801-2

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "801-2"

תמליל

1 . סטטיסטיקה והסתברות לפניכם רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:,,,,,,,,,,,,,,, 0 סדרו את הציונים בטבלת שכיחויות. מהו חציון הציונים? נמקו. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות ה. שציונו גבוה מ-?.. בטבלה שלפניכם מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסוימת. 0 ציון x מספר התלמידים. 0 % השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון היא ה. ו. חשבו את מספר התלמידים בכיתה. חשבו את מספר התלמידים שקיבלו ציון. מהו הציון השכיח? נמקו. מהו חציון הציונים? נמקו. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. מהי השכיחות היחסית באחוזים) של התלמידים שקיבלו ציון? לפניכם דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת. כמה תלמידים בכיתה? מהו ממוצע הציונים בתנ"ך בכיתה? מהו חציון הציונים? נמקו. מהו הציון השכיח? נמקו.. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו נמוך מהממוצע? ה. האם ההסתברות שציונו גבוה מ- שווה ו. נמקו. להסתברות שציונו נמוך מ-? ל- כולל)? מהי ההסתברות שציונו בין ז.

2 בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים.. מספר הילדים במשפחה מספר המשפחות ה. ו. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישו חשבו את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישו מהו חציון מספר הילדים במשפחה? נמקו. מהו המספר השכיח של ילדים במשפחה? נמקו. בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב. מהי ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש או ילדים או ילדים? מהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש יותר מ- ילדים? תוצאות הבחירה מתוארות בבחירות לעירייה התמודדו שש רשימות. ו. ה, ד, ג, ב, א, בדיאגרמת העיגול שלפניכם. הרשימות מסומנות באותיות: איזה אחוז מן הקולות קיבלה רשימה ה? האם לגוש הרשימות ג, ד ו- ה יש רוב בעירייה? נמקו. רשימות ב ו- ד הקימו גוש. מצאו רשימה מבין הרשימות האחרות, שאם היא תצטרף לגוש זה היא תיתן לו רוב בעירייה רשמו את כל האפשרויות). רשימות א ו- ב הקימו גוש. בוחרים באקראי מצביע אחד מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מהי ההסתברות שהוא הצביע עבור הגוש של הרשימות א ו- ב?. במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין. התפלגות התושבים לחמשת המחוזות של המדינה מתוארת בדיאגרמת העיגול שלפניכם. המחוזות מסומנים בדיאגרמה באותיות: א, ב, ג, ד, ה. במחוז א ובמחוז ג יש אותו מספר תושבים. איזה אחוז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות א ו- ג? בוחרים באקראי אדם במדינה. מהי ההסתברות שהוא שייך למחוז א, או למחוז ב, או למחוז ג? במחוז ב יש. מיליון תושבים. כמה תושבים יש במדינה?.

3 במסיבת פורים במפעל מסוים נמכרו 00 כרטיסי הגרלה. הפרסים שחולקו בהגרלה היו: מכונית, מחשבים, 0 חופשות סוף שבוע, שעוני קיר. מהי ההסתברות לזכות במכונית? מהי ההסתברות לזכות בשעון קיר? מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו? מהי ההסתברות לא לזכות כלל בפרס?. זורקים שתי קוביות משחק רגילות. מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? מהי ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה גדול מ-? מהי ההסתברות שבדיוק קובייה אחת תראה? ה. מהי ההסתברות שלכול היותר קובייה אחת תראה? ו.. גיל ומתן משחקים בסביבון חנוכה, שעליו מסומנות האותיות נ, ג, ה, פ. בכל תור מסובב השחקן את הסביבון פעמיים. גיל מנצח: אם באחד הסיבובים הסביבון נופל על נ ובסיבוב האחר הוא נופל על מתן מנצח: אם בשני הסיבובים הסביבון נופל על פ. האם לשני השחקנים יש אותו סיכוי לנצח? הסבירו.. זורקים שני מטבעות. לכל מטבע צד אחד עם תמונה וצד אחר עם מספר. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו אותו צד? מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו צדדים שונים? מהי ההסתברות שלפחות אחד מהמטבעות יראה תמונה? מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהמטבעות יראה תמונה?.0 נתונות שתי רולטות, רשומים היא המספר מספר המספרים א ו- רולטה א מחולקת לשלוש גזרות שוות, ועליהן, ו-. רולטה ב מחולקת לארבע גזרות: גזרה אחת עיגול, ועליה רשום המספר. גזרה שנייה היא. שתי הגזרות האחרות הן ועל השנייה רשום מספר ראו סרטוט). עיגול, ועליה רשום עיגול כל אחת, על אחת מהן רשום.

4 מסובבים כל רולטה פעם אחת. מהי ההסתברות ששתי הרולטות ייעצרו על אותו מספר? מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מהמספר שעליו תיעצר רולטה ב? מהי ההסתברות שסכום המספרים שעליהם ייעצרו שתי הרולטות יהיה? מהי ההסתברות שגם רולטה א וגם רולטה ב ייעצרו על מספר קטן מ-? מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מ-, ורולטה ב ה. תיעצר על מספר קטן מ-? בכד יש כדורים צהובים, כדורים שחורים, ו- כדורים ירוקים. מוציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור אח מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע? מהי ההסתברות שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור? מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא ירוק ואחד הוא שחור? מהי ההסתברות שבדיוק אחד משני הכדורים שהוצאו הוא שחור? ה.. במשחק דומינו אבנים שונות. על כל אחת מהאבנים רשומים שניים מבין המספרים.,,,,,, 0 אבני הדומינו נראות כך :. בוחרים באקראי אבן אחת מבין אבני הדומינו.?, מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני המספרים מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שווים "דאבל")? מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שסכומם הוא? מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם היא? מהי ההסתברות שבדיוק אחד המספרים הרשומים על האבן שבוחרים יהיה ה. המספר?

5 . על הפאות של קובייה רשומים שלושה מספרים: המספר רשום על שלוש פאות, המספר רשום על שתי פאות, והמספר רשום על פאה אחת. מטילים את הקובייה פעם אחת. מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי? מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ-? מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי הקטן מ-? מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי שאיננו קטן מ-?. גד רשם את שתי אותיות שמו, ג, ד, על שני צדדיו של מטבע, כך שעל כל צד רשומה אות אחת. גד מטיל את המטבע פעמיים. מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בסדר הנכון? מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוך? מה ההסתברות שהמטבע ייפול פעמיים על אותה אות? מה ההסתברות שהמטבע ייפול על שתי אותיות שונות בזו אחר זו?. זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את סכום המספרים הרשומים על הקוביות. אילו מספרים יכולים להתקבל כסכום? ה. רשמו את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל-. מהו הסיכוי לקבל סכום? פרטו את חישוביכם. מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה? זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את הפרש המספרים הרשומים על הקוביות המספר הגדול פחות הקטן או השווה). אילו מספרים יכולים להתקבל כהפרש?. ה. רשמו את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל-. מהו הסיכוי לקבל הפרש 0? פרטו את חישוביכם. מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה?

6 . זורקים שתי קוביות משחק רגילות, צהובה ואדומה, בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את ההפרש בין המספר על הקובייה הצהובה למספר על הקובייה האדומה צהובה פחות אדומה). ה. אילו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? רשמו את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל-. מהו הסיכוי לקבל הפרש -)? מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה?. ארבעה מספרים שונים רשומים על ארבע פאות של סביבון. המספרים הם:,,, מסובבים שני סביבונים כאלה בעת ובעונה אחת. לאחר נפילתם, בודקים את סכום המספרים הרשומים על שני הסביבונים.. ה. אילו מספרים יכולים להתקבל כסכום? רשמו את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל-. מהו הסיכוי לקבל סכום השווה ל-? נמקו. מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה? 0. בכיתה יש תלמידים. כאשר מדדו את הגובה של כל התלמידים נמצא כי: הגובה הממוצע של הבנים היה 0 ס"מ. הגובה הממוצע של הבנות היה 0 ס"מ. כמה :. ידוע כי היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה זו הוא בנים וכמה בנות יש בכיתה? מהו הגובה הממוצע של כל תלמידי הכיתה?. בחשבון החשמל שקיבלה משפחת איתן בחודש יוני 00, הופיעו שתי דיאגרמות. דיאגרמה א מתארת את צריכת החשמל של משפחת איתן בקילוואט לשעה קוט"ש) בכל אחד מהחודשים שקדמו לחודש יוני בשנת 00 ינואר 00 עד מאי 00). דיאגרמה ב מתארת את הצריכה החודשית הממוצעת בקוט"ש של משפחת איתן, בכל אחת מעונות השנה בשלוש השנים הקודמות 00, 00, ו- 00). עונת החורף כוללת את החודשים דצמבר, ינואר, ופברואר. בבחינת הבגרות יכולים המספרים הרשומים על הסביבונים להשתנות.

7 עונת האביב כוללת את החודשים מרץ, אפריל, ומאי. עונת הקיץ כוללת את החודשים יוני, יולי, ואוגוסט. עונת הסתיו כוללת את החודשים ספטמבר, אוקטובר, ונובמבר. דיאגרמה א צריכה חודשית בקוט"ש בשנת 00 דיאגרמה ב צריכה חודשית ממוצעת בקוט"ש לפי עונות השנה בשנים 00,00 ו צריכה בקוט"ש חודש מאי אפריל מרץ פברואר ינואר עונה סתיו קיץ אביב חורף ה. מה הייתה סך הכול צריכת החשמל של משפחת איתן בשנת 00? מה הייתה צריכת החשמל החודשית הממוצעת בשנת 00? מה הייתה הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן באביב 00? קבעו אם הצריכה החודשית הממוצעת שחישבתם בסעיף ג גדולה או קטנה מהצריכה החודשית הממוצעת באביב 00, וחשבו בכמה קילוואט לשעה היא גדולה או קטנה. חשבו את הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן בחודשי האביב בארבע השנים מ- 00 עד 00.. בכיתה מסוימת נמדד יום אחד הגובה של כל התלמידים הנוכחים בכיתה. נמצא כי הגובה הממוצע של הבנים הוא 0 ס"מ, והגובה הממוצע של הבנות הוא 0 ס"מ. באותו יום היו חסרים שני תלמידים. כאשר הם הגיעו לכיתה למחרת, מדדו את גובהם, וממוצע הגבהים של הבנים וממוצע הגבהים של הבנות חושבו מחדש. במפתיע, הגובה הממוצע של הבנות לא השתנה, וגם הגובה הממוצע של הבנים לא השתנה לעומת הממוצעים שחושבו יום קודם). נתון שאחד מהתלמידים שהיו חסרים היא בת, והשני הוא בן. יובל אמר שגובהו של הבן הוא 0 ס"מ. האם יובל צודק? הסבירו. אם שני התלמידים שהיו חסרים הם בנים, וגובהו של אחד מהם הוא ס"מ. מה גובהו של התלמיד השני? נמקו. שימו לב: אין קשר בין סעיף א לבין סעיף 0

8 . הגרפים שלפניכם מציגים מידע על הייצוא ממדינת הדלנ שם המטבע במדינה זו הוא ה סה"כ יצוא שנתי מהדלנד בשנים -000 במליוני הדים) שנה 000 התפלגות היצוא מהדלנד בשנת 000 מוצרי כותנה % מוצרים אחרים % בשר % תה אורז % % צמר % טבק % מיץ פירות % מה היה סך כול הייצוא במיליוני הדים) ממדינת הדלנד בשנת? מה היה הייצוא של מיץ פירות במיליוני הדים) מהדלנד בשנת 000? בכמה אחוזים גדלו הכנסותיה של הדלנד מייצוא, משנת לשנת 000? איזה חלק מכל היצוא ממדינת הדלנד בשנת 000 היו מוצרי הטקסטיל הכותנה והצמר)?. לפניכם מתוארים שלושה מאורעות. I בהטלת זוג קוביות הוגנות, סכום המספרים המתקבלים הוא. II בהטלת זוג קוביות הוגנות, שני המספרים המתקבלים זהים זה לזה. III בהטלת זוג קוביות הוגנות, מכפלת המספרים המתקבלים קטנה מ- 00. קבעו אם יש שניים מבין המאורעות III,II I, שהסיכויים שלהם להתרחש שווים. הסבירו את תשובותיכם. קבעו אם יש מאורע מבין המאורעות III,II I, שאין כל סיכוי שיתרחש. הסבירו. קבעו האם יש מאורע מבין המאורעות III,II I, שיתרחש בוודאות. אם כן ציינו את המאורע, והסבירו.

9 ה. ו. ציינו מאורע אחר שהסיכוי שהוא יתרחש, עם הטלת שתי קוביות הוגנות, הוא ודאי. ציינו מאורע אחר שאין כל סיכוי שהוא יתרחש עם הטלת שתי קוביות הוגנות. ציינו שני מאורעות אחרים השונים זה מזה, שהסיכויים שלהם להתרחש שווים, בהטלת שתי קוביות הוגנות נועה ומיכל משחקות עם שעוני המספרים המצוירים למטה. חוקי המשחק הם: כל אחת בתורה מסובבת במהירות את המחוג של השעון שלה, כך שמקום עצירתו אקראי. אם המחוג נעצר על הקו, מסובבים את המחוג מחדש.) אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא חיובית, נועה מנצחת. אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא שלילית, מיכל מנצחת השעון של נועה האם לשתיהן אותו סיכוי לנצח במשחק? נמקו. השעון של מיכל. לפניכם ייצוג המשקל בקילוגרמים של 0 תלמידות. שימו לב! בשורה הראשונה מופיעים המשקלים של כל התלמידות שמשקלן מ- 0 ועד. בשורה השנייה מופיעים המשקלים של כל התלמידות שמשקלן מ- 0 ועד, וכן הלאה בשורות הבאות. ספרת היחידות של המשקל בק"ג,,,,,,0,,,,,,0,0,,,,,,,,,,0,,, 0,0,,0,,,0,,0,,,,,0,0,,,0,,0 ספרת העשרות של המשקל בק"ג מה המשקל של שתי התלמידות שספרת היחידות של משקלן מודגשת? מה המשקל הקטן ביותר? מה המשקל הגדול ביותר? כמה תלמידות משקלן 0 ק"ג? מצאו את החציון ואת השכיח.

10 א. לפניכם דיאגרמות המתארות שכיחות של ציונים מ- עד 0 בארבע קבוצות: ב שכיחות ציון שכיחות ציון ד שכיחות ג ציון ציון רשמו את הציון של השכיח/שכיחים בכל אחת מהקבוצות. מהו מספר הנבדקים בכל אחת מהקבוצות? מהו החציון בכל קבוצה? מהו ממוצע הציונים בקבוצה א, ומהו ממוצע הציונים בקבוצה ב?. במבחן ארצי התקבלו התוצאות הבאות: 0% מהתלמידים נכשלו במבחן קיבלו פחות מ- %). 0% עברו את המבחן בציון שנע בין % ל-. 0% 0% עברו את המבחן בציון שנע בין % ל- 0%. 0% עברו את המבחן בציון שנע בין % ל- 0%. 0% קיבלו ציון מעל ל- 0%. לפניכם עיגול המחולק ל- 0 חלקים שווים. היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את חמש הקבוצות בדיאגראמה. רשמו בכל חלק מה הוא מייצ מה ההסתברות לבחור באופן אקראי, מתוך רשימת הנבחנים, שם של תלמיד שעבר את המבחן בציון שמעל 0? מה ההסתברות לבחור באופן אקראי, מתוך רשימת הנבחנים, שם של תלמיד שנכשל בבחינה קיבל ציון פחות מ- %)? הסבירו מדוע הממוצע אינו יכול להיות %.

11 בבחירות השתתפו מפלגות א, ב, ג, ד, ה, ו. / מהמצביעים הצביעו בעד מפלגה 0% מהמצביעים הצביעו בעד מפלגה 0. מהמצביעים הצביעו בעד מפלגה 0. מהמצביעים הצביעו בעד מפלגה 0% מהמצביעים הצביעו בעד מפלגה ה. והשאר הצביעו בעד מפלגה ו.. לפניכם עיגול המחולק ל- 0 חלקים שווים. היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את התוצאות בדיאגראמה. האם מפלגות א ו- ב יכולות להקים גוש שכולל מעל 0% של המצביעים קואליציה), אם שאר המפלגות תתנגדנה? הסבירו. ה. מפלגה ו מצטרפת לקואליציה עם מפלגה א, בתנאי שמפלגות ב ו- ד לא תהיינה בקואליציה. האם מפלגה א יכולה להקים קואליציה בתנאים אלה? הסבירו. בוחרים באקראי מצביע מרשימת המצביעים. מה ההסתברות שהוא הצביע למפלגה ג או ד? בוחרים באקראי מצביע מרשימת המצביעים. מה ההסתברות שהוא הצביע למפלגה שקיבלה 0% לפחות מכלל קולות המצביעים? 0. בבית ספר "הארבעה" נערכים ארבעה מבחנים במהלך השנה. כדי לקבל תעודת הוקרה, התלמיד לקבל ציון ממוצע של % לפחות. על יוסי קיבל 0% במבחן הראשון. ה ציעו שתי אפשרויות לציונים בשלושת המבחנים הבאים כדי שהממוצע של יוסי יהיה % או יותר. לכל אחת משתי האפשרויות שהצעתם בסעיף א מצאו את החציון ואת השכיח. משה נעדר במבחן הראשון, ונאמר לו כי ציונו במבחן זה ייחשב ל- 0%. האם הוא יוכל הסבירו. להגיע לממוצע של %? שלושת הציונים הראשונים של גיל הם: 0%, %, 0%. מה הציון במבחן האחרון אם הממוצע שלו הוא %?. ממוצע הגבהים של ילדים הוא. מטר. מה יהיה הממוצע אחרי שדני שגובהו., עזב את הקבוצה? ממוצע הגבהים של ילדים הוא. מטר. יוסי הצטרף לקבוצה, והממוצע נשאר. מטר. מה גובהו של יוסי? ממוצע הגבהים של שני ילדים הוא. מטר. גדי הצטרף, וכעת הממוצע של שלושת הילדים הוא. מטר. מה גובהו של גדי?

12 . הגיל הממוצע של נשים הוא 0 שנה. לשלוש הנשים הצטרפה דנה שגילה. מה ממוצע הגילים של ארבע הנשים? הגיל הממוצע של אנשים הוא 0 שנה. לאחר ששני אנשים חדשים הצטרפו לקבוצה גדל הגיל הממוצע ל- שנה. ה ציעו שתי אפשרויות לגילים של שני המצטרפים. ידוע כי בקבוצה של אנשים - אחד הוא בן ואחר בן. רשמו גילים אפשריים של שאר אנשי הקבוצה, כך שהממוצע יהיה.. בכיתה יא לומדים 0 תלמידים, ובכיתה יא לומדים תלמידים. בגלל מיעוט התלמידים הוחלט לאחד את שתי הכיתות. ממוצע הציונים באנגלית בכיתה יא היה % ובכיתה יא היה %. מה הממוצע של הציונים באנגלית בכיתה המאוחדת? ממוצע הציונים בספרות בכיתה יא היה 0%, ובכיתה יא היה 0%. מה הממוצע של הציונים באנגלית בכיתה המאוחדת? ממוצע הציונים במתמטיקה בכיתה יא היה %. הממוצע של הציונים בכיתה המאוחדת היה %. מה היה הממוצע בכיתה יא?. ברשותכם כמות גדולה של משקולות משני סוגים: ק "ג ו- ק " מה המשקל הממוצע של שבע משקולות של ק"ג ושלוש משקולות של ק"ג? מה הממוצע הגבוה ביותר שניתן לקבל מ- משקולות, לא כולן מאותו סוג? הסבירו. כאשר יש 0 משקולות, באיזה מקרה תוכלו לקבל ממוצע של ק"ג? הסבירו. אם ברשותכם משקולות של ק"ג, כמה משקולות של ק"ג יש להוסיף כדי שהממוצע של האוסף יהיה ק"ג?. המורה רונית קבעה שהציון השנתי במתמטיקה יחושב כך: / מממוצע ציוני המבחנים במשך השנה, ועוד / מציון המבחן המסכם. הציונים של רועי במבחנים במתמטיקה שהתקיימו במשך השנה הם: %, %, %, 0%, 00%. ציונו של רועי במבחן המסכם הוא %. מה הציון השנתי של רועי? ב.ממוצע הציונים של יעל במשך השנה הוא %. היא מעוניינת לקבל ציון שנתי של % לפחות. מה צריך להיות הציון של יעל במבחן המסכם כדי שהציון השנתי שלה יהיה?% הציונים של עמוס במשך השנה הם: 0%, 0%, %, %, 0%. מה הציון השנתי הגבוה ביותר שיוכל לקבל?

13 . לפניכם טבלה המתארת את מספר העולים לארץ בחודשיים הראשונים של שנת 00, לפי יבשת מוצאם. השלימו את הטבלה. היבשת אסיה אפריקה אירופה אמריקה אוקיאניה סך הכול מספר עולים אחוז מסך כל העולים ב קירוב) מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי הוא עולה מאמריקה? מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי מוצאו אינו באירופה?. לפניכם טבלה המתארת את ההיעדרויות של תלמידים בביה"ס "כלניות" ביום מסוים, כתוצאה ממג פת השפעת. א ב ג ד ה כיתה ו 0 מספר התלמידים בכיתה 0 מספר התלמידים שנעדרו 0% % אחוז התלמידים שנעדרו.% השלימו את הטבלה. באיזו כיתה היה אחוז ההיעדרויות הגדול ביותר? איזה אחוז מכלל תלמידי בית הספר נעדרו באותו יום? בטבלה הבאה מוצגת התפלגות מספר הילדים במשפחה באחד הקיבוצים.. 0 מספר הילדים במשפחה? 0 השכיחות - מספר המשפחות השכיחות היחסית של המשפחות שיש להן ילדים היא 0%. כמה משפחות בקיבוץ? כמה משפחות עם ילדים יש בקיבוץ? כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה? מה החציון?

14 . לפניכם טבלה המתארת את מספרי התלמידים בכל שכבה בבית הספר "איילים". הכיתה כיתות ז כיתות ח כיתות ט כיתות י כיתות יא כיתות יב 0 0 מספר תלמידים בשכבה אחוז מתלמידי ביה"ס מה ממוצע התלמידים בשכבה? השלימו את השורה "אחוז מתלמידי ביה"ס" יש לעגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה). בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה יא או בכיתה יב? בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לא לומד בכיתה יב? בארץ "מוץ" יש רק חברת טלפונים אחת "חברת קשר". המנויים טוענים כי הם מחייגים מספר רב של פעמים ולא נענים. החברה טוענת שחוסר התקשורת שבאחריותה מהווה רק % מכלל החיוגים. לפניכם הנתונים שמציגה החברה:.0 התקיימה שיחה % תפוס % בקו קלקול % תשובה אין 0% על פי הנתונים של "חברת קשר", מהי ההסתברות שבחיוג כלשהו ניתן יהיה לשוחח עם הנמען? בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש כל חיוג ולרשום את התגובה. לפניכם טבלה המסכמת את הנתונים שנאספו. השלימו את הטבלה. סוג תגובה קשר תקין אין תשובה הקו מקולקל תפוס סה"כ מספר החיוגים של משפחת כהן 0 00 אחוז מכלל החיוגים האם נתוני החברה מתאימים לנתוני משפחת כהן? הסבירו.

15 תלמיד קיבל את ארבעת הציונים הבאים 0%, 0%, 0%, 0%. הציון החמישי יקבע את הממוצע שלו. אם הממוצע הוא 0%, מה הציון שקיבל במבחן החמישי? מהו חציון הציונים במקרה זה? מה הממוצע הגדול ביותר והקטן ביותר שהוא יכול לקבל? איזה ציון צריך לקבל התלמיד במבחן החמישי כדי שהממוצע והחציון יהיו זהים?. i) במבחן שכבתי השתתפו 0 תלמידים. החציון היה 00% לא היו ציונים מעל 00%). מהו השכיח? הסבירו. מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי? מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי?. ii במבחן שכבתי אחר השתתפו 00 תלמידים. החציון היה 00%.00% מהו השכיח? הסבירו. ה. מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי? ו. מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי? לא היו ציונים מעל.במבחן בגיאוגרפיה התקבלו הציונים הבאים באחוזים):.00,,,,0,0,0,,,,,0,,,,,,0,, חשבו את הממוצע ואת החציון. הציון של דני גבוה מהממוצע ונמוך מהחציון, מה יכול להיות הציון של דני? לכל אחד משמונת הציונים הנמוכים ביותר הוסיפו אחוזים. חשבו את הציון הממוצע החדש. האם החציון של רשימת הציונים החדשה שונה מהחציון שחישבתם בסעיף א? נמקו. רשמו ציונים שהנמוך בהם 0% והגבוה %, כך שהממוצע יהיה %. רשמו ציונים שהנמוך בהם 0% והגבוה %, כך שהממוצע יהיה 0%. האם ניתן לקבל ממוצע של 0% בעבור רשימה של ציונים, בה הציון הנמוך ביותר הוא 0% והגבוה %? הסבירו. מה הממוצע הגבוה ביותר שניתן לקבל מרשימה של ציונים, בה הציון הנמוך ביותר הוא 0% והגבוה %? הסבירו.. בחוג לשומרי משקל נהוג לרשום בכל חודש נתונים על תוספת או על הורדה במשקל. כדי לא להביך את המשתתפים, לא רושמים את משקל המשתתפים אלא רק את התוספת או את ההורדה במשקל בק" לפניכם טבלה של משתתפי החוג בחודשיים רצופים..

16 עמוס אסף רון אבי יעל מיכל רוני הלה נעה רחל רנה דן חודש חודש ה. מה ממוצע השינוי ירידה או תוספת) במשקל בחודש הראשון? מה ממוצע השינוי ירידה או תוספת) במשקל בחודש השני? מה ממוצע השינוי ירידה או תוספת) במשקל בחודשיים? מצאו בטבלה אנשים שקצב הירידה במשקל שלהם נוטה להיות קבוע. בתחילת החודש הראשון היה משקלו של דן ק" כמה אחוזים ממשקלו הפחית דן במשך החודשיים?. במבחן משווה באנגלית בכיתות י התקבלו הציונים הבאים: תלמידים קיבלו %. 0 תלמידים קיבלו 0%. תלמידים קיבלו 0%. תמידים קיבלו %. 0 תלמידים קיבלו 0%. תלמידים קיבלו 0%. תלמידים קיבלו % ה. סרטטו דיאגרמת מקלות לייצוג הנתונים. מה ממוצע הציונים? מה השכיח? מה החציון? ציון עובר הוא ציון 0% ומעלה. האם רוב התלמידים עברו את המבחן? איזה מדד מראה זאת? תריסרון דודקאדר) הוא גוף משוכלל בו פאות, שהן מחומשים משוכללים חופפים.. על הפאות רשומים מספרים מ- עד. 0 מטילים את תריסרון פעם אחת.

17 ) מה ההסתברות לקבל מספר זוגי? ) מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב-? ) מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב-? רן וגד משחקים לפי הכלל הבא: מטילים את התריסרון, רן מנצח אם המספר המתקבל מתחלק ב-, וגד מנצח אם המספר מתחלק ב-. האם המשחק הוגן? הסבירו. רשמו על הפריסה של התריסרון מספרים, כך שההסתברות לקבל תהיה / מותר לרשום אותו מספר יותר מפעם אחת). הראו את חישוב ההסתברות. רשמו על הפריסה של התריסרון מספרים, כך שההסתברות לקבל מספר זוגי תהיה / מותר לרשום אותו מספר יותר מפעם אחת). הראו את חישוב ההסתברות. דני ורינה מטילים שתי קוביות משחק רגילות, ורושמים שבר בו המספר הקטן שמתקבל נרשם במונה והגדול במכנה. אם מתקבל אותו מספר על שתי הקוביות רושמים אותו גם במונה וגם במכנה. השלימו את טבלת התוצאות האפשריות. רשמו את כל השברים בצורתם המצומצמת, למשל, במקום / רשמו /.. קובייה א קובייה ב / / / ה. ו. מה ההסתברות שערכו של השבר יהיה /? מה ההסתברות שערכו של השבר יהיה /? מה ההסתברות שערכו של השבר יהיה /? מה ההסתברות שערכו של השבר יהיה? דני ורינה החליטו לשחק כך: דני מנצח אם השבר קטן או שווה ל- /, ורינה מנצחת אם השבר גדול מ- /. האם המשחק הוגן? נמקו. 00

18 . על פאות של קוביית משחק רשומים המספרים הבאים: מטילים קובייה זו פעם אחת. מה ההסתברות שיתקבל המספר? מטילים קובייה זו פעמיים. מה ההסתברות שבשתי הפעמים יתקבל המספר? תכננו קובייה, כך שההסתברות לקבל את המספר תהיה /. 0. בית ספר "על הגובה", העוסק בהכנה למבחנים פסיכומטריים, פרסם את הטבלה הבאה. קיבלו ציון של 00 ומעלה קיבלו ציון פחות מ- 00 במבחן 0 תלמידים 0 תלמידים 0 תלמידים 0 תלמידים למדו בביה"ס "על הגובה" לא למדו בביה"ס "על הגובה" ענו על הסעיפים הבאים על-פי הטבלה שלמעלה. כמה תלמידים נבחנו בסך הכול בבחינה הפסיכומטרית? בחרו באקראי תלמיד הנבחן בבחינה הפסיכומטרית. מה ההסתברות שהתלמיד לא למד בביה"ס הזה וקיבל ציון של 00 ומעלה? מה ההסתברות שהתלמיד למד בביה"ס הזה, וקיבל ציון של פחות מ- 00? מה ההסתברות שהתלמיד למד בביה"ס הזה, וקיבל ציון של 00 ומעלה? מה ההסתברות שהתלמיד קיבל ציון של 00 ומעלה? ה. 0

19 באי נידח בלב האוקיאנוס מחסנים את התושבים המעוניינים נגד מחלה מקומית. בסוף השנה בדקו מי חלה ומי לא חלה. לפניכם טבלה המתארת את התוצאות.. חלו במחלה מקומית חוסנו לא חוסנו לא חלו במחלה מקומית כמה תושבים באי? בחרו באקראי אדם מהאי. ) מה ההסתברות שהוא חלה במחלה מקומית? ) מה ההסתברות שהוא חוסן בשנה זו נגד מחלה מקומית? מה ההסתברות לבחור באקראי שם של אדם מרשימת התושבים שקיבל חיסון וחלה במחלה? מטילים שתי קוביות משחק עליהן רשומים המספרים,,,,,, ומחשבים את. מכפלת המספרים. השלימו את טבלת התוצאות. קובייה א קובייה ב יעל ואפרת משחקות בהטלת הקוביות. אם המכפלה של המספרים זוגית, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. האם המשחק הוגן? נמקו. אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אינה מתחלקת ב-, אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה? אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה? 0

20 מטילים שתי קוביות משחק עליהן רשומים המספרים.,,,,, מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו מספר אי-זוגי? מה ההסתברות שלפחות על אחת הקוביות יופיע מספר זוגי? מה ההסתברות שעל אחת הקוביות יופיע מספר זוגי ועל האחרת אי-זוגי?.. מטילים שתי קוביות משחק עליהן רשומים המספרים,,,,,, ומחשבים את סכום המספרים. השלימו את טבלת התוצאות. קובייה א קובייה ב מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה? מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה גדול מ- 0? מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה זוגי? תומר מטיל שתי קוביות משחק רגילות מספר פעמים, ורושם את הסכום המתקבל בכל הטלה. הוא ממשיך להטיל את שתי הקוביות עד לקבלת הסכום.. השלימו טבלת סכומים להטלות של שתי הקוביות. קובייה א קובייה ב 0

21 מה ההסתברות שתומר יטיל את הקוביות רק פעם אחת? מה ההסתברות שתומר יצבור בהטלה הראשונה ו- בהטלה השנייה?. הדיאגרמה מתארת את התפלגות הקולות בבחירות להנהגת מפלגת מסוימת מספר מצביעים אביהו אמיר שולי פיצי המועמדים כמה אנשים הצביעו בסך הכול בבחירות? כמה אחוזים מכלל המצביעים הצביעו בעבור אביהו? אם נפגוש באקראי את אחד המצביעים, מה ההסתברות שהוא הצביע עבור פיצי? ברגע האחרון התגלתה עוד קלפי ובה 0 קולות נוספים. לאחר חישוב הקולות הנוספים, הסתבר כי התשובה לסעיף ג לא השתנתה. כמה קולות מתוך הקלפי הנוספת קיבלה פיצי? בשק יש כדורים בשלושה צבעים: שחור, אדום וירוק. ההסתברות להוציא כדור שחור היא / וההסתברות להוציא כדור אדום היא /0. מה ההסתברות להוציא כדור ירוק? תנו דוגמה של מספר כדורים מכל צבע, כך שההסתברויות תהיינה כנתון לעיל. יואב מוציא באקראי כדור מהשק, מחזיר אותו ומוציא באקראי כדור נוסף. מה ההסתברות שיואב יוציא כדור אדום בשתי הפעמים? רחל מוציאה באקראי כדור מהשק, מחזירה אותו ומוציאה באקראי כדור נוסף. מה ההסתברות שרחל תוציא כדור אחד אדום וכדור אחד שאיננו אדום?.. בשק יש כדורים בשלושה צבעים: אדום, כחול וצהו כמה כדורים מכל צבע אפשר לשים בשק, כך שההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /? רשמו שתי אפשרויות שונות. ההסתברות להוציא כדור כחול היא /, וההסתברות להוציא כדור אדום היא /. מה ההסתברות להוציא כדור צהוב? 0

22 ה. כמה כדורים מכל צבע אפשר לשים בשק, כך שההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /, ולהוציא כדור אדום תהיה /? רשמו אפשרות אחת. ידוע כי ההסתברויות הן כמו בסעיף בשק 0 כדורים צהובים. כמה כדורים כחולים וכמה כדורים אדומים יש? האם ייתכן שבשק יהיו כדורים צהובים וההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /, וההסתברות להוציא כדור אדום תהיה /? הסבירו. ה.. יעל ואירית משחקות בזוג או פרט: שתי השחקניות מראות, בבת אחת, מספר מסוים בעזרת אצבעותיהן כל אחת מושיטה אצבע, או, או, או, או ). אם סכום המספרים אי-זוגי יעל מנצחת, ואם סכום המספרים זוגי אירית מנצחת. ערכו טבלה של התוצאות האפשריות. נניח כי יעל ואירית בוחרות באקראי את מספר האצבעות שהן יראו. מה ההסתברות שיעל תנצח? האם המשחק הוגן? הסבירו. יעל ואירית החליטו להוסיף אגרוף שמייצג את המספר אפס נחשיב את האפס כמספר זוגי). האם המשחק כעת הוגן? הסבירו. דני וגדי החליטו לשחק זוג או פרט ללא האגרוף), אך במקום לחשב את סכום מספרי האצבעות הם מחשבים את מכפלתם. האם המשחק הוגן? הסבירו. מסובבים את המחוגים של שני ה"שעונים" המסורטטים לפניכם, ומחכים עד שהמחוגים נעצרים כל אחד מהשעונים מחולק לחלקים שווים). II I אסף מנצח אם מכפלת שני המספרים היא חיובית. אורי מנצח אם מכפלת המספרים היא שלילית. האם המשחק הוגן? הסבירו. כללי המשחק שונו: אסף מנצח אם הסכום חיובי, ואורי מנצח אם הסכום שלילי. האם המשחק הוגן? הסבירו. כללי המשחק שונו פעם נוספת: אסף מנצח אם הסכום שווה או גדול משלוש, ואורי מנצח אם הסכום קטן משלוש. האם המשחק הוגן? הסבירו. 0

23 בקופסה נמצאים 00 כדורים בשלושה צבעים: שחור, כחול ואדום. ידוע כי: ההסתברות להוציא כדור שחור היא 0.. ההסתברות להוציא כדור כחול היא 0... מה ההסתברות להוציא כדור אדום? כמה כדורים מכל צבע נמצאים בקופסה? מוציאים כדור, מחזירים אותו לקופסה ומוציאים כדור נוסף. מה ההסתברות ששני הכדורים שיוצאו יהיו שחורים? מה ההסתברות להוציא בהוצאה הראשונה כדור כחול ובשנייה כדור אדום? ה. מה ההסתברות להוציא בשתי ההוצאות, כדור אחד כחול וכדור אחד אדום?.O,AB,B. לכל אדם יש אחד מסוגי הדם הבאים: A, לכ- 0% מהאוכלוסייה יש סוג דם A. לכ- 0% מהאוכלוסייה יש סוג דם B. לכ- % מהאוכלוסייה יש סוג דם.AB לכמה אחוזים מהאוכלוסייה יש סוג דם O? בעלי סוג דם B יכולים לקבל דם מבעלי סוג דם O ו- B. מה ההסתברות שתורם אקראי יוכל לתרום דם לפצוע בעל סוג דם B? בעל סוג דם B יכול לתרום דם לבעלי סוג דם AB ו- B. מה ההסתברות שתורם אקראי בעל סוג דם B יוכל לתרום דם לפצוע מקרי? בעל סוג דם O יכול לתרום לכולם, אך יכול לקבל תרומת דם רק מבעל סוג דם O. ) מה ההסתברות שתורם בעל סוג דם O יוכל לתרום דם לפצוע אקראי? ) מה ההסתברות שתורם אקראי יוכל לתרום דם לפצוע בעל סוג דם O? 0

24 ב ד ה ב ב תשובות סטטיסטיקה והסתברות. א). ג). > %. ב) ב) ד) ג) ג) ה) ד) ה) ו) לא, כי ו) ז). 0. א). א). א) ו) % ד) ג) ה) 0... א) % ב) לא, כי סה"כ הקולות שקיבלו קטן מ- 0% ג) רשימה א או רשימה ו ד) 0.. מיליון 0. ג) ב) ג) 0 ד) ג) ב) ד) ו) ה) 0 % 00.. א). לא, כי ההסתברות שהסביבון ייפול על נ, ג, או על ג, נ, היא, ושייפול על פ,פ, היא ד) ג) ב). 0. א) 0

25 ג ה ה ד ה ב ג ב ג ה) ד) ג) ב). א) 0 0 ב) ג) ה) ד) 00. א) ד) ג) ב) ה). א) 0 ד) ג) ב). ב) ד).,,,,,,,,0,, ב),),),,), ),,. ד),),,),,),,),),,),,),,) ב) ה) ד) 0,,,,,.,),,),,),, ),,,,,0,,,,,. 0 ג) 0 ב),),,),,) ה) ד) ג),,,,,,.,000 קוט"ש ב). ס"מ,00 קוט"ש בנים, 0 בנות א),00 קוט"ש ב) ג) ד) קטנה ב- 00 קוט"ש ג).% ד) %,000 קוט"ש א) כן ב) ס"מ א). מליוני הדים א) ב). מליוני הדים ב) לא III כן. מאורע ג) p I) = pii) = לשתיהן סיכויים שווים. ב) המשקל הקטן ביותר הוא 0 ק"ג והגדול ביותר ק"ג. - ק"ג ו- 0 ק"ג ג) ד) החציון הוא. ק"ג והשכיח הוא 0 ק"ג בקבוצה א יש שני ציונים שכיחים: ו-. בקבוצה ב הציון השכיח הוא 0. בקבוצה ג השכיחות של כל הציונים זהה. ב) א- 0, ב-, ג- 0, ד- 0 בקבוצה ד השכיח הוא. ג) א-., ב-, ג-., ד- ד) א-. ב, ג) 0.. 0

26 ד ב ב ג לא ג) כן ד) 0. ה) 0. א) למשל: 00,00 ו- ;0,0 0 ו- כן, אם יקבל 00 בכל שלושת המבחנים 00 א). ב). ג). א) ב) למשל:, או, ג) למשל:, או, א) ב). ג) 0 א). ב) ג) כאשר כל המשקולות הן של ק"ג ד) א) ב) ג) היבשת אסיה אפריקה אירופה אמריקה אוקיאניה מספר עולים אחוז מסך כל העולים.%.% %.%.% ב) 0. ג) 0.. כיתה ו ה ד ג ב א 0 0 מספר התלמידים בכיתה 0 מספר התלמידים שנעדרו 0% 0% 0% % % אחוז התלמידים שנעדרו.% ב) בכיתה ה ג).% ד) ג). ב) 0..%. הכיתה כיתות ז כיתות ח כיתות ט כיתות י כיתות יא כיתות יב 0.%.%.%.% 0.%.% מספר תלמידים בשכבה אחוז מתלמידי ביה"ס ג) 0. ד) 0.0 0

27 ג ג 0. ב).0 סוג תגובה קשר תקין מספר החיוגים של משפחת כהן 0 אחוז מכלל החיוגים 0% 0% 00 אין תשובה % הקו מקולקל % תפוס 00% 00 סה"כ לא ב) 0 ג) גדול, 0 קטן 0 ד) 0. ב) 00 ג) 0. ד) 00 ה) 00 ו) הממוצע: והחציון: ג) 0 ב) 0. לא ד).. ה) % ב).- ג).- ד) רחל, רון -.. שכיחות הציון ב). זוגי ג) 0 ד) 0 ה) לא, החציון מראה זאת. =, המתחלק ב-, = =, המתחלק ב- =, המתחלק ב- ב) המתחלק ב- אינו הוגן.. ג) יש לכתוב על שליש מתוך הפאות, כלומר: על פאות, ועל הפאות הנותרות מספרים אחרים. ד) יש לכתוב מספרים זוגיים על רבע מתוך הפאות, כלומר: על פאות. על הפאות האחרות יש לרשום מספרים אי-זוגיים. 0

28 ב ג. קובייה א קובייה ב / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / = = = ג) ד) ה) ו) יש בטבלה תאים בהם = השבר קטן או שווה ל- /, ו- תאים בהם השבר גדול מ- /. לכן ההסתברות של דני ורינה לנצח שווה, והמשחק הוגן. = / ב). על מנת שההסתברות תהיה / המספר חייב להופיע על חצי מ- פאות הקובייה. לדוגמה: ב) 0/0 ג) 0/0 ד) 0/0 ה) 0/ /00 ב) 00/0 ג) 00/0 ד) 0.

29 . קובייה א קובייה ב ישנן תוצאות זוגיות ו- תוצאות אי-זוגיות. לכן, ההסתברות למספר זוגי היא / ב) שלושה רבעים), וההסתברות למספר אי-זוגי היא / רבע). המשחק אינו הוגן. ההסתברות לקבל מכפלה ההסתברות לקבל מכפלה שמתחלקת ב- היא 0/, ג) שאינה מתחלקת ב- היא /. ד) ההסתברות לקבל מכפלה שמתחלקת ב- היא /, ההסתברות לקבל מכפלה אי- זוגית היא /. ב) / ג) / ד) / /.. קובייה א קובייה ב ב) / ד) ג) /

30 . קובייה א קובייה ב % ג) ב) / ב) ג) / ד) 0 ב) 00 אדומים, 00 ירוקים ו- 00 שחורים ג) /00 ד) 0000 /0.. אפשרות אחת: כדורים כחולים, אדומים, וכדור צהוב אח אפשרות שנייה: כדורים כחולים, 0 צהובים ו- אדומים. ב) / ג) כדורים כחולים, כדורים אדומים ו- צהובים. ד) כחולים ו- אדומים. ה) לא ייתכן: אם יש כדורים צהובים וההסתברות לכדור כחול היא /, ולכדור אדום היא / ה, הסתברות להוציא כדור כחול היא /, כלומר: חייבים להיות כדורים בשק, אך אינו מתחלק ב-... יעל אירית 0 ב) / ג) המשחק אינו הוגן כי ההסתברויות לנצח אינן שוות.

31 ד ה ב 0 יעל אירית כעת המשחק הוגן. ה) בטבלת המכפלות יש תוצאות אי-זוגיות ו- תוצאות זוגיות, לכן המשחק אינו הוגן. א) טבלת תוצאות המכפלות: II - - I מספר התוצאות השליליות זהה למספר התוצאות החיוביות, לכן המשחק הוגן. טבלת תוצאות הסכומים: - - II I יש רק תוצאות שליליות ו- 0 תוצאות חיוביות, לכן המשחק אינו הוגן. ג) המשחק הוגן כי יש אותו מספר אפשרויות לשני השחקנים לנצח. ב) 00 כדורים שחורים, 0 כדורים כחולים, 0 אדומים ג) 0. ד) ב) 0. ד) ) 00%) ) 0. %) % ג) 0..

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה 0 פתרונות ספר המאגר לשאלון: 08. פרק משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות. פרק. שינוי נושא בנוסחה פרק. בעיות מילוליות פרק. קריאת גרפים ובניית גרפים פרק.0 גאומטריה אנליטית פרק. סדרות פרק סטטיסטיקה והסתברות כולל

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י'

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י' אשכול מדעים וחברה כיתה י' אשכול זה מהווה אשכול כניסה לתכנית של החטיבה העליונה. בהתאם לכך, הדגש המושם בו הוא שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים. באשכול זה נלמדים התכנים המתמטיים בהקשרים של תופעות מתחומי

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד