(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)"

תמליל

1 מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר

2 תוכן עניינים: 1. עקרונות התכנית. 2. הגדרת השימושים. 3. מפת חלוקה למתחמי תכנון. 4. מאפייני המתחמים. 5. המלצות למתחמי תכנון. 6. שטחי ציבור ובניני ציבור פירוט נתונים. 7. טבלת סיכום נתונים לפי שימושים. 8. טבלת סיכום נתונים כללי. 2

3 1.עקרונות התכנית תכנית המתאר החדשה לירושלים הגדירה את מתחם תלפיות כאזור שימושים מעורבים וקבעה כי תוכן תכנית מתאר שכונתית כהגדרתה בסעיף 6.5 בתכנית המתאר החדשה לירושלים.. עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, באמצעות צוות התכנון, ערכו תכנית כוללת למתחם. התכנית כוללת את החוברת הזו, חוברת תכניות, וחוות דעת סביבתית. במקרה של סתירה, יגבר הכתוב בחוברת זו על הכתוב בחוברת התכניות הנלווית. להלן עקרונות התכנון: א.גבולות התכנית וגבולות בתכנית: מתחם תלפיות ממוקם בדרום העיר ומתפרס על שטח של כ- 1,200 דונם, וגבולותיו הם: מצפון: מרח' רבקה עד צומת אורנים. מדרום: דרך משה ברעם. ממזרח: דרך חברון. ממערב: תווי פסי הרכבת הישנים / כביש 34 מתוכנן. בתוך תחום התכנית נכללות מספר תכניות חדשות מאושרות או בהתהוות. כמו כן מופיע קו כחול של תכנית מפורטת אשר תאפשר את מימוש תכנית אב זו בחלקה הדרומי. בתכנית הנ"ל ייתכנו שינויים בייעודי הקרקע במסגרת הבדיקות התכנוניות והשמאיות שייעשו בשלב התכנון המפורט. ב.שימושים: בעקבות מגמת הירידה בדרישות לשטחי תעשייה מסורתית בתלפיות שהחלה כבר בשנות השבעים, אנו עדים להתפתחויות ששינו את אופיו של האזור, ובעיקר לחדירת שימושי מסחר בהיקפים נרחבים ולהתמעטות שטחי התעשייה המסורתית. המגמה הזאת הלכה והתרחבה עד כדי השתלטות כמעט מה של שטחי המסחר על אזורי התעשייה, למעט התעשיה הזעירה, המכה והמוסכים אשר נותרו במקומם, והתרכזו בעיקר בדרום מערב המתחם. התפתחות זו נעשתה מבלי שהוכנו תכניות סטטוטוריות המסדירות את השינוי בשימושים. חלק ניכר מהשינויים נעשו באופן בלתי חוקי, מיעוטם הסדירו את פעילותם ע"י היתרים לשימוש חורג, ובמקרים בודדים ע"י הכנת תכניות בניין עיר מתאימות. תכנית האב המוצעת כאן, באה להסדיר בין השאר את סוגיית השימושים, ומציעה שימושים מעורבים תוך ארגון מחודש של ייעודי הקרקע. א. מסחר ותעסוקה: התכנית מייעדת את השטחים בחלק המרכזי והדרום מערבי של המתחם, למטרות מסחר ותעסוקה. מהלך זה בא רגן את ה"אי סדר" של פריסת השימושים בלב המתחם ובכך יווצר מרכז עירוני משולב בהיקף שטחי בניה של כ- 2,044,000 מ"ר (למסחר ותעסוקה - שטחים עיקריים ושטחי שירות מעל פני הקרקע), במרחב שסביב שדרת פייר קניג, ואשר יכלול את המשך השדרה דרומה עד למפגש עם שדרות ברעם. שדרת פייר קניג החדשה מציעה ציר תנועה רחב ורציף שאורכו כ- 1.5 ק"מ המשלב תנועת הולכי רגל, אופניים, כלי רכב, ורכבת קלה מצומת אורנים בצפון ועד דרך ברעם בדרום. ורך ציר זה יהיו שטחי המסחר במפלסים הנמוכים של הבניינים, ומעליהם בניינים לתעסוקה על גווניה השונים. ב. - בכל המתחם ישנן היום כ יח"ד. המצב הסטטוטורי הקיים מאפשר סה"כ בניה של כ יח"ד. כלומר ניתן להוסיף היום כ- 400 יח"ד. התכנית מאפשרת, מעבר למותר היום, תוספת של כ יח"ד במתחמי ה הקיימים (דרך חברון, בית לחם ומקור חיים), ( תוך עמידה במגבלות הסביבתיות לרבות בחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים" מיוני 2011, לגבי עמידה במרחקים הנדרשים מחומרים מסוכנים, ובסך הכל ניתן יהיה להגיע במימוש מ ל יח"ד. ג. צרכי ציבור-השטחים הציבוריים הפתוחים והבניינים הציבוריים הנדרשים עבור ה הקיימים במתחם ואלה שיתווספו בעתיד, יקבלו מענה בדרכים הבאות: 1. הפקעות לצרכי ציבור במסגרת תכניות בנין ערים נקודתיות. 3

4 2. עיבוי שטחים ירוקים ובנייני ציבור קיימים המנוצלים באופן חלקי, או בניית מבנים וגינות חדשים במגרשים ציבוריים ריקים. עיבוי זה יוטל כמטלה ציבורית על בנייה חדשה או שדרוג משמעותי של בניין קיים, על פי דרישת העירייה ובהתאם לפיתוח האיזור. ג.תנועה וחניה: מערך התנועה מקבל בתכנית האב שינוי משמעותי ע"י פיתוח שדרת פייר קניג דרומה עד למפגש עם שדרות משה ברעם. ההתוויה המדויקת של נקודת החיבור עם שדרות משה ברעם תואמת את מערך הכבישים המתוכנן למתחם גבעת המטוס מדרום לשדרות ברעם. פתרון מוצע זה בא לשחרר לחצי התנועה בחלקו הדרומי של המתחם, ומייצר קשר חשוב נוסף לכיוון שדרות ברעם. ציר תנועה אופקי ראשי בשדרות פייר קניג, המתמשך ורך כ- 1.5 ק"מ מצפון לדרום, מהווה אמצעי לקשר רגלי נוח ורך המתחם כולו. וזאת בנוסף לנתיבי כלי רכב ומסלולי אופניים המוצעים לכל אורכו. ציר ראשי זה, מצטלב ברח' התנופה הניצב לו, אשר בהמשכו מערבה מתחבר לכביש 34 המאושר בתוואי פסי הרכבת הישנים ומשם לדרך ברעם ולכיוון שד' בגין המיועדות להמשיך דרומה. רחוב התנופה, מהווה ציר הקושר את הולך הרגל בין דרך חברון ושכונת ארנונה במזרח ועד לפארק הרכבת במערב. כהשלמה, מציעה התכנית חיזוק של חיבורי רוחב (מזרח מערב) בין רחובות יד חרוצים, ודרך בית לחם, אשר חסרים כיום לצורך הקלת התנועה בחלקו המזרחי של המתחם. במקביל לצירים הראשיים מציעה התכנית מערך כבישים פנימיים באזור המסחר והתעסוקה, לשירות המתחמים הגדולים ולצורך כניסת כלי רכב לחניונים, ש תתאפשר מהדרכים הראשיות ככל הניתן. כמו כן, התכנית מחזקת תנועת הולכי הרגל ע"י עיבוי הדרכים הקיימות באופנים שונים: ארקדות המלוות את שימושי המסחר ורך רח' פייר קניג, דרכים עם הנחיות מיוחדות המרחיבות את המדרכות במקומות בהם הייעוד הוא ציבורי, וזיקות הנאה לציבור הולכי הרגל במגרשים הפרטיים. מערך הצירים הראשיים המצטלבים עבור כלי רכב, הולכי רגל ומסלולי אופניים, החוצים את מתחם תלפיות לכל אורכו ורחבו, מהווה פתרון יסודי לבעיות התנועה הקשות הקיימות היום במתחם, ובמקביל יוצר את עמוד השדרה האורבני ורכו מוצעות פעילויות ה, המסחר והתעסוקה אשר פורטו לעיל. הרחבת רחוב פייר קניג באזור מקור חיים תיבחן ותטופל במסגרת תב"ע להסעת המונים. לכשתאושר תכנית תוואי הרכבת הקלה על ציר פייר קניג, תישקל הגדלת זכויות הבנייה וגובה הבנייה ורך ציר זה. ד.תבנית הבניה: התכנית קבעה גושי בניה בהם יוגדרו זכויות בניה, (אחוזי בניה, גובה הבניה ותכסית הבניה) תוך התחשבות במציאות הקיימת, בגדלי המגרשים הקיימים, ובהוראות תכנית המתאר החדשה. זכויות הבניה עבור ה יהיו ע"פ תכנית המתאר. עבור שימושי המסחר והתעסוקה בשדרת פייר קניג התכנית מציעה זכויות בניה בהיקף של כ- 500%. בשאר הרחובות מוצעת הבניה בהיקפים של עד. 400% תבנית הבניה ורך השדרות הראשיות תיתן מענה לשימושי המסחר והתעסוקה. השדרה עצמה ומדרכותיה הרחבות יהוו "ריאה" ירוקה רחבה עתירת עצים וצל, כתוספת לשטחים הפתוחים הניתנים לניצול כשטחים ציבוריים. תבנית הבניה החדשה המוצעת כוללת קביעת מיקום לבניינים חדשים בד בבד עם יצירת שטחים פתוחים ומבני ציבור. וכן מאפשרת ניתוק בין הולכי הרגל וכלי הרכב ע"י יצירת רצועות ירק ורך הכבישים הרחבים ומעברים להולכי רגל בין מגרשי הבניה השונים. כל תכנית חדשה תכלול בהוראותיה הנחיות לפיתוח ולנטיעות, בהתאם לנספח הבינוי המנחה של תכנית האב. תישמר האפשרות לשימושי מכה קלה בלבד באיזורי התעסוקה, בקומות הקרקע הפונות לחצרות התפעוליות בלבד. 4

5 ה. סביבה: א. הגדרת הבעיות הסביבתית : 1. עירוב שימושים המוצע בתכנית 2. עמידה בחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 3. קרבה בין האזורים המיועדים להרחבה ל לבין ייעודים לתעשייה/תעסוקה 4. עמידה במרחקי ההפרדה מתחנות דלק 5. בעיית שלביות ביצוע התכנית הכלולה בכל הסעיפים הנ"ל. 1. בעיית ערוב השימושים המוצע בתכנית: מתווה התכנית, בשונה מהמצב הקיים כיום, כולל עירוב שימושים במרבית המתחמים המתוכננים, דבר המהווה את אחת מאבני הייסוד העיקריות של התכנית, תוך כדי ניצול יתרונותיו הרבים של תכנון זה. עם זאת, עירובם של שימושי תעסוקה שונים, מסחר, אקדמיה וכד' מהווה פוטנציאל ליצירתם של קונפליקטים סביבתיים עקב מפגעים סביבתיים, דבר המחייב מתן מענה תכנוני מתאים כבר בשלב הוראות התכנית, תוך כדי מתן הגבלות תפעוליות מתאימות כדוגמת אלו המפורט בפרק 6 ובנספח הסביבתי לתכנית. 2. עמידה בחוזר מנ"כל המשרד להגנת הסביבה : עם זאת, בעוד הסוגיות הסביבתיות הנזכרות לעיל, אינן ייחודיות לתכנית, העובדה כי מימוש התכנית צפוי להתבצע ברציפות, על בסיס כוחות השוק, ל גיבוש תב"ע כוללת למתחם, מציב אתגר תכנוני פשוט בהיבט שמירה על מרחקי הפרדה ממחזיקי חומרים מסוכנים, בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה אשר פורסם בשנת בהתאם להוראות מסמך זה, נדרש כל מתכנן מבנה המוגדר כ"רצפטור ציבורי" (משרדים משרתי קהל, מוסדות חינוך, מסחר וכד'), לשמור על מרחק מינימלי של 50 מ' ממחזיקי חומרים מסוכנים (כמוגדרים במסמך המדיניות), כנ"ל לגבי כל מפעל או עסק המחזיק או רוצה להכניס חומרים מסוכנים נדרש לעמידה במרחקים מקולט ציבורי, כאשר מן הנמנע כי המרחק הנדרש יגדל, על בסיס ביצוע סקר סיכונים. לפיכך, קיומם של ייעודי תעשיה ל הגבלות תכנוניות סביבתיות (גם אם בפועל הם מאכלסים שימושי תעסוקה או מסחר), המאפשר ליזם להתחיל להשתמש בחומרים מסוכנים, והצמודים למגרשים העתידים לשנות את ייעודם לייעוד הכולל גם קולטים ציבוריים, מציב קושי ביישום התכנית. תכנית האב אינה מהווה מסמך מחייב סטאטורית, כך שייעוד הקרקע התעשייתי הנו שריר וקיים עד לקידומה של תב"ע נקודתית לכל מתחם, גוזר הגבלות קשות על יכולת קידומם של תב"ע נקודתיות במקום בהיבט מרחק הפרדה ממחזיקי חומרים מסוכנים, תוך כדי עיקור היכולת לייעדם לתעסוקה, מסחר וכד'. הפתרון המוצע בתכנית (ומפורט בפרק 6) מתבסס על הגבלת הכנסת שימושים ספיציפיים אשר רגישותם ירועי חומרים מסוכנים הנה גדולה יותר (כגון מוסדות חינוך ואקדמיה), למגרשים גובלים בייעוד לתעשייה, תוך כדי מתן הקלות לשאר השימושים תוך כדי שמירה על מקדמי ביטחון סבירים. 3. קרבת מתחמי ה החדשים לייעוד לתעשייה : סוגיה דומה, הנה שילובם של שימושי חדשים (מתחם D) בסמוך למגרשים המוגדרים בייעודם כשימוש תעשייתי, דבר אשר יחייב קביעת שלבי ביצוע הקובעים כי אישור תכניות לשינוי ייעוד מתעשייה לתעסוקה במגרשים הסמוכים עד לרדיוס של 50 מ', יהווה תנאי ישור שינוי ייעוד הקרקע ל באזור D. 4. עמידה בהוראות תמ"א 18 לעניין מרחקי הפרדה באיזור התעשייה, קיים היום הריכוז הגבוה ביותר בעיר של תחנות דלק. בסעיף 15 תמ"א 18, נקבעו מרחקי הפרדה של 40 מ' מ ו 80 מ' לשימושים וייעודים רגישים כגון מוסדות חינוך. לפיכך: א. ניתן יהיה לקובע בתכנית את האפשרות של הכנסת יעוד קדמיה במגרש הנמצא בטווח של 80 מ' מתחנת דלק ב. היות ועל פי תמ"א 18 וניתן לקבל היתר בנייה לתחנת דלק במגרש המיועד לתעשייה ל צורך בתכנית מפורטת, אישור תכנית ל בטווח של פחות מ 40 מ' מייעוד לתעשייה, תגרום לבטול אפשרות זו. 5. בעיית שלבי הביצוע : הבעייה תוארה בכל הסעיפים לעיל ומחייבת מתן הוראות ברורות למניעת קונפליקטים סביבתיים ועמידה בהוראות חוזר המנכ"ל. ב. הצעה לפתרון הבעיות הנ"ל : הפתרונות המוצעים לפתרון הבעיות שהוצגו לעיל מפורטים בסעיף 6.1 בתכנית ומבוססות על חוות דעת שהוכנה לתכנית האב. 5

6 ו. דרכי המימוש: כיום, המגרשים תפוסים כמעט כולם. שטחי המתחם, כ- 1,200 דונם, נמצאים בבעלות פרטית או בחכירה, ומיעוט המגרשים הפנויים נמצא בבעלות פרטית או מנהל מקרקעי ישראל. התכנית מבקשת להציע חיזוק יעודי התעסוקה במגוון רחב של שימושים תוך קביעת שדרות פייר קניג כציר מרכזי אורבאני, המשלב את כל השימושיים העירוניים, ואשר פריצתו דרומה תקל במידה רבה מאד על תנועת כלי הרכב בתוך המתחם, ממנו ואליו. לצורך מימוש התכנית, מוצעות תוספות בזכויות הבניה בהיקפים משתנים, בהתאם למיקום וליעוד הקרקע. הענקת זכויות בניה אלו, התרת בניה לגובה, פתיחת האזור למגוון שימושים רחב, שחרור "מכשולי התנועה", וחיזוק הקשר עם צירי תנועה עורקיים, יהוו תמריץ ליזמים לפיתוח והקמת בנינים חדשים אשר יהוו אבן שואבת לעסקים חדשים, ולהפיכת המתחם למרכז עסקים ותעסוקה פעיל ושוקק. 6

7 2. הגדרת השימושים תעסוקה : (מתחמים (C,F,G תעסוקה כגון: תעשייה מתקדמת (הייטק), משרדים למיניהם, סדנאות אמנות ואומנות, חללי תצוגה, מכללות ומוסדות אקדמיים, מלונאות, מרפאות ומכוני כושר, אולמות אירועים, בתי קולנוע, מרפאות, סדנאות אמנים, מרכזי שירות טלפוני, מרכז תיקונים, תמיכה ושירות לקטרוניקה תקשורת ומחשבים, מכוני צילום, בתי דפוס והוצאה ור, שליחויות, מכבסות, מעבדות רפואיות, מכונים רפואיים, אולפני תקשורת וקולנוע, וכו'. בנוסף יותר להקים בנקים, דואר, מרכזי בילוי ופנאי, מסעדות ובתי קפה וכו'. מסחר : (מתחמים (C,F,G בתי עסק כגון: סופרמרקט, חנויות כל בו, ריהוט, חומרי בנייה, סוכנויות רכב, סדנאות אמנים, וכו מוסדות המשרתים את הציבור כגון: בנקים,דואר, וכו מרכזי בילוי ופנאי: קולנוע, באולינג, גלריות מנות, אולמות כנסים וכו', מכוני כושר, בריכות שחיה מקורות, אולמות ספורט, בתי אוכל ומשקה, מסעדות ובתי קפה, תחנות מוניות, חניונים מסחריים וכו'. חזית חצר תפעולית פנימית למכה קלה וסדנאות: (מתחמים ( F,G בשטחי המסחר והתעסוקה, בחזיתות הפונות לחצרות התפעוליות ו לרחובות הראשיים, יותרו שימושים של מכה קלה וסדנאות, למעט עסקים המשתמשים בחומרים מסוכנים או מפיקים פסולת נוזלית, מחסני חומרים, עסקים המייצרים אבק או כל מפגע סביבתי ש ניתן למנוע באמצעים פיסיים מקובלים. מסחר זעיר : (מתחם F) מסחר קטן במבני "קיוסקים" כגון: מזנונים וכו' יותר ורך שדרת פייר קניג ובהתאם להנחיות מח' מהנדס העיר. בשטח של עד 25 מ ר, : (מתחמים: ( A,B,D,W,X,Y,Z התכנית ממליצה על תמהיל טיפוסי דירות באופן בו לפחות 25% מהן תהיינה דירות של עד 95 מ"ר כדי לפתוח את האזור לקהל מגוון כולל צעירים או משפחות צעירות ובהתאם למגמות בנוגע לתמהיל מגוון של דירות הערה כללית: על השימושים חלות ההגבלות המפורטות בסעיף 6.1 ובהנחיות למתחמי התכנון. 7

8 3. מפת חלוקה למתחמי התכנון 8

9 4. מאפייני המתחמים - מצב מאושר מתחם A בין דרך חברון לדרך בית לחם מצב מאושר מאפייני מגרשים: מגרשים קטנים עד בינוניים החל מ ד' עד 3.90 ד'. מגרשים אלו מאופיינים בבינוי נמוך (3-4 קומות למעט מבנים בודדים בני 5 קומות) ו צפוף, ברובם ישנם מבני "רכבת" שעברו שיפוץ ו/או הרחבת דירות, המתחם כולו מבונה, מלבד מגרש אחד פנוי בדרך חברון פינת רח' התנופה. מתחם B שכונת מקור חיים מצב מאושר מאפייני מגרשים: מגרשים קטנים עד בינוניים החל מ ד' עד 1.6 ד' ומגרש אחד גדול של 6.6 ד' השכונה מאופיינת בבינוי נמוך (2-5 קומות) ו צפוף, קיימים מגרשים ריקים. מתחם C - מערבית לרח' הרכבים - משני צידי רח' המוסכים מצב מאושר תעשייה מאפייני מגרשים: מגרשים קטנים החל מ ד' עד 0.86 ד', למעט 3 מגרשים בינוניים שגודלם בין 1.5 ד' עד 2.9 ד' מגרשים אלו מאופיינים במבני תעשייה בבנייה קלה ומבנים בבנייה קונבנציונאלית, בינוי נמוך, איכות ארכיטקטונית ירודה, קיימים מגרשים ריקים ומגרשים שאחוזי הבנייה בהם כמעט ו מנוצלים. שימושים קיימים: מוסכים, בתי מכה, מועדון הצוללת הצהובה, סוכנות רכב, משרדים, עסקים כללי. מתחם מצב מאושר D בין דרך בית לחם לרחוב יד חרוצים ודרומית למקור חיים מאפייני מגרשים: מגרשים בינוניים עד גדולים חלקם פנויים שימושים קיימים:, מסחר, עסקים כללי, מבני ציבור תעשייה 9

10 מתחם מצב מאושר F משני צידי שד' פייר קניג, בין רחוב רבקה בצפון ושד' ברעם בדרום. תעשייה מאפייני מגרשים: מגרשים קטנים עד גדולים מאוד שימושים קיימים: מסחר, תעסוקה, משרדים, מוסכים, בתי מכה,סוכנויות רכב, עסקים כללי. מתחם מצב מאושר G בין דרך בית לחם לרח' יד חרוצים ומממערב לרח' יד חרוצים, בחלקו הצפוני, ומרח' התנופה בחלקו המערבי עד דרך' משה ברעם בדרום מתחם תעשייה מאפייני מגרשים: 1. מגרשים קטנים עד גדולים מאוד, החל מ 1.4 ד' עד 19 ד'. מגרשים אלו מאופיינים בבנייה עד 6 קומות, איכות ארכיטקטונית טובה מצפון לרח' הסדנא, ומדרום לו ישנם מבנים באיכות נמוכה וסככות, המגרשים ברובם מבונים. שימושים קיימים: מסחר, תעסוקה, משרדים, מוסכים, בתי מכה,סוכנויות רכב, עסקים כללי. מצב מאושר W מדרום למקור חיים X בין דרך חברון לדרך בית לחם Y בין דרך חברון לדרך בית לחם Z בין דרך חברון לרח' התעשייה מאפייני מגרשים: מגרשים קטנים עד גדולים מאוד. שימושים קיימים: מגרשים פנויים ו תעשיה ומבני ציבור תכנית בתהליך אישור עם קומת מסחר תכנית אושרה תכנית 4539 ב' בתהליך אישור 10

11 מ( 5. הוראות למתחמי התכנון הערות: בכל מקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו, יחולו ההוראות המגבילות יותר. מתחם A בין דרך חברון לדרך בית לחם מצב מוצע ל שינוי ייעוד הוראות רקע: הגדלת זכויות הבנייה עפ"י תכנית המתאר בדגש על התחדשות עירונית ורך דרך חברון המהוה מערכת בקנה מידה עירוני. בבניה גבוהה ורך דרך חברון, חובת בנית קומות מסד, לשיפור הקשר המיידי עם הסביבה/ הרחוב. שימושים: א. ב. משרדים ושימושים ציבוריים: בקומת הקרקע ורך דרך חברון יותרו שימושים כגון משרדים או שימושים ציבוריים אחרים, שאינם מצריכים חניה מכיוון דרך חברון. ג. מסחר: בקומת הקרקע ורך דרך בית לחם הפונה לרחוב. כלפי דרך חברון, יותרו שימושי מסחר, כדי למנוע עצירת כלי רכב על עורק תחבורתי ראשי. A טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : מספר קומות קווי בנין (מטר) מינימאלי צפיפות תכסית (% משטח תא השטח) תכסית תת קרקעית מעל לכניסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת קדמי צידי אחורי ) חי אחוזי בניה מספר יח "ד "ד לדונם נטו) כוללים (%) גודל מגרש "ר) שטחי בניה מ"ר מתחם A 6 במגרשים 6 80% 45% מתחת לדונם הפונים לדרך חברון, במגרשים הפונים לדרך בית לחם % 45% % מינימום 1 דונם ע"פ תכנית מפורטת ע"פ תכנית מפורטת % בבניה גבוהה, מעל 2 קומות מסד מגרש לבניה גבוהה מינימום 2.5 דונם בתכסית 60% "התחדשות מינימום 1 דונם היקף הבניה והוראות הבניה יקבעו בהתאם לגודל המגרש, היקף הפינוי ושיקולים תכנוניים נוספים. עירונית " 11 A בין דרך חברון לדרך בית לחם ל שינוי ייעוד הוראות להכנת תכניות מפורטות: 1. חלופות בניה: א. הריסת הקיים, בנייה חדשה, בהתאם למופיע בתשריט. כל מבנה בשטח של 1 דונם לפחות, שיהרס, יחשב כ"התחדשות עירונית" לעניין הזכויות. ב. תוספת זכויות של עד 2 קומות על בניין קיים בהתאם לתכנית המתאר, ע"י שדרוג המבנה הקיים תוך התאמה, תוספת קומות/ אגפים. 2. הפקעה והפרשות לצרכי ציבור: תכנית להוספת הזכויות תכלול הפקעה לצרכי ציבור/ שלביות ביצוע של פיתוח שטח ציבורי בסמיכות, בהתאם לסעיף 7 טבלת פרוט נתוני שטח לבנייני ציבור להלן. 3. הפקעה: ורך דרך חברון יופקע שטח של כ- 3 מ ' מהמגרש לצורך הרחבת המדרכה בתאום מול תכנית אב לתחבורה, לצורך הרחבת דרך חברון עבור הרכבת הקלה ושביל אופנים. במגרשים בהם יש בניין לשימור יוכלו הרשויות לשקול אחרת. 4. תבנית בניה בבניה לגובה: א. קו הבניין של קומות המסד כלפי הרחוב, יהיה מחייב ורך 60% מהחזית. ב. קו בניין ל"מגדלים": בנסיגה של 2 מ' לפחות מקו הבניין של המסד. 5. חניה: א. תכנית חדשה מחויבת במתן פתרון כניסת רכב למגרש ש מרחוב דרך חברון.

12 ב. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים. 6. שימור: א. עבור בנינים הפונים לדרך חברון יש להגיש תיק קדם תעוד. פטור יינתן ע"פ הצורך. ב. תותר הריסת בניינים לשימור. ג. תוספות הבניה במגרשים הכוללים בנינים לשימור ומבנים היסטוריים, יתאפשרו בכפוף להנחיות מח' השימור של עירית ירושלים. 7. זיקת הנאה / שביל: תכנית חדשה תאפשר הקצאות מעברים חופשים להולכי רגל, שיקשרו בין דרך חברון לדרך בית לחם. 8. תמהיל דירות: 25% מסך יח"ד יהיו בגודל ש יעלה על 95 מ"ר מירבי. 9. מרפסות עוקבות: כל מרפסת תהיה מעל מרפסת באופן עוקב ומ ובתחום קווי הבניין. יתאפשר קיומן של מרפסות "קופצות" או מדלגות. 10. שתילת עצים ע"פ תכנית הבינוי המנחה, גליון מס' 8. הוראות מנחות להוצאת היתר בניה ע"פ תכנית מפורטת שאושרה טרם תכנית זו: כיוון שהתכנית היא תכנית אב, אין ביכולתה לפגוע בתכניות תקפות, וההוראות להלן מבקשות להנחות את הועדה המקומית כיצד להפעיל את שיקול דעתה בעת מתן היתרים מכוח תכניות תקפות. 1. חלופות בניה: הוצאת היתר בניה ע"פ הזכויות הקיימות בהתאם להוראות המפורטות להלן 2. חניה: תכנית חדשה מחויבת במתן פתרון כניסת רכב למגרש ש מדרך רחוב דרך חברון. 3. שימור: א. עבור בנינים הפונים לדרך חברון יש להגיש תיק קדם תעוד. פטור יינתן ע"פ הצורך. ב. תותר הריסת בניינים לשימור. ג. תוספות הבניה במגרשים הכוללים בנינים לשימור ומבנים היסטוריים, יתאפשרו בכפוף להנחיות מח' השימור של עירית ירושלים 4. מרפסות עוקבות: כל מרפסת תהיה מעל מרפסת באופן עוקב ומ ובתחום קווי הבניין. יתאפשר קיומן של מרפסות "קופצות" או מדלגות. 5. שתילת עצים: ע"פ תכנית הבינוי המנחה גליון מס' 8. הנחיות סביבתיות: בהתאם לסעיף 6 "הוראות סביבתיות" במגרשים לבניה גבוהה יש להכין נספח השפעות הצללה על מבני, שצ"פים ושב"צים, ככל שקיימים, וכן בחינה של פוטנציאל מטרדי רוח ממבנים גבוהים. 12

13 מ( מתחם B שכונת מקור חיים מצב מוצע ל שינוי ייעוד הוראות רקע: הגדלת זכויות הבנייה עפ"י תכנית המתאר בדגש על צמידות לפארק המסילה ובהתייחס למרקם הרחוב הקיים. שימושים: א. ב. מסחר גלריות ושימושים ציבוריים: במגרשים הגובלים בפארק או באלו שבינם לבין הפארק מפרידה רק דרך, יוכלו להתקיים בקומת הקרקע שימושים מסחריים וציבוריים כמו בתי קפה, גלריות וכו'. בקומות הקרקע שאינן פונות לפארק יוכלו להתקיים שימושים ציבוריים כמו גני ילדים. B טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : אחוזי בניה מספר יח "ד צפיפות ) חי כוללים (%) גודל שטחי מגרש בניה "ר) מ"ר מתחת ע"פ לדונם תכנית ינימום מפורטת מ 1 דונם "ד לדונם נטו) תכסית (% משטח תא השטח) תכסית תת קרקעית מספר קומות מעל לכניסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת קווי בנין (מטר) מינימאלי קדמי צידי אחורי % 45% ע"פ תכנית % 45% מתחם B מפורטת 13 B שכונת מקור חיים ל שינוי ייעוד הוראות להכנת תכניות מפורטות: 1. חלופות בניה: א. הריסת הקיים, בנייה חדשה, בהתאם למופיע בתשריט. ב. תוספת זכויות ל הריסת מבנה, ע"י שדרוג המבנה הקיים תוך התאמה, תוספת קומות/ אגפים. 2. הפרשות לצרכי ציבור: תכנית להוספת הזכויות תכלול הפקעה לצרכי ציבור/ שלביות ביצוע לפיתוח צורך ציבורי בסמיכות, בהתאם לסעיף 7 טבלת פרוט נתוני שטח לבנייני ציבור להלן. 3. איחוד חלקות: יש לבחון את התכנון המוצע בתכניות עתידיות ור החלוקה המקורית של המגרשים, כפי שתוכננה ע"י ריכארד קאופמן. 4. מספר קומות: תותר חזית 8 קומות כלפי פארק המסילה בלבד. 5. חניה: א. אל אף האמור לעיל, ניתן לחבר מגרשים עבור חניות תת קרקעיות במלואם, על מנת לצמצם את המפגע של כניסה ויציאה לחניה מהרחוב. ב. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים. 6. שימור: א. עבור כל המבנים המופיעים ברשימת השימור שבתיק התיעוד לשכונה, שנערך ע"י האדריכלים סלמה מילסון ארד ואבנר סימון, יש להכין תיק תיעוד מ, בין אם המבנה יועד לשימור מ או חלקי או להריסה. ב. במקור חיים ישנם עצים בוגרים מראשית ימי השכונה, ויש לבחון את שימורם בהתייעצות עם מחלקות שימור ושפ"ע בעיריית ירושלים. ג. תוספות הבניה במגרשים הכוללים בנינים לשימור ומבנים היסטוריים, יתאפשרו בהתייעצות עם מח' השימור של עירית ירושלים ד. הככרות המסומנות בתכנית השטחים הציבוריים הן חלק מתכנון השכונה המקורי, וייפותחו בתיאום עם מחלקות תושי"ה, שפ"ע ושימור. 7. זיקת הנאה / שביל: תכנית חדשה תאפשר הקצאות מעברים חופשים להולכי רגל, שיקשרו בין השכונה לפארק המסילה. 8. מרפסות עוקבות: כל מרפסת תהיה מעל מרפסת באופן עוקב ומ ובתחום קווי הבניין. יתאפשר קיומן של מרפסות "קופצות" או מדלגות. 9. שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים ובתחום המגרשים ל, ביחוד כלפי פארק המסילה. 10. שימושי מסחר ושימושים ציבוריים אחרים בצמידות לפארק המסילה, בתיאום עם מחלקות העירייה השונות ותוך מניעת מטרדים לתושבי השכונה. 11. תמהיל דירות: 25% מסך יח"ד יהיו בגודל ש יעלה על 95 מ"ר מירבי. 12. גדרות ומפלסי פיתוח: א. במגרשים הגובלים בפארק, גובה החצר האחורית יעלה על חצי מטר ממפלס פארק המסילה. במידה והמגרש גבוה מהפארק, יש לדרג את החצר ולהנמיכה, בתחום המגרש. הדרוג יעשה באופן המאפשר נטיעת עצים וצמחיה.

14 ב. גובה ראש הגדר המפרידה בין המגרש לבין הפארק יעלה על 1.5 מ' ממפלס הפארק, גם אם מדובר בגדר קלה. הוראות מנחות להוצאת היתר בניה ע"פ תכנית מפורטת שאושרה טרם תכנית זו: כיוון שהתכנית היא תכנית אב, אין ביכולתה לפגוע בתכניות תקפות, וההוראות להלן מבקשות להנחות את הועדה המקומית כיצד להפעיל את שיקול דעתה בעת מתן היתרים מכוח תכניות תקפות. 1. חלופות בניה: הוצאת היתר הניה ע"פ הזכויות הקיימות בהתאם להוראות המפורטות להלן 2. שימור: א. עבור כל המבנים המופיעים ברשימת השימור שבתיק התיעוד לשכונה, שנערך ע"י האדריכלים סלמה מילסון ארד ואבנר סימון, יש להכין תיק תיעוד מ, בין אם המבנה יועד לשימור מ או חלקי או להריסה. ב. בכל החלקות ברשימת השימור ישנם עצים בוגרים מראשית ימי השכונה, ויש לשמרם. ג. תוספות הבניה במגרשים הכוללים בנינים לשימור ומבנים היסטוריים, יתאפשרו בכפוף להנחיות מח' השימור של עירית ירושלים מרפסות עוקבות: כל מרפסת תהיה מעל מרפסת באופן עוקב ומ ובתחום קווי הבניין. יתאפשר קיומן של מרפסות "קופצות" או מדלגות. 3. שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים ובתחום המגרשים ל, ביחוד כלפי פארק המסילה. 4. שימושי מסחר ושימושים ציבוריים אחרים בצמידות לפארק המסילה, בתיאום עם מחלקות העירייה השונות ותוך מניעת מטרדים לתושבי השכונה. 5. גדרות ומפלסי פיתוח: א. במגרשים הגובלים בפארק גובה החצר האחורית יעלה על חצי מטר ממפלס פארק המסילה. במידה והמגרש גבוה מהפארק, יש לדרג את החצר ולהנמיכה, בתחום המגרש. הדרוג יעשה באופן המאפשר נטיעת עצים וצמחיה. ב. גובה ראש הגדר המפרידה בין המגרש לבין הפארק יעלה על 1.5 מ' ממפלס הפארק. תנועה: הרחבת רחוב פייר קניג באזור מקור חיים תיבחן ותטופל במסגרת תב"ע להסעת המונים. הנחיות סביבתיות: בהתאם לסעיף 6 "הוראות סביבתיות" הנחיות שימור: שכונת מקור חיים תוכננה כ"עיר גנים" ע"י אדר' ריכרד קאופמן. נשמרו בה מבנה השכונה המקורי, מעט מן המבנים המקוריים, והרבה מהצמחיה, כולל שדרת ברושים ועצי אורן. לשכונה נערך תיק תיעוד, ויש להתייחס להמלצותיו ולכרטיסי האתרים שנמסרו ליחידת השימור בעירייה, בעת הוצאת היתרי בניה או הכנת תכניות חדשות. 14

15 מתחם C - מערבית לרח' הרכבים - משני צידי רח' המוסכים מצב מוצע תעסוקה ומסחר שינוי ייעוד הוראות רקע: שינוי יעוד מאזור תעשיה והגדלת זכויות הבנייה בהתאם לצד מתן הוראות למתחם צמוד דופן שצ"פ. שימושים: א. תעסוקה ב. מסחר גודל מגרש (מ"ר) שטחי בניה מ"ר C טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : אחוזי בניה כוללים (%) תכסית (% משטח תא השטח) מספר קומות מתחת תכסית תת מעל לכניסה לכניסה קרקעית הקובעת הקובע ת קווי בנין (מטר) מינימאלי קדמי צידי אחורי מתחת לדונם % 55% ע"פ תכנית מתחת לדונם % 55% מפורטת % 55% 320 מינימום 1 דונם מתחם C תעסוקה ומסחר תעסוקה ומסחר C - מערבית לרח' הרכבים - משני צידי רח' המוסכים תעסוקה ומסחר שינוי ייעוד הוראות להכנת תכניות מפורטות: 1. חלופות בניה: א. הריסת הקיים, בנייה חדשה, בהתאם למופיע בתשריט. ב. תוספת זכויות ל הריסת מבנה, ע"י שדרוג המבנה הקיים תוך התאמה, תוספת קומות/ אגפים. 2. הפרשות לצרכי ציבור: תכנית להוספת הזכויות תכלול הפקעה לצרכי ציבור/ שלביות ביצוע לפיתוח צורך ציבורי בסמיכות, בהתאם לסעיף 7 טבלת פרוט נתוני שטח לבנייני ציבור להלן. 3. איחוד חלקות: ניתן חד חלקות לקבלת מגרשים גדולים יותר, במיוחד כשמדובר במגרש ל חזית לרחוב. 4. חניה: א. ניתן לחבר מגרשים עבור חניות תת קרקעיות במלואם, על מנת לצמצם את המפגע של כניסה ויציאה לחניה מהרחוב. ב. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים. 5. חומרים: 50% משטח החזיתות של הבניין ייבנו באבן טבעית מסותתת. חלונות ופתחים ייחשבו במניין יתרת 50% שבהם מותר שימוש בחומרי בנייה אחרים. עיצוב המבנה והחזיתות יתואמו עם מחלקת מהנדס העיר. 6. עצים:ע"פ נספחי התכנית המנחים ובתחום המגרשים ל, ביחוד כלפי הפארק הצמוד 7. גדרות: במגרשים הגובלים בפארק גובה הגדר המפרידה בין המגרש לבין הפארק יעלה על 1.5 מ' ממפלס הפארק. 8. החזית הפונה לשצ"פ מצרני:אם תקום חצר תפעולית לכיוון הפארק, היא תתוכנן כך שגורמי מטרד כגון פחי זבל ימוקמו בה באופן הנצפה מהפארק. הוראות מנחות להוצאת היתר בניה ע"פ תכנית מפורטת שאושרה טרם תכנית זו: כיוון שהתכנית היא תכנית אב, אין ביכולתה לפגוע בתכניות תקפות, וההוראות להלן מבקשות להנחות את הועדה המקומית כיצד להפעיל את שיקול דעתה בעת מתן היתרים מכוח תכניות תקפות. 1. חלופות בניה: הוצאת היתר בניה ע"פ הזכויות הקיימות בהתאם להוראות המפורטות להלן 2. חומרים: 50% משטח החזיתות של הבניין ייבנו באבן טבעית מסותתת. חלונות ופתחים ייחשבו במניין יתרת 50% שבהם מותר שימוש בחומרי בנייה אחרים. עיצוב המבנה והחזיתות יתואמו עם מחלקת מהנדס העיר. 3. עצים:ע"פ נספחי התכנית המנחים ובתחום המגרשים ל, ביחוד כלפי הפארק הצמוד 4. גדרות: במגרשים הגובלים בפארק גובה הגדר המפרידה בין המגרש לבין הפארק יעלה על 1.5 מ' ממפלס הפארק. 5. החזית הפונה לשצ"פ מצרני :אם תקום חצר תפעולית לכיוון הפארק, היא תתוכנן כך שגורמי מטרד כגון פחי זבל ימוקמו בה באופן הנצפה מהפארק. הנחיות סביבתיות: בהתאם לסעיף 6 "הוראות סביבתיות" 15

16 מ( מתחם D בין דרך בית לחם לרחוב יד חרוצים מצב מוצע שינוי ייעוד הוראות רקע: הגדלת זכויות הבנייה עפ"י תכנית המתאר בדגש על התחדשות עירונית ורך תואי הרכבת הקלה שימושים: מסחר: בקומת הקרקע ורך דרך בית לחם ויד החרוצים. D טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : אחוזי בניה מספר יח "ד צפיפות ) חי כוללים (%) גודל שטחי מגרש בניה "ר) מ"ר מתחת ע"פ לדונם תכנית ינימום מפורטת מ 1 דונם "ד לדונם נטו) תכסית (% משטח תא השטח) תכסית תת קרקעית מספר קומות מעל לכניסה הקובעת מתחת לכניסה הקובעת קווי בנין (מטר) מינימאלי קדמי צידי אחורי % 45% % 45% מתחם D ע"פ תכנית מפורטת D בין דרך בית לחם לרחוב יד חרוצים שינוי ייעוד כיוון שהתכנית היא תכנית אב, אין ביכולתה לפגוע בתכניות תקפות, שמכוחן להוציא היתרי בניה. הוראות להכנת תכניות מפורטות: 1. חלופת בניה והפרשות לצרכי ציבור: הריסת הקיים, בנייה חדשה, בהתאם למופיע בתשריט. הפרשות לצרכי ציבור: תכנית להוספת הזכויות תכלול הפקעה לצרכי ציבור/ שלביות ביצוע לפיתוח צורך ציבורי בסמיכות, בהתאם לסעיף 7 טבלת פרוט נתוני שטח לבנייני ציבור להלן. 2. חניה: ניתן לחבר מגרשים עבור חניות תת קרקעיות במלואם, על מנת לצמצם את המפגע של כניסה ויציאה לחניה מהרחוב. 3. תמהיל דירות: 25% מסך יח"ד יהיו בגודל ש יעלה על 95 מ"ר מירבי. 4. איחוד חלקות: ניתן יהיה חד חלקות 5. חניה: א. ניתן לחבר מגרשים עבור חניות תת קרקעיות במלואם, על מנת לצמצם את המפגע של כניסה ויציאה לחניה מהרחוב. ב. כניסות לחניונים יעשו ככל הניתן מתוך הדרכים הפנימיות ע"פ תכנית זו, ו מדרכים ראשיות. ג. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים. 6. שימור: תותר הריסת בניינים לשימור. תוספות הבניה יתאפשרו בכפוף להנחיות מח' השימור של עירית ירושלים. 7. מרפסות עוקבות: כל מרפסת תהיה מעל מרפסת באופן עוקב ומ ובתחום קווי הבניין. יתאפשר קיומן של מרפסות "קופצות" או מדלגות. 8. שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים ובתחום המגרשים ל. 9. חומרים: 50 משטח החזיתות של הבניין ייבנו באבן טבעית מסותתת. חלונות ופתחים ייחשבו במניין יתרת 50% שבהם מותר שימוש בחומרי בנייה אחרים. עיצוב המבנה והחזיתות יתואמו עם מחלקת מהנדס העיר. הנחיות סביבתיות: 1. בהתאם לסעיף 6.1 "הוראות סביבתיות" 2. בעת הדיון בשאלת הפקדת תכנית מפורטת, תינתן הדעת לצורך בשמירת מרחק בין ייעודי / שימושי תעשיה לבין ייעוד, וזאת נוכח הסיכונים הנובעים מקיומם של חומרים מסוכנים בשימושים תעשייתיים. במסגרת זאת, תקבע הוועדה תנאים המבטיחים את מניעת הסיכון, דוגמת הגבלת שימושים, שלביות ביצוע המאפשרת מימוש רק בכפוף להסרת הסיכון וכיו"ב. 16

17 מתחם מצב מוצע F משני צידי רח' פייר קניג מרח' רבקה עד שדרות משה ברעם מסחר/ תעסוקה שינוי ייעוד הוראות רקע: שינוי יעוד מאזור תעשיה והגדלת זכויות הבנייה בהתאם והנחיות לפיתוח ציר פייר קניג שימושים: 1. תעסוקה: מקומה שנייה ומעלה. 2. מסחר: בשתי הקומות הראשונות. 3. תעשיה זעירה ומכה קלה: בחזית הפונה לחצר התפעולית הפנימית גודל מגרש (מ"ר) שטחי בניה מ"ר F טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : אחוזי בניה כוללים (%) תכסית (% משטח תא השטח/ מ"ר) תכסית קומות מסד: מספר קומות מתחת תכסית תת מעל לכניסה לכניסה קרקעית הקובעת הקובע מסד: 5 קומות 70% תכסית מעל מסד: ע ד 950 מ"ר ת קווי בנין (מטר) מינימאלי קדמי צידי אחורי 80% מעל מסד : 0/10/4 4 0/5 עד 2.5 דונם 500% החל מ- 2.5 דונם ע"פ תכנית מפורטת תכסית קומות מסד: עד 13 קומות מסד: 5 0/5 0/10/5 5 קומות 60% תכסית מעל מסד : 80% ע ד 1200 מ"ר לכל מגדל מעל מסד: 13 קומות 500% מתחם F תעסוקה ומסחר F משני צידי רח' פייר קניג מרח' רבקה עד שדרות משה ברעם מסחר/ תעסוקה שינוי ייעוד הוראות להכנת תכניות מפורטות: 1. חלופות בניה: א. הריסת הקיים, בנייה חדשה, בהתאם למופיע בתשריט. ב. תוספת זכויות ל הריסת מבנה, ע"י שדרוג המבנה הקיים תוך התאמה, תוספת קומות/ אגפים. 2. הפרשות לצרכי ציבור: תכנית להוספת הזכויות/שדרוג משמעותי תכלול הפקעה לצרכי ציבור/ שלביות ביצוע לפיתוח צורך ציבורי בסמיכות, בהתאם לסעיף 7 טבלת פרוט נתוני שטח לבנייני ציבור להלן. ההפרשות לצרכי הציבור יכולות להיות גם בתחום הבנוי, כגון משרדים ציבוריים (עירייה וממשלה), מתחמי תרבות, תעסוקה מיוחדת לבעלי מוגבלויות וכדומה. 3. תבנית בניה: א. תבנית הבנייה תבוסס על בינוי המשכי בהיקפי המגרשים ובסמוך לכבישים הראשיים, תוך השארת חצר פנימית תפעולית. עומק מבנים אלו יעלה על 30 מטר מקו הבניין הקדמי. במגרשים גדולים ניתן יהיה לחלק את רצף המסד למספר מקטעים. ב. 5 קומות המסד בכל מגרש ייבנו בהינף אחד. ג. קו הבניין לרח' פייר קניג מדרום לרחוב התנופה יהיה 0, ויהיה מחייב ורך 60% מהחזית. קו הבניין לרח' פייר קניג מצפון לרחוב התנופה יהיה 10, ויהיה מחייב ורך 60% מהחזית. ד. תותר בנייה בקו בניין צידי 0 ליצירת רצף בינוי ורך שדרות פייר קניג, בהסכמת בעלי החלקות משני צידי גבול המגרש ובתנאי ששתי החלקות ייבנו בקו 0. ה. מומלץ כי מגרשים סמוכים קטנים יאוחדו וייבנו ביחד. ו. קו בניין ל"מגדלים": בנסיגה של 4 מ' לפחות מקו הבניין של המסד, וע"פ התשריט. אם יוקמו יותר ממגדל אחד, המרחק ביניהם יהיה 10 מ' לפחות. ז. כל מבנה יכלול גישה נוספת אחת לפחות מחזית אחורית/ צידית לטובת שיפור גישת הולכי רגל בין המבנים. 17

18 6. חניה: א. כניסות לחניונים יעשו ככל הניתן מתוך הדרכים הפנימיות ע"פ תכנית זו, ו מדרכים ראשיות. ב. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים 7. עצים: שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים. 8. זיקת הנאה להולכי רגל: במגרשים בהם מצוינים בתשריט זיקות הנאה למעבר רגלי, תיקבע שלביות ביצוע שמבטיחה את פיתוח השטח לרווחת הציבור לרבות עצים, שבילים, תאורה, ספסלים וכ"ו עפ"י הנחיות האגף לשיפור פני העיר. 9. חברת ניהול: בכל תכנית שתוכן במתחם תופיע דרישה להקמת חברת ניהול למבנה המוצע. הוראות מנחות להוצאת היתר בניה ע"פ תכנית מפורטת שאושרה טרם תכנית זו: כיוון שהתכנית היא תכנית אב, אין ביכולתה לפגוע בתכניות תקפות, וההוראות להלן מבקשות להנחות את הועדה המקומית כיצד להפעיל את שיקול דעתה בעת מתן היתרים מכוח תכניות תקפות. 1. חלופות בניה: הוצאת היתר בניה ע"פ הזכויות הקיימות בהתאם להוראות המפורטות להלן. 4. תבנית בניה: א. תבנית הבנייה תבוסס על בינוי המשכי בהיקפי המגרשים ובסמוך לכבישים הראשיים, תוך השארת חצר פנימית תפעולית. עומק מבנים אלו יעלה על 30 מטר מקו הבניין הקדמי. במגרשים גדולים ניתן יהיה לחלק את רצף המסד למספר מקטעים. ב. קו בניין לרחוב פייר קניג, מחייב ורך 60% מהחזית. ג. כל מבנה יכלול גישה נוספת אחת לפחות מחזית אחורית/ צידית לטובת שיפור גישת הולכי רגל בין המבנים. 10. חניה: א. כניסות לחניונים יעשו ככל הניתן מתוך הדרכים הפנימיות ע"פ תכנית זו, ו מדרכים ראשיות. ב. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים 11. עצים: שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים. 12. זיקת הנאה להולכי רגל: א. במגרשים בהם מצוינים בתשריט זיקות הנאה למעבר רגלי על היזם לפתח את השטח לרווחת הציבור לרבות עצים, שבילים, תאורה, ספסלים וכ"ו עפ"י הנחיות האגף לשיפור פני העיר. הנחיות עיצוב ורך פייר קניג חזית מסחרית: בקומת הרחוב ורך רח' פייר קניג תחוייב הסגת החזית המסחרית ב- 4 מ ' ורך החזית כולה ליצירת קומת עמודים מקורה בהתאם למסומן בנספח חתך הרחוב. גובה קומת העמודים יהיה כ- 6 מ '. הקו התחתון של חזית הבניין מעל קומת העמודים יבלוט מעבר לשורת העמודים, כמופיע בחתכים ובחזיתות. הארקדה תשמש למעבר חופשי להולכי רגל, ו יותר לסגור אותה בסגירת חורף או בכל דרך אחרת. עיצוב המבנה והחזיתות יתואם עם מחלקת מהנדס העיר. חומרים: (בחלופה של הריסת הקיים ובנייה חדשה) קומת עמודים מסחרית: עמודי הבניין בקומות המסחריות יהיו מבטון גלוי או יחופו באבן, או בחומר עמיד אחר. יותרו עמודים מטוייחים או צבועים. יותרו בסיסים או כותרות מאסיביות לעמודים אלו. בקומות העליונות ובחזיתות קומות המסחר ש פונות לרחוב: 50% לפחות משטח החזיתות של הבניין ייבנו באבן טבעית מסותתת. חלונות ופתחים ייחשבו במניין יתרת 50% שבהם מותר שימוש בחומרים אחרים. חומרים: (בחלופה של שדרוג המבנה הקיים) בחלופה זו יחויב חיפוי אבן באם הבניין המקורי מחופה אבן, יותר השימוש בחומרים כגון פלדה, זכוכית,עץ. חצר תפעולית פנימית: 1. החצר הפנימית תהפוך לחצר תפעולית, הכוללת דחסניות אשפה, חניה למשאיות באזור פריקה וטעינה, מרכזי מחזור וכד', הכל ע"פ חוות הדעת הסביבתית ובתיאום עם מחלקת איכות הסביבה בעיריית ירושלים. 2. בחזיתות הפונות לחצרות התפעוליות, בהתאם לגליון 8, יותרו שימושים של תעשיה זעירה, מכה קלה וסדנאות ובכפוף להנחיות הסביבתיות להלן. 3. יותר לשלב כ- 10% שימושים מסחריים באיזורי המכה במבנה. בשטחי החצרות יותר להקים איזורי שהייה וגינון. 4. כל תכנית תגדיר את השימושים השונים ואיזוריהם בחצר (איזור מכה, איזורי גינון, איזורי שהיה וכו') דרך מוצעת: 1. המעברים הפנימיים המסומנים בתכנית ישמשו כדרכי מעבר בין מגרשים, ככניסות לחניה, וכגישה לעורף התפעולי של כל מבנה ומבנה. 2. חתך הרחוב של דרך זו יהיה 6.5 עבור מיסעה+ 2 מ ' למדרכה מכל צד עבור הולכי רגל. 18

19 הנחיות סביבתיות: בהתאם לסעיף 6.1 "הוראות סביבתיות" 1. בחזיתות הפנימיות של המבנים מכה קלה וסדנאות, שימושים של תעשיה זעירה, 2. המתוכננים: יותר שילובם של שימושי מכה בעלת פוטנציאל גבוה לפליטת מזהמים וויר, א. יצירת מטרדי רעש, פגיעה חזותית כד'. יותר לשלב כ- 10% שימושים מסחריים באיזורי המכה במבנה. בשטחי החצרות ב. יותר להקים איזורי שהייה וגינון. תותר אחסנה של חומרי גלם ו/או הפעלה של מתקנים טכניים מחוץ לגבולות ג. המבנה. שילובו של כל שימוש, יותנה בהגשתו של מסמך סביבתי והטמעת מסקנותיו בפעילות העסק, בהתאם להנחיות המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים. בניה ירוקה וחזית חמישית: ור בנייתם של שטחי תעסוקה ומרחב נרחבים בשטח התכנית, יש לשלב בתכנונם עקרונות בניה ירוקה לרבות מענה לחזית חמישית בדמות גגות ירוקים, מערכות פינוי אשפה פניאומטיות, שימוש בחומרים ירוקים, בידוד משופר, מערכות מיזוג אוויר מתקדמות וכד'. לכשתאושר תכנית תואי הרכבת הקלה על ציר פייר קניג, תישקל הגדלת זכויות הבנייה וגובה הבנייה ורך ציר זה. 19

20 מתחם G בין דרך בית לחם לרח' יד חרוצים ומממערב לרח' יד חרוצים, בחלקו הצפוני, ומרח' התנופה בחלקו המערבי עד דרך' משה ברעם בדרום מצב מוצע מסחר /תעסוקה הרחבת שימושים הוראות רקע: שינוי יעוד מאזור תעשיה והגדלת זכויות הבנייה בהתאם שימושים: 1. תעסוקה 2. מסחר: בשתי הקומות הראשונות. 3. תעשיה זעירה ומכה קלה: בחזית הפונה לחצר התפעולית הפנימית ב- 1G גודל מגרש (מ"ר) שטחי בניה מ"ר 1 G טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : אחוזי בניה כוללים (%) תכסית (% משטח תא השטח/ מ"ר) תכסית קומות מסד: מספר קומות מתחת תכסית תת מעל לכניסה לכניסה קרקעית הקובעת הקובע מסד: ת קווי בנין (מטר) מינימאלי קדמי צידי אחורי 4 5 4/ /10 4 קומות 80% 70% עד 2.5 דונם 400% החל מ- 2.5 דונם ע"פ תכנית מפורטת תכסית מעל מסד: ע ד 900 מ"ר תכסית קומות מסד: מעל מסד: עד 8 קומות מסד: 4 קומות 60% תכסית מעל מסד : 80% ע ד 1200 מ"ר לכל מגדל מעל מסד: 8 קומות 400% מתחם G1 תעסוקה ומסחר 2 G טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע : מספר קומות קווי בנין (מטר) מינימאלי גודל מגרש (מ"ר) שטחי בניה מ"ר אחוזי בניה כוללים (%) תכסית (% משטח תא השטח/ מ"ר) תכסית תת קרקעית מעל לכניסה הקובעת מתחת לכניסה הקובע קדמי צידי אחורי מתחם G2 ת עד 2.5 דונם 80% % עד תעסוקה ומסחר ע"פ תכנית מפורטת % % החל מ- 2.5 דונם 20

21 הוראות להכנת תכניות מפורטות: חלופות בניה: 1. הריסת הקיים, בנייה חדשה, בהתאם למופיע בתשריט. א. תוספת זכויות ל הריסת מבנה, ע"י שדרוג המבנה הקיים תוך התאמה, תוספת ב. קומות/ אגפים. הפרשות לצרכי ציבור: תכנית להוספת הזכויות/שדרוג משמעותי תכלול הפקעה לצרכי 2. ציבור/ שלביות ביצוע לפיתוח צורך ציבורי בסמיכות, בהתאם לסעיף 7 טבלת פרוט נתוני שטח לבנייני ציבור להלן.ההפרשות לצרכי הציבור יכולות להיות גם בתחום הבנוי, כגון משרדים ציבוריים (עירייה וממשלה), מתחמי תרבות (סטודיו מנים למשל), תעסוקה מיוחדת לבעלי מוגבלויות וכדומה. באיזור G2 יהיה ניתן להסב את הייעוד מתעשיה ומכה למסחר ותעסוקה מבלי 3. לכלול שטח שיעלה על 2 דונם. תבנית בניה 1G: 4. תבנית הבנייה תבוסס על בינוי המשכי בהיקפי המגרשים ובסמוך לכבישים א. הראשיים, תוך השארת חצר פנימית תפעולית. עומק מבנים אלו יעלה על 30 מטר מקו הבניין הקדמי. במגרשים גדולים ניתן יהיה לחלק את רצף המסד למספר מקטעים. מומלץ כי מגרשים סמוכים יאוחדו וייבנו ביחד. ב. 60% מהחזית. קו הבניין לרחוב יד חרוצים יהיה 10 קו הבניין קדמי, מחייב ורך ג. מ'. קו בניין ל"מגדלים": בנסיגה של 4 מ' לפחות מקו הבניין של המסד, וע"פ התשריט. ד. אם יוקמו יותר ממגדל אחד, המרחק ביניהם יהיה 10 מ' לפחות. כל מבנה יכלול גישה נוספת אחת לפחות מחזית אחורית/ צידית לטובת שיפור גישת ה. הולכי רגל בין המבנים. חניה: 5. כניסות לחניונים יעשו ככל הניתן מתוך הדרכים הפנימיות ע"פ תכנית זו, ו א. מדרכים ראשיות. ניתן לחבר מגרשים עבור חניות תת קרקעיות במלואם, על מנת לצמצם את המפגע ב. של כניסה ויציאה לחניה מהרחוב. עצים: שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים. 6. זיקת הנאה להולכי רגל: במגרשים בהם מצוינים בתשריט זיקות הנאה למעבר רגלי, תיקבע 7. שלביות ביצוע שמבטיחה את פיתוח השטח לרווחת הציבור לרבות עצים, שבילים, תאורה, ספסלים וכ"ו עפ"י הנחיות האגף לשיפור פני העיר. חברת ניהול: בכל תכנית שתוכן במתחם תופיע דרישה להקמת חברת ניהול למבנה המוצע. 8. הוראות מנחות להוצאת היתר בניה ע"פ תכנית מפורטת שאושרה טרם תכנית זו: כיוון שהתכנית היא תכנית אב, אין ביכולתה לפגוע בתכניות תקפות, וההוראות להלן מבקשות להנחות את הועדה המקומית כיצד להפעיל את שיקול דעתה בעת מתן היתרים מכוח תכניות תקפות. G בין דרך בית לחם לרח' יד חרוצים ומממערב לרח' יד חרוצים, בחלקו הצפוני, ומרח' התנופה בחלקו המערבי עד דרך' משה ברעם בדרום מסחר /תעסוקה הרחבת שימושים חלופות בניה: הוצאת היתר בניה ע"פ הזכויות הקיימות בהתאם להוראות המפורטות להלן. תבנית בניה במתחמי 1G: תבנית הבנייה תבוסס על בינוי המשכי בהיקפי המגרשים ובסמוך לכבישים הראשיים, תוך השארת חצר פנימית תפעולית. עומק מבנים אלו יעלה על 30 מטר מקו הבניין הקדמי. במגרשים גדולים ניתן יהיה לחלק את רצף המסד למספר מקטעים. כל מבנה יכלול גישה נוספת אחת לפחות מחזית אחורית/ צידית לטובת שיפור גישת הולכי רגל בין המבנים. חניה: א. כניסות לחניונים יעשו ככל הניתן מתוך המעברים הפנימים ע"פ תכנית זו, ו מדרכים ראשיות. ב. בבינוי חדש, תוספת חניות מעבר לתקן עבור יצירת חניה עודפת כמענה לצרכי חניה ציבורית/ לצרכי חניה למבנים סמוכים עצים: שתילת עצים ע"פ נספחי התכנית המנחים. זיקת הנאה להולכי רגל: במגרשים בהם מצוינים בתשריט זיקות הנאה למעבר רגלי על היזם לפתח את השטח לרווחת הציבור לרבות עצים, שבילים, תאורה, ספסלים וכ"ו עפ"י הנחיות האגף לשיפור פני העיר חומרים: (בחלופה של הריסת הקיים ובנייה חדשה) 50% לפחות משטח החזיתות של הבניין ייבנו באבן טבעית מסותתת. חלונות ופתחים ייחשבו במניין יתרת 50% שבהם מותר שימוש בחומרים אחרים. חומרים: (בחלופה של שדרוג המבנה הקיים) בחלופה זו יחויב חיפוי אבן באם הבניין המקורי מחופה אבן, יותר השימוש בחומרים כגון פלדה, זכוכית,עץ. עיצוב המבנה והחזיתות יתואמו עם מחלקת מהנדס העיר. חצר תפעולית פנימית במתחמי 1G: 1. החצר הפנימית תהפוך לחצר תפעולית, הכוללת דחסניות אשפה,חניה של משאיות באזור פריקה וטעינה, מרכזי מחזור וכד', הכל ע"פ חוות הדעת הסביבתית בתיאום עם מחלקת 21

22 איכות הסביבה בעיריית ירושלים. בחזיתות הפונות לחצרות התפעוליות, בהתאם לגליון 8, יותרו שימושים של תעשיה זעירה, 2. מכה קלה וסדנאות ובכפוף להנחיות הסביבתיות להלן. 3. יותר לשלב כ- 10% שימושים מסחריים באיזורי המכה במבנה. בשטחי החצרות יותר להקים איזורי שהייה וגינון. 4. כל תכנית תגדיר את השימושים השונים ואיזוריהם בחצר (איזור מכה, איזורי גינון, איזורי שהיה וכו') דרך מוצעת: המעברים הפנימיים המסומנים בתכנית ישמשו כדרכי מעבר בין מגרשים, ככניסות לחניה, 1. וכגישה לעורף התפעולי של כל מבנה ומבנה. חתך הרחוב של דרך זו יהיה 6.5 עבור מיסעה+ 2 מ ' למדרכה מכל צד עבור הולכי רגל. 2. הנחיות סביבתיות: בהתאם לסעיף 6.1 "הוראות סביבתיות" 1) בחזיתות הפנימיות של המבנים מכה קלה וסדנאות, שימושים של תעשיה זעירה, 2) המתוכננים: יותר שילובם של שימושי מכה בעלת פוטנציאל גבוה לפליטת מזהמים וויר, א. יצירת מטרדי רעש, פגיעה חזותית כד'. תותר אחסנה של חומרי גלם ו/או הפעלה של מתקנים טכניים מחוץ לגבולות ב. המבנה. שילובו של כל שימוש, יותנה בהגשתו של מסמך סביבתי והטמעת מסקנותיו בפעילות העסק, בהתאם להנחיות המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים. בניה ירוקה וחזית חמישית: ור בנייתם של שטחי תעסוקה ומרחב נרחבים בשטח התכנית, יש לשלב בתכנונם עקרונות בניה ירוקה לרבות מענה לחזית חמישית בדמות גגות ירוקים, מערכות פינוי אשפה פניאומטיות, שימוש בחומרים ירוקים, בידוד משופר, מערכות מיזוג אוויר מתקדמות וכד'. 22

23 מתחם W מדרום למקור חיים X בין דרך חברון לדרך בית לחם Y בין דרך חברון לדרך בית לחם Z בין דרך חברון לרח' התעשייה מצב מוצע ומבני ציבור מקור חיים דרום פינוי בינוי דרך חברון עם קומת מסחר מסחר ומשרדים הוראות במתחם שמדרום למקור חיים יערך תכנון כולל המטפל במתחם רק בתור מתחם בפני עצמו א גם כמרכז בין שכונתי הקושר בין גוננים, תלפיות ופארק המסילה וכן כנקודת מפגש של צירים עירוניים. היקף החזית המסחרית כלפי רח' התנופה ייקבע בתכנית המפורטת. תכנית זו הוגשה לעירייה ונמצאת בתהליכי אישור. (תב"ע 11401) התכנית אושרה (תב"ע 12629) תכנית זו הוגשה לעירייה ונמצאת בתהליכי אישור. (תב"ע 4539 ב) 23

24 א( הוראות כלליות א. הנחיות סביבתיות לבחינת מקדמית של תכניות מפורטות: 1. הפקדתם של תוכניות הכוללות שימוש בחומרים מסוכנים ו/או שימושים אשר מהווים "רצפטורים ציבוריים" (מבני ציבור משרתי קהל, מלונאות, אקדמיה, וכד'), תתבצע בהתאם לשיקול דעתה של ועדת התכנון המחוזית, תוך כדי התייחסות לחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מיוני 2011 לגבי מרחקי ההפרדה ממקורות סיכון נייחים ו/או עדכונו הוראות סביבתיות תופקד תכנית המאפשרת הקמה ושימוש של שימושים ציבוריים רגישים כגון אקדמיה, בתי ספר להכשרה מקצועית וכד', במרחק הקטן מ- 50 מ' מייעוד קיים לתעשייה. תנאי להפקדת תכנית הכוללת שימושים רגישים המצוינים בסעיפים )(1),(2) 15.1 בתמ"א 4/18, יהיה הוכחת עמידה במרחק הפרדה האווירי של 40 מ' ו 80 מ' (בהתאמה) מגבול המגרש שבתכנית למערכות תחנת הדלק המופרטות בתמ"א. תנאי להפקדת תכנית הכוללת גם שימוש לקולט ציבורי כגון אקדמיה, בית ספר להכשרה מקצועית וכדומה, במרחק העולה על 50 מ' מייעוד קיים לתעשייה, יהיה עריכת מסמך סביבתי הכולל סקר סיכונים ישורה של המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה והטמעת מסקנותיהן בתכנית. המסמך יוכן כנדרש בחוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מיוני 2011 לגבי מרחקי ההפרדה ממקורות סיכון נייחים ו/או עדכונו התקף ביום עריכת הסקר. במידה ובסקר הסיכונים ימצא כי השטח המיועד לבניה בתכנית המוצעת הנו בתחום הסיכון הבלתי סביר, (כהגדרתו בחוזר המנכ"ל ( תחול חובה על מגיש התכנית, לצמצם סיכון זה לגבול הסביר כתנאי להפקדת התכנית ובתיאום עם בעלי מקור הסיכון. תנאי ישור ולמימוש תכניות במגרשי D המשנים את ייעודם ל: בעת הדיון בשאלת הפקדת תכנית מפורטת, תינתן הדעת לצורך בשמירת מרחק בין ייעודי / שימושי תעשיה לבין ייעוד, וזאת נוכח הסיכונים הנובעים מקיומם של חומרים מסוכנים בשימושים תעשייתיים. במסגרת זאת, תקבע הוועדה תנאים המבטיחים את מניעת הסיכון, דוגמת הגבלת שימושים, שלביות ביצוע המאפשרת מימוש רק בכפוף להסרת הסיכון וכיו"ב. תנאי ישור תכניות/קבלת היתרי בניה בשטח התכנית, יהיה קבלת אישור המחלקה יכות סביבה בעיריית ירושלים, על בסיס הגשת תכניות ו/או מסמכים סביבתיים, לרבות סקר סיכונים, חוות דעת סביבתית, חוות דעת אקוסטית, פרשה טכנית וכדומה אשר יתבקשו על ידי האחרונה ומסקנותיה יוטמעו בבקשות להיתר/הוראות התכנית. תופקד תכנית הכוללת את השימושים הבאים בשטחי המסחר והתעסוקה (מתחמים :(C,F,G עסקים המשתמשים או המבקשים לעשות שימוש בחומרים מסוכנים ו/או מפיקים ו/או מאחסנים חומרים מסוכנים לרבות פסולת מסוכנת כהגדרתם בחוק חומרים מסוכנים וכן המפורטים בנספחים א' ו- ב' של חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים" מיוני 2011 ו/או הגורמים כל מפגע ומטרד סביבתי ש ניתן למנוע באמצעים פיסיים מקובלים. תנאי להפקדת תכנית מפורטת הכוללת מבנה בגובה בן 10 קומות ומעלה, יהיה הכנת חוות דעת מיקרו- אקלימית לגבי השפעות הרוח והצללה על המרחב הציבורי ועל מבנים סמוכים ל ומבני ציבור. במידת הצורך, ישונו תכניות המבנה למניעת וצמצום מפגעים אלו ב. הוראות שיכללו בתכניות מופרטות לפי העניין במתחמים G,F הכוללים בתוכם מבני מסחר, תעסוקה ומבני ציבור תתוכנן חצר פנימית ו/או שטח ייעודי בחניון התפעולי של המבנה, אשר ישמש לשימושים תומכים בפעילות המבנה, כגון הצבת מתקני קדם טיפול בשפכים, מיקום חדרי אשפה, מרכזי מחזור וכד' בכל המבנים בהם מתוכננת הקמתם של בתי אוכל, סדנאות קרמיקה, מעבדות ו/או מרפאות וכדומה המחייבות שימוש בארובות ובמנדפים, יותקנו פירי אוורור אשר יאפשרו תיעול גזי פליטה מן השימושים פולטי מזהמי האוויר אל גג המבנה והתקנת פילטרים במידת הצורך. 11. תותר הקמתם של ארובות חיצוניות ו/או ארובות אשר פתח הפליטה נמוך מגובה מגג המבנה, צנרת כל שהיא על גבי הקירות החיצונים של הבניין למעט בפירים ייעודיים משוקעים ומחופים, התקנה והופעלה של פתחי פליטה ואוורור כל שהם בחזיתות הפונות לרחוב. 12. בחניונים תת קרקעיים אשר יותקן בהם אוורור מאולץ, יקבע בהוראות תכנית כי מיקום פתחי האוורור יופנו אל גג המבנה (שינוי בהנחיה זו בכפוף בתיאום מראש ואישור המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים). 24

25 13. יותר השימוש במערכות מיזוג אוויר העושות שימוש באידוי מים לשם הקירור. במקרים חריגים, ניתן יהיה לקבל אישור לכך, בכפוף לקבלת אישור המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים, על בסיס בחינה טכנו- כלכלית. 14. תנאי למתן היתר בניה בשטחים אשר השימוש והייעוד הנוכחי הנו לתעשייה, יהיה הגשתו של סקר קרקע היסטורי ) שלב ), 1 על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. הסקר יוגש ישור המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים וישור המשרד להגנת הסביבה. בכפוף לתוצאות סקר ההיסטורי יקבע הצורך בסקר שלב 2 הכולל בביצוע הבדיקות ביצוע דיגום קרקע ואנליזות מעבדה, הכול על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. תנאי לקבלת היתר הבניה יהיה הכנת תוכנית מפורטת ושלבי ביצוע ליישום בפועל של מסקנות והמלצות של הסקרים לצורך סיום הטיפול/פינוי הקרקע במקרה הצורך..15 חדרי דחסניות אשפה שיוקמו בתוך מבנה יכללו מערכת קירור בהתאם להנחיית מחלקת התברואה בעיריית ירושלים. 16. תותר הקמת חדרי אשפה הפונים אל חזית מסחרית (במקרים חריגים יתאפשר הדבר חר נקיטת אמצעים מתאימים לצמצום מפגעים סביבתיים וקבלת אישור מאגף התברואה בעיריית ירושלים ומהנדס העיר)..17 כל חדרי האשפה יתוכננו פשר הפרדת פסולת במקור לשני זרמים לפחות בהתאם להנחיות אגף התברואה. 18. בכל מבנה תעסוקה, מסחר וציבור, יוקם מרכז מחזור אשר יכלול עמדות יסוף נייר, קרטון ודחיסתו, פלסטיק, סוללות, פסולת אלקטרונית, טקסטיל, מתכות וזכוכית. קביעת הצורך בהקמת מרכז המחזור תקבע בשלב בהיתר הבנייה על ידי המחלקה יכות הסביבה ואגף התברואה בהתאם לסוג השימוש, גודלו, מיקמו ועוד. 19. חדרי שנאים יוקמו בתוך המגרשים הפרטיים בתת הקרקע בלבד, בתיאום חברת החשמל ומהנדס העיר..20 יינתן טופס 4 ו/או כל תעודת גמר א חר שבוצע כל ההוראות למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים, ע"י מגישי הבקשה להיתר להנחת דעתה של המח' יכות הסביבה. 21. בנייה ירוקה: ישולבו בתכניות הבינוי והפיתוח במתחם עקרונות מנחים וטכנולוגיות התואמות לבניה ירוקה, על פי ת"י 5281 או תקן אחר הרלוונטי לסוג המבנה או על פי הנחיות המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים לרבות מענה לחזית החמישית בדמות "גגות ירוקים". תנאי למתן היתר בנייה יהיה הוכחת בניית כל מבנה בהתאם לתקן בנייה ירוקה הרלוונטי לסוג הבניין המעודכן ותה עת, הכול ישור המחלקה יכות הסביבה. 22. הנחיות לחצרות ולחזית למכה זעירה, אכסון ושינוע. בחזיתות הפנימיות של המבנים המתוכננים שמתחמי : F,G א. יותר שילובם של שימושי מכה בעלת פוטנציאל גבוה לפליטת מזהמים וויר, יצירת מטרדי רעש, פגיעה חזותית כד'. ב. יותר לשלב כ- 10% שימושים מסחריים באיזורי המכה במבנה. ג. בשטחי החצרות יותר להקים איזורי שהייה וגינון. ד. תותר אחסנה של חומרי גלם ו/או הפעלה של מתקנים טכניים מחוץ לגבולות המבנה. ה. שילובו של כל שימוש, יותנה בהגשתו של מסמך סביבתי והטמעת מסקנותיו בפעילות העסק, בהתאם להנחיות המחלקה יכות הסביבה בעיריית ירושלים. תנאי להקמת מבנים רב תכליתיים ש ידוע בשלב הבקשה להיתר איזה שימושים יאכלסו אותו חר השלמתו יהיה: בכל בקשה למתן היתר בנייה למבנה רב תכליתי (בהדגשה על מתחם F), למרות שאין יודעים את זהות מאכלסי המבנה, יוצגו ויוטמעו בהיתר כל האמצעים ההנדסיים הנדרשים כלוס תעשיה זעירה/מכה /מעבדות וכדומה, בין היתר מערכות אוורור ומינדוף, מיקום מתקן קדם לטיפול בשפכים, מיקום שוחות דגימה, חדרי פסולת נפרדים (סניטארית ומסוכנת ), חדר מיחזור, מיקום שקט למערכות אלקטרומכניות, אמצעים למניעת רעש ועוד. בכל בניין רב תכליתי, יגיש בעל הבקשה להיתר התחייבות לעירייה, כשתנאי מקדמי למשתמש יהיה עמידה בתנאים המפורטים בפרק זה..23 ייקבעו בתכנית מפורטות שלביות ביצוע לדרכים המוצעות, ובכלל זה השלמת רח' פייר קניג בחלקו הדרומי עד רח' משה ברעם, השלמת הרחובות העורפיים של פייר קניג, שיתנו מענה לרכב השירות ולכניסות לחניות, השלמת רחוב התעשיה בחיבורו לרח' משה ברעם בצומת מ, וכו'. הסדרי התנועה ייבחנו בעת הכנת תכניות מפורטות דרכים 25

26 באיזורי התעסוקה יתאפשר שימוש מלונאי. כל בקשה לשימוש למלונאות תישקל ע"י הועדה המחוזית טרם אישורה. בכל תכנית בה יאושר שימוש מלונאי ייקבע סעיף סטייה ניכרת לעניין השימושים, שיבטיח את השימוש המלונאי כפי שהוצג בתכנית. תכנית וכל בניה בתחום רדיוסי המגן של קידוח מי השתייה "ירושלים 3" תאושר בכפוף למגבלות הקבועות בתקנות בריאות העם. 1. רדיוס א' 20 מ', רדיוס ב' 106 מ', רדיוס ג' 212 מ'. 2. רדיוסי המגן ע"פ מיקומו בפועל של הקידוח. במקומות המסומנים כדרך עם הנחיות מיוחדות יוקמו מדרכות מורחבות, וימוקמו בהם נטיעת עצים ע"פ נספחי התכנית, ספסלים וכדומה. הנחיות מפורטות יופיעו בתכניות המפורטות של המגרשים הסמוכים, בתיאום עם מהנדס העיר. 6.3 מלונאות 6.4 קידוחי מים ורדיוסי מגן 6.5 דרך עם הנחיות מיוחדות 6.6 דרך עם עיצוב מיוחד 6.7 זיקות הנאה למעבר רגלי 6.8 מסחר זעיר 6.9 מבנה לשימור 6.10 ציר הולכי רגל 6.11 שצ"פ עם חניון תת קרקעי במקום המסומן כדרך עם עיצוב מיוחד יוקם מדרחוב. הנסיעה במקום זה תותר ע"פ תכנית מפורטת ולצורך כניסה לחניונים תת קרקעיים, חירום ובטחון, ושירות בלבד. המדרחוב יפותח בתיאום עם מהנדס העיר ויהיו בו נטיעות עצים, ספסלים, פסלי רחוב וכדומה. יותר לבעלי העסקים בקומות התחתונות הסמוכות להוציא למדרכות אלו שמשיות, כסאות ושולחנות, אך תותר סגירת חורף. 1.ורך הדרכים לצד המדרכות, זיקות ההנאה למעבר רגלי יפותחו ע"י בעלי המגרשים בתיאום עם מהנדס העיר ומחלקת שפ"ע. מקומות אלו ישמשו כמדרכות מורחבות, וימוקמו בהם נטיעת עצים ע"פ נספחי התכנית, ספסלים וכדומה. יותר לבעלי העסקים בקומה התחתונה להוציא למדרכות אלו שמשיות, כסאות ושולחנות, אך תותר סגירת חורף. 2.בין שני מגרשים, זיקות ההנאה המסומנות יפותחו ע"י בעלי המגרשים בתיאום עם מהנדס העיר ומחלקת שפ"ע. מקומות אלו יפותחו כשבילים לצורך מעבר בין הרחובות, עם גינון ונטיעת עצים ע"פ נספחי התכנית, ריצופים, ספסלים וכדומה. במקומות בהם השביל גובל בחצר תפעולית תוקם גדר שתסתיר את החצר מהעוברים בשביל. במקומות בהם השביל גובל בבניין תותר הוצאת שולחנות וכסאות, תוך הבטחת מעבר חופשי להולכי הרגל. תותר סגירת חורף. אם ייבנו כאן מבנים בקו בניין צידי 0, תישמר זכות המעבר להולכי הרגל מתחת לבניין במפלס הרחוב, בגובה של 6 מ', ברוחב מינימאלי של 10 מ' ובאורך מקסימאלי של 20 מ', ותוך הבטחת תנאי תאורה נאותים. ורך שדרות פייר קניג ובתחום המגרש המיועד למסחר הצמוד לפייר קניג בדרום המתחם, תותר הקמת מבנים בשטח של עד 25 מ ר, ובהתאם להנחיות מח' מהנדס העיר. מבנים אלו ישמשו למסחר, ויוכלו לקום בהם דוכני מפעל הפיס, חנויות פרחים, ספרים ועיתונים, אביזרי אופנה, אוכל וכדומה. מבנים אלו יוכלו לשמש גם כגלריות להצגת פריטי אמנות שונים. המבנים יהיו עצמאיים, ומאחר והם נצפים מכל הכיוונים כל חזיתותיהם יעוצבו כחזית ראשית, וכל שטחי התפעול והאחסון שלהם יהיו מוסתרים במבנה עצמו ויכללו בשטחיו. במתחמים בהם מסומנות סביבות המכילות מבנים הסטוריים וסביבתם עם פוטנציאל לשימור, יש לבחון את שילוב המבנים ההסטוריים בתכניות, בהתייעצות עם מח' השימור של עיריית ירושלים.. בין שכונת ארנונה ודרך חברון, לבין שכונת מקור חיים ופארק המסילה, יפותח ציר הולכי רגל, והטיפול בו יהיה בהתאם למסמכי התכנית. בשטח המיועד לשצ"פ עם חניון תת קרקעי יוקם מבנה חניה בן מספר קומות מתחת לקרקע, ל פגיעה בשטח הציבורי הפתוח שמעליו. 26

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון

תכנית 15:20:25 18/05/ נספח סקרים/חוות דעת/דוחות דוח מסכם - עקרונות תכנון והנחיות דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דו ח מסכם עקרונות תכנון והנחיות תכנית מתאר מבשרת ציון דצמבר 2016 מנהל התכנון מבשרת כנית מתאר מועצה מקומית לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע מ מבשרת ציון 1 תוכן עניינים: 3 14 38 84 94 137 159 177 189 הקדמה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word _INTERNET.doc

Microsoft Word _INTERNET.doc מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי... 2 2. קרבה למבנים... 2.3 קרבה לחצרות... 3. 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים,

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E35FE9F2EC5FE3E5F8E95FF1E5F4E92E646F63> חוות דעת מומחה שם המומחה: יעל דורי מענו: רח' לילינבלום 41 תל אביב אני הח"מ יעל דורי, נושאת ת.ז. מס' 22596563, נתבקשתי על ידי "אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה" לחוות דעתי מן הבחינה התכנונית ובהתאם

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

Dia 1

Dia 1 משרד האוצר אגף תקציבים - עיר מודל לתחבורה בת-קיימא אשדוד משלבים לירוק תחבורה חכמה מזניקה עיר 7 במרץ 2013 החזון עיר שתאפשר איכות חיים ונגישות לכלל תושביה ובאיה ותהווה מודל מוצלח לעירוניות מתחדשת בישראל

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1

עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 עיריית הרצליה שיתוף ציבור תכנית מתאר הר/ 2530 2018 סיכום מפגש שולחנות עגולים: מרכז העיר 1 משתתפים: CR קשרי קהילה: ברוריה נעים-ארמן, דורין דרור, ליאור בן אליהו, יפתח גור אריה, אורלי שקורי, תמר אלמליח, ספי

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תת 2009-967 - יו"ר - חבר - מ"מ חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - חבר - מ"מ חבר בהשתתפות: גב' ג. אורון אדר' נ. אנג'ל מר ע. אמזלג גב' נ. יוגב גב' ו. פוהורוליס גב' ט. דבורסקי מר י. פרלשטיין

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

תובנות ראשונות מתהליך שיתוף הציבור - עד כה

תובנות ראשונות  מתהליך שיתוף הציבור - עד כה סדר הכנס 19:00-19:30 התכנסות, רישום וכיבוד 19:30-20:30 ראש העיר מר שלום בן משה, מבוא דורית פרי יועצת לשיתוף ציבור תוכנית מתאר ראש העין - התוכנית המוצעת אדריכלית נעמה מליס 20:30-21:15 דיון בקבוצות סבב 1

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית

פרוגרמה חברתית – כלכלית – תיירותית עריכת הנספח: דר' רונית דוידוביץ מרטון, אדר' נעה שבדרון ד.מ.ר. תכנון ופיתוח עירם ואזורים בע"מ נובמבר 205 הנספח מתבסס על חומרים מקצועיים אשר הוכנו לאורך גיבוש תכנית המתאר על ידי היועצים המקצועיים לתכנית:

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד