מדריך למשתמש תוכנה לניהול סוכרת לשימוש עם FreeStyle Optium Neo ועם FreeStyle Precision Neo

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך למשתמש תוכנה לניהול סוכרת לשימוש עם FreeStyle Optium Neo ועם FreeStyle Precision Neo"

תמליל

1 מדריך למשתמש תוכנה לניהול סוכרת לשימוש עם FreeStyle Optium Neo ועם FreeStyle Precision Neo

2 תוכן עניינים הדפסה ושמירה של הגדרות אינסולין יצירת תבניות להגדרות אינסולין )למטפלים רפואיים בלבד( שמירת תבנית חדשה שימוש בתבנית קיימת הגדרות אחרות במד הסוכר הגדרת שעה ותאריך פרופיל משתמש תכונות נוספות פתרון בעיות קבלת עזרה נוספת מחלקת שירות לקוחות מידע חשוב אודות התוכנה.FreeStyle Auto-Assist Neo מטרה שימוש מיועד דרישות המערכת חיבור מד הסוכר הגדרת שעה ותאריך הכרת התוכנה. FreeStyle Auto-Assist Neo יצירת דוחות סוגי דוחות הגדרת פרמטרים בדוח הדפס, הצג ושמור את הדוחות הגדרות אינסולין )למטפלים רפואיים בלבד( סקירה כללית הגדרת מינוני בסיס של אינסולין ארוך טווח הגדרת מינוני בסיס של אינסולין תלוי שעת ארוחה הגדרת טיטור בסיסי הגדרת התאמת אינסולין תלוי שעת ארוחה )באמצעות טבלה( הגדרת התאמת אינסולין תלוי שעת ארוחה )באמצעות פקטור תיקון(

3 מידע חשוב אודות התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo מטרה התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo נועדה לעזור לך להפיק את המרב מהמערכות FreeStyle Optium Neo ו- Neo FreeStyle Precision לניטור סוכר וקטונים בדם. החולים יכולים להפיק, להציג ולהדפיס דוחות, ולשנות את הגדרות מד הסוכר שלהם. המטפלים הרפואיים יכולים להפיק, להציג ולהדפיס דוחות, ולקבוע את הגדרות האינסולין שהחולה יראה במד הסוכר שלו. במדריך למשתמש זה יוסבר כיצד לבצע משימות אלה בתוכנה. מידע נוסף עומד לרשותך בתוכנה כשאתה רואה סמל זה: חשוב: על החולים להתייעץ תמיד עם המטפלים הרפואיים שלהם אם יש להם שאלות או חששות לגבי ניהול הסוכרת או תוצאות הבדיקות. שימוש מיועד התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo מיועדת לשימוש על ידי חולים והמטפלים הרפואיים שלהם, במטרה לסייע בסקירה, בניתוח ובהערכה של מידע כמו תוצאות של בדיקות סוכר בדם, תוצאות של בדיקות קטונים בדם ונתונים אחרים המועלים ממד סוכר, כמו מינוני אינסולין, ותומכת בתוכנית לניהול בריאות יעיל של חולי סוכרת. התוכנה לא נועדה לאבחון מחלת הסוכרת או לביצוע בדיקות סקר לזיהוי המחלה. התוכנה יכולה להגדיר את מד הסוכר כך שיספק למשתמש המלצות לגבי מינוני אינסולין על סמך הנתונים שהוזנו על ידי המטפל הרפואי. דרישות המערכת מחשב שמותקנות בו אחת ממערכות ההפעלה הבאות: 7 32( Microsoft Windows או 64 סיביות( 8 32( Microsoft Windows או 64 סיביות( )Service Pack 3( Microsoft Windows XP דרישת מינימום היא מחשב עם רכזת תואמת USB 2.0 עם מעבד כפול ליבה 2. GB RAM 2.4, GHz.PDF מומלץ להצגת דוחות בתבנית Adobe Reader זהירות: אל תשתמש בתוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo להעלאת נתונים מהתקן כלשהו שמאוחסנים בו נתונים של יותר מאדם אחד. התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo יוצאת מנקודת הנחה שהנתונים שבהתקן לקוחים מאדם אחד. 2 1

4 הכרת התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo חיבור מד הסוכר כדי ליצור דוחות או לשנות את הגדרות מד הסוכר, יש לחבר את מד הסוכר למחשב. בערכת המערכת כלול גם כבל.USB חבר קצה אחד של הכבל אל יציאת ה- USB שבמד הסוכר ואת הקצה השני חבר ליציאת ה- USB שבמחשב. השתמש אך ורק בכבל ה- USB הכלול בערכת המערכת. אם חיברת את מד הסוכר, אך התוכנה אינה מזהה אותו, עבור לפרק "פתרון בעיות" במדריך למשתמש זה. מסך הבית מאפשר לך לגשת לתכונות שונות של התוכנה, כדי ליצור דוחות ולשנות את הגדרות מד הסוכר. לאחר שמד הסוכר חובר והתוכנה מזהה אותו, יופיעו הלחצנים הבאים במסך הבית: Welcome to FreeStyle Auto-Assist Neo Create Reports Create, view, save and print a variety of reports. Insulin Settings Modify insulin settings for long-acting insulin and mealtime insulin. Other Meter Settings Modify settings including date, time, and target glucose range. Meter Connected Rosemary S. Hampton PATIENT ID#: METER TIME: 10:30 METER DATE: 5/7/2012 SERIAL: ABCDE הגדרת שעה ותאריך אזהרה: כדי למנוע אפשרות של התחשמלות, אין לבצע בדיקת סוכר בדם כשמד הסוכר מחובר למחשב. חובה שהשעה והתאריך הנכונים יופיעו במד הסוכר, מכיוון שהדבר משפיע על הנתונים בדוחות. ייתכן שתתבקש לעדכן את השעה במד הסוכר כשהוא מתחבר לתוכנה.FreeStyle Auto-Assist Neo כשאתה לוחץ על Update )עדכן(, השעה המופיעה במד הסוכר משתנה באופן המתאים לשעה הנוכחית במחשב. 4 3

5 יצירת דוחות המסך Create Reports )צור דוחות( מאפשר לך לבחור דוחות ולהגדיר פרמטרים בדוח. את הדוחות שנבחרו ניתן להציג, להדפיס ולשמור בתבנית.PDF יישמרו הפרמטרים האחרונים. Home Create Reports Select Reports Snapshot Modal Day צור דוחות חולים והמטפלים הרפואיים שלהם מגיעים לכאן כדי ליצור ולהדפיס מגוון דוחות של סוכר בדם. כמו כן, ניתן לשמור את הדוחות במחשב בתבנית.PDF חשוב: עבוד יחד עם המטפל הרפואי שלך כדי להבין את נתוני הדוח שלך. הגדרות אינסולין מטפלים רפואיים יכולים להגדיר מקטע זה באמצעות קוד גישה. החולים יכולים להציג ולהדפיס את הגדרות האינסולין אך לא לערוך אותן, אם הן כבר נקבעו קודם לכן במד הסוכר. לאחר הזנת הקוד הנכון, ניתן לערוך את הגדרות האינסולין ולאחר מכן לשמור אותן במד הסוכר. הגדרות הסוכר עשויות לכלול לפחות אחד מהפריטים הבאים: התאמות אינסולין תלוי שעת ארוחה מינוני בסיס של אינסולין ארוך טווח התכונה טיטור בסיסי מינוני בסיס של אינסולין תלוי ארוחה Daily Log Mealtime Patterns הגדרות אחרות במד הסוכר זה המקום לערוך את הפריטים הבאים: Basal Titration Dose Plan מספר זיהוי חולה או שמו שעה ותאריך מחווני מגמה היפר/היפוגליקמית 6 5

6 סוגי דוחות דוח מה הוא עושה הדוח Snapshot )תמונת מצב( הוא סיכום כללי של נתונים לטווח התאריכים שצוינו. הוא גם כולל הערות שנועדו להודיע לחולים ולמטפלים הרפואיים שלהם על מגמות חשובות בנתוני הסוכר בדם על ידי ביטוי הנתונים במילים. עד 6 הערות מוצגות במקביל. דוח מה הוא עושה בדוח Basal Titration )טיטור בסיסי( נעשית השוואה בין רמות הסוכר בדם בצום לבין מינוני אינסולין ארוך טווח במשך פרק זמן של 12 שבועות. כמו כן, ניתן לראות בדוח מתי הותאמו מינוני האינסולין ארוך הטווח על סמך המגמות של מדידות סוכר בדם בצום. בדוח Modal Day )תדירות יומית( מוצג הדפוס היומי של תוצאות הסוכר בדם על פני טווח התאריכים שצוין. בדוח Mealtime Patterns )דפוסי שעות ארוחה( נעשית השוואה בין רמות הסוכר לפני ארוחות בוקר, צהריים וערב לבין רמות הסוכר אחרי ארוחות אלה על פני טווח התאריכים שצוין. בדוח זה גם מוצגים הממוצעים והאינסולין שנרשם, לפני הארוחה ואחריה. הדוח Daily Log )יומן רישום יומי( הוא טבלת תוצאות של סוכר בדם וערכים אחרים, כמו תוצאות בדיקת קטונים ומינוני אינסולין, שיש למלא בכל יום בטווח התאריכים שצוין. הערה: מינוני אינסולין יהיו זמינים רק אם נרשמו במד הסוכר. בדוח Dose Plan )תוכנית מינון( מוצגות במד הסוכר כל הגדרות האינסולין הנוכחיות. 8 7

7 הגדרת פרמטרים בדוח פרמטרים אלה משמשים בדוחות התוכנה ואינם נשמרים במד הסוכר. הם מוגדרים בתוך החלון Set Report Parameters )הגדר פרמטרים בדוח(. סף רמת סוכר נמוכה רמות סוכר בדם שהן מתחת לסף רמת הסוכר הנמוכה יסומנו באופן מפורש בדוחות באמצעות חץ אדום כלפי מטה או שערך הסוכר יוצג באדום. מסגרת זמן מסגרת הזמן בוחרת את טווח התאריכים שישמשו בכל הדוחות. תוכל לבחור את השבוע האחרון עד 4 השבועות האחרונים, או שתוכל לבחור תאריך התחלה וסיום מותאמים אישית. ברירת המחדל של מסגרת הזמן היא מסגרת הזמן הקודמת ששימשה להפקת דוח, אלא אם היא נבחרה קודם לכן על ידי בחירת תאריך התחלה וסיום מותאמים אישית. ערך יעד לפני ארוחה זוהי רמת היעד לסוכר בדם לקריאות מייד לפני ארוחה. בדוח דפוסי שעות ארוחה נעשה בהן שימוש להשוואת הקריאות לטווח הרצוי. טווח ערכי יעד לרמת הסוכר טווח ערכי היעד לרמת הסוכר מוצג בחלק מעקומות הסוכר והוא משמש לחישוב הזמן ביעד. תוכל לבחור טווח בין 70 ל- 200 מ"ג/דצ"ל )3.9 ל מילימול/ל'(. הערה: טווח היעד לערכי סוכר בדם וההעדפות של ספי היפרגליקמיה או היפוגליקמיה ישמשו רק בדוחות ולא ישנו הגדרות כלשהן של מד הסוכר. ערך יעד אחרי ארוחה זוהי רמת היעד לסוכר בדם לקריאות שעה, שעתיים או 3 שעות אחרי ארוחה. בדוח דפוסי שעות ארוחה נעשה בהן שימוש להשוואת הקריאות לטווח הרצוי. 10 9

8 הדפס, הצג ושמור את הדוחות לאחר הגדרת הפרמטרים בדוח, תוכל לבחור Print )הדפיס( או View )הציג( את הדוחות. הערה: יש להוסיף את מספר זיהוי חולה או את שמו ל- Profile User )פרופיל המשתמש( כדי ל- Print )הדפיס( או ל- View )הציג( דוחות. התוכנה תציג חלון הדפסה. אשר את הגדרות המדפסת ולאחר מכן בחר Print )הדפס(. התוכנה תציג את הדוחות שנבחרו. ניתן לנווט בדוחות אלה ולהציגם במסך על ידי בחירת שם הדוח מהתפריט הנפתח או בלחיצה על כל עמוד עד להצגת העמוד הרצוי )לדוגמה, 1/6(. הגדרות אינסולין )למטפלים רפואיים בלבד( כדי להשתמש בתכונות האינסולין, על המטפלים הרפואיים לקבוע תחילה את Insulin Settings )הגדרות האינסולין( באמצעות קוד גישה. זהירות: Abbott Diabetes Care מספקת את קוד הגישה למטפלים רפואיים בלבד. ההגדרה של תכונה זו נועדה למטפלים רפואיים בלבד המבינים כיצד להשתמש באינסולין. שימוש שגוי בתכונה זו או אי הבנתה עלולים לגרום למתן מנה בלתי מתאימה של אינסולין. להגדרת התכונה הגדרות אינסולין, פעל בהתאם לים הבאים: לחץ על Insulin Settings )הגדרות אינסולין( במסך הבית. 1 כדי להתאים את הדוח לגודל החלון, להרחיק ולקרב את ו-, ניתן להשתמש בלחצנים הדוח במסך. בלחיצה על הלחצן Back )הקודם( מתבצעת חזרה למסך צור דוחות. לאחר מכן ניתן לשנות את הפרמטרים של הדוחות ולהציג שוב את הדוחות. בלחיצה על הלחצן Save )שמור( תתבקש לשמור את הדוחות במחשב בתבנית.PDF בלחיצה על הלחצן Print All )הדפס הכול( ייפתח חלון ההדפסה הרגיל, כדי לאפשר הדפסה. לחץ על Set Up Insulin )הגדר מינון אינסולין(. אם הגדרות האינסולין כבר נקבעו במד הסוכר, על הלחצן יהיה כתוב Edit Insulin )ערוך מינון אינסולין(. 2 3 הזן את קוד הגישה כשתתבקש

9 סקירה כללית לאחר הזנת קוד הגישה, מטפל רפואי רשאי להתחיל לקבוע את Insulin Settings )הגדרות האינסולין(. כשתסיים, לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. 1 מינוני בסיס של אינסולין ארוך טווח אינסולין ארוך טווח עשוי להיקרא גם אינסולין "בסיסי" או אינסולין "רקע". הוא מתייחס לאינסולין הפועל לאורך כל היום והלילה כדי לספק לגוף רמה קבועה של אינסולין. 2 טיטור בסיסי לחץ על Basal Titration On )טיטור בסיסי מופעל(. כשטיטור בסיסי במצב On )מופעל(, תוכל להגדיר פרמטרים לגבי האופן שבו על החולה לטטר למינון האופטימאלי, על סמך רמת הסוכר בדם בצום. תכונה זו תפעל רק אם: תוזן מנת בסיס אחת המבוססת על אינסולין ארוך טווח )בוקר או ערב( וכן לא יוזנו מנות אינסולין תלוי ארוחה 3 מינוני בסיס של אינסולין תלוי ארוחה אינסולין תלוי ארוחה עשוי להיקרא גם אינסולין "בעל קצרת-טווח" או אינסולין "בולוס". הוא מתייחס לאינסולין שנוטלים בזמני ארוחות כדי לספק מענה למזון שהחולה אוכל ותכונה זו קשורה רק לארוחות לא לשעות שונות ביום. Home Insulin Settings Insulin setting templates Load saved file Save as new file 1 Long-Acting Insulin Base Doses Meal Insulin Base Doses 3 2 Morning Evening Breakfast Lunch Dinner 10 UNITS Insulin Name (optional) Basal Titration (optional) Dose Logging Reset Time: 04:00 UNITS Off Insulin Name (optional) Adjustment (optional) UNITS UNITS UNITS Off 4 5 Cancel Save to Meter 14 13

10 4 התאמות אינסולין תלוי ארוחה כאשר Adjustment )ההתאמה( במצב On )מופעלת(, מד הסוכר יכול לבצע התאמות מומלצות של אינסולין תלוי ארוחה לחולה לאחר שמטפל רפואי הזין טבלת התאמות )תיקונים( או פקטור תיקון. תכונה זו תפעל רק אם: Titration Basal )הטיטור הבסיסי( מופסק וכן מינון תלוי ארוחה אחד או יותר מוזנים הגדרת מינוני בסיס של אינסולין ארוך טווח 1 "מינוני בסיס של אינסולין ארוך טווח" מתייחסים למינונים שהחולה נוטל מדי יום, לא כולל התאמות כלשהן הנעשות לטיטור בסיסי )אלה יוזנו בנפרד(. הזן בשדה)ות( המתאימ)ים( את מספר יחידות האינסולין ארוך הטווח שהחולה נוטל. 5 שמור במד הסוכר אזהרה: בתכונה זו ניתן להשתמש אך ורק עם אינסולין בעל מהירה או בעל קצרת טווח )אין להשתמש בה עם תערובת אינסולין מוכנה(. לחץ כדי לשמור את הגדרות האינסולין במד הסוכר. )לאחר שההגדרות נשמרו, תהיה לך אפשרות להדפיס אותן.( 2 לאחר הזנת כל היחידות, לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. חשוב: לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר( והמתן עד שהתוכנה תאשר שהגדרות מד הסוכר נשמרו לפני שתנתק את מד הסוכר מהמחשב, כדי שהשינויים שביצעת לא יאבדו

11 הגדרת טיטור בסיסי 1 2 מד הסוכר הוא בעל יכולת להעלות או להוריד את מינון הבסיס של האינסולין ארוך הטווח של החולה על סמך מגמות רמת הסוכר בצום. הזן בשדה הערכים את מספר יחידות האינסולין ארוך הטווח שהחולה נוטל בבוקר או בערב. לחץ על Basal Titration On )טיטור בסיסי מופעל(. Basal Titration (optional) On הגדרת מינוני בסיס של אינסולין תלוי שעת ארוחה 1 2 "מינוני בסיס של אינסולין תלוי ארוחה" מתייחסים למינונים שהחולה נוטל באופן ספציפי בארוחת בוקר, ארוחת צהריים או ארוחת ערב, לא כולל התאמות כלשהן הנעשות להתאמות אינסולין תלוי שעת ארוחה )אלה יוזנו בנפרד(. הזן בתיבה)ות( המתאימה)ות( את מספר יחידות האינסולין תלוי שעת "ארוחה" שהחולה "נוטל". אם החולה אינו נוטל מינון בסיס, אך כן מבצע התאמה בזמן הארוחה, הזן "0" )אפס( למינון הבסיס. אם החולה אינו נוטל אינסולין כלשהו בארוחה מסוימת, השאר את שדה)ות( מינון הבסיס ריק)ים(. לאחר הזנת כל היחידות, לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. מה לגבי תערובת אינסולין מוכנה? אם החולה נוטל תערובת אינסולין מוכנה )תערובת של אינסולין בעל טווח בינוני ואינסולין בעל מהירה או בעל קצרת טווח המשולבים במנה אחת(, את מינוני התערובת המוכנה ניתן להזין תחת Meal Insulin Base Doses )מינוני בסיס של אינסולין תלוי שעת ארוחה(. אולם, לא ניתן להשתמש בטיטור הבסיסי ובתכונה התאמות אינסולין תלוי שעת ארוחה עם תערובת אינסולין מוכנה. ניתן שתכונה זו במצב On )מופעל( רק כאשר מזינים מנת בסיס אחת של אינסולין ארוך טווח )בוקר או ערב( וכן לא יוזנו מנות אינסולין תלוי ארוחה 18 17

12 הזן את יחידות האינסולין שיש להוסיף או להפחית בעת שמתבצע טיטור. דוגמה: אם תזין כאן "2", המינון ארוך-הטווח המתוכנן הבא יותאם כלפי מעלה או כלפי מטה בשתי יחידות בעת הטיטור. 5 הזן טווח יעד לערכי סוכר בדם. אם הממוצע של רמת הסוכר בדם בצום הוא בתוך טווח היעד הזה, המינון לא ישתנה. אם הממוצע הוא מעל לטווח היעד, המינון יוגדל במספר היחידות שאתה מזין ב 5. 3 אם הממוצע הוא מתחת לטווח היעד, המינון יופחת במספר היחידות שאתה מזין ב 5. להזנת יעד יחיד )במקום טווח יעדים(, הגדר את השדות "גבוה" ו"נמוך" לאותו מספר. הזן את המינון המרבי לטיטור. זהו המינון המרבי שיוצע על ידי מד הסוכר עבור אינסולין ארוך- טווח. 6 הגדר Auto Shut-Off )הפסקה אוטומטית(. אם מד הסוכר נשאר במצב ברירת המחדל On )מופעל(, הטיטור ייפסק ברגע שרמת הסוכר הממוצעת בצום תהיה בתוך הטווח במשך שלושה פרקי זמן טיטור רצופים. אם הלחצן מוגדר כמועבר למצב Off )מופסק(, מד הסוכר ימשיך לנטר תוצאות מעל או מתחת ליעד הסוכר בדם ולהתאים את מינון הבסיס באופן שוטף. 7 הזן את מספר הימים לחישוב ממוצע עבור טיטור. דוגמה: אם אתה מזין "3", מתבצע טיטור של מנת האינסולין לדרגה הבאה אחרי שנרשמו שלושה ערכי סוכר בדם בצום על ידי החולה והממוצע של רמת הסוכר בדם בצום הוא מעל או מתחת לטווח היעד ב

13 הגדרת התאמת אינסולין תלוי שעת ארוחה )באמצעות טבלה( 1 הגדר Nighttime Hypoglycemic Check )בדיקת היפוגליקמיה בשעת לילה(. מצב ברירת המחדל הוא Off )מופסק(. כאשר בדיקה זו במצב On )מופעל(, החולה יידרש לבצע בדיקת סוכר בדם בתוך שלוש שעות לפני שעת Dose Logging Reset )איפוס רישום המינון(. דוגמה: אם שעת Dose Logging Reset )איפוס רישום המינון( מוגדרת לשעה 04:00, חלון Nighttime Hypoglycemic Check )בדיקת היפוגליקמיה בשעת לילה( יהיה מ- 01:00 עד 04:00. 8 א. אם Nighttime Hypoglycemic Check )בדיקת היפוגליקמיה בשעת לילה( במצב On )מופעלת(, עליך להזין את Nighttime Hypo Limit )מגבלת ההיפוגליקמיה בשעת לילה(. החולה יידרש לבצע בדיקת סוכר בדם אחת בכל תקופת טיטור, לפני שיינתן מינון חדש של אינסולין ארוך טווח. אם רמת הסוכר בדם של החולה היא מתחת למגבלת ההיפוגליקמיה בשעת לילה, המינון המתוכנן הבא של אינסולין ארוך טווח יופחת באופן אוטומטי במספר היחידות שהזנת ב 5. מתקשה להפעיל את התכונה טיטור בסיסי? ודא שהוזן מינון בסיס אחד של אינסולין ארוך טווח. ודא שהלחצן Adjustment )התאמה( נמצא במצב Off )מופסק( ושלא הוזנו ערכים עבור Rapid-Acting Base Doses )מינוני בסיס של אנסולין בעל מהירה(. טיטור בסיסי לא יפעל אם הוזנו מינונים כלשהם של אינסולין בעל מהירה או אם החולה נוטל מינון ארוך טווח מפוצל. הזן את מספר יחידות האינסולין בעל מהירה או בעל קצרת טווח שהמטופל נוטל בכל ארוחה. 8 2 לחץ על Adjustment On )התאמה מופעל(. Adjustment (optional) On 9 לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(

14 בעת הגדרת מד הסוכר בפעם הראשונה, מופיעה טבלת התאמה )תיקון( בתחתית העמוד. )ייתכן שיהיה עליך לגלול מטה.( מלא את הטבלה בערכים הרצויים עבור טווחי הסוכר בדם ובערכים של התאמת האינסולין התואמים להם. הערה: אם תצורת מד הסוכר הוגדרה לפני כן לפקטור תיקון, לחץ על By Table )לפי טבלה( כדי להשלים את ה. טבלת התאמה )תיקון(: עצות מועילות לחץ על Different adjustment for each meal On )התאמה שונה עבור כל ארוחה מופעל( כדי להעבירה למצב Off )מופסק( אם אתה רוצה להזין ערכי התאמה ייחודיים עבור כל ארוחה. )אם הלחצן נשאר במצב Off )מופסק(, ההתאמה היחידה תחול על כל הארוחות שעבורן הוזן מינון בסיס.( לחץ על Add Range )הוסף טווח( בתחתית הטבלה והוסף שורות חדשות. )הטבלה יכולה להכיל בין 3 ל- 20 שורות.( הצב את הסמן במקום כלשהו על פני שורה מסוימת ולחץ על המופיע משמאל, כדי למחוק את אותה שורה. להזנת התאמה שלילית, הזן את הסימן "-" )סימן חיסור( ומספר בשדה יחידת האינסולין. By Table By Factor 3 הגדרת התאמת אינסולין תלוי שעת ארוחה )באמצעות פקטור תיקון( הזן את מספר יחידות האינסולין בעל מהירה או בעל קצרת טווח שהמטופל נוטל בכל ארוחה. 1 4 לאחר שמילאת את הטבלה, לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. 2 לחץ על Adjustment On )התאמה מופעל(. Adjustment (optional) On 24 23

15 טבלת התאמה )תיקון( תופיע בתחתית העמוד. )ייתכן שיהיה עליך לגלול מטה.( לחץ על By Factor )לפי פקטור(. הדפסה ושמירה של הגדרות אינסולין תוכל להדפיס את הגדרות האינסולין שלך בשני אופנים, ובשניהם על מד הסוכר להמשיך להיות מחובר לתוכנה. לאחר קביעת הגדרות האינסולין ולחיצה על Save to Meter )שמור במד הסוכר(, תראה את האפשרות Print )הדפס( או Save as PDF )שמור כקובץ.)PDF בעת החיבור מחדש למד הסוכר שכבר הוגדר, תראה לחצן בפינה השמאלית התחתונה של Insulin Settings )הגדרות האינסולין( שבו כתוב Print )הדפס(. תוכל להדפיס את ההגדרות או לשמור אותן כקובץ,PDF גם אם אין לך קוד גישה. By Table By Factor הערה: אם תצורת מד הסוכר הוגדרה לפני כן לפקטור תיקון, במסך תוצג אוטומטית התצוגה By Factor )לפי פקטור(. 3 הזן את טווח היעד לסוכר בדם של החולה. אם רמת הסוכר בדם של החולה היא בתוך טווח זה, מד הסוכר לא יציע מינון מתקן. הזן פקטור תיקון. את פקטור התיקון ניתן לכנות גם "פקטור תיקון אינסולין" )ICF( או "פקטור רגישות". הוא קובע בכמה נקודות תרד רמת הסוכר בדם של החולה בעקבות יחידה אחת של אינסולין בעל מהירה או אינסולין בעל קצרת-טווח. דוגמה: פקטור תיקון של 50 פירושו יחידה אחת של אינסולין מפחיתה את רמת הסוכר בדם ב- 50 מ"ג/דצ"ל. פקטור תיקון של 2.8 פירושו יחידה אחת של אינסולין מפחיתה את רמת הסוכר בדם ב- 2.8 מילימול/ל'. לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. יצירת תבניות להגדרות אינסולין )למטפלים רפואיים בלבד( Insulin Settings Template )תבנית להגדרות אינסולין( היא קבוצת הגדרות שאתה יוצר ולאחר מכן שומר כמסמך במחשב. ב מאוחר יותר, באפשרותך לייבא את קבוצת הגדרות האינסולין חזרה לתוכנה בעת הגדרת מד סוכר חדש. מטפלים רפואיים המגדירים מדי סוכר לעתים קרובות יכולים להשתמש בתבניות אלה כדי לחסוך זמן. לדוגמה, אם אתה משתמש באותה טבלת התאמה )תיקון( עבור סוגים מסוימים של חולים, תוכל לשמור הגדרות אלה כתבנית. בעת הגדרת מד סוכר חדש לאותו סוג חולה, תוכל לייבא או לטעון תבנית שמורה במקום להזין את הטבלה מחדש. את ההגדרות ניתן לערוך לפני ששומרים אותן בכל מד סוכר

16 שמירת תבנית חדשה שימוש בתבנית קיימת 1 מלא את טופס הגדרות האינסולין בתוכנה. חבר את מד הסוכר של החולה ועבור ל- Settings Insulin )הגדרות אינסולין(. 1 2 לחץ על הקישור Load saved file )הטען קובץ שמור( בפינה הימנית העליונה של המסך. לפני שמירת הגדרות האינסולין במד הסוכר, לחץ על הקישור Save as a new file )שמור כקובץ חדש( בפינה הימנית העליונה של המסך. 2 3 פעל בהתאם להוראות שבמסך לבחירת הקובץ השמור שלך ולייבואו לתוכנה. הערה: לשמירת הגדרות האינסולין במד הסוכר, לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. 4 תראה את הערכים ששמרת קודם לכן בעמוד Insulin Settings )הגדרות אינסולין(. לפי הצורך, תוכל לבצע במסך שינויים בהגדרות המוצגות במסך. שינויים אלה יחולו רק על מד הסוכר המחובר, לא על התבנית. 5 פעל בהתאם להוראות שבמסך לשמירת המסמך במחשב. הקפד לתת לקובץ שם שיהיה קל לזהותו מאוחר יותר, במיוחד אם אתה מתכנן לשמור תבניות שונות עבור סוגים שונים של חולים. דוגמאות: "גברים עם סוכרת מסוג 2" או "חולה חדש עם אינסולין בסיס" 3 6 לאחר שהשלמת את ההגדרות המוצגות במסך, לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(

17 הגדרות אחרות במד הסוכר הגדרת שעה ותאריך חשוב שהשעה והתאריך יהיו מדויקים. אם תרצה לעדכן, עבור למסך הבית, לחץ על Other Meter Settings )הגדרות אחרות במד הסוכר( ועבור לאזור שעה ותאריך במד הסוכר. לחץ על Update )עדכן( כדי לסנכרן את השעה והתאריך של מד הסוכר למחשב. פרופיל משתמש לחץ על Other Meter Settings )הגדרות אחרות במד הסוכר(. הזן את שם החולה ו/או את מספר הזיהוי שלו )אופציונאלי(. לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(. מחווני מגמה היפו היפרגליקמית User Profile Name Rosemary S Hampton Hypo Hyperglycemic Trend Indicators Off Hypo Hyperglycemic Trend Indicators Patient ID (optional) ניתן לשמור את שם החולה ואת מספר הזיהוי שלו במד הסוכר המחובר, אך לא ניתן יהיה לראות אותם כלל במד הסוכר עצמו. פרטי הפרופיל יהיו גלויים רק בתוך התוכנה כאשר מד הסוכר מחובר. כאשר Hypo Hyperglycemic Trend Indicators )מחווני המגמה ההיפו היפרגליקמית( במצב On )מופעלים(, מד הסוכר יודיע לחולה באמצעות אם רמת הסוכר בדם של החולה היא מתחת לסף רמת סוכר נמוכה שהוגדר או אם רמת הסוכר בדם של החולה היא מעל לסף רמת סוכר גבוהה שהוגדר. מד הסוכר גם יעשה שימוש בטווחים אלה כדי לקבוע דפוסים. לחץ על Save to Meter )שמור במד הסוכר(

18 תכונות נוספות עדכון תוכנה אם עדכון תוכנה זמין, תופיע הודעה במסך הבית. פעל בהתאם להוראות שבמסך לביצוע העדכון. הרצה אוטומטית משורת התפריטים בראש המסך, לחץ על File )קובץ(. מהרשימה הנפתחת, לחץ על Auto-Launch )הרצה אוטומטית(, כדי לסמן אותה ולבטל את הסימון. כש- Auto-Launch )הרצה אוטומטית( מסומנת, התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo תופעל אוטומטית ותעלה נתונים כאשר מד סוכר תואם מחובר למחשב. הסר התקנה הסר את התקנת התוכנה באמצעות הליך הסרת ההתקנה במערכת ההפעלה של המחשב. הסרת ההתקנה של התוכנה תגרום למחיקת קובצי ההתקנה. ניתן עדיין להציג דוחות כלשהם שנשמרו במחשב כקובץ,PDF גם אם בוצע הסר התקנה של התוכנה. כש- Auto-Launch )הרצה אוטומטית( אינה מסומנת, יש להפעיל את התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo ידנית. לאחר שהופעלה התוכנה, הנתונים יועלו אוטומטית כשמד סוכר מחובר. הערה: אם אתה משתמש בתוכנת מחשב או בתוכנת יישום אחרות המתקשרות עם מדי סוכר של,Abbott Diabetes Care יש לבטל את סימון התכונה Auto-Launch )הרצה אוטומטית( ולבצע סגירה של התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo לפני שתוכנת יישום אחרת תוכל לתקשר עם מד הסוכר המחובר. שמירה אוטומטית השמירה האוטומטית נגישה דרך התפריט File )קובץ( בשורת התפריטים העליונה. אם השמירה האוטומטית מופעלת, התוכנה תשמור אוטומטית את הדוחות שלך בכל פעם שתדפיס או תציג אותם

19 פתרון בעיות אם המחשב אינו מזהה את מד הסוכר, בדוק את הפריטים הבאים: משתמש במד סוכר נתמך? התוכנה תומכת רק במדי הסוכר FreeStyle Optium Neo ו- Neo.FreeStyle Precision האם רק מד סוכר אחד מחובר? ייתכן שהתוכנה לא תפעל כאשר מחוברים מדי סוכר מרובים. ודא שמד סוכר אחד בלבד מחובר למחשב בכל זמן נתון. האם החיבור מאובטח? ודא שהכבל מחובר היטב הן למד הסוכר והן למחשב. צא מהתוכנה והפעל אותה מחדש. אם מד הסוכר אינו מזוהה עדיין, צא מהתוכנה ונסה שוב. אם יש לך עדיין בעיות, פנה למחלקת שירות לקוחות. קבלת עזרה נוספת מידע נוסף ניתן למצוא בתוך התוכנה כשאתה רואה: סמל מה הוא עושה מספק פרטי עזרה כלליים אודות תכונות ופעולות ספציפיות. מתאר טעויות ספציפיות שיש לתקן לפני שמירת ההגדרות במד הסוכר. מדגיש הגדרות בטבלת ההתאמה )תיקון( אשר ייתכן שנוצרו בטעות

20 מחלקת שירות לקוחות לקבלת העתק מודפס של מדריך למשתמש זה, פנה למחלקת שירות לקוחות. פנה למחלקת שירות לקוחות של Abbott Diabetes Care במדינתך.) 35

21 מדריך למשתמש של התוכנה FreeStyle Auto-Assist Neo כתבי ויתור על אחריות והגבלות חבות המידע שבמדריך זה, הכולל, אך אינו מוגבל למפרטי מוצר כלשהו, עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. למידע העדכני ביותר, בקר באתר שלנו. אין בידי Abbott Diabetes Care היצגים או כתבי אחריות מכל סוג שהוא הקשורים לתוכנו של מדריך זה. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום פנים ואופן לא תישא Abbott Diabetes Care באחריות להפסד כלשהו או לנזקים אחרים הקשורים לשימוש במדריך זה. זכויות יוצרים וסימנים מסחריים מסמך זה הוא קניינה של Inc. ;Abbott Diabetes Care אין לשכפלו, להפיצו, לחשוף אותו או להשתמש בו לצורך ייצור או מכירה של מערכות ללא הסכמה מפורשת בכתב של Inc..Abbott Diabetes Care ניתנת רשות להדפיס העתקים של מסמך זה לשימושו הבלעדי של המשתמש בתוכנה.FreeStyle Auto-Assist Neo FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. Other trademarks are the property of their respective owners. פטנטים: תיאור וסמלים יצרן סימן CE Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon OX29 0YL, UK Abbott כל הזכויות שמורות. גופי הוצאה לאור בארה"ב. ART Rev. A 06/14 התקן רפואי אבחנתי חוץ גופי מספר קטלוגי

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt

Microsoft PowerPoint - lec10.ppt תכנו ת מ ונחה ע צמ י ם בשפת ++C אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב ירו ש ה מרו בה המצגת מכילה קטעים מתוך מצגת של פרופ' עמירם יהודאי ע"פ הספר: Object-Oriented Software Construction, 2nd edition, by Bertrand

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

1 איריס פלג חיים טובים עם סוכרת אוסף עצות שימושיות להתמודדות עם סוכרת כל הזכויות שמורות לאיריס פלג. מופץ חינם באתר

1 איריס פלג חיים טובים עם סוכרת אוסף עצות שימושיות להתמודדות עם סוכרת כל הזכויות שמורות לאיריס פלג. מופץ חינם באתר 1 איריס פלג חיים טובים עם סוכרת אוסף עצות שימושיות להתמודדות עם סוכרת 2 תוכן מבוא...4 רשיון שימוש בספר ובתכניו...5 על המחברת...6 סוגי פחמימות... 7 ספירת פחמימות...8 ערכי אינדקס גליקמי...10 * אסרטיביות...

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מבוא לאסמבלי

מבוא לאסמבלי 1 ברק גונן תוכנית שבנויה מחלקי קוד נפרדים המשולבים זה בזה מאפיינים: נקודת כניסה אחת נקודת יציאה אחת מבצעים פעולה מוגדרת נקראים פרוצדורות ברק גונן 2 קוד קצר יותר לא צריך לחזור על חלקי קוד שאלה למחשבה: האם

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד