תקציב עיריית אילת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקציב עיריית אילת"

תמליל

1 -258,,000 -,000 -,000-6,9-280,9 -,000-21,,000 -,000-26,000, , ,62-2,, ,4-4,770, ,000-3,600,000 -,000-7,300,000 -,000 -, , , , , , ,000-9,000 תקבולים מיסים ומענקים סה"כ מיסים ומענקים שירותי ניקיון סה"כ שירותי ניקיון תברואה ארנונה סה"כ ארנונה שם ארנונה - הנחות ופטורים סה"כ ארנונה - הנחות ופטורים אגרות שונות סה"כ אגרות שונות שילוט סה"כ שילוט מימון פרעון מלוות סה"כ מימון פרעון מלוות מענקי משרד הפנים סה"כ מענקי משרד הפנים ארנונה כללית ארנונה פיגורים ארנונה מתביעות משפטיות השתתפות חלף ארנונה-קצאא הנחות מימון למשלמים הנחות ופטורים עפ"י חוק הנחות עפ"י ועדה והסכם אישור תושב מודעות על לוחות ופרסום עלונים שלטי חוצות-גביה שלטי חוצות-פיגורים-מגביה תקבול בגין הוצ משפטיות אגרת רשיונות שלטים-גביה אגרת שילוט פיגורים-גביה הכנסות מזיכיון שילוט רבית מימון-ה.בעלים לנטפים מימון פרעון מלוות ביוב מימון פרע"מ פיתוח מענקים אחרים שירותי ניקיון סה"כ שירותי ניקיון פיקוח תברואי סה"כ פיקוח תברואי שירות וטרינרי אגרת פינוי אשפה-גביה פנוי אשפה ניקיון מרכזים-גביה אגרת רשיון עסק אגרת רשיון עסק-קנסות-גביה דמי בדיקת בשר-מרכז השלטון דמי בדיקת בשר-עצמי

2 , ,279, ,000-1,800,000-3,200,000 -,000-6,00-600, , , , , , ,000-1,257,000 - תקבולים שם משרד החלקלאות-סירוס ועיקור חתו דמי חסון והסגר כלבים הכנסות מהדברה מהנדס העיר-עבור שרותים היטל השבחה/שמאות מימון הוצ.משפטיות מקרן פיתוח אגרת רשיונות בניה-מגביה קנסות חריגות בניה-גביה שימור רחובות-אגרות-גביה שימור רחובות פיגורים-גביה שימוש בחשמל החזר הוצאות תאורה-חכ"א דמי שימוש-אנרגיה סולרית חגיגות וטכסים-מכירת כרטיסים דמי שימוש דוכנים משרד הביטחון משרד התרבות-מרכז הסברה מידע לציבור הכנסות שונות גביה -עורכי דין גביה-החזר הוצ` אכיפה מינהלית יחידת מכרזים דמי שימוש-מרינה ג`אז חורף משרד התיירות קאמרי-משרד התיירות ג`אז קייץ-משרד התיירות ג`אז קייץ-מ.המדע התרבות והספו קאמרי-מ. המדע התרבות והספורט סיירת תיירות-השתתפות מוסדות תברואה שירות וטרינרי סה"כ שירות וטרינרי תברואה מונעת סה"כ תברואה מונעת סה"כ תברואה נכסים ציבוריים תכנון ובניה סה"כ תכנון ובניה שימור רחובות סה"כ שימור רחובות תאורת רחובות סה"כ תאורת רחובות סה"כ נכסים ציבוריים שירותים מקומיים חגיגות ואירועים סה"כ חגיגות ואירועים שירותים שונים סה"כ שירותים שונים פסטיבלים סה"כ פסטיבלים סיירת תיירות

3 , -2, ,000-5,909,000-4,940, , ,6-4,180,000-1,000-17,180, , ,000-23, ,540,000-19, , ,850-11, , תקבולים שירותים מקומייםסה"כ סיירת תיירות סה"כ שירותים מקומיים חינוך קדם יסודי סה"כ חינוך קדם יסודי חינוך יסודי שם מגרש - 40 דוכנים סה"כ מגרש - 40 דוכנים הקצאת חופים סה"כ הקצאת חופים פיקוח ושיטור עירוני סה"כ פיקוח ושיטור עירוני דמי שימוש-רוכלים מגרש 40 שימוש מחשמל-מגרש 40 הקצאת חופים-גבייה פיקוח עירוני-קנסות-גבייה ברירת כנס-אכיפה עוזרות גננות חובה ה.נלוות חינוך מיוחד גני חובה- גנ"י ט.חובה 3 -גביה גנ"י ט.חובה 4 -גביה גנ"י חובה 5 -גביה א.חינוך גנ"י-ש.קודמות-גביה גני ילדים חובה סה"כ גני ילדים חובה גני ילדים טרום חובה סה"כ גני ילדים טרום חובה מועדוניות סה"כ מועדוניות הנהלת בתי ספר יסודיים סה"כ הנהלת בתי ספר יסודיים סייעות גנ"י טרום חובה שכ"ל גנ"י טרום חובה מועדוניות משפחתיות פרוייקט שחיה-עצמיות יסודי-מזכירות/שרתים/סייעות שכ"ד ותמריצים-יסודי מודל ישובי ופותחים עתיד 360 צינון-יסודי יסודי-ניהול עצמי אלמוג-מזכירות/שרתים/סייעות אלמוג-סל תלמיד עולה אלמוג-דמי שכפול אלמוג-חמרים אלמוג-ניהול עצמי א-ו אופיר-מזכירות/שרתים/סייעות בית ספר אלמוג סה"כ בית ספר אלמוג בית ספר אופיר

4 -8,000-6,960-11, , ,300-67,300-1,600-8,850-14, , ,200-7,190-11, , ,960-67, ,340-16, ,660-67,300-10,760-18, , , -1,200-7,300-12, , , ,000-9,400-15, , , , -400 תקבולים חינוך יסודי שם אופיר-סל תלמיד עולה אופיר-דמי שכפול אופיר-חמרים אופיר-ניהול עצמי א-ו הרי אילת-מזכירות/שרתים/סייעות הרי אילת-סל תלמיד עולה הרי אילת-דמי שכפול הרי אילת-חמרים הרי אילת-ניהול עצמי א-ו יעלים-מזכירות/שרתים/סייעות יעלים-סל תלמיד עולה יעלים-דמי שכפול יעלים-חמרים יעלים-ניהול עצמי א-ו עציון-מזכירות/שרתים/סייעות עציון-סל תלמיד עולה עציון-דמי שכפול עציון-חמרים עציון-ניהול עצמי א-ו גלים-מזכירות/שרתים/סייעות גלים-דמי שכפול גלים-חמרים גלים-ניהול עצמי א-ו הרצוג-מזכירות/שרתים/סייעות הרצוג-סל תלמיד עולה הרצוג-דמי שכפול הרצוג-חמרים הרצוג-ניהול עצמי א-ו מצפה ים-מזכירות/שרתים/סייעות מצפה ים-סל תלמיד עולה ה.נלוות חינוך מיוחד מצפה ים-דמי שכפול מצפה ים-חמרים מצפה ים-ניהול עצמי א-ו צאלים-מזכירות/שרתים/סייעות צאלים-סל תלמיד עולה בית ספר אופיר סה"כ בית ספר אופיר בית ספר הרי אילת סה"כ בית ספר הרי אילת בית ספר יעלים סה"כ בית ספר יעלים בית ספר עציון גבר סה"כ בית ספר עציון גבר בית ספר גלים סה"כ בית ספר גלים בית ספר ימין הרצוג סה"כ בית ספר ימין הרצוג בית ספר מצפה ים סה"כ בית ספר מצפה ים בית ספר צאלים

5 -1-8,390-13, , ,520-67,300-4,700-4,600-7, , ,680-67, ,340-15, ,220-3,200-6,950-12, , , , ,000-10,929, , , , ,08-140,000-90, ,380, ,000-6,070-2,670-1,748,740 תקבולים חינוך יסודי סה"כ חינוך יסודי חינוך על יסודי שם ה.נלוות חינוך מיוחד צאלים-דמי שכפול צאלים-חמרים צאלים-ניהול עצמי א-ו חב"ד-מזכירות/שרתים/סיעות חב"ד-סל תלמיד עולה חב"ד-דמי שכפול חב"ד-חמרים חב"ד-ניהול עצמי א-ו היובל-מזכירות/שרתים/סיעות היובל-סל תלמיד עולה היובל-דמי שכפול היובל-חמרים היובל-ניהול עצמי א-ו בית ספר צאלים סה"כ בית ספר צאלים בית ספר חב"ד סה"כ בית ספר חב"ד בית ספר היובל סה"כ בית ספר היובל בית ספר ים סוף סה"כ בית ספר ים סוף חינוך מיוחד - מתי"א סה"כ חינוך מיוחד - מתי"א מצויינות סה"כ מצויינות תחבורה סה"כ תחבורה סוף ים-סל תלמיד עולה סוף ים-דמי שכפול סוף ים-חמרים סוף ים-ניהול עצמי חינוך מיוחד מתי"א מתי"א-שכפול השתתפות הורים-מצטיינים מצטיינים משרד החינוך מצטיינים-מלגות משרד החינוך השתתפות הורים-פרחי מדע השתתפות בשכר לימוד פיתוח הנגב והגליל-מיצוינגב השתתפות הורים-מיל"ת תחבורה-בטיחות לחינוכית פעילות תחבורה-בטיחות חינוכית-שכר אורים-מזכירות/שרתים/סייעות ה. נלוות חינוך מיוחד אורים-דמי שכפול אורים בית ספר אורים סה"כ בית ספר אורים

6 -2,79-1,38-2,402-4, , ,402-5,210-5,628,107-1,245,835-1,275,600-1,260,520-3,781, ,466,047-3,080, ,146, ,3-200,000-8,000-4,294, ,000-23,166-49,416-17,444, ,040, ,187, ,260-51,560-17,189, ,000 תקבולים חינוך על יסודי ישיבה תיכונית ואולפנה סה"כ ישיבה תיכונית ואולפנה חטיבות ביניים סה"כ חטיבות ביניים הנהלת בתי ספר על יסודיים סה"כ הנהלת בתי ספר על יסודיים בית ספר גולדווטר סה"כ בית ספר גולדווטר בית ספר בגין סה"כ בית ספר בגין אשכול פיס סה"כ אשכול פיס בית ספר רבין שם השתתפות ישיבה תיכונית עוז לתמורה ישיבה תיכונית-דמי שכפול ישיבה תיכונית- חט"ב אולפנא/ישיבה חט"ע אולפנא מזכירים/שרתים/סיעו שכ"ד ותמריצים-חט"ע אולפנא עוז לתמורה דמי שכפול/עולים-חט"ע אולפנא חומרי לימוד-חט"ע אולפנא חט"ב גולד מזכירית/שרתים/סייעות חט"ב בגין מזכירית/שרתים/סייעות חט"ב רבין מזכירית/שרתים/סייעות הכנסות משכירות על יסודי על יסודי-שכ"ל/שכ"ד/תמריצים הקצבות מיועדות צינון-על יסודי השתתפות הורים-גולדווטר גולד-מזכירים/שרתים/סייעות גולד-שכ"ד ותמריצים גולד-סל תלמיד עולה עוז לתמורה השאלת מורים - גולדווטר גולד-דמי שכפול גולד- השתתפות הורים-בגין בגין-מזכירים/שרתים/סייעות בגין-שכ"ד ותמריצים בגין-סל תלמיד עולה עוז לתמורה השאלת מורים - בגין בגין-דמי שכפול בגין- פייס-מזכירים/שרתים/סייעות השתתפות הורים-רבין רבין-מזכירים/שרתים/סייעות

7 -1-2,300-3,598, ,525-54,004-17,501, ,204, ,000-87,000-1,200,000-1,377, , ,300, ,000-60, ,77-400, , ,000-66, , ,379,000 תקבולים שם בית ספר רבין חינוך על יסודי סה"כ בית ספר רבין סה"כ חינוך על יסודי שונות - חינוך סה"כ שונות - חינוך שירותים נוספים ברנקו וייס סה"כ ברנקו וייס בי"ס ימי סה"כ בי"ס ימי אגרת חוץ סה"כ אגרת חוץ קצין ביטחון סה"כ קצין ביטחון מרכז מורים סה"כ מרכז מורים תחנה פסיכולוגית סה"כ תחנה פסיכולוגית רבין-שכ"ד ותמריצים רבין-סל תלמיד עולה עוז לתמורה השאלת מורים - רבין רבין-דמי שכפול רבין-חומרי לימוד ביטחון פנים-ברנקו וייס בי"ס ימי מזכירות/שרתים אגרת חוץ השתתפות מוסדות הכנסות שונות קצין ביטחון הכנסות שמירה-משטרה מרכז מורים-הכנסות עצמיות מרכז מורים-משרד החינוך השתתפות מוסדות ילדים בסיכון שרות פסיכולוגי פסיכולוגים שכ"ד ותמריצים הקצבות מיועדות הדרכת פסיכולוגים בטוח מתלמידים רווחה חינוכית מוגנות שקום שכונות-משרד החינוך מש הבריאות-שקום שכונות אומץ-משרד החינוך משרד השיכון-תנופה ביטוח תלמידים סה"כ ביטוח תלמידים שיקום שכונות סה"כ שיקום שכונות קב"ס \ טיפול בפרט

8 -286,000-70, ,000-1,400,000 -,000-2,400, ,10-9, , ,000 -,000-1,690,000-70,000-70,000-1,890, ,900, ,037,000-37, , ,000 תקבולים שם קב"ס \ טיפול ב שירותים נוספי סה"כ קב"ס \ טיפול בפרט סה"כ שירותים נוספים תרבות, נוער וספורט הסעות תלמידים סה"כ הסעות תלמידים קרן קרב סה"כ קרן קרב השתתפויות סה"כ השתתפויות מכון מאיר סה"כ מכון מאיר ספורט סה"כ ספורט סה"כ תרבות, נוער וספורט רווחה קצין ביקור סדיר-משרד החינוך קצין ביקור סדיר-תמריצים הסעת דרום ליווי הסעות קרן קרב-גני ילדים קרן קרב-בתי ספר חינוך-תמריץ+מקור+שכ"ד מכון מאיר דמי שימוש-בריכה עירונית הכנסות עצמיות-אולמות-יסודי משרד המדע התרבות והספורט אליפות אירופה בכדורסל -אג.כדו ארועים בינלאומיים -משרד התרבות וספור השתתפות מוסדות-פרוייקט בריאות עבור הוצאות אירגוניות עבור שכר עובדי לשכות עבור שכר חינוך מיוחד עבור שכר-שיקום האסיר הכנסות עצמיות בדיקות למשתמשי סמים סמים-טיפול בקהילה התמכרויות-טיפול חוץ ביתי הרשות למלחמה בסמים-רכז מניעה מרכז עוצמה מורחב צרכים מיוחדים צרכים מיוחדים השתתפות מוסדות-ברנקו וייס השתתפות מוסדות סה"כ השתתפות מוסדות הנהלת האגף סה"כ הנהלת האגף בית חוסן סה"כ בית חוסן טיפול במשפחה

9 , ,000-1,117, , , ,000-70,000-5,89-1,800,000-11, , , ,818,000-16,000-2,600,000 -, , , ,700,000-80,000-40,000-6,636, ,000-47,000-7,000-79,000-2 תקבולים רווחה שם דרי רחוב טיפול משפחתי-עצמיות טיפול טיפול משפחתי מרכז טיפולי באלימות שרות לילד בקהילה-עצמיות מועדוניות פעולות קהילתיות לילד מרכז הורים ילדים מועדונית טיפול בילדים בסיכון-משרד תוכנית לאומית ילד ונוער תוכנית לאומית נוער וצעירים תוכנית לאומית פרט ומשפחה תוכנית לאומית "אם לאם" מרכז סיוע לתקיפה מינית אחזקת ילדים בפנימיות-עצמיות אחזקת ילדים בפנימיות ילדים מעון יום אחזקת זקנים במעונות-עצמיות אחזקת זקנים במעונות צרכים מיוחדים עזרה בניהול משק בית ארוחות חמות לזקנים מסגרות יומיות לזקן-עצמיות צרכים מיוחדים לזקן מסגרות יומיות לזקן שכונה תומכת מפגרים במוסדות-עצמיות סדור מפגרים במוסדות מפגרים במוסדות ממשלתיים אחזקת אוטיסטים במסגרות אחזקת אוטיסטים בקהילה מפגרים במעון אמוני מעון יום טיפולי-ניצן מפגרים במעון טפולי שרותים תומכים למפגר מועדונים למפגר מעש קהילתי שיקום העיוור בקהילה עוורים במוסד מועדון חברתי לעיווריים הכנסות עצמיות טיפול במשפחה סה"כ טיפול במשפחה טיפול בילד סה"כ טיפול בילד שרות לזקן סה"כ שרות לזקן מש"ה סה"כ מש"ה נכים ועוורים

10 -1,4-400,000-18, ,53-200, , , , , ,387, , ,400, ,000-1,700,000-2, ,200-49, , , -80, , -69, , ,982 תקבולים רווחה סה"כ רווחה שונות - משרדי ממשלה סה"כ שונות - משרדי ממשלה שחק לשעבר נכים ועוורים סה"כ נכים ועוורים שם אחזקת נכים בפנימיות תעסוקה מוגנת למוגבל טיפול בנכים בקהילה שיקום נכים בקהילה נכים קשים בקהילה טפול בחבורת רחוב טפול נערה במצוקה שהות מקלט לנערות מית"ר תעסוקה מקלט נשים מוכות פעולות התנדבות נוער וצעירים סה"כ נוער וצעירים עבודה, קהילה והתנדבות סה"כ עבודה, קהילה והתנדבות נכים בפנימיות-עולים ילדים בפנימיות-עולים מעונות יום עולים טפול בזקנים עולים צרכים מיוחדים לעולים משרד הקליטה משרד הקליטה-קליטה הונגרית מועצה אזורית חבל אילות חברת מיחזור המשרד לאיכות הסביבה עצמיות-חברה ותרבות כרטיסי טיסה אגף צעירים ב.לאומי-יעוץ תעסוקתי-מ.צעירים השתת.מוסדות-אלומה פיתוח הנגב והגליל-מרכז צעירים השתתפות מוסדות אחרים השתתפות משרד הבטחון בטחון פנים-מינהלה עיר ללא אלימ בטחון פנים-פרוייקט מנחה+מוגנות בטחון פנים-פרוייקטים שמרים בטחון פנים-מניעת אלימות באינטר בטחון פנים-פרוייקט מילים/אילנו טיפול בעולים סה"כ טיפול בעולים משרד הקליטה סה"כ משרד הקליטה איכות הסביבה סה"כ איכות הסביבה שחק לשעבר

11 -73,950-25, -58,816-94,350-82,493-18,697-21,249-1,410,400-1,410,400-3,600-3, , , ,000-1,600,000-1,9-1,9 -,000-4,300,000-40, ,800,000-13,803,600-60,000-60,000-60, ,,000 תקבולים שחק לשעבר סה"כ שחק לשעבר מפעלים סה"כ מפעלים שם שחק לשעבר סה"כ שחק לשעבר שכ"ד - דיור סה"כ שכ"ד - דיור ריבית, הלוואות והחזרים סה"כ ריבית, הלוואות והחזרים בטחון פנים-פרוייקט נפגי מינית בטחון פנים-פרוייקט קומנדו חברי בטחון פנים-פרוייקט תוכנית קיץ בטחון פנים-פרוייקט מגרשים מואר בטחון פנים-פרוייק טכנולוגיה בטחון פנים-הכשרת מנהלים בטחון פנים-פרסום ודוברות שכ"ד - דיור רשות החניה-תווים רשות החניה- פיגורים רשות החניה-כרטיסים רשות החניה-פיקוח ר.חניה סלופארק ר.חניה-דוחות מילגם ר.חניה-פיגורים מילגם ר.חניה-בנק הדאר מילגם ר.חניה-מדחנים מילגם ר.חניה מלגם פנגו רשות החנייה-החזר הוצאות שכ"ד משרדי רשות החנייה ריבית והפרשי שער רשות החניה סה"כ רשות החניה ריבית והחזרים סה"כ ריבית והחזרים תקבולים סה"כ 1,98 856,000 66, , 4 פעולות הנהלה כללית מנהל כללי לשכת ראש העיר שכר הנבחרים שכר לשכת ראש העיר השתתפות ברווחת העובד שכר דירה כיבוד וארוח רכישת מתנות לאירועים אירוח מחוץ למשרד ספרות מקצועית ועתונות דלק ושמן רכב: תיקונים

12 27, ,000 23, 19,000 3,367, 590,000 84, 8, 6,000 2, 2, 1 1 4,200 7,000 8, 760,200 2, 1, 1,100 23,100 7, , 52, פעולות הנהלה מנהל כללי לשכת ראש ה סה"כ לשכת ראש העיר לשכת סגן ומ"מ ראש העיר סה"כ לשכת סגן ומ"מ ראש העיר לשכת סגנים סה"כ לשכת סגנים מעמד האשה שם שכירות רכב-לשכת ראש העיר רכבים בליסינג שכר לשכת סגנים שכר דירה כיבוד וארוח רכישת מתנות אירוח מחוץ למשרד ספרות מקצועית דמי חבר בארגונים דלק ושמן שכירות רכב-לשכת סגנים מכון ועבוד נתונים כיבוד וארוח רכישת מתנות ארוח מחוץ למשרד ספרות מקצועית דמי חבר בארגונים דלק ושמן השכרת רכב-לשכת סגנים מכון ועבוד נתונים חד-פעמי שכר דמי חבר-מעמד האישה הוצאות פרסום הדרכה/הסברה לקידום מעמד האישה הדרכה/הסברה למניעת תקיפה מינית ארועי מעמד האישה

13 27, 117,400 87,000 97, ,000 2, 3, 1, 766, 1,11 88,000 3, 2, 1, 2 2, 9 6,000 3, 1, 1, 1 1,379, , ,000 3, 1, פעולות הנהל מנהל כללי שם יוזמות בנושא מעמד האישה אירועי מעמד האישה ציוד משרדי הוצאות שונות-מועצת העיר שכר מבקר העיריה ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים עבודות קבלניות-מבקר העירייה שכר לשכת מנכ"ל שכר דירה כיבוד ואירוח אירוח מחוץ למשרד ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים דלק ושמן-מנכ"ל רכב: תיקונים שכירות רכב-לשכת מנכ"ל רכבים בליסינג מיכון ועיבוד נתונים שכר מזכירות שכר דירה ספרות מקצועית ועתונות הוצאות פרסום מיכון ועיבוד נתונים מעמד האשה סה"כ מעמד האשה מועצת העיר סה"כ מועצת העיר מבקר העירייה סה"כ מבקר העירייה לשכת מנכ"ל סה"כ לשכת מנכ"ל מזכירות העירייה

14 , , 2, ,128,800 1,470, , ,000 66, 7, 61, ,196, , , פעולות הנהלהמנהל כללי סה"כ מזכירות העירייה דוברות סה"כ דוברות משאבי אנוש סה"כ משאבי אנוש הדרכה והשתלמויות שם שכר הסברה שכר דירה ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים דלק ושמן רכב:תיקונים רכבים בליסינג הוצאות פרסום עבודות קבלניות-יחסי ציבור שכר משאבי אנוש+ארגון שכר דירה ביטוח חבות מעבידים כיבוד ואירוח ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים דלק ושמן-משאבי אנוש תיקונים-משאבי אנוש שכירות רכב-משאבי אנוש רכבים בליסינג הוצאות פרסום מיכון ועיבוד נתונים אוטומציה-אוגדן תנאי שרות עבודות קבלניות-כח אדם מיון עובדים-עבודה קבלנית שכר או"ש והדרכה שכר דירה הדרכה השתלמויות-הדרכות דמי חבר-קידום מקצועי דמי חבר-גימלאים קידום מקצועי

15 7 1, 1, 200,000 1,897, 1,03 81, 3 6,000 9, 6, 1,200,000 2,616,000 14,879,000 2,900, , , 1,200 2, 6, 1, 1 40, ,000 8, פעולות הנהל מנהל כללי הדרכה והשתל סה"כ הדרכה והשתלמויות לשכה משפטית סה"כ לשכה משפטית סה"כ מנהל כללי מנהל כספים לשכת גזבר שם דמי חבר לקידום מקצועי-חברת כ"א מכון ועבוד נתונים עבודות קבלניות שכר יועץ משפטי שכר דירה ביטוח אחריות מקצועית ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים שכירות רכב-לשכה משפטית מיכון ועיבוד נתונים הוצאות משפטיות אגרות משפטיות/הוצאות עבודה קבלנית לשכה משפטית שכ"ט-פס"ד שכר הנהלת אגף הכספים השתתפות ברווחת העובד שכר דירה ביטוח כספים ודברי אומנות כיבוד וארוח ארוח מחוץ למשרד ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים דלק ושמן רכב: תיקונים שכירות רכב-לשכת גזבר רכבים בליסינג הוצאות פרסום מכון ועבוד נתונים עבודות קבלניות

16 1 3,352, ,000 17,000 1, , , , , 2, , , 1 4, , ,000 1,478, , 5, 2, 7, , 4,686, , ,100 פעולות הנהל מנהל כספים שם חד פעמי שכר מח` תקציבים שכר דירה שכר דירה דמי ניהול הנה"ח מכון ועבוד נתונים עבודה קבלנית-הנהלת חשבונות שכר מדור שכר שכר דירה אשל ונסיעות ספרות מקצועית ועתונות מכון ועבוד נתונים אוטומציה-שכר ילכ"א-עמלת שכר רכישת ציוד שכר יח` מכרזים שכר דירה הוצאות פרסום שכר גבייה שכ"ד משרדים ומחסנים דמי ניהול-הכנסות עבודות קבלניות-אחזקת מבנים -אחזקת מבנים אירוח וכיבוד לשכת גזבר סה"כ לשכת גזבר תקציבים סה"כ תקציבים הנהלת חשבונות סה"כ הנהלת חשבונות אגף שכר סה"כ אגף שכר מכרזים סה"כ מכרזים יחידת הגביה

17 40,000 1, 1 300, , , , 9, 3 70,000, ,680, ,000 15,800 3, 900 1, 164, ,000 17,326,800 1,300, ,000 1,69 1,0 370,000 שם הדרכות ספרות מקצועית ועתונות שכירות רכב-מח` הגבייה דאר ומשלוחים הוצאות פרסום מיכון ועיבוד נתונים אוטומציה - גביה אוטומציה-עיקולי בנק אגרות משפטיות דלק ושמן-גבייה רכב - תיקונים רישוי וביטוח עבודה קבלנית-הנהלת חשבונות עבודות קבלניות-סקר נכסים שמירה ע"י קבלן הוצאות משפטיות שכ"ט המלצה למחיקה הספקת כ"א זמני הוצאות חד פעמיות צו מיסים שכר ועדת ערר שכ"ד-ועדת ערר עבודות קבלניות-ועדת ערר שכר משרד תושב אילת מיכון ועיבוד נתונים עמלות עמלת הקצאת אשראי עמלות ורבית אגח משותף רבית על משיכות יתר רבית דביבדנד וז"קצ יחידת הגביה מנהל כספים פעולות הנהל סה"כ יחידת הגביה ועדת ערר סה"כ ועדת ערר תושב אילת סה"כ תושב אילת סה"כ מנהל כספים הוצאות מימון עמלות סה"כ עמלות ריביות

18 48 2,15,000,000 7,8 3, ,570,000 7,240,000 2,280, ,000 10,200,000 2,1 6 2,8 5,570,000 2,1 1,3 9,000,000 25,600,000 65,655,800 פעולות הנה הוצאות מימון ריביות סה"כ ריביות הנחת מימון בארנונה סה"כ הנחת מימון בארנונה סה"כ הוצאות מימון פרעון מלוות ביוב סה"כ ביוב כיסוי גרעון סה"כ כיסוי גרעון פיתוח סה"כ פיתוח אג"ח סה"כ אג"ח סה"כ פרעון מלוות פעולות הנהלה כללית סה"כ שם ריבית לפ.מ בפיגור רבית לביטוח לאומי ומס הכנסה רבית לספקים רבית למוסדות שכר הנחות מימון למשלמים מראש פ.מלוות ביוב-)מסילוק(-קרן פ.מלוות ביוב)מסילוק(-ריבית פ.מלוות כ.גרעון - קרן פ.מלוות כ.גרעון - רבית פ.מלוות כ.גרעון - הצמדה פ.מלוות לפתוח - קרן פ.מלוות לפתוח - רבית פ.מלוות לפתוח - הצמדה פ.מלוות אג"ח - קרן פ.מלוות אג"ח - רבית פ.מלוות אג"ח - הצמדה , 870, 2,44 4,600,000 7,07 4,49 136,000 3, 2 הנהלת שפ"ע סה"כ הנהלת שפ"ע נקיון רחובות סה"כ נקיון רחובות פינוי אשפה שירותים מקומיים תברואה שכר שכר נקוי רחובות עבודות קבלניות-ניקיון בעיר עבודות קבלניות-בדיקת זכויות שכר פנוי אשפה השתתפות ברווחת העובד עבודות קבלניות-אחזקת מבנים אירוח וכיבוד

19 ,000 36,000 5, 1, , , , 1,000 1,800,000,000,000 23,647, ,000 40,000 1,400, ,000 2,259,000 3, , 1,279,000 4,200 6, 8, 1, 6, שירותים מק תברואה פינוי אשפה סה"כ פינוי אשפה תחנת מעבר סה"כ תחנת מעבר ניקיון מרכז תיירות סה"כ ניקיון מרכז תיירות רישוי עסקים שם דלק ושמן רכב:תיקונים שכירות רכב-תברואה רכבים בליסינג מיכון ועיבוד נתונים דלק ושמן-פינוי אשפה רכב - תיקונים רישוי וביטוח איתור רכבים רכבים בליסינג עבודות קבלניות פינוי פסולת יבשה הטמנה באתר נימרה פינוי טמוני קרקע ריסוק גזם הוצאות חד פעמיות שכר תחנת מעבר עבודות קבלניות עבודות קבלניות-תפעול תחנת מעבר חשמל לפעולות חשמל עב.קבלניות-ניקיון מרכז תיירות שכר פיקוח תברואי כיבוד ואירוח ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים דלק ושמן מיכון ועיבוד נתונים הוצאות משפטיות דלק ושמן-רישוי עסקים

20 8, 5, ,300 2,200 9,000 1,492, , 9,000 13,800 1,200 6, , , 40, ,000 23, 2,377, ,000 2, , שירותים מק תברואה רישוי עסקים סה"כ רישוי עסקים שירות וטרינרי סה"כ שירות וטרינרי תברואה מונעת שם רכב תיקונים-רישוי עסקים רישוי וביטוח-רישוי עסקים איתורן-רישוי עסקים עבודות קבלניות שמירה על ידי קבלן הוצאות שונות שכר וטרינר עבודות קבלניות-אחזקת מבנים -אחזקת מבנים מים כיבוד וארוח דמי חבר בארגונים דלק ושמן-וטרינר שכירות רכב-וטרינר הוצאות פרסום מיכון ועיבוד נתונים אוטומציה-מערכת וטרינריה דלק ושמן-וטרינר רכב - תיקונים איתור רכבים רכבים בליסינג עבודות קבלניות-טיפול בכלביה עבודות קבלניות-סירוס ועיקור שמירה עבודות קבלניות-החלפת וטרינר עמותת "אילת אוהבת חיות" חד-פעמי שכר תברואה מונעת חשמל מים-מחסן הדברה הוצאות פרסום עבודות קבלניות-הדברה עב.קבלניות-טיפול בתעלת הנקוז שמירה ע"י קבלן

21 17, , 38,886,000 1, , 3,700 1,200 47, , 3, 14,700 37, , 9, 1,300 58, 24, 200 3, 9, 37, , 6,000 1 שירותים מק תברואה תברואה מונעת סה"כ תברואה מונעת סה"כ תברואה שמירה ובטחון משל"ט סה"כ משל"ט הנהלת משמר אזרחי סה"כ הנהלת משמר אזרחי שיטור קהילתי דקל סה"כ שיטור קהילתי דקל שיטור קהילתי איזידור סה"כ שיטור קהילתי איזידור שיטר קהילתי שחמון סה"כ שיטר קהילתי שחמון אבטחת אנשי ציבור סה"כ אבטחת אנשי ציבור הג"א\ מקלטים ציבוריים שם עבודות קבלניות-בדיקות מים -משל"ט עבודות קבלניות-משל"ט כ"א זמני-משל"ט -משל עבודות קבלניות-אחזקת מבנים -אחזקת מבנים אירוח וכיבוד -יחידת חילוץ רכב - תיקונים רכב חילוץ -אחזקת מבנים-דקל חשמל-שיטור קהילתי דקל מים-שיטור קהילתי דקל קבלני נקיון-דקל שיטור קהילת שכר דירה-שיטור קהילתי איזידור -אחזקת מבנים חשמל-שיטור קהילתי איזידור קבלני נקיון-איזידור שיטור קהיל שמירה-שיטור קהילתי איזידור שכר דירה-שיטור קהילתי שחמון -אחזקת מבנים שיטור שחמון חשמל-שיטור קהילתי שחמון קבלני נקיון-שחמון שיטור קהילת אבטחת אנשי ציבור שכר הג"א מקלטים שכר דירה-מחסן הג"א חשמל - מקלטים הג"א מים

22 2 4,800 6,000 1,200 1,700 7, ,000 1,147, ,,000 1,, , , 477, , , 3, , 7, ,700 שירותים מק שם הוצאות פרסום דלק ושמן-הג"א רכב - תיקונים הג"א רישוי וביטוח-הג"א איתור רכבים-הג"א שמירה ע"י קבלן הג"א ארצי הוצאות חד פעמיות הג"א דמי חכירה רשות ארצית לכבאות חו"ד וביקורת שכר בטיחות וגהות אשל ונסיעות דמי חבר בארגונים שכר מל"ח פס"ח השתתפות ברווחת העובד שכר דירה-מחסן מל"ח ופס"ח דמי ניהול מחסן עבודות קבלניות-אחזקת מבנים אירוח וכיבוד דמי חבר דלק ושמן-מל"ח ופס"ח רכב:תיקונים שכירות רכב-מל"ח פס"ח רכבים בליסינג רכב:תיקונים רישוי וביטוח שמירה הוצאות לשעת חרום הג"א\ מקלטים שמירה ובטחון סה"כ הג"א\ מקלטים ציבוריים כבאות והצלה סה"כ כבאות והצלה בטיחות וגהות סה"כ בטיחות וגהות מל"ח \ פס"ח סה"כ מל"ח \ פס"ח פעולות חירום

23 4,938,000 1,287,000 77, ,000 2, 2 1, 8 8,000 47,000 1, 12 18,200 8,000 1, 2 9, 17 7,000 6, ,000 3,172,700 1,357,000 16,000 4,600 2, , ,000 2,409,800 שירותים מקומשמירה ובטחון סה"כ פעולות חירום סה"כ שמירה ובטחון תכנון ובניין העיר לשכת מהנדס סה"כ לשכת מהנדס תכנון העיר סה"כ תכנון העיר הנדסה אזרחית שם שכר משרד מהנדס עיר השתתפות ברווחת העובד שכר דירה דמי ניהול הנדסה עבודות קבלניות-אחזקת מבנים -אחזקת מבנים אירוח וכיבוד ארוח מחוץ למשרד הדרכה ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים דלק ושמן-מהנדס העיר רכב תיקונים שכירות רכב-מהנדס העיר רכבים בליסינג דואר ושליחויות הוצאות פרסום הוצאות מישרדיות עבודות קבלניות לינות המרצים רכישת ציוד-מחשוב הוצאות חד פעמיות שכר תכנון העיר ספרות מקצועית ועתונות הוצאות פירסום הוצאות מישרדיות מיכון ועיבוד נתונים שמירה שמאות יעוץ ותכנון יועץ הנדסי הוצאות היטל השבחה עדכון אגרות והיטלים לבניה

24 1,190, ,217,000 60, ,000 16, ,047,000 1,439,000 17,000 11, 40,000 1,509, 200, ,000 1,,000 1,50 11,219,000 3, 19, ,100 3,669,000 שירותים מק תכנון ובניין הע הנדסה אזרחית סה"כ הנדסה אזרחית מיפוי גאוגרפי סה"כ מיפוי גאוגרפי שמות רחובות סה"כ שמות רחובות רישוי בניה סה"כ רישוי בניה פיקוח על הבניה סה"כ פיקוח על הבניה מבנים מסוכנים סה"כ מבנים מסוכנים ועדה מקומית סה"כ ועדה מקומית סה"כ תכנון ובניין העיר נכסים ציבוריים הנהלת תחזוקה סה"כ הנהלת תחזוקה מחלקה טכנית שם שכר הנדסה אזרחית מערכת מידע גאוגרפי עידכון מיפוי עבודות קבלניות-שמות רחובות שכר רישוי הבניה עבודות קבלניות-רישוי הבניה שכר פיקוח על הבניה מיכון ועיבוד נתונים אגרות משפטיות-פיקוח עבודות קבלניות-פיקוח על הבנייה עבודות קבלניות-מבנים מסוכנים כיבוד וארוח הוצאות מישרדיות עבודה קבלנית משפטיות עבודות קבלניות-אחזקת מבנים מיכון ועיבוד נתונים פעולות חד פעמיות שכר מחלקה טכנית

25 70, , ,000 9, 2,700 3, ,000 4,663, , , , ,000 3,200,000 6,34 438, , 2, , ,200 שירותים מק שם חשמל תחזוקה דלק ושמן רכב-תיקונים רכבים בליסינג דלק ושמן-תחזוקה רכב - תיקונים רישוי וביטוח איתור רכבים רכבים בליסינג עבודות קבלניות מיחדות חד פעמי שכר עבודות קבלניות-שימור רחובות נזקים לעמודי תאורה עב.קבלניות-אחזקה תאורה בעיר החלפת עמודי תאורה רקובים עבודות קבלניות מיוחדות-תאורה עבודות קבלניות-ניתוח חשמל סקר התיעלות חשמל תאורת רחובות שכר מנהל אגף פרוייקטים דלק ושמן-מנהל פרוייקטים רכב: תיקונים-מנהל פרוייקטים שכירות רכב-מנהל פרוייקטים רכבים בליסינג-מנהל פרוייקטים עבודות קבלניות מחלקה טכנית נכסים ציבוריים סה"כ מחלקה טכנית שימור רחובות סה"כ שימור רחובות תאורת רחובות סה"כ תאורת רחובות אגף פרוייקטים סה"כ אגף פרוייקטים ועדת תחבורה

26 , 337, 300,000 1,200,000 1,,000 1,617,000 1,700 9, 6,, ,000 8,000,000 16,595, ,100 31,535, ,057,000 37, שירותים מק נכסים ציבוריים ועדת תחבורה סה"כ ועדת תחבורה תיעול וניקוז סה"כ תיעול וניקוז גינון סה"כ גינון מגרשי משחקים סה"כ מגרשי משחקים סה"כ נכסים ציבוריים חגיגות ואירועים חגיגות ואירועים שם סקר תמרורים עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים השתתפות ברווחת העובד -ישומי ועדת תחבורה עבודות קבלניות-ועדת תחבורה אחזקת מערכת התיעול רשות הניקוז שכר גינון דמי חבר בארגונים עבודות קבלניות-גינון עירוני עב.קבלניות גינון מגרש כדורגל מים לפעולות הוצאות חד-פעמיות שכר מתקני משחקים ריהוט גן עבודות קבלניות הוצאות חד-פעמיות ארועי יום העצמאות שכר ארועים השתתפות ברווחת העובד שכר דירה דמי חבר בארגונים דלק ושמן-אירועים רכב ליסינג-אירועים דלק ושמן-ארועים

27 1, , ,400 1,490,000, ,000 90,000 70, ,000 40, ,000 60,000 5, ,027,000 1, , 1,645,900 80, , 400 1, , חגיגות ואירועי חגיגות ואירועי שירותים מק סה"כ חגיגות ואירועים זכויות יוצרים סה"כ זכויות יוצרים טכסים צבאיים סה"כ טכסים צבאיים סה"כ חגיגות ואירועים שירותים שונים מוקד עירוני סה"כ מוקד עירוני פניות הציבור סה"כ פניות הציבור שם רכב תיקונים-ארועים רישוי וביטוח איתור רכבים רכבים בליסינג-ארועים יום הזיכרון שמירה ארועי תושבים חגיגות אילת ט"ו בשבט בפארק חגיגות פורים מימונה יום השואה תימניאדה ארועי מעמד האישה טכס זיכרון-רבין אירועי יריד שדרות התמרים הוצאות חד-פעמיות הוצאות זכויות היוצרים טכסים צבאים בבית העלמים שכר מוקד עירוני השתתפות ברווחת העובד כיבוד ואירוח דמי חבר בארגונים עבודות קבלניות-מוקד עירוני הוצאות פרסום עבודות קבלניות-אחזקת אתר אינטר שכר יח` לפניות הציבור שכר דירה דמי חבר וארגונים

28 1,14 77,000 1, ,000 1,300 7, 4, 1,757, , , , , ,12 180,000 1,17 200, , ,005,100 60, ,000 שירותים מק שירותים שונים מינהלת השכונות סה"כ מינהלת השכונות מרכז שלטון מקומי סה"כ מרכז שלטון מקומי אירועי עובדים סה"כ אירועי עובדים ביטוחים סה"כ ביטוחים שונות סה"כ שונות יד לבנים שם שכר אגודה לתרבות הדיור שכר דירה כיבוד ואירוח עבודה קבלנית שמירה-תרבות הדיור/מנהלת שכונות עבודה קבלנית-יועץ תרבות הדיור מרכז השלטון המקומי הוצאות עודפות-ר.העובד חד פעמי-ארועי עובדים שכר ביטוחים שכר דירה עבודה קבלנית משפטיות ביטוח אלמנטרי נזקים ליחידות עיריה נזקים-עפ"י פסקי דין ביטוח תושבים נזקי רכוש וגוף לתושבים השתתפות עצמית גוף השתתפות עצמית רכוש אחריות מקצועית יועץ לביטוח אחריות נושאי משרה נעמת ויצ"ו אילת עמותת לתת לאילת השתתפות במרכז להנצחת השואה הוצאות שונות-יד לבנים

29 2 8,458, , 4 1, ,019,800,000, , ,900, , , , , 10, 5,078,800 2, , 700 3,600 40,000 1,600 שירותים מק שירותים שונים יד לבנים סה"כ יד לבנים סה"כ שירותים שונים פיתוח הכלכלה והתיירות הנהלת אגף התיירות סה"כ הנהלת אגף התיירות פעולות תיירות סה"כ פעולות תיירות תחזוקת חופים סה"כ תחזוקת חופים סיירת תיירות שם חד פעמי-יד לבנים שכר הנהלת אגף התיירות השתתפות ברווחת העובד מים דלק ושמן-אגף התיירות רכב תיקונים-אגף היירות רכבים בליסינג-אגף התיירות הוצאות פירסום שיווק תיירות חו"ל דלק ושמן-תחזוקת החוף רכב - תיקונים איתור רכבים רכבים בליסינג עבודות קבלניות-ניקיון א.תיירות אחזקת מזרקה-מול הים+עוגן עבודות קבלניות מפגעים תיירות עב.קבלניות מיוחדות-תיירות אחזקת תאורה אזור תיירות עבודות קבלניות-שרותים כימיים מים למקלחות בחופים תאורת אזור תיירות )מ- 743 ( הוצאות חד פעמיות שכר סיירת תיירות עבודות קבלניות-אחזקת מבנים כיבוד וארוח דלק ושמן-סיירת תיירות רכב - תיקונים איתור רכבים

30 12 3,200 3,300 2,589, ,000 40, ,000 3,696,000 2,800 2, 3 7,000 3, 1, , 18, 9, 18,000 3,600 7,000 3,86 1, 60,000 6, , 900, ,200,000 שירותים מק סיירת תיירות פיתוח הכלכלה סה"כ סיירת תיירות מגרש סה"כ מגרש 40 חופים והצלה סה"כ חופים והצלה שיתוף פעולה אזורי סה"כ שיתוף פעולה אזורי תאגיד התיירות שם רכבים בליסינג עבודות קבלניות שמירה אזור תיירות-גשר הוצאות חד פעמיות-פינוי הטיילת -מגרש 40 ניקיון מגרש 40 עבודות קבלניות מיוחדות שמירה מגרש 40 הוצאות משפטיות-מגרש 40 מים מגרש 40 רוכלים חשמל מגרש 40 שכר מצילים דמי חכירה עבודות קבלניות-אחזקת מבנים -אחזקת מבנים חשמל מגדלי מצילים ביטוח חיים מצילים אשל ונסיעות מכיכון ועבוד נתונים דלק ושמן רכב תיקונים רישוי וביטוח עובות קבלניות-מגדלי מצילים הוצאות שונות הוצאות חד פעמיות דמי חכירה הובלה והסעות שת"פ אזורי-עבודות קבלניות הוצאות עיר חכמה פסטיבל הג`אז חורף פסטיבל קאמרי פסטיבל הג`אז

31 700, ,900, , , 200, , , , , ,000 80, ,000 10,38 24,189, , ,000 17, ,1 940,000 36,000 3, 5, 38,000 1 שירותים מק פיתוח הכלכלה תאגיד התיירות סה"כ תאגיד התיירות סה"כ פיתוח הכלכלה והתיירות אגף לפיתוח כלכלי ויזמות קשרי חוץ סה"כ קשרי חוץ היחידה לפיתוח יזמות סה"כ היחידה לפיתוח יזמות סה"כ אגף לפיתוח כלכלי ויזמות פיקוח עירוני הנהלת תפו"ח שם פסטיבל טיילת מתחדשת פארק הצפרות פעולות תאגיד התיירות אחזקת אינטרנט-תאגיד תיירות פרוייקטים מיוחדים-ירידים ארועים לשיווק תיירות הוצאות ליחסי ציבור השתתפות בקמפיים חורף השתתפות בשיווק ופרסום תיירות השתתפות בכנסים אחזקת פארק מרכזי-מזרקה תפעול מזרקה מים למזרקות חשמל מזרקה וסקייט פארק עבודות קבלניות-אחזקת מוזיאון שכר קשרי חוץ קשרי חוץ -עבודות קבלניות נסיעת משלחות ערים תאומות עבודות קבלניות-כ"א זמני -קשרי חוץ אירוח משלחות ערים תאומות נסיעות לחו"ל שכר יחידה לפיתוח ויזמות שכר דירה קידום עסקים עבודות קבלניות כ"א זמניי כנס עסקים שכר- הנהלת אכיפה השתתפות ברווחת העובד עבודות קבלניות-אחזקת מבנים אירוח וכיבוד ספרות מקצועית ועתונות דלק ושמן רכב-תיקונים שכירות רכב-רישוי ואכיפה רכבים בליסינג-רישוי ואכיפה

32 9,000 5, 19, ,1 2,757,000 38,000 17, 2 6,000 1, 6, , 4, , 3,270,800 2, , , 170,000 3, ,100 5,101, , , , ,597,700 1,40 שירותים מק פיקוח עירוני סה"כ פיקוח עירוני סה"כ )ריק( שירותים מקומיים סה"כ שירותים ממלכתיים (ריק) חינוך קדם יסודים שם הנהלת תפו"ח סה"כ הנהלת תפו"ח פיקוח ושיטור עירוני סה"כ פיקוח ושיטור עירוני מיכון ועיבוד נתונים שמירה הוצאות חד פעמיות שכר פיקוח עירוני שכר דירה דמי ניהול מחסן כיבוד ואירוח דלק ושמן-פיקוח עירוני רכב - תיקונים איתור רכבים רכבים בליסינג עבודות קבלניות-שוטרים בשכר הוצאות פרסום מכון ועבוד נתונים עבודות קבלניות שילוט במרכזים מסחריים תפעול שילוט תקורת זיכיון שילוט רכישת ציוד שכר דירה שכר הנהלת חינוך שילוט עירוני סה"כ שילוט עירוני סה"כ )ריק( (ריק) הנהלת אגף חינוך

33 65 390, ,300 7,335 9,850 16, ,000 1, , , 24, 200,000 15,604 3,172, , , ,700 4,97 380, , ,200 2 שירותים ממ שם הנהלת אגף חי חינוך קדם יסוד סה"כ הנהלת אגף חינוך הנהלת גני ילדים סה"כ הנהלת גני ילדים גני ילדים - חובה השתתפות ברווחת העובד שכ"ד - חינוך דמי ניהול אגף החינוך אחזקת מבנה - עבודות קבלניות אחזקת מבנה - כיבוד ואירוח השתלמויות-חינוך הנהלה ספרות מקצועית ועתונות דמי חבר בארגונים רכב - דלק ושמן רכב - תיקונים רכב - השכרת רכב רכב - ליסינג הוצאות פירסום לינות המרצים יוזמות פדגוגיות-ארועי חינוך יוזמות חינוכיות אחרות יוזמות - בלתי צפוי שכר הנ. גני ילדים קבלני ניקיון-מרכז גננות מידע לתלמיד שכר עוזר.גננות אחזקת מבנה - עבודות קבלניות אחזקת מבנה - חשמל מים השתלמויות-חינוך גנים הוצאות פירסום אוטומציה-גני ילדים חובה

34 2 164,660 40, , 93,600 47, 170,000 14,700 6,779,660 2,300,000 1,400,000 3,700,000 6,189, ,000 22, , ,300 6,000 8,800,000 7, , 16,289,300 70,000 1,57 40,000 1,68 32,393, ,000 שירותים ממ שם גני ילדים - חוב חינוך קדם יסוד סה"כ גני ילדים - חובה סה"כ חינוך קדם יסודים חינוך יסודי סייעות גני ילדים סה"כ סייעות גני ילדים גני ילדים - טרום חובה סה"כ גני ילדים - טרום חובה מועדוניות משפחתיות סה"כ מועדוניות משפחתיות הנהלת בתי ספר יסודיים חינוך מיוחד בחופשות הזנה-גני ילדים עבודות קבלניות אחזקת תשתיות ומחשבים אחזקת מבנה-תקוני צנרת-גנ"י סלסלת תרבות לינות המרצים יוזמות גני ילדים - מעגן פרוייקטים שונים-גני ילדים חובה יוזמות אחרות הספקת כ"א זמני-סייעות ח"מ הספקת כ"א זמני - סייעות גנ"י שכר עוזרות גננות אחזקת מבנה - עבודות קבלניות אחזקת מבנה - חשמל מים אוטומציה-גני ילדים טרום חובה עבודות קבלניות אחזקת מבנה-תקוני צנרת-גנ"י חיוב גננות עובדות מדינה סלסלת תרבות הזנה-מועדוניות מועדוני כ"א בהשתת הסוכנות פרוייקטים-מועדוניות שכר בתי ספר יסודיים אחזקת מבנה - אישורי בטיחות אחזקת מבנה-בדק בית יסודי כללי השתלמויות-חינוך בתי ספר הוצאות פירסום

35 40, , ,000 90, , ,000 21,350 2,800,000 19,000 18, , , ,127,890 1,1 70, ,570, ,000 70, ,515 8, , , ,940 שירותים ממ חינוך יסודי הנהלת בתי ספ סה"כ הנהלת בתי ספר יסודיים בית ספר אלמוג סה"כ בית ספר אלמוג בית ספר אופיר שם אוטומציה-בת"ס יסודיים חינוך מיוחד בחופשות עבודות קבלניות מרצים - שכר חשבונית אנשי מקצוע - קבלניות אחזקת תשתיות ומחשבים אחזקת מבנה-תקוני צנרת יסודיים חיוב משרד החינוך - יסודי תלמידי חוץ - יסודי תקשוב-חיוב משרד החינוך פרוייקט שחיה ניהול עצמי כללי מידע לתלמיד פרוייקטים יסודי הספקת כ"א זמני-סייעות ח"מ תמריצים - מ. המוסיקה יוזמות פדגוגיות-יסודי יוזמות שונות - פרוייקטים יסודי יוזמות - פרוייקט מוסיקה בוקר זמר יוזמות חינוכיות אחרות יוזמות מיוחדות-יסודי יוזמות מיוחדות-סביבה לימודית שכר בי"ס אלמוג חשמל - אלמוג מים - אלמוג קבלני ניקיון-אלמוג סל תלמיד עולה-אלמוג אוטונומיה שכר בי"ס אופיר חשמל - אופיר מים - אופיר קבלני ניקיון-אופיר סלסלת תרבות-אופיר סל תלמיד עולה-אופיר אוטונומיה שכר בי"ס הרי אילת חשמל - הרי אילת מים - הרי אילת עבודות קבלניות-הרי א קבלני ניקיון-הרי אילת סלסלת תרבות-הרי אילת

36 1, ,000 2,127, , ,700 3, ,000 70,000 1,525, , ,000 1,171,375 1,05 66,000 38, , ,521, , , , ,000 1,178,200 1,109, , ,000 1,694, ,000 שירותים ממ חינוך יסודי בית ספר אופיר סה"כ בית ספר אופיר בית ספר יעלים סה"כ בית ספר יעלים בית ספר עציון גבר סה"כ בית ספר עציון גבר בית ספר גלים סה"כ בית ספר גלים בית ספר ימין הרצוג סה"כ בית ספר ימין הרצוג בית ספר מצפה ים סה"כ בית ספר מצפה ים בית ספר צאלים שם סל תלמיד עולה-הרי אילת אוטונומיה שכר בי"ס יעלים חשמל - יעלים מים - יעלים קבלני ניקיון-יעלים סלסלת תרבות-יעלים סל תלמיד עולה-יעלים אוטונומיה פרוייקטים-יעלים שכר בי"ס עציון גבר חשמל - עציון גבר מים - עציון גבר קבלני ניקיון-עציון גבר סלסלת תרבות-עציון גב סל תלמיד עולה-עציון גבר אוטונומיה שכר בי"ס גלים חשמל - גלים מים - גלים קבלני ניקיון-גלים סלסלת תרבות-גלים אוטונומיה שכר ימין הרצוג יסודי חשמל - ימין הרצוג מים - ימין הרצוג קבלני ניקיון-ימין הרצוג סל תלמיד עולה-ימין הרצוג אוטונומיה שכר בי"ס מיצפה ים חשמל - מצפה ים מים - מצפה ים הזנה-בית ספרית קבלני ניקיון-מצפה ים סלסלת תרבות-מצפה ים סל תלמיד עולה-מצפה ים אוטונומיה שכר בי"ס צאלים

37 240,000 19, , ,000 1,303, ,000 57,000 48, ,700 88, ,700 1,21 247,000 57,000 6, , ,000 1,859, , ,000 70, ,000 67,000 38, ,860 3, , , 23, 1, שירותים ממ חינוך יסודי שם חשמל - צאלים מים - צאלים הזנה-בית ספרית קבלני ניקיון-צאלים סלסלת תרבות צאלים סל תלמיד עולה-צאלים אוטונומיה שכר בי"ס חב"ד חשמל-ב"ס חב"ד מים-חב"ד קבלני ניקיון-חב"ד סל תלמיד עולה-חב"ד אוטונומיה שכר בי"ס יובל חשמל - יובל מים - יובל הזנה-בית ספרית קבלני ניקיון-יובל סלסלת תרבות היובל סל תלמיד עולה-היובל אוטונומיה חשמל מוסדות איילת השחר מים-מוסדות איילת השחר אוטונומיה שכר ביה"ס ים סוף חשמל-ביתה"ס ים סוף מים-ים סוף עבודות קבלניות-ים סוף קבלני ניקיון ביתה"ס ים סוף סלסלת תרבות-ים סוף סל תלמיד עולה-בה"ס ים סוף אוטונומיה ביתה"ס ים סוף שכר חינוך מיוחד מתי"א כיבוד ואירוח בית ספר צאלים סה"כ בית ספר צאלים בית ספר חב"ד סה"כ בית ספר חב"ד בית ספר היובל סה"כ בית ספר היובל בית ספר איילת השחר סה"כ בית ספר איילת השחר בית ספר ים סוף סה"כ בית ספר ים סוף חינוך מיוחד