Norton Internet Security מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Norton Internet Security מדריך למשתמש"

תמליל

1 TM Norton Internet Security מדריך למשתמש להתקנה מהירה, נא עיין בכריכה האחורית עושים את הדבר הנכון - שומרים על הסביבה. כדי להקטין את טביעת הרגל הסביבתית של מוצרינו, החליטה סימנטק להסיר את הכריכה ממדריך זה. מדריך זה מיוצר מחומרים ממוחזרים.

2 Norton Internet Security מדריך משתמש התוכנה המתוארת במדריך זה מסופקת במסגרת הסכם רישיון ומותרת לשימוש רק בהתאם לתנאי ההסכם. גרסת תיעוד 0..Copyright 0 Symantec Corporation כל הזכויות שמורות.,Symantec הלוגו של Norton 360,LiveUpdate,Symantec ו- Norton, הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Symantec Corporation או של חברות הבת שלה בארה"ב ובארצות אחרות. חלקים של מוצר זה Copyright Glyph & Cog, LLC שמות אחרים עשויים להיות סימני מסחר של בעליהם השונים. המוצר שמתואר במסמך זה מופץ בכפוף לרישיונות המגבילים את השימוש בו, העתקתו, הפצתו וכל פעולה של הידור לאחור (decompilation) או הנדסה לאחור engineering).(reverse אין להעתיק שום חלק ממסמך זה בכל צורה שהיא ובכל אמצעי שהוא ללא קבלה של אישור בכתב מ- Corporation Symantec ומי שמורשה מטעמה להעניק רישיונות, אם קיימים גורמים כאלה. התיעוד מסופק "כפי שהוא" ללא מתן אחריות על התנאים המפורשים או המרומזים, הייצוגים והאחריות, כולל כל אחריות מרומזת על יכולת המסחר, על ההתאמה למטרה ספציפית או על אי הסגת גבול, פרט למידה הנחשבת כלא חוקית. SYMANTEC CORPORATION לא תישא באחריות לכל נזקים מקריים, או תוצאתיים הקשורים לביצועים המסופקים או לשימוש בחומר תיעוד זה. המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. התוכנה והתיעוד המורשים נחשבים כתוכנת מחשב מסחרית כמוגדר ב-.,FAR וכפופים לזכויות המוגבלות כמוגדר ב- FAR סעיף "תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות" וכן et seq.,dfars 7.70 "תוכנת מחשב מסחרית ותיעוד של תוכנת מחשב מסחרית", כפי שרלוונטי, וכל תקנות נוספות. כל שימוש, שינוי, מהדורת שכפול, ביצוע, הצגה או חשיפה של התוכנה ברישיון ושל התיעוד על-ידי רשויות הממשל של ארה"ב, יהיו אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה. Symantec Corporation,350 Ellis Street Mountain View, CA הודפס ברפובליקה הצ'כית

3 תוכן עניינים סקירה... 5 אודות... Norton Internet Security 5 התקנה... 7 הערות מקדימות... 7 התקנה של... Norton Internet Security 7 התקנה של Norton Internet Security במחשב מסוג נטבוק טאבלט או PC ללא כונן אופטי... 8 אם חלונית הפתיחה לא מופיעה... 8 צעדים ראשונים... 9 הגישה אל... Norton Internet Security 9 הפעלת המוצר (אקטיבציה)... 9 הכרת החלון הראשי... 0 פעולות נדרשות בעת הצגת מחוונים שונים של מצב המערכת System)... (Status פיקוח על מצב ההגנה של תכונה מסוימת... 3 מידע נוסף... 4 כיצד לנהוג במצבי חירום... 5 שימוש ב- Tool Norton Bootable Recovery (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול)... 5 הורדה של Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול)... 6 פרק פרק פרק 3 פרק 4 פתרונות שירות ותמיכה... 9 אינדקס... 3 התקנה מהירה... 6

4 4 תוכן עניינים

5 סקירה פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: אודות Norton Internet Security אודות Norton Internet Security Norton Internet Security מספק הגנה מקוונת המצטיינת במהירות ובקלילות. הוא שומר על המחשב, על הרשת, על הפעילות המקוונת ועל הזהות שלך באמצעות טכנולוגיות איתור חדישות, אשר הותאמו בצורה מיטבית להגנה מפני ההתקפות האגרסיביות והמהירות האופייניות לימינו. הודות ל- Security Norton Internet קל ונוח יותר לערוך קניות, לבצע פעולות בנקאיות ולגלוש ברשת. מערכת ההגנה System) (Norton Protection המשופרת כוללת טכנולוגיות אבטחה רב-שכבתיות. אלה פועלות יחד כדי ליצור את מערך הגנה מקיף שמסוגל לאתר ולהסיר איומים לפני שהם מסוגלים לפגוע במחשב. מערכת ההגנה של (Norton Protection System) Norton מונעת ניסיונות גניבת זהות באינטרנט, ומגינה מפני וירוסים, האקרים, בוטים, תוכנות ריגול, סוסים טרויאניים, ואיומים אחרים מבלי להאט או לפגוע במהלך העבודה שלך.

6 סקירה אודות Norton Internet Security 6

7 התקנה פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: הערות מקדימות התקנה של Norton Internet Security התקנה של Norton Internet Security במחשב מסוג נטבוק טאבלט או PC ללא כונן אופטי אם חלונית הפתיחה לא מופיעה הערות מקדימות w לפני שתתחיל בהתקנה, עליך לסגור את כל התוכניות הפועלות במחשב ולוודא שאתה מחובר לאינטרנט. Norton Internet Security כולל תוכנית אנטי-וירוס. אם במחשב מותקנות תוכניות אנטי-וירוס אחרות, ייתכן שיוצג מסך הסרת התקנה שבעזרתו תוכל להסיר אותן. סימנטק ממליצה להסיר את כל תוכניות האנטי-וירוס האחרות שמותקנות במחשב. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך הסרת ההתקנה. Norton Internet Security כולל תוכנית.firewall סימנטק ממליצה להסיר את כל תוכניות ה- firewall האחרות המותקנות במחשב, כדי למנוע תקלות בהתקנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד למשתמש שסופק עם תוכנת ה- firewall. במהלך ההתקנה, אם מופיעה הודעת firewall (חומת אש), לחץ על Yes (כן) כדי להשתמש ב- firewall של.Norton Internet Security התקנה של Norton Internet Security ניתן להתקין את Norton Internet Security מתוך תקליטור או מתוך קובץ שמורידים מהאינטרנט.

8 התקנה התקנה של Norton Internet Security במחשב מסוג נטבוק טאבלט או PC ללא כונן אופטי 8 כדי להתקין את Norton Internet Security בצע אחת מהפעולות הבאות: אם אתה מתקין מתקליטור, הכנס אותו לכונן התקליטורים. ב- Vista Windows או ב- XP,Windows לחץ על.InstallNortonInternetSecurity (התקן את (Norton Internet Security ב- Windows 7 או,Windows 8 לחץ על Launch Norton Install (הפעל את Norton Norton את (התקן Install Norton Internet Security ולאחר מכן לחץ על (Install.(Internet Security אם הורדת את Norton Internet Security מהאינטרנט, לחץ פעמיים על הקובץ שהורדת. בדף ההתקנה של,Norton Internet Security יש להזין את מפתח המוצר כאשר מופיעה בקשה מתאימה. לחץ על הקישור Norton License Agreement (הסכם רישיון משתמש של,(Norton קרא את נוסח ההסכם ולחץ על סגור. לאחר שקראת את נוסח ההסכם, לחץ על הסכם והתקן. 3 4 התקנה של Norton Internet Security במחשב מסוג נטבוק טאבלט או PC ללא כונן אופטי ניתן להתקין את Norton Internet Security במחשב מסוג נטבוק, טאבלט או מחשב PC אולטרה-נייד, העומד בדרישות המערכת של.Norton Internet Security כדי להתקין את Norton Internet Security במחשב מסוג נטבוק, טאבלט או PC ללא כונן אופטי היכנס לכתובת הבאה: פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך. אם חלונית הפתיחה לא מופיעה לעתים הכונן האופטי אינו מפעיל את התקליטור באופן אוטומטי. כדי להתחיל בתהליך ההתקנה מתוך תקליטור המוצר בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על המחשב שלי. בחלון המחשב שלי, לחץ פעמיים על הסמל של הכונן האופטי. ברשימת הקבצים, לחץ פעמיים על Start.exe ולאחר מכן לחץ על Install Norton Internet.(Norton Internet Security את (התקן Security 3

9 3 צעדים ראשונים פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: הגישה אל Norton Internet Security הפעלת המוצר (אקטיבציה) הכרת החלון הראשי פעולות נדרשות בעת הצגת מחוונים שונים של מצב המערכת Status) (System פיקוח על מצב ההגנה של תכונה מסוימת מידע נוסף הגישה אל Norton Internet Security Norton Internet Security מספק הגנה לכל מחשב שבו הוא מותקן. פעולת ההגנה מתבצעת גם מבלי להפעיל את התוכנה. תוכל להפעיל את Norton Internet Security בכל עת כדי לשנות הגדרות, או כדי לבצע פעולות תחזוקה מונעת. ניתן לגשת לכל תכונות התוכנית מהחלון הראשי. כדי לפתוח את Norton Internet Security בצע אחת מהפעולות הבאות: באזור ההודעות של,Windows לחץ פעמיים על הסמל.Norton Internet Security ב- Vista Windows XP,Windows וב- 7,Windows לחץ על התחל < כל התוכניות <.Norton Internet Security > Norton Internet Security ב-,Windows 8 במסך התחל, לחץ על.Norton Internet Security 4 הפעלת המוצר (אקטיבציה) אם לא הפעלת את המוצר במהלך ההתקנה, תקבל כל פרק זמן קבוע את ההתראה Activation Needed (יש צורך בהפעלה) עד להפעלתו.

10 צעדים ראשונים הכרת החלון הראשי הפעלת המוצר (הפיכתו לפעיל) מצמצמת את תופעת גניבות התוכנה ומבטיחה שאתה משתמש במוצר מקורי של סימנטק. לאחר הפעלת המוצר, עומד לרשותך מינוי לתקופה קצובה עבור מוצר Norton שברשותך. כדי להמשיך להשתמש ב- Norton Internet Security תוכל גם לחדש את המינוי שלך. אם לא תבצע הפעלה של המוצר תוך פרק הזמן המופיע בהתראה, הוא יפסיק לפעול. באפשרותך להפעיל את המוצר ישירות מחלון ההתראה Activation Needed (יש צורך בהפעלה)' או מהחלון הראשי. תהליך ההפעלה נמשך מספר דקות בלבד. כדי להפעיל את המוצר מחלון ההתראה כאשר מופיעה ההתראה, בצע אחת מהפעולות הבאות: אם רכשת גרסת מינוי של מוצר מסחרי או שהמוצר הגיע כשהוא מותקן במחשב, בחר באפשרות הפעל עכשיו (מומלץ). אם ברצונך לחדש את המינוי על המוצר, בחר באפשרות Renew Now (חדש עכשיו). תוכל גם להפעיל או לחדש את המינוי של המוצר מתוך כל חשבון משתמש שאינו חשבון מנהל. לחץ על אישור. 3 פעל על-פי ההוראות במסך כדי להפעיל את המוצר או לחדש את המינוי. בחלון שמופיע, לחץ על Done (סיום). כדי לבצע הפעלה של המוצר מהחלון הראשי בחלון הראשי של,Norton Internet Security בצע אחת הפעולות הבאות: אם רכשת גרסת מינוי של מוצר מסחרי, לחץ על Activate Now (הפעל עכשיו). אם המוצר הותקן במחשב שלך, לחץ על Activate Online Now (הפעל עכשיו באינטרנט). אם ברצונך לחדש את המינוי על המוצר, לחץ על Renew (חדש). תוכל גם להפעיל או לחדש את המינוי של המוצר מתוך כל חשבון משתמש שאינו חשבון מנהל. פעל על-פי ההוראות במסך כדי להפעיל את המוצר או ליצור מינוי. בחלון שמופיע, לחץ על Done (סיום). w בעיות במהלך הפעלת המוצר אם אינך מצליח להתחבר לשרתי סימנטק כדי להפעיל את המוצר שברשותך, בדוק תחילה את תקינות החיבור שלך לאינטרנט. לאחר מכן, בדוק אם יש ברשותך תוכנת בקרת הורים המותקנת במחשב או מופעלת על-ידי ספק האינטרנט שלך; תוכנה כזו עלולה לחסום את החיבור. תוכנות בקרת הורים עלולות לגרום לבעיות קישוריות. אם אתה סבור כי תוכנת בקרת הורים עלולה להפריע לחיבור, תוכל לשנות את הגדרות התצורה של התוכנה כך שלא יחסמו את תהליך ההפעלה. לשם כך עליך להיכנס לתוכנת בקרת ההורים עם הרשאת מנהל, או להתחבר לאינטרנט באמצעות ספק האינטרנט שלך עם הרשאת מנהל, על-מנת לשנות את הגדרות התצורה. אם אתה משתמש בשרת proxy כדי להתחבר לאינטרנט, עליך לקבוע את הגדרות שרת ה- proxy. כדי להשתמש באפשרות שרת,Proxy עבור לחלון הראשי של,Norton Internet Security ולאחר מכן לחץ על הגדרות < רשת < הגדרות אבטחת רשת < שרת < Proxy הגדר תצורה. הכרת החלון הראשי כאשר אתה מפעיל את,Norton Internet Security החלון הראשי מאפשר גישה לכל התכונות והאפשרויות, וכן לעזרה ולתמיכה של.Norton Internet Security

11 צעדים ראשונים הכרת החלון הראשי כדי להכיר את החלון הראשי ראו "הגישה אל Norton פתח את.Norton Internet Security "Internet Security בחלק העליון של החלון הראשי, לחץ על הקישור שברצונך לפתוח. האפשרויות בעמוד 9. הן: מאפשרת להציג את החלונות 'הגדרות מחשב', 'הגדרות רשת', 'הגדרות אינטרנט' ו'הגדרות כלליות'. Settings (הגדרות) Performance אפשרות להציג ולנטר את פעילות המערכת. (ביצועים) Feedback (ספק משוב) אפשרות לספק משוב על חוויית העבודה שלך עם המוצר של.Norton Account (חשבון) אפשרות לנהל את כל המידע הנוגע למוצר Norton ממקום אחד. מאפשרת להציג את 'מרכז העזרה של,'Norton 'קבל תמיכה', 'ערכות לימוד', 'בדיקת גרסה חדשה', את הסכם רישיון המשתמש, את מצב המינוי וכן את המידע הקיים ב'אודות 'Norton Internet Security Support (תמיכה) 3 במרכז החלון, לחץ על האפשרות שברצונך להכיר. האפשרויות הן: סרוק עכשיו מאפשרת לך להפעיל את האפשרויות 'סריקת מחשב', 'סריקת מוניטין' או 'סרוק את הקיר ב- Facebook '. מאפשר להוריד את עדכוני הווירוסים ועדכוני המוצר האחרונים. LiveUpdate מתקדם מאפשרת לך לראות את כל התכונות של.Norton Internet Security

12 צעדים ראשונים פעולות נדרשות בעת הצגת מחוונים שונים של מצב המערכת Status) (System 4 בחלק הימני של החלון הראשי, לחץ על האפשרות שברצונך להכיר: נהל מאפשרת לנהל את כל מוצרי Norton בכל ההתקנים שלך ממקום אחד. w ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בגרסאות מסוימות של.Norton Internet Security נייד מאפשר להוריד ולהתקין הגנה מקיפה עבור סמארטפונים ומחשבי טאבלט המבוססים על מערכת ההפעלה.Android w ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בגרסאות מסוימות של.Norton Internet Security מאפשרת להתקין את Norton Online Family כך שתוכל לעקוב אחר הפעילות של ילדיך באינטרנט. w ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בגרסאות מסוימות של.Norton Internet Security Online Family (משפחה מקוונת) מאפשרת לך לבדוק את רמת הבטיחות של אתר אינטרנט כלשהו או לבצע בדיקת.Safe Web w ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בגרסאות מסוימות של.Norton Internet Security Safe Web (אינטרנט בטוח) גיבוי מאפשרת להקים חשבון Norton Online Backup או לגשת למצב הגיבוי המקוון שלך. w ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בגרסאות מסוימות של.Norton Internet Security פעולות נדרשות בעת הצגת מחוונים שונים של מצב המערכת (System Status) Norton Internet Security מציג את המצב הכללי של הגנת המחשב תחת החלק מאובטח בחלון הראשי. כאשר מצב המערכת מצריך את תשומת ליבך או שהמערכת במצב סיכון, תוכל לנקוט בצעדים המתאימים כדי לתקן את מצב המערכת. הגנת המחשב שלך מבוססת על התוכניות המותקנות בו. כדי לשפר את מצב ההגנה שלך, עליך לוודא שהתוכניות שהתקנת מעודכנות. מחוון System Status (מצב המערכת) מציג את המצבים הבאים: Secure (מאובטח) מציין שהמחשב והפעולות המתבצעות בו מוגנים מאיומים, סיכונים ונזק. מציין שהמחשב והפעולות המתבצעות בו דורשים את תשומת לבך. נקוט פעולות נדרשות כדי לשפר את מצב ההגנה שלך. Attention (זהירות)

13 צעדים ראשונים 3 פיקוח על מצב ההגנה של תכונה מסוימת מציין שהמחשב והפעולות המתבצעות בו נמצאים בסיכון. נקוט פעולה מיידית כדי לשפר את מצב ההגנה שלך. At Risk (בסיכון) באפשרותך להגיב למחווני System Status (מצב המערכת) ישירות מתוך החלון הראשי. כדי לספק מענה למחוון מצב מהחלון הראשי בחלקו התחתון של החלון הראשי של,Norton Internet Security לחץ על תקן עכשיו. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך. פיקוח על מצב ההגנה של תכונה מסוימת החלון הראשי של Norton Internet Security משמש כממשק ניהול אבטחה. החלון הראשי מאפשר גישה לתכונות העיקריות ופיקוח על ביצועי המחשב. לפעמים ייתכן ותרצה לכבות אפשרות כלשהי למטרה מסוימת. עם זאת, כאשר תעשה זאת, ישתנה מצב המערכת שלך ל- Attention (זהירות) או At Risk (בסיכון). במקרים כאלה, תוכל להתעלם מחיווי מצב ההגנה של תכונה מסוימת. לדוגמה, אם ברצונך לכבות את התכונה Browser Protection (הגנת דפדפן) למשך זמן מה, אך ברצונך שמצב המערכת ימשיך להיות Secure (בטוח). במקרה כזה\, תוכל להתעלם מהמצב של התכונה Browser Protection (הגנת דפדפן) ולכבות את התכונה. כאשר אתה מתעלם ממצב ההגנה של תכונה מסוימת, הדבר אינו משפיע על System Status (מצב המערכת) הכללי. באפשרותך לעקוב אחר מצב ההגנה של תכונה מסוימת שממנה התעלמת במועד כלשהו. ניתן להתעלם או לעקוב אחר מצב ההגנה של תכונות הזמינות בחלון 'מתקדם' בלבד. תכונות אלה הן: Antivirus (אנטי-וירוס) Antispyware (הגנה מפני תוכנות ריגול) (SONAR (הגנת SONAR Protection Smart Firewall (חומת אש חכמה) Intrusion Prevention (מניעת חדירות) Protection (הגנה על הדואר האלקטרוני) Browser Protection (הגנה על הדפדפן) Safe Surfing (גלישה בטוחה) 3 כדי לעקוב אחר מצב ההגנה של תכונה מסוימת בחלון הראשי של,Norton Internet Security לחץ על מתקדם. בחלון המופיע, העבר את מצביע העכבר מעל שם התכונה. בחלון המוקפץ המופיע, בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי להתעלם ממצב האבטחה של תכונה המשפיעה על הערכת רמת התקינות הכללית של המערכת, לחץ על Ignore (התעלם). כדי לעקוב אחר מצב ההגנה של תכונה שממנה התעלמת, לחץ על Monitor (עקוב)

14 צעדים ראשונים מידע נוסף 4 מידע נוסף גישה למשאבי עזרה תיעוד המוצר יסייע לך להשתמש ב- Security.Norton Internet תוכל למצוא את המידע שאתה זקוק לו במחשב שלך או באתר האינטרנט של.Symantec לרשותך עזרה מקוונת מקיפה למוצר Norton שברשותך. מערכת העזרה מספקת קישורים למידע שיסייע לך בביצוע משימות ייחודיות. מערכת העזרה המקוונת מספקת הדרכה על כל תכונות המוצר. כדי לגשת לעזרה בחלק העליון של החלון הראשי, לחץ על תמיכה. בתפריט הנפתח, לחץ על עזרה. להדפסת נושא עזרה כלשהו בחלון עזרה, לחץ על הסמל מדפסת. לחץ על אישור. גישה לאתר האינטרנט של סימנטק ניתן לגשת אל אתר האינטרנט של סימנטק מתוך חלונות שונים של המוצר שברשותך או מתוך דפדפן. כדי לגשת לאתר האינטרנט של סימנטק בדפדפן פתח את הדפדפן שלך. היכנס לכתובת הבאה:

15 4 כיצד לנהוג במצבי חירום פרק זה מכיל את הנושאים הבאים: שימוש ב- Tool Norton Bootable Recovery (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) הורדה של Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) שימוש ב- Tool Norton Bootable Recovery (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) אם לא הצלחת להתקין את מוצר Norton שברשותך, תוכל להשתמש ב- Bootable Norton Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) כדי לסרוק ולהסיר איומי אבטחה שעלולים למנוע את התקנת המוצר. אם המחשב נגוע, ואינך יכול להפעיל את מערכת ההפעלה של Norton השחזור של (כלי Norton Bootable Recovery תוכל להשתמש ב- Tool,Windows המאפשר אתחול) כדי להסיר את איומי האבטחה ולהחזיר את המחשב למצב פעולה. הכלי Norton Bootable Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) נמצא בתקליטור המוצר שרכשת. תקליטור המוצר משמש גם כמדיה לשחזור. אם רכשת את המוצר כהורדה, עבור לכתובת ה- URL הבאה כדי להוריד את אשף Norton Bootable.Recovery Tool Norton Bootable Recovery Tool מוריד אוטומטית את הגדרות הווירוסים האחרונות משרתי סימנטק ומשתמש בהגדרות אלה כדי להגן על המחשב שלך מפני כל סוגי הווירוסים ואיומי האבטחה האחרונים. אם במחשב מופעל Dynamic Host Configuration Protocol) DCHP פרוטוקול הגדרת מארחים דינמי), הגדרות הווירוסים מתעדכנות בצורה אוטומטית כאשר המחשב מחובר לאינטרנט. על כן, עליך להשתמש בחיבור אתרנט (Ethernet) כדי לעדכן את הגדרות הווירוסים ב- Tool.Norton Bootable Recovery לא תוכל לעדכן את הגדרות הווירוסים ב- Norton Bootable Recovery Tool באמצעות חיבור רשת אלחוטי. אם הגדרות הווירוסים אינן מעודכנות, Norton Bootable Recovery Tool עלול שלא לזהות ולא להסיר את איומי האבטחה האחרונים מהמחשב שלך.

16 כיצד לנהוג במצבי חירום הורדה של Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) 6 כדי להשתמש ב- Tool,Norton Bootable Recovery עליך להשתמש במפתח המוצר של מוצר Norton שרכשת. אם אתה משתמש בגרסת ניסיון של,Norton Internet Security עליך ליצור חשבון Norton על מנת לקבל מפתח מוצר שבו תשתמש להפעלת.Norton Bootable Recovery Tool w כדי להשתמש ב- Tool Norton Bootable Recovery (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) הכנס את מדיית השחזור של.Norton Bootable Recovery Tool הפעל או הפעל מחדש את המחשב והיכנס למצב.BIOS תוכל להיכנס למצב BIOS על-ידי לחיצה על המקש ששמו מוצג מיד לאחר הפעלת המערכת. בחר את מדיית השחזור שבה יצרת את Norton Bootable Recovery Tool ולחץ על.Enter אם אתה משתמש במחשב התומך ב- UEFI, בחר את מדיית השחזור תחת האפשרות Legacy.UEFI Boot במקום את האפשרות Boot מדיית השחזור יכולה להיות תקליטור מסוג DVD,CD או כונן USB נשלף של Norton Bootable.Recovery Tool קרא את הסכם הרישיון של,Norton הקלד את מפתח המוצר שברשותך כשתתבקש לעשות זאת, ולחץ על I Agree (אני מסכים). אם אינך משתמש במקלדת מסוג,QWERTY השתמש באפשרות מקלדת וירטואלית כדי להזין את מפתח המוצר. בחלון Bootable Recovery Tool של,Norton לחץ על סריקת שחזור מתקדמת של.Norton בחלק סריקה, לחץ על התחל סריקה. בסיום הסריקה, יופיעו הפרטים הבאים בחלון הסריקה: המספר הכולל של קבצים שנסרקו מספר האיומים שהתגלו מספר האיומים שהטיפול בהם הצליח מספר האיומים שהטיפול בהם לא הצליח פרטים על כל איום שזוהה בחלון תוצאות הסריקה, בצע אחת הפעולות הבאות: כדי לתקן את כל האיומים שהתגלו במחשב, בחר באפשרות הגדר את כולם לתיקון. כדי לבצע פעולות מתאימות עבור כל איום בנפרד, בחר באחת האפשרויות תקן או התעלם לחץ על המשך. אם מופיעה תיבת דו-שיח לאישור, לחץ על אישור. 0 בחלון 'סיכום סריקה', עיין בתוצאות הסריקה ובצע אחת מהפעולות הבאות: לחץ על סיום. כדי לבצע סריקה נוספת, לחץ על סרוק שוב. הורדה של Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) אם אינך מצליח להתקין מוצר של,Norton תוכל להוריד את Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול). זהו אשף קל לשימוש שיסייע לך ליצור את Norton Bootable Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) על תקליטור,,DVD או כונן.USB תוכל להשתמש ב- Tool Norton Bootable Recovery (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) כדי לסרוק את המחשב ולהסיר את איומי האבטחה המונעים את הצלחת ההתקנה.

17 כיצד לנהוג במצבי חירום 7 הורדה של Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) מומלץ להוריד ולהתקין את Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton Bootable המאפשר אתחול) על מחשב שאין בו איומי אבטחה, כדי שתוכל ליצור את Norton Norton המאפשר אתחול) ללא קושי). אם תיצור את Norton השחזור של (כלי Recovery Tool Bootable Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) במחשב נגוע, קיים סיכוי שמדיית השחזור (תקליטור, DVD או כונן (USB תהיה נגועה גם כן. כדי להשתמש ב- Tool,Norton Bootable Recovery עליך להשתמש במפתח המוצר של מוצר Norton שרכשת. אם אתה משתמש בגרסת ניסיון של,Norton Internet Security עליך ליצור חשבון Norton על מנת לקבל מפתח מוצר שבו תשתמש להפעלת.Norton Bootable Recovery Tool באפשרותך להוריד את ההתקנה של אשף Norton Bootable Recovery Tool באחת הדרכים הבאות: מתפריט התחל. מתוך אתר האינטרנט לתמיכה של Norton כדי להוריד את Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) מתפריט 'התחל' בשורת המשימות של,Windows בצע אחת הפעולות הבאות: ב- XP,Windows לחץ על התחל < תוכניות < Security Norton <Norton Internet.Recovery Tools ב- Vista Windows או,Windows 7 לחץ על התחל < כל התוכניות Internet< Norton.Norton Recovery Tools< Security ב-,Windows 8 במסך התחל, לחץ על כלי השחזור של.Norton פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך. כדי להוריד את Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) מהאינטרנט פתח את דפדפן האינטרנט והיכנס לכתובת הבאה: פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך. כדי להוריד את האשף של Norton Bootable Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) מ- Norton Internet Security בחלון הראשי של,Norton Internet Security לחץ על סרוק עכשיו. בחלונית Computer Scan (סריקת מחשב), בצע אחת הפעולות הבאות: לחץ על Quick Scan (סריקה מהירה). לחץ על Full System Scan (סריקת מערכת מלאה). בחלק התחתון של חלון הסריקה, ליד הכיתוב אם אתה סבור שקיימים עדיין איומים, לחץ על לחץ כאן. בדף האינטרנט,NortonRescueTools לחץ על DownloadNortonBootableRecovery Tool (הורד את כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול). פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך. w

18 8 כיצד לנהוג במצבי חירום הורדה של Norton Bootable Recovery Tool Wizard (אשף כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול)

19 פתרונות שירות ותמיכה אודות התמיכה אם רכשת את,Norton Internet Security תוכל לגשת לתמיכה מתוך המוצר עצמו. w שירותי התמיכה עשויים להשתנות לפי השפה או המוצר. תכונה זו זמינה במוצרים Norton Internet Security,Norton 360 ו- AntiVirus.Norton גישה אל Norton Autofix Norton Autofix כולל כלים המאבחנים באופן אוטומטי בעיות נפוצות ופותרים אותן. ניתן גם לחפש פתרונות או ליצור קשר עם שירותי התמיכה באופן קל ופשוט באמצעות הטלפון וגם לקבל תמיכה בצ'אט ובדוא"ל. זמינות התמיכה משתנה מאזור לאזור. בחלק מהארצות התמיכה כרוכה בתשלום תעריפי טלפון ואינטרנט מקובלים. לקבלת מידע נוסף על אפשרויות התמיכה המלאה, גלוש ל: כדי לגשת אל Norton Autofix בחלון המוצר הראשי, לחץ על תמיכה. בתפריט הנפתח, לחץ על קבל תמיכה. w אודות עזרה עצמית אתר האינטרנט של סימנטק מכיל מגוון תשובות לשאלות הנפוצות ביותר של לקוחות. האתר מאפשר לך: לחפש עזרה בנוגע למינוי, להורדות, להפעלת המוצר ולסוגיות לא טכניות אחרות. לערוך חיפוש במשאבי המידע שלנו, כדי לקבל סיוע בסוגיות טכניות שונות, כגון התקנה, הגדרת תצורה ופתרון בעיות במוצרי.Norton לחפש מידע על איומי הווירוסים האחרונים ועל כלים להסרת וירוסים. אתר התמיכה של סימנטק באינטרנט נמצא בכתובת:

20 פתרונות שירות ותמיכה Contact Support (יצירת קשר עם שירותי התמיכה) 0 אם אתה חבר Norton One ברמת,Premium גלוש לאתר התמיכה הבא של,Norton One לקבלת מידע נוסף בנושא זה: w Contact Support (יצירת קשר עם שירותי התמיכה) בנוסף לשימוש באפשרויות העזרה העצמית Help),(Self ניתן ליצור קשר עם נציג תמיכה באמצעות צ'אט, דוא"ל או בטלפון. זמינות התמיכה משתנה מאזור לאזור. בחלק מהארצות התמיכה כרוכה בתשלום תעריפי טלפון ואינטרנט מקובלים. לקבלת פרטים מלאים על התמיכה, ניתן לבקר ב: להלן סקירה על אפשרויות התמיכה שלנו: צ'אט שוחח בזמן-אמת עם נציג תמיכה. במקרה של בעיות טכניות מורכבות יותר, הצ'אט כולל את האופציה לאפשר לנציג תמיכה להתחבר מרחוק למחשב שלך ולפתור את הבעיה. תמיכה בצ'אט ניתנת ללא תשלום, למעט שירות Virus and Spyware Solution (פתרון בעיות וירוסים ותוכנות ריגול). דואר אלקטרוני שלח את שאלתך באמצעות אתר האינטרנט שלנו וקבל מענה בדוא"ל. זמן התגובה לתמיכה בדוא"ל ממושך יותר לעומת זמן התגובה בצ'אט או בטלפון. שירות התמיכה בדוא"ל ניתן ללא תשלום. טלפון דבר עם נציג תמיכה בזמן-אמת. מדיניות תמיכה כדי ליצור קשר עם נציג התמיכה,בקר באתר התמיכה של סימנטק בכתובת: אפשרות התמיכה המקוונת מוצגת ראשונה ואחריה אפשרויות יצירת הקשר, שמתוכן ניתן לבחור את סוג התמיכה המועדף. סימנטק ממליצה להשיג את הגרסה האחרונה של המוצר, מאחר שהיא מכילה תכונות חדשות ומשופרות להגנה טובה יותר מפני איומי אבטחה. לקבלת סיוע ותמיכה למוצר Norton שברשותך, ניתן למצוא בכתובת: סימנטק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התמיכה שלה בכל עת ללא הודעה מראש. ניתן לעיין בגרסה המעודכנת של מדיניות התמיכה באתר שכתובתו:

21 פתרונות שירות ותמיכה שמירה על המינוי שלך בתוקף. שמירה על המינוי שלך בתוקף. משך המינוי משתנה בהתאם למוצר של סימנטק. כדי לשמור על הגנה רציפה, עליך לדאוג שהמינוי שלך יהיה מעודכן ובתוקף. אם לא תחדש את המינוי שלך, לא תוכל לקבל עדכונים משום סוג, והתוכנה תפסיק לפעול. כאשר אתה מפעיל את LiveUpdate קרוב לסיום תקופת המינוי שלך, אתה מתבקש לחדש את המינוי תמורת תשלום סמלי. פעל בהתאם להוראות במסך כדי לחדש את המינוי. לאחר חידוש המינוי, עדכוני הגדרות הווירוסים ותכונות מוצר חדשות יהיו זמינים עבורך במשך כל תקופת המינוי. שים לב - במהלך תקופה זו, ייתכן שתכונות מסוימות יתווספו, ישתנו או יוסרו כליל. שירות ותמיכה כלל-עולמיים השירות העולמי ופתרונות התמיכה שונים מארץ לארץ. כדי לפנות לאחד ממשרדי התמיכה שלנו, היכנס לאתר האינטרנט המופיע להלן ובחר בשפה שלך. אם אתה חבר Norton One ברמת,Premium גלוש לאתר התמיכה הבא של,Norton One לקבלת מידע נוסף בנושא זה:

22 פתרונות שירות ותמיכה שירות ותמיכה כלל-עולמיים

23 אינדקס סימנים עזרה גישה 4 הדפסה 4 תמיכה 9 Norton AutoFix יצירת קשר 0 עזרה עצמית 9 שירות בכל רחבי העולם תמיכה טכנית עבור 4 Norton Internet Security של סימנטק 4 תקליטור התקנת המוצר מ 8 אתר האינטרנט של סימנטק 4 כניסה באמצעות הדפדפן 4 ב בעיות בהפעלה 0 ה הפעלה התראות 9 נוהל 9 פתרון בעיות 0 התקנה בעיות 5 6 8, הוראות 7 מקובץ הורדה 7 מתקליטור 7 ח חלון ראשי Help & Support אינטרנט אפשרויות 0 חשבון Norton מחשב מתקדם ספק משוב תכונות 0 תמיכה 0 מ מדיניות תמיכה 0 מחוון Security Status (מצב הגנה) הצגה 3 N Norton Bootable Recovery Tool (כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) הורדה 6 שימוש 5 Norton Internet Security הפעלה 9 סמל 9 חלון ראשי S Self Help (עזרה עצמית) 9 Support (תמיכה) טלפון 0 א אודות 5 Norton Internet Security

24 4 אינדקס מחוון System Status (מצב מערכת) תגובה נדרשת מחשב מצב הגנה 3 מינוי תחזוקה ס סריקות Norton Bootable Recovery Tool כלי השחזור של Norton המאפשר אתחול) 5

25

26 התקנה מהירה Norton Internet Security כולל עדכוני הגנה ותכונות חדשות, אשר יהיו זמינים במהלך תקופת השירות הניתנת לחידוש. עם ההצטרפות לשירות, מוענקת לך הזכות להשתמש במוצר זה במחשב אחד או במספר המחשבים שצוין, במהלך תקופת השירות. תקופה זו מתחילה עם ההתקנה הראשונה. השירות ניתן לחידוש וכולל תכונות מוצר חדשות ועדכוני הגנה ואשר יהיו זמינים במהלך תקופת השירות. שירות זה כפוף לקבלת הסכם הרישיון של סימנטק המצורף למוצר, וזמין גם בכתובת: במהלך תקופת השירות ייתכנו תוספות, שינויים או הסרה של תכונות מוצר. לפני שתתחיל בהתקנה, עליך לסגור את כל התוכניות הפועלות במחשב ולוודא שאתה מחובר לאינטרנט. התקנה של Norton Internet Security ניתן להתקין את Norton Internet Security מתוך תקליטור או מתוך קובץ שמורידים מהאינטרנט. כדי להתקין את Norton Internet Security בצע אחת מהפעולות הבאות: אם אתה מתקין מתקליטור, הכנס אותו לכונן התקליטורים. ב- Vista Windows או ב- XP,Windows לחץ על.Install Norton Internet Security (התקן את (Norton Internet Security ב- Windows 7 או,Windows 8 לחץ על Launch Norton Install (הפעל את (Norton Install ולאחר מכן לחץ על Install Norton Internet.(Norton Internet Security את (התקן Security אם הורדת את Norton Internet Security מהאינטרנט, לחץ פעמיים על הקובץ שהורדת. בדף ההתקנה של,Norton Internet Security יש להזין את מפתח המוצר כאשר מופיעה בקשה מתאימה. 3 לחץ על הקישור Norton License Agreement (הסכם רישיון משתמש של,(Norton קרא את נוסח ההסכם ולחץ על סגור. 4 לאחר שקראת את נוסח ההסכם, לחץ על הסכם והתקן..Copyright 0 Symantec Corporation כל הזכויות שמורות. סימנטק, Norton הלוגו של Norton הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Symantec Corporation או של חברות הבת שלה בארה"ב ובארצות אחרות. שמות אחרים עשויים להיות סימני מסחר של בעליהם השונים. PN: 8470

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus User guide Click here to display the Online help version of this document Copyright 2019 by ESET, spol. s r. o. ESET NOD32 Antivirus was developed by ESET, spol. s r. o. For more information

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים  1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::   '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מדריך למשתמש של proServer Fiery

מדריך למשתמש של proServer Fiery 45181520 *45181520* 3 תוכן העניינים תוכן העניינים 5... 5... 6... 6... 7... 9... חיבור Fieryוהתחלת proserver ההפעלה חיבור הרשת והמדפסת אל Fiery proserver SE חיבור הרשת והמדפסת אל Fiery proserver Premium

קרא עוד

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר,

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכז, לעתים השימוש במנוע אחר, 1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר, יניב תוצאות רלבנטיות יותר, ותהליך איתור המידע יהיה

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה:

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: http://www.parallels.com פרק 1 הקדמה Parallels Desktop היא פתרון וירטואליזציה רב עוצמה ופשוט לשימוש, המאפשר לכל משתמש,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::   '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

סורק HP Scanjet 4600 series מדריך למשתמש

סורק HP Scanjet 4600 series מדריך למשתמש סורק HP Scanjet 4600 series מדריך למשתמש מידע משפטי זכויות יוצרים ורישיון Copyright Hewlett-Packard 004.Development Company, L.P שכפול, התאמה או תרגום אסורים ללא אישור בכתב מראש, מלבד כפי שמורשה בחוקי

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד