הוראות הפעלה טלפון עם תמונות AMPLIDECT 595 PHOTO מרכז הדגמה ותצוגה: יגאל אלון 155, תל-אביב טלפונים: ; , פקס w

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראות הפעלה טלפון עם תמונות AMPLIDECT 595 PHOTO מרכז הדגמה ותצוגה: יגאל אלון 155, תל-אביב טלפונים: ; , פקס w"

תמליל

1 הוראות הפעלה טלפון עם תמונות AMPLIDECT 595 PHOTO מרכז הדגמה ותצוגה: יגאל אלון 155, תל-אביב טלפונים: ; , פקס

2 חברת מהלב מברכת אותך על קניית טלפון עם תמונות AMPLIDECT 595 PHOTO אנא קרא בעיון את חוברת התפעול כדי להפיק את המרב מהמכשיר. 2

3 מדריך למשתמש בסיס הטלפון מכשיר הטלפון בסיס החיבור 3

4 תכולת האריזה 1 בסיס טלפון 1 טלפון אלחוטי 1 מתאם כוח 1 כבל לטלפון 3 סוללות NiMh 1 מדריך למשתמש התקנה חיבור הטלפון חבר/י את כבל הטלפון לשקע הטלפון )A( ולשקע הטלפון המחובר לקיר )B(. חבר/י את שקע מתאם הכוח לבסיס הטלפון )ולמטען )C(, )DC לאחר מכן, חבר/י את תקע מתאם הכוח למקור החשמל )D(. שים/י לב: אנא השתמש/י רק במתאמי הכוח שסופקו עם מכשיר הטלפון. חיבור הסוללה החלק/החליקי את מכסה תא הסוללות כלפי מטה. הכנס/הכניסי את 3 הסוללות לתוך תא הסוללות בהתאם לסימון, תוך התאמה נכונה של קוטביות )+,-(. הנח/הניחי את מכסה תא הסוללות מעל הסוללות והחלק/החליקי אותו כלפי מעלה עד השמע קליק, המצביע כי המכסה מחובר כהלכה. טעינת הסוללות טען/י את הסוללות לפחות 12 שעות לפני השימוש הראשון במכשיר. 4

5 סקירה בסיס 1. מאתר מכשיר הטלפון/ כאשר הטלפון לא נמצא בשימוש, לחץ/י על המקש על מנת לאתר את כל המכשירים. 2. בשימוש ON )פועל( כאשר מכשירי הטלפון או הבסיס נמצאים בשימוש, או כאשר מערכת המענה עונה לשיחה נכנסת. ON )פועל( כאשר מכשיר הטלפון נרשם. מהבהב כאשר ישנה שיחה נכנסת או הטלפון נמצא במצב דף שיחה. 3. לחצני תמונה 10 לחצנים גדולים של תמונות שמטרתן לסייע לזיכרון )תמונות של מכרים או נותני שירות( או כדי לחייג מספר טלפון ישירות מבסיס הטלפון. 4. הבזק )שיחה ממתינה(/תכנית מחובר: לחץ/י על המקש על מנת לבצע חיוג חוזר. מושבת: לחץ/י על מקש זה על מנת להפעיל את לחצני התמונות )מכרים או נותני שירות( לסיוע לזיכרון. 5. מיקרופון 6. מחוון מצב רמקול ON )פועל( כאשר הרמקול מופעל. 7. מקש רמקול שים/י לב: חכה/י 2 שניות לפני חיוג המספר באמצעות לחצני התמונות )מכרים או נותני שירות( לסיוע לזיכרון..8 עוצמת קול ( ) במהלך מצב רמקול, לחץ/י על הלחצן להפחתת עוצמת הקול של הרמקול. במצב מושבת מפעילות, לחץ/י על הלחצן להפחתת עוצמת קול הצלצול..9 עוצמת קול ( ) בזמן מצב מושבת מפעילות, לחץ/י על הלחצן להגברת עוצמת הצלצול. במהלך מצב רמקול, לחץ/י על הלחצן להגברת עוצמת הקול של הרמקול. מכשיר הטלפון 10. אוזניות.11 תצוגת LCD 12. נורית המצביעה על מצב טעינה ( ) מאירה באופן רציף כאשר מכשיר הטלפון נמצא בטעינה במטען..13 תפריט/ OK ( ) במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לתפריט הראשי. במצב תפריט משנה: לחץ/י על מנת לאשר את הבחירה. במהלך שיחה: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לאינטרקום/לספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות. 14. חץ כלפי מעלה/רשימת שיחות ( ) במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לרשימת החיוג החוזר. במצב תפריט: לחץ/י על מנת לגלול מעלה את פריטי התפריט. ברשימת ספר הטלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחץ/י כדי לגלול את הרשימה מעלה. במצב עריכה: לחץ/י כדי להזיז את הסמן תו אחד שמאלה. 5

6 במהלך שיחה: לחץ/י כדי להגביר את עוצמת השמע. בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י כדי להגביר את עוצמת הצלצול..15 שיחה (,) רמקול ( ) במצב מושבת מפעילות/טרום חיוג: לחץ/י לביצוע שיחה במצב אוזניות. בספר טלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחץ/י על מנת לבצע שיחה במצב אוזניות לנמען המבוקש מתוך הרשימה. בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י על מנת לענות לשיחה במצב אוזניות. במהלך שיחה: לחץ/י שוב על הלחצן על מנת לעבור למצב רמקול. לחיצה נוספת על הלחצן תחזיר את המצב למצב אוזניות. 16. חץ כלפי מטה/ספר טלפונים ( ) במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מנת לאפשר גישה לספר הטלפונים. במצב תפריט: לחץ/י כדי לגלול מטה את פריטי התפריט. ברשימת ספר טלפונים/רשימת חיוג חוזר/רשימת שיחות: לחץ/י כדי לגלול מטה את הרשימה. במצב עריכה: לחץ/י כדי להזיז את הסמן תו אחד ימינה. במהלך שיחה: לחץ/י כדי להחליש את עוצמת השמע. בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י כדי להחליש את עוצמת הצלצול. 17. מיקרופון 18. מגביר עוצמת קול/ SOS ( )/SOS במהלך שיחה: לחץ/י על מנת להפעיל/לנטרל את פונקציית הגברת עוצמת הקול. במצב מושבת מפעילות: לחץ/י למשך 3 שניות על מנת להיכנס למערכת רצף שיחות החירום במכשיר הטלפון. במצב שיחה: לחץ/י למשך 2 שניות על מנת להפסיק את שיחת החירום. 19. צליל במהלך שיחה: לחץ/י על מקש זה על מנת להגביר את התדרים הגבוהים או הנמוכים של הצליל..20 בטל/השתק ( ) במצב תפריט ראשי: לחץ/י על מנת לחזור למסך השבתה. במצב תפריט משנה: לחץ/י על מנת לחזור לתפריט הקודם. במצב עריכה/טרום חיוג: לחץ/י כדי למחוק תו/ספרה. במצב עריכה/טרום חיוג: לחץ/י על המקש והחזק/החזיקי כדי למחוק את כל התווים או הספרות. במהלך שיחה: לחץ/י כדי להשתיק/להפעיל מחדש את המיקרופון. בהישמע צלצול הטלפון: לחץ/י כדי להשתיק את צלצול מכשיר הטלפון. במצב מושבת מפעילות: לחץ/י כדי לתקשר עם מכשיר טלפון נוסף..21 ניתוק שיחה ( ) במהלך שיחה: לחץ/י על מנת לסיים שיחה וכדי לחזור למסך השבתה. במצב תפריט/עריכה: לחץ/י כדי לשוב למסך השבתה. במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על המקש והחזק/החזיקי כדי לכבות את מכשיר הטלפון. לחץ/י והחזק/החזיקי כדי להדליק את המכשיר כשהוא מכובה. 6

7 ( 22. לוח מקשים של אותיות ומספרים, מקש )0(, ומקש (R במצב טרום חיוג או במצב עריכה: לחץ/י על מנת להקיש ספרה/תו/ /. 0 R במהלך שיחה: לחץ/י והחזק/החזיקי על מנת לבצע הבהוב )חיוג חוזר(. מקש במצב מושבת מפעילות/מצב טרום חיוג/מצב עריכת מספר: לחץ/י והחזק/החזיקי על מנת להקיש רווח. שימוש ראשון במכשיר הטלפון לאחר התקנת הסוללות, יש לבחור את שפת התצוגה הרצויה על-ידי שימוש במקשים /, לחץ/י על מקש תפריט )MENU/OK( לאישור. עדכן/י את התאריך באמצעות לוח המקשים ואשר/י על-ידי לחיצה על מקש.MENU/OK כמו כן עדכן/י את השעה באמצעות לוח המקשים ואשר/י על-ידי לחיצה על מקש.MENU/OK הגדרות התפריט הגדרות הטלפון תמיד מוגדרות באופן זהה: לחץ/י על מקש MENU/OK כדי לפתוח את התפריט הראשי. לאחר מכן השתמש במקשים / על מנת לבחור רשומה ואשר/י אותה על ידי לחיצה על מקש.MENU/OK מכשיר הטלפון יומן שיחות - תצוגת רשימה מופיע תחת הרשומה: DETAILS ADD TO PB ADD TO BL DELETE DELETE ALL נתונים«הוסף ל-»PB הוסף ל-»BL מחק«מחק הכל כרטיס זיכרון לתמונות: M1-M0 ספר טלפונים ALL SPEED DIAL VIP «הכל«חיוג מהיר«VIP מופיע תחת הרשומה: ADD VIEW EDIT DELETE DELETE ALL DEL VIP ADD TO SD STATUS» הוסף«ראה«ערוך«מחק«מחק הכל«מחק»VIP הוסף לחיוג מהיר»)SD( מצב חסום שיחה רשימה שחורה )מופיעה תחת הרשומה: ADD VIEW EDIT DELETE DELETE ALL STATUS) SETTING (BLOCK MODE W/O NUM)» הוסף«ראה«ערוך«מחק«מחק הכל«מצב(«הגדרות )מצב חסימה«מספרים )W/O אינטרקום: HANDSET* BASE ALL» מכשיר הטלפון*«בסיס«הכל הגדרות בסיס (BS) BS RINGER RING VOLUME FLASH TIME FIRST RING» צלצול»BS עוצמת הצלצול«זמן הבזק«צלצול ראשון הגדרות מכשיר טלפון (HS) RING SETUP TONE SETUP TEXT LANG DATE & TIME REGISTER DEFAULT 7

8 התקנת צלצול«התקנת צליל«שפת טקסט«תאריך ושעה«הרשמה«ברירת מחדל הגדר SOS NUMBER SOS MSG SOS LANGUAGE :SOS מספר» SOS הודעת SOS «שפת SOS תזכורת ON/OFF (ALARM 1 TO 10) (ONCE/DAILY/MON-FRI/SAT-SUN)» דולק/כבוי )התראה 1-10(» )פעם אחת/יומי/שני-שישי/שבת-ראשון( ספרות שיחה DIGITS) ON OFF :(TLK מערכת מענה SYS. ANS. PLAYBACK DEL OLD MEMO TAM ON/OFF SET TAM (TAM LANG CALLSCREEN, TAM MSG, ANS. DELAY, RECORD TIME, REMOTE ACC, CHANGE PIN MSG ALERT)» השמעה«מחק ישן«זיכרון«מזכירה אלקטרונית דולקת/כבויה» הגדר מזכירה אלקטרונית )שפת המזכירה האלקטרונית(«מסך שיחה, הודעות מזכירה האלקטרונית, עיכוב, זמן הקלטה, גישה מרחוק, שינוי קוד«התרעת הודעות( רישום מכשיר הטלפון שים/י לב: מכשיר הטלפון ובסיס הטלפון כבר נרשמו. ניתן לרשום לבסיס טלפון אחד עד חמישה מכשירי טלפון. רישום מכשיר הטלפון על בסיס הטלפון )תחנת העגינה(: לחץ/י על מקש / והחזק/החזיקי עד הישמע צפצוף המאפשר גישה למצב הרישום. בו בזמן על מכשיר הטלפון: לחץ/י על ולחץ/י על מקש.MENU/OK אתר מכשירי טלפון הממוקם על בסיס הטלפון. MENU/OK השתמש/י בחצים כדי לבחור את הגדרות מכשיר הטלפון השתמש/י בחצים MENU/OK וביצוע ההרשמה המוצלחת ייקלט במערכת. כדי לבחור באופציה הרשם. לחץ/י על מקש לאחר עיכוב קל, אם ההרשמה בוצעה בהצלחה, ישמע צפצוף המציין אישור הרשמה. תצוגת מכשיר הטלפון תשוב למצב של מושבת מפעילות והמספר החדש של מכשיר הטלפון יופיע על המסך. בסיס הטלפון ישוב גם הוא למצב מושבת מפעילות. 8

9 אינטרקום שיחת פנים 1. לחץ/י על מקש MENU/OK והשתמש/י בחצים על מנת לבחור באינטרקום, לחץ/י על MENU/OK, 2. בחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי, בסיס או כל )המכשירים( ולחץ/י על מקש.MENU/OK אם מתקבלת שיחה בבסיס במצב רמקול, השיחה תועבר אוטומטית למכשיר הטלפון, כל עוד המכשיר לא ממוקם בתוך המטען. שיחה לכל מכשירי הטלפון ראה/י נקודה מספר 1 בחלק שיחת פנים ובחר/י באופציה כל.(ALL) העבר שיחת חוץ ראה/י נקודה מספר 1 למעלה/למטה (UP/DOWN). בחלק שיחת פנים אחרי החיבור סיים את השיחה על-ידי לחיצה על מקש שיחת ועידה ובחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי באמצעות שימוש במקשים במכשיר הטלפון. ראה/י נקודה מספר 1 בחלק שיחת פנים ובחר/י את מספר מכשיר הטלפון הרצוי באמצעות שימוש במקשים /. לאחר החיבור לחץ/י על מקש והחזק/החזיקי עד שתופיע על המסך המילה ועידה. שים/י לב: כל צד לשיחה שיעזוב את שיחת הועידה בזמן השיח, יותיר את שאר הצדדים לשיח מחוברים לשיחת חוץ. ספר טלפונים ניתן לאחסן במכשיר הטלפון האלחוטי עד ל- 50 מספרי טלפון פרטיים עם שמות ומספרי טלפון. כל רשומת ספר טלפונים יכולה להכיל עד ל- 20 ספרות של מספרי טלפון ו- 10 תווים עבור שמות. רשומות הטלפון מאוחסנות בסדר אלפביתי לפי שם. על מנת להוסיף רשומה חדשה במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מקש MENU/OK ובחר/י באמצעות החצים / את אופציית ספר טלפונים. לחץ/י על מקש MENU/OK על מנת לאפשר גישה לרשימת ספר הטלפונים )או לרשימה ריקה(. לחץ/י על מקש MENU/OK פעמיים כדי לבחור באופציה הוספה.(ADD) לחץ/י על מקש MENU/OK כדי לבחור באופציה מספר,(NUMBER) הכנס/הכניסי את מספר הטלפון. לחץ/י על מקש MENU/OK כדי לבחור באופציה שם,(NAME) הכנס/הכניסי את שם המכר. לחץ/י על מקש MENU/OK על מנת לשמור את הנתונים. 9

10 שיחת חירום SOS הגדרות SOS יש להגדיר את מספרי החירום, לפני שניתן לקיים שיחות חירום. שימוש במכשיר הטלפון: ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הגדרת חירום SOS) (SET..(SOS 1, SOS 2, SOS 3, SOS 4) פרטי מספר שכבר מאוחסן ברשימה. ובאמצעות החצים / בחר/י מספרי חירום. ובאמצעות החצים / בחר/י את מספר החירום שברצונך לערוך ובחר/י באופציית הוספה על מנת להכניס מספר חדש או כדי לערוך ולשנות והכנס/הכניסי שם חדש או ערוך/ערכי שם שכבר מופיע ברשימה. כדי לאשר או מקש בחירה ימני כדי למחוק. בצוע שיחות חירום לחץ/י על מקש ה- SOS הממוקם על מכשיר הטלפון והחזק/החזיקי למשך 3 שניות כדי לקבל גישה לרצף שיחות החירום הנע ממספר SOS 1 ועד מספר.SOS 4 ראשית, שיחה תבוצע למספר המופיע תחת הרשומה.SOS 1 אם לא יתקבל מענה מהמספר המופיע תחת רשומה SOS 1 למשך 60 שניות, יתבצע חיוג למספר המופיע תחת רשומה SOS 2 וכן הלאה. שים/י לב: הצד השני שמקבל את הודעת החירום חייב ללחוץ על איזשהו מספר בטלפון על מנת לפתוח את שיחת החירום. לאחר מכן, באמצעות לחיצה על כל מספר בטלפון כל 2 דקות, קריאת החירום תיוותר פתוחה. אם פעולה זו לא תבוצע, הטלפון יסיים את קריאת החירום לאחר 10 שניות. הקלטת הודעת חירום ניתן להקליט הודעת חירום מותאמת אישית שתשמע כאשר תבוצע שיחת חירום. אם לא הוקלטה הודעה מותאמת אישית, הודעת ברירת המחדל תושמע. השמעת הודעת החירום ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הגדרת חירום SOS).(SET ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הודעת חירום MSG) (SOS. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הקלט.(RECORD) כדי להתחיל להקליט את הודעת החירום. המילה "מקליט" תופיע על המסך. כדי לשמור את הודעת החירום. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הגדרת חירום SOS).(SET ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הודעת חירום MSG) (SOS. כדי שתופיע האופציה נגן.(PLAY) כדי להתחיל את השמעת הודעת החירום. לחץ על מקש מספר 5 על מנת להפסיק את השמעת ההודעה. 10

11 הגדרת מקשי חיוג מהיר במכשיר הטלפון ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית ספר טלפונים. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית חיוג מהיר. ובאמצעות החצים / בחר/י במקש חיוג מהיר. ובחר/י באופציית הוספה (ADD) או עריכה.(EDIT) והכנס/הכניסי את מספר הטלפון. והכנס/הכניסי את השם הרצוי. על מנת לאשר. כדי להשתמש במקש חיוג מהיר אחד, לחץ/י והחזק/החזיקי למשך 3 שניות, במצב מושבת מפעילות, על כל מקש בין ל )ישמע צפצוף לאישור(. מקשים גדולים של תמונות מכרים או נותני שירות כדי להקל על הזיכרון על בסיס הטלפון יש בידך האפשרות לאחסן 10 תמונות של מכרים או נותני שירות. במצב מושבת מפעילות: לחץ/י על מקש, הכנס את מספר הטלפון באמצעות מקשים M0-M9 הממוקמים על בסיס הטלפון. לחץ/י על מקש ולחץ/י על כפתור תמונת הזיכרון שבחרת. שימוש במכשיר הטלפון.(PHOTO MEM) ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית זיכרון תמונות MENU/OK.M1-M0 ובאמצעות החצים / בחר/י אופציה מ- MENU/OK.(EDIT) או עריכה (ADD) ובחר/י באופציית הוספה MENU/OK MENU/OK והכנס/הכניסי מספר טלפון. 1. לחץ/י על מקש 2. לחץ/י על מקש 3. לחץ/י על מקש 4. לחץ/י על מקש MENU/OK והכנס/הכניסי שם, לאחר מכן לחץ/י על מקש OK לשמירה. 5. לחץ/י על מקש ישנה אפשרות להכניס שם קולי, כלומר הקראה בקול של מכר או נותן שירות. לשם כך עליך לבחור באופציה תג קולי TAG) (VOICE והקלט/הקליטי בנקודה מספר 3. אם את/ה מקבל/ת שיחה ממספר רשום שמצורף אליו תג קולי, תוכל/י לשמוע את השם הקולי הן מבסיס הטלפון והן ממכשיר הטלפון. כדי להשתמש בפונקציית מקש תמונות הזיכרון במצב מושבת מפעילות, לחץ/י על התמונה שים/י לב: והחזק/החזיקי עד שנוריות ה- LED על הבסיס מאירות. אם ברצונך להעביר את המספר מהבסיס למכשיר הטלפון, הרם/הרימי את המכשיר מהבסיס על מנת לקיים שיחה. הנמצא על הבסיס כדי לקבל קו, ולחץ/י על מקש אם המכשיר לא ממוקם על הבסיס, לחץ/י על מקש כדי לסיים את השיחה. 11

12 מזכירה אלקטרונית בסיס הטלפון כולל מזכירה אלקטרונית שכאשר היא מופעלת היא מקליטה שיחות שלא נענו. המזכירה האלקטרונית יכולה לאחסן עד 59 הודעות, זמן ההקלטה המקסימלי הוא כ- 30 דקות. בנוסף להקלטת הודעות נכנסות, ניתן להקליט מזכרים לאנשים נוספים שעושים שימוש בטלפון. הפעלה/כיבוי של המזכירה האלקטרונית ON/OFF שימוש במכשיר הטלפון: (TAM ON/OFF) 3. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית מערכת מענה (ANS.SYS.). ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית מזכירה אלקטרונית דולקת/כבויה ובאמצעות החצים / בחר/י דולקת (ON) או כבויה.(OFF) 4. לאישור. השמעת הודעות במזכירה האלקטרונית אם יש הודעות חדשות, מסך התצוגה יראה שישנן הודעות חדשות )לדוגמה, ישנן שתי הודעות חדשות(. ההודעות החדשות מושמעות תחילה ולאחר מכן הן נשמרות כהודעות ישנות עד שהן נמחקות. הודעות ישנות מושמעות שוב לאחר שכל ההודעות החדשות הושמעו בשלמותן. שימוש במכשיר הטלפון : ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית על מנת להציג את אופציית השמעה. מערכת מענה SYS.) (ANS.. 3. פעם נוספת כדי להתחיל את השמעת ההודעה. מסך הטלפון יציג את התאריך והשעה בו התקבלה ההודעה. 4. במהלך השמעת ההודעה, לחץ/י על מקשי החצים / על מנת לווסת את עוצמת קול השמע )להגביר או להחליש(. שים/י לב: אחרי שהודעה חדשה נשמעת, היא נשמרת אוטומטית כהודעה ישנה אלמלא נמחקה. 5. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית עצור, קדימה, קודם או מחק על מנת לבצע את הפעולות הבאות במהלך השמעת ההודעה. * עצור :(STOP) עצירה של השמעת ההודעה וחזרה לתפריט מזכירה אלקטרונית MACHINE).(ANS. * קדימה :(FORWARD) דילוג להשמעת ההודעה הבאה. אם ישנה הודעה הבאה, מידע אודותיה כמו תאריך ושעת ההודעה יוצג על המסך. * קודם :(PREVIOUS) דילוג על מנת להמשיך להשמיע את ההודעה הנוכחית מהתחלה. מידע אודותיה כמו תאריך ושעת ההודעה יוצג על המסך. * מחק :(DELETE) מחיקת ההודעה הנוכחית והשמעת ההודעה הבאה. 6. על מנת לאשר את ההגדרות. הגדרת מספר הצלצולים עד מעבר השיחה למזכירה האלקטרונית ניתן להגדיר את מספר הצלצולים לפני מעבר השיחה למזכירה האלקטרונית והשמעת ההודעה המוקלטת. ניתן לתכנת את המזכירה האלקטרונית כך שהיא תפעל לאחר 2 עד 8 צלצולים, או להשתמש בפונקציית "חוסך זמן".(TIME SAVER) פונקציית "חוסך זמן" SAVER) (TIME עונה לשיחות לאחר 6 אותות צלצול, עד שההודעה החדשה הראשונה נקלטה- לאחר מכן המזכירה האלקטרונית תחל לענות לשיחות לאחר כ- 2 אותות צלצול. פונקציה זו יעילה כאשר 12

13 עושים שימוש בגישה מרחוק; אם את/ה מחייג/ת למזכירה האלקטרונית ואין תשובה לאחר 4 צלצולים, משמע שלא הוקלטו הודעות חדשות וביכולתך לנתק לפני שחויבת על בצוע השיחה. שימוש במכשיר הטלפון: (SET ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית מערכת מענה SYS.) (ANS.. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית הגדרת מזכירה אלקטרונית.TAM) 3. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית מספר צלצולים לפני מענה המזכירה האלקטרונית DELAY) (ANSWER )אפשרויות בחירה: 2 צלצולים, 4 צלצולים, 6, צלצולים, 8 צלצולים, 10 צלצולים או חיסכון עלות(. 4. לאישור. פעולות שניתנות לביצוע מרחוק אם את/ה נמצא/ת רחוק מהבית, ניתן באמצעות טלפון צלילים אחר להתקשר להפעיל או לכבות אותה, או להקשיב להודעות שהוקלטו. 1. התקשר/י מטלפון צלילים. מרחוק למזכירה האלקטרונית, 2. כאשר המזכירה האלקטרונית עונה וההודעה הקולית המוקלטת מושמעת, לחץ/י על מקש. 3. הקלד/י את קוד 4 ספרות הגישה מרחוק )קוד ברירת מחדל- 0000(. 4. לחץ/י על המקשים הבאים על מנת לבצע את הפעולה הרצויה. מקש פעולות כאשר ההודעה אינה מושמעת כאשר ההודעה מושמעת מוחק את ההודעה הנוכחית המושמעת. חוזר ומשמיע את ההודעה הנוכחית מהתחלה. לחץ/י פעמיים על מנת לחזור להודעה הקודמת. מפסיק את השמעת ההודעה הנוכחית. עובר להשמיע את ההודעה הבאה מדליק את המזכירה האלקטרונית. מכבה את המזכירה האלקטרונית. מעדכן כי יש להכניס את קוד 4 הספרות לגישה מרחוק. 7 9 * שים/י לב: כאשר הזיכרון של המזכירה האלקטרונית מלא, מצב המענה ישתנה אוטומטית למענה בלבד. 13

14 לאחר שמספר הודעות תמחקנה, ישתנה המצב אוטומטית למצב מענה והקלטה. לא ניתן למחוק הודעות חדשות לפני שהאזינו להן. פונקציות התרא ה ישנה אפשרות להכניס עד 10 התראות. 1. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית תזכורת. 2. ובאמצעות החצים / בחר/י את ההתראה הרצויה ועל מקש הפעל/כבה (ON/OFF) כדי לבחור באופציה הפעל.(ON) והכנס/הכניסי את השעה הרצויה. ובחר/י את תדירות ההתראה. לשמירה. פונקציות דיבור בידך הבחירה להפעיל או לנטרל הקראה בקול של ספרות הטלפון. הפעלה: פעולה זו מקריאה בקול את הספרות שחויגו. (TLK 1. ובאמצעות החצים / בחר/י באופציית השמעה קולית של הספרות.DIGITS) 2. ובאמצעות החצים / בחר/י להפעיל או לכבות (OFF) את (ON) הפונקציה. 3. לשמירה. 14

15 מפרט טכני מידע בסיסי טווח פעולה זמן פעולה של מכשיר הטלפון בתוך הבית: 50 מטר/ מחוץ לבית: 300 מטר בהמתנה: 100 שעות שעות שיחה: כ- 10 שעות פרמטר תדרי רדיו 1.88GHz-1.9GHz 10 תדרים מספר ערוצים הספקת מתח בסיס קלט V 50/60Hz פלט 6V; מתאם 600mA מטען קלט V 50/60Hz פלט 6V; מתאם 450mA 3 סוללות נטענות AAA 1.2V/600mAh מכשיר טלפון 15

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה ד"ר סמדר שץ קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות מונחה-אירועים תכנות

אגף התקשוב, אוניברסיטת בר אילן קורס תוכנת מטלב ויישומיה דר סמדר שץ קורס תוכנת מטלב ויישומיה שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות מונחה-אירועים תכנות שיעור מס' 11: תכנות ממשקי משתמש תכנות מונחה-אירועים תכנות סדרתי סדר ביצוע הפקודות נקבע ע"י קוד התוכנית. תכנות מונחה-אירועים סדר ביצוע הפקודות נקבע ע"י אירועים בסביבה )למשל פעולות של המשתמש(. קלט מן הסביבה

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה 8 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על הסדר, אך לא נותן מענה מלא לתזרים העבודה הקבוע של כל צלם. לאחר שייבאת את התמונות

קרא עוד