ServiceDesk Plus

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ServiceDesk Plus"

תמליל

1 המפיץ בישראל : Software Sources Ltd. מאגרי תוכנה בע "מ

2 - סקירה כללית של כל התכונות ServiceDesk Plus ניהול קריאות/ תקלות ממשתמשים (Incident Management) ניהול הטיפול בבעיות )Problem Management( אשר יוצרות את התקלות ניהול השינויים )Change Management( ניהול התצורה של הנכסים Configuration Management Database (CMDB) ניהול הנכסים (Asset Management) 2

3 ServiceDesk Plus שלוש מהדורות Modules/Features Standard Professional Enterprise Incident Management (Ticketing) YES YES YES Asset Management - YES YES Software License Management - YES YES Purchase Management - YES YES Contract Management - YES YES IT Project Management ADD-ON ADD-ON YES Change Management - ADD-ON YES Service Catalog - ADD-ON YES Configuration Management Database (CMDB) - ADD-ON YES Problem Management - - YES Desktop Central Integration - - YES 3

4 סביבה תפעולית System Requirements תוכנת ServiceDesk Plus תומכת במערכות ההפעלה הבאות: Windows Windows Server 2012 Windows SP4 Windows 2000 / 2003 Server Windows XP Professional Windows 2008 Server Windows 7 Linux Red Hat Linux 7.2 and above Linux Debian 3.0

5 התוכנה תומכת בדפדפני האינטרנט הבאים: Internet Explorer: v6, v7, v8, v9 and v10 Firefox: v 3.6 and upwards Google Chrome MySQL MySQL 5.1 MS SQL 2000, MS SQL 2005, MS SQL 2008, MS SQL 2012 PostgreSQL 9.2 בסיסי נתונים נתמכים:

6 Standard Edition,LDAP ייבוא נתוני משתמשים מ-,Active Directory קובץ אקסל או הזנה ידנית הגדרת קבוצות של משתמשים שונים ושל טכנאים שונים לפי אתרים, שעות עבודה, מחלקות, הרשאות שונות וכו' 6

7 Incident Management ניהול קריאות שירות/ תקלות פתיחת תקלה וקליטת נתוניה תקלה היא: הפרעה לשירות כלשהו או השבתה שלו הפוגעת בצרכים של המשתמש או בעסק. משתמש שולח מייל לתמיכה והמייל מומר אוטומטית לתקלה: Automatic to ticket conversion 7

8 סיווג מתאים )אוטומטי( של התקלה לפי נושא, אתר, דחיפות, השפעה על העסקים, והעברתה לאחריותו של הטכנאי המתאים 8

9 אסקלציה: לאחר זמן המוגדר מראש, אם התקלה עודנה פתוחה )לא נפתרה(, אוטומטית מיודע הטכנאי הבכיר/ מומחה יותר על כך 9

10 לכל קריאה יש סטטוס )כגון פתוחה, סגורה, בתהליך( בדיוק באיזה שלב של טיפול נמצאת הקריאה שלו. והמשתמש יודע כל התכתובות לגבי הקריאה נשמרים בתוך הקריאה, וכן מסמכים קשורים, עוד סימפטומים של התקלה ופתיחה מחדש אם נסגרה.

11 Knowledge Base מאגר הפתרונות. מיועד למשתמשים ולטכנאים II 11

12 פתרון מוצלח נכנס למאגר הפתרונות לצורך שימוש עתידי. לאחר פתרון התקלה )סגירתה(, ניתן לשלוח סקרי שביעות רצון למשתמשים לפי תדירות שתקבע. 12

13 :Manager Dashbord לראות בתצוגה גרפית את כל הנתונים של הקריאות המטופלות בזמן אמת

14 ניהול התקלות באמצעות הטלפון הנייד במכשירי Android,iOS,iPhone. Blackberry צפה עכשיו בסרטון בן דקה וחצי המפרט את פעולת האפליקציה לטלפון הנייד ואת יתרונותיה ב- YouTube ice-desk/resources.html

15 אינטגרציה עם אפליקציות נוספות באמצעות Servlet API, REST API ניתן לבסס אינטגרציה עם אפליקציה או יישום אינטרנטי של כל צד שלישי חיצוני כלשהו, אשר מסוגל לשלוח מידע באמצעות פרוטוקול.HTTP הפעולות של ServiceDesk Plus הן נגישות מיישומים אחרים, וכך ניתן באופן נוח לפתוח קריאות של תקלה, למשל, באופן ישיר וללא צורך לעשות login בתוכנת.ServiceDesk Plus הגדרות: API = Application Programming Interface REST = Representational state transfer HTTP = Hypertext Transfer Protocol Servlet הוא Class של שפת התכנות Java המריץ את היישום על השרת במקום בדפדפן ומגיב לבקשות.)requests(

16 Scheduler תוכנת ServiceDesk Plus מציגה לוח שנה המכיל את התקלות הפתוחות לטיפול, את הבעיות, השינויים, המשימות והתזכורות של הטכנאים. גם הזמינות של הטכנאי )ימי חופש, ימים מחוץ למשרד( באה לידי ביטוי בלוח השנה. ניתן להעביר מתוך לוח השנה משימות מטכנאי אחד לאחר.

17 שליחת מיילים אוטומטיים ואישיים למשתמשים ולטכנאים המודיעים להם על כך שנפתחה תקלה, שמישהו מטפל בה, שנמצא פתרון וכו'. 17

18 דוחות Reports כ- 150 דו"חות מוכנים, או, ליצור דו"חות בהתאמה אישית..HTML מיוצא כ-,PDF, CSV, XLS יכול לכלול גם סיכום שעות עבודה ותוצאות מסקרי שביעות רצון, כמות משימות על כל טכנאי ועוד. הדו"חות נוצרים אוטומטית בפרקי זמן )פעם ביום, שבוע, חודש וכו'( ונשלחים למייל של המבקש. קבועים ישירות 18

19 Professional Edition שליטה מרחוק - Desktop Remote לטפל בבעיה, ולא חשוב היכן אתה נמצא. לשלוט בעמדה, בשרת או בכל פריט אחר מרחוק, לתקן את הבעיה או לבצע שידרוג. בקשות שונות לתמיכה ולשירות שמועלות בתוכנת ServiceDesk Plus עשויות לדרוש מהטכנאי כי יתחבר למכשיר הנמצא במיקום מרוחק. לדוגמא, יש לטפל בעניין שמתעורר בעמדת עבודה במשרד בהרצליה אבל הטכנאים נמצאים דווקא במשרד בתל אביב. באופן דומה, אם הבקשה לתמיכה מגיעה ע"י שיחת טלפון, יהיה זה נהדר אם הטכנאי יוכל להתחבר ממקומו שלו אל המחשב של מבקש התמיכה, כדי לפתור את הבעיה באופן מיידי. תוכנת ServiceDesk Plus מציעה, כי במקום להפעיל צרור של תוכנות שונות כדי לבצע התחברות למכשירים מרוחקים, השתמש בה כדי להתחבר לעמדות העבודה המרוחקות ולפתור בעיות כהרף-עין.

20 ניהול הנכסים Asset Management Asset Discovery איתור וגילוי כל הנכסים בארגון שלך. כך תוכל לנהל את הנכסים היטב, ולדעת בצורה מלאה מהו הציוד של כל משתמש, כאשר המשתמש פותח קריאה. כגון מדפסות נתבים ועוד. Windows Domain Scan IP ופריטים בעלי Linux, MAC, Solaris כדי לסרוק Network Scan,Agent Scanning לסריקת אזורים מרוחקים שאינם על הרשת. סריקה תקופתית של הנכסים הנערכת באופן אוטומטי.

21 .IP נכסי- ITה- IT נכסי ה- IT כוללים את כל הנכסים שיש להם עמדות עבודה )Workstations( מחשבים ניידים )Laptops( מדפסות )Printers( מתגים )Switches( שרתים )Servers( נתבים )Routers( נקודות גישה Points( )Access לדוגמא: הגדרה : IP address = Internet Protocol address

22 )Components( רכיבים הרכיבים הם פריטים המשוייכים לנכס מסויים והן חלק ממנו. מקלדת עכבר תוכנה ורשיונות תוכנה דיו של מדפסת רשימת הרכיבים: )Non IT IT Assets( נכסים שאינם נכסיIT IT נכסים שאינם נכסי IT בתוכנת ServiceDesk Plus מפורטים להלן: מטול/ מקרן )Projectors( סורק )Scanners( שולחן )Tables( כסא )Chairs( טלפון )Telephones(

23 לנכס ה- IT אתה מגדיר שם מוצר, שם נכס, מספר סיריאלי, ברקוד, שם הספק, מחיר עלות, יום רכישה, מועד פקיעת התוקף ומועד תום תקופת התחזוקה, המשרד/אתר והמיקום בו נמצא המכשיר. אתה גם מגדיר את המצב של הנכס: אם הוא כרגע בשימוש אז על ידי איזה משתמש ואיזו מחלקה, ואם הוא מושאל למישהו אז למי מושאל ועד איזו תקופה. ניתן גם לקבוע את אורך החיים של המוצר מבחינת ירידת הערך שלו, ומה יהיה הערך שלו לאחר תום תקופה זו. אתה יכול גם לקבץ נכסים לקבוצות, ולשייך אותם יחדיו למחלקות שונות בארגון כקבוצה מאוחדת. בנוסף, אם אתה צריך לעשות שינויים דומים בהגדרות של נכסים שונים רבים, אתה פשוט בוחר )מסמן ב- V ( את כל הנכסים שאתה רוצה לבצע בהם שינוי, ובלחיצת מקש מבצע את כל השינויים בבת אחת.

24 ניהול נכסי התוכנה Software Asset Management תוכנת ServiceDesk Plus סורקת את הרשת שלך ומגלה באופן אוטומטי את כל התוכנות הזמינות בעמדות העבודה ומציגה את הנתונים לגביה, למשל: יצרן התוכנה, סוג התוכנה ומספר ההתקנות. אתה תוכל לוודא כי מתקיים מצב של,Compliance כלומר לראות מתי יש יותר מדי משתמשים בתוכנה )יותר מאשר מספר הרשיונות שנקנו ע"י החברה( או מצד שני לראות האם פחות מדי אנשים משתמשים בתוכנה, Metering :Software תוכל גם לצפות במספר מול מספר הרשיונות שקיימים בחברה. התוכנות שלא נעשה בהן שימוש כלל, ולראות באילו מהתוכנות נעשה שימוש רק לעיתים רחוקות או לחילופין אם מתבצע בהן שימוש תכוף. תוכל לראות את מספר הסכמי הרשיונות שפג תוקפם, וכן אילו הם ההסכמים שעתידים לפוג בעוד 7 ימים או במהלך 30 הימים הקרובים. שליחת מיילים למשתמשים: טכנאים יכולים לתקשר באופן מיידי עם המשתמשים אשר התקינו את התוכנות השונות, על-ידי שליחת מייל אליהם ישירות מתוך תוכנת.ServiceDesk Plus II

25 הסכמי רשיון - Agreement License הסכמי רשיונות התוכנה הם חוזים בין יצרן התוכנה לבין הרוכש. חוזים אלו מכילים תנאים הנוגעים לתמיכה טכנית, מתן שדרוגים ואחריות לתוכנות שנרכשו. מסמכים אלו נקראים: End User License ServiceDesk תוכנת.Agreement (EULA) Plus מאפשרת לשמור את הסכם הרשיון בבסיס-הנתונים שלה, יחד עם הנתונים על הרשיון הרלוונטי. תזכורות אוטומטיות נשלחות ישירות למייל, ומזכירות כשרשיון תוכנה עתיד לפוג ויש לחדשו. הגדרת מייל אוטומטי שישלח למשתמש או למחלקת רכש כדי שיטפלו בחידוש הרשיון

26 ניהול קבוצות Manage Groups תוכנת ServiceDesk Plus עוזרת לך לקבץ נכסים שונים יחד בהתבסס על המאפיינים שלהם. אתה יכול לקבץ יחד נכסים של משתמשים אשר הם חלק מאותו הצוות או שהמשתמשים נמצאים כולם באותו מיקום פיסי. כך יש יותר דיוק, וקל יותר לנהל את הנכסים ביעילות. ניתן לאגד לקבוצה נכסים על פי מערכת ההפעלה שלהם, או על פי ה-,Service pack או לפי גודל הזכרון של המכשיר ועוד. דוגמא: כאשר אתה מעוניין לעשות migration )העברת מידע ויישומים ממערכת קיימת למערכת הפעלה חדשה( אתה תוכל לאתר בצורה ממוקדת את הנכסים שהם בעלי 256 MB RAM אשר צריכים לעבור שידרוג לפני שתעשה, למשל, הפצה של Windows Vista בארגון שלך. קיימים שני סוגים של קבוצות בתוכנת :ServiceDesk Plus קבוצה סטטית: אתה יכול לשייך אליה אילו נכסים שאתה רוצה. קבוצה דינמית: מאגדת בתוכה נכסים בהתבסס על קריטריון ייחודי כגון סוג מוצר, מחלקה, מערכת הפעלה, יצרן וכו'.

27 חוזים Contracts עם האפשרות של ניהול החוזים בתוכנת,ServiceDesk Plus אתה יכול לנהל חוזים רבים המקושרים לנכסים השונים בחברתך, למשל חוזים הנוגעים לנכסים הבאים: מדפסות, סורקים,)Scanners( עמדות עבודה,)Workstations( נתבים ואפילו מערכות מיזוג אויר. נוסף על המעקב אחר מועד תום החוזים, אתה יכול לקבוע כי תוכנת ServiceDesk Plus תשלח התראה אוטומטית לעובד הרלוונטי לפני שהחוזה פג, כדי שידאג לטפל בחידוש החוזה בזמן.

28 דוחות Reports דוחות הם דין וחשבון על כל פרטי הנכסים, בפורמט הניתן להדפסה. תוכנת ServiceDesk Plus מכילה דוחות רבים כברירת מחדל, ודוחות אלו הם מאוד נפוצים לשימוש יומיומי. הדוחות שנתונים כברירת מחדל הם דוחות מסכמים על: כל המחשבים, השרתים, התוכנות, עמדות העבודה, דוחות ביקורת, דוחות על משאבים, חוזים ורכש. באמצעות דוחות אלה משתמשים יכולים לעיין בכל נתוני המפתח הנוגעים לנכסים. אתה יכול גם ליצור דוחות בעצמך לפי קריטריונים שתבחר, או על ידי גישה עם Query לבסיס הנתונים. אתה יכול לקבוע מועד קבוע ליצירה אוטומטית של הדוחות ע"י תוכנת,ServiceDesk Plus ולהחליט האם הדוחות יוצגו בצורה של טבלה, מטריצה, דו"ח מסכם או דו"ח ביקורת. ניתן לקבל את הדוחות ישירות למייל וגם לייצא אותם לפורמטים של XLS,PDF,HTML )אקסל(,.CSV 5

29 דוחות על כל המחשבים )עמדות עבודה ושרתים( בקטגוריה של הדוחות המתייחסים למחשבים קיימים לבחירתך הדוחות שלהלן. אחרי שמתבצעת סריקה של המחשבים ע"י תוכנת ServiceDesk Plus אז המידע בדוחות האלה מתמלא באופן אוטומטי. הדוחות הם: מחשבים לפי דומיין. מחשבים לפי שם יצרן. מחשבים לפי מערכת הפעלה System(.)Operating מחשבים לפי היצרן של המעבד.)Processor( סוג המעבד. מחשבים לפי ספק ממי נרכש.)Vendor( מחשבים עם פחות מ- RAM 256 MB מערכת הפעלה לפי איזור. עמדת עבודה שאינה משוייכת, ע"פ דומיין. דוגמא לדו"ח גרפי: מחשבים על פי יצרן המעבד דוחות על השרתים )Servers( בקטגוריה של הדוחות המתייחסים לשרתים קיימים לבחירתך הדוחות שלהלן. הדוחות הם: שרתים עם פחות מ- 10% נפח פנוי בדיסק. שרתים עם פחות מ MB RAM

30 דוחות על התוכנות )Software( השוואה בין התוכנות שנרכשו אל מול התוכנות שמותקנות בפועל.)Compliance( תוכנות על פי קטגוריות. תוכנות על פי יצרן. דוחות על רכש דוחות על חוזים )Contracts( הזמנות רכש לפי ספקים חוזים פעילים הזמנות רכש לפי יום חוזים על פי המחיר שלהם ההזמנה חוזים על פי סטטוס הזמנות רכש לפי מועד חוזים לפי ספק )Vendor( אספקה חוזים שפקעו הזמנות רכש לפי סטטוס

31 דוחות מותאמים אישית - Reports New Custom תוכנת ServiceDesk Plus מאפשרת לך ליצור דוחות מיוחדים אשר עונים על צרכי החברה שלך. יצירת דו"ח בצורת טבלה: רשימות של מידע בהתבסס על קריטריון כלשהו, אתה בוחר את הטורים בהם תצפה והמידע יקובץ בהתאם. יצירת דו"ח בצורת מטריצה: דוחות בצורת מטריצה מציגים את המידע בצורה של רשת )פורמט של.)m x n דוחות סיכום. דוחות ביקורת: היסטוריה מפורטת על פי עמדות העבודה, על פי ציר הזמן או על פי שינויים שהתרחשו בעמדות העבודה. בדו"ח מותאם אישית אתה בוחר את הקריטריונים בעצמך! New Query Reports אתה יכול לצרף יחד דוחות זה לזה מנושאים שונים של תוכנת ServiceDesk Plus וליצור דו"ח חדש המתאים ספציפית לצרכיך, באמצעות Query )שאילתא( בשפת תכנות. המידע נשלף ישירות מבסיס הנתונים של התוכנה. דוגמאות לחובבי...Query 1. Date Formulae: DATE_FORMAT (FROM_UNIXTIME (COLUMN_NAME/1000),'%d-%m-%Y %k: %i') 'Column Alias'. 2. Minutes Formulae: ROUND ((((COLUMN_NAME/1000)/60)) % 60) 'Minutes'. 3. Hours Formulae: ROUND (((COLUMN_NAME/1000)/3600)) 'Hours'. 4. Compare Date: COLUMN_NAME >= (UNIX_TIMESTAMP (DATE (' :00:00')) * 1000). 5. Convert Memory in GB: ((((MEMORY_COLUMN)/1024)/1024)/1024) 6. Default Value For Null Data: COALESCE (COLUMN_NAME, 'Unassigned') 7. Group by: Query statement will be ends with order by <column_index>

32 דוחות מתוזמנים - Reports Schedule אתה יכול לקבוע לוחות זמנים להפקת דוחות. הדו"ח יופק אוטומטית ביום ובשעה שקבעת וישלח באי-מייל ע"י תוכנת ServiceDesk Plus אליך או אל משתמשים אחרים רלוונטיים. כך אתה יכול לקבל את הדוחות החשובים לך, ישירות למייל, באופן אוטומטי במועדים קבועים מבלי שתצטרך להנפיק אותם באופן ידני.

33 הזמנות רכש Purchase Order הכנת הזמנת רכש בתוכנת ServiceDesk Plus ההזמנה מועברת לאישור פנימי ההזמנה נדחית ולא מאושרת ההזמנה מאושרת הזמנה הועברה לביצוע הספק ההזמנה נסגרת בוצע תשלום לספק נתקבלה חשבונית מהספק ההזמנה בוצעה )פריטים סופקו( בצורה מלאה או חלקית

34 לתוכנת ServiceDesk Plus יש מערכת רכש מושלמת אשר באמצעותה ניתן... ליצור הזמנת רכש על ידי אחראי הרכש. להעביר למנהל את הזמנת הרכש לצורך אישורה. לאשר או לדחות את הזמנת הרכש ע"י הסמכות הממונה על כך. לשלוח את הזמנת הרכש המאושרת לספק ישירות מהתוכנה. הספק מספק את המוצרים. המוצרים מתקבלים מהספק, וכן מתקבלת בחברה חשבונית. מתבצע תשלום לספק בגין המוצרים. המוצרים החדשים משוייכים לחברה תחת המחלקה או העובד הרלוונטי.

35 Cost Center מרכז רווח הזמנות הרכש שאתה מכין בתוכנת ServiceDesk Plus יכולים להיות משוייכים למרכזי הרווח השונים בחברה. הוספת שדות נוספים בהזמנות הרכש להוסיף להזמנות הרכש שדות נוספים שיכילו מידע החשוב לך, ולקבוע האם שדות אלו יכילו טקסט, ערך מספרי, תאריך, שעה או מחיר. קביעת ברירות מחדל בהזמנות הרכש, למשל אחוז המע"מ, כתובת למשלוח וכתובת לחיוב, תנאי הזמנת הרכש ( and terms )conditions וכן הלאה. כך, הכנת הזמנת רכש הופכת לפעולה מהירה ומיידית.

36 GL (General Ledger) Code קודים של הנהלת החשבונות אתה יכול להוסיף את כל הקודים של הנהלת החשבונות לתוכנת.ServiceDesk Plus בהנהלת חשבונות קיימים קודים שונים לכל סוג מסויים של עסקאות. קודים אלו יכולים להכנס גם להזמנות הרכש שמונפקות עם.ServiceDesk Plus כך, אתה יכול לעקוב אחר המידע שנחוץ לך בגין כל עסקה מסוג מסויים. כדוגמא, אם אתה מעוניין לקבל מידע על כל רכישות ה- IT אשר בוצעו בנובמבר 2014, אז אתה יכול לציין את הקוד של הנהלת חשבונות המתאים לרכישות IT שבוצעו בנובמבר 2014 בתוכנת ServiceDesk Plus ולקבל את כל הנתונים הרלוונטיים.

37 צפייה בהזמנות הרכש בהתבסס על סינון נבחר אתה יכול למיין את הזמנות הרכש שלך לפי קריטריונים שונים, אותך: וכך לצפות בהזמנות רכש שמעניינות כל הזמנות הרכש מכל הסוגים והסטטוסים. הזמנות רכש פתוחות. הזמנות רכש הממתינות לאישורן. הזמנות רכש אשר קיבלו אישור לביצוען. הזמנות רכש שנדחו )לא קיבלו אישור מהסמכות המאשרת בחברה(. הזמנות רכש אשר בוצעו ע"י הספק בצורה חלקית. הזמנות רכש סגורות )בוצעה אספקה מלאה(. הזמנות רכש שלא עומדות במועד האספקה.)Overdue( הזמנות רכש שיצאו לספק. הזמנות רכש שנתקבלו המוצרים בגינן במלואם. הזמנות רכש שנתקבלה בגינן חשבונית. הזמנות רכש שהחברה שילמה בעבורן. הזמנות הרכש שמועד האספקה שלהן יחלוף ב- 7 ימים הקרובים. הזמנות הרכש שמועד האספקה שלהן יחלוף ב- 30 ימים הקרובים.

38 תחזוקה מונעת )Preventive Maintenance( ניתן ליצור משימות של תחזוקה מונעת Tasks( )Preventive Maintenance לצורך פעולות של תחזוקה כגון החלפת הטונר של המדפסות מדי חודש או כיבוי שגרתי של שירות מסויים. יצירה של משימת תחזוקה מתבצעת בשני שלבים: 1. יצירת תבנית )טמפלט( למשימה. 2. קביעת מועדים למשימה. עושים זאת דרך הלינק של משימות התחזוקה המונעת, הנמצא בתגית המנהלה tab(.)admin אתה יוצר תבנית )טמפלט( למשימה, ומזין נתונים כגון שם הטכנאי או קבוצת הטכנאים שיטפלו במשימה, וגם מפרט מהם הנכסים )assets( בהם מדובר. לאחר מכן, אתה קובע את הזמנים בהם המשימה נקבעת לביצוע, למשל פעם בשבוע, פעם בחודש, או במועדים ספציפיים אחרים. כך, תשוייך המשימה שנקבעה )למשל, החלפת הטונר( לטכנאי ומשימה זו תשלח אליו לביצוע במועד או במועדים שנקבעו.

39 Enterprise Edition מתודת ITIL או ספריית התשתיות של מערכות המידע )Information Technology Infrastructure Library( היא מתודה לניהול שירותי מערכות מידע, כלומר שיטת ניהול ל- IT. זהו אוסף של הנחיות כיצד יש לנהל את יחידת המחשב )ה- )IT בכל ארגון, וכיצד לספק שירותי מערכות מידע שיעזרו לארגון לעשות עסקים. מטרת Servise Desk Plus היא ליישם את מתודת ה- ITIL בפשטות, כך שכל עסק יוכל ליהנות ממתודה זו. Servise Desk Plus מיישמת את מתודת ה- ITIL באופן אוטומטי. כאשר אתה מתקין את התוכנה, אתה מקבל את המסגרת של ITIL בניהול התקלות, ניהול הבעיות ובניהול השינויים, ניהול השחרור ליצור, יחד עם מאגר המידע של פריטי ה- IT בארגון ניהול התצורה.

40 ניהול פרוייקטים זרימה של פרויקטים מרובי משימות ומשתתפים )IT Project Management( כל פרוייקט מחולק לאבני דרך )Milestones( וכל אבן דרך למשימות משנה,)Tasks( עם תלות ביניהן וסדר. תפקידים שונים לאנשי הצוות עם הרשאות שונות. לוח-גנט )Gantt chart(

41 קטלוג השירותים Catalog Service בחירה קלה של השירות הדרוש ומסירת כל הנתונים הנחוצים המוגדרים מראש. הבקשה נשלחת לאישור ע"י הגורמ/ים המוסמך/ םי, ורק אחר כך מועברת לטכנאי המתאים לביצועה. שקיפות: המשתמשים יודעים מהם השירותים העומדים לרשותם, וכמה זמן לוקח לבצע כל שירות שכזה. המשתמש יראה את השירותים המוצעים לקבוצה שהוא שייך אליה בלבד. הקטלוג מאורגן לפי קטגוריות.

42 Configuration Management Database (CMDB) מאגר מרכזי השומר בתוכו את המידע על כל הפריטים המשמעותיים המרכיבים את סביבת ה- IT הכוללת שלך. הפריטים המרכיבים את סביבת ה- IT מכונים "פריטי תצורה" ( = Items Configuration )CIs והם כוללים רכיבי חומרה, יישומי תוכנה המותקנים על המחשבים, מסמכים, שירותים עסקיים ובנוסף אנשים, שגם הם כמובן חלק ממערכת ה- IT הכוללת. ה- CMDB מתפקד ככלי אפקטיבי המסייע בקבלת החלטות בכך שהוא מציג אנליזה של ההשפעה ההדדית וכן מאפשר להבחין מהי סיבת השורש לארועים שונים בסביבת ה- IT. II תוכנות )קטגוריה של פריטי תצורה( עמדות העבודה ( קטגוריה של פריטי תצורה ) אתה מגדיר את הקשרים ואת מערכות יחסים בין פריטי תצורה חדשים שנוספו לבין פריטי תצורה אחרים בסביבת ה- IT שלך. לדוגמא, מערכת היחסים בין פריטי התצורה מסוג תוכנות )Software( לבין פריטי תצורה מסוג עמדות עבודה )Workstation( יכולה להיות: רצות על (Runs) )סוג מערכת היחסים(

43 פריטי התצורה שהם קריטיים מבחינה עסקית מזוהים, ומקובצים לקבוצות לפי סוגים. כל פריט תצורה הוא בעל מאפיינים,)attributes( וכן הוא נמצא במערכות יחסים )relationships( עם פריטים אחרים בסביבת ה- IT. שירותים עסקיים - Business Service חומרה Hardware )נכסי,IT נכסים שאינם IT ורכיבים( תוכנות Software )תוכנות אשר מותקנות על השרת או על עמדות העבודה כגון יישומים, מערכות הפעלה או בסיסי נתונים(. מסמכים Documents )הסכמי רשיון, חוזים ועוד(. משתמשים )Users( וקבוצות של משתמשים.

44 Problem Management ניהול הבעיות "בעיה" מוגדרת כסיבה לא ידועה המונחת בבסיס תקלה אחת או יותר. המטרה של מודול "ניהול הבעיות" היא לצמצם למינימום את ההשפעה השלילית של תקלות ושל בעיות הנובעות מתשתית ה- IT על הפעילות העסקית, ולמנוע הישנות של תקלות הקשורות לאותן בעיות. כדי להשיג מטרה זו, מודול "ניהול הבעיות" נותן את הכלים להגיע לסיבת השורש של התקלה ואז ליזום פעולות כדי לשפר וכדי לתקן את המצב. הסטוריה של הבעיה תקלות פתרון קשורות משימות לביצוע פתרון ניתוח )אנליזה( של הבעיה מהדוחות על התקלות עולה מגמה )trend( המצביעה על קיום בעיית שורש בוחנים מהי מידת הקריטיות של הבעיה

45 ניהול שינויים Management( )Change הליך ניהול השינויים מאפשר לך לבצע שינויים ב- IT עם מינימום של שיבושים ועם סיכון עליו הוסכם. IIII 45

46 מסלולי אישור שונים לשינוי המוצע לפי רמת ההשפעה שלו על העסקים: שינוי שגרתי או שינוי משמעותי "מועצת מאשרי השינויים" CAB Change Approval Board 46

47 ניתוח של ההשפעה והסיכון הכרוכים בהוצאת השינוי לפועל. תוכנית ביצוע ליישום השינוי. תוכנית גיבוי איך להחזיר את המצב לקדמותו עם משהו ישתבש. "רשימת מכולת" של הפריטים והמשאבים הדרושים לצורך ביצוע השינוי בהצלחה. תכנון השינוי העתיד להתבצע תיעוד ההסטוריה קבלת אישור לביצוע השינוי קריאות שירות קשורות

48 תכנון קדימה של לוח הזמנים ושליחתו במייל לכל מי שיהיה מושפע מן השינוי. יתרונות "ניהול השינויים": יישום שינויים בתשתית ה- IT בדרך נאותה ושיטתית. לערב וליידע את כל מי שמעורב בהליך השינוי. לתכנן וליישם ניהול של שינויים בצורה מאורגנת וגם מתועדת. לבצע סריקה של המערכת לאחר ביצוע השינוי כדי לעדכן את מצאי הנכסים ואת ה CMDB Database( )Configuration Management בהתאם. להגדיר תזרים עבודה )Workflow( לכל הליך של שינוי.

49 מטריצת עדיפות אוטומטית Priority Matrix מטריצת העדיפות מאפשרת לך לקבוע באופן אוטומטי את העדיפות של התקלות בהתבסס על ההשפעה שלהן על העסקים )Impact( ועל הדחיפות )Urgency( שלהן. ההשפעה של התקלות מוצגת על גבי ציר ה- y, והדחיפות מוצגת על גבי ציר ה- x. האדמיניסטרטור מגדיר את המטריצה פעם אחת. ברגע שאתה מגדיר את העדיפות בגין השפעה מסויימת ודחיפות מסויימת במטריצת העדיפות, אז כאשר משתמש בוחר צרוף מסויים של השפעה ושל דחיפות בטופס פתיחת התקלה, אז העדיפות של התקלה תיקבע על ידי המטריצה.

50 ServiceDesk Plus MSP help-desk היא תוכנת ServiceDesk Plus MSP מבוססת אינטרנט, המאורגנת לפי נהלי האיכות Asset ( היא מגיעה עם מודול של ניהול נכסים.ITIL )management הבנוי באופן ייחודי עבור ספקי שירותים MSP(.)Managed Service Providers = תוכנת ServiceDesk Plus MSP בנויה כך שניתן יהיה באמצעותה לנהל חשבונות רבים ב- help-desk בודד, כך שנותן השירותים לא יצטרך לקפוץ בין תוכנות רבות. התוכנה מגיעה עם פיצ'רים רבים כגון מודול ניהול התקלות Management(,)Incident ניהול חשבונות לקוח ( Account,)Management ניהול נכסים, מאגר פתרונות, רמות של הסכמי שירות,)SLA( שליטה מרחוק ( Control Remote,)Management וניהול הרכש וההסכמים.

51 ניהול חשבונות לקוח )Account Management( תוכנת ServiceDesk Plus MSP נועדה לאפשר לך לטפל בלקוחות רבים, תוך שאתה מגן על המידע שלהם בצורה בטוחה ומציע להם שקיפות בכל הנוגע לחשבון שלהם. לנהל את כל חשבונות הלקוח שלך ואת כל השירותים שאתה מציע ללקוחותיך במקום אחד. להגדיר כתובות אי-מייל ספציפיות לכל חשבון לקוח, ולהמיר מיילים נכנסים ממנו לפניות בתוך תוכנת.ServiceDesk Plus MSP לשייך לכל חשבון לקוח כתובת URL ייחודית אשר דרכו יוכל הלקוח להתחבר לפורטל. להגדיר כללים rules( )Business אשר על פיהם כל פנייה תשוייך לטכנאי או לקבוצת הטכנאים המתאימה לאותו לקוח. לקבוע SLAs )הסכמי רמת שירות agreement )service level ללקוחות השונים, ולשייך לכל פנייה את ה- SLA המתאים לה. לספק מאגר פתרונות base( )Knowledge ייחודי לכל לקוח ולהגביל או לאפשר גישה של לקוחות וטכנאים אליו על פי מה שרלוונטי. II

52 לעצב את מסך הכניסה לפורטל ואת הלוגו שבכותרת בהתאם ללקוח המסויים. לסרוק את הנכסים של הלקוח, לגלותם ולנהלם בהתאם להרשאות הגישה הייחודיות לאותו לקוח. לחסוך נסיעות ללקוח באמצעות האפשרות להשתלט מרחוק על המחשבים שלו ( Remote )control הקיימת בתוכנה. לנתח את הנתונים הנוגעים לכל חשבון לקוח ולקבל ראות ברורה עליו באמצעות הדוחות הקיימים בתוכנת.Servicedesk Plus MSP

53 III חיוב הלקוחות )Billing Module( מבין האתגרים העומדים בפני ספקי שירותים היום, קיים הצורך לעקוב אחר השירותים אשר ניתנו ללקוחות, ואחר החיוב בגינם. בעבר, היה זה מסובך לנהל חשבונות לקוח רבים, שכן הדבר נעשה על ידי כלים שונים שהיו צריכים לפעול יחדיו. הפיצ'ר של חיוב )Billing( בתוכנת Plus ServiceDesk MSP מאפשר לך לנהל את מודלי החיוב השונים של חשבונות הלקוחות בצורה מדוייקת. למעשה, אינך צריך עוד לדלג בין כלים שונים וגם אינך צריך יותר לעקוב אחר השירותים שנתת ללקוחות בצורה ידנית, או לבצע את החיוב בצורה ידנית.

54 תוכנית השירות Plan( )Service הגדרה של תוכנית השירות כך שתשקף את המודל העסקי שלך. פיצ'ר ה- Billing בתוכנת ServiceDesk Plus MSP מסייע לך ליצור תוכניות שירות מותאמות אישית למודל העסקי שלך ושל הלקוח, וכך אתה יכול להמנע ממעקב אחר נתונים שאינם רלוונטיים. מבט כולל ומרכזי על כל המידע הנוגע לשימוש בשירותיך. הגדרה של סוג התוכנית, הגדרה של תדירות החיובים, בנק שעות מוקצה, ומחיר. אם הלקוח עבר את גבול השעות אשר רכש, יש בידך את הגמישות לבחור האם לקבל את הפניות הנוספות לטיפולך או האם לחסום את הטיפול בהן. אתה מאפשר לטכנאים שלך לעקוב אחר זמן העבודה שלהם ולחייב את חשבון הלקוחות בהתאם, בהתבסס על השירותים אשר סופקו להם. קיימת גמישות להוסיף חיובים בגין הוצאות שונות כגון: הוצאות נסיעה, אספקת חלקי חילוף, ועוד.

55 חיוב )Billing( הפוך את הליך הנפקת החיוב לפעולה אוטומטית טכנאים יכולים לעקוב אחר זמן העבודה שלהם באמצעות יומן עבודה log(.)work הדבר משפר את היעילות שכן אין יותר צורך לעקוב אחר חיובים באופן ידני. החיובים מונפקים במהירות רבה יותר ללא צורך בשום פעילות ידנית אחרת וללא צורך במעורבות של כלים נוספים. להנפיק באופן אוטומטי חיובים בגין חשבונות לקוח רבים ולחסוך בכך זמן. חוזה )Contract( לבצע קישור בין תוכנית השירות לבין חשבון הלקוח. החוזה )contract( משמש ליצירה של הסכם השירות בין נותן השירותים לבין הלקוח. לשייך תוכנית שירות לחשבון לקוח. חוזים יכולים לעבור חידוש, ומידע על חוזים ישנים יישאר כדי שאפשר יהיה לחזור ולעיין בהם בעתיד כנקודת התייחסות. לקבל התראה כאשר החוזה עתיד לפוג. לשייך נתונים על שיעור המס או על הנחות שונות, לחוזה.

56 סריקה באמצעות סוכן )Agent Based Scanning( גלה את כל הנכסים שלך ושל לקוחותיך, תמיד ובכל מקום. נהל את הנכסים שלך טוב יותר בעזרת ה- agents. תוכנת ServiceDesk Plus MSP מספקת לך מידע עדכני על כל הנכסים, באמצעות agents אשר מוקמו ברשת שלך. מכונות אשר קשה להגיע אליהן, אינן מהוות עוד בעיה. ה- agent סורק את הנכסים באופן תקופתי כדי לגלות שינויים, ו-"דוחף" )push( את השינויים שהוא מגלה החוצה, אל השרת של.ServiceDesk Plus MSP הדבר מפחית את הנטל משרת ה-,ServiceDesk Plus MSP וגם מפחית את העומס מהרשת שלך. יתרונות: קל להתקנה ולשימוש. גישה קלה לשליטה מרחוק control( )remote מספק אבטחה גבוהה הפצה של agent למכונות של משתמשי הקצה מקטינה את הנטל הרובץ על השרתים. II

57 Distributed Asset Scan גם אם הלקוח שלך נמצא על רשת אחרת, אין בכך קושי. אתה מתקין על הרשת של הלקוח שלך את תוכנת ServiceDesk אשר כל משתמש של תוכנת,AssetExplorer Plus MSP מקבלה בחינם. תוכנת AssetExplorer הנמצאת במצב של,remote סורקת את הנכסים על הרשת עליה היא מותקנת, ודוחפת את הנתונים אל תוכנת Plus ServiceDesk במרווחי זמן קבועים. אתה יכול גם להפיץ את ה- agents MSP בתוך אותה הרשת כדי שהם ידחפו מידע לתוך ה- remote.assetexplorer

58 אינטגרציה עם הנהלת חשבונות של QuickBooks תוכנת ServiceDesk Plus MSP מאפשרת למשתמשים בה לעשות אינטגרציה בין ה- desks help שלהם לבין התוכנה הפופולארית להנהלת חשבונות,.QuickBooks המשתמשים בתוכנת ServiceDesk Plus MSP אשר נעזרים ב- QuickBooks כדי להכין חשבוניות וכדי לחייב לקוחות, נהנים עתה מאינטגרציה בין שני המוצרים. המשתמשים יכולים לסנכרן )sync( חשבונות, לסנכרן את יומן עבודה types( )work log ואת התיעוד של שעות עבודה שבוצעו על ידי הטכנאים. כמו כן מסונכרנים פרטי הלקוחות, הפריטים והכמויות בין Plus ServiceDesk MSP ו- QuickBooks. אינטגרציה זו מייתרת את הצורך בהזנה כפולה של נתונים, והופכת את הנהלת החשבונות ואת חיוב הלקוחות לפשוטים הרבה יותר עבור נותני השירותים.

59 אינטגרציה עם מרכזיית טלפון CTI (Computer telephony integration) אופציית ה- CTI הקיימת בתוכנת,ServiceDesk Plus MSP שולפת את המידע על מי שמתקשר בטלפון אל צוות ה- desk,help ומציגה אותו בפני הטכנאי. הטכנאי יוכל מייד לראות מהו שמו של המתקשר, מהו שם החשבון שלו, מהו האתר בו הוא ממוקם ומהן הקריאות של לקוח זה שעדיין פתוחות. נתונים אלו יוצגו בפני הטכנאי בממשק המשתמש לו, כדי לסייע לו להעניק ללקוח מענה אישי. כרגע פיצ'ר זה תומך ב- Asterisk וב- Avaya )תוכנות למרכזיית טלפונייה(, לאור היותם מוצרים אשר תומכים באינטגרציה בין טלפון למחשב.

60 Support תמיכה טכנית - תמיכה טכנית זמינה לאורך כל היום והלילה, 24 שעות ביממה, 5 ימים בשבוע תמיכה בטלפון תמיכה באי-מייל השתלטות מרחוק חוברות הסברים והנחיות פורומים און-ליין סמינרים באינטרנט

61 לקוחות ServiceDesk Plus בישראל 61

62 לקוחות ServiceDesk Plus בעולם 1 Call Centers/Customer Mgmt Cable & Wireless XS4ALL (Cistron) Banking/Finance Demir export DLALA Holding Co Coghill Capital Management Bryant Bank DC Housing Finance Agency Empire Financial Group Inc First American Bank First Arkansas Valley Bank Homebridge Mortgage Bankers Los Alamos National Bank New Windsor State Bank Pioneer Savings Bank Planters Bank Southwest Georgia Bank Sovereign Bank Energy/Power/Petroleum Fromm Electric Supply InterGen Petrojam Limited Paramount Petroleum Corporation Techna-West Engineering Ltd U.S.Oil & Refining Co Entertainment/Media/Publishing CBS Studio Center Carribean Broadcasting Corporation Canadian Broadcasting Corporation Charleston Orwig Inc Disney Kickapoo Lucky Eagle Casino Reliance Publishing Consultancy התוכנה זמינה ב- 29 שפות שונות. משתמשות בה יותר מ- 17,500 חברות על פני 186 מדינות שונות ברחבי העולם )כולל ישראל(. Educational Institutions/Universities Camdem Community College Colorado Springs Christian Schools Fred Longworth High School St. Timothy's School Stantonbury Campus Stratford upon Avon High School Durham Public Schools University of California, Berkeley Purdue University Duke University Oregon State University Devry University St.Lawrence University The University of Alabama University of Sioux Falls

63 2 Food Processing BPI Technology Inc Clement Pappas & Co. Inc Brach's Confections Inc Cloverdalefoods Coleman Natural Foods Government/NGOs US Navy Marine Meteorology Division US Army Fort Leavenworth Naval Supply Systems Command (NAVSUP) Navy Combat Direction System Activity US Dept of State American Embassy San Salvador SPAWAR Systems Center Pacific Fort Detrick Defense Security Assistance Development US Southern Command Naval Research Laboratory Kwajalein Range Services US Army Navy Engineering Logistics Office Naval Air Warfare Center Aircraft Division Air Force Surgeon General US Navy Meteorology and Oceanography Center Office of Naval Intelligence NASA Navy Supply Information Systems Activity (NAVSISA) NC Crime Control & Public Safety NASA Goddard Space Flight Center City of Prescott, Arizona North Carolina State Highway Patrol Radiological Protection Institute of Ireland The Metropolitan Police Authority, London City of Providence Eastern Lancaster County SD EPA Manatee County Tax Collectors North Carolina State Highway Patrol State of Louisiana State of Nebraska US House of Representatives US Dept of Energy Wyoming Department of Health Hospitals Guelph General Hospital Northside Hospital Katherine Shaw Betha Hospital Samaritan Hospital Healthcare/Pharmaceutical Onyx Pharmaceuticals DakoCytomation Purkinje (Wellinx) Sandoz Satilla Regional Medical Center UCLA Healthcare Mundipharma Pty Limited Hotel/Tourism Automated Trading Desk LLC Benihana Inc Dedeman Strategic Restaurants Canyon Ranch Palme Viagens e Turismo SA Mundipharma Pty Limited

64 3 IT Services & Solutions/Consulting Actuate Corporation Arizona Technology Consulting 3i Infotech Blue Coat Bosphocom CMS Computers Limited Exceptional Software Strategies Inc Enterprise Integration Infotrieve Mendocino Software Michaelpage UK Quadrant Software Redwood IT Software House International Synergistic Software Inc Dennis Seyersdahl Logistics Geodis Wilson Holding AB AIMS Logistics Andrews Transport L P Brenntag Latin America Inc CIMSA Logistics Brokerage & Logistic Solutions Inc Manufacturing/Engineering ACT Laboratories Arnold Magnetics Capform, Inc. Draka Holding N.V. Edison Automation, Inc. Emirates Cement Factory FREITAG General Dynamics Ginger Masonry Kartonsan Kerevitaş Koçzer Mitre Nourison Rug Corp. The Marco Company Goodyear Tire & Rubber CO Colt Engineering Corporation C&D Technologies Inc Arnold Magnetic Technologies Qatar Vinyl Company Standart profil Military/Defence Army PEO-EIS Naval Research Laboratory Puerto Rico Army National Guard The United States Navy The United States Army Web Hosting Services/ISP/IP Telephony Node4 Broadband ועוד...

65 65

66 Demo (as requestor): Demo (as technician): SDP Editions: 66

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות על המסלול: מכללת נס היא מרכז הדרכה מורשה של חברת Microsoft

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt תכנו ת מ ונחה ע צמ י ם בשפת ++C אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב ירו ש ה מרו בה המצגת מכילה קטעים מתוך מצגת של פרופ' עמירם יהודאי ע"פ הספר: Object-Oriented Software Construction, 2nd edition, by Bertrand

קרא עוד

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה גדלות בקצב מסחרר והשליטה בהם הופכת לחשובה מאי פעם.

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: שלוחה 3. 1

המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: שלוחה 3. 1 המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: 270-0028022 שלוחה 3. 1 תוכן עניינים.1 מקומה של תקציבית בעולם התוכנות... 0 חיבור לשולחן עבודה מרוחק... 6.2 תרשים פעולות ניהול ההוצאות בתקציבית...

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Portal 6

Portal 6 איילת ביגר,Collaboration- מנהלת תחום פורטל ו ayelet@il.ibm.com, ישראל IBM, קבוצת התוכנה Collaborate Growth Connect Experts The rapid pace of 24/7 global business is making real-time communication a key

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt מרחב הש מות (namespace) אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב מה בתו כנית? לקוח וס פק במערכת תוכנה ממשקים הכרת מרחב השמות מניעת תלות פוטנציאלית בין רכיבים במערכת ע"י עיצוב חלופי של מבנה הממשקים 2 א ונ י ב רס

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר,

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכז, לעתים השימוש במנוע אחר, 1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר, יניב תוצאות רלבנטיות יותר, ותהליך איתור המידע יהיה

קרא עוד

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP הסבר על HSRP, VRRP, GLBP FHRP First Hop Redundancy Protocols הוא תחום רחב ליתירות בעולם הRtouers על מנת שמחשב שיש לו Default Gateway ימשיך לעבוד גם אם הראוטר שדרכו מחשב זה מנתב לכל רשת אחרת יפול אז באופן

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד