים. 35 cm יעדים לדוגמא קבר יאסון 35 cm 220 cm 25 cm 25 cm 12 cm מגרש הרוסים القدس بنيت Russian Compound מגרש הרוסים القدس بنيت Russian Compound בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הלך והתגבר, עד כי אלפיים מקומות הלינה שבמגרש הרוסים לא הספיקו לכולם, וחלקם נאלצו להתגורר באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של שנת 1914 ביקרו כחמישה עשר אלף القدس بنيت التراث Heritage Jerusalem Built המורשת מגרש הרוסים القدس بنيت Russian Compound 100 cm القدس بنيت التراث القدس بنيت التراث בשנת 1892 הוקמה במגרש הרוסים אכסניה נוספת בשם "חצר סרגיי", על שם הנסיך סרגיי. מבנה מפואר זה הוקם מחוץ לתחומי המגרש, מול השער הצפון-מערבי, ונועד לשמש את בני משפחת הצאר בהגיעם ל. באותה שנה אף נחנכה מסילת הרכבת ל, דבר שהקל באופן משמעותי על הקושי שהיה כרוך במסע מיפו ל, מהלך כמה ימים. זרם הצליינים הלך והתגבר, עד כי אלפיים מקומות הלינה שבמגרש הרוסים לא הספיקו לכולם, וחלקם נאלצו להתגורר באוהלים ובצריפים שהוקמו בשטחים הריקים שבמרכז המתחם. בחג הפסחא של שנת 1914 ביקרו כחמישה עשר אלף צליינים רוסים ב, מספר שיא ביחס לשנים הקודמות. הייתה זו השנה האחרונה Jerusalem Built Heritage מגרש הרוסים القدس بنيت כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת חזית: PN02 3 חזית: PN01 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 וריאציות שונות 2 ללא קנ מ 1

54 Russian Compound,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda פרק ג': שילוט מידע קבוע 15 cm 80 cm PN03 48 cm שלט זיהוי לכיכר בעיר ההיסטורית/ על קיר מטרת השלט הכרת המורשת האדריכלית, התרבותית ודתית של כיכר וולירו כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square Valero Square מיקום השלט על קיר, לצד הכניסה לאתר 80 cm 48 cm יעדים לדוגמא כיכר אליעש כיכר ציון על שם ע"ש חיים אהרון וולירו,, متحف 48 cm כיכר ולירו כיכר וולירו כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square Valero Square Named after Haim Aharon Valero 135 cm 48 cm שילוט מבוסס על אריחי קרמיקה מודפסים דיגיטלית, או באופן מסורתי חזית: הגדלה קנ"מ: 1:10 2 על שם ע"ש חיים אהרון וולירו,, متحف Named after Haim Aharon Valero القدس بنيت التراث القدس بنيت التراث Jerusalem Built Heritage מגרש הרוסים القدس بنيت כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת חזית 1 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

55 Russian Compound,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda מצב קיים כיכר וולירו مربع الياس כיכר אליעש Eliash Square Eliash Square על שם ע"ש חיים אהרון וולירו,, متحف Named after Haim Aharon Valero PN03 שלט זיהוי לכיכר בעיר ההיסטורית/ על קיר القدس بنيت التراث القدس بنيت التراث Jerusalem Built Heritage מגרש הרוסים القدس بنيت כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 מצב מוצע

56 Russian Compound,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda פרק ג': שילוט מידע קבוע cm PN04 30 cm שלט זיהוי לכיכר בעיר ההיסטורית/ על עמוד מטרת השלט הכרת המורשת האדריכלית, התרבותית ודתית של כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda מיקום השלט על קיר, לצד הכניסה לאתר שילוט מבוסס על אריחי קרמיקה מודפסים דיגיטלית, או באופן מסורתי יעדים לדוגמא כיכר אליעש כיכר ציון כיכר ולירו חזית: הגדלה קנ"מ: 1: cm כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square 30 cm על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda 75 cm 75 cm القدس بنيت التراث القدس بنيت التراث Jerusalem Built Heritage מגרש הרוסים القدس بنيت כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת חזית 1 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 מבט צד 1

57 Russian Compound,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת,, Named after Yosef Eliash, founder of Mahane Yehuda מצב קיים כיכר רפאל חיים הכהן مربع الياس Refael Square ממייסדי שכונת,, founder of Mahane Yehuda PN04 שלט זיהוי לכיכר בעיר ההיסטורית/ על עמוד القدس بنيت التراث القدس بنيت التراث Jerusalem Built Heritage מגרש הרוסים القدس بنيت כיכר אליעש כיכר مربع الياس אליעש Eliash Square כיכר אליעש مربع الياس Eliash Square על שם יוסף אליעש, ממייסדי שכונת שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 מצב מוצע

58 مجموعات المتحف موعات בחצר בית יהודית )מרכז תרבות העמים( مجموعات المتحف موعات ה פרק ה': שילוט מידע זמני: הסברה ופרסום שלטי ההסברה העירוניים אמורים לתת מענה לפרסום אירועים ציבוריים, בדגש על שלושה היבטים: 1. חגיגיות 2. מידע/פרסום 3. הכוונה לאירוע החלה ההרשמה לשנת 2010 טקס יום הזיכרון ולאחריו ערב שירי זיכרון יום א' 18.4 בשעה 20:00 פסטיבל הקולנוע בנייני האומה פסטיבל הקולנוע מרכז בגין פסטיבל הקולנוע סינמטק SD01 SD02 SD03 ניתוח המצב הקיים איתר מספר בעייות: ריבוי האלמנטים יוצר מצב בעייתי של אי סדר ויזואלי ועודף אינפורמציה לא קיימת הפרדת תוכן בין סוגי השילוט השונים. הקהל לא מקשר בין מהות התוכן המשולט/ אופי האירוע לבין סוג השלט עליו הוא מפורסם אין כל קשר בין רמת החשיפה של אירוע לחשיבותו הציבורית: אירוע יכול לקבל מקום על השילוט החינמי העירוני ולרכוש שטחי פרסום בתשלום על גבי השטחים העירוניים הסחירים פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival המסקנות העיקריות מפרק א היו כדלקמן:.יצירת מערכת כוללנית הנותנת מענה ל 3 עירונית הצרכים )מידע, הכוונה וחגיגיות( לאירועים והסברה לאפשר לקורא השלט להבחין על פי סוג השלט ברמת המידע: מידע ואירועים בעלי חשיבות כלל עירונית ישולטו בשלט שונה מאשר אירועים מקומיים. פרסום עסקי במרחב הציבורי יהיה שונה מפרסום אירוע ומידע ציבורי תתוכנן שפת עיצוב אחת למידע והכוונה זמניים במרחב הציבורי גורם אחד בעירייה יטפל בכל מרכיבי המערכת )ההחלטה על הזכות להיות משולט במערכת הציבורית, ניהול כל מערכת השילוט - פרסום והכוונה BNR2 BNR1 ISR1 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

59 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני משפחת מתקנים להסברה 3. הכוונה 1. חגיגיות מטרת השלט הסדרת נושא שילוט ההסברה וחלוקתו באופן היררכי לפי פונקציה באנר לארועים 2. פרסום ומידע א. כלל עירוני ב. שכונתי-קהילתי שילוט הכוונה לארועים 1x מיקום השלט משתנה 1x 1x פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival مجموعات المتحف موعات 1x 1x 1x 1.8 x פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival مجموعات المتحف موعات 0.3x 1.3x טקס יום הזיכרון ולאחריו ערב שירי זיכרון פסטיבל הקולנוע בנייני האומה פסטיבל הקולנוע מרכז בגין u.k החלה ההרשמה לשנת 2010 יום א' 18.4 בשעה 20:00 בחצר בית יהודית )מרכז תרבות העמים( פסטיבל הקולנוע סינמטק u.k טקס יום הזיכרון 2.20 מ' 3.40 מ' פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע 100 ס"מ = x שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 עמוד טיפוסי בגובה 10 מ' + עמוד טיפוסי בגובה 6 מ'

60 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון مجموعات المتحف موعات 11 פרק ג': שילוט מידע זמני BNR1 + BNR מ' 1.00 מ' 1.00 מ' באנרים בציר הכניסה לעיר מטרת השלט סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר. חגיגיות, דגלול, מעט טקסט מיועד לצירים ראשיים מיועד לצירים ראשיים ממוקם בעיקר על איי תנועה ממוקם בעיקר בצידי הדרך מיועד לצירים משניים ממוקם בעיקר על מדרכות ומפרדות מיקום השלט על גבי עמודי ה קיימים 1.00 מ' 1.00 מ' לאורך הציר.הבאנרים יותקנו על גבי עמודי ה. מחבר איוניברסלי המותאם לקטרים ולסגנונות שונים של עמודי ה. הזרוע שעליו תולים את פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival مجموعات المتحف موعات מ' מ' הבאנר, יורדת כאשר אין באנר על העמוד. 1 שלוש אופציות : פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival مجموعات المتحف موعات פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival مجموعات المتحف موعات 1.80 מ'. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/60 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/60 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/ מ' 3.50 מ' 3.50 מ' טקס יום הזיכרון פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע חזית: BNR2 קנ"מ: 1:50 1 חזית: BNR1 קנ"מ: 1:50 1 חזית: BNR1 קנ"מ: 1:50 1 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

61 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני BNR1 באנרים בציר הכניסה לעיר מטרת השלט סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר מיקום השלט על גבי עמודי ה קיימים עמוד קאטנרי לאורך הציר שלוש אופציות : בנדים בסגנון הבנדים הקיימים כיום על עמודי הקאטנרי 80cm Approx Diameter: 260mm 1. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/60 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/60 באנר חד צדדי בד דגם מספר 7 או בד : Julius Heywinkel Gmbh גרפיקה בדפוס דיגיטלי 250cm 330cm 10cm 1 3 Approx Diameter: 300mm 330cm 590cm 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/80 טקס יום הזיכרון שילוט הרק"ל זרוע עם אביזר מתיחה פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע חזית עמוד 1 1 קנ"מ: 1:50 חזית עמוד 1 2 קנ"מ: 1:50 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

62 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני ISR1 דגל ישראל על עמוד ה 1.00 מ' 1.00 מ' מטרת השלט סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר. חגיגיות, דגלול, מעט טקסט 3.60 מ' 3.60 מ' מיקום השלט על גבי עמודי ה קיימים לאורך הציר.הבאנרים יותקנו על גבי עמודי ה. מחבר איוניברסלי המותאם לקטרים ולסגנונות שונים של עמודי ה. הזרוע שעליו תולים את הבאנר, יורדת כאשר אין באנר על העמוד. שלוש אופציות : 1. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/60 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/60 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/80 אפשרות לשילוב דגל המדינה כחלק מהמערכת ואלמנט קישוטי על בסיס אותם המחברים 3.40 מ' 3.40 מ' טקס יום הזיכרון פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע חזית: ISR1 קנ"מ: 1:50 1 חזית: ISR1 קנ"מ: 1:50 2 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

63 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני 1.00 מ' SD03 פרסום ומידע: מדיה למידע כלל עירוני 1.30 מ' מטרת השלט סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר. חגיגיות, דגלול, מעט טקסט מיקום השלט על גבי עמודי ה קיימים לאורך הציר.הבאנרים יותקנו על גבי עמודי ה. מחבר איוניברסלי המותאם לקטרים ולסגנונות שונים של עמודי ה. הזרוע שעליו תולים את הבאנר, יורדת כאשר אין באנר על העמוד. שלוש אופציות : החלה ההרשמה לשנת 2010 מידת התיבה היא נגזרת של רוחב הגליל הסטנדרטי להדפסה/ )90 ס"מ(. מעל רוחב זה, עלות ההדפסה, גבוהה באופן משמעותי 1.00 מ' 1. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/ מ' 1.30 מ' החלה ההרשמה לשנת מ' 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/60 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/ מ' 2.20 מ' טקס יום הזיכרון דלת עם לוח פרספקס ונעילה פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע חזית: SD03 קנ"מ: 1:50 1 מבט צד: SD03 קנ"מ: 1:50 2 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

64 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני SD מ' 1.00 מ' פרסום ומידע: שלט מידע שכונתי-קהילתי מטרת השלט סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר. חגיגיות, דגלול, מעט טקסט מיקום השלט על גבי עמודי ה קיימים לאורך הציר.הבאנרים יותקנו על גבי עמודי ה. מחבר איוניברסלי המותאם לקטרים ולסגנונות שונים של עמודי ה. הזרוע שעליו תולים את הבאנר, יורדת כאשר אין באנר על העמוד. שלוש אופציות : טקס יום הזיכרון ולאחריו ערב שירי זיכרון יום א' 18.4 בשעה 20:00 בחצר בית יהודית )מרכז תרבות העמים( שלט בפורמט ריבועי: לוח מתכת בפורמט קבוע. מידע מודפס על נייר. הדבקה ישירות על הפח. חיבור "זמין" לעמוד ה 1.00 מ' 1. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/ מ' 1.00 מ' 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/60 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/80 הדבקה ישירות על טקס יום הזיכרון ולאחריו ערב שירי זיכרון יום א' 18.4 בשעה 20:00 בחצר בית יהודית )מרכז תרבות העמים( הפח 2.20 מ' טקס יום הזיכרון פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע חזית: SD02 קנ"מ: 1:50 1 מבט צד: SD02 קנ"מ: 1:50 2 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

65 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני 0.90 מ' SD מ' עיצוב ראשוני: Clip-in Sign פרסום ומידע: שלט הכוונה לארועים תשתית קבועה לשילוט הכוונה מטרת השלט לאירועים. פרופיל אלומניום בעומק סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר. 20 מ"מ; גרפיקה במדבקה בהדפסה חגיגיות, דגלול, מעט טקסט דיגיטלית ישירות על הפרופיל. מיקום השלט הפרופיל כולו מושחל כלפי מטה שלט: פרופיל אלומניום בעומק 20 מ"מ מחבר ייעודי על בסיס מנגנון נעילה, המתחבר לעמוד קיים. מבט על: SD01 קנ"מ: 1:10 1 על גבי עמודי ה קיימים לאורך הציר.הבאנרים יותקנו על גבי עמודי ה. מחבר איוניברסלי המותאם לקטרים ולסגנונות שונים של עמודי ה. הזרוע שעליו תולים את הבאנר, יורדת כאשר אין באנר על העמוד. שלוש אופציות : 1. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/ מ' 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/ מ' פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival שלט: פרופיל אלומניום בעומק 20 מ"מ + תושבת "המקבלת" את השלט 0.25 מ' 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/80 טקס יום הזיכרון "שלות" אוחזות את העמוד ומושחלות בתוך חרכים בתוך המחבר. גובה אות עברית: 3.5 ס"מ פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע חזית: SD01 קנ"מ: 1:10 1 מבט צד: SD01 קנ"מ: 1:10 1 שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12

66 החלה ההרשמה לשנת 2010 ולאחריו ערב שירי זיכרון פרק ג': שילוט מידע זמני SD01 פרסום ומידע: שלט הכוונה לארועים מטרת השלט סימון ציר הכניסה לעיר ומרכז העיר. חגיגיות, דגלול, מעט טקסט פסטיבל הקולנוע Jerusalem Film Festival מיקום השלט על גבי עמודי ה קיימים לאורך הציר.הבאנרים יותקנו על גבי עמודי ה. מחבר איוניברסלי המותאם לקטרים ולסגנונות שונים של עמודי ה. הזרוע שעליו תולים את הבאנר, יורדת כאשר אין באנר על העמוד. שלוש אופציות : 1. שימוש במחבר גמיש מידה: 220/60 2. שימוש במחבר קשיח מידה: 220/60 3. שימוש במחבר קשיח מידה: 250/80 טקס יום הזיכרון פסטיבל הקולנוע פסטיבל הקולנוע שלב ב': עיצוב ראשוני 02/04/12 מצב מוצע

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תובנות ראשונות מתהליך שיתוף הציבור - עד כה

תובנות ראשונות  מתהליך שיתוף הציבור - עד כה סדר הכנס 19:00-19:30 התכנסות, רישום וכיבוד 19:30-20:30 ראש העיר מר שלום בן משה, מבוא דורית פרי יועצת לשיתוף ציבור תוכנית מתאר ראש העין - התוכנית המוצעת אדריכלית נעמה מליס 20:30-21:15 דיון בקבוצות סבב 1

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אודיטוריום ע"ש איתן דויטש לזכרם של בוגרי התיכון שנהרגו במלחמות 1 תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון על סדר היום - 19:30 התכנסות והרשמה 20:00 הצגת עיקרי ניתוח מצב קיים - לרמן אדריכלים ומתכנני ערים 20:00-20:45

קרא עוד

תיירות חוף כרמל - ועדת היגוי מס

תיירות חוף כרמל  - ועדת היגוי מס 22/02/2010 ועדת היגוי מס' : 4 אדר' ערן מבל : עורך התכנית. תכנון פיזי ואדריכלי יוסי שק : מרכז צוות התכנון. תכנון פיזי. אביעד שר שלום : יועץ תיירות, פנאי ונופש עירית קרן : חב' קונטקט : מיתוג ותקשורת שיווקית

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 1 תכנית מתאר מבשרת ציון צוות התכנון ראש צוות התכנון מתכנן ריכוז תפעולי מנהלי מנהלת לקוח תכנון עירוני כולל יועץ כלכלי פרוגרמות לצורכי ציבור יועץ חברתי, שיתוף ציבור אדריכל נוף יועץ סביבה שמאי מקרקעין יועץ

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דצמבר 2016 מנהל התכנון מבשרת כנית מתאר מועצה מקומית לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ מבשרת ציון 1 תוכן עניינים: 3 14 38 84 94 137 159 177 189 הקדמה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד