İbranicenin öğrenilmesi için emek sarf ettim Elhamdülillah. Hala da etmeye devam ediyorum. Ülkemiz ve İslam dünyası için İbranice öğrenilmesi elzem ol

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "İbranicenin öğrenilmesi için emek sarf ettim Elhamdülillah. Hala da etmeye devam ediyorum. Ülkemiz ve İslam dünyası için İbranice öğrenilmesi elzem ol"

תמליל

1 İbranicenin öğrenilmesi için emek sarf ettim Elhamdülillah. Hala da etmeye devam ediyorum. Ülkemiz ve İslam dünyası için İbranice öğrenilmesi elzem olan dillerdendir. Gençlerimize bilhassa tavsiye ederim. Bir dilde en zor kısım ise kelimelerdir. Kelimeler bilindikten sonra gramer bilinmese veya unutulsa bile biz araştırmamızı yapabiliriz. Yurt dışında İbranice eğitimi alacak olanlara giriş mahiyetinde temel kelimeleri vermek istiyorum. Bu kelimeleri dil öğrenim kitabından çıkarttım. Kelimeler A1 seviyesindedir ve faydalı olacağını umuyorum. Hiç İbranice bilginiz yoksa ne yapmalısınız. İlk önce alfabe öğrenilmeli ve harekeler öğrenilmelidir. Buradaki kelimelere bakarak bile öğrenebilirsiniz. Ondan sonra temel gramer öğrenilmelidir. Bunu da benim kitabımdan acizane öğrenebilirsiniz.

2 Türkçesi Okunuşu İbranicesi א ב א Baba Aba ק פ ה Kafe, kahve Kafe ב נ ק Banka Bank ד ול ר Dolar Dolar ט ל פ ון Telefon Telefon ט ל כ ר ט Telekart Telekart ה יס ט ור י ה Tarih Historya א וט וב וס Otobüs Otobus ש וק ול ד Çikolata Şokolad ק נ ד ה Kanada Kanada פ ק ס Faks Faks

3 ס פ ור ט Spor Sıport ו יז ה Vize Viza ד וק ט ור Doktor Doktor ט ל ו ויז י ה Televizyon Televizya מ וז א ון Müze Muzeon א מ ר יק ה Amerika Amerika ט וס ט Tost Tost ק ונ צ רט Konser Konsert א ו פ ר ה Opera Opera א י מ ייל E mail İ mail ש ק ל Para birimi Şekel ס ט וד נ ט Üniversite öğrencisi Sıtudent ר ד י ו Radyo Radyo ס ו פ ר מ ר ק ט Süpermarket Supermarket

4 מ וס יק ה Müzik Musika א ינ ט ר נ ט İnternet İnternet י ר ו ש ל ים Kudüs Yeruşalayim ת ל א ב יב Tel aviv Tel aviv ח י פ ה Hayfa Hefya מ ק צ וע ות Meslekler Miktsoot מ ה נ ד ס Mühendis Mehandes מ ד ר יך Rehber Madrih מ ור ה Kadın öğretmen Mora מ וס יק אי Muzisyen Musikay א ר כ יט ק ט Mimar Arhitekt מ ז כ יר ה Sekreter Mazkira ש ח ק ן Oyuncu Sahkan ג ר פ יק אי Grafiker Grafikay

5 י נ וא ר Ocak Yanuar פ ב ר וא ר Şubat Februar מ אר ס Mart Mart א פ ר יל Nisan April מ אי Mayıs May י ונ י Haziran Yuni י ול י Temmuz Yuli א וג וסט Ağustos Ogust ס פ ט מ ב ר Eylül September א וק ט וב ר Ekim Oktober נ וב מ ב ר Kasım November ד צ מ ב ר Aralık Detsember נ ול ד Doğmak Nolad ח וד ש Ay (ocak, şubat vs) hodeş

6 ט ור ק י ה Türkiye Turkiya א יט ל י ה İtalya İtalya צ ר פ ת Fransa Tsarfat ר וס י ה Rusya Rusya ב ר ז יל Brezilya Bırazil ה ול נד Hollanda Holand ה ונ ג ר י ה Macaristan Hungarya ס פ ר ד İspanya Sefarad ר ומ נ י ה Romanya Romanya מ א ין א ת ה Nerelisin (erkeğe sorulur) Meayn Ata א ת ה Sen Ata מ א ין Nereden Meayn א נ י Ben Ani א נ י מ... me Ben. Danım Ani

7 א נ י מ ט ור ק י ה Türkiyedenim Ani meturkiya א ר ץ Ülke Erets א ר צ ות Ülkeler Aratsot א ס י ה Asya Asya א מ ר יק ה Amerika Amerika א פ ר יק ה Afrika Afrika א יר ו פ ה Avrupa Eyropa א וס ט ר ל י ה Avusturalya Ostralya י ב ש Kıta Yabeş י ב ש ות Kıtalar Yabaşot ש יח ה Konuşma, diyalog, sohbet Siha ה יכ ר ות Tanışma Hekerut ק ר א Okumak Kara כ ת ב Yazmak Katav

8 ש ל ום Merhaba Şalom ב וק ר Sabah Boker ב וק ר ט וב Günaydın Boker tov א נ י ד ן Ben dan Ani Dan מ י Kim? Mi א ת ה Sen Ata ה וא O (eril) hu ה יא Hi (dişil) Hi ה וא Hu (eril) Hu מ ר וק ו Fas Maroko ס ט וד נט Üniversite öğrencisi Student מ כ ת ב Mektup Mihtav א ת At (dişil) Sen ל פ י e- göre Lefi

9 ד וג מ ה Örnek Dugma ת מ ונ ה Resim Tımuna א י פ ה Nerede Eyfo ס פ ר Kitap Sefer ס פ ר י יה Kütüphane Sıfriya א ר ון Dolap Aron ח ול צ ה Elbise Hultsa פ ק יד Memur Pakid ת ל מ יד Öğrenci Talmid כ ית ה Sınıf Kita ר ופ א Doktor Rofe מ ר פ א ה Klinik Mirpaa א ונ יב ר ס יט ה Üniversite Universita ק ר Soğuk Kar

10 מ ק ר ר Buzdolabı Mekarer ח ל ב Süt Halav א ת -ı, i Et מ ה ש מ ך şimha? İsmin ne? Ma ש מ י İsmim Şemi ש ם İsim Şem נ ע ים מ א וד Tanıştığımıza memnun oldum Naim meod א ו Veya O ל ומ ד Okumak, ders çalışmak Lomed ע וב ד Çalışmak Oved ל א Hayır Lo ע ב ר ית İbranice İvrit ג ר Yaşamak Gar ע כ ש יו Şuan Ahşav

11 מ ד ב ר Konuşmak Medaber א נ ג ל ית İngilizce Anglit ע ונ ה Cevap vermek One ע ל Üzerinde Al ס י פ ור Hikaye Sipur ר וצ ה İstemek Rotse ש א ל ה Soru Şeela ת ש וב ה Cevap Tışuva שם ע צ ם İsim Şem etsem מ ה? Ma? Ne? ב ול ים Pul Bulim ב יר ה Bira Bira פ ל אפ ל Felafel Falafel כ ס ף Para Kesef

12 ח ש ב ון Hesap Heşbon ע ית ון Gazete İton מ ש פ ט Cümle Mişpat ה ש ל ים Tamamlamak Hişlim ה ור ים Ebeveyn Horim ח ב ר Arkadaş, üye Haver ע ול ה Göçmen Ole ח ד ש Yeni Hadaş א נ ח נ ו Biz Anahnu א ת ם Siz Atem א ת ן Siz (dişil) Aten ה ם Onlar Hem ה ן onlar (dişil) Hen י ל ד Çocuk Yeled

13 י ל ד ה Kız çocuk Yalda ת י יר Turist Tayar נ ה ג Şoför Nehag ד וד Amca, dayı Dod ד וד ה Teyze, hala Doda ה וא O (eril) Hu ה יא O (dişil) Hi כ אן Burada Kan ש ם Orada Şam ק ט ן Küçük Katan ג ד ול Büyük Gadol ב ח וץ Dışarıda Bahuts א ול פ ן İbranice sınıfı Ulpan ב ית Ev Bayt

14 ק פ יט ר י ה Kafeterya Kafiterya ח ד ר ה א וכ ל Yemek odası Heder haohel ס ל ון Salon Salon כ ר ט יס Bilet Kartis כ נ ס ת Meclis Kneset פ ה Burada Po ל מ ע ל ה Yukarı Lemaala ת ר ג יל Alıştırma Targil ד יר ה Daire Dira מ ש ר ד Ofis Misrad מ כ ונ ית Araba Mehonit ש ול ח ן Masa Şulhan ח ל ון Pencere Halon כ יס א Sandalye Kise

15 מ נ ור ה Menora Menora ד וא ר Postane Doar ב ק ול ר ם Yüksek sesle Bekol ram נ ק ב ה Dişi Nekeva ל ש ון Dil Laşon ק ט ע Parça Keta ז ה O, bu, şu (eril) Ze ז את O, bu, şu (dişil) Zot ד יב ור Konuşma Dibur א ימ א Anne İma א ל ה Bunlar Ele ה וס יף Eklemek Hosif ב ק ב וק Şişe Bakbuk פ ר ח ים Çicekler Prahim

16 ח ד ר Oda Heder ט ור ק ית Türkçe Turkit ר וס ית Rusça Rusit י פ נ ית Japonca Yapanit צ ר פ ת ית Fransızca Tsarfatit ע ר ב ית Arapça Aravit ג ר מ נ ית Almanca Germanit ס פ ר ד ית İspanyolca Sefaradit ט וב İyi Tov י פ ה Güzel Yafe מ ע נ י ין İlginç Meanyen נ ח מ ד Hoş Nehmad ע ת יק Eski Atik א י ש ה Kadın İşa

17 נ ש ים Kadınlar Naşim ע ב וד ה İş Avoda ב ית ס פ ר Okul Beyt sefer מ ח ש ב Bilgisayar Mahşev ר ה יט Mobilya Rahit נ ע ל יים Ayakkabı Naalayim ב ח ור Delikanlı Bahur צ ע יר Genç Tsair ר ק Sadece Rak מ ק ום Yer, Makom ב מ ק ום Yerine Bimkom ח נ ות Dükkan Hanut ע יר ה ב יר ה Başkent İr habira מ ר ג י ש Hissetmek Margiş

18 מ צ וי ן Harika Metsuyan מ ט י יל Dolaşmak Metayel מ ש פ ח ה Aile Mişpaha מ ב ק ר ב Ziyaret etmek Mevaker be ה ר ב ה Çok Harbe כ ות ל ה מ ע ר ב י Batı duvarı Kotel hamaaravi ח י ים Hayat Hayim א יז ו Hangisi Eyzo ש פ ה Dil Safa מ יל ה Kelime Mila מ יל ות ש א ל ה Soru kelimeleri Milot şeela ל א ן Nereye Lean ל E, a (yönelme eki) Le ב ית מ ל ון Hotel Beyt malon

19 ה ול ך Gitmek (yürüyerek) Holeh ג ן Bahçe Gan נ וס ע Seyahat etmek Nosea ע ר ב Akşam Erev י ופ י Harika Yofi ל ה ת ר א ות Görüşürüz Lehitraot ע ל י ד Yanında Al yad מ ול Önünde Mul ק ול נ וע Sinema Kolnoa ק ול Ses Kol ס ל יח ה Afedersiniz Sıliha א ול י Belki Ulay י וד ע Bilmek Yodea ת ח נ ה İstasyon Tahana

20 מ ר כ ז Merkez Merkaz ש וא ל Sormak Şoel ה כ ול ב ס ד ר Her şey yolunda Hakol beseder א פ ס Sıfır Efes א ח ת Bir Ahat ש ת י ים İki Şıtaym ש ל ו ש Üç Şaloş א ר ב ע Dört Arbaa ח מ ש Beş Hameş ש ש Altı Şeş ש ב ע Yedi Şeva ש מ ונ ה Sekiz Şımone ת ש ע Dokuz Teşa ע ש ר On Eser

21 מ ס יב ה Parti Mesiba ש נ ה Sene Şana ח י יל Asker Hayal ש ל In, in Şel ת ע וד ת הז ה ות Kimlik kartı Teudat zehut נ מ צ א Bulunmak Nimtsa ר ח וב Sokak Rahov ש ע ה Saat Şaa א ד ונ י Beyefendi Adoni מ צ ט ע ר Üzgün olmak Mitstaer ש ע ון Saat Şaon ג ב ר ת Hanım efendi Gıveret כ ן Evet Ken ב ס ד ר Okey Beseder

22 מ י ש ה ו Birisi Mişehu ב ד י וק Tam olarak Bidiyuk צ ה ר יים Öğlen Tsoharayim א ח ר י ה צ ה ר יים Öğleden sonra Aharey hatsoharayim מ וד ע ה Reklam Moda כ ל Hepsi, tümü Kol י ום Gün Yom ש ב וע Hafta Şavua ח וד ש Ay Hodeş ב ת ים Evler Batim ל ה כ ין Hazırlamak Lehahin ש ע ור י ב ית Ev ödevi Şiurey bayt ע מ וד Sayfa Amud ר וא ה Görmek Roe

23 ח ופ ש ה Tatil Hufşa ע ור ך ד ין Avukat Oreh din ש ות ה İçmek Şote פ ג י ש ה Toplantı Pıgişa ח ש וב Önemli Haşuv ש ד ה הת ע ופ ה Havalimanı Sade hateufa ק ר וב ים Yakınlar Kırovim ח וז ר Dönmek Hozer א וכ ל Yemek yemek Ohel א ר וח ת ב וק ר Kahvaltı Aruhat boker מ ש ח ק Oynamak Mesahek ח ד ש ות Haberler Hadaşot ע י יף Yorgun Ayef כ וח Güç Koah

24 כ ס ף Para Kesef י ש Var Yeş א ין Yok Eyn מ ל צ ר Garson Meltsar ל ח ם Ekmek Lehem י ם Deniz Yam ע יר ע ת יק ה Eski şehir İr atika נ ס יע ה ט וב ה İyi yolculuklar Nesia tova ת וד ה ר ב ה Teşekkürler Toda raba ב ב ק ש ה Lütfen Bevakaşa כ מ ה Ne kadar Kama כ מ ה ז ה ע ול ה Fiyatı ne kadar Kama ze ole א ג ור ה Kuruş Agora מ ב ין Anlamak Mevin

25 ר ג ע Bir dakika Rega י כ ול -e bilmek Yahol פ ות ח Açmak Poteah מ ה ש ל ומ ך Nasılsın Ma şılomha מ ה נ ש מ ע Ne haber Ma nişma מ ה ח ד ש Ne var ne yok Ma hadaş מ ה הע נ י ינ ים Nasıl gidiyor Ma hainyanim ב ס ד ר ג מ ור Beseder gamur Tamamen iyi מ א ה א ח וז Yüzde yüz Mea ahuz כ כ ה כ כ ה Şöyle böyle Kaha kaha ר ע Kötü Ra א ל ת ש א ל Sorma Al tişal כ ת וב ת Adres Kıtovet נ ש וי Evli Nasuy

26 צ יו וי Emir Tsivuy ת ן ל י li Bana ver Ten ה נ ה İşte Hine ש ול ח Göndermek Şoleah ב א Gelmek Ba נ ח Dinlenmek Nah ע וש ה Yapmak Ose ק ונ ה Satın almak Kone א וה ב Sevmek Ohev ח וף Sahil Hof י ו ש ן Uyumak Yoşen ל י ש ון Uyumak mastar Lişon ס וג ר Kapatmak Soger ע ם İle İm

27 ח וץ Dışarıda huts ר וק ד Dans etmek Roked מ וס יק ה Müzik Musika ס ר ט Film Seret מ ו ש ך Çekmek Moşeh מ ח פ ש Aramak Mehapes א ח Kardeş Ah א ח ות Kız kardeş Ahot ר א ש ה מ מ ש ל ה Başbakan Roş hamemşala ז מ ן Zaman Zıman ש ל י Benim Şeli ש ל מ י Kimin Şel mi ת יק Çanta Tik מ פ ת ח Anahtar Mafteah

28 מ ת י Ne zaman Matay מ וק ד ם Erken Mukdam י ח ד Birlikte Yahad ע ד -e kadar Ad א מ צ ע Yarısı, ortası Emtsa כ יף Keyif Keyf ב א מ ת Gerçekten Beemet י וצ א Çıkmak Yotse ט ע ים Lezzetli Taim ע וג ה Kek Uga מ ת נ ה Hediye Matana מ ז ל ט וב İyi şanslar Mazal tov פ ת וח Açık Patuah ר כ ב ת Tren Rakevet

29 א נ י ח ו ש ב ש Bence Ani hoşev şe מ ס ע ד ה Restoran Misada נ ש יא Cumhurbaşkanı Nasi פ ול יט יק ה Siyaset Politika ס ג ור Kapalı Sagur א ב ל Ama Aval ע ס וק Meşgul Asuk נ יס י ון Tecrübe Nisayon ת ה ל יך Süreç Tahalih א צ ל Yanında Etsel ע יר Şehir İr כ י Çünkü Ki מ ת ר ח ץ Yıkanmak Mitrahets מ ת ל ב ש Giyinmek Mitlabeş

30 ב ש ב יל İçin Bişvil מ מ ת י Ne zamandan beri Mimatay מ ש ל ם Ödemek Meşalem ג וף Vücut Guf א ד ם İnsan Adam פ נ ים Yüz panim ר א ש Baş, kafa Roş ג ב Sırt Gav ח ז ה Göğüs Haze ב ט ן Karın Beten י ד El Yad ב ר ך Diz Bereh ר ג ל Ayak Regel ש וק Baldır Şok

31 מ צ ח Alın Metsah ע י נ יים Gözler Aynaym פ ה Ağız Pe א ף Burun Af ל ח י ים Yanaklar Lehayim ס נ ט ר Çene Santer כ וא ב Ağrımak Koev ג ר ון Boğaz Garon ל ב Kalp Lev ש ן Diş Şen א וז ן Kulak Ozen ח ול ה Hasta Hole נ כ נ ס Girmek Nihnas ס יב ה Sebep Siba

32 מ פ נ י ש Çünkü, den dolayı Mipney şe ע צ וב Üzgün Atsuv ע ומ ד Ayakta durmak Omed ש ר Şarkı söylemek Şar ר ץ Koşmak Rats כ ד אי Değer, Kıday א ס ור Yasak Asur מ ות ר Serbest Mutar מ ג יע Varmak, ulaşmak Magia ש וק Pazar Şuk ר מ ז ור Trafik ışıkları Ramzor פ ונ ה Dönmek Pone א ח ר כ ך Sonra Ahar kah ח וצ ה Geçmek Hotse

33 ע וב ר Geçmek Over כ א ש ר Dığında Kaaşer י ור ד İnmek Yored ס וף Son Sof נ כ ון Doğru Nahon מ ז מ ין Davet etmek Mazmin מ ת ח יל Başlamak Mathil מ פ ס יק Durdurmak Mafsik מ ס ב יר Açıklamak Masbir מ מ ש יך Devam etmek Mamşih מ ח ר Yarın Mahar ב ע י ה Beaya Sorun ת ור Sıra Tor מ ונ ית Taksi Monit

34 ח ת ונ ה Düğün Hatuna מ ת ק ד ם İlerlemek Mitkadem מ ת פ ל ל Dua etmek, namaz kılmak Mitpalel מ ת ח ת ן Evlenmek Mithaten ל א ט Yavaş Leat ת ר ופ ה İlaç Trufa י ום ה ול ד ת Doğum günü Yom huledet ת פ ר יט Menü Tafrit כ מ וב ן Elbette Kamuvan מ כ נ ס יים Pantolon Mihnasayim כ ח ול Mavi Kahol ש ח ור Siyah Şahor ה נ ח ה İndirim Hanaha ע וד ף Para üstü Odef

35 ש ל ש ום Dünden önceki gün Şilşom ל פ נ י Önce Lifney מ וס ר İletmek Moser נ ש א ר Kalmak Nişar מ ד ל יק Yakmak Madlik ד ר כ ון Pasaport Darkon ק יץ Yaz Kayts מ א כ ל Yiyecek Mahal כ ר ט יס א ש ר אי Kredi kartı Kartis aşray ב ש ק ת א ר י ך Tarih Taarih ס כ ום Özet Sihum ח ול צ ה Elbise Hultsa מ ע ט פ ה Zarf Maatafa

36 א ות י Benimle Oti ח ב יל ה Paket Havila מ ק ב ל Almak Mekabel ז וכ ר Hatırlamak Zoher א ור ח Misafir Oreah ג ומ ר Bitirmek Gomer א ף פ ע ם Asla Af paam א ית י Benimle İti א ה ב ה Aşk Ahava כ ת וב Yazılı Katuv ת ופ ס Yakalamak Tofes ע וס ק Meşgul olmak Osek ט ס Uçmak Tas ז מ ר Şarkıcı Zamar

37 א ו פ ר ה Opera Opera ד ן- ל ד ון Tartışmak Dan-ladun מ ג ד ל Kule Migdal ה י ה İdi Haya ר יא י ון Görüş Reayon ה מ ל צ ה Tavsiye Hamlatsa ס ב ל נ ות Sabır Savlenut ע ת יד Gelecek Atid מ וכ ר Satmak Moher ב וד ק Kontrol etmek Bodek מ ח יר Fiyat Mehir י ח ס ים İlişkiler Yahasim ע וז ר Yardım etmek Ozer ק ור Soğuk Kor

38 פ אר ק Park Park ס יד ר Düzenlemek Sider מ ת ק ן Düzenlemek Metaken מ נ ג ן Çalmak Menagen כ יב ס Yıkamak Kives מ ב ש ל Pişirmek Mevaşel פ יט ר Kovmak Piter צ יל ם Fotoğraf çekmek Tsilem א ומ ר Söylemek Omer ב מ ש ך Boyunca Bemeşeh ע ול ם Dünya Olam א פ ור Gri Afor א ד ום Kırmızı Adom צ ה וב Sarı Tsahov

39 י ר וק Yeşil Yarok ש מ ח Mutlu Sameah ד ש א Çimen Deşe כ ב ר Artık, henüz Kıvar ו ר וד Pembe Varod ל צ ב וע Boyamak mastar Litsboa ש ל ג Kar Şeleg ח ום Kahverengi Hum כ ת ום Turuncu Katom ס ג ול Mor Sagol ג ב ינ ה Peynir Gıvina מ ל פ פ ון Salatalık Melafefon ע נ ן Bulut Anan ש מ ל ה Elbise Simla

40 ש ט יח Halı Şatiah ד ג ל Bayrak Degel מ ע יל Ceket Meil ח ד ר ה ה מ ת נ ה Bekleme odası Heder hahamtana מ ל ב י ש Giydirmek Malbiş מ ק ל יט Kaydetmek Maklit מ ש א יר Bırakmak Maşir מ ס ב יר Açıklamak Masbir מ ס כ ים Kabul etmek, onaylamak Maskim ח ות ם İmzalamak Hotem מ ב ט יח Söz vermek Mavtiah מ צ ל יח Başarmak Matsliah מ ב ח ן Sınav Mivhan מ ש פ יע Etkilemek Maşpia

41 ק ל ט ת Kaset Kaletet מ פ ור ס ם Meşhur Mefursam כ ל ב Köpek Kelev ק ופ ץ Sıçramak Kofets מ ת Ölmek Met כ וכ ב Yıldız Kohav ק י ש ט Süslemek Kişet ע נ ף Dal Anaf ה מ נ ון Milli marş Himnon ת ק ו וה Umut Tikva צ יר Temsilci, bakan Tsir ק וד ם Önce Kodem א ח ר י כ ן Sonrasında Aharey hen ב ג ד ים Elbiseler Bıgadim

42 מ וצ א Bulmak Motse י ר ח ד ב ש Balayı Yareah dıvaş כ ש Kışe -dığında ע י ש ן Sigara içmek İşen צ ב א Ordu Tsava ה ת ח מ ם Isınmak Hithamem ה ת ק ר ר Soğumak Hitkarer ה צ ט נ ן Nezle olmak Hitstanen ח ת ן Damat Hatan כ ל ה Gelin Kala ה ז ד ק ן Yaşlanmak Hizdaken ה ש ת ת ף Katılmak Hiştatef א ל Yönelme eki El ה ת כ ת ב Yazışmak Hitkatev

43 ה ס ת ד ר Düzenlemek Histader ב ר ה מ צ ו וה Ergenliğe geçiş töreni Bar hamitsva ה צ ט ע ר Üzgün olmak Hitstaer ע ונ ש Ceza Oneş ב וש ם Parfüm Bosem ה ס ת ר ק Saçını taramak Histarek מ ק ול ק ל Bozuk Mekulkal ש ם פ ר ט י Adı Şem prati נ ר ש ם Kaydolmak Nirşam נ כ ש ל Başarısız olmak Nihşal נ ב ד ק Kontrol edilmek Nivdak ב יל וי Hoş vakit geçirme Biluy נ ר ט ב Islanmak Nirtav פ ט ר י ה Mantar Pitriya

44 כ י ש ר ון Yetenek kişaron

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מילים ראשונות Primeras Palabras Fonética del Hebreo שמי הוא Mi nombre es Shmi hu סליחה Perdón Slijá בבקשה Por favor Bevakashá תודה Gracias Todá תודה רבה Muchas gracias Todá rabá אין בעד מה No hay de que

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez אני עולה לירושלים אני עולה לירושלים, אולי בנו את המקדש אני

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", ט

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את הטור השביעי, ט חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", טורו השירי הקבוע מאז שנת 1943. בתקופה זו, זכה אלתרמן

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël   לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי

Vocabulaire des danses d Israël   Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה כשיר ציפור זמיר בין העלים זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט על מיתריו כטוב ליבו ביין לעת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב

מסע אל העבר יום שני, רח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. ו י ה י ב א ר ב מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב ע ים ש נ ה )ליציאת מצרים(, ב ע ש ת י ע ש ר ח ד ש )החודש

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקבה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורלם לשנה הבאה. ביום זה תוקעים בשופר כמו בשעת המלכת מלך,

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays ... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays קשת בבית ערכת פעילות בנושא חגי תשרי 2018 חגי תשרי הורים יקרים, חודש תשרי טומן בחובו המון התחלות חדשות, וכולל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 עמק הפרחים גלגלי הכרכרה הביאוני הלום קול פעמוני זימרה נשמע כחלום מי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

1 PUBLICATIONS A. BOOKS & MONOGRAPHS 1. Eyal J. Naveh, Crown of Thorns - Political Martyrdom in America, New York, New York University Press, 1990 (24

1 PUBLICATIONS A. BOOKS & MONOGRAPHS 1. Eyal J. Naveh, Crown of Thorns - Political Martyrdom in America, New York, New York University Press, 1990 (24 1 PUBLICATIONS A. BOOKS & MONOGRAPHS 1. Eyal J. Naveh, Crown of Thorns - Political Martyrdom in America, New York, New York University Press, 1990 (248pp) 2. Eyal Naveh, Reinhold Niebuhr and Non-Utopian

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Navon_ranking_ pdf

Navon_ranking_ pdf 0 SOCIO-ECONOMIC 0, OF, AND OF -0.0 -. -. 0.. 0... 0. 0. 0. 0. 0.0-0. -0. -0. 0. 0.0 0.0.00-0.0.0.0-0. -.0 0.0. -. 0. 0. 0. 0. -0.0-0.0 0..0-0.0.00-0. 0. 0.00-0. -.0 0. 0. 0. 0. -.0-0. -. -.00 0. -. -.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

Emor .indd

Emor  .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד